Sunteți pe pagina 1din 26

Datele generale:

Lungimea cldirii 96m.


Numrul de deschideri 3:
Deschiderea I 18m.
Deschiderea II 30m,
Deschiderea III 18m.
Capacitatea podului rulant:
Deschiderea I 100 kN,
Deschiderea II 100 kN.
Deschiderea III 0
nlimea stlpului central i mrginal sunt egali 9,6 m.
Rezistena solului su !undaie 3,2 kg/cm
2
.
"ona de amplasare a construciei III
#ra$eia cadrelor 6 m
De calculat stlpul central%
De calculat grinda din deschiderea II%
Alctuirea cadrului conine:
Determinarea lungimii prii superioare a stlpului H
1
%
& &
&' % ( a H H H
gr pr
+ + +
)nde: H
pr
nlimea podului rulant*
H
gr
nlimea grinzii podului rulant +pentru tra$eia de 6m ,
gr
- &.*
0,15 nlimea inei podului rulant*
a
1
tolerana dintre podul rulant i ni$elul in!erior al grinzilor acoperiului%
% / % 0 &' % ( &' % ( & 1 * &
&
m H + + +
Cota prii superioare a consolei standard este '*2 m%
nlimea prii in!erioare a stlpului:
m H 1' * ' &' * ( 2 * '
/
+
Lungimea prii superioare a stlpului standart uni!orm este
% / * 0 2 % 0 2 * ' 3 * 1
&
m m H >
4doptm
% 2 * 0
&
m H
Dimensionarea seciunii stlpilor:
#aelul &
nlimea
stlpului
m
5
6N
#ra$eia
m
7tlpul 7eciunea trans$ersal Cota
in!erioar h
&
*
mm

mm
h
/
mm

&
mm
h
mm
1*3 &((%%%/(
(
3 Central
+48a 9.
3(( :(( 2(( :(( ; ;&*('
1*3 &((%%%/(
(
3 <arginal
+48a 4.
02( :(( 2(( :(( ; ;&*('
1*3 &((%%%/(
(
3 Central
+48a C.
3(( :(( =(( :(( ; ;&*('
1*3 ; 3 <arginal
+48a D.
'(( :(( '(( :(( ; ;&*('
Determinarea seciunii rigiditii stlpului:
<omentul de inerie al seciunii trans$ersale a stlpului marginal +a8a 4.:
; stlpiorului .* + 0 % &2
&/
2 % 0 > :
&/
:
0 0
&
dm
bh
I
; prii in!erioare ; .% + &=&
&/
2 > :
&/
:
0 0
/
dm
bh
I
<omentul de inerie al seciunii trans$ersale a stlpului central +a8a 9. :
; stlpiorului .% + =/
&/
3 > :
&/
:
0 0
0
dm
bh
I
; prii in!erioare ; .% + &=&
&/
2 > :
&/
:
0 0
:
dm
bh
I
<omentul de inerie al seciunii trans$ersale a stlpului central +a8a C. :
; stlpiorului .% + =/
&/
3 > :
&/
:
0 0
'
dm
bh
I
; prii in!erioare ; .% + 00 * &&:
&/
= > :
&/
:
0 0
3
dm
bh
I
<omentul de inerie al seciunii trans$ersale a stlpului marginal +a8a D. :
.% + :/
&/
' > :
&/
:
0 0
=
dm
bh
I
Determinarea sarcinilor de calcul care acioneaz deasupra cadrului halei industriale%
7arcini de la acoperi:
#aelul /
Denumirea sarcinii 7arcina normat
N?m
/
Coe!icientul
de siguran
7arcina de calcul
N?m
/
&%placa de acoperi 08&/ i etonul de
minare a rosturilor /0((>&(?&2@&0'
&:&0 &*& &'':
/%sratul de eton topit pentru ariera
$aporilor
'( &*0 3'
0%sratul de izolare termic (*&>
>:((>&(
:(( &*/ :2(
'%stratul de ni$elare +ap de mortar /
cm.
0'( &*0 :''
3%sratul de hidroizolare din rueroid
+carton gudronat.
&'( &*0 &1'
#otal: /030 /=:1
7arcina de calcul de la greutatea arpantei transmis stlpului marginal i central +deschiderea
18 m.:
.% + :' * &:2 / ? &2 > 3 > =:1 * / / ? > >
&
kN L l g G
s

7arcina de calcul de la greutatea proprie a grinzii de &2 m:
.% + 03 & % & > &( > / ? '' * 3 > > / ?
&
kN g G G
f f


7arcina de calcul de la greutatea proprie a acoperiului ce se transmite stlpului marginal i
central +deschiderea 18 m.:
.% + :' * &2: 03 :' * &:2
& & &
kN G G G
f s
+ +
7arcina de calcul de la greutatea proprie a acoperiului ce se transmite stlpului central
+deschiderea 30 m.:
.% + :& * /:= / ? 0( > 3 > =:1 * /
/
kN G
s

7arcina de calcul de la greutatea proprie a !ermii de 30 m:
.% + ' * 10 & % & > &( > / ? &=
/
kN G
f

7arcina de calcul de la greutatea proprie a acoperiului ce se transmite stlpului central
+deschiderea 30 m.:
.% + 0:& ' * 10 :& * /:=
/ / 2
kN G G G
f s
+ +
7arcina de calcul de la greutatea pereilor i geamurilor suspendate superior cotei '*2 m:
.% + & * =: & % & > 3 > . 2 * & > : * ( / * : > ' * / + > > . > > +
/ & /
kN l h g h g G
f g p
+ +


7arcina de calcul de la greutatea proprie a grinzilor cii de rulare:
.% + / * :3 & % & > &( > / * : > >
0
kN g G G
f gr

7arcina de calcul de la greutatea proprie a stlpului marginal:
a prii superioare a stlpului:
.% + 1 * &' & % & > &( > ' % / > 2 % 0 > 02 % ( > : % ( > > > > >
:
kN g H h b G
f

greutatea prii in!erioare a stlpului:
.% + / * 3/ 1 * &' & % & > &( > & * = > >
: 3
kN G g G G
f s

7arcina de calcul de la greutatea proprie a stlpului central:
a prii superioare a stlpului:
.% + :: * 00 & % & > &( > ' % / > 2 % 0 > 3 % ( > : % ( > > > > >
'
kN g H h b G
f

greutatea prii in!erioare a stlpului:
.% + =3 * 3= :: * 00 & % & > &( > / * 1 > >
' =
kN G g G G
f s

Sarcina de calcul de la zpad pe stlpul marginal +a8a 4. i pe stlpul central +a8a 9. din dreapta*
zona III*
. > + ( % &
/
(
m kN S
.% + 3 * =' : % & > / ? &2 > 3 > & > ( % & > / ? > > >
& ( &
kN L l S S
f

7arcina de calcul de la zpad pe stlpul central +a8a 9. din stnga:
.% + &/3 : % & > / ? 0( > 3 > & > ( % & > / ? > > >
/ ( /
kN L l S S
f

Presiunea normat de la vnt la , - &( m deasupra terenului pentru zona III
An - 02( N?mB - (*02 6N?mB
Caloarea normat echi$alent uni!orm distriuit a presiunii $ntului asupra pereilor halei cu , -
1*3m este
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ] ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
/ /
/
/
&(
' &( ' &(
/
' D
? 00= % ( &( ? &( &(
0
/
&(
&( &( ( * & ( * &
/
&
&( &(
/
&
&( &( &( =' * ( ( * & ' &(
0
/
' ' &(
=' * ( ( * &
/
&
/
&( =' * (
02 * ( / ? &(
0
/
&( &(
/
&
&(
/
&
&( &( ' &(
0
/
' ' &(
/
&
/
/
m kN
H H H H
H
H
! !
H
" "

1
]
1

+
+
1
]
1

+ +
1
]
1

+
+

'

1
]
1

+ +

'

+ +
1
]
1

+ +


7arcina de calcul uni!orm distriuita de la aciunea direct
m kN c l ! !
f "
? /3 * / : % & 2 % ( 3 00= % (
&
D
&

7arcina de calcul uni!orm distriuita de la aciunea indirect
m kN c l ! !
f "
? :/ * & : % & ' % ( 3 00= % (
/
D
/

Caloarea sarcinii de la $nt ce acioneaz asupra acoperiului n e8tremitatea superioar a stlpului:
kN
c c l H H

! !
f
H H
"
1= * ' : % & . ' % ( 2 % ( + 3 . 3 % 1 : % && +
/
(0' * & == % (
00= % (
. + . +
/
/ & &
&
+
,
_

+
,
_

+

Datele pentru calculul sarcinii podului rulant:
m l ' % &3 / =' % ( &2
&

m l ' % /2 / =' % ( 0(
/

Caracteristicile podurilor rulante n deschiderile:
7tng ;
.* + /: .* + : % : .* + 0 % 3 .* + /2 .* + 2'
min* ma8*
kN G m # m $ kN % kN %
c c c " "

.% + &(( kN &

Dreapt ;
.* + /: .* + : % : .* + 0 % 3 .* + 0: .* + &('
min* ma8*
kN G m # m $ kN % kN %
c c c " "


.% + &(( kN &

Eora orizontal trans$ersal de calcul ce re$ine unei roi de la !rnarea cruciorului podului
rulant:
.% + :& * 0 & % & >
/ > /(
/: &((
>
/ > /(
kN
G &
'
f
c
fr

+

+

7arcina $ertical de calcul de la aciunea a dou poduri rulante alipite ce acioneaz pe stlpul
central:
din stnga determinat cu coe!icientul de cominare
2' % (
este:
% 1' % & 320 % ( /3= % ( ( % &
. + &'' 1' % & > 2' % ( > & % & > 2' > > >
0
&
0
&
ma8* ma8
+ +

(
(
f "
)(
kN )( % NS
. + & * '& 1' % & > 2' % ( > & % & > /2 > > >
0
&
min* min
kN )( % NS
(
f "


Fentru cazul aciunii unui pod rulant
% /= * & /3= % ( ( % &
0
&
+

(
)(
.% + : * /0 3 % ( > /= % & > ( % & > & % & > /2
. + & * =& 3 % ( > /= % & > ( % & > & % & > 2'
/ min*
& ma8*
kN NS
kN NS


7arcina $ertical de calcul de la aciunea a dou poduri rulante alipite ce acioneaz pe stlpul central:
din dreapta determinat cu coe!icientul de cominare
2' % (
este:
% 1' % & 320 % ( /3= % ( ( % &
. + : * &1& 1' % & > 2' % ( > & % & > &(' > > >
0
&
0
&
ma8* ma8
+ +

(
(
f "
)(
kN )( % N*
. + 3/ 1' % & > 2' % ( > & % & > 0: > > >
0
&
min* min
kN )( % N*
(
f "


7arcina de lung durat:
% /= * & /3= % ( ( % &
0
&
+

(
)(
.% + : * /2 3 % ( > /= % & > ( % & > & % & > 0:
. + 2 * 2= 3 % ( > /= % & > ( % & > & % & > &('
/ min*
& ma8*
kN N*
kN N*


7arcina $ertical de calcul pentru $arianta de aciune pe stlpii centrali a patru poduri rulante
+dou din stnga i dou din dreapta.* se determin cu coe!icientul de cominare
% = % (
.% + :/ 1' % & > = % ( > & % & > /2
. + 3 * &/= 1' % & > = % ( > & % & > 2'
min
ma8
kN NS
kN NS


.% + '& 1' % & > = % ( > & % & > 0:
. + 3 * &'= 1' % & > = % ( > & % & > &('
min
ma8
kN N*
kN N*


7arcina orizontal care acioneaz prin intermediul grinzilor de rulare de la !rnarea
cruciorului a dou poduri rulante
% 2' % (

.% + 3' * ' 2' % ( > 1' % & > :& * 0 > >
0
&
kN )( 'fr '
(

Excentricitatea sarcinilor podului rulant:


G8centricitatea sarcinilor de la acoperi transmise stlpiorului stlpului marginal
.H + (: % ( &' * ( 02 % ( > ' % ( &' * ( > ' * (
& &
m h +
deza8area seciunii stlpului marginal
.H + /& % ( . 02 * ( 2 * ( + > ' % ( . + > ' * (
& / /
m h h +
G8centricitatea sarcinilor de la acoperi pentru stlpii centrali:
.% + &' * (
0
m +
G8centricitatea sarcinilor de la pereii suspendai:
.% + '' * ( / ? . 0 * ( 2 * ( + / ? . +
/ =
m h + + +
G8centricitatea sarcinilor podului rulant:
pentru stlpul marginal
.H + 0' % ( / ? 2 % ( =' % ( / ?
/ '
m h +
pentru stlpul central
.% + =' % (
1 2 3
m + + +
Informaia iniial pentru calculul stlpului central a cadrului halei parter
#aelul 0
Nr%
d?o
Denumirea in!ormaiei Numrarea ei Caloarea
in!orm% La displei n memoriu
& Numele* prenumele*grupa Chiauru I%
gr%CCI4 ; (0&
NFI
/ Numrul de stlpi ai cadrului N N7 :
0 Lungimea stlpilori centrali i marginali e egalJ
da;&*nu;(
,7, ,7, &
: Lungimea prii superioare a stlpui central ,7 ,& 0*2
' Lungimea prii in!erioare a stlpui central ,L+<?C. ,/ '*1'
3 Numrul de zrele: pentru stlpul cu inim plin
z-&(((
z z &(((
= Rigiditatea seciunii stlpuorului stlpului
marginal*dm
:
R77< I
&
&2*0
2 Rigiditatea seciunii prii in!erioare stlpului
marginal dm
:
R7I< I
/
&=&
1 Rigiditatea seciunii ramurii stlpului
marginal*dm
:
RR7< I
=
&=&
&( Rigiditatea seciunii stlpuorului stlpului central
*dm
:
R77C I
0
=/
&& Rigiditatea seciunii prii in!erioare stlpului
central dm
:
R7IC I
:
&=&
&/ Rigiditatea seciunii ramurii stlpului central *dm
:
RR7C I
2
&=&
&0 Indicile stlpului c c /
&: 7arcina de la greutatea proprie a acoperiului
+deschiderea stng i dreapt.* 6N
I
&
I
2
I
&
I
2
&2:*:'
0:&
&' 7arcina de la zpad de pe deschiderea stng i
dreapt * 6N
7
&
7
/
7
&
7
/
='*3
&/3
&3 Ireutatea grinzii de rulare a podului rulant* 6N I
0
I
0
:3*/
&= Ireutatea stlpuorului stlpului central * 6N I
'
I
'
00*::
&2 Ireutatea prii in!erioare a stlpului central* 6N I
=
I
=
3=*=3
&1 G8centricitatea grinzii de acoperi* m G
0
G
0
(*&'
/( 7arcina de la $nt* 6N* 6N?m A
A
&
A
/
A
A
&
A
/
'*1=
/*/3
&*:/
/& 7arcina de la podul rulant stng* 6N N
7*min
N
7*ma8
#
7
N
3
N
=
#
7
'&*&
&''
'*3'
// 7arcina de la podul rulant din dreapta* 6N N
D*min
N
D*ma8
#
D
N
2
N
1
#
D
3/
&1&*:
'*3'
/0 G8centricitatea podului rulant stng* m e
'
e
3
e
'
e
3
(*0'
(*='
/: G8centricitatea podului rulant din dreapta* m e
2
e
1
e
2
e
1
(*='
(*='
/' Coe!icientul de conlucrare spaial a cadrului 6 6 &
!ruprile de calcul ale eforturilor
#aelul :
/ / 0 0 : :
<
ma8
* N
i 5
resp
&+3*&:. &+&2*/2. &* :
':*3: ''2*21 &((*:3 2:/*31 0=*(3 =&1*(' ;&*01
F
e
r
m
a
n
e
n
t

i

u
n
a

n
e
!
a
$
o
r
a

i
l

<
min
* N
i 5
resp
&+&2*/2. &+3*&3. &* :
;'(*10 ''2*21 ;33*12 2(3*/1 ;3(*': =&1*(' 2*3&
N
ma8
* <
i 5
resp
&*/ &+2*/(*&:. &+2*/(.
&/*21 =3(*:1 //*1: 103*'3 ;/(*&0 &((:*0/ 3*==
<
ma8
* N
i 5
resp
F
e
r
m
a
n
e
n
t

i

u
n
a

n
e
!
a
$
o
r
a

i
l

&*'+=*&=. &*'*+&1*/1. &*0*'*+&0*/&*/=.


3=*&= ''2*21 &(2*'& 2/0*'' :1*/' &(2(*// &1*:1
<
min
* N
i 5
resp
&*'*+&1*/1. &*'*+=*&=. &*0*'*+1*&'*/'.
;3&*11 ''2*21 =3*:/ =1(*=1 ;&&3*=& &(3&*0/ ;0*3=
N
ma8
* <
i 5
resp
&*0+1*/&. &*0*'*+&'*1*/&. &*0*+1*/&.
&*=' =:(*00 :&*'= &(21*:= ;//*31 &&'=*/0 =*'&
"alculul #i alctuirea stlpului central pe axa $
7eciunea prii superioare a stlpului +mai sus de podul rulant. este dreptunghilar cu
dimensiunile 3(( 8 :(( ,mm-, iar seciunea prii in!erioare +su podul rulant. este de 2(( 8 :(( +mm.%
Iruprile de calcul ale e!orturilor se admit din taelul :%
Date pentru proiectare:
9eton greu de clasa 9 /(* tratat termic la presiunea atmos!eric
1 % ( .H + ' % &&
b. b
/ 01a /
.% + &( > /: .H +
0
01a 2 01a
b

4rmtura longitudional de clasa # 3 III. .% + &( > /( .H + 03'
:
01a 2 01a / /
s sc s

4rmarea trans$ersal de clasa # 3 I.
Fartea superioar a stlpului +mai sus de podul rulant.* dimensionarea seciunii
.H + : % ( m b
.% + (=& % ( '3 % ( ? (: % ( ? .H + '3 % ( (: % ( 3 % ( .H + (: % ( .H + 3 % (
( (
m h a m h m a a m h
.H + &( > (2&& % ( . (: % ( 3 % ( > ' % ( + 3 % ( > : % ( > ((' % ( . > ' % ( + > > >
:
0 / /
m a h h b I
s s


)nde:
* ((' % (
s

.% + /3 % ( (: % ( 3 % ( > ' % ( ' % (


.H + &( > 3=3 % ( (2&& % ( > 00 % 2
.H + &( > / % = &/ ? 3 % ( > : % ( &/ ? >
H 00 % 2 . &( > /: ?+ . &( > /( + ?
: 0
: 0 0 0
0 :
m a h
m I
m h b I
2 2
s s
b
b s s"alculul n planul de ncovoiere


7tlpul are o !orm simetric i este solicitat de momente alternati$e% De aceia admitem
armtura simetric% 4ria armturii se calculeaz la e!orturile care acioneaz n seciunea II 3 II%
Lungimea de calcul a prii superioare cu e$idena sarcinilor de la podurile rulant n planul de
nco$oiere
.* + 3 % = 2 % 0 > / > /
& (
m H l
i !r
.% + ' % 1 2 % 0 > ' % / > ' % /
& (
m H l
Deoarece !le8iilitatea
&( = % &/ 3 % ( ? 3 % = ?
(
> h l
este necesar de luat n consideren
!lamaKul stlpului cu $aloarea e8centricitii !orei longitudionale%
7e e8amineaz trei gupri de e!orturi:
I%
.% + 21 * ''2 .* > + &= * 3=
ma8
kN N m kN 0
+cu coe!icient de grupare
1 % (
c

.
II%
.% + 21 * ''2 .* > + 11 * 3&
ma8
kN N m kN 0
+cu coe!icient de grupare
1 % (
c

.
III%
.% + 21 * &/ .* > + :1 * =3(
ma8
kN N m kN N
+cu coe!icient de grupare
&
c

.
4lgoritmul calcului se e8amineaz la e8emplul gruprii e!orturilor II +pentru
1 % (
c

.:
G!ortul de calcul:
De la sarcina total
.% + 21 * ''2 .* > + 11 * 3&
ma8
kN N m kN 0
De la sarcina total cu e8cepia sarcinii de scurt durat +de la podul rulant i $nt.
.% + / * =// :: * &2& > 1 % ( 21 * ''2
.H > + 0 * &/ 20 * / > 1 % ( =' * 1
kN N
m kN 0
+
+
De la sarcina permanent i de lung durat
.% + 21 * '22 .* > + =' * 1 kN N m kN 0
+

Condiia de lucru a etonului:
.% > + 3 * &2: . (: % ( 3 % ( > ' % ( + > / * =// 0 * &/ . > ' % ( +
.H > + : * &3& . (: % ( 3 % ( > ' % ( + > 21 * ''2 11 * 3& . > ' % ( +
m kN a h N 0 0
m kN a h N 0 0
I
II
+
+
Fentru
% . > + '& * &2: . > + 0' * &0/ : * &3& > 2/ % ( 2/ % (
I II
0 m kN m kN 0 <
Calculul se !ace cu
* & % &
/

b

deci
11 % ( & % & > 1 % ( .H + 3' % &/ & % & > ' % &&
b. b
/ 01a /
.% +01a
G8centricitatea !orei longitudionale
.% + &(' % ( 21 * '22 ? 11 * 3&
(
m +
G8centricitatea adiional nu se ia n consideraie* deoarece
.% + (/ % ( 0( ? &(' % (
( (
m h l + >
Dac se ia n consideraie i e!orturile de la sarcinile podului rulant* atunci lungimea de calcul
se admite
.% + 3 * =
(
m l
H /:= * ( 3' * &/ > (& % (
3 % (
3 * =
(& % ( ' % ( &1' % (
3 % (
&(' % (
min
(
(

h
+
4dmitem
% /:= % (
min

.% > + 3 * &2: /3 % ( > / * =// 0 * &/
.H > + : * &3& /3 % ( > 21 * ''2 11 * 3&
2=: % & 3 * &2: ? : * &3& > & & ? > &
&
& &
m kN 0
m kN 0
0 0
l
l
l l


+ +
4tunci:
) ] .* + 3('2 ('2 * 3 &( > 3=3 % ( & % (
/:= % ( & % (
&& % (
2=: * &
&( > / % =
3 * =
&( > /: > : % 3
& % (
? & % (
&& % ( : % 3
0
0
/
0
& (
kN 0N
I a
I
l
2
N
s s
sp
b b
cr
+ +

+
+

1
1
]
1

,
_

+
+


% &0' % &
3('2
/ * =//
&
&
&
&

cr
N
N

Deoarece seciunea II 3 II este situat n adoua treime a nlimii stlpului precizm $aloarea
coe!icientului

i l admitem
% 0=1 % ( /3 % ( &0' % & > &(' % ( * &0' % & +
Fentru eton de clasa 9 /( i armtur de clasa # 3 III cu
% '2( % ( * & % & /
/ b

% &00 % (
'3 % ( > : % ( > 3' % &/
0=1 % ( > ''221 % (
> >
>
H '2( % ( &1= % (
'3 % ( > : % ( > 3' % &/
''221 % (
> >
/ /
(
(

<
h b /
+ N
h b /
N
b
"
/
b
"


4ria necesar a seciunii armturii:
% ( . + (((: % (
0'3
'3 % ( > : % ( > 3' % &/
>
>
(=& % ( &
. &1= % ( > ' % ( & + > &1= % ( &00 % (
&
. ' % ( & +
>
> >
/
(
<m
/
h b /
# #
" " "
s
b
s s


4celai algoritm de calcul este i pentru seciunea II 3 II la gruprile e!orturilor I i II%
Calculele arat c armtura longitudional nu este necesar i se admite din condiii constructi$e 3 4
16 # 5 III6 .% + (0 % 3
/
cm # #
s s

Coe!icientul de armare al seciunii:
* (('(/ % (
3 % ( > : % (
(((3(0 % ( > /

s

care di!er insu!icient de cel adoptat iniial%


"alculul din planul de ncovoiere:
Lungimea de calcul i !le8iilitatea prii superioare a stlpului:
din plan de nco$oiere
.* + ' % 1 3 % ( ? = % ' ?
.H + = % ' 2 % 0 > ' % & > ' % &
(
/ (
m h l
m H l


acelai n plan de nco$oiere
.% + = % &/ 3 % ( ? 3 % = ?
.H + 3 % = 2 % 0 > / > /
(
/ (
m h l
m H l


Deoarece !le8iilitatea stlpului din planul de nco$oiere este mai mic de ct n planul de
nco$oiere* calculul prii superioare a stlpului din planul de nco$oiere se poate omite%
Partea inferioar a stlpului:
7eciunea stlpului n partea in!erior este plin% nlimea total a seciunii:
.% + 2((
(
mm h

.% + =3 % ( (: % ( 2 % ( H (: % (
(
m h a a

Raportul
('0 % ( =3 % ( ? (: % ( ?
(
h a
n legtur cu aceia c stlpul este ncastrat rigid n !undaie admitem
% ( % &
"alculul n planul de ncovoiere:
Lungimea de calcul a prii in!erioare cu e$idena sarcinilor de la podul rulant n planul de
nco$oiere %
. + =3 * : 1' * ' > 2 % ( > 2 % (
/ (
m H l
Li !r:
.% + &: * = 1' * ' > / % & > / % &
/ (
m H l
G8aminm trei grupri de e!orturi:

.% + '' * 2/0 .* > + '& * &(2


ma8
kN N m kN 0
+cu coe!icient de grupare 1 % (
c
.H

.% + /1 * 2(3 .* > + 12 * 33
ma8
kN N m kN 0
+cu coe!icient de grupare
&
c

.H

.% + '= * :& .* > + := * &(21


ma8
kN 0 m kN N
+cu coe!icient de grupare 1 % (
c
.%
Deoarece $aloarea asolut al momentului nco$oietoare di!er insu!icient +stlpul apro8imati$
egal.* admitem armarea simetric ( )%
s s
# # Iniial calculm stlpul la gruparea II de e!orturi pentru
$aloarea ma8im a momentului%

.% + 3 * 2&: :: * &2& > 1 % ( /1 * 3'&
.H > + 0 * &/ 20 * / > 1 % ( =' * 1
.% + '' * 2/0 .* > + '& * &(2
kN N
m kN 0
kN N m kN 0
+


De la sarcina permanent de lung durat:
.% + /1 * 3'& .H > + =' * 1 kN N m kN 0
+ +

Condiile de lucru al etonului:
.% > + /2& . (: % ( 2 % ( > ' % ( + > 3 * 2&: 0 * &/ . > ' % ( +
.H > + 2 % &2= . (: % ( 2 % ( > ' % ( + > '' * 2/0 '& * &(2 . > ' % ( +
m kN a h N 0 0
m kN a h N 0 0
I
II
+
+
Fentru
% . > + /2& . > + &': 2 % &2= > 2/ % ( 2/ % (
I II
0 m kN m kN 0 <
Calculul se !ace cu
* & % &
/

b

deci
11 % ( & % & > 1 % ( .H + 3' % &/ & % & > ' % &&
b. b
/ 01a /
.% +01a
G8centricitatea !orei longitudionale
.% + &0/ * ( '' * 2/0 ? '& * &(2
(
m +
G8centricitatea adiional nu se ia n consideraie* deoarece
.% + (/ % ( 0( ? &0/ % (
( (
m h l + >
Dac se ia n consideraie i e!orturile de la sarcinile podului rulant* atunci lungimea de calcul
se admite
.% + =3 * :
(
m l
H '3= % ( 3' * &/ > (& % (
2 % (
=3 * :
(& % ( ' % ( &3' % (
2 % (
&0/ % (
min
(
(

h
+
4dmitem
% '3= % (
min

332 % & /2& ? 2 * &2= > & & ? > &
& &
+ +
l l
0 0
4tunci:
) ] .* + &2'0& &( > =/ % & & % (
'3= % ( & % (
&& % (
332 % &
&( > & % &=
=3 * :
&( > /: > : % 3
& % (
? & % (
&& % ( : % 3
0
0
/
0
& (
kN
I a
I
l
2
N
s s
sp
b b
cr
+ +

+
+

1
1
]
1

,
_

+
+


% 00 % 2
&( > /:
&( > /(
.H + &( > =/ % & /(= % ( > 00 % 2
.H + 0 &( > /(= % ( .H + &( > & % &=
&/
2 % ( > : % (
0
:
: 0
: : 0
0


s
s s
b
m I
m Is m I

% &// % ( /3 % ( (:= % & > &0/ * (


H (:= % &
&2'0&
'' * 2/0
&
&
&
&

+
N
N
cr

Fentru eton de clasa 9 /( i armtur de clasa # 3 III cu % '2( % ( * & % &


/

/ b

% (0:: % (
=3 % ( > : % ( > 3' % &/
&// % ( > 2/0'' * (
> >
>
H '2( % ( /&: % (
=3 % ( > : % ( > 3' % &/
2/0'' * (
> >
/ /
(
(

<
h b /
+ N
h b /
N
b
"
/
b
"


4ria necesar a seciunii armturii:
% ( . + ((((=3 * (
0'3
=3 % ( > : % ( > 3' % &/
>
>
(=& % ( &
. /&: % ( > ' % ( & + > /&: % ( (0:: % (
&
. ' % ( & +
>
> >
/
(
<m
/
h b /
# #
" " "
s
b
s s


4celai algoritm de calcul este i pentru seciunea II 3 II la gruprile e!orturilor I i II% Calculile
arat c armtura longitudional nu este necesar i se admite din condiii constructi$e 7 4 17 # 5 III6
.% + &3 % 3
/
cm # #
s s

Coe!icientul de armare al seciunii:
* ((02' % (
2 % ( > : % (
(((3&3 % ( > /

s

care di!er insu!icient de cel adoptat iniial%


"alculul din planul de ncovoiere:
Lungimea de calcul i !le8iilitatea prii superioare a stlpului:
din plan de nco$oiere
.* + 1' * ' 2 % ( ? =3 * : ?
.H + =3 * : 1' * ' > 2 % ( > 2 % (
(
/ (
m h l
m H l


acelai n plan de nco$oiere
.% + &3 * && 2 % ( ? =/' % &( ?
.H + 1/' * 2 1' * ' > ' % & > ' % &
(
/ (
m h l
m H l


Deoarece !le8iilitatea stlpului din planul de nco$oiere este mai mic de ct n planul de
nco$oiere* calculul prii in!erioare a stlpului din planul de nco$oiere se poate omite%
Deoarece
* &( 2 % &' 3 % ( ? ' % 1 ?
(
> h l
atunci este necesar de luat calcolul consolei stlpului central%
.% + / * /(& / % :3 &''
.* + 3 * /0= / * :3 : * &1&
0 ma8
0 ma8
kN G N &
kN G N &
S c
* c
+ +
+ +
Deci admitem n calcul
.% + 3 * /0= kN &
c

.% + &:(: '3 % & > : % ( > 1 % ( > ' % / > > > ' % /
(
kN h b / &
b. c

Rezult c aceast condiie se satis!ace
.* + &:(: . + 3 * /0= kN kN
deci nu a$em ne$oie de
armtur trans$ersal* e ne$oie numai constructi$ de # 3 III.
"alculul #i alctuirea fundaiei su% stlpul central
n urma simetriei !undaiei !a de a8a geometric a prii in!erioare a stlpului* n calcul se ine
cont de dou grupri posiile de e!orturi* care acioneaz asupra !undaiei%
&% momentul de nco$oiere ma8imal dup $aloarea apsolut !a de a8* care trece prin centrul
de greutate al !undaiei i !orele longitudionale i tietoare respecti$e%
/% !ora longitudional ma8imal* momentul de nco$oiere i !ora tietoare respecti$%
#erenul de !undaie argil nisipoas% Fresiunea de calcul con$enional pe terenul de !undaie
.% ? + / * 0
/
(
cm kg /
Ireutatea speci!ic medie a !undaiei inclusi$ greutatea pmntului deasupra
!undaieie .% ? + /(
0
m kN
m

Din condiiile de nghe a pmntului i constructi$e admitem adncimea de !undare a !undaiei
.% + 3 % &
&
m H
7u talpa de !undare este pre$zut un pat de nisip cu pietri%
n seciunea I8 3 I8 a stlpului* la e8tremitatea superioar a !undaiei se transmite e!orturile%
Iruparea !undamental de e!orturi I%
Fentru
.% + 3= * 0 .H + 0/ * &(3& .H > + =& * &&3 * & kN & kN N m kN 0
I8 I8 I8 f
>
Fenru
* &
f

.% + &1 * 0 &' % & ? 3= * 0


.H + 1 * 1// &' % & ? 0/ * &(3&
.H > + ' * &(& &' % & ? =& * &&3
kN &
kN N
m kN 0
I8
I8
I8Iruparea !undamental de e!orturi II%
Fentru
.% + :1 * &1 .H + // * &(2( .H > + /' * :1 * & kN & kN N m kN 0
I8 I8 I8 f
>
Fenru
* &
f

.% + 1 * &3 &' % & ? :1 * &1


.H + 0 * 101 &' % & ? // * &(2(
.H > + 2 * :/ &' % & ? /' * :1
kN &
kN N
m kN 0
I8
I8
I8nlimea !undaiei
.% + :' % & &' % ( 3 % & m H
f

G!orturile de calcul care acioneaz !a de a8a de simetrie la aza !undaiei +!r e$idena
greutii !undaiei i a pmntului diasupra ei.:
pentru grupare de e!ort I cu
* & >
f

.% + 0/ * &(3&
.H > + (0 * &// :' % & > 3= * 0 =& * &&3 >
kN N N
m kN H & 0 0
I8 .9.
f I8 I8 .9.

+
pentru grupare de e!ort II cu
* & >
f

.% + // * &(2(
.H > + ' * == :' % & > :1 * &1 /' * :1 >
kN N N
m kN H & 0 0
I8 .9.
f I8 I8 .9.

+ +
G!orturi normale
* &
f

pentru grupare de e!ort I


.% + 1 * 1//
.H > + &0 * &(3 :' % & > &1 * 0 ' * &(&
*
*
kN N
m kN 0
" .9.
" .9.


pentru grupare de e!ort II
.% + 0 * 101
.H > + 0 * 3= :' % & > 1 * &3 2 * :/
*
*
kN N
m kN 0
" .9.
" .9.

+
7upra!aa azei !undaiei o determinm cu relaia:
.% + ' * : . 3 % & > /( 0/( ?+ // * &(2( > / % & . ?+ / % &
/
& ( *
m H / N #
m " .9.

4dmitem
* 0 ? / ? a b
atunci > . 0 ? / + . 0 ? / + .* + 3 * / / ? 0 > ' * : / ? 0 > a b m # a
.% + = * & 3 * / > m
Dimensiunile azei !undaiei le adoptm multiple la
.% + 2 * & .* + = * / . + 0(( m b m a mm
<odulul de rezisten a azei stlpului%
.% + &1 * / 3 ? = * / > 2 * &
0 /
m !
Deoarece adncimea de !undare este mai mic d+ 2 ,m-, iar limea tlpii depete 1 ,m-, este
necesar de concretizat $aloarea presiunii de calcul con$enional pe terenul de !undaie%
.% + ' * /11
/ > /
/ 3 % &
>
&
& 2 * &
(' % ( & 0/(
/
> &
(
(
(
(
& (
k1a
d
d d
b
b b
k / /
f

,
_

+
1
]
1

,
_

,
_

+
1
1
]
1

,
_


+
ncrcarea normat de la greutatea !undaiei i pmntului deasupra ei:
.% + ' * &'' /( > 3 % & > 2 * & > = * / > > >
& % %
kN H b a G
f " f

ncrcarea de calcul:
.% + & * &=& & % & > ' * &'' >
% %
kN G G
f " f f

G8ercitatea rezultantei " .9.
N
* !a de centrul de greutate al supra!eei tlpii !undaiei:
pentru gruparea de e!orturi I:
.H + (10 % (
& * &=& 1 * 1//
' * &(&
% % *
*
(
m
G N
0
+
" f " .9.
" .9.

pentru gruparea de e!orturi II:


.% + (3& % (
& * &=& 0 * 101
0 * 3=
% % *
*
(
m
G N
0
+
" f " .9.
" .9.

Deoarece
. + ' % & 2 * & ? = * / ? (10 % (
(
m b a + <
presiunea su talpa !undaiei se calculeaz
adoptndu;se ipoteza de repartiie liniar a lor%
Fenru gruparea de e!orturi I
.% + ' * /11 . + //'
2 * & > = % /
& * &=& 1 * 1//
>
.H + 3 * /01 ' * /11 > 2 % ( > 2 % ( 3 * &=3 ' * :2 & * //'
.H + : * 0'1 ' * /11 > / % & > / % & 3 * /=0 ' * :2 & * //'
.H + ' * :2
& * //'
&1 * /
&0 * &(3
2 * & > = % /
& * &=& 1 * 1// > 3
&
>
% % *
*
min*
ma8*
(
% % * * % % *
min* * ma8*
k1a / k1a
b a
G N
1
k1a / 1
k1a / 1
k1a
a
+
b a
G N
!
0
#
G N
1
" f " .9.
" m
"
"
" f " .9. " .9. " f " .9.
" "
<
+

<
< +
t
t t
+

,
_

t
+
t
+

Fentru gruparea de e!orturi II


.% + ' * /11 . + ' * //2
2 * & > = % /
& * &=& 0 * 101
>
.H + 3 * /01 ' * /11 > 2 % ( > 2 % ( 2 * &1= =0 * 0( ' * //2
.H + : * 0'1 ' * /11 > / % & > / % & /0 * /'1 =0 * 0( ' * //2
.H + =0 * 0( ' * //2
&1 * /
0 * 3=
2 * & > = % /
& * &=& 0 * 101 > 3
&
>
% % *
*
min*
ma8*
(
% % * * % % *
min* * ma8*
k1a / k1a
b a
G N
1
k1a / 1
k1a / 1
k1a
a
+
b a
G N
!
0
#
G N
1
" f " .9.
" m
"
"
" f " .9. " .9. " f " .9.
" "
<
+

<
< +
t
t
+

,
_

t
+
t
+

Dimensiunile tlpii sun su!iciente% Minnd cont de adncimea considerail a !undaiei se adopt
!undaia cu talp de nlime $ariail i soclul de tip pahar% Irosimea pereilor paharului la
e8tremitatea superioar se adopt 225 ,mm-, iar restul dintre stlp i pahar :5 ,mm-. Deoarece
dimensiunile seciunii stlpului sunt egale cu
. + :(( .H + 2(( mm b mm h
s. s.

* dimensiunile paharului
n plan :
.% + &((( &'( :'( :(( =' > / //' > /
.H + &:(( &'( :'( 2(( =' > / //' > /
mm b b
mm h a
s. ph
s. ph
+ + + +
+ + + +
nlimea treptelor se adopt egal cu 300,mm-. Dimensiunile !undului paharului n plan:
3((
(
b
.% + &/(( .H + /&(( .H + &2(( .H + /=(( .H + 1(( .H +
& & (
mm b mm a mm b mm a mm a mm
nlimea paharului
.% + 2' % ( 3 % ( :' % & 0 % ( > / m H h
f ph

4dncimea paharului se adopt din condiii de ancorare !iail a stlpului i armturii de
rezisten a stlpului n pahar:
&%
.H + =3: % ( ' % ( 2 % ( > 00 % ( ' % ( 00 % ( m m h l
s. a"
+ +
/%
.% + :/ : % & > 0( > 0( cm l
s "

4doptm adncimea paharului cu
.% + 2&: % ( ' % ( =3: % ( (' % (
ma8 * * &
m l h
a" ph
+ +
n lipsa stratului egalizator de eton su !undaie * grosimea stratului de acoperire cu eton
treuie s !ie nu mai mic de :0 ,mm-. 7e adopt
. + =( mm a
s

% nlimea util a !undaiei:
Fentru prima treapt:
.* + /0 % ( (= % ( 0 % (
&
m h
9

Fentru treapta doua:
.% + '0 % ( (= % ( 3 % (
/
m h
9

n calculul corpului !undaiei la starea limit de rezisten se !olosesc e!orturile cu
& >
f

* iar
rezistena de calcul a etonului se multiplic cu coe!icientul condiiilor de lucru
& % &
/

b

* penru
eton de clasa $ 15.
.% + 2/' % ( & % & > =' % (
.H + 0' % 1 & % & > ' % 2
/
/
01a /
01a /
b b.
b b

Determinm presiunea de calcul su talpa !undaiei de la e!ortul de calcul


& >
f

!r e$idena
greutii proprii a !undaiei i greutetea pmntului de asupra ei% Calcului se !ace la aciunea gruprii de
e!orturi I, deoareca presiunile normate de la aceast grupare sunt mai mari dect la gruparea de e!orturi
II.
.% + & * &3'
&1 * /
=& * &&3
2 * & > = % /
0/ * &(3&
.H + 2 * /=&
&1 * /
=& * &&3
2 * & > = % /
0/ * &(3&
min
ma8
k1a 1
k1a 1

+
nlime util a plcii de !undaie din condiiile de asigurare a rezistenei la strpungere de
pahare se determin cu relaia:
.% + / % ( . + /'2 % ( 2'2 % ( 3 % (
/
( % & : % &
2 * /=& & % & > ='(
: * 1:(
>
> ' % (
:
( % & : % &
/ >
> ' % (
:
/
/
ma8 /
(
m m
b a
1 /
N
b a
h
ph ph
b b.
ph ph
> +
,
_

+
+
+
+
+

,
_

+
+
+
+
+

)nde
.% + : * 1:( . ( % & > : % & 2 * & > = * / + > 2 * /=& . > > + >
ma8
kN b a b a 1 N
ph ph

Rezistena plcii de !undaie la srpungerea de pahar este asigurat%
nlimea adoptat a plcii este egal cu 60 ,cm-, iar
.% + ' % /3 . + '0 = 3(
(
cm cm h >
4rmtura de rezisten a !undaiei n direcia lung se determin din calculul la nco$oiere a
sciunii I 3 I, II 3 II.
.% > + '' * /& / ? 2 * & > 0 % ( > /33 / ? > >
.H + /3( = * / ? 0 % ( > . & * &3' 2 * /=& + 2 * /=& ? > . +
.H + /33 . /3( 2 * /=& + > ' % ( . + > ' % (
/ /
& & & &
& min ma8 ma8 & &
& & ma8 &
m kN b a 1 0
k1a a a 1 1 1 1
k1a 1 1 1
m
m


+ +

4ria necesar a armturii de rezisten de clasa # 3 II


.H + =/ * 0
/0 > &( > /2( > 1 % (
&( > '' * /&
> > 1 % (
/
/
'
(&
& &
&
cm
h /
0
#
s
s.% + 0= * =
'0 > &( > /2( > 1 % (
&( > :2 * 12
> > 1 % (
.% > + :2 * 12 / ? 2 * & > 3' * ( > /'1 / ? > >
.H + & * /:3 = * / ? 3' * ( > . & * &3' 2 * /=& + 2 * /=& ? > . +
.H + /'1 . & * /:3 2 * /=& + > ' % ( . + > ' % (
/
/
'
(/
/ /
/
/ /
/ / / /
/ min ma8 ma8 / /
/ / ma8 /
cm
h /
0
#
m k0 b a 1 0
k1a a a 1 1 1 1
k1a 1 1 1
s
s
m
m+ +

7tailim pasul arelor


. + /(( mm S
% Fe limea !undaiei
. + 2 * & m b
instalm 9 are de
armtur%
4ria necesar a unei are de armtur:
.% + 2/ * (
1
0= * =
/
cm f
s

4doptm 9 4 10 # 3 III cu
.% + (3' * = =2' * ( > 1
/
*
cm #
r+al s

4rmtura de rezisten a !undaiei n direcia laturii scurte se determin din calcul la
nco$oiere n sectoarele 3 3 3 i 7 3 7%
<omentul de nco$oiere:
.% > + = * '2 / ? = * / > : * ( > 2 * /=& / ? > >
.H > + 00 / ? = * / > 0 % ( > 2 * /=& / ? > >
/ /
/ : :
/ /
& 0 0
m kN a b 1 0
m kN a b 1 0
m
m

4ria necesar a seciunii armturii de rezisten:


.% + : * :
'0 > &( > /2( > 1 % (
&( > = * '2
> > 1 % (
.H + 31 * '
/0 > &( > /2( > 1 % (
&( > 00
> > 1 % (
/
/
'
(/
: :
:
/
/
'
(&
0 0
0
cm
h /
0
#
cm
h /
0
#
s
s
s
s

7tailim pasul arelor


. + /'( mm S
% Fe lungimea !undaiei
. + = * / m a
instalm 11 are de armtur%
4ria necesar a unei are de armtur:
.% + '&= % (
&&
31 * '
/
cm f
s

4doptm 11 4 9 # 3 III cu
.% + 113 * 3 303 % ( > &&
/
*
cm #
r+al s

placa de !undaie se armeaz cu reea de
armare
/33( &=3(
/'( 1
/(( &(
;
III #
III #
1


"alculul armturii longitudionale de rezisten a paharului
Fereii paharuui se calculeaz la e!orturile transmise de stlp% 7eciunea armturii longitudionale
se determin la ni$elul !undului paharului+sectorul 8 3 8.% Faharul !undaiei este solicitat la
compresiuni e8centrice% 7eciunea paharului de !orma unui cadru nchis se reduce la seciunea
echi$alenr de !orma dulu 'H
H (: % ( H (' % & H &0 % & H :0 % & H / % ( a a h h b b h b
f f f f
% (/2 % ( 01 % & ? (: % ( ? H 01 % &
( (
h a h
G!orturile de calcul n seciunea C C
.% + 0 * &&/& &0 % & > /' > 1 % ( > &0 % & > :0 % & // * &(2(
.H > + 2: * 3: 2 % ( > :1 * &1 /' * :1 >
*
kN Gph NI8 N
m kN h & 0 0
ph l I8 I8
+ +
+ +
G8centricitatea !orelor longitudionale
.% + (:= % ( 0( ? :0 % & 0( ? . + ('2 % ( 0 * &&/& ? 2: * 3: ?
(
m h l m N 0 l
a

G8centricitatea adiional nu se ia n consideraie% Distana de la centrul de greutate al armturii
ntinse pn la !ora N este egal:
.% + =/: % ( (: % ( :0 % & > ' % ( (:1 % ( ' % (
(
m a h l l + +
Determinm poziia a8ei neutre%
Deoarce
. + &/&0 % & . + (10 % && (' % & > &0 % & > 0' % 1 > > 0N 0N h b /
f f b
>
*a8a neutr trece prin
talp i seciunea se calculeaz ca dreptungiular cu limea f
b
%
4dmitem armarea simetric% 4tunci:
% (: % ( 01 % & > &0 % & > 0' % 1 ? =/: % ( > &/&0 % & > > ?
H (=3 % ( 01 % & > &0 % & > 0' % 1 ? &/&0 % & > > ?
/ /
( &


h b / N
h b / N
f b l m
9 f b "


% (
(/ % ( &
. &/ % ( > ' % ( & + (=3 % ( (: % (
>
>
/2(
01 % & > &0 % & > 0' % 1
&
. > ' % ( & +
>
> >
&
<


" " m
s
9 f b
s s
/
h b /
# #
Doarece*
( <
s s
# #
* armtura longitudional se determin din condiii constructi$e:

.% + ((('0 % ( . 3 % ( > 1 % ( &0 % & > :0 % & + > (((' % ( . > > + > (((' % (
/
( (
m b a b a # #
ph ph s s

4doptm pe laturile scurte ale paharelor 5 4 17 # 3 II cu
. + 31 % =
/
*
cm #
r+al s

* pe laturile lungi
adoptm 7 4 12 # 3 II.
4rmtura trans$ersal se instaleaz din condiiile constructi$e deoarece:
< / ? (:1 % (
( s.
h l
.% + : % ( / ? 2 % ( m
Din condiii constructi$e adoptm plase de armtur trans$ersal cu 4 8 # 3 I. Fe nlimea
paharului instalm orizontal 7 plase de armtur cu pasul
. + &'( mm S
% Flasa superioar cu stratul de
acoperire cu eton egal cu 50 ,mm-. Eundul paharului se armeaz constructi$ cu dou plase de
armtur%
"alculul #i alctuirea fermei de acoperi# din %eton armat
nlimea !ermii de acoperi la miKlocul deschiderii innd cont de !ermele tip o primim 02/'
mm* care alctuiete 2 ? & 0( ? 2/' % 0 & ? H % Limea seciunii
. + /'( mm b
* nlimea
. + 0(( mm h
% 7chema geometric a !ermii de acoperi este artat mai Kos
. 0(( > /'( > + mm h b
A
legerea schemelor de ncovoiere #i evaluarea ncrcrilor
La ndeplinirea proiectului de curs se admite de a e!ectua calculul static e8aminm dou
scheme de ncrcare:
7chema & ncrcarea deplin a !ermei cu sarcina de la mmasa proprie a !ermei a panourilor de
acoperi * etonului de minare* n$elitoarei !le8iile i ncrcarea din zpadH
7chema / ncrcarea !emei pe toat deschiderea cu sarcina permanent +masa proprie* masa
panourilor de acoperi* masa etonului de minare i a n$elitoarelor !le8iile . i pe o Kumtate de
deschidere cu ncrcarea din zpat%
Fentru amele scheme se precaut cazurile cnd sarcina din zpad se aplic pe un termen de
scurt durat n $olum nedeplinit%
Calculul $alorilor normate i de calcul al !ermei concentrate* aplicate la !iece nod al tlpii
superioare de la ncrcarea permanent de pe supra!aa 0 8 3 - &2 m
/
este dat n taelul 3:
#aelul 3
#ipul ncrcturii
Caloarea normat a
!orei* 6N
Coe!icientul de
siguran a sarcinii
Caloarea de calcul
a !orei* 6N
<asa proprie a !ermei
<asa panoului 083 m i a
etonului de minare
<asa n$elitoarei !le8iile +&*'
6N?m
/
. de pe supra!aa de &2 m
/

&=
/*0
0:*'
&*&
&*&
&*0
&2*=
/*'0
::*='
#otal '0*2 33*&
Caloarea normat a ncrcturii din zpad este de& 6N?m
/
* coe!icientul de siguran a sarcinii
: % &
f

% Caloarea !orei centrate aplicat pe un termen de scurt durat de pe supra!aa de &2 m


/
este
egal
. + 1 &2 > ' % ( kN
*+$aloarea nominal. i
. + 3 % &/ : % & > 1 kN
+$aloarea de calcul.%
&alpa superioar
Calculul tlpii superioare este realizat la e!ortul ma8im +elementul N3;!O* taelul =.
. + 220 kN N
i
. + 3 % =:& kN N
+e!ortul de ncrcarea de lung durat.%
Determinm caracteristicile materialelor:
9eton greu de clasa
. + &( > /' % 0 H 1 % ( .H + & % / .H + // H :(
:
/ *
01a 2 01a / 01a / $
b b s+r b. b

%
Rezistena etonului la momentul comprimrii
01a /
bp
/2
%
#aela =
Glementul
Notaia
arelor
n
schema
de
calcul
G!orturile n elemente
*6N
G!orturi de la ncrcare
G!orturi de
calcul totale
de la
ncrcarea
total din
zpad i
ncrcarea
permanent
*
6N
G!orturile
totale de
calcul de la
ncrcarea
din zpad
de lung
durat i
ncrcarea
permanent*
6N
ncrcarea
pe toat
deschidere
a E - & 6N
ncrcarea
pe P de
deschidere
E - & 6N
Fermanent*
6N
E - 33*&6N
Din
zpada
de lung
durat*
6N E-(
#otal din
zpada cu
aciune de
scurt
durat*6N
E-&/*36N
& / 0 : ' 3 = 2 1
#alpa
superioar
/;a
0;
:;c
';e
3;!
=;K
2;l
&(*/:
&&*&/
&&*&&
&&*//
&&*//
&&*//
&&*//
=*01
=*3'
=*3'
3*':
3*':
:*3'
:*3'
3=3*1
=0'*(
=0:*:
=:&*3
=:&*3
=:&*3
=:&*3
(
(
(
(
(
(
(
&/1*(
&:(*&
&:(*(
&:&*:
&:&*:
&:&*:
&:&*:
2('*1
2='*&
2=:*:
220*(
220*(
220*(
220*(
3=3*1
=0'*(
=0:*:
=:&*3
=:&*3
=:&*3
=:&*3
1;m
&(;n
&&;o
&&*&&
&&*&/
&(*/:
0*:&
0*:&
/*=1
=0:*:
=0'*(
3=3*1
(
(
(
&:(*(
&:(*&
&/1*(
2=:*:
2='*&
2('*1
=0:*:
=0'*(
3=3*1
#alpa
in!erioar
&;a
&;d
&;g
&;h
&;i
&;l
&;o
1*/
&(*3
&(*='
&(*='
&(*='
&(*3
1*/
3*3:
3*2/
'*03
'*03
'*03
3*'/
/*:
3(2*&
=((*=
=&(*3
=&(*3
=&(*3
=((*=
3(2*&
(
(
(
(
(
(
(
&&'*1
&00*3
&0'*'
&0'*'
&0'*'
&00*3
&&'*1
=/:*(
20:*0
2:3*&
2:3*&
2:3*&
20:*0
=/:*(
3(2*&
=((*=
=&(*3
=&(*3
=&(*3
=((*=
3(2*&
Diagonalele a;
c;d
d;e
g;!
g;h
h;i
i;K
6;l
l;n
n;o
&*==
(*/=
(*2&
(*3=
(*((
(*((
(*3=
(*2&
(*/=
&*==
(*2=
(*2'
(*:/
&*==
(*((
(*((
&*&
&*/:
0*&1
(*21
&&=*(
&=*2(
'0*'(
::*0(
(*(((
(*(((
::*0(
'0*'(
&=*2(
&&=*(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
//*0
0*:(
&(*/
2*:(
(*((
(*((
2*:(
&(*/
0*:(
//*0
&01*0
/&*/(
30*=(
'/*=(
(*((
(*((
'/*=(
30*=(
/&*/(
&01*0
&&=*(
&=*2(
'0*'(
::*0(
(*(((
(*(((
::*0(
'0*'(
&=*2(
&&=*(
<ontanii ;c
e;!
K;6
m;n
(*12
&*(=
&*(=
(*12
(*11
&*(:
(*((
(*((
3:*2
=(*=
=(*=
3:*2
(
(
(
(
&/*0
&0*'
&0*'
&/*0
==*&
2:*/
2:*/
==*&
3:*2
=(*=
=(*=
3:*2
#alpa comprimat i celelalte elemente ale zrelelor !ermei se armeaz cu armtura de clasa
4;IIIH
01a / /
sc s
03'
+QR&( mm.H 01a 2
s
'
&( / H etrieri din armatura de clasa 4 I*
01a /
s
&='
% Limea tlpii superioare o primim din condiiile de reazem ale panourilor
acoperiului cu deschiderea %**%*%*%*%* determinm supra!aa necesar a seciunii tlpii superioare:
. + 00'
&( > . 03' > (0 % ( // + > 2 % (
220(((
. (0 % ( + > 2 % (
/
/
cm
/ /
N
#
sc b

7tailim dimensiunile seciunii tlpii superioare:


. + 0( /' cm h b
cu > . + ='(
/
cm #
. + 00'
/
cm >
%
G8centricitatea adiional
. + ' % (
3((
0((
3((
cm
l
+
a

* unde
. + 0(( cm l
; distana dintre
nodurile !ermeiH . + &
0(
0(
0(
cm
h
+
a
primim
. + & cm + +
a 9

% Cnd
< 2 ? 0( . 2 ? & + h +a

.H + =' % 0 cm

. + /=( 0(( > 1 % ( > 1 % (
(
cm l l
%
Ele8iilitatea ma8imal a seciunii este egal : 1
0(
/=( (
>
h
l
* prin urmare este necesar de
a lua n consideraie in!luena sgeii elementului la rezistena lui%
.* + =3=3 . + &( > =3 % :3 ' % /&/0 > &/' % 3 & % (
/&/ % ( & % (
&& % (
>
2: % &
'3/'(
>
>
/=(
. &(( + > &( > /' % 0 > : % 3
> & % (
& % (
&& % (
> >
> : % 3
'
/
:
/
(
kN N
Is
l
I
l
2
N
b
cr

1
]
1

,
_

+
+

1
]
1

,
_

+
+


% /&/ % ( (00 % (
* /&/ % ( // > 1 % ( > (& % ( . 0( ? /=( + (& % ( ' % ( (& % ( ? (& % ( ' % (
* (00 % (
0 % (
(& % (
.* > + & % 1= / ? . (: % ( /3 % ( + 220 ( .H + /3 : 0(
.* > + 3 % 2& / ? . (: % ( /3 % ( + 3 % =:& ( / ? . +
* 2: % &
& % 1=
3 % 2&
> & & > &
.* + '3'( &/ ? 0( > /' &/ ?
min
/ min
(
& (
( &
&
&
: 0 0
<


+
+ +
+ +b b
l l l
l
l
/ h l
h
+
m kN 0 cm a h h
m kN a h N 0 0
0
0
cm bh I
Frimim:
&': % 3 &( > /' % 0 ? &( > / H /&/ % (
: '

b s
2 2 %
n prima apro8imaie
(/0 % (
* atunci
> /' > (/= % ( . ' % ( + > > >
/
(

a h h b I I
s s

. + ' % /&/0 . : 0( > ' % ( + > /3 >
: /
cm
% Coe!icientul
&0 % & .
=3=3
220
& ?+ & . & ?+ &
Ncr
N

%
G8centricitatea
. + &0 % &/ : 0( > ' % ( &0 % & > & ' % (
(
cm a h + + + +
%
nlimea relati$ limit a zonei comprimate a etonului cnd
1 % (
/

b

:
:2' % (
& % &
31&3 % (
&
'((
03'
&
31&3 % (

1
]
1

,
_

*
unde:
* 31&3 % ( 1 % ( > // > ((2 % ( 2' % ( > ((2 % ( 2' % (
/

b b
/

.H + '(( .H + 03'
* &
01a 01a /
< sc s s

cnd
&
/
<
b

%
Determinm:
% (
&': % ( &
. / ? 323 % ( & /3 ? &0 % &/ + 323 % (
&
. / ? & ? +
&': % ( /3 ? : ?
H :2' % ( 323 % (
/3 > /' > &( > // > 1 % (
220(((
> > >
(
(
(
/
( /
<


>

" h + "
h a
h b /
N
"
/
b b
Frin urmare* aria armturii
s s
# #
o primim din considerente constructi$e:
.% + 0 % ( /3 > /' > ((/ % ( > > ((/ % (
/
(
cm h b # #
s s

Frimim: % 4 IIIH ; 4 &( Q / ) 1,57(
2
cm
s
&alpa inferioar ntins
Calculul capacitilor portante se realizeaz la e!ortul de calcul pentru elementul N& dO%
Calorile normate ale e!orturilor le determinm prin multiplicarea $alorilor normate ale !orelor
corespunztoare pentru ara N& dO +rurica /* ta% =.%
Caloarea normat a e!orturilor de la ncrcarea permanente i din zapad total%
.% + & % 3=' '= % &( > . 1 2 % '0 + kN N
s+r
+
Caloarea normat a e!orturilor de la ncrcarea permanente i din zapad de lung durat%
.% + : % '=2 '= % &( > . ( 2 % '0 + kN N
l
+
Caloarea normat a e!orturilor de la ncrcarea permanente i din zapad total N-2:3*&+6N.%
Determinm aria armturii ntinse pretensionate din relaia:
.* + 2& % 3
. &(( + &(2( > &' % &
2:3&((
/
03
cm
/
N
#
s
s

)nde
&' % &
03

; pentru armatura de clasa S;=%
Frimim 'Q &' S;=*
/
(2 % = :&3 % & > 3 cm #
s
% Frimim seciunea tlpii in!erioare /'T0( cm%
4rmatura pretensional este conturat de o carcas alctuit din dou plase n !orm de NUO cu
armtur longitudinal de clasa 4 III +: Q &( 4;III*
/
&
&: % 0 cm #
s
.%
4ria seciunii reduse

+ + + > &: % 0
&( > /' % 0
&( > 2 % &
> (2 % = 0( > /' >
:
'
( s( r+d
# # #
. + ' % 2(2
&(: > /' % 0
&( > /
>
/
'
cm %
=alc<l<l .>lp(( ("f+r(9ar+ la r+?(s.+"@a d+ f(s<rar+
Con!orm taelului =* construciile cu armtur pretensionat din srm de clasa 9;II i 9
p
;II sau
cu caluri S = cu diametrul srmei 0*' mm i mai mult se re!er la categoria III de !isurare% Frimim
metoda mecanic de ntintindere% 4 armturii pentru sp
p (' % (
din condiia s+r s sp
/ p
*
+
H
% &/00
(' % &
&/1'
H &/1' (' % (
01a
01a
sp
sp sp
<
+


Determinm pierderile de tensiune n armtur +
&
sp

.%
Fierderile primare: primim
01a
sp
&/((

a. de la rela8area tensiunilor n armtura
&

:
( ) [ ] . + &0: &/(( > & % (
&/1'
&/((
> // % ( > & % ( // % (
*
&
01a
/
sp
s+r b
sp

1
]
1

,
_

. de la di!erena de temperaturi a armturii pretensionate n zona de nclzire a


elementului i dispoziti$ele de !i8are a armturii +Vt - 3' WC.%
. + /' % 2& 3' /' % & /' % &
/
01a .
c. de la de!ormarea ancorelor +X - / mm.:
. + ' % &:
/'((
/ % (
> &( > 2 % & >
'
0
01a
l
2
s

d. de la curgerea lent de scurt durat a etonului cnd:2 % ( 03 % (
/2
& % &(
<

sp
bp
/
. + 0 % &(
/2
' % 2
> :( > 2' % ( > :( > 2' % (
. + ' % 2 3 % 2:1
' % 2(2
&( > 1 % 323
. + 1 % 323 . &(( .+ ' % &: /' % 2& &0: &/(( + > (2 % = . + >
3
0
&
0 / & &
/
01a
/
01a
cm
N
#
1
kN # 1
bp
bp
r+d
bp
sp s(*2' coie!icient care consider prelucrarea termic%
Fierderile primare alctuiesc:
. + & % /:( 0 % &( ' % &: /' % 2& &0:
3 0 / & & *
01a
l9s
+ + +
Fierderile secundare:
a. de la contracia etonului de clasa 9 :(* prelucrat termic*
. + :(
2
01a
H
. de la curgerea lent de lung durat a etonului cnd:
.H + 0 % 02
/2
:& % 2
> &'( > 2' % ( > &'( >
H 2 % ( 03 % (
/2
& % &(
1
01a
/
/
bp
bp
bp
bp

<

)nde:
.% + 3 % 3=1 . &(( .+ & % /:( &/(( + > (2 % = . + >
.H + :& % 2 3 % 2:(
' % 2(2
&( > 3 % 3=1
& * &
/
0
01a # 1
01a
cm
N
l9s sp s
bp


Fierderile secundare alctuiesc:


.% + 0 % =2 0 % 02 :(
1 2 / *
01a
l9s
+ +
Fierderile totale:
.% + : % 0&2 0 % =2 & % /:(
/ * & *
01a
l9s l9s l9s
+ +
G!orturi de precomprimare:
. + 1 % '00 . 0 % 02 :( 0 % &( + >
> &: % 0 1 % ( > . : % 0&2 &/(( + > (2 % = . + > > . + >
1 2 3 &
kN
# # 1
s sp l9s sp s
+ +
+ +
)nde:
1 % ( & % ( & &
sp sp

; coie!icientul de precizie la ntinderea armturii%
G!ortul preluat de eton i armtur nainte de apariia !isurilor:
[ ] [ ]
. + & % 3=' . + 2 % 32&
1 % '00 . (2 % = > ': % ' > / ='( + > . & % ( + & % / > 2' % ( . > > / + >
*
kN N kN
1 # # / N
crc
s s+r b. ( crc
<
+ + + +
Calculul deschiderea !isurilor cu coe!icientul care ia n consideraie rigiditatea nodurilor
&' % & (
la aciunea total a ncrcturii permanente i aciunea de scurt durat a ncrcturii totale
din zapad%
Creterea tensiunilor n armtura ntins de la ncrcarea total:
.% + / % &&& &/ % &&
(2 % =
: % '1: & % 3='
0
01a
cm
kN
#
1 N
s
s+r
s


)nde:
[
] . + : % '13 . &(( + &: % 0 > . 0 % 02 :( 0 % &( +
(2 % = > . : % 0&2 &/(( + > & > . + > . + >
& 1 2 3
kN
# # 1
s s l9s sp sp
+ +
+ +
Creterea tensiunii n armatura ntins de la ncrcarea permanent i din zapada de lung
durat :
( (2 % = ? . : % '13 : % '=2 + <
sl

Frin urmare de la aciunea ncrcturii permanente i din zapada de lung durat !isuri nu apar%
Deschiderea !isurilor de la aciunea de scurt durat a ncrcturii totale:
.* + &0 % ( &' >
&( > &2
/ % &&&
> / % & > & > / % & > . ((1:: % ( > &(( ' % 0 + /( > &' % &
> > > . &(( ' % 0 + /( >
0
'
0
& *
mm
d
2
a
s
s
l ( crc
)nde: ; coe!icientul egal cu &*/ pentru elementele ntinseH
l

; coe!icientul egal cu & la aciunea ncrilor de scurt duratH

-&*/ pentru caluriH


H ((1:: % (
0( > /'
(2 % =
>

h b
#
s

mm d &' ; diametrul calului S; =%


4tunci:
[ ] mm mm a a a
crc crc crc
0 % ( &0 % ( ( ( &0 % (
0 * / * & *
< + +
=alc<l<l +l+m+".+l9r ?>br+l+l9r
&% diagonalele +a . i +n o. snt ntinse de un e!ort ma8iml N - &01*0 +6N.H N
l
-&&= +6N.%
7eciunea diagonalelor /'T&' cm* armatura de clasa 4 III* R
s
-

03' <Fa%
4ria necesar a seciunii armturii din condiiile de rezisten:
. + 2/ % 0
&( > 03'
&( > 0 % &01
/
0
0
cm
#
N
#
s
s

%
Frimim : Q&/ 4 III cu 4
s
- :*'/ cm
/
%
Frocentul de armare:
Y% & % ( Y / % & &(( >
&0 > /'
'/ % :
&(( >
>
min
>
h b
#
s
Determinm deschiderea !isurilor de lung durat de la aciunea e!ortului de la ncrcarea
permanent i de lung durat calculate cu coe!icientul
&
f

%
.* + ' % 1=
/ % &
&&=
.* + = % /&' 2 % /&'=(
'/ % :
&(0 > ' % 1=
*
/
kN
N
N
01a
cm
N
#
N
m f
l
s+r
s
s+r
s

[ ] .% + 0 % ( /0& % (
* :/ % & (&/ % ( > &' 3 % & &' 3 % &
.* + /0& % ( &/ >
&( > /
= % /&'
> & > :/ % & > / % & > . (&/ % ( > &(( ' % 0 + >
> /( > &' % & > > > > > . &(( 0 % 0 + /( >
/ * / *
0
'
0
/ *
mm a mm a
mm
d
2
a
crc crc
l
s
s
l ( crc
<
7eciunea primit a diagonalei ndestuleaz cerinele normelor n ce pri$ete deschiderea
!isurilor de lung durat% n celelalte diagonale e!orturile snt mai mici de aceea diagonalele le armm
din condiii constructi$e cu . + 4 Q&( :
/
cm
s
3,14 , % Capacitatea pornant a seciunii:
.% + 3& % &&: &&:3&( &: % 0 > &( > 03' >
/
kN # / N
s s

/% calculul diagonalelor comprimate d e%
.H + = % 30 kN N
lungimea geoimetric a diagonalei
. + 02: cm l
H lungimea de calcul
.% + 0:3 02: > 1 % ( > 1 % ( cm l l
9

Calculul diagonalelor l realizm pentru elementele cu e8centricitatea diional egal cu:
.* + '2 % (
3((
0:3
3((
.H + ' % (
0(
&'
0(
cm
l
+ cm
h
+
9
a a
i nu mai mic de un centimetru% Frimim
. + & cm +
a

% Relaia /( /0
&'
0:3
>
h
l
9
* de aici calculul l realizm lund n consideraie in!luena
sgeii la $aloarea e8centricitii !orei longitudinale%
Frimim armarea simetric a seciunii*
% & H & H
9
s s
h
;
# #
* (
. ' % 0 ' % && + > &( > 03'
/2&( &( > // ' > 30=((
. + >
> >
/
/
<


a h /
S / + N
# #
9 sc
9 b
s s
)nde:
.% + /2&( &' > /' > ' % ( > > ' % (
.* + ' ' % 0
/
&'
& > &
/
>
0 / /
(
(
cm h b S
cm a
h
+ +

+ +
Din considerente constructi$e primim . + 4 Q&( :
/
cm
s
3,14 ,
Celelalte diagrame comprimate analogic le armm constructi$* deoarece e!orturile n ele snt
mai mici dect n diagonalele +a . i +n o.%
=alc<l<l A( alc>.<(r+a "9d<r(l9r f+rm+(
La alcturea !ermei din segmente e necesar de atras o mare atenie la ncrcarea cu$enit a
carcaselor sudate ale elementelor zrelolor n nodurile !ermei% Lungimea ncastrrii p
l
a armturii
pretensionate e primit: pentru caluri cu diametrul
.H + &'( .* + &' &/ cm l mm
p

pentru srm cu
rezisten nalt de clasa
II $
p

i diametrul de
. + &(( .* + ' cm l mm
p

i pentru armtura din are
d l
p
0'
* unde d diametrul arei% Cnd lungimea de ncastrare e insu!icient ancoraKul armturii
pretensionate se asigur prin instalarea dup calcul a arelor trans$ersale i longitudinale
corespunztoare% 4ria necesar a seciunii armturii longitudinale nepretensionate n talpa in!erioar n
limita nodului de reazem:
.* + 1= % 0
&( > 0'3
&( > =/' > / % ( > / % (
0
/
0
cm
/
N
#
s
s

)nde:
. + =/: kN N
; e!ortul de calcul n ara &;a a tlpii in!erioare%
Frimim . + '/ % : ; 4 Q&/ :
/
cm
s
, % Lungimea de ncrcare
> 0' > 0'
&
d l
p
. + :/ / % & > cm
* ceea ce e mai mic !a de $aloarea de ncrcare
. + '( cm l
p

%
=alc<l<l arm>.<r(( .ra"sB+rsal+ C" "9d<l d+ r+a?+m
G!ortul de calcul din condiia capacitii portante n seciunea n seciunea nclinat pe linia de
rupere 49%
.H + &3&
2 % &
12 % &3: / % /=( =/'
kN
c.g
N N N
N
s sp
D

)nde:
.* + 12 % &3: . + &3:12( &( > 03' > '/ % :
> >
.* + / % /=( . + /=(&=0
&'(
'0 > &( > &(2( > (2 % =
> >
/
&
(
&
/
kN N
l
l / #
N
kN N
l
l / #
N
p
p s sp
s
p
+
p sp sp
sp


& / % & :/ ? '( ?
&
(
&
>
p p
l l
primim
H & ?
&
(
&

p p
l l
(
/1 ;unghiul de nclinare a liniei 49H
% 2 % & /1
(
c.g
4ria seciunii unei are trans$ersale
. + : % (
&( > /1( > &:
&( > &3&
>
/
/
0
cm
/ "
N
#
sD
D
sD

)nde: n numrul arelor trans$ersale intersectate de linia 49 +cu e8cluderea arelor* situate mai
aproape de &( cm de la punctul 4.% Fentru dou carcase i pasul arelor &(( mm n - / > = - &: uniti%
Din considerente primim are ). ( 0,785 ,
/
; 4 &( Q cm
s
Din condiia capacitii portante la nco$oiere a nodului aria necesar a seciunii etrierilor n
seciunea ncinat este egal:
m D sD
;
9s s
;
9p sp
sD
? / "
h N h N a l N
#
&
/ / &
> >
. + . + sin . +


)nde:

; unghiul de nclinare a segmentului de margine a tlpii superioareH


.H + 30
/
0(
=2
/
H ::2 % ( 3 0 /3 sin sin
H 3 0 /3 H ' % (
/1(
&:'
&
(
(
mm
h
h h h
.g
9s 9p. + =2 cm h
; nlimea seciunii nodului de rerazemH
&
h
; nlimea seciunii tlpii in!erioareH
. + 1 % 2('
&
kN N
; e!ortul n ara de margine a tlpii superioareH
;
; nlimea zonei comprimate
. + 1 % =
/' > &( > //
&( > . &3' / % /=( +
>
/
0
cm
b /
N N
;
b
s sp

2 % 0= 30 > 3 % ( 3 % (
&

9p m D
h ?
; distana de la centrul de greutate a zonei comprimate a
etonului pn la rezultanta e!orturilor n arele trans$ersale ale nodului de reazem%
. ) (
0,785 <


; 4 &( Q *
. + =' % (
2 % 0= > . &( + > /1( > &:
. 30 + &3' . 30 + / % /=( ::2 % ( > . &= &/( + 1 % 2('
/
/
&
/
1 % =
/
1 % =
cm
cm #
s sD
Condiia capacitii portante la nco$oiere n seciunea nclinat se ndeplinete%
=alc<l<l arm>.<r(( .ra"sB+rsal+ C" "9d<l (".+rm+d(ar
Frecutm primul nod intermediar n care la talpa superioar este recordate diagonale ntinse
+a .* ncrcat cu e!ortul de calcul de
.% + 2 % &01 kN
Lungimea real de ncrcare a arelor diagonalelor + a .* dup linia
+cm.* /2 l 49C
&


iar lungimea necesar de ncrcare a armturii
, ; 4 &/ Q
alctuiete
:/ &/ > 0' > 0'
&
d l
p
.% +cm
seciunea necesar a arelor trans$ersale +etrierilor. carcaselor o determin sup !ormula:
.* + &: % (
::2 % ( > . &( + > /1( > 2
:/ > 2: % (
3 % 0 /2 > &
& > 0 % &01
cos > >
>
>
& >
>
/
&
& &
& /
cm
/ "
l k
a l k
N
/ "
N
#
sD
p
sD
D
sD

,
_

,
_

)nde% a maKorarea con$enionale a lungimii armturii ntinse cu ancoraKH. + 3 % 0 &/ > 0 > 0 cm d a
; dac sunt o scurttur i un ochi de ancoraKH
&
/
k
; pentru nodurile tlpii superioare i
(' % &
/
k
; pentru nodurile tlpii in!erioareH

; unghiul ntre arele trans$ersale i a8a diagonalei ntinseH n e8emplul dat : / 30


(
*
determinat din schema geometricH
.H + 0(2 . ? + 2 % 0(
'/ % :
0 % &01
H 2: % (
03'
0(2
.H + /1( H ::2 % ( : / 30 cos cos
/
&
(
01a cm kN
#
N
/
k 01a /
s
s
s
s
sD


" ; numrul arelor trans$ersale n carcasele intersectate de linia 49C cu e8cluderea arelor
situate mai aproape de &( cm de la punctele 4 i CH n e8emplul dat pentru dou carcase i pasul
arelor &(( mm n - 2% n !iecare carcas stailim cte ; 4 3 Q 3 cu pasul &(( mm%
4ria seciunii arei de contur n nodul intermediar o determinm dup e!ortiul:
.* > ' % ( + > (: % (
/ &
* * N
9s
+
)ne:
/ &
* * *
; e!orturile n diagonalele ntinse* iar n prezena unei diagonalei ntinse:

% > (: % (
&
* N
9s

.% + '= % ' 0 % &01 > (: % ( .H + 0 % &01 . +
&
kN N kN b a N *
9s

4ria seciunii arei de control:
.* + 0&1 % (
&( > 1( > /
&( > '= % '
>
/
/
0
/
cm
/ "
N
#
9s
9s
s

)nde:
. + 1( 01a /
9s

n toate cazurile i se stailete din condiia de limitare a deschiderii !isurilor%
Frimim ). ( 0,785 ,
/
; 4 &( Q cm
s
4nalogic celor e8puse mai sus se realizeaz calculul celorlalte noduri% Fentru nodurilr n care
snt racordate diagonalele i montanii comprimai proiectm arte trans$ersale din considerente
constructi$e de ; 4 3 Q cu pasul &(( mm* iar are de contur ; % ; 4 &( Q
$i%liografie
&% Z[\] ; /% (0% (&% 2: ^_`abbc_ \ d_e_fag__abbc_ habi`jkh% laii`jam ZZZn o%
laii`jap ZZZnq &12' =1iq%
/% Z[\] ] 3 =:% [rsjkfh\ \ gaft_i``g\p% o &1=3 '=i%
0% ^r\hag u% [% v_e_fag__abbc_ habi`jk\jagrb\q d_e_fag__abbc_ w_jx Uahjcx\m% o%
laii`jam ZZZn* &1=&%
:% I% <% Ciupac* 7% 4% Coreia% Glemente comprimate i ntinse din eton armat% Chiinu
&11&%
'% Eerme de acoperi din eton armat +roura /10.%
3% Calculul cadrului halei parter din eton armat + roura 0(&.%
=% G% Li$o$s6i* I% Ciupac* 4% 7cripnic% Construcii din eton armat% Gditura N#ehnica In!oO
Chiinu /((&%
'niversitatea &ehnic a (oldovei
)acultatea de "adastru !eodezie #i "onstrucii
"atedra:*"onstrucii #i (ecanica Structurilor*
La disciplina: y9eton 4rmatO
#ema: ,ala industrial tip parter din elemente pre!aricate
4 elaorat: st% gr% CCI4 (0&
Iuzan G%
4 $eri!icat: 7iru #%

C,ILINz) /((=