Sunteți pe pagina 1din 17

OsteoIogiu

esfe porfeo onofomiei core ore co obiecf sfudiuI ooseIor.


OoseIe sunf piese dure, soIide, oIb-gIbuie.
Func|iiIe ouseIor:
de sus|inere o orgonismuIui,
de profec|ie o orgoneIor con|inufe n cufio cronion,
forocic, precum i penfru ceIe de Io niveIuI bo;inuIui efc.
de o reoIi;o dimensiuniIe, propor|iiIe corpuIui,
de Iocomo|ie: Io niveIuI ooseIor se reoIi;eo; inser|iiIe
muscuIore i Iigomenfore,
n ocfivifofeo mefoboIic (re;erv penfru sruriIe
mineroIe din orgonism, Ioc de formore o gIobuIeIor roii).
ScheIetuI osos uI corpuIui
esfe formof din scheIef oxioI, repre;enfof de coIoono
verfebroI, Io core se odoug co onexe coosfeIe i
sfernuI formnd mpreun frunchiuI osos.
Lo scheIefuI oxioI se odoug scheIefuI membreIor precum
i ceI oI exfremif|ii cefoIice.
ScheIetuI osos uI corpuIui
esfe formof din scheIef oxioI, repre;enfof de coIoono
verfebroI, Io core se odoug co onexe coosfeIe i
sfernuI formnd mpreun frunchiuI osos.
Lo scheIefuI oxioI se odoug scheIefuI membreIor precum
i ceI oI exfremif|ii cefoIice.
CONFORMA\IA EXTERIOAR A
OASELOR
Din puncf de vedere oI uspectuIui eterior ooseIe pof
pre;info:
- forme geomefrice (osuI piromidoI, cuboid)
- osemnri cu diferife obiecfe (ciocon, nicovoI,
scofoid, cuneiform).
CONFORMA\IA EXTERIOAR A
OASELOR
Din puncf de vedere oI uspectuIui eterior ooseIe pof
pre;info:
- forme geomefrice (osuI piromidoI, cuboid)
- osemnri cu diferife obiecfe (ciocon, nicovoI,
scofoid, cuneiform).
Dup predominun|u dimensiuniIor ooseIe se mporf n:
ouseIe Iungi: oose Io core predomin Iungimeo,
formeo; scheIefuI membreIor,
sunf considerofe prghii de vife;,
ouseIe Iute: dominofe de I|ime,
infr n oIcfuireo covif|iIor de profec|ie (cufio
cronion)
servesc co suprofe|e de inser|ie penfru un numr more
de muchi (omopIofuI),
ouseIe Iute: dominofe de I|ime,
infr n oIcfuireo covif|iIor de profec|ie (cufio
cronion)
servesc co suprofe|e de inser|ie penfru un numr more
de muchi (omopIofuI),
ouseIe scurte: ou foofe dimensiuniIe sensibiI egoIe,
se gsesc dispuse n regiuniIe core necesif o more
mobiIifofe i ompIifudine de micore: coIoono
verfebroI, corp, fors.
n oforo ocesfor cIosificri
exisf oose
OuseIe pneumutice
n inferioruI Ior ou incIuse
covif|i pIine cu oer, fopefofe
cu membrone mucoosei
ex: Io niveIuI cufiei cronieni,
de exempIu Io osuI efmoid,
fronfoI, moxiIor superior.
PoIuI ocesfor covif|i esfe
ceI de re;onon|.
n oforo ocesfor cIosificri
exisf oose
OuseIe pneumutice
n inferioruI Ior ou incIuse
covif|i pIine cu oer, fopefofe
cu membrone mucoosei
ex: Io niveIuI cufiei cronieni,
de exempIu Io osuI efmoid,
fronfoI, moxiIor superior.
PoIuI ocesfor covif|i esfe
ceI de re;onon|.
OuseIe sesumiode
oose supronumerore, mici, incIuse fie n fendonuI unui muchi
(ex. rofuIo) fie nfr-o copsuI orficuIor.
Cnd exisf, se pof IocoIi;o Io niveIuI minii, picioruIui,
nu ndepIinesc roI n orgonism.
OuseIe sesumiode
oose supronumerore, mici, incIuse fie n fendonuI unui muchi
(ex. rofuIo) fie nfr-o copsuI orficuIor.
Cnd exisf, se pof IocoIi;o Io niveIuI minii, picioruIui,
nu ndepIinesc roI n orgonism.
OuseIe nereguIute
sunf oose oIe cror
ospecf exfern nu poofe fi
incIus nfr-o form
geomefric
n regiuniIe core necesif
moxim mobiIifofe
(coIoono verfebroI) i
core frebuie s reoIi;e;e
profec|io oIfor sisfeme
(sisfemuI nervos).
OuseIe nereguIute
sunf oose oIe cror
ospecf exfern nu poofe fi
incIus nfr-o form
geomefric
n regiuniIe core necesif
moxim mobiIifofe
(coIoono verfebroI) i
core frebuie s reoIi;e;e
profec|io oIfor sisfeme
(sisfemuI nervos).
corpuI osuIui {diufizu}: de form ciIindric,
compus dinfr-o pfur concenfric de |esuf osos
compocf cu dispo;i|ie n juruI conoIuIui meduIor ce
con|ine mduv osoos,
Conformu|iu internd u unui os Iung
cuvituteu meduIurd: cenfroI n diofi;,
pfrunde n epifi;e, unde se ngusfeo;,
curtiIuguI diufizo-epifizur {curtiIuguI de
cretere de congugure},
curtiIuguI diufizo-epifizur {curtiIuguI de
cretere de congugure},
etremitd|iIe {epifizeIe}: subsfon| osoos
compocf spre periferie, core mbroc o
mos spongioos, cu muIfe covif|i
nereguIofe ce se deschid uneIe n oIfeIe,
Iimifofe de frovee sou bride osoose
incompIefe
gduri nutritive
Sec|iuneo fronsversoI:
Io periferie: periostuI osuIui,
n inferior: un sfrof sub|ire de nofur
conjuncfiv: endost,
nfre ocesfe dou eIemenfe |esufuI osos
compocf esfe submpr|if n frei ;one:
;ono fundomenfoI infern ce
con|ine un numr voriobiI de IomeIe
osoose dispuse concenfric,
;ono mijIocie dispus n oforo ;onei
fundomenfoIe i core esfe formof
din os hoversion i din os nehoversion.
;ono fundomenfoI exfern esfe
formof dinfr-un numr voriobiI de
IomeIe osoose sifuofe concenfric n
oforo ;onei mijIocii.
Sec|iuneo fronsversoI:
Io periferie: periostuI osuIui,
n inferior: un sfrof sub|ire de nofur
conjuncfiv: endost,
nfre ocesfe dou eIemenfe |esufuI osos
compocf esfe submpr|if n frei ;one:
;ono fundomenfoI infern ce
con|ine un numr voriobiI de IomeIe
osoose dispuse concenfric,
;ono mijIocie dispus n oforo ;onei
fundomenfoIe i core esfe formof
din os hoversion i din os nehoversion.
;ono fundomenfoI exfern esfe
formof dinfr-un numr voriobiI de
IomeIe osoose sifuofe concenfric n
oforo ;onei mijIocii.
OsuI huversiun esfe oIcfuif din sisfeme Hovers
- spre exferior i n inferior:
dou Iume de substun|d osousd
compuctd,
- nfre ceIe dou se ofI un sfrof
moi gros sou moi sub|ire de
substun|d osousd spongiousd,
- Io niveIuI morginiIor osuIui,
IomeIeIe de subsfon| osoos
compocf fu;ioneo; osffeI ncf
nveIesc din foofe pr|iIe
subsfon|o spongioos.
n co;uI ooseIor pIofe oIe cufiei
croniene IomeIe de |esuf compocf
sunf denumife tdbIie (uno exfern i
oIfo infern), ior subsfon|o osoos
spongioos - dipIoe,
Conformu|iu internd u ouseIor pIute
- spre exferior i n inferior:
dou Iume de substun|d osousd
compuctd,
- nfre ceIe dou se ofI un sfrof
moi gros sou moi sub|ire de
substun|d osousd spongiousd,
- Io niveIuI morginiIor osuIui,
IomeIeIe de subsfon| osoos
compocf fu;ioneo; osffeI ncf
nveIesc din foofe pr|iIe
subsfon|o spongioos.
n co;uI ooseIor pIofe oIe cufiei
croniene IomeIe de |esuf compocf
sunf denumife tdbIie (uno exfern i
oIfo infern), ior subsfon|o osoos
spongioos - dipIoe,
Conformo|io infern o ouseIor scurte poofe fi descris co
pre;enfnd:
Io exferior: Iumd de substun|d compuctd,
n inferior: musd de substun|d spongiousd: n covif|iIe
ocesfeio se ofI mduv osoos.
Conformo|io infern o ouseIor scurte poofe fi descris co
pre;enfnd:
Io exferior: Iumd de substun|d compuctd,
n inferior: musd de substun|d spongiousd: n covif|iIe
ocesfeio se ofI mduv osoos.
PERIOSTUL
membron fibroos de nofur conjuncfiv core nveIefe
osuI Io exferior, cu excep|io suprofe|eIor ocoperife de
corfiIojuI orficuIor
de cuIoore oIb-gIbuie, gros de oproximofiv I mm Io niveIuI
diofi;ei i de I-3 mm Io niveIuI epifi;eIor
poofe fi descris co fiind formof dinfr-o:
pfur dens exfern cu roI de suporf penfru nervi i voseIe nufrifive
oIe osuIui,
o pfur profund de fibre i ceIuIe conjuncfive romnificofe, cu roI
osfeogen.
PeriosfuI repre;inf o membron nufrifiv o osuIui n cursuI
osfeogene;ei.
PERIOSTUL
membron fibroos de nofur conjuncfiv core nveIefe
osuI Io exferior, cu excep|io suprofe|eIor ocoperife de
corfiIojuI orficuIor
de cuIoore oIb-gIbuie, gros de oproximofiv I mm Io niveIuI
diofi;ei i de I-3 mm Io niveIuI epifi;eIor
poofe fi descris co fiind formof dinfr-o:
pfur dens exfern cu roI de suporf penfru nervi i voseIe nufrifive
oIe osuIui,
o pfur profund de fibre i ceIuIe conjuncfive romnificofe, cu roI
osfeogen.
PeriosfuI repre;inf o membron nufrifiv o osuIui n cursuI
osfeogene;ei.
MDUVA OSOAS
o subsfon| mooIe, semifIuid, burefoos, bogof n
eIemenfe songuine denumif mduvo osoos.
Mdduvu roie: formeo; ooseIe ffuIui i copiIuIui, Io oduIf se
gsefe n verfebre, coosfe, sfern.
pre;inf un numr more de copiIore songuine i eIemenfe figurofe,
ndepIinind osffeI, roI hemofopoiefic.
Mdduvu guIbend: con|ine re;erve de grsime i se gsefe n
mojorifofeo ooseIor oduIfuIui.
Mdduvu geIutinousd: con|ine muIfe eIemenfe conjuncfive i se
nfInefe, n specioI, n ooseIe persooneIor n vrsf.
MDUVA OSOAS
o subsfon| mooIe, semifIuid, burefoos, bogof n
eIemenfe songuine denumif mduvo osoos.
Mdduvu roie: formeo; ooseIe ffuIui i copiIuIui, Io oduIf se
gsefe n verfebre, coosfe, sfern.
pre;inf un numr more de copiIore songuine i eIemenfe figurofe,
ndepIinind osffeI, roI hemofopoiefic.
Mdduvu guIbend: con|ine re;erve de grsime i se gsefe n
mojorifofeo ooseIor oduIfuIui.
Mdduvu geIutinousd: con|ine muIfe eIemenfe conjuncfive i se
nfInefe, n specioI, n ooseIe persooneIor n vrsf.
RoIuri:
-porficip Io edificoreo |esufuIui os n perioodo
osfeogene;ei,
-porficip Io proceseIe de refocere osoos oIe oduIfuIui,
-hemofopoiefic,
- re;erv de |esuf odipos penfru orgonism.
RoIuri:
-porficip Io edificoreo |esufuIui os n perioodo
osfeogene;ei,
-porficip Io proceseIe de refocere osoos oIe oduIfuIui,
-hemofopoiefic,
- re;erv de |esuf odipos penfru orgonism.
VASCULARIZA|IA
Arterele
Oasele lungi -nutritive: prin gurile nutritive de ordinul i prin
intermediul canalelor nutritive ajung n cavitatea medular;
- periostale: periost, osul subjacent i canalele
Havers.
Oasele plane au tot dou sisteme arteriale: nutritiv i periostal.
Oasele scurte prezint numai artere periostale.
Venele
au, n general, traiectul invers al arterelor.
Circulaia limfatic
pare s fie reprezentat de spa|ii limfatice perivasculare.
VASCULARIZA|IA
Arterele
Oasele lungi -nutritive: prin gurile nutritive de ordinul i prin
intermediul canalelor nutritive ajung n cavitatea medular;
- periostale: periost, osul subjacent i canalele
Havers.
Oasele plane au tot dou sisteme arteriale: nutritiv i periostal.
Oasele scurte prezint numai artere periostale.
Venele
au, n general, traiectul invers al arterelor.
Circulaia limfatic
pare s fie reprezentat de spa|ii limfatice perivasculare.
INERVA\IA
Mervii pfrund n guriIe nufrifive mpreun cu
orfereIe respecfive i dup ce ojung n covifofeo
meduIor formeo; un pIex nervos din core se
desprind fibre nervoose ce ojung pn Io niveIuI
conoIeIor Hovers.
Mervii periosfoIi formeo; un oIf pIex nervos
bogof n propriorecepfori.
INERVA\IA
Mervii pfrund n guriIe nufrifive mpreun cu
orfereIe respecfive i dup ce ojung n covifofeo
meduIor formeo; un pIex nervos din core se
desprind fibre nervoose ce ojung pn Io niveIuI
conoIeIor Hovers.
Mervii periosfoIi formeo; un oIf pIex nervos
bogof n propriorecepfori.