Sunteți pe pagina 1din 259

14.11.

2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

IV
(Informri)

INFORMRI PROVENIND DE LA INSTITUIILE, ORGANELE I ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

CURTEA DE CONTURI

n temeiul dispoziiilor articolului 287 alineatele (1) i (4) TFUE, ale articolului 148 alineatul (1) i ale articolului 162 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002, precum i ale articolelor 139 i 156 din Regulamentul (CE) nr. 215/2008 al Consiliului din 18 februarie 2008 privind regulamentul financiar aplicabil celui de Al zecelea fond european de dezvoltare Curtea de Conturi a Uniunii Europene, n edina sa din 5 septembrie 2013, a adoptat RAPOARTELE ANUALE privind exerciiul financiar 2012.

Rapoartele, nsoite de rspunsurile instituiilor la observaiile Curii, au fost transmise autoritilor responsabile de acordarea descrcrii de gestiune, precum i celorlalte instituii.

Membrii Curii de Conturi sunt: Vtor Manuel da SILVA CALDEIRA (preedinte), David BOSTOCK, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORS, Jan KINT, Kersti KALJULAID, Karel PINXTEN, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYT, Lazaros S. LAZAROU, Gijs DE VRIES, Harald WGERBAUER, Hans Gustaf WESSBERG, Henrik OTBO, Pietro RUSSO, Ville ITL, Kevin CARDIFF, Baudilio TOM MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RAPORTUL ANUAL REFERITOR LA EXECUIA BUGETULUI

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CUPRINS
Pagina Introducere general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 1 Capitolul 2 Capitolul 3 Capitolul 4 Capitolul 5 Capitolul 6 Capitolul 7 Capitolul 8 Capitolul 9 Declaraia de asigurare i informaii n sprijinul acesteia . . . . . . . . . . . . . . . Veniturile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Politica regional, energie i transporturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocuparea forei de munc i afaceri sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relaii externe, ajutor i extindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cercetare i alte politici interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cheltuielile administrative i alte cheltuieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 61 85 107 133 165 185 201 221 233

Capitolul 10 Obinerea de rezultate pornind de la bugetul UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

INTRODUCERE GENERAL
0.1. Curtea de Conturi European este instituia creat prin tratat cu scopul de a efectua auditul finanelor Uniunii Europene (UE). n calitate de auditor extern al Uniunii Europene, Curtea joac rolul de gardian independent al intereselor financiare ale cetenilor Uniunii i contribuie la mbuntirea gestiunii financiare a UE. Mai multe informaii cu privire la Curte sunt disponibile n raportul su anual de activitate. Acest raport este disponibil pe site-ul Curii (www.eca.europa.eu), alturi de rapoartele speciale ale instituiei privind programele de cheltuieli i veniturile UE i de avizele sale referitoare la acte legislative noi sau modificate.

2012 sunt disponibile n conturile consolidate publicate i n raportul financiar elaborat de Comisia European, aceste dou documente putnd fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2012/2012_en. cfm

0.2. Prezentul document este cel de al 36-lea raport anual al Curii cu privire la execuia bugetului UE i se refer la exerciiul financiar 2012. Pentru fondurile europene de dezvoltare, se public un raport anual separat.

capitolele 2-9 prezint constatrile de audit n mod detaliat, sub forma unor aprecieri specifice privind veniturile i cheltuielile UE. Capitolul 2 se refer la partea de venituri a bugetului UE; capitolele 3-9 trateaz apte grupuri de domenii de politici, domenii corespunznd celor n cadrul crora sunt autorizate i nregistrate cheltuielile de la bugetul UE. Aceste grupuri de domenii de politici corespund n linii mari rubricilor utilizate n cadrul financiar 2007-2013, care prezint planurile generale multianuale de cheltuieli ale UE;

0.3. Bugetul general al Uniunii Europene se decide anual de ctre Consiliu i Parlamentul European. Raportul anual al Curii, alturi de rapoartele speciale ale acesteia, furnizeaz o baz pentru procedura de descrcare de gestiune, prin care Parla mentul European decide dac Comisia European i-a ndeplinit n mod corespunztor responsabilitile n ceea ce privete execuia bugetului. Curtea de Conturi transmite raportul su anual parlamentelor naionale simultan cu transmiterea acestuia ctre Parlamentul European i ctre Consiliu.

capitolul 10 analizeaz evaluarea cu privire la performan prezentat n planurile de gestiune i n rapoartele anuale de activitate a trei dintre directorii generali ai Comisiei, trecnd n revist, n acelai timp, temele comune din cadrul rapoartelor speciale adoptate de Curte n 2012 i abordnd pe scurt cel de al doilea i cel de al treilea raport de evaluare al Comisiei.

0.4. Partea central a raportului anual o constituie declaraia de asigurare a Curii (DAS) cu privire la fiabilitatea conturilor consolidate ale Uniunii Europene i la legalitatea i regularitatea operaiunilor (regularitatea operaiunilor ca denumire generic n raport). Raportul ncepe cu prezentarea declaraiei de asigurare, restul raportului tratnd, n cea mai mare parte, acti vitile de audit subiacente acestei declaraii.

0.6. Aprecierile specifice se bazeaz n principal pe rezul tatele testelor efectuate de Curte cu scopul de a verifica regula ritatea operaiunilor, precum i pe evaluarea eficacitii princi palelor sisteme de supraveghere i de control utilizate pentru veniturile sau pentru cheltuielile n cauz.

0.7. n cadrul aprecierilor specifice, definiia operaiunilor subiacente a fost armonizat. Aceast armonizare are efect n special asupra capitolelor 7 i 8 din raportul anual (a se vedea punctele 7.13-7.15 i punctul 8.13). Modificrile aduse i impactul acestora sunt descrise n detaliu n capitolul 1 (a se vedea punctele 1.6, 1.7, 1.15 i graficul 1.1).

0.5.

Raportul este structurat dup cum urmeaz: 0.8. Rspunsurile Comisiei sau, dup caz, ale altor instituii i organe ale UE la observaiile Curii figureaz n prezentul document. Atunci cnd i formuleaz constatrile i concluziile, Curtea ia n considerare rspunsurile relevante prezentate de entitatea auditat, ns, n calitatea sa de auditor extern, Curtea are responsabilitatea de a-i face cunoscute constatrile de audit, de a formula concluzii pe baza acestor constatri i de a furniza astfel o evaluare independent i imparial a fiabilitii conturilor i a regularitii operaiunilor.

capitolul 1 conine declaraia de asigurare, la care se adaug o sintez a rezultatelor auditului Curii cu privire la fiabi litatea conturilor i la regularitatea operaiunilor, o seciune referitoare la recuperri i la coreciile financiare i o prezentare sintetic a gestiunii bugetului n exerciiul 2012. Anexa 1.3 la capitolul 1 furnizeaz informaii extrase din conturile consolidate aferente exerciiului 2012. Informaii financiare mai detaliate cu privire la exerciiul

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CAPITOLUL 1 Declaraia de asigurare i informaii n sprijinul acesteia


CUPRINS Puncte

Declaraia de asigurare a Curii furnizat Parlamentului European i Consiliului Raportul auditorului independent Introducere Modificri aduse abordrii adoptate de Curte n materie de eantionare Achiziiile publice Constatrile de audit privind exerciiul financiar 2012 Fiabilitatea conturilor Sinteza aprecierilor specifice i a rezultatelor de audit care vin n sprijinul declaraiei de asigurare Luarea n calcul a recuperrilor i a coreciilor financiare Raportul de sintez i rapoartele anuale de activitate Gestiunea bugetar Creditele bugetare pentru angajamente i pentru pli Presiunea exercitat asupra bugetului disponibil pentru pli Necesitile viitoare n materie de pli Anexa 1.1 Abordarea i metodologia auditului

I-XII 1.1-1.5 1.6-1.7 1.8 1.9-1.45 1.9-1.10 1.11-1.18 1.19-1.35 1.36-1.45 1.46-1.59 1.47-1.50 1.51-1.57 1.58-1.59

Anexa 1.2 Situaia aciunilor ntreprinse n urma observaiilor formulate cu privire la fiabilitatea conturilor exerciiilor anterioare Anexa 1.3 Extrase din conturile consolidate aferente exerciiului 2012

10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

DECLARAIA DE ASIGURARE A CURII FURNIZAT PARLAMENTULUI EUROPEAN I CONSILIULUI RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
I. n temeiul dispoziiilor articolului 287 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat:

(a) conturile consolidate ale Uniunii Europene, aprobate de Comisie la 26 iulie 2013, care cuprind situaiile financiare consolidate (1) i rapoartele agregate privind execuia bugetar (2) pentru exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2012; i (b) legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente acestor conturi.

Responsabilitatea conducerii
II. n conformitate cu articolele 310-325 TFUE i cu Regulamentul financiar, conducerea este responsabil de ntocmirea i de prezentarea conturilor consolidate ale Uniunii Europene pe baza standardelor de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internaional, precum i de legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente acestora. Aceast responsabi litate include conceperea, implementarea i meninerea controlului intern necesar pentru ntocmirea i pentru prezentarea unor situaii financiare care s nu fie afectate de denaturri semnificative, fie rezultate din acte de fraud, fie rezultate din erori. Conducerea are, n egal msur, responsabilitatea de a se asigura c activitile, operaiunile financiare i informaiile reflectate n situaiile financiare sunt conforme cu dispoziiile care le reglementeaz. Responsabilitatea final pentru legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente conturilor Uniunii Europene aparine Comisiei (articolul 317 TFUE).

Responsabilitatea auditorului
III. Responsabilitatea Curii este de a furniza Parlamentului European i Consiliului, pe baza auditului pe care l-a desfurat, o declaraie de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor i la legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente acestora. Auditul Curii a fost efectuat n conformitate cu standardele internaionale de audit i codul deontologic formulate de IFAC i cu standardele internaionale ale instituiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. Aceste standarde impun Curii plani ficarea i efectuarea auditului astfel nct s se obin o asigurare rezonabil referitor la prezena sau la absena unor denaturri semnificative n cadrul conturilor consolidate ale Uniunii Europene i la conformitatea operaiunilor subiacente cu legile i reglementrile n vigoare. IV. Auditul implic aplicarea unor proceduri n vederea obinerii de probe de audit privind sumele i informaiile prezentate n conturile consolidate i privind legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raionamentului auditorului, care include evaluarea riscului ca n cadrul conturilor consolidate s se regseasc denaturri semnificative sau ca la nivelul operaiunilor subiacente s existe neconformiti semnificative cu cerinele din legislaia Uniunii Europene, fie c aceste denaturri sau neconformiti sunt rezultate din acte de fraud, fie c sunt rezultate din erori. Atunci cnd evalueaz aceste riscuri, auditorul analizeaz controlul intern referitor la ntocmirea i la prezentarea fidel a conturilor consolidate i la legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente, scopul fiind ns acela de a defini proceduri de audit corespunztoare n raport cu circumstanele, i nu de a exprima o opinie cu privire la eficacitatea controlului intern. Auditul include, n egal msur, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile utilizate i a caracterului rezonabil al estimrilor contabile elaborate, precum i evaluarea prezentrii globale a conturilor consolidate. V. n ceea ce privete veniturile, auditul desfurat de Curte cu privire la resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adugat (TVA) i pe venitul naional brut (VNB) a avut drept punct de plecare agregatele macroeconomice relevante pe baza crora acestea sunt calculate i a evaluat apoi sistemele Comisiei de prelucrare a acestor agregate pn la primirea contribuiilor din partea statelor membre i nregistrarea acestora n conturile consolidate. n ceea ce privete resursele proprii tradiionale, Curtea examineaz conturile autoritilor vamale i analizeaz fluxul taxelor pn la momentul ncasrii sumelor de ctre Comisie i pn la momentul nregistrrii lor n conturi.

_____________ (1) Situaiile financiare consolidate cuprind bilanul, situaia performanei financiare, situaia fluxurilor de numerar, situaia modificrilor n structura activelor nete, precum i o sintez a principalelor politici contabile, alturi de o serie de alte note explicative (inclusiv raportarea pe segmente). (2) Rapoartele agregate privind execuia bugetar cuprind rapoartele agregate (propriu-zise) privind execuia bugetar, precum i note explicative.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

11

VI. n ceea ce privete cheltuielile, Curtea examineaz operaiunile de pli atunci cnd cheltuielile au fost suportate, nregistrate i acceptate (pli contabilizate cu titlu de cheltuieli). Examinarea acoper toate categoriile de pli (inclusiv plile efectuate n vederea achiziionrii de active), cu excepia plilor n avans la momentul la care sunt efectuate. Plile n avans sunt examinate n momentul n care beneficiarul fondurilor furnizeaz justificarea pentru utilizarea lor corespunz toare, iar instituia sau organismul accept aceast justificare prin nchiderea i validarea plii n avans, indiferent dac acest lucru are loc n acelai exerciiu sau ulterior. VII. Curtea consider c probele de audit obinute sunt suficiente i adecvate pentru a sta la baza opiniilor sale.

Fiabilitatea conturilor Opinia privind fiabilitatea conturilor


VIII. n opinia Curii, conturile consolidate ale Uniunii Europene aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2012 prezint n mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situaia financiar a Uniunii la 31 decembrie 2012, precum i rezultatele operaiunilor acesteia, fluxurile sale de numerar i modificrile n structura activelor nete pentru exerciiul ncheiat la aceast dat, n conformitate cu dispoziiile Regulamentului financiar i cu normele contabile bazate pe standardele de contabilitate pentru sectorul public acceptate la nivel internaional.

Legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente conturilor


Veniturile

Opinia privind legalitatea i regularitatea operaiunilor de venituri subiacente conturilor


IX. n opinia Curii, operaiunile de venituri subiacente conturilor aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2012 sunt conforme cu legile i reglementrile n vigoare sub toate aspectele semnificative.

Angajamentele

Opinia privind legalitatea i regularitatea angajamentelor subiacente conturilor


X. n opinia Curii, angajamentele subiacente conturilor aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2012 sunt conforme cu legile i reglementrile n vigoare sub toate aspectele semnificative.

Plile

Argumentele care stau la baza exprimrii unei opinii contrare cu privire la legalitatea i regularitatea plilor subiacente conturilor
XI. Curtea concluzioneaz c sistemele de supraveghere i de control examinate sunt parial eficace n asigurarea legalitii i regularitii plilor subiacente conturilor (punctul VI). Toate grupurile de politici care acoper cheltuieli operaionale sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Potrivit estimrii Curii, indicele de eroare cel mai probabil pentru plile contabi lizate cu titlu de cheltuieli, subiacente conturilor, este de 4,8 % (3).

_____________ (3) Pe baza abordrii n materie de eantionare utilizate pentru exerciiile anterioare, indicele de eroare cel mai probabil estimat ar fi fost de 4,5 %.

12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Opinie contrar cu privire la legalitatea i regularitatea plilor subiacente conturilor


XII. n opinia Curii, avnd n vedere importana aspectelor descrise la punctul care prezint argumentele care stau la baza exprimrii opiniei contrare cu privire la legalitatea i regularitatea plilor subiacente conturilor, plile subiacente conturilor aferente exerciiului ncheiat la 31 decembrie 2012 sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

5 septembrie 2013 Vtor Manuel da SILVA CALDEIRA Preedinte

Curtea de Conturi European 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburg, LUXEMBURG

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
1.1. n acest capitol al raportului anual, Curtea:

descrie contextul n care se furnizeaz declaraia de asigurare i prezint sintetic i analizeaz constatrile de audit i concluziile subiacente acestei declaraii; explic modul n care i desfoar auditul privind regula ritatea i auditul privind fiabilitatea conturilor (a se vedea anexa 1.1); i prezint aciunile ntreprinse de Comisie n urma obser vaiilor i a recomandrilor pe care le-a formulat n rapoartele anuale anterioare cu privire la fiabilitatea conturilor (a se vedea anexa 1.2).

1.2. Curtea de Conturi furnizeaz Parlamentului European i Consiliului o declaraie de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor i la regularitatea operaiunilor subiacente. n completarea acestei declaraii, ea prezint aprecieri specifice pentru fiecare domeniu major de activiti ale Uniunii Europe ne (4). Aceste aprecieri specifice nu au acelai rol ca opiniile de audit; funcia lor principal este de a prezenta autoritilor care acord descrcarea de gestiune i altor pri interesate anumite aspecte importante specifice diferitelor grupuri de politici. Concluzia fiecreia dintre aceste aprecieri specifice se funda menteaz pe ansamblul probelor de audit colectate la nivelul grupului de politici.

1.3. Obiectivul activitilor de audit referitoare la fiabilitatea conturilor Uniunii Europene este de a obine probe de audit suficiente i adecvate pentru a stabili n ce msur au fost nregistrate n mod corespunztor veniturile, cheltuielile, activele i pasivele, precum i n ce msur conturile consolidate (a se vedea anexa 1.3) prezint n mod cores punztor situaia financiar la 31 decembrie 2012, precum i veniturile, cheltuielile i fluxurile de numerar pentru exerciiul ncheiat la aceast dat (a se vedea punctele 1.9 i 1.10).

1.4. Obiectivul activitilor de audit referitoare la regula ritatea operaiunilor subiacente conturilor consolidate aferente exerciiului 2012 este de a obine probe de audit suficiente i adecvate pentru a stabili n ce msur aceste operaiuni sunt conforme cu reglementrile sau cu prevederile contractuale aplicabile i n ce msur sumele aferente au fost calculate corect (a se vedea punctele 1.11-1.35 pentru o trecere n revist a rezultatelor i capitolele 2-9 pentru informaii mai detaliate).

_____________ (4) A se vedea articolul 287 TFUE.

14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.5. Obiectivul examinrii rapoartelor anuale de activitate ale serviciilor Comisiei, precum i a raportului de sintez aferent, este de a evalua msura n care aceste documente furnizeaz o evaluare corect a calitii gestiunii financiare (inclusiv a nivelurilor reziduale de eroare) i de a contribui astfel la conturarea unei opinii privind fiabilitatea conturilor Uniunii Europene i privind regularitatea veniturilor i cheltu ielilor (a se vedea punctele 1.36-1.45 i observaiile conexe din cadrul seciunii intitulate Eficacitatea sistemelor din cuprinsul capitolelor 2-9).

MODIFICRI ADUSE ABORDRII ADOPTATE DE CURTE N MATERIE DE EANTIONARE


1.6. Abordarea adoptat pentru examinarea regularitii operaiunilor a fost actualizat i armonizat. Eantionul de operaiuni al Curii cuprinde n prezent doar pli intermediare, pli finale i pli n avans validate i nchise (pli contabi lizate cu titlu de cheltuieli). Pentru grupurile de politici Relaii externe, ajutor i extindere (capitolul 7) i Cercetare i alte politici interne (capitolul 8), operaiunile sunt acum examinate, aa cum se proceda deja n cazul tuturor celorlalte grupuri de politici, la stadiul n care activitile au fost desfurate sau costurile au fost suportate de beneficiarii finali ai fondurilor UE i n care Comisia a acceptat faptul c activitile desfurate sau costurile suportate au justificat efectuarea plilor de la bugetul UE. Aceast abordare este n concordan cu obligaia Curii prevzut n tratat de a verifica cheltuielile dup ce acestea au fost suportate. n pofida acestei schimbri, toate plile, cu excepia plilor n avans, fac obiectul auditului pentru exerciiul n care sunt efectuate. n rndul acestor pli sunt incluse cele efectuate n vederea achiziionrii de active (pli care reprezint deci cheltuieli bugetare, ns nu i chel tuieli n nelesul contabilitii pe baz de angajamente). Impactul acestei schimbri este discutat la punctele 1.14 i 1.15, precum i n graficul 1.1. 1.6. Comisia constat c noua abordare a Curii conduce la o definiie modificat a populaiei auditate. Dei recunoate avantajele noii abordri a Curii, Comisia remarc faptul c populaia auditat nu mai este limitat la tipurile de operaiuni subiacente contabilitii bugetare. n schimb, sunt incluse noi operaiuni din contabilitatea general, pe baza unor concepte care necesit o anumit expertiz contabil. Comisia consider c aceast nou interpretare a Curii are consecine semnificative (a se vedea rspunsurile la punctele 1.7, 1.12, 1.14 i 1.19-1.35). Prin urmare, este foarte important s se utilizeze expli caii, metode i termeni clari, care s permit prilor interesate s neleag modificrile efectuate i s evalueze impactul acestora.

1.7. Aceast abordare n materie de eantionare este coerent cu principiile pe care se fundamenteaz contabilitatea pe baz de angajamente (5). Aceast schimbare ofer avantajul suplimentar de a permite examinarea, n condiii de compara bilitate, a tuturor domeniilor, indiferent de modalitatea de gestiune aplicabil, fie ea partajat sau nu. Mai mult, avnd n vedere c va fi eliminat impactul nivelurilor fluctuante ale plilor n avans, populaiile care vor face obiectul auditului vor fi mai stabile de la un an la altul. Plile n avans vor continua s fie acoperite prin intermediul examinrii regularitii validrii i nchiderii lor i al activitilor de audit referitoare la fiabilitatea conturilor.

1.7. Comisia apreciaz includerea compensrii plilor n avans efectuate n anii anteriori n domeniul de aplicare al auditului i consider c astfel se deschide calea pentru acordarea unei atenii sporite impactului mecanismelor de corecie multianuale. Articolul 32 din Regulamentul financiar definete controlul intern drept un proces aplicabil la toate nivelurile gestiunii i menit s asigure n mod rezonabil realizarea urmtoarelor obiective: [] (d) prevenirea, depis tarea, corectarea i monitorizarea fraudelor i a neregulilor. Comisia urmrete ndeaproape evoluiile metodologiei Curii, n ceea ce privete orice impact potenial asupra indicelui de eroare estimat (a se vedea rspunsurile la punctele 3.9 i 4.8).

_____________ (5) Comisia ntocmete conturile n conformitate cu contabilitatea pe baz de angajamente din 2005, iar, din 2007, acestea au fost evaluate de Curte ca fiind fiabile.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

15

OBSERVAIILE CURII

ACHIZIIILE PUBLICE
1.8. Dup consultri ample cu autoritile bugetare, Curtea a procedat, de asemenea, la armonizarea abordrii sale n materie de tratare a erorilor de la nivelul achiziiilor publice. Anterior, erorile grave erau tratate cu titlu de eroare cuantifi cabil atunci cnd erau comise de autoritile din statele membre sau de organizaiile internaionale. Toate erorile care erau comise de instituii sau de organisme ale Uniunii Europene erau nregistrate de Curte ca erori necuantificabile i erau astfel excluse din calculul indicelui de eroare estimat. ncepnd din 2012, toate erorile grave n materie de achiziii publice sunt tratate drept erori cuantificabile, indiferent de organismul care le-a comis. Totui, Curtea nu aplic aceast nou abordare n mod retroactiv pentru a acoperi activiti de achiziii publice derulate nainte de 2011 de ctre instituiile i organismele UE (6).

CONSTATRILE DE AUDIT PRIVIND EXERCIIUL FINANCIAR 2012 Fiabilitatea conturilor


1.9. Observaiile Curii se refer la conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul financiar 2012, ntocmite de contabilul Comisiei i aprobate de Comisie n conformitate cu Regulamentul financiar (7) i primite de Curte, mpreun cu scrisoarea cuprinznd declaraiile contabilului, la 29 iulie 2013. Conturile consolidate cuprind: (a) situaiile financiare consolidate, care includ bilanul (prezint activele i pasivele la sfritul exerciiului), situaia performanei financiare (n care sunt recunoscute veniturile i cheltuielile aferente exerciiului), situaia fluxurilor de numerar (indic modul n care modificrile produse n conturi afecteaz numerarul i echivalentele de numerar), situaia modificrilor n structura activelor nete, precum i notele la aceste situaii financiare, i (b) rapoartele agregate privind execuia bugetar, care trateaz veniturile i cheltuielile aferente exerciiului respectiv, precum i notele la aceste rapoarte. 1.10. n urma auditului Curii cu privire la conturile consolidate privind exerciiul 2012, s-a constatat c acestea nu conin denaturri semnificative (a se vedea, de asemenea, anexa 1.2).

_____________ (6) A fost identificat un numr mic de erori n cadrul achiziiilor publice care au fost organizate n 2010 i n ani anteriori pentru activiti aferente cheltuielilor operaionale i care au dat natere la pli n 2012; erorile respective nu au fost extrapolate i nu au fost incluse n indicele global de eroare estimat. (7) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) prevede transmiterea conturilor finale nainte de data de 31 iulie a urmtorului exerciiu financiar (a se vedea articolul 148).

16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

Sinteza aprecierilor specifice i a rezultatelor de audit care vin n sprijinul declaraiei de asigurare
1.11. Curtea prezint mai multe aprecieri specifice: referitor la venituri, n cadrul capitolului 2, i referitor la cheltuieli n capitolele 3-9 (a se vedea tabelul 1.1).
Tabelul 1.1 Operaiuni care au fcut obiectul auditului pentru capitolele 3-9 din raportul anual
(n milioane de euro) Pli efectuate n 2012 (2) (A) Operaiuni care au fcut obiectul auditului n 2012 (B)

Capitol din raportul anual

capitolul 3 capitolul 4 capitolul 5 capitolul 6 capitolul 7 capitolul 8 capitolul 9

Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate Politica regional, energie i transporturi Ocuparea forei de munc i afaceri sociale Relaii externe, ajutor i extindere Cercetare i alte politici interne Cheltuielile administrative i alte cheltuieli (1) (2) Total general

44 545 14 778 39 853 11 606 6 109 11 740 10 052 138 683

44 546 14 994 40 735 13 404 6 616 10 667 9 985 140 947

Operaiunile care au fcut obiectul auditului n 2012 (B) sunt constituite din Plile efectuate n 2012 (A), din care s-au sczut plile n avans efectuate n 2012 (n valoare total de 14 519 milioane de euro), dar la care s-au adugat plile n avans care au fost validate i nchise n 2012 (pentru o valoare total de 16 783 de milioane de euro). (1) Acest capitol acoper, de asemenea, o serie de cheltuieli care sunt considerate operaionale n cadrul bugetului general, dar al cror scop l reprezint, n cele mai multe cazuri, funcionarea administraiei Comisiei i nu implementarea de politici. (2) Sumele (exprimate n milioane de euro) corespunznd cheltuielilor administrative aferente diferitelor grupuri de politici sunt dup cum urmeaz: capitolul 3: 133 capitolul 4: 253 capitolul 5: 229 capitolul 6: 93 capitolul 7: 624 capitolul 8: 1 627.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

17

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.12. Potrivit rezultatelor auditului desfurat cu privire la exerciiul 2012, veniturile aferente exerciiului (139 541 de milioane de euro) i operaiunile din cadrul grupului de politici Cheltuielile administrative i alte cheltuieli (9 985 de milioane de euro) nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare i sistemele aferente de supraveghere i de control examinate erau eficace (a se vedea tabelul 1.2 i punctele 2.402.42 i 9.17). Toate grupurile de politici coninnd cheltuieli operaionale au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare (a se vedea punctele 3.35, 4.42, 5.62-5.63, 6.39-6.40, 7.257.26 i 8.39-8.40). Angajamentele nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare.

1.12. Comisia este obligat s respecte Regulamentul financiar care prevede, la articolul 32 alineatul (2) litera (e), c sistemul su de control intern ar trebui s asigure, printre altele, buna gestionare a riscurilor legate de legalitatea i regularitatea tranzaciilor aferente, avndu-se n vedere caracterul multianual al programelor, precum i natura plilor respective. Comisia va continua s i exercite rolul de supraveghere, n special prin aplicarea coreciilor financiare i a recuperrilor la un nivel corespunztor nivelului de nereguli i deficiene identificate. Avnd n vedere cadrul juridic pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii i complexitatea procedurilor aferente, este inevitabil ca, n multe domenii, erorile s fie corectate la muli ani dup producerea acestora. Prin urmare, Comisia consider c indicele de eroare repre zentativ anual al Curii ar trebui analizat n acest context. Acesta este motivul pentru care, n general, Comisia nsi utilizeaz indicele de eroare rezidual, care ine seama de coreciile financiare i de recupe rrile din perioada multianual de punere n aplicare, inclusiv pentru anii urmtori. n plus, atunci cnd evalueaz nivelul de eroare estimat pentru anul 2012, Comisia ia n considerare impactul coreciilor forfetare din cursul anului, care sunt excluse din estimarea Curii privind indicele de eroare. Comisia consider c indicele de eroare rezidual reflect n mod corect msura n care bugetul UE rmne afectat de cheltuielile realizate cu nclcarea legislaiei, dup acionarea sistemelor de supra veghere i de control.

Tabelul 1.2 Sinteza constatrilor referitoare la exerciiul 2012 n ceea ce privete regularitatea operaiunilor
Intervalul de ncredere (%) Limita infe rioar a indicelui de eroare (LEL) Limita supe rioar a indicelui de eroare (UEL) Frecvena erorilor (2) (%) Concluziile auditului

18
Indicele de eroare cel mai probabil (MLE) 2011 (%) pentru comparaie (5)

Capitol din raportul anual

Operaiuni care au fcut obiectul auditului (n milioane de euro)

Evaluarea sistemelor de supraveghere i de control examinate (1)

Indicele de eroare cel mai probabil (MLE) (%)

RO

Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate Politica regional, energie i transporturi Ocuparea forei de munc i afaceri sociale Relaii externe, ajutor i extindere Cercetare i alte politici interne Cheltuielile administrative i alte cheltuieli Total pli contabilizate cu titlu de cheltuieli

44 546 14 994 40 735 13 404 6 616 10 667 9 985 140 947

Parial eficace Parial eficace Parial eficace Parial eficace Parial eficace Parial eficace Eficace Parial eficace

3,8 7,9 6,8 3,2 3,3 (3) 3,9 (4) 0 4,8 (5)

1,7 4,5 3,7 1,3 1,4 1,8 3,6

5,9 11,3 9,9 5,1 5,2 6,0 6,0

41 63 49 35 23 49 1 38

Afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semnificativ de eroare Nu este afectat de un nivel semnificativ de eroare Afectat de un nivel semni ficativ de eroare Nu este afectat de un nivel semnificativ de eroare

2,9 7,7 6,0

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2,2 1,1 (3) 3,0 (4) 0,1 3,9 (5)

Veniturile

139 541 (6)

Eficace

0,8

(1) Clasificarea sistemelor este explicat n anexa 1.1. Pentru aprecierile specifice privind sistemele examinate, a se vedea punctele 2.40-2.42, 3.9 i 3.35, 7.25 i 8.39. Aprecierile sintetice ale Curii pentru exerciiul 2012 sunt coerente cu cele pentru 2011. (2) Frecvena erorilor reprezint proporia din eantion care este afectat de erori cuantificabile i necuantificabile. Procentajele sunt rotunjite. 3 ( ) Indicele de eroare estimat pentru grupul de politici Relaii externe, ajutor i extindere este mai ridicat dect indicele de eroare estimat pentru exerciiul 2011 (1,1 %). Aceast diferen trebuie interpretat din perspectiva modificrilor aduse abordrii adoptate de Curte n materie de eantionare (a se vedea punctele 1.6 i 1.7). Aceast schimbare survenit n abordare este principalul factor identificabil care a determinat creterea indicelui de eroare estimat (a se vedea punctele 1.15 i 7.13-7.15). (4) Indicele de eroare estimat pentru grupul de politici Cercetare i alte politici interne este mai ridicat dect indicele de eroare estimat pentru exerciiul 2011 (3,0 %). Aceast diferen trebuie interpretat din perspectiva modificrilor aduse abordrii adoptate de Curte n materie de eantionare (a se vedea punctele 1.6 i 1.7). Aceast schimbare survenit n abordare este principalul factor identificabil care a determinat creterea indicelui de eroare estimat (a se vedea punctele 1.15 i 8.13-8.15). 5 ( ) Modificrile survenite n abordarea adoptat de Curte n materie de eantionare explicate la punctele 1.6 i 1.7 sunt responsabile de cel mult 0,3 puncte procentuale din indicele de eroare cel mai probabil aferent exerciiului 2012 (a se vedea punctul 1.13 i graficul 1.1). (6) Auditul a presupus examinarea, la nivelul Comisiei, a unui eantion de ordine de recuperare, care acoper toate tipurile de venituri (a se vedea punctul 2.9).

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.13. Curtea concluzioneaz c, per ansamblu, plile contabilizate cu titlu de cheltuieli au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare i c sistemele de supraveghere i de control examinate aferente plilor contabilizate cu titlu de cheltuieli erau, n general, parial eficace (a se vedea tabelul 1.2).

1.13. Comisia recunoate c sistemele sunt parial eficiente, aa cum arat i indicele de eroare estimat al Curii, la nivelul destina tarilor finali. Ca o consecin a activrii sistemelor sale de supra veghere i de control, n 2012 Comisia a executat corecii financiare i recuperri n valoare de 4 419 milioane EUR, echivalnd cu un procent de 3,2 % n raport cu plile efectuate (a se vedea tabelul 1.1). Pentru o defalcare a cifrelor n funcie de domeniile de politic, a se vedea mai jos: Capitolul 3 Agricultur susinerea pieei i sprijinul direct: 771 de milioane EUR din corecii financiare i recuperri (1,7 % din plile efectuate); Capitolul 4 Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate: 258 de milioane EUR din corecii financiare i recuperri (1,7 % din plile efectuate); Capitolul 5 Politica regional, energie i transporturi: 2 719 milioane EUR din corecii financiare i recuperri (6,8 % din plile efectuate); Capitolul 6 Ocuparea forei de munc i afaceri sociale: 442 de milioane EUR din corecii financiare i recuperri (3,8 % din plile efectuate); Capitolul 7 Relaii externe, ajutor i extindere: 99 de milioane EUR din corecii financiare i recuperri (1,6 % din plile efec tuate); Capitolul 8 Cercetare i alte politici interne: 120 de milioane EUR din corecii financiare i recuperri (1 % din plile efec tuate); i Capitolul 9 Cheltuieli administrative: 9 milioane EUR din corecii financiare i recuperri (N/A n raport cu plile efec tuate). Acest lucru nu nseamn c toate recuperrile i coreciile financiare aplicate n anul T pot fi deduse din erori corespunztoare anului T, ci faptul c, atunci cnd se evalueaz eficacitatea sistemului global de control intern n ceea ce privete protecia bugetului UE pe o baz multianual, trebuie s se ia n considerare att indicii de eroare, ct i recuperrile/coreciile financiare.

20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Analiza rezultatelor auditului

1.14. Rezultatele privind exerciiul 2012 semnaleaz, din nou, o cretere a indicilor globali de eroare estimai. Indicele de eroare cel mai probabil calculat pentru ansamblul plilor a crescut de la 3,9 % la 4,8 %. Toate domeniile de cheltuieli operaionale au contribuit la aceast cretere, grupul de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate (capitolul 4) rmnnd grupul cel mai expus la erori.

1.14. Evaluarea Comisiei este apropiat de concluzia Curii n cazul tuturor operaiunilor din diversele eantioane de audit. Cu toate acestea, Comisia constat faptul c, n calculul indicelui su de eroare, Curtea nu ine seama de coreciile financiare forfetare aplicate la nivelul programului, n cursul exerciiului financiar [a se vedea caseta 1.2 i punctul 6.39 litera (a) a se vedea, de asemenea, punctele 5.26, 5.33 i 5.62]. Prin urmare, Comisia estimeaz c nivelul global de eroare aferent operaiunilor subiacente conturilor consolidate ale UE este, n linii mari, conform indicilor de eroare prezentai de Curte pentru ultimii trei ani. Acesta este rezultatul dispoziiilor de control consolidate aferente perioadei de programare 2007-2013 i al politicii sale stricte privind ntreruperile/suspendrile/coreciile financiare/recupe rrile atunci cnd se identific deficiene.

1.15. Proporia din creterea indicelui de eroare celui mai probabil care se poate imputa schimbrii de la nivelul abordrii pe care a adoptat-o Curtea n materie de eantionare (a se vedea punctele 1.6 i 1.7) nu este mai mare de 0,3 puncte procentuale. Aceast schimbare survenit n abordare este principalul factor identificabil care a determinat creterea indicelui de eroare estimat pentru capitolul 7 (Relaii externe, ajutor i extindere) i pentru capitolul 8 (Cercetare i alte politici interne).

1.15.

A se vedea rspunsul la punctul 1.6 i la punctul 1.7.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

21

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.16. Potrivit calculelor Curii, indicele estimat de eroare considerat n ansamblu pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate este de 5,3 %, n timp ce indicele de eroare pentru toate celelalte forme de cheltuieli operaionale (8) este estimat la 4,3 %.

1.16. Comisia constat faptul c indicele de eroare estimat al Curii cu privire la cheltuielile administrative gestionate direct de instituiile europene (10 miliarde EUR n 2012) este de 0 % (a se vedea capitolul 9 punctul 9.8).

1.17. n urma unei analize a tipurilor de erori detectate n diferitele grupuri de politici, rezult c erorile privind eligibi litatea reprezint peste dou treimi din indicele global de eroare estimat: nclcri grave ale normelor privind achiziiile publice (1,4 puncte procentuale, proiecte/activiti n integra litate neeligibile sau beneficiari n integralitate neeligibili (1,1 puncte procentuale), includerea de costuri neeligibile n decla raiile de cheltuieli (1,0 puncte procentuale) i declaraii incorecte privind suprafeele agricole (0,8 puncte procentuale) (a se vedea graficul 1.2).

1.17. n contextul gestiunii partajate, Comisia a depus eforturi considerabile pentru a asigura conformitatea strict cu cerinele de eligibilitate i corecta aplicare a normelor privind achiziiile publice. Acestea includ att aciuni preventive, cum ar fi o politic strict privind ntreruperea i suspendarea plilor, ct i aciuni corective, precum coreciile financiare (pentru politica de coeziune, a se vedea punctul 5.33 al doilea i al treilea paragraf).

1.18. Repartizarea pe capitole a indicelui global de eroare estimat arat c grupului de politici Politica regional, energie i transporturi (capitolul 5) i corespund peste dou cincimi din indicele global de eroare estimat, grupului de politici Agri cultur: susinerea pieei i sprijinul direct (capitolul 3) i corespunde un sfert, iar grupului de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate (capitolul 4) i corespunde peste o esime din acest indice (a se vedea graficul 1.3).

1.18.

A se vedea rspunsurile la punctul 1.14.

_____________ (8) Constituite, n principal, din cheltuielile acoperite de capitolele 7 i 8, dar i din anumite pri ale cheltuielilor discutate n capitolele 4 i 5. Nivelul de eroare extrapolat pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate se bazeaz pe examinarea a 685 de operaiuni (extrase dintr-o populaie de 110,8 miliarde de euro), n timp ce extrapolarea pentru alte forme de cheltuieli operaionale se bazeaz pe examinarea a 356 de operaiuni (extrase dintr-o populaie de 20,1 miliarde de euro).

22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Luarea n calcul a recuperrilor i a coreciilor financiare


1.19. Coreciile financiare care au fost raportate ca fiind executate (9) n 2012 s-au ridicat la 3,7 miliarde de euro, o sum de peste trei ori mai mare dect cifra pentru 2011 (1,1 miliarde de euro). Recuperrile au rmas, n esen, la un nivel constant, i anume, de 678 de milioane de euro (2011: 733 de milioane de euro) (10). Majoritatea coreciilor efectuate n 2012 se refer la perioada de programare 2000-2006. Aceast seciune din raportul anual privete mecanismele utilizate pentru aplicarea coreciilor financiare i pentru efectuarea recu perrilor i conine analiza Curii privind impactul coreciilor financiare i al recuperrilor. Curtea menine sub observaie permanent impactul coreciilor financiare (11). Abordarea adoptat n 2012 este consecvent cu cea urmat n 2009. 1.19 la punctul 1.35. Comisia apreciaz includerea compensrii plilor n avans efectuate n anii precedeni n noua abordare n materie de eantionare i consider c astfel se deschide calea pentru acordarea unei atenii sporite impactului mecanismelor corective multianuale la care se face referire la articolele 59 i 80 din Regulamentul financiar (a se vedea punctele 1.22 i 1.24). Comisia va continua s i exercite rolul de supraveghere, n special prin aplicarea coreciilor financiare i a recuperrilor la un nivel corespunztor nivelului de nereguli i deficiene identificate. Avnd n vedere cadrul juridic pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii i complexitatea procedurilor aferente, inevitabil, n multe domenii, erorile sunt corectate dup mai muli ani de la producerea acestora. Prin urmare, Comisia consider c indicele de eroare repre zentativ anual al Curii ar trebui analizat n acest context.

_____________ (9) Execuia este ultima etap din procesul de corecie financiar. A se vedea, de asemenea, punctul 1.42 din Raportul anual 2009 al Curii. (10) Cifre indicate la nota 6.4.2.2 la conturile consolidate 2012 i, respectiv, la nota 6.2 la conturile consolidate 2011. (11) A se vedea punctele 1.32-1.50 din Raportul anual 2009 al Curii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

23

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Mecanismele complexe pentru efectuarea coreciilor financiare i a recuperrilor

1.20. Comisia i statele membre au posibilitatea de a recurge la mai multe mecanisme pentru a reduce riscul de eroare nainte de acceptarea de ctre Comisie a cheltuielilor raportate de beneficiari. Printre aceste mecanisme se numr aprobarea sistemelor de control, verificrile administrative privind cererile de plat, vizitele la faa locului (precum inspeciile la ferme), certificarea costurilor eligibile de ctre un organism independent i ntreruperea i suspendarea plilor ctre statele membre. 1.21. Odat ce plile au fost efectuate i utilizarea fondurilor a fost acceptat, att Comisia, ct i statele membre pot efectua controale ex post privind funcionarea sistemelor de control i cheltuielile declarate. Acestea pot avea dou tipuri de consecine de natur financiar: efectuarea de recuperri de la beneficiari i aplicarea de corecii financiare autoritilor din statele membre. 1.21. Coreciile financiare nu exonereaz statele membre de obligaia de a recupera plile necuvenite de la beneficiari, oricnd acest lucru este fezabil i eficient din punct de vedere al costurilor. Pe lng consecinele financiare menionate de Curte, n unele domenii de politic, statele membre pot, de asemenea, s execute o corecie prin retragerea cheltuielii neeligibile dintr-o solicitare de plat ulterioar i reutilizarea fondurilor astfel eliberate pentru alte proiecte eligibile. n astfel de cazuri, recuperarea sumelor corectate de la bene ficiari devine o chestiune naional, deoarece bugetul UE este protejat i nu mai este vizat de sumele afectate de nereguli.

Ce se nelege prin recuperri?

1.22. O aciune de recuperare poate fi lansat fie de auto ritile statelor membre (pentru cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate), fie de Comisie (n special n domeniile pentru care poart exclusiv responsabilitatea gestiunii cheltuie lilor, cum ar fi cercetarea i o mare parte din cheltuielile privind aciunile externe). Recuperarea presupune rambursarea de ctre beneficiar, n integralitate sau parial, a fondurilor pe care le-a primit ctre organismul care a fcut plata iniial. n majoritatea domeniilor bugetare, aceste fonduri devin dispo nibile pentru efectuarea de pli ctre ali beneficiari (12).

1.22. Conform Regulamentului financiar, n special n ceea ce privete gestiunea partajat, responsabilitatea privind recuperrile revine statelor membre: articolul 59 alineatul (2): [] Pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii, statele membre, respectnd principiul proporionalitii i n conformitate cu prezentul articol i cu normele sectoriale, efectueaz controale ex ante i ex post i, dac este cazul, verificri la faa locului pe eantioane reprezen tative i/sau eantioane bazate pe riscuri ale tranzaciilor. De asemenea, acestea recupereaz fondurile pltite n mod necuvenit i iniiaz procedurile judiciare necesare n acest scop.; articolul 80 alineatul (3): Rspunderea pentru realizarea controalelor i auditurilor i pentru recuperarea sumelor cheltuite necorespunztor, n conformitate cu normele sectoriale, revine n primul rnd statelor membre. n msura n care statele membre depisteaz i corecteaz nereguli pe cont propriu, acestea sunt scutite de aplicarea unor corecii financiare de ctre Comisie cu privire la respectivele nereguli.

_____________ (12) O excepie notabil o constituie cheltuielile aferente Fondului european de garantare agricol (FEGA).

24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Ce se nelege prin corecii financiare i cum funcioneaz acestea?

1.23. n cazul cheltuielilor care fac obiectul gestiunii partajate, Comisia poate lua iniiativa de a aplica corecii financiare atunci cnd se constat deficiene grave sau atunci cnd un stat membru nu s-a achitat n mod corespunztor de ndatoririle care i revin n ceea ce privete detectarea i corectarea cheltuielilor neconforme. 1.24. Printre problemele ntmpinate, se numr adesea deficienele la nivelul sistemelor de control sau cazurile de nerespectare a normelor UE la nivelul gestionrii unui program, despre care s-a constatat c au un impact financiar (cu alte cuvinte, fac posibile cheltuielile neeligibile). Cuantumul unei corecii financiare se poate calcula pe baza cazurilor indi viduale examinate, pe baza extrapolrii rezultatelor testelor sau, atunci cnd nu este posibil utilizarea niciuneia dintre aceste metode, prin aplicarea unei corecii forfetare.

Care este impactul coreciilor financiare asupra statului membru?

1.25. Impactul coreciilor financiare asupra statelor membre depinde (13) de dispoziiile de reglementare aplicabile:

1.25. Comisia observ c nu exist o ntrebare din partea Curii cu privire la impactul coreciilor financiare asupra bugetului UE. Articolul 80 alineatul (4) din Regulamentul financiar stipuleaz: Comisia aplic corecii financiare statelor membre pentru a exclude din finanarea de la bugetul Uniunii cheltuielile care sunt realizate cu nclcarea legislaiei aplicabile. Comisia i bazeaz coreciile financiare pe identificarea sumelor cheltuite n mod necuvenit i a implicaiilor financiare asupra bugetului Uniunii. n cazul n care aceste sume nu pot fi identificate cu exactitate, Comisia poate aplica corecii extrapolate sau forfetare, n conformitate cu normele sectoriale. Atunci cnd decide cuantumul unei corecii financiare, Comisia ia n considerare natura i gravitatea nclcrii legislaiei aplicabile i impli caiile financiare pentru buget, inclusiv n cazul deficienelor identi ficate la nivelul sistemelor de gestiune i control []. Scopul coreciilor financiare nu este de a sanciona statele membre, ci de a asigura protecia bugetului (de a asigura corectitudinea tuturor cheltuielilor de la bugetul UE), prin excluderea cheltuielilor realizate cu nclcarea legislaiei.

_____________ (13) A se vedea punctul 1.34 din Raportul anual 2009 al Curii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

(a) n cazul agriculturii, deciziile de conformitate determin corecii financiare [punctul 4.26 litera (b)], care sunt executate prin reducerea finanrii alocate statului membru n cauz (14). (b) n cazul politicii de coeziune, impactul coreciilor financiare depinde de acceptarea sau nu de ctre statul membru a coreciei propuse de Comisie (15): (i) atunci cnd un stat membru accept corecia, el poate retrage cheltuielile declarate pentru un grup de proiecte despre care s-a constatat c sunt afectate de eroare, un element specific din cheltuielile declarate, o anumit sum calculat pe baza unei extrapolri a rezultatelor obinute n urma testelor sau o anumit sum ce corespunde coreciei forfetare. n acest caz, fondurile n cauz pot fi reutilizate pentru a finana alte operaiuni eligibile; (ii) atunci cnd un stat membru nu accept corecia financiar propus, Comisia poate adopta ea nsi o decizie oficial de a aplica o corecie financiar. Corecia financiar aplicat de Comisie atrage o reducere net a finanrii alocate de UE programului i statului membru n cauz. Aproximativ 1 %, respectiv 32 de milioane de euro, din coreciile financiare executate n 2012 au rezultat n urma unor astfel de decizii ale Comisiei. (b) Comisia constat c impactul coreciilor financiare este ntot deauna negativ la nivelul statului membru. (i) n cazul n care corecia financiar este acceptat de statul membru nsui, acesta trebuie s nlocuiasc cheltuielile neeli gibile cu operaiuni eligibile, pentru a nu pierde fondurile UE.

(ii) Atunci cnd Comisia impune corecia financiar, aceasta este net i exist o pierdere financiar din contribuia UE.

n ambele cazuri [punctul 1.25 litera (b) punctele (i) i (ii)], statul membru suport din propriul buget naional consecinele financiare legate de pierderea cofinanrii din partea UE a chel tuielilor considerate neeligibile, cu excepia cazului n care acesta are posibilitatea de a recupera sumele de la beneficiari individuali.

_____________ (14) Coreciile financiare aplicate n domeniul agriculturii sunt nre gistrate cu titlu de venituri alocate i rmn deci nscrise n continuare la titlul bugetar aferent agriculturii i dezvoltrii rurale. (15) A se vedea seciunea 2 din rapoartele trimestriale ntocmite de contabil cu privire la cifrele provizorii pentru 2012 referitoare la coreciile financiare din cadrul politicii de coeziune 2012 la 31 martie, 30 iunie i, respectiv, 30 septembrie 2012. Aceste rapoarte sunt incluse n documentele referitoare la descrcarea de gestiune pentru exerciiul 2011 ale Comisiei pentru control bugetar a Parla mentului European, la seciunea Corecii financiare Politica de coeziune (http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/ publications.html?id=CONT00004#menuzone).

26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Care este impactul coreciilor financiare asupra beneficiarului?

1.26. n domeniul agriculturii, statele membre au obligaia de a recupera cheltuielile neconforme cu reglementrile (16); n cazul coreciilor financiare impuse de Comisie ns, fermierii i ali beneficiari rareori sunt obligai s ramburseze (17).

1.26. Comisia constat c, dei statele membre nu recupereaz cheltuielile de la beneficiarul final, prin efectuarea unei corecii financiare la nivelul statului membru, bugetul UE este protejat. Chel tuielile nu mai sunt finanate din bugetul UE, ci din bugetul naional. 1.27. Cadrul de reglementare permite statelor membre s deduc imediat, din urmtoarea solicitare de plat, sumele considerate necon forme, chiar nainte de recuperarea la nivel naional (aproximativ 83 % din total), sau s atepte recuperarea efectiv de la beneficiari pentru a deduce aceast sum dintr-o solicitare de plat ulterioar (aproximativ 17 % din total).

1.27. n domeniul politicii de coeziune, autoritile statelor membre au obligaia de a aplica corecii financiare n legtur cu neregularitile detectate n cadrul proiectelor (18). Aa cum se descrie n continuare, gradul n care se efectueaz recuperri de la beneficiari cunoate variaii foarte mari de la un caz la altul (a se vedea casetele 1.2 i 1.3). 1.28. Curtea ia n considerare toate recuperrile efectuate de statele membre la momentul desfurrii auditului su, iar sumele n cauz nu mai sunt incluse n calculul erorii.

_____________ (16) Articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului (JO L 209, 11.8.2005, p. 1): Statele membre (a) [] adopt [] msuri necesare pentru [] (iii) a recupera sumele pierdute ca rezultat al neregulilor sau al neglijenei. (17) Suma la care s-au ridicat recuperrile n cadrul FEGA (2012: 162 de milioane de euro, nota 6.4.2.1 la conturile consolidate 2012) cuprinde sumele recuperate de la fermieri i de la ali beneficiari de fonduri n baza aciunilor ntreprinse de ageniile de plat. Aceste sume reflect recuperri care fie sunt determinate de decizii de conformitate adoptate de Comisie, fie sunt rezultatul activitilor de control efectuate chiar de ctre ageniile de plat. n plus, recuperrile nregistrate iau n calcul i aplicarea regulii 50/50, n conformitate cu care costul cauzat de nerecuperarea anumitor sume este suportat n mod egal de bugetul UE i de bugetul statului membru n cauz. Totalul recuperrilor nregistrate reprezint doar n jur de o treime din coreciile financiare nregis trate. (18) n domeniul politicii de coeziune, statelor membre le revine responsabilitatea de a recupera de la beneficiari sumele pltite n mod necuvenit, dac este cazul, i de a raporta Comisiei recupe rrile efectuate de la beneficiari i sumele retrase din declaraiile de cheltuieli [articolul 70 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i de abrogare a Regula mentului (CE) nr. 1260/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 25)]. La nota 6.7 la conturile consolidate, sunt comunicate retrageri i recuperri (pe baza datelor furnizate de statele membre) n cuantum total de 1 652 de milioane de euro reprezentnd corecii suplimentare aferente perioadei de programare 20072013, fr a se face vreo distincie ntre coreciile care sunt rezultatul unor controale naionale i cele rezultate n urma controalelor efectuate de Comisie.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

27

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Coreciile financiare n 2012

1.29. Multe dintre coreciile financiare sunt aplicate dup trecerea mai multor ani de la punerea la dispoziie iniial a fondurilor [a se vedea Raportul special nr. 7/2010 al Curii, n cazul agriculturii (19), i Raportul special nr. 3/2012 al Curii, n cazul fondurilor structurale (20)]. Exist totui cteva exemple marcante de corecii financiare pe care Comisia a reuit s le impun cu o mult mai mare promptitudine n 2012. O serie de alte exemple prezentate n continuare permit o mai bun nelegere a ctorva dintre problemele implicate (a se vedea casetele 1.1-1.3).

1.29. Comisia a luat toate msurile necesare n temeiul tratatului i prevzute n reglementri pentru a proteja bugetul UE. Comisia procedeaz astfel ori de cte ori este posibil, n exerciiul financiar n care au loc sau sunt identificate nereguli de ctre Curte, de ctre statele membre sau de ctre Comisie nsi. Cu toate acestea, avnd n vedere cadrul juridic pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii i complexitatea procedurilor aferente, majoritatea neregulilor i/sau a erorilor sunt corectate dup mai muli ani de la producerea acestora.

n special n cadrul pregtirii pentru punerea n aplicare a reformei PAC, Comisia va continua s depun eforturi pentru a mbunti i a accelera procesul, innd seama de necesitatea meninerii stan dardelor de calitate i de dreptul la replic al statului membru.

n ceea ce privete fondurile structurale, dou treimi din coreciile financiare cumulate n perioada 2000-2012 au fost decise dup adoptarea Planului de aciune al Comisiei din 2008. Acest fapt demonstreaz o accelerare a procedurilor, conform angajamentelor Comisiei.

_____________ (19) Punctele 68-73 i graficul 3 din Raportul special nr. 7/2010 Auditul procedurii de verificare i validare a conturilor, a se vedea site-ul web al Curii: http://eca.europa.eu. (20) A se vedea capitolul 4 (punctul 4.31) i Raportul special nr. 3/2012 Fondurile structurale: a reuit Comisia s abordeze cu succes problema deficienelor identificate n cadrul sistemelor de gestiune i de control ale statelor membre?, site-ul web al Curii: http://eca.europa.eu.

28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 1.1 Exemplu de procedur de corecie financiar prelungit Fondul european de dezvoltare regional (FEDER) Spania

Caseta 1.1 Exemplu de procedur de corecie financiar extins Fondul european de dezvoltare regional (FEDER) Spania

Conturile aferente exerciiului 2012 conin o corecie financiar n valoare de 1,8 miliarde de euro legat de utilizarea n Spania a fondurilor care in de politica de coeziune din perioada de programare 2000-2006. Aceasta constituie cea mai mare sum aferent unei corecii financiare individuale nregistrate n 2012 (reprezentnd 49 % din total). Comisia a propus corecia n 2008, avnd drept scop remedierea deficienelor constatate n cadrul gestiunii i a nclcrilor normelor privind achiziiile publice. Autoritile din statul membru au acceptat corecia la nchiderea programului, n 2011 i 2012. Pentru a da curs acestei corecii, regiunile din Spania care deineau responsabilitatea gestionrii programelor au declarat alte cheltuieli suplimentare. Ca urmare a coreciei, autoritile din Spania au avut dreptul la o finanare suplimentar n cuantum de 1 390 de milioane de euro, din care Comisia nu a pltit dect 211 milioane de euro n 2012 din cauza indisponibilitii creditelor de plat (a se vedea punctele 1.46-1.59). Aceast plat a antrenat recunoaterea coreciei financiare n conturile consolidate. Comisia va efectua plata soldului de 1 179 de milioane de euro ctre Spania n 2013. Prin urmare, statul membru respectiv va primi 27 864 de milioane de euro din alocarea n cuantum de 28 019 milioane de euro care era disponibil pentru acesta (deci integralitatea alocrii mai puin 155 de milioane de euro) pentru perioada de programare 2000-2006.

Comisia consider c acest proces corectiv complex care a condus la nlocuirea a peste 2 miliarde EUR cu noi cheltuieli eligibile reprezint un succes n ceea ce privete protecia bugetului UE.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

29

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 1.2 Exemple de corecii financiare forfetare impactul la nivelul statelor membre Fondul social european (FSE) Romnia

Caseta 1.2 Exemple de corecii financiare forfetare impactul la nivelul statelor membre Fondul social european (FSE) Romnia

n aprilie/mai 2012, Comisia a identificat un numr de probleme grave n cadrul unui program operaional FSE din Romnia. Printre principalele probleme constatate se numrau deficiene n procedurile de selecie i n verificrile de gestiune, insuficiene la nivelul controalelor achiziiilor publice i cheltuieli neeligibile n anumite cazuri individuale. Dup o negociere, Comisia i autoritile romne au convenit asupra unei corecii forfetare de 25 %. Drept urmare, Romnia a prezentat nc o declaraie de cheltuieli n cadrul FSE (ntr-un cuantum mai mare dect 25 % din totalul cheltuielilor declarate anterior), n baza creia Comisia a pltit Romniei o sum modic (7 602 euro) n decembrie 2012. Coreciile (care, pn la 31 decembrie 2012, se ridicau la 81 de milioane de euro din contribuia financiar a UE) nu au fost aplicate la nivelul proiectelor, impactul coreciei financiare constnd n diminuarea ratei de cofinanare a acestui program operaional.

Comisia constat c, dei recunoate c a fcut tot ce i-a stat n putin i a acionat n deplin conformitate cu regulamentele existente, Curtea nu reduce indicele de eroare estimat pentru 2012 pe baza coreciei forfetare la care aceasta face referire n cazul domeniului de politic Ocuparea forei de munc i afaceri sociale. n propria sa evaluare a nivelului de eroare estimat n 2012, Comisia ine seama, de asemenea, de impactul coreciilor forfetare din cursul anului, care sunt excluse din estimarea Curii privind indicele de eroare. Pe baza celor de mai sus, Comisia consider c indicele de eroare este, n linii mari, n concordan cu indicele de eroare calculat anterior pentru acest domeniu de politic (a se vedea punctele 6.14 i 6.39). Impactul coreciilor financiare nu const numai n diminuarea ratei de cofinanare pentru PO respectiv, ci, ceea ce este i mai relevant, i n excluderea din cheltuielile Uniunii a cheltuielilor realizate cu nclcarea legislaiei.

FEDER Republica Ceh

FEDER Republica Ceh

n 2011, Comisia, Curtea i autoritile din statul membru au identificat deficiene grave n funcionarea sistemelor de gestiune i de control din cadrul a dou programe operaionale [Programul operaional Mediu (contribuia UE: 65 de milioane de euro) i Programul operaional Transporturi (contribuia UE: 194 de milioane de euro)]. Pe baza verificrilor pe care le-a efectuat i a estimrii riscului pentru fondul respectiv, Comisia i autoritile cehe au convenit asupra unei corecii forfetare (de 5 % pentru Programul operaional Mediu i de 10 % pentru Programul operaional Transporturi) care s se aplice totalului cheltuielilor pe care autoritatea de management le-a pltit beneficiarilor pn la 1 septembrie 2012. n acest sens, autoritile cehe au acceptat s scad corecia convenit din declaraiile de cheltuieli transmise ulterior Comisiei, ceea ce a avut efectul de a reduce gradul n care beneficiarii respectivi sunt rambursai de Comisie.

n 2012, Comisia a executat corecii financiare forfetare pe baz cumulativ pentru toate cheltuielile din cadrul programelor cehe vizate. Comisia constat faptul c, dei a fcut tot ce i-a stat n putin i a acionat cu respectarea deplin a regulamentelor existente n scopul protejrii bugetului UE n cadrul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, corecia forfetar menionat mai sus nu a afectat calculul efectuat de Curte cu privire la indicele de eroare estimat pentru 2012 (a se vedea punctele 5.26, 5.33 i 5.62).

30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 1.3 Exemple de corecii financiare impactul la nivelul beneficiarilor FEDER Romnia

Caseta 1.3 Exemple de corecii financiare cu impact la nivelul beneficiarilor FEDER Romnia

n cazul unui program operaional din cadrul FEDER n Romnia, Comisia a identificat, ntre 2010 i 2012, o serie de deficiene grave n sistemele de gestiune i de control n general, precum i la nivelul achiziiilor publice. Dup ntreruperea plilor, Comisia a convenit cu autoritile romne s se aplice corecii individuale la nivelul proiectelor. Acest lucru a avut consecine asupra rambursrii efectuate de Comisie ctre Romnia n decembrie 2012.

Comisia atrage atenia asupra aciunilor corective proactive pe care le-a ntreprins sub forma ntreruperii plilor i a coreciilor financiare importante, care au vizat patru din cele cinci programe principale ale FEDER n Romnia, n cazul crora a identificat deficiene grave cu ocazia activitii sale de audit. Programele au fcut obiectul unor corecii forfetare cuprinse ntre 10 % i 25 %, n funcie de situaia specific a fiecrei axe prioritare.

FEDER Slovacia

FEDER Slovacia

Comisia i autoritatea de audit din Slovacia au detectat deficiene grave n cadrul procedurilor de achiziii publice. Autoritile naionale au verificat un eantion reprezentativ de contracte. Pe baza acestor activiti de audit, Slovacia a acceptat o corecie de 7,3 % (creia i corespundea suma de 32 milioane de euro din contribuia pe care UE urma s o acorde pn la sfritul exerciiul 2012) care se fonda pe extrapolarea rezultatelor testelor i care urma s se aplice fiecruia dintre cele 1 919 contracte individuale semnate nainte de 30 octombrie 2012.

n 2012, Comisia a efectuat corecii financiare forfetare pe baz cumulativ pentru toate cheltuielile din programul slovac vizat. Comisia constat faptul c, dei a fcut tot ce i-a stat n putin i a acionat cu respectarea deplin a regulamentelor existente pentru a proteja bugetul UE n cadrul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, corecia forfetar menionat mai sus nu a afectat calculul efectuat de Curte cu privire la indicele de eroare estimat pentru 2012 (a se vedea punctele 5.26, 5.33 i 5.62). Comisia ia act de opinia Curii potrivit creia corecia forfetar a afectat proiectele individuale din exemplul slovac numai atunci cnd acestea au fcut obiectul unor audituri individuale n cadrul eantionului reprezentativ de 77 de contracte care au format baza pentru extrapolare i, prin urmare, au fost supuse unei msuri corective individuale detaliate. n cazul unui alt proiect care a fost supus coreciei forfetare, fr ns a face parte din eantionul reprezentativ auditat de statul membru, Curtea a considerat c eroarea pe care a detectat-o nu a fost corectat n pofida coreciei forfetare i, prin urmare, a inclus-o n indicele su de eroare. Extinderea controalelor i auditurilor de gestiune care vizeaz proiectele individuale ar avea implicaii financiare semnificative pentru Comisie i statele membre i, prin urmare, coreciile forfetare se aplic conform cadrului legislativ.

Impactul asupra declaraiei de asigurare

1.30. Curtea salut ritmul mai rapid al aciunilor ntreprinse de Comisie n vederea aplicrii coreciilor financiare pentru Romnia, Republica Ceh i Slovacia. Ea ia not, de asemenea, de progresele realizate cu privire la corecia financiar aplicabil Spaniei, care era de mult timp neso luionat. Calendarul i natura coreciilor financiare influ eneaz impactul pe care l au acestea asupra bugetului, a statelor membre i a beneficiarilor i asupra activitilor Curii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

31

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.31. Curtea a examinat impactul pe care aceste corecii l au asupra concluziilor auditului su: (a) Corecia financiar pentru Spania (a se vedea caseta 1.1) are ca scop remedierea problemelor care fuseser constatate pn n 2008. Totui, se va continua efectuarea de pli n 2013 (i, posibil, i n exerciii bugetare ulte rioare), iar acestea pot face obiectul examinrii de ctre Curte n cursul ciclului normal al activitii sale de audit.

1.31. (a) Corecia financiar pentru Spania a fost realizat n 2012, pe baza unor pli finale (pariale). Prin urmare, aceast corecie contribuie la garantarea faptului c plile efectuate de Comisie n 2012 nu sunt generate de cheltuieli realizate cu nclcarea legislaiei. n plus, Comisia ia act de faptul c plile, erorile i coreciile din cadrul politicii de coeziune trebuie evaluate n contextul multianual al programelor. Comisia a artat recent, ntr-un raport solicitat de autoritatea care acord descrcarea de gestiune, c respectivele corecii financiare pe care le-a efectuat cu privire la programele din perioada 2000-2006 reprezint cel puin 5,6 % din alocrile FEDER din perioada 2000-2006 (i 6,2 % la 31 martie 2013), innd seama, de asemenea, de coreciile suplimentare realizate de statele membre i incluznd aceast corecie financiar aplicat n cazul Spaniei.

(b) Coreciile referitoare la implementarea FSE n Romnia i a FEDER n Republica Ceh erau de tip forfetar. Ele nu au antrenat efectuarea unor recuperri (a se vedea caseta 1.2) de la beneficiari sau aplicarea unor corecii detaliate la nivelul proiectelor. Astfel, erorile identificate de Curte continu s afecteze cheltuielile (21) declarate de statele membre n vederea justificrii rambursrii. (c) Corecia aplicat Romniei pentru FEDER i o parte a coreciei referitoare la FEDER aplicate Slovaciei (a se vedea caseta 1.3) au fost executate n cursul anului 2012 i au presupus efectuarea unor corecii detaliate la nivelul proiectelor. Curtea a inut cont de acest fapt la examinarea proiectelor care au fost afectate de corecie; drept rezultat, Curtea nu a mai cuantificat erorile care au fost constatate n cadrul acestor proiecte, ele fiind deci excluse din calculul indicelui de eroare estimat (22).

(b) Dei este posibil ca proiectele pentru care Comisia a efectuat pli s fi cuprins nereguli, Comisia consider c, din cauza coreciilor forfetare, cheltuielile beneficiarilor finali declarate incorect nu fac obiectul rambursrii din bugetul UE [a se vedea capitolul 5 (punctele 5.26, 5.33 i 5.62) i capitolul 6 (punctele 6.14, 6.15, 6.37 i 6.40)]. (c) A se vedea rspunsul Comisiei n caseta 1.3. Este vorba despre anumite proiecte slovace incluse n eantionul Curii, care au stat la baza unei corecii forfetare de 7,3 % aplicate unui numr de aproximativ 2 000 de proiecte. Un alt proiect slovac, care nu a fost auditat individual de statul membru nainte de auditul Curii, a contribuit, ntr-adevr, la indicele de eroare al Curii. Acest tratament inegal al proiectelor supuse aceleiai corecii forfetare contrazice principiul rentabilitii controalelor i motivele care stau la baza utilizrii coreciilor forfetare prevzute n Regulamentul financiar.

_____________ (21) A se vedea punctul 1.40 din Raportul anual 2009 al Curii. (22) A se vedea punctul 1.39 din Raportul anual 2009 al Curii.

32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.32. n cazul cheltuielilor agricole, deciziile de confor mitate pe care le adopt Comisia sunt adresate statelor membre i, n majoritatea cazurilor, nu determin efectuarea de recuperri de la beneficiari (a se vedea punctul 1.26); mai mult, ele se refer la cheltuieli care au fost realizate n trecut (a se vedea punctul 4.28 din capitolul 4). Efectele produse de aceste corecii financiare sunt deci prea tardive pentru a avea un impact asupra evalurii de ctre Curte a nivelului de eroare aferent exerciiului care face n prezent obiectul raportrii.

1.32. Comisia consider c riscul la care este expus bugetul UE n ceea ce privete cheltuielile de gestiune partajat este acoperit n mod adecvat de coreciile financiare. Acestea nu exonereaz statele membre de obligaia de a recupera plile necuvenite de la beneficiari, ori de cte ori acest lucru este fezabil i eficient din punct de vedere al costurilor. n ceea ce privete calendarul coreciilor financiare, Comisia va continua s depun eforturi pentru a mbunti i a accelera procesul, n special n cadrul pregtirii pentru punerea n aplicare a reformei PAC, innd seama de necesitatea de a menine standardele de calitate i de dreptul la replic al statului membru. Din acest motiv, Comisia consider c ar trebui s se ia n considerare coreciile financiare i recuperrile executate ex post n aplicarea normelor UE, pentru a reflecta msura n care, de-a lungul timpului, cheltuielile rmn afectate de operaiunile efectuate cu nclcarea legislaiei, dup acionarea sistemului de supraveghere i de control.

1.33. Acele corecii financiare decise de Comisie care au dus la realizarea unor corecii detaliate la nivelul cheltuielilor proiectelor n cauz sau care au antrenat rambursarea fondurilor n timpul exerciiului n cauz au contribuit la reducerea indicelui estimat de eroare pentru 2012. n schimb, coreciile financiare forfetare, care nu antreneaz suprimarea cheltuielilor neconforme din declaraie sau nu corecteaz cheltuielile neconforme la nivelul proiectelor, nu influeneaz calculul indicelui de eroare estimat de Curte. 1.34. Comisia depune eforturi considerabile pentru a detecta i a mbunti sistemele de supraveghere i de control neperformante, aa cum prevede legislaia UE. Ea nu poate merge mai departe de aceste aciuni, cu alte cuvinte, nu poate fora statele membre s procedeze la recuperarea sumelor de la beneficiari.

1.33. Comisia subliniaz faptul c respectivele corecii forfetare protejeaz bugetul UE prin excluderea cheltuielilor realizate cu nclcarea legislaiei din finanarea din partea Uniunii. A se vedea rspunsurile la punctele 1.29-1.31.

1.34. n paralel cu execuia coreciilor financiare, toate problemele sistemice identificate sunt abordate prin punerea n aplicare a unor planuri de aciune care implic modificri ale sistemelor de gestiune i de control, care sunt puse n aplicare de statul membru n cauz. Rezoluia Parlamentului European referitoare la cadrul de control intern integrat, adoptat n luna iulie 2013, a solicitat o aplicare strict a articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul financiar, care prevede: n cazul n care, n timpul punerii n aplicare, nivelul de eroare este constant ridicat, Comisia identific deficienele de la nivelul sistemelor de control, analizeaz costurile i beneficiile posibilelor msuri corective i adopt sau propune msuri adecvate, cum ar fi simplificarea dispoziiilor aplicabile, mbuntirea sistemelor de control i redefinirea programului []. n special din cauza reducerii preconizate n sectorul resurselor umane, a dificultilor de a asigura simplificarea propus din procedura legi slativ pentru perioada 2014-2020 i a obiectivului privind controalele eficiente din punct de vedere al costurilor, Comisia consider c, ndeosebi n domeniul gestiunii partajate, punerea n aplicare a acestei noi cerine nu se poate limita la aciuni care vizeaz numai exercitarea unui impact asupra indicelui anual de eroare la nivelul destinatarilor finali. Coreciile financiare i recuperrile la nivelul statelor membre, care sunt aplicate pe durata mai multor programe multianuale, vor reprezenta ntotdeauna un factor important care trebuie luat n considerare, la fel ca eforturile continue de a simplifica normele, de a concepe din nou i de a consolida sistemele.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

33

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.35. Pentru perioada de programare 2014-2020, Comisia a propus ca neregularitile detectate ulterior prezentrii conturilor anuale ale autoritilor naionale s atrag n mod automat reducerea net a finanrii de la UE, lucru care ar avea efectul de a stimula mai puternic statele membre s realizeze controale eficace (23). Dac aceast propunere va fi adoptat, Curtea va analiza dac exist implicaii ale acestei situaii pentru metodologia sa.

1.35. Urmnd abordarea actual a Curii, Comisia constat faptul c reducerile nete ale fondurilor UE nu au impact asupra indicelui de eroare dac statele membre nu reuesc s recupereze sumele de la destinatarii finali sau dac aceste sume se refer la anii anteriori.

Raportul de sintez i rapoartele anuale de activitate


Rapoartele anuale de activitate

1.36. Gestiunea curent a bugetului este delegat de Comisie directorilor generali din cadrul direciilor generale ale Comisiei i directorului general administrativ al Serviciului European de Aciune Extern [denumii n continuare directorii generali (24)]. Comisia solicit acestor directori generali s furnizeze, n cadrul rapoartelor anuale de activita te (25), declaraii de asigurare privind legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente. Instruciunile Comisiei privind elaborarea acestor declaraii precizeaz c directorii generali trebuie s exprime rezerve n cadrul acestor declaraii (a) n cazul n care a survenit un eveniment cu implicaii grave pentru reputaia Comisiei sau (b) n cazul n care impactul nivelului estimat de eroare rmne semnificativ i dup scderea coreciilor financiare i a recuperrilor care au fost deja efectuate.

_____________ (23) A se vedea recomandarea 1 de la punctul 5.73 din Raportul anual 2011 al Curii: Curtea formuleaz n atenia Comisiei [reco mandarea de a face] mai eficace sistemele de sanciuni, prin creterea impactului coreciilor financiare i prin reducerea posibi litilor de nlocuire a cheltuielilor neeligibile cu alte cheltuieli, aa cum s-a propus de ctre Comisie pentru domeniul coeziunii, pentru urmtoarea perioad de programare. (24) Termenul de director general este utilizat n prezentul raport pentru a desemna toate persoanele care semneaz declaraii. Decla raiile au fost semnate de Secretarul General al Comisiei, de 36 de directori generali, apte directori i patru efi de serviciu, precum i de directorul general administrativ al Serviciului European de Aciune Extern. (25) Rapoartele anuale de activitate ale diverselor servicii ale Comisiei sunt disponibile pe site-ul web al acesteia: http://ec.europa.eu/ atwork/synthesis/aar/index_en.htm.

34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.37. n 2012, toi directorii generali au declarat c dispuneau de o asigurare rezonabil c resursele alocate pentru activitile serviciului au fost utilizate pentru scopul preconizat i cu respectarea principiilor bunei gestiuni finan ciare, precum i c procedurile de control instituite ofer garaniile necesare cu privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente. Cu toate acestea, 14 directori generali au exprimat n total 23 de rezerve cuantificate cu referire la cheltuieli (a se vedea tabelul 1.3). n plus, ca i n anul anterior, declaraia directorului general al DG Buget a formulat o rezerv privind veniturile.

1.38. Trei direcii generale (26) au fcut obiectul unei revizuiri limitate din partea Serviciului de Audit Intern. Drept urmare, DG Agricultur i Dezvoltare Rural a exprimat rezerve pentru sume mai mari ca n trecut. DG Dezvoltare i Cooperare EuropeAid i DG Cercetare i Inovare au exprimat i ele rezerve pentru sume mai mari ca n trecut, dei acestea nu sunt legate de concluziile revizuirilor limitate desfurate de Serviciul de Audit Intern. Nu toate recomandrile care fuseser formulate cu privire la rapoartele anuale de activitate au fost puse n aplicare n rapoartele anuale de activitate pentru 2012, iar Serviciul de Audit Intern i continu examinarea rapoartelor anuale de activitate pentru 2013 elaborate de o alt serie de direcii generale.

1.38. Serviciile Comisiei s-au angajat s pun n aplicare toate recomandrile IAS n vederea elaborrii raportului anual de activitate pentru 2013.

_____________ (26) DG Agricultur i Dezvoltare Rural (a se vedea punctele 3.313.36 din capitolul 3 i punctele 4.38-4.40 din capitolul 4), DG Dezvoltare i Cooperare EuropeAid (a se vedea punctul 7.24 i caseta 7.2 din capitolul 7) i DG Cercetare i Inovare (a se vedea punctul 8.24 din capitolul 8).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

35

Tabelul 1.3 Rezervele cuantificate n rapoartele anuale de activitate ale Comisiei


Totalul plilor care au fcut obiectul unei Cuantificarea rezerve pentru rezervelor (2) activitile ABB relevante (3)

(n milioane de euro)

Capitol

DG/Servi ciu (1)

Justificarea rezervei (2)

Suma expus la risc (4)

3 4

AGRI AGRI MARE

Deficiene grave n cadrul sistemelor de control instituite de statele membre pentru plata sprijinului direct, n Bulgaria, Frana i Portugalia. Erori detectate de statele membre n cadrul cheltuielilor aferente dezvoltrii rurale. Sistemele de gestiune i de control instituite pentru programele operaionale din cadrul IFOP n Germania (obiectivul 1). Sistemele de gestiune i de control instituite pentru FEP n Belgia, Republica Ceh, Estonia, Spania, Frana, Italia, Romnia, Suedia i Regatul Unit.

40 880,0 13 257,8 2,4 477,6 256,0

407,3 202,7 0,0 21,1 8,8

932,1 202,7 0,0 21,1 8,8

SANCO

Erori n declaraiile de cheltuieli depuse de statele membre n cadrul programelor de eradicare i de monitorizare a bolilor la animale din domeniul de politici privind industria alimentar i hrana pentru animale. Sistemele de gestiune i de control instituite pentru FEDER/Fondul de coeziune/IPA pentru perioada de programare 2007-2013 n 16 state membre i pentru 12 programe de cooperare teritorial european. Sistemele de gestiune i de control instituite pentru FEDER/Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2000-2006 n 5 state membre.

REGIO

35 474,5

309,5

min. max.

769,5 1 716,9 10,9 250,2

2 612,7 10 719,0

10,9 68,0

EMPL

Deficiene n sistemele de gestiune i de control instituite pentru FSE n Belgia, Republica Ceh, Germania, Irlanda, Spania, Frana, Italia, Polonia, Romnia, Slovacia i Regatul Unit pentru perioada de programare 20072013. Deficiene n sistemele de gestiune i de control instituite pentru IPA n dou ri candidate.

58,5 3 853,3 25,9 323,4

0,9 138,7 2,2 8,2 1,1 0,7 0,1 103,1 15,9 2,4 3,1 0,5 4,2 7,7 4,2 1 321,3 min. max.

0,9 259,5 2,2 8,2 1,1 0,7 0,1 103,1 15,9 2,4 3,1 0,5 4,2 7,7 4,2 2 609,1 3 556,5

DEVCO FPI

Legalitatea i regularitatea operaiunilor sunt considerate a fi expuse la risc (cifr global pentru direcia general). Probleme poteniale legate de legalitate i regularitate i riscuri rezultate n urma misiunilor de observare electoral.

RTD ENER MOVE ENTR RTD CNECT ENTR ENER MOVE REA Erori n declaraiile de cheltuieli depuse pentru granturile acordate n cadrul PC7 pentru domeniile spaiului i securitii. Erori n declaraiile de cheltuieli depuse pentru granturile acordate n cadrul PC7 ntreprinderilor mici i mijlocii. EACEA Erori n cadrul plilor de granturi din cadrul bugetului pentru 2011-2012 pentru Programul de nvare pe tot parcursul vieii (2007-2013). Total Erori n declaraiile de cheltuieli depuse pentru granturile acordate n cadrul celui de Al aptelea program-cadru (PC7). Erori n declaraiile de cheltuieli depuse pentru granturile acordate n cadrul celui de Al aselea program-cadru (PC6).

17,0 7,0 2,8 3 456,4 1 160,8 329,3 135,1 56,0 239,4 194,6 120,0 113 659,5

36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

(1) Pentru lista complet a direciilor generale (DG)/serviciilor din cadrul Comisiei, v rugm s consultai site-ul: http://publications.europa.eu/code/en/en-390600.htm. (2) Sursa: Rapoartele anuale de activitate ale direciilor generale, serviciilor i ageniilor executive; justificarea rezervei a fost extras i adaptat din partea 3.2 (titluri) sau din partea 4, n timp ce cuantificarea rezervelor a fost preluat din partea 3.1 i din partea 3.2. Pentru DG MARE, a se vedea i p. 67 din raportul anual de activitate; cuantificarea a fost stabilit la 0,0 euro, deoarece nu s-a efectuat nicio plat n 2012; cuantificarea pentru DG REGIO include 1,5 milioane de euro pentru IPA 2007-2013; pentru DG DEVCO, cuantificarea rezervei a exclus FED conform formulei 3 853,2 3,6 %; pentru agenia executiv EACEA, acest tabel include 50 % din 8,4 milioane de euro, deoarece cuantificarea din raportul anual de activitate a fost realizat pe o perioad de doi ani. (3) Sursa: Conturile consolidate 2012, plile efectuate n 2012 pentru elemente din cadrul bugetului ntocmit pe activiti (Activity Based Budgeting ABB). (4) Aceast coloan prezint cuantificarea de ctre Comisie, n raportul de sintez, a sumelor expuse la risc. Aceast cuantificare se bazeaz pe cuantificarea rezervelor realizat n rapoartele anuale de activitate plus, n cazul gestiunii partajate, cuantificarea riscului global pentru plile, efectuate n cadrul unor programe operaionale, care nu fac obiectul unor rezerve. n cazul DG DEVCO, cifra include cuantificarea pentru cheltuielile din cadrul FED (sursa: partea 3.1 i partea 3.2 din rapoartele anuale de activitate). Metodologia utilizat pentru cuantificarea sumelor expuse la risc n raportul de sintez s-a modificat n comparaie cu anii anteriori. Sumele indicate se bazeaz pe informaii preluate din rapoartele anuale de activitate: DG AGRI, tabelul 3.2 de la p. 54 (16,7 + 915,4 milioane de euro), DG REGIO, pp. 67 i 68 (a se vedea punctul 5.54 din capitolul 5), DG EMPL, tabelul de la p. 71.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

37

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Raportul de sintez

1.39. Sinteza realizrilor Comisiei n materie de gestiune n 2012 (denumit n continuare raportul de sintez) (27) a fost adoptat de aceasta la 5 iunie 2013. Raportul de sintez este: (a) un instrument care permite directorilor generali s rspund pe plan intern, n cadrul Comisiei, pentru modul n care a fost utilizat bugetul; i (b) n egal msur, un instrument care permite s se rspund pentru actul de gestiune n faa prilor externe (permite asumarea rspunderii politice, potrivit terminologiei Comisiei). 1.40. Raportul de sintez nu trebuie s cuprind o declaraie explicit care s precizeze c fondurile au fost utilizate n conformitate cu reglementrile, aa cum este cea care trebuie acum furnizat, conform legislaiei UE, de orga nismele naionale care sunt responsabile de gestiunea fondurilor UE (28).

1.39. Raportul de sintez este documentul adoptat de Colegiu pe baza rapoartelor anuale de activitate i a opiniei generale a audi torului intern, innd seama de raportul anual al Curii i de rezoluia Parlamentului European privind descrcarea de gestiune; prin acest raport de sintez Comisia i asum ntreaga rspundere politic pentru gestionarea bugetului UE, n conformitate cu articolul 317 din TFUE.

1.40. Declaraia explicit potrivit creia fondurile au fost cheltuite n conformitate cu regulamentele este inclus n rapoartele anuale de activitate ale directorilor generali. Structura de guvernan decis pentru Comisia European aloc aceast responsabilitate directorilor generali, n timp ce responsabilitatea politic revine Colegiului. Acest lucru este confirmat de Regulamentul financiar [articolul 66 alineatul (9)]. 1.41. Pentru abordarea Comisiei cu privire la cuantificarea erorii reziduale ntr-un mediu de control multianual i, prin urmare, la expunerea aferent (suma expus riscului), a se vedea rspunsul Comisiei la punctul 1.12. Potrivit Raportului de sintez, Comisia a luat act de aspectele semnalate de Curte i ia msuri pentru armonizarea metodologiilor de calcul al sumei expuse riscului. Este important s se ia n considerare faptul c problemele existente sunt, n principal, cauzate de lipsa de fiabilitate a indicilor de eroare comunicai de statele membre. Comisia depune numeroase eforturi pentru a mbunti fiabilitatea acestora, n special prin corectarea lor n sens ascendent, dac se consider necesar (a se vedea rspun surile la punctele 3.31-3.36, 4.38-4.39 i 6.35-6.39).

1.41. Raportul de sintez cumuleaz (29) sumele expuse riscului care au fost identificate n diversele rapoarte anuale de activitate (a se vedea tabelul 1.3). Termenul de sum expus riscului nu este definit n cuprinsul acestui raport, iar aceste sume nu sunt calculate ntr-o manier consecvent de la o direcie general la alta (30). Comisia estimeaz c totalul sumei expuse riscului reprezint ntre 1,9 % (2,6 miliarde de euro) i 2,6 % (3,5 miliarde de euro) din valoarea total a plilor aferente exerciiului. Ea recunoate, deci, c este probabil ca nivelul de eroare care afecteaz cheltuielile s fie semnificativ. O comparaie direct ntre sumele expuse riscului cuantificate de Comisie i indicele de eroare estimat de Curte nu este ns posibil. Totui, raportul de sintez nsui precizeaz c sumele expuse riscului ntr-o serie de domenii, n special n cel al dezvoltrii rurale, sunt probabil subestimate din cauza problemelor de fiabilitate identificate de IAS. n consecin, Comisia a inclus n acest raport o instruciune care se adreseaz serviciilor sale centrale n vederea revizuirii diferitelor abordri urmate de acestea pentru evaluarea sumelor estimate a fi expuse riscului (a se vedea nota de subsol 30).

_____________ (27) Sinteza se public pe site-ul web al Comisiei: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/synthesis_report_2012_en.pdf, i este nsoit de o anex: http://ec.europa.eu/atwork/pdf/synthesis_report_2012_annex_en.pdf. (28) A se vedea articolul 59 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar [Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012]. (29) Seciunea 4 din Sinteza realizrilor Comisiei n materie de gestiune n 2012, p. 8. (30) Caseta 1 din raportul de sintez, p. 8: Pentru a asigura coerena i comparabilitatea, Comisia solicit serviciilor centrale s reexamineze diferitele abordri urmate pentru a evalua sumele estimate a fi expuse riscului.

38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.42. n urma comparaiei pe care o realizeaz raportul de sintez ntre totalul sumelor expuse riscului i nivelul mediu al coreciilor financiare din ultimii patru ani, se observ c nivelul mediu al coreciilor financiare i al recuperrilor din ultimii patru ani se apropie de nivelul sumei expuse riscului n 2012. Aceast juxtapunere trebuie s fie ns plasat n contextul aferent:

1.42. Potrivit raportului de sintez i pe baza experienei din ultimii patru ani (2009-2012), coreciile financiare i recuperrile sunt comparabile cu sumele estimate a fi expuse riscului. Aceast abordare care utilizeaz corecii financiare i recuperri medii poate fi considerat chiar prudent, avnd n vedere faptul c un nivel mai ridicat de eroare ntr-un an poate conduce la un nivel mai ridicat de corecii financiare i recuperri n viitor. Abordarea descris n rspunsul Comisiei la punctul 1.12 susine acest punct de vedere. Prin urmare, innd seama de pragul de semnificaie de 2 %, Comisia consider c bugetul, n ansamblul su, este protejat, n pofida unor subestimri probabile ale anumitor sume expuse riscului. A se vedea rspunsurile la punctele 1.19-1.35. Structura mecanismelor de corecie multianuale din Regulamentul financiar i reglementrile sectoriale determin, n mare msur, calendarul i impactul acestora asupra statelor membre i a bene ficiarilor. Acest cadru juridic multianual nu este neaprat aliniat cu o abordare anual. Raportul de sintez al Comisiei ia, n mod clar, n considerare cadrul juridic existent n ceea ce privete capacitatea de corecie a sistemelor de supraveghere i de control multianual. Comisia a depus eforturi semnificative pentru a mbunti fiabi litatea statisticilor privind erorile elaborate de statele membre. Dei Comisia accept faptul c nc exist probleme, prin aciunile sale s-a asigurat c riscurile prezentate n rapoartele anuale de activitate i n raportul de sintez reflect, n general, n mod corect indicele de eroare rezidual.

la punctele 1.19-1.35, Curtea a abordat problema momentului la care se aplic coreciile financiare, precum i a impactului lor asupra statelor membre i a beneficia rilor;

raportul de sintez recunoate probabilitatea ca sumele expuse riscului s fie subestimate din cauza metodelor utilizate pentru cuantificarea lor, de exemplu n cazul politicii de coeziune (a se vedea punctele 5.57 i 5.58 din capitolul 5) i n cel al dezvoltrii rurale (a se vedea punctul 4.38 din capitolul 4), precum i din cauza defi cienelor existente n informaiile comunicate Comisiei de ctre alte organisme care gestioneaz fonduri UE; de regul, o corecie financiar duce la declararea unor noi cheltuieli de ctre statul membru n cauz, care la rndul lor ar putea conine erori.

nlocuirea cheltuielilor neeligibile cu cheltuieli noi, eligibile respect pe deplin cadrul juridic. Intenia legislatorului a fost aceea de a garanta c fondurile sunt efectiv cheltuite pe proiecte eligibile n statele membre. Propunerea Comisiei de regulament privind dispoziiile comune refe ritoare la fondurile structurale pentru perioada 2014-2020 prevede efectuarea de corecii financiare care s reduc alocarea bugetar corespunztoare statului membru n cauz, avnd astfel ca efect o reducere net, n cazul n care deficiena nu a fost identificat de statul membru. Astfel, statele membre vor fi mai stimulate n vederea aplicrii unui sistem eficient de supraveghere i de control.

1.43. Raportul de sintez nu se rezum doar la legalitate i regularitate. El trateaz i despre alte aspecte importante, precum instruciunile adresate serviciilor Comisiei n vederea mbuntirii cadrului de performan pentru a se obine o cultur axat pe performan, pentru ntreaga organizaie (31). n plus, Comisia i exprim preocuparea c mai multe dintre propunerile de legislaie sectorial pe care le-a prezentat pentru noua perioad de programare, menite s asigure un cadru juridic mai simplificat, nu sunt preluate.

_____________ (31) Rezultatele evalurii de ctre Curte a modului n care trei direcii generale selectate raporteaz cu privire la performan sunt prezentate n capitolul 10.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

39

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Evaluare global

1.44. Raportul de sintez pune ntr-o relaie de juxtapunere nivelul de fonduri cheltuite cu nclcarea reglementrilor apli cabile, pe de o parte, i impactul coreciilor financiare, de cealalt parte. Curtea consider c aceste cifre trebuie plasate n contextul aferent. Chiar n raportul de sintez se menioneaz c exist probabilitatea ca prin cifrele prezentate s se subestimeze nivelul global al riscului. Curtea a prezentat limitrile inerente ale coreciilor financiare drept mijloc de corectare a erorilor (a se vedea punctele 1.19-1.35). Coreciile financiare pot juca un rol semnificativ n direcia ncurajrii unei caliti mai bune a procesului de efectuare a cheltuielilor, dar este important s nu se supraestimeze impactul lor n ceea ce privete asigurarea regularitii cheltuielilor.

1.44. Comisia nu evalueaz impactul coreciilor financiare i al recuperrilor asupra corectrii erorilor la nivelul beneficiarilor finali; n schimb, pe baza cadrului juridic definit la articolele 59 i 80 din Regulamentul financiar, Comisia analizeaz dac acestea protejeaz n mod adecvat bugetul UE n ansamblu, prin excluderea din finanarea din partea Uniunii a cheltuielilor care sunt realizate cu nclcarea legislaiei aplicabile.

Comisia a aplicat o abordare prudent pentru a cuantifica sumele conexe. Comisia a inclus n analiza sa numai acele corecii financiare (aproximativ 3,7 miliarde EUR n 2012) i recuperri (aproximativ 0,7 miliarde EUR n 2012) pe care ea nsi le-a aplicat i a abordat n mod direct erorile sau riscul de erori cauzate de deficiene ale sistemelor de supraveghere i de control din statele membre (4,4 miliarde EUR n total, n 2012).

Ca urmare a acestei abordri, Comisia nu a inclus:

recuperri ale plilor n avans care nu au fost utilizate din cauza lipsei de cheltuieli realizate (n 2012: aproximativ 0,6 miliarde EUR). Cu toate acestea, calculul sumelor care trebuie rambursate ctre bugetul Uniunii trebuie s se bazeze pe o analiz i o validare a eligibilitii cheltuielilor care reprezint baza pentru compensarea plilor n avans aferente i pentru excluderea chel tuielilor realizate cu nclcarea legislaiei; i

recuperrile i retragerile executate de statele membre prin propriile eforturi din anul 2007 pn n 2012, pentru perioada de programare 2007-2013 (aproximativ 1,6 miliarde EUR), care corecteaz sumele afectate de nereguli primite de beneficiarii finali.

Comisia consider c sumele descrise mai sus ar trebui luate n considerare atunci cnd se analizeaz impactul pe termen lung asupra legalitii i a regularitii cheltuielilor declarate de beneficiarii finali. Prin urmare, pentru a oferi informaii mai complete, Comisia le va include n viitoarele sale comunicri privind protecia bugetului UE.

Pe baza cadrului juridic definit la articolele 59 i 80 din Regula mentul financiar i a datelor disponibile, Comisia precizeaz faptul c protejeaz n mod adecvat bugetul UE n ansamblu, excluznd de la finanarea din partea Uniunii cheltuielile care sunt realizate cu nclcarea legislaiei aplicabile.

40

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.45. Se pune problema dac raportul de sintez continu s fie adaptat scopului de a rspunde pentru actul de gestiune att pe plan intern, ct i n faa prilor externe. Raportul de sintez este finalizat n conformitate cu termenul prevzut n Regulamentul financiar, ns prea trziu pentru a mai putea constitui o contribuie semnificativ la activitatea Curii de Conturi. Nu este publicat mpreun cu conturile consolidate. Raportul de sintez nu conine i nu este obligatoriu s conin o declaraie explicit de genul celor furnizate n alte cazuri (32).

1.45. Comisia consider c raportul de sintez depete n mod semnificativ cerinele din Regulamentul financiar, care, la articolul 66, prevede urmtoarele: Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului, pn la data de 15 iunie a fiecrui an, un rezumat al rapoartelor anuale de activitate pentru exerciiul anterior. Raportul de sintez este documentul prin care Colegiul i asum responsabilitatea politic pe baza articolului 317 din TFUE. Acesta cuprinde o analiz a rezervelor i a motivelor care stau la baza acestor rezerve i prevede instruciuni pentru servicii cu privire la modalitatea de soluionare a deficienelor rmase. Comisia consider c, prin combinarea rapoartelor anuale de activitate i a raportului de sintez, se ndeplinesc obiectivele de responsabilitate intern i extern stabilite de Curte. Rapoartele anuale de activitate sunt finalizate n timp util pentru a putea fi luate n considerare de Curte i conin o declaraie explicit comparabil cu cea din alte domenii. Raportul de sintez este rezumatul rapoartelor anuale de activitate i documentul prin care Colegiul i asum responsabilitatea politic pe baza articolului 317 din TFUE. Rapoartele anuale de activitate i rapoartele de sintez sunt documente publice care sunt puse la dispoziia tuturor prilor inte resate n timp util. Comisia va urma sugestia Curii de a crea un link ntre conturile consolidate i paginile pe care sunt publicate raportul de sintez i rapoartele anuale de activitate.

GESTIUNEA BUGETAR
1.46. n 2012, Comisia nu a fost n msur s onoreze toate cererile de plat din bugetul disponibil. Printre factorii care au determinat aceast situaie s-au numrat creterea deca lajului dintre creditele pentru angajamente i creditele pentru pli, precum i acumularea de angajamente restante din exerciii anterioare (33). 1.46. Bugetul este votat de autoritatea bugetar. ntruct bugetul propus de Comisie pentru 2012 a fost redus de autoritatea bugetar, Comisia trebuie s depun o cerere pentru un buget rectificativ, pentru a satisface solicitrile de plat ale statelor membre n domeniul politicii regionale i de dezvoltare rural. ns i acest buget a fost redus de autoritatea bugetar, ceea ce a determinat, pn la ncheierea exerciiului, restane majore n valoare de 12,1 miliarde EUR la plata solicitrilor neachitate pentru politica regional. n ceea ce privete dezvoltarea rural, a existat o lips redus de credite de plat n valoare de 101,4 milioane EUR n cadrul bugetului pe 2012.

_____________ (32) Astfel cum este cazul, de exemplu, al declaraiei conducerii care trebuie pus la dispoziie de organismele desemnate din statele membre [articolul 59 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul financiar] i cel al declaraiei privind guvernana corporativ prevzute la articolul 46a din A patra directiv 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societi comerciale (JO L 222, 14.8.1978, p. 11). (33) A se vedea punctele 1.36-1.38 din Raportul anual 2011 al Curii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

41

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Comisia a utilizat toate instrumentele aflate la dispoziia sa pentru a maximiza execuia bugetului, printre care transferul la ncheierea exerciiului, nou introdus n Regulamentul financiar. Acest lucru a permis reunirea creditelor neutilizate de la toate rubricile i efectuarea de pli n valoare de 211 milioane EUR n cadrul politicii regionale, la sfritul lunii decembrie.

Creditele bugetare pentru angajamente i pentru pli


1.47. Bugetul UE definitiv a autorizat instituiile s contracteze angajamente n cuantum de 148,7 miliarde de euro (34) i s efectueze pli n cuantum de 136,8 miliarde de euro (35).

1.48. Aceste credite au fost utilizate n totalitate; s-au contractat angajamente ntr-un procent de 99,6 % din suma total autorizat (99,3 % n 2011) i s-au efectuat n total pli ntr-un procent de 99,1 % din limita prevzut de buget (98,6 % n 2011).

_____________ (34) Sumele disponibile pentru angajamente aferente exerciiului 2012 i pentru angajamente aferente exerciiilor viitoare. Totalul disponibil pentru angajamente include o sum de 0,3 miliarde de euro reportat din 2011, precum i o sum total de 1,2 miliarde de euro rezultat din ase bugete rectificative. n plus, mai erau disponibile pentru angajamente i venituri alocate, n cuantum de 6,3 miliarde de euro, care nu erau incluse n cele 148,7 miliarde de euro. Veniturile alocate sunt utilizate pentru a finana anumite cheltuieli specifice [a se vedea articolul 18 din Regulamentul financiar Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 248, 16.9.2002, p. 1)]. Aceste venituri cuprind, printre altele, restituirile care decurg n urma recuperrii sumelor pltite eronat, care sunt realocate liniei bugetare din care au provenit iniial, contribuiile statelor care fac parte din AELS pentru majorarea anumitor linii bugetare i veni turile provenite de la tere pri cu care au fost ncheiate acorduri care presupun vrsarea de ctre acestea a unei contribuii financiare la activiti ale Uniunii Europene. (35) Sumele disponibile pentru plile aferente exerciiului. Totalul disponibil pentru pli include o sum de 1,1 miliarde de euro reportat din 2011, precum i o sum total de 6,7 miliarde de euro rezultat din cele ase bugete rectificative menionate anterior. n plus, mai erau disponibile pentru pli i venituri alocate, n cuantum de 6,8 miliarde de euro, care nu erau incluse n cele 136,8 miliarde de euro.

42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

1.49. Creditele pentru angajamentele crora li se aplic plafonul din cadrul financiar s-au situat cu 0,8 miliarde de euro sub acest plafon. Alte angajamente, care constau n fonduri pentru care nu se aplic plafonul din cadrul financiar, s-au ridicat la un total de 1,2 miliarde de euro (36). n ceea ce privete creditele pentru pli, cheltuielile s-au situat cu 5,6 miliarde de euro sub plafonul prevzut, pentru toate fondurile.

Rezultatul bugetar

1.50. Veniturile au depit plile (37) cu 1,0 miliarde de euro (38) n 2012 (1,5 miliarde de euro n 2011). Acest exce dent (39) va fi utilizat pentru a contrabalansa resursele proprii care trebuie colectate de la statele membre n 2013.

_____________ (36) Conform Acordului interinstituional dintre Parlamentul European, Consiliu i Comisie privind disciplina bugetar i buna gestiune financiar (JO C 139, 14.6.2006, p. 1), anumite credite de anga jament nscrise n buget, precum cele pentru Rezerva pentru ajutor de urgen, pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, pentru Instrumentul de flexibilitate i pentru Fondul european de ajustare la globalizare, pot fi nscrise n buget peste plafoanele stabilite. n 2012, sumele angajate au fost urmtoarele: pentru Rezerva pentru ajutor de urgen, 224 de milioane de euro, pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, 688 de milioane de euro, pentru Instrumentul de flexibilitate, 200 de milioane de euro i pentru Fondul european de ajustare la globa lizare, 74 de milioane de euro. Suma total a fost de 1 186 de milioane de euro. (37) n afar de operaiuni n numerar, sunt incluse i anumite credite de plat reportate. Dup cum se specific la articolul 15 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea n aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom referitoare la sistemul resurselor proprii ale Comunitilor (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), la calculul acestui excedent, se iau n considerare creditele de plat reportate din exerciiul precedent, creditele de plat neutilizate anulate din exerciiul precedent i diferenele rezultate din variaiile cursului valutar. (38) A se vedea Nota 1.1 Rezultatul bugetar al UE la conturile anuale consolidate ale UE pentru exerciiul 2012. (39) Rezultatul bugetar nu constituie o rezerv i nu poate fi acumulat i utilizat n cursul exerciiilor viitoare pentru finanarea cheltuie lilor.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

43

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Presiunea exercitat asupra bugetului disponibil pentru pli


1.51. Astfel cum a observat Curtea n Raportul anual 2011 (40), Comisiei i este din ce n ce mai dificil s onoreze toate cererile de plat din cursul exerciiului n limita creditelor bugetare disponibile pentru pli. n 2012, Comisia a solicitat credite de plat suplimentare n al patrulea trimestru al exerciiului. Astfel, ea a solicitat 9 miliarde de euro cu titlu de credite pentru pli, prin bugetul rectificativ nr. 6 prezentat la 23 octombrie 2012, din care autoritatea bugetar a aprobat 6 miliarde de euro la 12 decembrie 2012. Presiunea exercitat asupra plilor se reflect de asemenea i n creterea cuan tumului angajamentelor restante (a se vedea punctele 1.54 i 1.55). 1.51. A se vedea rspunsul la punctul 1.46.

1.52. Unul dintre factorii care au dus la aceast situaie este reprezentat de faptul c creditele pentru angajamente s-au situat aproape de plafonul stabilit n cadrul financiar pe toat perioada cuprins ntre 2007 i 2013, n timp ce, n fiecare exerciiu din aceast perioad, creditele pentru pli au fost stabilite la un nivel situat sub plafonul fixat pentru acestea (a se vedea tabelul 1.4). Drept consecin, totalul cumulat al creditelor de angajament disponibile n perioada 2007-2013 a depit totalul cumulat al creditelor de plat disponibile pentru aceeai perioad cu 114 miliarde de euro. Aceasta nseamn 64 de miliarde de euro n plus fa de diferena de 50 de miliarde de euro dintre cele dou totaluri prevzut n cadrul financiar.

1.53. Printre ali factori care au creat o presiune asupra bugetului pentru pli n 2012 se numr creterea fluxului de cereri de plat din partea statelor membre n penultimul exerciiu al perioadei de programare (41), precum i modul n care s-a rspuns la demarajul lent al cheltuielilor aferente coeziunii din perioada de programare curent. Aceast situaie a dus la bugete rectificative prin care s-au transferat credite de plat (dar nu i de angajament) ctre alte rubrici bugetare, precum i la anulri ale unor credite de plat.

1.53. Comisia este de acord c o accelerare a depunerii solicitrilor de plat spre sfritul perioadei de programare este o caracteristic normal a programrii multianuale. ntruct Comisia cunoate aceast tendin, n 2012 s-a propus un buget rectificativ pentru a anticipa lipsa de credite (a se vedea, de asemenea, rspunsul la punctul 1.46). Bugetul rectificativ a inclus doar credite de plat: nu sunt necesare credite de angajament suplimentare, deoarece acestea sunt stabilite n cadrul financiar multianual.

_____________ (40) A se vedea punctele 1.34 i 1.38 din Raportul anual 2011 al Curii. (41) A se vedea Raportul privind gestiunea bugetar i financiar Exerciiul financiar 2012.

44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Tabelul 1.4 Comparaie ntre cadrul financiar pentru perioada de programare 2007-2013 i creditele bugetare anuale
(n milioane de euro) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1 ) Total

Stabilite n cadru (A) Credite de angajament (B) Credite de plat (C) Decalajul prevzut n cadru (A) (B) 124 457 122 190 2 267 132 797 129 681 3 116 134 722 120 445 14 277 140 978 134 289 6 689 142 272 133 700 8 572 148 049 141 360 6 689 152 502 143 911 8 591 975 777 925 576 50 201

Bugete adoptate (2) (D) Credite de plat adoptate n bugetele anuale (E) Decalajul suplimentar creat (B) (D) (F) Total decalaj (C) + (E) 113 844 8 346 10 613 115 772 13 909 17 025 113 410 7 035 21 312 122 956 11 333 18 022 126 727 6 973 15 545 135 758 5 602 12 291 132 837 11 074 19 665 861 304 64 272 114 473

(1) Cifra referitoare la exerciiul 2013 nscris pe rndul (D) indic suma care a fost adoptat nainte de bugetele rectificative. (2) Creditele de angajament adoptate erau apropiate ca valoare de cele stabilite n cadrul financiar, motiv pentru care nu au mai fost prezentate din nou n acest tabel.

OBSERVAIILE CURII

Angajamentele bugetare restante

1.54. Cuantumul angajamentelor bugetare restante ale Comisiei (42) pentru care nu au fost nc fcute pli i/sau dezangajri a crescut cu 10 miliarde de euro (5,0 %), ajungnd la 217 miliarde de euro. Aceste angajamente restante reprezint echivalentul valorii angajamentelor dife reniate (43) aferente a 2 exerciii i 3 luni sau al valorii plilor difereniate aferente a 2 exerciii i 7 luni, la rata de execuie din 2012.

_____________ (42) Alte 0,6 miliarde de euro reprezentnd angajamente bugetare restante corespund celorlalte instituii. Cu aceast sum, se ajunge la un total de 218 miliarde de euro de credite bugetare restante ale UE. (43) Bugetul face distincia ntre dou tipuri de credite: credite nedife reniate i credite difereniate (care cuprind angajamente dife reniate i pli difereniate). Creditele nedifereniate sunt utilizate pentru finanarea operaiunilor anuale, de exemplu cheltuielile administrative. Creditele difereniate au fost introduse pentru a gestiona operaiunile multianuale; plile aferente acestora pot fi efectuate n cursul exerciiului n care a fost contractat angaja mentul i n cursul exerciiilor urmtoare. Creditele difereniate sunt utilizate n principal pentru fondurile structurale i pentru Fondul de coeziune.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

45

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

1.55. Majoritatea angajamentelor restante privesc rubrica 1b (Coeziune pentru cretere economic i ocuparea forei de munc) (a se vedea graficul 1.4). n acest domeniu, angaja mentele restante s-au ridicat la 140 de miliarde de euro (44) (64,1 % din totalul angajamentelor bugetare restante), repre zentnd, tot n acest domeniu, echivalentul valorii angaja mentelor aferente a 2 exerciii i 8 luni sau al valorii plilor aferente a 2 exerciii i 11 luni (2011: 3 exerciii i 2 luni), la rata de execuie din 2012. Raportul dintre angajamentele restante i bugetele anuale este ns similar cu cel din alte domenii n care se utilizeaz credite difereniate. Faptul c numrul de exerciii cruia i corespunde valoarea plilor a sczut fa de 2011 se datoreaz n principal alocrii unor credite de plat n valoare de 4,4 miliarde de euro domeniului coeziunii prin bugetul rectificativ nr. 6. Chiar dac creditele de plat au cunoscut o majorare, existau cereri de plat neonorate nc la sfritul exerciiului 2012 n valoare de 16,2 miliarde de euro (45) (10,7 miliarde de euro la sfritul exerciiului 2011 i 6,4 miliarde de euro la sfritul exerciiului 2010). Astfel, suma necesar pentru pli care trebuie asigurat de bugetele viitoare a crescut considerabil n ultimii trei ani.

1.55. Pe lng solicitrile care nu au putut fi pltite la ncheierea exerciiului din cauza lipsei de credite (a se vedea rspunsul la punctul 1.46), vor exista ntotdeauna solicitri de plat ntrziate, rmase nepltite la ncheierea exerciiului, din cauza termenului-limit de 31 decembrie n normele N + 2/3.

_____________ (44) Aceast sum de 140 de miliarde de euro reprezint totalul celor dou linii din graficul 1.4: linia care corespunde angajamentelor bugetare restante acumulate aferente perioadei 2000-2006 (8 miliarde de euro) i linia care corespunde angajamentelor bugetare restante acumulate aferente perioadei 2007-2013 (132 de miliarde de euro). Pentru mai multe detalii referitor la coeziune, a se vedea Raportul privind gestiunea bugetar i financiar Exerciiul financiar 2012, p. 25 i pp. 39-42. (45) Aceast sum includea att cereri care fuseser aprobate pentru plat, ct i cereri care au fost deja primite, dar care nu au fost nc verificate i nici aprobate. A se vedea Raportul privind gestiunea bugetar i financiar Exerciiul financiar 2012, p. 39.

46

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Prefinanri nevalidate i nenchise nc

1.56. Lichidarea unui angajament (printr-o plat) nu nseamn neaprat ncheierea procesului de nregistrare a chel tuielilor aferente. Comisia nregistreaz cheltuielile finale doar atunci cnd activitile n cauz au fost efectuate, cnd i-au fost raportate i cnd au fost acceptate. Tabelul 1.5 indic nivelul plilor de prefinanare a cror utilizare final dat de ctre beneficiari nu a fost nc acceptat i validat de Comisie. Valoarea brut a prefinanrilor s-a ridicat la 80,1 miliarde de euro la sfritul exerciiului 2012 (46).

1.56. n conformitate cu articolul 90 alineatul (4) din Regula mentul financiar, plile de prefinanare vor fi lichidate (ceea ce nseamn c respectivele cheltuieli sunt nregistrate) la intervale regulate i n funcie de natura economic i de calendarul proiectului n cauz. Prin separarea exerciiilor n fiecare an, cheltuielile relevante se aloc perioadei corespunztoare, chiar dac nu a fost nc raportat sau acceptat o cerere (final) de decont.

1.57. Durata medie cea mai lung dintre momentul contractrii angajamentului i cel al acceptrii cheltuielilor s-a nregistrat pentru rubrica 4 (UE ca actor mondial), unde, pentru o operaiune standard, procesul cuprins ntre momentul contractrii angajamentului i momentul la care Comisia nregistreaz cheltuielile finale aferente dureaz trei ani i 11 luni (47). Prelungirea inutil a perioadelor aferente prefinanrii poate duce la un risc sporit de eroare sau de pierderi de fonduri (a se vedea caseta 7.1 din capitolul 7).

1.57. Comisia subliniaz faptul c, date fiind particularitile aciunilor externe, conform articolului 184 alineatul (4) din Regula mentul financiar actualizat (aplicabil de la 1 ianuarie 2013), s-a prevzut o excepie pentru aciunile externe, astfel nct maximum dou pli de prefinanare pot rmne deschise pe durata aciunii subiacente.

_____________ (46) Suma net de 57,7 miliarde de euro nscris n bilan reprezint diferena rmas din 80,1 miliarde de euro dup ce Comisia a estimat msura n care beneficiarii au ndeplinit condiiile pentru acordarea ajutorului. Unele direcii generale omit s nregistreze cheltuielile finale chiar i atunci cnd se afl n posesia unor elemente care indic faptul c s-au realizat efectiv progrese (punctul 1.29 din Raportul anual 2010 al Curii i punctul 1.12 din Raportul anual 2009 al Curii). (47) n tabelul 1.5, aceast durat de 3 ani i 11 luni reprezint totalul dintre perioada medie de 2 ani i 5 luni corespunztoare angaja mentelor bugetare restante i perioada medie de 18 luni corespun ztoare prefinanrilor.

Tabelul 1.5 Angajamentele bugetare restante i prefinanrile Comisiei, prezentate pentru fiecare rubric din cadrul financiar i exprimate n ani de angajamente (de pli)
(n milioane de euro) Angajamente bugetare restante Rubric < 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Ani de angajamente (1)

14.11.2013

1 2 3 4 5

Cretere durabil (4) Resurse naturale Cetenie, libertate, securitate i justiie UE ca actor mondial Administraie Total

7 986 806 19 1 322 10 133

499 66 28 710 1 304

2 978 144 86 1 291 0 4 498

11 444 286 241 2 199 0 14 171

30 896 1 893 314 3 464 0 36 568

50 154 8 987 562 4 884 3 64 591

62 314 14 703 1 065 7 558 317 85 958

166 271 26 886 2 316 21 429 320 217 222

2,5 1,7 0,8 2,4 0,0 2,3

RO

Prefinanri Rubric < 2007 (2) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Ani de pli (3)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1 2 3 4 5

Cretere durabil (4) Resurse naturale Cetenie, libertate, securitate i justiie UE ca actor mondial Administraie Total (valoarea brut a prefinanrilor)

4 532 1 454 4 311 1 6 302

7 149 3 934 10 210 0 11 303

12 758 2 728 110 433 16 030

13 633 172 357 990 0 15 152

5 367 116 400 1 536 0 7 419

6 083 164 872 2 632 0 9 751

8 322 290 1 955 3 866 6 14 438

57 844 8 857 3 708 9 979 8 80 395

1,0 0,2 1,7 1,5 0,0 0,6

Sursa: Raportul privind gestiunea bugetar i financiar Exerciiul financiar 2012 seciunea A.6.3. (2) O parte din prefinanrile pltite nainte de 2007 au fost alocate rubricii corespunztoare din cadrul financiar n funcie de direcia general responsabil, ntruct informaiile privind linia bugetar nu erau disponibile n sistemul informaional al Comisiei. (3) Prefinanrile pltite pn la 31.12.2012 mprite la plile efectuate din creditele aferente exerciiului. (4) Rubrica 1 Cretere durabil este format din rubrica 1a Competitivitate pentru cretere economic i ocuparea forei de munc i rubrica 1b Coeziune pentru cretere economic i ocuparea forei de munc.

(1)

47

48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Necesitile viitoare n materie de pli


1.58. Printre factorii principali care contribuie la presiunea existent asupra bugetului disponibil pentru pli n 2012 se numr diferenele semnificative ntre dezechilibrele menionate la punctul 1.52 i necesitatea de a soluiona problema privind soldul restant de angajamente neutilizate. Avnd n vedere aceast presiune exercitat asupra bugetului pentru pli, este esenial ca necesarul bugetar pentru plile care trebuie efectuate s fie planificat de Comisie pe termen mediu i lung. Pe lng nevoia de a satisface necesarul n materie de fluxuri de numerar generat de angajamentele bugetare restante, bugetele viitoare vor trebui s acopere plile ce vor trebui efectuate pentru a onora datoriile nscrise n bilanul Uniunii (48). Necesarul de numerar care va trebui s acopere n viitor att obligaiile rezultate din angaja mentele bugetare restante, ct i datoriile nscrise n bilanul Uniunii se ridica la 313 miliarde de euro la 31 decembrie 2012. 1.58. Angajamentele restante sunt analizate cu atenie de Comisie. Noile propuneri legislative naintate de Comisie pentru perioada 2014-2020 au avut scopul de a consolida disciplina finan ciar, cu o regul de dezangajare automat dup 2 ani a angaja mentului anual. n plus, Comisia a propus renunarea la scutirile pentru proiectele majore. Cu toate acestea, n procesul interinsti tuional, colegiuitorii par s fie de acord cu privire la extinderea regulii de dezangajare automat la 3 ani. n cadrul financiar multianual, Comisia propune, de asemenea, o mai mare flexibilitate cu privire la gestiunea bugetar pentru a transfera n anul urmtor marjele neutilizate din fiecare linie bugetar.

1.59. n opinia Curii, Comisia ar trebui s elaboreze i s publice previziuni pe termen lung ale fluxurilor de numerar, cu ajutorul crora s prevad cerinele viitoare n materie de pli i s poat identifica necesitile viitoare, s planifice prioritile bugetare i s asigure faptul c plile necesare pot fi efectuate de la bugetele anuale aprobate. Aceast analiz ar trebui s aib n vedere msura n care va fi nevoie ca UE s efectueze pli de prefinanare i s acopere, n acelai timp, necesitile viitoare de plat rezultate din datoriile nregistrate deja n bilanul Uniunii.

1.59. Comisia efectueaz deja programri anticipate foarte atente. Cu toate acestea, singura modalitate de a rezolva angajamentele restante (RAL) este fie dezangajarea, fie plata. Dezangajrile sunt strict determinate de normele financiare i nu s-ar aplica n majo ritatea cazurilor. Prin urmare, Comisia este obligat s plteasc sumele restante. Comisia va analiza modul optim n care poate fi elaborat i publicat o previziune privind fluxurile de lichiditi pe termen lung, care include, de asemenea, pasivele deja nregistrate n bilanul contabil al Uniunii.

_____________ (48) Cu excepia notabil a mprumuturilor acordate, majoritatea dato riilor din bilanul contabil se vor transforma n final n cereri de plat care vor trebui rambursate de la buget. Din datoriile n valoare de 137 de miliarde de euro care nu reprezint credite primite, doar 42 de miliarde de euro sunt deja acoperite de anga jamente.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

49

ANEXA 1.1 ABORDAREA I METODOLOGIA AUDITULUI 1. Abordarea de audit a Curii este prezentat n Manualul de audit financiar i audit de conformitate. Acest manual este disponibil pe pagina de internet a Curii. Pentru a planifica activitatea de audit i pentru a determina amploarea testelor de fond, Curtea recurge la un model de asigurare de audit. Acesta comport o evaluare a riscului de producere a unor erori n cadrul operaiunilor (riscul inerent), precum i o evaluare a riscului ca sistemele de supraveghere i de control s nu reueasc s previn producerea unor astfel de erori sau s nu reueasc s le detecteze i s le corecteze (riscul de control). PARTEA 1 Abordarea i metodologia auditului n ceea ce privete fiabilitatea conturilor (auditul financiar) 2. Pentru a evalua n ce msur conturile consolidate, care sunt constituite din situaiile financiare consolidate i din rapoartele agregate privind execuia bugetar, prezint n mod adecvat, sub toate aspectele semnificative, situaia financiar a Uniunii Europene, precum i veniturile, cheltuielile i fluxurile de numerar la sfritul exerciiului, auditul este format din urmtoarele elemente-cheie: (a) evaluarea mediului de control contabil; (b) verificarea funcionrii principalelor proceduri contabile i a procesului de nchidere a exerciiului; (c) verificri analitice (coerena i verosimilitatea) ale principalelor date contabile; (d) analize i reconcilieri ale conturilor i/sau ale soldurilor; i (e) teste de fond efectuate cu privire la angajamente, pli i posturi specifice din bilan, pe baza unor eantioane reprezentative.

PARTEA 2 Abordarea i metodologia auditului n ceea ce privete regularitatea operaiunilor (audit de conformitate) 3. Abordarea adoptat de Curte n ceea ce privete auditul regularitii operaiunilor subiacente conturilor cuprinde:

teste directe efectuate pe operaiuni aferente veniturilor i din fiecare domeniu de cheltuieli (a se vedea tabelul 1.1 i tabelul 1.2), cu scopul de a stabili gradul de regularitate al acestora; i o evaluare a eficacitii sistemelor de supraveghere i de control selectate n ceea ce privete asigurarea regularitii operaiunilor. n completarea acestora, se recurge, de asemenea, la probele furnizate n urma activitilor desfurate de ali auditori (acolo unde este cazul) i la o analiz a informaiilor i a asigurrilor furnizate de Comisie.

Cum testeaz Curtea operaiunile? 4. Testele directe pe operaiuni pentru fiecare apreciere specific (capitolele 2-9) se efectueaz pe baza unui eantion reprezentativ de ncasri (n cazul veniturilor) i de operaiuni din cadrul grupului de politici n cauz (1). n urma acestor teste, se obine o estimare a gradului de neregularitate a operaiunilor din cadrul populaiei n cauz. 5. Testele efectuate pe operaiuni presupun examinarea fiecrei operaiuni selectate pentru a determina dac cererea de plat sau plata au fost efectuate n scopurile aprobate de buget i n cele prevzute de temeiul juridic, dac au fost corect calculate i dac sunt conforme cu normele i reglementrile aplicabile. Aceasta presupune urmrirea parcursului operaiunii de la nivelul conturilor bugetare pn la nivelul beneficiarului final (de exemplu un fermier, un organizator de cursuri de formare, un promotor al unui proiect derulat n cadrul asistenei pentru dezvoltare), verificndu-se respectarea condiiilor aplicabile la fiecare nivel. n cazul n care o operaiune (indiferent la ce nivel) este calculat incorect sau nu este conform cu o cerin normativ sau cu prevederile contractuale, se consider c operaiunea respectiv conine o eroare.
(1) n plus fa de acesta, se mai extrage un eantion reprezentativ orizontal de angajamente, care face obiectul unor teste privind conformitatea cu normele i reglementrile aplicabile.

50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

6. n ceea ce privete cheltuielile, Curtea examineaz pli intermediare i pli finale, precum i pli n avans validate i nchise (pli contabilizate cu titlu de cheltuieli). Cu alte cuvinte, Curtea examineaz operaiunile ajunse la nivelul la care beneficiarii finali ai fondurilor acordate de UE (de exemplu un fermier, un institut de cercetare, o societate care furnizeaz lucrri sau servicii contractate prin proceduri de achiziii publice) au ntreprins activiti sau au nregistrat costuri i la care Comisia a acceptat faptul c activitile ntreprinse sau costurile suportate justific plata de la bugetul UE. Astfel, Curtea examineaz realitatea economic subiacent operaiunilor din conturile consolidate ale UE.

7. Eantionul de audit al Curii a fost astfel constituit pentru a furniza o estimare cu privire la nivelul de eroare existent per ansamblul populaiei auditate. Curtea nu examineaz operaiunile din fiecare stat membru, din fiecare stat beneficiar i/sau din fiecare regiune beneficiar n fiecare an. Exemplele din raportul anual sunt furnizate cu titlu ilustrativ, artnd tipurile de erori identificate cel mai des. Faptul c n exemple sunt nominalizate anumite state membre, state i/sau regiuni beneficiare nu nseamn c exemplele respective sunt doar cazuri punctuale. Exemplele ilustrative prezentate n acest raport nu pot constitui o baz pentru formularea unor concluzii cu privire la statele membre, statele i/sau regiunile beneficiare n cauz (2).

Cum evalueaz i prezint Curtea rezultatele testelor efectuate pe operaiuni? 8. Cauzele care determin producerea erorilor n cadrul operaiunilor sunt diverse. Erorile pot lua un numr de forme diferite, n funcie de norma sau de obligaia contractual nerespectat i de natura acestei nerespectri. Diferitele operaiuni pot fi afectate de eroare parial sau n totalitate. Erorile detectate i corectate anterior controalelor efectuate de Curte i independent de acestea sunt excluse din calculul nivelului de eroare i din determinarea frecvenei erorilor, ntruct aceasta constituie o dovad c sistemele de supraveghere i de control funcioneaz n mod eficace. Curtea analizeaz dac erorile identificate sunt cuantificabile sau necuantificabile, n funcie de posibilitatea de a msura proporia afectat de eroare din suma auditat. De asemenea, Curtea analizeaz natura erorilor detectate, fcnd n special distincia ntre erori privind eligibilitatea (plata nu ntrunete criteriile de eligibilitate), erori privind realitatea operaiunilor (ram bursarea unor cheltuieli pentru care nu exist probe c ar fi fost suportate efectiv) sau erori privind exactitatea (plat calculat incorect).

9. Numeroase erori se produc la punerea n aplicare a legislaiei privind achiziiile publice. Pentru a garanta principiul de baz al concurenei prevzut n tratat, este necesar, printre altele, s se ndeplineasc cerina privind publicitatea contractelor care urmeaz s se atribuie i s se evalueze ofertele n raport cu criterii anume definite, iar contractele nu pot fi scindate artificial pentru a obine valori mai mici dect pragurile stabilite pentru organizarea procedurilor de atribuire.

10. n scopul auditului, Curtea atribuie diferite valori nerespectrii uneia sau a alteia dintre cerinele procedurale prevzute de legislaia n materie de achiziii publice. Curtea:

(a) consider c erorile sunt grave atunci cnd contracareaz obiectivele normelor n materie de achiziii publice: concurena loial i atribuirea contractului ofertantului celui mai calificat (3);

(b) cuantific impactul nclcrilor grave ale normelor n materie de achiziii publice, considerndu-le ca fiind eroare cuantificabil 100 % (4), cu alte cuvinte ca afectnd valoarea integral a plii aferente contractului;

(c) nu cuantific i nici nu extrapoleaz erorile mai puin grave care nu afecteaz rezultatul procedurii de atribuire [erori necuantificabile (5)].

11. Modul n care Curtea cuantific aceste abateri poate fi diferit de abordarea utilizat de Comisie sau de statele membre atunci cnd iau decizii cu privire la aciunile care ar trebui ntreprinse ca urmare a aplicrii incorecte a normelor de achiziii publice.
(2) Scopul auditului este de a formula o concluzie valid cu privire la cheltuielile i veniturile UE n ansamblul lor. Pentru a se putea realiza o comparaie valid i semnificativ din punct de vedere statistic ntre statele membre, statele beneficiare i/sau regiuni, ar fi necesar s se extrag un eantion mult mai mare de operaiuni din fiecare din statele membre, statele beneficiare i/sau regiuni dect este n mod realist posibil. 3 ( ) Exist dou sisteme principale de atribuire a contractelor: oferta cu preul cel mai sczut i oferta cea mai avantajoas. 4 ( ) Exemple de eroare cuantificabil: concuren limitat sau inexistent (cu excepia cazurilor n care acest lucru este permis n mod explicit de cadrul juridic) n cazul contractului principal sau al unui contract suplimentar; evaluarea incorect a ofertelor, cu impact asupra rezultatului procedurii de atribuire; modificarea substanial a obiectului contractului; scindarea artificial a contractului n mai multe contracte pentru a reduce valoarea proiectelor la sume mai mici dect pragurile de la care trebuie s se aplice normele privind achiziiile publice. 5 ( ) Exemple de eroare necuantificabil: evaluarea incorect a ofertelor fr ca acest lucru s aib un impact asupra rezultatului procedurii de atribuire, deficiene de ordin formal n cadrul procedurii de achiziii sau al caietului de sarcini, nerespectarea unor aspecte de ordin formal ale cerinelor privind transparena.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

51

Indicele de eroare estimat (indicele de eroare cel mai probabil) 12. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz indicele de eroare cel mai probabil (most likely error MLE) (6) pentru fiecare apreciere specific i pentru cheltuielile bugetului n ansamblu. MLE reprezint o estimare statistic a procentului probabil de eroare care afecteaz populaia (nclcri cuantificabile ale normelor i ale reglementrilor aplicabile, ale prevederilor contractuale i ale condiiilor de acordare a granturilor). De asemenea, Curtea estimeaz limita inferioar a indicelui de eroare (lower error limit LEL) i limita superioar a indicelui de eroare (upper error limit UEL) (a se vedea ilustraia prezentat n continuare).

13. Procentajul zonei colorate de sub curb indic gradul de probabilitate ca indicele de eroare real care afecteaz populaia s fie situat ntre LEL i UEL. 14. Atunci cnd i planific activitile de audit, Curtea urmrete s iniieze proceduri care s i permit s compare indicele de eroare estimat care afecteaz populaia cu un prag de semnificaie, stabilit n faza planificrii, de 2 %. Curtea evalueaz rezultatele de audit n funcie de acest prag de semnificaie i ine cont, atunci cnd i formuleaz opinia de audit, de natura i de contextul erorilor, precum i de sumele corespunztoare acestora. Frecvena erorilor 15. Curtea indic frecvena cu care se produc erorile, preciznd care este proporia din eantion care este afectat de erori cuantificabile sau necuantificabile. Cum evalueaz Curtea sistemele i cum raporteaz rezultatele? 16. Comisia mpreun cu statele membre, statele i/sau regiunile beneficiare instituie sisteme de supraveghere i de control n vederea gestionrii riscurilor la care este expus bugetul, inclusiv regularitatea operaiunilor. Evaluarea eficacitii sistemelor n ceea ce privete asigurarea regularitii reprezint deci o procedur esenial de audit, cu o utilitate special pentru identificarea recomandrilor n vederea realizrii de mbuntiri. 17. Fiecare grup de politici, inclusiv veniturile, este reglementat de o multitudine de sisteme diferite. Prin urmare, n fiecare an, Curtea evalueaz, de obicei, un eantion de sisteme. Rezultatele evalurilor sistemelor sunt prezentate sub forma unui tabel intitulat Rezultatele examinrii sistemelor, care figureaz n anexele X.2 care nsoesc capitolele 2-9. Sistemele sunt clasificate ca fiind eficace n reducerea riscului de eroare la nivelul operaiunilor, parial eficace (atunci cnd exist un numr de deficiene care afecteaz eficacitatea operaional) sau ineficace (atunci cnd deficienele sunt genera lizate i, prin urmare, submineaz n totalitate eficacitatea operaional). Cum ajunge Curtea la opiniile pe care le exprim n declaraia de asigurare? 18. Curtea i formuleaz opinia cu privire la regularitatea operaiunilor subiacente conturilor consolidate ale Uniunii Europene, care este prezentat n declaraia de asigurare, bazndu-se pe toate activitile sale de audit care sunt descrise n capitolele 2-9 din prezentul raport, precum i pe o evaluare a caracterului generalizat al erorii. Pe baza activitilor pe care le-a efectuat, Curtea poate evalua n ce msur deine asigurarea c erorile din cadrul populaiei depesc sau nu pragul de semnificaie. Suma total a cheltuielilor aferente exerciiului 2012 este afectat de un indice de eroare de 4,8 %, conform celei mai bune estimri realizate de Curte. Curtea are n proporie de peste 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei auditate este semnificativ. Indicele de eroare constatat variaz n funcie de diversele domenii de politici pentru care a fost estimat, dup cum se arat n capitolele 3-9. Conform evalurii Curii, nivelul de eroare este generalizat, atingnd majoritatea domeniilor de cheltuieli. Curtea exprim o opinie global privind regularitatea angajamentelor bazndu-se pe un eantion orizontal suplimentar.
9 X8 1 cuantumul eroriii > > :ASIi ;, unde ASI reprezint intervalul mediu de eantionare (average sampling interval), iar i ASI cuantumul auditati i reprezint numrul operaiunilor din eantion.

(6) MLE P

52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Neregularitate sau fraud 19. Majoritatea erorilor sunt cauzate de aplicarea incorect sau de nenelegerea normelor adesea complexe care reglementeaz schemele de cheltuieli ale Uniunii Europene. n cazul n care are motive s suspecteze activiti frauduloase, Curtea informeaz n acest sens OLAF, oficiul antifraud al Uniunii, care are responsabilitatea de a efectua investigaii n consecin. Curtea semnaleaz ctre OLAF mai multe cazuri pe an.

PARTEA 3 Legtura dintre opinia de audit privind fiabilitatea conturilor i opiniile de audit privind regularitatea operaiunilor 20. n temeiul dispoziiilor articolului 287 TFUE, Curtea a formulat:

(a) o opinie de audit privind conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul financiar ncheiat i (b) opinii de audit privind regularitatea veniturilor, a plilor contabilizate cu titlu de cheltuieli i a angajamentelor subiacente acestor conturi. 21. Auditurile viznd obinerea acestor opinii de audit sunt efectuate n conformitate cu standardele internaionale de audit i codul deontologic formulate de IFAC i cu standardele internaionale ale instituiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. 22. Aceste standarde prevd i situaia n care auditorii emit opinii de audit cu privire la fiabilitatea conturilor i cu privire la regularitatea operaiunilor subiacente acestor conturi, specificnd c o opinie modificat referitoare la regula ritatea operaiunilor nu duce n sine la o opinie modificat referitoare la fiabilitatea conturilor. n situaiile financiare cu privire la care Curtea exprim o opinie, n special la nota 6, se recunoate existena unei probleme semnificative legate de nclcrile normelor care reglementeaz cheltuielile imputate bugetului UE. n consecin, Curtea a decis c existena unui nivel semnificativ de eroare care afecteaz regularitatea nu constituie n sine un motiv care s justifice modificarea opiniei sale separate privind fiabilitatea conturilor.

14.11.2013

ANEXA 1.2 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA OBSERVAIILOR FORMULATE CU PRIVIRE LA FIABILITATEA CONTURILOR EXERCIIILOR ANTERIOARE
Observaii formulate cu privire la exerciii anterioare Analiza Curii cu privire la progresele realizate Rspunsul Comisiei

1. Prefinanrile, obligaiile de plat i procedurile de separare a exerciiilor financiare n cazul prefinanrilor, al obligaiilor de plat i al procedurilor aferente de separare a exerciiilor financiare, Curtea a identificat, ncepnd cu exerciiul financiar 2007, erori de natur contabil cu un impact financiar care nu era semnificativ per ansamblu, dar cu o frecven ridicat. Aceste constatri evideniaz c este necesar s se aduc n continuare mbuntiri la nivelul anumitor direcii gene rale.

1. Prefinanrile, obligaiile de plat i procedurile de separare a exerciiilor financiare

1. Prefinanrile, obligaiile de plat i procedurile de separare a exerciiilor financiare

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

n ceea ce privete contabilizarea prefinanrilor, Curtea a semnalat, de asemenea:

c procedura de validare i nchidere a prefinanrilor nenchise nu se efectueaz ntotdeauna n mod corect. Un numr de nchideri fie nu s-au efectuat deloc, fie s-au efectuat pentru sume incorecte;

Curtea a constatat c mai multe direcii generale continu s nre gistreze estimri n conturi chiar i atunci cnd au o baz adecvat pentru validarea i nchiderea prefinanrilor corespondente. n unele cazuri, ntrzierile care afecteaz contabilizarea cheltuielilor suportate au legtur cu pierderea de informaii pe parcursul pistei de audit. Curtea consider c este nevoie de mbuntiri semnifi cative la nivelul procedurilor din anumite direcii generale.

Comisia cunoate importana acestei chestiuni i depune eforturi continue pentru a-i mbunti procedurile. n Regulamentul financiar revizuit s-a introdus un articol specific pentru a ncuraja o lichidare mai regulat a plilor de prefinanare. Aceste dispoziii sunt completate de o not orientativ interpretativ, care a fost distribuit tuturor direciilor generale ale Comisiei.

c unele direcii generale nu prelucreaz informaiile disponibile cu privire la progresele realizate i la costurile suportate aferente i nu nchid prefinanrile corespondente n funcie de aceste progrese, recurgnd n schimb la aproximaii atunci cnd realizeaz calculele aferente separrii exerciiilor;

pentru prima dat n Raportul anual 2010, c, ntr-un un numr din ce n ce mai mare de cazuri, Comisia nu a nregistrat corect plile ca dnd natere unui activ, n special pentru instru mentele de inginerie financiar i pentru plile n avans din cadrul altor scheme de sprijin.

Comisia a inclus instrumente de inginerie financiar n conturile pentru 2010 i pli n avans din cadrul altor scheme de sprijin n conturile pentru 2011. n ambele cazuri, soldurile rmase sunt estimate pe baza ipotezei conform creia fondurile sunt utilizate n mod uniform pe parcursul perioadei de funcionare. Comisia ar trebui s reexamineze periodic aceast ipotez.

Metoda descris de Curte se aplic din momentul identificrii acestor articole de cheltuieli speciale. Comisia consider c este puin probabil ca o metodologie diferit, mai fiabil i, n acelai timp, eficient din punct de vedere al costurilor, s poat fi dezvoltat n cele cteva luni rmase din perioada de programare actual.

53

54

Observaii formulate cu privire la exerciii anterioare

Analiza Curii cu privire la progresele realizate

Rspunsul Comisiei

2. Informaiile prezentate cu privire la recuperri i corecii financiare Ar trebui s se analizeze orientrile de raportare financiar care precizeaz ce informaii ar trebui incluse i cum ar trebui acestea tratate. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ameliora calitatea datelor prezentate.

2. Informaiile prezentate cu privire la recuperri i corecii financiare Contabilul a ameliorat modul n care sunt prezentate informaiile referitoare la recuperri i la coreciile financiare n nota 6. Nota este prezentat acum ntr-un mod mai concentrat i mai puin dispersat. Nota 6 conine, de asemenea, informaii care nu sunt de natur financiar. Acestea ar trebui s figureze mai degrab n raportul privind protecia bugetului UE care trebuie prezentat, n conformitate cu articolul 150 alineatul (4) din Regulamentul financiar (UE, Euratom) nr. 966/2012, autoritilor bugetare n luna septembrie a fiecrui an.

2. Informaiile prezentate cu privire la recuperri i corecii financiare Comisia i va continua eforturile pentru o prezentare tot mai bun a acestor informaii, preciznd c n comunicarea Comisiei privind protecia bugetului UE vor fi prezentate informaii mai detaliate.

RO

La sfritul exerciiilor 2010 i 2011, pentru domeniul coeziunii, rmnea de executat o sum total de 2,5 miliarde de euro (adic de ncasat, prin primirea de ctre Comisie a sumelor restituite sau prin efectuarea de ctre Comisie a unor pli pe baza unei declaraii de cheltuieli din care statul membru a sczut cheltuielile neeligibile). Ratele sczute de execuie de 71 % pentru 2010 i de 72 % pentru 2011 se explicau prin faptul c procesul de nchidere se afla n curs pentru perioada de programare 2000-2006. Cererile de plat primite la sfritul anului 2010 nu erau nc ordonanate, ceea ce nsemna c coreciile financiare aferente nu puteau fi luate n considerare pentru cifrele privind execuia aferente exerciiului 2010. 3. Transferul activelor Galileo Comisia ar trebui s se asigure c vor fi puse la dispoziie toate informaiile contabile i tehnice necesare la data la care va avea loc transferul activelor, pentru a garanta o conservare eficace a acestora.

La sfritul exerciiului 2012, rmnea de executat o sum total de 1,1 miliarde de euro (rat de execuie de 90 %). Totalul pentru exerciiul 2012 includea sume reprezentnd corecii financiare ce ineau de nchiderea de programe aferente perioadei 2000-2006 (a se vedea caseta 1.1).

Se preconizeaz o cretere a cifrei pe parcursul anului 2013, ca urmare a nchiderii programelor FEDER 2000-2006. Cu toate acestea, n ceea ce privete Fondul de coeziune, dispoziiile de reglementare sunt diferite, iar proiectele finanate de Fondul de coeziune n perioada 2000-2006 vor fi nchise, n principal, n anul urmtor.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

3. Transferul activelor Galileo Comisia coopereaz cu Agenia Spaial European pentru a se asigura c, la data la care va avea loc transferul, vor fi puse la dispoziie toate informaiile contabile i tehnice necesare.

3. Transferul activelor Galileo Comisia a efectuat controale aprofundate i are asigurarea rezonabil c sumele contabilizate n bilan pentru Galileo sunt fiabile. Pregtirile pentru transferul activelor avanseaz n mod constant.

Comisia va continua s auditeze rapoartele financiare transmise de ESA i s corecteze erorile, n cazul n care este necesar. Comisia va ncuraja i va susine ESA n scopul mbuntirii continue a calitii raportrilor financiare.

n Raportul su anual 2010 i n rapoartele ulterioare, Curtea a atras atenia asupra rezervei exprimate de directorul general responsabil, n cadrul raportului su anual de activitate, cu privire la fiabilitatea raportrii financiare realizate de Agenia Spaial European.

n raportul su anual de activitate pentru 2012, directorul general responsabil a meninut rezerva referitoare la fiabilitatea raportrii financiare realizate de Agenia Spaial European.

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

55

ANEXA 1.3 EXTRASE DIN CONTURILE CONSOLIDATE AFERENTE EXERCIIULUI 2012 (1) Tabelul 1 Bilan (*)
(n milioane de euro) 31.12.2012 31.12.2011

Active imobilizate Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Investiii contabilizate prin metoda punerii n echivalen Imobilizri financiare Creane i sume recuperabile Prefinanare 188 5 978 392 62 311 564 44 505 113 938 Active circulante Stocuri Imobilizri financiare Creane i sume recuperabile Prefinanare Numerar i echivalente de numerar Total active Datorii pe termen lung Pensii i alte beneficii ale angajailor Provizioane Datorii financiare Alte datorii (42 503) (1 258) (57 232) (2 527) (103 520) Datorii pe termen scurt Provizioane Datorii financiare Obligaii de plat Total datorii Active nete Rezerve Sume care urmeaz a fi solicitate de la statele membre (**) Active nete (806) (15) (90 083) (90 904) (194 424) (40 416) 4 061 (44 477) (40 416) (270) (51) (91 473) (91 794) (171 362) (33 850) 3 608 (37 458) (33 850) (34 835) (1 495) (41 179) (2 059) (79 568) 138 1 981 14 039 13 238 10 674 40 070 154 008 94 3 721 9 477 11 007 18 935 43 234 137 512 149 5 071 374 43 672 289 44 723 94 278

(*) Formatul de prezentare a bilanului este identic cu cel utilizat pentru conturile consolidate ale Uniunii Europene. (**) La 13 decembrie 2012, Parlamentul European a adoptat un buget care prevede plata datoriilor pe termen scurt ale Uniunii din resursele proprii care urmeaz s fie colectate de ctre statele membre sau solicitate acestora n 2013. n plus, conform articolului 83 din Statutul funcionarilor [Regulamentul (CEE, Euratom, CECA) nr. 259/68 al Consiliului din 29 februarie 1968, cu modificrile ulterioare], statele membre garanteaz n mod colectiv finanarea sistemului de pensii.

(1) Se recomand consultarea textului integral al conturilor consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul financiar 2012, care includ att situaiile financiare consolidate i notele explicative aferente, ct i rapoartele agregate privind execuia bugetar i notele explicative aferente.

56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Tabelul 2 Situaia performanei financiare (*)


(n milioane de euro) 2012 2011

Venituri din exploatare Venituri din resurse proprii i din contribuii Alte venituri din exploatare 130 919 6 826 137 745 124 677 5 376 130 053

Cheltuieli de exploatare Cheltuieli administrative Cheltuieli de exploatare (9 320) (124 633) (133 953) (8 976) (123 778) (132 754)

Excedent/(Deficit) din activitile de exploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare Variaia datoriilor privind pensiile i alte beneficii ale angajailor Cota din deficitul net al ntreprinderilor comune i al entitilor asociate Rezultatul economic al exerciiului

3 792 2 157 (1 942) (8 846) (490) (5 329)

(2 701) 1 491 (1 355) 1 212 (436) (1 789)

(*) Formatul de prezentare a situaiei performanei financiare este identic cu cel utilizat pentru conturile consolidate ale Uniunii Europene.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

57

Tabelul 3 Situaia fluxurilor de numerar (*)


(n milioane de euro) 2012 2011

Rezultatul economic al exerciiului Activiti de exploatare Amortizarea imobilizrilor necorporale Amortizarea imobilizrilor corporale (Creterea)/scderea creditelor (Creterea)/scderea creanelor i a sumelor recuperabile (Creterea)/scderea prefinanrilor (Creterea)/scderea stocurilor Creterea/(scderea) provizioanelor Creterea/(scderea) datoriilor financiare Creterea/(scderea) altor datorii Creterea/(scderea) obligaiilor de plat Excedentul bugetar din anul precedent preluat ca venit non-numerar Alte variaii de non-numerar Creterea/(scderea) datoriei privind pensiile i alte beneficii ale angajailor Activiti de investiie (Creterea)/scderea imobilizrilor corporale i necorporale (Creterea)/scderea investiiilor contabilizate prin metoda punerii n echivalen (Creterea)/scderea activelor financiare disponibile pentru vnzare Fluxuri nete de numerar Creterea/(scderea) net a numerarului i a echivalentelor de numerar Numerar i echivalente de numerar la nceputul exerciiului Numerar i echivalente de numerar la sfritul exerciiului

(5 329)

(1 789)

39 405 (16 062) (4 837) (2 013) (44) 299 16 017 468 (1 390) (1 497) 260 7 668

33 361 (27 692) 1 605 (1 534) (3) 234 27 781 (45) 6 944 (4 539) (75) (2 337)

(1 390) (18) (837) (8 261) (8 261) 18 935 10 674

(693) 118 (1 497) (3 128) (3 128) 22 063 18 935

(*) Formatul de prezentare a situaiei fluxurilor de numerar este identic cu cel utilizat pentru conturile consolidate ale Uniunii Europene.

58

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Tabelul 4 Situaia modificrilor n structura activelor nete (*)


(n milioane de euro) Rezerve (A) Rezerva de valoare just Sume care urmeaz a fi solicitate de la statele membre (B) Excedent/(deficit) cumulat Rezultatul economic al exerciiului

Alte rezerve

Active nete = (A) + (B)

Soldul la 31 decembrie 2010 Variaia rezervei Fondului de garantare Modificri ale valorii juste Altele Repartizarea rezultatului economic din 2010 Rezultatul bugetar din 2010 creditat statelor membre Rezultatul economic al exerciiului Soldul la 31 decembrie 2011 Variaia rezervei Fondului de garantare Modificri ale valorii juste Altele Repartizarea rezultatului economic din 2011 Rezultatul bugetar din 2011 creditat statelor membre Rezultatul economic al exerciiului Soldul la 31 decembrie 2012

(61)

3 545 165

(48 163) (165)

17 232

(27 447) 0 (47)

(47) 2 4 (30) 17 228 (4 539) (1 789) (108) 3 716 168 258 21 6 (19) (1 795) (1 497) (5 329) 150 3 911 (39 148) (5 329) 1 789 (35 669) (168) (1 789) (17 232)

(28) 0 (4 539) (1 789) (33 850) 0 258 2 0 (1 497) (5 329) (40 416)

(*) Formatul de prezentare a situaiei modificrilor n structura activelor nete este identic cu cel utilizat pentru conturile consolidate ale Uniunii Europene.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

59

Tabelul 5 Rezultatul bugetar al UE (*)


(n milioane de euro) Uniunea European 2012 2011

Venituri aferente exerciiului financiar Pli din creditele exerciiului n curs Credite de plat reportate n exerciiul N+1 Anularea creditelor de plat neutilizate reportate din exerciiul N-1 Diferene de curs valutar aferente exerciiului Rezultatul bugetar (**)

139 541 (137 738) (936) 92 60 1 019

130 000 (128 043) (1 019) 457 97 1 492

(*) Formatul de prezentare a rezultatului bugetar al UE este identic cu cel utilizat pentru conturile consolidate ale Uniunii Europene. (**) Din care sumele aferente AELS se ridic la un total de (4) milioane de euro n 2012 i de (5) milioane de euro n 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

61

CAPITOLUL 2 Veniturile
CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile domeniului bugetar al veniturilor Sfera i abordarea auditului Resurse proprii bazate pe VNB Resurse proprii tradiionale Resurse proprii bazate pe TVA Regularitatea operaiunilor Resurse proprii bazate pe VNB Resurse proprii tradiionale Resurse proprii bazate pe TVA Alte venituri Eficacitatea sistemelor Resurse proprii bazate pe VNB Gestiunea rezervelor Evaluarea verificrii realizate de Comisie cu privire la datele VNB Resurse proprii tradiionale Resurse proprii bazate pe TVA Rapoartele anuale de activitate Concluzii i recomandri Concluzii privind veniturile aferente exerciiului 2012 Recomandri

2.1-2.17 2.2-2.8 2.9-2.17 2.10-2.12 2.13-2.15 2.16-2.17 2.18-2.22 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23-2.39 2.24-2.30 2.24-2.27 2.28-2.30 2.31-2.33 2.34-2.37 2.38-2.39 2.40-2.44 2.40-2.42 2.43-2.44

Anexa 2.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru domeniul bugetar al veni turilor Anexa 2.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru domeniul bugetar al veniturilor Anexa 2.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la venituri

62

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
2.1. Acest capitol prezint aprecierea specific privind veni turile, care sunt constituite din resurse proprii i din alte venituri. Principalele informaii cu privire la veniturile aferente exerciiului 2012 sunt prezentate n tabelul 2.1.

Tabelul 2.1 Venituri Informaii de baz pentru exerciiul 2012


Venituri n 2012 (milioane de euro) %

Tip de venituri

Descriere

Resurse proprii bazate pe VNB Resurse proprii tradiionale Resurse proprii bazate pe TVA Corecia dezechilibrelor bugetare Reducerea contribuiilor bazate pe VNB

Resurse bazate pe VNB (venitul naional brut) din exerciiul financiar curent Taxe vamale i cotizaii pentru zahr Resurse bazate pe TVA (taxa pe valoarea adugat) din exerciiul financiar curent Corecia n favoarea Regatului Unit Acordat rilor de Jos i Suediei TOTAL RESURSE PROPRII

97 856 16 454 14 648 74 2 128 886 3 807 2 928

70,1 11,8 10,5 0,1 0,0 92,4 2,7 2,1

Penaliti de ntrziere i amenzi Contribuii i restituiri n cadrul acordurilor i al programelor Uniunii/comunitare Excedente, solduri i ajustri Venituri provenite de la persoane care lucreaz n cadrul instituiilor Uniunii i n cadrul altor organisme ale acesteia Venituri din funcionarea administrativ a instituiilor Venituri diverse Operaiuni de mprumut i de credit TOTAL ALTE VENITURI TOTAL VENITURI AFERENTE EXERCIIULUI
Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

2 041 1 236

1,5 0,9

612 31 0 10 655 139 541

0,4 0,0 0,0 7,6 100,0

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

63

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile domeniului bugetar al veniturilor


2.2. Resursele proprii reprezint de departe principala surs de finanare a cheltuielilor bugetare (92,4 %). Exist trei categorii de resurse proprii (1): resurse proprii bazate pe venitul naional brut (VNB) al statelor membre, resurse proprii tradiionale (taxe vamale percepute pentru importuri i taxa pe producia de zahr) i resurse proprii calculate pe baza taxei pe valoarea adugat (TVA) percepute de statele membre.

2.3. Resursele proprii bazate pe VNB rezult din aplicarea unei rate uniforme venitului naional brut al statelor membre. Calculul contribuiilor statelor membre pentru exerciiul financiar n curs (97 856 de milioane de euro, reprezentnd 70,1 % din venituri) se bazeaz pe date VNB previzionate (2). Datele pot face obiectul revizuirii timp de cel puin patru ani, dup care se prescriu (3). Datele revizuite se iau n considerare pentru calculul soldurilor i al ajustrilor aferente VNB-ului statelor membre (4) din exerciiile anterioare, aceste solduri i ajustri constituind, de asemenea, o contribuie la bugetul anual constituit din venituri. Principalul risc pentru regularitate const n faptul c statisticile subiacente pot s nu fie compilate n conformitate cu normele UE sau s nu fie prelucrate n conformitate cu aceste norme.

2.4. Dup contabilizarea totalului de resurse proprii tradiionale, de resurse proprii bazate pe TVA i de alte venituri, resursele proprii bazate pe VNB sunt utilizate n scopul echilibrrii bugetului UE. Orice subevaluare (sau supra evaluare) a VNB-ului pentru un stat membru dat dei nu afecteaz resursele proprii bazate pe VNB n ansamblu are ca efect, pn la corectarea datelor VNB, creterea (sau descreterea) contribuiilor celorlalte state membre.

_____________ (1) Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunitilor Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17) i Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 al Consiliului din 22 mai 2000 privind punerea n aplicare a Deciziei 2007/436/CE, Euratom privind sistemul de resurse proprii al Comunitilor Europene (JO L 130, 31.5.2000, p. 1), modificat ultima dat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 105/2009 (JO L 36, 5.2.2009, p. 1). (2) Aceste date sunt convenite ntre Comisie i statele membre n cadrul reuniunii Comitetului consultativ pentru resurse proprii. (3) Cu excepia cazului n care se stabilesc rezerve (a se vedea punctul 2.24). (4) Soldurile i ajustrile pot fi pozitive sau negative n diversele state membre. Pentru 2012, cuantumul net aferent soldurilor i ajus trilor VNB-ului s-a ridicat la 284 de milioane de euro, repre zentnd 0,2 % din venituri (ajustrile pozitive s-au ridicat la 952 de milioane de euro, reprezentnd 0,7 % din venituri, n timp ce ajustrile negative s-au ridicat la 668 de milioane de euro, repre zentnd 0,5 % din venituri).

64

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

2.5. Resursele proprii tradiionale sunt constatate i colectate de statele membre. Trei sferturi din sumele aferente acestor resurse sunt vrsate la bugetul Uniunii (16 454 de milioane de euro, reprezentnd 11,8 % din venituri), cellalt sfert fiind reinut pentru a acoperi cheltuielile de colectare. Fiecare stat membru transmite Comisiei o situaie lunar a taxelor constatate (contabilitatea A) i o situaie trimestrial a acelor taxe constatate care nu sunt incluse n contabilitatea A (contabilitatea B) (5). Principalele riscuri la care sunt expuse resursele proprii tradiionale sunt legate de exhaustivi tatea, exactitatea i disponibilitatea n timp util a taxelor puse la dispoziia Uniunii.

2.6. Resursele proprii bazate pe TVA reprezint contribuii care rezult din aplicarea unei rate uniforme bazelor virtual armonizate de calcul al TVA de la nivelul statelor membre (14 648 de milioane de euro, reprezentnd 10,5 % din veni turi). Principalele riscuri privesc exhaustivitatea i exactitatea bazelor armonizate de calcul al TVA de la nivelul statelor membre i exactitatea i punerea la dispoziie n timp util a contribuiilor statelor membre.

2.7. Regatului Unit i se acord o corecie n ceea ce privete dezechilibrele bugetare (corecia n favoarea Regatului Unit), care implic o reducere a plilor pe care le efectueaz acesta n contul resurselor proprii bazate pe VNB (6). n plus, pentru perioada 2007-2013, Germania, rile de Jos, Austria i Suedia beneficiaz de o cot redus a contribuiei bazate pe TVA, iar rile de Jos i Suedia beneficiaz de o reducere brut a contribuiei lor anuale bazate pe VNB (7). Riscul principal este acela al comiterii unei erori de ctre Comisie n aceste calcule, n special n ceea ce privete calculele complexe efectuate pentru corecia n favoarea Regatului Unit.

2.8. Celelalte venituri care au fcut obiectul auditului sunt constituite n principal de excedentul bugetar disponibil din exerciiul anterior, de contribuiile care sunt vrsate n cadrul acordurilor Uniunii/Comunitii (inclusiv cel privind AELS Asociaia European a Liberului Schimb), de penali tile de ntrziere i de amenzi. Printre principalele riscuri la adresa acestor alte venituri se numr modul n care Comisia gestioneaz amenzile i erorile care pot surveni n calculul contribuiilor care sunt vrsate n cadrul acordurilor Uniunii/ Comunitii.

_____________ (5) n cazul n care taxele sau cotizaiile rmn nepltite i nu a fost constituit nicio garanie sau n cazul n care acestea sunt acoperite de garanii, dar fac obiectul unor contestaii, statele membre pot suspenda punerea la dispoziie a acestor resurse, nregistrndu-le ntr-o contabilitate separat (contabilitatea B). (6) Articolul 4 din Decizia 2007/436/CE, Euratom. Cuantumul acestei reduceri a fost de aproximativ 4 miliarde de euro n 2012. Suma de 74 de milioane de euro, indicat n tabelul 2.1, reprezint efectul unor diferene de curs valutar. (7) Articolul 2 alineatele (4) i (5) din Decizia 2007/436/CE, Euratom. Suma de 2 milioane de euro corespunztoare contribuiei bazate pe VNB, indicat n tabelul 2.1, reprezint efectul unor diferene de curs valutar.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

65

OBSERVAIILE CURII

Sfera i abordarea auditului


2.9. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul veniturilor, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: (a) auditul a presupus o examinare, la nivelul Comisiei, a unui eantion de 55 de ordine de recuperare (8). Eantionul a fost astfel constituit nct s fie reprezentativ pentru ntreaga gam de ordine de recuperare din cadrul dome niului bugetar al veniturilor; (b) n cadrul evalurii sistemelor, s-au examinat: (i) sistemele aferente resurselor proprii bazate pe VNB (9) i pe TVA de la nivelul Comisiei i sistemele aferente resurselor proprii tradiionale de la nivelul Comisiei i al statelor membre; (ii) sistemele Comisiei care stau la baza calculului coreciei n favoarea Regatului Unit (inclusiv o examinare a calculului sumei definitive pentru 2008); (iii) gestionarea de ctre Comisie a amenzilor i a penali tilor; (iv) procedurile de control intern ale Comisiei privind stabilirea contribuiilor anuale ale rilor din cadrul AELS care sunt membre ale SEE (Spaiul Economic European) (contribuiile AELS); (v) lurile de poziie ale Comisiei, n special Raportul anual de activitate 2012 al Direciei Generale Buget (DG Buget) i Raportul anual de activitate 2012 al Eurostat.

Resurse proprii bazate pe VNB


2.10. Evaluarea a avut drept punct de plecare datele VNB previzionate pentru 2012 care au fost convenite, ulterior procedndu-se la examinarea sistemelor Comisiei de prelucrare a acestor date pentru stabilirea sumelor ce urmeaz a fi incluse n conturile bugetare finale. Astfel, Curtea a examinat faza de stabilire a bugetului UE i corectitudinea contribuiilor statelor membre calculate pe baza acestor previzionri.

_____________ (8) Ordinul de recuperare este procedura prin care ordonatorul de credite nregistreaz un drept al Comisiei, n vederea ncasrii sumei datorate. (9) Pentru evaluarea modului n care se verific datele VNB, s-au efectuat vizite n cele cinci state membre cu cele mai mari contribuii la resursele proprii bazate pe VNB: Germania, Spania, Frana, Italia i Regatul Unit.

66

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

2.11. Curtea a evaluat sistemele de supraveghere i de control ale Comisiei, care au drept obiectiv s ofere o asigurare rezonabil c resursele proprii bazate pe VNB sunt corect calculate i colectate. Auditul a acoperit, de asemenea, modul n care Comisia a gestionat rezervele formulate cu privire la VNB n 2012. Curtea nu poate formula o apreciere referitor la calitatea datelor convenite ntre Comisie i statele membre. 2.12. Totui, Curtea a evaluat, de asemenea, eficacitatea verificrii realizate de Comisie cu privire la datele VNB (10) aferente perioadei 2002-2010, acest din urm exerciiu fiind finalizat n ianuarie 2012. Examinarea s-a axat pe exerciiile 2002-2007, pentru care datele VNB, alturi de datele aferente exerciiului 2008, au devenit definitive n 2012, fr a mai exista vreo posibilitate de modificare n vederea calculrii ajus trilor ce se pot aduce resurselor proprii bazate pe VNB, cu excepia elementelor distincte care fac obiectul unor rezerve specifice (a se vedea punctul 2.25). Aceast examinare este i ea luat n considerare la evaluarea sistemelor de supraveghere i de control ale Comisiei.

Resurse proprii tradiionale


2.13. Curtea a procedat la evaluarea sistemelor de supra veghere i de control din anumite state membre selectate (Belgia, Polonia i Finlanda), state ale cror contribuii la resursele proprii tradiionale reprezint, mpreun, aproximativ 13 % din totalul acestor resurse. Curtea a examinat sistemele lor contabile (contabilitatea A i contabilitatea B) i fluxul de resurse proprii tradiionale, de la constatarea lor pn la declararea ctre Comisie, n vederea obinerii unei asigurri rezonabile cu privire la exactitatea i la exhaustivitatea sumelor nregistrate. Auditul a inclus testarea controalelorcheie instituite de statele membre vizitate cu privire la fiabi litatea datelor care figureaz n declaraiile de import (codurile prefereniale i ara de origine), testarea auditurilor postvmuire i a analizei riscurilor i testarea acordrii scutirii de obligaia de a notifica autoritile vamale n stadiul de import. 2.14. Curtea a evaluat totodat sistemele de supraveghere i de control utilizate la nivelul Comisiei, inclusiv inspeciile efectuate de aceasta din urm n statele membre, procedura de anulare a sumelor nerecuperabile i procedura de urmrire a situaiei aciunilor ntreprinse att n urma constatrilor sale anterioare, ct i n urma constatrilor anterioare ale Curii. 2.15. Auditul efectuat de Curte cu privire la operaiunile subiacente conturilor nu poate acoperi importurile nedeclarate sau pe cele sustrase de la supravegherea vamal.

_____________ (10) Statele membre care au fost examinate n ordinea descresctoare a contribuiilor lor la resursele proprii bazate pe VNB au fost Germania, Frana, Regatul Unit, Italia, Spania, rile de Jos, Belgia, Suedia, Polonia i Austria.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

67

OBSERVAIILE CURII

Resurse proprii bazate pe TVA


2.16. Resursele proprii bazate pe TVA provin din TVA-ul colectat efectiv de statele membre i ajustat n funcie de statis ticile macroeconomice i de estimri (baza armonizat de calcul al TVA-ului). Auditul a avut drept punct de plecare bazele armonizate de calcul al TVA-ului stabilite de statele membre i a evaluat apoi sistemele Comisiei de prelucrare a datelor pentru determinarea sumelor ce urmeaz a fi incluse n conturile bugetare finale. Astfel, Curtea a examinat faza de stabilire a bugetului UE i corectitudinea contribuiilor statelor membre. 2.17. Curtea a evaluat sistemele de supraveghere i de control ale Comisiei, care au drept obiectiv s ofere o asigurare rezonabil c resursele proprii bazate pe TVA sunt corect calculate i colectate. Curtea a examinat, n egal msur, activitile desfurate de Comisie n statele membre n vederea verificrii bazelor armonizate de calcul al TVA-ului, precum i modul n care aceasta din urm a gestionat rezervele formulate. Auditul nu a inclus testarea direct a statisticilor i a datelor furnizate de statele membre.

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
2.18. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 2.1. Din cele 55 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, niciuna nu era afectat de eroare.

Resurse proprii bazate pe VNB


2.19. Auditul efectuat de Curte nu a identificat nicio eroare n ceea ce privete calcularea de ctre Comisie a contribuiilor statelor membre i plata acestora, aceste contribuii bazndu-se n marea lor majoritate pe datele VNB previzionate pentru 2012. Evaluarea Curii a pus ns n eviden anumite defi ciene n abordarea i n procesul de verificare ale Comisiei (a se vedea punctele 2.28-2.30). Aceste deficiene nu au avut un impact semnificativ asupra resurselor proprii bazate pe VNB nregistrate (a se vedea punctul 2.30).

Resurse proprii tradiionale


2.20. Curtea a constatat c, per ansamblu, ordinele de recu perare stabilite de Comisie reflect situaiile contabile A transmise de ctre statele membre.

Resurse proprii bazate pe TVA


2.21. Auditul efectuat de Curte nu a identificat nicio eroare n ceea ce privete calculul contribuiilor statelor membre i plata acestora.

68

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Alte venituri
2.22. Auditul efectuat de Curte nu a identificat erori n ceea ce privete calculul sau plata operaiunilor aferente categoriei reprezentate de alte venituri. Curtea a constatat ns o serie de deficiene administrative n cadrul procedurilor aplicate de Comisie pentru calculul unei pri din contribuia unui stat AELS (11). 2.22. Serviciile Comisiei vor revizui procedura administrativ n vederea abordrii deficienei identificate de ctre Curtea de Conturi, n special n ceea ce privete calculul participrii retroactive a statelor SEE/AELS, pentru care vor fi redactate, dac este necesar, instruciuni mai detaliate.

EFICACITATEA SISTEMELOR
2.23. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control sunt prezentate sintetic n anexa 2.2. 2.23. Comisia nu mprtete opinia Curii referitoare la efica citatea parial a verificrilor sale privind datele VNB n statele membre, deoarece din acestea nu reiese faptul c ar trebui adus vreo modificare material la contribuiile statelor membre aferente resurselor proprii bazate pe VNB.

Resurse proprii bazate pe VNB Gestiunea rezervelor


2.24. Rezervele (12) reprezint o modalitate care permite aducerea de corecii, dup termenul limit de patru ani stabilit prin reglementri, elementelor ndoielnice care apar n datele VNB transmise de statele membre. Astfel, utilizarea rezervelor face parte din procesul de control intern. Comisia i statele membre ar trebui s depun eforturi pentru a iden tifica soluii n ceea ce privete elementele ndoielnice n termene ct mai scurte (13). 2.25. Comisia a nlocuit toate rezervele generale existente pentru statele membre UE-25 cu 103 rezerve specifice (14). Rezervele specifice acoper exerciiile 2002-2010 pentru statele membre UE-15 i exerciiile 2004-2010 pentru statele membre UE-10. n plus, dei nu sunt prevzute n procedurile Comisiei, s-au formulat ase rezerve specifice transversale (15) pentru statele membre UE-25. Curtea a identificat deficiene n ceea ce privete verificarea de ctre Comisie a datelor VNB, deficiene care afecteaz i modul n care aceasta gestioneaz rezervele formulate [a se vedea punctul 2.28 litera (b) a doua i a treia liniu i punctul 2.29]. 2.24. Retragerea rezervelor este o prioritate absolut pentru Comisie i pentru statele membre. Situaia referitoare la rezerve este revizuit cu ocazia fiecrei reuniuni a Comitetului VNB pentru a permite retragerea ct mai curnd posibil a tuturor rezervelor actuale.

2.25. Rezervele transversale sunt utilizate atunci cnd exist o problem privind calculul VNB, a crei soluionare presupune o analiz comparativ detaliat a soluiilor adoptate de statele membre i poate necesita un acord n cadrul Comitetului VNB asupra aspectelor conceptuale. Rezultatele acestei analize comparative ar putea revela necesitatea de a introduce modificri n calculul VNB pentru a se asigura c contribuiile la resursele proprii bazate pe VNB sunt determinate n mod corect.

_____________ (11) Curtea nu a putut confirma corectitudinea unei sume de 8 milioane de euro dintr-un total de 240 de milioane de euro. (12) Rezervele pot fi generale sau specifice. Rezervele generale acoper toate elementele datelor VNB compilate. Rezervele specifice vizeaz elemente separate din VNB (PNB pn n 2001, ulterior VNB). (13) Acelai lucru este valabil i pentru resursele proprii bazate pe TVA. (14) Pentru Bulgaria i Romnia, n 2012 erau formulate rezerve generale care se refereau la exerciiile 2007 i 2008. n ianuarie 2013, aceste rezerve au fost retrase i au fost nlocuite cu opt rezerve specifice pentru Bulgaria i 11 rezerve specifice pentru Romnia, rezerve care se refereau la exerciiile 2007-2010. (15) Aceste rezerve sunt definite de Comisie ca fiind puncte care sunt notificate tuturor statelor membre pentru a permite Eurostatului s efectueze o comparaie a procesului subiacent de compilare a datelor.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

69

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

2.26. n 2012, niciuna dintre aceste rezerve specifice refe ritoare la VNB nu a fost retras. Mai mult, la sfritul acestui exerciiu, existau n continuare dou rezerve specifice refe ritoare la PNB (16) care acopereau perioada 1995-2001. Tabelul 2.2 prezint situaia pe state membre. Comisia nu estimeaz impactul potenial al acestor rezerve.

2.26. Comisia i continu cooperarea, inclusiv prin intermediul unor misiuni la faa locului, cu cele dou ri care prezint nc rezerve privind PNB-ul pentru perioada 1995-2001, astfel nct aceste rezerve s poat fi retrase. ntruct conturile naionale reprezint un sistem complex de verificare i echilibrare, efectul fiecrei componente individuale nu poate fi izolat, astfel nct nu este posibil cuantificarea cu precizie a impactului potenial al rezervelor (adesea nu este uor de stabilit dac acesta va fi pozitiv sau negativ).

2.27. Comisia a formulat o rezerv general referitoare la datele VNB ale Greciei pentru exerciiul 2008, deoarece acest stat membru nu a putut respecta termenul de 22 septembrie 2012 stabilit pentru transmiterea ctre Eurostat. Fr aceast rezerv, acest exerciiu ar fi devenit definitiv i nu i s-ar mai fi putut aduce corecii.

_____________ (16) Una dintre rezerve se refer la Grecia, n timp ce cealalt privete Regatul Unit.

70

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Tabelul 2.2 Rezervele specifice privind VNB-ul/PNB-ul statelor membre, la 31 decembrie 2012 (1)
Statul membru Numrul de rezerve nesoluionate la 31.12.2012 Cel mai ndeprtat exerciiu cruia i se aplic rezervele

Belgia Bulgaria Republica Ceh Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Frana Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta rile de Jos Austria Polonia Portugalia Romnia Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit TOTAL
(1) Rezervele specifice transversale nu sunt incluse n tabel. Sursa: Curtea de Conturi European.

3 0 2 1 2 2 1 9 3 2 3 5 10 2 2 10 8 4 1 11 3 0 3 2 1 4 11 105

2002 date nedisponibile 2004 2002 2002 2004 2002 1995 2002 2002 2002 2004 2004 2004 2002 2004 2004 2002 2002 2002 2002 date nedisponibile 2004 2004 2002 2002 1995

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

71

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Evaluarea verificrii realizate de Comisie cu privire la datele VNB


2.28. Curtea a examinat eficacitatea procesului de verificare de ctre Comisie a datelor VNB pentru exerciiile nchise 20022007, proces finalizat n 2012. n urma acestei examinri, Curtea a constatat c: (a) Eurostat nu a realizat o planificare i o prioritizare cores punztoare a activitilor sale, deoarece riscurile legate de compilarea de ctre statele membre a datelor VNB nu erau evaluate n mod adecvat, iar principiul raportului costuribeneficii (17) nu era aplicat n mod corespunztor atunci cnd erau selectate domeniile care trebuiau supuse verifi crii. 2.28.

(a) Comisia consider c a dispus de o procedur solid, bazat pe riscuri, pentru a-i planifica propria activitate i pentru a-i defini prioritile. n ceea ce privete ciclul de verificare ncheiat recent, planurile au fost prezentate Comitetului VNB, care le-a aprobat. Regulamentul VNB prevede, n principal, necesitatea ca infor maiile necesare pentru evaluarea (din punctul de vedere al raportului costuri-beneficii) a dimensiunii i a semnificaiei poteniale ale unor activiti sau operaiuni specifice s fie cali tative. Aceasta corespunde abordrii adoptate de Comisie pentru activitatea sa de verificare. (b) Eurostat a selecionat componentele/domeniile care urmeaz s fac obiectul unei verificri directe n conformitate cu criteriile generale convenite n cadrul Comitetului VNB (s-a specificat n mod clar ex ante c elementele selectate pot varia de la o ar la alta). Verificarea direct trebuia s demareze n momentul n care datele ar fi parvenit departamentului naional de contabilitate. n plus, statele membre trebuiau s furnizeze documentaia privind eventualele verificri efectuate de ctre departamentul naional de contabilitate n ceea ce privete datele de intrare. Comisia va cuta soluii pentru a mbunti documentaia respectiv. ntocmai ca i n ciclurile de verificare anterioare, rezervele au fost emise pe baza unei evaluri cantitative i calitative a fiecruia dintre punctele discutate i n conformitate cu principiul prudenei bugetare. Dup ce proiectul de raport de evaluare al unei ri a fost acceptat de ctre Comitetul VNB, emiterea de rezerve, fr aprobarea rii n cauz sau a Comitetului VNB, intr n prero gativele Comisiei, astfel cum se specific n Regulamentul privind resursele proprii. n ceea ce privete principiul costuri-beneficii, a se vedea rspunsul de la punctul 2.28 litera (a) de mai sus. Comisia consider c aceast abordare asigur o protecie eficient a intereselor financiare ale UE n ceea ce privete resursele proprii bazate pe VNB. Aspectele transversale au necesitat o analiz comparativ detaliat a soluiilor adoptate de statele membre. La sfritul anului 2012, declaraiile statelor membre nu fuseser nc verificate. n prezent, cnd acest proces este n desfurare, Comisia va retrage, dac este cazul, rezervele formulate n privina statelor membre.

(b) Eurostat nu a fcut dovada utilizrii unei abordri consecvente n materie de verificare, ntruct: s-au constatat deficiene la nivelul efecturii verificrii directe. Domeniile care urmau s fie analizate au fost selectate de Eurostat utiliznd criterii diferite, care nu erau ntotdeauna documentate, i nu au fost identificate probe care s demonstreze c Eurostat a verificat n mod sistematic controalele realizate de institutele naionale de statistic cu privire la datele introduse pentru estimarea componentelor selecionate;

nu s-au pus la dispoziie probe care s indice criteriile care erau utilizate pentru a se formula rezerve specifice pentru o anumit ar n conformitate cu principiul raportului costuri-beneficii;

unele dintre rezervele specifice transversale au fost formulate n mod inadecvat, de exemplu, n cazul rezervei formulate cu privire la tratarea locuinelor cooperative, referitor la care 14 state membre au declarat c nu au acest gen de operaiuni, precum i n cazul rezervei cu privire la tratarea entitilor cu o prezen fizic inexistent sau neglijabil, pentru care impactul previzionat asupra VNB-ului este limitat.

_____________ (17) A se vedea articolul 5 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului din 15 iulie 2003 privind armonizarea venitului naional brut la preurile pieei (Regula mentul VNB) (JO L 181, 19.7.2003, p. 1).

72

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

2.29. Curtea a remarcat, de asemenea, o serie de probleme, care nu fuseser detectate de Eurostat, n legtur cu compilarea estimrilor conturilor naionale. Unele dintre aceste probleme (18) ar fi trebuit s antreneze formularea de ctre Comisie a unor rezerve specifice suplimentare pentru anumite ri, n timp ce altele (19) au pus n lumin incon secvene n formularea de rezerve pentru diversele state membre. 2.30. Dei aceast situaie nu afecteaz calculul resurselor proprii bazate pe VNB aferente exerciiului financiar 2012, contribuiile individuale ale diferitelor state membre pentru exerciiile 2002-2007 ar fi fost diferite (20).

2.29. Comisia examineaz n prezent constatrile Curii i va trage concluziile care se impun n acest sens.

2.30.

A se vedea rspunsul la punctul 2.29.

Resurse proprii tradiionale


2.31. n toate statele membre vizitate, auditul desfurat de Curte (a se vedea punctul 2.13) a permis identificarea unor deficiene legate de supravegherea vamal de la nivel naional n ceea ce privete auditurile postvmuire i analiza riscurilor. O supraveghere vamal parial eficace la nivel naional mrete riscul ca sumele colectate n contul resurselor proprii tradiionale s fie incorecte. 2.32. Deficienele de sistem care fuseser identificate referitor la Belgia n rapoartele anuale 2010 i 2011 fac obiectul unor msuri de remediere de ctre Comisie i statul membru n cauz. n Raportul anual de activitate al DG Buget pentru 2012, este formulat o rezerv referitoare la fiabilitatea datelor contabile ale acestui stat membru. 2.33. n plus, n cazul celorlalte dou state membre vizitate (Polonia i Finlanda), Curtea a identificat alte deficiene de sistem minore care afectau contabilitatea A i contabilitatea B. 2.31. innd seama de rspunsurile i de argumentele prezentate de cele trei state membre vizitate de Curte, Comisia va monitoriza deficienele identificate n statele membre respective i, acolo unde este cazul, le va solicita acestora s ia msurile corective care se impun. Pe parcursul inspeciilor sale, Comisia va continua s examineze supra vegherea vamal la nivel naional i, n cazul n care va constata deficiene, va solicita statelor membre n cauz s intervin pentru a le remedia. 2.32. n anul 2013, a fost efectuat un audit financiar extern pentru perioada 2008-2010, potrivit cruia conturile nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Aceast opinie de audit a fost acceptat de Comisie n urma unei analize aprofundate a concluziilor formulate i a testelor de audit efectuate. 2.33. n cazul n care se confirm existena unor deficiene la nivelul gestionrii conturilor de ctre statele membre respective, acestora li se va solicita s ia msuri pentru a remedia aceste defi ciene.

_____________ (18) De exemplu, problemele constatate n clasificarea i evaluarea insti tuiilor fr scop lucrativ n serviciul gospodriilor populaiei n Germania, Spania i Frana; problemele constatate n estimarea economiei subterane n Germania, Spania, Frana i Italia, a marjelor de distribuie n Germania i a serviciilor de nchiriere n Frana i n Italia. (19) De exemplu, problemele constatate n nregistrarea subveniilor de la UE i a arendelor. (20) Nivelul impactului potenial al observaiilor cuantificabile asupra contribuiei anuale bazate pe VNB a statelor membre vizitate s-a situat ntre +0,4 % i 1,1 %, ceea ce presupune c nu ar fi fost necesar aducerea altor modificri la componentele VNB-ului n cele cinci state membre n cauz sau la estimrile VNB-ului celorlalte 22 de state membre. Deficienele care conduc la formularea observaiilor necuantificabile pot afecta i ele calculul contribuiilor statelor membre. Per ansamblu, diferenele constatate nu prezint o importan semnificativ nici pentru VNB-ul aferent exerciiilor 2002-2007, nici pentru VNB-ul aferent exerciiului 2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

73

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Resurse proprii bazate pe TVA


2.34. n 2012, Comisia a formulat 54 de rezerve i a retras 57. Potrivit Comisiei, efectul net al activitilor de control n statele membre pentru care au fost retrase rezerve a constat n descreterea resurselor proprii bazate pe TVA cu aproximativ 4 milioane de euro (21). La sfritul exerciiului, numrul rezervelor exprimate era de 153 (a se vedea tabelul 2.3). Dintre rezervele introduse de Comisie, 44 se refer la nclcri ale legislaiei privind TVA-ul. Aceste rezerve nu pot fi retrase dect dup nchiderea procedurii de constatare a nendeplinirii obligaiilor i dup ce s-a determinat efectul asupra bazei de calcul al TVA-ului pentru exerciiile vizate. 17 din totalul rezervelor au fost introduse chiar de ctre statele membre. 2.35. Curtea definete rezervele legate de TVA rmase neso luionate de mult timp ca fiind acele rezerve care privesc un exerciiu anterior celui curent cu cel puin 10 ani, cu alte cuvinte, rezervele existente la sfritul exerciiului 2012 privesc exerciiul 2003 sau exerciii anterioare. Situaia per ansamblu este similar cu cea din exerciiile anterioare. La sfritul exerciiului, existau 16 astfel de rezerve, unele datnd din 1995, n comparaie cu 15 la sfritul exerciiului 2011. Cinci dintre rezervele rmase nesoluionate de mult timp se refer la nclcri ale legislaiei, iar trei au fost introduse chiar de ctre statele membre. 2.35. Valorile totale obinute pot fi similare, ns pe parcursul fiecrei perioade examinate vor fi retrase unele rezerve nesoluionate de mult vreme, n timp ce alte rezerve, mai recente, pot dobndi de acum aceast denumire. n 2012 s-au produs ambele cazuri. Cele cinci rezerve menionate de Curte nu au fost considerate ca fiind nesoluionate de mult timp dect ncepnd cu anul 2012 i fac parte dintr-o vast categorie de rezerve care rezult din aceeai nclcare. Comisia nu va fi n msur s retrag aceste rezerve att timp ct Curtea European de Justiie nu va fi pronunat o hotrre n acest sens. n mod similar, Comisia nu este n msur s intervin n privina celor trei rezerve formulate de statele membre. n ceea ce privete celelalte rezerve nesoluionate la sfritul anului 2012, cinci au fost retrase ntre timp, inclusiv una dintre cele dou rezerve emise de Comisie, care vizau exerciiul 1995.

_____________ (21) Aceast sum reprezint soldul n urma unei creteri de 31 de milioane de euro i a unei diminuri de 35 de milioane de euro.

74

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

Tabelul 2.3 Rezerve legate de TVA la 31 decembrie 2012


Rezerve nesoluionate la 31.12.2011 Rezerve formulate n 2012 Rezerve nesoluionate la 31.12.2010 Cel mai ndeprtat exerciiu cruia i se aplic rezervele

Statul membru

Rezerve retrase n 2012

Belgia Bulgaria Republica Ceh Danemarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spania Frana Italia Cipru Letonia Lituania Luxemburg Ungaria Malta rile de Jos Austria Polonia Portugalia Romnia Slovenia Slovacia Finlanda Suedia Regatul Unit TOTAL
Sursa: Curtea de Conturi European.

1 6 13 8 6 10 5 7 3 7 7 4 5 2 0 4 10 9 6 5 5 4 0 0 10 11 8 156

5 2 2 1 2 0 0 0 0 11 5 0 0 5 2 3 2 2 4 7 0 0 0 1 0 0 0 54

0 1 7 3 1 0 1 2 0 6 0 4 0 5 0 3 8 0 5 2 0 0 0 1 2 6 0 57

6 7 8 6 7 10 4 5 3 12 12 0 5 2 2 4 4 11 5 10 5 4 0 0 8 5 8 153

2007 2007 2004 2005 2003 2004 2006 1999 2003 2005 1995 date nedisponibile 2004 2008 2008 2004 2005 2004 2004 2004 2003 2007 date nedisponibile date nedisponibile 1995 1995 1998

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

75

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Amenzi i penaliti

2.36. La sfritul exerciiului 2012, n jur de 98 % din amenzile (22) pendinte erau acoperite fie de pli provizorii, fie de garanii. Conform Normelor de aplicare a Regula mentului financiar (23), Comisia trebuie s procedeze la recu perarea creanelor nepltite prin orice mijloace disponibile, acolo unde, pn la scaden, nu s-a efectuat nicio plat provizorie i nici nu a fost depus nicio garanie de ctre debitor pentru a acoperi ntreaga valoare a creanei. 2.37. Curtea a examinat un eantion de 30 de amenzi care nu erau acoperite nici de pli provizorii, nici de garanii i a constatat c, n 12 cazuri, Comisia nu utilizase toate mijloacele disponibile pentru a executa recuperarea. Curtea semnalase deja acelai gen de situaie n Raportul su anual 2011 (24).

2.36. Obiectivul Comisiei nu este acela de a proceda cu orice pre la o recuperare forat, ntruct acest lucru ar putea avea consecine ireparabile pentru ntreprinderile penalizate. Majoritatea amenzilor pendinte au un caracter provizoriu, deoarece au fcut obiectul unei contestaii i ar putea fi deci anulate sau reduse. Prin urmare, Comisia ncearc s asigure acoperire prin negocierea unui plan de plat acoperit de o garanie financiar sau, n situaii excepionale, n temeiul noilor norme de aplicare, fr o garanie financiar. 2.37. Aceste amenzi vizeaz cazurile n care msurile provizorii sau cererile privind incapacitatea de plat erau pendinte i/sau cazurile n care executarea ar fi condus la insolvabilitatea imediat a ntre prinderii penalizate, cauznd astfel pierderea valorii amenzii de ctre Comisie, deoarece aceasta nu este un creditor preferenial n confor mitate cu normele actuale.

Rapoartele anuale de activitate


2.38. n Raportul su anual de activitate pentru 2012, DG Buget declar c dispune de o asigurare rezonabil referitor la exactitatea i exhaustivitatea datelor VNB utilizate n scopul colectrii resurselor proprii, avnd n vedere avizul emis de Comitetul VNB i rezultatele activitilor de verificare ntre prinse de Eurostat. Curtea consider c exist o limitare a sferei avizului exprimat de Comitetul VNB (25) i c raportul anual de activitate al Eurostatului nu ofer dect o evaluare parial a verificrilor efectuate cu privire la datele VNB utilizate n scopul colectrii resurselor proprii. Raportul anual de activitate al DG Buget ar fi trebuit s fac referire la aceste limitri. 2.38. Absena unui aviz cu privire la datele VNB ale Romniei i Bulgariei nu a mpiedicat utilizarea acestor date n scopul resurselor proprii, dat fiind c mecanismele corective existente vor permite efec tuarea oricror eventuale modificri viitoare.

_____________ (22) Aproximativ 10,8 miliarde de euro din 11 miliarde de euro. (23) Articolele 84, 85 i 85a din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 1), modificat ultima dat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 478/2007 (JO L 111, 28.4.2007, p. 13). (24) A se vedea punctele 2.29-2.31 din Raportul anual 2011. (25) Referitor la exerciiul 2012, Comitetul VNB a susinut c nu poate exprima nc un aviz cu privire la datele VNB ale Bulgariei i ale Romniei, ntruct verificarea era nc n curs de desfurare.

76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

2.39. n urma hotrrii pronunate de Curtea European de Justiie (26), n care a fost declarat nevaliditatea Regulamentului (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei (27), aceasta din urm a calculat c trebuia rambursat suma de 285,5 milioane de euro produ ctorilor de zahr (28), sum din care urma s plteasc statelor membre 214 milioane de euro. n opinia Curii, acest eveniment major ar fi trebuit s fie menionat n raportul anual de activitate al DG Buget.

2.39. Comisia nu consider c este necesar s se menioneze acest aspect n RAA, ntruct riscul bugetar implicat a fost semnalat n mod corespunztor. Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1193/2009 de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006, a valorilor cotizaiilor la producie pentru sectorul zahrului reprezint o msur de gestionare a pieelor agricole. Cu toate acestea, ntruct cotizaiile pentru zahr constituie resurse proprii tradiionale, invalidarea regulamentului a creat un risc pentru execuia bugetar n sectorul resurselor proprii, risc care a fost acoperit n mod corespunztor printr-un provizion n conturile anuale provizorii pentru 2012. Provizionul de 214 milioane EUR acoper valoarea cotizaiilor pentru zahr pe care statele membre ar trebui s le recupereze pe baza unui proiect de regulament revizuit care va stabili cotizaii mai sczute.

CONCLUZII I RECOMANDRI Concluzii privind veniturile aferente exerciiului 2012


2.40. Pe baza activitilor sale de audit, Curtea conclu zioneaz c, pentru exerciiul ncheiat la 31 decembrie 2012: testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este zero; sistemele de supraveghere i de control examinate sunt, per ansamblu, eficace pentru resursele proprii bazate pe VNB i pentru resursele proprii tradiionale (a se vedea anexa 2.2); sistemele de supraveghere i de control examinate sunt eficace pentru resursele proprii bazate pe TVA, pentru calculul coreciei n favoarea Regatului Unit i pentru alte venituri (a se vedea anexa 2.2). Ansamblul probelor de audit indic faptul c veniturile nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. 2.41. Sistemele de supraveghere i de control pentru resursele proprii bazate pe VNB au fost evaluate ca fiind eficace, per ansamblu, n asigurarea legalitii i regularitii operaiunilor subiacente veniturilor, cu excepia verificrii de ctre Comisie a datelor VNB, care a fost considerat a fi parial eficace din urmtoarele motive: 2.41.

_____________ (26) Hotrrea din 27 septembrie 2012 pronunat n cauzele conexate C-113/10, C-147/10 i C-234/10. (27) Regulamentul (CE) nr. 1193/2009 al Comisiei din 3 noiembrie 2009 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 1762/2003, (CE) nr. 1775/2004, (CE) nr. 1686/2005, (CE) nr. 164/2007 i de stabilire, pentru anii de comercializare 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006, a valorilor cotizaiilor la producie pentru sectorul zahrului (JO L 321, 8.12.2009, p. 1). (28) Anii de comercializare 2002/2003-2005/2006.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

77

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Eurostat nu realizeaz o planificare i o prioritizare cores punztoare a activitilor sale, iar abordarea pe care o aplic nu este consecvent ntre statele membre (punctul 2.28); existau anumite probleme, care nu fuseser detectate de Eurostat, i n legtur cu compilarea estimrilor conturilor naionale (punctele 2.29-2.30).

Comisia dispune, pentru planificarea propriei activiti i pentru stabilirea de prioriti, de o procedur bine stabilit, care a fost aprobat de ctre Comitetul VNB, n conformitate cu Regula mentul VNB. V rugm s consultai rspunsul de la punctul 2.28. Comisia consider c procedurile pe care le utilizeaz reprezint metoda cea mai eficace din punctul de vedere al costurilor, dat fiind natura resurselor proprii bazate pe VNB. Cu toate acestea, Comisia va lua n considerare constatrile Curii atunci cnd va defini standardele pentru urmtorul ciclu de verificare, care va demara n 2015. V rugm s consultai rspunsul de la punctele 2.29 i 2.30.

2.42. De asemenea, Curtea atrage atenia asupra aspectelor prezentate n continuare: (a) exist deficiene n ceea ce privete modul n care Comisia a gestionat rezervele formulate cu privire la resursele proprii bazate pe VNB. Ar fi trebuit s se formuleze rezerve specifice suplimentare pentru anumite ri i s-au constatat inconsecvene n formularea unor rezerve pentru diversele state membre (punctul 2.25). n plus, Comisia nu retrsese nc cele dou rezerve specifice rmase privind PNB-ul, legate de perioada 1995-2001 (punctul 2.26); (b) exist rezerve nesoluionate de mult timp n legtur cu resursele proprii bazate pe TVA (punctul 2.35);

2.42. (a) Statele membre care fac obiectul rezervelor VNB trebuie s transmit Comisiei, pn la 22 septembrie 2014, modificrile necesare (alturi de explicaii referitoare la acestea) aduse esti mrilor VNB, ca urmare a observaiilor notificate, sau orice alt informaie metodologic care s arate n mod clar c elementele notificate nu mai sunt relevante.

(b) n ceea ce privete coerena la nivelul emiterii rezervelor, v rugm s consultai rspunsurile de la punctul 2.29. De asemenea, v rugm s consultai rspunsurile de la punctele 2.25 i 2.26. Pe lng retragerea ulterioar a cinci rezerve nesoluionate de mult timp, evocat n cadrul rspunsului de la punctul 2.35, s-au ntreprins i alte aciuni n vederea retragerii unor rezerve suplimentare n statele membre vizate. Au fost identificate sau sunt n curs de elaborare soluii strategice pentru alte dou rezerve.

(c) auditul Curii a relevat deficiene legate de supravegherea vamal de la nivel naional (punctele 2.31-2.33). Curtea concluzioneaz c sistemele de supraveghere i de control din statele membre auditate sunt doar parial eficace n asigurarea caracterului exhaustiv i corect al resurselor proprii tradiionale nregistrate.

78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandri
2.43. Anexa 2.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat ase recomandri. Dintre aceste reco mandri, Comisia a pus n aplicare integral dou recomandri, n timp ce una a fost pus n aplicare n majoritatea privinelor, dou au fost puse n aplicare n anumite privine i una nu a fost pus n aplicare. 2.43. Sistemele de supraveghere i control (SCS) au un caracter organizaional i nu ofer indicaii specifice n ceea ce privete fiabi litatea conturilor, care depinde, n primul rnd, de sursele i metodele statistice utilizate, chiar dac SCS pot contribui la reducerea riscurilor de producere a unor erori n conturile naionale. Comisia i va continua eforturile n vederea dezvoltrii orientrilor SCS pentru elaborarea conturilor naionale de ctre statele membre, innd seama de observaiile Curii. (A se vedea 2010/2009, punctul 2 din anexa 2.3.) Inspeciile periodice efectuate de Comisie au confirmat faptul c contabilitatea B este computerizat n majoritatea statelor membre i c numrul sumelor declarate n mod necuvenit n contabilitatea B este n scdere. Cea mai mare parte din constatrile fcute de Comisie n timpul inspeciilor efectuate n contabilitatea B se refer la respon sabilitatea financiar a statelor membre care rezult din proceduri de recuperare nesatisfctoare sau din erori administrative i nu se refer n mod direct la gestionarea contabilitii n sine. (A se vedea 2010/2009, punctul 3 din anexa 2.3.) n 2012, Comisia a prezentat Comitetului consultativ privind resursele proprii i grupului pentru politica vamal un raport tematic cu privire la procedurile de vmuire la domiciliu, care consolida rezultatele inspeciilor realizate n aproape toate statele membre, evideniind principalele domenii n care erau necesare msuri suplimentare. Aceasta va continua s examineze msurile corective ntreprinse de ctre statele membre n scopul soluionrii deficienelor identificate. (A se vedea 2010/2009, punctul 4 din anexa 2.3.) Att Comisia, ct i statele membre au luat msuri pentru a pune n aplicare aceast recomandare. Dintre cele 20 de rezerve nesoluionate de mult timp, care au dat natere recomandrii formulate de Curte n 2009, 17 au fost rezolvate i retrase. n ceea ce privete celelalte trei rezerve, una va putea fi retras numai dup ce Curtea se va fi pronunat n acest sens, iar cele dou rmase vor putea fi soluionate cu ajutorul unor strategii care sunt n curs de elaborare. (A se vedea 2009 din anexa 2.3.) 2.44. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz n atenia Comisiei urmtoarele recomandri: Recomandarea 1: s i revizuiasc cadrul de control pentru verificarea datelor VNB, inclusiv s procedeze la o analiz structurat i formalizat a raportului costuri-bene ficii, s efectueze o verificare aprofundat a componentelor din cadrul VNB-ului care prezint riscuri i o importan semnificativ, s limiteze recurgerea la rezervele generale i s stabileasc criterii privind importana semnificativ la formularea rezervelor; 2.44.

n vederea pregtirii urmtorului ciclu de verificare, care va demara n 2015, Comisia i va revizui cadrul de control. Pe parcursul acestui proces, ea va lua n considerare observaiile formulate de Curte.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

79

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandarea 2: s ncurajeze statele membre s i consolideze supravegherea vamal pentru a maximiza suma colectat n contul resurselor proprii tradiionale; Recomandarea 3: s ncurajeze statele membre s asigure o utilizare corect a contabilitii A i a contabilitii B i s se asigure c situaiile contabile aferente sunt, n mod demonstrabil, exhaustive i corecte.

Cu ocazia inspeciilor sale periodice privind RPT, Comisia va continua s verifice dac statele membre au aplicat cadre de control adecvate pentru a proteja interesele financiare ale UE n sectorul resurselor proprii tradiionale. Comisia va continua s examineze utilizarea contabilitilor A i B n cursul inspeciilor sale i va solicita statelor membre s se asigure c acestea sunt exhaustive i corecte.

80

ANEXA 2.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU DOMENIUL BUGETAR AL VENITURILOR
2012 Resurse proprii tradiionale TVA/VNB, corecii n cadrul titlului bugetar 1 Alte venituri Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: Ordine de recuperare REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: 5 5 47 47 3 3 55 55 55 55 55 55 62 62

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil

100 % 0%

(5) (0)

100 % 0%

(47) (0)

100 % 0%

(3) (0)

100 % 0%

(55) (0)

98 % 2%

100 % 0%

95 % 5%

0%

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. Rezultatele testelor reflect partea proporional a fiecrui segment n cadrul grupului de politici. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

81

ANEXA 2.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU DOMENIUL BUGETAR AL VENITURILOR Evaluarea sistemelor examinate
Calculul efectuat de Comisie/verificri docu mentare efectuate de Comisie i gestiunea veniturilor asigurat de Comisie

Sistemul vizat

Verificri efectuate de Comisie n statele membre

Gestionarea rezervelor de ctre Comisie

Controale interne cheie n statele membre auditate

Evaluare global

VNB TVA Resurse proprii tradiionale Corecia n favoarea Regatului Unit Amenzi i penaliti

Parial eficace (*) Eficace Eficace

Eficace Eficace Eficace

Eficace Eficace Nu se aplic

Nu se aplic Nu se aplic Parial eficace (**)

Eficace Eficace Eficace

Nu se aplic

Eficace

Nu se aplic

Nu se aplic

Eficace

Nu se aplic

Eficace

Nu se aplic

Nu se aplic

Eficace

(*) A se vedea punctele 2.28-2.30 (**) A se vedea punctele 2.31-2.33

82

ANEXA 2.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA VENITURI
Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral n curs de punere n aplicare n majoritatea privinelor n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

RO

n rapoartele sale anuale 2010 i 2009, Curtea a recomandat Comisiei: S prezinte Comitetului VNB rapoartele de evaluare privind datele VNB ale statelor membre astfel nct s poat fi n msur s nlocuiasc n 2012 toate rezervele generale existente cu rezerve specifice pentru perioada de dup 2002. Comisia a prezentat deja Comitetului VNB proiectele de rapoarte de evaluare i a nlocuit rezervele generale cu rezerve specifice (proiectele de rapoarte de evaluare au fost prezentate n 2011 pentru statele membre UE-25 i n 2012 pentru Bulgaria i Romnia, iar rezervele generale au fost nlocuite cu cele specifice n ianuarie 2012 i, respectiv, ianuarie 2013).

2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2013

14.11.2013

Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral n curs de punere n aplicare n majoritatea privinelor n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

S defineasc n mod clar sfera de aplicare a opiniei pe care o formuleaz n cadrul evalurii sale privind datele VNB ale statelor membre.

n cele dou rapoarte prezentate de Comisie Comi tetului VNB n 2012 (referitor la Bulgaria i Romnia), aceasta a realizat o evaluare a calitii datelor VNB i a conformitii acestora cu SEC95, clarificnd obiectivele i semnalnd verificrile care au fost efectuate pentru a susine concluzia general. Eurostat nu adoptase nc orientri n 2012 care s specifice cele mai bune practici privind funcionarea sistemelor de supra veghere i de control pentru compilarea conturilor naionale. Dei Comisia asigur anual o urmrire a utilizrii contabilitii B, problema continu s existe. n decembrie 2012, Comisia a prezentat un raport elaborat n urma monitorizrii procedurii de vmuire la domiciliu n statele membre. Potrivit concluziilor acestui raport, este necesar s se aduc n continuare mbuntiri n ceea ce privete supravegherea vamal la nivel naional. A se vedea rspunsul la punctul 2.43.

RO

S ia n considerare evaluarea pe care a efectuat-o cu privire la sistemele de supraveghere i de control din cadrul insti tutelor naionale de statistic, utilizate pentru compilarea conturilor naionale. 2010 i 2009

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

S continue eforturile pentru a asigura utilizarea corect de ctre statele membre a contabilitii B.

A se vedea rspunsul la punctul 2.43.

S continue eforturile pentru a asigura consolidarea ntr-o msur i mai mare a supra vegherii vamale la nivel naional (de exemplu, acordarea super-simplificrii pentru utilizatorii procedurilor de vmuire la domiciliu).

A se vedea rspunsul la punctul 2.43.

83

84

Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral n curs de punere n aplicare n majoritatea privinelor n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

2009

S continue s exercite presiuni asupra statelor membre pentru ca acestea s furnizeze n mod rapid informaii adecvate care i-ar permite s retrag rezervele nesoluionate de mult timp n cel mai scurt timp posibil.

La sfritul exerciiului 2012, existau 16 rezerve nesoluionate de mult timp, n comparaie cu 20 n 2009.

A se vedea rspunsul la punctul 2.43. RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

85

CAPITOLUL 3 Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor Sistemele statelor membre privind regularitatea operaiunilor Sistemul integrat de administrare i control (IACS) Sistemele de control aplicabile programului de ajutor alimentar al UE pentru persoanele cele mai defavorizate Estimrile Comisiei cu privire la indicele de eroare rezidual Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

3.1-3.9 3.2-3.8 3.9 3.10-3.16 3.17-3.34 3.17-3.29 3.18-3.27 3.28-3.29 3.30-3.34 3.35-3.37 3.35 3.36-3.37

Anexa 3.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru grupul de politici Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct Anexa 3.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru grupul de politici Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct Anexa 3.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la grupul de politici Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct

86

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
3.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la grupul de politici Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct, care face parte din domeniul de politici Agricultur i dezvoltare rural. Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 3.1.
Tabelul 3.1 Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli Modalitate de gestiune

Cheltuieli agricole finanate prin Fondul european de garantare agricol (FEGA)

Ajutoare directe Intervenii pe pieele agricole Cheltuieli administrative (2) Altele

40 880 3 516 133 149 44 678

Partajat Partajat (1) Centralizat direct Centralizat direct/partajat

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative (3) Total cheltuieli operaionale pli n avans (4) + pli n avans validate i nchise (4) Total, populaia auditat

44 678 133 44 545 17 18 44 546

Total angajamente aferente exerciiului


(1) (2) (3) (4)

44 685

Aceast cifr include 0,7 milioane de euro care fac obiectul gestiunii centralizate. Aceast sum reprezint totalul cheltuielilor administrative pentru domeniul de politici Agricultur i dezvoltare rural. Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 1.6 i 1.7 din capitolul 1).

Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

87

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile grupului de politici


3.2. Potrivit tratatului (1), politica agricol comun (PAC) are ca obiective creterea productivitii agriculturii astfel nct s asigure un nivel de trai echitabil pentru populaia agricol, stabilizarea pieelor, garantarea siguranei aprovizionrilor i asigurarea unor preuri rezonabile de livrare ctre consumatori. 3.3. Bugetul UE finaneaz cheltuielile efectuate n cadrul PAC n principal prin intermediul a dou fonduri (2): Fondul european de garantare agricol (denumit n continuare FEGA), prin care sunt finanate integral ajutoarele directe acordate de UE i msurile de intervenie pe pia (3), i Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (denumit n continuare FEADR), prin care sunt cofinanate programele de dezvoltare rural mpreun cu statele membre. Acest capitol privete FEGA, n timp ce FEADR este prezentat la capitolul 4. 3.4. sunt: Principalele msuri finanate prin intermediul FEGA

ajutorul direct sub forma Schemei de plat unice (SPU), care asigur pli ntemeiate pe drepturi la plat (4), fiecare dintre aceste drepturi lund natere pentru fiecare hectar de teren eligibil. n 2012, SPU a reprezentat cheltuieli n valoare de 31 081 de milioane de euro; ajutorul direct sub forma Schemei de plat unice pe suprafa (SAPS Single Area Payment Scheme), care este o schem simplificat de sprijin pentru venit destinat fermierilor din 10 dintre statele membre (5) care au aderat la UE n 2004 i n 2007 i care prevede plata unor sume uniforme pe hectar eligibil de teren agricol. n 2012, SAPS a reprezentat cheltuieli n valoare de 5 916 milioane de euro; alte scheme de ajutoare directe prin care se asigur, n prin cipal, pli cuplate (6). n 2012, aceste scheme au repre zentat cheltuieli n valoare de 3 883 de milioane de euro; interveniile pe pieele agricole, care cuprind, de exemplu, stocurile de intervenie, restituirile la export, programele de ajutor alimentar i sprijinul specific pentru sectorul fruc telor/legumelor i pentru sectorul vinului (ridicndu-se la un total de 3 516 milioane de euro n 2012).

_____________ (1) Articolul 39 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE). (2) Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1). (3) Cu excepia anumitor msuri, cum ar fi msurile de promovare i programul de ncurajare a consumului de fructe n coli, care sunt cofinanate. (4) Numrul i valoarea drepturilor la plat ale fiecrui fermier se calculeaz de ctre autoritile naionale n conformitate cu unul dintre modelele prevzute n legislaia Uniunii Europene. (5) Bulgaria, Republica Ceh, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Romnia i Slovacia. (6) Plile cuplate sunt pli calculate pe baza numrului de animale i/sau a numrului de hectare cultivate cu o cultur specific (de exemplu, vaci care alpteaz, bumbac, orez etc.).

88

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

3.5. n cadrul tuturor schemelor de ajutor direct prin inter mediul FEGA, beneficiarii ajutorului acordat de UE au obligaia legal (7) de a ndeplini anumite cerine de eco condiionalitate. Aceste cerine privesc protecia mediului, sntatea public, sntatea animalelor i a plantelor, bunstarea animalelor (cerinele legale n materie de gestio nare), precum i meninerea terenurilor agricole n bune condiii agricole i de mediu (BCAM) (8). Nerespectarea acestor obligaii de ctre fermieri are drept consecin reducerea ajutorului care le este acordat (9).

3.5. Respectarea obligaiilor n materie de ecocondiionalitate nu constituie un criteriu de eligibilitate pentru plile efectuate n baza PAC i, prin urmare, controalele efectuate cu privire la aceste cerine nu vizeaz legalitatea i regularitatea tranzaciilor subiacente. Ecocondiionalitatea este un mecanism prin care fermierii sunt sancionai n cazul n care nu respect o serie de norme care au la baz, n general, alte politici dect PAC i care se aplic cetenilor UE independent de PAC. Prin urmare, Comisia consider c sanciunile impuse pentru nclcarea cerinelor de ecocondiionalitate nu ar trebui s fie luate n considerare pentru calcularea indicilor de eroare pentru PAC. 3.6 i 3.7. n conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei, organismele de certificare examineaz anual nu numai conturile anuale ale ageniilor de plat, ci i proce durile de control intern ale acestora.

3.6. Cheltuielile din cadrul PAC fac obiectul gestiunii partajate. Dac, n ceea ce privete legalitatea i regularitatea cheltuielilor, prima treapt de responsabilitate se situeaz la nivelul statelor membre (10), responsabilitatea final pentru execuia corect a bugetului i revine Comisiei. Cheltuielile se efectueaz prin intermediul a 81 de agenii de pli care sunt responsabile cu efectuarea plilor ctre beneficiari. n prealabil, ageniile trebuie s verifice, fie direct, fie prin intermediul unor organisme delegate, eligibilitatea cererilor de ajutor. Sistemul integrat de administrare i control (IACS Integrated Adminis tration and Control System) reprezint principalul sistem de gestiune i de control menit s asigure regularitatea plilor de ajutor direct aferente FEGA. Conturile ageniilor de pli i dosarele privind plile efectuate de acestea sunt examinate de ctre organisme de audit independente (organismele de certificare), care prezint Comisiei certificate i rapoarte anuale. 3.7. Comisia trebuie s obin asigurarea c statele membre au instituit sisteme de gestiune i de control n conformitate cu cerinele UE i c aceste sisteme funcioneaz n mod eficace. 3.8. Principalele riscuri n ceea ce privete regularitatea plilor directe sunt acelea ca ajutorul pe suprafa s fie pltit pentru terenuri neeligibile, unor beneficiari neeligibili sau mai multor beneficiari pentru aceeai parcel de teren ori ca drepturile la plat s fie calculate n mod incorect i ca primele pentru animale s fie pltite pentru animale neeligibile. n cazul interveniilor pe pieele agricole, principalele riscuri n ceea ce privete regularitatea sunt acelea ca ajutorul s fie acordat pentru costuri neeligibile sau supradeclarate.

3.8. Comisia este de acord cu Curtea n ceea ce privete princi palele riscuri pentru primul pilon al PAC. Pentru plile directe, ntregul sistem integrat de administrare i control (IACS) este conceput astfel nct s reduc respectivele riscuri. Comisia vizeaz aceste riscuri n cadrul propriilor audituri.

_____________ (7) Articolele 4-6 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 30, 31.1.2009, p. 16). (8) n timp ce standardele BCAM, astfel cum sunt prevzute n anexa III la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, se aplic n toate statele membre, cerinele legale n materie de gestionare, astfel cum sunt prevzute n anexa II la regulamentul menionat, sunt obli gatorii numai n statele UE-15. n ceea ce privete statele UE-10, cerinele legale n materie de gestionare sunt introduse n mod progresiv n perioada 2009-2013, iar n ceea ce privete statele UE-2, n perioada 2012-2016. (9) Conform articolelor 70 i 71 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al Comisiei (JO L 316, 2.12.2009, p. 65), nivelul reducerii pentru nerespectarea cerinelor legale n materie de gestionare sau a BCAM poate varia ntre 1 % i 5 % n caz de neglijen i poate conduce la retragerea complet a ajutorului n caz de nerespectare deliberat. (10) Articolele 3 i 9 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

89

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Sfera i abordarea auditului


3.9. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul grupului de politici Agricultur: susinerea pieei i sprijinul direct, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: auditul a presupus examinarea unui eantion de 180 de operaiuni (11), astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie reprezentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul grupului de politici. n 2012, eantionul era format din operaiuni efectuate n 16 state membre (12); auditul a inclus i cerine n materie de ecocondiionalitate [obligaii BCAM selectate (13) i cerina legal n materie de gestionare 4 (14)]. Cazurile n care obligaiile referitoare la ecocondiionalitate nu erau respectate au fost considerate ca reprezentnd erori (15) dac s-a putut stabili c nclcarea exista deja n anul n care fermierul a solicitat ajutorul (16). n plus, n contextul auditurilor pe care le-a efectuat cu privire la sistemele FEADR, Curtea a examinat modul de implementare de ctre statele membre a standardelor i a controalelor privind ecocondiionalitatea. Rezultatele acestei activiti sunt prezentate n capitolul 4 (punctul 4.24), dar sunt aplicabile i prezentului capitol; 3.9. A se vedea rspunsurile la punctele 1.11 i 1.12 cu privire la impactul recuperrilor i al coreciilor financiare asupra proteciei intereselor financiare ale UE.

Comisia urmrete ndeaproape evoluia metodologiei DAS a Curii n vederea identificrii oricrui potenial impact asupra indicelui de eroare.

A se vedea rspunsul la punctul 3.5.

_____________ (11) Pentru a furniza mai multe informaii cu privire la componenta non-IACS a populaiei, eantionul a fost stratificat i a cuprins 140 de operaiuni IACS i 40 de operaiuni non-IACS. (12) Republica Ceh, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Frana, Italia, Letonia, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, Portu galia, Romnia i Regatul Unit. (13) Evitarea apariiei unei vegetaii nedorite, meninerea teraselor, ntreinerea culturilor de mslini i respectarea densitii minime a eptelului sau a obligaiilor referitoare la cosire. (14) Cerina legal n materie de gestionare 4 legat de Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1). (15) Obligaiile referitoare la ecocondiionalitate sunt cerine legale de fond care trebuie ndeplinite de toi beneficiarii de pli directe acordate de UE. Aceste obligaii reprezint condiiile de baz i, n multe cazuri, singurele condiii ce trebuie respectate pentru a se justifica plata cuantumului total al plilor directe. Din acest motiv, Curtea a decis s considere nendeplinirea unor astfel de cerine ca reprezentnd erori. (16) n cazul fiecrei nclcri, pentru cuantificarea erorii s-a utilizat sistemul naional de reducere a plilor. A se vedea, de asemenea, nota de subsol 9.

90

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

reducerile i excluderile [care trebuie aplicate de statele membre n cazurile n care beneficiarii ajutorului acordat de UE declar o suprafa de teren mai mare dect cea real sau un numr de animale mai mare dect cel efectiv exis tent (17)] nu sunt luate n considerare la calcularea indicelui de eroare al Curii (18); evaluarea sistemelor a inclus examinarea sistemului IACS n trei agenii de pli (19) din dou state membre care aplic SPU Luxemburg i Regatul Unit (Irlanda de Nord i Anglia) i sistemele de supraveghere i control aplicabile programului de ajutor alimentar al UE pentru persoanele cele mai defavorizate (20) din Spania i Italia; auditul a inclus o examinare a aspectelor referitoare la FEGA cuprinse n raportul anual de activitate al Direciei Generale Agricultur i Dezvoltare Rural din cadrul Comisiei (DG AGRI); Curtea a examinat activitatea de audit a DG AGRI refe ritoare la verificarea i validarea conturilor i a efectuat vizite de audit la organismele de certificare din Luxemburg i din Regatul Unit (Irlanda de Nord). Rezul tatele acestei activiti, care se aplic i prezentului capitol, sunt prezentate n capitolul 4 (a se vedea punctele 4.264.36).

_____________ (17) Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 prevede c, n cazul n care se constat c suprafaa declarat depete suprafaa determinat cu peste 3 % sau cu dou hectare, cuantumul ajutorului se calculeaz pe baza suprafeei determinate, din care se scade dublul suprafeei neconforme declarate. n cazul n care diferena constatat este mai mare de 20 %, nu se acord niciun ajutor pentru grupa de culturi n cauz. Dispoziii similare se aplic n cazul primelor pentru animale. (18) Cu excepia cazurilor n care statele membre identificaser deja iregularitatea fr s aplice reducerile/excluderile necesare. (19) Ageniile de pli i controalele-cheie au fost selectate pe baza unei analize a riscurilor. (20) Articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

91

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
3.10. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 3.1. Din cele 180 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 74 (41 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 3,8 % (21). 3.10. Dei acesta este indicele de eroare estimat de CCE, el nu reprezint neaprat riscul real pentru bugetul UE. De exemplu, se remarc faptul c nerespectarea normelor n materie de achiziii publice nu implic n mod necesar c toate cheltuielile au fost utilizate n mod necorespunztor. Comisia remarc faptul c limita inferioar de eroare estimat de Curte se situeaz sub pragul de semnificaie. 3.11. Curtea consider c, pentru un numr semnificativ de operaiuni afectate de eroare, autoritile naionale dispuneau de informaii suficiente care s le fi permis detectarea i corectarea erorilor respective. 3.11. De asemenea, Comisia consider c instrumentele juridice i tehnice (n special sistemele integrate de administrare i control) puse la dispoziia statelor membre de legislaia referitoare la PAC pentru gestionarea i controlul cheltuielilor permit statelor membre s detecteze i s corecteze majoritatea erorilor. Cu toate acestea, astfel cum este clar prezentat n Raportul su anual de activitate pentru 2012, auditurile efectuate de DG AGRI indic faptul c n mai multe state membre exist deficiene semnificative n cadrul sistemelor de gestionare i control. Aceste constatri reprezint baza pentru procedurile de verificare a conformitii n vederea protejrii n mod corespunztor a bugetului UE mpotriva riscului de pli neconforme cu reglementrile, n fiecare an fiind recuperat la buget, pentru FEGA, n medie, o sum de aproximativ 600 de milioane EUR. 3.12. Dintre cele 74 de operaiuni afectate de erori, 60 erau afectate de erori cuantificabile privind exactitatea sau eligibi litatea plilor prin care era acordat ajutorul. Cele mai frecvente erori privind exactitatea sunt legate de supradeclararea supra feelor sau reprezint erori administrative, care, n majoritatea cazurilor, se situeaz sub 5 % la nivel individual. Cazuri de supradeclarare a suprafeelor au fost constatate n 11 dintre cele 16 state membre vizitate. Majoritatea erorilor adminis trative erau legate de valori incorecte ale drepturilor de plat (a se vedea caseta 3.1). 3.12. Comisia observ c majoritatea erorilor cuantificabile sunt relativ minore din punct de vedere financiar i se refer, n principal, la diferene nesemnificative n ceea ce privete remsurarea parcelelor efectuat de Curte; ntr-adevr, 36 dintre erorile constatate de ctre Curte se situeaz sub 5 %, dintre care 23 se situeaz sub 2 %. Atunci cnd erorile legate de valorile incorecte ale drepturilor la plat creeaz un risc pentru fond, acestea sunt urmrite n cadrul procedurii de verificare a conformitii. Pentru calcularea incorect a drepturilor la plat pentru Frana, la care se face referire n caseta 3.1, proce durile de verificare care acoper exerciiile financiare 2011 i 2012 sunt n curs de desfurare. 3.13. Comisia este contient de acest aspect i l urmrete prin intermediul procedurii sale de verificare i validare a conturilor i, atunci cnd este necesar, prin intermediul unui plan de aciune.

3.13. Erorile mai substaniale privind exactitatea se refer, n principal, la pli n exces pentru puni permanente n cazul crora controalele ncruciate cu privire la parcelele declarate, controale efectuate cu ajutorul Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS Land Parcel Identification System), nu au permis detectarea cazurilor de supradeclarare deoarece unele terenuri neeligibile erau nregistrate ca puni permanente eligibile n baza de date a LPIS (a se vedea caseta 3.1).

_____________ (21) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 1,7 % i 5,9 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare).

92

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 3.1 Exemple de erori privind exactitatea

Caseta 3.1 Exemple de erori privind exactitatea

Supradeclarri cereri de sprijin pentru terenuri neeligibile

Supradeclarri cereri de sprijin pentru terenuri neeligibile

n Spania, Austria i Portugalia, anumite parcele de referin declarate puni permanente i pentru care, n virtutea acestui fapt, s-au acordat pli, erau, de fapt, acoperite total sau parial cu stnci, cu pduri dese sau cu arbuti, ceea ce ar trebui s le exclud de la plata ajutorului din partea UE (22). Cererile de sprijin pentru parcelele respective au fost acceptate deoarece starea lor real nu era nregistrat n mod corespunztor n LPIS. n cteva dintre cazuri, parcelele fuseser probabil utilizate pentru activiti agricole n trecut, dar s-a constatat c ele fuseser abandonate de mai muli ani.

Procedurile de verificare a conformitii n curs de desfurare vor acoperi riscurile legate de toate cele trei state membre menionate de Curte. n ceea ce privete eligibilitatea suprafeelor de pune din Spania, autoritilor spaniole li s-a solicitat s adopte msuri cu privire la acest aspect i le-a fost prezentat Planul de mbuntire a Sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS Land Parcel Identification System), n luna noiembrie 2010. Acest plan de mbuntire include, n mod special, msuri necesare pentru implementarea aplicrii unui coeficient de eligibilitate pentru parcelele de pune i pentru asigurarea actualizrii sistematice a LPIS cu rezultatele controalelor efectuate la faa locului. Comisia monitorizeaz punerea n aplicare a acestui plan n cadrul procedurii de verificare a conformitii, prin intermediul creia va fi acoperit riscul corespunztor pentru fond. n ceea ce privete Portugalia, deficiena a fcut obiectul unui plan de aciune care a fost finalizat n anul 2013. Pentru anii vizai, riscul pentru fond face obiectul unei proceduri de verificare a conformitii.

Calcul incorect al drepturilor de plat nregistrate n baza de date privind aceste drepturi

Calcul incorect al drepturilor de plat nregistrate n baza de date privind aceste drepturi

n Frana, anumite pli din cadrul SPU care au fcut obiectul auditului erau incorecte din cauza nerespectrii plafonului naional pentru drepturile de plat stabilite n legislaia UE (23). Calcule incorecte ale drepturilor de plat au fost constatate i n Luxemburg (a se vedea punctul 3.23).

n ceea ce privete calcularea incorect a drepturilor la plat n Frana, procedurile de verificare a conformitii care acoper exerciiile financiare 2011 i 2012 sunt n curs de desfurare. Franei i s-a solicitat s corecteze valoarea drepturilor la plat fr ntrzieri inutile. Comisia constat c procedura de verificare a conformitii n ceea ce privete caracterul incorect al drepturilor la plat nregistrat n Frana a fost lansat ca o continuare a exerciiul DAS 2011 i c aceast eroare este n mod clar limitat la Frana. Suma exact a plilor necuvenite pentru ansamblul populaiei va fi stabilit i recuperat n ntregime prin intermediul procedurii de verificare a conformitii. Comisia estimeaz c aceast depire a plafonului reprezint 0,2 puncte procentuale din indicele de eroare global stabilit de Curte. Observaia cu privire la Luxemburg va fi urmrit prin intermediul procedurii de verificare a conformitii.

_____________ (22) Legislaia UE definete punile permanente ca fiind terenurile folosite pentru producia de iarb sau de alte plante erbacee furajere ntlnite pe punile naturale. (23) Curtea a menionat deja acest aspect n Raportul su anual 2011 (caseta 3.2).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

93

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

3.14. Deficienele sistematice detectate n ceea ce privete corectitudinea aprecierii eligibilitii punilor permanente au fost deja semnalate n rapoarte anuale anterioare (24) i au fost identificate, de asemenea, n contextul auditurilor cu privire la sisteme efectuate n Regatul Unit (Anglia i Irlanda de Nord). 3.15. Referitor la erorile privind eligibilitatea, Curtea a iden tificat cazuri n care costurile declarate nu erau eligibile (a se vedea caseta 3.2).

3.14. Comisia este contient de problemele legate de eligibilitatea suprafeelor de pune din acest stat membru, acest aspect fiind urmrit prin intermediul procedurii de verificare a conformitii.

Caseta 3.2 Exemplu de eroare privind eligibilitatea Costuri cu personalul neeligibile

Caseta 3.2 Exemplu de eroare privind eligibilitatea Costuri cu personalul neeligibile

n Portugalia, autoritile regionale au declarat ca asisten tehnic salariile acelor membri ai personalului care erau responsabili de efectuarea inspeciilor la faa locului, ceea ce contravine legislaiei UE (25).

Acest aspect va fi urmrit n cadrul procedurii de verificare a conformitii.

3.16. n urma examinrii unor obligaii selectate n materie de ecocondiionalitate (a se vedea punctul 3.9 a doua liniu), Curtea a constatat nclcri n cazul a 24 (26) dintre cele 146 de pli supuse acestor obligaii (27). Cele mai frecvente nclcri observate n ceea ce privete ecocondiionalitatea se refer la lipsa meninerii terenurilor n bune condiii agricole i de mediu, precum i la caracterul inadecvat sau insuficient al capacitilor de stocare pentru nitraii de origine animal.

3.16. n ceea ce privete cele mai frecvente nclcri detectate de Curte, Comisia acord o atenie deosebit definirii i punerii n aplicare a standardelor privind bunele condiii agricole i de mediu (GAEC) i a SMR4 (uniti de stocare pentru nitrai de origine animal) pe durata efecturii auditurilor sale n materie de ecocondiionalitate. Deficienele constatate sunt urmrite prin inter mediul procedurii de verificare a conformitii.

_____________ (24) Raportul anual 2007, tabelul din anexa 5.1.2 pentru Portugalia; Raportul anual 2008, punctul 5.36 pentru Spania; Raportul anual 2009, punctul 3.38 pentru Spania i Italia; Raportul anual 2010, tabelul 3.2.1 pentru Spania; Raportul anual 2011, punctul 3.20 i tabelul 3.2 pentru Spania, Italia i Austria. (25) Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005. (26) n 13 dintre cele 24 de cazuri, nclcrile au afectat plata auditat, n timp ce, n restul de 11 cazuri, erau afectate doar plile viitoare. (27) nclcrile constatate reprezint 0,2 puncte procentuale din indicele de eroare prezentat de Curte la punctul 3.10.

94

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

EFICACITATEA SISTEMELOR Sistemele statelor membre privind regularitatea operaiunilor


3.17. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control sunt prezentate sintetic n anexa 3.2 (28). 3.17. n cadrul sistemului de partajare comun este responsabi litatea sistemului de control intern al ageniilor de plat s releve deficienele. Aceasta nseamn c sistemul de monitorizare i auditul intern n curs de desfurare ale ageniei de plat ar trebui s detecteze n primul rnd dac procedurile administrative i de control nu sunt eficiente. Certificarea anual efectuat de organismele de certificare pentru verificarea i validarea conturilor include examinarea conformitii cu criteriile de acreditare. Foarte adesea, agenia de pli este contient de deficiene i ia msuri pentru remedierea acestora, ceea ce necesit timp. Procedura de verificare a conformitii este instituit pentru a asigura faptul c pot fi puse n aplicare corecii financiare mpotriva statelor membre pentru erori financiare cauzate de controale deficitare sau pentru nerespectarea unor controale eseniale.

Sistemul integrat de administrare i control (IACS)


3.18. IACS acoper principalele scheme finanate de FEGA, respectiv SPU i SAPS, precum i toate schemele de ajutor pe suprafa cuplat i schemele de prime pentru animale. Sistemul IACS cuprinde o baz de date privind exploataiile agricole i cererile de sprijin, un sistem de identificare a parcelelor agricole (LPIS), baze de date pentru nregistrarea animalelor i, n acele state membre care implementeaz SPU, o baz de date pentru drepturile la plat. IACS permite o serie de controale privind eligibilitatea, inclusiv controale ncruciate ntre bazele de date i inspeciile la faa locului. 3.19. Evaluarea realizat cu privire la IACS a cuprins o examinare a respectrii dispoziiilor cuprinse n reglementrile aplicabile i o evaluare a eficacitii sistemelor n ceea ce privete asigurarea legalitii i regularitii plilor. Au fost examinate n special urmtoarele elemente: (a) procedurile administrative i de control i calitatea bazelor de date; (b) sistemele de control bazate pe controale fizice la faa locului; (c) procedurile destinate s asigure recuperarea plilor necu venite.

_____________ (28) Constatrile referitoare la IACS, cu excepia celor privind drepturile la plat, se aplic i msurilor de dezvoltare rural legate de suprafa i de animale.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

95

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

3.20. Auditurile Curii arat c eficacitatea IACS este afectat n mod negativ, n special de inexactitile din bazele de date utilizate pentru controalele ncruciate.

3.20. Serviciile Comisiei sunt atente la exactitatea informaiilor incluse n bazele de date, n msura n care aceasta constituie un element esenial pentru gestionarea i controlul corecte. n cazul n care sunt constatate deficiene, statelor membre li se solicit s le remedieze. n plus, riscul pentru fond este acoperit de procedura de verificare a conformitii. Recunoscnd, n acelai timp, c, n mod inevitabil, ntotdeauna vor rmne anumite deficiene i imperfeciuni, serviciile Comisiei sunt totui de prere c IACS, n ansamblu, rmne un sistem solid pentru gestiunea cheltuielilor n baza PAC.

Procedurile administrative i de control i calitatea bazelor de date

3.21. Procedurile administrative i de control (29) aplicate de ageniile de pli trebuie s includ controale ncruciate, printre altele, cu toate bazele de date IACS, ori de cte ori acest lucru este posibil i oportun. Curtea a verificat dac bazele de date conineau informaii complete i fiabile, dac controalele ncruciate permiteau identificarea anomaliilor i dac se adoptau msuri corective atunci cnd era necesar. 3.22. Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) este o baz de date n care sunt nregistrate ntreaga suprafa agricol (parcelele de referin) a unui stat membru, precum i suprafeele eligibile pentru fiecare parcel de refe rin. LPIS se bazeaz pe un sistem de informaii geografice (Geographical Information System GIS) care conine date digitale i georefereniate cu privire la limitele parcelelor. Aceste date ar trebui s se bazeze, de preferin, pe ortoimagini spaiale (30). Suprafeele eligibile ale parcelelor de referin ar trebui evaluate pe baza celor mai recente ortoimagini. Curtea a identificat deficiene semnificative n cadrul sistemelor LPIS auditate (a se vedea caseta 3.3).

_____________ (29) Articolele 28 i 29 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. (30) Ortoimaginile sunt fotografii aeriene utilizate pentru a evalua eligi bilitatea terenurilor n LPIS.

96

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 3.3 Exemple de date incorecte n LPIS/GIS

Caseta 3.3 Exemple de date incorecte n LPIS/GIS

n Regatul Unit (Anglia), agenia de pli nu evalueaz eligibilitatea terenurilor comune (329 000 ha) i utilizeaz doar n mod limitat ortoimaginile pentru a evalua eligibilitatea altor parcele declarate. Curtea a examinat un eantion de parcele forestiere selecionat pe baza unei analize a riscurilor i a constatat c anumite parcele beneficiaser de sprijinul UE, contrar celor prevzute de legislaia Uniunii. n Regatul Unit (Irlanda de Nord), elementele care reprezint o cauz de neeligibilitate nu apar ca terenuri neeligibile n GIS. n 2011, a avut loc o actualizare a LPIS cu scopul de a se remedia deficienele detectate n cursul evalurii de calitate impuse de legislaia UE (31). Curtea a examinat un eantion (limitat i bazat pe o analiz a riscurilor) de parcele de referin care, potrivit ortoimaginilor, erau acoperite de pduri, i a constatat c mai multe dintre aceste parcele erau nregistrate ca puni permanente. Pentru alte parcele, s-a constatat c suprafaa eligibil nregistrat n LPIS era mai mare dect suprafaa total a parcelei.

n prezent, nu exist nicio obligaie juridic privind utilizarea de ortofotografii. Cu toate acestea, Comisia a propus n regulamentul orizontal care vizeaz controlul, finanarea i monitorizarea PAC ca statele membre s aib obligativitatea de a utiliza astfel de imagini. n cazul n care auditurile demonstreaz c informaiile incluse n sistem sunt greite i dac acest lucru a generat un risc, acest aspect este urmrit n cadrul procedurii de verificare a conformitii. n ceea ce privete situaia din Irlanda de Nord, activitile de actualizare derulate de autoriti n 2011 au constituit un rezultat al auditurilor efectuate de serviciile Comisiei n perioada 2006-2009. Acestea au condus la corecii financiare pentru respectivii ani pn n anul 2009. Procedurile de verificare a conformitii sunt n continuare n curs de desfurare n ceea ce privete anii ulteriori.

3.23. n ceea ce privete exactitatea plilor, Curtea a iden tificat deficiene care afectau fiecare dintre cele trei agenii de pli. n Luxemburg, fondurile disponibile din rezerva naional erau utilizate pentru a crete valoarea tuturor drepturilor de plat alocate, contrar dispoziiilor (32) din legislaia UE. n Regatul Unit (Anglia i Irlanda de Nord), Curtea a observat o serie de cazuri n care cuantumul ajutorului era calculat pe baza unor suprafee mai mari dect cele efectiv determinate n cursul controalelor la faa locului efectuate de inspectorii naionali.
Sistemele de control bazate pe controale fizice la faa locului

3.23. Situaia referitoare la Luxemburg va fi urmrit prin inter mediul procedurii de verificare a conformitii. Situaia referitoare la Regatul Unit (Anglia i Irlanda de Nord) este i va fi urmrit prin intermediul unei serii de proceduri de verificare a conformitii.

3.24. Calitatea msurtorilor efectuate la faa locului este extrem de important pentru determinarea corect a cuan tumului ajutoarelor. Curtea a reefectuat un numr de msu rtori realizate de cele trei agenii de pli auditate. n toate cele trei cazuri, msurtorile Curii erau diferite fa de rezultatele raportate de inspectorii ageniilor de pli, iar diferenele depeau marjele de toleran aplicabile (33) [n Luxemburg, n cazul a 5 din 61 de msurtori, n Regatul Unit (Irlanda de Nord), n cazul a 6 din 42 de msurtori, i n Regatul Unit (Anglia), n cazul a 8 din 21 de msurtori].

3.24. calitatea efectuate calitatea urmrite faptul c

Serviciile Comisiei mprtesc opinia Curii conform creia controalelor la faa locului este important. Auditurile de serviciile Comisiei au identificat deficiene similare n controalelor la faa locului, iar deficienele detectate sunt prin proceduri de verificare a conformitii, ceea ce asigur riscul pentru bugetul UE este acoperit n mod corespunztor.

Auditurile Comisiei au identificat, de asemenea, deficienele IACS din Anglia i Irlanda de Nord. Aceste agenii de plat au fcut deja obiectul unor corecii financiare n acest sens i continuarea proce durilor de verificare a conformitii este n curs de desfurare.

_____________ (31) Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 prevede obligaia statelor membre de a efectua o evaluare anual a calitii sistemelor lor de identificare a parcelelor agricole. (32) Articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. (33) Articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

97

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

3.25. Legislaia UE definete punile ca fiind terenuri acoperite cu vegetaie erbacee. n Regatul Unit (Anglia i Irlanda de Nord), ajutorul SPU se acord pentru terenuri mp durite care pot fi utilizate pentru punat. Cu toate acestea, atunci cnd Curtea a reefectuat inspeciile la faa locului n Regatul Unit (Anglia), s-a constatat c pe mai multe dintre parcelele n cauz nu cretea iarb, ceea ce nseamn, aadar, c ele nu respectau definiia dat terenurilor mpdurite care pot fi utilizate pentru punat. Inspectorii naionali raportaser aceste suprafee ca fiind eligibile n ntregime pentru ajutorul din partea UE.
Procedurile destinate s asigure recuperarea plilor necuvenite

3.25. Serviciile Comisiei sunt contiente de problemele identificate de Curte i le urmresc a se vedea caseta 3.3. Serviciile Comisiei sunt de prere c, de exemplu, pentru a permite meninerea agriculturii n domenii specifice, statele membre pot pune n aplicare o procedur care s garanteze c suprafaa eligibil din cadrul acestor parcele este luat n considerare pentru plat, n msura n care, n ansamblu, parcelele mai pot fi considerate agri cole. Orientrile care includ exemple privind modul de evaluare a suprafeei care trebuie luat n considerare au fost discutate cu statele membre i distribuite acestora n ultimii ani.

3.26. n cele trei agenii de pli selectate pentru un audit al sistemelor IACS, Curtea a examinat registrele contabile pentru a stabili dac sumele care trebuiau recuperate erau corect nre gistrate i dac erau raportate n mod corespunztor Comisiei. n Luxemburg i n Regatul Unit (Anglia), s-a constatat c aceste proceduri funcionau n mod satisfctor. 3.27. n Regatul Unit (Irlanda de Nord), Curtea a observat c reconcilierea sumelor nregistrate n registrul debitorilor cu nregistrrile individuale subiacente nu era ntotdeauna posibil, iar dobnzile acumulate nu erau nregistrate n tabelul plilor necuvenite. 3.27. Comisia cunoate situaia i o urmrete n contextul procedurii de verificare i validare a conturilor.

Sistemele de control aplicabile programului de ajutor alimentar al UE pentru persoanele cele mai defavorizate
3.28. Curtea a examinat sistemele de control aplicabile programului de ajutor alimentar al UE pentru persoanele cele mai defavorizate n Spania i n Italia. n cadrul acestui program, ofertantul ctigtor se angajeaz s furnizeze o anumit cantitate de alimente unor organizaii caritabile, pentru a fi distribuit persoanelor celor mai defavorizate (34) din UE. n numeroase cazuri, ofertantul este remunerat n bunuri acordate din stocurile de intervenie. Aceste bunuri provin adesea din locuri de depozitare a stocurilor de inter venie situate n alt stat membru dect acela n care se distribuie produsele alimentare. n aceste cazuri, programul de ajutor alimentar impune o cooperare administrativ strns ntre statele membre implicate. 3.29. n ambele agenii de pli examinate, Curtea a evaluat sistemele aplicabile distribuiei de alimente ca fiind eficace. Curtea a constatat ns c anumite deficiene afectau cooperarea administrativ dintre statele membre n cauz (a se vedea anexa 3.2). 3.29. Curii. Comisia ia n considerare evaluarea global pozitiv a

_____________ (34) Termenul persoanele cele mai defavorizate este definit la articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere n aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de intervenie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune (JO L 242, 15.9.2010, p. 9).

98

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Estimrile Comisiei cu privire la indicele de eroare rezidual


3.30. DG AGRI evalueaz indicele de eroare rezidual, respectiv msura n care operaiunile rmn afectate de eroare dup intervenia sistemelor de supraveghere i de control. Anterior raportului anual de activitate 2012, elementele de baz pentru aceast evaluare erau statisticile privind inspeciile la faa locului elaborate de statele membre. La calcularea indicelui de eroare rezidual, DG AGRI se baza pe rezultatele unor inspecii selectate n mod aleatoriu care erau raportate n statistici. Pentru a compensa eventualele defi ciene sau lacune ale acestor statistici, DG AGRI majora cu 25 % indicele de eroare raportat n statistici. 3.31. n raportul su anual de activitate 2012 i ca urmare a unei evaluri a fiabilitii procedurilor aplicate, DG AGRI i-a revizuit n mod substanial abordarea n ceea ce privete calcularea indicelui de eroare rezidual. n prezent, DG AGRI ia n considerare faptul c statisticile referitoare la inspecii pot fi afectate de deficiene care au un impact asupra fiabilitii lor i c acestea nu acoper toate componentele indicelui de eroare rezidual. n consecin, DG AGRI a realizat o evaluare indi vidual pentru fiecare agenie de pli i, atunci cnd a considerat necesar, a majorat indicii de eroare raportai. Pentru 37 din 81 de agenii de pli, au fost efectuate majorri cu dou sau cu cinci puncte procentuale, n funcie de gravitatea deficienelor. 3.30. Modul n care DG AGRI a stabilit indicele de eroare rezidual prezentat n raportul su anual de activitate pentru 2012 este descris la punctul 3.31. Descrierea de la punctul 3.30 privind modul n care s-a realizat acest lucru n anii anteriori nu se nscrie n sfera de aplicare a auditului din cadrul prezentului raport.

3.31. n anii anteriori, Curtea a criticat DG AGRI pentru calcularea indicelui de eroare rezidual numai pe baza datelor raportate de statele membre cu privire la controalele pe care acestea le-au efectuat cu o marj de siguran de 25 %. Pentru anul 2012, DG AGRI a elaborat i a utilizat pentru ajutoarele directe decuplate (SPUS i SPU) o nou abordare integrat aplicat la nivelul ageniilor de plat care se bazeaz n continuare pe statisticile refe ritoare la controale primite de la statele membre, dar care ia n considerare i alte probe de audit disponibile, precum avizul orga nismelor de certificare, rezultatul auditurilor efectuate de Comisie i evaluarea eficacitii sistemului de control realizat de Curte. Infor maiile disponibile furnizate de auditurile efectuate de ctre CCE, de constatrile organismelor de certificare i de auditurile proprii ale Comisiei sunt integrate ntr-o evaluare global a situaiei la nivelul ageniilor de plat i sunt luate n considerare n momentul agregrii la nivelul statelor membre i la nivelul UE-27. 3.32. Astfel cum este raportat n Raportul anual de activitate pentru 2012 al DG AGRI, procedurile de verificare a conformitii sunt n curs de desfurare pentru cele 17 state membre afectate de un indice de eroare mai mare de 2 %. Sumele care prezint risc se vor recupera n mod sistematic. 3.33. Noua abordare integrat care a fost utilizat pentru 2012 pentru ajutoarele directe decuplate va fi dezvoltat n continuare i va fi extins, ct mai mult posibil, la alte msuri din cadrul PAC pentru anul 2013.

3.32. Drept rezultat, Comisia a calculat c indicele de eroare rezidual pentru ajutorul decuplat pentru suprafa acordat n 2012 este de 2,4 %, respectiv de 4,5 ori mai ridicat dect indicele de eroare de 0,54 % (35) calculat pe baza statisticilor raportate de statele membre. 3.33. Aceast schimbare de abordare reflect recunoaterea deficienelor semnalate de Curte n rapoarte anuale anterioa re (36) i confirmate de Serviciul de audit intern al Comisiei (37). Cu toate acestea, Curtea consider c Comisia ar trebui s adopte msuri corective i n ceea ce privete celelalte domenii ale FEGA.

_____________ (35) Medie ponderat, la scara UE-27, a indicilor de eroare raportai de statele membre pentru statisticile privind inspeciile referitoare la ajutorul decuplat pentru suprafa. (36) Cel mai recent, n Raportul anual 2011, la punctul 3.41. (37) Punctul 3.1.5 din Raportul anual de activitate 2012 al DG AGRI.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

99

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

3.34. Rezultatele noii abordri confirm faptul c statisticile realizate de statele membre cu privire la inspecii, declaraiile directorilor ageniilor de pli i activitatea desfurat de orga nismele de certificare nu permit s se obin dect o asigurare limitat. Astfel, n cazul tuturor celor 37 de agenii de pli pentru care Comisia a decis s majoreze indicele de eroare raportat n statisticile privind controalele pentru ajutorul decuplat pentru suprafa, directorii respectivelor agenii de pli emiseser o opinie fr rezerve, iar n cazul a 32 dintre ele, organismele de certificare procedaser n acelai mod.

3.34.

A se vedea rspunsul la punctul 3.32.

Activitatea organismelor de certificare va fi extins n mod semni ficativ n cadrul punerii n aplicare a reformei PAC: acestea vor trebui s realizeze din nou, pe un eantion reprezentativ, controalele admi nistrative i la faa locului efectuate de ageniile de plat pentru a emite un aviz privind legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente cheltuielilor i pentru a valida astfel statisticile referitoare la controale.

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


3.35. n ceea ce privete acest grup de politici: 3.35. A se vedea rspunsul la punctele 1.12 i 1.13 cu privire la impactul recuperrilor i al coreciilor financiare asupra proteciei intereselor financiare ale UE.

testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 3,8 %; dintre cele trei sisteme de supraveghere i de control aferente IACS examinate (38), dou au fost evaluate ca fiind ineficace [Regatul Unit (Anglia i Irlanda de Nord)], iar cel de al treilea a fost evaluat ca fiind parial eficace (Luxemburg); cele dou sisteme de supraveghere i de control examinate aplicabile n cazul distribuiei de alimente pentru persoanele cele mai defavorizate au fost evaluate ca fiind eficace. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltuielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. Comisia subliniaz c protejeaz interesele financiare ale bugetului UE prin intermediul coreciilor financiare n cadrul procedurii de verificare a conformitii. n plus, deficienele sistemelor de gestionare i control ale statelor membre sunt abordate, acolo unde este necesar, prin intermediul unor planuri de aciune speciale i cuprinztoare. De asemenea, Comisia remarc faptul c limita inferioar de eroare estimat de Curte se situeaz sub pragul de semnificaie. Serviciile Comisiei au evideniat, n urma efecturii propriilor audituri, constatri similare cu cele ale Curii. Acestea sunt urmrite prin intermediul procedurii de verificare a conformitii. n cazul n care constatrile Curii ar evidenia un risc supli mentar care trebuie s fie acoperit, se va lua n considerare abordarea procedurilor corespunztoare.

_____________ (38) Toate sistemele IACS examinate au fost selectate pe baza unei analize a riscurilor.

100

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandri
3.36. Anexa 3.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat apte recomandri. Dintre aceste recomandri, dou au fost puse n aplicare n majoritatea privinelor, patru au fost puse n aplicare n anumite privine, iar una nu a fost pus n aplicare. 3.36. Comisia are o opinie diferit cu privire la stadiul de punere n aplicare a recomandrilor formulate n rapoartele anuale anterioare: punerea n aplicare n majoritatea privinelor: Comisia consider c punerea n aplicare a acestor puncte este continu i nu ar putea fi niciodat considerat complet (posibila obligativitate a utilizrii de ortofotografii, actualizarea LPIS pe baza noilor orto fotografii i remedierea unor deficiene n sistemele de control i bazele de date IACS); punerea n aplicare n anumite privine: asigurarea c respec tivele controale la faa locului au o calitate suficient i c veri ficarea calitii de ctre organismele de certificare este un proces continuu; clarificarea normelor de eligibilitate: Comisia a fcut propuneri n contextul reformei PAC, iar orientrile privind activitile care trebuie s fie realizate de organismele de certificare au fost revizuite n detaliu i au fost prezentate statelor membre i orga nismelor de certificare; stabilirea, la nivelul UE, a unor cerine anuale minime n materie de ntreinere pentru suprafeele pentru punat: propunerile de reform a PAC prevd ca aceste aciuni s fie realizate de statele membre.

3.37. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea recomand Comisiei i statelor membre s i intensifice i s i accelereze eforturile pentru a se asigura c: Recomandarea 1: eligibilitatea terenurilor, n special a punilor permanente, este nregistrat n mod cores punztor n LPIS, mai ales n cazurile n care anumite suprafee sunt total sau parial acoperite cu stnci, cu arbuti, cu plcuri dese de arbori sau cu tufiuri ori atunci cnd terenurile au fost abandonate timp de mai muli ani (a se vedea punctele 3.13 i 3.25 i caseta 3.3);

3.37.

Pentru a permite meninerea agriculturii n domenii specifice, statele membre pot pune n aplicare o procedur care s garanteze c suprafaa eligibil din cadrul acestor parcele este luat n considerare pentru plat, n msura n care, n ansamblu, parcelele mai pot fi considerate agricole. Orientrile care includ exemple privind modul de evaluare a suprafeei care trebuie luat n considerare au fost discutate cu statele membre i distribuite acestora n ultimii ani. n cazul n care se constat c statul membru nu nregistreaz n mod corect zona eligibil, cazul face obiectul unei proceduri de verificare.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

101

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandarea 2: se iau msuri corective imediate atunci cnd se constat c sistemele administrative i de control i/sau bazele de date IACS prezint deficiene sau nu sunt actualizate (a se vedea punctele 3.13 i 3.22-3.23);

Dac serviciile Comisiei detecteaz astfel de probleme pe parcursul efecturii auditurilor lor, acestea solicit statului membru s ntre prind msuri de remediere. n cazul n care problema este deosebit de grav, statul membru este obligat s pun n aplicare un plan de msuri de remediere, care este monitorizat ndeaproape de servicii. Pn n prezent astfel de planuri s-au dovedit a fi foarte eficiente. De asemenea, Comisia asigur faptul c riscul financiar pentru bugetul UE care rezult din astfel de deficiene este acoperit prin intermediul coreciilor financiare impuse prin procedura de verificare a conformitii. Comisia mprtete opinia Curii n acest sens i va continua s i concentreze auditurile asupra riscului ca terenurile neeligibile s nu fie detectate anterior plilor. Vor fi aplicate corecii financiare, acolo unde este necesar, pentru a proteja interesele financiare ale UE. Comisia continu s examineze activitatea organismelor de certificare prin analiza documentelor legate de verificarea i validarea financiar a conturilor, precum i prin misiuni de audit la organismele de certificare. n plus, n 2012, au fost efectuate misiuni de audit specifice n cadrul a 14 organisme de certificare, n vederea examinrii activitii acestora privind controalele la faa locului i statisticile privind controalele, deoarece aceste domenii au fost identificate de ctre Comisie ca prezentnd riscuri deosebite. n luna septembrie 2012, a fost organizat o reuniune a grupului de experi din cadrul organismelor de certificare. n plus, n etapa de pregtire pentru noua perioad de programare i n conformitate cu responsa bilitatea sporit a organismelor de certificare privind verificarea lega litii i a regularitii cheltuielilor, sunt organizate reuniuni bilaterale cu organismele de certificare n 2013.

Recomandarea 3: plile se bazeaz pe rezultatele inspeciilor (a se vedea punctul 3.23) i inspeciile la faa locului sunt de o calitate suficient pentru a permite deter minarea n mod fiabil a suprafeei eligibile (a se vedea punctele 3.24 i 3.25); Recomandarea 4: concepia i calitatea activitii desfurate de directorii ageniilor de pli i de orga nismele de certificare pentru a-i susine declaraiile i afir maiile furnizeaz o baz fiabil pentru evaluarea legalitii i regularitii operaiunilor subiacente (a se vedea punctele 3.30-3.34).

102

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

ANEXA 3.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU GRUPUL DE POLITICI AGRICULTUR: SUSINEREA PIEEI I SPRIJINUL DIRECT
2012 IACS Non-IACS Total 2011 2010 2009

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 3,8 % 5,9 % 1,7 % 14 % 86 % 12 % 0% 88 % (8) (48) (6) (0) (42) 33 % 67 % 67 % 0% 33 % (6) (12) (8) (0) (4) 19 % 81 % 23 % 0% 77 % (14) (60) (14) (0) (46) 14 % 86 % 23 % 2% 75 % 26 % 74 % 3% 0% 97 % 31 % 69 % 13 % 0% 87 % 60 % 40 % (84) (56) 55 % 45 % (22) (18) 59 % 41 % (106) (74) 61 % 39 % 73 % 27 % 76 % 24 % 140 40 180 180 146 148

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

103

ANEXA 3.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU GRUPUL DE POLITICI AGRICULTUR: SUSINEREA PIEEI I SPRIJINUL DIRECT Evaluarea sistemelor de supraveghere i de control selectate FEGA
Proceduri adminis Cheltuielile aferente trative i de control IACS [plafonul destinate s asigure naional, anexa VIII la corectitudinea Regulamentul (CE) plilor, inclusiv nr. 73/2009] calitatea bazelor de (1 000 de euro) date Metodologia de inspecie la faa locului, selecia, execuia, controlul calitii i raportarea rezultatelor indivi duale

Statul membru (agenia de pli)

Schema

Proceduri de recu perare a plilor necuvenite

Evaluare global (*)

UK (Anglia) UK (Irlanda de Nord) Luxemburg

SPU

3 988 042

Ineficace 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 Ineficace 1, 3, 5, 6, 9, 10 Parial eficace 2, 4

Parial eficace a Parial eficace a Eficace

Parial eficace A Parial eficace A, B Eficace

Ineficace

SPU

3 988 042

Ineficace

SPU

37 679

Parial eficace

(*) Evaluarea global nu poate fi mai bun dect evaluarea procedurilor administrative i de control. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Informaii incomplete sau incorecte cu privire la dimensiunea i la eligibilitatea terenurilor n baza de date LPIS. Procedura de nregistrare a cererilor nu prevede suficiente controale integrate pentru a preveni antedatarea nregistrrii acestora. Erorile din cadrul cererilor erau corectate ca erori evidente, fr aplicarea de penaliti atunci cnd era necesar. Valorile drepturilor la plat au fost mrite contrar legislaiei UE. Aplicare incorect a definiiei date de UE fermierului. Ajutoare pltite pentru suprafee neeligibile. Inexactiti n baza de date privind drepturile la plat. Neaplicarea de sanciuni pentru cereri incorecte privind suprafee aparinnd unor terenuri comune. Rezultatele inspeciilor nu sunt procesate n mod corect n bazele de date IACS. Deficiene n cadrul controalelor administrative ncruciate i pli ale ajutoarelor efectuate nainte de remedierea anomaliilor.

a Calitate insuficient a msurtorilor privind suprafeele efectuate n cursul controalelor la faa locului. A Inexactiti n conturile de debitori. B ntrzieri la nregistrarea datoriilor i la notificarea fermierilor cu privire la obligaiile de rambursare.

Statul membru (agenia de pli)

Schema

Cheltuieli (*) (1 000 de euro)

Procedurile de achiziii

Cooperarea cu alte state membre

Implementarea planului

Supraveghere i control

Evaluare global

Spania (FEGA) Italia (AGEA)

Ajutor alimentar 2011 Ajutor alimentar 2012

74 731 22 103

Eficace Eficace

Parial eficace 1 Parial eficace 2

Eficace Eficace

Eficace Eficace

Eficace Eficace

(*) Cheltuielile nu includ valoarea stocurilor de intervenie. 1 Spania a primit cereale i lapte praf degresat provenind din stocuri de intervenie situate n Frana i, respectiv, n Irlanda. Pentru ambele produse, ofertanii ctigtori au beneficiat de rambursarea cheltuielilor de transport pn n Spania. Legislaia UE prevede c, n astfel de cazuri, transportul pn n ara de destinaie trebuie verificat prin intermediul unei proceduri specifice (formularul T5), procedur pe care autoritile franceze i irlandeze au refuzat s o declaneze. Autoritile spaniole au utilizat deci o procedur alternativ pe care Curtea o consider mai puin eficace. 2 Italia a organizat o procedur de licitaie n comun pentru furnizarea de paste finoase n Italia i n Malta, n parte n schimbul unor cereale provenind din stocuri de intervenie. n urma acestei proceduri, Malta ar fi trebuit s primeasc 224 de tone de paste finoase, reprezentnd echivalentul cantitii sale de cereale. Cu toate acestea, din cauza unei erori administrative, Italia a furnizat doar 180 de tone de paste finoase Maltei.

104

ANEXA 3.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA GRUPUL DE POLITICI AGRICULTUR: SUSINEREA PIEEI I SPRIJINUL DIRECT
Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare integral n majoritatea n anumite privinelor privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

RO

3.58. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a conclu ziilor exprimate pentru exerciiul 2010, Curtea formuleaz n atenia Comisiei recomandarea de a aciona n mod adecvat astfel nct s se asigure c: (a) utilizarea ortofotografiilor devine obligatorie, iar LPIS este actualizat n mod regulat pe baza noilor ortofotografii (a se vedea punctul 3.31) (1); (b) ageniile de plat remediaz insuficienele identificate acolo unde sistemele de control i bazele de date IACS s-au dovedit a fi deficiente (a se vedea punctele 3.23-3.25) (1); (c) inspeciile la faa locului sunt de o calitate suficient pentru a permite identificarea n mod fiabil a suprafeelor eligibile (a se vedea punctele 3.38 i 3.39); (d) calitatea inspeciilor este verificat i raportat n mod cores punztor de ctre organismele de certificare (a se vedea punctele 3.46 i 3.47). 3.73. Curtea recomand remedierea deficienelor identificate n cadrul sistemelor. n aceast privin, referitor la deficienele de la nivelul SPU i SPUS care trebuie abordate ct mai urgent, sunt necesare urmtoarele msuri: (c) clarificarea i asigurarea unei mai bune respectri a normelor, astfel nct ajutorul direct din partea UE s nu fie pltit unor solicitani care nu au utilizat terenul pentru activiti agricole i nici nu l-au meninut n bune condiii agricole i de mediu; (d) stabilirea, la nivelul UE, a unor cerine anuale minime n materie de ntreinere pentru ca suprafeele de punat s fie eligibile n vederea obinerii de ajutoare directe din partea UE.
(1) Recomandri similare se regsesc la punctul 3.73 literele (a) i (b) din Raportul anual 2009.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2010

2009

14.11.2013

14.11.2013

Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare integral n majoritatea n anumite privinelor privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

2009

3.75. Mai mult, Curtea consider c este necesar o revizuire a orien trilor Comisiei referitoare la activitile care trebuie realizate de orga nismele de certificare n ceea ce privete natura, gradul de acoperire i obligaiile de informare, n special cu privire la sarcinile legate de validarea statisticilor statelor membre referitoare la controale i la inspecii.

X RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 105

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

107

CAPITOLUL 4 Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Dezvoltare rural Mediu, pescuit i sntate Eficacitatea sistemelor Dezvoltare rural Sistemele statelor membre privind regularitatea operaiunilor Sistemele Comisiei privind regularitatea operaiunilor Mediu, pescuit i sntate Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

4.1-4.8 4.2-4.7 4.8 4.9-4.19 4.10-4.18 4.19 4.20-4.41 4.20-4.39 4.20-4.25 4.26-4.39 4.40-4.41 4.42-4.45 4.42 4.43-4.45

Anexa 4.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru grupul de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate Anexa 4.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru domeniul dezvoltrii rurale Anexa 4.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la grupul de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate

108

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
4.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la grupul de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate, care cuprinde partea de dezvoltare rural a domeniului de politici Agricultur i dezvoltare rural, precum i domeniile de politici Afaceri maritime i pescuit, Sntate i protecia consumatorilor i Mediu i politici climatice. Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 4.1.
Tabelul 4.1 Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli Modalitate de gestiune

Dezvoltare rural

Dezvoltare rural Msuri de preaderare Aspecte internaionale ale domeniului de politici Agri cultur i dezvoltare rural

13 258 7 4 13 269

Partajat Descentralizat Centralizat direct

Afaceri maritime i pescuit

Cheltuieli operaionale Cheltuieli administrative

705 40 745

Centralizat/partajat Centralizat direct

Sntate i protecia consumatorilor

Cheltuieli operaionale Cheltuieli administrative

518 117 635

Centralizat direct/centralizat indirect Centralizat direct

Mediu i politici climatice

Cheltuieli operaionale Cheltuieli administrative

286 96 382

Centralizat direct/centralizat indirect Centralizat direct

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative Total cheltuieli operaionale pli n avans (2 ) (2 ) (1 )

15 031 253 14 778 500 716 14 994 16 972

+ pli n avans validate i nchise Total, populaia auditat

Total angajamente aferente exerciiului

(1) Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. (2) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 6 din anexa 1.1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

109

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile grupului de politici


4.2. Dezvoltarea rural face parte din politica agricol comun (PAC), ale crei obiective globale i surse de finanare sunt prezentate n capitolul 3 (punctele 3.2 i 3.3). Gestiunea i controlul cheltuielilor din cadrul PAC sunt descrise, de asemenea, n capitolul 3 (punctele 3.6 i 3.7).

4.3. Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) cofinaneaz, la diferite rate, cheltuielile aferente dezvoltrii rurale, prin intermediul programelor de dezvoltare rural ale statelor membre (cheltuieli n valoare de 13 269 de milioane de euro n 2012) (1). Cheltuielile acoper 45 de msuri, care includ att msuri legate de suprafa (precum plile de agromediu i plile compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicapuri naturale), ct i msuri care nu sunt legate de suprafa (precum modernizarea exploa taiilor agricole i nfiinarea unor servicii de baz pentru economia i populaia rural).

4.4. Politica Uniunii privind mediul este conceput astfel nct s contribuie la protecia i la mbuntirea calitii mediului i a vieii cetenilor, precum i la utilizarea raional a resurselor naturale, inclusiv pe plan internaional. Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE) (2) este programul prin care se aloc cele mai multe fonduri (cheltuieli n valoare de 212 milioane de euro n 2012) pentru cofinanarea de proiecte desfurate n statele membre n sprijinul naturii i al biodiversitii, al politicii i guvernanei n materie de mediu, precum i n sprijinul informrii i al comunicrii.

4.5. Politica comun n sectorul pescuitului, din cadrul domeniului de politici Afaceri maritime i pescuit, vizeaz obiective generale similare cu cele ale politicii agricole comune (a se vedea punctul 3.2 din capitolul 3). Fondul european pentru pescuit (3) (FEP) este instrumentul principal al acestei politici (cheltuieli n valoare de 478 de milioane de euro n 2012).

_____________ (1) Aceast sum include pli pentru finalizarea unor programe ante rioare (2000-2006) (135 de milioane de euro) i pentru alte msuri (resursele genetice) (1,2 milioane de euro). (2) Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 149, 9.6.2007, p. 1). (3) Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului (JO L 223, 15.8.2006, p. 1).

110

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.6. n ceea ce privete domeniul Sntate i protecia consumatorilor, UE contribuie, pe de o parte, la protecia sntii umane i a sntii animalelor i a plantelor i, pe de alt parte, la bunstarea consumatorilor. Majoritatea plilor se efectueaz pentru programele de eradicare a bolilor la animale i pentru anumite agenii (4) ale UE (215 milioane de euro i, respectiv, 167 de milioane de euro n 2012).

4.7. n ceea ce privete acest grup de politici n ansamblul su, principalul risc pentru regularitate l reprezint neeligibi litatea cheltuielilor, determinat de nerespectarea unor norme i condiii de eligibilitate adesea complexe. n cazul dezvoltrii rurale, acest risc este i mai mare n cazul unor programe cu rate sczute de implementare, n cadrul crora pot fi declarate cheltuieli neeligibile pentru a se evita ca statele membre s piard fonduri UE.

4.7. n ceea ce privete complexitatea normelor i a condiiilor de eligibilitate menionate de Curte, Comisia subliniaz c aceasta este, ntr-o anumit msur, o consecin a obiectivelor ambiioase ale politicii de dezvoltare rural. n plus, Comisia ar dori s sublinieze c, n cadrul auditurilor pe care se bazeaz observaiile Curii din prezentul capitol, Curtea a constatat doar cteva cazuri care susin afirmaia sa privind creterea riscului n materie de regularitate pentru dezvoltarea rural ca urmare a faptului c statele membre declar cheltuieli neeligibile pentru a evita pierderea fondurilor UE. Comisia nsi a observat c unele state membre recurg n mod frecvent la pli n avans i la instrumente de inginerie financiar care pot avea un impact asupra reducerii sau a evitrii unei pierderi de fonduri conform normelor N + 2. Pentru a atenua acest risc, serviciile Comisiei au abordat aceste chestiuni cu statele membre n cauz.

Sfera i abordarea auditului


4.8. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul grupului de politici Dezvoltare rural, mediu, pescuit i sntate, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: auditul a presupus examinarea unui eantion de 177 de operaiuni, astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie repre zentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul grupului de politici. n 2012, eantionul era format din 160 de operaiuni pentru dezvoltare rural (5) i din 17 operaiuni aferente domeniilor mediului, pescuitului i sntii (6); 4.8. A se vedea comentariile detaliate de la capitolul 1.

Comisia urmrete ndeaproape evoluia metodologiei aplicate de Curte, inclusiv n ceea ce privete eantionarea n dou etape, n vederea identificrii unui potenial impact asupra indicelui de eroare estimat.

_____________ (4) Centrul European de Prevenire i Control al Bolilor, Autoritatea European pentru Sigurana Alimentar, Agenia European pentru Medicamente. (5) Republica Ceh, Germania (Brandenburg i Berlin, SchleswigHolstein), Grecia, Spania (Andaluzia), Frana, Italia (Basilicata, Bolzano, Sardinia), Lituania, Austria, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovenia, Finlanda i Regatul Unit (Anglia, Scoia). (6) Eantionul cuprindea 11 operaiuni care fceau obiectul gestiunii directe i ase operaiuni care fceau obiectul gestiunii partajate n Republica Ceh, Grecia, Spania, Polonia i Regatul Unit.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

111

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n ceea ce privete ecocondiionalitatea, Curtea i-a axat testele asupra obligaiilor BCAM (bune condiii agricole i de mediu) i asupra acelor cerine legale n materie de gestionare (7) pentru care s-au putut obine probe de audit i n legtur cu care s-a putut ajunge la o concluzie n cursul vizitelor de audit;

Respectarea obligaiilor n materie de ecocondiionalitate nu constituie un criteriu de eligibilitate pentru plile efectuate n cadrul PAC i, prin urmare, controalele efectuate cu privire la aceste cerine nu vizeaz legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente. Ecocondiionalitatea este un mecanism prin care agri cultorii sunt sancionai n cazul n care nu respect o serie de norme care au la baz, n general, alte politici dect PAC i care se aplic cetenilor UE independent de PAC. Prin urmare, Comisia consider c sanciunile impuse n cazul nclcrii cerinelor de ecocondiionalitate nu ar trebui s fie avute n vedere pentru calcularea indicilor de eroare pentru PAC.

reducerile i excluderile [care trebuie aplicate de statele membre n cazurile n care beneficiarii ajutorului acordat de UE declar o suprafa de teren mai mare dect cea real sau un numr de animale mai mare dect cel efectiv existent ori un cuantum mai mare de cheltuieli eligibile dect cel real (8)] nu sunt luate n considerare la calcularea indicelui de eroare al Curii (9); n cadrul evalurii sistemelor privind dezvoltarea rural, s-au examinat apte agenii de pli (10) din ase state membre: Bulgaria, Germania (Brandenburg i Berlin), Frana, Polonia, Romnia (ambele agenii de pli) i Suedia. Pentru domeniul de politici Sntate i protecia consumatorilor, Curtea a testat sistemul de control intern al DG SANCO (11); au fost examinate raportul anual de activitate al DG AGRI (12) (aspectele referitoare la dezvoltarea rural) i cel al DG MARE (13) din cadrul Comisiei; n plus, pentru a evalua temeiul deciziilor de verificare i validare adoptate de Comisie, Curtea a examinat activitatea de audit desfurat de DG AGRI n vederea verificrii i validrii conturilor (pentru FEGA i pentru FEADR) i a efectuat vizite la organismele de certificare din Bulgaria, Luxemburg, Romnia i Regatul Unit (Irlanda de Nord).

_____________ (7) Totalitatea dispoziiilor aferente cerinelor legale n materie de gestionare 6-8 (privind identificarea i nregistrarea animalelor) i nerespectarea evident a cerinelor legale n materie de gestionare 1 (referitoare la Directiva privind psrile), 2 (referitoare la Directiva privind apele subterane), 4 (referitoare la Directiva privind nitraii) i 16 i 18 (referitoare la bunstarea animalelor). (8) Articolele 16, 17 i 30 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului n ceea ce privete punerea n aplicare a procedurilor de control i a ecocondiionalitii n cazul msurilor de sprijin pentru dezvoltare rural (JO L 25, 28.1.2011, p. 8). (9) Cu excepia cazurilor n care statele membre identificaser deja neregularitatea fr s aplice reducerile/excluderile necesare. (10) Ageniile de pli i controalele-cheie au fost selectate pe baza unei analize a riscurilor. (11) Direcia General Sntate i Consumatori (DG SANCO) din cadrul Comisiei. (12) Direcia General Agricultur i Dezvoltare Rural (DG AGRI) din cadrul Comisiei. (13) Direcia General Afaceri Maritime i Pescuit (DG MARE) din cadrul Comisiei.

112

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
4.9. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 4.1. Din cele 177 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 111 (63 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 7,9 % (14). 4.9. Comisia ia not de indicele de eroare cel mai probabil estimat de Curte, ns nu mprtete opinia Curii cu privire la legalitatea i regularitatea uneia dintre operaiuni. n consecin, acest lucru conduce la o estimare mai sczut, de ctre Comisie, a nivelului plilor necuvenite. Contient fiind de faptul c planul de aciune elaborat n 2012 nu va avea un impact imediat, Comisia constat c nivelul de eroare estimat de ctre Curte a rmas stabil. A se vedea, de asemenea, rspunsurile la punctele 1.12 i 1.13 referitoare la impactul recupe rrilor i al coreciilor financiare asupra proteciei intereselor financiare ale UE.

Dezvoltare rural
4.10. n ceea ce privete cheltuielile aferente dezvoltrii rurale, dintre cele 160 de operaiuni cuprinse n eantion, 101 (63 %) erau afectate de eroare. Dintre aceste operaiuni, 59 (58 %) erau afectate de erori cuantificabile. 4.10. n declaraia sa de asigurare pentru 2012, directorul general al DG AGRI i-a meninut rezerva privind cheltuielile aferente dezvoltrii rurale. Aceast rezerv este nsoit de o serie de msuri corective stabilite de ctre Comisie, n colaborare cu cele 27 de state membre, pentru a remedia situaia. Indicele de eroare pentru dezvoltarea rural trebuie s fie, de asemenea, evaluat prin prisma obiectivelor ambiioase ale politicii de dezvoltare rural. 4.11. Curtea consider c, pentru majoritatea operaiunilor afectate de eroare, autoritile naionale dispuneau de informaii suficiente care s le fi permis detectarea i corectarea erorilor respective. 4.11. Comisia mprtete opinia conform creia autoritile naionale ar fi putut identifica multe dintre erorile constatate de Curte: conform normelor PAC, statele membre dispun de toate instru mentele necesare pentru a atenua majoritatea riscurilor de producere a erorilor. Ca urmare a rezervelor formulate de ctre directorul general al DG AGRI n 2011 i 2012, au fost puse n aplicare, n cola borare cu statele membre, planuri de aciune ample pentru a determina cauzele principale ale erorilor evideniate i msurile corective adecvate. 4.12. n cursul auditurilor efectuate n unele state membre, serviciile Comisiei au constatat deficiene similare cu cele identificate de Curtea de Conturi. Discrepana dintre erorile detectate de ctre Curte i cele constatate de statele membre pe parcursul controalelor efectuate la nivel naional, conform rapoartelor anuale ale Comisiei, pare a fi mai marcat n cazul msurilor care nu vizeaz suprafaa i care nu sunt reglementate de Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS). Aceasta confirm faptul c, atunci cnd IACS este pus n aplicare n mod corect, acest sistem este un instrument eficace pentru reducerea n mod corespunztor a riscului de producere a erorilor.

4.12. Testele efectuate pe operaiuni au presupus examinarea unor operaiuni din cadrul a 27 de msuri diferite. Din cele 160 de operaiuni, 80 erau legate de suprafa, iar 80 nu erau legate de suprafa. S-au detectat erori n toate statele membre i pentru aproape toate msurile incluse n eantion. Ca n 2011, msurile care nu erau legate de suprafa au reprezentat o component major (65 %) a indicelui de eroare cel mai probabil raportat la punctul 4.9.

_____________ (14) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 4,5 % i 11,3 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

113

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Planurile de aciune evocate la punctul 4.11, n special cele elaborate ca urmare a raportului anual de activitate pe 2012, abordeaz n mod specific chestiuni legate de msurile care nu vizeaz suprafaa. Pentru unele cazuri semnalate, eroarea nu are un impact financiar comparabil cu eroarea raportat de Curte. n ceea ce privete exemplele menionate de Curte n casetele 4.1-4.4 i 4.6, acestea vor fi monitorizate de ctre serviciile Comisiei, alturi de autoritile naionale, i, dac este cazul, vor fi supuse procedurii de verificare a conformitii. 4.13. Motivul care a stat la baza majoritii erorilor cuanti ficabile era acela c beneficiarii nu au respectat cerinele de eligibilitate, n special cele referitoare la: (a) angajamentele de agromediu; (b) cerinele specifice pentru proiectele de investiii; (c) normele n materie de achiziii. O analiz a fiecruia dintre aceste elemente este prezentat n cele ce urmeaz. 4.14. Eantionul de 160 de operaiuni a inclus 43 de operaiuni pentru agromediu. Curtea a identificat 11 cazuri (26 %) n care fermierii nu respectaser angajamentele de agromediu pe care i le asumaser. O descriere a unei astfel de erori identificate de Curte este prezentat n caseta 4.1. 4.14. Comisia a auditat punerea n aplicare a msurilor de agromediu n toate statele membre n perioada de programare 2007-2013. n pofida unor probleme care persist, punerea n aplicare s-a mbuntit, n ansamblu, pe parcursul perioadei examinate. Comisia, mpreun cu autoritile poloneze, va monitoriza exemplul prezentat n caseta 4.1. n pofida acestei erori, Comisia consider c sistemul polonez s-a mbuntit, n ansamblu.
Caseta 4.1 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nerespectarea angajamentelor de agromediu Caseta 4.1 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nerespectarea angajamentelor de agromediu

Un beneficiar din Polonia s-a angajat s respecte, pentru nou parcele (141,59 hectare), o serie de cerine specifice legate de meninerea unei puni permanente extensive i de protecia unor specii de psri pe cale de dispariie i a habitatelor lor. n principal, beneficiarul se angaja ca, n fiecare an i n locuri diferite, s lase necosit o suprafa reprezentnd ntre 5 % i 10 % din parcele. Pentru aceasta, beneficiarul urma s primeasc 270 de euro pe hectar. Curtea a constatat c, pentru unele dintre parcele, aceste cerine nu erau respectate: o parcel era complet cosit, n timp ce n cazul altor parcele, aria suprafeei necosite era aceeai ca n anii anteriori sau era situat ntr-un loc diferit fa de cel indicat de expertul ornitolog. Cerinele erau respectate n totalitatea lor numai n cazul a dou dintre cele nou parcele declarate (21,02 hectare). Cazuri similare de neconformitate cu cerinele de agromediu au fost detectate n Republica Ceh, Germania (Schleswig-Holstein), Grecia, Frana i Regatul Unit (Anglia).

n cadrul auditurilor sale privind punerea n aplicare a msurilor de agromediu, Comisia a identificat posibilitatea de a mbunti sistemul de control pentru a evalua mai bine respectarea de ctre agricultori a angajamentelor asumate. n ceea ce privete statele membre menionate de Curte, procedurile de verificare a conformitii n curs de desfurare n Polonia, Republica Ceh, Frana i Regatul Unit (Anglia) vor permite aplicarea, dac este cazul, a unor corecii financiare.

114

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.15. Criteriile de eligibilitate i procedurile de selecie contribuie la orientarea ajutorului ctre anumite categorii de beneficiari, urmrindu-se astfel mbuntirea eficacitii cheltu ielilor aferente dezvoltrii rurale. Cu toate acestea, din cele 80 de operaiuni legate de proiecte de investiii care au fost incluse n eantionul auditat, 21 (26 %) nu respectau cerinele de eligi bilitate. O descriere a unei astfel de erori este prezentat n caseta 4.2.

4.15. n auditurile sale, Comisia a identificat, de asemenea, n unele state membre, deficiene la nivelul punerii n aplicare a crite riilor de selecie i a aplicat corecii financiare n acest sens. Criteriile de selecie reprezint unul dintre domeniile abordate n planurile de aciune menite s reduc indicele de eroare aferent dezvoltrii rurale. Comisia monitorizeaz n cadrul procedurii de verificare a confor mitii exemplul prezentat n caseta 4.2.

Caseta 4.2 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nerespectarea cerinelor de eligibilitate n cazul unui proiect de investiii

n Spania (Andaluzia), un beneficiar a primit o finanare n valoare de 1,4 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigaii, sub rezerva a dou condiii: proiectul trebuia s fie viabil din punct de vedere economic, iar consumul de ap trebuia meninut sau redus sub nivelul de 3 000 m3 pe hectar pe an, nivel nregistrat de beneficiar la momentul depunerii cererii de finanare. Curtea a constatat c niciuna dintre aceste condiii nu fusese ndeplinit. Proiectul nu era viabil din punct de vedere economic la momentul depunerii cererii de finanare i ar fi trebuit s fie respins; pentru ca aceast condiie de viabilitate s fie ndeplinit, ar fi fost necesar ca nivelul consumului de ap s depeasc 6 000 m3 pe hectar pe an, adic de dou ori mai mult dect drepturile la ap ale beneficiarului de la momentul respectiv. Consumul de ap nu a fost meninut i nici nu a fost redus, aa cum se cerea; de fapt, la finalizarea proiectului, nivelul crescuse la 8 000 m3 pe hectar pe an, ceea ce nseamn c plata nu ar fi trebuit s fie efectuat. Nerespectarea celor dou condiii de eligibilitate atrage dup sine neeligibilitatea cheltuielilor. S-au constatat cazuri de nerespectare a cerinelor de eligibilitate pentru proiectele de investiii i n Germania (Schleswig-Holstein), Grecia, Frana, Italia (Bolzano, Sardinia), Lituania, Polonia, Portugalia, Romnia i Regatul Unit (Anglia).

4.16. n cazul a 26 din cele 160 de operaiuni auditate, beneficiarul avea obligaia de a respecta normele privind achiziiile publice. n 17 cazuri (65 %), Curtea a constatat c cel puin o norm n materie de achiziii nu a fost respectat. Cinci dintre aceste cazuri au fost clasificate ca nclcri grave, astfel cum este ilustrat n caseta 4.3.

4.16. Nerespectarea normelor n materie de achiziii publice nu presupune neaprat c toate cheltuielile vizate au fost utilizate n mod necorespunztor, ntruct proiectul ca atare i poate atinge n continuare obiectivul i poate aduce o valoare adugat. A se vedea i punctul 4.25.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

115

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 4.3 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nclcarea normelor privind achiziiile publice

Caseta 4.3 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nclcarea normelor privind achiziiile publice

n Romnia, beneficiarul (o municipalitate rural) a solicitat sprijin pentru un proiect de investiii care includea o reea de alimentare cu ap potabil, un sistem de canalizare, modernizarea drumurilor locale i o cldire destinat comunitii. apte ofertani au depus oferte, cinci dintre acestea fiind respinse de beneficiar ntruct nu ndeplineau cerinele. Curtea a constatat c ofertantul ctigtor nu ndeplinea dou cerine stabilite n cadrul procedurii i c, n plus, alte oferte fuseser excluse tocmai pentru c nu ndeplineau aceste cerine. Din cauza neconformitii cu documentaia de atribuire i a nerespectrii principiului tratamentului egal, aspecte care au inf luenat rezultatul procedurii de achiziii, cheltuielile n cauz sunt neeligibile. Curtea a constatat cazuri de nclcare a normelor n materie de achiziii publice i n Spania (Andaluzia), Frana, Lituania, Polonia i Slovenia.

n ceea ce privete Romnia, n auditurile sale, Comisia a constatat, de asemenea, deficiene importante, o procedur de verificare i nchidere a conturilor fiind n curs. Serviciile Comisiei vor examina constatrile Curii, alturi de autoritile naionale, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE i de a recupera toate plile necuvenite.

4.17. Curtea a constatat c 35 % din totalul erorilor afectau un numr mai mare de pli, i nu doar plata examinat. Un exemplu n acest sens este prezentat n caseta 4.4.
Caseta 4.4 Exemplu de eroare recurent privind eligibilitatea: includerea de TVA neeligibil Caseta 4.4 Exemplu de eroare recurent privind eligibilitatea: includerea de TVA neeligibil

n Frana, unul dintre beneficiarii msurii Conservarea i punerea n valoare a patrimoniului rural era un organism public. Beneficiarul a declarat cheltuieli care includeau TVA neeligibil; acestea au fost acceptate de agenia de pli i au beneficiat de cofinanare de la bugetul UE. Cu toate acestea, baza juridic aplicabil stipuleaz c TVA-ul este neeligibil n cazul activitilor sau al operaiunilor efectuate de ctre organisme de drept public care acioneaz n calitate de autoriti publice. Curtea a constatat c agenia de pli a acceptat n repetate rnduri TVA neeligibil i n cazul altor pli. S-au detectat erori recurente cu impact financiar i n Spania (Andaluzia), Italia (Bolzano), Polonia, Portugalia i Romnia.

n cadrul procedurii de verificare a conformitii, serviciile Comisiei vor examina constatrile Curii, alturi de autoritile naionale, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE i de a recupera toate plile necuvenite.

116

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.18. n cadrul anumitor sisteme de ajutor aferente FEADR (15), beneficiarii ajutoarelor acordate de UE au obligaia legal de a ndeplini anumite cerine de eco condiionalitate, aa cum sunt descrise n capitolul 3 (punctul 3.5). Curtea a constatat cel puin o nclcare a ecocondiionalitii n cazul a 25 (33 %) dintre cele 75 de pli care fceau obiectul acestor cerine (16). Curtea a observat probleme semnificative legate n special de punerea n aplicare a cerinelor de ecocondiionalitate privind identi ficarea i nregistrarea animalelor.

4.18. Respectarea obligaiilor n materie de ecocondiionalitate nu constituie un criteriu de eligibilitate pentru plile efectuate n cadrul PAC i, prin urmare, controalele efectuate cu privire la aceste cerine nu vizeaz legalitatea i regularitatea operaiunilor subiacente. Ecocondiionalitatea este un mecanism prin care agricultorii sunt sancionai n cazul n care nu respect o serie de norme care au la baz, n general, alte politici dect PAC i care se aplic cetenilor UE independent de PAC. Prin urmare, Comisia consider c sanciunile impuse pentru nclcarea cerinelor de ecocondiionalitate nu ar trebui s fie luate n considerare la calcularea indicilor de eroare pentru PAC. n ceea ce privete problemele semnificative constatate la nivelul iden tificrii i al nregistrrii animalelor, DG AGRI este de acord cu observaia Curii i acord o atenie deosebit acestor cerine n cursul auditurilor sale n materie de ecocondiionalitate.

Mediu, pescuit i sntate


4.19. n ceea ce privete domeniile mediului, pescuitului i sntii, dintre cele 17 operaiuni cuprinse n eantion, 10 (59 %) erau afectate de erori. Din aceste operaiuni, 4 (40 %) erau afectate de erori cuantificabile. Principalul motiv care a stat la baza erorilor cuantificabile a fost acela c beneficiarii nu au respectat cerinele de eligibilitate. Un exemplu n acest sens este descris n caseta 4.5.
Caseta 4.5 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nerespectarea principiului complementaritii Caseta 4.5 Exemplu de eroare privind eligibilitatea: nerespectarea principiului complementaritii

Programul LIFE nu finaneaz msuri acoperite de alte instrumente financiare ale UE. Acest principiu al complementaritii nseamn c beneficiarii trebuie s se asigure c nicio alt surs de finanare direct sau indirect din partea UE nu este utilizat pentru cofinanarea proiectului LIFE pe care l desfoar. Un beneficiar din Ungaria al unui proiect LIFE, care viza refacerea unui zone de mlatin, a beneficiat i de alte ajutoare din partea UE (inclusiv pentru situri NATURA 2000 i pentru zone defavorizate) pentru aceleai terenuri declarate n cadrul proiectului LIFE. Aceast situaie a fost acceptat de Comisie atunci cnd a autorizat plata ajutorului. Din cauza nerespectrii principiului complementaritii, cheltuielile n cauz sunt parial neeligibile.

Ajutoarele evocate de Curte nu vizeaz, n mod direct sau indirect, proiectul LIFE sau eventualele aciuni specifice din cadrul acestuia, ci reprezint compensri acordate proprietarilor de terenuri, care decurg din dispoziiile specifice aferente schemei de dezvoltare rural. Aceste compensri nu vizeaz orice aciuni specifice incluse n proiect, ci au domenii de aplicare i finaliti diferite de cele ale proiectului LIFE. Comisia consider c aceste sume nu pot fi considerate ca reprezentnd o finanare direct sau indirect a proiectului.

_____________ (15) Astfel cum se prevede la articolul 50a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 277, 21.10.2005, p. 1). (16) nclcrile constatate reprezint 0,4 puncte procentuale din indicele de eroare prezentat de Curte la punctul 4.9.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

117

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

EFICACITATEA SISTEMELOR Dezvoltare rural Sistemele statelor membre privind regularitatea operaiunilor
4.20. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control (17) ale statelor membre sunt prezentate sintetic n anexa 4.2. 4.20. Rspuns comun la punctele 4.20 i 4.21:

ntr-adevr, ine de responsabilitatea statelor membre s se asigure c sistemul administrativ i de control existent ndeplinete cerinele legale i c fondurile FEGA i FEADR nu sunt expuse vreunui risc financiar. Sistemul de gestiune partajat a fondurilor FEGA i FEADR este conceput de aa natur nct, n cazul n care sunt identificate defi ciene care presupun riscuri financiare pentru fondurile respective, Comisia impune statelor membre n cauz corecii financiare nete. Comisia este contient de anumite deficiene existente n sistemul de control al statelor membre pentru FEADR, n special n ceea ce privete msurile care nu fac obiectul sistemului IACS. Aceste defi ciene sunt semnalate de ctre organismele de certificare n rapoartele lor anuale. Organismele de certificare formuleaz recomandri menite s mbunteasc sistemele de control i verific dac aceste reco mandri au fost aplicate. Cu ocazia efecturii analizei riscurilor i a definirii propriului program de audit n cadrul procedurii de verificare a conformitii, Comisia ia n considerare constatrile organismelor de certificare, precum i alte informaii disponibile.

4.21. n acest sens, autoritile statelor membre au respon sabilitatea de a institui i a aplica n special: (a) proceduri administrative i de control corespunztoare, care s asigure exactitatea declaraiilor ntocmite de soli citant i ndeplinirea condiiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului; (b) controale la faa locului care s acopere, n funcie de sistemul de ajutor, cel puin 5 % din totalul beneficiarilor sau din cheltuieli (18). Ar trebui instituite proceduri cores punztoare pentru selectarea beneficiarilor i pentru a asigura calitatea i raportarea controalelor, precum i caracterul adecvat al coreciilor efectuate; (c) un sistem care s garanteze un control eficace al respectrii ecocondiionalitii.

_____________ (17) n ceea ce privete msurile de dezvoltare rural legate de suprafa, cum ar fi msurile de agromediu, verificarea anumitor elemente-cheie precum suprafaa eligibil se efectueaz prin inter mediul Sistemului integrat de administrare i control (IACS Inte grated Administration and Control System), care este descris n capitolul 3 (punctul 3.18). Alte cerine legate de eligibilitate se verific prin sisteme de control special concepute n acest scop. Dup cum se arat n capitolul 3 (anexa 3.2), Curtea a constatat c sistemele IACS erau parial eficace ntr-o agenie de pli i ineficace n alte dou agenii. (18) Articolele 12 i 25 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011.

118

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.22. n ceea ce privete Frana, Curtea a semnalat n Raportul anual 2010 c sistemele erau ineficace (19). n contextul Declaraiei de asigurare (DAS) privind exerciiul 2012, Curtea a organizat o misiune pentru a verifica dac deficienele raportate n 2010 au fost remediate. Curtea a constatat c, n regiunea vizitat (Midi-Pirinei), patru (20) dintre cele apte deficiene raportate fie nu fuseser deloc remediate, fie fuseser remediate numai parial. n plus, rezul tatele testelor efectuate pe operaiuni pentru alte trei regiuni din Frana au artat c o a cincea deficien (21) persista n continuare n aceste regiuni.

4.22. Organismul de certificare francez a semnalat, pentru ultimele dou exerciii consecutive, probleme importante n sistemul de control al FEADR; au fost lansate proceduri de corecie financiar pentru ambele exerciii vizate. Autoritile franceze au fost invitate s remedieze deficienele constatate, care vor face obiectul unui control n cadrul procedurilor deschise deja. n timpul propriilor audituri efectuate n Frana, serviciile Comisiei au constatat, de asemenea, deficiene sistematice asemntoare celor iden tificate de Curtea de Conturi. n plus, serviciile Comisiei au dat curs constatrilor Curii i au identificat 3 dintre deficienele relevate de CCE (lipsa unei revizuiri a activitii de ctre un membru al perso nalului cu funcii de conducere, ineficacitatea analizei riscurilor, eantioane aleatorii insuficiente). Procedura de verificare i nchidere a conturilor este n curs.

4.23. n ceea ce privete celelalte cinci state membre, auditul Curii a evaluat respectarea dispoziiilor cuprinse n reglemen trile aplicabile, precum i eficacitatea sistemelor n ceea ce privete asigurarea regularitii operaiunilor. Au fost examinate n special cele trei elemente menionate la punctul 4.21. 4.24. n cazul acestor cinci state membre, Curtea a iden tificat urmtoarele deficiene principale: 4.24. De fiecare dat cnd, n cadrul auditurilor sale, Comisia identific deficiene la nivelul controalelor administrative, aceasta le monitorizeaz prin intermediul procedurii de verificare a conformitii, pentru a proteja interesele financiare ale UE.

deficiene la nivelul controalelor administrative privind condiiile de eligibilitate i angajamentele, cum ar fi nede tectarea TVA-ului neeligibil sau a dublei finanri, n toate cele cinci state membre; evaluare insuficient a caracterului rezonabil al costurilor [Germania (Brandenburg i Berlin), Polonia, Romnia i Suedia]; Comisia consider c verificrile administrative ale caracterului rezonabil al costurilor sunt eseniale pentru asigurarea eficacitii ntregului sistem de control. Pe parcursul auditurilor sale de conformitate, Comisia a identificat, de asemenea, deficiene n evaluarea caracterului rezonabil al costurilor i a impus corecii financiare n acest sens, pentru a proteja interesele financiare ale UE. n timpul misiunilor sale de audit, Comisia examineaz, de asemenea, n mod sistematic, aspectele menionate de Curtea de Conturi. n situaia n care se constat deficiene, se aplic corecii financiare statelor membre vizate, prin intermediul procedurii de verificare a conformitii conturilor, i se formuleaz recomandri pentru mbuntirea sistemelor de control.

deficiene n aplicarea reducerilor sau a recuperrilor n toate cele cinci state membre;

_____________ (19) Raportul anual 2010, anexa 3.2.2. (20) Lipsa unei examinri sistematice a controalelor administrative; defi ciene n procedura de selectare a beneficiarilor n vederea controalelor la faa locului; lipsa verificrii caracterului rezonabil al costurilor; controale insuficiente ale cheltuielilor declarate. (21) Lipsa controalelor cu privire la o condiie de eligibilitate aplicabil pentru plile compensatorii acordate fermierilor din zonele cu handicapuri naturale.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

119

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

calitate nesatisfctoare a controalelor la faa locului n toate cele cinci state membre: de exemplu, aceste controale nu acopereau toate angajamentele i toate obli gaiile i/sau nu au fost detectate toate neconformitile; deficiene la nivelul conceperii i al implementrii sistemului de control pentru controalele n materie de ecocondiionalitate n toate cele cinci state membre, cum ar fi standarde naionale BCAM insuficiente sau punerea incorect n aplicare, la nivel naional, a Directivei privind nitraii. Comisia a efectuat audituri de ecocondiionalitate n cele cinci state membre auditate de Curte (chiar dac nu n aceleai regiuni din Germania) i a constatat, de asemenea, deficiene la nivelul definirii i al controlului standardelor privind bunele condiii agricole i de mediu, precum i al cerinelor de regle mentare n materie de gestionare. n cazul constatrii unui risc evident pentru fonduri, Comisia a aplicat o corecie financiar n cadrul acestor anchete; n unele cazuri, procedura de verificare i nchidere a conturilor este nc n curs n ceea ce privete anchetele referitoare la urmtoarele cinci state membre: RO, BG, PL, SE i DE. Deficienele menionate de Curte sunt abordate n cadrul planurilor de aciune ample, puse n aplicare n colaborare cu statele membre ca rspuns la rezervele referitoare la cheltuielile aferente dezvoltrii rurale n 2011 i 2012, formulate de DG AGRI n rapoartele sale anuale de activitate pentru 2011 i 2012, i care ar trebui s dea roade n urmtorii ani.

Aceste deficiene sunt foarte similare cu cele detectate i raportate de Curte n legtur cu alte ase state membre care au fcut obiectul auditului n anul precedent (22).

4.25. Cea mai important deficien detectat de Curte era legat de controalele ineficace cu privire la normele n materie de achiziii publice, aceast problem fiind evident n toate cele cinci state membre. Cu titlu ilustrativ, Curtea a examinat 40 de proceduri de achiziii publice n aceste cinci state membre i a constatat c 16 dintre acestea (40 %) erau afectate de eroare. n 6 dintre cele 40 de cazuri, au fost iden tificate cheltuieli neeligibile. Per ansamblu, n urma auditului, sau detectat cheltuieli neeligibile n valoare de peste 9 milioane de euro, rezultate din nerespectarea normelor privind achiziiile. Un caz implicnd cheltuieli neeligibile este prezentat n caseta 4.6.

4.25. De asemenea, Comisia a constatat deficiene semnificative la nivelul respectrii normelor privind achiziiile publice i va impune corecii financiare n vederea acoperirii riscurilor financiare pentru FEADR. Achiziiile publice constituie, de asemenea, unul dintre elementele centrale identificate ale planurilor de aciune menionate la punctul 4.11. Cu toate acestea, ar trebui remarcat faptul c nerespectarea normelor n materie de achiziii publice nu presupune neaprat c toate chel tuielile n cauz sunt neeligibile, ntruct proiectul ca atare i poate atinge n continuare obiectivul i poate aduce o valoare adugat. Serviciile Comisiei lucreaz n prezent la elaborarea unor orientri comune pentru toate fondurile UE, pentru determinarea nivelului coreciilor financiare n cazul nerespectrii normelor privind achiziiile publice a se vedea, de asemenea, punctul 4.16. n ceea ce privete Romnia, Comisia a constatat, de asemenea, n auditurile sale, deficiene importante, o procedur de verificare i nchidere a conturilor fiind n curs. Serviciile Comisiei vor examina constatrile Curii, alturi de autoritile naionale, cu scopul de a proteja interesele financiare ale UE i de a recupera toate plile necuvenite.

_____________ (22) Raportul anual 2011, punctele 4.24-4.32 din capitolul 4.

120

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

Caseta 4.6 Exemplu de caz n care controalele administrative efectuate de un stat membru aveau o calitate nesatisfctoare

n cazul unei proceduri de achiziii publice verificate n Germania (Brandenburg i Berlin), agenia de pli nsi beneficiase, n perioada 2008-2012, de un ajutor FEADR n valoare de peste 2,2 milioane de euro, n cadrul msurii Asisten tehnic, pentru sistemul su IT externalizat. Curtea a constatat c atribuirea contractului pentru sistemul IT i pentru activitile ulterioare de mentenan s-a realizat n urma unei proceduri negociate fr publicarea unui anun, i nu printr-o procedur deschis sau restrns care ar fi fost necesar n acest caz. Nerespectarea procedurilor prevzute de legislaie face ca aceste cheltuieli s fie neeligibile pentru finanare din partea UE. Aceeai situaie privind atribuirea contractelor pentru sisteme IT a fost observat n alte 11 landuri din Germania.

Sistemele Comisiei privind regularitatea operaiunilor


Procedurile Comisiei de verificare i validare a conturilor

4.26. Gestiunea majoritii cheltuielilor agricole este partajat ntre statele membre i Comisie. Ajutorul este pltit de statele membre, crora Comisia le ramburseaz apoi sumele corespunztoare (lunar, n cazul FEGA, i trimestrial, n cazul FEADR). Pentru a-i putea asuma rspunderea final pentru execuia bugetului, Comisia aplic dou proceduri separate de verificare i validare a conturilor (23): (a) o procedur anual de validare financiar, care acoper conturile anuale i sistemul de control intern ale fiecrei agenii de pli acreditate. Decizia rezultat se bazeaz pe auditurile desfurate de organismele de certificare inde pendente n statele membre, care sunt apoi prezentate Comisiei; (b) o procedur multianual de validare a conturilor din punctul de vedere al conformitii, care poate determina aplicarea unor corecii financiare pentru statul membru respectiv n cazul n care cheltuielile nu au fost efectuate n conformitate cu normele UE ntr-unul sau mai multe exerciii financiare. Deciziile rezultate se bazeaz pe auditurile efectuate de Comisie.

_____________ (23) n conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene i cu normele de aplicare a acestui regulament.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

121

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.27. n ceea ce privete organizarea activitii de audit de conformitate desfurate de Comisie, Curtea a constatat c majoritatea elementelor-cheie fuseser instituite i respectau principalele cerine de reglementare. Cuantumul cheltuielilor care au fcut obiectul auditului de conformitate, exprimat ca procent din cheltuielile totale, a fost de 47 % n 2008 i de 42 % n 2012. n programul anual de audit pentru 2013, procentajul planificat este de numai 19 %. n ceea ce privete activitatea de audit de conformitate desfurat, Curtea a detectat deficiene legate de controlul calitii, de documentaia de audit, precum i de modul de evaluare a probelor i de formulare a concluziilor (24).

4.27. Punctele 4.27-4.33 analizeaz punerea n aplicare a procedurii de verificare a conformitii. n ceea ce privete exerciiul financiar 2012: conform observaiilor juste formulate de Curte la punctul 4.33, suma coreciilor forfetare, care se nscrie n valoarea total a coreciilor financiare, a sczut, trecnd de la 68 % n 2011 la 12 % n 2012; n consecin, din ce n ce mai multe corecii financiare se bazeaz pe o estimare mai precis a riscurilor financiare pentru UE; astfel cum a evideniat, de asemenea, Curtea de Conturi la punctul 4.29, valoarea total a coreciilor financiare a crescut n ultimii ani. Acoperirea mai redus a auditului pentru 2013, menionat de Curte, reflect o decizie n materie de gestionare luat de ctre DG AGRI datorit necesitii de a utiliza resursele sale limitate pentru accelerarea analizrii cazurilor deschise, ceea ce a devenit mai complicat i mai costisitor din cauza faptului c s-a recurs mai frecvent la corecii financiare calculate, n loc s se recurg la sume forfetare, precum i pentru monitorizarea planurilor de aciune instituite n statele membre. Se poate observa totui c acoperirea real este mult mai ridicat, dat fiind c auditurile de conformitate vizeaz cel puin cheltuielile efectuate n ultimele 24 de luni (regula celor 24 de luni); datele pentru exerciiul 2013, care nu sunt relevante n contextul prezentului raport, nu vor fi cunoscute nainte de primvara anului 2014, cnd vor fi primite declaraiile anuale de cheltuieli. Se subliniaz faptul c sfera de acoperire a auditului prevzut n planificarea auditului pentru 2013 este orien tativ i nu poate fi comparat cu acoperirea real din exerciiile precedente. n plus, cheltuielile acoperite sunt cele care prezint riscul cel mai mare. Se remarc faptul c, pentru FEADR, numrul misiunilor de audit a crescut, trecnd de la 23 n 2012 la 35 n 2013. Aceste trei criterii eseniale demonstreaz eficacitatea punerii n aplicare a procedurii de verificare a conformitii n ceea ce privete reducerea riscului de producere a erorilor. Cu toate acestea, Comisia are n vedere unele mbuntiri suplimentare, n special n cadrul reformei PAC. Calitatea activitii de audit a Comisiei este garantat de principiul celor patru ochi, toate planurile i rapoartele de audit fiind examinate i discutate cu cadrele superioare ale auditorilor. Activitatea de audit este documentat cu ajutorul listelor de verificare i al rapoartelor i, ca urmare a observaiilor formulate de Curtea de Conturi n raportul su anual pentru 2011, documentaia de audit este n curs de mbuntire i de armonizare.

_____________ (24) Controlul insuficient al calitii i lipsa documentaiei de audit fuseser deja semnalate n Raportul anual 2011 (punctul 4.41 din capitolul 4).

122

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.28. Auditurile Comisiei sunt bazate pe sisteme i nu vizeaz verificarea regularitii operaiunilor subiacente. Eantioanele sunt selectate pe baza raionamentului auditorilor sau n mod aleatoriu i acoper cheltuieli care privesc mai multe exerciii bugetare. Astfel, activitatea de audit a Comisiei nu vizeaz calcularea unui indice de eroare anual. 4.29. n 2012, Comisia a adoptat trei decizii de confor mitate, care au determinat corecii financiare n valoare de 651 de milioane de euro (503 milioane de euro pentru FEGA i 148 de milioane de euro pentru FEADR). Valoarea medie a coreciilor financiare din perioada ultimilor cinci ani (2008-2012) a fost cu 30 % mai mare dect n perioada precedent (2003-2007), inndu-se seama de creterea bugetului ntre aceste dou perioade. 4.30. Utilizarea coreciilor financiare forfetare nu ine seama n mod suficient de natura i gravitatea nclcrii (25), dat fiind c se aplic aceeai corecie forfetar de 5 %, indiferent dac deficienele detectate privesc un singur control-cheie sau numeroase astfel de controale. Dei coreciile financiare forfetare au fost utilizate pe scar larg n trecut, n 2012 sa nregistrat ns o reducere considerabil a utilizrii lor. Totui, n 6 din cele 54 de cazuri din 2012, Comisia a redus corecia forfetar de 5 % propus iniial la 2 %, n urma procedurii de conciliere.

4.28. Auditurile Comisiei se bazeaz pe o analiz central a riscurilor care identific sectoarele cele mai expuse riscurilor, crora le vor fi consacrate activitile i resursele de audit pentru a asigura o mai bun protecie a intereselor financiare ale UE.

4.29. Comisia consider c aceast cretere cu 30 % a coreciilor financiare demonstreaz c eficacitatea procedurii de conformitate nu se afl n scdere.

4.30. n acest sens, Comisia dorete s sublinieze urmtoarele elemente. n 2012, numai 12 % din coreciile financiare erau corecii forfetare. Metodologia utilizat pentru calcularea coreciilor financiare, n vigoare ncepnd din 1997, este pe deplin compatibil i conform cu articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului. Acest lucru a fost confirmat de ctre Curtea de Justiie, inclusiv pentru cauzele semnalate dup intrarea n vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005. Comisia constat c neacumularea de corecii forfetare este criticat de ctre Curte. Curtea subliniaz, pe bun dreptate, faptul c Comisia a redus coreciile n urma procedurii de conciliere. n cele 6 cazuri vizate, ntocmai ca n toate cazurile similare, Comisia a examinat cu atenie explicaiile i noile informaii furnizate de statele membre n cursul acestei proceduri, nainte de a lua decizia ponderat de reducere a coreciei forfetare propuse iniial pentru a reflecta ct mai bine riscul real pentru bugetul UE. Se observ c, prin nsi natura sa, procedura contradictorie permite Comisiei s treac la o metod mai perfecionat de calculare a riscurilor pentru buget.

4.31. O problem persistent n ceea ce privete deciziile de conformitate o constituie durata procedurii. Curtea a semnalat deja acest aspect ntr-unul dintre rapoartele sale speciale din 2010 (26), dar a constatat c situaia nu s-a mbuntit. Examinarea unui eantion de proceduri de conformitate a artat c, n 2012, durata efectiv a procedurii (peste patru ani) era de dou ori mai mare dect durata prevzut de termenele interne ale Comisiei, ceea ce a condus la acumularea unui numr considerabil de dosare n lucru.

4.31. n special, n contextul pregtirii pentru punerea n aplicare a reformei PAC, Comisia va depune n continuare eforturi n vederea mbuntirii i a accelerrii acestui proces, innd totodat seama de necesitatea de a menine standarde de calitate ridicate i dreptul statului membru la replic.

_____________ (25) Articolul 31 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanarea politicii agricole comune (JO L 209, 11.8.2005, p. 1) prevede urmtoarele: Comisia evalueaz sumele care vor fi excluse pe baza gravitii abaterii constatate. Comisia ine cont de natura i gravitatea infraciunii, precum i de prejudiciul financiar cauzat Comunitii. (26) Raportul special nr. 7/2010 Auditul procedurii de verificare i validare a conturilor, punctele 68-73 i punctul 98.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

123

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.32. Curtea a constatat c decizia de validare financiar nu inea seama n mod suficient de rezultatele auditurilor de conformitate. Aceasta nseamn c fiabilitatea validrii financiare este redus.

4.32. Articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 precizeaz clar c decizia de verificare i nchidere a conturilor acoper integralitatea, corectitudinea i exactitatea conturilor anuale prezentate de ctre agenia de pli. Decizia se ia fr a aduce atingere deciziilor luate ulterior n temeiul procedurilor de verificare a conformitii. Prin urmare, cele dou proceduri sunt distincte i autonome, dei, n mod evident, complementare. ntruct procedura de verificare a conformitii poate fi lansat dup adoptarea deciziei de verificare i nchidere a conturilor, aceasta din urm nu ar trebui s se bazeze nici pe constatrile auditurilor de conformitate i nici pe constatrile Curii cu privire la regularitatea cheltuielilor, din motive evidente legate de calendarele, natura i domeniul de aplicare diferite ale diverselor exerciii. 4.33. Creterea valorii totale a coreciilor financiare pe parcursul ultimelor exerciii i reducerea semnificativ, n 2012, a proporiei coreciilor forfetare constatate de ctre Curte confirm fr echivoc eficacitatea sistemului. Cu toate acestea, Comisia are n vedere, n special n cadrul punerii n aplicare a reformei PAC, posibilitatea de a aduce mbuntiri destinate unei mai bune gestionri a procedurii n ceea ce privete estimarea mai precis a riscului financiar al UE i a calendarului.

4.33. Dei Comisia a mrit, n ultimii ani, valoarea total a coreciilor financiare i a redus semnificativ n 2012 proporia coreciilor forfetare (27), deciziile de conformitate nu sunt nc adoptate n mod adecvat i n timp util.

Procedura de consolidare a asigurrii

4.34. n 2010, Comisia a introdus un nou cadru de control, aplicabil n mod facultativ i intitulat consolidarea asigurrii cu privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor de la nivelul beneficiarilor finali prin intermediul activitii orga nismelor de certificare. Cadrul juridic propus pentru PAC dup 2013 include dispoziii legate de introducerea obligati vitii acestei proceduri n toate statele membre. 4.35. n cadrul procedurii de consolidare a asigurrii, orga nismele de certificare reefectueaz controlul unui eantion reprezentativ de operaiuni pe care agenia de pli le-a controlat la faa locului. n cazul n care Comisia consider c statele membre aplic aceast procedur n mod corect, coreciile financiare stabilite n cadrul verificrii i validrii conturilor pot fi limitate la indicele de eroare rezultat din statisticile certificate privind inspeciile. Comisia nu a recurs la aceast posibilitate pn n prezent, ntruct nu erau nde plinite condiiile pentru aplicarea unei astfel de limitri.

4.34. Exerciiul privind consolidarea asigurrii a fost conceput ca o prim etap a unui proces de dezvoltare menit s ofere mai multe garanii n ceea ce privete activitatea de control desfurat de statele membre. n aceast faz pregtitoare, exerciiul s-a dovedit a fi un bun instrument de nvare n comun, care a reunit participani voluntari, n vederea dezvoltrii i a perfecionrii procedurilor i orientrilor referitoare la legalitatea i regularitatea activitilor prevzute de noua legislaie privind reforma PAC. 4.35. O astfel de posibil plafonare, n anumite condiii, a nivelului coreciilor financiare la respectivul indice de eroare vizeaz procedurile de verificare a conformitii conturilor. ntr-adevr, n cazul n care un stat membru pune n aplicare propunerea menionat mai sus, iar organismul de certificare confirm fiabilitatea statisticilor de control pentru o anumit populaie, coreciile financiare aplicate unui stat membru pentru deficienele constatate la nivelul gestionrii i al controlului unei scheme de ajutoare pentru respectiva populaie vor fi limitate la indicele de eroare rezultat din statisticile de control n cauz. Dac organismul de certificare nu confirm indicele de eroare rezultat din statisticile de control ale ageniei de pli, condiiile necesare pentru plafonarea coreciilor financiare la nivelul indicelui de eroare nu sunt ndeplinite.

_____________ (27) Valoarea coreciilor forfetare ca procentaj din valoarea total a coreciilor financiare a sczut de la 68 % n 2011 la 12 % n 2012.

124

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.36. n 2012, auditul Curii a inclus patru dintre cele cinci state membre care au aplicat aceast procedur: dou state membre pentru FEADR (Bulgaria i Romnia) i dou state membre pentru FEGA [Luxemburg i Regatul Unit (Irlanda de Nord)]. Curtea a constatat deficiene grave la nivelul punerii n aplicare a procedurii.

4.36. n Irlanda de Nord urmeaz s aib loc o misiune de verificare a calitii activitii desfurate de organismul de certificare, de ndat ce se va primi rspunsul acestei ri la raportul Curii de Conturi. Pentru Romnia i Bulgaria nu se prevd misiuni de verificare deoarece organismul de certificare nu a putut confirma cheltuielile incluse n statisticile de control. Cu toate acestea, constatrile CCE fac obiectul unei examinri n aceste ri n vederea mbuntirii, n urmtorii ani, a calitii activitii ntreprinse de organismul de certi ficare. n cele dou state membre vizate sunt n curs proceduri de verificare a conformitii cu privire la FEADR, riscul rezultat din deficienele identificate urmnd a fi acoperit prin corecii financiare. A se vedea mai sus.

n ceea ce privete FEADR, Curtea a observat c datele raportate de cele dou organisme de certificare nu erau fiabile. De exemplu, n Romnia, Curtea a reefectuat inspeciile organismului de certificare i a identificat cauze de neeligibilitate n 5 dintre cele 10 cazuri controlate. n ceea ce privete FEGA, Curtea a constatat diferene importante n urma examinrii unui eantion de pli auditate de organismele de certificare respective i a reefec turii unei serii de msurtori efectuate de aceste orga nisme. De exemplu, n cazul a 12 din cele 47 de msu rtori reefectuate de Curte n Regatul Unit (Irlanda de Nord), ntre rezultatele obinute de Curte i rezultatele raportate de organismul de certificare exista o diferen care depea marja de toleran aplicabil (28).

Raportul anual de activitate al DG AGRI

4.37. Raportul anual de activitate al DG AGRI conine o rezerv cu privire la cheltuielile totale aferente FEADR pentru 2012 (13,3 miliarde de euro). Aceast rezerv a fost emis ca urmare a ngrijorrii manifestate de DG AGRI cu privire la calitatea controalelor n anumite state membre i ca urmare a indicelui de eroare raportat de Curte. 4.38. Cu toate acestea, rezerva emis de DG AGRI cu privire la FEADR prezint urmtoarele deficiene:

4.37. Rezerva a fost reportat din 2011. ns, astfel cum se indic n textul rezervei, baza acesteia a fost extins. Auditurile efectuate de Curtea de Conturi i de DG AGRI ridic semne de ntrebare cu privire la calitatea controalelor efectuate de statele membre. Prin urmare, rezerva a fost reportat n 2012, dei indicele de eroare rezidual calculat era mai mic de 2 %. 4.38. Motivele care au stat la baza rezervei privind FEADR sunt expuse clar n raportul anual de activitate al DG AGRI pentru 2012. Avnd n vedere preocuprile cu privire la calitatea controalelor n unele state membre i dat fiind c nu a fost posibil utilizarea noii abordri integrate adoptate pentru ajutoarele directe decuplate, DG AGRI nu a putut exclude faptul c indicele real de eroare rezidual a depit pragul de semnificaie. Cu toate acestea, avnd n vedere, de asemenea, c cea mai mare parte a aciunilor ntreprinse n 2012 n cadrul planului de aciune cuprinztor instituit pentru a monitoriza rezerva formulat n 2011 nu a putut produce un impact semnificativ asupra indicelui de eroare rezidual cel mai devreme nainte de 2014, s-a hotrt meninerea rezervei din 2011.

_____________ (28) Articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

125

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n raportul su anual de activitate pentru 2012 (seciunea 3.1.1.1.7), DG AGRI explic n mod clar c, n principal din motive legate de calendar, noua abordare adoptat pentru ajutoarele directe decuplate nu va fi aplicat pentru dezvoltarea rural n raportul respectiv. Dup cum se indic n raportul de sintez al Comisiei pentru 2012, noua abordare integrat va fi dezvoltat n continuare i va fi utilizat, de asemenea, pentru cheltuielile legate de dezvoltarea rural n cadrul raportului anual de activitate al DG AGRI pentru 2013. Aceasta va permite o cuantificare mai corect a sumelor expuse riscului. calculat pe baza statisticilor de control raportate Comisiei de ctre statele membre, indicele de eroare rezidual (29) a fost de 1,62 % (fiind cuantificat de Comisie la 202,7 milioane de euro). DG AGRI a considerat c exist posibi litatea ca acest indice s fie de fapt mai mare i s depeasc 2 %; DG AGRI nu a propus ns o estimare cuantificat proprie a acestui indice; n cadrul noii abordri adoptate cu privire la ajutorul pe suprafa decuplat, DG AGRI se bazeaz pe propriile sale audituri pentru a evalua, pentru fiecare agenie de pli, dac trebuie s aplice sau nu un indice de eroare mai mare (a se vedea punctul 3.31 din capitolul 3). Aceast abordare nu a fost aplicat n 2012 pentru domeniul dezvoltrii rurale. 4.39. n rezerva emis, DG AGRI arat c, n pofida numrului important de msuri luate pentru a se aborda problema acestui nivel de eroare crescut, va fi imposibil s se produc un impact semnificativ asupra indicelui de eroare mai devreme de 2014. Curtea este de acord cu aceast din urm evaluare.

Mediu, pescuit i sntate


4.40. Mediul, pescuitul i sntatea sunt domenii de politici gestionate de Comisie n cadrul unor sisteme de control specifice. Curtea a auditat sistemele de control intern ale DG SANCO n ceea ce privete procedurile de achiziii, efectuarea la timp a plilor i acordurile de grant. Auditul a artat c aceste sisteme erau parial eficace. n ceea ce privete contractele de mic valoare, au fost constatate absena unor criterii clare pentru evaluarea capacitii financiare i economice a candidailor i insuficiena documentaiei utilizate pentru selectarea candidailor n cazul procedurilor negociate sau restrnse. Verificrile ex ante la faa locului au durat foarte mult, lucru care a antrenat ntrzieri excesive n efectuarea plilor, iar unele termene de plat nu au fost calculate corect. n ceea ce privete acordurile de grant gestionate de Agenia Executiv pentru Sntate i Consumatori, nu exista niciun element care s ateste efectuarea de verificri cu privire la eventualele conflicte de interese n cazul experilor externi. 4.40. Pentru contractele mici, Comisia utilizeaz mai degrab criterii generale, nu specifice, referitoare la viabilitatea financiar, dat fiind riscul financiar redus pe care l presupun contractele mici de scurt durat, care nu prevd pli de prefinanare. n ceea ce privete selecia candidailor pentru licitaiile negociate i restrnse, procedura este n curs de actualizare avnd n vedere intrarea n vigoare a noului regulament financiar. Finalizarea auditurilor la faa locului conduse de Comisie n statele membre, nainte de efectuarea plii finale, a necesitat o perioad relativ lung, ntruct Comisia a trebuit s clarifice o serie de probleme nesoluionate cu entitatea auditat. n aceast perioad, statele membre au primit primele dou trane din suma estimat a plii datorate.

_____________ (29) Indicele de eroare rezidual este o estimare a nivelului de eroare care rmne prezent dup corecia erorilor detectate de sistemele de supraveghere i de control ale statelor membre.

126

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Controalele efectuate de experi externi fac parte din orientrile standard scrise referitoare la procedurile de lucru ale ageniei. n plus, aspectele legate de conflictul de interese sunt gestionate cu ajutorul declaraiilor experilor, componena comisiilor de evaluare plasnd experii individuali ntr-o poziie minoritar. Agenia i va actualiza elementele de prob ale controalelor innd seama de concluziile auditorului. 4.41. Curtea nu are nicio observaie specific de formulat n legtur cu raportul anual de activitate al DG MARE n ceea ce privete regularitatea operaiunilor subiacente.

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


4.42. n ceea ce privete acest grup de politici, 4.42. Comisia ia not de indicele de eroare cel mai probabil estimat de Curte, ns nu mprtete opinia Curii cu privire la legalitatea i regularitatea uneia dintre operaiuni. n consecin, acest lucru conduce la o estimare mai sczut, de ctre Comisie, a nivelului plilor necuvenite. Testarea operaiunilor, astfel cum a fost stabilit de Curte, indic faptul c nivelul de eroare estimat a rmas stabil n comparaie cu anul precedent. sistemele de supraveghere i de control examinate (30) sunt evaluate ca fiind parial eficace. n ceea ce privete sistemele aferente dezvoltrii rurale din cele ase state membre care au fcut obiectul auditului, un sistem era ineficace (Romnia), iar celelalte cinci erau parial eficace [Bulgaria, Germania (Brandenburg i Berlin), Frana, Polonia i Suedia]. Comisia ia not de faptul c rezultatele prezentate sunt similare cu cele de anul trecut. De asemenea, n special n ceea ce privete Romnia, n cadrul auditurilor sale, Comisia a constatat deficiene importante, astfel nct sunt n curs proceduri de verificare i nchidere a conturilor. De asemenea, n auditurile sale, Comisia a constatat deficiene i n ceea ce privete Bulgaria; acestea sunt monitorizate n cadrul procedurii de verificare i nchidere a conturilor.

testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 7,9 %; i

Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltuielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Recomandri
4.43. Anexa 4.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat apte recomandri. Dintre aceste recomandri, una a fost pus n aplicare n majoritatea privinelor, iar ase au fost puse n aplicare n anumite privine. 4.43. Comisia consider c cele patru recomandri ale Curii referitoare la agricultur au fost puse n aplicare.

_____________ (30) Toate sistemele examinate au fost selectate pe baza unei analize a riscurilor.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

127

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

4.44. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz urmtoarele recomandri n domeniul dezvoltrii rurale: Recomandarea 1: statele membre ar trebui s i amelioreze modul de desfurare a controalelor lor admi nistrative, utiliznd toate informaiile relevante de care dispun ageniile de pli, ntruct acest lucru poate permite detectarea i corectarea majoritii erorilor (a se vedea punctele 4.11 i 4.24);

4.44.

Comisia mprtete opinia conform creia statele membre ar trebui s efectueze controale administrative mai eficiente. n contextul elaborrii normelor sale privind aplicarea reformei PAC, Comisia are n vedere modaliti de consolidare a sistemelor adminis trative i de control care urmeaz s fie utilizate de ctre statele membre, precum i a diferitelor instrumente (inclusiv suspendarea plilor) care urmeaz s fie utilizate de ctre Comisie pentru o mai bun protecie a intereselor financiare ale UE n cazurile n care statele membre nu i ndeplinesc n mod corect propriul rol n conformitate cu normele privind gestiunea partajat.

Recomandarea 2: Comisia ar trebui s asigure urmrirea corespunztoare a tuturor cazurilor n care Curtea a detectat erori (aa cum au fost identificate la punctele 4.17, 4.24 i 4.25);

Comisia se va asigura c toate erorile sistemice detectate de Curte sunt monitorizate n mod corespunztor, inclusiv, dac este cazul, prin intermediul procedurii de verificare a conformitii.

Recomandarea 3: n raportul anual de activitate al DG AGRI, Comisia ar trebui s adopte pentru FEADR o abordare similar cu cea urmat n cazul ajutorului pe suprafa decuplat, n cadrul creia Comisia ine seama de rezultatele propriilor sale audituri de conformitate la evaluarea indicelui de eroare pentru fiecare agenie de pli (a se vedea punctul 4.38).

Comisia a indicat deja n mod clar n raportul su de sintez pentru 2012 c noua abordare integrat va fi dezvoltat n continuare i va fi utilizat, de asemenea, pentru FEADR, ncepnd cu rapoartele pentru 2013. n plus, aceasta reamintete c abordarea integrat ia n considerare, de asemenea, constatrile auditurilor de sistem ale Curii i concluziile organismelor de certificare.

n ceea ce privete PAC n ansamblul su, Curtea formuleaz urmtoarele recomandri:

Recomandarea 4: Comisia ar trebui s asigure un grad adecvat de acoperire al cheltuielilor n cadrul auditurilor sale de conformitate (a se vedea punctul 4.27);

Comisia va lua msuri adecvate n limitele resurselor disponibile.

Recomandarea 5: Comisia ar trebui s remedieze defi cienele identificate la nivelul auditurilor sale de confor mitate, precum i problema persistent a ntrzierilor importante nregistrate n cadrul procedurii de conformitate n ansamblul su (a se vedea punctele 4.27, 4.31 i 4.33);

Comisia va continua s i mbunteasc metodologia i procedurile de audit. Mai mult, aceasta va continua s depun eforturi, n special n cadrul pregtirii pentru punerea n aplicare a reformei PAC, n vederea mbuntirii i a accelerrii acestui proces, innd totodat seama de necesitatea de a menine standarde de calitate ridicate i dreptul statului membru la replic.

128

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Recomandarea 6: Comisia ar trebui s i mbunteasc n continuare metoda de determinare a coreciilor finan ciare, astfel nct s in seama mai bine de natura i gravitatea nclcrilor detectate (a se vedea punctul 4.30).

Creterea valorii totale a coreciilor financiare n ultimii ani i reducerea semnificativ, n 2012, a proporiei coreciilor forfetare, constatate chiar de Curte, confirm faptul c Comisia i-a mbu ntit deja metoda de calculare a coreciilor financiare. Acestea fiind spuse, Comisia depune eforturi constante pentru a-i mbunti n continuare metoda de calculare a coreciilor financiare, n special n cadrul punerii n aplicare a reformei PAC.

4.45. n ceea ce privete domeniul de politici Sntate i protecia consumatorilor, Curtea formuleaz urmtoarea reco mandare: Recomandarea 7: Comisia ar trebui s remedieze defi cienele identificate la nivelul sistemelor referitoare la procedurile de achiziii i la acordurile de grant (a se vedea punctul 4.40).

4.45.

Deficienele vor fi remediate cu ajutorul unor controale i actualizri mai fundamentate ale procedurilor avnd n vedere intrarea n vigoare a noului regulament financiar.

14.11.2013

ANEXA 4.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU GRUPUL DE POLITICI DEZVOLTARE RURAL, MEDIU, PESCUIT I SNTATE
2012 Dezvoltare rural Mediu, pescuit i sntate Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 7,9 % 11,3 % 4,5 % 42 % 58 % 71 % 0% 29 % (42) (59) (42) (0) (17) 60 % 40 % 100 % 0% 0% (6) (4) (4) (0) (0) 43 % 57 % 73 % 0% 27 % (48) (63) (46) (0) (17) 38 % 62 % 68 % 2% 30 % 48 % 52 % 56 % 0% 44 % 42 % 58 % 22 % 6% 72 % 37 % 63 % (59) (101) 41 % 59 % (7) (10) 37 % 63 % (66) (111) 43 % 57 % 48 % 52 % 67 % 160 17 177 178 92 93

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

33 %

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

129

130

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

ANEXA 4.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU DOMENIUL DEZVOLTRII RURALE Evaluarea sistemelor de supraveghere i de control selectate
Metodologia de inspecie la faa locului, selecia, execuia, controlul calitii i raportarea rezultatelor

Statul membru (agenia de pli)

Proceduri adminis trative i de control

Punerea n aplicare i controlul ecocondiionalitii

Evaluare global

Frana (evaluarea se limiteaz la situaia aciunilor ntreprinse n urma observaiilor ante rioare) Suedia Germania (Brandenburg i Berlin) Polonia Bulgaria Romnia [Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) i Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP)]

Parial eficace

Parial eficace

Nu se aplic

Parial eficace

Parial eficace Parial eficace Parial eficace Parial eficace

Eficace Parial eficace Eficace Parial eficace

Parial eficace Parial eficace Eficace Parial eficace

Parial eficace Parial eficace Parial eficace Parial eficace

Ineficace

Ineficace

Ineficace

Ineficace

14.11.2013

ANEXA 4.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA GRUPUL DE POLITICI DEZVOLTARE RURAL, MEDIU, PESCUIT I SNTATE
Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare Pus n aplicare integral n anumite n majoritatea privine privinelor Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

RO

Calitatea inspeciilor este verificat i raportat n mod corespunztor de ctre organismele de certificare. [punctul 3.58 litera (d)] n domeniul dezvoltrii rurale, Curtea recomand Comisiei i statelor membre s remedieze deficienele identificate, n special prin ameliorarea eficacitii controalelor efectuate pentru msuri n afara IACS. (punctul 3.59) Nu n ultimul rnd, Comisia i statele membre trebuie s adopte msuri eficace pentru a soluiona problemele identificate n domeniile de politici Mediu, Pescuit, Sntate i protecia consuma torilor. (punctul 3.60) Curtea reafirm, de asemenea, c sunt n continuare necesare eforturi n domeniul dezvoltrii rurale pentru a se continua procesul de simplificare a normelor i a condiiilor. (punctul 3.74) Mai mult, Curtea consider c este necesar o revizuire a orientrilor Comisiei referitoare la activitile care trebuie realizate de organismele de certificare n ceea ce privete natura, gradul de acoperire i obli gaiile de informare, n special cu privire la sarcinile legate de validarea statisticilor statelor membre referitoare la controale i la inspecii. (punctul 3.75) n sfrit, este necesar s se adopte msuri eficace, mpreun cu autoritile naionale vizate, pentru a se evita plata unor cheltuieli neeligibile pentru proiecte din domeniul pescuitului. (punctul 3.76) Controalele interne cu privire la plile acordate statelor membre pentru programele de eradicare i de monitorizare a bolilor la animale necesit o separare clar a funciilor ntre serviciile Comisiei, precum i elaborarea unor proceduri de control oficiale i adecvate. (punctul 3.76) X

2010

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2009

131

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

133

CAPITOLUL 5 Politica regional, energie i transporturi


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Obiectivele politicilor Instrumentele politicilor Riscuri pentru regularitate Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor Autoritile de audit Examinarea de ctre Curte a patru autoriti de audit Evaluarea supravegherii exercitate de Comisie asupra autoritilor de audit Examinarea rapoartelor anuale de activitate ale Comisiei Direcia General Politica Regional i Urban Direcia General Mobilitate i Transporturi i Direcia General Energie Concluzii i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

5.1-5.25 5.4-5.24 5.4-5.5 5.6-5.20 5.21-5.24 5.25 5.26-5.43 5.44-5.61 5.44-5.52 5.46-5.49 5.50-5.52 5.53-5.61 5.54-5.59 5.60-5.61 5.62-5.65 5.62-5.63 5.64-5.65

Anexa 5.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru grupul de politici Politica regional, energie i transporturi Anexa 5.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru fondurile politicii de coeziune (FEDER/ FC/FSE)

134

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
5.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la grupul de politici Politica regional, energie i transporturi, care cuprinde domeniile de politici Politic regional, Mobilitate i transporturi i Energie. Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 5.1.
Tabelul 5.1 Politica regional, energie i transporturi Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli efectuate Modalitate de gestiune

Politica regional

Fondul european de dezvoltare regional (FEDER) i alte intervenii la nivel regional Fondul de coeziune (FC) Fondul de solidaritate Intervenii de preaderare legate de politicile structurale Cheltuieli administrative

27 466 9 622 726 354 86 38 254

Partajat Partajat Partajat Descentralizat Centralizat direct

Mobilitate i transporturi

Reele transeuropene Transportul interior, aerian i maritim Cheltuieli administrative Cercetarea n domeniul transporturilor

819 158 65 63 1 105

Centralizat direct/centralizat indirect Centralizat direct/centralizat indirect Centralizat direct Centralizat direct

Energie

Energii convenionale i energii regenerabile Energie nuclear Cercetarea n domeniul energiei Cheltuieli administrative Reele transeuropene

285 197 152 78 11 723

Centralizat direct/ centralizat indirect/gestiune n comun Centralizat direct/ centralizat indirect/gestiune n comun Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative (1) Total cheltuieli operaionale pli n avans (2 ) (2 ) + pli n avans validate i nchise Total, populaia auditat Total angajamente aferente exerciiului
(1)

40 082 229 39 853 1 871 2 753 40 735 45 091

Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. (2) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctul 6 din anexa 1.1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

135

OBSERVAIILE CURII

5.2. Politica regional, implementat n cea mai mare parte prin Fondul european de dezvoltare regional (FEDER) i prin Fondul de coeziune (FC), reprezint 96 % din cheltuielile efectuate pentru domeniile de politici care fac obiectul acestui capitol, restul de 4 % acoperind domeniile transpor turilor i energiei. 5.3. FEDER (cu pli n valoare de 27,5 miliarde de euro) i FC (cu pli n valoare de 9,6 miliarde de euro) au reprezentat 97 % din cheltuielile aferente politicii regionale efectuate n exerciiul 2012 (1). Plile efectuate n domeniile transporturilor i energiei s-au ridicat la 1,8 miliarde de euro n exerciiul 2012. Programele privind reelele transeuropene (TEN) au reprezentat aproximativ 45 % din cheltuielile efectuate n domeniul transporturilor i n cel al energiei, iar 16 % din cheltuieli au fost alocate proiectelor privind energia convenional i cea regenerabil (2).

Caracteristicile grupului de politici Obiectivele politicilor


Politica regional

5.4. Politica regional are drept scop consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale n cadrul Uniunii Europene, prin reducerea decalajelor de dezvoltare dintre diferitele regiuni.
Transporturile i energia

5.5. Politicile privind transporturile i energia urmresc s pun la dispoziia cetenilor i a ntreprinderilor din Europa sisteme i servicii energetice i de transport sigure, sustenabile i competitive i s dezvolte soluii inovatoare care s contribuie la formularea i la punerea n aplicare a acestor politici.

Instrumentele politicilor
Politica regional

5.6. FEDER finaneaz lucrri de infrastructur, proiecte viznd crearea sau meninerea de locuri de munc, iniiative de dezvoltare economic regional, precum i activiti destinate s vin n sprijinul ntreprinderilor mici i mijlocii. 5.7. FC finaneaz investiii n infrastructura din domeniul mediului i din cel al transporturilor n acele state membre n care venitul naional brut pe cap de locuitor este sub 90 % din media UE.
_____________ (1) Celelalte dou mari categorii de cheltuieli din cadrul politicii regionale priveau proiectele desfurate sub egida Fondului de soli daritate al UE (2 %) i proiectele din cadrul Instrumentului de asisten pentru preaderare (1 %). (2) Celelalte trei mari categorii de cheltuieli priveau proiectele de cercetare finanate n principal prin programele-cadru pentru cercetare (12 %), proiectele din domeniul energiei nucleare (11 %) i proiectele privind transporturile interioare, aeriene i maritime (9 %).

136

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.8. Printre instrumentele politicii regionale se numr i Fondul de solidaritate al UE, prin care se acord ajutor n caz de dezastre naturale n statele membre, precum i Instru mentul de asisten pentru preaderare, prin care rile candidate beneficiaz de sprijin n vederea pregtirii pentru utilizarea fondurilor UE alocate dezvoltrii regionale.

Gestiunea i controlul cheltuielilor aferente fondurilor politicii de coeziune care fac obiectul gestiunii partajate

5.9. FEDER, FC i Fondul social european (FSE) fac parte din fondurile politicii de coeziune. Ele fac obiectul unor norme comune, sub rezerva unor excepii prevzute n regulamentele specifice aplicabile fiecrui fond. Normele de eligibilitate se stabilesc la nivel naional sau, uneori, la nivel regional. Fondurile politicii de coeziune sunt implementate prin programe multianuale, n cadrul unor mecanisme de gestiune partajat ntre Comisie i statele membre. Adesea, aceleai autoriti naionale sunt responsabile de gestiunea tuturor fondurilor politicii de coeziune. FSE face obiectul capitolului 6, ns este menionat i n textul capitolului de fa, atunci cnd se discut aspecte comune tuturor fondurilor.

5.9. Stabilirea normelor de eligibilitate la nivel naional [articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului] a constituit unul dintre principalele elemente ale simplificrii introduse n perioada de programare 2007-2013. Aceasta avea ca obiectiv s ofere statelor membre o mai mare flexibilitate n adaptarea normelor de eligibilitate la nevoile specifice ale regiunilor sau ale programelor i s le armonizeze cu normele n vigoare pentru alte scheme publice naionale.

5.10. Pentru fiecare perioad de programare, Comisia aprob, pe baza propunerilor statelor membre, diverse programe operaionale, nsoite de planuri de finanare orien tative care stipuleaz contribuia din partea UE i contribuia naional (3). Proiectele finanate n cadrul programelor operaionale sunt implementate de persoane fizice, de asociaii, de ntreprinderi publice sau private ori de organisme publice locale, regionale sau naionale.

5.11. Autoritile din statele membre selecteaz proiecte cu scopul de a atinge obiectivele programelor operaionale. Bene ficiarii transmit autoritilor naionale declaraii ale cheltuielilor suportate n cadrul acestor proiecte. Aceste diferite declaraii sunt agregate, pentru fiecare program operaional, n declaraii periodice de cheltuieli, care sunt certificate de autoritile statului membru i transmise Comisiei. Partea cofinanat de UE este apoi rambursat de la bugetul Uniunii.

_____________ (3) n total, Comisia a aprobat 434 de programe operaionale pentru perioada de programare 2007-2013: 317 pentru FEDER/FC (dintre care 24 conin proiecte aferente FC) i 117 pentru FSE.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

137

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

La nivelul statelor membre i la nivel regional

5.12. Responsabilitatea primar n ceea ce privete prevenirea sau detectarea i corectarea cheltuielilor neconforme revine statelor membre, ele avnd i obligaia de a transmite raportri Comisiei cu privire la aceste aspecte. Responsabi litatea pentru sarcinile de administrare curent revine autori tilor de management i organismelor intermediare desemnate n acest sens (4). Sarcinile respective includ selecia diferitelor proiecte, implementarea procedurilor i a controalelor menite s previn, s detecteze i s corecteze neregularitile, precum i verificarea implementrii efective a proiectelor (controalele de nivel primar). Autoritile de certificare se asigur c aceste controale de nivel primar sunt realizate n mod eficace i, dup caz, efectueaz verificri suplimentare nainte s transmit ctre Comisie declaraiile de cheltuieli n vederea rambursrii acestora. Prin urmare, autoritile de management i de certificare joac un rol-cheie n asigurarea regularitii cheltuielilor rambursate de Comisie.

5.13. Autoritile de audit din statele membre au responsa bilitatea de a desfura audituri de sistem i audituri ale operaiilor astfel nct s poat furniza o asigurare rezonabil privind funcionarea eficace a sistemelor de gestiune i de control ale programelor i privind regularitatea cheltuielilor certificate pentru fiecare program operaional. Aceste autoriti raporteaz Comisiei cu privire la auditurile pe care le desfoar, prin intermediul unor rapoarte anuale de control i al unor opinii anuale.

La nivelul Comisiei

5.14. Comisia trebuie s obin asigurarea c statele membre au instituit sisteme de gestiune i de control care satisfac cerinele prevzute n reglementri, precum i c sistemele funcioneaz n mod eficace (5). n cazul n care constat c un stat membru nu a corectat cheltuielile neconforme care fuseser certificate i declarate sau c sistemele de gestiune i de control prezint deficiene grave, Comisia poate ntrerupe sau suspenda efectuarea plilor (6). Dac statul membru vizat nu procedeaz la retragerea cheltu ielilor neconforme (care pot fi nlocuite cu cheltuieli eligibile aferente altor proiecte din cadrul aceluiai program operaional) i/sau dac acesta nu remediaz deficienele iden tificate la nivelul sistemelor, Comisia poate proceda la corecii financiare, care au drept rezultat reducerea net a finanrii de la UE (7).

5.14. Comisia a furnizat o evaluare detaliat a asigurrii sale privind nfiinarea i funcionarea ulterioar a sistemelor de gestiune i control pentru fiecare program cofinanat, precum i o evaluare global a sistemelor de control naionale n rapoartele anuale de activitate pe 2012 ale direciilor generale care gestioneaz fondurile structurale. n cazul n care se constat o deficien a sistemelor, Comisia, n cadrul atribuiilor sale de supraveghere, ntrerupe i/sau suspend plile. Aceasta raporteaz cu privire la exercitarea acestei responsa biliti n raportul anual de activitate (a se vedea pagina 45). Pentru 2012, DG Politic Regional i Urban raporteaz 2 suspendri ale plilor pentru programele FEDER, iniierea a 66 de proceduri de presuspendare, 69 de ntreruperi ale termenelor de plat i 119 avertismente preventive timpurii adresate statelor membre.

_____________ (4) Organismele intermediare sunt organisme publice sau private care i desfoar activitatea sub responsabilitatea unei autoriti de management, executnd sarcini n numele acesteia. (5) Articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 210, 31.7.2006, p. 25). (6) Articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului (JO L 161, 26.6.1999, p. 1); articolele 91 i 92 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. (7) Articolul 99 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

138

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

Transporturile i energia

5.15. Politicile Uniunii Europene n domeniul transpor turilor vizeaz dezvoltarea pieei interne, intensificarea concurenei i a inovrii i integrarea reelelor de transport. Politicile UE privind transporturile promoveaz mobilitatea, dezvoltarea durabil, precum i securitatea n transporturi. Programul privind reeaua transeuropean de transport (TENT) este principalul instrument financiar prin care se acord fonduri pentru proiecte de infrastructur de mare amploare. 5.16. Politicile din domeniul energiei au drept scop s contribuie la asigurarea, pentru ceteni i pentru ntreprinderi, a unor preuri rezonabile la energie i a unor preuri compe titive n general, precum i a unor servicii energetice bazate pe tehnologii avansate. Politica UE n acest domeniu promoveaz sustenabilitatea produciei, a transportului i a consumului de energie, precum i sigurana aprovizionrii cu energie n UE. Principalul instrument financiar utilizat n acest sens este Programul energetic european pentru redresare (PEER), care ofer finanare pentru proiecte, n general sub forma gran turilor i a subveniilor.
Gestiunea i controlul cheltuielilor efectuate n domeniul transporturilor i al energiei n cadrul mecanismelor de gestiune centralizat direct, gestiune centralizat indirect i gestiune n comun

5.17. Comisia (Direcia General Mobilitate i Transporturi i Direcia General Energie) execut cheltuielile aferente dome niilor transporturilor i energiei n cadrul gestiunii centralizate directe i al gestiunii centralizate indirecte [prin intermediul a dou agenii executive i al unei ntreprinderi comune (8)], precum i n cadrul unor mecanisme de gestiune n comun (precum fondurile pentru dezafectarea centralelor nucleare sau mecanismul european de finanare pentru eficien energetic). 5.18. n general, Comisia acord finanare pentru proiecte n urma unor cereri oficiale de propuneri de proiecte. Plata contribuiilor care se acord proiectelor aprobate este efectuat direct de ctre Comisie ctre beneficiari, pe baza unor acorduri de grant sau a deciziilor adoptate de Comisie. Beneficiarii sunt, n general, autoriti din statele membre, ns ei pot fi i societi publice sau private. Aproape toate plile se efectueaz n trane: o plat n avans (prefinanare) la semnarea acordului de grant sau a deciziei de finanare, urmat de pli intermediare i finale destinate s ramburseze cheltuielile eligibile declarate de beneficiari. 5.19. Comisia evalueaz propunerile n raport cu un set de criterii specificate de selecie i de atribuire, ofer informaii i ndrumri beneficiarilor i monitorizeaz i verific imple mentarea proiectelor, pe baza rapoartelor de progres financiar i de progres tehnic prezentate de beneficiari. n cazul n care acordurile de grant sau deciziile Comisiei prevd acest lucru, declaraiile de cheltuieli trebuie s fie certi ficate de ctre un auditor independent sau de ctre un organism naional competent n materie.
_____________ (8) Agenia Executiv pentru Reeaua Transeuropean de Transport, Agenia Executiv pentru Competitivitate i Inovare i ntre prinderea comun SESAR (Proiectul de cercetare privind manage mentul traficului aerian n contextul cerului unic european).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

139

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.20. n plus, Comisia efectueaz audituri ex post cu scopul de a detecta i de a corecta eventualele erori care nu au fost prevenite de controalele anterioare.

Riscuri pentru regularitate


Politica regional

5.21. n cazul cheltuielilor din cadrul FEDER i al FC, prin cipalele riscuri sunt legate de finanarea de proiecte care nu respect normele UE i/sau naionale n materie de achiziii publice sau care nu ndeplinesc condiiile de eligibilitate. De asemenea, exist riscul ca beneficiarii s declare anumite costuri care sunt neeligibile.

5.21. Comisia mprtete aceast evaluare, astfel cum se detaliaz n documentul de lucru al serviciilor sale intitulat Analiza erorilor n cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2006-2009 [SEC(2011) 1179 din 5 octombrie 2011]. n acest document, Comisia menioneaz msurile specifice adoptate pentru a atenua aceste riscuri (n special, orientri i activiti de formare profesional suplimentare pentru autoritile de management cu privire la riscurile identificate, punerea n aplicare la timp a coreciilor financiare, a procedurilor de ntrerupere i de suspendare, precum i audituri mai bine orientate asupra domeniilor cu cel mai mare nivel de risc).

5.22. n demersul de implementare a programelor operaionale, autoritile statelor membre trebuie s fac fa mai multor prioriti, aflate n concuren una cu cealalt. Cheltuielile trebuie s fac obiectul unor controale corespun ztoare menite s asigure regularitatea i un raport optim costuri-beneficii. n acelai timp, exist interesul de a se asigura absorbia fondurilor puse la dispoziie de UE. n practic, aceasta poate submina obiectivul de aplicare consecvent a unor controale eficace.

5.22. Comisia consider, n acest context, c un sistem cores punztor de gestiune i control este un sistem care permite certificarea legalitii i regularitii cheltuielilor.

5.23. De asemenea, exist riscul ca situaiile de nerespectare a normelor UE i/sau naionale s nu fie detectate i/sau corectate de unul dintre diferitele niveluri de control din cadrul statului membru sau de ctre Comisie, ceea ce antre neaz, n cele din urm, rambursarea de la bugetul UE a unor cheltuieli neeligibile.

5.23. ntruct sistemul de gestiune i control are un caracter multianual, este posibil ca o plat excedentar detectat ntr-o cerere de plat care a fost rambursat de Comisie s nu fi fcut nc obiectul ntregului lan de control la nivel naional i la nivelul UE n momentul certificrii. Prin urmare, Comisia estimeaz n fiecare an riscul rezidual cumulativ de cheltuieli neconforme cu reglementrile pentru fiecare program de la nceputul perioadei de programare i ia msuri pentru a reduce riscurile iden tificate. n cazul n care sunt identificate deficiene n sistemele de gestiune i control, Comisia ia msuri adecvate pentru a se asigura c toate cheltuielile cumulative n cauz sunt acoperite de coreciile financiare necesare.

Transporturile i energia

5.24. n cazul cheltuielilor aferente transporturilor i energiei, riscul principal este cel al nedetectrii de ctre Comisie, nainte de rambursare, a eventualelor cheltuieli neeli gibile declarate de beneficiari. De asemenea, ca i n cadrul FEDER i al FC, exist riscuri legate de nerespectarea normelor n materie de achiziii publice.

140

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

Sfera i abordarea auditului


5.25. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul grupului de politici Politica regional, transporturi i energie, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: (a) auditul a presupus examinarea unui eantion de 180 de operaiuni (9), astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie reprezentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul grupului de politici. n 2012, eantionul era format din pli efectuate n cadrul unor proiecte n 17 state membre (10); (b) n cadrul evalurii sistemelor, s-au examinat: (i) patru autoriti de audit (i, dup caz, organisme delegate de audit) pentru cele trei fonduri ale politicii de coeziune (i anume FEDER, FC i FSE) n perioada de programare 2007-2013 n patru state membre: Belgia (Valonia), Malta, Slovacia i Regatul Unit (Anglia) (11); (ii) activitile de supraveghere derulate de Comisie cu privire la autoritile de audit n ansamblul lor; i (iii) rapoartele anuale de activitate ale Direciei Generale Politica Regional i Urban, ale Direciei Generale Mobi litate i Transporturi i ale Direciei Generale Energie.

_____________ (9) Acest eantion cuprinde 180 de operaiuni legate de 168 de proiecte din domeniul politicii regionale (138 de proiecte FEDER i 30 de proiecte FC), nou proiecte din domeniul transporturilor i trei proiecte din domeniul energiei (a se vedea anexa 5.1). Dintre cele 168 de operaiuni din cadrul politicii regionale efectuate pentru proiecte FEDER/FC, 145 in de perioada de programare 2007-2013, n timp ce 23 in de perioada 2000-2006. Eantionul a fost extras din totalitatea plilor, exceptnd plile n avans, care s-au ridicat la 1,9 miliarde de euro n 2012. (10) Belgia, Republica Ceh, Germania, Grecia, Spania, Frana, Italia, Luxemburg, Ungaria, rile de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Finlanda i Regatul Unit. (11) Aceast evaluare face parte din examinarea autoritilor de audit care a fost demarat n 2010 (a se vedea punctele 4.37-4.44 din Raportul anual 2010) i a continuat n 2011 (a se vedea punctele 5.35-5.51 din Raportul anual 2011). Per ansamblu, ntre 2010 i 2012, au fost auditate 19 autoriti de audit din 15 state membre.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

141

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
5.26. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 5.1. Dintre cele 180 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 88 (49 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 6,8 % (12). 5.26. Comisia constat c indicele de eroare cel mai probabil pentru anul 2012 corespunde indicilor de eroare prezentai de Curte n ultimii trei ani n legtur cu perioada de programare actual. Aceast scdere a indicelui de eroare n comparaie cu perioadele anterioare este rezultatul dispoziiilor privind intensificarea controalelor n perioada de programare 2007-2013 i al aplicrii unei politici stricte a ntreruperilor/suspendrilor de ctre Comisie n cazul n care sunt identificate deficiene. Comisia va continua s i concentreze aciunile asupra programelor i/sau statelor membre avnd riscul cel mai ridicat i s impun msuri corective rapide atunci cnd sunt identificate deficiene (a se vedea, de asemenea, rspunsurile la punctele 1.12 i 1.13). Mai mult, Comisia a efectuat n 2012 corecii ale ratei forfetare pe baz cumulativ pentru toate cheltuielile din cadrul a dou programe din Republica Ceh i Slovacia. Comisia observ c, n timp ce a fcut tot ceea ce s-a putut conform competenelor sale i a acionat n spiritul respectrii depline a regulamentelor existente, n scopul de a proteja bugetul UE n cadrul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, coreciile forfetare de mai sus nu au fost luate n considerare de ctre Curte la calcularea indicelui de eroare pe 2012. De asemenea, Comisia ia not de reducerea frecvenei erorilor n 2012, care a sczut la 49 %, n comparaie cu 59 % n 2011.

Controalele de la nivelul statelor membre ar fi putut preveni unele dintre erorile detectate n cazul a peste jumtate din operaiunile din cadrul politicii regionale

5.27. Curtea consider c, pentru 56 % din operaiunile din cadrul politicii regionale care au fost afectate de eroare (erori cuantificabile i/sau necuantificabile), autoritile statelor membre dispuneau de informaii suficiente care s le fi permis detectarea i corectarea uneia sau mai multor erori nainte de certificarea cheltuielilor n vederea transmiterii lor ctre Comisie. 5.28. n cadrul FEDER i al FC, ca i n anul precedent, au fost detectate deficiene n ceea ce privete verificrile efectuate de autoritile naionale, cu precdere la nivelul controalelor de nivel primar efectuate de autoritile de management i de organismele intermediare (13).

5.27 i 5.28. Comisia monitorizeaz cu strictee aceste cazuri pentru a se asigura c, pe viitor, sistemele respective vor permite o mai bun prevenire a erorilor nainte de certificare. Autoritile de management au obligaia de a efectua verificri ale documentelor privind toate cererile prezentate de beneficiari, nainte de certificarea cheltuielilor. Cu toate acestea, verificrile la faa locului cu privire la operaiuni pot avea loc, de asemenea, ntr-o etap ulterioar a implementrii proiectului, dup certificare i pn la fazele de nchidere, ceea ce explic de ce o parte a erorilor semnalate n eantionul Curii nu a putut fi detectat. De obicei, impactul sistemului de control asupra reducerii indicilor de eroare nu este vizibil dect n anii urmtori, dup ce toate nivelurile de control au fost puse n aplicare.

_____________ (12) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 3,7 % i 9,9 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare). (13) A se vedea punctul 5.30 din Raportul anual 2011.

142

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Fiind contient de rolul esenial al verificrilor gestionrii, Comisia efectueaz ncepnd din 2010 audituri specifice privind verificrile gestionrii programelor cu risc ridicat, n cazul n care a descoperit c s-ar putea ca unele deficiene s rmn nedetectate sau s nu fie detectate n timp util. Rezultatele acestor audituri efectuate pn la sfritul anului 2012 sunt prezentate n rapoartele anuale de acti vitate ale DG Politic Regional i Urban (a se vedea pagina 39).

5.29. Erorile identificate n cadrul FEDER/FC i al dome niilor transporturilor i energiei se refereau la: (a) nclcri ale normelor n materie de achiziii publice; (b) declararea unor costuri neeligibile; (c) calcularea incorect a deficitului de finanare n cazul proiectelor generatoare de venituri; (d) nerespectarea normelor privind ajutoarele de stat.

nclcri ale normelor n materie de achiziii publice explic mai mult de jumtate din indicele de eroare estimat de Curte pentru aceste domenii de politici

5.30. Normele n materie de achiziii publice sunt un instrument-cheie pentru a se asigura economicitatea i efica citatea cheltuielilor publice i pentru crearea unei piee interne n UE. 5.31. n 2012, Curtea a examinat 247 de proceduri de achiziii publice viznd contracte de lucrri i servicii, subiacente cheltuielilor efectuate pentru cele 180 de operaiuni testate de Curte (14). Valoarea contractual total estimat pentru achiziiile publice auditate este de aproximativ 6,3 miliarde de euro (15).

_____________ (14) n cazul a peste jumtate din cele 247 de proceduri de achiziii publice auditate de Curte, valoarea contractual depea plafonul ncepnd de la care procedurile de achiziii fac obiectul normelor UE n materie de achiziii publice (aa cum sunt transpuse aceste norme n legislaia naional). (15) Aceast sum reprezint valoarea total a cheltuielilor aferente contractelor atribuite; o parte din aceast sum a fost certificat n cadrul declaraiilor de cheltuieli auditate de Curte.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

143

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.32. Ca i n exerciiile anterioare, procedurile de achiziii publice au fost deosebit de vulnerabile la erori (16). Curtea a constatat abateri de la normele UE i/sau naionale referitoare la achiziiile publice n cazul a 31 % din cele 180 de operaiuni care au fcut obiectul auditului.

5.32. Erorile n domeniul achiziiilor publice sunt legate de neres pectarea normelor pieei interne i nu sunt specifice politicii de coeziune, astfel cum se arat n alte capitole din prezentul raport. n orice caz, Comisia continu s ia msuri specifice pentru a preveni i a detecta cazurile de nerespectare a procedurilor de achiziii publice. n prezent, aceasta efectueaz revizuirea i armonizarea normelor sale n domeniul gestiunii partajate pentru aplicarea coreciilor forfetare n astfel de cazuri de nerespectare.

5.33. n cazul a 12 % din operaiunile auditate, s-au constatat nclcri grave ale acestor norme (a se vedea caseta 5.1). Astfel de erori reprezint 51 % din totalul erorilor cuan tificabile, contribuind n proporie de aproximativ 52 % la indicele de eroare estimat pentru aceste domenii de politici.

5.33. Comisia observ c erorile identificate n 22 din 180 de proiecte auditate reprezint mai mult de jumtate din indicele de eroare calculat. Comisia subliniaz faptul c, printre aceste proiecte, exist dou cazuri n care Comisia consider c eroarea identificat de Curte a fost deja acoperit de o corecie financiar forfetar aplicat de ctre statul membru la nivel de program n 2012 (a se vedea, de asemenea, rspunsul la punctul 5.26). Comisia aplic corecii forfetare n cadrul politicii de coeziune, pe baza orientrilor Comitetului de coordonare a fondurilor (1), protejnd astfel bugetul UE prin faptul c ine seama de principiul proporionalitii i de natura i gravitatea neregulilor efective iden tificate. Aceste rate forfetare sunt aplicate de Comisie i de autoritile naionale atunci cnd impun corecii financiare pentru nclcarea normelor privind achiziiile publice, inclusiv n urmrirea erorilor raportate de Curte.

Caseta 5.1 Exemple de nclcri grave ale normelor n materie de achiziii publice

(a) Divizarea artificial a lucrrilor ntre mai multe proceduri de atribuire: n cadrul unui proiect FEDER desfurat n Germania, care viza modernizarea unui port maritim, lucrrile de renovare a terminalului pentru feriboturi au fost divizate n trei seciuni. Toate seciunile ndeplineau ns aceeai funcie tehnic i economic. Lucrrile au fost apoi divizate artificial n ase contracte, cinci dintre acestea fiind atribuite pe baza unei proceduri simplificate. Avnd n vedere natura lucrrilor care fceau obiectul procedurii, aceast restrngere a concurenei nu era justificat. O situaie similar a fost constatat n cazul unui proiect FEDER desfurat n Polonia.

_____________ _____________
(16) A se vedea punctele 4.26-4.27 din Raportul anual 2010 i punctele 5.315.33 din Raportul anual 2011. (1) Orientrile pentru stabilirea coreciilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinanate din fondurile structurale sau din Fondul de coeziune, ca urmare a neres pectrii normelor privind achiziiile publice, nota Comitetului de coordonare a fondurilor 07/0037/03 din 29 noiembrie 2007.

144

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

(b) Utilizarea nejustificat a atribuirii directe: n cazul unui proiect TEN-T din Frana, care viza construirea unei ci ferate de mare vitez, dou contracte de geniu civil au fost atribuite direct aceleiai societi care furnizase i anterior servicii similare pentru administratorul de infrastructur. Aceast atribuire direct nu era ns conform cu normele aplicabile privind achiziiile, iar contractul ar fi trebuit s fac obiectul unei proceduri de achiziii. Cazuri similare de atribuire direct nejustificat au fost detectate i n cadrul unor proiecte FEDER din Polonia.

(c) Atribuirea neconform a unui contract rezultat din aplicarea incorect a criteriilor de atribuire: n cazul unui proiect FEDER desfurat n Regatul Unit, care viza extinderea unei universiti i achiziionarea unei instalaii demonstrative de biorafinare, contractul a fost divizat n dou loturi. n etapa de evaluare, aceste dou loturi au fost ns evaluate mpreun, ceea ce a denaturat rezultatul procedurii. n consecin, contractul nu a fost atribuit n mod reglementar. Un caz similar a fost detectat i n cadrul unui proiect FEDER din Ungaria.

5.34. Un alt procent de 19 % din cele 180 de operaiuni examinate erau afectate de alte erori legate de procedurile de achiziii i de contractare. Printre aceste erori se numr cazuri de nerespectare a obligaiilor n materie de informare i de publicitate, lacune la nivelul documentaiei de atribuire i defi ciene de ordin procedural n cadrul evalurii ofertelor. Aceste erori nu contribuie la indicele de eroare estimat de Curte (a se vedea punctul 5.26) (17).

5.34. Comisia va urmri toate erorile raportate de Curte i va aplica corecii financiare n cazul n care este necesar i posibil din punct de vedere juridic, n conformitate cu orientrile sale (a se vedea rspunsul la punctul 5.33).

Cheltuieli neeligibile declarate n cazul a 9 % din toate proiectele auditate de Curte

5.35. Atunci cnd transmit declaraii de cheltuieli Comisiei, autoritile naionale certific faptul c acestea au fost suportate n conformitate cu o serie de dispoziii specifice stabilite n reglementrile UE i n norme naionale privind eligibilitatea, norme specifice programelor operaionale, cereri de exprimare a interesului, decizii de aprobare a cofinanrii proiectelor sau acorduri de grant.

_____________ (17) Mai multe informaii n legtur cu abordarea Curii cu privire la cuantificarea erorilor legate de achiziii publice sunt prezentate la punctele 9-11 din anexa 1.1.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

145

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.36. Curtea a constatat c, n cazul a 9 % din operaiunile examinate, fuseser declarate cheltuieli care nu erau eligibile. Aceste cheltuieli neeligibile, care reprezint 39 % din totalul erorilor cuantificabile, contribuie n proporie de aproximativ 19 % la indicele de eroare estimat pentru aceste domenii de politici (a se vedea caseta 5.2).

5.36. Comisia subliniaz importana aplicrii cu consecven a normelor de eligibilitate de ctre beneficiarii i autoritile de mana gement ale programelor. Acest lucru se poate realiza prin formare i prin elaborarea de orientri i, n ceea ce privete politica regional, autoritile de management trebuie s transmit aceste cunotine, dobndite prin formare i orientri, tuturor organismelor responsabile de gestionarea fondurilor. n ceea ce privete politica regional, atunci cnd identific norme complexe la nivelul programelor, Comisia formuleaz recomandri adresate statului membru n cauz, n vederea simplificrii normelor. Comisia va continua s i concentreze aciunile asupra autoritilor responsabile de programe n cazul crora au fost identificate riscuri. Pentru programele din perioada 2014-2020, Comisia va face reco mandri statului membru n vederea simplificrii normelor de eligi bilitate ale programelor i a utilizrii efective a opiunilor simplificate privind costurile prevzute n regulamente.

Caseta 5.2 Exemple de cheltuieli neeligibile declarate

(a) Cheltuieli declarate n afara perioadei de eligibilitate: n cazul unui proiect TEN-T desfurat n Finlanda, care viza elaborarea unui plan de construcie pentru o autostrad de centur, ase facturi emise nainte de nceperea perioadei de eligibilitate au fost incluse n declaraia de cheltuieli. Aceste cheltuieli au fost certificate incorect ca fiind eligibile i au fost transmise Comisiei. Cazuri similare de cheltuieli care erau neeligibile deoarece perioada de eligibilitate nu a fost respectat au fost detectate n proiecte FEDER din Frana i Austria.

(b) Comisioane de administrare excesive: n cazul unui proiect FEDER desfurat n Regatul Unit n legtur cu un fond prin care se acordau granturi i mprumuturi unor ntreprinderi sociale cu capacitate financiar limitat, salariile i alte cheltuieli au fost incluse incorect n declaraia de cheltuieli ca fiind costuri cu personalul, n loc s fie declarat un comision de administrare (calculat ca procentaj din costurile directe), aa cum se prevede n reglementrile UE. Acest mod de a proceda a condus la o supradeclarare a cheltuielilor n declaraia de cheltuieli.

146

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Calculare incorect a deficitului de finanare detectat n aproape 8 % din operaiunile examinate de Curte

5.37. n cadrul FEDER i al FC, cuantumul asistenei UE care poate fi acordat pentru un proiect depinde de costul de investiie aferent proiectului i de venitul net estimat pe care acesta l va genera. Prin urmare, n cazul proiectelor generatoare de venituri (18), trebuie s se analizeze, nainte de aprobarea proiectului, care sunt veniturile estimate i costurile investiiei: deficitul de finanare se definete ca diferena dintre costul investiiei i suma compus din veniturile nete preconizate a fi obinute n cadrul proiectului ntr-o anumit perioad specific de referin i din valoarea rezidual a proiectului.

5.38. Curtea a identificat cazuri de proiecte generatoare de venituri n care deficitul de finanare nu fusese evaluat corect. n cazurile respective, veniturile poteniale generate de investiie nu fuseser luate n calcul sau fuseser utilizate estimri nerealist de mari ale costurilor. De asemenea, este posibil ca nici valorile reziduale s nu fi fost luate n calcul. Aceste probleme nu au fost detectate de autoritile de mana gement atunci cnd au aprobat cofinanarea proiectului i/sau au autorizat executarea de pli aferente acestuia.

5.38 i 5.39. c:

Pentru erorile necuantificabile, Comisia subliniaz

exist un caz n care nu consider c rambursarea din partea sistemului naional de sntate constituie venituri n scopul calculrii deficitului de finanare; pentru proiectele din cadrul Fondului de coeziune din perioada 2000-2006, cofinanate nainte de 2003, reglementrile cereau s se ia n considerare veniturile, dar fr a se meniona o metod anume n acest scop, i considerau la fel de important necesitatea de a se promova, de asemenea, principiul poluatorul pltete, ceea ce a implicat o cretere a veniturilor pentru proiectele n cauz. n plus, regulamentul meniona necesitatea de a se dezvolta astfel de metode n cooperare cu fiecare stat membru n cauz. Metodele aplicate nainte de 2003 pentru a se lua n considerare veniturile, promovndu-se n acelai timp principiul poluatorul pltete, pot, prin urmare, s difere de metodele aplicabile n prezent, fr ca acest fapt s constituie o nclcare a normelor aplicabile.

5.39. Cazuri de supradeclarare a cheltuielilor determinate de calcularea incorect a deficitului de finanare au fost identificate n 1 % din operaiunile auditate. Aceste supradeclarri, crora le corespund 5 % din totalul erorilor cuantificabile, contribuie n proporie de aproximativ 5 % la indicele de eroare estimat pentru aceste domenii de politici (a se vedea caseta 5.3). Pentru un alt procent de 7 % din proiecte, Curtea nu a cuantificat erorile detectate. Aceast situaie se explic fie prin faptul c orientrile Comisiei nu erau clare la data aprobrii proiectului, fie prin faptul c proiectele nu erau nc nchise.

_____________ (18) Conform articolului 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se nelege prin proiect generator de venituri orice operaiune care implic o investiie ntr-o infrastructur a crei utilizare este supus unor redevene suportate direct de utilizatori sau orice operaiune care implic vnzarea sau nchirierea unui teren sau a unui imobil sau orice alt furnizare de servicii contra unei pli.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

147

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 5.3 Exemple de calculare incorect a deficitului de finanare n cazul proiectelor generatoare de venituri

Utilizarea unor estimri nerealiste ale costurilor: n cazul unui proiect FC desfurat n Portugalia, care viza reconstrucia reelei municipale de ap potabil, beneficiarul a supraestimat costurile anticipate cu personalul utilizate n analiza costuri-beneficii. Acest lucru a condus la supraestimarea deficitului de finanare. Cazuri similare, n care analiza costuri-beneficii s-a bazat pe costuri excesive, au fost identificate n cadrul unor proiecte FEDER i FC din Spania, Polonia i Regatul Unit.

Nerespectarea normelor privind ajutoarele de stat a fost detectat n cazul a 3 % din proiecte

5.40. Normele privind ajutoarele de stat au rolul de a asigura faptul c interveniile statelor membre nu denatureaz concurena i comerul n UE. Proiectele trebuie s respecte dispoziiile acestor norme privind ajutoarele de stat (19).

5.41. n cazul a 3 % din cele 180 de operaiuni auditate, proiectele cofinanate nu respectau normele privind ajutoarele de stat. n cazurile n care Curtea a fost n msur s stabi leasc faptul c acest lucru a contribuit la stabilirea unui nivel incorect al finanrii din partea UE, erorile au fost cuantificate. Aceste erori cuantificate reprezint 5 % din totalul erorilor cuantificabile i contribuie n proporie de aproximativ 9 % la indicele de eroare estimat pentru aceste domenii de politici. Alte cazuri de nerespectare a normelor privind ajutoarele de stat, n care impactul asupra finanrii UE nu a putut fi cuantificat n aceast etap, nu au fost luate n considerare n indicele de eroare calculat de Curte (a se vedea caseta 5.4). n 2011, o hotrre pronunat de Curtea de Justiie a Uniunii Europene a confirmat faptul c normele privind ajutoarele de stat se aplic i n cazul proiectelor de infrastructur care urmeaz s funcioneze pe baz comercial (20).

5.41. Comisia este de acord c respectarea normelor privind ajutorul de stat este o condiie de eligibilitate a programelor. Cu toate acestea, ca i n exemplul Greciei prezentat mai jos n caseta 5.4, obligaia de a notifica proiectele de infrastructur a fost neclar din punct de vedere juridic pn la jurisprudena CEJ n cauza Leip zig/Halle din 2011 (care a fost atacat cu o hotrre judectoreasc definitiv abia n 2013). Pentru a oferi statelor membre i benefi ciarilor clarificri cu privire la implicaiile practice ale hotrrii, Comisia a publicat o not orientativ n noiembrie 2012, pe care a prezentat-o Comitetului de coordonare a fondurilor. Comisia consider c, n conformitate cu aceste orientri, absena notificrii proiectelor de infrastructur nainte de noiembrie 2012 nu constituia o neregul.

_____________ (19) Articolul 107 alineatul (1) referitor la ajutoarele de stat din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE). (20) Cauza T-443/08, Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt/Co misia, i cauza T-455/08, Mitteldeutsche Flughafen AG i Flughafen LeipzigHalle GmbH/Comisia, hotrrea din 24 martie 2011, aa cum a fost confirmat aceasta de Curtea de Justiie la 19 decembrie 2012 n cauza C-288/11P.

148

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 5.4 Exemplu de proiecte n cazul crora nu au fost respectate normele privind ajutoarele de stat

Ajutorul de stat nu a fost notificat Comisiei: n cazul unui proiect FEDER desfurat n Grecia, care viza construcia unor instalaii portuare, ajutorul se ncadra n categoria ajutoarelor de stat (21). Proiectul nu a fost notificat Comisiei, aa cum se stipuleaz la articolul 108 TFUE i, n consecin, compatibilitatea sa cu piaa intern nu a fost evaluat. Situaii similare au fost constatate n cazul unor proiecte FEDER desfurate n Germania i n Regatul Unit.

Erori detectate la nivelul plilor de nchidere efectuate de Comisie

5.42. Curtea a constatat n exerciiile anterioare c exist posibilitatea ca documente nefiabile de nchidere a programelor (cum ar fi declaraia de lichidare) s conduc la rambursarea necuvenit a unor cheltuieli neconforme dac serviciile Comisiei nu iau msurile adecvate pentru a detecta i a corecta problemele subiacente (22).

5.42. Deficienele prezentate n declaraiile de lichidare au fost identificate i analizate de ctre Comisie nainte de auditul Curii, care a intervenit ntr-un stadiu timpuriu al procesului de nchidere (2). Aceste deficiene au fost abordate de ctre Comisie n stadiile ulte rioare ale procesului de nchidere i au fost realizate activiti supli mentare de audit dup evaluarea iniial a documentelor de nchidere. Au fost aplicate corecii financiare atunci cnd a fost necesar. 5.43. Comisia va lua msuri n legtur cu erorile identificate n programul ncheiat i menioneaz c poate face corecii financiare pn la trei ani dup nchiderea oficial a unui program atunci cnd sunt detectate erori reziduale. n luna aprilie 2013, Comisia a prezentat Parlamentului European un raport general privind coreciile financiare aplicate de Comisie i raportate de statele membre cu privire la programele din perioada 2000-2006. Raportul informeaz c aceste corecii au ajuns la cel puin 5,6 % (7,3 miliarde EUR) din alocrile FEDER pentru perioada de programare care se extinde pn la 31 decembrie 2012 (i 6,2 % sau 8,1 miliarde EUR pn la 31 martie 2013) (3). n ceea ce privete cele 7 proiecte ale Fondului de coeziune menionate n observaia Curii, Comisia face trimitere la rspunsul su de la punctul 5.39 i subliniaz, de asemenea, c nu au existat nclcri ale prevederilor cadrului juridic aplicabil care s justifice o corecie financiar.

5.43. Eantionul examinat pentru exerciiul 2012 a inclus pli de nchidere efectuate pentru dou programe operaionale (Austria i Polonia) i pentru apte proiecte FC (Spania) din perioada 2000-2006, fiind auditate n total 22 de proiecte FEDER i FC. Curtea a identificat erori n cazul a 12 dintre aceste 22 de proiecte. n cazul unui program operaional FEDER, Curtea a constatat c nu toate cheltuielile aferente plii de nchidere erau conforme cu reglementrile (Austria). Cu toate acestea, Comisia a nchis acest program operaional n 2012, fr s fi impus corecii financiare. n ceea ce privete cele apte proiecte FC din Spania, nu fusese impus nicio corecie financiar pentru erorile detectate de Curte.

_____________ (21) Aa cum sunt definite la articolul 107 TFUE. (22) A se vedea punctele 5.52-5.64 din Raportul anual 2011.

_____________ (2) A se vedea rspunsul Comisiei la punctele 5.57 i 5.58 din Raportul anual 2011. (3) Nota ARES (2013) 689652 din 12 aprilie 2013 adresat Parla mentului European i nota ARES (2013) 1044808 din 14 mai 2013 adresat Curii de Conturi Europene.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

149

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

EFICACITATEA SISTEMELOR Autoritile de audit


5.44. La nivelul celor 27 de state membre, exist 112 auto riti de audit instituite pentru cele 434 de programe operaionale legate de FEDER/FC i FSE aferente perioadei de programare 2007-2013 (a se vedea punctele 5.10 i 5.13) (23).

5.45. n domeniul coeziunii, rapoartele anuale de control i opiniile anuale ale autoritilor de audit furnizeaz informaii cu privire la regularitatea cheltuielilor UE din cadrul FEDER/FC i al FSE pentru perioada de programare 2007-2013 (24). n 2012, Comisiei i-au fost transmise, n total, 198 de rapoarte anuale de control i opinii anuale (25) pentru cele 317 programe operaionale aferente FEDER/FC i pentru cele 117 programe operaionale aferente FSE (26).

5.45. Autoritile de audit ndeplinesc un rol esenial n procesul de consolidare a asigurrii, nc de la nceputul perioadei de programare i de creare a sistemelor. n continuare, acestea trimit Comisiei n fiecare an o opinie de audit cu privire la funcionarea sistemelor de gestiune i control, bazndu-se pe auditul sistemelor de gestiune i control i pe eantioane ale operaiunilor efectuate, ca regul general, n conformitate cu o strategie de audit. Regulamentul prevede pentru Comisie posibilitatea de a se baza pe activitatea unei autoriti de audit pentru asigurarea sa, n anumite condiii [articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]. Comisia este n strns cooperare i coordonare cu autoritile de audit i a nceput s i revizuiasc metodologiile i rezultatele audi turilor efectuate nc din 2009. Acest lucru a contribuit la consolidarea capacitilor lor, furnizndu-le consiliere, orientri i recomandri n cadrul relurii activitilor de audit ale Comisiei. n rapoartele anuale de activitate pe 2012, DG Politic Regional i Urban i DG Ocuparea Forei de Munc, Incluziune i Afaceri Sociale au analizat n detaliu informaiile i rezultatele raportate de autoritile de audit n rapoartele lor de control anuale pe 2012 (a se vedea paginile 33-37 din raportul anual de activitate al DG Politic Regional i Urban pe 2012 i paginile 35 i 39 din raportul anual de activitate pe 2012 al DG Ocuparea Forei de Munc, Incluziune i Afaceri Sociale).

_____________ (23) 63 dintre aceste 112 autoriti de audit sunt responsabile, n statul lor membru sau ntr-o anumit regiune, de auditarea programelor operaionale pentru FEDER/FC, precum i pentru FSE. Aceste auto riti responsabile de auditarea mai multor fonduri se ocup de 344 dintre cele 434 de programe operaionale i, din punct de vedere financiar, auditeaz 89 % din bugetul total (care include finanarea din partea UE i finanarea public i privat de la nivel naional). (24) Fiecare autoritate de audit poate elabora unul sau mai multe rapoarte anuale de control, iar fiecare din aceste rapoarte poate viza, la rndul su, unul sau mai multe programe operaionale. (25) Rapoartele anuale de control i opiniile anuale se bazeaz pe constatrile de audit ale autoritilor de audit cu privire la cheltu ielile pentru care s-au transmis certificri ctre Comisie n exerciiul financiar anterior al Uniunii Europene [a se vedea articolul 62 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006]. (26) Pn n martie 2013, autoritile de audit nu transmiseser niciun raport anual de control i nicio opinie anual pentru 13 programe operaionale aferente FEDER.

150

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Examinarea de ctre Curte a patru autoriti de audit


5.46. Anexa 5.2 prezint rezultatele cu privire la cerinelecheie individuale care au fost testate, precum i evaluarea global cu privire la cele patru autoriti de audit examinate: Belgia (Valonia), Malta, Slovacia i Regatul Unit (Anglia). Curtea a acordat o atenie deosebit rapoartelor anuale de control i opiniilor anuale, precum i acelor pri ale activitii autori tilor de audit care au avut un impact direct i semnificativ asupra concluziilor formulate n aceste documente. 5.46. De la nceputul actualei perioade de programare, Comisia a efectuat 269 de misiuni de audit pentru a examina n ntregime sau parial activitatea a 41 de autoriti de audit pentru FEDER/FC, ceea ce acoper 96 % din suma total alocat din FEDR/FC, precum i a 84 de autoriti de audit pentru FSE, ceea ce acoper 99 % din suma total alocat din FSE. Aceast aciune a inclus cele patru autoriti de audit auditate de ctre Curte. Comisia a selectat majoritatea autoritilor de audit care urmeaz s fie auditate, pe baza unei evaluri de risc actualizate anual care include, printre mai multe criterii de risc revizuite n timp, alocrile pentru programe.

5.47. Pentru fiecare dintre autoritile de audit examinate, Curtea a analizat: (a) modul de organizare i metodologia de audit a acestora; (b) documentele lor de lucru pentru dou audituri de sistem; (c) documentele lor de lucru pentru un eantion de 20 de audituri cu privire la operaii; n cazul a cel puin cinci dintre aceste 20 de audituri, Curtea a procedat la reefec tuarea auditurilor; i (d) rapoartele anuale de control i opiniile anuale pe care le-au ntocmit pentru exerciiul 2012, nsoite de documentele de lucru aferente.

5.48. Ca i n exerciiile anterioare, Curtea a constatat c modul de organizare al tuturor celor patru autoriti de audit examinate, precum i metodologia de audit folosit de acestea pentru auditurile de sistem erau n general conforme cu regle mentrile UE. Cu toate acestea, Curtea a identificat deficiene n ceea ce privete modul n care autoritile de audit efectueaz auditurile de sistem i auditurile operaiilor i/sau transmit apoi rezultatele obinute Comisiei (27).

5.49. Potrivit evalurii Curii, trei dintre cele patru autoriti de audit sunt parial eficace, iar una este eficace. n cazul autoritilor de audit evaluate ca parial eficace, Curtea consider c rapoartele anuale de control nu erau pe deplin conforme cu reglementrile i/sau auditurile cu privire la operaii reefectuate de Curte identificaser probleme care nu fuseser detectate anterior de autoritile de audit.

5.49. Pe baza probelor de audit colectate pe parcursul mai multor ani, Comisia consider c se poate baza pe activitatea acestor patru autoriti de audit care funcioneaz bine pentru procesul su de asigurare (a se vedea, de asemenea, rspunsurile Comisiei la punctele 6.30 i 6.31).

_____________ (27) A se vedea punctul 5.43 din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

151

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Evaluarea supravegherii exercitate de Comisie asupra autoritilor de audit


5.50. n 2012, Comisia i-a continuat analiza cu privire la fiabilitatea activitii autoritilor de audit i la respectarea de ctre acestea a reglementrilor UE (28). n ceea ce privete acti vitatea autoritilor de audit, Comisia a identificat deficiene similare cu cele observate de Curte anul acesta (a se vedea punctele 5.48 i 5.49) sau n anii anteriori (29). 5.50. Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 5.46, n care informeaz cu privire la misiunile de audit efectuate n domeniul politicii de coeziune ncepnd cu anul 2009. Chestiunea privind autoritile de audit rmne principala problem realizat n cadrul strategiei curente de audit a Comisiei. DG Politic Regional i Urban i DG Ocuparea Forei de Munc, Incluziune i Afaceri Sociale i continu activitatea de audit cu alte 102 misiuni de audit pn la jumtatea anului 2014.

5.51. n plus, pentru fiecare program operaional FEDER/FC i FSE, Comisia a verificat prin intermediul examinrilor docu mentare informaiile prezentate de autoritile de audit n rapoartele lor anuale de control i n opiniile anuale (30). n cazul n care Comisia consider c un indice de eroare raportat de o autoritate de audit este fiabil i reprezentativ pentru programul operaional vizat (sau pentru un grup de programe operaionale), ea poate accepta acel indice de eroare sau, pe baza unor informaii suplimentare, l poate recalcula. Dac indicele de eroare raportat este considerat nefiabil, Comisia aplic un indice forfetar de eroare (ntre 2 % i 25 %), n funcie de rezultatul evalurii riscurilor pe care a realizat-o cu privire la programul operaional respectiv.

5.51. Comisia subliniaz faptul c analiza rapoartelor anuale de control i a opiniilor de audit constituie o parte esenial a procesului de consolidare a asigurrii care susine declaraia de control intern n raportul anual de activitate n care prezint rezultatele analizei sale (a se vedea, de exemplu, raportul anual de activitate pe 2012 al DG Politic Regional i Urban, paginile 33-35 i anexa 9 i raportul anual de activitate pe 2012 al DG Ocuparea Forei de Munc, Incluziune i Afaceri Sociale, paginile 35-38 i anexa 8). n ceea ce privete fiabilitatea i reprezentativitatea indicilor de eroare raportai, a se vedea rspunsul la punctul 5.52, a doua liniu.

5.52. Pe baza informaiilor disponibile la serviciile Comisiei i a datelor suplimentare solicitate autoritilor de audit pentru toate cele trei fonduri (FEDER/FC i FSE), Curtea a constatat urmtoarele (31):

5.52.

_____________ (28) Per ansamblu, ncepnd din 2009, DG Politica Regional i Urban i DG Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune au examinat 62 dintre cele 112 autoriti de audit. Aceste autoriti de audit sunt responsabile de 257 dintre cele 317 programe operaionale aferente FEDER/FC i de 48 dintre cele 117 programe operaionale aferente FSE. Autoritile de audit examinate n cursul celor patru ani reprezint 95 % din bugetul FEDER/FC i 55 % din bugetul FSE (care includ finanarea din partea UE i finanarea public i privat de la nivel naional) pentru perioada de programare 2007-2013. (29) A se vedea punctul 4.42 din Raportul anual 2010 i punctul 5.45 din Raportul anual 2011. (30) n cazuri specifice, aceast examinare documentar a fost completat cu vizite la faa locului la autoritile de audit, efectuate cu scopul de a se obine informaii suplimentare. (31) Curtea a verificat pentru 138 de programe operaionale aferente FEDER/FC i FSE dac validarea de ctre Comisie a indicilor de eroare raportai de autoritile de audit era eficace n ceea ce privete verificarea exactitii i a fiabilitii informaiilor furnizate de aceste autoriti. Programele operaionale n cauz se afl sub responsabilitatea a 27 dintre cele 62 de autoriti de audit care au fcut obiectul unei verificri specifice de ctre Comisie n cursul ultimilor trei ani (a se vedea punctul 5.50).

152

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Marja de aciune de care dispune Comisia pentru a valida i, dup caz, a ajusta indicii de eroare raportai de autori tile de audit naionale n rapoartele anuale de control este limitat, ntruct autoritile de audit nu sunt obligate s furnizeze Comisiei informaii despre auditurile lor cu privire la operaii (32).

Comisia analizeaz la nceputul fiecrui an toate rapoartele anuale de control i opiniile de audit prezentate de autoritile naionale de audit. n plus, se iau n considerare toate rezultatele auditurilor naionale primite de la autoritile de audit pe tot parcursul anului, precum i alte rezultate de audit ale Comisiei i ale Curii de Conturi. Pentru a mbunti i mai mult fiabi litatea indicilor de eroare raportai i pe baza ndoielilor aprute i a riscurilor identificate, n 2013, serviciile Comisiei au efectuat misiuni de constatare la faa locului pentru FEDER/FC (11 misiuni n 9 state membre) i pentru FSE (15 state membre), pentru a colecta dovezi suplimentare i pentru a obine clarificri privind rapoartele anuale de control prezentate, n special n ceea ce privete metodologia calculrii indicilor de eroare. n unele cazuri, misiunile au oferit o baz solid pentru recalcularea indicilor de eroare. Comisia a solicitat, de asemenea, informaii suplimentare n scris unor autoriti de audit, care le-au furnizat. Rezultatele acestei analize constituie principala surs a procesului de consolidare a asigurrii, astfel cum s-a explicat n rapoartele de activitate anuale. Prin aceasta, Comisia a acumulat o cunoatere aprofundat a riscurilor legate de fiecare autoritate de audit.

n cazul a 51 dintre cele 138 de programe operaionale examinate, Curtea a constatat c, la momentul evalurii rapoartelor anuale de control, Comisia nu dispunea de informaii suficiente pentru a putea accepta (sau pentru a recalcula) indicii de eroare raportai de autoritile de audit. Sunt incluse aici cazurile n care cheltuielile auditate declarate n rapoartele anuale de control nu corespundeau ntru totul cu cheltuielile programului operaional din exerciiul n cauz sau cazurile n care indicii de eroare indicai n aceste rapoarte nu fuseser calculai n mod corect de ctre autoritatea de audit.

Comisia observ c cele 51 de programe citate de Curte corespund activitii a 9 autoriti de audit din totalul de 112 autoriti de audit responsabile de FEDER, FSE i FC. Aceasta constat, de asemenea, c aspectele tehnice ridicate n cazul celor 31 de programe franceze nu modific evaluarea autoritii de audit i a Comisiei. Comisia subliniaz faptul c ratele forfetare au fost aplicate, dup caz, atunci cnd indicii de eroare raportai au fost evaluai de Comisie ca nefiind fiabili. Pentru 14 programe n cazul crora nu s-a aplicat rata forfetar, Comisia a evaluat indicele de eroare raportat ca fiind fiabil i observ c utilizarea indicilor de eroare eantion obinui pe baza unor eantioane nestatistice este prevzut n regulament n cazul unui numr redus de operaiuni. Acetia sunt singurii indicatori disponibili pentru a estima riscul global pentru programele n cauz i, prin urmare, sunt utilizai de Comisie n scopul procesului de asigurare. n astfel de cazuri, Comisia ine seama, de asemenea, de caracteristicile operaiunilor i de sfera de acoperire a auditului. Comisia a promovat n mod activ utilizarea eantionrii statistice n perioada 2012-2013 i a actualizat propriul ghid de prelevare n aprilie 2013, pentru a permite utilizarea eantionrii statistice chiar i n cazul unui numr redus de operaiuni, astfel nct s se obin rezultate reprezentative.

_____________ (32) A se vedea i punctul 5.50 din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

153

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n contextul de mai sus este important de remarcat c, n momentul n care Comisia valideaz indicii raportai de autori tile de audit, aceasta utilizeaz toate procedurile de audit n vigoare atunci cnd apar ndoieli cu privire la acurateea i/sau fiabilitatea indicilor de eroare raportai: ntrebri formulate n scris i verbal pentru autoritile de audit, misiuni de anchet i/sau analiz de informaii suplimentare primite de la autori tile de audit, inclusiv, dac este necesar, rezultatele auditurilor individuale. Pe baza acestor informaii, indicii de eroare raportai n rapoartele anuale de control au fost ajustai n 21 % din programele FEDER/FC i n 15,4 % din cele ale FSE. n plus, indicii de eroare raportai pentru 11 % din programele FEDER/FC i FSE au fost considerai nefiabili i, prin urmare, au fost nlocuii de ctre Comisie cu rate forfetare (a se vedea rapoartele anuale de activitate pe 2012, pagina 35 pentru DG Politic Regional i Urban i pagina 37 pentru DG Ocuparea Forei de Munc, Incluziune i Afaceri Sociale). Pentru explicaii suplimentare privind indicii de eroare raportai de autoritile de audit n ceea ce privete FSE, Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 6.40 litera (a).

n cazul a 16 dintre cele 138 de programe operaionale, autoritile de audit comunicaser indici de eroare nerepre zentativi (adic indici care nu se bazeaz nici pe o metod de eantionare statistic, nici pe o metod de eantionare nestatistic formal conform cu orientrile Comisiei). Comisia nu ar trebui s utilizeze astfel de indici n procesul su de asigurare pentru a extrapola indicele de eroare la ansamblul programului operaional. Conform constatrilor Curii, Comisia a aplicat indici forfetari, aa cum prevd reglementrile, numai n cazul a dou dintre aceste 16 programe operaionale.

n cazul a cinci dintre cele 138 de programe operaionale, indicele de eroare recalculat de Curte (innd seama de coreciile financiare multianuale) este mai mare de 2 %.

Comisia salut faptul c, din cele 138 de cazuri examinate, Curtea a ajuns la o concluzie diferit doar pentru cinci cazuri. Aceste cazuri se refer la dou autoriti de audit. n ceea ce privete aceste cinci cazuri, Comisia nu este de acord i confirm evaluarea sa, astfel cum a fost prezentat n raportul anual de activitate pe 2012, dup o analiz aprofundat a explicaiilor furnizate de autoritile de audit respective.

154

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n special, n cazul a patru programe olandeze regrupate ntr-un singur eantion, Comisia a considerat un proiect n care auto ritatea de audit i un audit propriu al su din 2012 au detectat o eroare ca fiind de o natur excepional i c nu ar fi trebuit s fie selectat pentru finanare. Autoritile naionale au acceptat s fie retrase cheltuielile legate de ntregul proiect i, implicit, chel tuielile aferente neconforme cu reglementrile la sfritul anului 2012. Prin urmare, Comisia consider c aceste cheltuieli nu trebuie s fie incluse n calculul indicelui de eroare preconizat. Pentru programul german, Comisia consider c luarea n considerare a prii de cheltuieli care a fost exclus din operaiunile care urmau s fie auditate ar fi avut un impact foarte limitat asupra indicelui de eroare. De aceea, Comisia consider c i-a ndeplinit n mod corect rolul su de supraveghere cu privire la indicii de eroare raportai de autoritile de audit.

Examinarea rapoartelor anuale de activitate ale Comisiei


5.53. Curtea a evaluat rapoartele anuale de activitate pe 2012 ale Direciei Generale Politica Regional i Urban, ale Direciei Generale Mobilitate i Transporturi i ale Direciei Generale Energie, mpreun cu declaraiile care nsoesc aceste rapoarte. n acest context, Curtea a examinat, n special, urmtoarele aspecte n legtur cu regularitatea plilor autorizate n exerciiul 2012: (a) a evaluat rezervele formulate n legtur cu exerciiul 2012; i (b) a verificat coerena i exactitatea calculului realizat de Comisie cu privire la sumele expuse la risc.

Direcia General Politica Regional i Urban


5.54. n raportul su anual de activitate 2012, Direcia General Politica Regional i Urban a estimat c un procent variind ntre 2,2 % i 5,0 % din plile intermediare i finale din cadrul FEDER i al FC, care corespund perioadei de programare 2007-2013 i care au fost autorizate n 2012, era expus la riscul de eroare (33). 5.55. Aceast estimare, calculat de Direcia General Politica Regional i Urban n raportul su anual de activitate 2012, se bazeaz pe indicii de eroare raportai de autoritile de audit n ceea privete cheltuielile declarate pentru exerciiul 2011 (34). Estimarea depete pragul de semnificaie de 2 % stabilit de Comisie i corespunde evalurii prezentate de Curte pentru acest domeniu de politici pentru exerciiul 2011 (35). 5.55. Comisia este de acord c nivelul de risc prezentat n raportul anual de activitate pe 2012 al DG REGIO este comparabil cu rezultatele obinute de ctre Curte n raportul su anual pe 2011.

_____________ (33) n 2011, procentajul de pli intermediare i finale estimat de Direcia General Politica Regional i Urban ca fiind expus la risc varia ntre 3,1 % i 6,8 %. (34) n conformitate cu reglementrile sectoriale, autoritile de audit au raportat Comisiei indicii de eroare n decembrie 2012, pe baza cheltuielilor declarate n cursul exerciiului 2011. (35) A se vedea punctul 5.28 din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

155

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.56. Numrul de programe operaionale care fac obiectul unor rezerve exprimate de Direcia General Politica Regional i Urban i impactul lor financiar estimat au sczut n 2012 n comparaie cu 2011 (36). Aceast situaie se explic n principal prin valoarea mai redus aferent plilor expuse la risc estimat de Comisie pe baza indicilor de eroare raportai de autoritile de audit n rapoartele lor anuale de control 2012. 5.57. Curtea consider c Direcia General Politica Regional i Urban ar fi trebuit s emit o rezerv n legtur cu alte cinci programe operaionale (a se vedea punctul 5.52 anterior).

5.56. Astfel cum se indic n rezumatul raportului anual de activitate pe 2012 al DG Politic Regional i Urban, scderea numrului de rezerve se datoreaz n principal msurilor corective adoptate n statele membre i aplicrii coreciilor financiare de ctre Comisie (a se vedea paginile 46-49 din raportul anual de activitate pe 2012). Politica strict urmrit de DG Politic Regional i Urban privind avertismentele, ntreruperile, suspendrile i coreciile financiare a acionat ca un stimulent pentru mbuntirea sistemelor de gestiune i control. 5.57. Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 5.52, care confirm c nu exist niciun motiv de a exprima vreo rezerv n cele cinci cazuri. Pentru patru dintre aceste programe regrupate ntr-un singur eantion, eroarea a fost corectat n 2012 i, prin urmare, nu trebuie s fie inclus n calculul indicelui de eroare preconizat. Pentru cel de al cincilea program, Comisia consider c luarea n considerare a prii de cheltuieli care a fost exclus din operaiunile care urmau s fie auditate ar fi avut un impact foarte limitat asupra indicelui de eroare. 5.58. ncepnd din 2011, serviciile Comisiei au desfurat, la cererea autoritii care acord descrcarea de gestiune, audituri bazate pe riscuri ale sistemelor de nregistrare i raportare a coreciilor financiare. Drept rezultat, n fiecare an aceasta are tot mai multe informaii privind funcionarea sistemelor n statele membre i a cerut mbuntirea sistemelor corespunztoare acolo unde a fost necesar (a se vedea raportul de sintez transmis autoritii care acord descrcarea de gestiune i Curii de Conturi Europene n 2013) (4). Mai mult, autoritile de audit efectueaz ele nsele audituri ale activitii autoritilor de certificare i transmit rapoarte cu rezultatele acestora Comisiei, care ine seama de aceste informaii n evalurile sale. 5.59. Comisia a luat toate msurile necesare n temeiul tratatului i prevzute n regulamente, pentru a proteja bugetul UE. Comisia observ c, dei a fcut tot ce a depins de ea i a acionat respectnd pe deplin reglementrile existente n cadrul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, coreciile forfetare aplicate programelor cehe i slovace nu au fost luate n considerare la deter minarea indicelui de eroare pe 2012. A se vedea rspunsurile Comisiei la punctul 5.26 i caseta 1.2.

5.58. Atunci cnd evalueaz programele operaionale, Direcia General Politica Regional i Urban ia n considerare i cifrele privind riscul rezidual cumulativ multianual (care este calculat de Comisie i ia n calcul coreciile financiare aplicate la nivel naional i la nivelul UE de la nceperea perioadei de programare). Cu toate acestea, Comisia dispune doar de informaii limitate cu privire la eficacitatea sistemelor instituite de statele membre pentru a impune corecii financiare. Exist astfel riscul ca evaluarea realizat de Comisie cu privire la programele operaionale individuale n cadrul rapoartelor anuale de activitate s nu fie suficient de solid. 5.59. Abordarea aplicat de Curte pentru a ine seama de coreciile financiare n auditurile sale este descris la punctele 1.19-1.35 din capitolul 1.

_____________ (36) Numrul programelor operaionale care fac obiectul unor rezerve a sczut de la 146 n 2011 la 85 n 2012. Aceste cifre includ rezervele integral cuantificate i parial cuantificate referitoare la programe operaionale pentru care au fost autorizate pli inter mediare i/sau finale n cursul exerciiului (121 n 2011 i 61 n 2012), precum i la programe operaionale pentru care nu au fost efectuate astfel de pli (25 n 2011 i 24 n 2012). Pe lng cele 85 de rezerve menionate anterior, Direcia General Politica Regional i Urban a formulat rezerve n legtur cu patru programe operaionale din cadrul programului IPA. n 2011, au fost formulate dou rezerve n legtur cu programul IPA.

_____________ (4) Nota ARES (2013) 5521 din 4 ianuarie 2013.

156

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Direcia General Mobilitate i Transporturi i Direcia General Energie


5.60. Direcia General Mobilitate i Transporturi i Direcia General Energie: au formulat rezerve care acoper 23 % i, respectiv, 57 % din creditele totale de plat autorizate n cursul exerciiului; au estimat c aproximativ 4,6 % din plile autorizate n 2012 pentru Al aselea i Al aptelea program-cadru pentru cercetare i dezvoltare tehnologic erau afectate de erori; i pe baza indicelui de eroare rezidual, aceste direcii generale estimeaz c impactul rezervelor pe care le-au formulat corespunde unui procent de 2,5 % din plile aferente programelor-cadru pentru cercetare efectuate n 2012.

5.61. n 2012, Curtea a identificat erori cuantificabile n cazul a ase dintre cele opt proiecte TEN-T auditate (75 %). Cu toate acestea, Direcia General Mobilitate i Transporturi nu formulase nicio rezerv referitoare la programul TEN-T n legtur cu nerespectarea normelor naionale i ale UE n materie de achiziii publice. Curtea observ totodat c Direcia General Energie a formulat o astfel de rezerv n legtur cu programul PEER, pentru care Curtea detectase probleme similare (37).

5.61. Comisia consider c Direcia General Mobilitate i Trans porturi a urmat instruciunile n vigoare pentru rapoartele anuale de activitate pe 2012 [Ref. ARES (2012) 1240233, punctul 7.4] n acest sens i c nu au existat motive pentru o rezerv n cazul programelor TEN-T. n cadrul responsabilitilor sale de supraveghere a Ageniei Executive pentru Reeaua Transeuropean de Transport (TEN-T EA), DG Mobilitate i Transporturi a inut seama de toate informaiile avute la dispoziie, inclusiv de raportul pe 2011 al Curii de Conturi i de asigurrile oferite de ctre agenie. Pentru aceasta din urm, se poate observa c indicele de eroare detectat n urma finalizrii controalelor ex post la 31 decembrie 2012 a fost de 1,7 %, sub pragul de semnificaie de 2 %. n plus, agenia a luat o serie de msuri n 2012, innd seama de constatrile Curii, pentru a-i consolida controalele i a crete gradul de sensibilizare a beneficiarilor cu privire la normele achiziiilor publice. n momentul emiterii rezervei sale, pn la 31 martie 2013, DG Mobilitate i Transporturi a primit trei constatri preliminare ale Curii n ceea ce privete erorile legate de achiziiile publice n proiecte TEN-T, dintre care dou au fost analizate i contestate de ctre DG Mobilitate i Transporturi n februarie 2013.

_____________ (37) A se vedea punctul 5.69 litera (b) din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

157

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

CONCLUZII I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


5.62. n ceea ce privete domeniile de politici care fac obiectul acestui capitol, testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 6,8 %; i 5.62. Comisia constat c indicele de eroare cel mai probabil corespunde indicilor de eroare prezentai de Curte n ultimii trei ani n legtur cu actuala perioad de programare. Aceast scdere a indicelui de eroare n comparaie cu perioadele anterioare este rezultatul dispoziiilor privind intensificarea controalelor n perioada de programare 2007-2013 i al aplicrii unei politici stricte a ntreruperilor/suspendrilor de ctre Comisie n cazul n care sunt identificate deficiene. Comisia va continua s i concentreze aciunile asupra programelor i/sau statelor membre avnd riscul cel mai ridicat i s impun msuri corective rapide atunci cnd sunt identificate deficiene (a se vedea, de asemenea, rspunsurile la punctele 1.12 i 1.13). Pentru dou programe care includ erorile identificate de Curte n eantionul su din 2012 (n Republica Ceh i n Slovacia) s-au aplicat corecii forfetare n 2012. Comisia observ c, dei a fcut tot ceea ce s-a putut conform competenelor sale i a acionat n spiritul respectrii depline a regulamentelor existente, n scopul de a proteja bugetul UE n cadrul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, coreciile forfetare de mai sus nu au fost luate n considerare de ctre Curte la calcularea indicelui de eroare pe 2012.

sistemele de supraveghere i de control examinate sunt evaluate ca fiind parial eficace (38).

Comisia consider c a instituit un proces de supraveghere atent pentru a garanta fiabilitatea general a activitii autoritilor de audit, pentru propria sa asigurare. De la nceputul actualei perioade de programare, Comisia a efectuat 269 de misiuni de audit pentru a examina n ntregime sau parial activitatea a 41 de autoriti de audit pentru FEDER/FC, ceea ce acoper 96 % din suma total alocat din FEDR/FC i a 84 de autoriti de audit pentru FSE, ceea ce acoper 99 % din suma total alocat din FSE. Pe baza evalurii sale, Comisia subliniaz faptul c eficacitatea i respectarea de ctre autoritile de audit a cerinelor pot varia. n conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Comisia se bazeaz n mod oficial, ncepnd cu prima jumtate a anului 2012, pe activitatea a 15 autoriti de audit pentru FEDER/FC (pentru 51 de programe). Comisia va continua examinarea activitii autoritilor de audit.

_____________ (38) A se vedea punctul 17 din anexa 1.1.

158

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

5.63. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltu ielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

5.63. Comisia a ntreprins aciuni specifice pentru a reduce riscurile identificate, care includ n special msuri preventive i corective, cum ar fi orientri, formare, simplificare, n plus fa de o politic strict privind ntreruperile i suspendrile plilor i ale coreciilor financiare.

Recomandri
5.64. Anexa 6.2 la capitolul 6 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recoman drilor formulate n rapoarte anuale anterioare. 5.65. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz n atenia Comisiei urmtoarele recomandri: 5.64. 6.2. 5.65. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 6.42 i la anexa

Recomandarea 1: s ia msuri n ceea ce privete defi cienele din cadrul controalelor de nivel primar efectuate de autoritile de management i de organismele intermediare pentru FEDER i FC, prin materiale ndru mtoare specifice i, dac este cazul, prin aciuni de formare;

Comisia este de acord cu privire la importana verificrilor de prim nivel efectuate de ctre statele membre i consider c acestea ar trebui s fie consolidate n continuare. Aceasta ofer deja orientri statelor membre cu privire la modul n care autoritile de mana gement ar trebui s i stabileasc i s i desfoare controalele de gestiune. n plus, n 2009 Comisia a elaborat orientri cuprinztoare pentru controalele de prim nivel i un instrument de autoevaluare destinat autoritilor de management, pe care acestea le pot utiliza pentru a-i mbunti modul de funcionare. De asemenea, n 2011, Comisia a transmis autoritilor de audit liste de control cu privire la auditul controalelor de gestiune, care pot fi utilizate ca referin de ctre autoritile de management. Au fost furnizate cursuri de formare specific autoritilor de management responsabile de diseminarea ulterioar a acestui material de instruire la toate nivelurile implicate de gestionare a proiectelor. Comisia va continua s desfoare aciuni de consolidare a capacitilor n acest sens. n sfrit, Comisia efectueaz, ncepnd din 2010, audituri specifice privind verificrile de gestiune a programelor cu risc ridicat n cazul crora a descoperit c ar putea s existe deficiene care ar putea rmne nedetectate sau care ar putea s nu fie detectate n timp util. Rezultatele acestor audituri efectuate pn la sfritul anului 2012 sunt prezentate n rapoartele anuale de activitate ale DG Politic Regional i Urban (a se vedea pagina 39).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

159

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Recomandarea 2: pe baza experienei ctigate n cursul perioadei de programare 2007-2013, s procedeze la o evaluare a utilizrii normelor de eligibilitate naionale n scopul identificrii domeniilor n care se pot aduce noi simplificri i al eliminrii normelor complexe nenecesare (fenomenul suprareglementrii);

Comisia este ntru totul de acord cu necesitatea de a se simplifica i mai mult normele naionale de eligibilitate i de a se elimina normele complexe inutile, care au un impact negativ n ceea ce privete sarcina impus beneficiarilor i conduc la indici de eroare mai ridicai. Cu toate acestea, Comisia accept aceast recomandare doar parial, deoarece o evaluare sistematic a tuturor normelor naionale de eligi bilitate nu este realizabil. Ori de cte ori Comisia identific norme complexe la nivelul statelor membre, le abordeaz mpreun cu statele membre n cauz. Aceasta va face recomandri statelor membre pentru urmtoarea perioad de programare i le va ncuraja s utilizeze opiuni simplificate privind costurile, oferite n proiectele de regulamente. Comisia a recunoscut necesitatea unor mbuntiri n acest domeniu i a luat msuri n mod corespunztor. Cadrul de reglementare pentru perioada de programare 2014-2020 include simplificri n ceea ce privete normele de eligibilitate n multe privine i prevede, de asemenea, un mecanism simplificat n ceea ce privete proiectele generatoare de venituri. Comisia este de acord cu importana acestei chestiuni i subliniaz faptul c activitatea autoritilor de audit, astfel cum este reflectat n rapoartele anuale de control, este unul dintre elementele principale pe baza crora Comisia i consolideaz asigurarea. Au fost deja furnizate orientri suplimentare privind soluionarea erorilor i listele de verificare ale Comisiei au fost deja transmise autoritilor de audit n 2011, iar aceasta a organizat numeroase seminare n 2012 i 2013 pentru a mbunti n continuare metodologia de eantionare pentru audit utilizat pentru elaborarea rapoartelor anuale de control. Comisia continu s colaboreze cu autoritile de audit pentru a oferi orientri suplimentare, inclusiv n materie de raportare a constatrilor auditului (a se vedea pagina 87 din raportul anual de activitate pe 2012 al DG Politic Regional i Urban).

Recomandarea 3: s stabileasc norme clare i s ofere orientri riguroase n ceea ce privete evaluarea eligibilitii proiectelor i calcularea ratei de cofinanare pentru proiectele FEDER i FC generatoare de venituri n cadrul perioadei de programare 2014-2020; Recomandarea 4: s depun eforturi n vederea ameliorrii activitii autoritilor de audit i a calitii i fiabilitii informaiilor furnizate n rapoarte anuale de control i n opiniile de audit.

160

ANEXA 5.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU GRUPUL DE POLITICI POLITICA REGIONAL, ENERGIE I TRANSPORTURI
2012 FEDER FC Energie Transporturi Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate 52 % 48 % 87 % 3% 10 % (33) (30) (26) (1) (3) 75 % 25 % 75 % 0% 25 % (12) (4) (3) (0) (1) 50 % 50 % 100 % 0% 0% (1) (1) (1) (0) (0) 14 % 86 % 100 % 0% 0% (1) (6) (6) (0) (0) 53 % 47 % 88 % 2% 10 % (47) (41) (36) (1) (4) 64 % 36 % 94 % 3% 3% 60 % 40 % 97 % 0% 3% 60 % 40 % 78 % 0% 22 % 54 % 46 % (75) (63) 47 % 53 % (14) (16) 33 % 67 % (1) (2) 22 % 78 % (2) (7) 51 % 49 % (92) (88) 41 % 59 % 43 % 57 % 60 % 138 30 3 9 180 180 177 145

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

40 %

IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 6,8 % 9,9 % 3,7 %

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

14.11.2013

14.11.2013

ANEXA 5.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU FONDURILE POLITICII DE COEZIUNE (FEDER/FC/FSE) Evaluarea sistemelor de supraveghere i de control selectate: autoritile de audit conformitatea cu cerinele eseniale din reglementri i eficacitatea n asigurarea regularitii operaiilor
Cerinele-cheie testate de Curte Belgia (Valonia) Autoritatea de audit pentru FEDER/FSE Malta Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE Slovacia Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE Regatul Unit (Anglia) Autoritatea de audit pentru FSE

RO

Aspecte generale

Sistemele de gestiune i de control instituite pentru programul operaional conin o definire i o repartizare i separare adecvat a funciilor din cadrul autoritii de audit, precum i ntre aceasta i alte organisme competente de gestiune i control

Conform

Conform

Conform

Conform

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Gradul de acoperire al manualului de audit

Existena unui manual de audit (att pentru auditul de sistem, ct i pentru auditul operaiilor), care este n conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internaional i care descrie cu precizie procedurile de audit

Conform

Conform

Conform

Conform

Metodologia auditului de sistem

Activitatea de audit desfurat de autoritatea de audit n vederea evalurii funcionrii eficace a sistemului de gestiune i de control se bazeaz pe o list de verificare care cuprinde ntrebri prin intermediul crora se verific respectarea cerinelor eseniale din reglementrile aplicabile (de ctre autoritile de management, organismele intermediare sau, respectiv, autoritile de certificare), precum i criterii corespunztoare de evaluare pentru fiecare dintre aceste cerine eseniale

Conform

Conform

Conform

Conform

Examinarea auditurilor de sistem

Planul de audit al autoritii de audit a fost pus n aplicare n conformitate cu strategia de audit aprobat pentru perioada vizat; auditurile de sistem s-au efectuat n conformitate cu metodologia stabilit de autoritatea de audit i toate fazele lor au fost consemnate n mod corespunztor n documente

Eficace

Eficace

Eficace

Eficace

161

162

Cerinele-cheie testate de Curte

Belgia (Valonia) Autoritatea de audit pentru FEDER/FSE

Malta Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE

Slovacia Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE

Regatul Unit (Anglia) Autoritatea de audit pentru FSE

Metodologia de eantionare pentru auditul operaiilor

S-a elaborat o metodologie de eantionare adecvat pentru auditul operaiilor care definete modalitatea de extragere a eantionului de operaii care aveau s fac obiectul auditului pentru perioada examinat

Conform

Conform

Conform

Conform

RO

Extragerea eantionului pentru auditul operaiilor

La extragerea eantionului de operaii care aveau s fac obiectul auditului pentru perioada examinat, metodologia de eantionare pentru auditul operaiilor a fost aplicat aa cum a fost definit

Parial eficace

Eficace

Eficace

Eficace

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Metodologia de audit al operaiilor

Activitatea de audit desfurat n vederea examinrii regularitii operaiilor se bazeaz pe o list de verificare care cuprinde ntrebri prin intermediul crora se verific respectarea cerinelor din reglementrile aplicabile, cu un nivel suficient de detaliu astfel nct s se permit luarea n calcul a riscurilor aferente

Conform

Conform

Conform

Parial conform

Examinarea auditurilor operaiilor

Auditurile operaiilor au fost implementate n conformitate cu eantionul selectat pentru perioada vizat, au fost efectuate n conformitate cu metodologia stabilit de autoritatea de audit i toate fazele lor au fost consemnate n mod corespunztor n documente

Eficace

Parial eficace

Eficace

Eficace

Reefectuarea auditurilor operaiilor

Reefectuarea de ctre Curte a auditurilor pe operaii desfurate de autoritile de audit a condus la formularea unor constatri similare cu cele pe care autoritile de audit le-au comunicat Comisiei

Eficace

Parial eficace

Eficace

Parial eficace

14.11.2013

14.11.2013

Cerinele-cheie testate de Curte

Belgia (Valonia) Autoritatea de audit pentru FEDER/FSE

Malta Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE

Slovacia Autoritatea de audit pentru FEDER/FC/FSE

Regatul Unit (Anglia) Autoritatea de audit pentru FSE

Raportul anual de control i opinia de audit

Raportul anual de control i opinia de audit au fost ntocmite n conformitate cu cerinele din reglementri i cu orientrile convenite ntre Comisie i statele membre i sunt n concordan cu rezultatele auditurilor de sistem i de operaii efectuate de autoritatea de audit

Parial conform

Parial conform

Conform

Conform RO

Evaluare global (1)

Parial eficace

Parial eficace

Eficace

Parial eficace

(1) n ceea ce privete examinarea din cursul exerciiilor anterioare cu privire la autoritile de audit (a se vedea anexa 4.2 din Raportul anual 2010, precum i anexa 5.2 din Raportul anual 2011), sunt aplicate urmtoarele criterii pentru a obine evaluarea global a autoritilor de audit pe baza evalurii cerinelor-cheie individuale supuse testrii: (a) Eficace: evaluarea pentru cerina-cheie Raportul anual de control i opinia de audit este aceea de conform, iar calificativul acordat la evaluarea cerinelor-cheie Examinarea auditurilor de sistem, Extragerea eantionului pentru auditul operaiilor, Examinarea auditurilor operaiilor i Reefectuarea auditurilor operaiilor este eficace. (b) Parial eficace: evaluarea pentru cerina-cheie Raportul anual de control i opinia de audit este cel puin aceea de parial conform, iar calificativul acordat la evaluarea cerinelor-cheie Examinarea auditurilor de sistem, Extragerea eantionului pentru auditul operaiilor, Examinarea auditurilor operaiilor i Reefectuarea auditurilor operaiilor este cel puin parial eficace. (c) Ineficace: evaluarea pentru cerina-cheie Raportul anual de control i opinia de audit este aceea de neconform sau calificativul acordat la evaluarea cel puin uneia dintre cerinele-cheie Examinarea auditurilor de sistem, Extragerea eantionului pentru auditul operaiilor, Examinarea auditurilor operaiilor i Reefectuarea auditurilor operaiilor este ineficace.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 163

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

165

CAPITOLUL 6 Ocuparea forei de munc i afaceri sociale


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile domeniului de politici Obiectivele politicilor Instrumentele politicilor Riscuri pentru regularitate Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor Examinarea de ctre Curte a autoritilor de audit Evaluarea modului n care Comisia supravegheaz autoritile de audit Examinarea raportului anual de activitate al DG EMPL Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

6.1-6.9 6.3-6.8 6.3 6.4-6.7 6.8 6.9 6.10-6.27 6.28-6.38 6.28-6.30 6.31-6.33 6.34-6.38 6.39-6.42 6.39-6.40 6.41-6.42

Anexa 6.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru domeniul de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale Anexa 6.2 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la coeziune, transporturi i energie

166

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
6.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la domeniul de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale. Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 6.1. 6.2. Politica n domeniul ocuprii forei de munc i al afacerilor sociale este finanat n cea mai mare parte prin intermediul Fondului social european (FSE), care face parte din fondurile politicii de coeziune mpreun cu Fondul european de dezvoltare regional (FEDER) i cu Fondul de coeziune (FC) i cruia i se aplic aceleai norme ca acestora din urm. Anumite prevederi suplimentare referitoare la FSE sunt cuprinse ntr-un regulament specific (1). Pentru aspectele care sunt comune celor trei fonduri, n cadrul prezentului capitol se face trimitere la capitolul 5.
Tabelul 6.1 Ocuparea forei de munc i afaceri sociale Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli Modalitate de gestiune

Ocuparea forei de munc i afaceri sociale

Fondul social european Ocuparea forei de munc, solidaritate social i egalitate de gen Cheltuieli administrative Fondul european de ajustare la globalizare A lucra n Europa Dialog social i mobilitate Instrumentul de asisten pentru preaderare

11 281 120 93 83 64 58 11 699

Partajat Centralizat direct Centralizat direct Partajat Centralizat direct Descentralizat

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative (1) Total cheltuieli operaionale pli n avans (2) + pli n avans validate i nchise (2) Total, populaia auditat Total angajamente aferente exerciiului

11 699 93 11 606 146 1 944 13 404 11 782

(1) Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. (2) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 1.6 i 1.7 din capitolul 1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

_____________ (1) Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 (JO L 210, 31.7.2006, p. 12).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

167

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile domeniului de politici Obiectivele politicilor


6.3. Domeniul de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale face parte din politica de coeziune a UE, care are drept obiectiv consolidarea coeziunii economice, sociale i teritoriale din cadrul Uniunii Europene, prin reducerea deca lajului de dezvoltare dintre diferitele regiuni. n mod concret, principalele obiective ale politicii UE n domeniul ocuprii forei de munc i al afacerilor sociale sunt combaterea omajului, dezvoltarea resurselor umane i promovarea inte grrii pe piaa muncii.

Instrumentele politicilor
6.4. FSE constituie principalul instrument de implementare a politicii n domeniul ocuprii forei de munc i al afacerilor sociale, reprezentnd 97 % din cheltuielile aferente acestui domeniu de politici n 2012. Acest fond finaneaz investiii n capitalul uman prin intermediul msurilor de formare menite s sporeasc accesul la piaa muncii, inclusiv s ajute persoanele provenite din grupurile defavorizate s obin un loc de munc, precum i prin intermediul altor msuri n favoarea ocuprii forei de munc (de exemplu, prin subvenionarea salariilor i/sau a cheltuielilor cu asigurrile sociale pentru persoanele angajate din rndul celor aflate anterior n omaj). 6.5. Alte cheltuieli din acest domeniu se prezint sub form de subvenii i granturi acordate organizaiilor care imple menteaz i coordoneaz aciuni sociale i de promovare a ocuprii forei de munc. Acestea includ finanarea acordat unor agenii ale UE (2), Fondului european de ajustare la globa lizare (FEG) (3), Instrumentului de asisten pentru preaderare (IPA) (4), precum i contribuiile acordate unor instrumente financiare precum Instrumentul european de microfinanare Progress (5).

_____________ (2) Institutul European pentru Egalitatea de anse ntre Femei i Brbai, Fundaia European pentru mbuntirea Condiiilor de Via i de Munc i Agenia European pentru Sntate i Securitate n Munc. (3) FEG sprijin lucrtorii din UE disponibilizai ca urmare a schim brilor structurale majore n tiparele comerului mondial sau ca urmare a crizei financiare i economice. (4) Doar plile alocate componentei de dezvoltare a resurselor umane a IPA sunt incluse n domeniul de politici bugetare Ocuparea forei de munc i afaceri sociale. Printre altele, IPA sprijin rile candidate n procesul de pregtire a implementrii i a gestionrii FSE. (5) Instrumentul european de microfinanare Progress, lansat n 2010, are drept scop creterea ofertei de microcredite mprumuturi care nu depesc 25 000 de euro destinate constituirii sau dezvoltrii microntreprinderilor. Pachetul financiar alocat pentru imple mentarea acestor activiti pentru perioada 1 ianuarie 200731 decembrie 2013 a fost stabilit la 683,25 milioane de euro.

168

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Gestiunea i controlul cheltuielilor

6.6. Cheltuielile din cadrul FSE fac obiectul gestiunii partajate ntre Comisie i statele membre. FSE intr sub incidena sistemelor de gestiune i de control existente pentru ansamblul cheltuielilor din domeniul coeziunii, dup cum se arat n capitolul 5 (a se vedea punctele 5.9-5.14). 6.7. n ceea ce privete cheltuielile din cadrul FEG, acestea fac i ele obiectul gestiunii partajate. n cazul FEG, autoritatea bugetar decide cu privire la credite, iar Comisia examineaz cererile de finanare prezentate de statele membre i aprob plile. Cheltuielile aferente instrumentului IPA sunt executate n cadrul gestiunii descentralizate, n timp ce celelalte cheltuieli din domeniul ocuprii forei de munc i al afacerilor sociale sunt executate n cadrul gestiunii centralizate directe.

Riscuri pentru regularitate


6.8. Principalele riscuri pentru cheltuielile aferente FSE sunt legate de caracterul intangibil al investiiilor n capitalul uman (cum sunt cursurile de formare), de diversitatea activitilor cofinanate, precum i de faptul c n implementarea proiectelor sunt implicai numeroi parteneri, adesea entiti de mici dimensiuni. Aceti factori favorizeaz nerespectarea normelor i a legislaiei n materie de eligibilitate stabilite la nivelul UE i/sau la nivel naional, ceea ce duce la acceptarea unor cheltuieli neeligibile sau la apariia unor erori de calcul care afecteaz exactitatea cererilor, deviaii care pot apoi s nu fie detectate de sistemele existente. 6.8. Comisia a ntreprins aciuni specifice pentru a reduce riscurile identificate, care cuprind, n special, msuri preventive i corective, cum ar fi orientri, formri, simplificri i o politic strict n ceea ce privete ntreruperea i suspendarea plilor, atunci cnd este necesar. Printre eforturile depuse de Comisie pentru limitarea acestui risc se numr i promovarea activ a utilizrii, de ctre statele membre, a unor opiuni simplificate n materie de costuri (a se vedea rspunsurile Comisiei la punctele 6.22-6.25).

Sfera i abordarea auditului


6.9. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul domeniului de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: (a) auditul a presupus examinarea unui eantion de 180 de operaiuni (6), astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie reprezentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul domeniului de politici. n 2012, operaiunile cuprinse n eantion cuprindeau pli (sau validri i nchideri de pli) efectuate pentru proiecte finanate de FSE n cadrul a 21 de programe operaionale n 15 state membre (7), pentru trei agenii ale UE, precum i pentru alte proiecte sau aciuni gestionate n mod direct de ctre Comisie.

_____________ (6) n ceea ce privete FSE i IPA, eantionul selectat de Curte a cuprins 168 de pli intermediare sau finale efectuate pentru diverse proiecte. n ceea ce privete FEG i alte msuri privind ocuparea forei de munc i afacerile sociale, eantionul cuprindea 12 pli sau cheltuieli validate i nchise. (7) Belgia, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Frana, Italia, Lituania, rile de Jos, Polonia, Portugalia, Romnia, Slovenia, Slovacia i Regatul Unit.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

169

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

(b) n cadrul evalurii sistemelor, s-au examinat: (i) dou autoriti de audit responsabile de gestionarea cheltuielilor aferente FSE pentru perioada de programare 2007-2013 n rile urmtoare: Regatul Unit (Anglia) i Slovacia. Acest demers a fcut parte din examinarea unui numr total de patru autoriti de audit pentru cele trei fonduri ale politicii de coeziune (i anume, FEDER, FC i FSE), astfel cum se arat n capitolul 5 (a se vedea punctul 5.25); (ii) supravegherea exercitat de Comisie asupra autori tilor de audit, n special evaluarea realizat de Direcia General Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune (DG EMPL) cu privire la fiabi litatea informaiilor i a concluziilor rapoartelor anuale de control i a opiniilor de audit ntocmite de autoritile de audit; (iii) raportul anual de activitate al DG EMPL.

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
6.10. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 6.1. Din cele 180 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 63 (35 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat n cadrul a 31 de operaiuni, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 3,2 % (8). 6.10. Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 1.12, unde explic implicaiile pe care un cadru multianual le are asupra implementrii programelor operaionale. Comisia i-a utilizat sistemul de control intern i a efectuat, n 2012, o serie de corecii financiare i de recuperri n valoare de 442 de milioane EUR n domeniul de politic Ocuparea forei de munc i afaceri sociale [a se vedea, n special, i situaia din Romnia, descris n rspunsul Comisiei la punctul 6.39 litera (a) i la caseta 1.2]. Comisia ia not de reducerea frecvenei erorilor depistate de Curte n domeniul de politic Ocuparea forei de munc i afaceri sociale, de la 40 % n 2011 la 35 % n 2012. 6.11. Autoritile de management au obligaia de a efectua, nainte de certificarea cheltuielilor, controale documentare ale tuturor cererilor prezentate de beneficiari. Cu toate acestea, verificrile la faa locului ale operaiunilor pot avea loc, de asemenea, ntr-o etap ulterioar a implementrii proiectului, dup certificare i pn la nchidere, ceea ce explic de ce o parte a erorilor din eantionul Curii nu a putut fi depistat nc de sistemele de gestiune i de control ale statelor membre. De obicei, impactul acestor sisteme asupra reducerii indicilor de eroare nu este vizibil dect n anii urmtori, dup ce au fost implementate toate nivelurile de control.

6.11. Rezultatele auditului efectuat de Curte indic defi ciene n special n cadrul controalelor de nivel primar cu privire la cheltuieli, al cror scop este s previn, s detecteze i s corecteze neregularitile, precum i s verifice implementarea efectiv a proiectelor. Aceste controale intr sub responsabilitatea autoritilor de management i a orga nismelor intermediare din statele membre.

_____________ (8) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 1,3 % i 5,1 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare).

170

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

6.12. La fel ca n anii anteriori, Curtea consider c, pentru 67 % din operaiunile afectate de erori (att cuantificabile, ct i necuantificabile), autoritile statelor membre dispuneau de informaii suficiente care s le fi permis detectarea i corectarea a cel puin unei pri dintre erori nainte de certificarea chel tuielilor n vederea transmiterii lor ctre Comisie.

6.12. Comisia monitorizeaz cu strictee aceste cazuri pentru a se asigura c, pe viitor, statele membre n chestiune vor pune n aplicare planuri de aciune corespunztoare n scopul prevenirii erorilor nainte de certificarea cheltuielilor. n plus, cunoscnd rolul esenial al veri ficrilor de gestiune i necesitatea mbuntirii acestora, DG EMPL a trimis tuturor autoritilor de management, n noiembrie 2012, o not prin care le atrgea atenia asupra necesitii de a consolida i mai mult fiabilitatea i minuiozitatea verificrilor de gestiune i prin care anuna desfurarea, n 2013, a unui audit avnd ca tem verificrile de gestiune i ca obiect 7 programe operaionale alese din 6 state membre. Acest audit tematic se afl n desfurare. Dup finalizarea auditului, Comisia va pregti un raport de sintez n care va prezenta rezultatele acestui audit i nvmintele pe care le-a desprins n urma acestuia i care urmeaz s fie comunicate tuturor statelor membre.

6.13. Majoritatea erorilor constatate n acest domeniu de politici priveau proiecte i cheltuieli neeligibile, cazuri de neres pectare a normelor privind achiziiile publice sau includerea unor participani neeligibili n proiectele cofinanate prin FSE.

Proiecte i cheltuieli neeligibile

6.14. Curtea a identificat proiecte neeligibile i a constatat rambursarea unor cheltuieli neeligibile i a unor cheltuieli calculate incorect n cazul a 20 de operaiuni (11 % din cele 180 de operaiuni auditate). 17 dintre aceste operaiuni priveau proiecte FSE. Astfel de erori reprezint 65 % din totalitatea erorilor cuantificabile, contribuind n proporie de aproximativ 72 % la indicele de eroare estimat pentru acest domeniu de politici (a se vedea caseta 6.1).

6.14. Erorile pe care Curtea le-a identificat n Romnia reprezint o parte semnificativ din indicele global de eroare n domeniul de politic Ocuparea forei de munc i afaceri sociale. Comisia identi ficase anterior erori similare. Prin urmare, Comisia a efectuat, n cursul anului 2012, o corecie financiar forfetar de 25 % la nivelul programelor operaionale. A se vedea rspunsul la punctul 6.39. litera (a) i la caseta 1.2.

Caseta 6.1 Exemple de proiecte i cheltuieli neeligibile

(a) Beneficiar neeligibil pentru finanare din partea FSE: Conform legislaiei romne, orice persoan care furnizeaz servicii de formare profesional trebuie s dein o autorizare n acest sens. Un proiect ce avea drept scop integrarea pe piaa muncii a femeilor inactive din mediul rural a fost implementat de un beneficiar care nu obinuse o astfel de autorizare. Prin urmare, ntreaga sum aferent cheltuielilor declarate era neeligibil.

(b) Cheltuieli cu personalul care au fost calculate incorect: Un proiect cofinanat n mod direct de Comisie a vizat consolidarea coordonrii la nivel sindical a comitetelor europene de ntreprindere. Curtea a identificat erori de calcul la nivelul cheltuielilor cu personalul, erori care au reprezentat 3,2 % din cuantumul auditat.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

171

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

(c) Alocarea incorect a cheltuielilor de regie: Conform normelor de eligibilitate ale UE (9), cheltuielile de regie trebuie s fie alocate n proporia cuvenit operaiunii dup o metod echitabil i justificat n mod corespunztor. n Spania, cheltuielile de regie aferente unui proiect de formare au fost alocate pe baza unei metode care nu ndeplinea aceste cerine. Curtea consider c cheltuielile de regie au fost supradeclarate cu 2,3 % din cuantumul auditat.

nclcri ale normelor privind achiziiile publice

6.15. Dei proporia operaiunilor care au presupus proceduri de achiziii publice este mai mic n cazul dome niului de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale dect n cazul grupului de politici Politica regional, energie i transporturi, Curtea a detectat cazuri de nclcare a normelor UE i/sau naionale referitoare la achiziiile publice n 24 din cele 180 de operaiuni auditate. S-au constatat nclcri grave ale acestor norme n nou cazuri, mai exact pentru 5 % din operaiunile auditate, nclcri care au dus la erori cuantifi cabile. Astfel de erori reprezint 29 % din totalitatea erorilor cuantificabile, contribuind n proporie de aproximativ 26 % la indicele de eroare estimat pentru acest domeniu de politici. 6.16. n toate cazurile, sumele nivelul de la care s-ar aplica n privind achiziiile publice (10). Prin fost nclcate erau norme naionale implicate s-au situat sub mod direct normele UE urmare, normele care au (a se vedea caseta 6.2).

6.15. Comisia aplic corecii forfetare proporionale n coeziune, pe baza orientrilor Comitetului de coordonare a Ea protejeaz astfel bugetul UE innd seama de proporionalitii, precum i de natura i de gravitatea identificate.

politica de fondurilor. principiul neregulilor

Aceste corecii forfetare sunt aplicate de Comisie i de autoritile naionale atunci cnd impun corecii financiare pentru nclcarea normelor n domeniul achiziiilor publice, inclusiv atunci cnd moni torizeaz toate erorile constatate de Curte n materie de achiziii publice. 6.16. Comisia va monitoriza toate erorile constatate de Curte i va aplica, dac este necesar i posibil din punct de vedere legal, corecii financiare. Comisia ia not de faptul c, n unele cazuri, normele naionale sau regionale aplicate cheltuielilor finanate prin FSE sunt mai severe dect cele prevzute n legislaia naional pentru cheltuieli similare finanate la nivel naional. Prin urmare, aceste cerine suplimentare pot fi vzute ca un exemplu de supraregle mentare, ele constituind o sarcin administrativ i o surs de complexitate inutile pentru cheltuielile finanate prin FSE.

_____________ (9) Regulamentul (CE) nr. 448/2004 al Comisiei din 10 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1685/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului n ceea ce privete eligibilitatea cheltuielilor n cadrul operaiunilor cofinanate de fondurile structurale i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1145/2003 (JO L 72, 11.3.2004, p. 66). (10) Directiva 2004/17/C i Directiva 2004/18/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului (JO L 134, 30.4.2004).

172

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 6.2 Exemple de nclcri ale normelor privind achiziiile publice

(a) Contract atribuit n mod incorect: n Italia, beneficiarul a desfurat o procedur de achiziie pentru un pachet care trebuia s combine servicii de turism cu servicii educaionale n vederea unei excursii colare. Beneficiarul a fcut public anunul de participare doar prin afiarea acestuia la avizierul colii, fr s l publice n vreun ziar regional, astfel cum prevede legislaia naional. Mai mult, termenul de transmitere a ofertelor era de doar trei zile lucrtoare. Aceste fapte au limitat concurena i au restricionat accesul ofertanilor poteniali. Prin urmare, se consider c suma total a contractului este neeligibil. Aceasta a reprezentat 84,9 % din costurile auditate din declaraia de cheltuieli. Acest proiect fcea parte dintr-o declaraie de cheltuieli pentru care Comisia a efectuat o rambursare dup ce a reluat efectuarea plilor n cadrul programului operaional, n urma unei ntreruperi a acestora impuse de DG EMPL. S-au constatat cazuri similare de contracte atribuite n mod incorect i n cadrul unui proiect finanat prin FSE n Romnia.

(b) Atribuire direct ilegal a unui contract: n cazul unui proiect finanat prin FSE n Estonia, serviciile de contabilitate au fost contractate fr s se organizeze nicio licitaie, nclcndu-se astfel normele naionale privind achiziiile publice. Eroarea a reprezentat 1,5 % din cuantumul auditat. Constatri similare s-au efectuat i n cazul unor proiecte finanate prin FSE n Frana.

Neeligibilitatea unor participani

6.17. Curtea a constatat, n cazul a dou din cele 180 de operaiuni care au fcut obiectul auditului, c unii participani la aciuni specifice finanate de FSE nu ndeplineau criteriile de eligibilitate, ceea ce a dus la erori cuantificabile. Aceste cazuri reprezint 6 % din totalitatea erorilor cuantificabile, contribuind n proporie de aproximativ 2 % la indicele de eroare estimat pentru acest domeniu de politici (a se vedea caseta 6.3).

6.17. Comisia va monitoriza toate cazurile identificate de Curte, n vederea efecturii coreciilor financiare necesare. Cerinele menionate n exemplul din caseta 6.3. reprezint ns un alt caz de suprareglementare, ele fiind n ntregime impuse de normele naionale de eligibilitate, care nu in seama de faptul c, de multe ori, o perioad de aplicare att de lung nu este fezabil. n acest caz particular, recomandrile Comisiei au determinat o mbuntire semnificativ, n 2012, a cerinelor i a gestionrii ajutoarelor n domeniul ocuprii forei de munc.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

173

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 6.3 Exemple de participani neeligibili

Neeligibilitatea unor participani: FSE a acordat sprijin unor societi din Spania care angajau persoane aflate n omaj. Una dintre condiiile de eligibilitate pentru sprijin consta n faptul c angajatorii trebuiau s pstreze noul personal angajat pentru o perioad minim de pn la trei sau, n unele cazuri, cinci ani. Aceast condiie nu a fost respectat n cazul a 12 persoane. Costul declarat pentru participanii neeligibili reprezenta 39,2 % din cuantumul auditat. Constatri similare s-au efectuat i n cazul unui proiect finanat prin FSE n Italia.

Numeroase cazuri de nerespectare a unor cerine procedurale

6.18. Cvasitotalitatea erorilor necuantificabile identificate de Curte priveau diverse cazuri de nerespectare de ctre autori tile de management i de ctre beneficiari a unor cerine procedurale n cadrul gestionrii i al implementrii proiectelor FSE. Curtea consider c opt dintre aceste cazuri constituie cazuri grave de neconformitate. Caseta 6.4 prezint exemple ilustrative pentru principalele categorii de erori necuantificabile.

6.18. Comisia va monitoriza toate erorile constatate de Curte i se va asigura c sunt adoptate msurile corective necesare.

Caseta 6.4 Exemple de nerespectare a unor cerine procedurale

(a) Schimbare major a obiectului i a obiectivelor unui proiect fr s existe vreun act de modificare a acordului de grant: Un proiect din cadrul FSE n Slovacia a cofinanat aciuni de formare la nivelul a dou municipaliti. Curtea a constatat c o mare parte din aceste aciuni au fost prestate pentru angajaii unui liceu dintr-o a treia municipalitate situat ntr-o alt regiune. Dei beneficiarul proiectului obinuse o aprobare scris n acest sens din partea organismului intermediar, o modificare de o asemenea natur trebuie s fac obiectul unui act adiional la acordul de grant. Acest lucru nu a avut ns loc.

(b) Anunul de atribuire a contractului a fost trimis cu ntrziere sau nu s-a trimis deloc: Conform normelor privind achiziiile publice, autoritile contractante trebuie s trimit un anun referitor la rezultatele procedurii de atribuire nu mai trziu de 48 de zile de la atribuirea contractului. Curtea a identificat trei cazuri n Grecia n care aceast regul nu a fost respectat. Constatri similare s-au efectuat i n cazul unor proiecte finanate prin FSE n Regatul Unit.

174

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

(c) Aplicarea incorect a normelor privind ajutoarele de stat: Un proiect din Portugalia finanat prin FSE avea drept scop furnizarea de sprijin ntreprinderilor mici i mijlocii prin subvenionarea cheltuielilor generate de angajarea ca stagiari, pe o perioad de 12 luni, a unor noi persoane aflate anterior n omaj. Acest tip de ajutor ar fi acceptabil dac ar fi fost implementat ca un ajutor de minimis sau dac ar fi fost implementat n cadrul unei scheme de ajutoare exceptate. Totui, statul membru nu a optat pentru niciuna dintre aceste dou posibiliti. Constatri similare s-au efectuat i n cazul unui proiect finanat prin FSE n Germania.

Impactul utilizrii opiunilor simplificate n materie de costuri

6.19. n unele dintre rapoartele sale anuale anterioare, Curtea a recomandat Comisiei s recurg ntr-o mai mare msur la sume forfetare sau la pli pe baz de rate fixe n locul rambursrii costurilor reale, astfel nct s reduc proba bilitatea producerii de erori i sarcina administrativ a promo torilor de proiect (11). 6.20. n 2009, legiuitorul a extins numrul de opiuni simplificate n materie de costuri (12). De atunci, costurile aferente proiectelor sau operaiunilor implementate n mod direct sub form de granturi pot fi declarate utilizndu-se: o rat fix pentru costuri indirecte ce nu depesc 20 % din costurile directe ale unei operaiuni; costuri pe baz de rat fix calculate prin aplicarea bare murilor standard de costuri unitare sau sume forfetare de pn la 50 000 de euro destinate a acoperi integral sau parial costurile unei operaiuni. 6.21. Potrivit rezultatelor unui sondaj, Comisia estimeaz c pentru aproximativ 60 % din programele operaionale din cadrul FSE s-a utilizat cel puin una dintre cele trei opiuni simplificate n materie de costuri pentru declararea unei pri din costurile rambursate n 2012. 6.22. n ceea ce privete eantionul Curii, pentru 43 de operaiuni din cadrul a 12 din cele 21 de programe operaionale, declaraiile de cheltuieli conineau opiuni simpli ficate n materie de costuri. n cazul a 24 de operaiuni, s-au utilizat costuri pe baz de rat fix calculate prin aplicarea baremurilor standard de costuri unitare, iar n cazul a 15 operaiuni, s-au utilizat rate fixe pentru costuri indirecte. Cel mai puin s-a recurs la sume forfetare (patru operaiuni).

6.19. De la introducerea opiunilor simplificate n materie de costuri, Comisia deruleaz activiti intense n vederea extinderii treptate a utilizrii acestora i consider c aceste eforturi au avut deja rezultate pozitive. Comisia va continua s promoveze n mod activ utilizarea opiunilor simplificate n materie de costuri.

6.22. Comisia consider c, prin observaia sa, Curtea confirm impactul eforturilor continue depuse de Comisie n vederea ncurajrii statelor membre de a utiliza cu eficacitate opiunile simplificate n materie de costuri de la nceputul actualei perioade de programare. Acestea au fost consolidate n mod semnificativ prin intermediul unor seminare specifice pe tema simplificrii, care au fost organizate ncepnd cu 2011 i n care s-au implicat, pn n prezent, 17 state membre.

_____________ (11) Punctul 6.45 din Raportul anual 2006, punctul 6.34 din Raportul anual 2007. (12) Regulamentul (CE) nr. 396/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul social european n vederea adugrii de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuie din partea FSE (JO L 126, 21.5.2009, p. 1).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

175

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

6.23. Curtea nu a detectat nicio eroare (fie ea cuantificabil sau necuantificabil) care s fie legat n mod specific de utilizarea opiunilor simplificate n materie de costuri. Aceasta indic faptul c proiectele ale cror costuri sunt declarate prin utilizarea opiunilor simplificate sunt mai puin expuse riscului de eroare. Prin urmare, utilizarea mai frecvent a opiunilor simplificate n materie de costuri ar avea n mod normal un impact pozitiv asupra nivelului de eroare.

6.23. Comisia salut faptul c, n urma activitii sale de audit, Curtea confirm impactul pozitiv pe care opiunile simplificate n materie de costuri l au asupra reducerii efective a erorilor. Printre principalele motive pentru introducerea unor opiuni simpli ficate n materie de costuri se numr, n afar de reducerea sarcinii administrative a beneficiarilor, n special a celor mai mici, dup cum se ntmpl deseori n cazul FSE, i reducerea ntr-o i mai mare msur a indicelui de eroare n domeniul de politic Ocuparea forei de munc i afaceri sociale. 6.24. Comisia salut observaia Curii i susinerea manifestat de aceasta pentru utilizarea unor opiuni simplificate n materie de costuri. Comisia vede n acest lucru o ncurajare de a-i pune n aplicare planul de aciune ambiios n materie de simplificare, care include desfurarea unor seminare pe tema simplificrii n marea majoritate a statelor membre pn la sfritul anului 2013.

6.24. Unul dintre principalele motive pentru care autori tile de management i organismele intermediare nu aplic opiuni simplificate n materie de costuri este reprezentat de teama ca ratele fixe stabilite s nu ndeplineasc cerinele prevzute la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 (13), i anume acelea ca ratele [s fie] stabilite n prealabil pe baza unui calcul just, echitabil i verificabil. Comisia a publicat o serie de orientri cu privire la modul n care aceste cerine ar trebui nelese (14). Aceste orientri sunt clare i ofer exemple ilustrative adecvate i, alturi de promovarea activ a opiunilor simplificate n materie de costuri i de aprobarea sistematic ex ante de ctre Comisie a ratelor fixe calculate, ele vor duce probabil la intensificarea utilizrii acestor opiuni de ctre autoritile de management i de ctre organismele intermediare. Acest aspect este deosebit de relevant n contextul etapei actuale de pregtire a perioadei de programare urmtoare 2014-2020.

Reluarea plilor din cadrul programelor operaionale proble matice a nsemnat creterea populaiei expuse riscului n 2012

6.25. n 2012, Comisia a reluat efectuarea plilor din cadrul mai multor programe operaionale care fuseser anterior ntrerupte sau suspendate. Dei este posibil ca sistemele s fi fost mbuntite sau ca o serie de corecii financiare s fi fost aplicate n urma auditurilor realizate de DG EMPL, exist probabilitatea ca unele declaraii de cheltuieli pentru care efectuarea plilor aferente a fost ntrerupt s fie rambursate n totalitate dup reluarea plilor. Acest lucru comport riscul ca declaraiile respective s includ n continuare cheltuieli legate de acele proiecte cu cheltuieli neeli gibile care avuseser anterior ca efect impunerea unor ntre ruperi sau a unor suspendri [a se vedea exemplul (a) din caseta 6.2].

6.25. Prin politica strict aplicat n ceea ce privete ntreruperea i suspendarea plilor, Comisia reduce riscul pentru bugetul comunitar prin faptul c plile sunt blocate de ndat ce se constat lipsuri grave, adesea n cadrul propriilor activiti de audit. nainte de a relua plile intermediare, Comisia impune punerea n aplicare efectiv a coreciilor financiare necesare i a planului de aciune convenit, n scopul de a mpiedica reapariia, n viitor, a deficienelor respective. Comisia va monitoriza cazul specific identificat de Curte, n vederea efecturii tuturor coreciilor financiare supli mentare care se vor dovedi a fi necesare.

_____________ (13) Astfel cum este modificat prin articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 396/2009. (14) Orientrile Comisiei Europene COCOF 09/0025/04-EN privind costurile indirecte declarate pe baza unei rate fixe, costurile pe baz de rat fix calculate prin aplicarea baremurilor standard de costuri unitare i sumele forfetare, versiunea final din 28 ianuarie 2010.

176

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

S-au constatat erori n programele operaionale nchise

6.26. Eantionul Curii a inclus 16 operaiuni pentru care s-au efectuat pli finale n contextul nchiderii a dou programe operaionale 2000-2006. Curtea a identificat erori cuantificabile la nivelul a cinci operaiuni derulate n cadrul unui program care a fost nchis fr nicio corecie financia r (15).

6.26. Din raportul de sintez privind coreciile financiare efectuate n perioada de programare 2000-2006, care a fost naintat Parla mentului European la 23 aprilie 2013, reiese c DG EMPL a adoptat o abordare prudent a nchiderii, dup cum o ilustreaz faptul c, la data raportului de sintez, 61 de programe finanate prin FSE se aflau nc n proces de nchidere i c pentru 2013 erau planificate nc 5 audituri de nchidere. Din raportul de sintez reiese c, dac se iau n considerare coreciile financiare deja efectuate i coreciile financiare suplimentare rezultate din nchiderea restului de 61 de programe finanate prin FSE, totalul coreciilor financiare care urmeaz s fie efectuate pentru programele finanate prin FSE este estimat la 2,4 miliarde EUR. Lund n considerare cele de mai sus, Comisia ia act de cele 5 erori specifice identificate de Curte ntr-unul din programele operaionale nchise i urmeaz s efectueze coreciile suplimentare necesare. 6.27. Comisia este de acord cu faptul c perioada de nchidere 2000-2006 este un proces complex care presupune anumite riscuri. Aceste riscuri decurg din faptul c documentaia de nchidere prezentat de statele membre pentru anumite programe operaionale nu este ntotdeauna pe deplin fiabil. Prin urmare, DG EMPL a pus n aplicare msurile necesare pentru atenuarea acestor riscuri, printre care se numr efectuarea unor corecii financiare semnificative i planificarea a 5 audituri de nchidere n 2013 (a se vedea i rspunsul la punctul 6.27.). De asemenea, trebuie reinut faptul c, i dup nchiderea unui anumit program, Comisia poate nc s efectueze corecii financiare n cazul apariiei unor elemente noi, precum cele identificate de Curte. Comisia recunoate riscurile amintite mai sus, ns dorete s sublinieze c procesul de nchidere pentru perioada 2000-2006 se afl nc n desfurare.

6.27. Aceast situaie confirm concluziile din raportul anual referitor la exerciiul precedent rezultate n urma auditului privind sistemul de nchidere a programelor (16), i anume c documentaia nefiabil de nchidere poate duce la rambursarea n final a unor cheltuieli neconforme dac serviciile Comisiei nu iau msurile corective necesare n etapele ulterioare.

EFICACITATEA SISTEMELOR Examinarea de ctre Curte a autoritilor de audit


6.28. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control ale unui numr de patru autoriti de audit responsabile de implementarea FEDER, a FC i a FSE sunt prezentate sintetic n anexa 5.2. 6.28. Comisia ia not de faptul c autoritile de audit au un rol esenial n procesul de obinere a unei asigurri, nc de la nceputul perioadei de programare i de la instituirea sistemelor. Ulterior, acestea prezint n fiecare an Comisiei o opinie de audit cu privire la funcionarea sistemelor de gestiune i de control, n urma auditrii acestor sisteme i pe baza unor eantioane de operaiuni derulate, n general, n conformitate cu o strategie de audit. Din acest motiv, Comisia lucreaz n strns cooperare i coordonare cu autoritile respective i a nceput, nc din 2009, s examineze metodologiile i rezultatele auditurilor lor. Acest lucru a contribuit la consolidarea capacitilor, autoritile de audit beneficiind de consultan, orientri i recomandri. Conform regulamentului, Comisia are posi bilitatea de a se baza, n anumite condiii, pe activitatea unei auto riti de audit pentru obinerea unei asigurri (articolul 73).

_____________ (15) Spania (Comunidad Valenciana). (16) A se vedea punctele 5.52-5.64 din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

177

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

6.29. Ca parte a examinrii unui total de patru autoriti de audit responsabile de implementarea FEDER, a FC i a FSE, Curtea a evaluat activitatea a dou autoriti de audit din dou state membre [autoritatea de audit din Regatul Unit (Anglia) i autoritatea de audit din Slovacia]. n ceea ce privete cele dou autoriti de audit care au fcut obiectului auditului Curii, examinarea activitii lor i reefectuarea audi turilor acestora cu privire la operaiuni au pus accentul pe cheltuielile aferente FSE. 6.30. n timp ce autoritatea de audit din Slovacia este considerat a fi eficace, autoritatea de audit din Anglia (Regatul Unit) este considerat a fi parial eficace n ceea ce privete respectarea cerinelor eseniale din reglementri i asigurarea regularitii operaiunilor. Sfera i rezultatele specifice ale auditului realizat de Curte cu privire la autoritile de audit pentru toate cele trei fonduri (FEDER, FC i FSE) sunt prezentate n capitolul 5 (punctele 5.46-5.49).

6.29 i 6.30 La sfritul anului 2012, DG EMPL a efectuat audituri pentru examinarea activitii a 84 de autoriti de audit n domeniul FSE, printre care i autoritile de audit din Regatul Unit i Slovacia. n urma acestei evaluri, prerea Comisiei asupra acestor autoriti de audit este una pozitiv.

Evaluarea modului n care Comisia supravegheaz autoritile de audit


6.31. Rezultatele examinrii de ctre Curte a modului n care Comisia supravegheaz autoritile de audit sunt prezentate n capitolul 5 (a se vedea punctele 5.50-5.52). 6.32. Comisia calculeaz indicii de eroare pentru fiecare program operaional pe baza rapoartelor anuale de control furnizate de autoritile de audit. n cazul a 31 din 117 rapoarte anuale de control din 2012 (42 din 117 rapoarte anuale de control din 2011), DG EMPL fie a ajustat, fie a considerat ca fiind nefiabil indicele de eroare raportat. 6.32. nainte de a valida indicii raportai de autoritile de audit, Comisia i utilizeaz toate procedurile de audit existente atunci cnd apar ndoieli cu privire la acurateea i/sau fiabilitatea indicilor de eroare raportai: ntrebri adresate n scris sau verbal autoritilor de audit, misiuni de anchet i/sau analize ale informaiilor suplimentare furnizate de autoritile de audit, inclusiv rezultatele diferitelor audituri efectuate, dac este necesar. Pe baza acestor informaii, indicii de eroare prezentai n rapoartele anuale de control au fost ajustai n cazul a 18 (15,4 %) din programele operaionale finanate prin FSE. n plus, n cazul a 13 (11,1 %) din programele operaionale finanate prin FSE s-a considerat c indicii de eroare raportai nu erau fiabili, acetia fiind nlocuii, prin urmare, de Comisie cu rate forfetare. 6.33. Comisia consider c dispune de un proces de supraveghere minuios, care i permite s asigure fiabilitatea general a rapoartelor anuale de control pentru propriul proces de obinere a unei asigurri i s susin identificarea i cuantificarea rezervelor formulate n raportul su anual de activitate [a se vedea rspunsul la punctul 6.40. litera (a)].

6.33. n toate cazurile n care Comisia a identificat defi ciene specifice n urma anchetelor sale n statele membre, autoritile naionale au fost informate cu privire la msura corectiv care trebuia pus n aplicare. Curtea a constatat unele neconcordane la nivelul analizei realizate de Comisie cu privire la rapoartele anuale de control. Comisia fie nu a detectat, fie nu a corectat unele deficiene ale autoritilor de audit n ceea ce privete calcularea indicelui de eroare. Aceste probleme nu pun ns n discuie numrul i impactul rezervelor formulate de DG EMPL n 2012.

Examinarea raportului anual de activitate al DG EMPL


6.34. Curtea a evaluat Raportul anual de activitate 2012 al Direciei Generale Ocuparea Forei de Munc, Afaceri Sociale i Incluziune i declaraia directorului general care nsoete acest raport. n special, n legtur cu regularitatea plilor autorizate n 2012, Curtea: (a) a evaluat rezervele formulate n cadrul raportului anual de activitate; (b) a verificat coerena i exactitatea calculului realizat de Comisie cu privire la suma expus riscului.

178

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

6.35. DG EMPL estimeaz c indicele global de eroare pentru plile intermediare efectuate n 2012 n cadrul perioadei de programare 2007-2013 se situeaz ntre 2,3 % i 3,2 %. n jur de 30 % din pli erau afectate de un nivel semnificativ de eroare (mai mare sau egal cu pragul de semni ficaie de 2 % stabilit de Comisie).

6.35. Comisia consider c valabilitatea i fiabilitatea abordrii sale este confirmat de faptul c indicele de eroare estimat chiar de Comisie i prezentat n raportul anual de activitate al DG EMPL, concord, de 3 ani consecutiv, cu cel mai probabil indice de eroare al Curii [a se vedea rspunsul la punctul 6.40 litera (a)]. De asemenea, aceste rezultate arat c, pentru a supraveghea informaiile furnizate de autoritile de audit n rapoartele anuale de control, Comisia dispune de un proces riguros. Comisia subliniaz, astfel cum a menionat n raportul su anual de activitate pentru anul 2012 (pagina 37), c din plile sale inter mediare din 2012 numai 19,7 % au fost efectuate ctre programe operaionale al cror indice de eroare prezentat n rapoartele anuale de control din 2012 (depuse n decembrie 2012) era cuprins ntre 2 % i 5 % i numai 9,8 % ctre programe operaionale al cror indice de eroare raportat depea 5 %. Reiese clar c DG EMPL aplic sistematic o politic strict n domeniul ntreruperii i al suspendrii plilor, dup cum reiese din faptul c, n cazul programelor operaionale cu indici de eroare cumulativi (de-a lungul ntregii perioade ncepnd din 2007) mai mari de 2 %, Comisia a impus fie o corecie financiar corespunztoare, fie ntreruperea plii respective pn la efectuarea coreciei necesare.

6.36. Raportul anual de activitate al DG EMPL conine o rezerv referitoare la plile efectuate pentru perioada de programare 2007-2013, pentru o sum de 68 de milioane de euro care acoper 27 din 117 programe operaionale, precum i o rezerv, fr impact financiar, care acoper 12 programe operaionale pentru perioada de programare 20002006. 6.37. n 2011, DG EMPL a utilizat calculul riscului financiar cumulat pentru perioada de programare 2007-2013 pentru acele programe operaionale ai cror indici de eroare validai se situau ntre 2 % i 5 %, pentru a decide dac este nevoie s se emit rezerve pentru oricare dintre aceste programe. n 2012, DG EMPL a extins aceast abordare la cele 20 de programe operaionale ai cror indici de eroare validai se situau peste nivelul de 5 %. Dei riscul financiar cumulat calculat de Comisie era sub 2 % n cazul a 13 programe operaionale, opt dintre acestea au fcut obiectul unei rezerve legate de aplicarea principiului prudenei. Restul de cinci programe operaionale nu au fcut obiectul niciunei rezerve. Doar ntr-un singur caz dintre aceste cinci, Raportul anual de activitate 2012 a prezentat motivele pentru care nu s-a emis nicio rezerv. Curtea consider c Comisia ar fi trebuit s prezinte astfel de informaii i pentru celelalte patru programe operaionale vizate. 6.38. Capitolul 1 conine informaii referitoare la tratarea coreciilor financiare (a se vedea punctele 1.19-1.37). 6.37. n conformitate cu instruciunile permanente ale Comisiei pentru raportul anual de activitate aferent anului 2012, o rezerv (cuantificat) este necesar numai dac riscul financiar cumulativ este mai mare de 2 %, ceea ce nu a fost cazul n niciunul din cele 5 programe operaionale menionate de Curte, deoarece coreciile financiare necesare fuseser deja efectuate la data publicrii raportului anual de activitate. n plus, existau planuri de aciune adecvate pentru a preveni reapariia acestor probleme n cazul celor 5 programe operaionale n chestiune. Comisia ia not de observaia Curii, urmnd s furnizeze informaii mai detaliate n acest sens n viitoarele rapoarte anuale de activitate.

6.38. Comisia a luat toate msurile necesare n temeiul tratatului i prevzute n regulamente pentru a proteja bugetul UE. Comisia ia not de faptul c, dei a luat toate msurile necesare, n limita competenelor sale i cu respectarea deplin a regulamentelor exis tente, n cursul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, indicele de eroare pentru 2012 a fost determinat fr a se ine seama de corecia forfetar de 25 % aplicat Romniei. A se vedea rspunsurile la punctul 6.39. litera (a) i la caseta 1.2.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

179

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


6.39. n ceea ce privete domeniul de politici Ocuparea forei de munc i afaceri sociale: (a) testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 3,2 %; i 6.39. (a) Comisia dispune de un proces minuios care i permite s susin asigurarea dat n rapoartele de activitate anuale. Comisia consider c valabilitatea i fiabilitatea abordrii sale este confirmat de faptul c indicele de eroare, estimat chiar de Comisie i prezentat n raportul anual de activitate al DG EMPL, concord, de 3 ani consecutiv, cu cel mai probabil indice de eroare al Curii. Indicele de eroare pentru 2012, estimat de DG EMPL n propriul raport anual de activitate, era cuprins ntre 2,3 % i 3,2 %. Comisia ia not de faptul c erorile constatate n cazul unui singur program operaional desfurat n Romnia reprezint o parte substanial din cea mai probabil eroare stabilit de Curte. Comisia subliniaz c, n decembrie 2012, a efectuat o corecie forfetar de 25 % n cazul tuturor cheltuielilor certificate de autoritile romne n cadrul acestui program operaional. Comisia ia not de faptul c, dei a luat toate msurile necesare, n limita competenelor sale i cu respectarea deplin a regulamentelor existente, n vederea protejrii bugetului UE n cursul aceluiai exerciiu financiar auditat de Curte, indicele de eroare pentru 2012 a fost determinat fr a se ine seama de corecia forfetar menionat mai sus. A se vedea rspunsul la caseta 1.2. (b) Comisia consider c dispune de un proces de supraveghere minuios, care i permite s asigure fiabilitatea general a acti vitii desfurate de autoritile de audit pentru obinerea unei asigurri. Bazndu-se pe propria evaluare, Comisia subliniaz caracterul potenial variabil al eficacitii autoritilor de audit i al respectrii de ctre acestea a cerinelor. n conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, Comisia se bazeaz n mod oficial, ncepnd cu iunie 2012, pe activitatea a 9 autoriti de audit n cazul FSE (pentru 10 programe operaionale). Comisia va continua s examineze activitatea auto ritilor de audit. 6.40. Comisia a ntreprins aciuni specifice pentru a reduce riscurile identificate, care cuprind, n special, msuri preventive i corective, cum ar fi orientri, formri, simplificri i o politic strict n ceea ce privete ntreruperea i suspendarea plilor, precum i efectuarea de corecii financiare.

(b) sistemele de supraveghere i de control examinate sunt evaluate ca fiind parial eficace n asigurarea regularitii operaiunilor pentru perioada de programare 2007-2013.

6.40. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltu ielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Recomandri
6.41. Anexa 6.2 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat 10 recomandri cu privire la coeziune, transporturi i energie. Dintre aceste recomandri, una nu era aplicabil n contextul cadrului actual. Comisia a pus n aplicare integral o recomandare, n timp ce cinci au fost puse n aplicare n majoritatea privinelor, una a fost pus n aplicare doar n anumite privine i una nu a fost pus n aplicare. ntr-un caz, nu s-au putut obine probe suficiente cu privire la msurile luate. 6.41. Bazndu-se pe propria evaluare, Comisia consider c 2 din cele 10 recomandri pentru 2009 i 2010 ar fi pe deplin puse n aplicare i c 5 din acestea ar fi puse n aplicare n majoritatea privinelor. Comisia consider c cele 3 recomandri rmase nu se aplic.

180

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

6.42. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz n atenia Comisiei urmtoarele recomandri: Recomandarea 1: s abordeze deficienele care afecteaz controalele de nivel primar efectuate de autoritile de management i de organismele intermediare, prin furnizarea de materiale orientative specifice i, acolo unde este cazul, prin asigurarea unor aciuni de formare;

6.42.

Comisia este de acord cu privire la importana controalelor de nivel primar efectuate de ctre statele membre i mprtete opinia c acestea ar trebui s fie consolidate n continuare. Prin urmare, Comisia a furnizat statelor membre orientri cu privire la modul n care autoritile de management ar trebui s i stabileasc i s i desfoare controalele de gestiune. n plus, Comisia a elaborat, n 2009, o serie de orientri cuprinztoare pentru controalele de prim nivel i a dezvoltat un instrument de autoevaluare destinat autori tilor de management. n 2011, Comisia a transmis autoritilor de audit liste de control cu privire la auditul controalelor de gestiune, care pot fi utilizate ca referin de ctre autoritile de management. n plus fa de aciunile menionate mai sus, cunoscnd rolul esenial al verificrilor de gestiune DG EMPL a trimis tuturor autoritilor de management, n noiembrie 2012, o not prin care le atrgea atenia asupra necesitii de a consolida i mai mult fiabilitatea i minuiozitatea verificrilor de gestiune i prin care anuna desfurarea, n 2013, a unui audit avnd ca tem verificrile de gestiune i ca obiect 7 programe operaionale alese din 6 state membre. Acest audit tematic se afl n desfurare. Dup finalizarea auditului, Comisia va pregti un raport de sintez n care va prezenta rezultatele acestui audit i nvmintele desprinse n urma acestuia i care urmeaz s fie comunicate tuturor statelor membre. Comisia este ntru totul de acord cu necesitatea de a simplifica i mai mult normele naionale de eligibilitate i de a elimina normele complexe inutile, care influeneaz negativ sarcina impus benefi ciarilor i care sunt nsoite de un indice crescut de eroare. Comisia subliniaz c, dei nu este posibil s se efectueze o evaluare siste matic a tuturor normelor naionale de eligibilitate, toate cazurile de suprareglementare identificate au fost abordate n comun cu statele membre n cauz (a se vedea rspunsul la punctul 6.18.). Comisia se angajeaz ca n octombrie 2013 s prezinte autoritii care acord descrcarea de gestiune un raport privind suprareglementarea n programele operaionale finanate prin FSE. De asemenea, Comisia va continua s ncurajeze i s sprijine autoritile naionale n efor turile lor de simplificare. n perioada 2011-2013, DG EMPL a organizat o serie de seminare pentru a susine autoritile de mana gement n acest efort (a se vedea, de asemenea, rspunsul Comisiei la recomandarea 3).

Recomandarea 2: pe baza experienei ctigate n cursul perioadei de programare 2007-2013, s procedeze la o evaluare a utilizrii normelor de eligibilitate naionale n scopul identificrii eventualelor aspecte cu privire la care se pot realiza noi simplificri i al eliminrii normelor complexe care nu sunt necesare;

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

181

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandarea 3: s promoveze utilizarea ntr-o mai mare msur a opiunilor simplificate n materie de costuri cu scopul de a reduce riscul producerii de erori n declaraiile de cheltuieli i sarcina administrativ a beneficiarilor. Ratele fixe pentru opiunile simplificate n materie de costuri ar trebui s fie n mod sistematic aprobate/validate n avans de Comisie pentru a se asigura c sunt ndeplinite cerinele prevzute n reglementri (calcul just, echitabil i verifica bil);

Comisia mprtete opinia Curii cu privire la importana intro ducerii efective a unor opiuni simplificate n materie de costuri n toate statele membre. Acesta este i motivul pentru care, n afar de introducerea unor opiuni simplificate n materie de costuri n actualul cadru de reglementare, Comisia a promovat foarte intens introducerea efectiv a acestora n perioada de programare 2007-2013, inclusiv prin intermediul unor seminare desfurate pe tema simplificrii i cu participarea a 17 state membre. Faptul c, n prezent, 60 % din programele operaionale finanate prin FSE utilizeaz deja cel puin una dintre aceste opiuni demonstreaz un nivel rezonabil de reuit n aceast privin. Pentru perioada de programare 2014-2020, opiunile simplificate n materie de costuri sunt consolidate n continuare, inclusiv, printre altele, posibilitatea de a folosi valori forfetare consacrate deja n regulamente. Comisia este de acord cu importana acestei chestiuni. Activitatea autoritilor de audit, astfel cum este prezentat n rapoartele anuale de control, constituie unul dintre elementele principale prin care Comisia obine o asigurare. Orientri suplimentare privind tratarea erorilor au fost furnizate autoritilor de audit n 2011 i numeroase seminare au fost organizate de Comisie n 2012, n vederea mbuntirii ntr-o i mai mare msur a metodologiei de audit prin sondaj, utilizat la ntocmirea rapoartelor anuale de control.

Recomandarea 4: s urmreasc dac se aduc mbuntiri n ceea ce privete att activitatea desfurat de autoritile de audit, ct i calitatea i fiabilitatea informaiilor furnizate n rapoartele anuale de control i a opiniilor de audit.

182

ANEXA 6.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU DOMENIUL DE POLITICI OCUPAREA FOREI DE MUNC I AFACERI SOCIALE
2012 FSE + IPA Alte chestiuni sociale Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 3,2 % 5,1 % 1,3 % 54 % 46 % 89 % 7% 4% (32) (27) (24) (2) (1) 0% 100 % 100 % 0% 0% (0) (4) (4) (0) (0) 51 % 49 % 90 % 7% 3% (32) (31) (28) (2) (1) 58 % 42 % 77 % 3% 20 % 39 % 61 % 91 % 9% 0% 0% 100 % 64 % 0% 36 % 65 % 35 % (109) (59) 67 % 33 % (8) (4) 65 % 35 % (117) (63) 60 % 40 % 73 % 27 % 75 % 168 12 180 180 66 44

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

25 %

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

14.11.2013

14.11.2013

ANEXA 6.2

SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA COEZIUNE, TRANSPORTURI I ENERGIE
Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Nu se aplic n contextul cadrului actual Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

RO

Recomandarea 1: s continue s monitorizeze respectarea cerinelor de eligibilitate pentru acordarea de finanare de la bugetul UE, n special aplicarea corect a normelor UE i naionale referitoare la achiziiile publice. Recomandarea 2: s ncurajeze autoritile naionale s aplice n mod riguros mecanismele de corecie anterior transmiterii ctre Comisie a certificrilor pentru cheltuieli. Ori de cte ori organismele naionale sau ale Uniunii iden tific deficiene semnificative la nivelul funcionrii sistemelor de gestiune i de control, Comisia ar trebui s continue s procedeze la ntreruperea sau la suspendarea plilor efectuate ctre programul operaional pn la luarea unor msuri corective de ctre statul membru n cauz. Recomandarea 3: sprijinindu-se pe experiena ctigat n decursul primilor ani din perioada de programare 20072013, s procedeze la o evaluare a utilizrii normelor de eligibilitate naionale n scopul identificrii eventualelor aspecte referitor la care se pot realiza noi simplificri i n scopul eliminrii surselor poteniale de eroare pentru perioada ulterioar anului 2013. Recomandarea 4: s propun o modificare a reglemen trilor aplicabile fondurilor structurale n perioada de programare curent, care s o autorizeze s solicite statelor membre s raporteze cu privire la execuia financiar a instrumentelor de inginerie financiar. Execuia fondurilor ar trebui s fac obiectul unor verificri regulate i de ctre Comisie. Recomandarea 5: s furnizeze orientri suplimentare autoritilor de audit pentru perioada de programare curent, n special cu privire la eantionare, la sfera verifi crilor care trebuie efectuate n cadrul auditurilor privind proiectele i la raportarea constatrilor. X

X (1)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2010

Nu este posibil s se efectueze o evaluare sistemic a tuturor normelor naionale de eligibilitate. Comisia consider c cea mai eficace modalitate const n promovarea activ a opiunilor simpli ficate n materie de costuri.

X (2)

183

184

Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Nu se aplic n contextul cadrului actual Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

2010

Recomandarea 6: s propun, pentru perioada de dup 2013, alinierea, n reglementrile aplicabile fondurilor structurale, a perioadelor de raportare corespunztoare rapoartelor anuale de control cu exerciiul financiar al bugetului Uniunii Europene, precum i armonizarea abor drilor pentru a face posibil agregarea la nivel naional i la nivel de UE, pentru fiecare fond n parte, a opiniilor exprimate de autoritile de audit. Recomandarea 1: s ncurajeze autoritile naionale s aplice n mod riguros mecanismele de corecie anterior transmiterii ctre Comisie a certificrilor pentru cheltuieli. Recomandarea 2: s se asigure c nlocuirea cheltuielilor neeligibile cu noi cheltuieli (mecanismul de retragere) nu are drept rezultat declararea de ctre statele membre a unor noi cheltuieli neconforme. X (3)

Comisia a inut seama de aceast reco mandare n propunerile sale pentru perioada 2014-2020.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2009

Recomandarea 3: s asigure, prin demersurile sale de supraveghere, o funcionare eficace a sistemelor naionale de gestiune i de control pentru perioada de programare 2007-2013.

Comisia i ndeplinete cu strictee rolul de supraveghere, prin ntreruperea i suspendarea plilor i prin efectuare de corecii financiare, n funcie de ce este necesar.

Recomandarea 4: s monitorizeze ndeaproape aplicarea corect n statele membre a directivelor UE privind achiziiile publice.

(1) n ceea ce privete Comisia, recomandarea poate fi evaluat ca fiind pus n aplicare integral, ns, la nivel de stat membru, mai sunt posibile mbuntiri. (2) Recomandarea este pus n aplicare din punctul de vedere al furnizrii de orientri cu privire la eantionare i la sfera verificrilor. Este ns necesar s se realizeze progrese n ceea ce privete raportarea constatrilor rezultate n urma auditurilor efectuate. (3) A se vedea recomandarea 2 din Raportul anual 2010.

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

185

CAPITOLUL 7 Relaii externe, ajutor i extindere


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Riscuri pentru regularitate Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor DG Extindere EuropeAid Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

7.1-7.11 7.2-7.9 7.5-7.9 7.10-7.11 7.12-7.19 7.20-7.24 7.21-7.23 7.24 7.25-7.28 7.25-7.26 7.27-7.28

Anexa 7.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru grupul de politici Relaii externe, ajutor i extindere Anexa 7.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru grupul de politici Relaii externe, ajutor i extindere Anexa 7.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la grupul de politici Relaii externe, ajutor i extindere

186

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
7.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la grupul de politici Relaii externe, ajutor i extindere, care cuprinde domeniile de politici Relaii externe, Dezvoltare i relaii cu statele din Africa, zona Caraibilor i Pacific (ACP) (1), Ajutor umanitar i Extindere. Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 7.1.
Tabelul 7.1 Relaii externe, ajutor i extindere Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli Modalitate de gestiune

Relaii externe

Politica european de vecintate i relaiile cu Rusia Relaiile cu Asia, Asia Central i cu rile din Orientul Mijlociu Relaiile cu America Latin Gestionarea crizelor i ameninri mondiale la adresa securitii Politica extern i de securitate comun Cheltuieli administrative Instrumentul european pentru democraie i drepturile omului (IEDDO) Cooperarea cu rile tere n materie de migraie i azil Strategie politic i coordonare Relaiile i cooperarea cu ri tere industrializate

1 420 595 292 278 265 157 140 43 24 19 3 233

Centralizat direct/descentralizat Centralizat direct/descentralizat/n comun Centralizat direct/descentralizat Centralizat direct/n comun Centralizat direct/centralizat indi rect/n comun Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Dezvoltare i relaiile cu statele ACP

Cheltuieli administrative Cooperarea geografic cu statele din Africa, zona Caraibilor i Pacific (ACP) Actorii nestatali din domeniul dezvoltrii Securitatea alimentar Dezvoltarea capitalului uman i social Mediul i gestionarea durabil a resurselor naturale, inclusiv energia Aciuni de cooperare pentru dezvoltare i programe ad-hoc Strategie politic i coordonare

340 288 224 218 157 155 31 16 1 429

Centralizat direct Centralizat direct/descentralizat/n comun Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct/n comun Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

_____________ (1) Informaiile cu privire la ajutorul furnizat prin fondurile europene de dezvoltare sunt raportate separat, deoarece acesta nu este finanat de la bugetul general.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

187
(milioane de euro)

Domeniu de politici

Descriere

Pli

Modalitate de gestiune

Ajutor umanitar

Ajutor umanitar Cheltuieli administrative Instrumentul financiar de protecie civil

1 073 35 20 1 128

Centralizat direct/n comun Centralizat direct Centralizat direct

Extindere

Procesul i strategia de extindere Cheltuieli administrative

851 92 943

Centralizat direct/centralizat indi rect/descentralizat/n comun Centralizat direct

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative (1) Total cheltuieli operaionale pli n avans (2) + pli n avans validate i nchise (2) Total, populaia auditat Total angajamente aferente exerciiului
(1)

6 733 624 6 109 4 009 4 516 6 616 9 021

Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. (2) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 1.6 i 1.7 din capitolul 1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile grupului de politici


7.2. Activitile externe ale UE acoper patru mari domenii de politici: Relaii externe, Ajutor pentru dezvoltare, Extindere i Ajutor umanitar. n domeniile relaiilor externe i ajutorului pentru dezvoltare, Uniunea European urmrete s apere interesele europene, s promoveze valorile europene i s contribuie la meninerea pcii, a securitii i a dezvoltrii durabile. Pentru a atinge aceste obiective, UE implementeaz o politic european de vecintate, promoveaz drepturile omului, apr comerul liber i echitabil i sprijin dezvoltarea social i economic a partenerilor si. Ajutorul pentru dezvoltare are drept scop atingerea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), reducerea srciei i integrarea rilor n curs de dezvoltare n economia mondial. Obiectivul extinderii este de a asista rile candidate i potenial candidate s i consolideze capacitatea de a-i exercita drep turile i de a respecta obligaiile pe care le-ar implica statutul de membru al UE. Ajutorul umanitar are drept obiectiv s asiste rile, regiunile i populaiile afectate de dezastre naturale sau provocate de om.

188

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

7.3. Cheltuielile se efectueaz prin intermediul urmtoarelor programe i instrumente: (a) programe geografice, care se adreseaz rilor vecine, rilor vizate de extindere i rilor n curs de dezvoltare (3 477 de milioane de euro); (b) programe tematice, printre care cele privind securitatea alimentar, actorii nestatali i autoritile locale, mediul nconjurtor, sntatea i educaia, democraia i drepturile omului (977 de milioane de euro); (c) aciunile de politic extern din cadrul politicii externe i de securitate comun, Instrumentul de stabilitate, misiunile de observare electoral i Instrumentul pentru rile indus trializate (562 de milioane de euro); i (d) ajutorul umanitar i Mecanismul de protecie civil european (1 093 de milioane de euro). 7.4. Cheltuielile sunt gestionate de Direcia General Dezvoltare i Cooperare EuropeAid, de Direcia General Extindere DG ELARG, de Direcia General Ajutor Umanitar i Protecie Civil DG ECHO i de Serviciul Instrumente de Politic Extern FPI.

Riscuri pentru regularitate


7.5. Cheltuielile care fac obiectul acestui capitol sunt efectuate cu ajutorul unei game largi de instrumente de cooperare i de metode de punere n aplicare, implementate n peste 150 de ri. Normele i procedurile sunt deseori complexe, inclusiv cele privind licitaiile i atribuirea contrac telor. Curtea a evaluat aadar riscul inerent ca fiind ridicat. 7.6. n dou domenii sprijinul bugetar (2) i contribuiile UE la proiecte cu donatori multipli implementate de orga nizaii internaionale (3) precum Organizaia Naiunilor Unite natura instrumentelor i a condiiilor de plat limiteaz msura n care se poate considera c operaiunile sunt afectate de erori, astfel cum sunt definite acestea pentru auditul efectuat de Curte cu privire la regularitate. 7.7. Sprijinul bugetar se acord pentru a sprijini bugetul general al unui stat sau bugetul pe care acesta l consacr unei politici sau unui obiectiv specific. Curtea examineaz dac Comisia a respectat condiiile specifice pentru efectuarea de pli n cadrul sprijinului bugetar n favoarea rii partenere vizate i dac a demonstrat respectarea condiiilor generale de eligibilitate (cum ar fi progresele realizate n ceea ce privete gestiunea finanelor publice).

_____________ (2) Plile pentru sprijin bugetar efectuate n 2012 de la bugetul general s-au ridicat la 796 de milioane de euro. (3) Plile de la bugetul general efectuate n favoarea unor organizaii internaionale n 2012 s-au ridicat la suma de 1,4 miliarde de euro, din care mai mult de jumtate a fost implementat n cadrul unor proiecte cu donatori multipli.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

189

OBSERVAIILE CURII

7.8. Comisia dispune totui de o marj de manevr conside rabil atunci cnd decide dac aceste condiii generale au fost respectate. Auditul efectuat de Curte cu privire la regularitate nu poate depi etapa n care ajutorul este pltit rii partenere. Fondurile transferate sunt apoi contopite cu resursele bugetare ale rii beneficiare, iar existena unor eventuale deficiene n cadrul gestiunii financiare a acesteia nu va genera erori care ar putea fi detectate n cadrul auditului efectuat de Curte cu privire la regularitate. 7.9. Contribuia Comisiei la proiectele cu donatori multipli este pus n comun cu contribuiile altor donatori i nu este alocat n vederea finanrii unor cheltuieli clar identificabile.

Sfera i abordarea auditului


7.10. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul grupului de politici Relaii externe, ajutor i extindere, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: (a) auditul a presupus examinarea unui eantion de 174 de operaiuni, astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie repre zentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul grupului de politici. n 2012, eantionul era format din 56 de operaiuni aprobate de serviciile centrale ale Comisiei i din 118 operaiuni aprobate de delegaiile UE (4); (b) n cadrul evalurii sistemelor, s-au examinat sistemele de supraveghere i de control ale serviciilor centrale ale EuropeAid i DG ELARG, fiind incluse urmtoarele elemente: (i) controalele ex ante i standardele de control intern; (ii) monitorizarea i supravegherea; i (iii) auditurile interne. Atunci cnd s-au detectat erori, s-au analizat sistemele de control n cauz, pentru a se identifica deficienele specifice existente; (c) Curtea a examinat rapoartele anuale de activitate ale DG ELARG i EuropeAid; i (d) a examinat dac Comisia a dat curs recomandrilor formulate n rapoartele anuale 2009 i 2010 ale Curii (a se vedea anexa 7.3).

_____________ (4) n Bangladesh, Bosnia i Heregovina, Guatemala, Indonezia, Kosovo, Maroc, Palestina, Turcia, Ucraina i Zambia.

190

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

7.11. EuropeAid, care gestioneaz 60 % din cheltuielile aferente acestui grup de politici, gestioneaz, de asemenea, aproape toate cheltuielile din Fondul european de dezvoltare (FED). Raportul pe 2012 al Curii referitor la FED prezint rezultatele integrale ale examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control i a raportului anual de activitate ale EuropeAid, inclusiv n ceea ce privete cheltuielile de la bugetul general pentru care acesta este responsabil. Aceste rezultate sunt prezentate sintetic n caseta 7.2.

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
7.12. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 7.1. Din cele 174 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 40 (23 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 3,3 % (5). 7.13. Indicele de eroare estimat pentru acest grup de politici este mai ridicat dect indicele de eroare estimat pentru exerciiul 2011 (1,1 %). Diferena trebuie interpretat din perspectiva modificrilor aduse abordrii adoptate de Curte n materie de eantionare (a se vedea punctele 1.6, 1.7 i 1.15 din capitolul 1). 7.14. n exerciiile anterioare, eantionul de operaiuni al Curii includea pli n avans efectuate ctre beneficiari. Pentru exerciiul 2012, eantionul Curii include ns numai pli intermediare, pli finale i pli n avans validate i nchise. Toate aceste operaiuni presupun o decizie din partea Comisiei prin care se atest c s-au realizat activitile sau c s-au efectuat cheltuielile i c plata de la bugetul UE este justificat. Ele permit Curii s i formeze o imagine realist cu privire la regularitatea operaiunilor. 7.15. Plile n avans validate i nchise un element nou n eantionul pentru exerciiul 2012, nsemnnd, ca valoare, 68 % din populaia auditat au reprezentat 3,2 puncte procentuale din indicele de eroare total estimat pentru aceast apreciere specific. 7.16. S-au identificat urmtoarele tipuri de erori cuantifi cabile (a se vedea caseta 7.1): (a) 17 operaiuni erau afectate de erori privind eligibilitatea, care se refereau la pli efectuate pentru cheltuieli suportate n afara perioadei de implementare (trei operaiuni), la activiti care nu erau prevzute n contract (cinci operaiuni) sau la activiti care erau neeligibile din alte motive (nou operaiuni); 7.12. Comisia constat c n 2012 frecvena erorilor a sczut n comparaie cu ultimele dou exerciii (41 % n 2011 i 38 % n 2010).

7.13. Comisia ia not cu satisfacie de faptul c creterea indicelui de eroare estimat nu poate fi atribuit unei deteriorri a sistemului de control, ci modificrii metodei de eantionare.

_____________ (5) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 1,4 % i 5,2 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

191

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

(b) 10 operaiuni erau afectate de erori privind realitatea operaiunilor referitoare la lipsa unor facturi sau a altor documente justificative pentru cheltuieli; i (c) trei operaiuni erau afectate de erori privind exactitatea.

Caseta 7.1 Exemple de erori cuantificabile

Cheltuieli neeligibile Comisia a efectuat pli n valoare de 90 000 de euro n favoarea unei organizaii neguvernamentale din Guatemala, rambursnd TVA-ul, care era neeligibil, i salarii pentru membri ai personalului care au lucrat n afara perioadei acoperite de grant. Aproximativ 18 % din cheltuielile rambursate erau neeligibile. Lipsa documentelor justificative Comisia a pltit 16,7 milioane de euro pentru un program de sprijinire a profesoarelor din gimnaziile rurale din Bangladesh. n ceea ce privete suma de 8,6 milioane de euro, nicio documentaie nu a fost disponibil, nici atunci cnd Comisia a aprobat cheltuielile, nici atunci cnd Curtea le-a auditat. Mai mult, Comisia a acceptat cu titlu de cheltuieli o sum de 0,5 milioane de euro care nu fusese utilizat i pentru care nu a emis un ordin de recuperare. n 2012, Comisia a aprobat cheltuieli n valoare de 29 de milioane de euro efectuate de o organizaie internaional n perioada 2003-2005, fr s aib la dispoziie suficiente documente justificative. Acestea nu au putut fi obinute de auditori ntruct perioada n care organizaia beneficiar avea obligaia de a pstra documentele i informaiile contabile expirase deja. O trstur comun a ultimelor dou erori o reprezint intervalul lung de timp necesar Comisiei pentru efectuarea validrii finale a cheltuielilor.

7.17. Toate aceste erori afectau operaiuni care, n principiu, fcuser obiectul controalelor Comisiei, ns niciuna dintre ele nu fusese prevenit sau detectat. n ceea ce privete 12 operaiuni, Curtea a identificat erori care nu fuseser detectate de ctre auditorii numii de beneficiari. 7.18. Din cele 174 de operaiuni, alte 10 erau afectate de erori necuantificabile care priveau n special nerespectarea obli gaiilor legale sau contractuale. 7.19. Dintre cele 35 de proceduri de achiziii verificate de Curte, ase s-au dovedit a fi afectate de eroare. n dou dintre aceste proceduri, contractul a fost atribuit unui ofertant care fie nu era eligibil, fie nu prezentase cea mai bun ofert.

7.17. Comisia acord o importan deosebit calitii auditurilor i lucreaz la elaborarea de instrumente pentru a ajuta personalul Comisiei care se ocup cu gestionarea auditurilor s evalueze mai bine calitatea rapoartelor de audit.

192

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

EFICACITATEA SISTEMELOR
7.20. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control sunt prezentate sintetic n anexa 7.2.

DG Extindere
7.21. n rapoartele sale anuale 2009 i 2010, Curtea a formulat o serie de recomandri referitoare la sistemele de supraveghere i de control din cadrul DG ELARG. Comisia a pus n aplicare toate aceste recomandri (a se vedea anexa 7.3). Curtea nu a identificat alte deficiene n cursul auditului privind exerciiul 2012. 7.22. Per ansamblu, sistemele de supraveghere i de control din cadrul DG ELARG sunt, aadar, considerate a fi eficace. 7.23. n ceea ce privete exerciiul 2012, directorul general al DG ELARG a declarat c a obinut asigurarea privind fiabi litatea cifrelor publicate n raportul anual de activitate. Cu toate acestea, DG ELARG nu a publicat un indice de eroare rezidual pentru ansamblul domeniului su de politici. Calculul indicelui de eroare rezidual (sub pragul de semnificaie de 2 %) se bazeaz doar pe pli efectuate n cadrul gestiunii descentra lizate, care nu reprezentau dect 26 % din plile aferente exerciiului. Acest mod de calcul nu a inut cont de plile efectuate n cadrul gestiunii centralizate. 7.23. Un manual de proceduri pentru efectuarea controalelor ex post n cadrul gestiunii centralizate i pentru calcularea indicelui de eroare rezidual a fost aprobat de directorul general la 20 decembrie 2012. S-au efectuat deja mai multe misiuni de audit. Msurarea indicelui de eroare rezidual n cadrul gestiunii centralizate va constitui un element important al informaiilor de care dispune directorul general atunci cnd semneaz declaraia de asigurare din raportul anual de activitate.

EuropeAid
7.24. Constatrile Curii cu privire la eficacitatea sistemelor de supraveghere i de control din cadrul EuropeAid sunt prezentate sintetic n caseta 7.2.

Caseta 7.2 EuropeAid: prezentare sintetic a constatrilor Curii cu privire la eficacitatea sistemelor (6) Controalele ex ante

Caseta 7.2 EuropeAid: Prezentare sintetic a constatrilor Curii cu privire la eficacitatea sistemelor Controalele ex ante

Frecvena erorilor constatate, inclusiv n cadrul declaraiilor finale de cheltuieli care, n principiu, fcuser obiectul auditurilor externe i al verificrilor cheltuielilor, indic existena unor deficiene la nivelul controalelor realizate anterior efecturii plilor. Validarea i nchiderea cu ntrziere a plilor, precum i nchiderea tardiv a contractelor afecteaz calitatea controalelor ex ante i mresc n mod semnificativ riscul ca pista de audit s fie ntrerupt sau ca documentele justificative s lipseasc. Att n cadrul operaiunilor aferente FED, ct i n cadrul celor aferente bugetului general, Curtea a identificat contracte vechi, pentru care cheltuielile au fost validate i nchise cu ntrziere.
_____________ (6) Rezultatele detaliate ale evalurii sistemelor din cadrul EuropeAid, inclusiv raportul anual de activitate al EuropeAid, sunt prezentate la punctele 31-44 din raportul anual al Curii referitor la Al optulea, Al noulea i Al zecelea fond european de dezvoltare.

Comisia este de acord c, dei proiectarea sistemului de control al EuropeAid este, n ansamblu, coerent i fiabil, sunt necesare progrese suplimentare cu privire la punerea n aplicare a mecanismelor de control. n plus, Comisia subliniaz faptul c frecvena erorilor pentru ajutorul extern, n ansamblul su, a sczut comparativ cu anii precedeni.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

193

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Ca parte a unui studiu extern realizat n 2012, EuropeAid a pus n aplicare o procedur care evalueaz toate contractele pentru care perioada de activitate a expirat de mai mult de 18 luni. Serviciile sunt invitate s prezinte motivele pentru care aceste contracte nu sunt nc nchise i care sunt msurile pe care intenioneaz s le ntreprind pentru nchiderea contractelor ct mai curnd posibil. Acest lucru a condus la o scdere a numrului de contracte deschise la sfritul anului, comparativ cu 2011. O operaiune similar a fost lansat n aprilie 2013, n continuarea acestor eforturi.
Monitorizarea i supravegherea Monitorizarea i supravegherea

n cadrul sistemului de informaii de gestiune al EuropeAid exist n continuare unele deficiene n ceea ce privete rezultatele i urmrirea cursului dat auditurilor externe, verificrilor cheltuielilor i vizitelor de monitorizare. Exist o serie de deficiene care afecteaz modul n care delegaiile UE realizeaz selecia, planificarea i urmrirea vizitelor de monitorizare.

Modulul de audit din cadrul sistemului informatic pentru gestionarea ajutoarelor externe a fost conceput cu scopul de a planifica i nregistra rezultatele auditurilor externe mai degrab dect s urmreasc aciunile ulterioare auditului ntreprinse de ctre EuropeAid. Cu toate acestea, EuropeAid intenioneaz s dezvolte aceast funcionalitate pe termen mediu, n limita resurselor disponibile. EuropeAid a elaborat un instrument de planificare a misiunilor. De asemenea, EuropeAid pregtete o reform privind monitorizarea i raportarea care urmeaz s fie pus n aplicare la nceputul anului 2014.
Studiul privind indicele de eroare rezidual pentru 2012

Studiul privind indicele de eroare rezidual pentru 2012

EuropeAid a realizat primul su studiu de evaluare a nivelului erorilor care nu au fost detectate de niciun control de gestiune destinat s previn, s detecteze i s corecteze erorile: studiul privind indicele de eroare rezidual. Acest studiu estimeaz c indicele de eroare rezidual se situeaz la 3,63 %. n general, metodologia de stabilire a indicelui de eroare rezidual a fost conceput n mod corespunztor, iar studiul a furnizat informaii interesante i potenial utile. Cu toate acestea, metodologia poate s mai fie mbuntit n ceea ce privete gradul de ncredere acordat rapoartelor anterioare de audit i de verificare, metoda utilizat pentru calcularea indicilor de eroare care afecteaz diferitele operaiuni i tratarea operaiunilor pentru care documentaia nu a putut fi obinut.

Rezultatele studiului privind indicele de eroare rezidual pentru 2012 au alimentat direct procesul de asigurare din cadrul raportului anual de activitate pe 2012 i, prin urmare, au fost foarte utile pentru EuropeAid. Acest studiu a fost primul de acest tip, iar nvmintele desprinse din acest prim exerciiu vor permite mbuntirea metodologiei. EuropeAid va discuta cu contractantul problemele legate de gradul de ncredere acordat rapoartelor de audit anterioare sau rapoartelor de verificare, precum i metoda de calcul a indicilor de eroare. Msurile care urmeaz s fie ntreprinse pentru a efectua estimri sunt prezentate n detaliu n manualul de instruciuni revizuit, care vor fi aplicate n cadrul exerciiului privind indicele de eroare rezidual pentru 2013.

Auditul intern

Auditul intern

Reorganizarea efectuat de Comisie n 2011 continu s afecteze n mod negativ activitatea structurii de audit intern.

n 2013, ca urmare a mai multor msuri adoptate n acest sens, auditul intern funcioneaz mai bine.

194

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Raportul anual de activitate

Raportul anual de activitate

Directorul general formuleaz o rezerv cu privire la legalitatea i regularitatea operaiunilor, ntruct suma considerat a fi expus riscului (259,5 milioane de euro) reprezint mai mult de 2 % din plile autorizate n cursul perioadei de raportare. Prezentarea din raportul anual de activitate a rezultatelor studiului privind indicele de eroare rezidual poate crea confuzie: indicele de eroare rezidual nu este o sum maxim, ci reprezint cea mai bun estimare (sau estimarea cea mai probabil). Nivelul real de eroare ar putea fi mai ridicat;

Astfel cum se prevede n procedurile EuropeAid, a fost elaborat un plan de aciune pentru a mbunti n continuare sistemul de control intern. Acesta include, inter alia, aciuni de sensibilizare, formare i asisten, consolidarea responsabilitii delegaiilor, o cooperare mai intens cu organizaiile internaionale i raionalizarea sistemului de control.

Comisia este de acord c acel cuantum expus riscului menionat n Raportul anual de activitate pe 2012 al EuropeAid este cea mai probabil estimare, n conformitate cu instruciunile permanente privind rapoartele anuale de activitate pe 2012. Adevratul nivel de eroare ar putea fi mai mare sau mai mic.

indicele de eroare rezidual nu este o estimare a sumei expuse riscului, ci o estimare a erorilor care, la sfritul ciclului de gestiune, rmn nedetectate i necorectate i, prin urmare, definitive (7);

Noiunea de cuantum expus riscului este aplicat n RAA n deplin conformitate cu instruciunile permanente ale Comisiei pentru ntocmirea rapoartelor anuale de activitate. Aceste instruciuni definesc valoare la risc ca fiind impactul financiar al erorilor n ceea ce privete expunerea financiar bugetar efectiv n cursul anului calendaristic.

Comisia este de acord cu faptul c rezultatele studiului privind indicele de eroare rezidual nu sunt o estimare a cuantumurilor expuse riscului. sistemele de supraveghere i de control nu sunt eficace atunci cnd nu permit detectarea i corectarea erorilor semnificative; n raportul anual de activitate sunt descrise principalele tipuri de erori care afecteaz cheltuielile EuropeAid, dar, cu excepia deficienelor din cadrul procesului de recuperare, raportul nu analizeaz cauzele apariiei acestor erori i nici acele elemente ale sistemelor de supraveghere i de control ale EuropeAid care nu au funcionat n mod corespunztor. Majoritatea erorilor sunt legate de un numr limitat de deficiene, referitoare, n special, la punerea n aplicare a controalelor. Prin urmare, sistemul de control pare bine conceput i nu trebuie modificat. EuropeAid va ntreprinde, pentru urmtorul raport anual de activitate, analiza solicitat n instruciunile permanente. Planul de aciune sus-menionat vizeaz toate tipurile de erori identificate de sistemul de control i de Curtea de Conturi. Planul de aciune a fost precedat de o analiz riguroas a originilor acestor erori. n plus, acesta includea, de asemenea, definiii ale modalitilor n care sunt abordate erorile definite n planul de aciune. n urma analizei, s-a ajuns la concluzia c sistemul de control este bine conceput, iar erorile aprute se datoreaz unor probleme de punere n aplicare.

_____________ (7) Erorile reziduale sunt acele erori care nu au fost detectate de niciun control de prevenire, de detectare i de corecie din cadrul de control existent. (Manual de msurare a indicelui de eroare rezidual pentru EuropeAid, mai 2013)

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

195

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


7.25. n ceea ce privete acest grup de politici: 7.25. (a) Comisia observ c mrirea indicelui de eroare estimat de Curte este legat de modificrile aduse metodei de eantionare a Curii. (b) Comisia este de acord c, dei proiectarea sistemului de control al EuropeAid este, n ansamblu, coerent i fiabil, sunt necesare progrese suplimentare cu privire la punerea n aplicare a meca nismelor de control.

(a) testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 3,3 %; (b) sistemele de supraveghere i de control examinate n cadrul EuropeAid sunt evaluate ca fiind parial eficace; i

(c) sistemele de supraveghere i de control examinate n cadrul DG ELARG sunt evaluate ca fiind eficace. 7.26. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltu ielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Recomandri
7.27. Anexa 7.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat 11 recomandri. Comisia a pus n aplicare integral apte dintre aceste recomandri, n timp ce patru au fost puse n aplicare n majoritatea privinelor. 7.28. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz n atenia Comisiei urmtoarele recomandri: Recomandarea 1: s asigure validarea i nchiderea n timp util a cheltuielilor; Recomandarea 2: s promoveze o mai bun gestionare a documentelor de ctre partenerii din cadrul procesului de implementare i de ctre beneficiari; Recomandarea 3: s amelioreze modul de gestionare a procedurilor de atribuire a contractelor, prin stabilirea unor criterii de selecie clare i prin documentarea mai bun a procesului de evaluare; 7.28.

Comisia accept aceast recomandare; recent au fost adoptate msuri menite s asigure lichidarea fr ntrziere a cheltuielilor. Comisia este de acord cu aceast recomandare.

Comisia accept aceast recomandare. Planul de aciune aprobat n mai 2013 include msuri privind revizuirea cursurilor de formare existente privind achiziiile publice i granturile pentru a consolida aspectele financiare i operaionale legate de procedurile de achiziii publice.

196

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandarea 4: s adopte msuri eficace pentru a spori calitatea controalelor efectuate de auditorii externi cu privire la cheltuieli;

Comisia accept aceast recomandare. n cadrul planului de aciune, a planificat s examineze, n 2013, posibilitile de mbuntire a calitii i a eficacitii auditurilor i a verificrilor. Acest lucru va fi realizat n special cu privire la audituri i verificri efectuate de firme locale de audit angajate de ctre beneficiari. Instruciunile permanente privind rapoartele anuale de activitate conin orientri armonizate care pot fi utilizate n ntreaga Comisie pentru a integra, n raportul anual de activitate, calculul indicelui de eroare (rezidual), impactul financiar al acestor erori sub form de cuantum expus riscului, pragul de semnificaie pentru o eventual rezerv, precum i impactul acestora asupra declaraiei de asigurare a ordonatorului de credite delegat.

Recomandarea 5: s aplice o metodologie consecvent i solid pentru calcularea indicilor de eroare rezidual de ctre direciile generale cu responsabiliti n domeniul relaiilor externe.

14.11.2013

ANEXA 7.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU GRUPUL DE POLITICI RELAII EXTERNE, AJUTOR I EXTINDERE
2012 EuropeAid (3) Serviciul Instrumente de Politic Extern ELARG ECHO Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate 24 % 76 % 59 % 34 % 7% (9) (29) (17) (10) (2) 0% 0% 0% 0% 0% 100 % 0% 0% 0% 0% (1) 0% 100 % 0% 0% 100 % (1) (1) 25 % 75 % 57 % 33 % 10 % (10) (30) (17) (10) (3) 55 % 45 % 86 % 0% 14 % 47 % 53 % 72 % 17 % 11 % 74 % 26 % 100 % 0% 0% 65 % 35 % (71) (38) 100 % 0% (7) 97 % 3% (33) (1) 96 % 4% (23) (1) 77 % 23 % (134) (40) 59 % 41 % 62 % 38 % 80 % 20 % 109 7 34 24 174 120 90 97

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 3,3 % 5,2 % 1,4 %

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni. (3) Include patru operaiuni ale Ageniei Executive pentru Educaie, Audiovizual i Cultur.

197

198

ANEXA 7.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU GRUPUL DE POLITICI RELAII EXTERNE, AJUTOR I EXTINDERE
Controalele ex ante Monitorizarea i supravegherea Auditul intern Evaluare global

EuropeAid DG Extindere

Parial eficace Eficace

Parial eficace Eficace

Parial eficace Eficace

Parial eficace RO Eficace

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2013

14.11.2013

ANEXA 7.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA GRUPUL DE POLITICI RELAII EXTERNE, AJUTOR I EXTINDERE
Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

RO

DG ELARG ar trebui s defineasc mai detaliat criteriile de eliminare a controlului ex ante i de suspendare a delegrii de gestiune rilor cu sisteme de gestiune descentralizate i s testeze efica citatea sistemelor utilizate de autoritile naionale. (urmrirea/repetarea, n 2010, a unei recomandri formulate n 2009) DG ELARG ar trebui s continue procesul de ameliorare a calitii datelor introduse n sistemul su de informaii de gestiune. (urmrirea/repetarea, n 2010, a unei recomandri formulate n 2009) 2010 DG ELARG ar trebui s dezvolte un instrument care s permit consolidarea rezultatelor obinute n urma vizitelor de audit i care privesc aspecte de legalitate i regularitate. (urmrirea/repetarea, n 2010, a unei recomandri formulate n 2009)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

DG ELARG consider c modulul de audit CRIS este adecvat pentru nevoile ierarhiei i c informaiile solicitate de Curte i de care are nevoie ierarhia pot fi puse la dispoziie prin intermediul actualului instrument CRIS.

DG ELARG i va consolida mecanismele de control pentru ca toate tipurile de misiuni de audit s fie nregistrate n CRIS, i documentele justificative relevante ncrcate, astfel nct ierarhia i Curtea s aib o imagine complet a situaiei. DG ELARG ar trebui s intensifice examinrile ex post ale operaiunilor efectuate n gestiune centrali zat. X

199

200

Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este aplicabil Probe insuficiente Rspunsul Comisiei

RO

2010

Comisia ar trebui s elaboreze o metodologie coerent pentru calcularea indicelui de eroare rezidual de ctre direciile generale responsabile cu relaiile externe, pe baza creia s i prezinte declaraiile directorii generali.

DG RELEX ar trebui s aloce suficiente resurse analizei i nchiderii vechilor contracte care in de mecanismul de reacie rapid i a contractelor din cadrul PESC pentru care termenele de execuie au expirat deja.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

DG RELEX ar trebui s i consolideze metodologia pentru controalele ex post i s dea curs fr ntrziere recomandrilor prezentate de ctre auditorul intern n aceast privin.

2009

DG ELARG ar trebui s aloce n continuare sufi ciente resurse analizrii declaraiilor finale neso luionate depuse n cadrul PHARE i al Facilitii de tranziie n noile state membre.

DG ECHO ar trebui s defineasc i s instituie un mecanism pentru colectarea i analiza datelor refe ritoare la utilizarea centrelor de achiziii publice pentru aciunile umanitare de ctre partenerii si.

DG ECHO a evaluat i a testat diferite opiuni pentru culegerea eficace a datelor. Soluia selectat va fi pe deplin pus n aplicare n 2014, odat cu introducerea noului formular unic electronic, ca parte a noului parteneriatcadru cu partenerii DG ECHO. Partenerii trebuie s furnizeze informaii privind utilizarea centrelor de achiziii publice pentru aciuni umanitare prin formularul unic elec tronic. Rezultatele obinute n urma aplicrii acestei msuri vor permite monitorizarea mai eficient i mai regulat a centrelor de achiziii publice pentru aciuni umanitare.

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

201

CAPITOLUL 8 Cercetare i alte politici interne


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Obiectivele politicilor Instrumentele politicilor Riscuri pentru regularitate Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor Programele-cadru pentru cercetare Verificrile documentare ex ante Certificatele de audit pentru declaraiile de cheltuieli Auditurile financiare ex post efectuate de Comisie Programul de nvare pe tot parcursul vieii Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri Rezultatele auditului cu privire la Fondul de garantare pentru aciuni externe

8.1-8.11 8.2-8.9 8.2 8.3-8.8 8.9 8.10-8.11 8.12-8.20 8.21-8.38 8.23-8.35 8.23-8.24 8.25-8.27 8.28-8.35 8.36-8.38 8.39-8.42 8.39-8.40 8.41-8.42 8.43-8.45

Anexa 8.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru grupul de politici Cercetare i alte politici interne Anexa 8.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru grupul de politici Cercetare i alte politici interne Anexa 8.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la grupul de politici Cercetare i alte politici interne

202

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
8.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la grupul de politici Cercetare i alte politici interne, care cuprinde domeniile de politici Cercetare, Educaie i cultur, Societatea informaional i media, ntreprinderi, Afaceri interne, Afaceri economice i financiare, Cercetare direct, Comunicare, Justiie, Comer, Piaa intern i Concuren. Acest capitol prezint, de asemenea, rezultatele auditului recurent desfurat de Curte cu privire la Fondul de garantare pentru aciuni externe (1). Principalele informaii cu privire la activitile acoperite i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 8.1.

Tabelul 8.1 Cercetare i alte politici interne Informaii de baz pentru exerciiul 2012
(milioane de euro) Domeniu de politici Descriere Pli Modalitate de gestiune

Cercetare

PC7 Finalizarea programelor-cadru (PC) anterioare Cheltuieli administrative PC7 Euratom

4 230 376 348 353 5 307

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat indirect

Educaie i cultur

nvare pe tot parcursul vieii, inclusiv multilingvism Oameni Program pentru mobilitatea cercettorilor ncurajarea i promovarea cooperrii n domeniul tineretului i sporturilor Dezvoltarea cooperrii culturale n Europa Cheltuieli administrative

1 529 751 177 173 131 2 761

Centralizat indirect Centralizat indirect Centralizat indirect Centralizat indirect Centralizat direct

Societatea infor maional i media

PC7 Alte cheltuieli Cheltuieli administrative

1 217 155 129 1 501

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

_____________ (1) n considerentele Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului de garantare pentru aciuni externe (JO L 145, 10.6.2009, p. 10), se stipuleaz c gestiunea financiar a Fondului de garantare ar trebui s fac obiectul auditului Curii de Conturi, potrivit unor proceduri convenite ntre Curtea de Conturi, Comisie i Banca European de Investiii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

203
(milioane de euro)

Domeniu de politici

Descriere

Pli

Modalitate de gestiune

ntreprinderi

PC7 Cooperare spaiu i securitate Programele de radionavigaie prin satelit ale Uniunii Europene (EGNOS i Galileo) Cheltuieli administrative Competitivitate, politic industrial, inovaie i spirit antreprenorial Piaa intern a bunurilor i politici sectoriale

572 416 126 126 31 1 271

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct/centralizat indirect prin intermediul EACI Centralizat direct

Afaceri interne

Solidaritate Frontiere externe, politica n materie de vize i libera circulaie a persoanelor Securitate i protecia libertilor Fluxuri de migraie Politica comun n domeniul imigrrii i azilului Cheltuieli administrative Strategie politic i coordonare

453 167 170 42 3 835

Partajat/centralizat direct Centralizat direct Partajat/centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Afaceri economice i financiare

Operaiuni i instrumente financiare

370

Centralizat direct/gestiune n comun cu FEI/centralizat indirect prin intermediul FEI Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Cheltuieli administrative Afaceri economice i financiare internaionale Uniunea economic i monetar

71 30 13 484

Cercetare direct

Personal, cheltuieli de funcionare i investiii PC7 Obligaii istorice care rezult din activitile nucleare Finalizarea programelor-cadru (PC) anterioare

371 42 28 25 466

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Comunicare

Cheltuieli administrative Comunicare i media Comunicare la nivel local Promovarea ceteniei europene Metode de cercetare i comunicare

128 39 33 32 24 256

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

204

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013
(milioane de euro)

Domeniu de politici

Descriere

Pli

Modalitate de gestiune

Justiie

Justiia n materie penal i civil Drepturi fundamentale i cetenie Cheltuieli administrative Egalitate Prevenirea consumului de droguri i informarea opiniei publice Strategie politic i coordonare

68 47 35 34 3 3 190

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

Comer

Cheltuieli administrative Politica comercial

94 11 105

Centralizat direct Centralizat direct/gestiune n comun cu organizaii internaionale

Piaa intern

Cheltuieli administrative Strategia politic i coordonarea Direciei Generale Piaa Intern

60 39 99

Centralizat direct Centralizat direct

Concuren

Cheltuieli administrative Carteluri, politic anti-trust i liberalizare

92 92

Centralizat direct Centralizat direct

Total pli aferente exerciiului total cheltuieli administrative (1) Total cheltuieli operaionale pli n avans (2) + pli n avans validate i nchise (2) Total, populaia auditat

13 367 1 627 11 740 7 712 6 639 10 667

Total angajamente aferente exerciiului

16 365

(1) Auditul cheltuielilor administrative este prezentat n capitolul 9. (2) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 1.6-1.7 din capitolul 1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

205

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile grupului de politici Obiectivele politicilor


8.2. Cheltuielile aferente acestui grup de politici acoper un evantai larg de obiective ale politicilor, cum ar fi sprijinul pentru cercetare i inovare, dezvoltarea sistemelor de educaie i de formare, protecia frontierelor externe ale UE, cooperarea n materie judiciar, finalizarea pieei interne sau punerea n aplicare a normelor privind concurena.

Instrumentele politicilor
8.3. Principalele instrumente de finanare din cadrul acestui grup de politici sunt programele-cadru pentru cercetare (PC), care reprezint 7 957 de milioane de euro sau 68 % din chel tuielile operaionale aferente grupului, i Programul de nvare pe tot parcursul vieii, care reprezint 1 529 de milioane de euro sau 13 % din cheltuielile operaionale. 8.4. Implementarea programelor-cadru se face n cadrul gestiunii centralizate directe i al gestiunii centralizate indirecte, fiind implicate apte direcii generale ale Comisiei i dou agenii executive (2). O parte a bugetului este executat, de asemenea, n cadrul gestiunii centralizate indirecte, de ctre organisme precum ntreprinderile comune ale UE din domeniul cercetrii (3), Banca European de Investiii (BEI) sau organizaii internaionale din sectorul public (4). 8.5. Cea mai mare parte a fondurilor este cheltuit sub forma granturilor acordate beneficiarilor care deruleaz proiecte de cercetare n statele membre, n rile asociate sau n curs de aderare i n rile partenere n cooperarea inter naional. De obicei, beneficiarii formeaz un consoriu de parteneri i i desfoar activitatea pe baza unui acord de grant ncheiat cu Comisia. Unul dintre partenerii la proiect asigur coordonarea proiectului, primind finanarea din partea Comisiei i distribuind sumele datorate celorlali parte neri.

_____________ (2) Cele apte direcii generale sunt: DG Cercetare i Inovare (RTD), DG Reele de Comunicare, Coninut i Tehnologie (CNECT), DG Centrul Comun de Cercetare (JRC), DG Educaie i Cultur (EAC), DG ntre prinderi i Industrie (ENTR), DG Mobilitate i Transporturi (MOVE) i DG Energie (ENER). Cele dou agenii executive sunt: Agenia Executiv pentru Cercetare (REA) i Agenia Executiv a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA). (3) ntreprinderile comune ale Uniunii Europene din domeniul cercetrii sunt: ntreprinderea comun european pentru ITER i pentru dezvoltarea energiei de fuziune, ntreprinderea comun Clean Sky, ntreprinderea comun Artemis, ntreprinderea comun pentru punerea n aplicare a iniiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare, ntreprinderea comun ENIAC i ntre prinderea comun Pile de combustie i hidrogen. (4) De exemplu, Agenia Spaial European (ESA), Asociaia European a Institutelor Naionale de Metrologie (EURAMET) sau Parteneriatul dintre rile europene i rile n curs de dezvoltare privind testele clinice (EDCTP).

206

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

8.6. n 2011, Comisia a introdus msuri de simplificare, precum acceptarea pe scar mai larg a metodologiilor aplicate de beneficiari pentru calcularea costurilor medii cu personalul. Dei astfel de msuri au contribuit la reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari, normele subiacente privind eligibilitatea rmn complexe n cazul programelorcadru aflate n curs de derulare. Comisia a propus msuri de simplificare mult mai extinse pentru urmtorul program-cadru (Orizont 2020). 8.7. Programul de nvare pe tot parcursul vieii are drept obiectiv, pe de o parte, s permit persoanelor s participe la experiene de nvare i, pe de alt parte, s dezvolte sectorul educaiei i al formrii n Europa. Acest program se compune din patru subprograme principale: Erasmus, pentru nvmntul superior, Leonardo da Vinci, pentru educaie i formare profesional, Grundtvig, pentru educaia adulilor i Comenius, pentru coli. 8.8. Aproximativ 85 % din bugetul Programului de nvare pe tot parcursul vieii este executat prin intermediul gestiunii centralizate indirecte de ctre 40 de agenii naionale care ncheie acorduri de grant cu Comisia. Aceste agenii naionale sunt desemnate i supravegheate de ctre autoriti naionale, n general ministerele educaiei. Ageniile naionale sunt responsabile de evaluarea, de selecia i de gestionarea proiectelor, inclusiv de plata numeroaselor granturi, de valoare relativ modest, acordate organizaiilor participante.

Riscuri pentru regularitate


8.9. Principalul risc pentru regularitate este acela c benefi ciarii pot include n declaraiile lor de cheltuieli costuri neeli gibile sau nejustificate, care nu sunt detectate i corectate de sistemele de supraveghere i de control. Acest risc este amplificat de complexitatea normelor privind calcularea costurilor eligibile, precum i de obligaia impus beneficiarilor de a include costurile de personal i costurile indirecte n cheltuielile aferente proiectelor, deducnd n acelai timp diverse elemente considerate neeligibile pentru cofinanarea din partea UE.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

207

OBSERVAIILE CURII

Sfera i abordarea auditului


8.10. Abordarea general de audit a Curii i metodologia general de audit a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul grupului de politici Cercetare i alte politici interne, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: (a) auditul a presupus examinarea unui eantion de 150 de operaiuni, astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie repre zentativ pentru ntreaga gam de operaiuni din cadrul grupului de politici. Din cele 150 de operaiuni, 90 de operaiuni priveau pli intermediare sau finale, precum i validarea i nchiderea de pli aferente programelor-cadru, iar 60 de operaiuni priveau pli, precum i validri i nchideri de pli aferente altor politici interne. n ceea ce privete 30 de pli intermediare pentru proiecte de cercetare (25 dintre operaiunile eantionate aferente celui de Al aptelea program-cadru pentru cercetare PC7, plus un eantion suplimentar de alte cinci operaiuni din cadrul PC7), aceast examinare a inclus i evaluarea de ctre Comisie a propunerilor de proiecte; (b) n cadrul evalurii sistemelor, s-au examinat: (i) programele-cadru pentru cercetare i Programul de nvare pe tot parcursul vieii; (ii) rapoartele anuale de activitate pe 2012 ale DG RTD, DG EAC, DG ECFIN (5) i REA. 8.11. Auditul Fondului de garantare s-a axat pe verificarea respectrii acordului ncheiat ntre Comisie i BEI cu privire la gestiunea activelor fondului, precum i pe procedurile de moni torizare ale Comisiei. S-a examinat, de asemenea, activitatea realizat de o societate de audit privat.

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
8.12. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 8.1. Din cele 150 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, 73 (49 %) erau afectate de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 3,9 % (6). 8.12. Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 1.11, n care explic implicaiile unui cadru multianual pentru punerea n aplicare a programelor operaionale. Ca o consecin a exploatrii sistemului su de control intern n domeniul de politic vizat de prezentul capitol, Comisia a efectuat recuperri n valoare de 120 de milioane de euro n 2012.

_____________ (5) Direcia General Afaceri Economice i Financiare. (6) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei se situeaz ntre 1,8 % i 6,0 % (limita inferioar, respectiv superioar, a indicelui de eroare).

208

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

8.13. Indicele de eroare estimat pentru acest grup de politici este mai ridicat dect cel estimat pentru exerciiul 2011. Diferena trebuie interpretat din perspectiva modificrilor aduse abordrii adoptate de Curte n materie de eantionare (a se vedea punctele 1.6, 1.7 i 1.15). 8.14. n exerciiile anterioare, eantionul de operaiuni al Curii pentru acest grup de politici includea pli n avans efectuate ctre beneficiari. Pentru exerciiul 2012, eantionul Curii include ns numai pli intermediare, pli finale i pli n avans validate i nchise (7). Toate aceste operaiuni presupun o decizie din partea Comisiei prin care se atest c s-au realizat activitile sau c s-au efectuat cheltuielile i c plata de la bugetul UE este justificat. Ele permit Curii s i formeze o imagine mai realist cu privire la regularitatea operaiunilor. 8.15. Plile n avans validate i nchise un element nou n eantionul pentru exerciiul 2012, nsemnnd, ca valoare, 62 % din populaia auditat au reprezentat 2,1 puncte procentuale din indicele de eroare global estimat pentru aceast apreciere specific. n anii anteriori, Curtea a examinat plile n avans aferente acestui grup de politici la momentul la care acestea erau efectuate, i anume la semnarea acordului de grant sau la adoptarea deciziei de finanare, nainte ca beneficiarii finali ai fondurilor s ntreprind activiti sau s nregistreze costuri (a se vedea, de asemenea, punctul 6 din anexa 1.1). Erorile cuan tificabile sunt identificate mai frecvent atunci cnd plile n avans sunt validate i nchise dect atunci cnd sunt efectuate. 8.16. Curtea a constatat c, n total, 73 (49 %) dintre cele 150 de operaiuni testate erau afectate de eroare. Principalele surse de eroare rmn n continuare includerea de costuri neeligibile n declaraiile de cheltuieli ale proiectelor finanate prin programele-cadru de cercetare, precum i utilizarea de ctre beneficiarii programelor-cadru a unor metodologii incorecte pentru calcularea costurilor de personal i a costurilor indirecte (a se vedea caseta 8.1). Alte motive ale apariiei de erori sunt lipsa documentaiei justificative pentru costurile declarate, erori n ceea ce privete nregistrarea timpului de lucru i nerespectarea normelor privind subcon tractarea. 8.17. Tipul i frecvena erorilor prezente n declaraiile de cheltuieli ntocmite de beneficiarii din domeniul cercetrii sunt confirmate de propriile audituri ex post ale Comisiei, n cadrul crora cele mai multe erori sunt detectate n categoria costurilor de personal i a costurilor indirecte.

8.13. Comisia ia not cu satisfacie de faptul c responsabilitatea pentru creterea indicelui de eroare estimat nu este imputabil unei deteriorri a sistemului de control, ci evoluiei abordrii adoptate n materie de eantionare.

8.16. Comisia este de acord cu analiza Curii n ceea ce privete principalele surse de eroare. Din acest motiv, Comisia a propus norme simplificate (de exemplu, o rat forfetar obligatorie pentru costurile indirecte) n cadrul programului Orizont 2020 n vederea reducerii complexitii pentru participani i, astfel, a indicelui de eroare.

_____________ (7) n cadrul strategiei lor comune de audit pentru programele-cadru, direciile generale cu responsabiliti n domeniul cercetrii examineaz doar plile intermediare i finale ctre beneficiari, plile n avans nefiind incluse n populaia de audit.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

209

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Caseta 8.1 Erori referitoare la costurile declarate pentru un proiect din cadrul PC7

Caseta 8.1 Erori n costurile declarate pentru un proiect din cadrul PC7

Un beneficiar implicat ntr-un proiect din cadrul PC7 a declarat costuri n valoare de 1,7 milioane de euro n declaraia sa de cheltuieli, ceea ce a condus la rambursarea de ctre Comisie a contribu iei UE n valoare de aproximativ 1,2 milioane de euro. Curtea a detectat o serie de erori n ceea ce privete costurile declarate, cum ar fi: costuri de personal calculate n mod incorect, pe baza sumelor prevzute n buget i nu pe baza sumelor efective; costuri de cltorie nejustificate i includerea unor taxe indirecte (TVA) neeligibile n costurile de cltorie declarate; declararea unui cuantum al costurilor indirecte pe baza unor niveluri ale cheltuielilor indirecte pe or calculate n mod incorect i prin includerea unor categorii de costuri neeligibile care nu au legtur cu proiectul. Costurile neeligibile declarate de beneficiar se ridicau la aproximativ 60 000 de euro. Avnd n vedere c rata de cofinanare a UE pentru acest proiect era de 70 %, Comisia a rambursat n mod necuvenit 42 000 de euro. Costurile indirecte constituie o surs constant de eroare, acesta fiind i motivul pentru care Comisia a propus, pentru programul Orizont 2020, s se evite aceste erori prin aplicarea unei rate forfetare unice pentru acest tip de costuri.

8.18. Comisia a redus n mod considerabil intervalul de timp necesar pentru efectuarea plilor aferente granturilor din domeniul cercetrii. Cu toate acestea, n 2012, Curtea a identificat mai multe cazuri n care coordonatorii de proiecte au nregistrat ntrzieri considerabile la transferarea fondurilor ctre ali parteneri din cadrul proiectului. Astfel de ntrzieri pot avea consecine financiare grave, n special asupra ntre prinderilor mici i mijlocii (IMM-uri) sau asupra altor bene ficiari care depind n mare msur de finanarea din partea UE. 8.19. n urma testrii de ctre Curte a evalurii realizate de Comisie cu privire la 30 de propuneri de proiecte aferente PC7, s-a constatat c, n toate cazurile auditate, Comisia realizase o evaluare adecvat a propunerilor nainte de a semna acordurile de grant.

8.18. Modalitatea de distribuire a fondurilor trebuie s respecte dispoziiile acordului de consoriu ncheiat de beneficiari, la care Comisia nu este parte. Cu toate acestea, Comisia reamintete constant coordonatorilor necesitatea respectrii acestor cerine.

210

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

8.20. Dou dintre erorile cuantificabile cele mai importante care afectau alte politici interne au fost detectate la nivelul unor proiecte din cadrul PSP TIC (8), care face parte din Programul-cadru pentru competitivitate i inovare (CIP) (a se vedea caseta 8.2). i n Raportul su anual 2011, Curtea a semnalat erori importante n cadrul operaiunilor aferente Programului de sprijin pentru politica n domeniul tehnologiei informaiei i a comunicrii i a identificat deficiene la nivelul sistemelor de supraveghere i de control aferente CIP (9).

8.20. Strategia de audit consacrat proiectelor care nu au o component de cercetare a fost pus n aplicare n perioada 20122013, preconizndu-se c pn n 2017 se vor derula 215 audituri ale unor proiecte care nu au o component de cercetare (inclusiv programul de sprijinire a politicii n domeniul TIC). Toate aceste audituri i vor viza cu precdere pe beneficiarii care prezint un profil de risc ridicat. n plus, trebuie remarcat faptul c Comisia a aplicat o strategie unic de audit, specific pentru proiectele finanate care nu au o component de cercetare (inclusiv programul de sprijinire a politicii n domeniul TIC). n 2012, au fost lansate 27 de astfel de audituri ex post, alte 15 fiind lansate n 2013. Mai multe audituri ale unor proiecte care nu au o component de cercetare vor fi lansate n cea de a doua jumtate a anului 2013.
Caseta 8.2 Erori n costurile declarate pentru un proiect PSP TIC

Caseta 8.2 Erori referitoare la costurile declarate pentru un proiect din cadrul PSP TIC

Un beneficiar implicat ntr-un proiect din cadrul PSP TIC a declarat costuri n valoare de 1 milion de euro n declaraia sa de cheltuieli, ceea ce a condus la rambursarea de ctre Comisie a contribuiei UE n valoare de aproximativ 500 000 de euro. Curtea a detectat o serie de erori n ceea ce privete costurile declarate, cum ar fi: declaraii de costuri privind consultani interni, nensoite ns de nicio dovad a activitii efectiv desfurate n cadrul proiectului; costuri neeligibile precum partea recuperabil din taxa pe valoare adugat i cheltuieli care nu au legtur cu proiectul; costuri neeligibile referitoare la activiti subcontractate i deficiene n cadrul procedurilor aferente de atribuire a contractelor; costuri indirecte neeligibile, aceste costuri fiind declarate sub forma unei sume forfetare stabilite pe baza costurilor de personal. Costurile neeligibile declarate de beneficiar se ridicau la aproximativ 940 000 de euro. Avnd n vedere c rata de cofinanare a UE pentru acest proiect era de 50 %, Comisia a rambursat n mod necuvenit aproximativ 470 000 de euro.

Comisia va lua msurile necesare pentru a recupera sumele pltite n mod necuvenit n ateptarea ncheierii procedurilor contradictorii cu beneficiarii auditai.

EFICACITATEA SISTEMELOR
8.21. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control sunt prezentate sintetic n anexa 8.2. n ceea ce privete programele-cadru pentru cercetare, Curtea a constatat c sistemele erau parial eficace n asigurarea regularitii operaiunilor. n ceea ce privete Programul de nvare pe tot parcursul vieii, Curtea a constatat c sistemele erau eficace n asigurarea regularitii operaiunilor.
_____________ (8) Programul de sprijin pentru politica n domeniul tehnologiei infor maiei i a comunicrii. (9) A se vedea punctele 8.31-8.34 din Raportul anual 2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

211

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

8.22. Rapoartele anuale de activitate care au fost analizate de ctre Curte permit obinerea unei aprecieri corecte a gestiunii financiare din perspectiva regularitii operaiunilor subiacente, iar informaiile furnizate ntresc constatrile i concluziile Curii n majoritatea privinelor. Raportul anual de activitate al DG Cercetare i Inovare este un exemplu de bun practic, furniznd o analiz clar i exhaustiv a factorilor care afecteaz regularitatea cheltuielilor.

Programele-cadru pentru cercetare Verificrile documentare ex ante


8.23. nainte de a autoriza efectuarea unei pli sau validarea i nchiderea acesteia, Comisia realizeaz verificri documentare ex ante. Pentru a verifica dac activitile desfurate de beneficiar sunt conforme cu acordul de grant, responsabilii tiinifici sau efii de proiect evalueaz rapoartele referitoare la proiecte i elementele realizate n cadrul acestora. Responsabilii financiari efectueaz controale contabile i arit metice pentru a se asigura c situaiile financiare i certificatele de audit au fost prezentate conform dispoziiilor din acordul de grant. Se pot efectua alte verificri documentare ex ante mai aprofundate, pe baza unor informaii suplimentare furnizate de beneficiar, cum ar fi facturile sau fiele de salariu. 8.24. Cele 90 de operaiuni din domeniul cercetrii care au fost auditate au pus n eviden cazuri n care verificrile nu au permis detectarea unor erori care apreau n informaiile prezentate de beneficiar. Ca un exemplu, Comisia a autorizat rambursarea unor costuri de subcontractare care nu fuseser prevzute n acordul de grant. ntr-un alt caz, verificrile nu au permis detectarea clasificrii incorecte a costurilor n cadrul declaraiei de cheltuieli, ceea ce a condus la un indice de rambursare incorect. Aceast procedur de control este parial eficace. 8.24. Comisia consider c verificrile ex ante pe care le desfoar se deruleaz ntr-un mod care garanteaz un grad cores punztor de flexibilitate, astfel nct s se asigure obinerea unor rezultate tiinifice bune i a unui echilibru adecvat ntre ncredere i control. Comisia este hotrt s evite o aplicare prea formalist a normelor, care ar putea avea un impact negativ asupra obinerii unor rezultate tiinifice bune i ar complica programul-cadru, adugndu-i formaliti administrative excesive. Cu toate acestea, Comisia continu s i revizuiasc controalele ex ante. mbuntirea controalelor ex ante fr a impune sarcini administrative suplimentare beneficiarilor i garantnd, n acelai timp, efectuarea prompt a plilor ctre cercettori reprezint provocri permanente.

Certificatele de audit pentru declaraiile de cheltuieli


8.25. Acordurile de grant din domeniul cercetrii stabilesc condiiile n care declaraiile de cheltuieli ale beneficiarilor ar trebui s cuprind un certificat emis de un auditor inde pendent. Beneficiarilor din cadrul programului PC7 li se solicit s furnizeze un certificat de audit n cazul n care finanarea din partea UE pe care o primesc depete 375 000 de euro. Auditorul independent trebuie s certifice conformitatea costurilor declarate cu criteriile de eligibilitate prevzute n acordul de grant.

212

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

8.26. Pentru acele declaraii de cheltuieli auditate de Curte pentru care fusese prezentat un certificat (29 din cele 90 de operaiuni eantionate), Curtea a comparat concluzia audi torului independent cu rezultatele propriului audit. n nou cazuri n care auditorul independent a certificat declaraiile de cheltuieli, Curtea a constatat un nivel semnificativ de eroare care afecta cheltuielile declarate. 8.27. Dei certificarea declaraiilor de cheltuieli contribuie la reducerea nivelului de eroare pentru programele-cadru n ansamblul lor, Curtea continu s constate un nivel de eroare semnificativ la nivelul declaraiilor de cheltuieli certi ficate de ctre auditorul independent. Aceast procedur de control este parial eficace. 8.27. Comisia este contient de faptul c dei certificatele privind declaraiile financiare nu sunt n ntregime ferite de erori, ele reduc n mod semnificativ nivelul acestora. Prin urmare, aceste certificate reprezint un factor important care contribuie la nivelul de asigurare global al Comisiei.

Auditurile financiare ex post efectuate de Comisie


8.28. Programul Comisiei privind auditurile ex post efectuate la beneficiari reprezint un element-cheie al sistemelor de supraveghere i de control aferente programelor-cadru pentru cercetare. Auditurile ex post sunt efectuate de auditori ai Comisiei i de societi de audit externe n numele Comisiei. Rezultatele acestor audituri aduc o contribuie esenial la declaraiile de asigurare anuale emise de directorii generali cu privire la regularitatea operaiunilor i reprezint temeiul pentru recuperarea fondurilor UE pltite n mod necuvenit n anii care mai rmn din ciclul de derulare a programelor-cadru. 8.29. Curtea a examinat stadiul implementrii strategiei comune de audit ex post aplicate de direciile generale din domeniul cercetrii pentru PC6 i PC7. Curtea a evaluat ndeosebi progresul realizat n ceea ce privete atingerea intelor referitoare la numrul de audituri nchise. 8.30. n ceea ce privete PC6, la sfritul exerciiului 2012, erau n curs de desfurare 75 de audituri, dei, iniial, se prevzuse c auditurile ex post pentru PC6 trebuiau nchise nainte de sfritul exerciiului 2010. Cu toate acestea, programul de audituri pentru PC6 a fost extins, pentru a se spori probabilitatea de detectare a erorilor i pentru a se reduce indicele de eroare rezidual. 8.31. Referitor la PC7, inta stabilit n strategia comun de audit ex post cu privire la numrul total de audituri nchise nainte de sfritul exerciiului 2012 a fost n mare parte atins de ctre Comisie. Cu toate acestea, n ceea ce privete REA i ERCEA, numrul de audituri nchise s-a situat sub intele individuale stabilite. 8.31. Campaniile de audit ale REA i AECEC au nceput puin mai trziu dect se preconizase n strategia de audit. Prin urmare, obiectivele lor individuale n materie de nchidere a auditurilor nu au fost ndeplinite la sfritul anului 2012. Au fost ns atinse obiec tivele n ceea ce privete numrul de audituri lansate, iar AECEC i REA sunt ncreztoare c obiectivele n materie de nchidere a audi turilor vor fi atinse pn la sfritul programului-cadru.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

213

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

8.32. n urma auditurilor, se poate dovedi necesar realizarea unor ajustri cu privire la declaraiile de cheltuieli ale beneficiarilor. Comisia realizeaz, n general, aceste ajustri compensnd sumele neeligibile cu plile ulterioare din cadrul proiectului. La sfritul exerciiului 2012, fuseser implementate 92 % din ajustrile efectuate n cadrul PC6 i 60 % din ajustrile efectuate n cadrul PC7. Avnd n vedere faptul c majoritatea ajustrilor n curs sunt legate de audituri nchise n 2012, aceste rate sunt satisfctoare. 8.33. n cazul n care sunt identificate erori sistematice, Comisia aplic corecii prin extrapolare. La sfritul exerciiului 2012, erau implementate 78 % din coreciile de acest tip refe ritoare la PC6 i 37 % din coreciile de acest tip referitoare la PC7. Cea mai mare parte a dosarelor privind PC7 au fost deschise n 2012, astfel nct corecia va putea fi aplicat cel mai devreme n 2013. n ceea ce privete PC6, trebuie s fie nc implementate 1 506 cazuri de corecii prin extrapolare, dintr-un total de 7 101 de cazuri. Din acestea, 1 336 de cazuri privesc audituri nchise n 2011 sau mai nainte. 8.34. n mod frecvent, termenele impuse societilor externe de audit pentru finalizarea auditurilor nu sunt respectate. Fina lizarea auditurilor efectuate de personalul de audit al Comisiei nregistreaz, la rndul ei, ntrzieri semnificative. Dei, adeseori, aceste ntrzieri sunt consecina unor factori care depesc puterea de control a Comisiei, o monitorizare mai strict ar putea contribui la reducerea lor. 8.34. Comisia a luat msuri suplimentare pentru a reduce ntr zierile n finalizarea auditurilor. Cu toate acestea, beneficiarii transmit n mod periodic informaii suplimentare dup vizita de audit sau au nevoie de timp suplimentar pentru desfurarea procedurii contradictorii, ceea ce conduce la ntrzieri n finalizarea auditurilor. n plus, unele audituri pot necesita consultri intense pentru a se garanta n toate cazurile coerena punctelor de vedere adoptate sau este posibil ca acestea s depind de formularea unui aviz juridic. Comisia a luat decizia de a accepta documente i alte argumente de la beneficiari chiar dac acestea sosesc cu ntrziere. Raiunea acestei decizii, care poate afecta finalizarea la timp a auditurilor, este aceea de a garanta beneficiarilor drepturi adecvate de aprare i de a acorda prioritate sprijinirii n cel mai eficace mod posibil a tiinei. 8.35. Strategia de audit ex post elaborat de Comisie pentru programele-cadru din domeniul cercetrii este conceput pentru a oferi o asigurare pe baz multianual i contribuie la reducerea indicelui de eroare rezidual pentru programelecadru. Strategia propriu-zis este un element important al sistemelor de supraveghere i de control ale Comisiei. Cu toate acestea, avnd n vedere caracterul su multianual, ea nu permite obinerea unei reduceri a indicelui de eroare n cursul exerciiului financiar.

214

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Programul de nvare pe tot parcursul vieii


8.36. Curtea a auditat procedurile aplicate de Comisie pentru nchiderea acordurilor ncheiate cu ageniile naionale n cadrul Programului de nvare pe tot parcursul vieii, pe baza unui eantion format din 10 nchideri. Auditul, axat pe chestiunea de a determina dac Comisia dispunea de o baz solid pentru nchidere, a avut drept obiect sfera controalelor efectuate (inclusiv aspecte financiare i nefinanciare), segregarea sarcinilor, calcularea cuantumului eligibil definitiv i validarea i nchiderea plilor de prefinanare nregistrate n sistemul contabil al Comisiei. 8.37. Curtea consider c, n toate cazurile auditate, Comisia efectuase evaluri i controale adecvate ale dosarelor relevante i dispunea de o baz solid pentru nchiderea acor durilor. Eantionul de operaiuni testate de Curte cuprindea trei proiecte care ineau de acorduri din cadrul Programului de nvare pe tot parcursul vieii nchise n 2012. Curtea nu a constatat nicio eroare semnificativ n cadrul acestor operaiuni. 8.38. Procedurile de control aplicate de DG Educaie i Cultur n ceea ce privete nchiderea acordurilor ncheiate cu ageniile naionale n cadrul Programului de nvare pe tot parcursul vieii sunt considerate ca fiind eficace.

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


8.39. n ceea ce privete acest grup de politici, 8.39. Comisia face trimitere la rspunsul su la punctul 1.11, n care explic implicaiile unui cadru multianual asupra punerii n aplicare a programelor operaionale. Ca o consecin a exploatrii sistemului su de control intern n domeniile de politic vizate de prezentul capitol, Comisia a efectuat recuperri n valoare de 120 de milioane de euro n 2012. Comisia consider c, din punctul de vedere al gestiunii adic, atunci cnd sunt puse n balan obiectivele n materie de legalitate i regularitate a operaiunilor i consideraiile legate de proporionalitatea riscului i de raportul costuri-beneficii al controalelor sistemele sale de gestiune i de control ofer o asigurare rezonabil, n ciuda rezervelor exprimate de ordonatorii de credite prin delegare n rapoartele lor anuale de activitate.

testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este de 3,9 % i sistemele de supraveghere i de control examinate n cadrul programelor-cadru pentru cercetare sunt evaluate ca fiind parial eficace. Sistemele de supraveghere i de control examinate n cadrul Programului de nvare pe tot parcursul vieii sunt evaluate ca fiind eficace.

8.40. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltu ielile acceptate sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

215

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandri
8.41. Anexa 8.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat apte recomandri. Dintre aceste recomandri, o recomandare nu mai era aplicabil. Comisia a pus n aplicare integral dou recomandri, n timp ce patru recomandri au fost puse n aplicare n majoritatea privinelor. 8.42. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz n atenia Comisiei urmtoarele recomandri: Recomandarea 1: s i intensifice n continuare eforturile depuse n vederea remedierii erorilor detectate n cadrul plilor intermediare i finale, precum i n cadrul validrii i nchiderii plilor, n special reamintindu-le beneficiarilor i auditorilor independeni normele privind eligibilitatea i obligaia beneficiarilor de a justifica toate costurile declarate; Comisia deruleaz o campanie de comunicare pentru a le reaminti beneficiarilor i auditorilor acestora normele n materie de eligibilitate. 1 700 de persoane, dintre care cel puin 235 de auditori, au participat la 10 seminarii pe aceast tem n 2012. Un eveniment organizat n Germania a fost consacrat exclusiv auditorilor. 1 170 de persoane, dintre care aproximativ 180 de auditori, au participat la cele 10 evenimente organizate deocamdat n 2013. Trei alte astfel de evenimente sunt planificate a fi organizate pn la sfritul anului 2013. Serviciile Comisiei vor continua s scrie auditorilor responsabili de certificare n cazul n care auditurile ex post ale Comisiei identific diferene importante ntre declaraiile de cheltuieli certificate i propriile sale constatri. Comisia va ncerca, de asemenea, s abordeze chestiunea la momentul ncheierii contractului, asigurndu-se c participanii sunt informai cu privire la cele mai comune erori identificate n declaraiile de cheltuieli. Problema este, de asemenea, abordat n propunerea privind programul Orizont 2020, care include o serie de simplificri care ar reduce riscul inerent de eroare. Recomandarea 2: s reaminteasc coordonatorilor de proiecte aferente programelor-cadru pentru cercetare c au responsabilitatea de a distribui fondurile primite celorlali parteneri din cadrul proiectului, fr s nre gistreze ntrzieri nejustificate; Recomandarea 3: s examineze cazurile n care Curtea a identificat deficiene n cadrul controalelor ex ante pentru a stabili dac este necesar modificarea acestor controale; Recomandarea 4: s reduc ntrzierile care afecteaz derularea auditurilor ex post i s creasc rata de imple mentare pentru cazurile de extrapolare; Modalitatea de distribuire a fondurilor trebuie s respecte dispoziiile acordului de consoriu ncheiat de beneficiari, la care Comisia nu este parte. Cu toate acestea, Comisia reamintete constant coordonatorilor necesitatea respectrii acestor cerine. Comisia continu s i revizuiasc controalele ex ante. mbun tirea controalelor ex ante fr a impune sarcini administrative suplimentare beneficiarilor i garantnd, n acelai timp, efectuarea prompt a plilor ctre cercettori reprezint provocri permanente. Comisia va continua s depun eforturi n vederea reducerii ntr zierilor n finalizarea auditurilor i pentru a pune capt extrapolrii constatrilor de audit.

216

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSURILE COMISIEI

Recomandarea 5: s consolideze sistemele de supra veghere i de control n cazul Programului de sprijin pentru politica n domeniul tehnologiei informaiei i a comunicrii din cadrul CIP.

Strategia de audit consacrat proiectelor care nu au o component de cercetare a fost pus n aplicare n perioada 2012-2013, preconi zndu-se c pn n 2017 se vor derula 215 audituri ale unor proiecte care nu au o component de cercetare (inclusiv programul de sprijinire a politicii n domeniul TIC). Toate aceste audituri i vor viza cu precdere pe beneficiarii care prezint un profil de risc ridicat. n plus, trebuie remarcat faptul c Comisia a aplicat o strategie de audit specific pentru proiectele finanate care nu au o component de cercetare (inclusiv programul de sprijinire a politicii n domeniul TIC). n 2012, au fost lansate 27 astfel de audituri ex post, alte 15 fiind lansate n 2013. Mai multe audituri privind proiectele care nu au o component de cercetare vor fi lansate n cea de a doua jumtate a anului 2013. Comisia aplic, de asemenea, aceleai controale ex ante n cazul programului de sprijinire a politicii n domeniul TIC din cadrul programului-cadru pentru competitivitate i inovare CIP, ca i n ceea ce privete celelalte scheme de finanare.

REZULTATELE AUDITULUI CU PRIVIRE LA FONDUL DE GARANTARE PENTRU ACIUNI EXTERNE


8.43. Scopul Fondului de garantare pentru aciuni externe, care garanteaz mprumuturi acordate de UE rilor tere, este de a rambursa sumele datorate creditorilor UE n cazul nen deplinirii obligaiilor de plat de ctre beneficiarul unui mprumut, precum i de a evita apelul direct la bugetul UE. Gestionarea administrativ a fondului este asigurat de DG ECFIN, n timp ce Banca European de Investiii (BEI) rspunde de gestiunea trezoreriei. 8.44. La 31 decembrie 2012, activele nete ale fondului se ridicau, aa cum figureaz n conturile consolidate ale UE aferente exerciiului 2012, la 1 845 de milioane de euro (10), n comparaie cu 1 475 de milioane de euro la 31 decembrie 2011. n cursul exerciiului, fondul a primit o cerere de activare a garaniei n valoare de 24 de milioane de euro. 8.45. BEI i Comisia utilizeaz un indice de referin pentru a analiza performana anual a fondului. Rentabilitatea porto foliului fondului a fost de 7,796 % n 2012, ceea ce reprezint o performan de 394 de puncte de baz peste indicele de referin.

_____________ (10) Activele nete totale ale fondului nainte de consolidare se ridicau la 1 865,5 milioane de euro.

14.11.2013

ANEXA 8.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU GRUPUL DE POLITICI CERCETARE I ALTE POLITICI INTERNE
2012 PC6 PC7 Programul de nvare pe tot parcursul vieii Alte cheltuieli Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori Analiza operaiunilor afectate de erori Analiza pe tipuri de eroare Erori necuantificabile: Erori cuantificabile: Eligibilitate Realitatea operaiunilor Exactitate 25 % 75 % 100 % 0 % 0 % (2) (6) (6) (0) (0) 31 % 69 % 100 % 0 % 0 % (15) (33) (33) (0) (0) 37 % 63 % 100 % 0 % 0 % (3) (5) (5) (0) (0) 33 % 67 % 100 % 0 % 0 % (3) (6) (6) (0) (0) 32 % 68 % 100 % 0 % 0 % (23) (50) (50) (0) (0) 38 % 62 % 98 % 0 % 2 % 33 % 67 % 97 % 6 % 3 % 33 % 61 % 52 % 7 % 38 % 27 % 73 % (3) (8) 39 % 61 % (31) (48) 62 % 38 % (13) (8) 77 % 23 % (30) (9) 51 % 49 % (77) (73) 51 % 49 % 61 % 39 % 72 % 28 % 11 79 21 39 150 86 73 226

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil Limita superioar a indicelui de eroare (UEL) Limita inferioar a indicelui de eroare (LEL) 3,9 % 6,0 % 1,8 %

(1) Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. (2) Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

217

218

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

ANEXA 8.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU GRUPUL DE POLITICI CERCETARE I ALTE POLITICI INTERNE Evaluarea sistemelor examinate
Sistemul vizat Verificri documentare ex ante Certificate de audit Audituri financiare ex post Evaluare global

Programele-cadru pentru cercetare

Parial eficace

Parial eficace

Nu se aplic (1)

Parial eficace

Sistemul vizat

nchiderea

Evaluare global

Programul de nvare pe tot parcursul vieii


(1) A se vedea punctul 8.35.

Eficace

Eficace

14.11.2013

ANEXA 8.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA GRUPUL DE POLITICI CERCETARE I ALTE POLITICI INTERNE
Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare

RO

Exerciiu

Recomandarea Curii

Pus n aplicare integral

Pus n aplicare n majoritatea privinelor

Pus n aplicare n anumite privine

Nepus n aplicare

Nu mai este apli cabil

Probe insufi ciente

Rspunsul Comisiei

Curtea formuleaz n atenia Comisiei urm toarele recomandri: referitor la programele-cadru de cercetare: Recomandarea 1: (i) s in seama de leciile nsuite din bunele practici utilizate de DG INFSO n ceea ce privete metoda de audit ex post bazat pe analiza riscurilor, pentru a-i consolida controalele ex ante avnd ca scop identificarea plilor cu un profil de risc relativ ridicat; i Recomandarea 2: (ii) pentru a spori fiabilitatea certificatelor de audit, s i intensifice aciunile viznd s creasc nivelul de cunoatere de ctre auditorii independeni a normelor legate de eligibilitatea chel tuielilor, n special prin informarea lor efectiv cu privire la cazurile n care cheltuieli neeligibile au rmas nede tectate. (punctul 6.51) Recomandarea 3: referitor la Programul de nvare pe tot parcursul vieii, s continue s acorde o importan deosebit execuiei controalelor primare. Ar trebui s se acorde n mod special atenie pentru a se asigura faptul c ageniile naionale verific cel puin numrul minim de dosare impus de Comisie, precum i faptul c toate controalele sunt documentate n mod corespunztor. (punctul 6.51) X X X

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2010

219

220

Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Nu mai este apli cabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

Curtea ncurajeaz Comisia s i continue eforturile n vederea asigurrii unei aplicri riguroase a unor sisteme de control eficace. n contextul cadrului juridic actual, Comisia ar trebui: Recomandarea 4: (a) s se asigure c auditorii independeni care au certificat n mod incorect declaraiile de cheltuieli sunt informai cu privire la criteriile de eligibilitate a cheltuielilor declarate, cu scopul de a mbunti fiabi litatea certificatelor de audit pe care le emit; Recomandarea 5: 2009 (b) s reexamineze funcionarea sistemului de certificare a metodologiilor utilizate de beneficiari pentru calculul costurilor i s i ncurajeze pe beneficiari s depun meto dologiile pe care le utilizeaz pentru calculul costurilor n vederea certificrii ex ante; Recomandarea 6: (c) s limiteze ntrzierile acumulate n ceea ce privete recuperarea sumelor nejustificate pltite, aplicnd sanciuni acolo unde este necesar. (punctele 5.49 i 8.32) Recomandarea 7 Curtea recomand Comisiei s consolideze n continuare controalele sale realizate cu privire la nchideri, cu scopul de a se asigura c erorile sunt detectate i corectate i de a preveni reapariia unor erori detectate anterior. (punctul 7.20) X X X X

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

221

CAPITOLUL 9 Cheltuielile administrative i alte cheltuieli


CUPRINS Puncte

Introducere Caracteristicile grupului de politici Sfera i abordarea auditului Regularitatea operaiunilor Eficacitatea sistemelor Observaii individuale cu privire la instituii i organisme Parlamentul Consiliul European i Consiliul Uniunii Europene Curtea de Conturi Alte instituii i organisme Concluzie i recomandri Concluzia privind exerciiul 2012 Recomandri

9.1-9.7 9.4-9.5 9.6-9.7 9.8 9.9 9.10-9.16 9.11-9.12 9.13-9.14 9.15 9.16 9.17-9.19 9.17 9.18-9.19

Anexa 9.1 Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni pentru domeniul cheltuielilor admi nistrative i al altor cheltuieli Anexa 9.2 Rezultatele examinrii sistemelor pentru domeniul cheltuielilor administrative i al altor cheltuieli Anexa 9.3 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la cheltuielile administrative i la alte cheltuieli

222

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

INTRODUCERE
9.1. Acest capitol prezint aprecierea specific cu privire la cheltuielile administrative ale instituiilor i organismelor Uniunii Europene i cu privire la alte cheltuieli ale acestora. Principalele informaii referitoare la instituiile i organismele vizate i la cheltuielile efectuate n 2012 sunt prezentate n tabelul 9.1.
Tabelul 9.1 Cheltuielile administrative i alte cheltuieli Informaii de baz pentru exerciiul 2012
Domeniu de politici Descriere Pli

(milioane de euro) Modalitate de gestiune

Cheltuielile administrative i alte cheltuieli

Comisia Parlamentul European Serviciul European de Aciune Extern Consiliul Curtea de Justiie Curtea de Conturi Comitetul Economic i Social Comitetul Regiunilor Ombudsmanul European Autoritatea European pentru Protecia Datelor Total pli aferente exerciiului pli n avans (1) + pli n avans validate i nchise (1) Total, populaia auditat Total angajamente aferente exerciiului

6 456 1 623 731 524 343 136 127 96 9 7 10 052 264 197 9 985 10 366

Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct Centralizat direct

(1) n conformitate cu definiia armonizat a operaiunilor subiacente (pentru mai multe detalii, a se vedea punctele 1.6 i 1.7 din capitolul 1). Sursa: Conturile consolidate ale Uniunii Europene pentru exerciiul 2012.

9.2. Acest capitol acoper, de asemenea, o serie de cheltuieli care sunt considerate operaionale n cadrul bugetului general, dar al cror scop l reprezint, n cele mai multe cazuri, funcionarea administraiei Comisiei, i nu implementarea de politici. 9.3. Curtea raporteaz separat cu privire la ageniile i la alte organisme ale Uniunii Europene i cu privire la colile europene (1). Mandatul ncredinat Curii nu include auditul financiar al Bncii Centrale Europene.

_____________ (1) Raportul anual specific al Curii cu privire la colile europene este transmis Consiliului superior al colilor europene; de asemenea, este transmis n copie Parlamentului European, Consiliului i Comisiei. Rapoartele anuale specifice elaborate de Curte cu privire la agenii i la alte organisme se public n Jurnalul Oficial.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

223

OBSERVAIILE CURII

Caracteristicile grupului de politici


9.4. Categoria cheltuielilor administrative i a altor cheltuieli cuprinde cheltuielile cu resursele umane (salarii, alocaii i pensii), care reprezint 60 % din totalul acestei categorii de cheltuieli, precum i cheltuielile referitoare la cldiri, echipa mente, energie, comunicaii i tehnologia informaiei. 9.5. Per ansamblu, Curtea consider c acest grup de politici prezint un risc sczut. Principalele riscuri pentru cheltuielile administrative i pentru alte cheltuieli sunt legate de neres pectarea procedurilor de achiziii, de implementare a contrac telor, de recrutare i de calculare a salariilor i a alocaiilor.

Sfera i abordarea auditului


9.6. Abordarea general a Curii i metodologia general a acesteia sunt descrise n partea 2 din anexa 1.1 la capitolul 1. n ceea ce privete auditul cheltuielilor administrative i al altor cheltuieli, trebuie menionate urmtoarele aspecte specifice: auditul a presupus examinarea unui eantion de 151 de operaiuni de plat, astfel cum este definit la punctul 6 din anexa 1.1. Eantionul a fost astfel constituit nct s fie reprezentativ pentru ntreaga gam de operaiuni efectuate de instituii i de organisme n cadrul acestui grup de politici. n 2012, eantionul era format din 91 de pli de salarii, pensii i alocaii conexe i din 60 de pli privind contracte legate de cldiri i alte cheltuieli; n cadrul evalurii sistemelor, s-a examinat conformitatea cu cerinele Regulamentului financiar a sistemelor de supra veghere i de control (2) aplicate de fiecare instituie i de fiecare organism. n plus, Curtea a auditat procedurile de recrutare a agenilor temporari i a agenilor contractuali, precum i procedurile de achiziii din cadrul Parlamentului European i al Consiliului; s-au examinat rapoartele anuale de activitate a patru dintre direciile generale/oficiile (3) care dein cele mai importante responsabiliti n cadrul Comisiei n ceea ce privete chel tuielile administrative.

_____________ (2) Controalele ex ante i controalele ex post, funcia de audit intern, raportarea excepiilor i standardele de control intern. (3) Direcia General Resurse Umane i Securitate, Oficiul pentru Admi nistrarea i Plata Drepturilor Individuale, Oficiul pentru Infra structur i Logistic la Bruxelles i Direcia General Informatic.

224

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

9.7. Curtea de Conturi este auditat de o societate de audit extern (4), care a emis un raport de audit cu privire la situaiile financiare pentru exerciiul financiar cuprins ntre 1 ianuarie 2012 i 31 decembrie 2012, precum i un raport de asigurare cu privire la regularitatea (corectitudinea) utilizrii resurselor Curii i la procedurile de control aplicate pentru perioada 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012 (a se vedea punctul 9.15).

REGULARITATEA OPERAIUNILOR
9.8. Rezultatele testelor efectuate pe operaiuni sunt prezentate sintetic n anexa 9.1. Din cele 151 de operaiuni care au fcut obiectul auditului Curii, una era afectat de eroare. Pe baza erorilor pe care le-a cuantificat, Curtea estimeaz c indicele de eroare cel mai probabil este de 0 % (5).

EFICACITATEA SISTEMELOR
9.9. Rezultatele examinrii de ctre Curte a sistemelor de supraveghere i de control sunt prezentate sintetic n anexa 9.2.

OBSERVAII INDIVIDUALE CU PRIVIRE LA INSTITUII I ORGANISME


9.10. Observaiile specifice formulate n continuare sunt prezentate pe instituii/organisme ale Uniunii Europene i nu afecteaz evalurile globale prezentate la punctele 9.8 i 9.9. Aspectele relevate n cadrul acestor observaii nu afecteaz n mod semnificativ cheltuielile administrative per ansamblu, ns sunt semnificative la nivelul individual al instituiei vizate sau al organismului vizat.

Parlamentul
Recrutarea agenilor temporari i a agenilor contractuali

9.11. n urma examinrii, n cadrul auditului, a 15 proceduri de recrutare, nu s-a constatat nicio eroare i nicio deficien.

_____________ (4) PricewaterhouseCoopers, Socit responsabilit limite, Rviseur d'Entreprises. (5) Estimarea calculat de Curte cu privire la indicele de eroare are la baz un eantion reprezentativ. Cifra indicat reprezint cea mai bun estimare. Curtea are n proporie de 95 % certitudinea c indicele de eroare din cadrul populaiei este de 0 %.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

225

OBSERVAIILE CURII

Achiziiile
RSPUNSUL PARLAMENTULUI

9.12. Parlamentul a luat act de observaiile Curii privind aceste cazuri individuale i au fost date instruciuni corespun ztoare pentru tratarea viitoarelor proceduri. n ceea ce privete criteriile de atribuire, Parlamentul a luat act de faptul c procedura se referea la un contract de valoare mic, care a fost atribuit ofertantului care a propus preul cel mai sczut.

9.12. Parlamentul a luat act de observaiile Curii privind aceste cazuri individuale i au fost date instruciuni corespunztoare pentru tratarea viitoarelor proceduri. n ceea ce privete criteriile de atribuire, Parlamentul a luat act de faptul c procedura se referea la un contract de valoare mic, care a fost atribuit ofertantului care a propus preul cel mai sczut.

Consiliul European i Consiliul Uniunii Europene


Recrutarea agenilor temporari i a agenilor contractuali

9.13. n urma examinrii, n cadrul auditului, a 15 proceduri de recrutare, nu s-a constatat nicio eroare i nicio deficien.
Achiziiile

9.14. n cadrul auditului, s-au examinat 15 proceduri de achiziii. Per ansamblu, nu s-a constatat nicio eroare grav i nicio deficien grav. Cu toate acestea, s-a detectat, ntr-un caz, o deficien legat de desfurarea procedurii negociate i, ntr-un alt caz, o deficien legat de aplicarea unui criteriu de selecie. Ambele deficiene sunt consecina unor erori la nivelul conceperii procedurii.

Curtea de Conturi
9.15. n raportul auditorului extern (6) se afirm c, n opinia auditorilor, situaiile financiare ofer o imagine corect i fidel a situaiei financiare a Curii de Conturi Europene la 31 decembrie 2012, precum i a rezultatului global i a fluxurilor sale de numerar pentru exerciiul ncheiat la aceast dat.

_____________ (6) A se vedea raportul auditorului extern cu privire la situaiile financiare menionat la punctul 9.7.

226

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

Alte instituii i organisme


RSPUNSUL COMISIEI

9.16. n urma auditului pe care l-a efectuat cu privire la subiectele menionate anterior la nivelul Comisiei Europene, al Curii de Justiie a Uniunii Europene, al Comitetului Economic i Social European, al Comitetului Regiunilor, al Ombudsmanului European, al Autoritii Europene pentru Protecia Datelor i al Serviciului European de Aciune Extern (SEAE), Curtea nu a identificat nicio deficien semni ficativ. S-a constatat, totui, c existau n continuare unele deficiene n ceea ce privete gestionarea alocaiilor sociale la nivelul Comisiei i al SEAE.

9.16. Personalul are obligaia de a declara PMO orice schimbare a situaiei lor familiale i orice alocaii primite din alte surse. n vederea reducerii lacunelor sistemului, legate de faptul c unii membri ai personalului fie uit s comunice aceste informaii, fie nu au o atitudine proactiv n aceast privin, PMO a instituit, acolo unde a fost posibil, avertismente, controale i soluii informatice, inclusiv: controale a posteriori actualizri informatice automate ale valorii alocaiilor primite din alte surse: 90 % din populaie este deja acoperit, ultimele ri urmnd s fie acoperite pn la sfritul anului 2014; verificri n contextul procedurilor existente (ncadrarea n munc/ ncetarea raporturilor de munc); dezvoltarea modulelor prevzute n cadrul front office din Sysper2 (aciune care urmeaz s fie finalizat pn la sfritul anului 2013).

RSPUNSUL TRANSMIS DE SEAE

9.16.

Serviciul European de Aciune Extern subliniaz c:

PMO i-a testat cu succes modulul APP (alocaii primite din alte surse) asupra personalului SEAE de la sediul central i din delegaii. De la nceputul anului 2013, atunci cnd efectueaz actualizrile sale automate, PMO include, n principiu, n mod sistematic personalul de la sediu i din delegaii. Exerciiul a fost efectuat de mai multe ori n cazul personalului de cetenie belgian. Modulul se aplic cetenilor altor ri n etape succesive: n luna mai 2013 Irlandei i pe parcursul urmtoarelor luni Franei, rilor de Jos i Finlandei. n cazul Suediei, Austriei, Romniei i Ungariei, acesta urmeaz s se aplice n anul 2014. n plus, SEAE va adresa personalului, n luna septembrie, un mesaj menit s reaminteasc acestuia obligaia de a-i actualiza declaraiile.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

227

OBSERVAIILE CURII

CONCLUZIE I RECOMANDRI Concluzia privind exerciiul 2012


9.17. n ceea ce privete acest grup de politici,

testele efectuate pe operaiuni indic faptul c indicele de eroare cel mai probabil existent n cadrul populaiei este zero; i n pofida anumitor erori i deficiene observate de Curte (punctele 9.11-9.16), sistemele de supraveghere i de control examinate sunt susceptibile s reduc indicele de eroare care afecteaz cererile de plat iniiale pn la un nivel acceptabil. Prin urmare, aceste sisteme sunt evaluate ca fiind eficace. Ansamblul probelor de audit indic faptul c cheltuielile acceptate nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare.

Recomandri
RSPUNSUL COMISIEI

9.18. Anexa 9.3 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n rapoarte anuale anterioare. n rapoartele anuale 2009 i 2010, Curtea a prezentat nou recomandri. Dintre aceste recomandri, ca urmare a abordrii de audit prin rotaie aplicate de Curte, patru nu au fost examinate n acest an. Instituiile vizate au pus n aplicare integral o recomandare, n timp ce dou recomandri au fost puse n aplicare n majo ritatea privinelor i dou recomandri au fost puse n aplicare n anumite privine.

9.18.

A se vedea rspunsul la punctul 9.16

RSPUNSUL CONSILIULUI

9.19. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea recomand Parlamentului, Consiliului European i Consiliului Uniunii Europene (a se vedea punctele 9.12 i 9.14) s se asigure c ordonatorii de credite amelioreaz conceperea, coor donarea i derularea procedurilor de achiziii prin proceduri corespunztoare de control i prin orientri mai bune.

9.19. Consiliul i Consiliul European dispun de un sistem de achiziii solid i centralizat care a fost adaptat recent la noul Regu lament financiar i la normele de aplicare i care va fi consolidat prin conceperea unor noi modele de contracte i de invitaii de participare la licitaie, precum i prin elaborarea unor cursuri de formare specifice privind modalitatea de definire i de aplicare a criteriilor de selecie i de atribuire.

228

ANEXA 9.1 REZULTATELE TESTELOR EFECTUATE PE OPERAIUNI PENTRU DOMENIUL CHELTUIELILOR ADMINISTRATIVE I AL ALTOR CHELTUIELI
2012 Cheltuieli legate de personal Cheltuieli legate de cldiri Alte cheltuieli (energie, comunicaii, tehnologia informaiei etc.) Total 2011 2010 2009

RO

DIMENSIUNEA I STRUCTURA EANTIONULUI Total operaiuni: REZULTATELE TESTELOR (1) (2) Procentul (numrul) de operaiuni testate pentru care s-a constatat c: 91 17 43 151 56 58 57

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

nu erau afectate de erori erau afectate de una sau mai multe erori IMPACTUL ESTIMAT AL ERORILOR CUANTIFICABILE Indicele de eroare cel mai probabil
(1) (2)

100 % 0%

(91) (0)

100 % 0%

(17) (0)

98 % 2%

(42) (1)

99 % 1%

(150) (1)

93 % 7%

93 % 7%

93 % 7%

0%

Pentru a permite o mai bun viziune asupra domeniilor care prezint profiluri de risc diferite, dei sunt incluse n acelai grup de politici, eantionul a fost mprit n segmente. Rezultatele testelor reflect partea proporional a fiecrui segment n cadrul grupului de politici. Cifrele indicate ntre paranteze reprezint numrul efectiv de operaiuni.

14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

229

ANEXA 9.2 REZULTATELE EXAMINRII SISTEMELOR PENTRU DOMENIUL CHELTUIELILOR ADMINISTRATIVE I AL ALTOR CHELTUIELI Evaluarea sistemelor examinate
Consiliul European i Consiliul Uniunii Europene Alte instituii i organisme

Sistemul vizat

Parlamentul European

Evaluare global

Recrutare, salarii i pensii Achiziii

Eficace Eficace

Eficace Eficace

Eficace Eficace

Eficace Eficace

230

ANEXA 9.3 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA CHELTUIELILE ADMINISTRATIVE I LA ALTE CHELTUIELI
Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Probe insufi ciente Rspunsul instituiei

RO

Parlamentul Recrutarea agenilor temporari i a agenilor contractuali Parlamentul ar trebui s se asigure c se ntocmete n mod corespunztor docu mentaia necesar pentru justificarea deci ziilor de recrutare. Comitetul Economic i Social European Recrutarea agenilor temporari i a agenilor contractuali Comitetul Economic i Social European ar trebui s se asigure c se respect criteriile de eligibilitate precizate n anunurile privind posturile vacante.

n urma examinrii aprofundate a unui eantion de proceduri de recrutare de ageni temporari i de ageni contractuali (a se vedea punctul 9.11), nu a rezultat nicio observaie. Curtea a luat not de faptul c, n urma acestei recomandri, Comitetul Economic i Social European a pus n aplicare o serie de msuri n vederea consolidrii i ntririi normelor n ceea ce privete recrutarea. Dat fiind faptul c pentru examinarea aprofundat a sistemelor de control intern ale diferitelor instituii se adopt o abordare prin rotaie, domeniul recrutrii va mai face obiectul activitilor de audit n anii urmtori. n urma examinrii aprofundate a unui eantion de proceduri de achiziii (a se vedea punctul 9.12), s-a constatat c existau n continuare erori n ceea ce privete conceperea, coordonarea i derularea procedurilor de achiziii.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2010

Parlamentul Achiziiile Parlamentul ar trebui s se asigure c ordonatorii de credite au la dispoziie proceduri corespunztoare de control i orientri mai bune, astfel nct s poat ameliora conceperea, coordonarea i derularea procedurilor de achiziii. Comisia (*) Achiziiile Comisia ar trebui s se asigure c ordo natorii de credite au la dispoziie proceduri corespunztoare de control i orientri mai bune, astfel nct s poat ameliora conceperea, coordonarea i derularea procedurilor de achiziii.

14.11.2013

(*) Dat fiind faptul c pentru examinarea aprofundat a sistemelor de control intern ale diferitelor instituii se adopt o abordare prin rotaie, analiza situaiei aciunilor ntreprinse n urma acestor recomandri va fi reluat n anii urmtori.

14.11.2013

Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Probe insufi ciente Rspunsul instituiei

2010

Comitetul Economic i Social European (*) Achiziiile Comitetul Economic i Social European ar trebui s se asigure c ordonatorii de credite au la dispoziie proceduri cores punztoare de control i orientri mai bune, astfel nct s poat ameliora conceperea, coordonarea i derularea procedurilor de achiziii. Comitetul Regiunilor (*) Achiziiile Comitetul Regiunilor ar trebui s se asigure c ordonatorii de credite au la dispoziie proceduri corespunztoare de control i orientri mai bune, astfel nct s poat ameliora conceperea, coordonarea i derularea procedurilor de achiziii. Parlamentul Plata alocaiilor sociale ctre personal Angajailor ar trebui s li se solicite s prezinte la intervale corespunztoare documente care s le ateste situaia personal. n plus, Parlamentul ar trebui s instituie un sistem care s permit moni torizarea i controlul acestor documente n timp util. Astfel cum se menioneaz n anexa 9.3 din Raportul anual 2011, Parlamentul a pus n aplicare msuri menite s atenueze riscul existent. n urma auditului realizat de Curte, nu s-a constatat nicio deficien. Cu toate acestea, riscul de a se realiza pli incorecte sau necuvenite exist n continuare, ntruct sistemul instituit se sprijin pe decla raiile membrilor personalului. Astfel cum se menioneaz n anexa 9.3 din Raportul anual 2011, Serviciul European de Aciune Extern a pus n aplicare msuri menite s atenueze riscul existent n cooperare cu Oficiul de Administrare i Plat a Drepturilor Individuale (PMO) din cadrul Comisiei. Cu toate acestea, n urma auditului su, Curtea a constatat c unele deficiene persist (a se vedea punctul 9.16). Msurile adoptate n cadrul campaniei 2012 au permis mbuntirea n continuare a ratei de rspuns al exerciiului anual de validare/actualizare electronic a datelor personale ale agenilor. Declaraiile agenilor sunt completate, dac este cazul, de documente justificative cores punztoare.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2009 Comisia DG RELEX Plata alocaiilor i prestaiilor sociale ctre personal Angajailor ar trebui s li se solicite s prezinte serviciilor Comisiei, la intervale corespunztoare, documente care s le ateste situaia personal. n plus, DG RELEX ar trebui s instituie un sistem care s permit monitorizarea i controlul acestor documente n timp util.

231

(*) Dat fiind faptul c pentru examinarea aprofundat a sistemelor de control intern ale diferitelor instituii se adopt o abordare prin rotaie, analiza situaiei aciunilor ntreprinse n urma acestor recomandri va fi reluat n anii urmtori.

232

Analiza Curii cu privire la progresele realizate Exerciiu Recomandarea Curii n curs de punere n aplicare Pus n aplicare integral Pus n aplicare n majoritatea privinelor Pus n aplicare n anumite privine Nepus n aplicare Probe insufi ciente Rspunsul instituiei

2009

Autoritatea European pentru Protecia Datelor Plata alocaiilor sociale ctre personal Angajailor ar trebui s li se solicite s prezinte la intervale corespunztoare documente care s le ateste situaia personal. n acest sens, Autoritatea European pentru Protecia Datelor ar trebui s i mbunteasc sistemul pentru monitorizarea i controlul acestor documente n timp util.

Astfel cum se menioneaz n anexa 9.3 din Raportul anual 2011, Autoritatea European pentru Protecia Datelor a pus n aplicare msuri menite s atenueze riscul existent n cooperare cu Oficiul de Admi nistrare i Plat a Drepturilor Individuale (PMO) din cadrul Comisiei. Auditul Curii nu a identificat nicio deficien nou. Cu toate acestea, riscul de a se realiza pli incorecte sau necuvenite exist n continuare, ntruct sistemul instituit se sprijin pe declaraiile membrilor personalului.

AEPD ia not de rezultatele analizei Curii i va continua mbuntirea sistemului su pentru a asigura o supraveghere i un control n timp util.

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 14.11.2013

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

233

CAPITOLUL 10 Obinerea de rezultate pornind de la bugetul UE


CUPRINS Puncte

Introducere Partea 1 S-au nregistrat progrese n ceea ce privete informaiile raportate n rapoartele anuale de activitate cu privire la realizrile n materie de politici, dar utilitatea lor este n continuare limitat Introducere Sunt necesare mbuntiri n ceea ce privete raportarea cu privire la reali zrile n materie de politici Gestionarea performanei i raportarea cu privire la aceasta au cunoscut o evoluie i s-au ntreprins o serie de aciuni corective, ns este prea devreme pentru a le fi evaluate rezultatele Partea 2 Raportul de evaluare a finanelor Uniunii pe baza rezultatelor obinute Partea 3 Rezultatele auditului performanei desfurat de Curte Introducere Programele de cheltuieli nu au utilizat n mod consecvent obiective SMART i indicatori adecvai de performan Deficiene n ceea ce privete relevana, fiabilitatea i caracterul actual al datelor referitoare la performan n numeroase cazuri, sustenabilitatea proiectelor finanate de UE era peri clitat Concluzii i recomandri Concluzii Recomandri

10.1-10.4

10.5-10.19 10.5-10.6 10.7-10.16

10.17-10.19 10.20-10.24 10.25-10.44 10.25-10.27 10.28-10.31 10.32-10.36 10.37-10.44 10.45-10.51 10.45-10.49 10.50-10.51

Anexa 10.1 Rapoartele speciale adoptate de Curtea de Conturi n 2012 Anexa 10.2 Situaia aciunilor ntreprinse n urma recomandrilor anterioare formulate cu privire la obinerea de rezultate pornind de la bugetul UE

234

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

INTRODUCERE
10.1. Acest capitol este consacrat performanei i este alctuit din trei pri. Prima parte cuprinde observaiile Curii cu privire la planurile de gestiune i la rapoartele anuale de activitate ale anumitor directori generali din cadrul Comisiei. Cea de a doua parte trateaz despre cel de al doilea i cel de al treilea raport de evaluare ale Comisiei (1). Iar cea de a treia parte descrie unele dintre temele majore abordate de rapoartele speciale din 2012 (2) ale Curii care au fost consacrate auditului performanei, precum i nvmintele care pot fi desprinse din acestea. 10.1. n cadrul Comisiei se acord o atenie din ce n ce mai mare aspectelor legate de msurarea i raportarea performanelor. Raportarea cu privire la performan trebuie considerat ca fiind o practic n evoluie. Comunicarea intitulat Sinteza realizrilor Comisiei n materie de gestiune n 2012 [COM(2013) 334 final din 5 iunie 2013] definete o serie de iniiative pentru a consolida ntr-o mai mare msur gestionarea performanei n cadrul Comisiei. Va fi nevoie de civa ani pentru ca aceast evoluie progresiv a culturii performanei s produc efecte depline, n parte deoarece trebuie dezvoltate noi instrumente statistice i de alt natur.

10.2. Performana se evalueaz lundu-se n considerare principiile bunei gestiuni financiare [economicitate (economie), eficien i eficacitate] (3). Msurarea performanei este esenial pe tot parcursul procesului de intervenie public, acoperind resursele (mijloacele financiare, umane, materiale, organi zaionale sau de reglementare necesare pentru implementarea programului), realizrile (elementele produsele care trebuie obinute n cadrul programului), rezultatele (efectele imediate ale programului asupra destinatarilor direct vizai sau asupra beneficiarilor) i impacturile (schimbrile survenite pe termen lung n societate care pot fi atribuite aciunii UE).

_____________ (1) Articolul 318 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede obligaia Comisiei de a prezenta Parlamentului European i Consiliului un raport de evaluare a finanelor Uniunii pe baza rezultatelor obinute. (2) Rapoartele speciale ale Curii acoper bugetul UE, precum i fondurile europene de dezvoltare. Ele sunt disponibile pe site-ul web al Curii (http://eca.europa.eu). (3) Articolul 27 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, abrogat prin articolul 30 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1) (intrat n vigoare la 1 ianuarie 2013).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

235

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.3. n cazul unui numr mare de domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ este caracterizat de o anumit complexitate i performana nu este luat n considerare ntr-un grad sufi cient. Dei se afirm c se acord prioritate rezultatelor, propu nerile de noi regulamente privind cadrul strategic comun (CSC) i privind politica agricol comun (PAC) pentru perioada de programare 2014-2020 continu s fie, n esen, axate pe intrrile de resurse (pe procesul de efectuare a cheltuielilor), ceea ce nseamn c se acord prioritate mai curnd aspectelor de conformitate dect celor de performan (4). De exemplu, n ceea ce privete dezvoltarea rural, regulamentul include o serie de obiective eterogene, care vizeaz o multitudine de aspecte, fr s precizeze rezultatele sau impactul scontat ori s prevad indicatori relevani (5).

10.3. Noile regulamente privind PAC asigur o abordare care pune un accent mai mare pe performan i n cadrul celui de al doilea pilon: proiectul de regulament FEADR nu include obiective cuantificate la nivelul UE, dar prevede c fiecare program de dezvoltare rural ar trebui s fie construit n jurul realizrii unor obiective cuan tificate care sunt strict legate de obiectivele prevzute n regu lament. Indicatorii care urmeaz a fi utilizai pentru definirea acestor obiective vor fi prevzui n actul de punere n aplicare; n plus, principalele realizri planificate vor face obiectul unui cadru de performan, conform prevederilor Regulamentului privind dispoziiile comune. n ceea ce privete propunerile de regulamente pentru fondurile europene structurale i de investiii, orientarea ctre rezultate a fost inclus ca element esenial. Propunerile stricte i inovatoare includ: o raiune a interveniei consolidat care face legtura ntre obiec tivele stabilite de Uniune i obiective obligatorii i precise stabilite de ctre statele membre; pentru prima dat, condiionaliti ex ante specifice interveniei pentru a mbunti eficacitatea investiiilor; condiionaliti macroeconomice extinse n mod decisiv; o abordare rennoit n ceea ce privete evaluarea, bazat pe planificare, obligaia de a evalua impactul fiecrei pri a progra mului, precum i utilizarea de noi metode; i un cadru de performan obligatoriu, inclusiv o rezerv de performan.

_____________ (4) Punctul 6 din Avizul nr. 7/2011 referitor la propunerea de regu lament al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (JO C 47, 17.2.2012) i punctul 8 din Avizul nr. 1/2012 referitor la o serie de propuneri de regulamente privind politica agricol comun pentru perioada 2014-2020 (http://eca. europa.eu). (5) Punctul 8 din Avizul nr. 1/2012.

236

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.4. n cazul unor componente importante ale bugetului UE, ndeosebi Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i fondurile care in de politica de coeziune (CSC), nivelul maxim al cheltuielilor stabilit pentru rubricile aferente ale cadrului financiar multianual (6) este subdivizat n alocri anuale atribuite fiecrui stat membru. Dup cum a mai subliniat n trecut Curtea, obinerea de rezultate calitative bune din scheme de finanare n care fondurile sunt repartizate n avans statelor membre (7) i n care absorbia este un obiectiv implicit (8) constituie o provocare.

10.4. Noile programe de dezvoltare rural vor fi construite n jurul realizrii unor obiective cuantificate (legate de obiectivele regu lamentului). Distribuirea bugetului n funcie de diferitele msuri va fi n conformitate cu aceste obiective, asigurnd coerena ntre obiectivele care trebuie atinse i mijloacele programate pentru acestea. De asemenea, o rezerv de performan va fi pstrat de ctre Comisie i eliberat doar ntr-o etap ulterioar a perioadei de programare, atunci cnd autoritile de management pot demonstra c programele de dezvoltare rural au atins reperele prestabilite. Aadar, obiectivul prealabil al ndeplinirii obiectivelor este promovat cu insisten. Alocarea bugetului de ctre statul membru este necesar n scopul programrii, n special pentru cuantificarea ex ante a obiectivelor, care altfel nu ar putea fi realizat. Pachetele financiare ar trebui s fie proporionale cu nevoile care trebuie abordate n diferitele state membre.

_____________ (6) Actualul cadru financiar multianual (2007-2013), adoptat de Consiliul European i aprobat de Parlamentul European, stabilete cuantumurile plafoanelor anuale pentru creditele de angajament pe categorii de cheltuieli, precum i cuantumul plafonului anual pentru creditele de plat. Aceste categorii de cheltuieli constituie cele ase rubrici ale cadrului financiar multianual [de exemplu, Competiti vitate pentru cretere economic i ocuparea forei de munc (rubrica 1A) sau Coeziune pentru cretere economic i ocuparea forei de munc (rubrica 1B)]. (7) Pe baza unor criterii stabilite de Consiliu, cuantumul alocat unei anumite scheme de finanare este defalcat de Comisie pe state membre (pachete financiare naionale), de exemplu pentru dezvoltare rural [Decizia 2009/545/CE a Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a defalcrii anuale pe stat membru a sumei menionate la articolul 69 alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rural i de modificare a Deciziei 2006/636/CE a Comisiei (JO L 181, 14.7.2009, p. 49)] sau pentru obiectivul de concuren regional i ocuparea forei de munc [Decizia 2006/593/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizri orien tative, pe stat membru, a creditelor de angajament n temeiul obiec tivului de concuren regional i ocuparea forei de munc pentru perioada 2007-2013 (JO L 243, 6.9.2006, p. 32)]. (8) Punctul 4 din Avizul nr. 7/2011.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

237

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

PARTEA 1 S-AU NREGISTRAT PROGRESE N CEEA CE PRIVETE INFORMAIILE RAPORTATE N RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE CU PRIVIRE LA REALIZRILE N MATERIE DE POLITICI, DAR UTILITATEA LOR ESTE N CONTINUARE LIMITAT Introducere
10.5. Existena diverselor modaliti de gestiune (9) necesare pentru execuia bugetului UE, la care se adaug diferitele roluri pe care le ndeplinesc direciile generale, implic un numr de roluri diferite i o serie de responsabiliti pe care Comisia trebuie s le ndeplineasc. Aceasta ar trebui s in cont de ele, printre altele, atunci cnd stabilete obiective n materie de performan i definete indicatori n planurile de gestiune, precum i atunci cnd raporteaz cu privire la aceste aspecte n rapoartele anuale de activitate. 10.5. S-a solicitat serviciilor Comisiei s defineasc n planurile de gestiune obiective care stabilesc impactul i rezultatele preconizate. De obicei, aceste obiective abordeaz probleme de societate care sunt urmrite prin diferite mijloace, inclusiv intervenia financiar, aciuni de reglementare sau asigurarea aplicrii legislaiei. Se analizeaz n prezent modalitile de mbuntire a transparenei prin descrierea mai atent n planurile de gestiune a responsabili tilor pe care Comisia le ndeplinete n ceea ce privete activitile sale operaionale.

10.6. Curtea a analizat cerinele existente n materie de raportare, precum i procesele de elaborare a planurilor de gestiune i a rapoartelor anuale de activitate, inclusiv orientrile pertinente puse la dispoziie n acest sens, i a examinat, pentru exerciiul 2012, planurile de gestiune i rapoartele anuale de activitate (partea 1) elaborate de Direcia General Concuren (DG COMP), Direcia General Mobilitate i Transporturi (DG MOVE) i Direcia General Afaceri Maritime i Pescuit (DG MARE). Curtea a verificat ndeosebi dac rapoartele anuale de activitate ofer informaii utile cu privire la contribuia anual a acestor direcii generale la obinerea realizrilor n materie de politici (10). Examinarea s-a fcut n raport cu cerinele prevzute n Regulamentul financiar, n standardele de control intern ale Comisiei i n instruciunile emise de Secre tariatul General (SG) i de Direcia General Buget (DG BUDG) cu privire la elaborarea planurilor de gestiune i a rapoartelor anuale de activitate.

_____________ (9) Regulamentul financiar care era aplicabil n cursul exerciiului 2012 prevedea cinci modaliti de gestiune [gestiune centralizat direct, gestiune centralizat indirect, gestiune partajat (cu statele membre), gestiune descentralizat (ri tere) i gestiune n comun]. Regulamentul financiar care este aplicabil de la 1 ianuarie 2013 prevede trei modaliti principale de gestiune (gestiune direct, gestiune indirect i gestiune partajat). (10) n capitolul 8 din Raportul anual 2010, Curtea a examinat rapoartele anuale de activitate elaborate de DG Agricultur i Dezvoltare Rural (DG AGRI), DG Politica Regional i Urban (DG REGIO) i DG Cercetare i Inovare (DG RTD). n capitolul 10 din Raportul anual 2011, au fost examinate raportul anual de activitate elaborat de EuropeAid i, din nou, rapoartele elaborate de DG AGRI i DG REGIO. Observaiile formulate anul acesta sunt similare cu cele exprimate n rapoartele anuale 2010 i 2011.

238

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Sunt necesare mbuntiri n ceea ce privete raportarea cu privire la realizrile n materie de politici
10.7. Conform prevederilor Regulamentului financiar, Comisia trebuie s anexeze rapoarte de activitate la proiectul de buget (11) pe care l prezint autoritii bugetare. Aceste rapoarte de activitate trebuie s conin obiective SMART (12) pentru diversele activiti (cel puin cte un obiectiv pentru fiecare activitate). Obiectivele trebuie s fie msurate cu ajutorul unor indicatori. Obiectivele i indicatorii n cauz sunt preluai, n mare msur, de directorii generali cu titlu de obiective n planurile lor de gestiune.

10.8. Directorii generali trebuie apoi s raporteze, n prima parte a rapoartelor lor anuale de activitate, cu privire la rezul tatele obinute i la msura n care acestea au avut impactul scontat. Planurile de gestiune ale Comisiei n ansamblu conin, cumulat, n jur de 1 000 de obiective i de 3 000 de indicatori (13).

10.9. n urma examinrii planurilor de gestiune i a rapoartelor anuale de activitate ale DG COMP, DG MOVE i DG MARE, Curtea a identificat urmtoarele probleme funda mentale care afecteaz raportarea cu privire la realizrile anuale n materie de politici: (a) adesea, obiectivele preluate direct din documente legislative sau documente de politic de nivel nalt nu sunt suficient de bine direcionate pentru a prezenta utilitate pentru planurile de gestiune i pentru rapoartele anuale de activitate; (b) doar opt din 52 de obiective ndeplineau n integralitate criteriile SMART; (c) indicatorii pentru monitorizarea performanei trebuie mbuntii; (d) evalurile nu au constituit o surs util de probe care s poat fundamenta prezentarea n rapoartele anuale de acti vitate a informaiilor privind realizrile n materie de poli tici.

10.9. Comisia consider c a fcut progrese semnificative n ultimii ani n ceea ce privete raportarea cu privire la realizrile n materie de politic i c n special rapoartele anuale de activitate ale direciilor sale generale conin o serie de informaii utile cu privire la rezultatele obinute i la impactul acestora asupra societii. (a) A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 10.10.

(b) A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 10.12.

(d) Diferite evaluri au constituit o surs util de informaii pentru a sprijini realizrile n materie de politici incluse n rapoartele anuale de activitate. Cu toate acestea, nu toate evalurile pot fi folosite direct n scopul raportului anual de activitate deoarece, de exemplu, acestea acoper un alt interval de timp dect anul care face obiectul raportului anual de activitate.

_____________ (11) Articolul 38 alineatul (3) litera (e) din Regulamentul financiar. (12) Un obiectiv SMART ntrunete urmtoarele criterii: este definit n mod exact, este msurabil, realizabil, pertinent i cu termene de ndeplinire precise (specific, measurable, achievable, relevant and timed SMART). (13) Comisia a propus introducerea rapoartelor de program, cu scopul de a reduce numrul de obiective i de indicatori (ncepnd cu procedura bugetar pentru exerciiul 2014).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

239

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Adesea, obiectivele preluate direct din documente legislative sau documente de politic de nivel nalt nu sunt suficient de bine direcionate pentru a prezenta utilitate pentru rapoartele anuale de activitate i pentru planurile de gestiune

10.10. Conform instruciunilor permanente emise n 2012 de Comisie pentru elaborarea planurilor de gestiune, direciile generale ar trebui s stabileasc obiective generale nsoite de indicatori de impact (pe termen lung), precum i obiective specifice nsoite de indicatori de rezultate (pe termen scurt/ mediu). Obiectivele utilizate n planurile de gestiune i n rapoartele anuale de activitate sunt adesea preluate direct din documente legislative sau din documente de politic de nivel nalt. Cele trei direcii generale care au fcut obiectul examinrii au invocat caracterul obligatoriu al acestor texte pentru a justifica aceast abordare. ntr-adevr, obiectivele care figureaz n aceste documente trebuie n special s furnizeze o baz pentru formularea obiectivelor generale, ns interpretarea lor este determinat de un anumit context politic i, adesea, ele nu sunt suficient de bine direcionate pentru a prezenta utilitate la nivelul direciilor generale (a se vedea, de exemplu, caseta 10.1). Mai mult, nu era realizat o corelaie clar ntre obiectivele generale i obiectivele specifice (DG COMP i DG MARE). La o concluzie similar a ajuns, recent, i IAS, care a indicat, n raportul su, c anumite rapoarte anuale de activitate conin informaii incomplete referitor la corelaia dintre obiectivele generale i obiectivele specifice definite n planul de gestiune.

10.10. Conform instruciunilor permanente pentru planurile de gestiune, obiectivele generale trebuie aliniate la obiectivele politice ale Comisiei prin detalierea acestora n planurile de gestiune. Motivul acestei abordri este necesitatea de a asigura c serviciile Comisiei urmresc realizarea obiectivelor politice i a principalelor prioriti politice ale Comisiei. Obiectivele ar trebui s se concentreze n principal asupra impactului i rezultatelor, chiar dac n mod normal pot fi atribuite numai parial aciunilor serviciilor. Fiind eseniale pentru asigurarea rspunderii publice a Comisiei, obiectivele se concentreaz n principal asupra impactelor i rezulta telor, chiar i n cazul n care acestea sunt, n mod normal, atribuite, doar parial, aciunilor serviciilor i sunt influenate de ali factori externi. Comisia va lua n considerare posibilitatea modificrii instruciunilor permanente pentru planurile de gestiune cu scopul de a mbunti prezentarea legturilor dintre obiectivele generale i specifice. A se vedea, de asemenea, rspunsul Comisiei la caseta 10.1.

Caseta 10.1 DG COMP Obiectivul politicii nu constituie unul suficient de bine direcionat la nivelul direciei generale DG COMP i-a stabilit ca obiectiv general sprijinirea creterii economice, a ocuprii forei de munc i a competitivitii. Pentru a monitoriza progresele realizate n ndeplinirea acestuia, DG COMP se raporteaz la rata de cretere a PIB-ului real, la rata de ocupare a forei de munc din intervalul de vrst 20-64 de ani i la procentajul din PIB-ul Uniunii Europene care este investit n cercetare i dezvoltare. Prin faptul c a utilizat ca indicatori de impact un obiectiv de politic de nivel nalt i inte globale stabilite de Comisie, DG COMP nu poate s demonstreze care este propria sa contribuie (i n ce proporie) la ndeplinirea scopurilor politicii.

Caseta 10.1 DG COMP Obiectivul politicii nu constituie unul suficient de bine direcionat la nivelul direciei generale

Comisia recunoate dificultatea metodologic inerent n a demonstra prin intermediul indicatorilor de impact cantitativi specifici concurenei, n locul folosirii unor indicatori mai generali, cum ar fi creterea PIB-ului, contribuia pe care politica n domeniul concurenei o aduce la realizarea Strategiei Europa 2020. Legtura dintre acest obiectiv general i aciunile Comisiei de asigurare a punerii n aplicare a legislaiei i iniiativele politice este explicat la pagina 4 i pagina 5 din Raportul anual de activitate pe 2012. DG COMP identific obiectivul general ca fiind sprijinirea creterii economice, a ocuprii forei de munc i a competitivitii pentru a integra n mod corespunztor politicile direciei generale cu cele ale Comisiei Europene n conformitate cu orientrile interne ale Comisiei.

240

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.11. Planurile de gestiune nu stabilesc cu claritate modul n care activitile planificate la fiecare nivel de management vor contribui la ndeplinirea obiectivelor fixate, innd cont de resursele alocate i de riscurile identificate. Aceast situaie are efecte negative asupra utilitii pe care o prezint informaiile raportate cu privire la realizrile n materie de politici n prima parte a rapoartelor anuale de activitate. Obiectivele n sine pot avea relevan pentru domeniile de politici de care sunt responsabile direciile generale, ns aceste obiective nu sunt suficient de bine direcionate pentru a se putea asigura moni torizarea n timp a ndeplinirii lor (de exemplu, prin stabilirea unor repere intermediare).

10.11. Comisia are n vedere modaliti de mbuntire a prezentrii n planurile de gestiune a legturilor dintre aciunile pe care le desfoar serviciile i rezultatele i impactul scontat. Comisia consider c respectarea criteriilor SMART este suficient pentru monitorizarea corespunztoare a progreselor nregistrate n sensul atingerii obiectivelor. De asemenea, de cele mai multe ori, impactul i rezultatele pot fi msurate doar din perspectiv multianual.

Doar opt din 52 de obiective ndeplineau n integralitate criteriile SMART

10.12. Obiectivele direciilor generale ar trebui s fie definite n mod clar i s fie actualizate ori de cte ori este necesar i ar trebui s fie astfel formulate nct s fie posibil monitorizarea ndeplinirii lor. Cu alte cuvinte, obiectivele ar trebui s fie SMART. Or, din cele 52 de obiective care au fost examinate, doar opt ndeplineau toate criteriile pentru a putea fi calificate drept SMART (un exemplu n acest sens este prezentat n caseta 10.2). Obiectivele examinate aveau relevan pentru domeniile de politici de care erau responsabile direciile generale, ns, adesea, ele nu erau suficient de precise, msurabile sau delimitate n timp pentru a putea fi urmrit ndeplinirea lor.

10.12. Atunci cnd se evalueaz conformitatea cu criteriile SMART, informaiile din planul de gestiune ar trebui analizate n ansamblul lor. Comisia recunoate c raportarea n materie de performan ar trebui s se concentreze pe nevoile reale ale prilor interesate i ar trebui s fie suficient de flexibil pentru a reflecta natura diferit a activitilor desfurate de servicii.

Caseta 10.2 Obiective stabilite n cadrul DG MOVE Un obiectiv care este SMART

Caseta 10.2 Obiective stabilite n cadrul DG MOVE

Unul dintre obiectivele pe care i le-a stabilit DG MOVE este implementarea reelei de transport de baz pn n 2030. Acest obiectiv este definit n mod exact, este pertinent i are un termen de ndeplinire precis. Caracterul su msurabil este exprimat sub form cantitativ n planul de gestiune i n raportul anual de activitate (de exemplu, eliminarea din rutele principale de transport, pn n 2017, a cinci puncte n care traficul este congestionat).

Un obiectiv care nu este SMART

Un obiectiv care nu este SMART

Unul dintre obiectivele specifice propuse de DG MOVE n planul su de gestiune pentru 2012 const n promovarea unei mobiliti urbane moderne. Acest obiectiv nu poate fi calificat drept SMART. Nu este definit n mod exact, ntruct nu precizeaz n niciun fel ce anume trebuie schimbat, i nici nu este msurabil sau delimitat n timp.

n ceea ce privete obiectivul privind mobilitatea urban, se va considera c acesta este atins dac numrul de orae cu statut de membru al forumului CIVITAS ating nivelul de 250-270 pn n 2015. Toate informaiile necesare sunt, prin urmare, disponibile cititorilor i, n practic, obiectivul poate s fie considerat specific, msurabil, realizabil, pertinent i cu termen de ndeplinire precis, respectiv SMART.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

241

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.13. Graie fixrii unor repere intermediare, este posibil s se verifice dac progresele realizate n ndeplinirea unui obiectiv pe termen lung se afl n direcia cea bun. intele stabilite pe termen lung ar trebui s fie nsoite de repere intermediare pe termen mediu sau anuale. n planul su de gestiune pentru 2012, DG MARE a stabilit dou repere inter mediare care erau deja atinse n 2011. n cazul altor repere intermediare utilizate de aceast direcie general, nu era evident pertinena lor pentru ndeplinirea obiectivelor care le corespund. DG MOVE a definit, n planul su de gestiune pentru 2012, patru repere intermediare pentru obiective ale cror inte trebuie atinse n viitor (2020 i 2050). Cu toate acestea, dei una dintre aceste inte avea un reper intermediar stabilit pentru 2012, Raportul anual de activitate 2012 nu a prezentat nicio informaie referitor la aceasta, fr s se ofere nicio explicaie pentru absena unor astfel de informaii.

10.13. Reperele intermediare sunt necesare doar pentru a verifica msura n care aciunile ntreprinse se ndreapt spre realizarea unui obiectiv pe termen lung, semnalnd prin aceasta dac progresele se nregistreaz conform planificrii. n ceea ce privete DG MOVE, n planul de gestiune pentru 2012 s-au stabilit un obiectiv pe termen lung (pentru 2020) i un reper intermediar pentru 2010 pentru indicatorul de impact ponderea energiei din surse regenerabile n transporturi. Cu toate acestea, legislaia care constituia temeiul reperului intermediar a fost abrogat cu ncepere de la 1 ianuarie 2012 i, astfel, indicatorul corespunztor nu a mai fost inclus n raportul anual de activitate pentru 2012. Comisia este de acord c ar fi fost util s se includ n RAA pe anul 2012 o explicaie prin care s se clarifice de ce stadiul pentru reperul intermediar pentru 2010 este inclus n planul de gestiune pe 2012, dar nu n RAA pe anul 2012.

Indicatorii pentru monitorizarea performanei trebuie mbuntii

10.14. Alegerea indicatorilor ar trebui s se fundamenteze pe consideraii precum pertinena, caracterul msurabil i disponibilitatea unor date actualizate i fiabile cu privire la performan. Ei ar trebui s fie definii, n msura posibilului, n conformitate cu criteriile RACER (14). Indicatorii care msoar realizri asupra crora direciile generale au o influen limitat ar trebui s fie asociai altor indicatori care s msoare n mod direct activitile direciilor generale. 10.15. Fiecare dintre cele trei direcii generale dispune de cel puin un indicator de performan pentru fiecare obiectiv, care permite conducerii s monitorizeze i s evalueze reali zrile i s raporteze cu privire la acestea. n urma examinrii unui numr de 15 indicatori (cinci pentru fiecare DG), s-a constatat c opt dintre acetia ndeplineau n mod adecvat totalitatea criteriilor RACER. n plus, Curtea a identificat i deficienele urmtoare (a se vedea caseta 10.3): (a) indicatori asupra crora direciile generale nu puteau exercita nicio influen (DG MARE, DG MOVE);

10.14. Indicatorii ar trebui s fie relevani pentru obiectivele la care se refer. n cazul n care obiectivele sunt centrate pe impact sau rezultate, indicatorii care msoar numai realizrile directe ale direciei generale sunt prea restrictivi pentru a monitoriza n mod adecvat progresele nregistrate n vederea realizrii acestor obiective. Comisia consider c utilizarea exclusiv a indicatorilor care msoar doar rezultatul direct al unei direcii generale ar fi prea restrictiv i neadecvat pentru a acoperi ansamblul activitilor sale. 10.15. Comisia consider c indicatorii prezentai ofer, n general, informaii utile privind progresele nregistrate n vederea atingerii obiectivelor de politic globale ale Comisiei, precum i pentru monitorizarea performanei.

(a) Comisia consider c indicatorii prezint informaii importante pentru comunicarea cu prile interesate externe i pentru furnizarea unui indiciu global pentru iniiativele i deciziile politice ale Comisiei. Impactul direct al unei iniiative de politic asupra atingerii unui obiectiv poate fi evaluat adesea doar din perspectiva pe termen mediu i lung. (b) A se vedea rspunsul Comisiei la caseta 10.3.

(b) indicatori pentru care nu existau informaii relevante (DG COMP) sau pentru care nu s-a fixat o int cuantificat (DG MARE i DG COMP) ori pentru care, dei exista o int cuantificat fixat, nu era posibil msurarea acesteia (DG MARE); (c) indicatori n cazul crora legtura dintre acetia i intele fixate era neclar sau n cazul crora inta nu era pertinent (DG MARE i DG MOVE).

(c) Comisia consider c indicatorii prezentai sunt utili. Cu toate acestea, Comisia este de acord c informaiile privind atingerea obiectivelor pentru aceti indicatori speciali ar trebui s fie explicate mai clar i va depune eforturi s fac aceasta n viitor (a se vedea, de asemenea, rspunsul la caseta 10.3).

_____________ (14) Relevant, accepted, credible, easy and robust relevant, acceptat, credibil, simplu i solid, Standardul de control intern al Comisiei privind obiectivele i indicatorii de performan (ICS 5).

242

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Caseta 10.3 Exemple de indicatori DG MARE Indicatori asupra crora direciile generale nu dein niciun control

Caseta 10.3 Exemple de indicatori DG MARE Indicatori asupra crora direciile generale nu dein niciun control

DG MARE dispune de indicatori asupra crora nu poate exercita nicio inf luen, ntruct acetia depind de rezultatele negocierilor comerciale internaionale. DG MARE declin orice responsabilitate fa de finalizarea acestor negocieri, preciznd c nu are nicio putere de control n aceast privin.

Indicatorul privind negocierile comerciale internaionale n cadrul ABB 1102 este relevant pentru msurarea progreselor nregistrate n direcia atingerii obiectivului specific n cauz, astfel cum indic rezultatul activitii direciei generale. Declinarea rspunderii a fost adugat, n conformitate cu partea 4 a instruciunilor permanente a serviciilor centrale, n ceea ce privete planul de gestiune 2012.
DG COMP Lipsa informaiilor relevante

DG COMP Lipsa informaiilor relevante

Unul dintre obiectivele specifice const n luarea unor msuri eficace pentru detectarea, sancionarea, descurajarea i remedierea practicilor anticoncureniale cele mai nocive utilizate de alte ntreprinderi dect cartelurile. Acest obiectiv este msurat cu ajutorul unui indicator de rezultate definit dup cum urmeaz: Valoare de referin pentru beneficiile (observabile) de care pot profita consumatorii ca urmare a deciziilor adoptate de Comisie n materie de interdicie a practicilor anticoncureniale, altele dect cartelurile, sau ca urmare a deciziilor adoptate de Comisie pentru a face obligatorie respectarea angajamentelor asumate de ntreprinderi. Acest indicator este definit conform unei metode de calcul utilizate de DG COMP care vizeaz cuantificarea beneficiilor estimate pentru consumatori. Cu toate acestea, potrivit afirmaiilor direciei generale nsei, acest indicator nu msoar progresele realizate n ndeplinirea obiectivului, acesta nedispunnd, aadar, de un indicator.
DG MOVE Dificulti n ceea ce privete prezentarea i interpretarea rezultatelor sale

Comisia recunoate c DG COMP nu furnizeaz n prezent un indicator pentru activitatea privind practicile anticoncureniale ale ntreprinderilor, altele dect cartelurile. Aceasta din cauza complexitii calculului ca urmare a divergenei acestor cazuri comparativ cu caracterul mai omogen al cazurilor pentru concentrri orizontale sau carteluri, de exemplu, care presupun un calcul mai puin complex, i a implicaiilor din punctul de vedere al utilizrii resurselor pentru acest calcul mai complex (cost-beneficiu).

DG MOVE Indicator pentru reducerea duratei traseului

Pentru obiectivul general modernizarea infrastructurii de transport i finanarea inteligent a acesteia, unul dintre indicatorii de impact stabilii de DG MOVE era reprezentat de reducerea duratei (medii) a traseului pentru 30 de proiecte prioritare TEN-T graie mbuntirilor aduse infrastructurii cu ajutorul finanrii din partea UE. inta stabilit pentru acesta este reducerea duratei cu 20 % pn n 2020 (n comparaie cu 2011). Impactul pe plan cantitativ asupra populaiei este definit ca fiind reducerea duratei traseului. Cu toate acestea, modul n care sunt prezentate n Raportul anual de activitate 2012 ultimele informaii comunicate n acest sens poate induce n eroare. Situaia actual corespunztoare acestui indicator este prezentat dup cum urmeaz: St-Plten-Viena: 40 min.; Unterinntal: 15 min.; Barcelona-Frana: 1 h 40 min. Nu este clar dac aceste cifre reprezint durata medie redus a traseului atins deja n 2012 sau dac este vorba ntr-adevr de durata medie redus a traseului avut n vedere ca int pentru 2020. Nu se indic n ce msur a fost atins inta de minus 20 %. n plus, sunt prezentate doar trei dintre cele 30 de valori care trebuiau furnizate. n lipsa unor explicaii suplimentare, nu este posibil s se determine dac ndeplinirea obiectivului, astfel cum este monitorizat de indicator, se afl n direcia cea bun.

Comisia consider c indicatorul pentru reducerea duratei traseului este extrem de relevant i deosebit de util pentru evaluarea realizrii obiectivului de a moderniza infrastructura de transport. Cu toate acestea, Comisia recunoate c progresele nregistrate n ceea ce privete atingerea obiectivului de reducere a duratei traseului pentru 30 de proiecte prioritare TEN-T ar fi putut fi explicate mai clar i va depune eforturi n acest sens n viitor. Pe tronsoanele celor trei proiecte prioritare menionate, duratele traseelor au fost reduse cu 20-60 % n 2012 ca urmare a msurilor cofinanate de UE. ntruct pn n 2020 vor avea loc intervenii i n alte seciuni, Comisia se ateapt ca obiectivele individuale s fie atinse pentru toate aceste proiecte prioritare, precum i pentru alte proiecte prioritare.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

243

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Evalurile nu au constituit o surs util de probe care s poat fundamenta prezentarea n rapoartele anuale de activitate a informaiilor privind realizrile n materie de politici

10.16. Potrivit instruciunilor permanente ale Comisiei, evalurile i studiile conexe ar trebui s constituie o surs de informaii privind rezultatele i impactul. Fiecare dintre cele trei direcii generale prezint, n partea 1 a rapoartelor lor anuale de activitate pentru 2012, anumite informaii legate de evaluri, ns ele fie sunt succinte, fie figureaz n notele de subsol. Examinarea a cte cinci evaluri finalizate n 2012 sau anterior pentru fiecare dintre cele trei direcii generale care au fcut obiectul auditului a relevat c aceste evaluri aveau o valoare limitat ca surs de informaii privind rezultatele i impactul. Aceast situaie se explic n mare parte prin faptul c evalurile erau axate mai degrab pe probleme de ordin operaional dect pe performan sau prin dubiile pe care le avea Comisia fa de calitatea informaiilor obinute de la autoritile statelor membre.

10.16. Comisia ia act de constatarea Curii conform creia eantionul de evaluri analizat de ctre Curte era orientat spre aspectele operaionale mai degrab dect spre performan. Comisia este de acord c evalurile ar trebui s prezinte mai multe informaii cu privire la rezultate i efecte, recunoscnd c accentul evalurilor poate cdea pe diferite aspecte, n funcie de stadiul de punere n aplicare a programului de evaluat. Comisia face trimitere la Raportul de evaluare n temeiul articolului 318 din TFUE n care rezultatele, care acoper toate rubricile bugetare din CFM, sunt prezentate att n ceea ce privete aspectele operaionale aferente primelor etape de punere n aplicare a programelor, ct i n ceea ce privete impactul, eficacitatea i valoarea adugat la nivelul UE a programelor n etapele ulterioare de punere n aplicare. Comisia va acorda o atenie sporit aspectelor legate de performan n cadrul evalurilor i raportrilor necesare cu privire la acestea n rapoartele anuale de activitate. Aceasta indic exemple ale evalurilor care prezint deja informaii utile privind rezultatele n materie de politic. Comisia consider c a fcut progrese semnificative n ultimii ani n ceea ce privete raportarea cu privire la realizrile n materie de politic i c rapoartele anuale de activitate ale direciilor sale generale conin o serie de informaii utile cu privire la obiectivele de politic, la rezultatele obinute i la impactul acestora asupra societii. Comisia lucreaz la un cadru mai solid i mai coerent de monito rizare, evaluare i raportare a performanei programelor financiare ale UE pentru urmtorul CFM. Raportul ntocmit pentru anul 2012, n temeiul articolului 318, include un plan de aciune. Comisia reamintete faptul c informaiile i evalurile pe care Comisia le va putea prezenta anual n rapoartele sale anuale de activitate i n rapoartele generale pentru urmtorul CFM vor depinde n mare msur de dispoziiile privind performana prevzute de instrumentele juridice care vor fi adoptate de Parlament i Consiliu n sprijinul noului set de programe financiare.

Gestionarea performanei i raportarea cu privire la aceasta au cunoscut o evoluie i s-au ntreprins o serie de aciuni corective, ns este prea devreme pentru a le fi evaluate rezultatele
10.17. Secretariatul General i DG BUDG joac un rol esenial n difuzarea instruciunilor anuale referitoare la structura i la coninutul rapoartelor anuale de activitate i, n plus, exercit o funcie central de management al calitii (asisten i monitorizare) a rapoartelor anuale de activitate elaborate de diversele direcii generale. Procesul de control al calitii a cuprins, pentru prima dat n 2012, discuii ntre diferitele direcii generale i Secretariatul General i DG BUDG cu privire la partea 1 din proiectele de rapoarte anuale de activitate.

244

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.18. n urma auditului pe care l-a desfurat cu privire la procesul de elaborare a rapoartelor anuale de activitate, concluzia Serviciului de Audit Intern (IAS) a fost c acesta este axat pe legalitate i regularitate, neacordndu-se suficient atenie economicitii, eficienei i eficacitii realizrilor n materie de politici. Ca reacie la acest audit, Comisia a pus la punct, n martie 2013, un plan de aciune viznd remedierea principalelor probleme constatate, inclusiv revizuirea instruciunilor permanente. 10.19. n cadrul negocierilor referitoare la cadrul financiar multianual, Comisia a propus instituirea unui cadru comun privind performana, care s fie aplicabil att pentru aceasta, ct i pentru autoritile naionale i care s se bazeze pe indicatori de realizri imediate i indicatori de rezultate stabilii de comun acord.

10.18. Comisia va revizui instruciunile permanente privind pregtirea rapoartelor anuale de activitate. Aceast revizuire va asigura, de asemenea, c aspectele precum economia, eficiena i eficacitatea realizrilor n materie de politici vor fi abordate.

PARTEA 2 RAPORTUL DE EVALUARE A FINANELOR UNIUNII PE BAZA REZULTATELOR OBINUTE


10.20. Comisia a publicat, n noiembrie 2012, cel de al doilea raport i, n iunie 2013, cel de al treilea raport al su privind evaluarea finanelor Uniunii pe baza rezultatelor obinute (denumit n continuare raportul de evaluare) (15). Tratatul prevede obligaia Comisiei de a elabora un astfel de raport, acesta trebuind s fac parte dintre elementele pe baza crora Parlamentul acord Comisiei, n fiecare an, descrcarea de gestiune pentru execuia bugetului (16). 10.21. n observaiile formulate (17) cu privire la cel de al doilea raport de evaluare, Curtea a luat not de sfera de acoperire mai larg, care constituie o mbuntire fa de primul raport de evaluare, i a precizat c raportul ofer unele informaii privind eficacitatea i eficiena programelor. Totui, raportul de evaluare nu furniza probe suficiente, pertinente i fiabile cu privire la rezultatele politicilor UE i, prin urmare, nu era adecvat pentru a servi scopului n care a fost prevzut n cadrul procedurii de descrcare de gestiune. 10.21. Comisia reitereaz intenia de a mbunti i mai mult, n viitor, raportul n discuiile cu autoritatea care acord descrcarea de gestiune. De asemenea, Comisia confirm c acest lucru poate fi realizat doar n contextul noului cadru de performan care se va baza pe teme iurile juridice pentru urmtorul CFM. n pregtirea raportului de evaluare din acest an s-a inut seama de indicaiile furnizate pn n prezent de ctre Curte, n msura posi bilului, n cadrul existent al CFM 2007-2013. Acest raport a fost adoptat la 26 iunie 2013. 10.22. Comisia salut reacia pozitiv a Curii cu privire la evoluiile nregistrate n raportul de evaluare. n acelai timp, Comisia consider c raportul de evaluare ar putea ncepe s ofere probe suficiente, relevante i fiabile cu privire la rezultatele politicilor UE, pentru a fi considerate de ctre Curte, prin urmare, ca fiind corespunztoare pentru utilizarea prevzut n procedura de descrcare de gestiune, spre sfritul CFM, atunci cnd ncep s apar primele indicii cu privire la impactul programelor.

10.22. n comparaie cu primele dou rapoarte de evaluare, cel de al treilea reprezint un progres, ntruct acesta nu are ca punct de plecare doar rapoarte de evaluare, ci se sprijin pe mai multe surse de informaii, cu precdere rapoartele speciale ale Curii i recomandrile formulate de Serviciul de Audit Intern al Comisiei. n plus, acest al treilea raport identific anumite domenii care necesit mbuntiri. Curtea salut aceste progrese, ns raportul de evaluare nu este nc adecvat pentru a servi scopului n care a fost prevzut.
_____________ (15) Al doilea raport de evaluare, COM(2012) 675 final; al treilea raport de evaluare, COM(2013) 461 final. (16) Articolele 318 i 319 TFUE. (17) Scrisoare din partea preedintelui Curii ctre preedintele Comisiei: Rspunsul Curii de Conturi Europene cu privire la cel de al doilea raport de evaluare al Comisiei elaborat n temeiul articolului 318, 21 decembrie 2012 (http://eca.europa.eu/portal/page/portal/ publications/auditreportsandopinions/Otherauditdocuments).

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

245

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.23. Curtea ia not de angajamentul asumat de Comisie de a prezenta, n 2014, un cadru nou de raportare cu privire la performan, precum i de iniiativele lansate deja pentru a consolida, n cadrul serviciilor Comisiei, aceast raportare. Mai mult, Comisia intenioneaz: (a) s amelioreze raportarea cu privire la performan realizat n cadrul rapoartelor anuale de activitate ale direciilor sale generale; (b) s stabileasc o legtur mai strns ntre, pe de o parte, planurile anuale de gestiune i rapoartele anuale de acti vitate i, pe de alt parte, raportul de evaluare elaborat n temeiul articolului 318; (c) s adopte raportul de evaluare n paralel cu raportul de sintez. 10.24. Nu n ultimul rnd, cel de al treilea raport de evaluare este nsoit de un plan de aciune pentru elaborarea raportului de evaluare prevzut la articolul 318. Curtea recu noate c aceast iniiativ reprezint un pas nainte. Nu este clar ns ce form vor lua n practic aceste aciuni. n special, planul nu precizeaz nici responsabilitile individuale, nici termenele de finalizare ale aciunilor menionate. Curtea va urmri msura n care Comisia reuete s pun n aplicare planul de aciune i s aduc mbuntirile promise pentru viitoarele rapoarte de evaluare i va raporta cu privire la aceste aspecte.

10.23. Pe baza noii generaii de programe de cheltuieli n temeiul cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, Comisia va solicita serviciilor sale s includ cadrul de performan a acestor programe n propriile planuri de gestiune pentru 2014. Acest lucru va permite ca raportul privind performana inclus n rapoartele anuale de activitate s fie publicat n martie 2015. n plus, va fi creat o legtur mai strns ntre rapoartele anuale de activitate ale direciilor generale i Raportul de evaluare n temeiul articolului 318 din TFUE.

10.24. Comisia salut recunoaterea de ctre Curte a faptului c planul de aciune este o msur pozitiv. Aceasta reamintete meniunea din raportul de anul acesta potrivit creia planul de aciune este provizoriu pn la adoptarea instrumentelor juridice care vor sprijini programele financiare n urmtorul CFM. Acest fapt explic lipsa rspunderilor individuale i a datelor de finalizare.

PARTEA 3 REZULTATELE AUDITULUI PEFORMANEI DESFURAT DE CURTE Introducere


10.25. Rapoartele speciale ale Curii examineaz dac efec tuarea cheltuielilor Uniunii Europene respect principiile bunei gestiuni financiare (punctul 10.2). La alegerea temelor care urmeaz a fi abordate n rapoartele speciale domenii bugetare specifice sau teme specifice legate de gestiune , Curtea ia n considerare impactul maxim pe care acestea l-ar putea avea, precum i o serie de criterii, cum ar fi nivelul de venituri sau de cheltuieli implicat (importana semnificativ), riscurile la care este expus buna gestiune financiar i gradul de interes pe care l prezint domeniul sau tema respectiv pentru prile implicate. n 2012, Curtea a adop tat (18) 25 de rapoarte speciale. Acestea sunt enumerate n anexa 10.1. 10.26. Curtea examineaz, n aceast parte, nvmintele care pot fi desprinse din rapoartele sale speciale din 2012, axndu-se n special pe trei teme care sunt eseniale pentru ca generaia viitoare de programe de cheltuieli s poat obine rezultatele scontate i s poat produce impactul dorit: obiective SMART i indicatori adecvai pentru programe, date fiabile i actualizate cu privire la performana programelor i sustenabilitatea proiectelor finanate de UE.
_____________ (18) Adoptat nseamn aprobat spre a fi publicat.

246

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.27. Aceste trei teme sunt de asemenea reflectate, n diferite grade, n alte publicaii recente ale Curii (19). Aa cum a evideniat deja anterior Curtea, pentru a determina dac cheltuielile Uniunii Europene obin rezultatele scontate i duc la impactul dorit, Comisia trebuie s regndeasc n profunzime sistemele sale de raportare i de rspundere pentru actul de gestiune aferente perioadei de programare viitoare i s mreasc accentul pe efectele obinute (rezultate i impact), i nu numai pe simpla respectare a normelor. Definirea unor obiective SMART i a unor indicatori adecvai, precum i accesul la date fiabile i actualizate constituie elemente eseniale ale unor astfel de sisteme de raportare i de rspundere pentru actul de gestiune.

10.27. Comisia este de acord c sistemele sale de gestiune ar trebui s fie structurate n mod adecvat pentru a msura realizrile i rezultatele cheltuielilor UE i c ar trebui instituite sisteme adecvate de control i de monitorizare pentru a obine informaii fiabile pentru raportarea rezultatelor. Comisia lucreaz la elaborarea sistemului su intern de gestiune n contextul urmtorului cadru financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 cu un accent special pe valoarea adugat, eficiena i eficacitatea UE i pe impactul general pe care programele sale de cheltuieli l au asupra economiei i societii. Comisia va defini o nou cultur a performanei utiliznd obiectivele, indicatorii, cadrele de monitorizare i de evaluare stabilite de autoritatea legislativ pentru perioada de programare urmtoare; acest lucru va oferi, de asemenea, o baz clar pentru raportarea anual privind performana de ctre Comisie. Comisia a inclus deja n propunerile sale pentru noile programe n temeiul CFM mai multe elemente, cu scopul de a obine un cadru de performan mai solid, care s se axeze mai mult pe aspectele legate de eficien i eficacitate n atingerea obiectivelor generale ale dife ritelor programe financiare. Acest cadru de performan va avea un impact asupra instrumentelor de gestiune intern existente.

Programele de cheltuieli nu au utilizat n mod consecvent obiective SMART i indicatori adecvai de performan
10.28. Regulamentul financiar prevede stabilirea, pentru toate sectoarele de activitate incluse n buget, de obiective SMART a cror realizare s se monitorizeze prin indicatori de performan (20). Aceasta ar permite Comisiei i statelor membre s evalueze, nu numai la sfrit, ci i n anumite momente intermediare cheie, dac au fost atinse obiectivele definite i dac este posibil obinerea impactului dorit.

_____________ (19) Avizul nr. 4/2012 referitor la raportul Comisiei de evaluare a finanelor Uniunii pe baza rezultatelor obinute, raport prevzut la articolul 318 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (http://eca.europa.eu). A se vedea de asemenea Avizul nr. 7/2011 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european i Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 i Avizul nr. 1/2012 referitor la o serie de propuneri de regulamente privind politica agricol comun pentru perioada 2014-2020, precum i punctul 8.54 din Raportul anual privind exerciiul financiar 2010 i Rspunsul Curii de Conturi Europene cu privire la cel de al doilea raport de evaluare al Comisiei elaborat n temeiul articolului 318. (20) Articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

247

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.29. n raportul su special privind integrarea resorti sanilor rilor tere, Curtea a constatat c serviciile Comisiei au demonstrat c este posibil s se defineasc indicatori pentru realizrile imediate i pentru efectele aciunilor finanate (21). Autoritile examinate din statele membre aveau obligaia de a indica realizri imediate cuantificabile. Cu toate acestea, s-au stabilit niveluri-int msurabile doar pentru aproximativ jumtate din aciunile examinate, iar majoritatea acestor niveluri-int se refereau doar la numrul de proiecte sau de participani, n loc s msoare i o serie de aspecte mai detaliate precum rata de succes n obinerea unei calificri. Curtea a concluzionat c, dei Comisia a pus la dispoziie orientri detaliate referitor la indicatori, n cazul a patru state membre din cele cinci auditate s-au constatat deficiene semni ficative legate de includerea de obiective SMART n programe, de stabilirea unor sisteme informatice corespunztoare de colectare a datelor i/sau de raportare cu privire la atingerea nivelurilor-int. n consecin, capacitatea acestor state de a monitoriza i de a coordona programele a fost subminat.

10.29. n temeiul Fondului european de integrare a resortisanilor rilor tere, Comisia utilizeaz mai multe instrumente pentru a monitoriza programele naionale, precum contacte periodice cu statele membre i rapoarte intermediare i finale privind punerea n aplicare. De asemenea, statele membre au prezentat rapoarte naionale de evaluare pentru perioada 2007-2010 pe baza unor indicatori comuni stabilii de Comisie i compatibili cu indicatorii statelor membre la nivel de proiect. Aceti indicatori comuni ar trebui s ofere rezultate pertinente la nivel naional i european. n propunerea sa de Regulament privind Fondul pentru azil i migraie din 15 noiembrie 2011 [COM(2011) 751 final], Comisia a propus indicatori comuni obligatorii pentru a evalua i a gestiona eficient programele naionale. Indicatorii fac deja obiectul discuiilor cu statele membre participante, n special n ceea ce privete faptul c ar trebui s fie limitai ca numr, s fie SMART, s fie n legtur cu realitatea i s ofere date fiabile.

10.30. Raportul special privind reforma pieei vitivinicole a evideniat c, dei cerinele de informare sunt exhaustive i dei Comisia primete o cantitate mare de informaii din partea statelor membre cu privire la implementarea diverselor msuri, rolul su de monitorizare, care ar trebui s includ o evaluare a progreselor realizate n ndeplinirea obiectivelor reformei, este limitat din cauza lipsei unor indicatori-cheie de performan (22).

10.30. Evaluarea msurii n care reforma sectorului vitivinicol din 2008 i atinge obiectivul su este efectuat de ctre Comisie pe baza urmtoarelor elemente: 1. Evaluarea periodic a situaiei pieei vitivinicole: (a) pe baza indicatorilor-cheie prevzui n Regulamentul (CE) nr. 555/2008 i Regulamentul (CE) nr. 436/2009. 2. Evaluarea periodic a punerii n aplicare de ctre statele membre a unor politici n sectorul vitivinicol, de exemplu: (a) un studiu privind punerea n aplicare a reformei desfurate n 2012, care a oferit o analiz important i detaliat a dife ritelor aspecte legate de organizarea comun a pieei vitivi nicole; (b) n ceea ce privete programele naionale, Regulamentul (CE) nr. 555/2008 a fost modificat i n 2013 au fost aprobate de DG AGRI dou orientri cu scopul de a clarifica i de a detalia modul n care aceste msuri trebuie puse n aplicare la nivel naional. Aceste orientri recomand statelor membre indicatori-cheie pe care s i utilizeze (de exemplu, criterii de selecie, criterii de evaluare, indicatori de impact etc.). Aceti indicatori sunt, de asemenea, utilizai de DG AGRI atunci cnd i evalueaz politicile.

_____________ (21) Punctele 20, 24, 25 i 79 din Raportul special nr. 22/2012 Fondul european de integrare i Fondul european pentru refugiai contribuie n mod eficace la integrarea resortisanilor rilor tere? (22) Punctele 50 i 57 din Raportul special nr. 7/2012 Reforma orga nizrii comune a pieei vitivinicole: progresele realizate pn n prezent.

248

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

3. Evaluri mai ample ale aspectelor vitivinicole: (a) datele colectate n cursul anului 2012 au fost, de asemenea, utilizate de ctre DG AGRI pentru ntocmirea raportului pe 2012 adresat Consiliului i Parlamentului, mpreun cu ali indicatori furnizai de statele membre referitor la programele de sprijin naionale i la schema de defriare; (b) DG AGRI lanseaz n prezent o nou evaluare a competiti vitii sectorului vitivinicol din UE, care ar trebui finalizat pn la sfritul anului 2014. Propunerea de ofert stabilete indicatori clari pentru aceast evaluare viitoare; (c) DG AGRI desfoar o alt evaluare cu privire la valoarea adugat a denumirilor de origine protejate i a indicaiilor geografice protejate. Din nou, aceasta stabilete ulterior indi catori clari.

10.31. Raportul special al Curii privind instrumentele financiare cofinanate de FEDER subliniaz c instrumentele standard de monitorizare din cadrul politicii de coeziune care au fost implementate n scopul monitorizrii FEDER nu sunt adecvate pentru instrumentele financiare sau nu au fost adaptate pentru a fi aplicate i n cazul acestora din urm. Concluzia raportului a fost aceea c sistemele de monitorizare i de informare, n cazurile n care existau, nu erau adaptate pentru a monitoriza i pentru a furniza informaii despre buna gestiune financiar a fondurilor (23).

10.31. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din decembrie 2011 a introdus o obligaie pentru statele membre de a raporta n mod formal cu privire la instrumentele financiare. n 2012, Comisia a elaborat pe aceast baz un raport de sintez, iar serviciile Comisiei au elaborat, de asemenea, orientri detaliate privind raportarea pentru autoritile de management. De asemenea, n februarie 2012, Comisia a publicat un document de lucru al serviciilor Comisiei privind instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune i a efectuat o evaluare prin reeaua de experi pentru evaluare privind utilizarea FEDER pentru susinerea instru mentelor financiare. Cerinele de raportare vor fi consolidate n continuare n perioada de programare urmtoare.

Deficiene n ceea ce privete relevana, fiabilitatea i caracterul actual al datelor referitoare la performan
10.32. Msurarea i evaluarea gradului n care sunt nde plinite obiectivele nu prezint utilitate dect dac acest demers se sprijin pe informaii care sunt pertinente, fiabile i actualizate. Pentru a elabora un sistem solid de gestionare a performanei i de raportare cu privire la aceasta, Comisia trebuie s acorde o atenie special fiabilitii i caracterului actual al datelor referitoare la performan pe care le genereaz sau pe care le obine de la statele membre i de la tere pri. Anumite rapoarte speciale publicate de Curte n 2012 cuprind o serie de exemple de deficiene la nivelul calitii datelor, dup cum se ilustreaz n punctele prezentate n continuare. 10.32. Pentru programele din domeniul gestiunii directe, Comisia ar trebui s aib posibilitatea, n conformitate cu propunerile sale legislative pentru urmtoarele programe de finanare, s asigure informaii oportune i fiabile pentru raportarea cu privire la perfor manele acestor programe. Pentru programele n gestiune indirect, Comisia trebuie s se bazeze pe disponibilitatea i capacitatea statelor membre i a prilor tere de a furniza date adecvate, n timp util, fiabile i comparabile. Acest lucru nu este posibil pentru toate programele n mod sintetic n temeiul cadrului juridic actual.

_____________ (23) Punctele 82 i 121 din Raportul special nr. 2/2012 Instrumentele financiare cofinanate de Fondul european de dezvoltare regional n vederea sprijinirii IMM-urilor.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

249

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

Pentru programele n gestiune partajat, Comisia a propus autoritii legislative anumite cerine eseniale pentru proiectarea sistemelor n vederea elaborrii informaiilor cu privire la rezultate n contextul reglementrilor viitoare, ulterioare anului 2013. Rspunderea pentru exploatarea acestor sisteme n sensul furnizrii de informaii complete i exacte privind rezultatele revine statelor membre n conformitate cu repartizarea competenelor n cadrul gestiunii partajate. 10.33. Potrivit constatrilor Curii formulate n urma auditului privind direcionarea ajutorului acordat pentru modernizarea exploataiilor agricole, cadrul comun de monito rizare i evaluare care a fost instituit ca instrument n vederea utilizrii de ctre statele membre i de ctre Comisie nu a generat date relevante care s poat fi utilizate n vederea monitorizrii rezultatelor obinute cu ajutorul fondurilor chel tuite. Indicatorii definii nu fceau posibil monitorizarea progreselor realizate n ceea ce privete atingerea prioritilor stabilite la nivelul UE i s-a constatat c datele aveau un grad redus de fiabilitate i c nu permiteau realizarea de comparaii ntre state membre (i/sau regiuni) (24). ntr-un alt raport, Curtea a constatat c raportarea statelor membre este afectat de deficiene semnificative; drept rezultat, Comisia nu a fost n msur s evalueze, n toate cazurile, dac performana atins de statele membre era n conformitate cu intele stabilite de UE n materie de deeuri. Comisia a verificat dac cifrele primite erau coerente, dar nu le-a evaluat i fiabilitatea (25). 10.34. Deficienele prezente la nivelul sistemelor de raportare pot avea i ele un impact negativ asupra fiabilitii informaiilor. Auditul desfurat cu privire la Sistemul infor maional comun pentru relaiile externe (CRIS) sistemul informaional instituit de Comisie pentru a sprijini aspectele financiare i operaionale ale gestionrii aciunilor externe a relevat existena unor probleme n ceea ce privete integritatea datelor din acest sistem. Curtea a constatat c existau fie n cazul crora anumite informaii fie lipseau, fie nu erau valide sau nu erau actualizate. Aceste probleme afectau fiabilitatea sistemului, precum i eficiena i eficacitatea acestuia ca instrument de gestionare (26). 10.33. n opinia Comisiei, cadrul comun de monitorizare i de evaluare constituie un set relevant i integrat de indicatori care a fost elaborat n comun de ctre Comisie i statele membre pentru a surprinde obiectivele politicii. Este pentru prima dat cnd la nivelul UE a fost pus n aplicare un sistem foarte strict de monito rizare i de evaluare pentru dezvoltare rural. Atunci cnd se evalueaz dac prioritile UE sunt bine abordate, corelarea tuturor msurilor ar trebui avut n vedere. Msura 121 ar trebui evaluat n raport cu obiectivul de a mbu nti competitivitatea. Experiena actual de nvare prin practic arat c definiia indicatorilor de rezultate n acest domeniu este problematic, iar Comisia, statele membre i numeroase pri inte resate au depus multe eforturi pentru a mbunti continuu meto dologia, fiabilitatea i comparabilitatea. Aceast experien va fi utilizat, de asemenea, pentru viitorul sistem de monitorizare i de evaluare.

10.34. Sunt n curs eforturi pentru remedierea acestor deficiene, ns n CRIS nu lipsesc alte informaii financiare i/sau alte informaii critice. Pe lng progresele care au fost menionate n auditul CRIS n ceea ce privete aspectele legate de calitatea datelor (denumirea proprietarilor de date, crearea unei echipe responsabile de calitatea datelor i punerea n aplicare a unei guvernane a calitii datelor), urmtoarele proiecte au fost lansate recent: raionalizarea codurilor geografice; mbuntirea interfeei CRIS pentru utilizatori pe baza analizei cazurilor de eroare de codificare; o serie de aciuni de curare, rezultate n urma constatrilor auditului, a procedurilor de monitorizare i a exerciiilor de raportare. Proiectele menionate anterior fac parte dintr-un plan general de calitate a datelor nou definit, inclusiv aciuni care vizeaz curarea datelor, mbuntirea sistemului de informaii, monitorizare i control, documentare i formare.

_____________ (24) Punctul 70 din Raportul special nr. 8/2012 Direcionarea ajutorului acordat pentru modernizarea exploataiilor agricole. (25) Punctul 73 din Raportul special nr. 20/2012 Finanarea acordat n cadrul msurilor structurale pentru proiectele de infrastructur de gestionare a deeurilor municipale contribuie cu eficacitate la ndeplinirea de ctre statele membre a obiectivelor politicii UE n materie de deeuri?. (26) Punctul 79 din Raportul special nr. 5/2012 Sistemul infor maional comun pentru relaiile externe (CRIS).

250

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.35. Auditul referitor la ajutoarele directe pentru vacile care alpteaz, precum i pentru femelele din speciile ovin i caprin a demonstrat, n egal msur, c monitorizarea indicatorilor de performan era redus, n majoritatea statelor membre, din cauza lipsei unui sistem ad-hoc de moni torizare a performanei care s msoare rezultatele i realizrile schemelor auditate, precum i din cauza interpretrilor diferite pe care statele membre le dau termenilor producie i apro vizionarea industriei de prelucrare. O constrngere supli mentar n cadrul monitorizrii efectuate de Comisie era repre zentat de lipsa unui instrument adecvat care s furnizeze o viziune global asupra ajutoarelor disponibile provenind din diverse surse. n plus, ritmul rapid al recentelor reforme ale PAC nu permitea ntotdeauna realizarea la timp a unor evaluri cantitative precise (27).

10.35. Legislatorul a considerat c aceste concepte ar putea fi mai bine definite la nivel naional. Comisia dispune de o imagine de ansamblu asupra situaiei din ntreaga UE cu privire la diversele msuri de ajutor cuplate care se aplic n sectoarele zootehnice. Statele membre sunt supuse obligaiei de a notifica periodic Comisiei eptelul i sumele pltite att n cadrul plilor cuplate pentru sectorul vacilor care alpteaz i pentru sectorul ovinelor i caprinelor, ct i n cadrul plilor cuplate ntemeiate pe articolul 68, precum i n cadrul plilor naionale directe comple mentare puse n aplicare n statele membre care au aderat n 2004 i 2007. n ceea ce privete impactul social, economic i de mediu al schemelor, Comisia consider c este mai degrab o chestiune de evaluare dect de monitorizare. n ceea ce privete procesul decizional pentru viitoarea reform, Comisia i ntemeiaz propunerile pe un studiu de impact care are la baz o serie de surse de informare, analizele cantitative, infor maiile calitative i cantitative din literatura de specialitate i rapoartele de evaluare aferente consultrilor publice fiind unele dintre aceste surse de informaii. Cu privire la etapa viitoare, propunerea Comisiei privind politica agricol comun n perspectiva anului 2020 prevede instituirea unui cadru comun de monitorizare i evaluare, care urmeaz s fie utilizat pentru msurarea performanei politicii agricole comune, inclusiv a msurilor din primul i din al doilea pilon.

10.36. Caracterul actual al datelor raportate cu privire la performan s-a dovedit a fi un aspect problematic, aa cum o arat existena deficienelor n colectarea i nregistrarea datelor de monitorizare pentru cheltuielile Fondului social european n favoarea lucrtorilor n vrst. Indisponibilitatea unor date fiabile, verificabile i actualizate cu privire la performan i a unor evaluri ale diferitelor aciuni a ngreunat formularea unor concluzii care s prezinte beneficii pentru procesul decizional curent i viitor (28).

10.36. Cadrul de reglementare actual pentru FSE impune colectarea de date la nivel de ax prioritar, nu la nivelul mult mai detaliat al grupului-int. Demersul propus ar fi extrem de complex pentru a fi pus n aplicare (de exemplu, majoritatea proiectelor includ de facto multe grupuri-int diferite), ar impune o sarcin important asupra statelor membre i beneficiarilor i ar implica un cost semnificativ. Informaiile privind rezultatele i n special impactul pot fi obinute prin intermediul evalurilor. De exemplu, evaluarea sprijinului FSE pentru programul nvare pe tot parcursul vieii, care s-a finalizat n iulie 2012, s-a axat, printre altele, asupra lucrtorilor n vrst. Comisia estimeaz c datele disponibile prin astfel de evaluri sunt vitale, permind tragerea unor concluzii privind eficacitatea inter veniilor FSE. Cu toate acestea, Comisia recunoate c pot fi aduse mbuntiri. Prin urmare, pentru urmtoarea perioad de programare 20142020, Comisia i propune s abordeze, prin intermediul noului pachet legislativ, o serie de puncte slabe identificate n domeniul mecanismelor de monitorizare i evaluare.

_____________ (27) Punctele 63 i 64 din Raportul special nr. 11/2012 Ajutoarele directe pentru vacile care alpteaz, precum i pentru femelele din speciile ovin i caprin n cadrul implementrii pariale a sistemului de pli unice. (28) Punctul 61 din Raportul special nr. 25/2012 S-au instituit instrumente n vederea monitorizrii eficacitii finanrii acordate prin Fondul social european pentru lucrtorii n vrst?.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

251

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n numeroase cazuri, sustenabilitatea proiectelor finanate de UE era periclitat


10.37. O intervenie public ar trebui s fie, la modul ideal, sustenabil, cu alte cuvinte, nu ar trebui s se concentreze doar pe realizrile pe termen scurt, ci ar trebui s continue s produc rezultate i s exercite un impact i dup ncetarea finanrii externe. n consecin, sustenabilitatea ar trebui s constituie un factor important care s fie luat n calcul la conceperea unui program i/sau a unui proiect. Printre aspectele de care trebuie s se in cont n acest sens se numr sustenabilitatea financiar, sustenabilitatea tehnic i capacitatea instituional, precum i interdependena acestor elemente. 10.38. Opt rapoarte au ridicat problema sustenabilitii n 2012. Cinci dintre aceste opt rapoarte erau legate de tema asistenei acordate rilor tere i teritoriilor de peste mri. Celelalte trei rapoarte abordau problema sustenabilitii proiectelor finanate n cadrul gestiunii partajate, ceea ce constituie un indiciu c acest subiect prezint relevan i n afara sferei ajutorului pentru dezvoltare. De asemenea, ase dintre aceste opt rapoarte au semnalat existena riscului ca proiectele s fie ntrerupte i ca beneficiile s nu mai fie generate n lipsa continurii finanrii (29). 10.39. n cadrul gestiunii partajate, autoritile statelor membre sunt cele care au n primul rnd responsabilitatea de a selecta proiectele care sunt sustenabile pe plan financiar. Auditul desfurat de Curte cu privire la sprijinul furnizat de UE pentru punerea n aplicare a legislaiei privind igiena n abatoare a evideniat c unul dintre obiectivele vizate de acest sprijin era sustenabilitatea proiectelor, avnd n vedere c proiectele care au primit finanare trebuiau s fie meninute la nivelurile vizate de activitate timp de cel puin cinci ani dup finalizarea investiiei. Auditul a relevat ns, n fiecare dintre cele cinci state membre care au fcut obiectul auditului, fie cazuri de nerespectare a perioadei minime de activitate de cinci ani, fie cazuri de nendeplinire a nivelurilor vizate de activitate. Aceste situaii au redus impactul fondurilor destinate s faciliteze respectarea n abatoare a cerinelor n materie de igien (30).
_____________ (29) Raportul special nr. 1/2012 Eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare n domeniul securitii alimentare acordat de Uniunea European n Africa Subsaharian, Raportul special nr. 6/2012 Asistena acordat de Uniunea European comunitii cipriote turce, Raportul special nr. 8/2012 Direcionarea ajutorului acordat pentru modernizarea exploataiilor agricole, Raportul special nr. 13/2012 Asistena pentru dezvoltare acordat de Uniunea European n domeniul alimentrii cu ap potabil i n cel al accesului la instalaii sanitare de baz n Africa Subsaha rian, Raportul special nr. 14/2012 Punerea n aplicare a legis laiei UE privind igiena n abatoarele din rile care au aderat la Uniunea European ncepnd cu 2004, Raportul special nr. 17/2012 Contribuia Fondului european de dezvoltare (FED) la o reea rutier sustenabil n Africa Subsaharian, Raportul special nr. 18/2012 Asistena acordat de Uniunea European pentru sprijinirea supremaiei legii n Kosovo i Raportul special nr. 23/2012 Au reuit msurile structurale ale UE s sprijine cu succes regenerarea siturilor industriale i militare dezafectate?. (30) Punctele 48 i 49 din Raportul special nr. 14/2012.

10.39. Impactul investiiilor finanate n ceea ce privete atingerea noilor standarde de igien a fcut obiectul unei revizuiri cu ocazia rapoartelor de evaluare ex-post pentru programele SAPARD n opt ri beneficiare care au aderat la UE n 2004. n raportul de sintez al acestor evaluri efectuate de ctre evaluatori independeni se conchide, la capitolul 4.2.1 Respectarea normelor UE i a acquisului comunitar: efectele cele mai importante au fost nregistrate n domeniul igienei, al condiiilor sanitar-veterinare i al mediului. Raportul a fost publicat i poate fi gsit la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/rural-development-reports/ index_en.htm

252

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.40. n urma auditului efectuat cu privire la asistena pentru dezvoltare acordat n domeniul alimentrii cu ap potabil i n cel al accesului la instalaii sanitare de baz n Africa Subsaharian, Curtea a constatat c proiectele examinate erau sustenabile din punct de vedere tehnic: ele promovau utilizarea unei tehnologii standard i a unor materiale dispo nibile pe plan local. Cu toate acestea, pentru majoritatea proiectelor, rezultatele i beneficiile nu vor continua s fie produse pe termen mediu i lung dac nu se pot asigura venituri netarifare. Dei procedurile de gestionare erau exhaustive, Comisia nu a abordat probleme importante legate de sustenabilitate (31).

10.40. Pentru a aborda problemele de sustenabilitate insti tuional, Comisia sprijin activitile ample de consolidare a capa citii i de formare care permit asociaiilor utilizatorilor de ap i autoritilor locale s dein, s gestioneze i s utilizeze propriile lor instalaii, uneori cu sprijinul sectorului privat. Comisia lucreaz, de asemenea, la nivel de ar n cadrul programelor de reform sectorial pentru a sprijini dezvoltarea unor politici sectoriale corespunztoare i a unui cadru instituional, prin stabilirea de structuri descentralizate pentru a ajuta prile interesate de la nivel local, pe termen lung. Pentru ca sectorul apei s beneficieze de o baz financiar sustenabil, este necesar s se stabileasc un echilibru adecvat ntre tarife, trans feruri i taxe. Pentru majoritatea rilor, cheltuielile de exploatare nu pot fi acoperite numai prin tarife. Acest lucru este adevrat n Europa i cu att mai mult n rile din Africa Subsaharian, unde proiectele vizeaz de cele mai multe ori grupurile cele mai vulnerabile care au capacitate foarte limitat de plat. Din acest motiv, Comisia sprijin procesul de dezvoltare a unor tarife sociale asigurnd, n acelai timp, sustenabilitatea financiar a sectorului, n ansamblu, prin dialogul sectorial cu rile beneficiare. 10.41. Comisia salut analiza Curii.

10.41. n urma auditului privind regenerarea siturilor deza fectate, Curtea a observat c toate proiectele derulate n acest domeniu pe care le-a examinat prezentau unele dintre carac teristicile-cheie considerate a fi bune practici n vederea asigurrii pe termen lung a sustenabilitii siturilor i a rezul tatelor obinute (32). De exemplu, unele dintre aceste situri erau amplasate strategic i erau deservite de reele de transport trimodal (rutier, feroviar i naval) i toate erau deservite n mod corespunztor de infrastructuri de transport, de salu britate i canalizare i de tehnologii ale informaiei i comunicaiilor. 10.42. Chiar i atunci cnd interveniile sunt sustenabile pe planul financiar i pe cel tehnic, este posibil ca rezultatele s nu fie durabile dac beneficiarii nu se simt implicai i nu i nsuesc proiectul sau n cazul n care capacitatea instituional nu este suficient. 10.43. Uniunea European ofer asisten autoritilor din Kosovo n vederea consolidrii supremaiei legii, att prin Instrumentul de asisten pentru preaderare, ct i prin inter mediul politicii sale de securitate i aprare comune. Sprijinul politic al autoritilor kosovare este o condiie-cheie a sustena bilitii rezultatelor asistenei furnizate. Angajamentul autori tilor kosovare fa de supremaia legii poate fi ns pus la ndoial. Per ansamblu, sustenabilitatea rezultatelor obinute n urma asistenei acordate este pus n pericol de lipsa de voin politic, de capacitatea financiar redus i de influena limitat a societii civile (33).

10.43. Comisia i SEAE sunt de acord cu evaluarea Curii. Acestea vizeaz s remedieze deficienele identificate prin utilizarea sporit a dialogurilor politice, astfel cum recomand Curtea, inclusiv cu societatea civil, precum i printr-o mai bun coordonare i sincro nizare a obiectivelor de politic, instrumentelor i asistenei UE. Aceasta ar trebui s contribuie la o aciune a UE mai eficient, mai eficace i mai sustenabil.

_____________ (31) Punctele III i 61 din Raportul special nr. 13/2012. (32) Punctul 32 din Raportul special nr. 23/2012. (33) Punctele 62 i 102 din Raportul special nr. 18/2012.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

253

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.44. Auditul care a vizat asistena acordat de Uniunea European comunitii cipriote turce a artat, n egal msur, c exista un risc pentru sustenabilitate. Cauzele sunt repre zentate de capacitatea administrativ limitat, de adoptarea cu ntrziere a msurilor relevante i de incertitudinile cu privire la finanarea viitoare (34).

10.44. Comisia a integrat n programul pentru 2012 i n proiectul de program pentru 2013 msuri care s asigure finalizarea i sustenabilitatea proiectelor existente. Acestea includ formare i asisten continu cu privire la instituirea sistemelor de exploatare i gestiune i, de asemenea, investiii complementare pentru a asigura pregtirea adecvat a comunitii cipriote turce n vederea prelurii i operrii noii instalaii. n ceea ce privete investiiile noi, este adoptat o abordare foarte precaut, iar n unele domenii investiiile sunt suspendate n ateptarea unor aciuni n materie de eficien din partea comunitii cipriote turce. Adoptarea cu ntrziere a procedurilor relevante i a textelor juridice de ctre comunitatea cipriot turc a fost identificat de Curtea de Conturi ca fiind un risc pentru sustenabilitate. n aceste cazuri, Comisia nu contenete s ncurajeze comunitatea cipriot turc s continue activitatea i ofer sprijin n domeniile relevante. Pentru a rspunde incertitudinilor privind finanarea viitoare, Comisia a pregtit o propunere pentru o perspectiv multianual n temeiul CFM pentru perioada 2014-2020. Aceasta ar trebui s contribuie la oferirea unui nivel mai stabil de finanare pentru operaiunile efectuate n temeiul Regulamentului privind ajutorul.

CONCLUZII I RECOMANDRI Concluzii


10.45. n cazul unui numr mare de domenii bugetare ale UE, cadrul legislativ este caracterizat de o anumit complexitate i performana nu este luat n considerare ntr-un grad sufi cient. Propunerile de noi regulamente privind cadrul strategic comun i privind PAC pentru perioada de programare 20142020 risc s rmn, n esen, axate pe intrrile de resurse (pe procesul de efectuare a cheltuielilor), ceea ce nseamn c se acord prioritate mai curnd aspectelor de conformitate dect celor de performan (a se vedea punctele 10.3-10.4). 10.45. Comisia mprtete punctele de vedere ale Curii potrivit crora actualul cadru legislativ este complex i nu pune un accent suficient pe performan. Din acest motiv, Comisia a depus toate eforturile pentru ca propunerile sale privind noua generaie de programe din cadrul financiar multianual 2014-2020 s conin un cadru de performan solid, bazat pe definirea clar a obiectivelor SMART, utiliznd indicatori adecvai care s permit raportarea nu numai a realizrilor, ci i a rezultatelor i impactului programelor de cheltuieli. Comisia sper c acest cadru va fi meninut n cursul actualului proces legislativ ntre Parlamentul European i Consiliu n vederea adoptrii finale a temeiurilor juridice. Noile regulamente pentru PAC includ elemente importante noi care s asigure o abordare orientat preponderent spre rezultate (a se vedea rspunsul la punctul 10.3): noile pli directe au fost concepute pentru a rspunde nevoilor i obiectivelor specifice (obiective de mediu, fermieri tineri, zone cu constrngeri naturale etc.); proiectul de regulament FEADR prevede c fiecare program de dezvoltare rural (PDR) ar trebui s fie construit n jurul realizrii unor obiective cuantificate, care sunt strict legate de obiectivele prevzute n regulament. Dac un PDR nu nde plinete n mod vdit reperele intermediare prestabilite, rezerva de performan nu va fi eliberat (a se vedea rspunsul la punctul 10.4).

_____________ (34) Punctele 45, 47 i 60 din Raportul special nr. 6/2012.

254

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

n ceea ce privete propunerile de regulamente pentru fondurile europene structurale i de investiii, orientarea ctre rezultate a fost inclus ca element esenial. Propunerile stricte i inovatoare includ: o raiune a interveniei consolidat care face legtura ntre obiec tivele stabilite de Uniune i obiectivele obligatorii i precise stabilite de ctre statele membre; pentru prima dat, condiionaliti ex ante specifice interveniei pentru a mbunti eficacitatea investiiilor; condiionaliti macroeconomice extinse n mod decisiv; o abordare rennoit n ceea ce privete evaluarea, bazat pe planificare, obligaia de a evalua impactul fiecrei pri a progra mului, precum i utilizarea de noi metode; i un cadru de performan obligatoriu, inclusiv o rezerv de performan. 10.46. n cadrul negocierilor referitoare la cadrul financiar multianual, Comisia a propus instituirea unui cadru comun privind performana, care s fie aplicabil att pentru aceasta, ct i pentru autoritile naionale i care s se bazeze pe indicatori de realizri imediate i indicatori de rezultate stabilii de comun acord. Un factor important pentru reuita viitoare n acest domeniu l constituie ns punerea n aplicare cu succes a acestui cadru de ctre Comisie i de ctre statele membre (a se vedea punctul 10.19). 10.47. Examinarea rapoartelor anuale de activitate elaborate de cele trei direcii generale a permis Curii s concluzioneze c s-au nregistrat progrese n ceea ce privete informaiile raportate n aceste rapoarte cu privire la realizrile n materie de politici, dar utilitatea lor este n continuare limitat. Princi palele probleme identificate de Curte sunt deficienele constatate la nivelul obiectivelor i al indicatorilor (a se vedea punctele 10.9-10.16). Observaiile formulate anul acesta sunt similare cu cele exprimate n capitolele pe aceeai tem din ultimele dou rapoarte anuale ale Curii. 10.48. Raportul de evaluare a crui elaborare este prevzut la articolul 318 rmne un aspect care trebuie n continuare perfecionat i nu este nc adecvat pentru a servi scopului n care a fost prevzut n cadrul procedurii de descrcare de gestiune. Curtea recunoate angajamentul pe care i l-a asumat Comisia de a consolida cultura performanei n cadrul organizaiei sale i de a crea un sistem fiabil i solid de gestionare a performanei i de raportare cu privire la aceasta. n acest sens, Comisia va prezenta, n 2014, un cadru nou de raportare cu privire la performan pentru urmtorul cadru financiar multianual. Mai mult, Comisia a lansat iniiative menite s consolideze i s simplifice, n perioada curent de programare care a mai rmas, raportarea de ctre serviciile sale cu privire la performan (a se vedea punctele 10.20-10.24). 10.46. Comisia ia act de faptul c, pentru toate programele n gestiune partajat, rspunderea pentru punerea n aplicare a cadrului comun de performan revine n primul rnd statelor membre care sunt responsabile de gestionarea curent a programelor, de monito rizarea lor i de raportarea cu privire la rezultate.

10.47. Comisia consider c a fcut progrese semnificative n ultimii ani n ceea ce privete raportarea cu privire la realizrile n materie de politic i c n special rapoartele anuale de activitate ale direciilor sale generale conin o serie de informaii utile cu privire la obiectivele de politic, rezultatele obinute i impactul acestora asupra societii. Indicatorii prezentai ofer, n general, informaii utile cu privire la progresele realizate n vederea atingerii obiectivelor politice globale ale Comisiei, precum i pentru monitorizarea performanei.

10.48. Comisia recunoate c raportul continu s fie un proces aflat n desfurare, cu un accent puternic n fiecare an asupra mbuntirilor posibile pentru anii urmtori. Cu toate acestea, Comisia are ndoieli cu privire la faptul c raportul poate ndeplini orice utilizare preconizat n procedura de descrcare de gestiune pentru a ncepe s furnizeze dovezi fiabile cu privire la realizrile politicilor UE nainte de ultima perioad a CFM.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

255

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.49. n cadrul activitilor sale de audit al performanei ale cror rezultate au fost publicate n rapoartele speciale din 2012, Curtea a identificat, ca i n anii anteriori, deficiene care afectau n integralitate ciclul standard de gestiune. n cele trei domenii specifice care au fcut obiectul analizei anul acesta, Curtea a constatat deficiene care afectau elemente eseniale ale sistemului de gestionare a performanei i de raportare cu privire la aceasta: obiectivele SMART i indicatorii adecvai afereni nu cunosc o utilizare consecvent n programele de cheltuieli, exist deficiene la nivelul calitii i al caracterului actual al datelor referitoare la performan i sustenabilitatea proiectelor finanate cu fonduri UE nu este ntotdeauna asigurat. Este important s se ia msurile necesare pentru remedierea acestor probleme pentru ca generaia viitoare de programe de cheltuieli s poat duce la obinerea rezultatelor scontate i la impactul dorit (a se vedea punctele 10.25-10.44).

Recomandri
10.50. Anexa 10.2 prezint rezultatul examinrii de ctre Curte a stadiului de aplicare a recomandrilor formulate n Raportul anual 2010. Curtea a prezentat ase recomandri n raportul respectiv (capitolul 8). Toate cele ase recomandri au fost puse n aplicare n anumite privine. Aceast evaluare a progreselor realizate se bazeaz pe urmtoarele observaii: (a) s-a constatat o evoluie pozitiv la nivel central n ceea ce privete orientrile oferite i managementul calitii (de exemplu, ameliorarea instruciunilor pentru elaborarea planurilor de gestiune 2013 i mbuntirea controlului calitii privind partea 1 din rapoartele anuale de activitate 2012); (b) persist anumite deficiene semnificative n rapoartele anuale de activitate examinate; (b) Comisia i continu eforturile de a mbunti rapoartele anuale de activitate. Acestea vor avea ca scop: s includ mai multe elemente de gestiune a performanei: stabilirea de obiective, indicatori de performan i obiectivele aferente la nivelul fiecrui program; s aprofundeze raportarea cu privire la modul n care au fost utilizate resursele financiare i umane pentru atingerea obiec tivelor de politic stabilite de Colegiu, precum i cu privire la modul n care aceste politici au generat valoare adugat la nivelul UE; s consolideze procesul intern de evaluare inter pares privind rapoartele anuale de activitate, inclusiv un accent mai mare asupra informaiilor privind performanele. 10.50.

(c) insuficiene evideniate n cadrul rapoartelor speciale elaborate de Curte.

256

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2013

OBSERVAIILE CURII

RSPUNSUL COMISIEI

10.51. n urma acestei examinri i pe baza constatrilor i a concluziilor exprimate pentru exerciiul 2012, Curtea formuleaz urmtoarele recomandri: Recomandarea 1: Comisia i organele legislative ar trebui s se asigure c se va pune accentul ntr-un grad suficient pe performan n perioada de programare urmtoare (2014-2020). n acest scop, este necesar s se fixeze un numr limitat de obiective suficient de specifice i nsoite de indicatori pertineni i s se defineasc rezultatele i impacturile scontate n regulamentele sectoriale sau prin alte forme de constrngere; Recomandarea 2: Comisia ar trebui s se asigure c exist o legtur clar ntre activitile derulate de direciile generale i obiectivele stabilite. La definirea acestor obiective, fiecare direcie general ar trebui s ia n considerare modalitatea de gestiune utilizat, dup caz, precum i rolul i responsabilitile care i revin.

10.51.

Propunerile Comisiei pentru programe n temeiul urmtorului cadru financiar multianual se concentreaz pe realizarea principalelor prio riti de politic i pe performan. Acestea au inclus elemente ale unui cadru de performan consolidat sub forma dispoziiilor privind obiectivele i indicatorii, procedurile de monitorizare, evaluare i cerinele de raportare. Cu toate acestea, n temeiul procedurii legis lative ordinare, att Consiliul, ct i Parlamentul European au responsabilitatea final pentru adoptarea actelor legislative de baz. Comisia i desfoar activitatea ntr-un mediu politic. Obiectivele de politic pe care le urmrete au, prin urmare, cauze multiple i sunt condiionate adesea de mediul extern n care serviciile Comisiei i desfoar activitatea. Stabilirea obiectivelor depinde, n principal, de politic i nu de modurile de gestiune, astfel cum a menionat Curtea. Mai mult, propunerile Comisiei pentru urmtoarea generaie de programe conin dispoziii care stabilesc contribuia preconizat a acestora la realizarea obiectivelor politice ale Uniunii.

14.11.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

257

ANEXA 10.1 LISTA RAPOARTELOR SPECIALE ADOPTATE DE CURTEA EUROPEAN DE CONTURI N DECURSUL ANULUI 2012 (1)

Nr. 1/2012 Eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare n domeniul securitii alimentare acordat de Uniunea European n Africa Subsaharian; Nr. 2/2012 Instrumentele financiare cofinanate de Fondul european de dezvoltare regional n vederea sprijinirii IMM-urilor; Nr. 3/2012 Fondurile structurale: a reuit Comisia s abordeze cu succes problema deficienelor identificate n cadrul sistemelor de gestiune i de control ale statelor membre?; Nr. 4/2012 Utilizarea fondurilor structurale i a Fondului de coeziune pentru cofinanarea de infrastructuri de transporturi n porturile maritime: o investiie eficace?; Nr. 5/2012 Sistemul informaional comun pentru relaiile externe (CRIS); Nr. 6/2012 Asistena acordat de Uniunea European comunitii cipriote turce; Nr. 7/2012 Reforma organizrii comune a pieei vitivinicole: progresele realizate pn n prezent; Nr. 8/2012 Direcionarea ajutorului acordat pentru modernizarea exploataiilor agricole; Nr. 9/2012 Audit privind sistemul de control care reglementeaz producia, procesarea, distribuia i importurile de produse ecologice; Nr. 10/2012 Eficacitatea perfecionrii profesionale a personalului n cadrul Comisiei Europene; Nr. 11/2012 Ajutoarele directe pentru vacile care alpteaz, precum i pentru femelele din speciile ovin i caprin n cadrul implementrii pariale a sistemului de pli unice; Nr. 12/2012 Au reuit Comisia i Eurostat s mbunteasc procesul viznd elaborarea de statistici europene fiabile i credibile?; Nr. 13/2012 Asistena pentru dezvoltare acordat de Uniunea European n domeniul alimentrii cu ap potabil i n cel al accesului la instalaii sanitare de baz n Africa Subsaharian; Nr. 14/2012 Punerea n aplicare a legislaiei UE privind igiena n abatoarele din rile care au aderat la Uniunea European ncepnd cu 2004; Nr. 15/2012 Gestionarea conflictelor de interese n cadrul unor agenii selectate ale UE; Nr. 16/2012 Eficacitatea schemei de plat unic pe suprafa, ca sistem tranzitoriu de sprijin pentru fermieri n noile state membre; Nr. 17/2012 Contribuia Fondului european de dezvoltare (FED) la o reea rutier sustenabil n Africa Subsaharian; Nr. 18/2012 Asistena acordat de Uniunea European pentru sprijinirea supremaiei legii n Kosovo; Nr. 19/2012 Raportul din 2011 privind situaia aciunilor ntreprinse n urma rapoartelor speciale ale Curii de Conturi Europene; Nr. 20/2012 Finanarea acordat n cadrul msurilor structurale pentru proiectele de infrastructur de gestionare a deeurilor municipale contribuie cu eficacitate la ndeplinirea de ctre statele membre a obiectivelor politicii UE n materie de deeuri?; Nr. 21/2012 Raportul cost-eficacitate al investiiilor n eficiena energetic efectuate n cadrul politicii de coeziune; Nr. 22/2012 Fondul european de integrare i Fondul european pentru refugiai contribuie n mod eficace la integrarea resortisanilor rilor tere?; Nr. 23/2012 Au reuit msurile structurale ale UE s sprijine cu succes regenerarea siturilor industriale i militare dezafectate?; Nr. 24/2012 Rspunsul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene la cutremurul produs n 2009 n regiunea Abruzzi: pertinena i costul aciunilor; Nr. 25/2012 S-au instituit instrumente n vederea monitorizrii eficacitii finanrii acordate prin Fondul social european pentru lucrtorii n vrst?.

(1) Rapoartele speciale ale Curii sunt disponibile spre consultare pe site-ul web al instituiei: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/publications/auditreportsandopinions/specialreports.

258

ANEXA 10.2 SITUAIA ACIUNILOR NTREPRINSE N URMA RECOMANDRILOR ANTERIOARE FORMULATE CU PRIVIRE LA OBINEREA DE REZULTATE PORNIND DE LA BUGETUL UE
Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare

RO

Exerciiu

Recomandarea Curii

Pus n aplicare integral

Pus n aplicare n Pus n Nepus n majo aplicare n aplicare ritatea anumite privinel privine or

Nu mai este apli cabil

Probe insufi ciente

Rspunsul Comisiei

Recomandarea 1: n cadrul rapoartelor anuale de activitate ale direciilor generale, ar trebui s se pun un accent mai mare asupra performanei, n special prin analizarea diferenelor dintre nivelurileint planificate i rezultatele obinute, precum i prin raportarea cu privire la economicitatea i la eficiena fondurilor UE (a se vedea punctul 8.53).

ncepnd cu RAA pe 2012, serviciile au obligaia de a include n partea 3 a RAA indicatorii-cheie privind buna gestiune financiar (eficacitate, eficien, economie) a finanrii comunitare i de a raporta anual rezultatele acestor indicatori. Respectiv, aceti indicatori s-ar putea baza, de exemplu, pe calitatea rezultatelor (% din deciziile contestate) ale proceselor de selecie a proiectelor, pe statistici privind durata de efectuare a plilor i pe economiile financiare realizate n cursul procesului de contractare. Pentru realizri, rezultate i, dac este cazul, indicatori de impact, ar putea fi ntr-adevr definite repere intermediare (de exemplu, cel puin prin verificarea tendinei). n ceea ce privete realizrile, este posibil s se defineasc repere pentru obiectivele multianuale cel puin la nivel de program. Mai mult, n cadrul activitilor pregtitoare pentru urmtorul cadru financiar, Comisia a inclus n toate propunerile sale legislative unele cerine suplimentare de mbuntire a calitii fazei de planificare: definirea obiectivelor generale i specifice, precum i a indicatorilor coneci. Comisia ntreprinde aciunea recomandat i a nceput deja un astfel de proces cu statele membre. Recomandarea va fi pus n aplicare pn la nceputul urmtoarei perioade de programare.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Recomandarea 2: Serviciile Comisiei ar trebui s defineasc, pentru nivelurile-int multianuale, repere intermediare adecvate, astfel nct progresele realizate s poat fi evaluate n mod adecvat (a se vedea punctul 8.54).

2010

Recomandarea 3: Comisia i statele membre, n contextul responsabi litilor care le revin pe de o parte, Comisiei, pe de alt parte, statelor membre n cadrul gestiunii partajate, ar trebui s stabileasc de comun acord indicatori de performan uniformizai i s asigure fiabilitatea informaiilor referitoare la nivelurile-int planificate i la rezultatele obinute (a se vedea punctul 8.56). Recomandarea 4: n cursul planificrii programelor de cheltuieli ale UE, Comisia i statele membre ar trebui s acorde o atenie mai mare definirii unor obiective SMART, precum i identificrii i reducerii riscurilor care ar putea aprea n timpul implementrii (a se vedea punctul 8.57).

Comisia depune ntotdeauna eforturi pentru a defini obiective SMART. Unele dintre criteriile SMART pot fi ndeplinite numai odat ce sunt analizate mpreun cu indicatorii afereni sau cu alte informaii din planurile de gestiune. Comisia a depus eforturi specifice, precum Ghidul privind stabilirea obiectivelor i indicatorilor anexat la instruciuni.

14.11.2013

14.11.2013

Analiza Curii cu privire la progresele realizate n curs de punere n aplicare Exerciiu Recomandarea Curii Pus n aplicare integral Pus n aplicare n Pus n Nepus n majo aplicare n aplicare ritatea anumite privinel privine or Nu mai este apli cabil Probe insufi ciente Rspunsul Comisiei

RO

Recomandarea 5: Rspunderea de gestiune ar trebui neleas i ca nsemnnd raportarea cu privire la rezultate pe baza unei corespondene ntre rezultatele prevzute n planul de gestionare i cele prezentate n raportul anual de activitate (a se vedea punctul 8.58).

Instruciunile permanente pentru planurile de gestiune i pentru rapoartele anuale de activitate au fost actualizate pentru a consolida corespondena ntre ateptrile legate de obiective i realizri, precum i pentru a explica even tualele divergene (cf. analiza decalajului). Instruciunile privind planurile de gestiune pentru 2013 prevd includerea unui nivel de baz atunci cnd sunt definite obiective generale (a se vedea partea 3; situaia actual), precum i obiective specifice (a se vedea partea 4: ultimele rezultate cunoscute). n cursul procesului de evaluare inter pares privind rapoartele anuale de activitate pe 2012, serviciile centrale au furnizat fiecrui grup de DG-uri un tabel indicnd comparabilitatea ntre obiective i indicatori aa cum sunt prezentai n planurile de gestiune pentru 2012.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

2010 Recomandarea 6: Comisia, n cooperare cu statele membre acolo unde este cazul n contextul gestiunii partajate, ar trebui s conceap i s exploateze sisteme de monitorizare i de control care s permit producerea unor informaii exhaustive i exacte cu privire la rezultate (a se vedea punctul 8.58). X

Pentru programele n gestiune partajat, Comisia a propus autoritii legislative anumite cerine eseniale pentru proiectarea sistemelor n vederea elaborrii informaiilor cu privire la rezultate n contextul reglementrilor viitoare, ulterioare anului 2013. Rspunderea pentru exploatarea acestor sisteme n sensul furnizrii de informaii complete i exacte privind rezultatele revine statelor membre n conformitate cu repartizarea competenelor n cadrul gestiunii partajate. A se vedea ca exemplu COM(2011) 615 din 14 martie 2012, propunere de regulament privind dispoziiile comune aplicabile fondurilor structurale, n special articolul 9 referitor la obiectivele tematice, articolul 47 privind evaluarea, precum i anexa 1 privind metoda de stabilire a unui cadru de performan.

259

S-ar putea să vă placă și