Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE

PENTRU STUDII UNIVERSITARE LA DISTANŢĂ

ETAPA septembrie 2009


Înscrieri, etapa a II-a şi plata a ½ din taxa anuală de şcolarizare 14-18 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: lista candidaţilor admişi, pe facultăţi 18 septembrie
şi lista candidaţilor neadmişi
Clarificarea situaţiei candidaţilor neadmişi sau care contestă 19 septembrie
rezultatele concursului de admitere; restituirea dosarelor, la cerere

Observaţii:

În funcţie de numărul candidaţilor înscrişi, Comisia Centrală de admitere a ASE îşi rezervă dreptul de a
modifica graficul desfăşurării admiterii 2009, anunţând public acest lucru, în timp util. Centrele teritoriale
pot să-şi adapteze graficul la condiţiile locale, anunţând public, în timp util, modificările aduse.