Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Facultatea de Matematic i Informatic Departamentul Informatica

Laboratorul nr.1 La disciplina Sisteme de Operare Distribuite Comenzi de baz Linux

A elaborat: Panasel Maria gr.I21 A verificat: Opinca Carolina Lector universitar, Magistru n Informatic

Chiinu 2012

Laboratorul nr.1 - Comenzi de baza Linux Distribuii Linux. Sistemul de fiiere Linux, tipuri de fiiere Unix, inode. Caracteristicile de baz ale SO Unix, Linux. Particularitile sistemului de fiiere Linux. Crearea unui cont n Linux: login as, login off, groupadd, useradd, userdel, passwd. Comenzi de baz Linux, operaii asupra fiierelor i directoarelor n sistemul Linux.. (n linia de comand) .a.: de creare, copiere, redenumire, mutare a fiierelor i directoarelor, de vizualizare a coninutului fiierelor, de lichidare a fiierelor i directoarelor: pwd, cd, mkdir, ls, dir, vdir, man, help, info, tree, cat, tac, cp, mv, rm, rmdir, touch. Utilizarea comenzilor: wc, sum, write, finger, date, su, more, less, find, who, tty, head, tail, df, history, last, whoami, whereis, lpr, type, print, mc, mcedit, pico, nano, mount, unmount. Protecia fiierelor prin drepturi de acces. Schimbarea drepturilor de acces, utilizarea comandenzii chmod, chown, chgrp. Crearea legturilor (hard links, symbolic links): ln, unlink.

Formatul: passwd [ nume ] unde nume este numele utilizatorului. Dac comanda este dat de un utilizator pentru parola lui, argumentul nume trebuie s lipseasc. Dac comanda este dat de superuser pentru a fixa parola unui alt utilizator, atunci nume trebuie dat. Ca efect, indiferent de cine d comanda, are loc urmtorul dialog: Old password: parola veche New password: parola nou Retype new password: parola nou

1) Calea absolut ctre directorul de lucru curent poate fi afiat cu ajutorul comenzii pwd. Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~$ pwd /home/mary

2) Comanda cd sau dir permite trecerea din directorul curent la unul definit. Formatul: cd specificare_director sau

dir specificare_director Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~$ cd mary mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary$ ls

3)C omanda mkdir creeaz un director. Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ mkdir d8 mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 18 21:33 d8 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 xaa

4) Formatul ls [opiuni] director Opiunile: -d se afiseaz numai directoarele din directorul curent; -l se afiseaz n format lung, indicnd drepturile de acces, numarul de legturi, dimensiunea fiierului, data ultimei actualizri, numele fiierului; -i se afieaz i numarul i-node-ului fiecrui fiier; -s se afieaz numarul de blocuri pentru fiecare fiier; -t fiierele sunt sortate dup data ultimei actualizri; -u la afiare se consider data ultimului acces n loc de data ultimei actualizri pentru opiunile -t sau l; -r se inverseaz ordinea de sortare; -c se afieaz mai multe nume de fiiere pe o linie a ecranului, aranjate i ordonate pe coloane; -f se indic ntr-o form prescurtat tipul fiierelor. Exemplu:

mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 18 21:33 d8 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 xaa

5)man- Afiseaza mesajul de asistenta online Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ man What manual page do you want?

6) Comanda info comanda afieaz informaia despre comanda solicitat.Consultarea sistemului de comenzi poate fi efectuat cu comanda help, care are formatul: help [model]. Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ info nano [8]+ Stopped info nano

7)Comanda who specific utilizatorii care lucreaz. Formatul: who Comanda who creaz lista utilizatorilor care lucreaz. n list se indic numele utilizatorului, timpul de conectare i identificatorul terminalului ,la care este conectat utilizatorul. Exemplu:mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ who mary mary tty7 pts/0 2012-09-18 17:04 2012-09-18 17:56 (:0)

8)Comanda date permite corectarea valorii timpului. Formatul: date [llddttmm[aa]]

Parametrii [llddttmm[aa]] specific ll - luna (112), dd ziua (131), tt ora (023), mm minute (0-59), aa ultimele cifre ale anului. De regul, comanda date se utilizeaz pentru determinarea datei. Cu ajutorul parametrilor auxiliari se poate de corectat data i ora. Exemplu:mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ date Tue Sep 18 21:44:32 EEST 2012

9)tty-terminalul de unde a fost lansat procesul; Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ tty /dev/pts/0

10)Comanda cat concateneaz i afieaz coninutul fiierelor. Formatul: cat [opiuni] fiiere Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ cat f1.save A fost o data ca in povesti O prea frumoasa fata, Si era una la parinti Ca luna intre stele!

11)Comanda efectueaz contorizarea numrului de linii, cuvinte i caractere dintr-un fiier. Formatul: wc [opiuni] [fiier] Opiunile: -l se afieaz numrul liniilor din fiier; -w se afieaz numrul cuvintelor din fiier; -c se afieaz numrul caracterelor din fiier; Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ wc -w f1.save

20 f1.save

12) Afiarea ultimelor elemente ale fiierului este efectuat de comanda tail. Formatul: tail [-n][+n] [-l][-c][-b] fiier n mod implicit afieaz ultimele 10 linii ale fiierului specificat. n absena specificrii fiier, se vor afia ultimele elemente din fiierul standard de intrare. Opiunile: +n se afieaz ncepnd cu linia n -n se afieaz ultimele n linii n loc de ultimele 10 -l numrul n (sau 10) de mai sus se refer la linii -c precizeaz c n (sau 10) nseamn caractere -b precizeaz c n (sau 10) nseamn blocuri de 512 octei. Exemplu: SaA fost o data ca in povesti

O prea frumoasa fata, Si era una la parinti Ca luna intre stele! mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ tail -3 f1.save Ca luna intre stele!

13)Formatul rm [opiuni] fiier(e) Optiuni: -i cere permisiunea nainte de a terge fiierul -f foreaz tergerea, neraportnd eventualele erori -r terge toate fiierele din director i directorul Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l

total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 18 21:33 d8 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 xaa mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ rm -R d8 mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 12 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 xaa

14)Comanda mv redenumete un fiier sau mut un fiier ntr-un director. Exemplu: -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 xaa mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ mv xaa x mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 12 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x

15)Comanda de copiere a fiierelor copie un sau mai multe fiiere n unul sau mai multe fiiere ntr-un director . Formatul: cp [-ipr] surs destinaie cp [-ipr] fiier ... director Opiunile:

-i se cere confirmarea utilizatorului n cazul n care n destinaie exist un fiier cu numele fiieului surs -p se cere ca odat cu copierea s fie motenite i drepturile de acces ale fiierelor surs -r se indic copiere (aplicat recursiv) din toate subdirectoarele directorului sursei Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary$ cp /home/mary/mary/d3/f2.save /home/mary/mary/d1 mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw------- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x

16)Legarea unui fiier la orice director care este unit deja de un director se utilizeaz comanda ln. Formatul: ln nume_cale_veche nume_cale_nou Exemplu: 1)mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ln f1.save f3.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 20 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw------- 2 mary mary 98 Sep 17 23:57 f1.save -rw------- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save -rw------- 2 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x 2) mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ln -s f2.save f4.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l

total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw-r--r-- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save lrwxrwxrwx 1 mary mary 7 Sep 19 00:13 f4.save -> f2.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x 17)Comanda de tergere a unei legturi Formatul: unlink fiier ' Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ unlink f1.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw------- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x 18)Formatul: find lista_de_ci expresie n lista_de_ci se caut toate fiierele care verific expresie. Aciunea solicitat dup gsirea fiierului trebuie indicat tot prin expresie. Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ find /home -name d6 /home/mary/mary/d3/d6 19)Comanda schimb drepturile de acces la un fiier ordinar sau director. Formatul: chmod atr fiier(e) Exemplu:

-rw------- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ chmod +r f2.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw-r--r-- 1 mary mary 251 Sep 18 23:08 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x

20)Comanda type furnizeaz informaii despre comand sau comenzile cmds Formatul: type cmds Informaia specific dac comanda este o funcie, un program shell, o comand Unix standard. Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ type chmod chmod is hashed (/bin/chmod)

21)operaie se numete (mount) i poate fi realizat de superuser. Punctul de montare poate fi orice director gol din sistem. Dup montare, calea la punctul de montare prefixeaz orice acces la un fiier sau director de pe sistemul de fiiere montat. De exemplu: pentru a accesa o dischet comanda de montare este: mount /mnt/floppy # se monteaz sistemul de fiiere de pe dischet la directorul /mnt/floppy. Demontarea i eliberarea punctului de montare se efectueaz prin comanda umount /mnt/flopp

22)Comanda more efectueaz afiarea paginat la ecran a unui fiier, de regul, textual i are Formatul (simplificat): more [-n] [+n] [+/macheta/] fiier 23)tac Inverseaza ordinea liniilor intr-un fisier (ultima linie trece in locul primei linii etc) Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ more f2.save

10

O ramaii, ramii la mine te iubesc asa de mult ale tale doruri toate numai eu stiu sa la ascult

Si prin vuetul de valuri prin miscarea naltei ierbi eu te aseaman unui print ce se uite adinc in ape cu ochi negri si cuminti .. Mihai Eminescu (O Ramii) mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ tac f2.save Mihai Eminescu (O Ramii) .. ce se uite adinc in ape cu ochi negri si cuminti eu te aseaman unui print prin miscarea naltei ierbi Si prin vuetul de valuri

numai eu stiu sa la ascult ale tale doruri toate te iubesc asa de mult O ramaii, ramii la mine

24)touch Actualizeaza marca de timp a unui fisier Dintre opiunile cele mai des folosite amintim: -a (access) - schimba numai timpul de acces. -c (no create) - dac fiierul nu exist, acesta nu este creat i eroarea nu este raportat. -m - schimb numai timpul de modificare.

11

-r file - folosete timpul de acces i modificare al altui fiier -t time - folosete timpul de acces i modificare specificat Exemplu: drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw-r--r-- 1 mary mary 251 Sep 19 00:42 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save lrwxrwxrwx 1 mary mary 7 Sep 19 00:13 f4.save -> f2.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ touch -m f2.save mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ ls -l total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw-r--r-- 1 mary mary 251 Sep 19 00:45 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save lrwxrwxrwx 1 mary mary 7 Sep 19 00:13 f4.save -> f2.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x

25)su Realizeaza login sub numele altui utilizator sau ca root (cand comanda este invocata fara argumente)

26)less Afiseaza un fisier text pagina cu pagina (numai inainte) Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ less f2.save [16]+ Stopped less f2.save

27)df Calculeaza spatiul liber din toate dispozitivele de stocare instalate Exemplu:mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ df /home Filesystem /dev/sda6 1K-blocks Used Available Use% Mounted on 135836092 4895088 124139444 4% /

12

28)whereis Gaseste fisiere aflate in directoarele tipice unde sunt localizate fisierele executabile (cunoscute, de asemenea, ca fisiere binare) Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ whereis grep grep: /bin/grep /usr/share/man/man1/grep.1.gz

29)lpr Tipareste fisiere 30)chown Schimba proprietarul si grupul fisierului 31)useradd Adauga utilizator 32)userdel Sterge utilizator 33)chgrp Schimba grupul unui fisier 34)last, lastlog Afiseaza username-ul ultimului user logat in sistem

35)vdir listeaza continutul directoarelor (`ls -l -b) Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ vdir total 16 drwxrwxr-x 2 mary mary 4096 Sep 17 23:08 d4 -rw-rw-r-- 1 mary mary 0 Sep 18 22:38 d9 -rw-r--r-- 1 mary mary 251 Sep 19 00:45 f2.save -rw------- 1 mary mary 98 Sep 17 23:57 f3.save lrwxrwxrwx 1 mary mary 7 Sep 19 00:13 f4.save -> f2.save -rw-rw-r-- 1 mary mary 98 Sep 18 18:15 x

36)sum afiseaza checksum pentru un fisier Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ sum f2.save 24191 1

37)write trimite un mesaj altui utilizator

13

38)head afiseaza prima parte a unui fiser(e) 39)history istoricul comenzilor executate 40)whoami afiseaza utilizatorul curent si numele (`id -un) Exemplu: mary@mary-Inspiron-N5030:~/mary/d1$ whoami mary

14