Sunteți pe pagina 1din 14

ROMNIA JUDEUL CLUJ CONSILIUL JUDEEAN APROBAT: PREEDINTE, M%ri!()Pe re Nico%r Se confirm: Direc or!" Direc#iei J!

$e#ene % Ar&i'e"or N%#ion%"e, Io%n Dr*%n NOMENCLATORUL AR+I,ISTIC %" Con(i"i!"!i J!$e#e%n C"!- %.ro/% .rin Di(.o0i#i% nr1 223 $in 45 $ecem/rie 6337 Direc#i% I1 Direc#i% $e A$mini( r%#ie P!/"ic ;i J!ri$ic Ser'ici!" A1 Ser'ici!" J!ri$ic)Con encio( Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
41 61 <1 =1 >1 21 71

51 ?1 431

B1 Ser'ici!" A$mini( r%#ie P!/"ic

41 61 <1

Cereri de chemare n judecat de natur civil, comercial, contenciosadministrativ, penal i acte legate de litigii Mape de hotrri judectoreti Dosare constituite in temeiul Legii nr.11 !1""# pentru reglementarea situa$iei juridice a unor imo%ile cu destina$ia de locuin$e, trecute n proprietatea statului &otarari ale Comisiei 'udetene de aplicare a Legii nr.11 !1""# (roiecte de acte normative)hotarari de guvern, ordonante, legi Cereri, petitii, coresponden$ primit, emis i purtat cu persoane *i+ice i juridice, re*erate, studii, in*ormri ,cte administrative -hotarari de guvern, hotrri, dispo+i$ii de consiliu judetean. privind activitatea Consiliului 'udetean, a institutiilor, serviciilor pu%lice si agentilor economici de su% autoritatea Consiliului 'udetean, precum si cele privind imo%ile a*late in proprietatea!administrarea!*olosinta 'udetului Cluj /egistrul de eviden$ a dosarelor pe instante judecatoresti 0pis al*a%etic privind partile si numarul dosarelor de instanta /egistrul de corespondenta (rocese ver%ale ale 1iroului electoral de circumscrip$ie jude$ean privind re+ultatele alegerii consilierilor jude$eni 2viden$a numeric i nominal a consilierilor jude$eni precum i a structurilor de conducere ale C.'.C /egistru pentru eviden$a declara$iilor de interese

Termen $e .( r%re P P P P 43 43 CS P

O/(1

P P 43 P P P

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
=1 >1 21 71 51 ?1 431 441 461 4<1 4=1

Declara$ii de interese /egistru pentru eviden$a declara$iilor de avere Declara$ii de avere 3ncompati%ilit$i Documente cu privire la activitatea comisiilor de specialitate

/egistrul cu procese ver%ale privind $inerea edin$elor comisiilor de specialitate Dosarele speciale ale edin$elor Consiliului 'ude$ean Cluj /egistrul privind eviden$a hotrrilor adoptate de C.'.C. &otrri adoptate de Consiliul 'ude$ean Cluj /egistrul special pentru o%iec$ii cu privire la legalitatea hotrrilor C.'. Cluj /egistru privind eviden$a participrii consilierilor jude$eni la edin$ele Consiliului 'ude$ean Cluj i comisiilor de specialitate 4>1 Documente privind participarea consilierilor jude$eni la edin$ele organi+ate, n vederea sta%ilirii indemni+a$iilor cuvenite 421 /apoarte pre+entate de consilierii jude$eni i comisiile de specialitate 4nregistrri audio ale edin$elor Consiliului 'ude$ean Cluj Documente privind accesul consilierilor jude$eni la desconspirarea securit$ii /egistrul privind eviden$a dispo+i$iilor emise de (reedintele C.'. Cluj Dispo+i$ii ale (reedintelui Consiliului 'ude$ean Cluj i documentele nso$itoare (roiecte de hotrri i de dispo+i$ii amnate 2viden$a ndeplinirii msurilor sta%ilite prin hotrri i dispo+i$ii Documente primite din partea organelor centrale, coresponden$ n legtur cu acestea 6=1 Documente primite din partea 3nstitu$iei (re*ectului, coresponden$ n legtur cu acestea 6>1 Coresponden$ primit, emis i purtat cu persoane *i+ice i juridice
471 451 4?1 631 641 661 6<1

Termen $e .( r%re 43 CS P <3 CS 43 CS > CS P P P P P > CS > < CS 4 P P P < < > > > CS

O/(1

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
621

Lucrri cu privire la consultarea *ondului arhivistic, eli%erarea certi*icatelor, adeverin$elor, copiilor i e5traselor de pe acestea 6omenclatorul arhivistic al documentelor apar$innd compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al C'C Documente cu privire la activitatea comisiei de selec$ionare a documentelor 3nventarul documentelor create i procesele ver%ale privind predarea -preluarea arhivei de la compartimentele aparatului de specialitate al C' Documente privind atri%uirea sau schim%area denumirilor pentru institu$iile i o%iectivele de interes jude$ean /egistrul de intrare-ieire pentru coresponden$a reparti+at direc$iei 7tudii, anali+e privind stadiul implementrii strategiei re*ormei in administra$ia pu%lic local 3n*ormri privind stadiul reali+rii msurilor de re*orm in administra$ia pu%lic local i raportul anual de evaluare Coresponden$ privind aplicarea re*ormei in administra$ia pu%lic local /egistrul de intrare-ieire a coresponden$ei prin /egistratura 8eneral, calculator Condic de remitere a coresponden$ei 1orderouri e5pediere a coresponden$ei /egistrul de eviden$a tampilelor i sigiliilor /e*erate lunare privind necesitatea achi+itionarii Monitorului 0*icial al judetului Corespondenta privind distri%uirea Monitorului 0*icial al judetului Lista lunara de distri%uire a Monitorului 0*icial al judetului 7ituatia anuala privind distri%uirea Monitorului 0*icial al judetului Lista documentelor sau actelor ce urmea+a a *i pu%licate in Monitorul 0*icial al judetului Cererile de recti*icare a documentelor ce urmea+a a *i pu%licate ,ctele si documentele transmise spre pu%licare de catre unitatile administrative 7ituatia achitarii contravalorii a%onamentului anual de catre %ene*iciari Corespondenta dintre compartimentul Monitorul 0*icial si unitatile din su%ordinea Consiliului 'udetean Cluj /aportul anual privind activitatea compartimentului Monitorul 0*icial al judetului

Termen $e .( r%re < CS P P P P 43 > CS > > P < < P 4 4 4 > 6 4 4 > 4 CS <

O/(1

671 651 6?1 <31 <41 <61 <<1 <=1 <>1 <21 <71 <51

C1 Com.%r imen Moni or!" Ofici%"

41 61 <1 =1 >1 21 71 51 ?1 431

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
441

Termen $e .( r%re P

O/(1

Colectia Monitorul 0*icial al judetului

II1 Direc#i% Economic

A1 Ser'ici!" Re(!r(e Um%ne

,parat de specialitate: organigrama, stat de *unc$ii i de personal ,parat de specialitate: /e*erate, dispo+i$ii, situa$ii i alte acte re*eritoare la numirea i eli%erarea din *unc$ia pu%lic sau angajarea, trans*erarea, ori des*acerea contractului de munca, modi*icarea ncadrrii, reintegrarea dup suspendarea raporturilor de serviciu!de munc, comunicri privind suspendarea contractului de munc pentru preedinte i vicepreedin$i dup alegeri <1 7anc$iuni ale personalului
41 61 =1

P P

>1 21

71 51 ?1 431 441 461 4<1 4=1

9unc$ii pu%lice din Consiliul 'ude$ean Cluj) 7ta%ilire *unc$ii pu%lice, constituire comisii paritar i de disciplin, intocmire plan de ocupare, situa$ii privind eviden$a *unc$iilor i *unc$ionarilor pu%lici, coresponden$ re*eritoare la acestea cu ,gen$ia 6a$ional a 9unc$ionarilor (u%lici. Copiile adeverin$elor eli%erate personalului, carduri, legitimatii, scrisori, sesi+ri, liste angaja$i, permise de intrare in sediu ,parat de specialitate -documente privind salari+area i alte drepturi de personal) salarii de merit, premii, spor de vechime, sporuri la salarii, avansri, promovri, coresponden$ evaluari, grupe de munc, coresponden$ privind aplicarea sistemului de salari+are Dri de seam statistice anuale Dri de seam statistice lunare, trimestiale i semestriale /egulamente: regulament de organi+are i *unc$ionare, regulament intern, *ie post Concedii)de odihn, suplimentare, pltite, *r salariu, recuperri, nvoiri, nemotivate Dosarele pro*esionale si personale ale persoanelor din aparatul de specialitate Carnete de munc) acte ntocmire, coresponden$ (er*ec$ionarea pregtirii pro*esionale a personalului Condica de pre+en$ a personalului

43 CS 6> CS > P

43 43 P P P > P >3 CS

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer: (ensii) ntocmire dosare de pensie, copii ale dosarelor de pensionare, coresponden$ legat de acestea 421 (rimarii comunale ) 0rganigrame, state de *unc$ii i de personal, dispo+i$ii ncadrare!des*acere contract de munc, concursuri, alte dipo+i$ii privind salari+area personalului 471 9unc$ii pu%lice consilii locale)documenta$ie avi+are *unc$ii pu%lice, dispo+i$ii de numire, eli%erare n!din *unc$ia pu%lic, situa$ii privind eviden$a *unc$iilor pu%lice 451 (lecri n strintate
4>1 4?1 631 641

Termen $e .( r%re P P P CS > CS > CS 53 CS P 43 CS 43 CS 43 CS 43 CS 43 CS 6> CS P P P CS

O/(1

9undamentarea cheltuielilor de personal, %uget propriu i unit$i su%ordonate Concursuri pentru ocuparea posturilor vacante aparat de specialitate

:nit$i su%ordonate ) organigrame, state de *unc$ii i de personal, documenta$ii *unc$ii pu%lice, hotrri, dispo+i$ii 661 :nit$i su%ordonate) concursuri, coresponden$
6<1 6=1 6>1 621

2videnta militara)mo%ili+area la locul de munc, liste i coresponden$ (ota speciala) registru listat, coresponden$, %orderouri Control medical de medicina muncii ) plani*icri, re*erate, coresponden$

7alarii) calcul, evidenta delegatii, pontaj pentru spor antena, list acordare spor de vechime, di*eren$e, altele 671 3n*ormatic ) eviden$ echipamente si licen$e; propuneri, re*erate
651 6?1 <31

/egistrul de eviden$ a *unc$ionarilor pu%lici /egistrul de eviden$ a salariatilor /egistrul declara$iilor de avere

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
<41

/egistrul declara$iilor de interese (roiectul de %uget local propriu i centrali+at al jude$ului ntocmit n %a+a lucrrilor de *undamentare sta%ilite prin acte normative pentru anul urmtor /eparti+area sumelor de*alcate din impo+itul pe venit i a sumelor de*alcate din <=, pe unit.admin.teritoriale c*. Legii >?! @@A privind *inan$ele pu%lice locale; ,locarea sumelor de*alcate din unele venituri ale %ugetului de stat %ugetului propriu al Cons.'ude$ean i a sumelor repre+entnd trans*eruri de la %ugetul de stat ctre %ugetele locale, apro%ate prin legile %ugetare anuale, prin &otrri i 0rdonan$e de 8uvern privind recti*icrile %ugetului de stat &otrri ale Consiliului 'ude$ean, re*erate de apro%are i raporturi a*erente sumelor reparti+ate consiliilor locale i 1ugetului propriu al Consiliului 'ude$ean 1ugete de venituri i cheltuieli ale institu$iilor de su% autoritatea Consiliului 'ude$ean i %ugetul propriu al Consiliului 'ude$ean B variante 25ecu$ii %ugetare lunare pe unit$i de su% autoritatea Consiliului 'ude$ean i centrali+at pentru %ugetul propriu al Consiliului 'ude$ean Dare de seam conta%il anual, anali+a reali+rilor la perioade =irri de credite la institu$iile de su% autoritatea Consiliului 'ude$ean i la %ugetul propriu al Consiliului 'ude$ean ,limentare cont institu$ii i regii de su% autoritatea Consiliului 'ude$ean 7itua$ii privind monitori+area cheltuielilor de personal c*.0:8 nr.CD! @@# ,drese de comunicare ctre consiliile locale i institu$iile din su%ordine a sumelor reparti+ate i apro%ate prin hotrri ale Consiliului 'ude$ean Lista sinte+ a cheltuielilor de investi$ii, ,ne5a nr.1% i 9ia o%iectivului de investi$ii, ane5e ale %ugetului local propriu 9onduri speciale B eviden$a i urmrirea alocrii *ondurilor reparti+ate unit$ilor administrativ-teritoriale, *ond special al drumurilor c*. Legii nr. 11D!1""A, su%program alimentare cu ap a satelor i pietruiri drumuri comunale, *ond special al avia$iei civile, cadastru imo%iliar, (.:.8., *ond interven$ie 9ond special pentru locuin$e, Legea locuin$ei nr. 11C!1""A, raportari lunare ,drese i coresponden$ legat de activitatea consiliilor locale i ale altor institu$ii ale statului

B1 Ser'ici!" B!*e Loc%", ,eni !ri

41 61 <1

Termen $e .( r%re P CS 43 43 43

O/(1

=1 >1 21 71 51 ?1 431 441 461 4<1

P 43 43 P > > > > CS 43 P

4=1 4>1

P 43 CS

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
421 471 451 4?1 631 641 661 6<1

6=1 6>1 621

C1 Ser'ici!" @in%nci%r)Con %/i"

41 61 <1 =1 >1 21 71 51

3nstruc$iuni, regulamente, norme metodologice i alte acte cu caracter normativ emise de organele ierarhic superioare 25ecu$ii %ugetare lunare privind veniturile Consiliului 'ude$ean Cluj 1ugetul propriu al Consiliului 'ude$ean privind veniturile-variante 7itua$ii statistice, conta%ile, trimestriale, anali+a reali+rii veniturilor (roiectul de %uget local centrali+at al jude$ului ntocmit n %a+a lucrrilor de *unamentare sta%ilite prin acte normative pentru anul urmtor ,drese i re*erate privind sta%ilirea i modi*icarea ta5elor i impo+itelor ce intr n competen$a de apro%are a Consiliului 'ude$ean ,drese i re*erate privind amnarea sau ealonarea la plat a sumelor datorate de di*eri$i agen$i economici &otrri ale Consiliului 'ude$ean n %a+a crora se reparti+ea+ cota de @E din sumele de*alcate din unele venituri ale %ugetului de stat pentru echili%rare i din cota de E din impo+itul pe venit pentru echili%rarea %ugetelor locale ,cte care stau la %a+a regulari+rii conturilor de venituri (rocese-ver%ale de constatare i contraven$ie emise de serviciile de specialitate din cadrul Consiliului 'ude$ean ,cte privind eviden$a impo+itului pe venit 7itua$ii *inanciare 7tate de plat salarii Declara$ii privind contri%u$iile angaja$ilor /egistrul 'urnal, /egistrul 3nventar i /egistrul Cartea Mare, notele conta%ile i documentele justi*icative care stau la %a+a nregistrrilor n conta%ilitate 9ie de conturi sintetice i analitice Diverse, coresponden$e cu ter$ii, adeverin$e de salariu, de%ite, re$ineri 9oi pontaj /egistrul de documente C9( 9oi de parcurs auto, alimentare, consum car%uran$i i lu%ri*ian$i ,provi+ionare cu materiale Documente privind pa+a, securitatea, (.7.3. i protec$ia muncii

Termen $e .( r%re P > P 43 43 > 43 CS P 43 43 CS > >3 P P 43 43 < 4> 43 > > 43

O/(1

D1 Ser'ici!" Te&nic O.er% i'

41 61 <1

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
=1 >1

E1 Ser'ici!" A*en#i Economici, An'#mBn , C!" !r, Sn % e

41 61 <1 =1 >1 21 71 51 ?1 431 441 461 4<1 4=1 4>1 421 471 451 4?1

&otrri i dispo+i$ii de trans*er B mijloace *i5e i o%iecte de inventar, adrese de cola%orare 3nventare -dispo+i$ii, *ie de inventar, inventare personale. Coresponden$a agen$i economici i servicii pu%lice Coresponden$a i centrali+atoare privind solicitrile de *onduri pentru *inan$area proiectelor propuse de consiliile locale i unit$i 1ugetele de venituri i cheltuieli pentru agen$ii economici su%ordona$i -coresponden$, hotrri, ane5e. 1ilan$uri conta%ile pentru agen$ii economici su%ordona$i -coresponden$, hotrri, ane5e. 7coateri din u+ n vederea casrii a mijloacelor *i5e i o%iectelor de inventar pentru unit$ile su%ordonate -coresponden$, hotrri, ane5e. <ransport pu%lic de cltori prin curse regulate pe trasee jude$ene -coresponden$, hotrri, ane5e. Contracte i criterii de per*orman$ con*orm 0:8 >"! @@1 Calendarul trgurilor -coresponden$ cu consiliile locale i jude$ene, centrali+atoare. (re$uri i tari*e -propuneri, hotrri, ane5e. Coresponden$ cu institu$iile su%ordonate pentru sta%ilire *onduri pentru investi$ii i repara$ii Coresponden$ institu$ii de cultur jude$ene Coresponden$ coli speciale Coresponden$ nv$mnt general Coresponden$ cultur 1anca de date, statistici privind colile speciale de su% autoritatea C.'. Cluj Coresponden$ unit$i spitaliceti Coresponden$ unit$i sanitare preluate de consiliul 'ude$ean Cluj Coresponden$ D7( i C,7'C Documente privind aplicarea prevederilor 0:8. 6r. "A! @@ privind acordarea de produse lactate i de pani*ica$ie elevilor din clasele 3-3= din nv$mntul de stat (rocese ver%ale de receptie ale o%iectivelor de investitii din programul judetean Dosar privind actele predate la arhiva

Termen $e .( r%re P 43 > 43 P P 43 43 P > 43 43 43 43 43 > P > 43 43 > P P

O/(1

III1 Direc#i% Te&nic

A1 Ser'ici!" L!crri ;i Ac&i0i#ii P!/"ice

41 61

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
<1 =1 >1

Termen $e .( r%re P P P P 43 CS 43 CS P P 43 CS 43 CS 43 > > > > > > P P P

O/(1

21 71 51

6ote, acte justi*icative, documentatii si alte acte privind declararea de utilitate pu%lica a lucrarilor de interes local /egistrul proceselor ver%ale de sedinta a Comisiei pentru declararea de utilitate pu%lica a lucrarilor de interes local 7tudii de pre*e+a%ilitate, *e+a%ilitate si proiecte tehnice pentru promovarea o%iectivelor de investitii pu%lice si a reparatiilor la institutiile de su% autoritatea Consiliului 'udetean Documente re*eritoare la alimentarea cu apa si canali+are a localitatilor judetului si a instititiilor de su% autoritatea Consiliului 'udetean Documente re*eritoare la drumurile din localitatile judetului

(ropuneri de investitii ale institutiilor de su% autoritatea C' Cluj si ale consiliilor locale B acte primare ?1 Liste de investitii anuale apro%ate de Consiliul 'udetean 431 3nvestitii B programe *inantate de la %ugetul de stat si din *onduri e5terne 441 2videnta deci+iilor si hotararilor de apro%are a o%iectivelor de investitii
461 4<1 4=1 4>1 421 471 451

B1 Ser'ici!" De0'o" %re Re*ion%"

41 61 <1 =1

6ote, acte privind derularea constructiilor %locurilor de locuinte si alte constructii *inantate de la %ugetul de stat /egistrul de intrare B iesire din serviciu ,chi+itii pu%lice ale Consiliului 'udetean Cluj B lucrari, servicii si %unuri Corespondenta B achi+itii pu%lice 6ote, acte justi*icative si alte acte privind procesul investitional al anului in curs B corespondenta Date, in*ormatii si alte acte privind diverse activitati - ane5e lucrarilor pu%lice. 7ituatii si in*ormari privind reali+arile la programele in derulare Coresponden$ purtat cu consiliile locale, organele centrale, institu$ii su% autoritatea Consiliului 'ude$ean, agen$i economici, organi+a$ii neguvernamentale (rograme cu *inan$are guvernamental (rograme cu *inan$are din *ondurile de pre-aderare (rograme cu *inan$are din *onduri structurale, de coe+iune i *onduri pentru agricultur, de+voltare rural i pescuit

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer: (rograme comunitare -Cultura @@>, Li*elong learning, 9( >, Li*e C, Marco (olo 33, (rogress, etc.. 21 7tudii de *e+a%ilitate
>1

Termen $e .( r%re P >

O/(1

C1 Com.%r imen !" Uni % e $e Moni ori0%re Ser'icii $e U i"i #i P!/"ice

41 61 <1 =1 >1 21 71 51 ?1

Documente re*eritoare la alimentarea cu apa si canali+are in localitatile judetului Documente re*eritoare la alimentarea cu ga+e naturale a localitatilor judetului si a institutiilor de su% autoritatea Consiliului 'udetean Documente re*eritoare la salu%ritatea localitatilor judetului Documente re*eritoare la electri*icarea localitatilor judetului si iluminat pu%lic local Documente re*eritoare la energia termica in localitatile judetului Documente re*eritoare la tele*onie in localitatile judetului Documente re*eritoare la intretinerea stra+ilor, lucrari de arta, +one ver+i, locuri de agrement, amenajari hidrotehnice in intravilan Documente re*eritoare la transportul local ,ctivitati cone5e serviciilor pu%lice - diverse

P P P P P P 43 CS 43 CS 43 43 P P 43 P 4> P 43 > 43 43

I,1 Direc#i% $e Ur/%ni(m

A1 Ser'ici!" Ur/%ni(m 41 Certi*icate de ur%anism cu documenta$ia a*erent ;i Amen%-%re% 61 2viden$a certi*icatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra Teri ori!"!i 9DIS: terenului con*orm &.8. nr. D?C!1""1 <1 (lanuri ur%anistice i de amenajarea teritoriului -proiecte., avi+e i apro%ri ale organismelor competente B inclusiv C.'.:. =1 2viden$a avi+elor pentru emiterea Certi*icatelor de :r%anism >1 7tudii, progno+e, programe i alte lucrri privind amenajarea teritoriului 21 (roiecte de dispo+i$ii, hotrri ale Consiliului 'ude$ean 71 (lanuri topogra*ice 51 (rocese-ver%ale, note, rapoarte, in*ormri i coresponden$ privind activitatea serviciului ?1 Coresponden$ re*eritoare la documenta$iile de ur%anism 431 7inte+e, re*erate B1 Com.%r imen !" 41 /egistrul actelor intrate

Direc#i%

Ser'ici!" Proiec %re Teri ori%", Me$i!

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
61 <1 =1

Corespondenta privind activitatea des*asurata /e*erate, proiecte de hotarire ale C'C si dispo+itii ale presedintelui pe di*erite pro%leme 7tudii, progno+e, programe si alte lucrari privind activitatea de proiectare si mediu ,utori+a$ii de construire -des*iin$are. /egistrul privind eviden$a autor+a$iilor de construire i des*iin$are ,corduri unice /egistrul privind eviden$a acordurilor unice ,vi+e de specialitate /egistrul privind evden$a avi+elor de specialitate Documente privind actele predate la arhiv /egistrul proceselor-ver%ale de edin$ privind eli%erarea acordului unic /egistrul privind eviden$a proceselor-ver%ale de contraven$ie (rocese-ver%ale de contraven$ie

C1 Ser'ici!" A! ori0ri ;i Di(ci."in% En Con( r!c#ii

41 61 <1 =1 >1 21 71 51 ?1 431 441 461

Documente privind regulari+rile autori+a$iilor de construc$ie /e*erate, proiecte de hotrre ale C' i dispo+i$ii ale (reedintelui pe di*erite pro%leme 4<1 /egistrul actelor intrate i ieite n!din serviciu 4=1 Coresponden$ privind activitatea des*urat
4>1

421 471 451 4?1

/egistru privind eviden$a autori+a$iilor pentru lucrrile de racorduri i %raamente la re$elele pu%lice de ap, canali+are, ga+e naturale, en. termic, en. electric, tele*onie, televi+iune prin ca%lu ,utori+a$ii privind lucrrile de racorduri i %ranamente la re$elele pu%lice -ap, canal, en. termic, en. electric etc.. /egistrul privind eviden$a autori+a$iilor de *oraje i e5cavri ,utori+a$ii de *oraje i e5cavri 6ote de control privind disciplina in constructii, in*ormari, corespondenta privind activitatea serviciului /egistrul pentru nregistrarea peti$iilor

Termen $e .( r%re 43 CS 43 CS P P P P P P P < P P > CS P 43 CS 43 > CS P P P P P 43 CS

O/(1

,1 Pre;e$in e

A1 Ser'ici!" Re"%#ii P!/"ice ;i

41

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
61 <1 =1 >1 21 71

In ern%#ion%"e

(eti$ii i coresponden$ re*eritoare la acestea /egistrul pentru nregistrarea cererilor i rspunsurilor privind accesul la in*orma$iile de interes pu%lic Cereri i rspunsuri privind accesul la in*orma$iile de interes pu%lic /egistrul pentru nregistrarea cererilor de primire n audien$ la conducerea Consiliului 'ude$ean Cereri de primire n audien$ la conducerea Consiliului 'ude$ean Cluj i coresponden$ n legstur cu acestea Documente cu privire la rela$ia cu mass-media cet$eanului @D@@ D@@??1

Termen $e .( r%re > CS 43 CS > < < 43 CS < P P 43 CS P 43 CS 43 CS 43 CS P CS P 43 CS

O/(1

51 /egistrul privind eviden$a apelurilor primite la tele*onul ?1 Coresponden$ re*eritoare la tele*onul cet$eanului 431 1uletinul 3n*ormativ al Consiliului 'ude$ean Cluj 441 Documente

re*eritoare la asigurarea transparen$ei deci+ionale la nivelul C.'.C potrivit Legii nr. # ! @@? 461 Documente re*eritoare la rela$ia cu mediul academic
4<1 (rograme de

activitate, rapoarte i sinte+e ale 7erviciului /ela$ii (u%lice i 3nterna$ionale 4=1 Coresponden$ cu institu$ii ale administra$iei pu%lice, persoane *i+ice i juridice
4>1 Coresponden$ 421 Documente

cu organi+a$ii neguvernamentale i repre+entan$i ai societ$ii civile

privind activitatea de protocol i rela$ii interna$ionale a Consiliului 'ude$ean Cluj 471 Coresponden$ privind 7trategia 8uvernului de 4m%unt$ire a 7itua$iei /omilor
451 1a+ de date, statistici, rapoarte, privind minoritatea rom 4?1 3n*ormri i situa$ii cu privire la evenimente comunicate de 3nspectoratul

'ude$ean

de (oli$ie Cluj i de alte structuri din domeniul ordinii pu%lice

Direc#i%

Ser'ici!"
631 /egistrul

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:

de intrare-ieire a coresponden$ei ,utorit$ii <eritoriale de 0rdine (u%lic 641 Coresponden$a ,utorit$ii <eritoriale de 0rdine (u%lic 661 /egistrul cuprin+nd procesele-ver%ale ale edin$elor Comisiei de coordonare, situa$ii de urgen$ pentru peti$ii din cadrul ,utorit$ii 'ude$ene <eritoriale de 0rdine (u%lic 6<1 /egistrul cuprin+nd procesele-ver%ale ale edin$elor Comisiei de plani*icare, sta%ilire i evaluare a indicatorilor de per*orman$ minimali din cadrul ,<0( 6=1 /egistrul cuprin+nd procesele-ver%ale ale edin$elor Comisiei pentru pro%leme sociale, standarde pro*esionale, consultan$ i drepturile omului din cadrul n plen ale ,<0( 6>1 /egistrul cuprin+nd procesele-ver%ale ale edin$elor ,<0( 621 Documente pentru plata indemni+a$iei cuvenite mem%rilor ,<0( ca urmare a participrii acestora la edin$ele organi+ate 671 (rograme, stategii de ac$iune, planuri de msuri, rapoarte i in*ormri periodice ale ,<0( B1Com.%r imen 41 3nstruc$iuni, regulamente, ordine, norme metodologice privind activitatea de audit A!$i In ern pu%lic intern 61 (lan i rapoarte de audit <1 /egistrul de eviden$ a rapoartelor de audit C1Com.%r imen 41 Coresponden$ cu institu$ii ale administra$iei pu%lice centrale i locale A! ori #i P!/"ice, 61 Coresponde$ cu persoane *i+ice i juridice T!ri(m, De0'o" %re <1 Coresponden$ re*eritoare la Decretul Lege nr. #C!1""@ R!r%" =1 3n*ormri privind activitatea de ndrumare-coordonare a consiliilor locale >1 8ra*ice de edin$ ale consiliilor locale 21 Documente cu activit$i le legate de (73, (rotec$ie Civil i Mo%ili+area 2conomiei 6a$ionale i a (opula$iei pentru ,prare 71 Corespondenta legat de turism i de+voltare rural 51 /apoarte si programe de activitate ale compartimentului ?1 Coresponden$ intern D1 C%/ine .re;e$in e 41 Documente primite din partea consiliilor locale de pe ra+a jude$ului, coresponden$ n legtur cu acestea 61 Documente primite din partea 8uvernului /omniei, coreponden$ cu acesta

Termen $e .( r%re 43 CS 43 P P P P 43 43 P 43 P P P > > < P P > > > P

O/(1

Direc#i%

Ser'ici!"

Den!mire% $o(%r!"!i8re*i( r!"!i 9con#in! !" .e (c!r %" .ro/"eme"or "% c%re (e refer:
<1

Coresponden$ primit, emis i purtat cu persoane *i+ice i juridice

Termen $e .( r%re <

O/(1

D,('!7,( LD!LD