Sunteți pe pagina 1din 42

Lnderspez.

angepat:

VIESMANN
Fi a tehnic

Kurzzeichen

Unterschrift Unterschrift

Korrektur gelesen:
Kurzzeichen

Gewnschte Stckzahl: [ ] 300 [ ] 500 [ ] 1000 [ ] Druckfreigabe: [ ] ohne Korrektur [ ] mit Korrektur Datum:

Cazan mural n condensa ie, pe gaz de la 17,0 pn la 60,0 kW ca instala ie cu mai multe cazane pn la 240 kW

VITODENS 200 W

[ ] nochmals Korrekturabzug

Nr. de comand i pre uri: vezi lista de pre uri

A se arhiva n: Mapa Vitotec, Registrul 7

VITODENS 200 W

Tip WB2B

Cazan mural n condensa ie, pe gaz cu arz tor MatriX cilindric, modulant, pentru func ionare cu i f r racord la co Pentru gaz metan i gaz lichefiat

5835 378 RO

8/2007

*** Korrekturabzug (XML) ***


Descrierea produsului
Cazanul reune te elemente cu tehnic de vrf: Arz torul modulant cilindric MatriX i suprafa a de schimb de c ldur Inox Radial din o el inoxidabil asigur un randament util normat de pn la 98 % (Hs)/109 % (H i). Acest fapt duce la economisirea unor cheltuieli de nc lzire i ocrote te mediul nconjur tor. Ca toate cazanele murale n condensa ie de la firma Viessmann dispune i Vitodens 200 W de o suprafa de schimb de c ldur Inox Radial din o el inoxidabil. Prezint toate avantajele principiului de transfer de c ldur , ale formei constructive i ale efectului ridicat de autocur ire. Prin modula ia de 1:4, arz torul cilindric MatriX economise te energie, iar emisiile de substan e poluante se reduc. Cu emisii extrem de reduse de susbstan e poluante, se ncadreaz n limitele prev zute de certificatul ngerul albastru . Vitodens 200 W este echipat cu unitate inteligent de control al arderii Lambda Pro Control. Astfel se asigur optimizarea parametrilor de ardere.

Avantajele la prima vedere


&

&

&

Schimb tor de c ldur Inox Radial Efect de autocur are a suprafe elor netede din o el inoxidabil cu ajutorul fluxului redresat de gaze arse i ap de condens Rezisten crescut la coroziune datorit o elului inoxidabil de calitate superioar 1.4571 Arz tor MatriX cilindric, modulant concep ie i produc ie proprii Emisie sc zut de substan e poluante Durat crescut de via datorit esutului MatriX din o el inoxidabil Adaptare optim a schimb torului de c ldur i a arz torului Unitate de control al arderii Lambda Pro Control F r necesitatea schimb rii duzelor la trecerea pe alt tip de gaz Randament permanent crescut chiar i la varia ii ale compozi iei gazoase sau ale presiunii aerului

& &

&

& &

Valori constant reduse ale emisiilor de substan e poluante Zgomot de ardere redus datorit tura iei reduse a suflantei Dimensiuni i mai compacte i greut i reduse. Automatiz ri Vitotronic, comandate de temperatura de ambian sau de temperatura exterioar , cu sistem de diagnoz integrat, interfa Optolink pentru Laptop i care pot comunica cu Vitodata. Cu automatizarea de cascad Vitotronic 300 K sunt posibile puteri nominale de pn la 240 kW. Montajul, ntre inerea i service ul sunt mult simplificate datorit sistemului modular de conectare i al spa iului mare, rezervat blocului de conectori. Deosebit de silen ios, ideal i pentru spa ii locative. Ocup pu in spa iu, deoarece nu este necesar un spa iu lateral pentru service.

A Suprafe e de schimb de c ldur Inox Radial din o el inoxidabil asigur o func ionare sigur pe o perioad lung de utilizare i o putere termic nsemnat produs pe o suprafa extrem de redus B Arz tor MatriX cilindric cu modula ie pentru emisii sc zute de substan e poluante i un mod de func ionare silen ios C Suflant de aer de ardere cu tura ie variabil pentru func ionare silen ioas i consum redus de energie electric D Racorduri preg tite pentru gaz i ap E Automatizare digital a circuitului cazanului

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice
Date tehnice
Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B i C, cat. II 2N3P Putere nominal * 1 TV/T R = 50/30 C TV/T R = 80/60 C Sarcin nominal n focar Tip Num r de identificare al produsului Tip de protec ie Presiunea de alimentare cu gaz Gaz metan Gaz lichefiat Presiunea max. admis de intrare la racordul de gaz* 2 Gaz metan Gaz lichefiat Putere electric max. absorbit Greutate Capacitate schimb tor c ldur Debit volum. max. (valori limit pentru montarea unui preselector hidraulic) Cant. nomin. ap circulat la T = 20 K Presiune de lucru admis Racorduri Turul i returul cazanului Supap de siguran Dimensiuni Lungime L ime n l ime n l ime inclusiv cotul tubului pentru evacuarea gazelor arse Racord de alimentare cu gaz Consum de combustibil considernd puterea maxim cu gaz Gaz metan CE Gaz metan obi nuit Gaz lichefiat Parametri gaze arse * 3 Grupa de parametrii gaze arse conform G 635/G 636 Temperatura (la temperatura pe retur de 30 C) la putere nominal la sarcin par ial Temperatura (la temperatura pe ret de 60 C) Debit masic Gaz metan la putere nominal la sarcin par ial Gaz lichefiat la putere nominal la sarcin par ial Depresiunea disponibil la co Randament util normat la TV/T R = 40/30 C Cantitate medie de condens la gaz metan i TV/T R = 50/30 C
*1 *2

kW kW kW

17,0 45,0 17,0 60,0 15,4 40,7 15,4 54,4 16,1 42,2 16,1 56,2 WB2B WB2B CE 0085 BR 0432 IP X4D conform EN 60529 20 50 25,0 57,5 30 65 7,0 3500 1748 4 1 1 380 480 850 1150 20 50 25,0 57,5 50 65 7,0 3500 2336 4 1 1 380 480 850 1150

mbar mbar mbar mbar W kg l l/h l/h bar G Rp G mm mm mm mm R

m3/h m 3/h kg/h

4,47 5,19 3,30 G 52/G 51

5,95 6,91 4,39 G 52/G 51 40 35 70

C C C

35 33 65

kg/h kg/h kg/h kg/h Pa mbar % l/zi

81,2 21,1 78,2 18,0 100 1,0 pn la 98 (Hs)/109 (Hi) 14 19

110,6 27,7 106,7 26,6 100 1,0

23 28

Date conform EN 677. Dac presiunea la racordul de alimentare cu gaz este mai mare dect presiunea maxim admis la acest racord, trebuie montat nainte de intrarea n instalaie un regulator separat pentru presiunea gazului. *3 Valori de calcul pentru dimensionarea instala iei de evacuare a gazelor arse conform EN 13384. Temperaturile gazelor arse, ca valori brute m surate la temperatura aerului de ardere de 20 C. Temperatura gazelor arse, la o temperatur pe retur de 30 C, este determinant pentru dimensionarea instalaiei de evacuare a gazelor arse. Temperatura gazelor arse, la o temperatur de retur de 60 C, serve te la stabilirea domeniului de folosire a tubulaturii de evacuare a gazelor arse cu temperaturi maxim admise de func ionare. VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
Cazan pe combustibil gazos, tip constructiv B i C, cat. II 2N3P Putere nominal * 1 TV/T R = 50/30 C TV/T R = 80/60 C Diametru interior al tubului c tre Vas de expansiune Supap de siguran Racord pentru circuitul de condens ( tu pentru furtun) Racord pentru evacuarea gazelor arse Racord admisie aer

kW kW DN DN mm mm mm

17,0 45,0 15,4 40,7 22 22 20 24 80 125

17,0 60,0 15,4 54,4 22 22 20 24 80 125

*1

Date conform EN 677.

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

A B C D E F G

Racord vas de expansiune G 1 Supap de siguran Tur circuit primar G 1 Turul boilerului G 1 Racord de alimentare cu gaz Returul boilerului G 1 Retur circuit primar G 1

H Spa iu pentru introducerea cablurilor electrice pe partea posterioar K Seturi de racordare (accesorii) Reprezentare f r termoizola ie (set de livrare pentru setul de racordare, vezi pag. 37) L F r seturi de racordare M Cu seturi de racordare

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
N Dimensiune recomandat pentru instala ia cu un cazan O Dimensiune recomandat pentru instala ia cu mai multe cazane Instala ii cu mai multe cazane Date referitoare la instala ii cu mai multe cazane, vezi instruc iunile de proiectare pentru Vitodens i lista de pre uri. P Racord evacuare gaze arse/admisie aer cu cot (accesorii) R Evacuarea condensului S Muchia superioar a pardoselii finisate Indica ie nainte de montajul cazanului trebuie preg tite racordurile de c tre instalator. Cablurile necesare pentru alimentarea electric trebuie instalate de c tre instalator i introduse n cazan prin orificiul (vezi pagina 15) indicat.

Pompa circuitului de nc lzire, cu tura ie variabil din setul de racordare al circuitului de nc lzire (accesoriu)
Tura ia pompei, i prin aceasta debitul de pompare, sunt reglate i transmise de la automatizare la pomp printr un BUS pentru date, n func ie de temperatura exterioar i intervalele de conectare pentru func ionare n regim normal i regim redus. O adaptare individual a tura iei min. i max. ct i a tura iei la func ionare n regim redus a instala iei existente, trebuie efectuat prin intermediul cod rilor de la automatizare. Cu ajutorul diagramei se poate regla debitul de pompare n func ie de condi iile din instala ia respectiv . Prin adaptarea debitului de pompare al pompei de circula ie la condi iile individuale din instala ie se reduce consumul de curent electric al instala iei de nc lzire. n l ime de pompare disponibil Pomp de circula ie VIRS 7 BUS Tensiune nominal V~ Tensiune nominal A max. min. Condensator F Putere el. absorbit W max. min. n stare de livrare 230 0,55 0,37 3,5 126 42 93

Cu tura ie variabil , cu leg turi preg tite pentru conectare

5835 378 RO

CaracDebit de pompare al Reglaj adres de codare teristica pompei de circula ie E6 A 30 % E6:030 B 40 % E6:040 C 50 % E6:050 D 60 % E6:060 E 70 % E6:070 F 80 % E6:080 G 90 % E6:090 H 100 % E6:100

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
Pompa circuitului de nc lzire, cu 3 trepte de tura ie, din setul de racordare al circuitului de nc lzire (accesoriu)
Pomp de circula ie VIRS 25/7 3 Tensiune nominal V~ Tensiune nominal A max. min. Condensator F Putere el. absorbit W 1. Treapta 2. Treapta 3. Treapta n l ime de pompare disponibil 3 trepte, cu leg turi preg tite pentru conectare 230 0,58 0,30 3,5 62 92 132

A 1. Treapta B 2. Treapta C 3. Treapta

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
Rezisten a la curgere pe circuitul agentului termic
Pentru dimensionarea unei pompe de circula ie pus la dispozi ie de c tre instalator

Preparare de ap cald menajer cu ajutorul unui boiler


mpreun cu aceste cazane pot fi instalate boilere pentru preparare de ap cald menajer din sortimentul de produse Viessmann (vezi Registrul 17) care sunt compatibile ca putere. Boilerul pentru preparare de ap cald menajer de culoare alb poate fi livrat n urm toarele variante: & Vitocell 100 W pn la 400 litri & Vitocell 300 W (tip EVA), pn la 200 litri Pompe de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler (accesoriu) Pomp de circula ie din setul de racordare a boilerului pentru preparare a.c.m. Tipul pompei Tensiune Putere el. absorbit VI RS 25/6 3 230 93 46 Toate celelalte boilere se livreaz cu carcasa de culoare vito argintiu. Pentru racordarea boilerului pentru preparare de ap cald menajer la Vitodens este livrat un set de racordare ca accesoriu (vezi pag. 38)

V~ W

max. min.

n l imi de pompare A 1. Treapta B 2. Treapta C 3. Treapta 5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
Pompe de circula ie separate Nr. de comand Tipul pompei Tensiune Putere el. absorbit Racord V~ W R (filet int.) DN m 7339 468 VI RS 30/6 1 230 110 140 1 4,7 7339 469 VI TOP S 40/ 4 230 155 195 40 4,7

Conduct de racordare

n l imi de pompare Nr. de comand 7339 468 A Nr. de comand 7339 469 B Nr. de comand 7339 468

Nr. de comand 7339 469

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Date tehnice (continuare)
Schem de racordare pentru boilerul pentru preparare de ap cald menajer
Cu pomp extern de circula ie din setul de racordare pentru nc lzirea apei din boiler (accesoriu). SRL Retur boiler SVL Tur boiler

HR Retur circuit primar HV Tur circuit primar

Montaj din fabric


Spa ii pentru efectuarea lucr rilor de ntre inere
Pentru efectuarea lucr rilor de ntre inere se va p stra un spa iu liber de 700 mm n faa cazanului Vitodens. n stnga i n dreapta cazanului Vitodens nu este necesar p strarea unui spa iu pentru efectuarea lucr rilor de ntre inere.

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Preg tiri pentru instalarea direct pe perete a cazanului Vitodens
mpreun cu cazanul Vitodens se livreaz un ablon, cu ajutorul c ruia se pot nsemna pe perete pozi iile uruburilor pentru suportul de fixat n perete i pozi ia tubului de evacuare a gazelor arse. Pentru racordarea circuitelor de nc lzire i a boilerului pentru preparare de ap cald menajer trebuie comandate seturi de racordare.

A Punct de referin muchia superioar a cazanului Vitodens B ablon pentru montajul cazanului Vitodens C Spa iu pentru cablurile de alimentare electric . Cablurile trebuie s ias cca 1200 mm din perete. Montaj cu ram de montaj pentru amplasare independent (un cazan) Vitodens poate fi montat pe ramele de montaj pentru amplasare independent . Consola livrat nu poate fi utilizat .

D Dimensiune recomandat & Instala ie cu un cazan: 1975 mm & Instala ie cu mai multe cazane: 1700 mm E Suport pentru montaj pe perete F Muchia superioar a pardoselii finisate

10

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Montaj instala ie cu mai multe cazane
Cascad hidraulic pentru montaj pe perete i amplasare independent Colector pe tur i retur cu preselector sidraulic pentru instala iile cu mai multe cazane, cu 2 pn la 4 cazane amplasate n serie sau cu 4 cazane amplasate n bloc. Racordurile pentru circuitul de nc lzire, op ional spre dreapta sau spre stnga.

Reprezentare f r termoizola ia livrat A Teac de imersie pentru senzorul de temperatur pe tur B Aerisire C Accesorii de racordare cu pompa de circula ie Cazan Num r

HR Retur circuit primar HV Tur circuit primar

Racordul circuitului de nc lzire Racordul cazanului Debit volumetric max. Dimensiunea a b c d e f g h k

R PN6/DN G m3/h mm mm mm mm mm mm mm mm mm

2 1 6,9 970 845 295 100 160 230 1560 120 350

65 1 10,3 1320 1250 250 150 200 210 2220 160 370

65 1 13,8 1320 1250 250 150 200 210 2800 160 370

2x2 (amplasare n bloc) 65 1 13,8 1302 1250 250 150 200 210 1585 160 370

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

11

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Amplasare n serie montaj direct pe perete

Reprezentare f r termoizola ia livrat A Sistem evacuare gaze arse n cascad B Vitodens C Vitotronic 300 K (cu posibilitate de montare pe perete, op ional pe dreapta sau pe stnga) Pentru informaii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 38 i instruc iuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelor arse. Num r de cazane a b c D Cascad hidraulic HR Retur circuit primar HV Tur circuit primar

Informa ii suplimentare cu privire la cascada hidraulic , vezi pag. 11.

mm mm mm
& &

2 1060 1660 176

3 1640 2220 205

4 2220 2800 234

Set de livrare pentru instala ia cu mai multe cazane & Vitodens 200 W (de la 2 pn la 4 cazane) & Automatizare n cascad Vitotronic 300 K & Modul de comunicare cascad pentru fiecare cazan & Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic

Cascad hidraulic cu preselector hidraulic i termoizola ie Accesorii de racordare cu pompe de circula ie (3 trepte) i termoizola ie

12

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Amplasare n serie cu ram de montaj pentru amplasare independent

Reprezentare f r termoizola ia livrat A B C D Sistem evacuare gaze arse n cascad Elemente de fixare la plan eu Vitodens Vitotronic 300 K (cu posibilitate de montare pe dreapta sau pe stnga) E F HR HV Ram de montaj pentru amplasare independent Cascad hidraulic Retur circuit primar Tur circuit primar

Pentru informaii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 38 i instruc iuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelor arse. Num r de cazane a b c

Informa ii suplimentare cu privire la cascada hidraulic , vezi pag. 11.

mm mm mm
& & &

2 1160 1610 176

3 1740 2270 205

4 2x1160 2580 234

Set de livrare pentru instala ia cu mai multe cazane & Vitodens 200 W (de la 2 pn la 4 cazane) & Automatizare n cascad Vitotronic 300 K & Modul de comunicare cascad pentru fiecare cazan & Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic 5835 378 RO

Ram de montaj pentru amplasare independent Cascad hidraulic cu preselector hidraulic i termoizola ie Accesorii de racordare cu pompe de circula ie (3 trepte) i termoizola ie

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

13

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Amplasare n bloc montaj liber n nc pere

Reprezentare f r termoizola ia livrat A B C D Sistem evacuare gaze arse n cascad Elemente de fixare la plan eu Vitodens Vitotronic 300 K (cu posibilitate de montare pe dreapta sau pe stnga) E F HR HV Ram de montaj Cascad hidraulic Retur circuit primar Tur circuit primar

Pentru informaii privind cascada de gaze arse, vezi pag. 38 i instruc iuni de proiectare pentru sistemele de evacuare a gazelor arse. Informa ii suplimentare cu privire la cascada hidraulic , vezi pag. 11. Set de livrare pentru instala ia cu mai multe cazane & Vitodens 200 W (4 cazane) & Automatizare n cascad Vitotronic 300 K

& & &

&

Modul de comunicare cascad pentru fiecare cazan Senzor de imersie pentru preselectorul hidraulic Cascad hidraulic cu preselector hidraulic Termoizola ie Ram de montaj Elemente de fixare la plan eu Accesorii de racordare cu pompe de circula ie (3 trepte) i termoizola ie 5835 378 RO

14

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***


Montaj din fabric (continuare)
Alimentarea electric
Alimentarea electric La lucr rile n vederea aliment rii electrice se vor respecta condi iile impuse de ELECTRICA i de normativele VDE ( A: VE)! Siguran a pentru cablul de alimentare poate fi de max. 16 A. Alimentarea de la re ea (230 V~/50 Hz) trebuie realizat printr o leg tur fix . Conectarea cablurilor de alimentare electric i a accesoriilor se face la bornele din aparat. Alimentarea electric a accesoriilor Alimentarea electric a accesoriilor poate fi f cut direct de la automatizare. Acest racord se conecteaz i se deconecteaz de la comutatorul pornit oprit al instala iei (max. 4 A). n cazul amplas rii n nc peri umede, conectarea la re ea a accesoriilor nu se va face la automatizare. Cablurile din spa iul marcat (vezi figur ) trebuie s ias cel pu in 800 mm din perete. Cabluri recomandate NYM J 3 1,5 mm 2 Cabluri de alimentare de la re ea ( i accesorii) Pomp de recirculare Semnalizarea de avarii cu 2 fire min 0,75 mm 2 Extensie extern H1 sau H2 Senzor de temperatur exterioar Vitotronic 200 H (LON) Set de extensie pentru circuit de nc lzire cu van de amestec (KM BUS) Vitotrol 100, tip UTD Vitotrol 200 Vitotrol 300 Receptor de semnale radio NYM O 3 1,5 mm 2 Vitotrol 100, tip UTA

Comutator de blocare n cazul func ion rii cu racord la co trebuie utilizat un dispozitiv de blocare, atunci cnd un aparat de aerisire utilizeaz aer din aceea i nc pere (de exemplu hot ). n acest scop poate fi montat extensia intern H2 (accesoriu). La pornirea arz torului se opresc aparatele de aerisire.

A Punct de referin muchia superioar a cazanului Vitodens B Spa iu pentru cablurile de alimentare electric

Vitotronic100, tip HC1, pentru func ionare cu temperatur constant


Structur i func ii
Structur modular Automatizarea este ncorporat n Vitodens. Automatizarea este compus dintr un aparat principal, module electronice i o unitate de comand . Aparatul de baz : & Comutator pornit oprit & Interfa a de comunicare Optolink Laptop & Semnalizatorul de func ionare i semnalizatorul de avarie & Tasta de deblocare & Siguran e Unitate de comand : & Display & Reglajul i afi area temperaturilor i a cod rilor & Afi area mesajelor de avarie & Taste: selectarea regimului de func ionare temperatura apei din cazan temperatura apei calde menajere func ia de confort a.c.m. func ia de testare verificare VITODENS 200 W Func ii & Automatizare digital a circuitului cazanului pentru func ionare cu temperatur constant a apei din cazan & Pentru func ionarea comandat de temperatura de ambian este necesar o telecomand Vitotrol 100, tip UTA sau UTD (conform (EnEV) & Protec ia la nghe a instala iei de nc lzire & Sistem de diagnosticare integrat & Automatizare integrat pentru temperatura apei calde menajere din boiler Caracteristici de reglaj Comportare PI cu ie ire modulant . Reglajul programelor de lucru Pentru toate regimurile de func ionare este asigurat protec ia la nghe (vezi func ia de protec ie la nghe ) a instala iei de nc lzire. Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese urm toarele regimuri de func ionare:

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

15

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic100, tip HC1, pentru func ionare cu temperatur constant (continuare)
& & &

nc lzire i ap cald Numai ap cald Regim deconectat

Func ia de protec ie la nghe La temperatura apei din cazan de 5 C se porne te arz torul i la 20 C se opre te din nou. Pompa de circula ie este pornit o dat cu arz torul i oprit mai trziu. Apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer se nc lze te la cca. 20C. Pentru protec ia la nghe a instala iei poate fi pornit i pompa de circula ie pe lng arz tor, la anumite intervale de timp (pn la de 24 ori pe zi) pentru cca 10 minute.

Func ionare n regim de var Regimul de func ionare w Arz torul porne te numai cnd trebuie nc lzit apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer . Senzor pentru temperatura apei din cazan Dac senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat la automatizare i montat n cazan. Date tehnice Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport

ntre 0 i 130 C ntre -20 i +70 C

Date tehnice Vitotronic 100, tip HC1


Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Clas de protec ie Mod de ac ionare Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare 230 V~ 50 Hz 6A I Tip 1 B conform EN 60730 1 la depozitare i transport ntre 20 i +65 C Reglarea termocuplei electronice (regim de nc lzire) 82 C (nu este posibil modificarea) Domeniu de reglaj ntre 10 i 63 C pentru temperatura apei calde menajere

ntre 0 i +40 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant)

Accesorii pentru Vitotronic 100


Vitotrol 100, tip UTA
Nr. de comand 7170 149 Termostat de ambian & Cu comand de conectare sau deconectare (cu un regulator cu dou valori) & Cu ceas programabil analogic & Cu program zilnic ce poate fi reglat & Intervalele de conectare standard sunt reglate din fabrica ie (se pot programa n mod individual) & Interval minim de conectare 15 minute Vitotrol 100 se va instala n nc perea principal de locuit pe un perete interior opus celui pe care se afl radiatoarele, dar nu pe etajere, n ni e, n imediata apropiere a u ilor sau n apropierea surselor de c ldur (de exemplu radia ie solar direct , emineu, televizor etc.). Conectare la automatizare: cablu cu 3 fire cu sec iunea conductorului de 1,5 mm 2 (f r verde/ galben) pentru 230 V~. Date tehnice Tensiune nominal Sarcin nominal admis la contact Tipul de protec ie 230 V/50 Hz 6(1) A 250 V~ IP 20 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la 40 C la depozitare i transport ntre -20 i +60 C Domeniu de reglaj al valorilor nominale pentru func ionare n regim normal i regim redus ntre 10 i 30 C Temperatura de ambian reglat la func ionare n regim deconectat 6 C

16

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)
Vitotrol 100, tip UTD
Nr. de comand 7179 059 Termostat de ambian & Cu comand de conectare sau deconectare (cu un regulator cu dou valori) & Cu programator digital & Cu program zilnic i s pt mnal & Cu comutator rotativ pentru urm toarele reglaje: temperatur de ambian normal Permanent confort temperatur de ambian redus Permanent regim redus temperatur de protec ie la nghe nghe 2 programe orare reglate fix un program orar reglabil individual Programul de vacan & Cu taste pentru regimul de petrecere i regimul economic Vitotrol 100 se va instala n nc perea principal de locuit pe un perete interior opus celui pe care se afl radiatoarele, dar nu pe etajere, n ni e, n imediata apropiere a u ilor sau n apropierea surselor de c ldur (de exemplu radia ie solar direct , emineu, televizor etc.). Func ionare f r alimentare de la reea (dou baterii alcaline de 1,5 V, tip LR6 (AA), cu durat de func ionare cca 1,5 ani) Conectare la automatizare: cablu bifilar cu sec iunea conductorului de 1,5 mm2 pentru 230 V~ n combinaie cu extensia exterioar H4 (accesoriu) este posibil racordul prin intermediul unui cablu de curent de joas tensiune.

Date tehnice Tensiune nominal Sarcina nominal a contactului liber de poten ial max. min. Tipul de protec ie Mod de ac ionare Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport Domenii de reglaj temperatura de confort temperatura redus temperatura de protec ie la nghe Func ionare asigurat n timpul schimb rii bateriilor

3 V

6(1) A 230 V~ 1 mA 5 V IP 20 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj RS tip 1B conform EN 60730-1

de la 0 pn la 50 C de la 10 pn la +30 C ntre 10 i 30 C ntre 10 i 30 C de la 6 pn la 10 C 10 min

Extensie extern H4
Nr. de comand 7197 227 Extensie de racordare pentru racordarea Vitotrol 100, tip UTD sau cronotermostat 24 V prin intermediul unui cablu de curent de joas tensiune. Cu cablu (0,5 m lungime) i techer pentru racordarea la Vitotronic 100. Date tehnice Tensiune nominal Tensiunea la ie ire Frecven nominal Putere el. absorbit Sarcin 24 V~ (max.) Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare 230 V~ 24 V~ 50 Hz 2,5 W 10 W I IP 41

la depozitare i transport

ntre 0 i +40 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) ntre 20 i +65 C

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

17

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)
Vitocom 100, tip GSM
&

&

F r cartel SIM Nr. de comand Z004594 Cu abonament GSM Business Smart pentru utilizarea Vitocom 100 n re eaua de telefonie mobil T Mobile/D1 (doar n d) Nr. de comand Z004615

Lungime total a cablurilor participan ilor KM BUS max. 50 m.

Indica ie Pentru informaii privitoare la condi iile contractuale, vezi lista de pre uri Viessmann. Func ii: & Conectare de la distan prin intermediul re elelor de telefonie mobil GSM & Informare de la distan prin intermediul re elelor de telefonie mobil GSM & Supraveghere de la distan prin intermediul mesajelor tip SMS la 1 sau 2 telefoane mobile & Supraveghere de la distan a unor instala ii suplimentare prin intermediul intr rii digitale (230 V) Configurare: Telefoane mobile prin SMS Setul de livrare: & Vitocom 100 (n func ie de comand cu sau f r cartel SIM) & Cablu de alimentare de la re ea cu euroscart (2,0 m lungime) & Anetn GSM (3,0 m lungime), picior magnetic i pad adeziv & Cablu de conectare la KM BUS (3,0 m lungime) Premise legate de dotare: Semnal bun pentru comunicarea GSM pentru operatorul de telefonie mobil ales.

Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Mod de ac ionare Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare

230 V ~ 50 Hz 15 mA 4W II IP 41 conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj Tip 1B conform EN 60 730 1 de la 0 pn la +55 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) de la 20 pn la +85 C 230 V ~

la depozitare i transport Conexiune realizat de instalator Intrare de avarie DE 1

Distribuitor de KM BUS
Nr. de comand 7415 028 Pentru conectarea a 2 pn la 9 aparate la KM BUS de la Vitotronic. Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie 3,0 m, preg tit pentru conectare IP 32 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la +40 C la depozitare i transport de la 20 pn la +65 C

Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler


Nr. de comand 7179 114 Lungimea cablului cca. 3,75 m, preg tit pentru conectare Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport 18 3,75 m, preg tit pentru conectare IP 32

de la 0 pn la +90 C ntre 20 i +70 C

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 100 (continuare)
Extensii interne H1 i H2 i extensii externe H1 i H2
Posibilit i de racordare i date tehnice vezi accesorii pentru Vitotronic 200 ncepnd de la pag. 32.

Vitotronic200, tip HO1, pentru func ionare comandat de temperatura exterioar


Structur i func ii
Structur modular Automatizarea este compus dintr un aparat principal, module electronice i o unitate de comand . Montat n Vitodens. Aparatul de baz : & Comutator pornit oprit & Interfa a de comunicare Optolink Laptop & Semnalizatorul de func ionare i semnalizatorul de avarie & Tasta de deblocare Unitate de comand : & Cu programator digital & Display luminat cu afi aj textual & Reglajul i afi area temperaturilor i a cod rilor & Afi area mesajelor de avarie & Buton rotativ pentru temperatura la func ionare n regim normal & Taste: selectarea regimului de func ionare program de vacan regim de petrecere i regim economic temperatura pentru regimul redus temperatura apei calde menajere func ia de testare verificare Func ii & Reglajul temperaturii apei din cazan i/sau al temeperaturii pe tur comandat de temperatura exterioar & Limitarea electronic a temperaturii maxime & Conectarea n func ie de necesar a pompelor circuitlor de nc lzire i a arz torului & Reglajul unei limite variabile de c ldur & Protec ia contra bloc rii pompelor & Mesaj de ntre inere & Protec ia la nghe a instala iei de nc lzire & Sistem de diagnosticare integrat & Reglajul temperaturii a.c.m. din boiler cu comand prioritar pentru preparare a.c.m. & Func ie suplimentar pentru prepararea de ap cald menajer (nc lzire n timp scurt la o temperatur mai ridicat ) & Reglarea timpilor de comutare pentru pompa de circula ie & Program pentru uscarea pardoselii & Conectare extern i blocare (posibile cu accesorii) Condi iile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii termice sunt ndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare n faza de nc lzire cre te temperatura de ambian redus n cazul temperaturilor exterioare sc zute. Pentru scurtarea timpului n faza de nc lzire dup un timp de func ionare la parametri redu i, se cre te temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp. Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea temperaturii trebuie s se fac n fiecare nc pere, de exemplu prin ventile cu termostat. Caracteristici de reglaj Comportare PI cu ie ire modulant . 5835 378 RO Ceasul programator Ceasul programator digital & Program zilnic i s pt mnal & Trecere automat la ora de var /iarn Func ie automatizat pentru prepararea a.c.m. i pompa de recirculare a.c.m. & Ora, ziua s pt mnii i intervalele standard de conectare pentru nc lzire, prepararea de ap cald menajer i pentru pompa de recirculare a apei calde menajere sunt reglate din fabrica ie & Intervalele de conectare programabile separat, max. patru intervale pe zi Interval minim de conectare: 10 minute Rezerva de baterie: 14 zile
&

Reglajul programelor de lucru Pentru toate regimurile de func ionare este asigurat protec ia la nghe (vezi func ia de protec ie la nghe ) a instala iei de nc lzire. Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese urm toarele regimuri de func ionare: & nc lzire i ap cald & Numai ap cald & Regim deconectat Comutarea extern a regimului de func ionare n combina ie cu extensia extern H1 sau H2. Func ia de protec ie la nghe & Func ia de protec ie la nghe este conectat n cazul sc derii temperaturii exterioare sub cca. +1 C. n cadrul func iei de protec ie la nghe , porne te pompa circuitului de nc lzire i apa din cazan este men inut la o temperatur minim de aproximativ 20 C. Apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer se nc lze te la cca. 20C. & Func ia de protec ie antinghe este deconectat n cazul cre terii temperaturii exterioare la cca +3 C. Func ionare n regim de var Regimul de func ionare w Arz torul porne te numai cnd trebuie nc lzit apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer . Reglajul caracteristicilor de nc lzire (nclinare i nivel) Vitotronic 200 regleaz n func ie de temperatura exterioar temperatura apei din cazan (= temperatura pe tur a circuitului de nc lzire f r van de amestec) i temperatura pe turul circuitului de nc lzire cu van de amestec (n combina ie cu setul extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec). Pentru aceasta temperatura apei din cazan se regleaz automat cu 0 pn la 40 K peste valoarea mare solicitat la momentul respectiv pentru temperatura pe tur (starea de livrare 8 K). Temperatura pe tur necesar pentru atingerea unei anumite temperaturi de ambian depinde de instala ia de nc lzire i de izolarea termic a cl dirii respective. Prin reglarea celor dou caracteristici de nc lzire se adapteaz temperatura apei din cazan i temperatura pe tur la aceste condi ii. Caracteristici de nc lzire: Temperatura apei din cazan este limitat de termostat i de temperatura reglat la limitatorul electronic de temperatur maxim . Temperatura pe tur nu poate dep i temperatura apei din cazan.

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

19

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic200, tip HO1, pentru func ionare comandat de temperatura... (continuare)
Senzor de temperatur exterioar Locul de montaj: & Peretele dinspre nord sau nordvest al cl dirii & La 2 pn la 2,5 m de la sol, pentru cl diri cu mai multe etaje aproximativ n a doua jum tate a celui de-al doilea etaj Racord: & cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o sec iune a conductorului de 1,5 mm2 din cupru. & Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400 V

Instala ii de nc lzire cu preselector hidraulic Dac se monteaz un preselector hidraulic, atunci trebuie montat un senzor de temperatur n preselectorul hidraulic (vezi instruc iunile de proiectare Vitodens). Senzor pentru temperatura apei din cazan Dac senzorul pentru temperatura apei din cazan este conectat la automatizare i montat n cazan. Date tehnice Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport Date tehnice Tipul de protec ie Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare, depozitare i transport ntre 0 i 130 C ntre -20 i +70 C

IP 43 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

ntre -40 i +70 C

Date tehnice Vitotronic 200, tip HO1


Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Clas de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare 230 V~ 50 Hz 6A I Reglarea termostatului electronic (regim de nc lzire) Domeniu de reglaj pentru temperatura apei calde menajere Domeniul de reglaj al caracteristicii de nc lzire nclinare Nivel

82 C (nu este posibil modificarea) de la 10 pn la 63 C

ntre 0 i +40 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) ntre 20 i +65 C

la depozitare i transport

de la 0,2 pn la 3,5 de la 13 pn la +40 K

Vitotronic 300 K, tip MW2 pentru instala ii cu mai multe cazane


Automatizare digital cu reglaj n paralel i automatizare a circuitului de nc lzire, comandat de temperatura exterioar .
& & & &

&

Pentru instala ii cu max. 4 cazane Vitodens 200 W. Cu posibilitatea stabilirii unei ordini de pornire a cazanelor. Pentru un circuit racordat direct i max. dou circuite de nc lzire cu van de amestec. Prin LON BUS mai pot fi conectate nc 32 automatiz ri ale circuitelor de nc lzire Vitotronic 200 H (este necesar modulul LON, accesoriu). Pentru func ionare n modula ie n combina ie cu Vitotronic 100, tip HC1.

&

&

Cu automatizare pentru reglajul temperaturii din boilerul de ap cald menajer sau automatizare pentru sistemul de acumulare de ap cald menajer cu grup de amestec. Poate comunica prin LON BUS (modulul de comunicare LON i rezisten e terminale se pot ob ine ca accesorii). Cu sistem de diagnosticare integrat.

Indica ie Pentru mbun t irea stabilit ii la perturba ii, toate cazanele cu Vitotronic 100 i automatizarea cu reglaj n cascad Vitotronic 300 K trebuie conectate la aceea i faz . 5835 378 RO

20

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic 300 K, tip MW2 pentru instala ii cu mai multe cazane (continuare)
Structur i func ii
Structur modular Automatizarea este compus dintr un aparat principal, module electronice i o unitate de comand . Aparatul de baz : & Comutator pornit oprit & Comutatorul de testare/verificare & Interfa a de comunicare Optolink Laptop & Semnalizatorul de func ionare i semnalizatorul de avarie & Soclu de leg turi conectarea aparatelor externe prin conectori modulari conectorii cu fi e se introduc direct n partea frontal a automatiz rii cu carcasa deschis conectarea consumatorilor pe curent trifazat prin relee contactoare de putere suplimentare Unitate de comand : & Acela i panou de comand ca la automatiz rile circuitului cazanului Vitotronic & Cu programator digital & Display luminat cu afi aj textual & Reglajul i afi area temperaturilor i a cod rilor & Afi area mesajelor de avarie & Buton rotativ pentru temperatura la func ionare n regim normal & Taste: temperatura pentru regimul redus selectarea regimului de func ionare program de vacan regim de petrecere i regim economic temperatura apei calde menajere caracteristicile de nc lzire pentru temperatura pe tur a instala iei i temperatura pe turul circuitului de nc lzire Selectarea circuitului de nc lzire Func ii & Automatizare comandat de temperatura exterioar pentru reglarea temperaturii agentului termic al unei instala ii cu pn la patru cazane Vitodens 200 W cu Vitotronic 100, tip HC1, (reglabil liniar controlat) i reglarea temperaturii pe tur a circuitelor de nc lzire cu vane de amestec & Comanda automatiz rilor Vitotronic 100, Tip HC1, ale cazanelor ntr o ordine stabilit op ional & Limitarea electronic a temperaturii maxime & Oprirea pompelor circuitelor de nc lzire n func ie de necesarul de c ldur & Reglajul unei limite variabile de c ldur & Protec ia contra bloc rii pompelor & Semnalizarea de avarii & Sistem de diagnosticare integrat & Autoreglaj al temperaturii apei din acumulatorul de ap cald menajer cu comand prioritar pentru prepararea de ap cald menajer (pompa circuitului de nc lzire oprit , vana de amestec nchis ) & Func ie suplimentar pentru prepararea de ap cald menajer (nc lzire n timp scurt la o temperatur mai ridicat ) & Reglajul unui sistem de acumulare de ap cald menajer cu ventil reglabil cu 3 c i & Uscarea controlat a pardoselii la nc lziri prin pardoseal Condi iile impuse de DIN EN 12831 pentru calculul sarcinii termice sunt ndeplinite. Pentru reducerea puterii necesare n faza de nc lzire crete temperatura de ambian redus n cazul temperaturilor exterioare sc zute. Pentru scurtarea timpului n faza de nc lzire dup un timp de func ionare la parametri redu i, se cre te temperatura pe tur pentru un interval limitat de timp. Conform Directivei privind economisirea de energie, reglarea temperaturii trebuie s se fac n fiecare nc pere, de exemplu prin ventile cu termostat.

Prepararea de ap cald menajer ntr o instala ie cu mai multe cazane

Instala ie cu mai multe cazane cu boiler pentru preparare a.c.m. A Vitotronic 300 K

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

21

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic 300 K, tip MW2 pentru instala ii cu mai multe cazane (continuare)

Instala ie cu mai multe cazane cu sistem de acumulare de ap cald menajer A Vitotronic 300 K Caracteristici de reglaj & Comportament de tip PI cu ie ire cu trei valori & Domeniul de reglaj al caracteristicilor de nc lzire: nclinare: de la 0,2 pn la 3,5 Nivel: de la 13 pn la 40 K Temperatur maxim : de la 1 pn la 127 C Temperatur minim : de la 1 pn la 127 C Diferen a de temperatur pentru circuitele de nc lzire cu vane de amestec: de la 0 pn la 40 K & Domeniul de reglaj al temperaturii nominale a apei calde menajere: ntre 10 i 60 C, modificabil la valori ntre 10 i 95 C (temperatura care poate fi atins este limitat de temperatura max. pe tur a cazanului). Programatorul unit ii de comand Programator digital cu program zilnic i s pt mnal, calendar anual, trecere automat de la ora de var la ora de iarn i invers i regim automatizat pentru prepararea de ap cald menajer i pentru pompa de recirculare a apei calde menajere. Ora, ziua s pt mnii i timpii standard de conectare pentru nc lzire, prepararea de ap cald menajer i pompa de recirculare a apei calde menajere sunt regla i din fabrica ie (pot fi programai individual), se pot regla maxim patru intervale de conectare pe zi. Interval minim de conectare: 10 minute Rezerva de baterie: 5 ani Reglarea regimurilor de func ionare Pentru toate regimurile de func ionare este asigurat protec ia la nghe (vezi func ia de protec ie la nghe ) a instala iei de nc lzire. Cu tastele de selectare a programelor pot fi alese urm toarele regimuri de func ionare: & nc lzire i ap cald & Numai ap cald & Regim deconectat Comutare extern a regimului de func ionare pentru toate circuitele de nc lzire sau doar pentru anumite circuite de nc lzire. Func ia de protec ie la nghe & Func ia de protec ie la nghe este conectat n cazul sc derii temperaturii exterioare sub cca. +1 C. n cadrul func iei de protec ie antinghe se pornesc pompele circuitelor cazanului. Apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer se nc lze te la cca. 20C. & Func ia de protec ie antinghe este deconectat n cazul cre terii temperaturii exterioare la cca +3 C. Func ionare n regim de var ( Numai ap cald ) Unul sau mai multe arz toare pornesc numai cnd trebuie nc lzit apa din boilerul pentru preparare de ap cald menajer (este pornit de termostatul pentru temperatura apei calde menajere din boiler). Reglajul caracteristicilor de nc lzire (nclinare i nivel) n func ie de instala ia de nc lzire: & Vitotronic regleaz , n func ie de temperatura exterioar , temperatura pe tur a max. 2 circuite de nc lzire cu vane de amestec & Vitotronic regleaz automat temperatura din instala ie/temperatura pe tur cu 0 pn la 40 K (stare de livrare 8 K) peste valoarea nominal momentan maxim a temperaturilor pe tur Temperatura pe tur necesar pentru atingerea unei anumite temperaturi de ambian depinde de instala ia de nc lzire i de izolarea termic a cl dirii respective. Prin reglajul caracteristicii de nc lzire se adapteaz temperatura pe tur a instala iei i temperatura pe turul circuitelor de nc lzire la aceste condi ii.

Temperatura pe tur este limitat superior prin termostat de lucru R i prin temperatura maxim reglat electronic la automatiz rile circuitelor cazanelor Vitotronic 100, tip HC1. Senzor de temperatur exterioar Locul de montaj: & Peretele dinspre nord sau nordvest al cl dirii & La 2 pn la 2,5 m de la sol, pentru cl diri cu mai multe etaje aproximativ n a doua jum tate a celui de-al doilea etaj VITODENS 200 W 5835 378 RO

22

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic 300 K, tip MW2 pentru instala ii cu mai multe cazane (continuare)
Racord: & cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o sec iune a conductorului de 1,5 mm2 din cupru. & Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400 V Senzor de temperatur imersat Pentru nregistrarea temperaturii comune pe turul instala iei cu mai multe cazane. Se instaleaz n teaca de imersie a preselectorului hidraulic sau se fixeaz cu band de ntindere. Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport 3,75 m, preg tit pentru conectare IP 32 conform EN 60529

de la 0 pn la +90 C de la 20 pn la +70 C

Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler Date tehnice Lungimea cablului Date tehnice Tipul de protec ie Temperatura admis a mediului ambiant la func ionare, depozitare i transport Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport

5,8 m, preg tit pentru conectare IP 32 conform EN 60529

IP 43 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

de la 0 pn la +90 C de la 20 pn la +70 C

ntre -40 i +70 C

Date tehnice Vitotronic 300 K


Tensiune nominal : Frecven nominal : Curentul nominal: Putere absorbit : Clasa de protec ie: Tipul de protec ie: Mod de ac ionare: Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare: 230 V~ 50 Hz 6A 10 W I IP 20 D conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj Tip 1B conform EN 60730 1 ntre 0 i +40 C; utilizare n nc peri de locuit i centrale termice (condi ii normale de ambian ) la depozitare i transport: Sarcina nominal la ie irile releelor: Pompe ale circuitelor de nc lzire sau schimb tor de c ldur s: Pompa de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler sA: Pompa de recirculare a.c.m. sK: Pompa de distribu ie sL: Semnalizarea avariilor g : Servomotorul pentru ventilul de amestec cu 3 c i pentru sistemul de acumulare a.c.m. sau servomotorul vanei de amestec gS: Total max. de la 20 pn la +65 C

4(2) A 230 V~ 4(2) A 230 V~ 4(2) A 230 V~ 4(2) A 230 V~ 4(2) A 230 V~

0,2(0,1) A 230 V~ 6 A 230 V~

Dimensiuni

5835 378 RO

A Vitotronic 300 K B Consol

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

23

*** Korrekturabzug (XML) ***


Vitotronic 300 K, tip MW2 pentru instala ii cu mai multe cazane (continuare)
Stare de livrare Vitotronic 300 K
& & & & & &

Unitate de comand cu afi are textual i display luminat Modul de comunicare cascad Senzor de temperatur exterioar Senzor de temperatur pe tur Senzor pentru temperatura a.c.m. din boiler Consol

Instala ie de nc lzire cu boiler pentru preparare de ap cald menajer Pompa de circula ie cu clapet unisens sau sistemul de acumulare de ap cald menajer Vitotrans 222 trebuie comandate separat. Instala ie de nc lzire cu nc lzire prin pardoseal Pentru un circuit de nc lzire prin pardoseal este necesar setul de extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec. Pe turul circuitului de nc lzire prin pardoseal trebuie montat o termocupl pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respectat DIN 18560 2. Asupra circuitului de nc lzire prin pardoseal nu are voie s ac ioneze o telecomand comandat pe baza temperaturii de ambian . Sisteme de conducte din material plastic pentru radiatoare n cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru circuite de nc lzire cu radiatoare, recomand m montarea unui termostat pentru limitarea temperaturii maxime.

Automatizarea se monteaz cu o consol pe perete sau pe ram de montaj pentru amplasare independent . Pentru fiecare circuit de nc lzire cu van de amestec este necesar un set de extensie (accesoriu). Din cauza temperaturilor joase pe retur, la cazanele n condensa ie se vor monta pe circuitele de nc lzire numai vane de amestec cu 3 c i. Pentru modul de comunicare cu Vitotronic, tip HC1, sau cu Vitocom 200 respectiv 300, pot fi livrate, ca accesorii, modulul de comunicare LON i rezisten ele interne de bus.

Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K


Indica ie privind reglarea instala iei n func ie de temperatura de ambian (func ia RS) n cazul telecomenzilor
Func ia RS nu are voie s ac ioneze datorit iner iei nc lzirilor prin pardoseal asupra circuitelor de nc lzire prin pardoseal . Func ia de reglaj pe baza temperaturii de ambian (func ia RS) are voie s ac ioneze numai asupra unui circuit de nc lzire cu van de amestec.

Indica ie pentru Vitotrol 200 i 300


Pentru fiecare circuit de nc lzire poate fi conectat o telecomand Vitotrol 200 sau Vitotrol 300.

Vitotrol 200
Nr. de comand 7450 017 Participant la KM BUS. Telecomanda Vitotrol 200 preia pentru un circuit de nc lzire comanda pentru selectarea regimului de func ionare i comanda pentru reglarea dintr o nc pere op ional a valorii dorite pentru temperatura de ambian n cazul func ion rii n regim normal. Automatizarea Vitotrol 200 dispune de taste luminate de selectare a regimurilor de func ionare i o tast pentru regimul de petrecere i economic. Cu semnalizatorul de avarii se semnalizeaz avariile la automatizare. Reglaj n func ie de temperatura exterioar : Montaj n orice loc din cl dire. Reglaj n func ie de temperatura de ambian : Instalare n nc perea de referin pe un perete interior opus peretelui pe care se afl radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, n ni e, n imediata apropiere a u ilor sau n apropierea surselor de c ldur (de exemplu radia ie solar direct , emineu, televizor etc.). Senzorul montat pentru temperatura de ambian nregistreaz temperatura de ambian i ca urmare se produce, dac acest lucru este necesar, corec ia temperaturii pe tur i o nc lzire rapid la nceputul regimului de nc lzire (dac este configurat). Racordare:
&

& &

Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m ( i n cazul conect rii mai multor telecomenzi) Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400 V Conectorii de joas tensiune sunt inclu i n setul de livrare

24

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Date tehnice Alimentare electric prin KM BUS Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Domeniul de reglaj pentru temperatura ntre 10 i 30 C de ambian se poate modifica reglajul ntre 3 i 23 C sau ntre 17 i 37 C Reglarea temperaturii de ambian pentru func ionare n regim redus se face la automatizare.

0,2 W III IP 30 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la +40 C la depozitare i transport de la 20 pn la +65 C

Vitotrol 300
Nr. de comand 7248 907 Participant la KM BUS. Telecomanda Vitotrol 300 preia pentru un circuit de nc lzire reglajul temperaturii nominale de ambian dorite la func ionare n regim normal i n regim redus, reglajul regimului de func ionare i a timpilor de conectare pentru nc lzire, prepararea de ap cald menajer i pentru func ionarea pompei de recirculare a apei calde menajere. Vitotrol 300 dispune de un display luminat i taste luminate pentru selectarea regimurilor de func ionare, o tast pentru regimul de petrecere, respectiv pentru regimul economic, o comand pentru trecerea automat de la ora de var la ora de iarn i invers, taste pentru reglarea regimului de vacan , a zilei s pt mnii i a orei. Reglaj n func ie de temperatura exterioar : Montaj n orice loc din cl dire. Reglaj n func ie de temperatura de ambian : Instalare n nc perea de referin pe un perete interior opus peretelui pe care se afl radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, n ni e, n imediata apropiere a u ilor sau n apropierea surselor de c ldur (de exemplu radia ie solar direct , emineu, televizor etc.). Senzorul montat pentru temperatura de ambian nregistreaz temperatura de ambian i ca urmare se produce, dac acest lucru este necesar, corec ia temperaturii pe tur i o nc lzire rapid la nceputul regimului de nc lzire (dac este configurat). Racordare: & Cablu bifilar, lungimea cablului max. 50 m ( i n cazul conect rii mai multor telecomenzi) & Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400 V & Conectorii de joas tensiune sunt inclu i n setul de livrare

Date tehnice Alimentare electric prin KM BUS Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie

0,5 W III IP 30 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la +40 C la depozitare i transport de la 20 pn la +65 C Domeniul de reglaj pentru temperatura de ambian la regim normal de la 10 pn la 30 C se poate modifica reglajul ntre 3 i 23 C sau de la 17 pn la 37 C la regim redus de la 3 pn la 37 C

Senzor pentru temperatura de ambian


Nr. de comand 7408 012 Senzor separat pentru temperatura de ambian , care se va monta n completarea telecomenzii Vitotrol 200 i 300, atunci cnd telecomanda Vitotrol 200 sau 300 nu poate fi instalat n nc perea principal de locuit sau ntr o pozi ie convenabil pentru nregistrarea temperaturii i posibilitatea de reglaj. Instalare n nc perea de referin pe un perete interior, opus peretelui pe care se afl radiatoarele. Nu se va instala pe etajere, n ni e, n imediata apropiere a u ilor sau n apropierea surselor de c ldur (de exemplu radia ie solar direct , emineu, televizor etc.). Senzorul pentru temperatura de ambian se conecteaz la telecomanda Vitotrol 200 sau 300. Racordare: & Cablu cu 2 fire cu sec iunea conductorului de 1,5 mm 2 din cupru & Lungimea cablului de la telecomand max. 30 m & Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400 V

5835 378 RO

Date tehnice Clas de protec ie

III

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

25

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Tip de protec ie IP 30 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la +40 C la depozitare i transport de la 20 pn la +65 C

Receptor de semnale radio


Nr. de comand 7450 563 Pentru recep ia emi torului de semnale orare DCF 77 (situat n: Mainflingen lng Frankfurt/Main). Reglajul exact, prin comand radio al orei i datei. Montaj pe un perete exterior, orientat spre emi tor. Calitatea recep iei poate fi influen at de materiale de construc ie care con in metal, de exemplu beton armat, cl diri vecine i surse electromagnetice de perturba ie, de exemplu linii de nalt tensiune i linii aeriene de contact. Racord: & Cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o sec iune a conductorului de 1,5 mm2 din cupru & Cablul nu se va poza mpreun cu cablurile de 230/400V

Vitohome 300
Nr. de comand Z005 395 Central de apartament pentru sistemului de reglare a temperaturii instalaiilor de nc lzire cu radiatoare i/sau a nc lzirii prin pardoseal , reglaj, bazat pe unde, a temperaturii n fiecare nc pere. & Cre terea comfortului individual de ambian & Reducerea costurilor de nc lzire i energie & Utilizare i retehnologizare simple & Utilizare complet pentru nc lzire i ap cald menajer

Pentru alte detalii, vezi Fi a tehnic Vitohome 300 .

Vitocom 100, tip GSM la Vitotronic 200


&

&

F r cartel SIM Nr. de comand Z004594 Cu abonament GSM Business Smart pentru utilizarea Vitocom 100 n re eaua de telefonie mobil T Mobile/D1 (doar n d) Nr. de comand Z004615

&

&

Supraveghere de la distan prin intermediul mesajelor tip SMS la 1 sau 2 telefoane mobile Supraveghere de la distan a unor instala ii suplimentare prin intermediul intr rii digitale (230 V)

Configurare: Telefoane mobile prin SMS Setul de livrare: & Vitocom 100 (n func ie de comand cu sau f r cartel SIM) & Cablu de alimentare de la re ea cu euroscart (2,0 m lungime) & Anetn GSM (3,0 m lungime), picior magnetic i pad adeziv & Cablu de conectare la KM BUS (3,0 m lungime) 5835 378 RO Premise legate de dotare: Semnal bun pentru comunicarea GSM pentru operatorul de telefonie mobil ales. Lungime total a cablurilor participan ilor KM BUS max. 50 m.

Indica ie Pentru informaii privitoare la condi iile contractuale, vezi lista de pre uri Viessmann. Func ii: & Conectare de la distan prin intermediul re elelor de telefonie mobil GSM & Informare de la distan prin intermediul re elelor de telefonie mobil GSM

26

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Tip de protec ie Mod de ac ionare Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare IP 41 conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj Tip 1B conform EN 60 730 1 de la 0 pn la +55 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) de la 20 pn la +85 C 230 V~

Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie

230 V ~ 50 Hz 15 mA 4W II

la depozitare i transport Conexiune realizat de instalator Intrare de avarie DE 1

Vitocom 200, tip FA4 i GP1


&

&

Tip FA4 pentru re ele telefonice n combinaie cu Vitotronic 200: Nr. de comand Z005 399 n combinaie cu Vitotronic 300 K: Nr. de comand Z005 400 Tip GP1 pentru re ele de telefonie mobil GSM, cu cartel SIM (doar n d) n combinaie cu Vitotronic 200: Nr. de comand Z005 405 n combinaie cu Vitotronic 300 K: Nr. de comand Z005 406

Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare

Indica ie Pentru informaii privitoare la condi iile contractuale, vezi lista de pre uri Viessmann. Pentru ac ionarea, configurarea i supravegherea de la distan a instala iilor de nc lzire prin intermediul re elelor de telefonie fix i mobil . Setul de livrare: & Cablu de alimentare de la re ea cu fi de conectare, 2 m lungime & Cablu de leg tur LON, 7 m lungime & Modul de comunicare LON pentru montaj n automatizare (pentru racordarea Vitocom 200 la Vitotronic 200 trebuie montat un modul de comunicare LON n automatizare) & Doar pentru tipul FA4: Modem analog (inclusiv cablu de conectare cu fi de conectare la priza de telefon (TAE6N), 2 m lungime) & Doar pentru tipul GP1: modem GSM (inclusiv anten cu cablu de conectare, 3 m lungime)

la depozitare i transport Conexiuni realizate de instalator Intrare de avarie DE 1 i DE 2 Comenzi de conectare sau deconectare (transformator)

de la 0 pn la +50 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) de la 20 pn la +85 C contact liber de poten ial, putere de cuplare 24 V ~, 7 mA 230 V ~/30 V , 2 A

5835 378 RO

Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Mod de ac ionare

230 V ~ 50 Hz 22 mA 5 VA II IP 20 conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj Tip 1B conform EN 60 730 1

Func ii pentru ac ionarea, configurarea i supravegherea de la distan a instala iilor de nc lzire & Supraveghere de la distan Retransmiterea informa iilor prin SMS c tre un telefon mobil/ PDA Retransmiterea informa iilor prin email c tre un PC/PDA (func ia email client necesar ) Supravegherea aparatelor suplimentare Func ii pentru comanda cu ajutorul Vitodata 100 (prin intermediul serverului web integrat n Vitocom 200): & Ac ionare de la distan Accesarea tuturor circuitelor de nc lzire ale instala iei Comanda regimurilor de func ionare i a valorilor reglate Configurarea programului de vacan , a timpilor de comutare i a caracteristicii de nc lzire & Configurare de la distan Cu software Vitosoft 200, tip LNR (pentru configurarea Vitocom 200, tip FA4 i GP1 n combina ie cu un PC/laptop) Configurarea parametrilor Vitocom 200 Func ii pentru comanda cu ajutorul Vitodata 300 (prin intermediul serverului web central): & Ac ionare de la distan Comanda regimurilor de func ionare i a valorilor reglate Configurarea programului de vacan , a timpilor de comutare i a caracteristicii de nc lzire & Configurare de la distan Configurarea parametrilor Vitocom 200 Configurarea de la distan a parametrilor automatiz rii Vitotronic cu ajutorul adreselor de codare

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

27

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Sisteme de comunicare & Comunicare prin intermediul Vitodata 100 PC cu browser web pentru comanda i retransmiterea informa iilor prin email PDA cu browser web pentru comanda i retransmiterea informa iilor prin SMS/email Telefon mobil pentru retransmiterea informa iilor prin SMS & Comunicare prin intermediul Vitodata 300 PC cu browser web pentru comanda i retransmiterea informa iilor prin email Telefon mobil pentru retransmiterea informa iilor prin SMS Fax pentru retransmiterea informa iilor Racorduri Vitocom 200 n carcas compact pentru montaj pe perete cu urm toarele racorduri: & 2 intr ri digitale libere de poten ial (resp. joas tensiune 24 V) pentru supravegherea aparatelor suplimentare sau a sistemelor externe
& &

& &

1 ie ire releu (230 V~) pentru comanda aparatelor Muf RJ45 pentru conectarea la re eaua LON a automatiz rii Vitotronic Alimentare electric 230 V~ Racord pentru conectarea la interfe ele urm toare pentru tipul de aparat Vitocom 200

Interfe e de comunicare & Vitocom 200, tip FA4 Priz telefonic (TAE6N) & Vitocom 200, tip GP1 GSM/GPRS Pentru func ii extinse este posibil i utilizarea cu Vitocom 300, vezi instruc iunile de proiectare pentru sisteme de comunica ii Viessmann.

Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec cu servomotor integrat pentru van pentru Vitotronic 200
Nr. de comand 7178 995 Participant la KM BUS Compus din: & Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomotor pentru vane de amestec Viessmann DN 20 pn la 50 i R R pn la 1 & Senzor de temperatur pe tur (senzor de temperatur aplicat), lungimea cablului 2,2 m, preg tit pentru conectare, date tehnice, vezi mai jos & Conector cu fi pentru conectarea pompei circuitului de nc lzire & Cablu de alimentare de la re ea (3,0 m lungime) & Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime) Servomotorul se monteaz direct la vana de amestec Viessmann DN 20 pn la 50 i R pn la 1. Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec cu servomotor Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport Sarcin nominal admis la ie irea releului pentru pompa circuitului de nc lzire s Cuplu de strngere Timpul de func ionare pentru 90

de la 0 pn la +40 C de la 20 pn la +65 C

4(2) A 230 V~ 3 Nm 2 min

Senzor de temperatur pe tur (senzor aplicat)

Se fixeaz cu o band de ntindere. Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport 2,2 m, preg tit pentru conectare IP 32 conform EN 60529, de realizat prin montaj pe/n

28

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

230 V~ 50 Hz 6,5 W I IP 32D conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj

de la 0 pn la +120 C de la 20 pn la +70 C

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestec pentru motor separat van la Vitotronic 200
Nr. de comand 7178 996 Participant la KM BUS Pentru conectarea unui servomotor separat pentru vana de amestec. Compus din: & Sistem electronic al vanei de amestec pentru conectarea unui servomotor separat pentru vana de amestec & Senzor de temperatur pe tur (senzor de temperatura aplicat), lungimea cablului 5,8 m, preg tit pentru conectare & Conector cu fi pentru conectarea pompei circuitului de nc lzire & Borne pentru conectarea servomotorului vanei de amestec & Cablu de alimentare de la re ea (3,0 m lungime) & Cablu de conectare la BUS (3,0 m lungime) Sistem electronic de reglaj al vanei de amestec Date tehnice set extensie Tensiune nominal Frecven nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport Sarcina nominal la ie irile releelor Pompa circuitului de nc lzire s Servomotor pentru vana de amestec Timp de func ionare necesar al servomotorului pentru vana de amestec pentru 90 230 V~ 50 Hz 2,5 W I IP 32D conform EN 60529, de realizat prin instalare/montaj

de la 0 pn la +40 C de la 20 pn la +65 C 4(2) A 230 V~ 0,2(0,1) A 230 V~ cca 120 s

Senzor de temperatur pe tur (senzor aplicat) Vezi pag. 28.

Set extensie pentru un circuit de nc lzire cu van de amestecla Vitotronic 300 K


Nr. de comand 7450 650 Compus din: & Servomotor pentru vana de amestec & Senzor de temperatur pe tur (senzor de temperatura aplicat), lungimea cablului 5,8 m, preg tit pentru conectare & Conector cu fi pentru conectarea pompei circuitului de nc lzire & Borne pentru conectarea servomotorului vanei de amestec & Cablu de conectare (lungime 4,2 m) Servomotorul se monteaz direct la vana de amestec Viessmann DN 20 pn la 50 sau R pn la 1. Servomotorul vanei de amestec Date tehnice set extensie Tensiune nominal Frecven nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport Cuplu de strngere Timpul de func ionare pentru 90 230 V~ 50 Hz 2,5 W I IP 42 conform EN 60529, de realizat prin montaj pe/n

de la 0 pn la +40 C de la 20 pn la +65 C 3 Nm 120 s

Senzor de temperatur pe tur (senzor aplicat) Vezi pag. 28. Servomotoare pentru vane de amestec cu flan Vezi Accesorii pentru automatiz ri , Rrgistrul 18.

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

29

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Termostat de lucru imersat
Nr. de comand 7151 728 Ca termocupl poate fi instalat pentru limitarea temperaturii maxime la nc lziri prin pardoseal . Termocupla se monteaz pe turul circuitului de nc lzire i opre te pompa circuitului de nc lzire, atunci cnd temperatura pe tur este prea mare. Date tehnice Lungimea cablului Domeniu de reglaj Valoarea histerezisului de pornire oprire Putere de cuplare Scal de reglaj Teac de imersie din o el inoxidabil Nr. Reg. DIN 4,2 m, preg tit pentru conectare de la 30 pn la 80 C max. 11 K 6(1,5) A 250 V~ n carcas R x 200 mm DIN TR 77703 sau DIN TR 96803 sau DIN TR 110302

Termostat aplicat
Nr. de comand 7151 729 Se poate instala ca termocupl pentru limitarea temperaturii maxime pentru nc lzirea prin pardoseal (numai n combina ie cu conducte metalice). Termocupla se monteaz pe turul circuitului de nc lzire i opre te pompa circuitului de nc lzire, atunci cnd temperatura pe tur este prea mare. Date tehnice Lungimea cablului Domeniu de reglaj Valoarea histerezisului de pornire oprire Putere de cuplare Scal de reglaj Nr. Reg. DIN 4,2 m, preg tit pentru conectare de la 30 pn la 80 C max. 14 K 6(1,5) A 250V~ n carcas DIN TR 77703 sau DIN TR 96803 sau DIN TR 110302

Alte func ii 0 10 V (doar pentru Vitotronic 300 K)


Nr. de comand 7174 718 Participant la KM BUS. Cu cabluri i conectori cu fi livrate f i aVG. & Pentru reglarea unei temperaturi nominale a apei din cazan printr o intrare de 0 10 V pentru un domeniu de temperatur ntre 10 i 100 C (ntre 0 i 1 V cazanul oprit) & Pentru comanda unei pompe de alimentare n cazul conect rii la o automatizare Vitotronic 200 H, de exemplu ntr o substa ie. & Pentru semnalizarea func ion rii n regim redus i comutarea pompei circuitului de nc lzire pe turaie mai joas .

30

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Putere el. absorbit Sarcina nominal admis la ie irea releului Tip de protec ie 230 V~ 50 Hz 1W 4(2) A 230 V IP 42 conform EN 60529, de realizat prin montaj pe/n Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport

de la 0 pn la +40 C de la 20 pn la +65 C

Modulul de comunicare LON


Plac cu circuite integrate pentru schimbul de informaii cu Vitotronic 200 H, Vitocom 200 i pentru conectarea la sisteme de management al cl dirilor supraordonate. & Pentru montajul n Vitotronic 200 Nr. de comand 7179 113 & Pentru montajul n Vitotronic 300 K Nr. de comand 7172 174

Cablu de leg tur LON pentru schimbul de informa ii ntre automatiz ri


Vitotronic 300 K la Vitotronic 200 H Nr. de comand 7143 495 Lungimea cablului 7 m, preg tit pentru conectare.

Prelungirea cablului de leg tur


&

&

Distan de pozare de 7 pn la 14 m: 2 cabluri de leg tur (7,0 m lungime) Nr. de comand 7143 495 1 cuplaj LON RJ45 Nr. de comand 7143 496 Distan de pozare de 14 pn la 900 m cu conectoare de leg tur :

&

2 conectoare de leg tur LON Nr. de comand 7199 251 Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8 de la instalator Distan de pozare de 14 pn la 900 m cu prize de racordare: 2 cabluri de leg tur (7,0 m lungime) Nr. de comand 7143 495 Cablu cu 2 fire, CAT5, ecranat sau JY(St) Y 2 x 2 x 0,8 de la instalator 2 prize LON de racordare RJ45, CAT6 Nr. de comand 7171 784

Rezisten terminal (2 buc i)


Nr. de comand 7143 497 La cap tul cablului LON BUS la prima i la ultima automatizare.

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

31

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Distribuitor de KM BUS
Nr. de comand 7415 028 Pentru conectarea a 2 pn la 9 aparate la KM BUS de la Vitotronic. Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie 3,0 m, preg tit pentru conectare IP 32 conform EN 60529 ce trebuie garantat prin instalare/montaj

Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare de la 0 pn la +40 C la depozitare i transport de la 20 pn la +65 C

Termostat de imersie (numai la Vitotronic 200)


Nr. de comand 7179 488 Pentru nregistrarea temperaturii preselectorului hidraulic. Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport

3,75 m, preg tit pentru conectare IP 32

de la 0 pn la +90 C de la 20 pn la +70 C

Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (numai la Vitotronic 200)
Nr. de comand 7179 114 Date tehnice Lungimea cablului Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare la depozitare i transport 3,75 m, preg tit pentru conectare IP 32

de la 0 pn la +90 C de la 20 pn la +70 C

Extensie intern H1 (numai pentru Vitotronic 100 i 200)


Nr. de comand 7179 057 Plac de circuite integrate pentru montaj n automatizare. Cu extensia pot fi realizate urm toarele func ii: Func ie Conectarea unei electrovalve magnetice externe de siguran (gaz lichefiat) sau a conectarea unei clapete de gaze arse i una din urm toarele func ii: conectarea unei pompe pentru circuitul de nc lzire (n trepte) pentru cazan racordat direct conectarea unei semnaliz ri de avarii conectarea unei pompe de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler numai la Vitotronic 200, tip HO1: racordarea unei pompe de recirculare

Sarcina nominal admis la ie irea releului 1(0,5) A 250 V~

2(1) A 250 V~

32

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Date tehnice Tensiune nominal : Frecven nominal :

230 V~ 50 Hz

Extensie intern H2 (numai pentru Vitotronic 100 i 200)


Nr. de comand 7179 144 Plac de circuite integrate pentru montaj n automatizare. Cu extensia pot fi realizate urm toarele func ii: Func ie Blocarea aparatelor externe pentru evacuarea gazelor arse i una din urm toarele func ii: conectarea unei pompe pentru circuitul de nc lzire (n trepte) pentru cazan racordat direct conectarea unei semnaliz ri de avarii conectarea unei pompe de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler numai la Vitotronic 200, tip HO1: racordarea unei pompe de recirculare Date tehnice Tensiune nominal 230 V~ Frecven nominal 50 Hz Sarcina nominal admis la ie irea releului 6(3) A 250 V~ 2(1) A 250 V~

Extensie extern H1 (numai pentru Vitotronic 100 i 200)


Nr. de comand 7179 058 Extensie de func ii, n carcas , pentru montaj pe perete. Cu extensia pot fi realizate urm toarele func ii: Func ie conectarea unei semnaliz ri de avarii conectarea unei pompe pentru circuitul de nc lzire (n trepte) pentru cazan racordat direct conectarea unei pompe de circula ie pentru nc lzirea apei din boiler numai la Vitotronic 200, tip HO1: racordarea unei pompe de recirculare Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan Blocare extern Fixarea unei temperaturi minime a apei din cazan printr o intrare de 0 10 V numai la Vitotronic 200, tip HO1: Comutare extern a regimului de func ionare Sarcina nominal admis la ie irea releului 0,4(0,2) A 250 V~ a cte 2(1) A 250 V~ total max. 4 A~

Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare

230 V~ 50 Hz 4A 4W I IP 32

de la 0 pn la +40 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) de la 20 pn la +65 C

la depozitare i transport

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

33

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Extenise extern H2 (doar c tre Vitotronic 100 i 200)
Nr. de comand 7179 265 Extensie de func ii, n carcas , pentru montaj pe perete. Cu extensia pot fi realizate urm toarele func ii: Func ie numai la Vitotronic 200, tip HO1: racordarea unei pompe de recirculare Solicitarea unei temperaturi minime a apei din cazan Blocare extern numai la Vitotronic 200, tip HO1: Comutare extern a regimului de func ionare Sarcina nominal admis la ie irea releului 2(1) A 250 V~

Date tehnice Tensiune nominal Frecven nominal Tensiune nominal Putere el. absorbit Clas de protec ie Tip de protec ie Temperatur admis a mediului ambiant la func ionare

230 V~ 50 Hz 2A 3W I IP 32

de la 0 pn la +40 C Utilizare n nc peri de locuit i n centrale termice (condi ii normale de mediu ambiant) de la 20 pn la +65 C

la depozitare i transport

34

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitotronic 200 i Vitotronic 300 K (continuare)
Selectarea extensiilor func iilor
Instala ie de nc lzire Extensia func iilor (nr. de com.) f r func ie de cu conectarea siguran unei elctrovalve magnetice de siguran 7179057 7179057 sau 7179144 7179058 7179057 i 7179058 cu blocarea aparatelor externe de aerisire 7179144

f r pomp de recirculare

cu pomp de recirculare

7179144 i 7179058

f r pomp de recirculare

cu pomp de recirculare

7179057 sau 7179144 7179058

7179057

7179144

7179057 i 7179058

7179144 i 7179058

f r pomp de recirculare cu pomp a circuitului de nc lzire (n trepte) pentru circuitul de nc lzire racordat direct cu pomp de recirculare cu pomp a circuitului de nc lzire (n trepte) pentru circuitul de nc lzire racordat direct

7179058

7179057 i 7179058 7179057 i 7179058

7179144 i 7179058 7179144 i 7179058

7179058

Accesorii pentru Vitodens 200 W


Accesorii pentru montare preliminar
Vezi de la pag. 11.

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

35

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru Vitodens 200 W (continuare)
Echipament de neutralizare
Nr. de comand 9535 742 Cu granulat de neutralizare

Echipament de neutralizare pentru instala ii cu mai multe cazane


Nr. de comand 7226 141

A Alimentare (DN 20) B Evacuare (DN 20)

Granulat de neutralizare
Nr. de comand 9524 670 (2 1,3 kg)

Granulat de neutralizare
Nr. de comand 9521 702 (8 kg)

Instala ia de evacuare a condensului


Vezi lista de pre uri Vitoset

Instala ie mic de dedurizare pentru agentul termic


Pentru umplerea circuitului de nc lzire. Vezi lista de pre uri Vitoset.

Accesorii pentru instalare


Indica ie Pentru instalarea Vitodens 200 W trebuie comandat un set de racordare pentru circuitul de nc lzire.

36

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru instalare (continuare)
Set de racordare a circuitului de nc lzire f r pomp de circula ie
Nr. de comand 7245 738 Racorduri G 1 Compus din: & teu cu robinet sferic & robinet pentru umplerea i golirea cazanului & supap de siguran & robinet de gaz cu robinet de nchidere termic ncorporat & racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

Set de racordare a circuitului de nc lzire cu pomp de circula ie, cu tura ie variabil


Nr. de comand 7247 374 Racorduri G 1 Compus din: & pomp de circula ie, cu tura ie variabil Wilo, tip VIRS 25/7 BUS & 2 teuri cu robinet sferic & supap unisens & 2 robine i pentru umplere i golire a cazanului & supap de siguran & robinet de gaz cu robinet de nchidere termic ncorporat & termoizola ie & racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

Set de racordare a circuitului de nc lzire cu pomp de circula ie, cu trei trepte de tura ie
Nr. de comand 7247 341 Racorduri G 1 Compus din: & pomp de circula ie, cu trei trepte de tura ie, Wilo, tip VIRS 25/ 73 & 2 teuri cu robinet sferic & supap unisens & 2 robine i pentru umplere i golire a cazanului & supap de siguran & robinet de gaz cu robinet de nchidere termic ncorporat & termoizola ie & racord G1 pentru vas de expansiune sub presiune

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

37

*** Korrekturabzug (XML) ***


Accesorii pentru instalare (continuare)
Set de racordare pentru boiler pentru preparare a.c.m.
Nr. de comand 7247 340 Racorduri G 1 Compus din: & pomp de circula ie Wilo, tip VIRS 25/6 3 & 2 robinete sferice & supap unisens

Robinet sferic
Nr. de comand 7247 373 1 bucat G 1 cu garnitur i piuli olandez .

Sistem evacuare gaze arse n cascad


Compus din: & Dispozitiv de siguran mpotriva curentului invers de gaze arse pentru fiecare cazan & Tubulatura comun de evacuare gazelor arse & Element terminal cu sistem de evacuare a condensului i sifon & Fi a de codare a cazanului
&

&

&

&

Instala ie de dou cazane amplasate n serie Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 45 kW:Nr. de comand Z005 380 Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 60 kW:Nr. de comand Z005 381 Instala ie cu trei cazane amplasate n serie Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 45 kW:Nr. de comand Z005 382 Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 60 kW:Nr. de comand Z005 383 Instala ie cu patru cazane amplasate n serie Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 60 kW:Nr. de comand Z005 385 Instala ie cu patru cazane amplasate n bloc Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 45 kW:Nr. de comand Z005 386 Pentru Vitodens 200 W, de la 17 pn la 60 kW:Nr. de comand Z005 387

A Tubulatura comun de evacuare gazelor arse B Dispozitiv de siguran mpotriva curentului invers de gaze arse C Element terminal cu sifon

Starea de livrare
Cazan mural n condensa ie cu suprafa de schimb de c ldur Inox Radial, arz tor MatriX cilindric cu modulare, pe gaz metan i gaz lichefiat conform fi ei de informare G260, plac de racorduri hidraulice cu sistem modular de conectori i suport de perete. Cu conducte i cabluri preg tite pentru racordare. Culoarea carcasei tratat pe baz de r ini epoxidice: alb . Ambalate separat: Vitotronic 100 pentru func ionare cu temperatur constant sau Vitotronic 200 pentru func ionare comandat de temperatura exterioar . 38 Reglat din fabrica ie pentru func ionare pe gaz metan specific re elelor din Comunitatea European . O modificare ntre grupele de gaz specific re elelor din Comunitatea European /gaz metan obi nuit nu este necesar . Modificarea pe lichefiat se realizeaz la blocul de ventile de gaz (nu este necesar nici un set de adaptare). Instala ii cu mai multe cazane Instala ii cu mai multe cazanen pentru func ionare cu racord la co cu 2, 3 sau 4 cazane. 5835 378 RO

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***


Starea de livrare (continuare)
Amplasare n serie cu montaj pe perete Compus din: & Cascad hidraulic cu preselector hidraulic i termoizola ie & Set de racordare pentru fiecare cazan cu: Conducte de leg tur (tuburi flexibile) adecvate cu form prestabilit Pompa de circula ie (n 3 trepte) Robinete sferice Robinet pentru umplerea i golirea cazanului Clapet unisens Robinet de gaz Supap de siguran & Termoizola ie & Teac de imersie pentru senzorul de temperatur pe tur & Automatizare digital cu reglaj n paralel i automatizare a circuitului de nc lzire, comandat de temperatura exterioar Vitotronic 300 K. & Modul de comunicare cascad pentru fiecare cazan Amplasare n serie i n bloc cu ram de montaj pentru amplasare independent Compus din: & Cascad hidraulic cu preselector hidraulic i termoizola ie & Set de racordare pentru fiecare cazan cu: Conducte de leg tur (tuburi flexibile) adecvate cu form prestabilit Pomp de circula ie (n 3 trepte) Robinete sferice Robinet pentru umplerea i golirea cazanului Clapet unisens Robinet de gaz Supap de siguran Termoizola ie Teac de imersie pentru senzorul de temperatur pe tur Automatizare digital cu reglaj n paralel i automatizare a circuitului de nc lzire, comandat de temperatura exterioar Vitotronic 300 K. Modul de comunicare cascad pentru fiecare cazan Ram de montaj Elemente de fixare la plan eu

& & &

& &

Indica ie Pompele de circula ie pentru circuitele de nc lzire i pentru nc lzirea apei din boiler trebuie comandate separat.

Indica ii de proiectare
Amplasare la func ionare f r racord la co
Ca aparat de tip C13x, C 33x, C43x, C 53x sau C 63x conform TRGl '86/ 96 Vitodens poate fi montat pentru func ionarea f r racord la co indiferent de m rimea i aerisirea nc perii de amplasare. Vitodens 200 W pn la 45 kW El poate fi amplasat de exemplu n camere i livinguri, n dependin e f r aerisire, n dulapuri i n ni e f r respectarea unei anumite distane la elemente componente inflamabile, dar i la mansarde (pod mic i dependin e) cu evacuare direct prin acoperi a traiectului de gaze arse i a conductei pentru aerul de ardere. nc perea de amplasare trebuie s fie protejat la nghe . Vitodens 200 W de 60 kW Vitodens trebuie instalate conform normativelor cu privire la instala iile de nc lzire (FeuVo) ntr o nc pere separat ntrerup torul principal trebuie instalat n afara nc perii de amplasare a cazanului.

Amplasare la func ionare cu racord la co


(tipul constructiv B 23 i B 33) Amplasarea este posibil numai, dac exist o gur de aerisire direct (ce nu poate fi nchis ) cu sec iunea transversal de cel pu in 150 cm 2 (normative interna ionale). Amplasarea n nc peri de locuit i n spa ii utile nu este posibil (excep ie: func ionare cu aer din nc peri care comunic cu nc perea de amplasare a cazanului). Vitodens trebuie a ezat n apropierea co ului de fum/ ahtului. Amplasare & S nu se produc poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate (de exemplu con inute n spray uri, vopsele, substan e diluante i detergen i) & Se va evita producerea de praf S nu existe un grad mare de umiditate a aerului Spa iul s fie protejat la nghe i bine aerisit n caz contrar pot ap rea defec iuni i avarii la instala ie. Vitodens poate func iona n nc peri, n care se produce poluarea aerului prin hidrocarburi halogenate numai f r racord la co . n caz de nerespectare a acestor indica ii, se pierde dreptul asupra serviciilor de garan ie pentru remedierea defec iunilor la cazan, produse din aceste cauze.
& &

Vitodens 200 W de 60 kW i instala ii cu mai multe cazane Vitodens trebuie instalate conform normativelor cu privire la instala iile de nc lzire (FeuVo) ntr o nc pere separat ntrerup torul principal trebuie instalat n afara nc perii de amplasare a cazanului.

Sisteme de evacuare a gazelor arse


Conducta de evacuare a gazelor arse trebuie s fie n conformitate cu DIN EN 14471 (func ionare cu racord la co ). Urm toarele sisteme Viessmann de evacuare gaze arse/admisie aer (sisteme AZ) pentru func ionare f r racord la co sunt verificate cu cazanul Vitodens ca unitate tehnic conform normativelor interna ionale i certificate CE: & Evacuare vertical prin acoperi & Evacuare prin peretele exterior Evacuare orizontal prin acoperi Evacuare prin peretele exterior n sistem de tuburi concentrice Pentru racordarea cazanelor individuale sau a instalaiilor cu mai multe centrale la co uri cu sistem de tuburi concentrice (LAS) pot fi utilizate elemente de aerisire/evacuare conform avizului DIN EN 14471. Descriere detaliat a sistemelor de evacuare a gazelor arse, vezi instruc iunile de proiectare ale sistemelor de evacuare a gazelor arse Vitodens.
& &

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

39

*** Korrekturabzug (XML) ***


Indica ii de proiectare (continuare)
Elemente de siguran privind temperatura gazelor arse
Dac se monteaz de c tre instalator alt tubulatur de gaze arse, dect sistemele de evacuare a gazelor arse verificate i prezentate mai sus, aceasta trebuie s fie racordat conform directivelor cu privire la omologarea instala iilor de evacuare a gazelor arse pentru gaze arse cu temperaturi joase. La Vitodens 200 W tubulatura de evacuare a gazelor arse este de tip B (temperatura maxim admis a gazelor arse 120 C).

Parametrii instala iei


&

Temperatura apei din cazan este limitat la 82 C. Pentru ca pierderile de c ldur prin distribu ie s fie reduse, recomand m ca instala ia de distribu ie a c ldurii s fie reglat la o temperatur pe tur de max. 70 C.

&

&

Instalarea unui cazan n condensa ie trebuie anun at sau aprobat n func ie de dispozi iile valabile n ara respectiv . Din cauza temperaturilor sc zute pe retur, necesare pentru utilizarea c ldurii de condensare, trebuie instalate exclusiv elemente de amestec potrivite pe circuitul de nc lzire. Dac sunt necesare vane de amestec, de exemplu la instala ii cu mai multe cazane sau la nc lziri prin pardoseal , atunci trebuie montate numai vane de amestec cu trei c i.

Dotarea cu elemente de siguran


Cazanele trebuie dotate, conform EN 12828 pentru instala ii de nc lzire cu ap cald cu o temperatur de siguran de max. 100 C i conform omolog rii lor, cu o supap de siguran omologat . Supapa de siguran face parte din setul de racordare a circuitului de nc lzire respectiv a instala iei cu mai multe cazane.

Circuite de nc lzire
Pentru instala iile de nc lzire cu conducte din material plastic, recomand m utilizarea de conducte etan e la difuziune, pentru a mpiedica p trunderea de oxigen prin pere ii conductelor. La instala iile de nc lzire cu conducte din material plastic care nu sunt etan e la p trunderea oxigenului (DIN 4726) se vor separa circuitele. n acest scop livr m schimb toare de c ldur separate. n nc lzirile prin pardoseal trebuie montat un separator de n mol, vezi Lista de pre uri Vitoset Viessmann. Instala iile de nc lzire prin pardosel i circuitele de nc lzire cu volum foarte mare de ap (> 15 litri/kW) trebuie racordate i la cazane n condensa ie printr-o van de amestec cu trei c i; vezi Instruc iunile de proiectare Reglajul nc lzirilor prin pardoseal , Instruc iuni de proiectare pentru cazan i Instruc iuni de proiectare Valori de referin pentru propriet ile apei . Pe turul circuitului de nc lzire prin pardoseal trebuie montat o termocupl pentru limitarea temperaturii maxime. Trebuie respectat DIN 18560-2.

Sisteme de conducte din material plastic pentru radiatoare


i n cazul sistemelor de conducte din material plastic pentru circuitele de nc lzire cu radiatoare, recomand m montarea unui termostat pentru limitarea temperaturii maxime.

Dispozitiv de siguran mpotriva lipsei de ap


Conform EN 12828 se poate renun a la dispozitivul de siguran mpotriva lipsei de ap la cazane pn la 300 kW, dac este asigurat faptul, c n cazul lipsei de ap , nu se poate produce o nc lzire neadmis a instala iei. Aparatele murale pe gaz Viessmann sunt dotate cu un dispozitiv de siguran mpotriva lipsei de ap (siguran mpotriva func ion rii f r ap ). Prin verific ri s a dovedit, c n cazul lipsei de ap datorit unor pierderi n instala ie i al func ion rii simultane a arz torului, acesta este oprit f r m suri suplimentare, nainte de a se produce o supranc lzire a cazanului i a instala iei de evacuare a gazelor arse.

Propriet ile apei/Protec ia la nghe


Apa de umplere i apa de completare cu propriet i necorespunz toare stimuleaz depunerile i procesul de coroziune i poate provoca avarii la cazan. & Instala ia de nc lzire trebuie sp lat bine nainte de umplere. & Se va folosi numai ap care ndepline te condi iile de ap menajer . & Apa de umplere cu o duritate peste urm toarele valori trebuie dedurizat , de exemplu cu o instala ie mic de tratare a apei pentru agent termic (vezi lista de pre uri Vitotoset): Vitodens 200 W pn la 45 kW: 16,8 dH (3,0 mol/m 3) Vitodens 200 W de 60 kW i instala ii cu mai multe cazane: 11,2 dH (2,0 mol/m 3) Apei de umplere i se poate ad uga un agent de protec ie la nghe indicat special pentru instalaiile de nc lzire. Alte date se g sesc n normativele n Fi a de informare VdTV 1466. La prima pornire a instalaiei de nc lzire ca i la instala ii cu peste 20 litri/kW trebuie respectate prevederile VDI 2035 i instruc iunile de proiectare Valori de referin pentru propriet ile apei . VITODENS 200 W

&

&

40

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

5835 378 RO

*** Korrekturabzug (XML) ***


Indica ii de proiectare (continuare)
Condensul i neutralizarea sa
Vezi Instruc iuni de proiectare pentru Vitodens .

Condi ii suplimentare n cazul amplas rii cazanelor pe gaz lichefiat n nc peri aflate sub nivelul solului
Conform normativelor n vigoare, n cazul instal rii cazanului Vitodens sub nivelul solului, nu mai este necesar montajul unei electrovalve magnetice externe de siguran . Gradul ridicat de siguran asigurat de electrovalva magnetic extern de siguran s a dovedit totu i foarte util. De aceea noi recomand m n cazul instal rii cazanului Vitodens n nc peri sub nivelul solului, montarea n continuare a electrovalvei magnetice externe de siguran pentru care extensia H1 trebuie comandat separat.

Instruc iuni de proiectare


Instruc iuni suplimentare pentru proiectare i dimensionare, vezi Instruc iuni de proiectare pentru Vitodens .

Calitate testat
Avizarea VDE a fost solicitat Marcaj CE conform directivelor CE n vigoare Simbolul austriac pentru confirmarea siguran ei din punct de vedere electrotehnic a fost solicitat Simbolul de calitate al VGW, conform directivei cu privire la simbolurile de calitate 1942 DRGBI. I pentru produse care func ioneaz cu gaz i ap Se ncadreaz n limitele prev zute de simbolul pentru protec ia mediului ngerul albastru conform RAL UZ 61.

5835 378 RO

VITODENS 200 W

*** Korrekturabzug (XML) ***

VIESMANN

41

*** Korrekturabzug (XML) ***

Firma Viessmann i rezerv dreptul de a efectua modific ri tehnice!

42

VIESMANN

*** Korrekturabzug (XML) ***

VITODENS 200 W

5835 378 RO

Viessmann S.R.L. RO-507075 Ghimbav Bra ov E-mail: info-ro@viessmann.com www.viessmann.com

Tip rit pe hrtie ecologic , albit f r clor