Sunteți pe pagina 1din 10

Caracteristicile statice ale tranzistorului bipolar

Br anzoi Roxana, P rvulescu Dan, Rotaru George, Surdeanu Mihai Grupa : 321CC 20 noiembrie 2011

Montaj lucrare de laborator


Scopul lucr arii : Ridicarea caracteristicilor statice ale tranzistorului bipolar n conexiunea emitorcomun (EC), determinarea unor parametri de curent continuu si de regim dinamic ai tranzistorului bipolar. Pentru desf as arii se identic a montajul din gura 1, n care se folose ste un , urarea lucr circuit ajut ator n calitate de generator de curent, reglabil din potent iometrul P . Pentru curent ii de baz a necesari tranzistorului NPN (tranzistor BD237) n conexiune EC se alimenteaz a schema cu +5 V (aproximativ) la borna 2 fat a de borna de mas a (borna 1) si se obt ine la borna 3 un curent reglabil ( n sensul s aget ii) ntre 0200 A.

Figura 1: Montajul de laborator

Problema 5
Montaj experimental

Figura 2: Circuit pentru trasarea caracteristicii de intrare n conexiune EC

Montaj utilizat n simulatorul Multisim

Figura 3: Circuit pentru trasarea caracteristicii de intrare n conexiune EC, utiliz and Multisim

Tabel cu valori obt , inute experimental


UCE (V) iB (A) uBE (mV) 10 501.0 20 522.0 5 30 534.0 40 542.2 50 548.6 0.1 50 542.0 1 50 547.7 10 50 548.2

Tabel cu valori obt , inute prin simulare (cu Multisim)


UCE (V) iB (A) uBE (mV) 10 476 20 506 5 30 522 40 534 50 542 0.1 50 532 1 50 542 10 50 542

Caracteristica de intrare n conexiunea EC (emitorcomun)

Figura 4: Comparat ntre caracteristica de intrare obt a prin valori experimentale , ie , inut s , i simulate Codul Matlab aferent cre arii gracului de mai sus (gura 4) este urm atorul : Listing 1: Codul MATLAB aferent acestui subpunct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 load p5 . txt M = p5 (: ,:) ; i_B = [10 20 30 40 50]; % in microamperi u_BE_e = M (1 , :) ; % in milivolti ( date experimentale ) u_BE_s = M (2 , :) ; % in milivolti ( date simulate ) % figura va fi salvata in fisierul " p5_grafic . png " f = figure ( visible , off ) ; hold on ; % figura pentru datele experimentale semilog = log ( i_B ) ; p = polyfit ( u_BE_e , semilog , 1) ; r = exp ( p (2) ) .* exp ( p (1) * u_BE_e ) ; plot ( u_BE_e , i_B , bo ) ; plot ( u_BE_e , r , b - ) ; % figura pentru datele simulate semilog = log ( i_B ) ; p = polyfit ( u_BE_s , semilog , 1) ; r = exp ( p (2) ) .* exp ( p (1) * u_BE_s ) ; plot ( u_BE_s , i_B , ro ) ; plot ( u_BE_s , r , r - ) ; % sunt setate axele plot ([0 10] , [0 0] , k - ) ; hold off ;

24 25 26 27 28 29

30 31

% informatii care se adauga pe grafic_ xlabel ( u_ { BE } ( mV ) ) ; ylabel ( i_B (\\ muA ) ) ; string = sprintf ( Caracteristica de intrare in conexiunea EC , i_B = i_B ( u_ { BE }) , pentru U_ { CE } = 5 V ) ; title ( string ) ; legend ( Puncte experimentale pentru caracteristica de intrare , Caracteristica de intrare experimentala , Puncte simulate pentru caracteristica de intrare , Caracteristica de intrare simulata , 2) ; % se salveaza imaginea pe disk print (f , - dpng , p5_grafic . png ) ;

Concluzii
Din gura 4 se poate observa c a datele obt , inute experimental sunt aproximativ egale cu cele obt inute prin simulare. Diferent ele ce apar sunt datorate m asur atorilor din timpul , , laboratorului. Pe l ang a faptul c a rezistent , ele din laborator nu aveau chiar valoarea precizat a prin culori, se poate invoca s a tensiunea UCE nu avea chiar valoarea , i faptul c dorit as i nici curentul din baz a , i . , B

Problema 6
Montaj experimental

Figura 5: Circuit pentru trasarea caracteristicii de transfer n conexiune EC

Tabel cu valori obt , inute experimental


UCE (V) iB (A) iC (mA) 0 5 58.8 5 83.33 1 28.7 2 66.20 10 24 2 79.17

0 0.1 -

7.8 0.5 51.28

13.5 1 66.67

25.7 2 73.93

109 10 90.83

201.3 20 98.86

277.9 30 107.59

0 0 -

0 0 -

unde 0 a fost calculat cu formula : 0 = cu baza n gol;

iC ICE 0 , ICE 0 iB

este curentul de colector m asurat

Caracteristica de transfer n conexiunea EC (emitorcomun) s a , i dreapta static

Figura 6: Caracteristica de transfer obt a prin valori experimentale , inut Codul Matlab aferent cre arii gracului de mai sus (gura 7) este urm atorul : Listing 2: Codul MATLAB aferent acestui subpunct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 load p6 . txt M = p6 (: ,:) ; i_B = M (1 , :) ; % in microamperi i_C = M (2 , :) ; % in miliamperi I_CE0 = 0.1 ; % in miliamperi % figura va fi salvata in fisierul " p6_grafic . png " f = figure ( visible , off ) ; hold on ; % figura pentru datele experimentale p = polyfit ( i_B , i_C , 1) ; plot ( i_B , i_C , o , Color , black ) ; plot ( i_B , p (1) * i_B + p (2) , - , Color , black ) ; hold off ; % informatii care se adauga pe grafic_ xlabel ( i_C ( mA ) ) ; ylabel ( i_B (\ muA ) ) ; string = sprintf ( Graficul functiei de transfer i_B ( i_C ) la scara liniara ) ; title ( string ) ;

19 20 21

legend ( Puncte experimentale pentru caracteristica de transfer , Dreapta de regresie pentru caracteristica de transfer , 4) ; % se salveaza imaginea pe disk print (f , - dpng , p6_grafic . png ) ;

Problema 7
Montaj experimental

Figura 7: Circuit pentru trasarea caracteristicilor de ies n conexiune EC , ire

Tabel cu valori obt , inute experimental


iB (A) \ UCE (V) 10 20 30 40 50 0.1 0.3 0.66 1 1.8 2 iC 0.2 0.58 1.22 2 2.6 3.4 iC 0.3 0.6 1.18 2.03 2.8 3.55 iC 0.4 0.58 1.25 2.05 2.82 3.6 iC 0.5 0.6 1.4 2.05 2.83 3.62 iC 1 0.62 1.4 2.18 2.9 3.7 iC 2 0.63 1.39 2.2 3.01 3.9 iC 5 0.65 1.5 2.42 3.27 4.2 iC 10 0.78 1.62 2.6 3.6 4.6 iC

Curentul iC este m asurat n mA.

Caracteristicile de ies n conexiunea EC (emitorcomun) , ire

Figura 8: Caracteristicile de ies n conexiunea EC , ire Codul Matlab aferent cre arii gracului de mai sus (gura 8) este urm atorul : Listing 3: Codul MATLAB aferent acestui subpunct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 load p7 . txt i_C = p7 (: ,:) ; U_CE = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 5 10]; % in volti i_B = [10 20 30 40 50]; % in microamperi color = { red , blue , magenta , black , cyan }; % figura va fi salvata in fisierul " p7_ran_grafic . png " f = figure ( visible , off ) ; hold on ; grid on ; % figura pentru regiunea activ - normala for i = 1 : 5 plot ( U_CE (:) , i_C (i , :) , o , Color , color { i }) ; curve = fit ( U_CE (:) , i_C (i , :) , exp2 ) ; plot ( U_CE (:) , curve ( U_CE (:) ) , - , Color , color { i }) ; end

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

% plot ( i_B , p (1) * i_B + p (2) , b - ) ; hold off ; % informatii care se adauga pe grafic_ xlabel ( u_ { CE } ( V ) ) ; ylabel ( i_C ( mA ) ) ; string = sprintf ( Familia de caracteristici i_C ( u_ { CE }) la scara liniara ); title ( string ) ; legend ( i_B = 10 (\ muA ) , i_B = 10 (\ muA ) , i_B = 20 (\ muA ) , i_B = 20 (\ muA ) , i_B = 30 (\ muA ) , i_B = 30 (\ muA ) , i_B = 40 (\ muA ) , i_B = 40 (\ muA ) , i_B = 50 (\ muA ) , i_B = 50 (\ muA ) , Location , NorthEastOutside ) ; % se salveaza imaginea pe disk print (f , - dpng , p7_ran_grafic . png ) ;

Concluzii
Figura 8 este cea care specic a faptul c a pentru diverse intensit at a, caracteristicile , i de baz de ies ire, gracele acestora nu sunt echidistante. Mai mult dec a t at a t se poate observa , c a n regiunea activ - normal a caracteristica de ies a ia forma , ire a transzistorului tinde s unei drepte. Erorile de m asurare la acest a problem a au fost destul de mari pentru c a era destul de greu s a obt inem o tensiune de 0.1 V m a surat a cu osciloscopul. Acest lucru se , poate observa cu us as a pentru ecare curent de baz a, punctele , urint , , i din grac pentru c experimentale ce au abscisa mai apropiat a de origine nu se reg asesc s i pe grac. Funct , , ia b x d x prin care am interpolat punctele pentru ecare curent iB a fost y (x) = a e + c e . Tot pe gura 8 am trasat s a pentru a putea determina punctul static de , i dreapta static funct ionare pentru ecare curent i specicat n cerint , , a problemei. B

Problema 8
Montaj experimental

Figura 9: Circuit pentru determinarea PSF n conexiune EC

Determinarea experimental a a punctului static de funct n conexiune , ionare EC:


S-a considerat : EC = 12V, IC = 2mA. IC (mA) 2 PSF IB (A) UCE (V) 25.8 4.46 UBE (V) 0.53

Determinarea grac a a punctului static de funct n conexiune EC: , ionare


S-a considerat : EC = 12V, IC = 2mA. Din gura 8 se poate determina punctul static de funct , ionare prin determinarea punctului de intersect n gur a cu , ie a dreptei (d1 ) : y = iC = 2 s , i a dreptei statice reprezentate ajutorul culorii galbene. Aplic and formulele (3.19) din suportul de laborator se obt , ine 3 3 3 1 hi = 16.8 10 (), hf = 0.06 10 s ). , i ho = 0.5 10 ( Codul Matlab aferent determinarii punctului static de funct atorul : , ionare este urm Listing 4: Codul MATLAB aferent acestui subpunct
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 load p7 . txt i_C = p7 (: ,:) ; U_CE = [0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 5 10]; % in volti i_B = [10 20 30 40 50]; % in microamperi E = 12; % in volti R_C = 3.6; % in kohmi eps = 0.001; color = { red , blue , magenta , black , cyan }; % figura va fi salvata in fisierul " p7_ran_grafic . png " f = figure ( visible , off ) ; hold on ; grid on ; % dreapta de sarcina n = E / R_C ; m = (-n)/E; x = [0:0.0001:10]; r = m .* x + n ; plot (x , r , y - ) ; for i = 1 : 5 plot ( U_CE (:) , i_C (i , :) , o , Color , color { i }) ; curve = fit ( U_CE (:) , i_C (i , :) , exp2 ) ; % se cauta valoarea punctului de intersectie d = r ./ ( curve ( x ) + eps ) ; x_ind = find ( d > 0.9999 & d < 1.0001) ; x_i = x ( x_ind ) % se obtin valorile punctului static de functionare i_C_i = curve ( x_i (1) ) ; % se deseneaza punctul pe grafic plot ( x_i (1) , i_C_i , o , MarkerEdgeColor , magenta , MarkerFaceColor , magenta , MarkerSize , 4) ; % se adauga coordonatele lui pe grafic

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

text ( x_i (1) + 0.02 , i_C_i , sprintf ( M (%.3 f ,%.3 f ) , x_i (1) , i_C_i ) ) ; plot ( U_CE (:) , curve ( U_CE (:) ) , - , Color , color { i }) ; end hold off ; % informatii care se adauga pe grafic_ xlabel ( u_ { CE } ( V ) ) ; ylabel ( i_C ( mA ) ) ; string = sprintf ( Familia de caracteristici i_C ( u_ { CE }) la scara liniara ); title ( string ) ; legend ( Caracteristica statica , i_B = 10 (\ muA ) , i_B = 10 (\ muA ) , i_B = 20 (\ muA ) , i_B = 20 (\ muA ) , i_B = 30 (\ muA ) , i_B = 30 (\ muA ) , i_B = 40 (\ muA ) , i_B = 40 (\ muA ) , i_B = 50 (\ muA ) , i_B = 50 (\ muA ) , Location , NorthEastOutside ) ; % se salveaza imaginea pe disk print (f , - dpng , p7_ran_grafic . png ) ;

41 42

10