Sunteți pe pagina 1din 1

ANGLIA

Cronologie:
Knut eelMare (1016-1035) Eduard Confesorul (1042-1066) Wilhel Cit!eritorul (1066-10"#) -dinastia $lantagenet %enri! al && lea (1154-11"') (i!hard & &ni1l1) de *eu(11"'-11'') loan eel +)ra de ,ara(11''-1216) 1215 - Magna Charta *i-ertatu -dinastia *an!aster %enrie al . lea (1413-1422) 13/#-1453-(a0-oiul de 0 suta de ani 1455-14"5-()0-oiul !elor dona (o0e -dinastia ,udor %enrie al .&& lea (14"5-150') %enrie al .&&& lea (150'-154#) 153# 11 )!tul de 2u3re atie Elisa-eta 1(155"-1603) -dinastia 2tuart &a!o- & (1603-1625) 1 Carol & (1625-164') 1642-164"-(a0-oiul Ci4il 1642-165"-(e4olutia 5urghe0a din )nglia 6li4er Cro 7ell-:8 *ord $rote!tor (1653165") -(estauratia 2tuart Carolal && lea (1660-16"5) &a!o- al && lea (16"5-16"") 16""-16"'- &nterregnu -dinastia 6rania-2tuart Wilhel al &,l lea (16"'-1#02) 16"'-5ill of (ights -dinastia de %ano4ra 9eorge & (1#14-1#2#) 9eorge al &ll lea(1#60-1"20) .i!toria (1"3#-1'01) Elisa-eta a && a (in!oronata 3e 2 iunie1'53

:u3a 3ra-usirea & 3eriului (o an (4#6); )nglia a fost in4adata in se!olele ..& de tri-urile ger ani!e ale anglilor; 3i!tilor; iutilor /i sa<onilor 1&n fata in4a0iilor 4i=ingilor din se!olele .&&&-&> regatele anglo-sa<one se 4or uni su- !ondu!erea lui Eg-ert de Wesse<; a3oi regale )lfred eel Mare reuseste in se!olul al &> lea sa !ree0e un stat 3e !are il 3ute denu i ?)nglia?; *a in!e3utul se!olului al) &> lea )n0lia a fost !u!erita de 4i=ingi 1&n ti 3ul regelui dane0 Knut eel Mare ; )nglia fa!ea 3arte din ? area :ane ar!a? alaturi de taril/ din $eninsula 2!andina4a 1 :u3a oartea lui Knut > regale sa<on Eduard Confesorul reuseste sa re!u!ereas!a )nglia 1 @or an0ii; fosti 4i=ingi dar du3a sta-ilirea in nordul +rantei adopts li -a

franee0a fiind 4asali ai regilor +rantei;


intre3rind 0 e<3editie de !u!erire i 3otri4a )ngliei 1&n anul 1066 ;in -atlilia de l/ %astings ;engle0ii sunt &n4insi de nor an0u
;

?;;/;1;/n!A1 1410 8l,1B11 CCC 1111-1 5astardul .. """ 'f . ll.1.'-'J...J.ll ______________ t;11D11l8
?8.1*l??8-/11l1

du!ele

@or andiei ; regele Eduard fiind u!is; !onfor dre3tului edie4al; 3osesiunile sale re4in tn4ingatorului; 1

Cu toate a!estea ; !u!erirea tntregului


teritoriu engle0 4a dura 3este 10 ani ; fie!are 3ro4in!ie nou !u!erita era i 3a/ita to4arasilor de lu3ta ai lui Wilhel 1 :e4e nd !lasa sta3fuiitoare &n )nglia ; nor an0ii introdu! institutiile 1!ultura; o-i!eiurile si: li -a fran!e0a; 3o3ulatia anglo-sa<ona fiind 3nutli in stare de inferi/ritat/1 111 1 6data !u statarea ! asnei $lantagenet; 3rin regele %enrie al && lea se organi0ea0a ad inistratia; Eustitia /i finantele statului si este su3usa &rlanda1 1 1 $le!area &n Cru!iada a a; a regenu (i!hard &ni a de *eu ; sla-este !ondu!erea statului; !are este 3reluata !u aEutorul unor no-ili de !atre fratele lui (i!hard; /i anu e &on !el+ara de ,ara1 +iind un rege sla-; loan +ara de ,ara este ne4oit in anul 1215 sa se ne0e Magna Charta *i-ertatu ; un a!t 3rin !are onarhia engle0a re!unoaste 3ri4ilegiile no-ili ii ;!1erului si- orasenilor

-ogati1