Sunteți pe pagina 1din 2

Guvernul Romniei Hotrre nr. 1896 din 21/12/2006 Publicat in Monitorul O icial! Partea " nr.

1# din 10/01/200# $entru modi icarea ane%ei la Hotrrea Guvernului nr. 1.&'&/200& $rivind atribu(iile )i Re*ulamentul+cadru de or*ani,are )i unc(ionare ale -irec(iei *enerale de a.i.ten( .ocial )i $rotec(ia co$ilului

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ /n temeiul art. 108 din 0on.titu(ia Romniei! re$ublicat! Guvernul Romniei ado$t $re,enta 1otrre. 2rt. ". + 2ne%a la Hotrrea Guvernului nr. 1.&'&/200& $rivind atribu(iile )i Re*ulamentul+ cadru de or*ani,are )i unc(ionare ale -irec(iei *enerale de a.i.ten( .ocial )i $rotec(ia co$ilului! $ublicat 3n Monitorul O icial al Romniei! Partea "! nr. 869 din 2' .e$tembrie 200&! .e modi ic du$ cum urmea,4 1. 2rticolul & va avea urmtorul cu$rin.4 52rt. &. + 617 0onducerea -irec(iei *enerale .e a.i*ur de directorul e%ecutiv )i de cole*iul director. 627 -irectorul e%ecutiv al -irec(iei *enerale e.te a8utat de cel $u(in 2 directori e%ecutivi ad8unc(i! dintre care unul coordonea, activit(ile din domeniul $rotec(iei $er.oanelor adulte! iar unul coordonea, activitatea de $rotec(ie a dre$turilor co$ilului. 6'7 -irectorul e%ecutiv )i directorul e%ecutiv ad8unct au calitatea de unc(ionar $ublic.5 2. 2rticolul 9 va avea urmtorul cu$rin.4 52rt. 9. + 617 :unc(iile $ublice de director e%ecutiv )i director e%ecutiv ad8unct .e ocu$ $rin concur.! 3n condi(iile le*ii. 627 0andida(ii $entru ocu$area $o.turilor de director e%ecutiv .au! du$ ca,! director e%ecutiv ad8unct trebuie . aib o vec1ime 3n .$ecialitate de cel $u(in 9 ani )i . ie ab.olven(i cu di$lom de licen( ai 3nv(mntului univer.itar de lun* durat 3n unul dintre urmtoarele domenii4 a7 $.i1olo*ie; b7 .ociolo*ie; c7 a.i.ten( .ocial; d7 )tiin(e umani.te; e7 )tiin(e admini.trative; 7 )tiin(e 8uridice; *7 )tiin(e economice; 17 medicin. 6'7 Pentru $artici$area la concur.ul or*ani,at $entru ocu$area unc(iilor $ublice de conducere! $e ln* condi(iile $rev,ute la alin. 627! candida(ii trebuie . i ab.olvit .tudii de ma.terat .au $o.tuniver.itare 3n domeniul admini.tra(iei $ublice! mana*ement ori 3n .$ecialitatea .tudiilor nece.are e%ercitrii unc(iei $ublice .au $ro*rame de $er ec(ionare 3n admini.tra(ia $ublic cu durata de minimum un an. 6&7 Pot $artici$a la concur.ul or*ani,at $entru ocu$area $o.turilor de director e%ecutiv .au! du$ ca,! director e%ecutiv ad8unct )i ab.olven(i cu di$lom de licen( ai 3nv(mntului

univer.itar de lun* durat 3n alte domenii dect cele $rev,ute la alin. 627! cu condi(ia . i ab.olvit .tudii $o.tuniver.itare .au .tudii de ma.terat 3n unul dintre domeniile $rev,ute la alin. 627! $recum )i $ro*rame de ormare )i $er ec(ionare 3n admini.tra(ia $ublic. 697 <a .tabilirea vec1imii 3n .$ecialitatea .tudiilor nece.are e%ercitrii unc(iei $ublice de conducere de director e%ecutiv .au! du$ ca,! director e%ecutiv ad8unct .e are 3n vedere $erioada de tim$ lucrat $e ba,a unui contract individual de munc ori 3n temeiul unui ra$ort de .erviciu 3n unc(ii $entru care .+au .olicitat .tudii univer.itare. 667 0oncur.ul $entru ocu$area unc(iei $ublice de director e%ecutiv .au! du$ ca,! director e%ecutiv ad8unct .e or*ani,ea, de ctre 2*en(ia =a(ional a :unc(ionarilor Publici! $otrivit di.$o,i(iilor Hotrrii Guvernului nr. 1.209/200' $rivind or*ani,area )i de,voltarea carierei unc(ionarilor $ublici! cu modi icrile ulterioare. 6#7 Prin dero*are de la $revederile art. 22 alin. 617 din Hotrrea Guvernului nr. 1.209/200'! cu modi icrile ulterioare! comi.ia de concur. .e nume)te $rin ordin al $re)edintelui 2*en(iei =a(ionale a :unc(ionarilor Publici! iind con.tituit din4 a7 .ecretarul unit(ii admini.trativ+teritoriale; b7 un re$re,entant al con.iliului 8ude(ean .au! du$ ca,! un re$re,entant al con.iliului local al .ectorului munici$iului >ucure)ti; c7 un re$re,entant al 2utorit(ii =a(ionale $entru Protec(ia -re$turilor 0o$ilului .au! du$ ca,! un re$re,entant al 2utorit(ii =a(ionale $entru Per.oanele cu Handica$; d7 2 re$re,entan(i ai 2*en(iei =a(ionale a :unc(ionarilor Publici! dintre care cel $u(in unul ocu$ o unc(ie $ublic ec1ivalent cu unc(ia $entru care .+a or*ani,at concur.. 687 /n cadrul interviului! candida(ii au obli*a(ia de a $re,enta )i de a .u.(ine un re erat cu$rin,nd anali,a .i.temului de a.i.ten( .ocial )i $rotec(ia co$ilului din unitatea .au! du$ ca,! .ubdivi,iunea admini.trativ+teritorial re.$ectiv! $recum )i $ro$uneri de re.tructurare .au! du$ ca,! de de,voltare a ace.tui .i.tem.5 '. /n tot cu$rin.ul ane%ei! .inta*ma 5director *eneral5 .e 3nlocuie)te cu .inta*ma 5director e%ecutiv5! .inta*ma 5director ad8unct5 .e 3nlocuie)te cu .inta*ma 5director e%ecutiv ad8unct5! iar .inta*ma 5directorul *eneral .au! du$ ca,! directorul e%ecutiv5 .e 3nlocuie)te cu .inta*ma 5director e%ecutiv5. 2rt. "". + -irectorii *enerali )i directorii *enerali ad8unc(i care nu au .tatut de unc(ionar $ublic a.i*ur conducerea -irec(iei *enerale de a.i.ten( .ocial )i $rotec(ia co$ilului $n la ocu$area $o.turilor de director e%ecutiv! re.$ectiv director e%ecutiv ad8unct! $rin concur.! 3n condi(iile le*ii. 2rt. """. + Hotrrea Guvernului nr. 1.&'&/200& $rivind atribu(iile )i Re*ulamentul+cadru de or*ani,are )i unc(ionare ale -irec(iei *enerale de a.i.ten( .ocial )i $rotec(ia co$ilului! cu modi icrile adu.e $rin $re,enta 1otrre! va i re$ublicat 3n Monitorul O icial al Romniei! Partea "! dndu+.e te%telor o nou numerotare. PR"M+M"="?@RA 0B<"= POPC?0A+@BR"0C2=A 0ontra.emnea,4 DDDDDDDDDDDDDDD Mini.trul muncii! .olidarit(ii .ociale )i amiliei! G1eor*1e >arbu 2utoritatea =a(ional $entru Protec(ia -re$turilor 0o$ilului! >o*dan 2drian Panait! .ecretar de .tat $. Mini.trul admini.tra(iei )i internelor! Mircea =icu @oader! .ecretar de .tat Pre)edintele 2*en(iei =a(ionale a :unc(ionarilor Publici! Eo,.e >irtalan

>ucure)ti! 21 decembrie 2006. =r. 1.896.