Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat A. I.

Cuza din Iai Facultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

SVETLA A !EL IC
"ru#a $% TE&'IE EC& &!IC(

ESEU

SPECIFICUL PRIVATIZRII N REPUBLICA MOLDOVA

Profesor: T'USEVICI Ala) *r. conf.

+,l-i .$/.

CU0'I S1
CUPRINS:.......................................................................................................................................3 1.Specificul privatizrii n Republica ol!ova..............................................................................." 2.#or$ele !e privatizare n Republica ol!ova.............................................................................% 3.&tapele privatizrii n Republica ol!ova...................................................................................' (.Scopurile puse n ti$pul privatizrii n Republica ol!ova......................................................1) ".Proble$ele cu care s*a confruntat privatizarea n Republica ol!ova......................................11 %.+vanta,ele -i !ezavanta,ele privatizrii !in Republica ol!ova...............................................12 .iblio/rafie:...................................................................................................................................13

/. Esen-a no-iunii de #rivatizare


Privatizarea: transfer al propriet0ii unor ntreprin!eri !in sectorul public ctre sectorul privat1 fie c acestea provin sau nu !intr*o na0ionalizare anterioar. Privatizarea este $ai co$ple2 !ec3t o na0ionalizare inversat: ea se poate realiza prin ofert public 4necesit3n! o pia0 financiar $atur51 prin cesiune1 ctre ac6izitori ale-i1 prin rscu$prarea !e ctre salaria0i1 prin !istribuire e/al !e cupoane cet0enilor sau prin co$binarea acestor proce!ee !iverse. 7n func0ie !e obiectivul ur$rit1 ale/erea unei solu0ii !epin!e !e conte2tul local. 8 privatizare poate fi !oar par0ial. &a poate fi1 !e ase$enea1 reticent: ale/erea unei $o!alit0i care las /uvernan0ilor sau prietenilor lor controlul efectiv asupra ntreprin!erii9 constituirea unui nucleu !e ac0ionari si/uri9 cesiunea ctre ntreprin!eri private necapitaliste. Interesul politic1 $e!iatic -i teoretic pentru privatizri ncepe s se $anifeste spre sf3r-itul anilor 1:')1 c3n! cre-terea econo$ic !in perioa!a celor ;treizeci !e ani /lorio-i< nu $ai este suficient pentru a acoperi costurile politicilor =e>nesiene. +$plificat n !ecursul !eceniului ur$tor1 !ezbaterea se i$pune si$ultan n 3 circu$stan0e !istincte: 15 7n 0rile in!ustriale1 un!e perenitatea2 protec0iei sociale este a$enin0at !e criza sa bu/etar9 un sector public pletoric3 nu $ai este1 n sine1 o /aran0ie a pro/resului social -i c6iar 6an!icapeaz statul n n!eplinirea $isiunilor sale !e interes /eneral -i !e ec6itate. ?ia/nosticul transcen!e cliva,ele( politice tra!i0ionale n nu$eroase 0ri1 cu e2cep0ia re$arcat a #ran0ei1 care se pre/te-te s*-i e2tin! $asiv sectorul public. 25 35 7n 0rile n curs !e !ezvoltare1 confruntate cu e-ecul strate/iilor !e !ezvoltare 7n econo$iile n tranzi0ie1 un!e reconstruc0ia unei econo$ii !e pia0 va ur$a n bazate pe conceptul !e stat ;$otor al cre-terii<. cur3n! prbu-irii $o!elelor !e econo$ie socialist practicate !e re/i$urile co$uniste europene. Scopurile !e baz ale privatizrii sunt: crearea !e con!i0ii pentru restructurarea1 stabilizarea -i !ezvoltarea econo$iei9 lr/irea sectorului privat9 atra/erea investitorilor: persoane fizice -i ,uri!ice1 auto6tone -i strine la privatizarea obiectivelor9 !ezvoltarea pie0ii valorilor $obiliare -i a pie0ii i$obiliare9

Cesiune1 cesiuni1 s.f. @ trans$iterea !e ctre o persoan altei persoane a unui !rept !e crean0 cu titlu oneros n te$eiul unui contract. 2 Prenitate1 s.f. @ !urabilitate1 persisten0. 3 Pletoric1 *1 pletorici1 *ce1 a!,. @ care este n nu$r prea $are9 supraabun!ent. ( Cliva,1 cliva,e1 s.n. @ clivare9 proprietate !e a se !esface n plci sau n la$e cu suprafe0e plane.

folosirea $ai eficient a capacit0ilor !e pro!uc0ie ale ntreprin!erilor1 pro!ucerea $rfurilor 4prestarea serviciilor5 co$petitive -i e2tin!erea pie0ii !e !esfacere a acestora.

Principiile !e baz ale privatizrii sunt: asi/urarea protec0iei sociale a popula0iei9 accesul liber -i e/alitatea n !repturi pentru to0i participan0ii la procesul !e privatizare9 nstrinarea bunurilor statului sau ale unit0ilor a!$inistrativ*teritoriale1 at3t cu plat1 c3t -i n $o! /ratuit9 transparen0a -i publicitatea procesului !e privatizare9 acu$ularea veniturilor la bu/et9 acor!area anu$itor facilit0i1 !up caz1 salaria0ilor ntreprin!erilor supuse privatizrii1 inclusiv fon!area !e ntreprin!eri populare9 respectarea le/isla0iei n vi/oare n procesul !e privatizare9 utilizarea $eto!elor !e $ar=etin/ bazate pe concuren01 transparen0a1 infor$area a$pl a poten0ialilor investitori1 a popula0iei !espre obiectivele -i rezultatele privatizrii. Privatizarea se a!$ite n toate !o$eniile -i ra$urile econo$iei -i se e2tin!e asupra tuturor obiectivelor1 cu e2cep0ia celor care1 potrivit le/ii1 nu pot fi supuse privatizrii. 8biective ale privatizrii sunt ntreprin!erile1 institu0iile -i co$ple2ele patri$oniale unice1 valorile $obiliare 4cotele !e participa0ie5 !in societ0ile co$erciale1 incluse n pro/ra$ele !e privatizare.

/. S#ecificul #rivatiz,rii 2n 'e#u3lica !oldova


Ae$a privatizrii a !evenit una !intre cele $ai actuale n via0a econo$ic a 0rii noastre. Refor$a propriet0ii n Republica ol!ova a luat start !up a!optarea la ( iulie 1::1 a Be/ii cu ol!ova1 crearea unui sector privat privire la privatizare. Privatizarea propriu*zis n Republica Privatizarea n Republica

eficient a !e$arat abia n iulie 1::(1 !up a!optarea pri$ului pro/ra$ !e privatizare. ol!ova a avut ca scop re!istribuirea bunurilor statului ntre cet0eni -i $o!ernizarea rolului statului n econo$ia na0ional pe ur$toarele ci: retra/erea pro/resiv a statului !in activit0ile pro!uctive1 n care sectorul privat $o!ificarea func0iilor re/ulatorii ale statului n scopul asi/urrii unui $e!iu

!evine un pro!uctor $ai eficient !e bunuri -i servicii9 favorabil !ezvoltrii antreprenoriatului -i concentrarea eforturilor la solu0ionarea proble$elor esen0iale ale societ0ii. "

7n acest conte2t1 privatizarea a fost conceput ca una !intre cele $ai i$portante co$ponente ale refor$ei econo$ice1 proprietatea privat fiin! n toat lu$ea /aran0ia stabilit0ii econo$ice -i sociale a unei 0ri. ?e la bun nceput n Republica ol!ova s*a consi!erat foarte i$portant ca privatizarea s fie efectuat n $o! corect1 asi/ur3n!u*se1 n pri$ul r3n!1 ec6itatea social1 cre-terea eficien0ei econo$ice n ur$a crerii unui sector privat eficient prin privatizarea ur/ent a patri$oniului !e stat. ?in aceste $otive -i 0in3n!u*se cont !e $entalitatea e/alitarist -i atitu!inea suspicioas a popula0iei fa0 !e privatizare1 Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::3*1::( -i Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::"*1::% au prevzut co$binarea repartizrii /ratuite cet0enilor a patri$oniului !e stat prin inter$e!iul bonurilor patri$oniale -i privatizarea contra $i,loace bne-ti. +stfel1 privatizarea n $as contra bonuri patri$oniale a avut o orientare n e2clusivitate social1 av3n! !rept scop sc6i$barea fun!a$ental a structurii rela0iilor !e proprietate n con!i0ii !e transparen0 -i fr tensiuni sociale1 crearea sectorului privat al econo$iei -i a unei pturi sociale noi @ cea a proprietarilor priva0i. Aoto!at1 este !e $en0ionat faptul c e2perien0a altor 0ri !e$onstreaz c aceste !ou principii @ !istribuirea /ratuit -i co$ercializarea contra bani @ au fost cele $ai accesibile pentru o parte !in 0rile postsocialiste1 n pofi!a unor feno$ene ne/ative ce le nso0esc. Nu nt3$pltor ele au !evenit cele $ai frecvente n ntre/ spa0iul postsocialist.

.. Formele de #rivatizare 2n 'e#u3lica !oldova


?ocu$entul !e te$elie al pro/ra$ului !e refor$are a propriet0ii a !evenit Be/ea cu privire la privatizare1 a!optat n iulie 1::1. 7n confor$itate cu e2perien0a Ce6iei -i a Rusiei1 a fost !eter$inat $o!elul !e bonuri patri$oniale. Caloarea bonului patri$onial no$inal1 care nu era consi!erat ca obiect !e v3nzare*cu$prare -i pe care putea s*1 pri$easc fiecare cet0ean al republicii1 era stabilit propor0ional n func0ie !e !urata vec6i$ii n $unc. .onul oferea posibilitatea !e a pri$i /ratis o parte !in proprietatea !e stat -i !e a privatiza aparta$entele !e stat. 7n $artie 1::3 a fost aprobat Pro/ra$ul !e privatizare n $as1 iar peste ") !e acte nor$ative -i le/islative au constituit baza lui ,uri!ic. a,oritatea obiectelor 4circa ') procente5 au fost privatizate prin inter$e!iul fon!urilor !e investi0ii -i co$paniilor !e trust. 7ns1 s*a !ove!it a fi reu-it for$ula crerii asocia0iilor !e cet0eni. "21% procente !in obiectele privatizate prin licita0ii -i cu ;stri/areD -i concurs au fost privatizate !e asocia0iile !e cet0eni. Cele $ai $ulte fon!uri -i co$panii !e trust au !esf-urat o %

a$pl activitate !e colectare a bonurilor -i !e participare la licita0ii. +nu$e ele au !evenit veri/a fr !e care ar fi fost i$posibil privatizarea n ter$ene at3t !e re!use. Privatizarea accelerat a fost i$pulsionat -i !e !esf-urarea ei n $o! centralizat. 7n principiu1 privatizarea a !ecurs or/anizat /ra0ie eforturilor Euvernului1 ale teritoriale !in ca!rul inisterului Privatizrii -i +!$inistrrii Propriet0ii !e Stat1 ale $inisterelor !e ra$ur -i ale or/anelor inisterului Privatizrii. Cu a!evrat1 o ase$enea $eto! ;orto!o2alD n practica $on!ial e2ist -i1 printre altele1 -i*a !e$onstrat eficien0a. +spectul ne/ativ al ei este c or/anele puterii locale practic nu au participat la privatizare. Participarea cet0enilor la acest proces s*a re!us1 n realitate1 !oar la trans$iterea bonului no$inal.

%. Eta#ele #rivatiz,rii 2n 'e#u3lica !oldova


Conven0ional procesul privatizrii n perioa!a anilor 1::3*2))2 poate fi $pr0it n patru etape. Etapa I @ Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::3*1::( 8biectivele pro/ra$ului: privatizarea contra bonurilor patri$oniale. Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::3*1::(1 a!optat la 12 $artie 1::3 4Fotr3rea Parla$entului R. . nr. 1333*GII51 preve!ea privatizarea inte/ral contra bonuri patri$oniale a 1""" !e ntreprin!eri $ari1 $e!ii -i $ici1 privatizarea par0ial contra bonuri a 1: ntreprin!eri 4p3n la 2)H !in valoarea lor51 vin!erea a 3' !e construc0ii nefinalizate contra $i,loacelor bne-ti -i a ' construc0ii nefinalizate contra valut convertibil1 precu$ -i privatizarea spa0iului locativ !e stat. 7ns realizarea Pro/ra$ului i$e!iat !up a!optarea lui nu a fost posibil !in ur$toarele consi!erente: 1. 2. 3. nu erau !efinitivate listele cet0enilor crora ur$a s li se elibereze bonuri patri$oniale9 nu era evaluat patri$oniul !e stat pasibil" !e privatizare9 nu era calculat valoarea unui an !e $unc.

+ceste calcule au fost finalizate n au/ust 1::3. Patri$oniul !e stat pasibil !e privatizare a fost evaluat la 1)1( $lr!. !e unit0i $onetare1 iar vec6i$ea total !e $unc pe teritoriul 0rii a cet0enilor inclu-i n liste a constituit %31I)))) !e ani @ $unc. 7n consecin01 costul unei cote* pr0i a bonului patri$onial a constituit 1%))) unit0i $onetare. Situa0ia real nu per$itea nceperea privatizrii n $as1 !eoarece nu erau elaborate $ecanis$ele -i $eto!ele !e reor/anizare a ntreprin!erilor !e stat -i !e aren! n societ0i pe ac0iuni1 !e esti$are a patri$oniului !e stat1 a pro!usului !e aren!1 !e !eter$inare a pre0ului ini0ial al co$ple2elor patri$oniale1 precu$ -i al ac0iunilor1 !e licitare n $as a ntreprin!erilor $ari -i $e!ii.
"

Pasibil1 *1 pasibili1 *e1 a!,. @ care poate sau trebuie s fie supus laJ1 susceptibil !eJ .

'

Etapa II @ Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::"*1::% 8biectivele pro/ra$ului: finalizarea privatizrii contra bonuri patri$oniale -i !e$ararea privatizrii contra $i,loace bne-ti1 for$area +socia0iilor !e proprietari ai locuin0elor privatizate1 !e$ararea proiectului*pilot ;P$3nt<. Pro/ra$ul !e privatizare pentru anii 1::"*1::% a fost a!optat la 1" $artie 1::"1 spre !eosebire !e cel prece!ent1 pro/ra$ul !at preve!ea o varietate $ai $are a obiectelor -i $eto!elor privatizrii n func0ie !e /ra!ul !eetatizrii % patri$oniului ntreprin!erilor1 incluz3n! listele obiectelor supuse privatizrii contra bonuri patri$oniale -i contra $i,loace bne-ti. +stfel1 Pro/ra$ul !e privatizare pentru anii 1::"*1::% preve!ea trecerea !e la privatizarea episo!ic la privatizarea n $as1 finalizarea privatizrii contra bonuri patri$oniale -i !e$ararea privatizrii contra $i,loace bne-ti1 sc6i$barea pozitiv n atitu!inea fa0 !e refor$ele !e pia0. Pro/ra$ul !e privatizare avea ur$toarele sarcini principale: 1. 2. 3. (. ". %. crearea anu$itor con!i0ii pentru stabilirea1 restructurarea -i !ezvoltarea econo$iei na0ionale9 lr/irea pturii !e proprietari -i cre-terea pon!erii sectorului privat n econo$ie9 construirea unui $ecanis$ eficient !e /estionare corporativ a noilor subiec0i econo$ici9 !ezvoltarea pie0ei secun!are pentru ac0iuni -i 63rtii !e valoare1 a altor institu0ii ale infrastructurii econo$iei !e pia09 asi/urarea protec0iei sociale a popula0iei prin continuarea privatizrii contra bonuri patri$oniale9 finalizarea procesului !e privatizare contra bonuri patri$oniale. Confor$ pro/ra$ului a fost efectuat privatizarea n $as contra bonuri patri$oniale1 !eclan-at privatizarea contra $i,loace bne-ti1 continuat privatizarea fon!ului !e locuin0e1 a fost e2tins aria privatizrii1 fiin! incluse activele neutilizate ale ntreprin!erilor !e stat1 terenurilor !in ntovr-irile po$icole1 obiectele !e caracter unicat1 au fost !istribuite cote !e teren a/ricol n natur -i titlurile ce confir$a !reptul !e proprietate asupra cotei !e teren ec6ivalent. Etapa III @ Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::'*1::I 8biectivele Pro/ra$ului: privatizarea patri$oniului public e2clusiv contra $i,loace bne-ti1 i$ple$entarea unor $o!alit0i noi !e privatizare: concursuri investi0ionale1 privatizarea terenurilor aferente ntreprin!erilor privatizate1 privatizarea ncperilor aren!ate1 e2punerea -i

&tatiza1 etatizez1 vb. I. Aranz. @ a tece un bun n a!$inistrarea statului.

co$ercializarea $asiv prin inter$e!iul .ursei !e Calori a pac6etelor !e ac0iuni ale statului1 inclusiv -i nesolicitate contra bonuri patri$oniale. Privatizarea n perioa!a sus*nu$it a !erulat confor$ celui !e al treilea pro/ra$ !e privatizare a!optat la 3 septe$brie 1::'1 care a $arcat nceputul unei noi etape a procesului !e privatizare n Republica ol!ova. 7n procesul privatizrii n aceast perioa! s*a tins !e a asi/ura at3t ob0inerea veniturilor pentru bu/et1 c3t -i atra/erea investi0iilor pentru relansarea ntreprin!erilor. +ceast etap s*a caracterizat prin privatizarea patri$oniului public contra $i,loace bne-ti1 e2tin!erea sferei ntreprin!erilor supuse privatizrii1 inclusiv prin inclu!erea celor !in infrastructur1 !iversificarea $eto!elor !e privatizare1 restructurarea ntreprin!erilor privatizate1 atra/erea !e investi0ii n econo$ie1 precu$ -i racor!area proceselor !e privatizare la pia0a capitalului. Pro/ra$ul a fost orientat -i spre solu0ionarea unor proble$e $a,ore ale econo$iei n tranzi0ie: 1. atra/erea investitorilor locali -i strini1 strate/ici -i financiari n activitatea !e pro!uc0ie9 2. relansarea -i consoli!area cre-terii econo$ice1 iar prin aceasta @ /enerarea !e noi locuri !e $unc9 3. !ezvoltarea pie0ei !e capital1 inclusiv a pie0ei $obiliare9 (. cre-terea veniturilor statului -i re!ucerea cerin0elor !e subven0ionare a ntreprin!erilor !e stat9 ". constituirea con!ucerii corporative eficiente n ntreprin!erile privatizate9 %. relansarea -i transfor$area lor n unit0i viabile -i profitabile. Etapa IV @ Pro/ra$ul !e stat !e privatizare pentru anii 1::'*1::I 4prelun/it pentru anii 1:::*2))25 8biectivele pro/ra$ului: crearea con!i0iilor pentru for$area sectorului privat n ra$urile cu caracter !e $onopol ale infrastructurii: co$ple2ul ener/etic1 siste$ul !e co$unica0ii1 privatizarea unor obiecte la un pre0 si$bolic !e 1 leu1 finalizarea Pro/ra$ului Na0ional ;P$3nt<. Privatizarea n perioa!a !at a !erulat n baza celui !e*al treilea pro/ra$ pentru anii K:'*K:I1 care a fost esen0ial $o!ificat1 co$pletat prin Be/ea R. . nr. 1"%%*GIII !in 2%.)2.:I -i Be/ea R. . nr. 3"I*GIC !in 1".)(.::1 -i prelun/it p3n la 31 !ece$brie 2))2. +ceast etap s*a $anifestat prin nceperea privatizrii obiectelor $ari1 finalizarea pro/ra$ului na0ional ;P$3nt<1 accelerarea procesului !e privatizare prin concursuri investi0ionale1 .ursa !e valori1 v3nzarea ncperilor aren!ate1 terenurilor aferente1 e2punerea obiectelor ce sta0ioneaz -i acu$uleaz !atorii1 spre v3nzarea la pre0 si$bolic. Pe parcursul perioa!ei vizate acu$ulrile la .u/etul !e :

stat au constituit "')I: $ii lei1 n ur$a privatizrii patri$oniului statului prin inter$e!iul concursurilor investi0ionale1 ne/ocierilor !irecte1 inclusiv -i !e la privatizarea n rate a patri$oniului !e stat1 .ursa !e valori -.a.

4. Sco#urile #use 2n tim#ul #rivatiz,rii 2n 'e#u3lica !oldova


Co$ple2itatea perioa!ei !e privatizare n Republica ur$toarelor proble$e: 1. Crearea infrastructurii ,uri!ice pentru sectorul privat: !repturile co$erciale -i contractuale1 le/isla0ia $uncii1 le/ile !e asi/urare a snt0ii -i $e!iului a$biant9 re/uli1 ce re/le$enteaz activitatea ntreprin!erilor -i co$paniilor $i2te cu capital strin9 proce!ura ,u!iciar pentru asi/urarea rezolvrii liti/iilor -i eficien0ei le/ilor. 2. &laborarea siste$ului !e i$pozitare a sectorului privat: !eter$inarea re/ulilor !e /estionare contabil1 or/anizarea oficiilor fiscale pentru ncasarea i$pozitelor !in sectorul privat. 3. &laborarea noilor re/le$entri func0ionale ale sectorului financiar: !eter$inarea for$elor !e /estiune a !rilor !e sea$ financiare1 n care rezultatele activit0ii ntreprin!erilor trebuie prezentate bncilor -i ac0ionarilor9 crearea unui siste$ !e re/lare a activit0ii bancare. (. ?eter$inarea !repturilor !e proprietate asupra activelor reale: a!optarea le/ilor1 ce re/le$enteaz trecerea propriet0ii !irecte -i rela0iile !intre proprietarii financiari -i aren!a-ii lor9 rezolvarea proble$elor le/ate !e restituirea propriet0ii confiscate !e stat. Sc6i$bul interna0ional: !eter$inarea re/ulilor1 ce re/le$enteaz cu$prarea -i realizarea valutei -i $rfurilor strine !e ctre fir$ele -i persoanele cu proprietatea privat9 !eter$inarea re/ulilor analoa/e pentru ntreprin!erile1 care nu sunt nc privatizate. Refor$a n sfera pre0urilor: ntreprin!erilor privatizate este necesar a le oferi libertatea pre0urilor1 ns la etapa ini0ial !e tranzi0ie pentru n!eplinirea bu/etului !e stat este necesar $a,orarea pre0urilor la $a,oritatea $rfurilor !e lar/ consu$1 care anterior se realizau la pre0uri ce nu acopereau c6eltuielile. ol!ova necesit rezolvarea

1)

Protec0ia social: intro!ucerea siste$ului in!e$niza0iilor ' !e -o$a,9 preve!erea a,utorului 4n natur sau bani5 persoanelor social$ente vulnerabile !in cauza refor$elor. Stabilizarea la nivel $acroecono$ic: este necesar a /estiona bu/etul !e stat astfel nc3t1 s fie evitat !eficitul1 s fie re/lat volu$ul cre!itelor1 oferite !e siste$ul bancar. Privatizarea $ic: trans$iterea n aren! persoanelor private a autobuselor -i autoca$ioanelor1 $a/azinelor1 restaurantelor1 atelierelor etc.1 oferirea !reptului fir$elor private !e a cu$pra serviciile cii ferate1 porturilor -i altor ntreprin!eri cu proprietate !e stat. Privatizarea n $as: trans$iterea ntreprin!erilor $e!ii -i $ari n sectorul privat9 a!$inistrarea ntreprin!erilor care nc nu au fost privatizate. Reor/anizarea sferei financiare: !e/revareaI bncilor !e stat !e !atorii !isperate -i capitalizarea lor9 privatizarea bncilor !e stat9 a!$inistrarea acestor bnci1 inclusiv or/anizarea procesului !e eliberare a $pru$uturilor pentru noile ntreprin!eri private.

5. 0ro3lemele cu care s6a confruntat #rivatizarea 2n 'e#u3lica !oldova


7n Republica ol!ova privatizarea a !erulat !estul !e anevoios !in cauza lipsei con!i0iilor necesare. Una !in aceste con!i0ii favorabile este prezen0a subiec0ilor care pose! !reptul !e a /uverna proprietatea !in nu$ele statului. ?e obicei1 astfel !e subiec0ii sunt 6ol!in/urile care se afl sub controlul puterii le/islative. ol!ova nu avea astfel !e structuri -i inisterului !e aceea !reptul !e !iri,are a privatizrii a fost acor!at structurilor !e stat @

Privatizrii -i +!$inistrrii Propriet0ii !e Stat. +ceasta a contribuit la birocratizarea privatizrii la toate nivelurile acestui proces -i a transfor$at*o ntr*un scop -i nu n $i,loc !e atin/ere a rezultatelor econo$ice prielnice. 8 alt con!i0ie a privatizrii !e succes este prezen0a unei infrastructuri !ezvoltate: a bncilor co$erciale1 a fon!urilor !e investi0ii1 a burselor !e valori1 care asi/ur $i-carea liber a 63rtiilor !e valoare. ai era necesar -i un ca!ru ,uri!ic a!ecvat. ol!ova era capacitatea foarte re!us a pie0elor financiare1 a!ic a Ceea ce $ai lipsea n 7n

acu$ulrilor bne-ti necesare ale popula0iei -i a capitalurilor !isponibile ale antreprenorilor. ol!ova aceste pre$ize !e fapt lipseau1 ns procesul !e privatizare a fost for0at !e for0ele politice aflate la con!ucerea 0rii. 7n !ecurs !e un an -i ,u$tate n proprietatea privat au fost transfor$ate 223" !e ntreprin!eri -i 1:1 $ii !e aparta$ente. ?e-i sectorul privat ntr*un scurt ti$p a !evenit $a,oritar n econo$ia na0ional1 privatizarea nu a /enerat efecte prepon!erent pozitive n via0a econo$ico*social a 0rii.
'

In!e$niza0ie1 in!e$niza0ii1 s.f. @ su$ !e bani care se acor! cuiva n afara salariului1 !estinat s acopere c6eltuielile fcute !e un an/a,at n scopul n!eplinirii unei sarcini !e serviciu. I + !e/reva1 !e/revez1 vb. @ a sc!ea1 a re!uce sarcinile sau obli/a0iile i$puse unei persoane fizice sau unei institu0ii.

11

7. Avanta8ele i dezavanta8ele #rivatiz,rii din 'e#u3lica !oldova


Privatizarea !in Republica sunt: a asi/urat restructurarea siste$ului !e proprietate prin transferul $a,orit0ii obiectului propriet0ii !e la stat la cet0eni 4cre-terea consi!erabil a nu$rului !e subiec0i ai propriet0ii59 a creat suportul pentru restructurarea ansa$blului !e rela0ii econo$ice9 a $o!ificat ra!ical confi/ura0ia subiec0ilor i$plica0i n procesele !e pro!uc0ie1 reparti0ie1 sc6i$b1 consu$ 4se !ezvolt co$petivitatea ntre a/en0ii econo$ici1 spore-te preocuparea pentru eficien0a activit0ilor -i a rela0iilor n care sunt i$plica0i59 a /enerat $o!ificarea substan0ial a structurii sociale a 0rii9 a creat terenul pentru restructurarea siste$ului !e interese econo$ice ale cet0enilor9 a !eter$inat profun!e $uta0ii n $entalitatea -i co$porta$entul cet0enilor 4in!ivi!ul se $anifest prin !repturi -i rspun!eri $ult $ai $ari59 7ns pe l3n/ avanta,e1 privatizarea $ai are -i unele !ezavanta,e: cre-terea infla0iei9 !eteriorarea cursului valutar9 cre-terea -o$a,ului9 !eficitul balan0ei co$erciale -i a celei !e pl0i9 nrut0irea nivelului !e trai a $a,orit0ii popula0iei9 accentuarea tensiunilor sociale9 afectarea obiectului propriet0ii 4!i$inuarea lui1 restructurri ina!ecvate1 etc.59 birocratizarea procesului !e privatizare. ol!ova a avut -i plusuri1 -i $inusuri. +vanta,ele privatizrii

12

+i3lio9rafie1
1. +ca!e$ia !e -tiin0e a C6.: Pantos1 2))2. p. 'I*:3 2. .arbro-ie1 &caterina. Politica !e !ezvoltare a sectorului privat. C6. : S.n.1 1::I. 1'" p. 3. Eu0u1 Ion. Republica ol!ova: econo$ia n tranzi0ie. C6.: Bitera1 1::I. (. Lessua1 Clau!e9 Babrousse1 Cristian9 Citrz1 ?avi!. ?ic0ionar !e -tiin0e econo$ice. C6: +rc: 7. &. P. ;Mtiin0a<1 2))%. 1)(Ip. IS.N :'I*::'"*%1*(12*2 ". 8u-1 Nicon9 Sanalati1 Ion. ;Privatizarea n Republica 1%'. %. Aofan1 Aatiana. ;&volu0ia procesului privatizrii n Republica &cono$ica: Rev. Mt.*!i!actic1 2))31 nr. 14(151 p. 3'*(). ol!ova<. ol!ova: aspecte econo$ice -i sociale<. Col I: Mtiin0e filolo/ice1 psi6olo/ice1 pe!a/o/ice -i social*politice1 2))%. p. 1%(* ol!ovei1 inisterul econo$iei al Republicii ol!ova1 Centrul !e stu!iere al proble$elor pie0ii. ;Republica ol!ova: !i$ensiunile refor$elor<.

13