Sunteți pe pagina 1din 5

Recomandarea nr. 40 Cu privire la practica judiciar la examinarea cauzelor civile cu participarea procurorului n temeiul art. 71 alin.

3 CPC innd cont de exi ten!a unor opinii di"erite n ceea ce prive#te participarea procurorului la examinarea pricinilor civile intentate n temeiul art. 71 alin. $3% CPC& Curtea 'uprem de (u ti!ie men!ioneaz urmtoarele. Potrivit art. 14 din )e*ea cu privire la procuratur nr. +,4-./0 din +1.1+.+002& procurorul particip& n condi!iile le*ii& la examinarea cauzelor civile #i contraven!ionale n calitate de participant la proce & n care procedura a "o t intentat de Procuratur au n care participarea procurorului e te prevzut de le*e. 3n con"ormitate cu art. 71 alin. $1% CPC& procurorul particip la judecarea pricinilor civile n prim in tan! n calitate de participant la proce dac el n u#i la pornit n condi!iile le*ii& iar alin. $3% al ace tui articol prevede c& procurorul e te n drept adre eze n judecat o ac!iune au o cerere n aprarea drepturilor #i intere elor tatului #i ale ociet!ii ce !in de4 a% "ormarea #i executarea 5u*etului6 5% protec!ia propriet!ii a"late n po e iunea exclu iv a tatului6 c% recuperarea prejudiciului cauzat tatului6 d% conte tarea contractului care lezeaz tatul n intere ele lui6 "% declararea& n condi!iile le*ii& a actelor normative ale autorit!ilor pu5lice& ale altor or*ane #i or*aniza!ii& ale per oanelor o"iciale au "unc!ionarilor pu5lici ca "iind nule6 *% perceperea n 5ene"iciul tatului a 5unurilor do5ndite ilicit6 i% protec!ia mediului nconjurtor6 j% alte cazuri prevzute de le*e. 7i pozi!iile literelor e) #i h) din textul ace tui articol& care inve teau procurorul cu dreptul de a intenta ac!iuni privind perceperea unei ume n 5ene"iciul a*en!ilor economici& n al cror capital tatutar tatul are cot-parte& #i privind anularea nre*i trrii #i lic8idarea per oanei juridice n cazul nclcrii modului ta5ilit de con tituire& precum #i urmrirea veniturilor ei ilicite& au fost excluse prin Legea nr.155 din 05.07.2012, n vigoare 30.11.2012. Con"orm art. 1 lit. c% din )e*ea contencio ului admini trativ nr. 7,3-.0/ din 10.0+.+000& procurorul& ca u5iect cu drept de e izare n contencio ul admini trativ& n condi!iile art. 1 din Codul de procedur civil& atac actele emi e de autorit!ile pu5lice. Re"eritor la prevederile art. 1 CPC& la care e "ace re"erire n norma citat& urmeaz de men!ionat c& la momentul adoptrii )e*ii contencio ului admini trativ& erau n vi*oare prevederile Codului de procedur civil adoptat la +9.1+.1,94& iar potrivit art. 1 alin. 4% al ace tui cod& in tan!a de judecat ncepea judecarea pricinilor civile la cererea procurorului& n cazul n care era nece ar a apra drepturile #i intere ele le*itime ale minorilor& per oanelor n vr t& 8andicapa!ilor& intereselor statului i ale societii.
1

:rticolul 1 din Codul de procedur civil& adoptat prin )e*ea nr. ++1 din 30.03.+003 prevede acce ul li5er la ju ti!ie tuturor per oanelor intere ate #i nu con!ine re*lementri re"eritoare la participarea procurorului la judecarea pricinilor civile. : emenea re*lementri e con!in n art. 71 CPC. 3ntruct prevederile art. 1 lit. c% din )e*ea contencio ului admini trativ nu au "o t adu e n concordan! cu di pozi!iile Codului de procedur civil& n vi*oare din 1+.09.+003& procurorul poate ataca actele emi e de autorit!ile pu5lice n condi!iile art. 71 CPC. Prin pri ma art. 1, din )e*ea cu privire la procuratur e peci"ic condi!iile de conte tarea a actului admini trativ de ctre procuror& #i anume4 $1% 7ac n exercitarea atri5u!iilor a depi tat acte admini trative ile*ale cu caracter normativ au individual& emi e de un or*an au de o per oan cu "unc!ie de r pundere& care ncalc drepturile #i li5ert!ile cet!eanului& procurorul e te n drept le conte te cu recur . $+% Recur ul va "i examinat de or*anul re pectiv au de per oana cu "unc!ie de r pundere n termen de 10 zile de la data primirii ace tuia& iar n cazul examinrii de un or*an cole*ial& la prima lui #edin!. Rezultatele examinrii recur ului e comunic imediat n cri procurorului. $3% 3n caz de re pin*ere nentemeiat au de neexaminare a recur ului& procurorul e te n drept reclame actul admini trativ n in tan! de judecat competent pentru a "i declarat nul. 3n context& e men!ioneaz c )e*ea cu privire la procuratur nr. +,4-./0 din +1.1+.+002 e te ulterioar )e*ii contencio ului admini trativ #i Codului de procedur civil& adoptat prin )e*ea nr. ++1 din 30.03.+003. Re pectiv& prevederile )e*ii contencio ului admini trativ #i ale Codului de procedur civil ce re*lementeaz participarea procurorului la examinarea pricinilor civile urmeaz a "i aplicate #i prin pri ma prevederilor )e*ii cu privire la procuratur ce re*lementeaz raporturi imilare. Raportnd prevederile art. 1 din )e*ea contencio ului admini trativ la prevederile art. 1, din )e*ea cu privire la procuratur e conc8ide c procurorul poate conte ta actele admini trative n condi!iile art. 71 alin. $3% CPC n cazurile n care& potrivit art. 1, din )e*ea cu privire la procuratur& ca urmare a exercitrii atribuiilor a depistat acte admini trative ile*ale. 7in textul ace tor norme nu rezult mputernicirile procurorului de a e adre a cu ac!iune au cu o cerere n in tan!a de judecat& n aprarea drepturilor #i intere elor tatului #i ale ociet!ii& din numele unor autorit!i au u5diviziuni ale ace tora. ;r& procurorul poate nainta o ac!iune au o cerere n in tan!a de judecat n aprarea drepturilor #i intere elor tatului #i ale ociet!ii doar din numele tatului& ca urmare a depistrii actelor admini trative ile*ale n rezultatul exercitrii atri5u!iilor prevzute de le*i la!ia n vi*oare. 'pre deo e5ire de prevederile alin. $+% ale art. 71 CPC care prevd c ac!iunea n aprare a drepturilor& li5ert!ilor #i intere elor le*itime poate "i intentat de ctre procuror numai la cererea scris a persoanei interesate dac acea ta nu e poate
2

adre a n judecat per onal din cauz trii nt!ii& vr t naintat& incapa5ilitate au din alte motive ntemeiate& prevederile alin. $3% ale ace tui articol nu con!in careva re*lementri re"eritoare la "aptul c& la cererea autorit!ilor& or*aniza!iilor& in titu!iilor& procurorul e te a5ilitat de a nainta ac!iune n in tan!a de judecat n aprarea intere elor ace tora $ex. a*en!ii economici n al cror capital tatutar tatul are cot-parte& n caz de liti*iu& pot nainta de ine tttor ac!iuni n in tan!a de judecat& "r atra*erea procurorului%. 0ar ace t "apt prezum naintarea ac!iunii n aprarea intere elor tatului #i ale ociet!ii de ctre procuror doar din numele tatului ca urmare a depistrii unor ile*alit!i& n rezultatul exercitrii atri5u!iilor prevzute de le*i la!ia n vi*oare. 'e relev "aptul c& acea t itua!ie e re"er att la proce ele ce e de "#oar n contencio admini trativ& ct #i la cele ce urmeaz a "i examinate n procedura contencioa . )e*i la!ia n vi*oare acord unor ervicii pu5lice& precum o"iciile teritoriale ale Cancelariei de 'tat& dreptul i obligaia de a nainta ac!iuni n in tan!a de judecat n intere ele tatului. Con"orm pct. 2 lit. *% din Re*ulamentul cu privire la or*anizarea #i "unc!ionarea o"iciilor teritoriale ale Cancelariei de 'tat& apro5at prin <otrrea =uvernului nr. 241 din 12.1+.+00,& o"iciile nt a5ilitate n e"ectuarea controlului o5li*atoriu& u5 a pectul le*alit!ii& a actelor privind or*anizarea tuturor licita!iilor #i actelor de atri5uire a terenurilor. : t"el& prin pri ma ace tei norme e prezum dreptul i obligaia o"iciilor n cauz de a conte ta contractele nc8eiate de autorit!ile pu5lice locale cu privire la arend& loca!iune& vnzare-cumprare& privatizare a 5unurilor din domeniul pu5lic al tatului #i nu a procurorului de a nainta ac!iuni n judecat n intere ul tatului n per oana Cancelariei de 'tat& ;"iciului teritorial al Cancelariei de 'tat cu privire la rezilierea& rezolu!iunea #i nulitatea contractelor men!ionate. n situaia n care autoritile, dei sunt nvestite prin lege sau prin actul normativ subordonat legii cu dreptul i obligaia de a contesta legalitatea actelor administrative, rmn pasive i nu ntreprind aciuni n aprarea intereselor statului, iar procurorului i devine cunoscut acest fapt, acesta poate s nainteze aciune n instana de judecat n aprarea intereselor statului i ale societii. 3n u !inerea celor enun!ate e invoc #i principiile ta5ilite de :dunarea Parlamentar a Con iliului >uropei n Recomandarea 1904 $+003%& #i anume4 - principiul proteciei intereselor statului $ tatele pot permite procurorilor apere intere ele tatului%6 - principiul interesului public $n caz de intere pu5lic& cum ar "i protec!ia mediului #.a.& participarea procurorului poate "i ju ti"icat%6 - principiul specialitii $participarea procurorului n proce ele civile #i admini trative ar tre5ui "ie limitat #i ai5 totdeauna un scop temeinic #i care poat "i ta5ilit%6 - principiul caracterului excepional $rolul procurorului ar tre5ui "ie ntotdeauna unul excep!ional%6
3

- principiul subsidiaritii $interven!ia procurorului poate "i acceptat numai atunci cnd o5iectivul ace tui proce nu poate au cu *reu poate "i atin alt"el% #i altele. 3n a"ar de acea ta& participarea neju ti"icat a procurorului n proce ul civil ar duce la nclcarea ?ju tului ec8ili5ru@ ce ar tre5ui exi te ntre pr!i #i a art. 9 C>7; - dreptul la un proce ec8ita5il& inclu iv principiul ?e*alit!ii armelor@ $a e vedea cauza Aenc8in BaCa c. Ru iei& 8otrrea din 11.01.+00,%& avnd n vedere c& n con"ormitate cu art. 7+ CPC& procurorul are drepturile proce uale ale unui reclamant& ace te drepturi "iind du5late din contul intervenirii #i reclamantului n proce . 7eoarece copul pre crip!iei extinctive e te de a contri5ui la ta5ilitatea ordinii de drept& ta5ilitatea raporturilor patrimoniale deja aprute& procurorul va e iza in tan!a de judecat n intere ul altei per oane au a tatului n cadrul termenului *eneral de pre crip!ie $3 ani%. ;r& declan#area unui proce pe te 3 ani dup nc8eierea unei conven!ii contravine principiului ecurit!ii raporturilor juridice& iar revendicarea 5unurilor din po e ia do5nditorului de 5un-credin! ar con titui o in*erin! n dreptul de proprietate #i o violare a art. 1 din Protocolul nr. 1 :di!ional la Conven!ia >uropean pentru :prarea 7repturilor ;mului #i )i5ert!ilor Dundamentale $a e vedea cauza Dacia !L c. "oldovei& 8otrrea C>7; din 12.03.+0026 cauza traisteanu #i alii c. "oldovei& 8otrrea C>7; din 07.04.+00,%. Curtea >uropean a 7repturilor ;mului& n cauza Dacia !L contra "oldovei a relevat c ntreprinderea reclamant a pretin c principiul ?e*alit!ii armelor@ a "o t nclcat prin dou a pecte eparate ale procedurilor. Aai nti de toate& atunci cnd a intentat ac!iunea mpotriva ntreprinderii reclamante& Procurorul =eneral nu a tre5uit pltea c taxa de tat& pre deo e5ire de ntreprinderea reclamant atunci cnd ea a depu recur ul #i cererea a pentru o5!inerea compen a!iei. 3n al doilea rnd& Procurorul =eneral a depu cererea dup expirarea termenului *eneral de pre crip!ie ta5ilit n vec8iul Cod civil. :ce t lucru a "o t po i5il n con"ormitate cu art. 29 al Codului& care acorda un avantaj neju ti"icat #i care contravenea principiului ecurit!ii raporturilor juridice. Eoul Cod civil al RA nu con!ine vreo prevedere imilar. Curtea nu a pu la ndoial competen!a le*i latorului de a ta5ili di"erite termene de pre crip!ie pentru di"erite tipuri de liti*ii. Fotu#i& n acea t cauz nu au "o t adu e motive pentru a cuti or*aniza!iile de tat& atunci cnd cer re tituirea propriet!ii de tat& de o5li*a!ia de a re pecta termenele de pre crip!ie ta5ilite& care ar 5loca examinarea unor a t"el de preten!ii naintate de ctre orice per oan au companie privat. :ce t lucru are poten!ialul de a interveni n numeroa e raporturi juridice& care e 5azeaz pe o itua!ie deja ta5ilit #i acord un avantaj di criminatoriu "r motive convin*toare. Aai mult& Curtea a con iderat c nrut!irea unei itua!ii juridice& care a devenit irevoca5il datorit aplicrii termenului de pre crip!ie au care G dup cum e te n acea t cauz G ar tre5ui devin irevoca5il dac termenul de pre crip!ie
4

-ar "i aplicat "r di criminare n "avoarea tatului& e te incompati5il cu principiul ecurit!ii raporturilor juridice. 3n ace t en & e mai indic "aptul c& potrivit art. +71 Cod civil al RA& pre crip!ia extinctiv e aplic doar la cererea per oanei intere ate. : t"el& dac prtul nu a aten!ionat a upra "aptului de omitere a termenului de pre crip!ie de ctre reclamant& atunci in tan!a de judecat nu poate din o"iciu re"uze n ac!iune din motivul omiterii termenului de pre crip!ie. 3n con ecin!& n cazul n care in tan!ele de judecat& la primirea cererii de c8emare n judecat vor con tata c ac!iunile procurorului unt neju ti"icate& vor re"uza primirea ace tor cereri& n con"ormitate cu di pozi!iile art.19, alin. $1%& lit. c% CPC& au dac cererea a "o t primit& acea ta va "i re tituit n temeiul art. 170 alin. $1% lit. "% CPC.