Sunteți pe pagina 1din 1

DESENAT

PROIECTAT
SEF PROIECT
SPECIFICATIE
VERIFICATOR/
EXPERT
NUME SEMNATURA
Scara: Titluproiect:
Faza:
MTG
Plansanr.
P07
Data: Titluplansa:
NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SEPTEMBRIE
2012
Beneficiar:
Referat nr. VERIFICATOR
str Sg. PeneDumitrunr 5, sector 3, BUCURESTI
Structur sustinere
invertoare
SivuVictor
1: 50
SivuVictor
Proiect nr.
PV43/2012
S.C. LOGIN ENERGY S.R.L.
Central electric fotovoltaic de 2.99 MWp ce
genereaz energie electric prin transformarea energiei
regenerabile solare, n localitatea Ortisoara,
1udeul Timis
SIVU VICTOR PFA
SivuVictor
Vedere de sus
Vedere frontal
Vedere din lateral
2,9m
3,4m
2
,
1
8
m
0
,
8
5
m
2,2m