Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE 1.1. 1.&. Denumirea investiiei: : RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTO OLTAIC AMPLA!AT IN LOCALITATEA FELDIOARA" #UD. $RA%O Am'(asamentu(: jud. Braov, com. Feldioara

1.3. $ene)i*iaru( investiiei: !C Tru*+a P,-er,sa !RL cu sediul n localitatea


Brasov, judeul Brasov, str. Sfantul Ioan nr. 17, telefon 074 !"# 44, fa$ 0!47%140 " 1... E(a/,rat,r: : S.&. '(')*+,-'SI*( S).. Iai, str. B/li nr. 7&, tel.0 fa$ 0"!", "#0111, tel. 07"7 % 4% ! 1.0. E(emente *are stau (a /a1a e(a/,r2rii -,*umentaiei : - cerere 1 c2estionar ener3etic - 45) nr.: 7010111%016011.11."011 78roduc/tor9 - 45) nr. 7010111%#%4011.11."011 7consumator9. - SS #0"011 - date de reea de la 'lectrica 5ransilvania Sud

&. NECE!ITATEA %I OPORTUNITATEA REALI34RII IN E!TI5IEI :e ;a<a studiului de soluie nr. #0"011 s,au o;inut avi<ele te2nice de racordare aferente o;iectivului 6 Par* ),t,v,(tai* Fe(-i,ara7" 8entru o 8utere ma$im/ de;itat/ de 8"9:; M< i 8utere ma$im/ simultan a;sor;it/ de 10 =>. Beneficiarul, S& 5ruc2a :oderosa S)., dorete s/ e$tind/ 8arcul fotovoltaic. :entru aceasta, a ac2i<iionat teren 78e care i s,a constituit dre8t de su8erficie de catre 8ro8rietari9, n a8ro8ierea 8rimei locaii, 8e care va monta 8anouri fotovoltaice, care vor de;ita o 8utere ma$im/ simultan/ de 1"0 M<. :utere ma$im/ simultan a;sor;it/ 8entru noua locaie este de "0 =>. &entrala electric/ fotovoltaic/ Feldioara va de;ita, n total, o 8utere ma$im/ simultan/ de &".:; M< i va consuma o 8utere ma$im/ simultan/ de !0 =>. .ucrarea de fa/ anali<ea</ daca o data cu crestera 8uterii de;itate se modific/ re3imurile de funcionare ale )'- n soluia de racordarea din 45),urile e$istente. =. DATE TEHNICE ALE CENTRALEI FOTO OLTAICE =.1. Des*rierea 'ar*u(ui ),t,v,(tai* :arcul fotovoltaic re8re<inta o noua ca8acitate de 8roducere a ener3iei electrice folosind ener3ia solara ca sursa 8rimara re3enera;ila. &entrala fotovoltaic/ 8roduce ener3ie electric/ 8rin efect fotovoltaic. 'fectul fotovoltaic const/ n transformarea radiaiei solare n ener3ie electric/ cu ajutorul celulelor fotovoltaice. 'ner3ia electrica in c.c. 8rodus/ de 8anourile fotovoltaice este transformat/ n c.a. de invertoare la tensiunea de 0,4 =? i ridicat/ la tensiunea de "0 =? 8rin intermediul transformatoarelor de 8utere de 0,40"0=?.
MEMORIU TEHNIC 1

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

@n cadrul 8arcului fotovoltaic se vor monta: - la locaia 1: 4! # module fotovoltaice de cAte "! >8, care se vor monta 8e "4" de 8anouri 7cAte 1% module 8e un 8anou9. - la locaia 2: #7 0 module fotovoltaice de cAte "! >8, care se vor monta 8e !7 de 8anouri 7cAte 1% module 8e un 8anou9. :anourile fotovoltaice vor fi montate 8e o structura metalica fi$a si au rolul de a transforma ener3ia solar/ n ener3ie electric/ n c.c. &urentul continuu 8rodus de 8anourile fotovoltaice va fi transformat n curent alternativ de c/tre invertoare. Se vor monta cAte un invertor de cAte 4 => fiecare 78uterea la ieirea din invertor9 8entru fiecare 8anou. Se vor monta, asfel: , la locaia 1: "4" invertoare , la locaia 2: !7 invertoare Invertoarele mai au rolul de a se sincroni<a cu reteaua electrica si de a face tansformarea cu 8ierderi cat mai mici. -e asemenea, invertoarele sunt ec2i8ate cu urmatoarele 8rotectii: - 8rotectie la scurtcircuit in c.a. - 8rotectie la su8ratensiune, curent i tem8eratura n c.c. i c.a. - inversarea 8olaritatii in c.c. - 8rotectie la defecte de 8unere la 8amant Invertoarele sunt 8reva<ute cu filtre 8entru reducerea distorsiunii de curent. Invertoarele au 8osi;ilitatea de monitori<are, de control la distanta si de conectare la :& 8entru colectarea si anali<a datelor instalatiei. Invertoarele funcioneaz cu un factor de putere 1 (conf. fiei tehnice anexate). 'ner3ia electric/ 8rodus/ la 0,4 =? de c/tre 8arcul fotovoltaic va fi evacuat/ n reelele de distri;uie din <on/ 8rin intermediul unor 8osturi de transformare 0,40"0 =?: , la locaia 1 se va monta un :5 n anvelo8/ 0,40"0 =? B !$400 =?4, ec2i8at cu # celule "0=? 7! celule trafo, o celul/ de m/sura, i " celule de linie 9. , la locaia 2 se va monta un :5 n anvelo8/ 0,40"0 =? B !$#!0 =?4, ec2i8at cu celule "0=? 7! celule trafo, o celul/ de m/sura, i o celul/ de linie 9. &entrala fotovoltaic/ va avea 8ersonal o8erativ 7va fi condus/ 8rin S&4-4 de la un 8unct central9. =.&. Cara*teristi*i(e te+ni*e &onform c2estionarului ener3etic, 8uterea ma$im/ de;itat/ de 8arcul fotovoltaic Feldioara este de &".:; M<, iar 8uterea instalata este de ",# C>. -urata de resta;ilire a aliment/rii n ca<ul defect/rii unui element al reelei n amonte de 8unctul de delimitare, este cel necesar remedierii defeciunii n instalaiile distri;uitorului, i anume 7" ore. :roduc/torul dorete, 8entru aceste " locaii, o sin3ur/ cale de racordare la )'i anume cea din 45),ul e$istent. &entrala fotovoltaic/ Feldioara va avea urmatoarele caracteristici: , 8uterea instalata ma$ima B ",# C>8D , 8uterea ma$ima de;itata B &".:; M<'D , tensiunea de ieire B 400?D , tensiune nominal/ retea de racordare B "0=? , frecventa la reteaua de racordare B 0E< , 8uterea ma$ima simultan a;sor;ita de serviciile au$iliare ale centralei este de =8 ><.
2

MEMORIU TEHNIC

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

Serviciile interne aferente 8arcului fotovoltaic 7iluminat, incal<ire, sisteme de automati<are si alarma, instalatie de ventilare9 vor fi alimentate din ta;lourile de joasa tensiune al 8osturilor de transformare ale 8roducatorului. )e3imul de functionare este de ma$im 1" ore <ilnic, 8e toata durata anului. :arcul fotovoltaic 8roduce ener3ie electrica doar 8e tim8ul <ilei 7celulele fotovoltaice livrea<a electricitate numai in conditii de iluminare si cantitatea de curent de8inde de intensitatea radiatei solare9. -e aceea, ener3ia 8rodusa este foarte varia;ila in tim8, in functie de evolutia anotim8urilor, a <ilelor, a cerului aco8erit. 'c2i8amentul electric aferent centralei fotovoltaice 7invertoarele9 va reali<a sincroni<area automat/ la conectarea acesteia, n 8aralel cu sistemul. Parcul fotovoltaic structurat si conceput pentru racordarea la reteua electrica de distributie, nu poate furniza ener ie electrica in absenta retelei. !a disparitia tensiunii in reteaua electrica de distributie, parcul fotovoltaic se deconecteaza in "od auto"at, reducand productia la zero. .. !ITUA5IA ENERGETIC4 ?N 3ON4 ..1. Insta(aii e(e*tri*e e@istente An 1,n2 )eelele m.t. e$istente n <on/ sunt racordate la ! staii de transformare: staia 1100"0 =? Stu8ini, staia ! 0"0 =? Feldioara i staia "0 =? Bod. Barele "0 =? ale staiilor Feldioara i Bod sunt alimentate din staia Stu8ini 78l. '49. 4m8lasamentul 8arcului fotovoltaic se afla la cca. " =m de .'4 "0 =? St. Stu8ini B St. Feldioara, ce este o linie alimentat/ de 8e ;ara B , "0 =? a staiei Stu8ini 7trafo "9 i care alimentea</ staia Feldioara. -e asemenea, staia Feldioara mai 8oate fi alimentat/ i de 8e ;ara 4 , "0 =? a staiei Stu8ini 7trafo 19, 8rin se8aratorul de linie nr. 10. .'4 "0 =? St. Stu8ini B St. Feldioara este ec2i8ata cu conductoare +l,4l 1"0 mm8. .'4 "0 =? St. Stu8ini B St. Feldioara traversea<a drumul care duce la am8lasamentul 8arcului fotovoltaic in desc2iderea limitat/ de stAl8ii nr. #" i #!. StAl8ul nr. #!, este am8lasat la mar3inea drumului, 8e domeniu 8u;lic i este ti8 5& 1%,1!00, ec2i8at cu consola metalica ori<ontala, &I5, si le3/turi du;le de intindere reali<ate cu i<olatoare com8o<ite. ..&. Gra-u( -e An*2r*are a insta(aii(,r &onform datelor 8rimite de la 'lectrica 5ransivania Sud, 8uterea de;itat/ de 8arcul fotovoltaic se va -istri/ui in reteaua -e MT, i anume: , n ca<ul consumului ma$im n reelele de distri;uie ale 'lectrica 5ransivania Sud, 8uterea de;itat/ de 8arcul fotovoltaic se va distri;ui 8e ;ara "0 =? a statiei Feldioara 7ce are o sarcin/ ma$im/ de 4 C>9 sau 8e ;ara ", "0 =? a staiei Bod 7ce are o sarcin/ ma$im/ de !," C>9, n funcie de sc2ema de funcionare , n ca<ul consumului minim n reelele de distri;uie ale 'lectrica 5ransivania Sud, 8uterea de;itat/ de 8arcul fotovoltaic se va distri;ui 8e ;ara "0 =? a statiei Feldioara 7ce are o sarcin/ minim/ de 1 C>9 i 1, C> 8e ;ara B "0 =? 7trafo"9 a statiei Stu8ini 7ce are o sarcin/ minim/ de 6,6 C>9 0. 0.1. !OLU5IE DE RACORDARE LA RED Pre1entarea s,(uiei Soluia de racordare la )'- este conform 45) nr.: 7010111%016011.11."011, i anume: :entru evacuarea ener3iei 8roduse i alimentarea serviciilor 8ro8rii, 8arcul fotovoltaic Feldioara se va racorda la stAl8ul nr. #! al .'4 "0 =? Stu8ini B Feldioara, 8rintro .'4 "0 =?, n lun3ime de !0 m, si alc/tuit din ! stAl8i 5&1 014 ec2i8ai astfel:
MEMORIU TEHNIC 3

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

, stAl8ul nr. 1 cu reanclanator automat telecomandat , stAl8ul nr. " cu celul/ aerian/ de m/sur/ si anali<or de calitate a ener3iei electrice , stAl8ul nr. !, 8e care se va face trecerea .'4 "0 =? n .'S "0 =?, ec2i8at cu set desc/rc/toare cu Fn+ cu disconector i terminale de e$terior 8entru .'S "0 =?. -e la acest stAl8, utili<atorul i va reali<a racordul n .'S "0 =? 8An/ la 8arcul fotovoltaic. :e stAl8ul de racord nr. #! al .'4 "0 =? Stu8ini B Feldioara se va monta un se8arator vertical cu &.:. )eanclanatorul, celula de m/sur/ i anali<orul vor fi inte3rate n sistemul 'CS0-CS S&4-4 al 'lectrica 5ransilvania Sud, la nivelul -'-. Braov. :entru aceasta se va monta fi;r/ o8tic/ 8e stAl8ii de m.t. e$isteni ai .'4 "0 =? Stu8ini B Feldioara, de la stAl8ul nr. #! 8An/ la staia Feldioara 7cca. %00 m9. &osturile inte3r/rii 7care includ 8arametri<are0confi3urare reanclansator, reconfi3urare sistem S&4-4 , ;a<e de date, sino8tice, teste functionale9 sunt incluse n lucrare, n valoarea ta$ei de racordare. Se va asi3ura astfel 78rin 3rija 8roduc/torului9, monitori<area 8arcului fotovoltaic, cu transmiterea on,line la -'-. Braov a informaiilor asu8ra m/rimilor electrice :, G, H, f, a 8o<iiei ntreru8/torului aferent si 8osi;ilitatea de efectuarea de telecomen<i de la dis8eceratul -'-,. Braov. -e asemenea se va asi3ura transmiterea m/surii i a informaiilor de la anali<orul de calitate a ener3iei la nivelul -'-. Braov. 5ransmiterea datelor se recomand/, de c/tre 'lectrica 5ransilvania Sud, a se reali<a 8rin fi;r/ o8tic/. :roduc/torul 8oate reali<a transmiterea datelor i 8rin semnal *SC 7n <on/ e$ist/ semnal *SC9 numai dac/ aceast/ transmisie nde8linete cerinele o8eratorului de reea. :unerea in functie va fi conditionata de inte3rarea ec2i8amentelor in sistemul 'CS0-CS , S&4-4 al 'lectrica 5ransilvania Sud 7teste trecute cu succes9. .a 8unerea n funciune a instalaiilor 8roiectate, se va nc2eia o convenie de e$8loatare ntre o8eratorul de reea i ;eneficiar, 8rin care se va 8reci<a modul de reali<are a conducerii o8eraionale, e$8loatarea instalaiilor, re3lajul 8roteciilor, e$ecutarea manevrelor. .ucr/rile 8re<entate mai sus re8re<int/ lucr/ri ce se vor realia<a 'e ta@2 -e ra*,r-are. Instalaiile n aval de stAl8ul nr. ! 8roiectat, re8re<int/ insta(aii(e uti(i1at,ru(ui" care constau din: , reali<area a dou/ 8osturi de transformare n anvelo8/: :51 0,40"0 =? "$400 =?4 7la locaia 19 i :5" 0,40"0 =? "$#!0 =?4 7la locaia "9 , reali<are racord .'S "0 =? ntre stAl8ul nr. ! 8roiectat i :5 1, n lun3ime de cca. " =m , reali<are racord .'S "0 =? ntre :5" i :51, n lun3ime de 0,4 =m #bservaie )acordul "0 =? 8roiectat 78e ta$/ de racordare i 8e instalaii de utili<are9, va fi folosit atAt 8entru evacuarea ener3iei 8roduse cAt i 8entru alimentarea serviciilor 8ro8rii ale 8arcului fotovoltaic. Serviciile interne aferente 8arcului fotovoltaic vor fi alimentate din ta;lourile de joasa tensiune ale 8osturilor de transformare al 8roducatorului. @n momentul n care centrala fotovoltaic/ nu funcionea</, serviciile interne vor fi alimentate 8rin racordul 8roiectat, din reeaua de distri;uie a o8eratorului de reea 7'lectrica 5ransilvania Sud9.
MEMORIU TEHNIC 4

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

0.&.

Cara*teristi*i(e 'rin*i'a(e a(e insta(aii(,r 'r,ie*tate 'e ta@a -e ra*,r-are

LEA &8 > 'r,ie*tat2 va fi reali<at/ cu stAl8i din ;eton ti8 5&1 014, montai n fundaie turnat/, ec2i8ai cu coronament metalic ori<ontal din +.,Fn, le3/turi du;le reali<ate cu i<olatoare com8o<ite si conductor +.,4l 1"0 mm8, 3resat. .un3imea .'4 "0 =? 8roiectat/ va fi de cca. !0 m. :e stAl8ul nr. !, 8e care se face trecerea .'4 B .'S se vor monta ca8ete terminale de e$terior 8entru .'S "0 =? i desc/rc/tori cu o$id de <inc cu disconector. StAl8ii 8roiectati si stal8ul nr. #! e$istent vor fi 8rev/<ui cu 8ri<e de 8/mAnt inelare 8entru stAl8i cu a8arataj: stAl8ii nr. 1 i " vor avea 8ri<e de 8/mAnt cu re<istena de dis8ersie de 1I, iar stAl8ii nr. #! i ! vor avea 8ri<e de 8/mAnt cu re<istena de dis8ersie de 4I. :ri<ele se vor reali<a din ;and/ din +., Fn 40$4 mm8 i electro<i verticali din eav/ de +. <incat cu diametrul de " si 10"JK. 'c2i8amentele ce se vor monta n .'4 "0 =? vor avea urm/toarele caracteristici: !e'arat,ru( tri',(ar -e e@teri,r va fi cu cuit de 8unere la 8/mAnt automat/, ti8 S5'"4:no "4=?, #!04, montat vertical 8e stAl8ul nr. #! e$istent. Rean*(anBat,ru( aut,mat te(e*,man-at ce se va monta 8e stAl8ul nr. 1 al racordului "0 =? 8roiectat va fi format din : - un ntreru8/tor cu vid i mecanism de acionare ncor8orate ntr,o carcas/ etan/, inclusiv transformatoarele de curent 7! ;uc.9 i sen<orii de tensiune 78entru reali<area direcion/rii 8roteciilor9 - cutie de comand/ care conine releul de 8rotecie i control, m8reun/ cu sursa de alimentare, ec2i8amentele de monitori<are i comunicaie i modulul de telecomand/ 7inte3rat n modulul de comand/08rotecie9 - softLare 8entru 8arametri<are si salvarea nre3istr/rii - ca;lu de cone$iune ntre circuitele de comand/ i ntreru8tor - accesorii 8entru montare 8e stAl8i - desc/rc/tor cu Fn+ 7# ;uc9 - un transformator de tensiune de e$terior, ;ifa<at, "000,1 =? - 8latforma de lucru 8entru dula8ul de comanda, confectionata din 8rofile <incate si dotata cu ;alustrada )eleul di3ital ce se va monta n recloser va reali<a 8rotecii 8entru linii interconectate, i anume va tre;ui s/ reli<e<e 8rotecii cu 8osi;ilitatea de direcionare fa/ B s8ate : - 8rotecie ma$imal/ de curent ra8id/ 7 09 - 8rotecie ma$imal/ de curent tem8ori<at/ n " tre8te 7 19 - 8rotecie ma$imal/ de curent ;idirecional/ 7#79 - 8rotecie ma$imal/ de curent 2omo8olar ra8ida 7 0(9 - 8rotecie ma$imal/ de curent 2omo8olar tem8ori<at/ 7 1(9 - 8rotecie ma$imal/ de curent 2omo8olar direcionat/ 7#7(9 8rotecie minim/ tensiune 8rotecie ma$im/ de tensiune 8rotecie minim/ frecven/ 8rotecie ma$im/ frecven/
5

MEMORIU TEHNIC

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

-e asemenea se va 8revedea ;locajul ntreru8/torului la nc2iderea acestuia cAnd racordul s8re central/ este su; tensiune. :roteciile di3itale vor avea minim " seturi de re3laje dis8oni;ile 7setul activ va fi afiat 8e dis8laM9. 4nularea 8roteciilor de la faa locului se va reali<a 8rin intermediul dis8o<itivului de deconectare 7--9 Ce(u(a aerian2 -e m2sur2 ce se va monta 8e stAl8ul nr. " va cu8rinde: - ! ;uc transformatori de tensiune monofa<ai cu ra8ort "00N!00,10N!, cls. 0, - ! ;uc transformatori de curent monofa<ai cu ra8ort 1000 0 4, clasa de 8reci<ie 0," S. - ! ;uc desc/c/tori de tensiune Fn+. , cutie am8lasat/ la n/limea de 1,# m de sol 8entru montarea contorului electronic - 8latform/ de lucru cu ;alustrad/ - dis8o<itiv antic//rare 5ot 8e acest stAl8 se va monta anali<orul electronic 8entru monitori<area calitatii ener3iei electrice. 4cesta se va monta ntro cutie, m8reun/ cu sursa de alimentare i ec2i8amentele de monitori<are i comunicaie. &utia va avea dimensiunile de cca: .$l$2 O 0$ " 0$700 mm, se montea<a 8e stal8 cu ;ratari, la a8ro$. ", m fata de sol. 4nali<orul se va alimenta de la reea 8rin intermediul unui transformator de tensiune ;ifa<at, "000,"! P?, de e$terior. De*2r*2t,rii de traciune cu o$id de <inc, ce se vor monta 8e stAl8ul nr. !, vor fi ti8 :+.ICI- "4 =?, 8entru &5' a .'S "0 =?. Principalele utila$e i echipa"ente :entru 8re<enta lucrare tre;uiesc ac2i<iionate urm/toarele ec2i8amente 8e ta$/ de racordare: - se8arator cu cuite de 8unere la 8/mAnt automat, "4 =?, #!04, montaj vertical 1 ;uc , reanclanator automat telecomandat 1 ;uc , celul/ aerian/ de m/sur/ 1 ;uc , anali<or 8entru calitatea ener3iei electrice 1 ;uc , desc/rc/tori cu o$id de <inc 1 set 'c2i8amentele tre;uie certificate conform .e3ii !160"00# i 1#% din .0 1667 8rivind conformitatea cu le3islaia romAn/. 0.=. De(imitarea insta(aii(,r e(e*tri*e -elimitarea instalaiilor electrice ntre o8eratorul de ener3ie electric/ i 8roduc/tor0consumator, atAt din 8unct de vedere al e$8loat/rii cAt i al 8ro8riet/ii, se va reali<a la 8a8ucii ca;lului "0 =? 8lecare s8re utili<ator, de 8e stAl8ul nr. ! 8roiectat. 0... M2sura enerCiei e(e*tri*e %asura ener iei electrice se va face 8e medie tensiune cu un 3ru8 de masur/ format din contor electronic trifa<at multitarif de ener3ie electric/ activ/ si reactiv/, de !$ 7,7? 8e tensiune si !$ Q"04, du;lu sens, cu nre3istrarea cur;ei de sarcin/ i 8osi;ilitatea nre3istr/rii 8uterii ma$ime, cu interfaa de comunicatie la distan/ )S 4% i modem de comunicaie 8entru inte3rarea n sistemul de telecitire, cu ! ec2i8aje, clasa de
MEMORIU TEHNIC 6

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

8reci<ie 0, , montaj indirect, 8rin intermediul a ! transformatoare de tensiune monofa<ate 7"00?!9070,10?!9 =?, cls. 0, i ! transformatoare monofa<ate de curent "0 =?, cu ra8ort 1000 0 4, clasa de 8reci<ie 0,"S. &ontorul si transformatoarele de masura de curent si de tensiune vor avea ;ornele si3ila;ile i vor fi insoite de ;uletin de verificare metrolo3ic/ i certificate de calitate. &ircuitele de m/sur/ de curent i de tensiune vor fi montate n tu;uri de 8rotecie i vor trece 8rintr,un ir de cleme i si3urane si3ila;ile. *ru8ul de m/sur/ se va monta 8e stal8ul nr. " al racordului "0 =? 8roiectat 7celula aerian/ de m/sur/9. &ontorul se va monta intr,o cutie se8arat/ securi<ata am8lasat/ la 1,# m de sol. 0.0. $reviar -e *a(*u( 0.0.1. !,(i*itari (a s*urt*ir*uit S,au calculat curenii de scurtcircuit n ca<ul unui defect 8e ;arele "0 =? a staiei Stu8ini i a unui defect 8e ;arele "0 =? ale centralei fotovoltaice. a9 Staia Feldioara este alimentat/ din staia Stu8ini 8rin .'4 "0 =? Feldioara $ara &8 > st. !tu'ini ,%6 =4 0,04"7 =4 ,6! =4 !t. := 7de racord9 ",# =4 0,04"% =4 ",#6"% =4 $ara &8 > CEF ",4 =4 0,04 =4 ",46 =4

A',rt !istem A',rt CEF A',rt !istem DCEF

;9 Staia Feldioara este alimentat/ din staia Stu8ini 8rin .'4 "0 =? .o3center $ara &8 > st. !tu'ini ,%6 =4 0,04"7 =4 ,6!"7 =4 !t. := 7de racord9 "," =4 0,04"% =4 ","4"% =4 $ara &8 > CEF ",0# =4 0,04 =4 ",1 =4

A',rt !istem A',rt CEF A',rt !istem DCEF

Se o;serv/ c/ a8ortul centralei la curentul total de scurtcircuit este foarte mic, 8ractic nu influenea</ re3imul termic e$istent, deci nu conduce la necesitatea dimensionarii su8erioare a instalatiilor e$istente. 0.0.&. ariaia tensiunii An 'un*tu( -e ra*,r:re<enta central/ fotovoltaic/ se ncadrea</ n cate3oria 8roduc/torilor de 8An/ la ! C>, care nu ridic/ 8ro;leme la racordarea n reeua de "0 =? din 8unct de vedere al variaiei tensiunii n 8unctul de racord. 4stfel, conform calculelor ane$ate, n 8unctul de racord, la stAl8ul nr. #! al .'4 "0 =? Stu8ini, Feldioara, n funcie de re3imul de funcionare, vom avea urm/toarele tensiuni: a9 Staia Feldioara este alimentat/ din staia Stu8ini 8rin .'4 "0 =? Feldioara Tensiune 7=?9 C2-ere -e tensiune 7R9 Sit e$. 7f/r/ &'F9 16,% 0,6% Sit. 8r. 7cu &'F9 cu 16,6 0,!7 consum ma$im n )'Sit. 8r. 7cu &'F9 cu 16,6% 0,1 consum minim n )'MEMORIU TEHNIC 7

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

;9 Staia Feldioara este alimentat/ din staia Stu8ini 8rin .'4 "0 =? .o3center Sit e$. 7f/r/ &'F9 Sit. 8r. 7cu &'F9 cu consum ma$im n )'Sit. 8r. 7cu &'F9 cu consum minim n )'Tensiune 7=?9 16,4# 16,#" 16,6% C2-ere -e tensiune 7R9 ",7 1,%7 0,1

Se o;serv/ c/ a8ariia centralei fotovoltaice duce la m;un/t/irea nivelului de tensiune din <on/. 0.0.=. Ca(*u(u( 'ier-eri(,r -e enerCie &onform calculelor ane$ate, 8ierderea de ener3ie n ca<ul a8ariiei centralei fotovoltaice, scade 7se ve2iculea</ o 8utere mai mic/ 8rin retea9 Sit e$. 7f/r/ &'F9 Sit. 8r. 7cu &'F9 cu consum ma$im n )'Sit. 8r. 7cu &'F9 cu consum minim n )'Pier-erea -e enerCie 7C>20an9 6"," "%,44 16,6

0.0... A',rtu( *a'a*itiv a( *a/(u(ui &8 > -e ra*,r- a( *entra(e( ),t,v,(tai*e &urentul ca8acitiv de 8unere la 8/mAnt al ca;lu "0 =? de racord al centralei fotovoltaice este de ,# 4. :rin racordarea ca;lului "0 =? la .'4 "0 =? St. Stu8ini B St. Feldioara, d.8.d.v. al a8ortului ca8acitiv, nu se de8/este ca8acitatea ;o;inelor de stin3ere e$istente n staia Feldioara i staia Bod. 0.0.0 In-i*at,ri -e )ia/i(itate An 'un*tu( -e -e(imitare S,au calculat indicatorii de si3uran/ n 8unctul de delimitare ale instalaiilor. Starea de succes im8us/ sc2emei de racordare este 8re<ena tensiunii de "0 =? n 8unctul de delimitare. &alculele sunt ane$ate n documentaie. Indicatori de fia;ilitate 7medii9 la defecte eliminate 8rin manevre : (um/rul mediu anual de ntreru8eri elim. 8rin manevra Sntrer.0anT B C&. -urata medie de ntreru8ere, 8e an , dat. defectelor elim. 8rin manevra S20anT B C9: Indicatori de fia;ilitate 7medii9 la defecte eliminate 8rin re8araii : (um/rul mediu anual de ntreru8eri elim. 8rin re8araii Sntrer 0anT B C1: -urata medie de ntreru8ere, 8e an , dat. defectelor elim. 8rin re8araii S20anT B C;: -urata medie a unei ntreru8ere
MEMORIU TEHNIC

0,#!! 7,#0"

0,!!1" !,!%#
8

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

elim. 8rin re8araii S20ntrT E C=: Indicatori de fia;ilitate 7medii9 totali : 0.:.

10,""41

(um/rul mediu anual de ntreru8eri Sn0anT B C11: 0,6#47 -urata total/ medie de ntreru8ere, 8e an S20anT B C18: 10,6%%# (um/rul ma$im anual de ntreru8eri eliminate 8rin manevre Sntr.0anT B C:: 7 (um/rul ma$im anual de ntreru8eri eliminate 8rin re8araii Sntr.0anT B C0: # &urata "axi" de 'ntrerupere la defect eli". prin reparaii (h)'ntr.* E CF: -urata unei manevre S20manevr/T B C.: 1" =8"=:;

!tatutu( Guri-i* a( terenu(ui Instalaiile 8roiectate 8e ta$a de racordare se vor am8lasa la mar3inea drumului, 8e domeniul 8u;lic ce a8arine :rimariei comunei Feldioara, de la care se va o;tine &ertificat de Hr;anism, in numele 'lectrica 5ransivania Sud. :. CONDITII DE RACORDARE LA RED A PRODUCATORULUI :.1. Cerine Bi *,n-iii 'rivin- ra*,r-area (a RED a *entra(ei ),t,v,(tai*e &onform &odului )'-, centrala este nedis8eceri<a;il/. &erinele minime 8e care tre;uie s/ le nde8lineasc/ centrala 8entru racordarea la )'-: - centrala tre;uie s/ fie ca8a;il/ s/ 8roduc/ 8utere activ/ nominal/ la frecvene ale S'( ntre 46 E< Q 0, E< - centrala tre;uie s/ fie ca8a;il/ s/ 8roduc/ simultan 8utere activ/ i reactiv/ conform dia3ramei de funcionare :,G n ;anda de frecvene 46 E< Q 0, E< 8entru ntrea3a 3am/ de tensiuni cu8rins/ ntre 7% Q 1109 R din tensiunea nominal/ a reelei res8ective - centrala tre;uie s/ fie 8rev/<ut/ cu ec2i8amente care s/ asi3ure declanarea automat/ de la sistem n ca<ul 8ierderii sta;ilit/ii

'c2i8amentul electric aferent centralei va reali<a sincroni<area automat/ la conectarea acesteia, n 8aralel cu sistemul. &entrala tre;uie s/ res8ecte urm/toarele condiii: 5ensiunea n :&& HU0, 0 Hnom 0, 0 Hnom VHU0,% Hnom 0,% Hnom VHV1,10 Hnom 1,10 Hnom UHU1,! Hnom 5em8ori<are ma$im/ 0,1 s ",0 s funcionare continu/ ",0 s

, :roduc/torul este res8onsa;il 8entru 8rotejarea centralei 7inclusiv a instalaiilor au$iliare ale acesteia9 contra 8a3u;elor ce 8ot fi 8rovocate de defecte n instalaiile 8ro8rii sau de im8actul reelei electrice asu8ra acestora la acionarea 8roteciilor de deconectare a centralei sau la incidentele din reea 7scurtcircuite cu i f/r/ 8unere la 8/mAnt, acion/ri ale 8roteciilor n reea, su8ratensiuni tran<itorii, etc.9 cAt i n ca<ul
MEMORIU TEHNIC 9

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

a8ariiei unor condiii e$ce8ionale0 anormale de funcionare. , @n re3im normal de funcionare al reelei, centrala nu tre;uie s/ 8roduc/ n 8unctul de racordare variaii ra8ide de tensiune mai mari de W R din tensiunea nominal/. , Informaiile necesare a fi transmise Xon,lineY, 8entru centrala, includ cel 8uin 8utere activ/, reactiv/ 8rodus/, tensiune i frecven/. , &entrala va fi 8rev/<ut/ cu 8osi;ilit/i de conectare i deconectare 8rin comand/ de la distan/. , Soluia de racordare a &entralei tre;uie sa ai;/ n vedere evitarea funcion/rii n re3im insulari<at, inclusiv 8rin dotarea cu 8rotecii care s/ deconecte<e ntr,un asemenea re3im. +ondiii privind cuplarea la reea, H :rin cu8larea la reea a centralei nu tre;uie de8/it/ ca8acitatea nici unui element de reea 7avAnd n vedere creterea de tensiune la conectare9 sau nivelul de dimensionare la scurtcircuit. H -econectarea centralei nu tre;uie s/ 8roduc/ funcionarea 8roteciilor din )'-. H .a cu8larea la reea nu tre;uie s/ se 8roduc/ o variaie de tensiune mai mare de W R. , In situaiile n care re3imul de funcionare im8us de si3urana )'- nu 8ermite evacuarea 8uterii din central/ n reeaua de distri;uie la care este racordat/, aceasta va fie scoas/ din funciune 8rin automati</rile 8rev/<ute n instalaiile utili<atorului, corelate cu 8roteciile )'-D +ondiii de functionare, , Functionarea centralei in 8aralel cu )'- nu tre;uie sa 8rovoace 8ertur;atii ale serviciului de distri;utie, in vederea mentinerii nivelului de calitate a serviciului 8entru toti utili<atorii racordati la reteaua din <onaD , Functionarea in 8aralel se va intreru8e instantaneu si automat: Z in a;senta tensiunii in reteaua de distri;utie Z dac/ tensiunea sau frecvena n reea nre3istrea</ a;ateri n afara limitelor admisi;ileD , In ca<ul a;sentei tensiunii in reteaua de distri;utie sau cand valorile tensiunii si frecventei retelei de distri;utie sunt in afara limitelor admisi;ile, sistemul de 8unere in 8aralel al centralei nu va 8ermite 8unerea centralei in 8aralel cu reteaua , &entrala tre;uie s/ fie ca8a;ila: Z s/ furni<e<e 8uterea activa nominal/ la frecvene ale S'( ntre 46, i 0, E<D Z s/ 8roduc/ 8uterea nominal/ n ;anda de frecven/ 46, B 0, E< 8entru toat/ 3ama de tensiuni cu8rinse ntre % R i 110R din Hn a )'-. , :rotectiile centralei va im8iedica: Z alimentarea retelei de distri;utie dins8re utili<ator in ca<ul dis8aritiei tensiunii in reteaua de distri;utie D
MEMORIU TEHNIC 10

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

Z alimentarea defectului din instalatiile utili<atorului in ca<ul a8aritiei unui defect in reteaua de distri;utie la care acesta este racordat. :.1. Ca(itatea enerCiei e(e*tri*e &alitatea ener3iei livrat/ de centrala fotovoltaiv/ ce se va racorda la )'- tre;uie s/ cores8und/ cu 8revederile Standardul de :erforman/ i S) '( 01#0 cu 8rivire la ncadrarea n ;anda admisi;il/ a tensiunii i a frecvenei. &entrala va fi dotat/ cu automati</ri, care, n momentul cAnd se 8roduc modific/ri ale 8arametrilor de intrare, ce afectea</ calitatea ener3iei livrate 7tensiune, frecven/9, va fi deconectat/ automat. &entrala fotovoltaic/ nu 8roduce 8ertur;aii ale cur;ei de tensiune. Parametri -e *a(itate ai enerCiei 'r,-use -e *entra(e(e e(e*tri*e ),t,v,(tai*e ne-is'e*eri1a/i(e *u 'uteri *u'rinse Antre 1 Bi 18M<
Parametri -e *a(itate ai enerCiei e(e*tri*e 'entru *entra(a ),t,v,(tai*a 32rneBti &oeficient de flic=er la funcionare continua9 Factorul trea8ta de flic=er 8entru o8eraii de comutare9 Factor de variaie a tensiunii9 (um/r ma$im de o8eraii de comutare la interval de 10 min9 (um/r ma$im de o8eraii de comutare la interval de " ore9 La /ara *,(e*t,are Factor total de distorsiune de curent 5E-i9 4rmonice 78An/ la armonica 09 9 Factor de nesimetrie de secven/ ne3ativ/ (u se inre3istrea</ (u se inre3istrea</ @n limita a !R Ca$ 1 Ca$ 1 Ca$ R Ca$ R 0

Factorul ma$im de distorsiune este mai mic de %R conform S) '( 01#0 . &entrala tre;uie s/ funcione<e n limitele de tensiune i frecven/ sta;ilite 8rin Standardul de :erforman/. .a 8unerea n funciune a centralei, 8rin m/sur/tori 8e 8erioade determinate, se vor verifica 8erformanele indicate de ;eneficiar0fa;ricant. &onectarea la reea, va fi condiionat/ de res8ectarea standardului de 8erforman/ i a normelor internaionale 8entru 8ertur;aii introduse de 8roducator. ?alorile admisi;ile 8entru nivelul de 8ertur;aii 8roduse de centrala vor fi indicate de +8eratorul de )eea, avAnd n vedere necesitatea ncadr/rii n valorile ma$ime de 8lanificare n :unctul &omun de &u8lare al reelei. Se va monta un a8arat 7anali<or9 de m/surare a calit/ii ener3iei electrice, conform standardelor n vi3oare de m/surare. Conitori<area va fi 8ermanent/. 4nali<orul de calitate a ener3iei electrice se va monta n :unctul &omun de &u8lare. -u8/ 8unerea n funciune a centralei, este necesar/ efectuarea de m/sur/tori 8entru verificarea ncadr/rii n limitele normate atAt 8entru flic=er, cAt i 8entru re3im deformant 7armonici9. @n ca<ul n care nu sunt res8ectate condiiile de calitate a ener3iei electrice, se im8une luarea de m/suri locale 8entru ncadrarea indicatorilor de calitate n limitele normate. .ucr/rile necesare 8entru ncadrarea indicatorilor de calitate n limitele normate se vor reali<a 8e c2eltuiala Beneficiarului. F. CONDI5II DE COEII!TENTA A IN!TALATIILOR PROIECTATE CU ALTE IN!TALATII !AU CON!TRUCTII
MEMORIU TEHNIC 11

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

.a am8lasarea instalatiilor 8roiectate se vor res8ecta distantele minime in ra8ort cu constructiile si instalatiile e$istente, 8reva<ute in (54 , Y(orma te2nic/ 8rivind delimitarea <onelor de 8rotecie i de si3uran/ aferente ca8acit/ilor ener3eticeY 8u;licat/ n C+ nr. " 601%.04."007 si com8letarile ulterioare. -easemenea, la 8o<area ca;lurilor de ener3ie electric/ n 8/mAnt se vor res8ecta cu strictee distanele minime 8e ori<ontal/ i vertical/ 8rev/<ute n (5' 00700%000, ntre .'S m.t. 8roiectate i alte reele i construcii civile, iar la constructia .'4 "0 =? se vor res8ecta distantele minime 8reva<ute in (5' 00!004000. +ondiii de pozare !-. 2/ 01 .a 8o<area ca;lurilor de ener3ie electric/ n 8/mAnt se vor res8ecta cu strictee distanele minime 8e ori<ontal/ i vertical/ 8rev/<ute n (5' 00700%000, ntre .'S m.t. 8roiectate i alte reele i construcii civile: Fa/ de reeaua de a8/ i canali<are: 0, m la a8ro8ieriD 0," m la interseciiD Fa/ de fundaii cl/diri: 0,# mD Fa/ de a$ul ar;orilor: 1 mD Fa/ de ca;luri electrice: 0," m la a8ro8ieriD 0, 0 m la interseciiD Fa/ de reeaua de 3a<e : 0,# m la a8ro8ieriD 0," m la interseciiD Fa/ de ca;lurile telefonice : 0, m la a8ro8ieriD 0, m la interseciiD Fa/ de stAl8ii .'4 de joas/ tensiune : 0, m la a8ro8iere. ;. Ca'a*itati 0,0!0 =m 0,% =m ",4 =m 1 ;uc 1 ;uc

Lu*rari 'e ta@a -e ra*,r-are: , .'4 "0 =? , montare fi;r/ o8tic/ Lu*rari investitie /ene)i*iar: , .'S "0=? , :5av 0,40"0 =? B !$400 =?4 , :5av 0,40"0 =? B !$#!0 =?4 9.

Eva(uarea (u*r2ri(,r Se ane$ea</ devi<ul 3eneral 8entru lucr/rile ce intr/ 8e ta$/ de racordare. -evi<ul a fost ela;orat n conformitate cu E*) nr. "%0"00%, 8reurile fiind vala;ile la nivelul lunii mai "01". 'valuarea lucr/rilor s,a f/cut 8e ;a<a unor lucr/ri similare i 8reuri de ofert/ de la furni<orii de ec2i8amente. &ostul lucr/rilor 7inclusiv 5?49 8e ta$/ de racordare, la nivel de devi< 3eneral, este de =F89=; (ei. 18. IMPACTUL CU MEDIUL %I FACTORUL UMAN Instalaiile electrice 8roiectate nu im8un luarea de m/suri s8eciale 8entru 8rotecia mediului i a a8ei. -ocumentaia s,a ntocmit n conformitate cu 8revederile le3ii "# 0"00# 8rivind 8rotecia mediului, +rd.1"#0166# 8rivind 8roceduriele de o;inere a acordurilor i autori<aiilor de mediu..
MEMORIU TEHNIC 12

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

.ucr/rile 8roiectate nu afectea</ mediul nconjur/tor, nu constituie surse de 8oluare i nu sunt afectate ae</rile umane nvecinate am8lasamentului instalaiilor 8roiectate. Se va avea 3rij/ ca n tim8ul e$ecuiei lucr/rii s/ nu fie afectat/ ve3etaia . .a e$ecuia lucr/rilor tre;uie res8ectate 8revederile urm/toarelor 8rescri8ii: , .e3ea 8rotecia mediului nr. "# 0"00# , .e3ea 48elor nr. 107 0166#D , E..*.). % # B 8rivind evidenta 3estiunii deeurilor i 8entru a8ro;area listei cu8rin<And deeurile, inclusiv deeurile 8ericuloaseD , E.*.) nr. 61% din "".0%."00" 8rivind sta;ilirea 8rocedurii B cadru de evaluare a im8actului asu8ra mediului i 8entru a8ro;area listei 8roiectelor 8u;lice sau 8rivate su8use acestei 8roceduri 7C+(I5+)H. +FI&I4. nr. #%# din 17.06."00"9. a. Pr,te*tia *a(itatii a'e(,r .ucrarile 8roiectate nu necesita e$ecutia de retele de alimentari cu a8a, canali<are, e8urare sau evacuari de a8e u<ate. Se inter<ice deversarea de catre constructor in a8ele de su8rafata a uleiurilor, vo8selelor, sau materialelor com;usti;ile. Pr,te*tia s,(u(ui si su/s,(u(ui .ucrarile de constructie si or3ani<are de santier se vor e$ecuta cu afectarea unei su8rafete minime de teren. Se inter<ice deversarea in sol a su;stantelor 8ericuloase.&onstructorul va detine si utili<a re<ervoare 0 reci8ienti etansi 8entru de8o<itarea tem8orara a materialelor si su;stantelor 8ericuloase. *. Pr,te*tia ase1ari(,r umane si a a(t,r ,/ie*tive In tim8ul e$ecutiei lucrarilor, constructorul va solutiona reclamatiile si sesi<arile a8arute din 8ro8ria vina datorita neres8ectarii le3islatiei de mediu mai sus amintite.&onstructorul va avea in vedere ca e$ecutia lucrarii sa nu cree<e ;locaje ale cailor de acces 8articulare sau ale cailor rutiere invecinate am8lasamentului lucrarii . .a terminarea lucrarii, su8rafetete de teren ocu8ate tem8orar vor fi redate, 8rin refacere, la circuitul functional initial. &onstructorul are o;li3atia de a 8reda am8lasamentul catre ;eneficiar, li;er de reclamatii sau sesi<ari. -. G,s',-arirea su/stante(,r t,@i*e si 'eri*u(,ase (u este ca<ul. e. G,s',-arirea materia(e(,r -em,ntate (u este ca<ul. ). Pr,te*tia *a(itatii aeru(ui Htilajele si mijloacele de trans8ort folosite la e$ecutarea lucrarilor tre;uie sa cores8unda d.8.d.v. te2nic , 8entru a evita 8oluarea mediului cu no$e re<ultate din com;ustie.
C. Pr,te*tia im',triva 1C,m,tu(ui si vi/ratii(,r Casinile si utilajele folosite la e$ecutarea lucrarilor tre;uie sa cores8unda cerintelor te2nice de nivel acustic.

/.

11. M4!URI DE PROTEC5IA MUNCII" P.!.I. -ocumentaia s,a ntocmit n conformitate cu 8revederile .e3ii !070"00# 8rivind 8revenirea si stin3erea incendiilor .
MEMORIU TEHNIC 13

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 20 /2012 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

.a 8roiectarea lucrarilor au fost avute in vedere 8revederile normativelor 3enerale de 8rotectia muncii in vi3oare: le3ea securit/ii i s/n/t/ii muncii nr. !160"00#, E.*. nr. !000"00# 8rivind cerinele minime de securitate i s/n/tate 8entru antierele tem8orare sau mo;ile, i [ Instructiunile 8ro8rii de securitate si sanatate in munca 8entru distri;utia ener3iei electrice \

:)+I'&54(5, in3. 4lice 4nisie

]'F :)+I'&5, in3. *eta +an/

MEMORIU TEHNIC

14