Sunteți pe pagina 1din 2

Gospodarii bio din Mona

Autor: FLORINA ZAINESCU 29 martie 2008 Twitter Facebook Emai Im!rim" EXEMPLU Pentru familia Schuster, agricultura ecologic este un mod de via La#i$ia %i &i i Sc'u(ter ()au *$tor( +i$ ,erma$ia *$ -9. ca (" /ac" a0ricu tur" eco o0ic" *$ Rom1$ia2 3e$tru /ami ia or4 bio re!re5i$t" u$ mo+ +e #ia6"2 EXEMPLU Pentru familia Schuster, agricultura ecologic este un mod de via La#i$ia %i &i i Sc'u(ter ()au *$tor( +i$ ,erma$ia *$ -9. ca (" /ac" a0ricu tur" eco o0ic" *$ Rom1$ia2 3e$tru /ami ia or4 bio re!re5i$t" u$ mo+ +e #ia6"2 A!"r"tor 7*$r"it7 a 0o(!o+"riei eco o0ice %i a a ime$ta6iei $eotr"#ite cu O8,)uri %i c'imica e4 &i i Sc'u(ter ()a $um"rat !ri$tre !io$ierii ace(tui mo+ +e #ia6" *$ Rom1$ia2 A *$ce!ut !ri$ 999.4 (!u$e e 4 c1$+ a !"r"(it ,erma$ia : u$+e (e muta(e +e ce#a #reme cu /ami ia : %i ()a re*$tor( *$ Rom1$ia2 La 6ar"2 NCEPUTURI. Ce )a *$+em$at (" /ac" acea(t" (c'imbare; 73o#e(tea e u$ !ic mai u$0"2 <i eu4 %i (o6ia mea #e$im +e a ora%2 =u!" Re#o u6ie eram *$ ,erma$ia %i ucram ca tra$( ator2 >$ acti#itatea mea +e tra$( ator am a?u$( (" ! ec *$ E #e6ia c1te#a #eri a r1$+4 ca (" tra+uc u$ cur( +e a0ricu tur" eco o0ic"2 O or0a$i5a6ie cre%ti$" ua 0o(!o+ari +i$ Rom1$ia %i *i +ucea *$ E #e6ia (" /ac" !ractic" a u$ 0o(!o+ar bio tim! +e trei u$i2 La mi? ocu ace(tui cur( erau +ou" ("!t"m1$i +e !re0"tire teoretic"4 %i aco o am a#ut !o(ibi itatea (" tra+uc *$ce!1$+ +i$ 999@2 <i tra+uc1$+ aco o am !ri$( +ra0 +e a0ricu tura eco o0ic"74 !o#e(te%te Sc'u(ter2 L)au im!re(io$at 0o(!o+arii bio e #e6ie$i: /erici6i4 mu 6umi6i cu ceea ce a#eau2 Era o #i5iu$e +i/erit" /a6" +e cea a a0ricu toru ui co$#e$6io$a c'imi5at4 i$+u(tria i5at4 mereu $emu 6umit4 mereu cu !rob eme %i cu ?a be2 >$(" re(ortu care )a +etermi$at (" treac" a eco a /o(t i!(a +e reac6ie a !artici!a$6i or a re(!ecti#e e cur(uri2 7La cur( to6i !ractica$6ii 5iceau Am" +uc aca(" %i /ac cutare4 cutare4 mer0 %i eu (!re bio4 e /ai$B2 =u!" care m" re*$t1 $eam cu ei +u!" u$ tim! %i *i *$trebam A$o4 ce ai /"cut;B2 R"(!u$(u (ta$+ar+ era "(ta: A&i i4 tu %tii222 a $oi $u (e !oate222 $u m" a(" " b"tr1$4 $o222 cum (" 6i$em #aci e $e e0ate4 cum (" cutare (au cutareB2 <i mereu4 mereu au5i$+ ace ea%i r"(!u$(uri m)am c"tr"$it o+at" %i i)am 5i( (o6iei: AIubi4 +ra0"4 'ai c" $e mut"m $oi a 6ar"4 $e u"m o ca("4 o 0o(!o+"rie %i $e mut"m %i *$cerc"m $oi (" /acem a0ricu tur" eco o0ic"B2 >$ mome$tu " a (t"team *$ ,erma$ia74 *%i ami$te%te &i i Sc'u(ter 51mbi$+2 Zi( %i /"cut: %i)au cum!"rat o ca(" ("(ea(c" *$ ?u+e6u Sibiu4 a 8o%$a2 A#eau 0o(!o+"ria4 0r"+i$a4 +ou" 'ectare +e !"m1$t %i +ou" #aci2 <i u$ ba0a? bo0at +e cu$o%ti$6e teoretice +e(!re a0ricu tura eco o0ic"2 Cu$o%ti$6e e !ractice e)au +e!ri$( !e !arcur(2 >$cet4 *$cet au *$#"6at %i ()au eCti$(2 Acum are 20 +e 'ectare +e !"m1$t4 +i$ care 9D *$ !ro!rietate %i ci$ci *$ are$+"4 %a!te #aci cu a!te4 +ou" ?u$i$ci4 o bi#o i6" %i +oi cai +e ucru2 7Uit1$+u)m" *$a!oi4 mi)am +at (eama c"4 +ac" %tiam +e ce m" a!uc4 $u m" a!ucam2 =ar a%a a /o(t ca o ("ritur" *$ a!" rece !e$tru mi$e %i $u mi)a !"rut r"u4 +im!otri#"4 m" bucur /oarte mu t74 (!u$e Sc'u(ter2 Nu ar #rea (") %i mai m"rea(c" 0o(!o+"ria2 Acum #rea (" *$cerce (")i moti#e5e %i !e a 6ii (" treac" a 0o(!o+"ria bio2 PRODUCIE. >$ 0o(!o+"ria ui (e !re!ar" +e icioa(e br1$5eturi %i !ro+u(e actate: ca%ca#a 4 (m1$t1$" !roa(!"t" tra+i6io$a " +i$ a!te cru+4 br1$5" crem" +e #aci +i$ a!te +e0re(at4 !a(teuri5at4 (im! " (au cu

#er+ea6"4 cu 'rea$ (au cu +i/erite /ructe2 7Toate !ro#i$ +i$ 0o(!o+"ria $oa(tr" care e(te certi/icat" eco o0ic *$ (i$e4 toat"2 Tot ce cre%te %i tr"ie%te a $oi e(te bio2 A t" a0ricu tur" eu $u %tiu +ec1t bio74 a acce$tuat Sc'u(ter2 Fami ia ui tra$(/orm" 5i $ic E0)900 +e itri +e a!te *$ br1$5eturi %i actate2 >$ buc"t"ria !ro!rie2 73rimu $o(tru (co! o /o(t (" /acem m1$care ("$"toa("4 bu$"4 !e$tru $oi4 !e$tru co!ii4 %i abia +u!" aceea (" /acem ca (" #i$+em4 ca (" ! "tim /acturi4 u$a4 a ta2 Am m1$cat eu %i co!iii mei4 a!oi %i #eci$ii4 %i ru+e e222 %i a%a ()a eCti$(4 tre!tat4 tre!tat cercu ce or care cum!"r" +e a $oi2 S)a +u( #e(tea74 !o#e(te%te Sc'u(ter2 7=u!" aceea am *$/ii$6at ma0a5i$u Fiocoo! +i$ Sibiu *m!reu$" cu %a!te co e0i4 6"ra$i bio 0o(!o+ari +i$ ?u+e6u Sibiu2 La *$ce!ut eram c ie$6ii u$ii a tora2 Eu cum!"ram +e a ei ce)mi trebuia mie %i c ie$6i or mei4 ru+e or me e4 ei a /e +e a mi$e222 <i a u$ mome$t +at $e)am 01$+it +e ce $u $e /acem u$ oc *$ Sibiu4 *$ mi? oc4 u$+e (" $e *$t1 $im4 (" a+ucem !ro+u(e e4 (" u"m u$u +e a ce " a t %i to6i cei a 6i +e a $oi74 *%i ami$te%te e 2 <i a%a a a!"rut *$ urm" cu #reo !atru a$i ma0a5i$u eco o0ic Fiocoo! +i$ Sibiu2

Magazin
Fu$"t"6i e !ro+u(e *$ 0o(!o+"ria ui Sc'u(ter (e #1$+ +oar a Fiocoo!u +i$ Sibiu2 Sau a e aca("2 73e etic'et" (crie $um")ru +e te e/o$ %i !ute6i #e$i4 cu +ra0 #" !rimim74 $e)a (!u( Sc'u(ter2 La Fiocoo! (e mai 0"(e(c !1i$e4 miere4 br1$5eturi +e #ac"4 ca!r" %i oaie4 a!te !roa(!"t4 e0ume +e (e5o$2 Numai /ructe e i!(e(c2 8a0a5i$u e(te *$ cre%tere4 +ar4 +i$ !"cate4 $u at1t c1t %i)ar /i +orit &i i Sc'u(ter2 7A(ta e(te marea mea +e5am"0ire2 Nu c" a% #rea (" +e#i$ $u %tiu ce mare4 +ar cre%terea !ie6ei !ro+u(e or eco o0ice e(te mu t !rea e$t" /a6" +e ceea ce e(te *$ a te !"r6i2 <i a(ta e %i #i$a $oa(tr"4 a !ro+uc"tori or4 /ii$+c" cei mai mari !ro+uc"tori bio +i$ 6ar" (u$t 'o +i$0uri i$ter$a6io$a e %i /irme mari care /ac %i !ro+u(e bio %i co$#e$6io$a e4 %i atu$ci (u$t $e! au5ibi i4 +eruta$6i74 a !reci5at Sc'u(ter2

S-ar putea să vă placă și