Sunteți pe pagina 1din 45

Guvernul Romniei

Fisa act Face parte din Hotrre nr. 250/2007</ Aprobat de Hotrre nr. 250/2007</ Atacat prin Decizie nr. 1017/2008</

Norm metodologic
din 07/03/2007

de aplicare unitar a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9
Publicat in MOF nr. 227 03/04/2007 Versiune consolidata in 13/09/2010 Versiune consolidata la data de 13/09/2010 Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de 30/09/2011. extele actelor actuali!ate sunt reproduceri neo"iciale ale unor acte ce au su"erit numeroase modi"icri de#a lun$ul timpului% dar care nu au "ost repu&licate 'n (onitorul )"icial. *a ast"el de texte nu se va "ace re"erire 'n nici un document o"icial ele avnd numai un caracter in"ormativ. +ndaco ,-stems nu '.i asum rspunderea pentru consecin/ele 0uridice $enerate de "olosirea acestor acte. 1plica/ia *e$e2 a "ost actuali!at pn la data de3 24/09/2011.

""""""""""" #e$t actualizat la data de 1%/09/2010. &ctul include modi'icrile din urmtoarele acte( - ).*. nr. 923/2010 publicat n +,- nr. 640 din 1%/09/2010. .rezentele norme metodologice vizeaz aplicarea unitar a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ denumit n continuare lege/ c1t 0i urgentarea aplicrii ace2teia prin clari'icarea unor concepte 0i 2itua3ii juridice aprute n cadrul procedurilor admini2trative de 2olu3ionare a noti'icrilor depu2e de per2oanele ndrept3ite. CAPITOLUL I .rincipiile de 2olu3ionare a noti'icrilor 1. 4n proce2ul de 2olu3ionare a noti'icrilor depu2e de per2oanele ndrept3ite/ in2titu3iile 0i per2oanele implicate n e$ecutarea legii vor avea n vedere re2pectarea urmtoarelor principii 0i proceduri nece2are aplicrii corecte 0i unitare a legii( a prevalen3a re2tituirii n natur/ n con'ormitate cu prevederile art. 1 alin. 516/ art. 7 0i 9 din lege/ a imobilelor pentru care 2 au depu2 noti'icri. 8umai n cazul n care acea2t m2ur nu e2te po2ibil 2au e2te e$pre2 nlturat de la aplicare 2e va proceda la acordarea celorlalte m2uri reparatorii prevzute de lege/ re2pectiv compen2area cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de de3intor/ cu acordul per2oanei ndrept3ite/ 2au propunerea de acordare de de2pgubiri potrivit titlului :;; <=egimul 2tabilirii 0i pl3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv< din Legea nr. 2!"/200# privind re'orma n domeniile propriet3ii 0i ju2ti3iei/ precum 0i unele m2uri adiacente/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n cazul n care m2ura compen2rii nu e2te po2ibil 2au acea2ta nu e2te acceptat de per2oana ndrept3it> $ celeritatea 2olu3ionrii noti'icrilor pentru care/ potrivit legii/ 2 au depu2 toate actele doveditoare/ con'orm prevederilor art. 2%/ 25 0i 26 din lege. 4n cazul n care pentru acela0i imobil 2 au depu2 dou 2au mai multe noti'icri de ctre mai multe per2oane care 2e pretind a 'i ndrept3ite/ do2arele re2pective 2e

pot cone$a/ n cazul n care to3i 2olicitan3ii au depu2 actele doveditoare 2au au comunicat n mod e$pre2 c nu mai au alte dovezi de depu2. 4n cazul n care re2tituirea aceluia0i imobil e2te 2olicitat de mai multe per2oane care invoc un titlu de proprietate ce ate2t e$i2ten3a unei copropriet3i la data prelurii abuzive 0i numai do2arele unora dintre 2olicitan3i 2unt complete/ ace2tea 2e pot di2junge/ urm1nd a 'i 2olu3ionate independent/ 2itua3ie n care 2e va emite o decizie de re2tituire n care 2e va con2emna cota ideal prevzut n titlul de proprietate invocat> c a2igurarea re2pectrii 2tabilit3ii raporturilor de proprietate/ potrivit prevederilor art. 1! lit. c6 0i ale art. 45 alin. 526 0i 546 din lege> d entit3ile obligate la re2tituire au plenitudine de competen3 n 2olu3ionarea noti'icrilor care 'ac obiectul procedurii admini2trative. ,bliga3ia de re2tituire 2e concretizeaz 'ie n decizia/di2pozi3ia de re2tituire n natur/ 'ie n decizia/di2pozi3ia pentru acordarea de m2uri reparatorii n ec9ivalent/ 'ie n decizia/di2pozi3ia motivat de re2pingere a cererii> plenitudinea de competen3 rezult din prevederile art. 25 alin. 516 0i 546/ art. 26 alin. 516 0i ale art. 47 din lege> e 2arcina probei propriet3ii/ a de3inerii legale a ace2teia la momentul depo2edrii abuzive 0i a calit3ii de per2oan ndrept3it la re2tituire revine per2oanei care pretinde dreptul/ n con'ormitate cu prevederile art. % alin. 516 lit. a6 0i ale art. 2% din lege. 4n cazul n care pentru imobilul re2pectiv nu 2e poate 'ace dovada 'ormal a prelurii de ctre 2tat 5de e$emplu/ decizia admini2trativ nu e2te g2it/ iar imobilul re2pectiv 2e reg2e0te n patrimoniul 2tatului dup data invocat ca 'iind data prelurii bunului6/ 2olu3ionarea noti'icrii 2e va 'ace n 'unc3ie 0i de ace2t element 'aptul c imobilul 2e reg2e0te n patrimoniul 2tatului con2tituie o prezum3ie relativ de preluare abuziv> % prevederile legii au caracter de complinire n raport cu alte acte normative reparatorii 2peciale anterioare 0i/ n cazul n care ace2tea din urm con3in alte m2uri/ prevederile legii 2e aplic cu prioritate n raport cu re2pectivele m2uri. +2urile reparatorii prevzute de lege prevaleaz a2upra altor proceduri care tind 2 nlture de la re2tituirea n natur bunuri care 'ac obiectul ace2teia. &2t'el/ ncep1nd cu data intrrii n vigoare a legii/ imobilele preluate n mod abuziv nu pot intra n averea debitorului n cazul declan0rii procedurii 'alimentului/ potrivit prevederilor Legii nr. &!/199#?6 privind procedura reorganizrii judiciare 0i a 'alimentului/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> indi2ponibilizrile generate de cali'icarea regimului de proprietate prin actele 2ub2idiare emi2e n temeiul Legii nr. 213/199' privind proprietatea public 0i regimul juridic al ace2teia/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ nu prezint relevan3 n cur2ul procedurii admini2trative de 2olu3ionare a noti'icrilor. """"""""""" ( Legea nr. &!/199# a 'o2t abrogat prin Legea nr. '#/200& ncep1nd cu data de 20 iulie 2006. 2. .er2oanele 0i entit3ile implicate n e$ecutarea legii vor avea n vedere re2pectarea reglementrilor re'eritoare la proprietate/ cuprin2e n Con)en*ia pentru aprarea drepturilor omului 0i a libert3ilor 'undamentale 0i n protocoalele adi3ionale la acea2t conven3ie/ rati'icate de =om1nia prin Legea nr. 30/199!/ cu modi'icrile ulterioare/ precum 0i 2olu3iile juri2pruden3iale ale @ur3ii Auropene ale Brepturilor ,mului. .rezint relevan3 deo2ebit pentru domeniul de aplicare al Legii nr. 10/2001 re2pectarea e$igen3elor art. 1 din .rimul protocol adi3ional la @onven3ie/ potrivit cruia( <&rt. 1. ,rice per2oan 'izic 2au juridic are dreptul la re2pectarea bunurilor 2ale. 8imeni nu poate 'i privat de proprietatea 2a dec1t pentru cauz de utilitate public 0i n condi3iile prevzute de lege 0i principiile generale de drept interna3ional. Bi2pozi3iile precedente nu aduc atingere dreptului pe care l au 2tatele de a pune n vigoare legi pe care le con2ider nece2are pentru a reglementa 'olo2in3a bunurilor con'orm intere2ului general 2au pentru a a2igura plata impozitelor 2au altor contribu3ii ori amenzi.< CAPITOLUL II 8orme metodologice de aplicare/ raportate la 'iecare articol din lege 4n n3ele2ul prezentelor norme metodologice/ 2intagmele 0i 'ormulrile prevzute de lege au urmtoarele 2emni'ica3ii( - unitate de3intoare e2te 'ie entitatea cu per2onalitate juridic care e$ercit/ n numele 2tatului/ dreptul de proprietate public 2au privat cu privire la un bun ce 'ace obiectul legii 5mini2ter/ primrie/ in2titu3ia pre'ectului 2au orice alt in2titu3ie public6/ 'ie entitatea cu per2onalitate juridic care are nregi2trat n

patrimoniul 2u/ indi'erent de titlul cu care a 'o2t nregi2trat bunul care 'ace obiectul legii 5regii autonome/ 2ociet3i/companii na3ionale 0i 2ociet3i comerciale cu capital de 2tat/ organiza3ii cooperati2te6> - entitate nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii e2te/ dup caz/ unitatea de3intoare 2au per2oana juridic abilitat de lege 2 2olu3ioneze o noti'icare cu privire la un bun care nu 2e a'l n patrimoniul 2u 5&utoritatea pentru :alori'icarea &ctivelor Ctatului/ +ini2terul -inan3elor .ublice/ alte autorit3i publice centrale 2au locale implicate6. &rt. 1 din lege?6( +1 ;mobilele preluate n mod abuziv de 2tat/ de organiza3iile cooperati2te 2au de orice alte per2oane juridice n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9/ precum 0i cele preluate de 2tat n baza Legii nr. 139/19!0 a2upra rec9izi3iilor 0i nere2tituite/ 2e re2tituie/ n natur/ n condi3iile prezentei legi. +2 4n cazurile n care re2tituirea n natur nu e2te po2ibil 2e vor 2tabili m2uri reparatorii prin ec9ivalent. +2urile reparatorii prin ec9ivalent vor con2ta n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu acordul per2oanei ndrept3ite/ 2au de2pgubiri acordate n condi3iile prevederilor 2peciale privind regimul 2tabilirii 0i pl3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. +3 +2urile reparatorii prin ec9ivalent con2t1nd n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii 2e acord prin decizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat a entit3ii nve2tite potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii. +2urile reparatorii n ec9ivalent con2t1nd n de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 2e propun a 'i acordate prin decizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat a entit3ii nve2tite potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii. +! +2urile reparatorii prin ec9ivalent pot 'i combinate. +# .rimarii 2au/ dup caz/ conductorii entit3ilor nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor au obliga3ia 2 a'i0eze lunar/ n termen de cel mult 10 zile calendari2tice calculate de la 2'1r0itul lunii precedente/ la loc vizibil/ un tabel care 2 cuprind bunurile di2ponibile 0i/2au/ dup caz/ 2erviciile care pot 'i acordate n compen2are. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/200#/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 2&3/200&. 8orme metodologice( 1.1. Bomeniul de aplicare prevzut la art. 1 alin. 516 din lege e2te 2tabilit numai la acele preluri abuzive produ2e n intervalul 6 martie 1945 22 decembrie 19!9 5denumit n continuare perioad de re'erin36/ 2ingura e$cep3ie e$pre2 admi2 de lege 'iind rec9izi3iile e'ectuate n temeiul Legii nr. 139/19!0. ;nvocarea oricror alte temeiuri de preluare abuziv anterioare 2au po2terioare ace2tei perioade de re'erin3 nu e2te admi2ibil n cadrul procedurii prevzute de lege. 1.2. A$cep3ia prevzut de lege/ re2pectiv Legea nr. 1%9/1940/ e2te de 2trict interpretare 0i 2e re'er numai la acele bunuri rec9izi3ionate n temeiul legii re2pective/ care 2e a'lau 0i 2e a'l 2ituate pe teritoriul actual al =om1niei. 1.3. &precierea prelurii ca 'iind abuziv 2e va circum2tan3ia n 'unc3ie de urmtoarele elemente( a inciden3a <prelurii abuzive< nu e2te prezumat/ ci/ n 'unc3ie de 'iecare 2itua3ie/ entitatea obligat prin lege 2 2olu3ioneze noti'icarea trebuie 2 aprecieze 2itua3ia re2pectiv ca ncadr1ndu 2e n prevederile legii potrivit art. 2 alin. 516 din lege. .entru cazul 2pecial prevzut la art. 11 din lege 2itua3ia re2pectiv 2e ncadreaz n prevederile legii atunci c1nd depo2edarea 2 a 'cut prin e$propriere/ preluarea 'iind con2iderat a 'i aprioric abuziv 5lip2a unor de2pgubiri ec9itabile6> $ prelurile de imobile pentru datorii/ altele dec1t cele 'i2cale 5impozite nepltite de proprietar din motive independente de voin3a ace2tuia6/ izvor1te din contracte de creditare pentru con2truirea 2au/ dup caz/ pentru ac9izi3ionarea imobilului/ ca urmare a nepl3ii ratelor a'erente creditului re2pectiv de ctre debitor din vina ace2tuia/ nu 2e ncadreaz n categoria prelurilor abuzive> cu toate ace2tea/ n cazul n care imobilul preluat era grevat la data prelurii de o ipotec con2tituit n 'avoarea creditorului/ iar ulterior acea2t ipotec a 'o2t radiat/ n tot 2au n parte/ ca urmare a unor acte normative/ urmeaz a 2e con2idera c bunul re2pectiv a 'o2t preluat abuziv de la proprietar 0i ca atare 2e poate di2pune re2tituirea n natur a imobilului re2pectiv liber de orice 2arcini/ potrivit art. 9 din lege 5ndeplinirea obliga3iilor

izvor1te din contractul de creditare garantat cu o ipotec nu e2te imputabil proprietarului/ ci celui care l a lip2it de voca3ia de a re2pecta contractul de creditare6> c nu con2tituie preluare abuziv 0i deci nu 'ac obiectul legii urmtoarele categorii de 2itua3ii( - con'i2carea unor bunuri de ctre 2tat ca urmare a aplicrii m2urii con'i2crii di2pu2e de in2tan3a judectorea2c ca pedeap2 complementar pentru 2v1r0irea unor in'rac3iuni economice> - con'i2carea unor bunuri ca urmare a 2v1r0irii unor crime contra umanit3ii 2au crime de rzboi 2v1r0ite n perioada 6 2eptembrie 1940 9 mai 1945 5cum ar 'i( per2oanele vinovate de crime de rzboi/ gardieni de lagre 2au alte per2oane care 2e ncadreaz n prevederile Legii nr. 312/19!# pentru urmrirea 0i 2anc3ionarea celor vinova3i de deza2trul 3rii 2au crime de rzboi/ cu completrile ulterioare6. Be0i Legea nr. %12/1945/ cu completrile ulterioare/ e2te un act normativ n temeiul cruia 2 au con'i2cat imobile ca pedeap2 penal complimentar/ care a 'o2t emi2 dup 6 martie 1945/ m2urile 2anc3ionatorii 2e re'er la 2itua3ii anterioare ace2tei date de re'erin3. Be aceea/ n ace2te cazuri nu 2e pot recunoa0te drepturi reparatorii unor per2oane pentru 'apte incriminate 0i de legi2la3ia penal n vigoare 5ar ec9ivala cu acordarea de m2uri reparatorii pentru pedep2e complimentare di2pu2e cu privire la 'apte penale grave comi2e n perioada dictaturii 'a2ci2te/antone2ciene/9ortD2te6> - di2trugerile de con2truc3ii n timp de rzboi/ ca urmare a unor bombardamente/ incendii 2au altele a2emenea> terenurile pe care ace2tea 2 au a'lat 'ac obiectul legii n condi3iile prevzute la art. 10 alin. 576 din acea2ta. 1.!. Colu3ii privind cazul unor acte normative emi2e 2ub imperiul @on2titu3iei din 1965 2au al anumitor 2itua3ii juridice cone$e/ prin care 2 au preluat imobile( A. Legea nr. !/19"3 privind dezvoltarea con2truc3iei de locuin3e 0i v1nzarea de locuin3e din 'ondul de 2tat ctre popula3ie/ republicat/ cu modi'icrile ulterioare cu privire la ace2t act normativ 2e va avea n vedere c potrivit art. 5 o per2oan nu putea avea n proprietate per2onal dec1t o 2ingur ca2 de locuit/ iar dac dob1ndea o a doua locuin3/ art. 52 alin. 1 din aceea0i lege impunea ca una dintre ele 5la alegerea proprietarului6 2 'ie n2trinat n termen de un an de la dob1ndire> dac acea2t di2pozi3ie nu era re2pectat/ una dintre cele dou locuin3e trecea n proprietatea 2tatului cu plata unei de2pgubiri. .entru procedura admini2trativ de re2tituire prevzut de lege urmeaz a 2e con2idera c/ n ipoteza n care per2oana care a dob1ndit o a doua locuin3 0i a n2trinat o n termenul prevzut de lege ctre o alt per2oan/ proprietarul v1nztor a 'o2t nde2tulat cu pre3ul primit 0i ca atare nu 2e mai pot pretinde alte m2uri reparatorii. 4n2/ n cazul n care proprietarul cruia i revenea obliga3ia de n2trinare nu a dat cur2 ace2tei obliga3ii 0i locuin3a re2pectiv a 'o2t trecut n proprietatea 2tatului cu plata unei de2pgubiri/ urmeaz a 2e con2idera c preluarea a 'o2t abuziv 0i ca atare per2oana ndrept3it va avea bene'iciul m2urilor reparatorii prevzute de lege/ cu urmtoarele di2tinc3ii( - n ipoteza n care locuin3a re2pectiv nu a 'o2t n2trinat de ctre 2tat/ 2e va di2pune re2tituirea n natur cu obliga3ia rambur2rii de ctre per2oana ndrept3it a de2pgubirii primite/ actualizat cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1'!/2002/ 5c9iria0ii vor avea bene'iciul m2urilor de protec3ie prevzute de lege6> - n ipoteza n care locuin3a re2pectiv a 'o2t n2trinat legal/ 2e acord per2oanei ndrept3ite celelalte m2uri reparatorii prevzute de lege pentru di'eren3a dintre de2pgubirea primit/ actualizat cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002/ cu modi'icrile ulterioare/ 0i valoarea de pia3 a locuin3ei preluate/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. ,. Becretul nr. 223/19"! privind reglementarea 2itua3iei unor bunuri( cu privire la ace2t act normativ urmeaz a 2e con2idera c preluarea a 'o2t abuziv at1t n cazul trecerii imobilului 'r plat n proprietatea 2tatului cu titlu de 2anc3iune pentru cei care au plecat 'raudulo2 din 3ar 2au care/ 'iind pleca3i n 2trintate/ nu 2 au napoiat la e$pirarea termenului 2tabilit pentru napoierea n 3ar/ c1t 0i cazul n care per2oana a 'cut cerere de plecare de'initiv din 3ar 0i a n2trinat n mod obligatoriu locuin3a 2a ctre 2tat. @azuri po2ibile 0i recomandri de 2olu3ionare( - n ipoteza n care locuin3a re2pectiv nu a 'o2t n2trinat de 2tat ctre o ter3 per2oan/ 2e va di2pune re2tituirea n natur/ cu obliga3ia re2pectrii drepturilor c9iria0ilor prevzute de lege 0i/ dup caz/ cu obliga3ia rambur2rii de ctre per2oana ndrept3it a de2pgubirii primite/ actualizate cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1'!/2002> - n ipoteza n care locuin3a re2pectiv a 'o2t n2trinat legal ctre o ter3 per2oan/ 2e vor acorda per2oanei ndrept3ite celelalte m2uri reparatorii prevzute de lege> n cazul n care per2oana a 'cut cerere de plecare de'initiv din 3ar 0i a n2trinat n mod obligatoriu locuin3a 2a ctre 2tat/ 2e vor acorda

per2oanei ndrept3ite celelalte m2uri reparatorii prevzute de lege pentru di'eren3a dintre 2uma primit/ actualizat cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002/ 0i valoarea de pia3 a locuin3ei/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. C. Legea nr. #'/19"! privind 2i2tematizarea teritoriului 0i localit3ilor urbane 0i rurale( prezint relevan3 deo2ebit prevederile art. %0 0i %1 din re2pectiva lege/ prin care 2 a 2tabilit c terenurile din intravilan 5perimetrul con2truibil6 pot 'i dob1ndite numai prin mo0tenire legal/ iar n caz de n2trinare a con2truc3iilor/ terenul a'erent ace2tora trecea n proprietatea 2tatului cu plata unei de2pgubiri. &v1nd n vedere c legiuitorul de dup anul 19!9 a 2olu3ionat acea2t problem n 'avoarea dob1nditorilor con2truc3iilor/ recuno2c1nd ace2tora dreptul/voca3ia de a ob3ine titluri de proprietate pentru terenul a'erent con2truc3iei cumprate/ urmeaz a 2e con2idera c ace2te 2itua3ii nu cad 2ub inciden3a legii. @1t prive0te ipoteza n care/ ulterior n2trinrii/ con2truc3ia proprietatea dob1nditorului a 'o2t preluat 0i mai apoi demolat/ ace2ta din urm/ neav1nd dreptul/voca3ia de a ob3ine titlu de proprietate pentru terenul a'erent con2truc3iei cumprate/ regimul juridic al ace2tor categorii de terenuri rm1ne 2upu2 inciden3ei prezentei legi n 'avoarea per2oanei ndrept3ite proprietar al terenului la data trecerii ace2tuia n proprietatea 2tatului. 4n ace2t caz/ n 2itua3ia n care terenul e2te liber/ ace2ta 2e va re2titui n natur/ cu obliga3ia rambur2rii de ctre per2oana ndrept3it a de2pgubirii primite/ actualizat cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002. 4n 2itua3ia n care/ potrivit legii/ terenul nu poate 'i re2tituit n natur/ 2e vor acorda per2oanei ndrept3ite celelalte m2uri reparatorii prevzute de lege pentru di'eren3a dintre de2pgubirea primit/ actualizat cu coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002/ 0i valoarea de pia3 a terenului/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. 1.#. 4n cazul n care unitatea de3intoare 2au entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii apreciaz/ pe baza actelor doveditoare depu2e de per2oana care 2e pretinde ndrept3it 0i pe baza analizei mprejurrilor de 'apt 0i drept ale 2itua3iei invocate n noti'icare/ c( a preluarea nu a 'o2t abuziv> $ dreptul de proprietate 0i calitatea de mo0tenitor nu 2unt dovedite> c proprietarul nu avea voca3ia de a 'i per2oan ndrept3it potrivit legii 5de e$emplu( e2te criminal de rzboi/ per2oan ale crei bunuri au 'o2t con'i2cate ca pedeap2 complimentar/ e2te renun3tor 0i altele a2emenea6/ va emite o decizie motivat de re2pingere a noti'icrii. 1.&. Becizia de re2pingere a noti'icrii/ ntemeiat pe motivele prevzute la pct. 1.5/ poate 'i atacat de per2oana care 2e pretinde ndrept3it la 2ec3ia civil a tribunalului n a crui circum2crip3ie teritorial 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare/entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii/ n condi3iile art. 26 alin. 5%6 din lege/ n termen de %0 de zile de la comunicare. 1.". +2ura reparatorie re'eritoare la compen2area cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent/ prevzut la art. 1 alin. 526 0i 5%6 din lege/ permite entit3ii obligate la re2tituire 2 o'ere per2oanei ndrept3ite/ prin compen2are n ec9ivalent/ orice bunuri 2au 2ervicii di2ponibile/ pe care le de3ine 0i care 2unt acceptate de per2oana ndrept3it. 4n ace2t 2en2/ entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea cererii de re2tituire poate propune per2oanei ndrept3ite/ ca m2ur reparatorie alternativ/ acordarea de bunuri( terenuri/ con2truc3ii a'late pe alte ampla2amente 2au bunuri mobile/ a'late n circuitul civil/ care 2unt de3inute de acea2ta. 4n cazul in2titu3iilor publice care au n admini2trare imobile di2ponibile/ a'late n proprietatea public a 2tatului 2au a unit3ii admini2trativ teritoriale/ 0i 2e apreciaz c ace2tea pot 'ace obiectul compen2rii cu un alt imobil a crui re2tituire n natur nu e2te po2ibil potrivit legii/ bunurile di2ponibile cu regim de proprietate public 2e pot deza'ecta 0i trece n proprietatea privat a 2tatului 2au/ dup caz/ a unit3ii admini2trativ teritoriale/ potrivit prevederilor Legii nr. 213/199'/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ urm1nd ca/ odat intrat n circuitul civil/ imobilul re2pectiv 2 'ie atribuit prin compen2are ca m2ur reparatorie per2oanei ndrept3ite la re2tituire. 4n ace2te cazuri decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire prin compen2are cu alt imobil n ec9ivalent va urma regimul prevzut la art. 25 alin. 546 0i ale art. 26 alin. 556 din lege. 1.'. Bac unitatea de3intoare obligat la re2tituire e2te operator economic/ acea2ta poate acorda n cadrul o'ertei de compen2are diver2e 2ervicii pe care acea2ta le pre2teaz n cadrul obiectului 2u de activitate 5cum ar 'i( con2truirea unei locuin3e/ repararea/ renovarea 2au ntre3inerea unei alte con2truc3ii de3inute de 2olicitant/ e'ectuarea unor lucrri de racordare la utilit3ile publice/ e'ectuarea de lucrri de in2tala3ii/ amenajarea unor alte 2pa3ii de3inute de per2oana ndrept3it ca 2pa3ii de recreere 2au produc3ie ori altele a2emenea6.

1.9. 4n cazul compen2rii cu 2ervicii/ decizia/di2pozi3ia de compen2are va 'i n2o3it de contractul de 'urnizare 2au/ dup caz/ de contractul de pre2tri de 2ervicii care urmeaz regimul contractual de drept comun. =ezilierea contractului re2pectiv din vina e$clu2iv a unit3ii obligate la re2tituire atrage de2'iin3area de drept a deciziei/di2pozi3iei de compen2are. 4n ace2te cazuri decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire prin compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii n ec9ivalent va urma regimul prevzut la art. 26 alin. 566 din lege. 1.10. +odelele orientative ale principalelor decizii/di2pozi3ii care 2e emit n aplicarea legii 2unt prevzute n ane$ele nr. 1 4 la prezentele norme metodologice. &rt. 2 din lege?6( +1 4n 2en2ul prezentei legi/ prin imobile preluate n mod abuziv 2e n3elege( a imobilele na3ionalizate prin Becretul nr. 92/19#0 pentru na3ionalizarea unor imobile/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ prin Legea nr. 119/19!' pentru na3ionalizarea ntreprinderilor indu2triale/ bancare/ de a2igurri/ miniere 0i de tran2porturi/ precum 0i prin alte acte normative de na3ionalizare> $ imobilele preluate prin con'i2carea averii/ ca urmare a unei 9otr1ri judectore0ti de condamnare pentru in'rac3iuni de natur politic/ prevzute de legi2la3ia penal/ 2v1r0ite ca mani'e2tare a opozi3iei 'a3 de 2i2temul totalitar comuni2t> c imobilele donate 2tatului 2au altor per2oane juridice n baza Becretului nr. 410/194! privind dona3iunea unor ntreprinderi de arte gra'ice/ a Becretului nr. 47!/1954 privind dona3iile 'cute 2tatului 0i altele a2emenea/ nenc9eiate n 'orm autentic/ precum 0i imobilele donate 2tatului 2au altor per2oane juridice/ nc9eiate n 'orma autentic prevzut de art. '13 din @odul civil/ n ace2t din urm caz dac 2 a admi2 ac3iunea n anulare 2au n con2tatarea nulit3ii dona3iei printr o 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil> d imobilele preluate de 2tat pentru neplata impozitelor ca urmare a unor m2uri abuzive impu2e de 2tat/ prin care drepturile proprietarului nu puteau 'i e$ercitate> e imobilele con2iderate a 'i 'o2t abandonate/ n baza unei di2pozi3ii admini2trative 2au a unei 9otr1ri judectore0ti pronun3ate n temeiul Becretului nr. 111/19#1 privind reglementarea 2itua3iei bunurilor de orice 'el 2upu2e con'i2crii/ con'i2cate/ 'r mo0tenitori 2au 'r 2tp1n/ precum 0i a unor bunuri care nu mai 'olo2e2c in2titu3iilor bugetare/ n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9> % imobilele preluate de 2tat n baza unor legi 2au a altor acte normative nepublicate/ la data prelurii/ n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ 2au n Euletinul ,'icial> g imobilele preluate de 2tat n baza Legii nr. 139/19!0 a2upra rec9izi3iilor 0i care nu au 'o2t re2tituite ori pentru care proprietarii nu au primit compen2a3ii ec9itabile> - orice alte imobile preluate de 2tat cu titlu valabil/ a2t'el cum e2te de'init la art. 6 alin. 516 din Legea nr. 213/199' privind proprietatea public 0i regimul juridic al ace2teia/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> i orice alte imobile preluate 'r titlu valabil 2au 'r re2pectarea di2pozi3iilor legale n vigoare la data prelurii/ precum 0i cele preluate 'r temei legal prin acte de di2pozi3ie ale organelor locale ale puterii 2au ale admini2tra3iei de 2tat. +2 .er2oanele ale cror imobile au 'o2t preluate 'r titlu valabil 0i p2treaz calitatea de proprietar avut la data prelurii/ pe care o e$ercit dup primirea deciziei 2au a 9otr1rii judectore0ti de re2tituire/ con'orm prevederilor prezentei legi. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/200#/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 2&3/200&. 8orme metodologice( 2.1. La art. 2 alin. 516 lit. b6 din lege invocarea e$i2ten3ei unei <in'rac3iuni de natur politic< implic depunerea ca act doveditor a 9otr1rii judectore0ti de condamnare pentru 2v1r0irea unei in'rac3iuni de natur politic/ care a prevzut ca m2ur complimentar con'i2carea averii. 4n ace2te cazuri entitatea obligat la re2tituire va analiza 0i va aprecia inciden3a bene'iciului legii n 'unc3ie de circum2tan3ele concrete ale 'iecrui caz/ urm1nd a 2e 2tabili dac in'rac3iunea pentru care 2 a di2pu2 condamnarea 'cea parte din categoria in'rac3iunilor de natur politic/ con'orm reglementrilor n vigoare la data re2pectiv. .rezint 'or3 probant originalul 2au copia legalizat a 9otr1rii judectore0ti invocate. Be a2emenea/ dovada privind natura in'rac3iunii 2e poate 'ace 0i cu decizia privind acordarea calit3ii de

lupttor n rezi2ten3a anticomuni2t emi2 de @omi2ia pentru con2tatarea calit3ii de lupttor n rezi2ten3a anticomuni2t n condi3iile ,rdonan3ei de urgen3 a *uvernului nr. 21!/1999 privind acordarea calit3ii de lupttor n rezi2ten3a anticomuni2t per2oanelor condamnate pentru in'rac3iuni 2v1r0ite din motive politice/ 0i per2oanelor mpotriva crora au 'o2t di2pu2e/ din motive politice/ m2uri admini2trative abuzive/ precum 0i per2oanelor care au participat la ac3iuni de mpotrivire cu arme 0i de r2turnare prin 'or3 a regimului comuni2t in2taurat n =om1nia/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. #&'/2001/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n2o3it de originalul 2au copia legalizat a 9otr1rii judectore0ti de condamnare pentru 2v1r0irea unei in'rac3iuni de natur politic. 2.2. &rt. 2 alin. 516 lit. c6 din lege vizeaz dou ipoteze/ re2pectiv imobilele donate 2tatului 2au altor per2oane juridice n baza Becretului nr. 410/194! privind dona3iunea unor ntreprinderi de arte gra'ice 2au a Becretului nr. 47!/1954 privind dona3iile 'cute 2tatului 0i imobilele donate 2tatului 2au altor per2oane juridice/ nc9eiate n 'orma autentic prevzut de art. !1% din @odul civil. 4n ace2t ultim caz 2e va acorda bene'iciul legii numai dac 2 a admi2 ac3iunea n anulare 2au n con2tatarea nulit3ii dona3iei printr o 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil 0i numai dup ce per2oana ndrept3it va depune originalul 2au copie legalizat de pe re2pectiva 9otr1re. 2.3. La art. 2 alin. 516 lit. d6 din lege 'ormularea <neplata impozitelor ca urmare a unor m2uri abuzive impu2e de 2tat/ prin care drepturile proprietarului nu puteau 'i e$ercitate< vizeaz( are2tarea per2oanei pentru motive politice/ deportarea ace2teia pe motive politice/ internare 'or3at n unit3i 2anitare/ 'uga din 3ar pentru evitarea unei pedep2e ca urmare a opozi3iei 'a3 de regimul comuni2t/ inciden3a unor alte m2uri abuzive impu2e de 2tat/ prin care drepturile proprietarului nu puteau 'i e$ercitate. 2.!. La art. 2 alin. 516 lit. g6 din lege 'ormularea alternativ <0i care nu au 'o2t re2tituite ori pentru care proprietarii nu au primit compen2a3ii ec9itabile< are urmtoarele con2ecin3e( a n cazul bunurilor nere2tituite/ e2te nece2ar ca per2oana care 2e pretinde ndrept3it 2 'ac dovada propriet3ii a2upra imobilului re2pectiv la data rec9izi3ionrii 5actul de proprietate mpreun cu bonul 2au c9itan3a provizorie/ potrivit art. 9 din Legea nr. 1%9/19406> n ace2t caz 2e va 2olicita per2oanei ndrept3ite 2 prezinte o declara3ie autenti'icat dat pe propria r2pundere/ prin care acea2ta declar c pentru imobilul rec9izi3ionat nu 2 au acordat de2pgubiri potrivit art. ! alin. % din Legea nr. 1%9/1940> $ n ipoteza n care 2e 2olicit numai compen2a3ii ec9itabile 5deci n completare6/ per2oana care 2e pretinde a 'i ndrept3it trebuie 2 prezinte dovada propriet3ii a2upra imobilului re2pectiv la data rec9izi3ionrii 5actul de proprietate mpreun cu bonul 2au c9itan3a provizorie/ potrivit art. 9 din Legea nr. 1%9/19406 0i totodat 2 precizeze 2uma e2timat ca 'iind di'eren3a care/ n opinia 2a/ completeaz n mod ec9itabil valoarea imobilului rec9izi3ionat. 2.#. A. La art. 2 alin. 516 lit. 96 din lege trimiterea la alin. 516 al art. 6 din Legea nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ e2te de 2trict interpretare 0i ca atare nu 2e re'er la acele 2itua3ii individuale n care/ n temeiul alin. 5%6 al aceluia0i articol din legea men3ionat/ in2tan3a 2 a pronun3at cu privire la valabilitatea titlului 5ace2te cali'icri av1nd relevan3 numai pentru cauza 2olu3ionat de in2tan3ele judectore0ti6. 4n 'aza admini2trativ de 2olu3ionare a noti'icrilor unitatea de3intoare nu e2te 3inut a re2pecta eventualele cali'icri cuprin2e n decizii 2au n 9otr1ri ale in2tan3elor judectore0ti di2pu2e n alte cauze 2imilare. ,. 4n cazul n care per2oana ndrept3it/ de0i a optat pentru procedura admini2trativ de re2tituire prevzut de lege/ invoc 0i prezint o 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil care vizeaz imobilul noti'icat pentru re2tituire n natur/ prin care 2 a 2tabilit/ n temeiul art. 6 alin. 5%6 din Legea nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ c preluarea 2 a 'cut <'r titlu< 2au <'r titlu valabil</ unitatea noti'icat e2te obligat 2 re2pecte cali'icarea re2pectiv 2au/ dup caz/ 2 pun imediat n e$ecutare 9otr1rea judectorea2c. C. 4n cazul n care/ pentru imobilul noti'icat de ctre o per2oan care 2e pretinde ndrept3it/ e$i2t o 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil/ prin care 2 a admi2 ac3iunea n revendicare a unei alte per2oane/ unitatea noti'icat e2te obligat 2 re2ping noti'icarea re2pectiv pentru ace2t motiv 0i/ dup caz/ 2 pun n e$ecutare imediat re2pectiva 9otr1re judectorea2c. 2.&. La art. 2 alin. 516 lit. i6 din lege 2e 2tatueaz competen3a entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii de a cali'ica/ n cadrul procedurii admini2trative de 2olu3ionare a noti'icrii/ mprejurarea c preluarea 2 a 'cut 'r titlu valabil/ 'r a mai 'i nece2ar parcurgerea unei alte proceduri care ar implica pree$i2ten3a unei 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile pronun3ate n temeiul art. 6 alin. 5%6 din Legea nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. 4n cadrul procedurii admini2trative de rezolvare a noti'icrilor/ entitatea implicat n aplicarea legii are libertatea de a aprecia/ n 'unc3ie de circum2tan3ele

'iecrui caz/ dac actul normativ con2tituie titlu valabil 2au titlu nevalabil pentru preluarea imobilului re2pectiv. &rt. % din lege( +1 Cunt ndrept3ite/ n n3ele2ul prezentei legi/ la m2uri reparatorii con2t1nd n re2tituire n natur 2au/ dup caz/ prin ec9ivalent( a per2oanele 'izice/ proprietari ai imobilelor la data prelurii n mod abuziv a ace2tora> $ per2oanele 'izice/ a2ocia3i ai per2oanei juridice care de3inea imobilele 0i alte active n proprietate la data prelurii ace2tora n mod abuziv> c per2oanele juridice/ proprietari ai imobilelor preluate n mod abuziv de 2tat/ de organiza3ii cooperati2te 2au de orice alte per2oane juridice dup data de 6 martie 1945> ndrept3irea la m2urile reparatorii prevzute de prezentul articol e2te condi3ionat de continuarea activit3ii ca per2oan juridic p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi 2au de mprejurarea ca activitatea lor 2 'i 'o2t interzi2 2au ntrerupt n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9/ iar ace2tea 2 0i 'i reluat activitatea dup data de 22 decembrie 19!9/ dac/ prin 9otr1re judectorea2c/ 2e con2tat c 2unt aceea0i per2oan juridic cu cea de2'iin3at 2au interzi2/ precum 0i partidele politice a cror activitate a 'o2t interzi2 2au ntrerupt n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9/ dac 0i au reluat activitatea n condi3iile legii. +2 +ini2terele/ celelalte in2titu3ii publice ale 2tatului 2au ale unit3ilor admini2trativ teritoriale/ inclu2iv cele autonome 2au independente/ regiile autonome/ companiile/2ociet3ile na3ionale/ 2ociet3ile comerciale cu capital de 2tat/ precum 0i cele privatizate/ potrivit legii/ nu au calitatea de per2oane ndrept3ite 0i nu 'ac obiectul prezentei legi. 8orme metodologice( 3.1. -ormularea per2oanele 'izice/ proprietari ai imobilelor la data prelurii n mod abuziv a ace2tora/ prevzut la art. % alin. 516 lit. a6 din lege/ are 2emni'ica3ia c n cadrul procedurii admini2trative/ 2arcina probei de3inerii propriet3ii incumb per2oanei care pretinde dreptul 5potrivit principiului actori incumbit probatio6. 3.2. La art. % alin. 516 lit. b6 din lege 2intagma a2ocia3i ai per2oanei juridice 2e va con2idera ca av1nd 2emni'ica3ia 0i de <ac3ionari la per2oana juridic</ deoarece alt'el ar n2emna o abordare re2trictiv care ar viza numai a2ocia3ii din cadrul unei 2ociet3i cu r2pundere limitat 5regimul unor a2t'el de 2ociet3i nu era reglementat n perioada vizat 194!6 2au al unei 2ociet3i n participa3iune. #e$tul 2e va corobora 0i cu prevederea art. %1 alin. 5%6/ 546 0i 566 din lege/ care 'ace re'erire la <ac3iuni< 5deci nu la <pr3i 2ociale< 2au <aporturi<6. 3.3. La art. % alin. 526 din lege mini2terele 2au celelalte in2titu3ii publice ale 2tatului ori ale unit3ilor admini2trativ teritoriale/ organizate ca per2oane juridice/ nu 'ac parte din categoria per2oanelor juridice ndrept3ite la re2tituire potrivit procedurii prevzute de lege. .entru in2titu3iile publice care au n admini2trare bunuri ale 2tatului 2au ale unit3ilor admini2trativ teritoriale reglementarea unor probleme de proprietate 2au/ dup caz/ de admini2trare 2e 'ace prin acte admini2trative/ 'ie potrivit Legii nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 'ie potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea 0i 'unc3ionarea *uvernului =om1niei 0i a mini2terelor/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. Be a2emenea/ n cazul 2ociet3ilor comerciale cu capital de 2tat 2au n cazul celor privatizate nu 2e poate acorda bene'iciul m2urilor reparatorii prevzute de lege/ deoarece/ pe de o parte/ temeiul dob1ndirii capitalului de ctre noii ac3ionari e2te contractul de v1nzare cumprare de ac3iuni 0i/ pe de alt parte/ nu 2e poate invoca principiul 2ucce2ivit3ii per2oanei juridice ntruc1t ar ec9ivala cu acordarea unor drepturi necuvenite n raport cu noii ac3ionari 5mbog3ire 'r ju2t temei6. Cemnalm c numai 'o0tii a2ocia3i 2au ac3ionari de la data prelurii abuzive bene'iciaz de m2uri reparatorii. 4n cazul n care e$i2t a2t'el de noti'icri 2au alte cereri prin care 2e invoc inciden3a legii/ ace2tea 2e vor re2pinge ca inadmi2ibile. &rt. 4 din lege( +1 4n cazul n care re2tituirea e2te cerut de mai multe per2oane ndrept3ite coproprietare ale bunului imobil 2olicitat/ dreptul de proprietate 2e con2tat 2au 2e 2tabile0te n cote pr3i ideale/ potrivit dreptului comun. +2 Be prevederile prezentei legi bene'iciaz 0i mo0tenitorii legali 2au te2tamentari ai per2oanelor 'izice ndrept3ite.

+3 Cucce2ibilii care/ dup data de 6 martie 1945/ nu au acceptat mo0tenirea 2unt repu0i de drept n termenul de acceptare a 2ucce2iunii pentru bunurile care 'ac obiectul prezentei legi. @ererea de re2tituire are valoare de acceptare a 2ucce2iunii pentru bunurile a cror re2tituire 2e 2olicit n temeiul prezentei legi. +! Be cotele mo0tenitorilor legali 2au te2tamentari care nu au urmat procedura prevzut la cap. ;;; pro'it ceilal3i mo0tenitori ai per2oanei ndrept3ite care au depu2 n termen cererea de re2tituire. 8orme metodologice( !.1. La art. 4 alin. 516 din lege/ n cazul n care re2tituirea aceluia0i imobil e2te cerut de mai multe per2oane ndrept3ite/ care invoc un titlu de proprietate ce ate2t e$i2ten3a unei copropriet3i la data prelurii abuzive/ 2e va emite o decizie de re2tituire n care 2e vor con2emna cotele ideale prevzute n titlul de proprietate invocat. 4n cazul n care numai o parte din 'o0tii proprietari a 2olicitat re2tituirea pe calea legii/ decizia de re2tituire 2e va limita numai la cotele ideale cuvenite ace2tora. Flterior emiterii deciziei de re2tituire/ coproprietarii pot ie0i din indiviziune pe calea dreptului comun. !.2. La art. 4 alin. 526 din lege norma re'eritoare la acce2ul mo0tenitorilor per2oanei ndrept3ite la bene'iciul legii implic o analiz cali'icat a actelor doveditoare depu2e de 2olicitant 5acte de 2tare civil/ certi'icate de mo0tenitor/ dac ace2tea e$i2t/ te2tamente6 pentru 2tabilirea calit3ii de mo0tenitor legal 2au te2tamentar. &v1nd n vedere comple$itatea materiei/ 2e recomand entit3ilor nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor 2 apeleze 'ie la 2erviciile unor notari publici/ 'ie ale juri0tilor din cadrul entit3ii re2pective. +en3ionm c legiuitorul a l2at/ ntr o prim 'az/ acea2t analiz 0i cali'icare 5a calit3ii de mo0tenitor6 la aprecierea unit3ii de3intoare 2au a entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii. 4n cazul n care 2e depune <certi'icat de calitate< emi2 de un notar public/ potrivit legii/ entitatea nve2tit va 2olu3iona noti'icarea 0i pe baza ace2tuia. !.3. 4n cazul n care re2tituirea aceluia0i imobil e2te cerut de mai multe per2oane ndrept3ite/ care 2unt 2ucce2oare ale titularului 0i care 2unt rude de acela0i grad 5deci care au voca3ie legal 2au te2tamentar/ dup caz/ la mo0tenire6/ 0i comi2ia de analiz a noti'icrilor nu poate 2tabili cotele cuvenite 'iecruia dintre 2ucce2ori/ decizia de re2tituire 2e va emite pe numele tuturor/ urm1nd ca 2tabilirea cotelor de proprietate ale ace2tora 2 2e 'ac potrivit dreptului comun intern aplicabil mo0tenirii 5per2oanele re2pective vor 'ace partajarea conven3ional 2au/ n lip2a n3elegerii pr3ilor/ 2e vor adre2a in2tan3ei judectore0ti pentru 2tabilirea cotelor 0i/ eventual/ pentru ie0irea din indiviziune6. !.!. 4n toate cazurile 2tabilirea calit3ii de mo0tenitor 5legal 2au te2tamentar6 2e 'ace potrivit legii civile rom1ne. !.#. 4n cazul ace2tei legi/ termenul de acceptare a 2ucce2iunii coincide cu termenul pentru depunerea noti'icrii 0i e2te cel rezultat n urma prelungirii termenului ini3ial prevzut de art. 22 alin. 516/ re2pectiv 12 luni de la intrarea n vigoare a re2pectivei legi 56 G % G % H 12 luni6/ deci p1n la 14 'ebruarie 2002. !.&. .rima tez a alin. 5%6 al art. 4 din lege e2te de 2trict interpretare 0i vizeaz numai ipoteza n care cu privire la 2ucce2iunea 'o2tului proprietar al imobilului 2olicitat n procedura admini2trativ a avut loc o dezbatere 2ucce2oral 'inalizat printr un certi'icat de mo0tenitor. .entru 2ucce2ibilii neacceptan3i noul termen de acceptare pentru care a operat repunerea de drept e2te cel rezultat n urma prelungirii termenelor ini3iale/ re2pectiv 12 luni 56/ %/ %6/ deci p1n la 14 'ebruarie 2002. & con2idera c n ace2t caz termenul re2pectiv ar 'i de numai 6 luni 5termenul de drept comun6 ar crea un regim di2criminatoriu ntre per2oane egal ndrept3ite de lege la re2tituire. &v1nd n vedere c te$tul legal 'ace re'erire numai la 2ucce2ibilii neacceptan3i/ per a contrario/ rezult c 2ucce2ibilii renun3tori nu bene'iciaz de prevederile legii 5deci 2e recunoa0te valabilitatea renun3rii e$pre2e a unuia 2au a unora dintre 2ucce2ori/ urm1nd ca de cota care a 'cut obiectul renun3rii e$pre2e 2 pro'ite 2ucce2ibilii acceptan3i noti'icatori mpreun cu cei neacceptan3i noti'icatori/ care au 'o2t repu0i de drept n termen6. !.". 4n cazul n care nu toate per2oanele care au calitatea de mo0tenitor al per2oanei 'izice ndrept3ite au 2olicitat re2tituirea imobilului preluat abuziv/ de cotele cuvenite celor care nu au depu2 noti'icri vor pro'ita ceilal3i mo0tenitori care au depu2 n termen cerere de re2tituire. Colu3ia prevzut la art. 4 alin. 546 din lege e2te n acord cu di2pozi3iile legale aplicabile n materie de 2ucce2iuni 5dreptul de acre2cm1nt reglementat de art. &9" din @odul civil/ potrivit cruia <.artea renun3torului pro'it coerezilor 2i< ...6. .rin urmare/ como0tenitorul care a 2olicitat re2tituirea n natur a imobilului n baza Legii nr. 10/2001 5con2iderat mo0tenitor acceptant6 culege 0i cota como0tenitorului care nu a acceptat 2ucce2iunea n termenul legal 5care nu a depu2 noti'icarea p1n la data de 14 'ebruarie 2002 0i care a2t'el a devenit 2trin de 2ucce2iune prin neacceptare6. 4n cazul n care/ dup adoptarea decizei/di2pozi3iei de 2olu3ionare 0i p1n la ntabularea ace2teia/ apar alte per2oane cu voca3ie 2ucce2oral care au depu2 n termen

cerere de re2tituire/ 2e va di2pune revocarea actului admini2trativ 0i emiterea unei decizii/di2pozi3ii con'orme cu legea. &rt. 5 din lege( +1 8u 2unt ndrept3ite la re2tituire n natur 2au la m2uri reparatorii n ec9ivalent per2oanele care au primit de2pgubiri potrivit acordurilor interna3ionale nc9eiate de =om1nia privind reglementarea problemelor 'inanciare n 2u2pen2ie/ enumerate n ane$a nr. 1/ care 'ace parte integrant din prezenta lege. +2 Bi2pozi3iile alin. 516 2e aplic 0i per2oanelor ale cror averi au 'o2t dob1ndite ilicit/ n con'ormitate cu 9otr1rile in2tan3elor judectore0ti pronun3ate p1n la 6 martie 1945. &t1t ane$a nr. 1 la prezenta lege/ c1t 0i 9otr1rile judectore0ti re2pective 2e a'i0eaz pe pagina de internet a autorit3ii publice cu atribu3ii n domeniul retrocedrilor. 8orme metodologice( #.1. .entru a2igurarea e$igen3elor art. 5 din lege nu e2te nece2ar li2ta nominal a per2oanelor care au bene'iciat de m2uri reparatorii n baza unor tratate interna3ionale/ deoarece e2te 2u'icient e$i2ten3a acordului interna3ional pentru imobilele preluate n mod abuziv. 4n vederea a2igurrii e$igen3elor art. 5 din lege e2te nece2ar ca n toate cazurile n care noti'icarea e2te 'ormulat de per2oane/ cet3eni 2trini 2au apatrizi ori de cet3eni rom1ni/ pentru realizarea drepturilor unor per2oane 5proprietari depo2eda3i6 care au emigrat n 2tatele prevzute n ane$a nr. 1 la lege 2 2e 2olicite depunerea unei declara3ii autenti'icate date pe propria r2pundere/ prin care noti'icatorii declar c ei 2au a2cenden3ii lor/ proprietari ai imobilului la data prelurii/ nu au 'cut obiectul acordurilor interna3ionale nc9eiate de =om1nia privind reglementarea problemelor 'inanciare n 2u2pen2ie 0i totodat 2e oblig la re2tituirea imobilului 2au/ dup caz/ la plata de de2pgubiri n cazul con2tatrii ulterioare a inciden3ei prevederilor art. 5 din lege. #.2. Lip2a ace2tor declara3ii atrage am1narea 2olu3ionrii cererii de re2tituire p1n la depunerea ace2tora. +2ura e2te ju2ti'icat de nece2itatea contracarrii unei repetri a re2tituirii din partea 2tatului rom1n. #.3. Ce vor admite declara3ii autenti'icate ale per2oanei care 2e pretinde ndrept3it/ date la amba2adele/ con2ulatele 2au la mi2iunile diplomatice ale =om1niei din 3ara de re0edin3 ori la autorit3ile competente 2 autenti'ice acte din 3ara de re0edin3/ cu condi3ia ca ace2tea 2 'ie tradu2e 0i legalizate de un notar public din =om1nia. #.!. Antitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii 'ormulate de cet3eni 2trini 2au apatrizi va include n decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire o prevedere prin care 2e va men3iona c m2ura di2pu2 2e acord 2ub rezerva re2pectrii obliga3iilor a2umate de per2oana ndrept3it n declara3ia autenti'icat. #.#. )otr1rile judectore0ti pronun3ate p1n la data de 6 martie 1945 vor 'i centralizate de ctre &utoritatea 8a3ional pentru =e2tituirea .ropriet3ilor/ n vederea publicrii pe pagina de internet. )otr1rile judectore0ti vor 'i tran2mi2e &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor de ctre entit3ile nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor. """"""""""" .ct. 5.5 a 'o2t introdu2 prin art. ;/ pct. 1 din ).*. nr. 923/2010. &rt. 6 din lege?6( +1 .rin imobile/ n 2en2ul prezentei legi/ 2e n3eleg terenurile/ cu 2au 'r con2truc3ii/ cu oricare dintre de2tina3iile avute la data prelurii n mod abuziv/ precum 0i bunurile mobile devenite imobile prin ncorporare n ace2te con2truc3ii. +2 +2urile reparatorii prive2c 0i utilajele 0i in2tala3iile preluate de 2tat 2au de alte per2oane juridice odat cu imobilul/ n a'ar de cazul n care au 'o2t nlocuite/ ca2ate 2au di2tru2e. +3 4n 2itua3ia prevzut la alin. 526/ re2tituirea n natur 2e va di2pune prin decizia 2au di2pozi3ia unit3ii de3intoare. +! 4n 2itua3ia n care utilajele 0i in2tala3iile 2olicitate 2unt eviden3iate n patrimoniul unor 2ociet3i comerciale privatizate/ altele dec1t cele prevzute la art. 21 alin. 516 0i 526/ dup 2tabilirea contravalorii ace2tora/ prin decizia entit3ii implicate n privatizare 2e va propune acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv.

+# 4n 2itua3ia prevzut la alin. 546/ n vederea emiterii deciziei de re2tituire n ec9ivalent/ la 2olicitarea entit3ii implicate n privatizare/ 2ociet3ile comerciale privatizate vor tran2mite in'orma3iile privind e$i2ten3a 0i valoarea utilajelor 0i in2tala3iilor/ n termen de ma$imum 15 zile de la data primirii adre2ei de 2olicitare. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 26%/2006. 8orme metodologice( &.1. ;nciden3a legii intervine pentru( a imobilele con2truc3ii cu de2tina3ia de locuin3> $ imobilele con2truc3ii cu de2tina3ie comercial 5imobile cu alt de2tina3ie dec1t aceea de locuin36> c terenurile din intravilan. 4n cur2ul procedurii admini2trative de 2olu3ionare a noti'icrilor nu prezint relevan3 a'ecta3iunea juridic actual a imobilelor 2olicitate/ 'iind 'r relevan3 juridic cali'icrile Legii nr. 213/199'/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 2au alte acte normative 2ub2idiare ace2teia. .entru ace2te con2iderente/ de3intorul imobilului care/ la data 2olu3ionrii noti'icrii/ e2te cali'icat ca 'iind bun proprietate public are competen3a de a di2pune re2tituirea bunului n natur/ 'ar a mai 'i nece2ar parcurgerea procedurii prevzute de Legea nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. &.2. 8orma prevzut la alin. 526 al art. 6 din lege vizeaz acordarea de m2uri reparatorii pentru utilajele 0i in2tala3iile preluate odat cu imobilul/ n a'ar de cazul n care au 'o2t nlocuite/ ca2ate 2au di2tru2e. @on2ecin3ele ace2tei norme 2unt urmtoarele( a 2e re'er la acele bunuri care 2e a'lau n imobilul preluat/ indi'erent de de2tina3ia ace2tuia> odat dovedit dreptul de proprietate a2upra imobilului/ 2e prezum c in2tala3iile 0i utilajele au apar3inut aceluia0i proprietar> $ pentru ace2te bunuri 2e pot acorda nu numai m2urile reparatorii Ia0a cum 2unt de'inite potrivit art. 1 alin. 526 0i 5%6 din legeJ/ ci 0i m2ura re2tituirii n natur> c bunurile re2pective trebuie 2 'ie cele preluate odat cu imobilul 0i 2 e$i2te 'izic 5acea2ta 'iind 2emni'ica3ia 2intagmei <n a'ar de cazul n care au 'o2t nlocuite ... 2au di2tru2e<6 2au 2 nu 'i 'o2t ca2ate> d inciden3a bene'iciului legii 2e apreciaz n 'unc3ie de data na0terii dreptului la m2uri reparatorii/ re2pectiv data intrrii n vigoare a legii 5deci e2te nece2ar ca bunul re2pectiv 2 e$i2te 'izic n patrimoniul unit3ii de3intoare la data intrrii n vigoare a legii 0i totodat e2te nece2ar ca ace2ta 2 nu 'i 'o2t ca2at la aceea0i dat/ re2pectiv 2 nu e$i2te un proce2 verbal de con2tatare a ca2rii nc9eiat p1n la data de 14 'ebruarie 20016. &.3. 4n 2itua3ia prevzut la alin. 546 al art. 6 din lege/ contravaloarea utilajelor 0i in2tala3iilor 2olicitate/ eviden3iate n patrimoniul unor 2ociet3i comerciale privatizate/ 2e 2tabile0te la nivelul valorii de inventar la care ace2tea 2e reg2e2c n contabilitatea 2ociet3ii comerciale de3intoare/ actualizat cu indicele de in'la3ie comunicat de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic/ a'erent perioadei dintre data ultimei recalculri a patrimoniului 2ociet3ii comerciale 0i data 2tabilirii m2urilor reparatorii. 4n vederea emiterii deciziei privind propunerea de acordare de de2pgubiri/ la 2olicitarea entit3ii implicate n privatizare/ 2ociet3ile comerciale privatizate 2unt obligate 2 tran2mit in'orma3iile privind valoarea de inventar a utilajelor 0i in2tala3iilor 0i data ultimei recalculri a patrimoniului/ n termen de ma$imum 15 zile de la data primirii adre2ei de 2olicitare. 4nclcarea ace2tei obliga3ii atrage r2punderea contraven3ional a 2ociet3ii comerciale. &rt. 7 din lege( +1 Be regul/ imobilele preluate n mod abuziv 2e re2tituie n natur. +11 8u 2e re2tituie n natur/ ci doar n ec9ivalent/ imobilele care au 'o2t n2trinate n baza Legii nr. 112/199# pentru reglementarea 2itua3iei juridice a unor imobile cu de2tina3ia de locuin3e/ trecute n proprietatea 2tatului/ cu modi'icrile ulterioare/ cu re2pectarea condi3iilor cerute de lege. +2 Bac re2tituirea n natur e2te po2ibil/ per2oana ndrept3it nu poate opta pentru m2uri reparatorii prin ec9ivalent dec1t n cazurile e$pre2 prevzute de prezenta lege. +3 4n 2itua3ia n care anumite imobile terenuri libere 2ituate n intravilan 2unt 2olicitate de dou per2oane ndrept3ite dintre cele prevzute la art. % alin. 516 lit. a6/ dintre care unul e2te 'o2tul proprietar/ cruia i 2 a preluat terenul prin m2urile abuzive aplicate n perioada ulterioar datei de 6 martie 1945/ 0i

cel de al doilea/ per2oana creia i 2 a atribuit teren din cel preluat de la 'o2tul proprietar/ iar ulterior ace2t teren a 'o2t preluat prin m2urile abuzive artate la art. 2 alin. 516/ 2e va re2titui n natur terenul celui dint1i proprietar/ iar cei care au 'o2t mproprietri3i cu a2emenea terenuri vor bene'icia de celelalte m2uri reparatorii n ec9ivalent/ n condi3iile legii. +! 4n cazurile prevzute la alin. 5%6/ dac re2tituirea n natur nu e2te po2ibil potrivit prezentei legi/ ambele per2oane ndrept3ite bene'iciaz de m2uri reparatorii n ec9ivalent. +# 8u 2e re2tituie n natur terenurile a'erente imobilelor care au 'o2t n2trinate n temeiul di2pozi3iilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. 8orme metodologice( ".1. 8orma prevzut la alin. 516 al art. 7 din lege con2acr principiul re2tituirii n natur 0i numai acolo unde acea2t m2ur nu e2te po2ibil urmeaz 2 2e acorde alte m2uri reparatorii prevzute de lege 52emni'ica3ia 2intagmei nu e2te po2ibil/ e2te comple$ 'ie c bunul nu mai e$i2t/ 'ie c ace2ta a 'o2t n2trinat6. ".11. .revederile art. 7 alin. 5116 din lege vizeaz imobilele n2trinate n temeiul 0i cu re2pectarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea 2itua3iei juridice a unor imobile cu de2tina3ia de locuin3e/ trecute n proprietatea 2tatului/ cu modi'icrile ulterioare/ iar contractele de v1nzare cumprare a ace2tora nu au 'o2t de2'iin3ate prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile. &ce2te imobile 2unt e$ceptate de la re2tituirea n natur/ 'o2tul proprietar put1nd primi numai m2uri reparatorii n ec9ivalent/ acordate n condi3iile legii. &cea2t di2pozi3ie nu 2e aplic 0i imobilelor n2trinate n temeiul Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ dar pentru care contractele de v1nzare cumprare au 'o2t de2'iin3ate prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile/ ace2tea urm1nd 2 'ie re2tituite n natur 'o0tilor proprietari/ cumprtorii 'iind bene'iciarii di2pozi3iilor art. 501 din lege 0i ai di2pozi3iilor ,rdonan3ei de urgen3 a *uvernului nr. !0/1999 privind protec3ia c9iria0ilor 0i 2tabilirea c9iriei pentru imobilele cu de2tina3ia de locuin3e/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 2!1/2001/ cu modi'icrile ulterioare. """"""""""" .ct. 7.11 a 'o2t introdu2 prin art. ;/ pct. 2 din ).*. nr. 923/2010. ".2. 8orma prevzut la alin. 5%6 al art. 7 din lege vizeaz imobile terenuri 2ituate n intravilan/ 2olicitate de dou per2oane ndrept3ite/ dintre care una e2te 'o2tul proprietar/ cruia i 2 a preluat terenul prin m2urile abuzive aplicate n perioada ulterioar datei de 6 martie 1945/ 0i cel de al doilea/ per2oana creia i 2 a atribuit teren din cel preluat de la 'o2tul proprietar. ;poteza vizeaz 2itua3ia n care imobilul teren preluat/ atribuit unei alte per2oane cu titlu drept de mproprietrire 2au n alt mod/ a 'o2t e$propriat 0i de la acea2ta din urm 5cazul cel mai 'recvent6 2au a trecut n proprietatea 2tatului n mod abuziv 5n alte modalit3i/ re2pectiv cele artate la art. 2 alin. 1 din lege6/ 2itua3ie n care n perioada de re'erin3 a legii 2unt di2pu2e dou preluri abuzive. 4n acea2t 2itua3ie/ ambele per2oane proprietare la data prelurii abuzive 2au/ dup caz/ mo0tenitorii ace2tora au dreptul de a bene'icia de prevederile legii. 4n cazul n care re2tituirea n natur e2te po2ibil potrivit legii/ de acea2t m2ur va bene'icia cel dint1i proprietar. ".3. Cunt e$ceptate de la re2tituirea n natur terenurile a'erente imobilelor care au 'o2t n2trinate n temeiul Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. .entru ace2te terenuri 'o0tii proprietari bene'iciaz de m2uri reparatorii n ec9ivalent acordate n condi3iile legii. .rin no3iunea Kteren a'erent imobilelor n2trinate n temeiul Legii nr. 112/1995L 2e n3elege terenul pe care e2te ampla2at con2truc3ia/ re2pectiv amprenta con2truc3iei/ c1t 0i terenul din mprejurimile con2truc3iei nece2ar bunei utilizri a ace2teia indi'erent de categoria de 'olo2in3. Ctabilirea 2upra'e3ei de teren nece2are bunei utilizri a con2truc3iei 2e 'ace/ motivat/ de ctre entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii. Antitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii va men3iona n mod e$pre2 n con3inutul deciziei/di2pozi3iei 2au ordinului/ pe l1ng de2crierea con2truc3iei 5materiale/ 2upra'e3e/ anul edi'icrii6 0i 2itua3ia juridic a ace2teia 0i 2upra'a3a de teren ce nu 2e re2tituie n natur 0i pentru care 2e propune acordarea de m2uri reparatorii n ec9ivalent. """""""""""

.ct. 7.% a 'o2t introdu2 prin art. ;/ pct. % din ).*. nr. 923/2010. &rt. ! din lege( +1 8u intr 2ub inciden3a prezentei legi terenurile 2ituate n e$travilanul localit3ilor la data prelurii abuzive 2au la data noti'icrii/ precum 0i cele al cror regim juridic e2te reglementat prin Legea 'ondului 'unciar nr. 1!/1991/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i prin Legea nr. 1/2000 pentru recon2tituirea dreptului de proprietate a2upra terenurilor agricole 0i celor 'ore2tiere/ 2olicitate potrivit prevederilor Legii 'ondului 'unciar nr 1!/1991 0i ale Legii nr. 169/1997/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. +2 =egimul juridic al imobilelor care au apar3inut cultelor religioa2e preluate de 2tat e2te reglementat prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 9!/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apar3inut cultelor religioa2e din =om1nia/ republicat?6. +3 =egimul juridic al imobilelor care au apar3inut comunit3ilor minorit3ilor na3ionale preluate de 2tat e2te reglementat prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. '3/1999 privind re2tituirea unor bunuri imobile care au apar3inut comunit3ilor cet3enilor apar3in1nd minorit3ilor na3ionale din =om1nia/ republicat?6. +! =egimul juridic al imobilelor care au apar3inut patrimoniului 2indical preluate de 2tat 2au de alte per2oane juridice/ va 'i reglementat prin acte normative 2peciale. """"""""""" ( ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 94/2000 0i ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. !%/1999 au 'o2t republicate n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 797 din 1 2eptembrie 2005. 8orme metodologice( '.1. 8u 'ac obiectul legii terenurile 2ituate n e$travilanul localit3ilor 5inclu2iv terenurile a'late n e$travilanul localit3ilor 0i eviden3iate n patrimoniul unor 2ociet3i comerciale6/ indi'erent c aveau acea2t 2ituare la data prelurii abuzive 2au la data noti'icrii/ 0i nici terenurile al cror regim juridic e2te reglementat prin Legea 'ondului 'unciar nr. 1'/1991/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i prin Legea nr. 1/2000 pentru recon2tituirea dreptului de proprietate a2upra terenurilor agricole 0i celor 'ore2tiere/ 2olicitate potrivit prevederilor Legii 'ondului 'unciar nr. 1!/1991 0i ale Legii nr. 169/1997/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. '.2. 4n cazul n care 2 au depu2 noti'icri cu privire la imobilele prevzute la alin. 516 al art. ! din lege/ ace2tea/ n temeiul art. : alin. 526 din titlul ; din Legea nr. 2!"/200#/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ urmeaz a 'i naintate/ n vederea 2olu3ionrii/ comi2iilor comunale/ or0ene0ti 0i municipale con2tituite potrivit Legii 'ondului 'unciar nr. 1!/1991/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i Legii nr. 1/2000 cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. '.3. 4n cazul n care 2 au depu2 noti'icri cu privire la imobilele prevzute la alin. 526 546 al art. ! din lege/ ace2tea urmeaz a 'i re2pin2e ca inadmi2ibile n cadrul procedurilor prevzute de lege. &rt. 9 din lege( ;mobilele preluate n mod abuziv/ indi'erent n po2e2ia cui 2e a'l n prezent/ 2e re2tituie n natur n 2tarea n care 2e a'l la data cererii de re2tituire 0i libere de orice 2arcini. 8orme metodologice( 9.1. Cintagma indi'erent n po2e2ia cui 2e a'l n prezent are 2emni'ica3ia/ pe de o parte/ c inciden3a legii e2te 2tabilit erga omne2/ indi'erent de calitatea de3intorului 5mini2ter/ primrie/ in2titu3ie public/ 2ocietate comercial cu capital de 2tat/ organiza3ie cooperati2t 0i altele a2emenea6 0i/ pe de alt parte/ are 2emni'ica3ia 2tabilirii momentului n 'unc3ie de care 2e 'ace cali'icarea unit3ii de3intoare/ re2pectiv cel care de3inea imobilul re2pectiv la data intrrii n vigoare a legii 5prezent 2e raporteaz la momentul na0terii juridice a dreptului la re2tituire6. 4n cazul n care/ dup data intrrii n vigoare a legii/ un imobil noti'icat potrivit legii a 'o2t tran2'erat n admini2trarea unei alte entit3i/ acea2ta din urm devine entitate de3intoare nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii. Antitatea ini3ial noti'icat are obliga3ia de a tran2mite noti'icarea 0i documenta3ia a'erent entit3ii de3intoare 0i totodat de a n0tiin3a n mod e$pre2 per2oana ndrept3it de2pre acea2t 2itua3ie. 9.2. Cintagma libere de orice 2arcini nu are 2emni'ica3ia e$onerrii de r2pundere a unit3ii de3intoare n raport cu ter3e per2oane ca urmare a nee$ecutrii unor contracte civile 2au comerciale care vizau imobilul re2pectiv. 4n cazul 2ociet3ilor comerciale cu capital de 2tat 5majoritar 2au minoritar cazul n care

cota de3inut de 2tat acoper valoarea imobilului6/ acea2t 2intagm in2tituie prevalen3a re2tituirii n natur a imobilului ctre per2oana ndrept3it/ indi'erent dac acea2ta 2 ar a'la n concur2 cu al3i creditori ai per2oanei juridice debitoare 5creditori ipotecari 2au cu garan3ii privilegiate/ inclu2iv creditorii unit3ii debitoare n cadrul procedurii 'alimentului6. .revalen3a re2tituirii n natur n raport cu alte proceduri legale e2te o con2ecin3 0i a prevederii art. 52 din lege care nltur de la aplicare orice alte prevederi contrare/ care tind 2 indi2ponibilizeze bunul de la re2tituirea n natur. 9.3. .entru ipoteza n care re2tituirea n natur nu e2te po2ibil/ m2urile reparatorii prevzute de lege con2tau n( a compen2area cu alte bunuri 2au 2ervicii n ec9ivalent/ 2itua3ie care poate implica 0i acordarea unui alt imobil la 2c9imb> ori $ de2pgubiri acordate n condi3iile prevederilor 2peciale privind regimul 2tabilirii 0i pl3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 5titlul :;; din Legea nr. 2!"/200#/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare6. .otrivit art. 1 alin. 5%6 din lege/ m2urile reparatorii prin ec9ivalent con2t1nd n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii 2e acord numai cu acordul per2oanei ndrept3ite/ prin decizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat a entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii. +2urile reparatorii n ec9ivalent con2t1nd n de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 2e propun a 'i acordate prin decizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat a entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii. +2urile reparatorii prevzute la lit. a6 0i b6 pot 'i combinate/ potrivit art. 1 alin. 546 din lege. &rt. 10 din lege?6( +1 4n 2itua3ia imobilelor preluate n mod abuziv 0i ale cror con2truc3ii edi'icate pe ace2tea au 'o2t demolate total 2au par3ial/ re2tituirea n natur 2e di2pune pentru terenul liber 0i pentru con2truc3iile rma2e nedemolate/ iar pentru con2truc3iile demolate 0i terenurile ocupate m2urile reparatorii 2e 2tabile2c prin ec9ivalent. +2 4n cazul n care pe terenurile pe care 2 au a'lat con2truc3ii preluate n mod abuziv 2 au edi'icat noi con2truc3ii/ autorizate/ per2oana ndrept3it va ob3ine re2tituirea n natur a pr3ii de teren rma2e liber/ iar pentru 2upra'a3a ocupat de con2truc3ii noi/ cea a'ectat 2ervitu3ilor legale 0i altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale/ m2urile reparatorii 2e 2tabile2c n ec9ivalent. +3 Ce re2tituie n natur terenurile pe care 2 au ridicat con2truc3ii neautorizate n condi3iile legii dup data de 1 ianuarie 1990/ precum 0i con2truc3ii u0oare 2au demontabile. +! Ce re2tituie n natur inclu2iv terenurile 'r con2truc3ii a'ectate de lucrri de inve2ti3ii de intere2 public aprobate/ dac nu a nceput con2truc3ia ace2tora/ ori lucrrile aprobate au 'o2t abandonate. +# Ce re2tituie n natur 0i terenurile pe care/ ulterior prelurii abuzive/ 2 au edi'icat con2truc3ii autorizate care nu mai 2unt nece2are unit3ii de3intoare/ dac per2oana ndrept3it ac9it ace2teia o de2pgubire reprezent1nd valoarea de pia3 a con2truc3iei re2pective/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. +& 4n cazul imobilelor preluate n mod abuziv 0i ale cror con2truc3ii edi'icate pe ace2tea au 'o2t di2tru2e ca urmare a unor calamit3i naturale/ per2oana ndrept3it bene'iciaz de re2tituirea n natur pentru terenul liber. Bac terenul nu e2te liber/ m2urile reparatorii pentru ace2ta 2e 2tabile2c n ec9ivalent. +" Bi2pozi3iile alin. 566 2e aplic n mod core2punztor 0i imobilelor rec9izi3ionate n baza Legii nr. 139/19!0 0i ale cror con2truc3ii edi'icate pe ace2tea au 'o2t di2tru2e n timpul rzboiului/ dac proprietarii nu au primit de2pgubiri. +' :aloarea core2punztoare a con2truc3iilor preluate n mod abuziv 0i demolate 2e 2tabile0te potrivit valorii de pia3 de la data 2olu3ionrii noti'icrii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare n 'unc3ie de volumul de in'orma3ii pu2e la di2pozi3ia evaluatorului. +9 :aloarea terenurilor/ precum 0i a con2truc3iilor nedemolate preluate n mod abuziv/ care nu 2e pot re2titui n natur/ 2e 2tabile0te potrivit valorii de pia3 de la data 2olu3ionrii noti'icrii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. +10 4n 2itua3iile prevzute la alin. 516/ 526 0i 566/ m2urile reparatorii prin ec9ivalent vor con2ta n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu acordul per2oanei ndrept3ite 2au de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv.

+11 A2te interzi2 n2trinarea 2au 2c9imbarea de2tina3iei imobilului a crui re2tituire n natur nu e2te po2ibil datorit a'ectrii ace2tuia unei amenajri de utilitate public. ;nterdic3ia 2ubzi2t pe o perioad de 5 ani/ calculat cu ncepere de la data emiterii deciziei/di2pozi3iei de acordare de m2uri reparatorii n ec9ivalent motivat pe a'ectarea ace2tuia. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 26%/2006. 8orme metodologice( 10.1. ;poteza re2tituirii n natur a con2truc3iilor nedemolate 2au demolate par3ial 0i a terenului liber are 2copul de a limita re2tituirea n natur numai la acele 2upra'e3e de terenuri care nu 2unt ocupate de noi con2truc3ii ori nu 2unt a'ectate 2ervitu3ilor legale 0i altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale. 4n cazul n care o parte din terenul ini3ial a'erent con2truc3iei are o a2t'el de a'ecta3iune/ re2tituirea 2e va limita numai la con2truc3ia e$i2tent 0i la terenul liber. .entru partea de con2truc3ie demolat 0i pentru terenul ocupat de noi con2truc3ii ori a'ectat 2ervitu3ilor legale 0i altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale re2tituirea 2e va converti n m2urile reparatorii n ec9ivalent 2trict determinate la alin. 5106 al art. 10 din lege 5compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii ori de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale 2au modalit3ile reparatorii combinate6. 10.2. 4n ipoteza n care con2truc3iile au 'o2t demolate integral/ 2e va di2pune re2tituirea n natur numai a terenului liber/ iar pentru con2truc3iile 0i terenul impo2ibil de re2tituit n natur urmeaz a 2e acorda bene'iciul oricrora dintre cele dou m2uri prevzute la art. 10 alin. 5106 din lege ori a m2urilor reparatorii combinate. 10.3. 4n toate cazurile entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii are obliga3ia/ nainte de a di2pune orice m2ur/ de a identi'ica cu e$actitate terenul 0i vecint3ile 0i totodat de a veri'ica de2tina3ia actual a terenului 2olicitat 0i a 2ub'e3ei ace2tuia/ pentru a nu a'ecta cile de acce2 5e$i2ten3a pe terenul re2pectiv a unor 2trzi/ trotuare/ parcri amenajate 0i altele a2emenea6/ e$i2ten3a 0i utilizarea unor amenajri 2ubterane( conducte de alimentare cu ap/ gaze/ petrol/ electricitate de mare calibru/ adpo2turi militare 0i altele a2emenea. 4n cazul n care 2e con2tat a2t'el de 2itua3ii/ re2tituirea n natur 2e va limita numai la acele 2upra'e3e de teren libere 2au/ dup caz/ numai la acele 2upra'e3e de teren care nu a'ecteaz acce2ul 0i utilizarea normal a amenajrilor 2ubterane. Cintagma amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale are n vedere acele 2upra'e3e de teren a'ectate unei utilit3i publice/ re2pectiv 2upra'e3ele de teren 2upu2e unor amenajri de2tinate a de2ervi nevoile comunit3ii/ 0i anume ci de comunica3ie 52trzi/ alei/ trotuare etc.6/ dotri te9nico edilitare 2ubterane/ amenajri de 2pa3ii verzi din jurul blocurilor de locuit/ parcuri 0i grdini publice/ pie3e pietonale 0i altele. ;ndividualizarea ace2tor 2upra'e3e/ n cadrul procedurilor admini2trative de 2olu3ionare a noti'icrilor/ e2te atributul entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor/ urm1nd a 'i avute n vedere/ de la caz la caz/ at1t 2ervitu3ile legale/ c1t 0i documenta3iile de amenajare a teritoriului 0i de urbani2m. .revederile alin. 5116 al art. 10 din lege interzic n2trinarea 2au 2c9imbarea de2tina3iei imobilului a crui re2tituire n natur nu e2te po2ibil datorit a'ectrii ace2tuia unei amenajri de utilitate public. ;nterdic3ia in2tituit de ace2t te$t legal 2ubzi2t pe o perioad de 5 ani/ calculat cu ncepere de la data emiterii deciziei/di2pozi3iei de acordare de m2uri reparatorii n ec9ivalent/ motivat pe a'ectarea ace2tuia unei amenajri de utilitate public. 10.!. 8orma cuprin2 la alin. 5%6 al art. 10 din lege in2tituie obligativitatea re2tituirii n natur a terenurilor/ n ipoteza n care pe ace2tea 2e a'l edi'icate ilegal 'ie con2truc3ii/ indi'erent de de2tina3ia ace2tora/ 'ie con2truc3ii u0oare 2au demontabile. 4n ace2te cazuri entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii va analiza regimul juridic al con2truc3iilor deja edi'icate 0i n ipoteza n care va con2tata c ace2tea au 'o2t con2truite 2au/ dup caz/ ampla2ate 'r autorizrile legale va emite decizia de re2tituire n natur per2oanei ndrept3ite potrivit legii. Ce vor re2titui n natur terenurile pe care au 'o2t ampla2ate con2truc3ii u0oare 2au demontabile 5garaje/ c9io0curi 0i altele a2emenea6/ c9iar dac ampla2area ace2tora a 'o2t autorizat 5con2truc3iile care au ace2t regim 2e ampla2au/ potrivit legii/ numai pe perioad determinat/ adic autoriza3ia era temporar6. 4n ace2t ultim caz proprietarul e2te 3inut a re2pecta prevederile art. 14 din lege. 10.#. 4n cazul n care pe terenul noti'icat 2e a'l edi'icate con2truc3ii care nu mai 2unt nece2are unit3ii de3intoare/ 2e poate di2pune re2tituirea 0i a terenului a'erent ace2tora dac per2oana ndrept3it ac9it unit3ii de3intoare o de2pgubire reprezent1nd valoarea de pia3 a con2truc3iei re2pective/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. Be2pgubirea a'erent con2truc3iei 2e 2tabile0te de

unitatea de3intoare pe baza unei e$pertize e$trajudiciare di2pu2e de acea2ta. 4n toate cazurile acea2t de2pgubire nu poate 'i mai mic dec1t valoarea contabil de nregi2trare a con2truc3iei n activul patrimonial al unit3ii de3intoare la momentul emiterii deciziei de re2tituire. ,portunitatea aplicrii ace2tei m2uri revine e$clu2iv unit3ii de3intoare. 10.&. .revederea cuprin2 la art. 10 alin. 566 din lege vizeaz re2tituirea n natur a terenului pe care a 'o2t ampla2at o con2truc3ie di2tru2 ca urmare a unor calamit3i naturale 5di2trugerea trebuie 2 'ie cauzat de calamit3i naturale( ploi/ incendii/ inunda3ii/ grindin/ cutremure6/ cu condi3ia ca ace2ta 2 'ie liber 52 nu 'ie ocupat de noi con2truc3ii 2au 2 nu 'ie a'ectat unor 2ervitu3i legale ori altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale6. 10.". 8orma prevzut la alin. 576 al art. 10 din lege e2te de 2trict interpretare 0i vizeaz numai ipoteza imobilelor rec9izi3ionate n baza Legii nr. 139/19!0/ care au 'o2t di2tru2e n timpul rzboiului 0i pentru care nu 2 au primit de2pgubiri cu ocazia rec9izi3ionrii. A$ten2ia re2tituirii n natur prin aplicarea core2punztoare a prevederilor alin. 566 al art. 10 din lege vizeaz numai ipoteza n care terenul re2pectiv nu e2te ocupat 5deci/ pentru con2truc3iile di2tru2e ca urmare a rzboiului nu 2e acord de2pgubiri/ deoarece ar n2emna acordarea unui regim 'avorizant pentru a2t'el de 2itua3ii n raport cu acele con2truc3ii di2tru2e/ dar care n au 'o2t rec9izi3ionate> di2trugerea e2te determinat de un eveniment neimputabil 2tatului> ace2tea ar 'i pierit indi'erent de proprietar> 'or3a major e2te motiv de e$onerare 0i pentru 2tat6. 10.'. .entru determinarea valorii unor bunuri preluate n mod abuziv 0i a cror re2tituire n natur nu e2te po2ibil potrivit legii vor 'i utilizate n cur2ul procedurilor prevzute de titlul :;; din Legea nr. 247/2005/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 2tandardele interna3ionale de evaluare. &celea0i te9nici vor 'i utilizate de comi2ia intern de evaluare din cadrul entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor/ n cazul n care acea2ta din urm are po2ibilitatea de a atribui/ n compen2area imobilului noti'icat 0i a crui re2tituire n natur nu e2te po2ibil/ alte bunuri ori 2ervicii din domeniul propriu de activitate. 10.9. Ctandardele interna3ionale de evaluare 2unt 2tandardele editate de @omitetul pentru Ctandarde ;nterna3ionale de Avaluare 5;:C@ ;nternational :aluation Ctandard2 @ommittee6. &rt. 11 din lege( +1 ;mobilele e$propriate 0i ale cror con2truc3ii edi'icate pe ace2tea nu au 'o2t demolate 2e vor re2titui n natur per2oanelor ndrept3ite/ dac nu au 'o2t n2trinate/ cu re2pectarea di2pozi3iilor legale. Bac per2oana ndrept3it a primit o de2pgubire/ re2tituirea n natur e2te condi3ionat de rambur2area unei 2ume reprezent1nd valoarea de2pgubirii primite/ actualizat cu coe'icientul de actualizare 2tabilit con'orm legi2la3iei n vigoare. +2 4n cazul n care con2truc3iile e$propriate au 'o2t demolate par3ial 2au total/ dar nu 2 au e$ecutat lucrrile pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea/ terenul liber 2e re2tituie n natur cu con2truc3iile rma2e/ iar pentru con2truc3iile demolate m2urile reparatorii 2e 2tabile2c n ec9ivalent. Bac per2oana ndrept3it a primit o de2pgubire/ re2tituirea n natur e2te condi3ionat de rambur2area di'eren3ei dintre valoarea de2pgubirii primite 0i valoarea con2truc3iilor demolate a0a cum a 'o2t calculat n documenta3ia de 2tabilire a de2pgubirilor/ actualizat cu coe'icientul de actualizare 2tabilit con'orm legi2la3iei n vigoare. +3 4n cazul n care con2truc3iile e$propriate au 'o2t integral demolate 0i lucrrile pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea ocup terenul par3ial/ per2oana ndrept3it poate ob3ine re2tituirea n natur a pr3ii de teren rma2e liber/ pentru cea ocupat de con2truc3ii noi/ autorizate/ cea a'ectat 2ervitu3ilor legale 0i altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale/ m2urile reparatorii 2tabilindu 2e n ec9ivalent. Bi2pozi3iile art. 10 alin. 5%6/ 546/ 556 0i 566 2e vor aplica n mod core2punztor. +! 4n cazul n care lucrrile pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea ocup 'unc3ional ntregul teren a'ectat/ m2urile reparatorii 2e 2tabile2c n ec9ivalent pentru ntregul imobil. +# :aloarea con2truc3iilor e$propriate 0i demolate 2e 2tabile0te potrivit valorii de pia3 de la data 2olu3ionrii noti'icrii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare n 'unc3ie de volumul de in'orma3ii pu2e la di2pozi3ia evaluatorului. +& :aloarea con2truc3iilor e$propriate/ care nu 2e pot re2titui n natur 0i a terenurilor a'erente ace2tora 2e 2tabile0te potrivit valorii de pia3 de la data 2olu3ionrii noti'icrii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. +" 4n 2itua3iile prevzute la alin. 526/ 5%6 0i 546 valoarea m2urilor reparatorii n ec9ivalent 2e 2tabile0te prin 2cderea valorii actualizate a de2pgubirilor primite pentru teren/ re2pectiv pentru con2truc3ii/ din

valoarea core2punztoare a pr3ii din imobilul e$propriat teren 0i con2truc3ii care nu 2e poate re2titui n natur/ 2tabilit potrivit alin. 556 0i 566. +' 4n 2itua3iile prevzute la alin. 526/ 5%6 0i 546/ m2urile reparatorii prin ec9ivalent vor con2ta n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu acordul per2oanei ndrept3ite 2au de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. 8orme metodologice( 11.1. .rin utilizarea 2intagmei generice imobilele e$propriate/ legiuitorul a avut n vedere includerea 2ub inciden3a legii a tuturor e$proprierilor 'cute n perioada de re'erin3/ indi'erent de cali'icarea titlului n temeiul crora ace2tea au 'o2t e$propriate 5ca 'iind valabil 2au nu6. ;mportant pentru 2tabilirea inciden3ei ace2tor norme 2peciale e2te dovedirea 'aptului c preluarea a intervenit ca urmare a unei e$proprieri di2pu2e ca atare n baza unui act normativ generic 2au individual de e$propriere 5nu are relevan3 a2upra inciden3ei legii 'aptul c e$proprierea a privit numai con2truc3ii 2au numai terenuri/ deoarece acea2ta era o 'orm abuziv de a re2tr1nge cuantumul de2pgubirilor6. 4n ace2te cazuri per2oana ndrept3it e2te 3inut a indica 2au/ dup caz/ a depune n cadrul noti'icrii 2au actelor doveditoare actul normativ ori decizia admini2trativ n temeiul creia 2 a 'cut 2au 2 a di2pu2 e$proprierea. 11.2. 4n cazul n care per2oana ndrept3it 2u23ine c nu 2 au nca2at de2pgubiri pentru imobilul e$propriat 0i nici unitatea de3intoare nu poate dovedi plata ace2tora/ 2e va 2olicita per2oanei ndrept3ite prezentarea unei declara3ii autenti'icate prin care acea2ta declar pe propria r2pundere c pentru imobilul re2pectiv nu 2 au nca2at de2pgubiri 0i totodat 0i a2um obliga3ia rambur2rii ace2tora n cazul n care/ ulterior acordrii bene'iciului legii/ 2e con2tat 0i 2e dovede0te c totu0i 2 au acordat de2pgubiri. 11.3. ;mobilele e$propriate 5con2truc3ii nedemolate 0i teren6 care 2unt libere 5deci care nu au primit a'ecta3iunea pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea 2au care nu au 'o2t n2trinate legal6 2e vor re2titui integral per2oanei ndrept3ite. Cintagma de2pgubiri primite vizeaz acele de2pgubiri calculate 0i nca2ate e'ectiv de proprietarul imobilului care a 'o2t e$propriat. 4n cazul n care de2pgubirile nu au 'o2t nca2ate/ e$i2t1nd dovezi n ace2t 2en2/ 2au n cazul n care per2oana ndrept3it prezint o declara3ie autenti'icat prin care acea2ta declar pe propria r2pundere c nu 2 au nca2at de2pgubiri pentru imobilul re2pectiv 0i 0i a2um obliga3ia rambur2rii ace2tora n cazul n care/ ulterior acordrii bene'iciului legii/ 2e con2tat 0i 2e dovede0te c totu0i 2 au acordat de2pgubiri/ re2tituirea n natur 2au acordarea de alte m2uri reparatorii nu 2e condi3ioneaz de rambur2area ori de deducerea de2pgubirii. 11.!. +odul de calcul al de2pgubirilor de rambur2at 2e 'ace prin raportare la coe'icientul de actualizare prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002. A$emplu( n cazul n care pentru imobilul e$propriat 2 a primit 2uma de 40.000 lei/ iar cur2ul o'icial de 2c9imb de la data prelurii era de 1 dolar C.F.&./10 lei/ rezult 2uma de 4.000 dolari C.F.&. Cuma a2t'el ob3inut 2e nmul3e0te cu valoarea cur2ului leu/dolar C.F.&. din anul 2olu3ionrii noti'icrii/ rezult1nd 2uma care trebuie re2tituit de ctre per2oana ndrept3it pentru a 2e di2pune m2ura re2tituirii n natur a imobilului noti'icat. 11.#. .revederea alin. 5%6 al art. 11 din lege are n vedere ipoteza n care con2truc3iile e$propriate au 'o2t integral demolate/ iar lucrrile de e$ecu3ie a noilor lucrri pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea ocup par3ial terenul. 4n ace2t caz/ per2oana ndrept3it va bene'icia de m2ura re2tituirii n natur a terenului liber/ iar pentru con2truc3iile demolate 0i terenul ocupat de con2truc3ii noi/ precum 0i pentru terenul a'ectat 2ervitu3ilor legale ori altor amenajri de utilitate public ale localit3ilor urbane 0i rurale 2e vor acorda m2uri reparatorii n ec9ivalent. 4n cazul n care 2 a primit o de2pgubire/ acea2ta 2e va actualiza 0i 2e va deduce din valoarea m2urilor reparatorii 2tabilit potrivit prevederilor art. 11 alin. 5!6 din lege. 11.&. ;poteza enun3at la alin. 546 al art. 11 din lege vizeaz 2itua3ia n care terenul e$propriat e2te integral ocupat de lucrrile pentru care 2 a di2pu2 e$proprierea/ caz n care 2e vor 2tabili numai m2uri reparatorii n ec9ivalent pentru ntregul imobil. 11.". .revederile alin. 556 0i 566 ale art. 11 din lege vizeaz modalitatea de calcul al valorii con2truc3iilor e$propriate 0i a terenurilor e$propriate. .entru 2tabilirea ace2tora 2e vor urma acelea0i proceduri prevzute pentru aplicarea art. 10 din lege. &rt. 12 din lege( 4n 2itua3ia imobilelor de3inute de 2tat/ de o organiza3ie cooperati2t/ 2au de orice alt per2oan juridic dintre cele prevzute la art. 21 alin. 516/ 526 0i 546/ dac per2oana ndrept3it a primit o de2pgubire/

re2tituirea n natur e2te condi3ionat de rambur2area unei 2ume reprezent1nd valoarea de2pgubirii primite/ actualizat cu coe'icientul de actualizare 2tabilit. 8orme metodologice( 12.1. +odalitatea de actualizare a 2umelor reprezent1nd de2pgubiri primite e2te cea prevzut la art. ; alin. 516 al titlului ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!4/2002. 12.2. @ur2ul o'icial leu/dolar C.F.&. pentru 'iecare an din intervalul 1945 19!9 a 'o2t 2tabilit prin ,rdinul Encii 8a3ionale a =om1niei nr. ! din 5 augu2t 200% 0i al ;n2titutului 8ational de Ctati2tic nr. 2!.### din 6 augu2t 200%. 12.3. .lata 2umelor reprezent1nd valoarea de2pgubirii primite/ actualizat/ 2e va 'ace n contul de2c9i2 la #rezoreria Ctatului prin ,rdinul mini2trului 'inan3elor publice nr. 19'/2003 pentru 2tabilirea contului n care 2e nca2eaz de2pgubirile re2tituite la valoarea actualizat con'orm Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9/ pe baza comunicrii autorit3ii publice 2au a altei per2oane juridice care are/ potrivit legii/ obliga3ia de re2tituire. &rt. 1% din lege( +1 4n cazul imobilelor re2tituite prin procedurile admini2trative prevzute de prezenta lege 2au prin 9otr1re judectorea2c 2unt aplicabile prevederile privind contractele de nc9iriere cuprin2e n ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. !0/1999 privind protec3ia c9iria0ilor 0i 2tabilirea c9iriei pentru 2pa3iile cu de2tina3ia de locuin3e/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 2!1/2001/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. +2 @ontractele de loca3iune pentru imobilele re2tituite n natur av1nd de2tina3iile artate n ane$a nr. 2 lit. b6 pct. 2 care 'ace parte integrant din prezenta lege/ 2e prelunge2c de drept pentru o perioad de % ani cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului/ iar contractele de loca3iune pentru imobilele re2tituite n natur av1nd de2tina3iile artate n ane$a nr. 2 lit. b6 pct. 1 2e prelunge2c de drept pentru o perioad de 1 an cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului. 8orme metodologice( 13.1. .rezint importan3 deo2ebit corela3ia impu2 de legiuitor cu ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 privind protec3ia c9iria0ilor 0i 2tabilirea c9iriei pentru 2pa3iile cu de2tina3ia de locuin3e/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 241/2001/ cu modi'icrile ulterioare. .revederile legii cuprin2e la art. 1% 0i 15/ de0i 2e compline2c cu prevederile ordonan3ei de urgen3 re2pective/ au aplica3ie proprie n raport cu 2itua3ia imobilelor re2tituite n natur n baza legii. &2t'el/ dac prin procedura admini2trativ 2 a re2tituit n natur un imobil a'ectat de un contract de nc9iriere/ proprietarul va 2olicita nc9eierea unui nou contract de nc9iriere cu parcurgerea procedurii prevzute de ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 241/2001/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. 13.2. Antit3ile nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor av1nd ca obiect re2tituirea unor imobile a'ectate de contracte de nc9iriere au obliga3ia introducerii n di2pozi3ia/decizia de re2tituire n natur a condi3iei re2pectrii drepturilor prevzute de lege n 'avoarea c9iria0ilor. 8ere2pectarea ace2tei obliga3ii atrage r2punderea di2ciplinar/ civil 2au material/ dup caz/ n 2arcina conductorului entit3ii re2pective. &rt. 14 din lege( Bac imobilul re2tituit prin procedurile admini2trative prevzute de prezenta lege 2au prin 9otr1re judectorea2c 'ace obiectul unui contract de loca3iune/ conce2iune/ loca3ie de ge2tiune 2au a2ociere n participa3iune/ noul proprietar 2e va 2ubroga n drepturile 2tatului 2au ale per2oanei juridice de3intoare/ cu renegocierea celorlalte clauze ale contractului/ dac ace2te contracte au 'o2t nc9eiate potrivit legii. 8orme metodologice( 1!.1. Be0i 2ubrograrea la care 'ace re'erire art. 14 din lege intervine de drept/ decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire n natur trebuie 2 indice n mod e$pre2 contractele civile 2au comerciale care a'ecteaz imobilul re2tituit. 1!.2. 8ere2pectarea ace2tei cerin3e atrage r2punderea di2ciplinar/ civil 2au material/ dup caz/ n 2arcina conductorului entit3ii re2pective.

&rt. 15 din lege( +1 @ontractele de nc9iriere prevzute la art. 6 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 2e vor nc9eia pentru o perioad de 5 ani. 4n cazul n care c9iria0ului i 2e pune la di2pozi3ie o alt locuin3 core2punztoare/ ace2ta e2te obligat 2 elibereze de ndat locuin3a ocupat. +2 8enc9eierea noului contract de nc9iriere n cazul prevzut la art. 9 0i 10 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999/ cauzat de nen3elegerea a2upra cuantumului c9iriei cerute de proprietar 2au de preten3ia ace2tuia de re2tr1ngere a 2upra'e3ei locative pentru per2oanele prevzute la art. %2 alin. 516 din aceea0i ordonan3/ atrage prelungirea de drept a contractului de nc9iriere p1n la nc9eierea noului contract. +3 .entru c9iria0ii per2oane 'izice din imobilele re2tituite n natur/ precum 0i pentru cei din locuin3ele prevzute la art. 26 alin. 516 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999/ ale cror venituri nete lunare pe membru de 'amilie 2e 2itueaz ntre venitul mediu net lunar pe economie 0i dublul ace2tuia/ nivelul ma$im al c9iriei nu poate dep0i 25M din venitul net lunar pe 'amilie. Bi2pozi3iile art. %1 alin. 526 0i ale art. %%?6 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 2e aplic n mod core2punztor. 4n cazul n care c9iria a2t'el calculat e2te mai mic dec1t cea calculat potrivit art. 26 %0 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999/ proprietarul e2te 2cutit de impozitul pe teren 0i cldire 0i e2te e$onerat de r2pundere pentru obliga3iile ce i revin pe durata contractului de nc9iriere re2pectiv. +! .entru per2oanele cu 9andicap/ pentru per2oanele prevzute n Legea nr. 42/1990??6 pentru cin2tirea eroilor martiri 0i acordarea unor drepturi urma0ilor ace2tora/ rni3ilor/ precum 0i lupttorilor pentru victoria =evolu3iei din Becembrie 19!9/ republicat/ cu modi'icrile ulterioare/ n Legea nr. !!/199! privind veteranii de rzboi/ precum 0i unele drepturi ale invalizilor 0i vduvelor de rzboi/ republicat/ cu modi'icrile ulterioare/ 0i n Becretul lege nr. 11'/1990 privind acordarea unor drepturi per2oanelor per2ecutate din motive politice de dictatura in2taurat cu ncepere de la 6 martie 1945/ precum 0i celor deportate n 2trintate ori con2tituite n prizonieri/ republicat/ cu modi'icrile ulterioare/ la e'ectuarea 2c9imbului obligatoriu prevzut la cap. ;; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 locuin3a o'erit trebuie 2 a2igure condi3ii de 'olo2in3 2imilare celor e$i2tente n locuin3a de3inut. +# @9iria0ii ale cror contracte de nc9iriere nu 2 au rennoit pentru motivele prevzute la art. 14 alin. 526 lit. a6 0i b6 din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 au prioritate la acordarea nle2nirilor prevzute de Legea locuin3ei nr. 114/1996/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ precum 0i a celor prevzute de Legea nr. 1#2/199' privind n'iin3area &gen3iei 8a3ionale pentru Locuin3e/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. """"""""""" ( &rt. %% a 'o2t abrogat prin Legea nr. 241/2001 pentru aprobarea ,rdonan3ei de urgen3 a *uvernului nr. 40/1999 privind protec3ia c9iria0ilor 0i 2tabilirea c9iriei pentru 2pa3iile cu de2tina3ia de locuin3e. (( Legea nr. 42/1990 a 'o2t abrogat prin art. 17 din Legea nr. 3!1/200!/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 654 din 20 iulie 2004. 8orme metodologice( 1#.1. .rin locuin3 core2punztoare 2e n3elege acea unitate locativ care e2te 2ituat n aceea0i localitate cu imobilul re2tituit 2au/ cu acordul c9iria0ului/ n alt localitate 0i are cel pu3in minimul 2upra'e3ei 2tabilit de lege pentru 'iecare per2oan din cadrul 'amiliei c9iria0ului/ inclu2iv pentru per2oanele a'late n ntre3inerea titularului contractului de nc9iriere/ dac ace2tea locuiau n aceea0i locuin3 la data depunerii noti'icrii. &rt. 16 din lege?6( +1 4n 2itua3ia imobilelor av1nd de2tina3iile artate n ane$a nr. 2 lit. a6 care 'ace parte integrant din prezenta lege/ nece2are 0i a'ectate e$clu2iv 0i nemijlocit activit3ilor de intere2 public/ de nv3m1nt/ 2ntate/ ori 2ocial culturale/ 'o0tilor proprietari 2au/ dup caz/ mo0tenitorilor ace2tora/ li 2e re2tituie imobilul n proprietate cu obliga3ia de a i men3ine a'ecta3iunea pe o perioad de p1n la % ani/ pentru cele artate la pct. % 0i 4 din ane$a nr. 2 lit. a6 2au/ dup caz/ de p1n la 5 ani de la data emiterii deciziei 2au a di2pozi3iei/ pentru cele artate la pct. 1 0i 2 din ane$a nr. 2 lit. a6. +2 4n ace2t interval plata c9eltuielilor de ntre3inere a'erente imobilului re2pectiv revine de3intorilor. 4n perioada prevzut la alin. 516 noul proprietar va 'i bene'iciarul unei c9irii n cuantumul 2tabilit prin 9otr1re a *uvernului. +3 .roprietarii vor intra n po2e2ia bunurilor imobile re2tituite n termen de cel mult 5 ani de la redob1ndirea dreptului de proprietate.

+! 4n cazul n care proprietarul pune la di2pozi3ie un alt imobil core2punztor/ care re2pect normele 0i cerin3ele legale incidente de2'0urrii n condi3ii adecvate a activit3ii prevzute la alin. 516/ utilizatorul e2te obligat ca/ n termen de 90 de zile/ 2 procedeze la eliberarea ace2tuia. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 26%/2006. 8orme metodologice( 1&.1. 4n cazul prevzut la art. 16 din lege decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire n natur trebuie 2 indice n mod e$pre2 obliga3ia proprietarului de a men3ine a'ecta3iunea imobilului re2tituit 0i termenul p1n la care i revine acea2t obliga3ie. 1&.2. ,bliga3ia in2tituit n 2arcina locatarului de a ac9ita c9eltuielile de ntre3inere implic obliga3ia ace2tuia de a ntrebuin3a imobilul ca un bun proprietar 0i de a ntre3ine imobilul/ pe toat durata men3inerii a'ecta3iunii de utilitate public 0i p1n n momentul predrii ace2tuia ctre proprietar/ n 2tare de ntrebuin3are. .rin obliga3ia in2tituit n 2arcina de3intorilor de a ac9ita c9eltuielile de ntre3inere 2e n3elege obliga3ia ce revine ace2tora de a e'ectua repara3iile mici/ numite locative/ de 2impl ntre3inere/ 'iind aplicabile regulile de drept comun n materie de loca3iune. &rt. 17 din lege( +1 Locatarii imobilelor av1nd de2tina3iile artate n ane$a nr. 2 lit. a6 0i lit. b6 pct. 1/ care 'ace parte integrant din prezenta lege/ au drept de preem3iune la cumprarea ace2tora. +2 &ce2t drept 2e poate e$ercita/ 2ub 2anc3iunea decderii/ n termen de 90 de zile de la data primirii noti'icrii privind inten3ia de v1nzare. +3 8oti'icarea 2e 'ace prin e$ecutorul judectore2c/ potrivit legii. +! @ontractele de v1nzare cumprare nc9eiate cu nclcarea dreptului de preem3iune 2unt lovite de nulitate. &rt. 1! din lege( +2urile reparatorii 2e 2tabile2c numai n ec9ivalent 0i n urmtoarele cazuri( a per2oana ndrept3it era a2ociat la per2oana juridic proprietar a imobilelor 0i a activelor la data prelurii ace2tora n mod abuziv/ cu e$cep3ia cazului n care per2oana ndrept3it era unic a2ociat ori per2oanele ndrept3ite a2ociate erau membri ai aceleia0i 'amilii> $ imobilul nu mai e$i2t la data intrrii n vigoare a prezentei legi/ cu e$cep3ia imobilelor di2tru2e ca urmare a unor calamit3i naturale> c imobilul a 'o2t n2trinat cu re2pectarea di2pozi3iilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. 8orme metodologice( 1'.1. ;poteza enun3at la lit. a6 a art. 1! din lege vizeaz interdic3ia re2tituirii n natur a imobilelor pentru cazul de3intorilor de participa3ii de capital 2ocial la 2ociet3i comerciale 52olu3ia e2te ju2ti'icat deoarece a2ocia3ii 2au ac3ionarii nu aveau dec1t un drept de crean3 a2upra 2ociet3ii 0i/ ca atare/ 2tabilirea core2ponden3ei cu bunurile ace2teia e2te impo2ibil de operat6. .revederile lit. a6 a art. 1! din lege in2tituie o derogare de la regula re2tituirii prin ec9ivalent/ n ipoteza n care per2oana ndrept3it era unic a2ociat la per2oana juridic ce de3inea imobile 0i alte active n proprietate 2au per2oanele ndrept3ite a2ociate la per2oana juridic erau membri ai aceleia0i 'amilii. .rin no3iunea de 'amilie/ n 2en2ul art. 1! lit. a6 din lege/ 2e va n3elege acea entitate compu2 din rudele n linie direct 'r limit n grad 0i rudele colaterale p1n la gradul al patrulea inclu2iv/ la care 2e adaug 2o3ul 2au 2o3ia. 1'.2. #e$tul de la lit. b6 a art. 1! din lege vizeaz numai con2truc3iile preluate de 2tat 0i care nu mai e$i2t la data intrrii n vigoare a legii 5evident/ ipoteza nu e2te valabil pentru terenuri/ deoarece ace2tea e$i2t6. &cele con2truc3ii care au 'o2t di2tru2e de calamit3i naturale nu 'ac obiectul m2urilor reparatorii. 1'.3. .revederile art. 1! lit. c6 din lege vizeaz con2ervarea 2itua3iei juridice a imobilelor n2trinate cu re2pectarea di2pozi3iilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ caz n care re2tituirea n natur nu mai e2te po2ibil/ n acea2t 2itua3ie 'o0tii proprietari 'iind de2pgubi3i prin acordarea m2urilor reparatorii n ec9ivalent. """"""""""" .ct. 1!.% a 'o2t modi'icat prin art. ;/ pct. 4 din ).*. nr. 923/2010.

&rt. 19 din lege( +1 4n 2itua3ia imobilelor con2truc3ii care 'ac obiectul noti'icrilor 'ormulate potrivit procedurilor prevzute la cap. ;;; 0i crora le au 'o2t adugate/ pe orizontal 0i/2au vertical/ n raport cu 'orma ini3ial/ noi corpuri a cror arie de2'0urat n2umeaz pe2te 100M din aria de2'0urat ini3ial 0i dac pr3ile nu convin alt'el/ 'o0tilor proprietari li 2e acord 2au/ dup caz/ propun m2uri reparatorii prin ec9ivalent. +2urile reparatorii prin ec9ivalent vor con2ta n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu acordul per2oanei ndrept3ite/ 2au de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. +2 4n 2itua3ia imobilelor con2truc3ii care 'ac obiectul noti'icrilor 'ormulate potrivit procedurilor prevzute la cap. ;;; 0i crora le au 'o2t adugate/ pe orizontal 0i/2au vertical/ n raport cu 'orma ini3ial/ corpuri 2uplimentare de 2ine 2tttoare/ 'o0tilor proprietari 2au/ dup caz/ mo0tenitorilor ace2tora/ li 2e re2tituie/ n natur/ 2upra'a3a de3inut n proprietate la data trecerii n proprietatea 2tatului. +3 Be3intorul 2upra'e3ei adugate imobilului preluat are drept de preem3iune la cumprarea 2upra'e3ei re2tituite 'o2tului proprietar 2au/ dup caz/ mo0tenitorului ace2tuia/ di2pozi3iile art. 17 'iind aplicabile n ace2te 2itua3ii indi'erent de calitatea de3intorului. +! 8oul proprietar al 2upra'e3ei re2tituite n proprietate potrivit alin. 526 are un drept de preem3iune la cumprarea 2upra'e3ei adugate imobilului dup trecerea ace2tuia n proprietatea 2tatului/ di2pozi3iile art. 17 alin. 526 0i 5%6 'iind aplicabile n mod core2punztor. 8orme metodologice( 19.1. ;poteza prevzut la art. 19 alin. 516 din lege vizeaz acele con2truc3ii crora/ prin tran2'ormrile 2urvenite/ n raport cu 'orma ini3ial/ le au 'o2t adugate corpuri de zidrie 2au volume din alte materiale/ ce reprezint pe2te 100M raportat la aria de2'0urat e$i2tent la data prelurii 5etajri 2au/0i adugri de corpuri noi pe orizontal6. 19.2. 8u 2e circum2crie ipotezei prevzute la alin. 516 al art. 19 din lege acea con2truc3ie creia i 2 a modi'icat compartimentarea ini3ial 5din 2pa3ii de locuit n birouri 0i inver26 ori i 2 au adu2 numai mbunt3iri 'unc3ionale 5racordri de gaze/ termo'icare/ con2olidri 2au alte lucrri de ntre3inere curent/ con2olidri 0i altele a2emenea6. Be a2emenea/ nu poate 'i circum2cri2 ipotezei prevzute la alin. 516 al art. 19 din lege nici acea con2truc3ie creia i au 'o2t adugate/ pe orizontal 0i/2au vertical/ n raport cu 'orma ini3ial/ corpuri 2uplimentare ce au o utilizare independent de cea a 2upra'e3ei preluate 5de e$emplu/ con2truc3iei preluate i a 'o2t adugat ulterior prelurii un nou corp/ ambele corpuri de2ervind 2upra'e3e cu de2tina3ia de locuin3e ocupate n baza unor contracte de nc9iriere6. &rt. 20 din lege( +1 .er2oanele care au primit de2pgubiri n condi3iile Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ pot 2olicita re2tituirea n natur numai n cazul n care imobilul nu a 'o2t v1ndut p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi 0i numai dup returnarea 2umei reprezent1nd de2pgubirea primit/ actualizat cu indicele de in'la3ie. +2 4n cazul n care imobilul a 'o2t v1ndut cu re2pectarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ per2oana ndrept3it are dreptul numai la m2uri reparatorii prin ec9ivalent pentru valoarea de pia3 core2punztoare a ntregului imobil/ teren 0i con2truc3ii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. Bac per2oanele ndrept3ite au primit de2pgubiri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ ele au dreptul la di'eren3a dintre valoarea nca2at/ actualizat cu indicele in'la3iei/ 0i valoarea core2punztoare de pia3 a imobilului. +21 4n cazul n care imobilul a 'o2t v1ndut cu re2pectarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ c9iria0ii care au cumprat cu bun credin3 imobilele n care locuiau 0i ale cror contracte de v1nzare cumprare au 'o2t de2'iin3ate/ 'ie ca urmare a unei ac3iuni n anulare/ 'ie ca urmare a unei ac3iuni n revendicare/ prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile/ au dreptul la a2igurarea cu prioritate a unei locuin3e din 'ondurile de locuin3e ge2tionate de con2iliile locale 0i/2au de +ini2terul Bezvoltrii =egionale 0i #uri2mului. +22 .er2oanele prevzute la alin. 5216 au dreptul de a locui cu c9irie n ace2te imobile 0i de a le cumpra/ 2uma pe care au pltit o pentru cumprarea imobilului na3ionalizat 0i care ulterior a 'o2t re2tituit proprietarului con2tituindu 2e/ prin actualizare la nivelul pie3ei/ avan2 la noul imobil. +23 .1n la realizarea ace2tor locuin3e/ c9iria0ii evacua3i pot bene'icia de atribuirea cu c9irie a unor locuin3e din 'ondul de imobile di2ponibil a'lat n proprietatea 2au n admini2trarea =egiei &utonome

<&dmini2tra3ia .atrimoniului .rotocolului de Ctat<. @9iria pentru ace2te locuin3e va 'i 2tabilit potrivit prevederilor ,rdonan3ei de urgen3 a *uvernului nr. !0/1999 privind protec3ia c9iria0ilor 0i 2tabilirea c9iriei pentru 2pa3iile cu de2tina3ia de locuin3e/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 2!1/2001/ cu modi'icrile ulterioare. +3 4n cazurile prevzute la alin. 526 m2urile reparatorii prin ec9ivalent con2tau n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu acordul per2oanei ndrept3ite/ 2au de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. +! .er2oanele ndrept3ite care nu au 'ormulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995/ precum 0i cele ale cror cereri au 'o2t re2pin2e ori nu au 'o2t 2olu3ionate p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi au dreptul de a 'ormula o a2emenea cerere n condi3iile prezentei legi. +# 4n 2itua3ia imobilelor prevzute la alin. 526/ m2urile reparatorii n ec9ivalent 2e acord 2au/ dup caz/ 2e propun prin di2pozi3ia motivat a primarului/ re2pectiv a primarului general al municipiului Eucure0ti. 8orme metodologice( 20.1. Bac imobilul 5apartament 2au unitate locativ6 care 'ace obiectul noti'icrii nu a 'o2t v1ndut p1n la data intrrii n vigoare a legii/ re2pectiv p1n la data de 14 'ebruarie 2001/ 'iind liber 2au ocupat de c9iria0i/ ace2ta 2e va re2titui 'o0tilor proprietari 2au 2ucce2orilor ace2tora. =e2tituirea n natur e2te condi3ionat de returnarea 2umei reprezent1nd de2pgubirile nca2ate potrivit Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ actualizat cu indicele de in'la3ie. @alculul actualizrii 2e va 'ace prin aplicarea indicelui de in'la3ie comunicat de entitatea na3ional din domeniul 2tati2ticii/ a'erent perioadei re2pective 52e va avea n vedere anul nca2rii e'ective a de2pgubirii 0i anul rambur2rii ace2teia6. Cuma rezultat 2e va vr2a n contul de2c9i2 la #rezoreria Ctatului prin ,rdinul mini2trului 'inan3elor publice nr. 19'/2003 pentru 2tabilirea contului n care 2e nca2eaz de2pgubirile re2tituite la valoarea actualizat/ con'orm Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie 1945 22 decembrie 19!9. """"""""""" .ct. 20.1 a 'o2t modi'icat prin art. ;/ pct. 5 din ).*. nr. 923/2010. 20.2. Bac imobilul 5apartament 2au unitate locativ6 care 'ace obiectul noti'icrii a 'o2t v1ndut/ cu re2pectarea di2pozi3iilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ p1n la data intrrii n vigoare a legii/ per2oana ndrept3it are dreptul numai la m2uri reparatorii prin ec9ivalent core2punztoare valorii de pia3 a ntregului imobil/ teren 0i con2truc3ii/ 2tabilit potrivit 2tandardelor interna3ionale de evaluare. Bac per2oanele ndrept3ite au nca2at de2pgubiri potrivit Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ ace2tea au dreptul la m2uri reparatorii reprezent1nd di'eren3a dintre valoarea actualizat cu indicele in'la3iei a de2pgubirii nca2ate e'ectiv 0i valoarea core2punztoare de pia3 a imobilului nere2tituit 5terenul 0i partea de con2truc3ie nere2tituit6. +2urile reparatorii pot con2ta n( a compen2area cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii> ori $ de2pgubiri acordate n condi3iile prevzute la titlul :;; K=egimul 2tabilirii 0i pl3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuzivL din Legea nr. 2!"/200#/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. """"""""""" .ct. 20.2 a 'o2t modi'icat prin art. ;/ pct. 5 din ).*. nr. 923/2010. 20.3. .revederea alin. 546 al art. 20 din lege are 2emni'ica3ia acordrii bene'iciului noii legi de re2tituire 0i per2oanelor care/ din diver2e motive/ nu au 'ormulat cereri potrivit Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. Colu3ionarea ace2tor noti'icri 2e va 'ace cu re2pectarea drepturilor dob1nditorilor ulteriori. 4n cazul n care per2oana ndrept3it 5care a 'cut noti'icarea6 a 'ormulat o ac3iune n ju2ti3ie pentru anularea 2au con2tatarea nulit3ii actelor de n2trinare 0i a n0tiin3at de2pre acea2t conduit unitatea de3intoare/ 2e va proceda/ potrivit art. 46 alin. 526 din lege/ la 2u2pendarea procedurii admini2trative. 20.!. @azuri po2ibile 0i recomandri de 2olu3ionare(

4n cazul n care imobilul cuprinde mai multe unit3i locative 5apartamente6/ dintre care unul 2 a re2tituit proprietarului potrivit Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ iar pentru re2tul 2 au acordat de2pgubiri care au 'o2t nca2ate 0i totodat 2 a 'ormulat cerere de re2tituire n natur de ctre 'o2tul proprietar al unit3ilor locative nev1ndute din acela0i imobil/ potrivit legii/ re2tituirea ace2tora e2te condi3ionat numai de rambur2area cotei de de2pgubire a'erente apartamentelor ce 2e vor re2titui n natur. A$emplu( un imobil cu 6 apartamente de valoare egal/ dintre care unul a 'o2t re2tituit proprietarului/ dou au 'o2t n2trinate ctre c9iria0i/ % 2unt ocupate de c9iria0i 5deci 2unt re2tituibile n natur6. .entru cele 5 apartamente 'o2tul proprietar a primit 2uma de 500.000.000 lei n anul 1996. .roprietarul 2olicit/ n cadrul legii/ re2tituirea n natur a celor % apartamente nev1ndute. .entru a bene'icia de re2tituirea n natur proprietarul noti'icator va trebui 2 returneze o 2um de bani reprezent1nd cota a'erent celor % apartamente pentru care 2 au primit de2pgubiri 0i care/ n temeiul noii legi/ 2unt re2tituibile n natur/ re2pectiv 2uma de %00.000.000 lei/ 2um care va trebui actualizat cu indicele de in'la3ie. .entru a 'ace aplicarea tezei a doua a alin. 526 al art. 20/ 2uma primit cu titlu de de2pgubire/ rma2 ca urmare a returnrii cotei a'erente celor % imobile re2tituite n natur/ 2e va actualiza cu indicele de in'la3ie 0i 2e va deduce din valoarea de pia3 core2punztoare a imobilului 5valoarea imobilului e2te de 'apt valoarea de pia3 a celor dou imobile v1ndute potrivit Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ 0i a terenului a'erent ace2tora6/ iar pentru 2uma a2t'el rezultat 2e vor acorda m2urile reparatorii e$pre2 indicate de lege( a compen2area cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii> 2au $ acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 5titlul :;; din Legea nr. 247/2005/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare6. &rt. 21 din lege( +1 ;mobilele terenuri 0i con2truc3ii preluate n mod abuziv/ indi'erent de de2tina3ie/ care 2unt de3inute la data intrrii n vigoare a prezentei legi de o regie autonom/ o 2ocietate 2au companie na3ional/ o 2ocietate comercial la care 2tatul 2au o autoritate a admini2tra3iei publice centrale 2au locale e2te ac3ionar ori a2ociat majoritar/ de o organiza3ie cooperati2t 2au de orice alt per2oan juridic de drept public/ vor 'i re2tituite per2oanei ndrept3ite/ n natur/ prin decizie 2au/ dup caz/ prin di2pozi3ie motivat a organelor de conducere ale unit3ii de3intoare. +2 .revederile alin. 516 2unt aplicabile 0i n cazul n care 2tatul 2au o autoritate public central 2au local ori o organiza3ie cooperati2t e2te ac3ionar 2au a2ociat minoritar al unit3ii care de3ine imobilul/ dac valoarea ac3iunilor 2au pr3ilor 2ociale de3inute e2te mai mare 2au egal cu valoarea core2punztoare a imobilului a crui re2tituire n natur e2te cerut. +3 Bup emiterea deciziei de re2tituire n natur a imobilelor/ organele de conducere ale 2ociet3ilor comerciale prevzute la alin. 516 0i 526 vor proceda/ potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 2ociet3ile comerciale/ republicat/ la reducerea capitalului 2ocial cu valoarea bunului imobil re2tituit 0i la recalcularea patrimoniului. @ota de participa3ie a 2tatului 2au a autorit3ii admini2tra3iei publice ori/ dup caz/ a organiza3iei cooperati2te 2e va diminua n mod core2punztor cu valoarea bunului imobil re2tituit. +! 4n cazul imobilelor de3inute de unit3ile admini2trativ teritoriale re2tituirea n natur 2au prin ec9ivalent ctre per2oana ndrept3it 2e 'ace prin di2pozi3ia motivat a primarilor/ re2pectiv a primarului general al municipiului Eucure0ti/ ori/ dup caz/ a pre0edintelui con2iliului jude3ean. +# Cub 2anc3iunea nulit3ii ab2olute/ p1n la 2olu3ionarea procedurilor admini2trative 0i/ dup caz/ judiciare/ generate de prezenta lege/ e2te interzi2 n2trinarea/ conce2ionarea/ loca3ia de ge2tiune/ a2ocierea n participa3iune/ ipotecarea/ loca3iunea/ precum 0i orice nc9iriere 2au 2ubnc9iriere n bene'iciul unui nou c9iria0/ 2c9imbarea de2tina3iei/ grevarea 2ub orice 'orm a bunurilor imobile terenuri 0i/2au con2truc3ii noti'icate potrivit prevederilor prezentei legi. 8orme metodologice( 21.1. .revederea alin. 516 al art. 21 din lege are 2emni'ica3ii juridice multiple/ re2pectiv( a 2tatueaz indi2ponibilizarea imobilelor re2tituibile pe calea prevzut de lege cu privire la orice alte proceduri legale care tind 2 n2trineze imobilul re2pectiv ctre alte per2oane/ altele dec1t cele ndrept3ite potrivit legii> ca atare/ 2unt nlturate de la aplicare cu privire la ace2te bunuri prevederile Legii nr. &!/199# 2au ale Legii nr. 21%/199!/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare>

$ indi2ponibilizarea re2pectiv opereaz ncep1nd cu data de 14 'ebruarie 2001/ c9iar dac noti'icarea a 'o2t 'cut la o dat ulterioar> c indi2ponibilizarea ace2tor bunuri are drept 2cop primordial ndeplinirea obliga3iei de re2tituire n natur ctre adevratul proprietar> d n cazul n care unitatea de3intoare e2te regie autonom/ 2ocietate 2au companie na3ional/ 2ocietate comercial la care 2tatul 2au o autoritate a admini2tra3iei publice centrale ori locale e2te ac3ionar 2au a2ociat majoritar ori organiza3ie cooperati2t 2au orice alt per2oan juridic de drept public 5entit3i de drept public mini2tere/ pre'ecturi/ &gen3ia Bomeniilor Ctatului 0i altele a2emenea6 0i re2tituirea n natur e2te po2ibil potrivit legii/ acea2t m2ur e2te obligatorie/ obliga3ia legal de re2tituire preval1nd a2upra oricrei alte op3iuni a de3intorului bunului imobil 2olicitat> e 2ociet3ile comerciale privatizate integral 2au cele con2tituite din ini3iativ privat/ care au dob1ndit a2t'el de bunuri dup privatizare 2au/ dup caz/ dup n'iin3area lor/ nu 2unt entit3i nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor. 21.2. =e2tituirea n natur 2e 'ace n toate cazurile prin decizie/di2pozi3ie motivat a organelor de conducere ale unit3ii de3intoare. Becizia/di2pozi3ia va cuprinde detaliat motivele care au 2tat la baza 'undamentrii deciziei 5inclu2iv ncadrarea n prevederile art. 2 din lege6. 21.3. ,rgane de conducere n2eamn( a pentru regii autonome con2iliul de admini2tra3ie 2au directorul e$ecutiv/ dac i 2 au acordat puteri 2peciale n ace2t 2en2> $ pentru 2ociet3i comerciale la care 2tatul 2au o autoritate a admini2tra3iei publice centrale 2au locale e2te ac3ionar ori a2ociat majoritar con2iliul de admini2tra3ie 2au admini2tratorul/ n cazul n care admini2tra3ia 2ociet3ii e2te n 2i2tem unitar/ 2au/ dup caz/ directoratul 0i con2iliul de 2upraveg9ere/ n cazul n care admini2tra3ia 2ociet3ii e2te n 2i2tem duali2t. 4n cazul n care valoarea bunului imobil re2tituit dep0e0te jumtate din valoarea contabil a activelor 2ociet3ii la data re2tituirii/ re2tituirea n natur 2e va di2pune cu aprobarea adunrii generale e$traordinare a ac3ionarilor/ dat n condi3iile prevzute de art. 115 din Legea nr. 31/1990 privind 2ociet3ile comerciale/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> c pentru organiza3iile cooperati2te adunarea membrilor 2au admini2tratorul/ dac i 2 au acordat puteri 2peciale n ace2t 2en2> d pentru in2titu3ii publice conductorul ale2 2au numit al ace2teia/ care are competen3a de a angaja patrimonial in2titu3ia. 4n cazul 2ociet3ilor comerciale a'late n procedura 'alimentului/ av1nd n vedere c/ potrivit legii/ de2c9iderea procedurii 'alimentului ridic debitorului dreptul de a 0i admini2tra bunurile din avere 0i de a di2pune de ele/ decizia de re2tituire n natur 2au/ dup caz/ n ec9ivalent revine entit3ilor care conduc activitatea debitorului a'lat n ncetare de pl3i/ 0i anume lic9idatorului/ controlul a2upra activit3ii ace2tuia din urm e$ercit1ndu 2e de ctre judectorul 2indic. 21.!. Becizia/di2pozi3ia motivat di2pu2 de un organ de conducere ierar9ic in'erior unui alt organ de conducere din cadrul unit3ii de3intoare poate 'i revocat de ace2ta din urm n virtutea plenitudinii de competen3 2peci'ice 2itua3iei juridice a unit3ii de3intoare 5pentru 2ociet3i comerciale Legea nr. %1/1990/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i 2tatutele aprobate> pentru regii autonome Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unit3ilor economice de 2tat ca regii autonome 0i 2ociet3i comerciale/ cu modi'icrile ulterioare/ 0i 2tatutele aprobate etc.6. 21.#. 4n cazul n care entitatea obligat la re2tituire e2te unitatea admini2trativ teritorial/ organul de conducere abilitat e$pre2 de lege Ialin. 546 al art. 21 din legeJ e2te primarul/ re2pectiv primarul general al municipiului Eucure0ti/ ori/ dup caz/ pre0edintele con2iliului jude3ean. &v1ndu 2e n vedere acea2t precizare e$pre2 a legiuitorului/ rezult c nu e2te nece2ar o aprobare prealabil 2au ulterioar a re2tituirii de ctre con2iliul local 52au/ dup caz/ general6 ori jude3ean/ re2pon2abilitatea aplicrii legii apar3in1nd n totalitate primarului ori pre0edintelui con2iliului jude3ean. @u toate ace2tea/ 2e recomand ca deciziile de re2tituire 2 'ie prezentate 2pre in'ormare con2iliului local 52au/ dup caz/ general6 ori jude3ean n vederea a2igurrii tran2paren3ei actului decizional. 21.&. ;n2titu3ia pre'ectului va e$ercita controlul de legalitate a2upra di2pozi3iilor de re2tituire emi2e de primari 0i de pre0edin3ii con2iliilor jude3ene/ iar n cazul n care 2e apreciaz c ace2tea au 'o2t ilegale 5de e$emplu/ n cazul n care 2e re2tituie n natur un imobil pentru care nu 2 a 'cut dovada dreptului de proprietate 2au noti'icatorul nu 'ace dovada calit3ii de mo0tenitor al 'o2tului proprietar6/ vor 'i conte2tate pe calea contencio2ului admini2trativ n temeiul Legii nr. 3!0/200! privind pre'ectul 0i in2titu3ia pre'ectului/

cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i al Legii contencio2ul admini2trativ nr. ##!/200!/ cu modi'icrile ulterioare. 21.". ,bliga3ia de re2tituire n natur intervine 0i n cazul n care cota minoritar de capital de3inut de 2tat 2au de alt in2titu3ie public acoper valoarea imobilului noti'icat. 4n ace2t caz elementul de re'erin3 e2te valoarea de nregi2trare n activul patrimonial al unit3ii de3intoare de la data intrrii n vigoare a legii. .entru 2tabilirea competen3ei de 2olu3ionare a cererii de re2tituire/ 2ocietatea comercial de3intoare e2te obligat a comunica/ at1t 2olicitantului/ c1t 0i entit3ii implicate n privatizare/ in'orma3ii privind valoarea de nregi2trare a bunului imobil 2olicitat n activul patrimonial al 2ociet3ii de la data intrrii n vigoare a legii. ,bliga3ia legal de re2tituire n natur prevaleaz a2upra oricrei alte op3iuni a entit3ii noti'icate. Bup emiterea deciziei de re2tituire/ 2ocietatea comercial/ prin organele 2ale de conducere/ are obliga3ia de a proceda potrivit art. 69 din Legea nr. %1/1990/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ la reducerea capitalului 2ocial cu valoarea bunului imobil re2tituit. .entru a decide reducerea capitalului 2ocial/ con2iliul de admini2tra3ie/ re2pectiv directoratul/ va convoca adunarea general e$traordinar potrivit art. 117 din Legea nr. %1/1990/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. ,bliga3ia 2tabilirii valorii imobilului revine organelor de conducere ale unit3ii de3intoare/ cota de participa3ie a 2tatului 2au a autorit3ii admini2tra3iei publice diminu1ndu 2e cu valoarea bunului imobil re2tituit. 21.'. .otrivit alin. 5%6 al art. 21 din lege/ reducerea capitalului 2ocial va opera 0i n cazul n care 2tatul e2te ac3ionar majoritar. &rt. 22 din lege( +1 .er2oana ndrept3it va noti'ica n termen de 6 luni?6 de la data intrrii n vigoare a prezentei legi per2oana juridic de3intoare/ 2olicit1nd re2tituirea n natur a imobilului. 4n cazul n care 2unt 2olicitate mai multe imobile/ 2e va 'ace c1te o noti'icare pentru 'iecare imobil. +2 8oti'icarea va cuprinde denumirea 0i adre2a per2oanei noti'icate/ elementele de identi'icare a per2oanei ndrept3ite/ elementele de identi'icare a bunului imobil 2olicitat/ precum 0i valoarea e2timat a ace2tuia. +3 8oti'icarea va 'i comunicat prin e$ecutorul judectore2c de pe l1ng judectoria n a crei circum2crip3ie teritorial 2e a'l imobilul 2olicitat 2au n a crei circum2crip3ie 0i are 2ediul per2oana juridic de3intoare a imobilului. A$ecutorul judectore2c va nregi2tra noti'icarea 0i o va comunica per2oanei noti'icate n termen de 7 zile de la data nregi2trrii. +! 8oti'icarea nregi2trat 'ace dovada deplin n 'a3a oricror autorit3i/ per2oane 'izice 2au juridice/ a re2pectrii termenului prevzut la alin. 516/ c9iar dac a 'o2t adre2at altei unit3i dec1t cea care de3ine imobilul. +# 8ere2pectarea termenului de 6 luni?6 prevzut pentru trimiterea noti'icrii atrage pierderea dreptului de a 2olicita n ju2ti3ie m2uri reparatorii n natur 2au prin ec9ivalent. """"""""""" ( #ermenul de 6 luni a 'o2t prelungit 2ucce2iv prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 109/2001 0i prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 145/2001. 8orme metodologice( 22.1. A).nd /n )edere c %a0a de12nerii noti%icrilor 3-a con32mat4 rm.n de1lin )ala$ile normele de recomandare 1re)02te la ca1. I5 din normele metodologice a1ro$ate 1rin 6otr.rea 72)ern2l2i nr. &1!/2001. 8n com1letare 3e ad2c 2rmtoarele 1reci0ri9 a /n ca02l /n care noti%icarea 3-a %c2t 1rin intermedi2l 2n2i e:ec2tor ;2dectore3c c2 /nclcarea com1eten*ei teritoriale4 3e )a con3idera c noti%icarea 3-a %c2t tot2<i legal +1re)alea0 1rinci1i2l reali0rii dre1t2l2i /n ra1ort de cel al re31ectrii 1roced2rii = $ de a3emenea4 /n ca02l /n care noti%icarea 3-a %c2t /n $loc 1entr2 mai m2lte imo$ile din aceea<i localitate4 2rmea0 a 3e con3idera c noti%icarea 3-a %c2t 1entr2 %iecare imo$il4 di3;2ng.nd2-3e %iecare ca0. &rt. 2% din lege( &ctele doveditoare ale dreptului de proprietate ori/ dup caz/ ale calit3ii de a2ociat 2au ac3ionar al per2oanei juridice/ precum 0i/ n cazul mo0tenitorilor/ cele care ate2t acea2t calitate 0i/ dup caz/

n2cri2urile care de2criu con2truc3ia demolat 0i orice alte n2cri2uri nece2are evalurii preten3iilor de re2tituire decurg1nd din prezenta lege/ pot 'i depu2e p1n la data 2olu3ionrii noti'icrii. 8orme metodologice( 23.1. .rin acte doveditoare 2e n3elege( a orice acte juridice tran2lative de proprietate/ care ate2t de3inerea propriet3ii de ctre o per2oan 'izic 2au juridic 5act de v1nzare cumprare/ tranzac3ie/ dona3ie/ e$tra2 carte 'unciar/ act 2ub 2emntur privat nc9eiat nainte de intrarea n vigoare a Becretului nr. 221/1950 privitor la mpr3eala 2au n2trinarea terenurilor cu 2au 'r con2truc3iuni 0i la interzicerea con2truirii 'r autorizare 0i n m2ura n care ace2ta 2e coroboreaz cu alte n2cri2uri 0i altele a2emenea6> $ actele juridice care ate2t calitatea de mo0tenitor 5certi'icat de mo0tenitor 2au de calitate de mo0tenitor/ acte de 2tare civil care ate2t rudenia 2au 'ilia3ia cu titularul ini3ial al dreptului de proprietate/ te2tament n2o3it de certi'icat de mo0tenitor 2au de calitate de mo0tenitor6> c orice acte juridice 2au 2u23ineri care permit ncadrarea prelurii ca 'iind abuziv Icazurile prevzute la art. 2 alin. 516 din legeJ> n cazul e$proprierii prevzute la art. 11 din lege/ 2unt 2u'iciente prezentarea actului de e$propriere 0i/ dup caz/ prezentarea proce2ului verbal nc9eiat cu acea2t ocazie ori a acordului la e$propriere> d orice acte ;2ridice care ate3t de*inerea 1ro1riet*ii de ctre 1er3oana /ndre1t*it 3a2 a3cendent2l/te3tator2l ace3teia la data 1rel2rii a$20i)e 5e$tra2 carte 'unciar/ i2toric de rol 'i2cal/ proce2 verbal ntocmit cu ocazia prelurii/ orice act eman1nd de la o autoritate din perioada re2pectiv/ care ate2t direct 2au indirect 'aptul c bunul re2pectiv apar3inea per2oanei re2pective> pentru mediul rural e$tra2 de pe regi2trul agricol6> e n cazul n care con2truc3ia a 'o2t demolat/ orice act juridic care de2crie con2truc3ia demolat> % e$pertize judiciare 2au e$trajudiciare de care per2oana ndrept3it n3elege 2 2e prevaleze n 2u23inerea cererii 2ale> g orice alte n2cri2uri pe care per2oana ndrept3it n3elege 2 le 'olo2ea2c n dovedirea cererii 2ale> - declara3ii notariale date de per2oana care 2e pretinde ndrept3it/ pe propria r2pundere/ 0i care 2unt 2olicitate de unitatea de3intoare 2au de entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii n 2copul 'undamentrii deciziei. 23.2. Ce admit numai copii legalizate 2au certi'icate de pe actele doveditoare re'eritoare la proprietate 0i la calitatea de mo0tenitor. 23.3. 4n cazul n care actele doveditoare re'eritoare la proprietate 0i la calitatea de mo0tenitor 2unt prezentate n 'otocopii/ 2e va 2olicita peten3ilor 0i prezentarea originalelor 2au duplicatelor/ n vederea veri'icrii 0i certi'icrii ace2tora de ctre 2alaria3ii entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii. 23.!. 4n cazuri deo2ebite 2e pot 2olicita 0i declara3ii notariale date de per2oane n via3/ care ate2t anumite 2itua3ii n legtur cu imobilul noti'icat 0i care pot contribui la 'undamentarea deciziei. &rt. 24 din lege( +1 4n ab2en3a unor probe contrare/ e$i2ten3a 0i/ dup caz/ ntinderea dreptului de proprietate/ 2e prezum a 'i cea recuno2cut n actul normativ 2au de autoritate prin care 2 a di2pu2 m2ura prelurii abuzive 2au 2 a pu2 n e$ecutare m2ura prelurii abuzive. +2 4n aplicarea prevederilor alin. 516 0i n ab2en3a unor probe contrare/ per2oana individualizat n actul normativ 2au de autoritate prin care 2 a di2pu2 2au/ dup caz/ 2 a pu2 n e$ecutare m2ura prelurii abuzive e2te pre2upu2 c de3ine imobilul 2ub nume de proprietar. 8orme metodologice( 2!.1. 4n2cri2urile men3ionate la art. 24 alin. 516 din lege 2unt con2iderate acte doveditoare ale dreptului de proprietate. 2!.2. &plicarea prevederilor art. 24 din lege opereaz numai n ab2en3a unor probe contrare/ 'apt ce implic/ pe de o parte/ condi3ia ob3inerii de ctre 2olicitant a nega3iilor re'eritoare la actele de proprietate/ ob3inute ca urmare a cererilor adre2ate &r9ivelor 8a3ionale 0i primriei n a crei raz e2te 2ituat imobilul revendicat/ dublate de depunerea unei declara3ii ologra'e/ prin care 2olicitantul declar pe propria r2pundere c nu mai de3ine alte n2cri2uri/ 0i/ pe de alt parte/ coroborarea in'orma3iilor 'urnizate de actele normative 2au de autoritate/ prin care 2 a di2pu2 2au/ dup caz/ 2 a pu2 n aplicare m2ura prelurii abuzive/ cu celelalte in'orma3ii a'late la do2arul de re2tituire.

&rt. 25 din lege( +1 4n termen de 60 de zile de la nregi2trarea noti'icrii 2au/ dup caz/ de la data depunerii actelor doveditoare potrivit art. 2% unitatea de3intoare e2te obligat 2 2e pronun3e/ prin decizie 2au/ dup caz/ prin di2pozi3ie motivat/ a2upra cererii de re2tituire n natur. +2 .er2oana ndrept3it are dreptul 2 2u23in n 'a3a organelor de conducere ale unit3ii de3intoare cererea de re2tituire n natur. 4n ace2t 2cop ea va 'i invitat n 2cri2/ n timp util/ 2 ia parte la lucrrile organului de conducere al unit3ii de3intoare. +3 Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat 2e comunic per2oanei ndrept3ite n termen de cel mult 10 zile de la data adoptrii. +! Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia de aprobare a re2tituirii n natur a imobilului 'ace dovada propriet3ii per2oanei ndrept3ite a2upra ace2tuia/ are 'or3a probant a unui n2cri2 autentic 0i con2tituie titlu e$ecutoriu pentru punerea n po2e2ie/ dup ndeplinirea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar. +# .roprietarii crora/ prin procedurile admini2trative prevzute de prezenta lege/ le au 'o2t re2tituite n natur imobilele 2olicitate vor nc9eia cu de3intorii actuali ai ace2tora un protocol de predare preluare/ n mod obligatoriu/ n termen de %0 de zile de la data rm1nerii de'initive a deciziei/di2pozi3iei de re2tituire/ termen dup care/ dac protocolul nu a 'o2t 2emnat/ 2e va nc9eia n prezen3a e$ecutorului judectore2c un proce2 verbal de con2tatare unilateral a prelurii imobilului. +& Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia prevzut la alin. 546 trebuie pu2 n e$ecutare n termen de % ani de la data primirii ei de ctre per2oana ndrept3it. +" .revederile alin. 516 566 2unt aplicabile 0i di2pozi3iilor emi2e de primari ori/ dup caz/ de pre0edin3ii con2iliilor jude3ene potrivit art. 21 alin. 546. 8orme metodologice( 2#.1. #ermenul de 60 de zile pentru ndeplinirea obliga3iei unit3ii de3intoare de a 2e pronun3a a2upra cererii de re2tituire poate avea dou date de re'erin3( %ie data de12nerii noti%icrii/ 'ie data depunerii actelor doveditoare. 4n cazul n care 1er3oana /ndre1t*it a depu2 odat cu noti'icarea toate actele de care acea2ta n3elege 2 2e prevaleze pentru dovedirea cererii de re2tituire/ termenul de 60 de zile curge de la data depunerii noti'icrii. 4n2/ n cazul n care odat cu noti'icarea nu 2 au depu2 acte doveditoare/ termenul re2pectiv va curge de la data depunerii ace2tora. 4n cazul n care per2oana ndrept3it a depu2 toate actele doveditoare pe care le po2ed 0i totodat a 'cut precizarea c nu mai de3ine alte probe/ unitatea de3intoare e2te obligat 2 2e pronun3e numai pe baza ace2tora/ n termen de 60 de zile. #ermenul pentru ndeplinirea obliga3iei re2pective 2e poate proroga cu acordul e$pre2 2au tacit al per2oanei ndrept3ite/ dac unitatea de3intoare/ n urma analizei actelor doveditoare deja depu2e/ comunic celeilalte pr3i/ n intervalul de 60 de zile/ 'aptul c documenta3ia depu2 e2te in2u'icient pentru 'undamentarea deciziei de re2tituire. .entru a avea bene'iciul ace2tei prorogri e2te nece2ar n2 ca unitatea de3intoare 2 comunice n 2cri2 per2oanei ndrept3ite 'aptul c 'undamentarea 0i emiterea deciziei de re2tituire 2unt condi3ionate de depunerea probelor 2olicitate. Bepunerea actelor 2olicitate 2au comunicarea 'aptului c per2oana ndrept3it nu po2ed actele re2pective are 2emni'ica3ia acceptrii prorogrii termenului re2pectiv 5n acea2t ipotez termenul curge de la depunerea actelor 2olicitate 2au/ dup caz/ de la data comunicrii r2pun2ului6. 2#.2. 4n cazul n care/ dup comunicarea unit3ii de3intoare/ per2oana ndrept3it e2te pa2iv 5deci nu comunic niciun r2pun26/ pa2ivitatea ace2teia poate 'i apreciat ca acceptare tacit. &cceptarea unei prorogri tacite 2e poate ob3ine 0i cu ocazia ndeplinirii procedurii prevzute la art. 25 alin. 526 din lege 5invitarea per2oanei ndrept3ite cu ocazia dezbaterii cererii re2pective6/ 'iind nece2ar ca n proce2ul verbal ntocmit cu ace2t prilej 2 2e 'ac men3iune de2pre nece2itatea completrii materialului probator 5proce2ul verbal 2e va 2emna 0i de per2oana invitat6. 4n cazul n care n2 per2oana ndrept3it creia i 2 a 2olicitat completarea materialului probator comunic n mod e$pre2 2au pretinde n cadrul procedurii prevzute la alin. 526 al art. 25 din lege c nu po2ed 2au c i e2te impo2ibil 2 procure re2pectivele acte doveditoare/ termenul de 60 de zile curge de la data ace2tei ultime comunicri 2au/ dup caz/ de la data con2emnrii 2itua3iei re2pective n proce2ul verbal. Bac per2oana ndrept3it/ de0i invitat/ nu 2e prezint la dezbaterea cererii de re2tituire/ e2te nece2ar a 2e 'ace comunicarea re2pectiv n 2cri2. 2#.3. Bi2pozi3iile alin. 546 0i 566 ale art. 25 din lege con2acr regimul comple$ al di2pozi3iei de aprobare a re2tituirii n natur(

- e2te a2imilat n2cri2ului 2ub 'orm autentic> - con2tituie actul juridic de baz pentru e'ectuarea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar 5de aceea e2te nece2ar ca di2pozi3ia/decizia de re2tituire 2 cuprind datele de identi'icare a noului proprietar/ a imobilului re2tituit/ cu 2upra'e3ele con2truite/ terenul a'erent 0i vecint3ile6> - con2tituie titlu e$ecutoriu/ dup ndeplinirea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar. 2#.!. 4n cazul n care ntre 2upra'a3a terenului 2olicitat 0i a celui re2tituit e$i2t di'eren3e n minu2 rezultate din men3inerea n proprietate public a unor 2upra'e3e cu a'ecta3iune legal 2pecial 5zone de protec3ie 2au acce2 pentru linii de nalt ten2iune/ conducte magi2trale 0i altele a2emenea6/ decizia/di2pozi3ia de re2tituire va 'ace re'erire la ace2te 2ervitu3i legale 0i totodat va 'i n2o3it de o 2c9i3 a terenului re2tituit. 2#.#. Bi2pozi3ia de re2tituire n ec9ivalent poate 'i 0i 2ub 'orma compen2rii cu un alt imobil n ec9ivalent/ caz n care decizia/di2pozi3ia de aprobare a re2tituirii prin compen2are cu un alt imobil are acela0i regim cu cel prevzut la alin. 546 0i 566 ale art. 25 din lege. 2#.&. Bi2pozi3ia de aprobare a re2tituirii n natur e2te un act admini2trativ de putere care ate2t re2tituirea propriet3ii 0i care/ odat ndeplinite 'ormalit3ile de publicitate imobiliar/ 2e con2olideaz ca titlu de proprietate 2upu2 regulilor prevzute de dreptul comun 5devine act de proprietate n 2en2ul prevederilor @odului civil6. 2#.". Bup e'ectuarea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar de ctre noul proprietar/ di2pozi3ia de aprobare a re2tituirii n natur nu mai poate 'i revocat de entitatea care a di2pu2 o. &rt. 26 din lege( +1 Bac re2tituirea n natur nu e2te po2ibil/ de3intorul imobilului 2au/ dup caz/ entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii e2te obligat ca/ prin decizie 2au/ dup caz/ prin di2pozi3ie motivat/ n termenul prevzut la art. 25 alin. 516/ 2 acorde per2oanei ndrept3ite n compen2are alte bunuri 2au 2ervicii ori 2 propun acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv/ n 2itua3iile n care m2ura compen2rii nu e2te po2ibil 2au acea2ta nu e2te acceptat de per2oana ndrept3it. +2 Bi2pozi3iile alin. 516 2unt aplicabile 0i n cazul imobilelor n2trinate de per2oanele juridice prevzute la art. 21 alin. 516/ 526 0i 546. +3 Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat de re2pingere a noti'icrii 2au a cererii de re2tituire n natur poate 'i atacat de per2oana care 2e pretinde ndrept3it la 2ec3ia civil a tribunalului n a crui circum2crip3ie 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare 2au/ dup caz/ al entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii/ n termen de %0 de zile de la comunicare. +! 4n cazul n care di2pozi3ia motivat de 2olu3ionare a cererii de re2tituire n natur e2te atacat n ju2ti3ie de per2oana ndrept3it/ n 'unc3ie de probele de la do2ar/ entitatea care a emi2 di2pozi3ia va adopta o pozi3ie proce2ual raportat la ace2tea. Be a2emenea/ entitatea care a emi2 di2pozi3ia va decide/ motivat/ de la caz la caz/ dac va e$ercita cile de atac prevzute de lege/ n cazul 2olu3iilor date de in2tan3ele de judecat. +# Bac o'erta acceptat con2t n bunuri imobile/ 2unt aplicabile prevederile art. 25 alin. 546. +& Bac o'erta acceptat con2t n bunuri mobile 2au 2ervicii/ 2unt aplicabile di2pozi3iile dreptului comun n materie/ dup caz. 8orme metodologice( 2&.1. 4n virtutea prevederii art. 26 alin. 516 din lege/ unit3ii de3intoare a imobilului impo2ibil de re2tituit n natur 2au/ dup caz/ entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrii i revine obliga3ia ca prin decizie/di2pozi3ie motivat 2 acorde per2oanei ndrept3ite n compen2are alte bunuri 2au 2ervicii ori 2 propun acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. Amiterea deciziei/di2pozi3iei motivate trebuie 'cut n termen de 60 de zile de la data depunerii actelor doveditoare. .entru 2olu3ionarea corect a noti'icrii 0i aprecierea ndeplinirii obliga3iei legale de a 'ace 5de a emite actul re2pectiv6 2e vor avea n vedere prevederile pct. 2% 0i 25 din prezentele norme metodologice. 2&.2. Becizia/di2pozi3ia emi2 n temeiul art. 26 alin. 516 din lege va cuprinde/ alturi de toate datele de identi'icare a petentului 0i imobilului noti'icat/ motivarea mprejurrilor de 'apt 0i de drept care au condu2 la impo2ibilitatea re2tituirii n natur. &rt. 27 din lege(

+1 Bi2pozi3iile art. 25 2unt aplicabile 0i n 2itua3ia n care per2oana juridic noti'icat de3ine numai n parte bunurile imobile 2olicitate. 4n acea2t 2itua3ie per2oana juridic de3intoare va emite decizia motivat de retrocedare numai pentru partea din imobil pe care o de3ine. +2 .er2oana juridic noti'icat va comunica per2oanei ndrept3ite toate datele privind per2oana 'izic 2au juridic de3intoare a celeilalte pr3i din imobilul 2olicitat. #otodat va ane$a la comunicare 0i copii de pe actele de tran2'er al dreptului de proprietate 2au/ dup caz/ de admini2trare. 4n cazul n care nu de3ine ace2te date per2oana juridic noti'icat va comunica ace2t 'apt per2oanei ndrept3ite. +3 @omunicarea prevzut la alin. 526 0i/ dup caz/ actele ane$ate vor 'i tran2mi2e per2oanei ndrept3ite prin 2cri2oare recomandat cu con'irmare de primire. +! #ermenul de 6 luni?6 prevzut la art. 22 alin. 516 curge n ace2t caz de la data primirii comunicrii prevzute la alin. 5%6. +# Bi2pozi3iile alin. 526/ 5%6 0i 546 2e aplic n mod core2punztor 0i n cazul n care unitatea noti'icat nu de3ine nici mcar n parte imobilul 2olicitat/ dar comunic per2oanei ndrept3ite datele de identi'icare a unit3ii de3intoare. +& Bi2pozi3iile art. 26 2e aplic n mod core2punztor. """"""""""" ( #ermenul a 'o2t prelungit. & 2e vedea nota de 2ub2ol de la art. 22 alin. 516. 8orme metodologice( 2".1. 4n cazul n care per2oana juridic noti'icat nu de3ine bunurile imobile 2olicitate/ acea2ta va proceda la direc3ionarea noti'icrii entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea ace2teia/ 'ie unitate de3intoare a bunurilor imobile 2olicitate/ 'ie entitate nve2tit cu 2olu3ionarea ace2teia/ dup caz. 2".2. .revederile pct. 27.1 2unt aplicabile 0i n 2itua3ia n care per2oana juridic noti'icat de3ine numai n parte bunurile imobile 2olicitate/ caz n care/ dup ce va emite decizia motivat de re2tituire pentru partea de imobil pe care o de3ine/ va proceda la direc3ionarea noti'icrii unit3ii de3intoare a celeilalte pr3i din imobilul 2olicitat 2au/ dup caz/ entit3ii nve2tite cu 2olu3ionarea ace2teia. &rt. 2! din lege( +1 4n cazul n care per2oana ndrept3it nu cunoa0te de3intorul bunului imobil 2olicitat/ noti'icarea 2e va trimite primriei n a crei raz 2e a'l imobilul/ re2pectiv .rimriei +unicipiului Eucure0ti. #ermenul de 6 luni?6 prevzut la art. 22 alin. 516 curge/ dup caz/ de la data intrrii n vigoare a prezentei legi 2au de la data primirii comunicrii prevzute la art. 27 alin. 5%6. +2 4n termen de %0 de zile primria noti'icat e2te obligat 2 identi'ice unitatea de3intoare 0i 2 comunice per2oanei ndrept3ite elementele de identi'icare a ace2teia. +3 4n cazul n care unitatea de3intoare nu a 'o2t identi'icat/ per2oana ndrept3it poate c9ema n judecat 2tatul/ prin +ini2terul -inan3elor .ublice/ n termen de 90 de zile de la data la care a e$pirat termenul prevzut la alin. 516/ dac nu a primit comunicarea din partea primriei/ 2au de la data comunicrii/ 2olicit1nd re2tituirea n natur 2au/ dup caz/ m2uri reparatorii prin ec9ivalent n 'ormele prevzute de prezenta lege. """"""""""" ( #ermenul a 'o2t prelungit. & 2e vedea nota de 2ub2ol de la art. 22 alin. 516. &rt. 29 din lege( +1 .entru imobilele eviden3iate n patrimoniul unor 2ociet3i comerciale privatizate/ altele dec1t cele prevzute la art. 21 alin. 516 0i 526/ per2oanele ndrept3ite au dreptul la de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv/ core2punztoare valorii de pia3 a imobilelor 2olicitate. +2 Bi2pozi3iile alin. 516 2unt aplicabile 0i n cazul n care imobilele au 'o2t n2trinate. +3 4n 2itua3ia imobilelor prevzute la alin. 516 0i 526/ m2urile reparatorii n ec9ivalent 2e propun de ctre in2titu3ia public care e'ectueaz 2au/ dup caz/ a e'ectuat privatizarea/ di2pozi3iile art. 26 alin. 516 'iind aplicabile n mod core2punztor. +! 4n 2itua3ia bunurilor imobile preluate cu titlu valabil/ n2trinate 2ub orice 'orm din patrimoniul admini2tra3iei publice centrale 2au locale/ per2oana ndrept3it va noti'ica organele de conducere ale ace2teia. 4n ace2t caz/ m2urile reparatorii n ec9ivalent vor con2ta n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre entitatea nve2tit potrivit prezentei legi cu 2olu3ionarea noti'icrii/ cu

acordul per2oanei ndrept3ite/ 2au de2pgubiri acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. 8orme metodologice( 29.1. .revederile alin. 516 0i 526 ale art. 29 din lege vizeaz 2tabilirea regimului juridic al repara3iilor pentru cazul imobilelor 2ituate n intravilanul localit3ilor/ a'late n patrimoniul 2ociet3ilor comerciale care( a 2unt privatizate integral 2au ntr o propor3ie care nu permite aplicarea art. 21 din lege 5pentru acele 2ociet3i comerciale care mai au cote de capital neprivatizate 2unt aplicabile di2pozi3iile art. 21 din lege/ n m2ura n care valoarea imobilului re2tituibil e2te mai mic 2au egal cu valoarea cotei neprivatizate6> $ au 'cut obiectul unor proceduri de privatizare ndeplinite cu re2pectarea legii 5Legea privatizrii 2ociet3ilor comerciale nr. 5!/1991/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ Legea nr. !%/1997 pentru privatizarea 2ociet3ilor comerciale bancare la care 2tatul e2te ac3ionar/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 32/199'??6 privind privatizarea 2ociet3ilor comerciale din turi2m/ cu modi'icrile ulterioare/ ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. ''/199" privind privatizarea 2ociet3ilor comerciale/ aprobat prin Legea nr. !!/199'/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare6. """"""""""" (( ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. %2/199! a 'o2t abrogat prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 52/2001/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 175 din 6 aprilie 2001/ 0i re2pin2 prin Legea nr. 155/2001/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 1!2 din 10 aprilie 2001. 29.2. .entru 2itua3iile prevzute la alin. 516 0i 526 ale art. 29 din lege entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii 5entitatea care a 'cut privatizarea6 va emite o decizie prin care va propune acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 5titlul :;; din Legea nr. 2!"/200#/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare6. .entru 2olu3ionarea corect a noti'icrii 0i aprecierea ndeplinirii obliga3iei legale de a 'ace 5de a emite actul re2pectiv6 2e vor avea n vedere prevederile pct. 2% 0i 25 din prezentele norme metodologice. 29.3. .entru 2itua3ia prevzut la art. 29 alin. 546 din lege 2e va urma procedura prevzut anterior/ cu precizarea c m2urile reparatorii po2ibil de acordat vor con2ta n compen2area cu bunuri 2au 2ervicii ori de2pgubiri propu2e a 'i acordate n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv 5titlul :;; din Legea nr. 247/2005/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare6. &rt. %0 din lege?6 """"""""""" ( &brogat prin pct. 6 din titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/200#. &rt. %1 din lege( +1 .er2oanele artate la art. % alin. 516 lit. b6 au dreptul la de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv. +2 Be prevederile alin. 516 nu bene'iciaz per2oanele 'izice 2au juridice care au primit de2pgubiri p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi/ n condi3iile art. 5. +3 +2urile reparatorii prin ec9ivalent prevzute la alin. 516 2e vor propune/ dup 2tabilirea valorii recalculate a ac3iunilor/ prin decizia motivat a in2titu3iei publice implicate n privatizarea 2ociet3ii comerciale care a preluat patrimoniul per2oanei juridice 2au/ dup caz/ prin ordin al mini2trului 'inan3elor publice/ n cazul n care 2ocietatea comercial care a preluat patrimoniul per2oanei juridice na3ionalizate nu mai e$i2t/ nu poate 'i identi'icat/ ori nu a e$i2tat o a2emenea continuitate. +! =ecalcularea valorii ac3iunilor 2e 'ace n baza valorii activului net din ultimul bilan3 contabil/ cu utilizarea coe'icientului de actualizare 2tabilit de Eanca 8a3ional a =om1niei prin ,rdinul nr. 3 din 27 aprilie 2001/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 229 din 4 mai 2001/ 0i a indicelui in'la3iei 2tabilit de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic 0i a prevederilor Legii nr. 303/19!" pentru recalcularea patrimoniului 2ociet3ilor pe ac3iuni/ n cazul n care bilan3ul e2te anterior ace2teia.

+# 4n termen de %0 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi Eanca 8a3ional a =om1niei va 2tabili coe'icientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 194! p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi. +& 4n termen de 60 de zile de la data primirii cererii per2oanei ndrept3ite 2au n termenul prelungit con'orm art. 2!??6 in2titu3ia public implicat n privatizare va 2tabili prin decizie 2au/ dup caz/ prin di2pozi3ie motivat valoarea recalculat a ac3iunilor. """"""""""" (( #rimiterea 2e re'er la vec9iul art. 2! din Legea nr. 10/2001/ a2t'el cum a 'o2t republicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 279 din 4 aprilie 2005/ care a 'o2t abrogat prin art. ; pct. 65 din titlul ; al Legii nr. 247/2005 privind re'orma n domeniile propriet3ii 0i ju2ti3iei/ precum 0i unele m2uri adiacente. &rticolul 2!/ abrogat/ avea urmtorul con3inut( <&rt. 2!. 516 4n termen de 60 de zile de la data primirii cererii per2oanei ndrept3ite organele de conducere ale in2titu3iei publice implicate n privatizare/ prevzut la art. 27 alin. 526/ re2pectiv ale organiza3iei cooperati2te prevzute la art. 27 alin. 546/ vor 2tabili prin decizie 2au/ dup caz/ prin di2pozi3ie motivat valoarea 0i modalitatea m2urilor reparatorii core2punztoare convenite prin negociere. 526 #ermenul de 60 de zile prevzut la alin. 516 poate 'i prelungit numai la cererea per2oanei ndrept3ite/ n vederea completrii dovezilor nece2are/ 2au n caz de impo2ibilitate a prezentrii per2oanei ndrept3ite/ dovedit cu n2cri2uri. .relungirea termenului n vederea completrii dovezilor nece2are nu poate dep0i 1! luni de la data nregi2trrii noti'icrii/ 2ub 2anc3iunea 2olu3ionrii cererii pe baza actelor doveditoare e$i2tente la do2ar.< 8orme metodologice( 31.1. 4ntruc1t ultimul bilan3 la care 'ace re'erire alin. 546 al art. %1 din lege e2te in2u'icient pentru a 2tabili voca3ia de per2oan ndrept3it/ e2te nece2ar dovedirea 0i a calit3ii de ac3ionar 2au de a2ociat la re2pectivele entit3i juridice/ n 'unc3ie de 'orma juridic a ace2tora Iart. 77 0i urmtoarele din @odul comercial nemodi'icat reglementau <2ocietatea n nume colectiv 5coprinztor6/ 2ocietatea n comandit 2impl/ 2ocietatea n comandit prin ac3iuni 0i 2ocietatea anonim<J la momentul prelurii I'c1ndu 2e aplicarea prevederilor art. % alin. 516 lit. b6 din legeJ. 31.2. .entru dovedirea calit3ii de a2ociat/ac3ionar la per2oana juridic preluat 2e vor prezenta acte eliberate de 2ocietatea n20i/ din care rezult 2tructura ac3ionariatului/a2ocia3ii la momentul prelurii 5de e$emplu/ pentru dovedirea calit3ii de a2ociat la 2ociet3i n nume colectiv ori n comandit 2impl 2au pentru dovedirea calit3ii de ac3ionar la 2ociet3i cu ac3iuni nominative 2e va prezenta e$tra2 de pe regi2trul prevzut la art. 1!2 pct. 1 din @odul comercial nemodi'icat6/ ori de autorit3ile 2tatului 5de e$emplu/ 'i0a @.&.-.;.8. a 2ociet3ii na3ionalizate/ eliberat de +ini2terul -inan3elor .ublice6/ mpreun cu ac3iunile n e$emplare originale/copii legalizate 5dac ace2tea mai e$i2t6. 31.3. .entru dovedirea calit3ii de ac3ionar la 2ociet3i comerciale care aveau emi2e ac3iuni la purttor 2e vor depune la entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii/ pe baz de borderou/ ac3iunile n e$emplare originale 5men3ionm c n cazul ace2tui tip de ac3iuni tran2'erul dreptului de proprietate 2e 'cea prin 2impla tradi3iune6. 31.!. 4n cazul n care 2e depun ace2te dovezi pentru a2igurarea re2pectrii e$igen3elor alin. 526 al art. %1 din lege/ 2e vor cere pentru to3i 2olicitan3ii declara3iile prevzute la pct. 5 din prezentele norme metodologice. 31.#. .entru cuanti'icarea valorii ac3iunilor de3inute 0i dovedite e$i2t dou po2ibilit3i( a 2e va calcula cota procentual a'erent titlurilor de3inute 0i dovedite de 2olicitant prin raportarea numrului ace2tora la numrul titlurilor core2punztoare capitalului 2ocial al re2pectivei 2ociet3i comerciale. @ota a2t'el 2tabilit 2e va aplica la valoarea activului net din ultimul bilan3 contabil/ determinat con'orm art. %1.6.9./ iar valoarea a2t'el rezultat 2e va actualiza cu coe'icientul de actualizare comunicat de Eanca 8a3ional a =om1niei 0i a indicelui de in'la3ie 2tabilit de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic 52e va avea n vedere ,rdinul Encii 8a3ionale a =om1niei nr. %/2001/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. 229 din 4 mai 2001/ prin care 2 a 2tabilit coe'icientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 194! p1n la data de 14 'ebruarie 2001/ ca 'iind 1.%0%/%%6. A$emplu( per2oana prezint dovezi care ate2t de3inerea a 500 de ac3iuni la o 2ocietate comercial care avea emi2e 5.000 de ac3iuni. .onderea participa3iei 2ale e2te n ace2t caz de 10M. &ctivul net din ultimul bilan3 contabil era de 100.000.000 lei n anul 194!. =ezult c valoarea a'erent cotei de3inute era de 10.000.000 lei n anul 194!. &plic1ndu 2e coe'icientul de actualizare 2tabilit de Eanca 8a3ional a

=om1niei/ rezult 10.000.000 lei $ 1.%0%/%% H 1%.0%%.%00.000 lei. La acea2t valoare 2e adaug 2uma rezultat din calculul indicelui de in'la3ie a'erent anilor 2001 anul 2olu3ionrii noti'icrii> $ 2e va calcula valoarea unei ac3iuni emi2e de re2pectiva 2ocietate comercial prin raportarea valorii activului net patrimonial din ultimul bilan3 contabil la numrul de ac3iuni emi2e. :aloarea a2t'el calculat 2e va nmul3i cu numrul de ac3iuni de3inute 0i dovedite de ac3ionarul 2olicitant/ iar valoarea a2t'el rezultat 2e va actualiza cu coe'icientul de actualizare 0i cu indicele de in'la3ie. A$emplu( valoarea activului net e2te de 100.000.000 lei a'eren3i anului 194!/ iar numrul de ac3iuni emi2e e2te de 5.000. 4mpr3ind 100.000.000 lei la 5.000 rezult 20.000 lei/ac3iune. 4nmul3ind numrul ac3iunilor 2olicitantului/ re2pectiv 500/ cu valoarea de 20.000 lei/ac3iune rezult 10.000.000 lei a'eren3i anului 194!. &plic1nd coe'icientul de actualizare 2tabilit de Eanca 8a3ional a =om1niei rezult 10.000.000 $ 1.%0%/%% H 1%.0%%.%00.000 lei. La acea2t valoare 2e adaug 2uma rezultat din calculul indicelui de in'la3ie a'erent anilor 2001 anul 2olu3ionrii noti'icrii. Ce recomand utilizarea metodei prevzute la lit. b6 n cazul n care ponderea ac3iunilor de3inute 0i dovedite e2te 'oarte mic 52ubunitar/ de e$emplu 0/12%6. 31.&.1. 4n 2en2ul prezentelor norme metodologice/ prin 2intagma ultimul bilan3 contabil 2e n3elege bilan3ul contabil a'erent ultimului e$erci3iu 'inanciar/ nc9eiat naintea prelurii/ prezentat de noti'icator/ n condi3iile n care ace2ta 'ace dovada c nu e$i2t un alt bilan3 contabil ulterior celui prezentat. 31.&.2. Bovada ine$i2ten3ei unui alt bilan3 contabil ulterior celui prezentat de noti'icator poate 'i 'cut cu n2cri2uri emi2e de ctre in2titu3iile abilitate ale 2tatului 5de e$emplu( &r9ivele 8a3ionale/ +ini2terul -inan3elor .ublice/ =egia &utonom <+onitorul ,'icial< etc.6 cu privire la lip2a bilan3urilor contabile ale 2ociet3ii comerciale pe ac3iuni pentru anii ulteriori celui depu2 de noti'icator. 31.&.3. =ecalcularea valorii ac3iunilor are n vedere urmtoarele elemente( a activul net din ultimul bilan3 contabil prezentat> $ 2tructura ac3ionariatului( b16 la data prelurii/ n cazul ac3iunilor nominative care 2e reg2e2c n e$tra2ul din regi2trul ac3ionarilor> b26 'ie la data prelurii/ 'ie la data bilan3ului prezentat/ 'ie n 'unc3ie de valoarea nominal a unei ac3iuni/ n2cri2 n ac3iunile la purttor/ n acea2t ordine> c anul nc9eierii ultimului bilan3 contabil prezentat> d Legea nr. 303/19!"/ aplicabil n cazul bilan3urilor contabile nc9eiate pentru anii anteriori anului 1947> e ordin privind coe'icientul de actualizare a valorii leului la data de 11 iunie 194! p1n la data de 14 'ebruarie 2001/ emi2 de ctre Eanca 8a3ional a =om1niei> % indicii de in'la3ie comunica3i de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic/ ncep1nd cu luna 'ebruarie 2001 0i p1n la data recalculrii valorii ac3iunilor. 31.&.!. &ctivul net 2e calculeaz dup 'ormula( &ctivul net H 5active imobilizate G active circulante6 minu2 5datorii G provizioane G conturi de regularizare6. 31.&.#. .entru ntreprinderile na3ionalizate n anul 194!/ care aveau n pa2iv po2turile bilan3iere <-ondul de amortizare< 0i <-ondul de rezerv pentru dubio0i</ calculul activului net 2e 'ace utiliz1ndu 2e 'ormula de la pct. %1.6.4/ cu 2cderea/ alturi de datorii/ 0i a valorii celor dou po2turi din totalul activelor bilan3iere. 31.&.&. 4n 2itua3ia ob3inerii n urma calculelor a unui activ net n valoare negativ/ cuantumul m2urilor reparatorii e2te nul 0i va 'i men3ionat n decizia de re2pingere a in2titu3iei implicate n privatizare 2au/ dup caz/ n ordinul mini2trului 'inan3elor publice. 31.&.". 8umrul total al ac3iunilor e2te cel 2tabilit con'orm pct. %1.6.% lit. b6. 31.&.'. .entru 2tabilirea numrului ac3iunilor per2oana ndrept3it va prezenta documente doveditoare n ace2t 2en2 5copie de pe +onitorul ,'icial n care au 'o2t publicate 9otr1rile adunrii generale a ac3ionarilor de aprobare a ultimului bilan3 contabil/ dac ace2ta cuprinde 0i 2tructura ac3ionariatului/ 'i0a @.&.-.;.8. eliberat de Birec3ia general inve2ti3ii/ ac9izi3ii publice 0i 2ervicii interne din cadrul +ini2terului -inan3elor .ublice 2au orice alte documente publice/ dup caz6. 31.&.9. 4n 'unc3ie de anul nc9eierii ultimului bilan3 contabil prezentat/ activul net 2e actualizeaz a2t'el( a pentru ultimul bilan3 contabil nc9eiat la data de %1 decembrie 1947/ activul net 2e actualizeaz con'orm ,rdinului Encii 8a3ionale a =om1niei nr. %/2001 privind coe'icientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 194! p1n la data de 14 'ebruarie 2001/ iar din 'ebruarie 2001 p1n la data 2tabilirii m2urilor reparatorii 2e actualizeaz cu indicii de in'la3ie comunica3i de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic>

$ pentru ultimul bilan3 contabil nc9eiat n anii anteriori anului 1947/ valoarea activului net 2e actualizeaz/ pe de o parte/ utiliz1ndu 2e coe'icien3ii de recalculare din ane$a nr. 1 la Legea nr. 303/19!"/ a2t'el( - pentru bilan3urile contabile nc9eiate ntre anii 19%% 19%9 2e utilizeaz indicele anual core2punztor anului bilan3ului prezentat> - pentru bilan3urile contabile nc9eiate ntre anii 1940 194% 2e utilizeaz indicele la 2eme2trul ;; al anului core2punztor bilan3ului prezentat> - pentru bilan3urile contabile nc9eiate n anii 1944 1945 2e utilizeaz indicele la trime2trul ;: al anului core2punztor bilan3ului prezentat> - pentru bilan3urile contabile nc9eiate n anul 1946 2e utilizeaz indicele la luna decembrie 1946/ 0i/ pe de alt parte/ ncep1nd cu anul 194! 2e continu actualizarea con'orm ,rdinului Encii 8a3ionale a =om1niei nr. 3/2001/ iar din luna 'ebruarie 2001 p1n la data 2tabilirii m2urilor reparatorii 2e actualizeaz cu indicii de in'la3ie comunica3i de ;n2titutul 8a3ional de Ctati2tic. 31.&.10. :aloarea unei ac3iuni 2e 2tabile0te prin raportarea activului net contabil calculat con'orm pct. %1.6.4 0i %1.6.5/ actualizat con'orm pct. %1.6.9/ la numrul total de ac3iuni determinat con'orm pct. %1.6.% lit. b6. &rt. %2 din lege( +1 4n 2itua3ia imobilelor con2truc3ii demolate/ noti'icarea 'ormulat de per2oana ndrept3it 2e 2olu3ioneaz potrivit art. 10 2au 11 prin di2pozi3ia motivat a primarului unit3ii admini2trativ teritoriale n a crei raz 2 a a'lat imobilul/ re2pectiv a primarului general al municipiului Eucure0ti. +2 Bi2pozi3iile art. 22 2! 2e aplic n mod core2punztor. &rt. %% din lege( 4nclcarea di2pozi3iilor prezentei legi atrage/ dup caz/ r2punderea di2ciplinar/ admini2trativ/ contraven3ional/ civil 2au penal. &rt. %4 din lege( A$ercitarea abuziv a dreptului de a depune noti'icri n vederea re2tituirii de imobile n temeiul prezentei legi atrage r2punderea civil pentru pagubele pricinuite. &rt. %5 din lege( -apta de a noti'ica per2oana juridic de3intoare a imobilului/ 0tiind c nu e2te ndrept3it potrivit prezentei legi la m2uri reparatorii/ n 2copul de a mpiedica nc9eierea actelor juridice de n2trinare a ace2tuia 2au a actelor juridice n cadrul proce2ului de privatizare/ dac 2 a pricinuit o pagub/ con2tituie in'rac3iune 0i 2e pedep2e0te cu nc9i2oare de la % luni la % ani 2au cu amend. &rt. %6 din lege( +1 Amiterea deciziei 2au a di2pozi3iei de re2tituire n lip2a actelor doveditoare a dreptului de proprietate/ a calit3ii de mo0tenitor al 'o2tului proprietar 2au/ dup caz/ a calit3ii de a2ociat al per2oanei juridice proprietare a imobilului preluat con2tituie in'rac3iune 0i 2e pedep2e0te cu nc9i2oare de la 1 an la 5 ani. +2 @u aceea0i pedeap2 2e 2anc3ioneaz 0i emiterea deciziei 2au a di2pozi3iei de re2tituire n lip2a dovezilor privind ndrept3irea per2oanelor juridice prevzute la art. % lit. c6 de a ob3ine m2uri reparatorii. +3 @u aceea0i pedeap2 2e 2anc3ioneaz 0i emiterea deciziei 2au a di2pozi3iei con3in1nd propunerea de acordare a de2pgubirilor n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv/ ntocmit n lip2a n2cri2urilor prevzute la alin. 516 0i 526. &rt. %7 din lege( Bac in'rac3iunile prevzute la art. 2'' 293 din @odul penal 2unt 2v1r0ite n cadrul procedurilor de re2tituire a imobilelor 2tabilite prin prezenta lege/ minimul 0i ma$imul 2pecial al pedep2ei nc9i2orii 2e majoreaz cu 2 ani. &rt. %! din lege?6( +1 8ere2pectarea obliga3iilor prevzute de prezenta lege atrage r2punderea contraven3ional a autorit3ii admini2tra3iei publice centrale 2au locale/ a in2titu3iei 2au/ dup caz/ a 2ociet3ii/ regiei autonome ori a organiza3iei cooperati2te creia i incumb ace2te obliga3ii. +2 @on2tituie contraven3ii urmtoarele 'apte( a tergiver2area neju2ti'icat a 2olu3ionrii noti'icrii per2oanei ndrept3ite> $ nclcarea obliga3iei prevzute la art. 25 alin. 526 teza a ;; a> c nclcarea obliga3iei prevzute la art. 25 alin. 5%6> d nclcarea obliga3iei prevzute la art. 25 alin. 556> e nclcarea interdic3iei de n2trinare/ prevzut la art. 21 alin. 556>

% nclcarea obliga3iei prevzute la art. 1 alin. 556> g nclcarea obliga3iei prevzute la art. 6 alin. 556> - nclcarea interdic3iei prevzute la art. 10 alin. 5116. +21 @on2tituie contraven3ie 0i 2e 2anc3ioneaz cu amend de la 5.000 lei 5=,86 la 10.000 lei 5=,86 urmtoarele 'apte/ dac nu au 'o2t 2v1r0ite n a2t'el de condi3ii nc1t potrivit legii 2 'ie con2iderate in'rac3iune( mpiedicarea ori 2u2tragerea de la e'ectuarea controlului/ interzicerea acce2ului organelor de control abilitate 2au neprezentarea documentelor 2olicitate de ace2tea. +22 4n cazul n care organul de control con2ider nece2ar/ organele de poli3ie/ jandarmerie 2au al3i agen3i ai 'or3ei publice/ dup caz/ 2unt obliga3i 2 i acorde concur2ul pentru ob3inerea datelor 0i in'orma3iilor nece2are de2'0urrii activit3ii de control/ precum 0i pentru ndeplinirea oricror alte activit3i nece2are n ace2t 2cop. +3 -aptele prevzute la alin. 526 lit. a6 d6 2e 2anc3ioneaz cu amend de la 500 lei 5=,86 la 5.000 lei 5=,86. -aptele prevzute la alin. 526 lit. e6 2e 2anc3ioneaz cu amend de la 50.000 lei 5=,86 la 100.000 lei 5=,86. -aptele prevzute la alin. 526 lit. '6 0i g6 2e 2anc3ioneaz cu amend de la 2.000 lei 5=,86 la %.000 lei 5=,86/ iar 'aptele prevzute la alin. 526 lit. 96 2e 2anc3ioneaz cu amend de la 50.000 lei 5=,86 la 100.000 lei 5=,86. +! 4n cazul regiilor autonome/ 2ociet3ilor comerciale prevzute la art. 21 alin. 516 0i 526/ organiza3iilor cooperati2te/ mini2terelor 0i altor in2titu3ii publice centrale/ con2tatarea contraven3iilor 0i aplicarea 2anc3iunilor revin &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor/ prin corpul de control al ace2teia. +# 4n cazul autorit3ilor admini2tra3iei publice locale 2ituate pe raza teritorial a jude3ului/ re2pectiv a municipiului Eucure0ti/ con2tatarea contraven3iilor 0i aplicarea 2anc3iunilor revine organelor de control/ re2pectiv @orpului de control din cadrul &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor 2au pre'ectului jude3ului ori al municipiului Eucure0ti 2au per2oanelor de2emnate de ace0tia din cadrul in2titu3iei pre'ectului. +& &ctivitatea pre'ectului jude3ului/ re2pectiv al municipiului Eucure0ti/ prevzut la alin. 556 e2te 2upu2 controlului &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor/ prin corpul de control al ace2teia. 4n m2ura n care ace2ta con2tat nendeplinirea 2au ndeplinirea necore2punztoare a obliga3iilor prevzute la alin. 556 va propune mini2trului admini2tra3iei 0i internelor m2urile core2punztoare. """"""""""" ( A2te reprodu2 te$tul rezultat n urma modi'icrii 0i completrii Legii nr. 10/2001/ republicat/ prin titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 26%/2006. &rt. %!1 din lege??6( +1 &utorit3ile admini2tra3iei publice locale 0i centrale/ precum 0i celelalte entit3i nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor 2unt obligate 2 pun la di2pozi3ia organelor de control/ re2pectiv a @orpului de control din cadrul &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor 2au/ dup caz/ a pre'ectului jude3ului ori al municipiului Eucure0ti 2au per2oanelor de2emnate de ace0tia din cadrul in2titu3iei pre'ectului/ do2arele de re2tituire 2olicitate/ precum 0i orice documente re'eritoare la 2itua3ia re2tituirilor 2olicitate n temeiul prezentei legi. +2 =eprezentan3ii legali ai entit3ilor nve2tite cu 2olu3ionarea noti'icrilor 2unt obliga3i 2 de2emneze pe perioada lip2ei ace2tora din in2titu3ie 2au 2ocietate/ prin ordin/di2pozi3ie 2au decizie/ o per2oan care 2 pun la di2pozi3ia @orpului de control din cadrul &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor 2au a pre'ectului jude3ului ori al municipiului Eucure0ti 2au per2oanelor de2emnate de ace0tia din cadrul in2titu3iei pre'ectului documentele 2olicitate de ace0tia n vederea e'ecturii controlului. +3 &utorit3ile admini2tra3iei publice locale/ precum 0i celelalte entit3i implicate n 2olu3ionarea noti'icrilor depu2e potrivit prevederilor prezentei legi 2unt obligate 2 comunice lunar pre'ecturilor 2itua3ia retrocedrilor. +! &utorit3ile admini2tra3iei publice centrale/ precum 0i pre'ecturile 2unt obligate 2 comunice lunar &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor 2itua3ia retrocedrilor. +# 4nclcarea obliga3iei prevzute la alin. 526/ 5%6 0i 546/ precum 0i necomunicarea 2au comunicarea eronat a datelor prevzute la alin. 5%6 0i 546 con2tituie contraven3ie/ atrg1nd 2anc3ionarea conductorului in2titu3iei cu amend de la %.000 lei 5=,86 la 10.000 lei 5=,86. """"""""""" (( ;ntrodu2 prin pct. 11 din titlul ; din ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 26%/2006.

&rt. %9 din lege( Bi2pozi3iile art. %! 2e completeaz cu prevederile ,rdonan3ei *uvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven3iilor/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. 1'0/2002/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. &rt. 40 din lege( 8ere2pectarea obliga3iei prevzute la art. 25 alin. 556 atrage obliga3ia de3intorului cruia i revine acea2t obliga3ie de a plti noului proprietar o 2um calculat pe zi de nt1rziere/ reprezent1nd contravaloarea lip2ei de 'olo2in3 a imobilului re2tituit. &rt. 41 din lege( +1 Bi2trugerile 0i degradrile cauzate imobilelor care 'ac obiectul prezentei legi dup intrarea n vigoare a ace2teia 0i p1n n momentul predrii e'ective ctre per2oana ndrept3it cad n 2arcina de3intorului imobilului. +2 Be3intorul imobilului/ n prezen3a per2oanei ndrept3ite/ va nc9eia un proce2 verbal privind 2tarea de 'apt a imobilului/ n termen de cel mult 15 zile de la data 2olicitrii. +3 4n cazul nere2pectrii de ctre de3intorul imobilului a termenului prevzut la alin. 526/ per2oana ndrept3it 2e poate adre2a e$ecutorului judectore2c/ care va ntocmi proce2ul verbal privind 2itua3ia real a imobilului. +! 4n vederea recuperrii c9eltuielilor 2uportate de per2oana ndrept3it pentru ntocmirea proce2ului verbal privind 2itua3ia de 'apt a imobilului prin e$ecutorul judectore2c copia legalizat de pe proce2ul verbal con2tituie titlu e$ecutoriu mpotriva de3intorului imobilului. &rt. 42 din lege( +1 ;mobilele care n urma procedurilor prevzute la cap. ;;; nu 2e re2tituie per2oanelor ndrept3ite rm1n n admini2trarea de3intorilor actuali. +2 ;mobilele cu alt de2tina3ie dec1t cea de locuin3/ prevzute la alin. 516/ 2e pot n2trina potrivit legi2la3iei n vigoare. Be3intorii cu titlu valabil la data intrrii n vigoare a prezentei legi au drept de preem3iune. +3 ;mobilele cu de2tina3ia de locuin3e/ prevzute la alin. 516/ pot 'i n2trinate potrivit legi2la3iei n vigoare/ c9iria0ii av1nd drept de preem3iune. +! Cumele nca2ate ca urmare a v1nzrii imobilelor prevzute la alin. 5%6 vor alimenta 'ondul prevzut la art. 1% alin. 6 din Legea nr. 112/1995. 8orme metodologice( !2.1. .otrivit alin. 516 al art. 42 din lege/ imobilele care nu au 'o2t re2tituite n natur 5e2te 2ingura variant po2ibil6 potrivit legii rm1n n admini2trarea de3intorilor actuali. =egimul de tratare al ace2tora e2te di'erit n 'unc3ie de natura imobilului. A. &2t'el/ pentru imobilele cu alt de2tina3ie dec1t aceea de locuin3/ care au 'o2t cali'icate ca 'iind preluate cu titlu/ dar pentru care 2 a deci2 c re2tituirea n natur nu e2te po2ibil/ 2e in2tituie voca3ia de3intorului actual de a le cumpra. &cea2t voca3ie nu e2te po2ibil dec1t pentru entit3ile care au n admini2trare 2au de3in cu c9irie a2t'el de bunuri 0i care/ n raport de 2tatul proprietar/ pot opta pentru cumprarea lor de la ace2ta. ,. .entru imobilele cu de2tina3ia de locuin3e/ care nu 2 au re2tituit n natur/ de3intorul actual dob1nde0te voca3ia de a le n2trina ctre c9iria0i/ n2 acea2t n2trinare 2e va 'ace potrivit legi2la3iei n vigoare/ re2pectiv potrivit prevederilor Legii nr. 112/199#/ cu modi'icrile ulterioare/ 0i Legii nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile ulterioare/ cu men3iunea c pre3ul de v1nzare al locuin3elor 2e va 2tabili potrivit @riteriilor nr. 2.665/1@/%11 din 2! 'ebruarie 1992 privind 2tabilirea 0i evaluarea terenurilor a'late n patrimoniul 2ociet3ilor comerciale cu capital de 2tat/ elaborate de +ini2terul -inan3elor 0i +ini2terul Lucrrilor .ublice 0i &menajrii #eritoriului/ cu completrile ulterioare 5act normativ la care 2e 'ace trimitere n 8ormele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea 2itua3iei juridice a unor imobile cu de2tina3ia de locuin3e/ trecute n proprietatea 2tatului/ republicate6/ care 2e va inde$a la zi cu indicele de in'la3ie 52olu3ia 2e impune prin 2imilitudine cu modalitatea de de2pgubire a proprietarilor n condi3iile legii/ acea2ta 'iind 2emni'ica3ia 2intagmei <legi2la3ia n vigoare<6. !2.2. Ce recomand ca aplicarea prevederilor alin. 526 0i 5%6 ale art. 42 din lege 2 2e 'ac numai dup 2olu3ionarea de'initiv a procedurilor admini2trative generate de aplicarea legii. 4n cazul n care procedura admini2trativ a 'o2t urmat 0i de una juri2dic3ional/ aplicarea prevederilor alin. 526 0i 5%6 ale art. 42 din lege 2e va 'ace numai dup epuizarea ace2teia/ re2pectiv dup rm1nerea de'initiv 0i irevocabil a

9otr1rii judectore0ti/ n ipoteza n care conte2ta3ia 'ormulat potrivit art. 26 alin. 5%6 din lege a 'o2t re2pin2. &rt. 4% din lege( +1 @9iria0ii crora/ n temeiul prevederilor art. 9 alin. 1 4 din Legea nr. 112/1995/ li 2 au v1ndut/ cu re2pectarea prevederilor ace2tei legi/ apartamentele n care locuiau au dreptul 2 le n2trineze 2ub orice 'orm nainte de mplinirea termenului de 10 ani de la data cumprrii numai per2oanei ndrept3ite/ 'o2t proprietar al acelei locuin3e. +2 Cub 2anc3iunea nulit3ii ab2olute/ e2te interzi2 n2trinarea n orice mod a imobilelor dob1ndite n baza Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ p1n la 2olu3ionarea de'initiv 0i irevocabil a ac3iunilor 'ormulate de per2oanele ndrept3ite 'o0ti proprietari 2au/ dup caz/ mo0tenitori ai ace2tora/ potrivit art. 45. +3 .re3ul v1nzrii nu poate 'i mai mare dec1t valoarea actualizat a pre3ului pltit de c9iria0 la cumprarea locuin3ei n baza Legii nr. 112/1995/ cu e$cep3ia 2itua3iilor c1nd pr3ile convin alt'el. +! 4n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi per2oana ndrept3it trebuie 2 noti'ice c9iria0ului dob1nditor inten3ia de a cumpra locuin3a 0i adre2a unde poate 'i g2it. +# .er2oana ndrept3it care a primit de2pgubiri bne0ti pentru imobil e2te obligat 2 re2tituie 2tatului/ dac e2te cazul/ di'eren3a dintre valoarea de2pgubirilor primite 0i pre3ul de cumprare pltit 'o2tului c9iria0/ actualizate. &rt. 44 din lege( +1 .er2oanele crora li 2 a re2tituit n natur un imobil cu de2tina3ia de locuin3 0i care de3in cu c9irie n aceea0i localitate o locuin3 din 'ondul locativ de 2tat 2unt obligate 2 pun la di2pozi3ie primriei acea2t locuin3 la data mutrii e'ective n imobilul re2tituit. Locuin3ele din 'ondul locativ de 2tat eliberate 2e con2tituie ntr un 'ond locativ 2pecial de2tinat c9iria0ilor din imobilele re2tituite 'o0tilor proprietari. +2 -amiliilor cu mijloace 'inanciare 2ituate 2ub nivelul venitului minim pe economie/ invalizilor/ pen2ionarilor 0i per2oanelor cu 9andicap li 2e vor a2igura locuin3e 2ociale con2truite dintr un 'ond con2tituit n cot de 2M din 2umele ob3inute din privatizare 0i care va 'i prevzut anual n legea bugetului de 2tat. 8orme metodologice( !!.1. .entru realizarea e$igen3ei prevzute la alin. 516 al art. 44 din lege e2te nece2ar 2 2e 2olicite per2oanei ndrept3ite 2 depun o declara3ie ologra' pe propria r2pundere/ din care 2 rezulte c de3ine 2au nu de3ine cu c9irie o locuin3 din 'ondul locativ de 2tat n aceea0i localitate cu imobilul re2tituit 5e2te vorba numai de cazul con2truc3iei cu de2tina3ia de locuin3/ nu 0i de cazul terenului6. 4n cazul n care per2oana ndrept3it de3ine cu c9irie o locuin3 din 'ondul locativ de 2tat n aceea0i localitate cu locuin3a re2tituit/ 2e va depune copie legalizat de pe contractul de nc9iriere/ iar n decizia/di2pozi3ia motivat de re2tituire 2e va 2tabili data eliberrii 0i predrii 2pa3iului re2pectiv ctre locator. La data 2tabilit pentru predarea 2pa3iului re2pectiv contractul de nc9iriere nceteaz. &rt. 45 din lege( +1 &ctele juridice de n2trinare/ inclu2iv cele 'cute n cadrul proce2ului de privatizare/ av1nd ca obiect imobile care cad 2ub inciden3a prevederilor prezentei legi/ 2unt valabile dac au 'o2t nc9eiate cu re2pectarea legilor n vigoare la data n2trinrii. +2 &ctele juridice de n2trinare/ inclu2iv cele 'cute n cadrul proce2ului de privatizare/ av1nd ca obiect imobile preluate 'r titlu valabil/ 2unt lovite de nulitate ab2olut/ n a'ar de cazul n care actul a 'o2t nc9eiat cu bun credin3. +3 &ctele juridice de n2trinare/ inclu2iv cele 'cute n cadrul proce2ului de privatizare/ av1nd ca obiect imobilele prevzute la art. 2 alin. 516 lit. b6/ 2unt lovite de nulitate ab2olut/ buna credin3 neput1nd 'i invocat n ace2te cazuri?6. +! &ctele juridice de n2trinare/ inclu2iv cele ntocmite n cadrul proce2ului de privatizare/ av1nd ca obiect imobile preluate cu titlu valabil/ 2unt lovite de nulitate ab2olut dac au 'o2t nc9eiate cu nclcarea di2pozi3iilor imperative ale legilor n vigoare la data n2trinrii. +# .rin derogare de la dreptul comun/ indi'erent de cauza de nulitate/ dreptul la ac3iune 2e pre2crie n termen de un an??6 de la data intrrii n vigoare a prezentei legi. """""""""""

( #e$tul ace2tui alineat a 'o2t declarat necon2titu3ional de ctre @urtea @on2titu3ional prin Becizia nr. 9! din 21 martie 2002/ publicat n +onitorul ,'icial al =om1niei/ .artea ;/ nr. %01 din ! mai 2002. (( #ermenul de un an a 'o2t prelungit 2ucce2iv prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 109/2001 0i prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1!#/2001. 8orme metodologice( !#.1. #ermenul prevzut la alin. 556 al art. 45 din lege e2te un termen 2pecial de pre2crip3ie care nltur dreptul 2ubiectiv la ac3iune pentru anularea 2au con2tatarea nulit3ii actelor juridice de n2trinare dup data de 14 augu2t 2002. &rt. 46 din lege( +1 .revederile prezentei legi 2unt aplicabile 0i n cazul ac3iunilor n cur2 de judecat/ per2oana ndrept3it put1nd alege calea ace2te legi/ renun31nd la judecarea cauzei 2au 2olicit1nd 2u2pendarea cauzei. +2 4n cazul ac3iunilor 'ormulate potrivit art. 45 0i 47/ procedura de re2tituire nceput n temeiul prezentei legi e2te 2u2pendat p1n la 2olu3ionarea acelor ac3iuni prin 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil. .er2oana ndrept3it va n0tiin3a de ndat per2oana noti'icat/ potrivit art. 22 alin. 516. +3 4n cazul n care per2oanei ndrept3ite i 2 a re2pin2/ prin 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil/ ac3iunea privind re2tituirea n natur a bunului 2olicitat/ termenul de noti'icare prevzut la art. 22 alin. 516 curge de la data rm1nerii de'initive 0i irevocabile a 9otr1rii judectore0ti. 8orme metodologice( !&.1. Bac per2oana ndrept3it care a introdu2 o ac3iune ntemeiat pe prevederile art. 45 din lege nu a procedat la n0tiin3area de ndat/ cu privire la acea2t 2itua3ie/ a per2oanei noti'icate 5unitatea de3intoare a imobilului 2au/ dup caz/ entitatea nve2tit cu 2olu3ionarea noti'icrii6/ iar acea2ta 5per2oana noti'icat6 ia cuno0tin3 pe alte ci de acea2t 2itua3ie/ va 2u2penda 2olu3ionarea cererii per2oanei ndrept3ite pentru ace2t motiv. !&.2. .revederea alin. 5%6 al art. 46 din lege are caracter 2pecial 0i vizeaz cazul n care ac3iunea n revendicare privind un imobil care cade 2ub inciden3a legii a 'o2t re2pin2 prin 9otr1re judectorea2c de'initiv 0i irevocabil 5indi'erent de in2tan3a care a pronun3at 9otr1rea( judectorie/ tribunal/ curte de apel 2au @urtea Cuprem de Nu2ti3ie/ ca in2tan3e de 'ond/ recur2 2au apel/ recur2 n anulare6/ per2oanele ndrept3ite pot 2olicita re2tituirea imobilului re2pectiv pe calea admini2trativ prevzut de lege ntr un termen de 12 luni de la data rm1nerii de'initive 0i irevocabile a re2pectivei 9otr1ri. Be e$emplu/ n cazul n care @urtea Cuprem de Nu2ti3ie a admi2 recur2ul n anulare introdu2 de procurorul general 0i a ca2at o 9otr1re a unei in2tan3e in'erioare prin care 2e admitea o ac3iune n revendicare/ 9otr1re pronun3at de @urtea Cuprem de Nu2ti3ie la data de %0 2eptembrie 2001/ per2oana ndrept3it potrivit legii mai avea la di2pozi3ie calea noti'icrii/ potrivit procedurii legii/ p1n la data de %0 2eptembrie 2002. Cemnalm c prevederea alin. 5%6 al art. 46 din lege 2e cone$eaz direct cu prevederea generic de la art. 47 din lege. &rt. 47 din lege( .er2oanele ndrept3ite/ precum 0i per2oanele vtmate ntr un drept al lor/ crora p1n la data intrrii n vigoare a prezentei legi li 2 au re2pin2/ prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile/ ac3iunile av1nd ca obiect bunuri preluate n mod abuziv de 2tat/ de organiza3ii cooperati2te 2au de orice alte per2oane juridice/ pot 2olicita/ indi'erent de natura 2olu3iilor pronun3ate/ m2uri reparatorii n natur 2au prin ec9ivalent/ n condi3iile prezentei legi. &rt. 4! din lege( +1 @9iria0ii au dreptul la de2pgubire pentru 2porul de valoare adu2 imobilelor cu de2tina3ia de locuin3 prin mbunt3irile nece2are 0i utile. +2 ;ndi'erent dac imobilul a 'o2t preluat cu titlu valabil 2au 'r titlu/ obliga3ia de2pgubirii prevzute la alin. 516 revine per2oanei ndrept3ite. +3 &brogat. +! :aloarea de2pgubirilor prevzute la alin. 516 2e 2tabile0te pe baz de e$pertiz.

+# .rin mbunt3iri/ n 2en2ul prezentei legi/ 2e n3elege c9eltuielile nece2are 0i utile. @uantumul de2pgubirilor 2e 2tabile0te la valoarea actualizat a c9eltuielilor/ 2cz1ndu 2e gradul de uzur al mbunt3irilor/ n raport cu durata de via3 normal a ace2tora/ care 2e 2uport de c9iria0i. 8orme metodologice( !'.1. .rin mbunt3iri nece2are 0i utile 2e n3elege acele dotri ncorporate 2au adu2e unit3ii locative ori 2pa3iilor comune/ prin care 2 a 2porit valoarea 'ondului locativ 0i care au 'o2t 2uportate e$clu2iv de c9iria0 5introducerea 2au 2c9imbarea in2tala3iei de ap/ gaz/ canalizare/ electricitate/ nclzire> lucrri noi( parc9etare/ gre2ie 2au 'aian3/ geamuri termopan/ u0i 0i altele a2emenea6. Bovada ace2tor mbunt3iri 2e 'ace cu n2cri2uri doveditoare/ prin e$pertiz te9nic/ cu re2pectarea prevederilor alin. 556 al art. 4! din lege. 8u 2e includ n categoria c9eltuielilor nece2are 0i utile acele c9eltuieli voluptorii 5utilizarea unor materiale 'oarte 2cumpe/ de e$emplu( u0i de ma9on/ in2tala3ii 2anitare 2o'i2ticate/ de lu$/ materiale de con2truc3ii ncadrate n categoria celor de lu$6. 4n ace2te cazuri de2pgubirile 2e vor calcula av1ndu 2e n vedere pre3urile medii actuale de pe pia3. !'.2. 4n cazul re2tituirii n natur a imobilului preluat de 2tat cu 2au 'r titlu/ de2pgubirile a'erente mbunt3irilor nece2are 0i utile 2e 2uport de per2oana ndrept3it. Ce recomand unit3ilor de3intoare ca n decizia/di2pozi3ia de re2tituire n natur a imobilelor 2 prevad generic 0i obliga3ia de re2tituire ctre c9iria0 a de2pgubirilor cuvenite potrivit legii/ pentru mbunt3irile nece2are 0i utile adu2e imobilului. """"""""""" .ct. 4!.2 a 'o2t modi'icat prin art. ;/ pct. 6 din ).*. nr. 923/2010.

!'.3. &brogat. """"""""""" .ct. 4!.% a 'o2t abrogat prin art. ;/ pct. 7 din ).*. nr. 923/2010. &rt. 49 din lege( Cecretarii unit3ilor admini2trativ teritoriale vor lua m2uri pentru con2ervarea tuturor do2arelor con2tituite de comi2iile de aplicare a Legii nr. 112/1995/ vor elibera/ la cerere/ copii de pe actele e$i2tente la do2ar 0i vor da rela3iile 2olicitate de per2oanele ndrept3ite. &rt. 50 din lege( +1 @ererile 2au ac3iunile n ju2ti3ie/ precum 0i tran2crierea 2au intabularea titlurilor de proprietate/ legate de aplicarea prevederilor prezentei legi 0i de bunurile care 'ac obiectul ace2teia/ 2unt 2cutite de ta$e de timbru. +2 @ererile 2au ac3iunile n ju2ti3ie privind re2tituirea pre3ului actualizat pltit de c9iria0ii ale cror contracte de v1nzare cumprare/ nc9eiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ au 'o2t de2'iin3ate prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile 2unt 2cutite de ta$e de timbru. +21 @ererile 2au ac3iunile n ju2ti3ie av1nd ca obiect re2tituirea pre3ului de pia3 al imobilelor/ privind contractele de v1nzare cumprare nc9eiate cu re2pectarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ care au 'o2t de2'iin3ate prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile/ 2unt 2cutite de ta$ele de timbru. +3 =e2tituirea pre3ului prevzut la alin. 526 0i 5216 2e 'ace de ctre +ini2terul -inan3elor .ublice din 'ondul e$trabugetar con2tituit n temeiul art. 1% alin. 6 din Legea nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. 8orme metodologice( #0.1. Cintagma ta$e de timbru vizeaz at1t ta$ele judiciare de timbru/ c1t 0i timbrul judiciar a'erent tuturor ac3iunilor 2au cererilor generate de aplicarea legii. #0.2. .revederile alin. 526 al art. 50 din lege 2unt aplicabile 0i n cazul n care/ ca urmare a ncuviin3rii unei cereri de revizuire ntemeiate pe motivul prevzut la art. 322 pct. 9 din @odul de procedur civil/ in2tan3a a 2c9imbat 9otr1rea atacat n 2en2ul anulrii contractului de v1nzare cumprare. #0.3. =e2tituirea pre3ului actualizat 2au/ dup caz/ a pre3ului de pia3 2e 'ace de ctre +ini2terul -inan3elor .ublice/ prin direc3iile generale ale 'inan3elor publice jude3ene 0i a municipiului Eucure0ti/ n temeiul 9otr1rilor judectore0ti/ rma2e de'initive 0i irevocabile/ prin care 2 a di2pu2 re2tituirea pre3ului actualizat pltit de c9iria0/ n cazul de2'iin3rii contractelor nc9eiate cu eludarea prevederilor Legii nr.

112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ 2au/ dup caz/ a pre3ului de pia3 al imobilelor/ n cazul de2'iin3rii contractelor nc9eiate cu re2pectarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare. """"""""""" .ct. 50.% a 'o2t modi'icat prin art. ;/ pct. ! din ).*. nr. 923/2010. &rt. 501 din lege( +1 .roprietarii ale cror contracte de v1nzare cumprare/ nc9eiate cu re2pectarea prevederilor Legii nr. 112/1995/ cu modi'icrile ulterioare/ au 'o2t de2'iin3ate prin 9otr1ri judectore0ti de'initive 0i irevocabile au dreptul la re2tituirea pre3ului de pia3 al imobilelor/ 2tabilit con'orm 2tandardelor interna3ionale de evaluare. +2 :aloarea de2pgubirilor prevzute la alin. 516 2e 2tabile0te prin e$pertiz.

#01.1. A$pertiza prevzut la art. 501 din lege va 'i di2pu2 de in2tan3a de judecat/ n condi3iile legii. """"""""""" .ct. 501.1 a 'o2t introdu2 prin art. ;/ pct. 9 din ).*. nr. 923/2010. &rt. 51 din lege( 4n vederea organizrii e$ecutrii prevederilor prezentei legi/ *uvernul e2te abilitat 2 emit norme metodologice de aplicare unitar a ace2teia. &rt. 52 din lege( La data intrrii n vigoare a prezentei legi 2e abrog orice alte di2pozi3ii contrare. 8orme metodologice( #2.1. .revederea art. 52 nltur de la aplicare orice acte normative anterioare contrare legii/ care 'ie indi2ponibilizeaz a2t'el de bunuri de la re2tituire/ 'ie 2e 2uprapun cu domeniul de aplicare al ace2teia 2au procedurile 2tabilite trebuiau 2 'ie ndeplinite ori con2umate p1n la apari3ia noii legi. CAPITOLUL III +2uri in2titu3ionale 1.1. a .entru urgentarea aplicrii legii/ pe l1ng organele de conducere ale 'iecrei entit3i implicate n 2olu3ionarea noti'icrilor/ vor 'i con2tituite 0i vor 'unc3iona comi2ii interne pentru analizarea noti'icrilor/ 'ormate/ de regul/ din % 5 membri 5n m2ura po2ibilit3ilor 2e vor numi juri0ti 0i economi0ti6/ care vor analiza 'iecare noti'icare 0i actele doveditoare depu2e 0i vor ntocmi propunerea de 2olu3ionare. $ 4n m2ura n care entit3ile implicate n 2olu3ionarea noti'icrilor di2pun de po2ibilitatea atribuirii/ n 2c9imbul bunurilor imobile 2olicitate 0i a cror re2tituire n natur nu e2te po2ibil potrivit legii/ a unor alte bunuri 5mobile/imobile/ a'late n circuitul civil6 ori/ dup caz/ de po2ibilitatea pre2trii de 2ervicii din domeniul propriu de activitate/ 2e vor con2titui di2tinct de comi2iile interne pentru analizarea noti'icrilor 0i comi2ii interne de evaluare/ care vor 2tabili valoarea e2timativ a imobilelor 0i a celorlalte preten3ii ce vor 'ace obiectul negocierii ntre pr3i. @omi2ia de evaluare intern va 'i 'ormat/ de regul/ din % 5 per2oane 5de pre'erin3/ economi0ti 0i per2oane cu pregtire de 2pecialitate n domeniul con2truc3iilor6. 4n lip2a ace2tei po2ibilit3i 2e vor nc9eia contracte cu per2oane 'izice 2au juridice 2pecializate. 1.2. @omi2iile prevzute la pct. 1.1 2e nume2c prin ordin 2au di2pozi3ie a conductorului entit3ii re2pective. .entru per2oanele angajate cu contract de munc/ atribu3iile izvor1te din aplicarea legii devin 2arcini de 2erviciu. 1.3. Calaria3ii in2titu3iilor/ implica3i n mod direct n aplicarea legii/ bene'iciaz de un 2por lunar de di'icultate/ n condi3iile 2tabilite prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1'!/2002/ aprobat cu modi'icri 0i completri prin Legea nr. !'/200!/ cu modi'icrile ulterioare. Cunt con2idera3i 2alaria3i implica3i n mod direct n aplicarea Legii nr. 10/2001( - 2alaria3ii cu contract individual de munc pe durat determinat 2au nedeterminat/ care 0i de2'0oar activitatea n calitate de membru al comi2iilor prevzute la pct. 1.1. lit. a6 0i b6>

- 2alaria3ii/ membrii birourilor jude3ene 0i/ re2pectiv/ al municipiului Eucure0ti/ con2tituite n temeiul art. 9 din )otr1rea *uvernului nr. 3&1/200# privind n'iin3area/ organizarea 0i 'unc3ionarea &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> - 2ecretarii unit3ilor admini2trativ teritoriale> - per2onalul &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor/ con2tituit n temeiul )otr1rii *uvernului nr. %61/2005/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ cu e$cep3ia demnitarului> - per2onalul mini2terelor 0i al celorlalte in2titu3ii publice care au ca 2arcini de 2erviciu aplicarea legii/ cu e$cep3ia demnitarilor 0i a conductorilor numi3i 2au ale0i ai re2pectivelor in2titu3ii> - pre'ec3ii 0i 2ubpre'ec3ii. .rimarii 0i viceprimarii nu bene'iciaz de ace2t 2por?6. """"""""""" ( .rimarii 0i viceprimarii bene'iciaz de 2porul de di'icultate prevzut de Legea nr. 26%/2006 privind aprobarea ,rdonan3ei de urgen3 a *uvernului nr. 209/2005 pentru modi'icarea 0i completarea unor acte normative din domeniul propriet3ii/ completat prin ,rdonan3a de urgen3 a *uvernului nr. 1%6/2006. 1.!. @omi2iile prevzute la pct. 1.1 vor elabora un regulament propriu de lucru/ pe care l vor 2upune aprobrii organului de conducere al unit3ii re2pective. 1.#. @omi2ia intern pentru analizarea noti'icrilor/ prevzut la pct. 1.1 lit. a6/ ntocme0te pentru 'iecare noti'icare un raport cu propunerile de 2olu3ionare 'ormulate de ctre 'iecare dintre membrii comi2iei/ care va 'i 2emnat de membrii ace2teia. .ropunerile divergente ale membrilor comi2iei vor 'i prezentate 0i motivate 2eparat. 1.&. 4n m2ura n care entitatea implicat n 2olu3ionarea noti'icrilor di2pune de po2ibilitatea atribuirii/ n 2c9imbul bunurilor imobile 2olicitate 0i a cror re2tituire n natur nu e2te po2ibil potrivit legii/ a unor alte bunuri 5mobile/imobile/ a'late n circuitul civil6 ori/ dup caz/ de po2ibilitatea pre2trii de 2ervicii din domeniul propriu de activitate/ comi2ia intern de evaluare prevzut la pct. 1.1 lit. b6 va ntocmi/ la 2olicitarea comi2iei interne pentru analizarea noti'icrilor/ un raport intern de evaluare. 2.1. .roblemele comple$e pot 'i tran2mi2e 2pre analiz 0i ndrumare &utorit3ii 8a3ionale pentru =e2tituirea .ropriet3ilor. 2.2. @ontrolul aplicrii 'azei admini2trative a Legii nr. 10/2001/ republicat/ 2e e$ercit de ctre autoritatea admini2trativ con2tituit n temeiul )otr1rii *uvernului nr. 3&1/200#/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 0i/ dup caz/ de ctre pre'ec3i 2au per2oanele de2emnate de pre'ec3i n ace2t 2en2. @ontroalele 2e e'ectueaz 'ie din o'iciu/ 'ie pe baza unor 2e2izri ale per2oanelor ndrept3ite. CAPITOLUL I5 Bi2pozi3ii 'inale &ne$ele nr. 1 4 'ac parte integrant din prezentele norme metodologice. ANEXA Nr. 1 5model orientativ6 &ntet Benumirea emitentului BA@;O;& BA =AC.;8*A=A & 8,#;-;@P=;; nr. .......... din ................ .rivind 2olu3ionarea do2arului ntocmit n baza 8oti'icrii nr. ........... din ......................./ depu2 la Eiroul e$ecutorului judectore2c .........................................../ prin care dl/dna ................................./ cet3ean ........................./ domiciliat n ......................../ prin reprezentant ............................./ con'orm actului autenti'icat de notarul public ..................... 2ub nr. ............... din ....................../ 2olicit re2tituirea n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil/acordarea celorlalte m2uri reparatorii prin ec9ivalent/ n 2itua3ia n care re2tituirea n natur a imobilului/pr3ii din imobil nu poate opera ................................../ 2ituat/2ituat n .................... .

&naliz1nd actele depu2e la Bo2arul intern nr. ......../............/ a'erent noti'icrii/ prin care 2e con2tat c 2unt incidente unul 2au mai multe dintre urmtoarele motive( 1. imobilul 2olicitat nu 'ace obiectul Legii nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> 2. noti'icarea nu a 'o2t depu2 n termenul prevzut la art. 22 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> 3. 2olicitantul5a6 nu are calitatea de per2oan ndrept3it n 2en2ul art. % 0i art. 4 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare> !. preluarea imobilului re2pectiv nu 2 a 'cut n mod abuziv> #. nu a 'o2t dovedit dreptul de proprietate cu privire la imobilul 2olicitat> &. nu a 'o2t dovedit calitatea de mo0tenitor> ". imobilul 5teren 0i/2au con2truc3ie6/partea din imobilul a crui/crei re2tituire n natur 2e cere 2au pentru care per2oana ndrept3it/ n 2en2ul art. 4 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ 2olicit acordarea celorlalte m2uri reparatorii prin ec9ivalent/ ntruc1t re2tituirea n natur nu poate opera/ a 'o2t di2tru2 ca urmare a unor calamit3i naturale> '. alte motive legale/ av1nd n vedere re'eratul comi2iei interne prin care 2e propune re2pingerea cererii ce a 'cut obiectul noti'icrii/ n con'ormitate cu di2pozi3iile art. 6% alin. 526 0i ale art. 6! din Legea admini2tra3iei publice locale nr. 21#/2001/ republicat/ precum 0i ale art. 21 alin. 546 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/2tatutul/actul con2titutiv al unit3ii de3intoare/ .=;+&=FL +F8;@;.;FLF; ............................../ ,=*&8FL BA @,8BF@A=A &L F8;#PQ;; BAQ;8P#,&=A B A @ ; B A( Art. 1. =e2pinge 8oti'icarea nr. ............../ nregi2trat 2ub nr. ....................... de ctre ......................................../ pentru urmtorul/urmtoarele motive( .............................................................. . Art. 2. .rezenta decizie va 'i comunicat/ n con'ormitate cu prevederile art. 25 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ per2oanei ndrept3ite 0i pre'ecturii pentru e'ectuarea controlului de legalitate. Art. 3. Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat de re2pingere a cererii de re2tituire poate 'i atacat n con'ormitate cu prevederile art. 26 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n termen de %0 de zile de la comunicare/ la Cec3ia @ivil a #ribunalului ................................ 5n a crui circum2crip3ie teritorial 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare6. ANEXA Nr. 2 5model orientativ6 &ntet Benumirea emitentului BA@;O;& nr. ................ din ........................... de re2pingere a cererii de re2tituire n natur 0i acordarea altor m2uri reparatorii prin ec9ivalent con2t1nd n compen2are cu alte bunuri 2au 2ervicii .rivind 2olu3ionarea do2arului ntocmit n baza 8oti'icrii nr. ...................... din ...................../ depu2 la Eiroul e$ecutorului judectore2c ............................../ prin care dl/dna ...................../ cet3ean ................../ domiciliat n ................................./ prin reprezentant ........................../ con'orm actului autenti'icat de notarul public ............................ 2ub nr. ..................... din ....................../ 2olicit re2tituirea n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil ..................../ 2ituat56 n ................................... .

&naliz1nd actele depu2e la Bo2arul intern nr. ....../............/ a'erent noti'icrii/ prin care 2e con2tat unul dintre urmtoarele motive( 1. imobilul con2truc3ie a crui re2tituire n natur 2e cere a 'o2t demolat total> 2. pe imobilul teren a crui re2tituire n natur 2e 2olicit 2 au edi'icat ori 2 au ampla2at con2truc3ii autorizate ori alte amenajri de utilitate public ale localit3ii 5parcuri/ 2trzi/ zone de protec3ie 0i altele a2emenea6> 3. imobilul a 'o2t n2trinat cu re2pectarea di2pozi3iilor legale> !. alte motive prevzute de lege/ av1nd n vedere re'eratul comi2iei interne/ prin care 2e con2tat impo2ibilitatea re2tituirii n natur 0i 2e propune acordarea de m2uri reparatorii n ec9ivalent con2t1nd n compen2are cu alte bunuri 0i 2ervicii/ precum 0i acordul per2oanei ndrept3ite/ n con'ormitate cu di2pozi3iile art. 1 alin. 526 0i 5%6/ ale art. 26 alin. 516 0i 526 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ ale art. 6% alin. 526 0i ale art. 6! din Legea admini2tra3iei publice locale nr. 215/2001/ republicat/ precum 0i ale art. 21 alin. 546 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/2tatutul/actul con2titutiv al unit3ii de3intoare/ .=;+&=FL +F8;@;.;FLF; ............................../ ,=*&8FL BA @,8BF@A=A &L F8;#PQ;; BAQ;8P#,&=A B A @ ; B A( Art. 1. =e2pinge cererea de re2tituire n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil/ 2ituat56 n ........................./ 'ormulat de noti'icatorul ................................ prin 8oti'icarea nr. ........./ pentru urmtoarele motive( ............................................ . Art. 2. Ce 2tabile0te ca valoare ec9ivalent a imobilului impo2ibil de re2tituit 0i cuvenit noti'icatorului 2uma de ........................ lei/ n limita creia 2e va acorda n compen2are/ ca m2ur reparatorie/ bunul mobil 5date de identi'icare6/imobil 5teren 0i/2au con2truc3ie6/parte din imobil ......................../ 2ituat56 n .................................../diver2e 2ervicii 5date de individualizare a pre2ta3iei/ mai preci2 datele/ obiectul/ numrul 0i data contractului de 'urnizare/pre2tri de 2ervicii6. Art. 3. .rezenta decizie va 'i comunicat/ n con'ormitate cu prevederile art. 25 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ per2oanei ndrept3ite 0i pre'ecturii pentru e'ectuarea controlului de legalitate. Art. !. Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat de re2pingere a cererii de re2tituire n natur poate 'i atacat n con'ormitate cu prevederile art. 26 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n termen de %0 de zile de la comunicare/ la Cec3ia @ivil a #ribunalului ................................ 5n a crui circum2crip3ie teritorial 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare6. 8,#P( +2ura reparatorie con2t1nd n compen2are cu alte bunuri 0i 2ervicii o'erite n ec9ivalent de ctre de3intorul imobilului noti'icat poate 'i combinat cu propunerea privind acordarea de2pgubirilor n condi3iile legii 2peciale privind regimul de 2tabilire 0i plat a de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv/ n 2itua3ia n care temeiul legal concret de acordare a bene'iciului legii le prevede n mod e$pre2. 4n acea2t 2itua3ie/ decizia trebuie comunicat 0i Cecretariatului @omi2iei @entrale pentru Ctabilirea Be2pgubirilor. 4n cazul compen2rii cu bunuri 2au 2ervicii decizia motivat de compen2are va 'i n2o3it de contractul de 'urnizare 2au/ dup caz/ de contractul de pre2tri 2ervicii care urmeaz regimul contractual de drept comun. =ezilierea contractului re2pectiv din vina e$clu2iv a unit3ii obligate la re2tituire atrage de2'iin3area de drept a deciziei/di2pozi3iei de compen2are. ANEXA Nr. 3 5model orientativ6 &ntet Benumirea emitentului

BA@;O;& nr. ....... din ............. de re2pingere a cererii de re2tituire n natur 0i propunerea privind acordarea de de2pgubiri n condi3iile legii 2peciale privind regimul 2tabilirii 0i pla3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv .rivind 2olu3ionarea do2arului ntocmit n baza 8oti'icrii nr. ............... din ................../ depu2 la Eiroul e$ecutorului judectore2c ..................../ prin care dl/dna ..................../ cet3ean ................../ domiciliat n ..................../ prin reprezentant ........................./ con'orm actului autenti'icat de notarul public ..................... 2ub nr. ............ din ............../ 2olicit re2tituirea n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil ......................../ 2ituat56 n ................................... . &naliz1nd actele depu2e la Bo2arul intern nr. ................./........................./ a'erent noti'icrii/ prin care 2e con2tat unul dintre urmtoarele motive( 1. imobilul con2truc3ie a crui re2tituire n natur 2e cere a 'o2t demolat total> 2. pe imobilul teren a crui re2tituire n natur 2e 2olicit 2 au edi'icat ori 2 au ampla2at con2truc3ii autorizate ori alte amenajri de utilitate public ale localit3ii 5parcuri/ 2trzi/ zone de protec3ie 0i altele a2emenea6> 3. imobilul a 'o2t n2trinat cu re2pectarea di2pozi3iilor legale> !. alte motive prevzute de lege/ av1nd n vedere re'eratul comi2iei interne/ prin care 2e con2tat impo2ibilitatea re2tituirii n natur 0i 2e propune acordarea de m2uri reparatorii n ec9ivalent con2t1nd n de2pgubiri potrivit titlului :;; <=egimul 2tabilirii 0i pl3ii de2pgubirilor a'erente imobilelor preluate n mod abuziv< din Legea nr. 2!"/200# privind re'orma n domeniile propriet3ii 0i ju2ti3iei/ precum 0i unele m2uri adiacente/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n con'ormitate cu di2pozi3iile art. 1 alin. 526 0i 5%6 0i ale art. 26 alin. 516 0i 526 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ ale art. 6% alin. 526 0i ale art. 6! din Legea admini2tra3iei publice locale nr. 215/2001/ republicat/ precum 0i ale art. 21 alin. 546 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/2tatutul/actul con2titutiv al unit3ii de3intoare/ .=;+&=FL +F8;@;.;FLF; ............................../ ,=*&8FL BA @,8BF@A=A &L F8;#PQ;; BAQ;8P#,&=A B A @ ; B A( Art. 1. =e2pinge cererea de re2tituire n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil/ 2ituat n ................/ n 2upra'a3 de ............/ 'ormulat de per2oana ndrept3it ....................... prin 8oti'icarea nr. ........................./ pentru urmtoarele motive( ..................................... . Art. 2. .entru imobilul noti'icat 5teren 0i/2au con2truc3ie6/partea din imobil/ 2ituat56 n .................................../ n 2upra'a3 de ....................................... 0i care nu poate 'i re2tituit n natur/ propunem acordarea de de2pgubiri n condi3iile titlului :;; din Legea nr. 247/2005 privind re'orma n domeniile propriet3ii 0i ju2ti3iei/ precum 0i unele m2uri adiacente/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare. Art. 3. .rezenta decizie va 'i comunicat/ n con'ormitate cu prevederile art. 25 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ per2oanei ndrept3ite/ pre'ecturii pentru e'ectuarea controlului de legalitate 0i Cecretariatului @omi2iei centrale pentru 2tabilirea de2pgubirilor. Art. !. Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat de re2pingere a cererii de re2tituire n natur poate 'i atacat n con'ormitate cu prevederile art. 26 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n termen de %0 de zile de la comunicare/ la Cec3ia @ivil a #ribunalului ................................ 5n a crui circum2crip3ie teritorial 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare6. ANEXA Nr. 4 5model orientativ6

&ntet Benumirea emitentului B;C.,O;Q;A BA =AC#;#F;=A 48 8&#F=P nr. .................................. din .......... .rivind 2olu3ionarea do2arului ntocmit n baza 8oti'icrii nr. ............ din ............./ depu2 la Eiroul e$ecutorului judectore2c ........................../ prin care dl/dna ...................../ cet3ean ................../ domiciliat n ................./ prin reprezentant ......................./ con'orm actului autenti'icat de notarul public ..................... 2ub nr. ............... din ............................./ 2olicit re2tituirea n natur a imobilului 5teren 0i/2au con2truc3ie6/pr3ii din imobil ................... 2ituat56 n ............................................................ . &naliz1nd actele depu2e la Bo2arul intern nr. ......../.........../ a'erent noti'icrii/ prin care 2e con2tat c( 1. noti'icatorul are calitatea de per2oan ndrept3it/ con'orm di2pozi3iilor art. % alin. 516 lit. ..... coroborat cu art. 4 alin. ........ din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n baza urmtoarelor acte doveditoare( a .....................................> $ .....................................> 2. imobilul 2olicitat la re2tituirea n natur a 'o2t proprietatea .................................. la momentul depo2edrii abuzive/ con'orm actului de proprietate ................. 0i ..........................> 3. imobilul re2pectiv a trecut abuziv n proprietatea 2tatului. &ctul n temeiul cruia 2 a di2pu2 preluarea ......................> !. imobilul 'ace obiectul art. 2 alin. 516 lit. ......... din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ .........................................................> #. imobilul e2te n patrimoniul .............................................. 0i 2e a'l n regi2trul de inventar la data de ............/ la pag. ...../ cu numr de inventar ................/2e a'l n admini2trarea .................................../ av1nd n vedere re'eratul comi2iei interne prin care 2e propune acea2t m2ur/ n con'ormitate cu di2pozi3iile art. 7/ 9 0i art. 25 alin. 516 0i 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ ale art. 6% alin. 526 0i ale art. 6! din Legea admini2tra3iei publice locale nr. 215/2001/ republicat/ precum 0i ale art. 21 alin. 546 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/2tatutul/actul con2titutiv al unit3ii de3intoare/ .=;+&=FL +F8;@;.;FLF; ............................../ ,=*&8FL BA @,8BF@A=A &L F8;#PQ;; BAQ;8P#,&=A B ; C . F 8 A( Art. 1. Ce re2tituie n natur imobilul 52au/ dup caz/ cota parte6/ compu2 din ................................ 52e va de2crie imobilul6 n 2upra'a3 de ...................../ 2ituat n ....................................................... 5dup caz/ 0i 2upra'a3a con2truit6 cu urmtoarele vecint3i( 8ord ..................................> Cud ...................................> A2t ....................................> :e2t ................................../ dlui/dnei .................................................... 5dup caz/ denumirea per2oanei juridice6 domiciliat/domiciliat/cu 2ediul n .................................../ po2e2or/po2e2oare al/a actului de identitate ............ 2eria .......... nr. ......../ emi2 de .............. la data de ......................../ cod numeric per2onal ........................................................ 5n cazul per2oanelor juridice 2e vor indica( actul de con2tituire 0i reprezentantul legal al ace2teia/ precum 0i codul unic de nregi2trare6 Art. 2. ;mobilul ce 2e re2tituie e2te grevat de urmtoarele 2ervitu3i ...................................... . 5dac e2te cazul6 Art. 3. Eene'iciarul di2pozi3iei de re2tituire are obliga3ia re2pectrii prevederilor art. 1% 0i 15 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ cu privire la protec3ia c9iria0ilor 5n cazul n care imobilul e2te ocupat de a2t'el de per2oane6. Be a2emenea/ n cadrul di2pozi3iei de re2tituire 2e vor indica/ dup caz/ obliga3iile corelative ale bene'iciarului re2tituirii 5obliga3ia de a elibera 0i de a preda locuin3a nc9iriat/ inclu2iv termenul> a2umri de obliga3ii unilaterale 0i altele a2emenea6.

Art. !. .rezenta di2pozi3ie 'ace dovada propriet3ii a2upra imobilului 0i con2tituie titlu e$ecutoriu dup ndeplinirea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar. .unerea n po2e2ie 2e va 'ace dup ndeplinirea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar/ prin proce2 verbal de punere n po2e2ie. Art. #. 4ndeplinirea 'ormalit3ilor de publicitate imobiliar/ prevzute la art. 25 alin. 546 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ cad n 2arcina bene'iciarului re2tituirii. Art. &. .rezenta decizie va 'i comunicat/ n con'ormitate cu prevederile art. 25 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ per2oanei ndrept3ite 0i pre'ecturii pentru e'ectuarea controlului de legalitate. Art. ". Becizia 2au/ dup caz/ di2pozi3ia motivat de re2pingere a cererii de re2tituire n natur poate 'i atacat/ n con'ormitate cu prevederile art. 26 alin. 5%6 din Legea nr. 10/2001/ republicat/ cu modi'icrile 0i completrile ulterioare/ n termen de %0 de zile de la comunicare/ la Cec3ia @ivil a #ribunalului ................................... 5n a crui circum2crip3ie teritorial 2e a'l 2ediul unit3ii de3intoare6.