Sunteți pe pagina 1din 14

S.C.

ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE 1.1. 1.&. Denumirea investiiei: : RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTO OLTAIC AMPLA!AT IN LOCALITATEA FELDIOARA" #UD. $RA%O Am'(asamentu(: jud. Braov, loc. Feldioara

1.3. $ene)i*iaru( investiiei: !C Tru*+a P,-er,sa !RL cu sediul n localitatea


Brasov, judeul Brasov, str. Sfantul Ioan nr. 17, telefon 0745 !"544, fa# 0 47$1405! 1... E(a/,rat,r: : S.%. &'&()*+,&SI)' S(-. Iai, str. B.li nr. 7%, tel./ fa# 0! !+ !"0111, tel. 07!7 $54$5 1.0. E(emente *are stau (a /a1a e(a/,r2rii -,*umentaiei : - cerere 0 c1estionar ener2etic

&. NECE!ITATEA %I OPORTUNITATEA REALI34RII IN E!TI5IEI S% 3ruc1a 4oderosa S(- dorete s. construiasc. un 5arc fotovoltaic cu o 5utere 6a#i6. de7itat. de 678 9:, 5e un teren 5e care i s+a constituit dre5t de su5erficie de catre 5ro5rietari, teren aflat in e#travilanul co6unei Feldioara, jud. Braov. -ucrarea de fa. anali8ea8. 5osi7ilitatea racord.rii centralei fotovoltaice la reelele electrice de distri7uie din 8on., 5entru evacuarea ener2iei 5roduse i ali6entarea serviciilor 5ro5rii ale centralei. &ner2ia electric. 5rodus. va fi livrat. n siste6ul ener2etic confor6 le2islaiei n vi2oare. ;. DATE TEHNICE ALE CENTRALEI FOTO OLTAICE ;.1. Des*rierea 'ar*u(ui ),t,v,(tai* 4arcul fotovoltaic re5re8inta o noua ca5acitate de 5roducere a ener2iei electrice folosind ener2ia solara ca sursa 5ri6ara re2enera7ila. %entrala fotovoltaic. 5roduce ener2ie electric. 5rin efect fotovoltaic. &fectul fotovoltaic const. n transfor6area radiaiei solare n ener2ie electric. cu ajutorul celulelor fotovoltaice. &ner2ia electrica in c.c. 5rodus. de 5anourile fotovoltaice este transfor6at. n c.a. de invertoare la tensiunea de 0,4 9: i ridicat. la tensiunea de !0 9: 5rin inter6ediul transfor6atoarelor de 5utere de 0,4/!09:. ;n cadrul 5arcului fotovoltaic se vor 6onta 4 5" 6odule fotovoltaice de c<te ! 5 =5, care se vor 6onta 5e !4! de 5anouri >c<te 1$ 6odule 5e un 5anou?. 4anourile fotovoltaice vor fi 6ontate 5e o structura 6etalica fi#a si au rolul de a transfor6a ener2ia solar. n ener2ie electric. n c.c. %urentul continuu 5rodus de 5anourile fotovoltaice va fi transfor6at n curent alternativ de c.tre invertoare. Se vor 6onta !4! de invertoare >c<te unul 5entru fiecare 5anou? de c<te 4 9= fiecare >5uterea la ieirea din invertor?. Invertoarele 6ai au rolul de a se sincroni8a cu reteaua electrica si de a face tansfor6area cu 5ierderi cat 6ai 6ici. ,e ase6enea, invertoarele sunt ec1i5ate cu ur6atoarele 5rotectii:
MEMORIU TEHNIC 1

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

- 5rotectie la scurtcircuit in c.a. - 5rotectie la su5ratensiune, curent i te65eratura n c.c. i c.a. - inversarea 5olaritatii in c.c. - 5rotectie la defecte de 5unere la 5a6ant Invertoarele sunt 5reva8ute cu filtre 5entru reducerea distorsiunii de curent. Invertoarele au 5osi7ilitatea de 6onitori8are, de control la distanta si de conectare la 4% 5entru colectarea si anali8a datelor instalatiei. &ner2ia electric. 5rodus. la 0,4 9: de c.tre 5arcul fotovoltaic va fi evacuat. n reelele de distri7uie din 8on. 5rin inter6ediul unui 5ost de transfor6are 0,4/!0 9: @ #400 9:A. Se va 6onta, n incinta 5arcului industrial, un 5ost de transfor6are in anvelo5., ec1i5at cu un ta7lou de 0,4 9:, transfor6atoare 0,4/!09: + 400 9:A si 5 celule !09: > celule trafo, o celul. de 6.sura, i o celul. de linie ?. ;.&. Cara*teristi*i(e te+ni*e %onfor6 c1estionarului ener2etic, 5uterea 6a#i6. de7itat. de 5arcul fotovoltaic Feldioara este de 678 9:, iar 5uterea instalata este de 10! 9=. ,urata de resta7ilire a ali6ent.rii n ca8ul defect.rii unui ele6ent al reelei n a6onte de 5unctul de deli6itare, este cel necesar re6edierii defeciunii n instalaiile distri7uitorului, i anu6e 7! ore. 4roduc.torul dorete o sin2ur. cale de racordare la (&,. %entrala fotovoltaic. Feldioara va avea ur6atoarele caracteristici: + 5uterea instalata 6a#i6a @ 10! 9=5B + 5uterea 6a#i6a de7itata @ C"$ 9=5B + tensiunea de ieire @ 400:B + tensiune no6inal. retea de racordare @ !09: + frecventa la reteaua de racordare @ 50D8 + 5uterea 6a#i6a si6ultan a7sor7ita de serviciile au#iliare ale centralei este de 10 9=. Serviciile interne aferente 5arcului fotovoltaic >ilu6inat, incal8ire, siste6e de auto6ati8are si alar6a, instalatie de ventilare? vor fi ali6entate din ta7loul de joasa tensiune al 5ostului de transfor6are al 5roducatorului. (e2i6ul de functionare este de 6a#i6 1! ore 8ilnic, 5e toata durata anului. 4arcul fotovoltaic 5roduce ener2ie electrica doar 5e ti65ul 8ilei >celulele fotovoltaice livrea8a electricitate nu6ai in conditii de ilu6inare si cantitatea de curent de5inde de intensitatea radiatei solare?. ,e aceea, ener2ia 5rodusa este foarte varia7ila in ti65, in functie de evolutia anoti65urilor, a 8ilelor, a cerului aco5erit. &c1i5a6entul electric aferent centralei fotovoltaice >invertoarele? va reali8a sincroni8area auto6at. la conectarea acesteia, n 5aralel cu siste6ul. Parcul fotovoltaic structurat si conceput pentru racordarea la reteua electrica de distributie, nu poate furniza energie electrica in absenta retelei. La disparitia tensiunii in reteaua electrica de distributie, parcul fotovoltaic se deconecteaza in mod automat, reducand productia la zero. .. !ITUA5IA ENERGETIC4 <N 3ON4 ..1. Insta(aii e(e*tri*e e=istente >n 1,n2 (eelele 6.t. e#istente n 8on. sunt ali6entate din staii de transfor6are: staia 110/!0 9: Stu5ini, staia 5/!0 9: Feldioara i staia !0 9: Bod. Barele !0 9: ale staiilor Feldioara i Bod sunt ali6entate din staia Stu5ini >5l. &4?. A65lasa6entul 5arcului fotovoltaic se afla la cca. ! 96 de -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara, ce este o linie ali6entat. de 5e 7ara B + !0 9: a staiei Stu5ini >linie ce
MEMORIU TEHNIC 2

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

ali6entea8. staia Feldioara?. ,e ase6enea, staia Feldioara 6ai 5oate fi ali6entat. i de 5e 7ara A + !0 9: a staiei Stu5ini, 5rin se5aratorul de linie nr. 10. -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara este ec1i5ata cu conductoare *l+Al 1!0 665. -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara traversea8a dru6ul care duce la a65lasa6entul 5arcului fotovoltaic in desc1iderea li6itat. de st<l5ii nr. "! i " . St<l5ul nr. " , este a65lasat la 6ar2inea dru6ului, 5e do6eniu 5u7lic i este ti5 3% 1$+1 00, ec1i5at cu consola 6etalica ori8ontala, %I3, si le2.turi du7le de intindere reali8ate cu i8olatoare co65o8ite. ..&. Gra-u( -e >n*2r*are a insta(aii(,r %onfor6 datelor 5ri6ite de la &lectrica 3ransivania Sud, consu6ul 5e -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara este de 1," E=. %a ur6are, 5uterea de7itat. de 5arcul fotovoltaic se va distri7ui in reteaua de E3 >5e 7ara !0 9: a statiei Feldioara?. 0. 0.1. !OLU5II DE RACORDARE LA RED Pre1entarea s,(uii(,r 4entru evacuarea ener2iei 5roduse i ali6entarea serviciilor 5ro5rii, 5arcul fotovoltaic Feldioara se va racorda la st<l5ul nr. " al -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara. 4entru reali8area acestei solutii se 5ro5un doua variante de racordare: arianta 1: Ra*,r-area se va rea(i1a *u LEA &? 9 4entru reali8area acestei variante de racordare sunt necesare ur6.toarele lucr.ri, confor6 D) C0/!00$: A-Lucrari cuprinse pe taxa de racordare: reali8area unui racord scurt in -&A !0 9:, de la stal5ul nr. " e#istent al -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara, 5e care se va 6onta un se5arator vertical cu %-4, si 6ontarea a st<l5i 3%15014 ec1i5ai astfel >5l. &5+1?: + st<l5ul nr. 1 cu reanclanator auto6at teleco6andat + st<l5ul nr. ! cu celul. aerian. de 6.sur. si anali8or de calitate a ener2iei electrice + st<l5ul nr. 5e care se va face trecerea -&A !0 9: n -&S !0 9:, ec1i5at cu set desc.rc.toare cu Fn* cu disconector i ter6inale de e#terior 5entru -&S !0 9: B-Lucrari pe instalaii de utilizare: reali8area unui racord !0 9: n ca7lu din A- 6ono5olar, ti5 A!GS>F-?!H 150 665, ntre st<l5ul nr. 5roiectat i 43 @ul 5arcului fotovoltaic, n lun2i6e de cca. ! 96. arianta &: Ra*,r-area se va rea(i1a 'rin interme-iu( unui 'un*t -e *,ne=iuni 4unctul de cone#iune se va a65lasa n a5ro5ierea -&A !0 9: e#istent., la 6ar2inea dru6ului, 5e do6eniu 5u7lic i va fi alc.tuit din ! anvelo5e de 7eton: una ce va a5arine &lectrica 3ransivania Sud, cu 4 celule de 6.t., i una ce a5arine 7eneficiarului, cu ! celule de 6.t. >5l. &5+!?. 4entru reali8area acestei variante de racordare sunt necesare ur6.toarele lucr.ri, confor6 D) C0/!00$:
MEMORIU TEHNIC 3

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

A-Lucrari cuprinse pe taxa de racordare: reali8area unui racord scurt in -&A !0 9:, de la stal5ul nr. " e#istent al -&A !0 9: St. Stu5ini @ St. Feldioara, 5e care se va 6onta un se5arator vertical cu %-4, si 6ontarea unui st<l5 3%15014 5e care se va face trecerea -&A !0 9: n -&S !0 9:, ec1i5at cu set desc.rc.toare cu Fn* cu disconector i ter6inale de e#terior 5entru -&S !0 9: 6ontarea unei -&S !0 9: cu ca7lu de Al 6ono5olar, ti5 A!GS>F-?!H 150 665, n lun2i6e de cca. !0 6, intre stal5ul 5roiectat si 5unctul de cone#iune 6ontarea 6odulul de cone#iune de 6edie tensiune >anvelo5a? ce a5arine &lectrica 3ransivania Sud B-Lucrari pe instalaii de utilizare: 6ontarea 6odulul de cone#iune de 6edie tensiune >anvelo5a? ce a5arine 7eneficiarului reali8area le2aturii in -&S !0 9:, ti5 A!GS>F-?!H #1#150 665, intre 6odulul ce a5arine &lectrica 3ransivania Sud si 6odulul 7eneficiarului reali8area instalaiei de le2are la 5.6<nt a 5unctului de cone#iune. Instalaia de 5unere la 5.6<nt va r.6<ne n 5ro5rietatea i res5onsa7ilitatea 7eneficiarului n ceea ce 5rivete e#5loatarea i 6entenana ulterioar.. reali8area unui racord !0 9: n ca7lu din A- 6ono5olar, ti5 A!GS>F-?!H 150 665, ntre 5unctul de cone#iuni, res5ectiv 6odulul de cone#iuni al 7eneficiarului i 43 @ul 5arcului fotovoltaic, n lun2i6e de cca. ! 96. At<t reanclanatorul n varianta 1, c<t i 6odulul de cone#iune de 6edie tensiune ce a5arine &lectrica 3ransivania Sud, n varianta !, vor fi inte2rate n siste6ul &ES/,ES S%A,A al &lectrica 3ransilvania Sud, la nivelul ,&,- Braov. %osturile inte2r.rii sunt incluse n lucrare, n valoarea ta#ei de racordare. Se va asi2ura, 5rin 2rija 5roduc.torului, 6onitori8area 5arcului fotovoltaic, cu trans6iterea online la ,&,- Braov a infor6aiilor asu5ra 6.ri6ilor electrice 4, I, J, f i 5o8iia ntreru5.torului aferent. ;n 8on. e#ist. se6nal )SE. -a fa8a 43 se va s5ecifica calea de co6unicaie 5entru trans6iterea online a datelor. Observaie (acordul !0 9: 5roiectat >5e ta#. de racordare i 5e instalaii de utili8are?, va fi folosit at<t 5entru evacuarea ener2iei 5roduse c<t i 5entru ali6entarea serviciilor 5ro5rii ale 5arcului fotovoltaic. Serviciile interne aferente 5arcului fotovoltaic vor fi ali6entate din ta7loul de joasa tensiune al 5ostului de transfor6are al 5roducatorului. ;n 6o6entul n care centrala fotovoltaic. nu funcionea8., serviciile interne vor fi ali6entate 5rin racordul 5roiectat, din reeaua de distri7uie a o5eratorului de reea >&lectrica 3ransilvania Sud?. 0.&. Cara*teristi*i(e 'rin*i'a(e a(e insta(aii(,r 'r,ie*tate 'e ta=a -e ra*,r-are arianta 1: Ra*,r-area se va rea(i1a *u LEA &? 9 LEA &? 9 'r,ie*tat2 va fi reali8at. cu st<l5i din 7eton ti5 3%15014, 6ontai n fundaie turnat., ec1i5ai cu corona6ent 6etalic ori8ontal din *-+Fn, le2.turi du7le reali8ate cu i8olatoare co65o8ite si conductor *-+Al 1!0 665, 2resat. -un2i6ea -&A !0 9: 5roiectat. va fi de cca. 0 6.
MEMORIU TEHNIC 4

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

4e st<l5ul nr. , 5e care se face trecerea -&A @ -&S se vor 6onta ca5ete ter6inale de e#terior 5entru -&S !0 9: i desc.rc.tori cu o#id de 8inc cu disconector. St<l5ii 5roiectati si stal5ul nr. " e#istent vor fi 5rev.8ui cu 5ri8e de 5.6<nt inelare 5entru st<l5i cu a5arataj. 4ri8ele se vor reali8a din 7and. din *-+ Fn 40#4 665 i electro8i verticali din eav. de *- 8incat cu dia6etrul de ! si 1/!KL. &c1i5a6entele ce se vor 6onta n -&A !0 9: vor avea ur6.toarele caracteristici: !e'arat,ru( tri',(ar -e e=teri,r va fi cu cuit de 5unere la 5.6<nt auto6at., ti5 S3&!A4no !49:, " 0A, 6ontat vertical 5e st<l5ul nr. " e#istent. Rean*(an@at,ru( aut,mat te(e*,man-at ce se va 6onta 5e st<l5ul nr. 1 al racordului !0 9: 5roiectat va fi for6at din : - un ntreru5.tor cu vid i 6ecanis6 de acionare ncor5orate ntr+o carcas. etan., inclusiv transfor6atoarele de curent > 7uc.? i sen8orii de tensiune - cutie de co6and. care conine releul de 5rotecie i control, 65reun. cu sursa de ali6entare, ec1i5a6entele de 6onitori8are i co6unicaie i 6odulul de teleco6and. ti5 (3J >inte2rat n 6odulul de co6and./5rotecie? - softMare 5entru 5ara6etri8are si salvarea nre2istr.rii - ca7lu de cone#iune ntre circuitele de co6and. i ntreru5tor - accesorii 5entru 6ontare 5e st<l5i - desc.rc.tor cu Fn* >" 7uc? - transfor6ator de tensiune 7ifa8at Ce(u(a aerian2 -e m2sur2 ce se va 6onta 5e st<l5ul nr. ! va cu5rinde: 7uc transfor6atori de tensiune 6onofa8ai cu ra5ort !0/N /0,1/N , cls. 0,5 7uc transfor6atori de curent 6onofa8ai cu ra5ort 0/5/5 A, clasa de 5reci8ie 0,! S. 7uc desc.c.tori de tensiune Fn*. + cutie a65lasat. la n.li6ea de 6 de sol 5entru 6ontarea contorului electronic. -an2a contor, n cutie, se va re8erva un s5atiu de 0# 0#!0c6 5entru 6ontarea anali8orului de calitate a ener2iei electrice, a sursei de ali6entare 0acu6ulator 1!:, !5A1 i a cutiei de co6unicaie. - 5latfor6. cu 7alustrad. - dis5o8itiv antic..rare De*2r*2t,rii de traciune cu o#id de 8inc, ce se vor 6onta 5e st<l5ul nr. , vor fi ti5 4*-IEI, !4 9:, 5entru %3& a -&S !0 9:. arianta &: Ra*,r-area se va rea(i1a *u LE! &? 9 *,ne=iuni 'rin interme-iu( unui 'un*t -e

!e'arat,ru( tri',(ar -e e=teri,r va fi cu cuit de 5unere la 5.6<nt auto6at., ti5 S3&!A4no !49:, " 0A, 6ontat vertical 5e st<l5ul nr. " e#istent. LEA &? 9 'r,ie*tat2 va fi reali8at. cu un st<l5 din 7eton ti5 3%15014, 6ontat n fundaie turnat., ec1i5at cu corona6ent 6etalic ori8ontal din *-+Fn, le2.turi du7le reali8ate cu i8olatoare co65o8ite si conductor *-+Al 1!0 665, 2resat. 4e acest stal5 se va face trecerea -&A @ -&S. ,ec.rc.torii de traciune cu o#id de 8inc, ce se vor 6onta 5e st<l5ul nr. 1, vor fi ti5 4*-IEI, !4 9:, 5entru %3& a -&S !0 9:.
MEMORIU TEHNIC 5

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

-un2i6ea -&A !0 9: 5roiectat. va fi de cca. 10 6. St<l5ul nr. 1 5roiectat si stal5ul nr. " e#istent vor fi 5rev.8ui cu 5ri8e de 5.6<nt inelare 5entru st<l5i cu a5arataj. 4ri8ele se vor reali8a din 7and. din *-+ Fn 40#4 665 i electro8i verticali din eav. de *- 8incat cu dia6etrul de ! si 1/!KL. LE! &? 9 Se va 6onta ca7lu !0 9: din A- 6ono5olar, ti5 A!GS>F-?!H 150 665, cu i8olaie de 5olietilen. reticulat. >G-4&?, cu ecran din %u !5 665, cu 5rotecie lon2itudinal. i transversal. i65otriva 5.trunderii a5ei, cu 6anta e#terioar. din 4&. -un2i6ea traseului de ca7lu va fi de cca !0 6 %a5etele ter6inale se vor reali8a din ele6ente ter6ocontracti7ile. M,-u(u( -e *,ne=iune -e me-ie tensiune ce a5arine &lectrica 3ransivania Sud va fi ec1i5at cu 4 celule inde5endente, de ti5 desc1is, cu 7are i8olate av<nd ur6.toarea destinaie: - 1 celula de linie ec1i5ata cu se5arator de sarcin. in SF" i %-4, JnO!49:B InO" 0A - 1 celula de servicii interne ec1i5at. cu se5arator de sarcina in SF " si %-4, JnO!49:B InO" 0A, si2urante fu8i7ile i transfor6ator de servicii interne !0/0,4 9: @ !,5 9:A - 1 celula de 6asura ec1i5ata cu se5arator de sarcina in SF" si %-4, JnO!49:B InO" 0A, si2urante fu8i7ile i transfor6atoare 6onofa8ate de tensiune cu doua infasurari secundare >!0/: ?/>0,1/: ?/ >0,1/: ? 9: clasa de 5reci8ie 0,5 - 1 celula de racord ec1i5at. cu se5arator de sarcina in SF" si %-4, JnO!49:B InO" 0A, intreru5ator n vid InO" 0A, transfor6atori de curent cu doua infasurari secundare 0/5/5, clasa de 5reci8ie 0,!S, %-4, un transfor6ator de curent toroidal de 150 66, 50/1, ce se va 6onta 5e ca7lul de racord !09: si releu di2ital 5entru co6and. local. si de la distan., 5rotectie, se6nali8are i auto6ati8.ri %elulele vor fi 5rev.8ute cu 5ri8. 5entru verificarea 5re8entei tensiunii si a cores5ondentei fa8elor &c1i5a6entele din celulele de 6.t. vor fi 5rev.8ute cu 6otori8are la !4:cc n vederea inte2r.rii 5ostului n siste6ul SA, >teleco6en8i, telese6nali8.ri, tele6.suri? al &lectrica 3ransilvania Sud. Eodulul de cone#iune va fi 5rev.8ut cu ec1i5a6ent de teleconducere i teleco6unicaie. Siste6ul de teleconducere va cule2e, 5relua i trans6ite infor6aia 5rin se6nal )SE ;n 6odulul &lectrica se va 6onta un ta7lou de servicii interne din care se vor ali6enta 5rotectiile, cutia de co6unicaie i ilu6inatul din 4%. Eodulul de cone#iune va fi 5rev.8ut cu o nisa securi8ata, cu vi8or de citire din e#terior 5entru 6ontarea contorului i al 9it+ului de telecitire, 5entru 6.sura ener2iei electrice 5roduse/consu6ate. ;n 6odulul de cone#iune se va 6onta i un anali8or 5entru 6asurarea calit.ii ener2iei electrice. )a7aritul anvelo5ei &lectrica va 5er6ite 6ontarea a nc. unei celule de linie si va fi cu acionare din interior i cu acces direct din e#terior. ;n a67ele variante, re(eu( -iAita( ce se va 6onta n recloser res5ectiv n celula de racord al 6odulului de cone#iune ce a5arine &lectrica 3ransilvania Sud va reali8a
MEMORIU TEHNIC 6

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

5rotecii 5entru linii interconectate, i anu6e va tre7ui s. reli8e8e 5rotecii cu 5osi7ilitatea de direcionare fa. @ s5ate : - 5rotecie 6a#i6al. de curent ra5id. >50? - 5rotecie 6a#i6al. de curent te65ori8at. >51? - 5rotecie 6a#i6al. de curent te65ori8at. direcionat. >51? - 5rotecie 6a#i6al. de curent 1o6o5olar, n dou. tre5te, te65ori8at. i direcionat. >50'/51'? - 5rotecie 6ini6. tensiune - 5rotecie 6a#i6. de tensiune - 5rotecie 6ini6. frecven. - 5rotecie 6a#i6. frecven. ,e ase6enea se va 5revedea 7locajul ntreru5.torului la nc1iderea acestuia c<nd racordul s5re central. este su7 tensiune. 4roteciile di2itale vor avea 6ini6 ! seturi de re2laje dis5oni7ile >setul activ va fi afiat 5e dis5laP?. Anularea 5roteciilor de la faa locului se va reali8a 5rin inter6ediul dis5o8itivului de deconectare >,,? Principalele utila e !i ec"ipamente 4entru 5re8enta lucrare tre7uiesc ac1i8iionate ur6.toarele ec1i5a6ente 5e ta#. de racordare: #arianta $ : - se5arator cu cuite de 5unere la 5.6<nt auto6at, !4 9:, " 0A, 6ontaj vertical 1 7uc + reanclanator auto6at teleco6andat 1 7uc + celul. aerian. de 6.sur. 1 7uc + desc.rc.tori cu o#id de 8inc 1 set + anali8or 5entru calitatea ener2iei electrice 1 7uc :arianta ! : - se5arator cu cuite de 5unere la 5.6<nt auto6at, !4 9:, " 0A, 6ontaj vertical + 6odul de cone#iune 6t, cu 4 celule >cu 2ru5 de 6.sur. inclus? + instalaie de teleconducere + instalaie de teleco6unicaie + anali8or 5entru calitatea ener2iei electrice + desc.rc.tori cu o#id de 8inc

1 7uc 1 7uc 1 7uc 1 7uc 1 7uc 1 set

&c1i5a6entele tre7uie certificate confor6 -e2ii 1C/!00" i 1"$ din 5.05 1CC7 5rivind confor6itatea cu le2islaia ro6<n.. 0.;. De(imitarea insta(aii(,r e(e*tri*e ,eli6itarea instalaiilor electrice ntre o5eratorul de ener2ie electric. i 5roduc.tor/consu6ator, at<t din 5unct de vedere al e#5loat.rii c<t i al 5ro5riet.ii, se va reali8a la: arianta 1: + 5a5ucii ca7lului !0 9: 5lecare s5re utili8ator, de 5e st<l5ul nr. 5roiectat arianta &: + 5a5ucii ca7lului !0 9:, iesire din celula de racord al 6odulului ce va a5artine &lectrica 3ransilvania Sud, 5lecare s5re 6odul utili8atorului
MEMORIU TEHNIC 7

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

0...

M2sura enerAiei e(e*tri*e %asura energiei electrice se va face 5e 6edie tensiune cu un 2ru5 de 6asur. for6at din contor electronic trifa8at 6ultitarif de ener2ie electric. activ. si reactiv., de #57,7: 5e tensiune si # 5Q!0A, du7lu sens, cu nre2istrarea cur7ei de sarcin. i 5osi7ilitatea nre2istr.rii 5uterii 6a#i6e, cu interfaa de co6unicatie la distan. (S 4$5 i 6ode6 de co6unicaie 5entru inte2rarea n siste6ul de telecitire, cu ec1i5aje, clasa de 5reci8ie 0,5, 6ontaj indirect, 5rin inter6ediul a transfor6atoare de tensiune 6onofa8ate cu doua infasurari secundare >!0/: ?/>0,1/: ?/ >0,1/: ? 9:, cls. 0,5 i transfor6atoare 6onofa8ate de curent !0 9:, cu ra5ort 0/5/5 A, clasa de 5reci8ie 0,!S. %ontorul si transfor6atoarele de 6asura de curent si de tensiune vor avea 7ornele si2ila7ile i vor fi insoite de 7uletin de verificare 6etrolo2ic. i certificate de calitate. %ircuitele de 6.sur. de curent i de tensiune vor fi 6ontate n tu7uri de 5rotecie i vor trece 5rintr+un ir de cle6e i si2urane si2ila7ile. )ru5ul de 6.sur. se va 6onta: arianta 1: 5e stal5ul nr. ! al racordului !0 9: 5roiectat >celula aerian. de 6.sur.?. %ontorul se va 6onta intr+o cutie se5arat. securi8ata a65lasat. la 6 de sol. -an2a contor, n cutie, se va re8erva un s5atiu de 0# 0#!0c6 5entru 6ontarea cutiei de co6unicaie. arianta &: in 6odulul de cone#iune ce a5artine &lectrica 3ransilvania Sud, intr+ o nisa securi8ata, cu vi8or de citire din e#terior 0.0. $reviar -e *a(*u( 0.0.1. !,(i*itari (a s*urt*ir*uit S+au calculat curenii de scurtcircuit n ca8ul unui defect 5e 7arele !0 9: a staiei Stu5ini i a unui defect 5e 7arele !0 9: ale centralei fotovoltaice. A',rt !istem A',rt CEF A',rt !istem BCEF $ara &? 9 st. !tu'ini 5,$C 9A 0,0 9A 5,C! 9A $ara &? 9 CEF !," 9A 0,0 9A !,"" 9A

Se o7serv. c. a5ortul centralei la curentul total de scurtcircuit este foarte 6ic, 5ractic nu influenea8. re2i6ul ter6ic e#istent, deci nu conduce la necesitatea di6ensionarii su5erioare a instalatiilor e#istente. 4re8enta central. fotovoltaic. se ncadrea8. n cate2oria 5roduc.torilor de 5<n. la E=, care nu ridic. 5ro7le6e la racordarea n reeua de !0 9: din 5unct de vedere al variaiei tensiunii n 5unctul de racord. 0.0.& In-i*at,ri -e )ia/i(itate >n 'un*tu( -e -e(imitare S+au calculat indicatorii de si2uran. n 5unctul de deli6itare ale instalaiilor. Starea de succes i65us. sc1e6ei de racordare este 5re8ena tensiunii de !0 9: n 5unctul de deli6itare. %alculele sunt ane#ate n docu6entaie. Indicatori de fia7ilitate >6edii? la defecte eli6inate 5rin 6anevre : 'u6.rul 6ediu anual de ntreru5eri eli6. 5rin 6anevra Rntrer./anS @ C&. ,urata 6edie de ntreru5ere, 5e an ,
MEMORIU TEHNIC

0,"

5
8

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

dat. defectelor eli6. 5rin 6anevra R1/anS @

C6:

7,"0!

Indicatori de fia7ilitate >6edii? la defecte eli6inate 5rin re5araii : 'u6.rul 6ediu anual de ntreru5eri eli6. 5rin re5araii Rntrer /anS @ C1: ,urata 6edie de ntreru5ere, 5e an , dat. defectelor eli6. 5rin re5araii R1/anS @ C8: ,urata 6edie a unei ntreru5ere eli6. 5rin re5araii R1/ntrS C C;: Indicatori de fia7ilitate >6edii? totali :

0,

1!

, $" 10,!!41

'u6.rul 6ediu anual de ntreru5eri Rn/anS @ C11: 0,C"47 ,urata total. 6edie de ntreru5ere, 5e an R1/anS @ C1?: 10,C$$" 'u6.rul 6a#i6 anual de ntreru5eri eli6inate 5rin 6anevre Rntr./anS @ C7: 7 'u6.rul 6a#i6 anual de ntreru5eri eli6inate 5rin re5araii Rntr./anS @ C0: "

Indicatori de fia7ilitate ce se iau n consideraie la nc1eierea contractului : 0.7. &urata maxim' de (ntrerupere la defect elim. prin reparaii )"*(ntr.+ C CD: ,urata unei 6anevre R1/6anevr.S @ C.: 1! ;?";78

!tatutu( Euri-i* a( terenu(ui Instalaiile 5roiectate 5e ta#a de racordare se vor a65lasa la 6ar2inea dru6ului, 5e do6eniul 5u7lic ce a5arine 4ri6ariei co6unei Feldioara, de la care se va o7tine %ertificat de Jr7anis6, in nu6ele &lectrica 3ransivania Sud. 7. CONDITII DE RACORDARE LA RED A PRODUCATORULUI 7.1. Cerine @i *,n-iii 'rivin- ra*,r-area (a RED a *entra(ei ),t,v,(tai*e %onfor6 %odului (&,, centrala este nedis5eceri8a7il.. %erinele 6ini6e 5e care tre7uie s. le nde5lineasc. centrala 5entru racordarea la (&,: - centrala tre7uie s. fie ca5a7il. s. 5roduc. 5utere activ. no6inal. la frecvene ale S&' ntre 4C D8 Q50,5 D8 - centrala tre7uie s. fie ca5a7il. s. 5roduc. si6ultan 5utere activ. i reactiv. confor6 dia2ra6ei de funcionare 4+I n 7anda de frecvene 4C D8 Q50,5 D8 5entru ntrea2a 2a6. de tensiuni cu5rins. ntre >$5 Q 110? T din tensiunea no6inal. a reelei res5ective - centrala tre7uie s. fie 5rev.8ut. cu ec1i5a6ente care s. asi2ure declanarea auto6at. de la siste6 n ca8ul 5ierderii sta7ilit.ii &c1i5a6entul electric aferent centralei va reali8a sincroni8area auto6at. la conectarea acesteia, n 5aralel cu siste6ul.

MEMORIU TEHNIC

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

%entrala tre7uie s. res5ecte ur6.toarele condiii: 3ensiunea n 4%% JU0,50 Jno6 0,50 Jno6 VJU0,$5 Jno6 0,$5 Jno6 VJV1,10 Jno6 1,10 Jno6 UJU1, 5 Jno6 3e65ori8are 6a#i6. 0,1 s !,0 s funcionare continu. !,0 s

+ 4roduc.torul este res5onsa7il 5entru 5rotejarea centralei >inclusiv a instalaiilor au#iliare ale acesteia? contra 5a2u7elor ce 5ot fi 5rovocate de defecte n instalaiile 5ro5rii sau de i65actul reelei electrice asu5ra acestora la acionarea 5roteciilor de deconectare a centralei sau la incidentele din reea >scurtcircuite cu i f.r. 5unere la 5.6<nt, acion.ri ale 5roteciilor n reea, su5ratensiuni tran8itorii, etc.? c<t i n ca8ul a5ariiei unor condiii e#ce5ionale/ anor6ale de funcionare. + ;n re2i6 nor6al de funcionare al reelei, centrala nu tre7uie s. 5roduc. n 5unctul de racordare variaii ra5ide de tensiune 6ai 6ari de W 5 T din tensiunea no6inal.. + Infor6aiile necesare a fi trans6ise Xon+lineY, 5entru centrala, includ cel 5uin 5utere activ., reactiv. 5rodus., tensiune i frecven.. + %entrala va fi 5rev.8ut. cu 5osi7ilit.i de conectare i deconectare 5rin co6and. de la distan.. + Soluia de racordare a %entralei tre7uie sa ai7. n vedere evitarea funcion.rii n re2i6 insulari8at, inclusiv 5rin dotarea cu 5rotecii care s. deconecte8e ntr+un ase6enea re2i6. ,ondiii privind cuplarea la reea: F 4rin cu5larea la reea a centralei nu tre7uie de5.it. ca5acitatea nici unui ele6ent de reea >av<nd n vedere creterea de tensiune la conectare? sau nivelul de di6ensionare la scurtcircuit. F ,econectarea centralei nu tre7uie s. 5roduc. funcionarea 5roteciilor din (&,. F -a cu5larea la reea nu tre7uie s. se 5roduc. o variaie de tensiune 6ai 6are de W 5T. + In situaiile n care re2i6ul de funcionare i65us de si2urana (&, nu 5er6ite evacuarea 5uterii din central. n reeaua de distri7uie la care este racordat., aceasta va fie scoas. din funciune 5rin auto6ati8.rile 5rev.8ute n instalaiile utili8atorului, corelate cu 5roteciile (&,B ,ondiii de functionare: + Functionarea centralei in 5aralel cu (&, nu tre7uie sa 5rovoace 5ertur7atii ale serviciului de distri7utie, in vederea 6entinerii nivelului de calitate a serviciului 5entru toti utili8atorii racordati la reteaua din 8onaB
MEMORIU TEHNIC 10

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

+ Functionarea in 5aralel se va intreru5e instantaneu si auto6at: Z in a7senta tensiunii in reteaua de distri7utie Z dac. tensiunea sau frecvena n reea nre2istrea8. a7ateri n afara li6itelor ad6isi7ileB + In ca8ul a7sentei tensiunii in reteaua de distri7utie sau cand valorile tensiunii si frecventei retelei de distri7utie sunt in afara li6itelor ad6isi7ile, siste6ul de 5unere in 5aralel al centralei nu va 5er6ite 5unerea centralei in 5aralel cu reteaua + %entrala tre7uie s. fie ca5a7ila: Z s. furni8e8e 5uterea activa no6inal. la frecvene ale S&' ntre 4C,5 i 50,5 D8B Z s. 5roduc. 5uterea no6inal. n 7anda de frecven. 4C,5 @ 50,5 D8 5entru toat. 2a6a de tensiuni cu5rinse ntre $5T i 110T din Jn a (&,. + 4rotectiile centralei va i65iedica: Z ali6entarea retelei de distri7utie dins5re utili8ator in ca8ul dis5aritiei tensiunii in reteaua de distri7utie B Z ali6entarea defectului din instalatiile utili8atorului in ca8ul a5aritiei unui defect in reteaua de distri7utie la care acesta este racordat. 7.1. Ca(itatea enerAiei e(e*tri*e %alitatea ener2iei livrat. de centrala fotovoltaiv. ce se va racorda la (&, tre7uie s. cores5und. cu 5revederile Standardul de 4erfor6an. i S( &' 501"0 cu 5rivire la ncadrarea n 7anda ad6isi7il. a tensiunii i a frecvenei. %entrala va fi dotat. cu auto6ati8.ri, care, n 6o6entul c<nd se 5roduc 6odific.ri ale 5ara6etrilor de intrare, ce afectea8. calitatea ener2iei livrate >tensiune, frecven.?, va fi deconectat. auto6at. %entrala fotovoltaic. nu 5roduce 5ertur7aii ale cur7ei de tensiune. Parametri -e *a(itate ai enerAiei 'r,-use -e *entra(e(e e(e*tri*e ),t,v,(tai*e ne-is'e*eri1a/i(e *u 'uteri *u'rinse >ntre 1 @i 1?M:
Parametri -e *a(itate ai enerAiei e(e*tri*e 'entru *entra(a ),t,v,(tai*a 32rne@ti %oeficient de flic9er la funcionare continua? Factorul trea5ta de flic9er 5entru o5eraii de co6utare? Factor de variaie a tensiunii? 'u6.r 6a#i6 de o5eraii de co6utare la interval de 10 6in? 'u6.r 6a#i6 de o5eraii de co6utare la interval de ! ore? La /ara *,(e*t,are Factor total de distorsiune de curent 3D,i? Ar6onice >5<n. la ar6onica 50? ? Factor de nesi6etrie de secven. ne2ativ. 'u se inre2istrea8. 'u se inre2istrea8. ;n li6ita a T Ea# 1 Ea# 1 Ea# 5T Ea# 5T 0

Factorul 6a#i6 de distorsiune este 6ai 6ic de $T confor6 S( &' 501"0 . %entrala tre7uie s. funcione8e n li6itele de tensiune i frecven. sta7ilite 5rin Standardul de 4erfor6an.. -a 5unerea n funciune a centralei, 5rin 6.sur.tori 5e 5erioade deter6inate, se vor verifica 5erfor6anele indicate de 7eneficiar/fa7ricant. %onectarea la reea, va fi condiionat. de res5ectarea standardului de 5erfor6an. i a nor6elor internaionale 5entru 5ertur7aii introduse de 5roducator. :alorile ad6isi7ile 5entru nivelul de 5ertur7aii 5roduse de centrala vor fi indicate de *5eratorul de (eea, av<nd n vedere
MEMORIU TEHNIC 11

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

necesitatea ncadr.rii n valorile 6a#i6e de 5lanificare n 4unctul %o6un de %u5lare al reelei. Se va 6onta un a5arat >anali8or? de 6.surare a calit.ii ener2iei electrice, confor6 standardelor n vi2oare de 6.surare. Eonitori8area va fi 5er6anent.. Anali8orul de calitate a ener2iei electrice se va 6onta n 4unctul %o6un de %u5lare. ,u5. 5unerea n funciune a centralei, este necesar. efectuarea de 6.sur.tori 5entru verificarea ncadr.rii n li6itele nor6ate at<t 5entru flic9er, c<t i 5entru re2i6 defor6ant >ar6onici?. ;n ca8ul n care nu sunt res5ectate condiiile de calitate a ener2iei electrice, se i65une luarea de 6.suri locale 5entru ncadrarea indicatorilor de calitate n li6itele nor6ate. -ucr.rile necesare 5entru ncadrarea indicatorilor de calitate n li6itele nor6ate se vor reali8a 5e c1eltuiala Beneficiarului. D. CONDI5II DE COEGI!TENTA A IN!TALATIILOR PROIECTATE CU ALTE IN!TALATII !AU CON!TRUCTII -a a65lasarea instalatiilor 5roiectate se vor res5ecta distantele 6ini6e in ra5ort cu constructiile si instalatiile e#istente, 5reva8ute in '34 + Y'or6a te1nic. 5rivind deli6itarea 8onelor de 5rotecie i de si2uran. aferente ca5acit.ilor ener2eticeY 5u7licat. n E* nr. !5C/1$.04.!007 si co65letarile ulterioare. ,ease6enea, la 5o8area ca7lurilor de ener2ie electric. n 5.6<nt se vor res5ecta cu strictee distanele 6ini6e 5e ori8ontal. i vertical. 5rev.8ute n '3& 007/0$/00, ntre -&S 6.t. 5roiectate i alte reele i construcii civile, iar la constructia -&A !0 9: se vor res5ecta distantele 6ini6e 5reva8ute in '3& 00 /04/00. ,ondiii de pozare L-. /0 1# -a 5o8area ca7lurilor de ener2ie electric. n 5.6<nt se vor res5ecta cu strictee distanele 6ini6e 5e ori8ontal. i vertical. 5rev.8ute n '3& 007/0$/00, ntre -&S 6.t. 5roiectate i alte reele i construcii civile: Fa. de reeaua de a5. i canali8are: 0,5 6 la a5ro5ieriB 0,!5 6 la interseciiB Fa. de fundaii cl.diri: 0," 6B Fa. de a#ul ar7orilor: 1 6B Fa. de ca7luri electrice: 0,!5 6 la a5ro5ieriB 0,50 6 la interseciiB Fa. de reeaua de 2a8e : 0," 6 la a5ro5ieriB 0,!5 6 la interseciiB Fa. de ca7lurile telefonice : 0,5 6 la a5ro5ieriB 0,5 6 la interseciiB Fa. de st<l5ii -&A de joas. tensiune : 0,5 6 la a5ro5iere. 8. Ca'a*itati

arianta 1 Lu*rari 'e ta=a -e ra*,r-are: + -&A !09: Lu*rari investitie /ene)i*iar: + -&S !09: arianta & Lu*rari 'e ta=a -e ra*,r-are: + -&A !09: + -&S !09:
MEMORIU TEHNIC

0,0 0 96 ! 96 0,010 96 0,0!0 96


12

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

+ 6odul cone#iune 6t &lectrica Lu*rari investitie /ene)i*iar: + 6odul cone#iune 6t 7eneficiar + -&S !09: 6.

1 7uc 1 7uc ! 96

Eva(uarea (u*r2ri(,r Se ane#ea8. devi8ele 2enerale 5entru lucr.rile ce intr. 5e ta#. de racordare, n cele dou. variante anali8ate. ,evi8ele au fost ela7orate n confor6itate cu D)( nr. !$/!00$, 5reurile fiind vala7ile la nivelul lunii se5te67rie !011. &valuarea lucr.rilor s+a f.cut 5e 7a8a unor lucr.ri si6ilare i 5reuri de ofert. de la furni8orii de ec1i5a6ente. %ostul lucr.rilor >inclusiv 3:A? 5e ta#. de racordare, la nivel de devi8 2eneral : arianta 1: &0?78."00 (ei arianta &: ..;?11"67 (ei ,ompararea soluiilor 4entru co65ararea soluiilor s+au considerat valoarea investiiei 5e ta#. de racordare i cea n instalaia de utili8are la nivel de o7iecte, f.r. 3:A. :aloarea total. a investiiei necesare 5entru racordarea centralei fotovoltaice la (&,, funcie de variantele anali8ate, este 5re8entat. n ur6.torul ta7el: :aloare 4e ta#. de racordare >f.r. 3:A? 15C700 !C1700 :aloare Instalaia 7eneficiarului >f.r. 3:A? 400000 451000

:ariant a :ar.1 :ar.!

a(,are TOTAL4 >lei @ f.r. 3:A? 006D?? D.&D??

1?. IMPACTUL CU MEDIUL %I FACTORUL UMAN Instalaiile electrice 5roiectate nu i65un luarea de 6.suri s5eciale 5entru 5rotecia 6ediului i a a5ei. ,ocu6entaia s+a ntoc6it n confor6itate cu 5revederile le2ii !"5/!00" 5rivind 5rotecia 6ediului, *rd.1!"/1CC" 5rivind 5roceduriele de o7inere a acordurilor i autori8aiilor de 6ediu.. -ucr.rile 5roiectate nu afectea8. 6ediul nconjur.tor, nu constituie surse de 5oluare i nu sunt afectate ae8.rile u6ane nvecinate a65lasa6entului instalaiilor 5roiectate. Se va avea 2rij. ca n ti65ul e#ecuiei lucr.rii s. nu fie afectat. ve2etaia . -a e#ecuia lucr.rilor tre7uie res5ectate 5revederile ur6.toarelor 5rescri5ii: + -e2ea 5rotecia 6ediului nr. !"5/!00" + -e2ea A5elor nr. 107 /1CC"B + D..).(. $5" @ 5rivind evidenta 2estiunii deeurilor i 5entru a5ro7area listei cu5rin8<nd deeurile, inclusiv deeurile 5ericuloaseB + D.).( nr. C1$ din !!.0$.!00! 5rivind sta7ilirea 5rocedurii @ cadru de evaluare a i65actului asu5ra 6ediului i 5entru a5ro7area listei 5roiectelor 5u7lice sau 5rivate su5use acestei 5roceduri >E*'I3*(J- *FI%IA- nr. "$" din 17.0C.!00!?.
MEMORIU TEHNIC 13

S.C. ENERGO-DESIGN SRL IASI

Lucrarea: 56 /2011 Faza : S.S. RACORDARE LA RED A PARCULUI FOTOVOLTAIC AMPLASAT IN LOCALITATEA FELDIOARA, JUD. BRAOV

a. Pr,te*tia *a(itatii a'e(,r -ucrarile 5roiectate nu necesita e#ecutia de retele de ali6entari cu a5a, canali8are, e5urare sau evacuari de a5e u8ate. Se inter8ice deversarea de catre constructor in a5ele de su5rafata a uleiurilor, vo5selelor, sau 6aterialelor co67usti7ile. Pr,te*tia s,(u(ui si su/s,(u(ui -ucrarile de constructie si or2ani8are de santier se vor e#ecuta cu afectarea unei su5rafete 6ini6e de teren. Se inter8ice deversarea in sol a su7stantelor 5ericuloase.%onstructorul va detine si utili8a re8ervoare / reci5ienti etansi 5entru de5o8itarea te65orara a 6aterialelor si su7stantelor 5ericuloase. *. Pr,te*tia ase1ari(,r umane si a a(t,r ,/ie*tive In ti65ul e#ecutiei lucrarilor, constructorul va solutiona recla6atiile si sesi8arile a5arute din 5ro5ria vina datorita neres5ectarii le2islatiei de 6ediu 6ai sus a6intite.%onstructorul va avea in vedere ca e#ecutia lucrarii sa nu cree8e 7locaje ale cailor de acces 5articulare sau ale cailor rutiere invecinate a65lasa6entului lucrarii . -a ter6inarea lucrarii, su5rafetete de teren ocu5ate te65orar vor fi redate, 5rin refacere, la circuitul functional initial. %onstructorul are o7li2atia de a 5reda a65lasa6entul catre 7eneficiar, li7er de recla6atii sau sesi8ari. -. G,s',-arirea su/stante(,r t,=i*e si 'eri*u(,ase 'u este ca8ul. e. G,s',-arirea materia(e(,r -em,ntate 'u este ca8ul. ). Pr,te*tia *a(itatii aeru(ui Jtilajele si 6ijloacele de trans5ort folosite la e#ecutarea lucrarilor tre7uie sa cores5unda d.5.d.v. te1nic , 5entru a evita 5oluarea 6ediului cu no#e re8ultate din co67ustie. A. Pr,te*tia im',triva 1A,m,tu(ui si vi/ratii(,r Easinile si utilajele folosite la e#ecutarea lucrarilor tre7uie sa cores5unda cerintelor te1nice de nivel acustic. 11. M4!URI DE PROTEC5IA MUNCII" P.!.I. ,ocu6entaia s+a ntoc6it n confor6itate cu 5revederile -e2ii 07/!00" 5rivind 5revenirea si stin2erea incendiilor . -a 5roiectarea lucrarilor au fost avute in vedere 5revederile nor6ativelor 2enerale de 5rotectia 6uncii in vi2oare: le2ea securit.ii i s.n.t.ii 6uncii nr. 1C/!00", D.). nr. 00/!00" 5rivind cerinele 6ini6e de securitate i s.n.tate 5entru antierele te65orare sau 6o7ile, i [ Instructiunile 5ro5rii de securitate si sanatate in 6unca 5entru distri7utia ener2iei electrice \ 4(*I&%3A'3, in2. Alice Anisie ]&F 4(*I&%3, in2. )eta *an. /.

MEMORIU TEHNIC

14