Sunteți pe pagina 1din 2

Model cerere Domnule/Doamn ministru, Subsemnatul (a) ________________________________, cetean romn/cetean al unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaiului

Economic European sau al Confederaiei Elveiene_____________________, domiciliat() n str.______________, nr._____, bl._____, sc.____, ____________ _ jud./sector ap._____,

______________, posesor/posesoare a !/C!/pa"aport/certificat de #nre$istrare/carte de re%iden permanent seria_____ nr.___________, eliberat de _________________ valabil pn la data de ________________, telefon _____________, solicit autori%area ca ____________. (n dovedirea cererii ane)e% urmtoarele acte* I copia le$ali%at a diplomei de licen sau ec+ivalent din care re%ult speciali%area #n limba sau limbile strine pentru care solicit autori%area, sau copia le$ali%at a diplomei de licen care atest c am absolvit un institut de #nvmnt superior #n limba strin pentru care solicit autori%area, sau copia le$ali%at a diplomei de bacalaureat ori ec+ivalent din care re%ult c am absolvit un liceu cu predare #n limba strin sau #n limba minoritilor naionale pentru care solicit autori%area, sau copia le$ali%at a atestatului de traductor eliberat de -inisterul Culturii, Cultelor "i .atrimoniului /aional #n specialitatea "tiine juridice, din limba romn #n limba strin pentru care solicit autori%area "i din limba strin #n limba romn, II copia le$ali%at a atestatului de ec+ivalare/recunoa"tere a actelor de studii efectuate #n strintate, eliberat de -inisterul Educaiei, Cercetrii, 0ineretului "i Sportului 1 Centrul /aional de 2ecunoa"tere "i Ec+ivalare a Diplomelor,
FP-19-02, ver 1

traductor

"i

interpret

pentru

limba&ile'_______________________________________________________________

III copia le$ali%at a dove!ii cunoa"terii limbii rom#ne &acte de studii din care re%ult absolvirea unei forme de #nvmnt #n limba romn sau certificate de competen lin$vistic' pentru ceteanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene, I$ certificat de ca%ier judiciar &valabil 3 luni de la eliberare, potrivit art. 45 alin. &4' din 6e$ea nr. 478/4889, republicat', $ copia )ero) a buletinului de identitate/crii de identitate/ pa"aportului. $I copia )ero) a certificatului de na"tere/traducerea le$ali%at a acestuia #n limba romn, $II copia )ero) a certificatului de cstorie/traducerea le$ali%at a acestuia #n limba romn, dac este ca%ul, $III adeverin medical din care s re%ulte c sunt apt din punct de vedere medical, I% cte o c+itan, repre%entnd ta)a judiciar de timbru, #n valoare de :7 lei &2;/', pentru fiecare limb strin pentru care solicit autori%area ca interpret "i traductor, % cte un timbru judiciar #n valoare de 8,:< lei &2;/' pentru strin, pentru care solicit autori%area ca interpret "i traductor. Data* / / Semntura* fiecare limb

Domnului/Doamnei -inistru al =ustiiei ____________________________

FP-19-02, ver 1