Sunteți pe pagina 1din 17

Avaria din anul 1977 din Romnia

Cronologia avariei Evenimentul 1 ora 8:40

Se produce un scurtcircuit n staia 110kV Tismana(ruperea unui izolator) care conduce la deconectarea
prin automaticaa 3 grupuri din CHE Portile de Fier si a LEA 400kV Djerdap princare se import 325
MW. Scurtcircuitul din staia Tismana a fostresimit si la CTE Rovinari, provocnd deconectarea de
ctrepersonal a grupurilor 3 si 4 ncarcate la sarcina de 290MW(la grupul3 variaii ale parametrilor
gazelor de ardere ca urmare a declanriipompelor de pcura tr1, iar la grupul 4 au fost variatii ale
curentuluide excitatie).

Ca urmare n SEN apare un deficit de putere de1100MW.S-a observat o modificare de circulaie de


sarcini, frmodificare a nivelului de tensiuni esenial.

Evenimentul 2 ora 8:45Declaneaz cupla transversal 400kV Sibiu. Prinaceast declanare se separ pe o bara LEA 400kV
Sibiu-Ludu cuAT 400/220kV iar pe cealalt bar LEA 400kV Sibiu Braov iLEA 400kV Sibiu
Slatina.Puterea care circula anterior prin reeauade 400kV, datorit deficitului aprut n zona de sud, se
redistribuieprin reeaua de 220kV suprancarcnd axele 220kV Ludu-Ungheni-Fntnele i Mintia-
Pesti-Hasdat-Paroeni.
Pesti-Hasdat-Paroeni.193
193

Evenimentul 3 ora 8 47

Se deterioreaz bobina de zavorre n staiaFntnele, care conduce la deconectarea definitiv a LEA


220kVUngheni-Fntnele. Singurele artere de legatura intre sud i nordramn LEA 220kV Pesti-Hadat,
Mintia-Timioara i Arad Szeged.

La 847si 34. datorit deficitului mare din sud,arterele 220kV Pesti-Hasdat, Mintia Timioara si Arad-
Szeged sesuprancarc si declaneaz la suprasarcin.194
Evenimentul 4 ora 847 si 34

Ca urmare a declanrii liniilor menionate mai sus,SEN se separ in 2 zone

Zona de sud, puternic deficitar, unde ncep salucreze DASF si deconecteaz trane de consum195

22 grupuri totalizind 1040 MW declanseaza lascaderea tensiunii la serviciile interne

30 grupuri totalizind 600MW declanseaza prinsuprasarcina4 grupuri totalizind 610 MW declanseaza la frecventaminima

18 grupuri totalizind 935 MW sint deconectatemanual datorita scaderii parametrilor de


functionareEvenimentul 5197

Evenimentul 6 ora 855

Se nchide in condiii de nesincronism ntreruptorulLEA 220kV Hadat n Pesti, realizndu-se legatura


dintre zonaMintia i zona de Sud.198
Evenimentul 7 ora 858

Se conecteaza in conditii de nesincronism LEA400kV Sibiu-Ludu care face legatura ntre sistemul zonei
Mintia sisistemele interconectate. Datorit acestui oc, suprapus peste celanterior, grupurile din CTE
Mintia ies din funciune.Dupa separareasistemului in 2 zone s-au insularizat pe consum propriu
CETChicani, CET Palas si CET Galati.Condiii care au favorizat extinderea avariei

Schema de funcionare a staiei Sibiu, cu un singur autotransformator in funciune, a fost aleas din
motive de reducerea pierderilor, a numarului de manevre n staie i a calitii slabe nexploatare a celui
de-al doilea autotransformator. n schema defuncionare cu 2 autotransformatoare in funciune si o
repartiiejudicioasa a liniilor pe cele doua sisteme de bare de 400kV, ar fiprezentat un grad mai ridicat de
siguran.

Dei au fost suprancarcate mai multe artere de220kV, singura deficien aparut a fost deteriorarea
bobinei dezavorire din statia Fintnele(nu a fost revizuita la timp)

Dupa deconectarea la suprasarcina a liniilor de220kV, a urmat conectarea in nesincron a CT400kV din
Sibiu. La199

ocul conectarii s-a accentuat starea critica dinamica i au urmat altedeconectari de grupuri si linii.,
sistemul raminind separat in 3 zonecu mari dezechilibre.

Starea precara a dotarii tehnice a diferitelor trepte dedispecer a produs ntrzieri n cunoaterea situaiei
reale i ainfluenat negativ intervenia personalului n gestionarea avariei

Lipsa rezervei turnante suficiente in regim normal defuncionare i existena unor instruciuni privind
viteza maxim dencarcare.

Observaii privind deciziile luate n sensul limitriiextinderii avariei

Dispecerul nu a luat masuri de deconectare asarcinilor in zonele deficitareDEN si DET Cluj nu au actionat n sensul evitariiconectarii in nesincronism a CT 400kV Sibiu

DEN si DET Craiova nu au acionat cu operativitatepentru pentru repunerea in funciune a grupurilor de


la Portile deFier, in cele 7 minute pn la generalizarea avariei

Personalul a actionat defectuos la informareaoperativa a DET la declansare grupuri la Rovinari si


declansareaLEA 220kV Pestis-Hasdat

Nerespectarea
Nerespectarea instructiunilor de efectuare a aparalelului
aparalelului in statia Sibiu( anclansarea CT400kV si
conectarea inaceleasi conditii a LEA 400kV Sibiu-Ludus) si in statia Pestis aLEA 220kV Pestis-Hasdat.

Neinformarea dispecerului de catre personaluloperativ din statia Portile de Fier asupra manevrelor
efectuate sirepunerea cu intirziere a grupurilor declansate.

Neinformarea DET Cluj de catre dispecer zonal Sibiudespre variatia parametrilor in retea. Urmrind
etapele dedesfaurare a avariei, din punct de vedere al actului decizional, laalegerea soluiei optime si
implementarea ei se observ c momentuln care situaia ar mai fi putut salvat, ar fi fost conectarea
CT400kV Sibiu, n condiii de sincronism, prin egalarea frecvenelor celor 2 zone separate si indeplinirea
conditiilor de diferenta detensiuni si unghi.

4 0 0 k V L 3 , L 4 , L 5 , L 6 , L 7 , L 8 , n p a r t e a d e N - E a s i s t e m u l u i energetic,
unde se gsea partea nsemnat a consumului.
Primul eveniment
a a v u t l o c l a o r e l e 1 0 , 4 0 . n s t a i a electric 110 kV SE1, a avut
l o c u n s c u r t c i r c u i t n p u n c t u l K 1 provocat de deteriorarea unui separator de
11 0 k V, f e n o m e n c e a a v u t l o c c u o c a z i a m a n e v r r i i a c e s t u i a . S c u r t c i r c u i t u l a c o n d u s
l a scoaterea din funciune a staiei electrice respective pe o durat de 1 , 3 s . D e o a r e c e c u
o c a z i a i e i r i i d i n f u n c i u n e a a c e s t e i s t a i i s - a ntrerupt, chiar n numai intervalul de
timp de 1,3 s, alimentarea cu e n e rg i e e l e c t r i c a u n o r s e r v i c i i i n t e r n e i m p o r t a n t e
( p o m p e l e d e pcur pentru susinerea flcrii n cazanele centralei electrice CE3 ce
funcioneaz cu crbune), s-a oprit aceast central electric, carefunciona cu puterea de 280 MW.E MW.E s t e
de menionat c defectul din punctul K1, care este un f e n o m e n c e p o a t e s a p a r
c u o c a z i a m a n e v r e l o r , r e l a t i v d e s n instalaii, nu trebuie s conduc la oprirea
centralei electrice CE3. A c e s t l u c r u s - a r f i p u t u t r e a l i z a , f i e p r i n a l i m e n t a r e a
s e r v i c i i l o r interne respective din grupurile centralei, fie prin reglareainstalaiilor reglareainstalaiilor de protecie
i automatizare la arztoarele de pcur la c a z a n e , n a a f e l n c t s s u p o r t e o
n t r e r u p e r e n a l i m e n t a r e a c u energie electric de 1,3 s.D s.D i n c a u z a d e f e c t u l u i d i n K 1 a i e i t
d i n f u n c i u n e c e n t r a l a electric CE4 cu puterea de 820 MW.Acest MW.Acest lucru a avut loc n mod
automat, declanarea celor 5 g r u p u r i f i i n d c o m a n d a t a s t f e l p r i n t r- o i n s t a l a i e d e
a u t o m a t i z a r e special realizat n CE4, care avea misiunea de a deconecta diferite grupuri n
situaii de avarii. n cazul defectului n punctul K1 aceastinstalaie a acionat greit; ea nu a fost testat
suficient cu privire lacondiiile de funcionare.Ifuncionare.I e i r e a d i n f u n c i u n e a u n e i p u t e r i
n s u m n d 1 1 0 0 M W (centralele electrice CE3, CE4) a condus la creterea circulaiei
deputere pe liniile electrice L1, L2, L8, L9, l1, l2, n sensul dinspre Nspre S. n urma
pendulaiilor ce au avut loc s-au stabilit circulaiile de putere: 700 MW pe L1 i 650 MW pe L2.
Al doilea eveniment
a avut loc la orele 10,42 (dup 2 min).A min).A d e c l a n a t n t r e r u p t o r u l I 1 n s t a i a e l e c t r i c
S E 2 , p r i n protecie ca urmare a circulaiei de putere relativ mare ce trecea prinel, prinel, precum i ca
urmare a unui defect trector pe linia l1 de 220 kV. 180

Declanarea acestui ntreruptor a provocat modificarea circulaiei deputere n sensul creterii acesteia pe
liniile de 220 kV l1 i l2.
Al treilea eveniment
a aprut la orele 10,47 (dup 5 min).A min).A declanat ntreruptorul I5. Din cauza circulaiilor mari
deputere
deputere n reeaua de 220 kV au declanat imediat n acelai minut intreruptoarele I6, I7, I8 i I9.
Astfel, sistemul energetic s-a mpritn 2 zone (subsisteme):Z (subsisteme):Z o n a d e N , c u s t a i i l e d e 4 0 0 kV:
S E 2 ( b a r a 1 ) s i S E 4 , c u s t a i i l e d e 2 2 0 k V: S E 5 , S E 6 , S E 7 , S E 8 s i S E 9 i c u
c e n t r a l e l e electrice: CE1 i CE2;Zona de S - E (restul sistemului energetic). energetic).Z
Zona de N a
c o n t i n u a t s f u n c i o n e z e n c o n d i i i n o r m a l e deoarece era interconectat cu un alt sistem
energetic, prin linia L1 de 400 kV. kV. n z o n a d e S - E c o n s u m u l d e e n e r g i e e l e c t r i c a
d e p i t capa citat ea grupur ilor centralelor elec trice din func iune i, ca urmare, au
funcionat instalaiile DASf, deconectnd ns o putere m a i m i c f a d e c e a n e c e s a r ( c e a
800 MW fa de 1 800 MW), c e e a c e a c o n d u s l a s c d e r e a r a p i d a f r e c v e n e i i
t e n s i u n i i d i n aceast zon.La orele 10,48 au declanat grupuri energetice din centraleleelectrice din
zona de N, nsumnd 200 MW.181

Al patrulea eveniment
a a v u t l o c l a o r e l e 1 0 , 4 9 . P e n t r u rentregirea sistemului energetic trebuia conectat
ntreruptorul I1. Laaceast
Laaceast or s-a ncercat conectarea acestui ntreruptor, condiiile
des
des i n c r o n i s m n t r e c e l e d o u s u bs i s t e m e a l e s i s t e m u l u i e n e rg e t i c s e a f l a u l a l i m i t .
A c e a s t m a n e v r a f o s t e f e c t u a t d e d i s p e c e r u l sistemului energetic i de
personalul din staia electric SE2 , ceamai indicata msura care trebuia luat era de a se
porni grupuri din c e n t r a l a e l e c t r i c C E 4 ( c e n t r a l h i d r o e l e c t r i c ) , m a n e v r c e
eraposibil n intervalul de 5 -7 minute i prin care s-ar fi ajuns
l a restabilirea unui echilibru ntre producerea i consumul de energie electric n zona de S - E a
sistemului energetic.
energetic.n aceste condiii, n momentul conectrii ntreruptorului I1 c u o c a z i a
d e f e c t u l u i c e a a v u t l o c , s - a p r o d u s u n o c p u t e r n i c d e putere ceea ce a condus la creterea
circulaiilor de putere pe linii ila declanarea liniilor L2, L8, L9 i l3.Astfel, sistemul energetic s-a
separat n 3 zone (subsisteme):Zona de N, cuprinznd partea aferent staiilor electrice SE4,SE6, SE7 i
centrala electric CE1 cu un consum relativ mic, de 450182

Fig.6.3. Funcionarea sistemului energetic


MW, care a rmas functionnd n paralel cu un alt sistem energetic,prin linia L1 de 400 kV.Zona kV.Zona
cuprinznd SE2 -bara / de 400 kV, SE8, SE9 i CE2, care era puternic excedentari n care
frecvena a crescut la 51 Hz.Deoarece nu s-a intervenit pe linie de conducere operativ dea se regla
frecvena, acest fapt a condus la pendulaii mari de puterepe puterepe grupurile din centralele electrice din
aceast zoni pe liniile de l e g t u r d i n t r e a c e s t e c e n t r a l e , c e e a c e a c o n d u s l a
d e c l a n a r e a g r u p u r i l o r d i n a c e s t e c e n t r a l e i a u n o r l i n i i e l e c t r i c e d i n a c e a s t zon
astfel nct pn la orele 10,58 toate centralele electrice s-au oprit.

Zona de S -E (restul sistemului energetic) puternic deficitar,n care, din cauza ocului produs de
conectarea ntreruptorului I1 nc nc o n d i i i d e n e s i n c r o n i s m , a a v u t l o c o d e c l a n a r e
n c a s c a d a grupurilor i liniilor electrice n intervalul 10,49 -10,55. Au rmas nfunciune numai
unele grupuri, nsumnd 180 MW care s-auinsularizat cu consumatorii afereni.n concluzie, la orele
10,58, practic, ntregul sistem energeticera ieit din funciune.Manev funciune.Manev rele de reporni reporni re a unor
centrale elec trice i de repunere n funciune a sistemului energetic au nceput imediat,
laorele
laorele 11,01 si s-au facut prin aplicarea planunui de restaurare SEN laperturbaii majore.n mod special,
pentru aceast analiz, vom presupune iniialc iniialc ntreruperea este de 7000 MW i a durat timp de 5
ore, iar apoijumtate din aceast cantitate a fost restaurat, cu cealalt jumtate ( 3 5 0 0 M W )
f i i n d d e f i c i t u l p e n t r u a l t e 6 o r e . A c es t l u c r u o f e r u n total de 11 de ore pentru prima
faz de blackout. Folosindargumente similare, pentru restul perioadei de blackout, vompresupune
ca se repun peste 3 ore nc 2000 MW. n cele din urm,dup nca 2 ore sistemul energetic este total repus
n funciune, dup16 ore de la cderea total a acestuia.
1.2.Efectele blackout-ului asupra infrastructurilor
n cazul unui blackout sunt afectate i celelalte infrastructuridatorit dependenei acestora de energia
electric. Energiea electriceste singura forma de energie cu care pot funciona calculatoarele isistemele isistemele
de telecomunicaii. Impactul unui blackout poate merge mult mai departe dect o pierdere
temporar de putere. Deci, o mare parte a economiei depinde de electricitate, chiar dac este o pierdere
temporar de putere poate avea un impact semnificativ i de duratasupra operaiilor
comerciale. Cderile de putere provoc un "efect de domino", perturb o varietate de servicii i
utilitai. De exemplu,mai
exemplu,mai multe servicii de baz, cum ar fi apa / canalizarea,
transportul, s e r v i c i i l e I T, c o m u n i c a t i i l e , b a n c a r e / s e r v i c i i l e f i n a n c i a r e ,
e t c . Cderile de putere, de asemenea, pot mpiedica grav o organizaie care nu are capacitatea de
a rspunde la situaii de urgen, cum ar fiun incendiu.

Alimentarea cu ap: ap:


n unele zone s-au pierdut pompele de a p s u b p r e s i u n e , p e n t r u c n u a u m a i a v u t
e l e c t r i c i t a t e . D a t o r i t acestei pierderi oamenii au rmas fr ap potabil, sursele de ap sepot
contamina datorita deversrilor accidentale cu substanep substanep o l u a n t e s a u c u a p e u z a t e
n e t r a t a t e s a u t r a t a t e p a r i a l d i n l i p s a energiei electrice.
Transportul
: t r e n u r i l e a u f o s t a n u l a t e , m u l t e d i n t r e e l e a u rmas blocate ntre staii, metroul a fost nchis
iar oamenii blocai ngarniturile de metrou au fost evacuai, aeroporturile au fost nchise iz iz b o r u r i l e
anulate, multe benzinrii au fost n imposibilitatea de apompa combustibil din
c a u z a l i p s e i d e e l e c t r i c i t a t e , n o r a e d i n cauza nefuncionrii semafoarelor s-au creat blocaje n
trafic.
Comunicaiile:
dispozitive de comunicare au fost perturbate,a perturbate,a c e s t l u c r u a f o s t n p r i n c i p a l c a u r m a r e a
p i e r d e r i i r e z e r v e i d e putere, unele linii au continuat s funcioneze dar au fost depaite
dev
dev o l u m u l d e t r a f i c . C e i c a r e s e b a z a u p e i n t e r n e t , i a u a v u t o conexiune
dial-up i acces la un laptop au fost mai norocoi.
Indistria:
Aproape toate fabricile au fost nchise pe perioadab perioadab l a c k o u t - u l u i . L i p s a d e e n e rg i e e l e c t r i c ,
m p i e d i c e x t r a c i a d e petrol i gaze sau transportul produselor sale, fie prin mijloace
detransport
detransport tradiionale sau prin conducte.
Serviciile Bancare Finanele
: s e b a z e a z f o a r t e m u l t p e reele de calculatoare, telecomunicaii si tehnologia de
comunicaii.Serviciile au avut o degradare imediat dup prbuirea alimentarii cue cue n e r g i e e l e c t r i c ,
b a n c i l e n u i - a u m a i d e s f a u r a t a c t i v i t a t e a n condiii normale.
Sigurana Serviciile de urgen:
n unele zone, poliia,pompierii, departamentele i serviciile de ambulan au cunoscut
o cretere dramatic a volumului de apeluri primite.

Spitalele au rmas deschise, dar nu au avut puterea electricnelectricn e c e s a r , p e n t r u c g e n e r a t o a r e l e


d e r e z e r v d e m u l t e o r i n u a u reuit s funcioneze n mod corespunztor sau nu au fost
conceputepentru a produce cantitatea de energie necesar spitalului respectiv.C respectiv.C a u r m a r e , m u l t e
s e c i i , c u m a r f i d e m a t e r n i t a t e i c a m e r e l e d e urgen au funcionat fr aer
condiionat.Au mai fost afectate i restaurantele, hipermarketurile,supermarketurile
hipermarketurile,supermarketurile care nu au
putut s i desfoare activitatea din l i p s a c u r e n t u l u i d e l a c a s e l e d e m a r c a t , i m a i
g r a v o p a r t e d i n alimentele perisabile s-au stricat din cauza caldurii.

1.3. Efectele ntreruperilor n alimentarea cuenergie electric

Pentru consumatorii de energie, ntreruperile n alimentarea acestora pot avea unul sau mai multe
din urmtoarele efecte:

f e n o m e n e c e p o t d u c e l a e x p l o z i i , i n c e n d i i , d e g a j r i d e subst ane nocive


etc. cu puternice efecte negative asupra personalului de deservire;

d i s t r u g e r i s a u a v a r i e r i d e e c h i p a m e n t e i i n s t a l a i i s a u a l t e fonduri fixe a cror reparare


sau nlocuire necesit cheltuielii cheltuielii m p o r t a n t e , p r e c u m i r e d u c e r e a u n o r c a p a c i t i d e
p r o d u c i e p e durata nlocuirii sau a reparrii fondurilor fixe afectate;

nerealizri de producie pe durata cumulat de ntrerupere a alimentrii i de reluare a procesului
tehnologic;

c h e l t u i e l i n e p r o d u c t i v e d e t e r m i n a t e d e p r o d u s e d e g r a d a t e , rebuturi, degradarea materiei


prime etc. ntreruperile n asigurareaprodu ciei provoa c pagube, dete rminate de
urmt oarele componente:

cheltuieli de amortizare, retribuii, materie prim care sedegradeaz pe perioada


n t r e r u p e r i i i a l t e c h e l t u i e l i r e z u l t a t e d i n structura costului de producie;

valoarea pagubelor suportate de beneficiarii crora nu li s-aul s-aul i v r a t p r o d u s e l e c o n t r a c t a t e i


c a r e , l a r n d u l l o r , n u i - a u p u t u t realiza producia, precum i de beneficiarii succesiv
afectai. Duratade
Duratade reluare a procesului tehnologic dup restabilirea alimentrii cuenergie poate
fi, practic, instantanee la unii consumatori, iar la alii se pot atinge durate foarte mari, de ordinul
10 - 20 h.185

innd seama de influenele ntreruperilor n alimentarea cue cue n e rg i e e l e c t r i c a p r o c e s e l o r


t e h n o l o g i c e a l e c o n s u m a t o r i l o r, s e disting din acest punct de vedere, patru categorii de
consumatori i anume:

Consumatori de categoria zero


l a c a r e n u e s t e p e r m i s s s e ntrerup alimentarea deoarece aceasta ar conduce la
pagubedeosebit de mari, incendii i chiar victime omeneti.

Consumatori de categoria I
la care o ntrerupere na na l i m e n t a r e a c u e n e rg i e e l e c t r i c p o a t e c a u z a p a g u b e
importantem a t e r i a l e ; i l a a c e t i a e s t e n e c e s a r c a p r o c e s u l a l i m e n t r i i
s funcioneze nentrerupt.

Consu mator i de cate goria a Il-a


la care proceseletehnologice
proceseletehnologice permit ntreruperi de zeci de secunde i chiar minute,cum sunt
majoritatea unitilor industriale de construcii de maini, de prelucrare a lemnului, productoare de
ciment, uniti textile, minede suprafa i altele. La stabilirea soluiei de alimentare cu energieelectric energieelectric
a acestor consumatori trebuie s se in seama de efecteletehnico-economice. Este posibil ca
pentru unele ntreprinderi mari concluziile calculelor tehnico-economice s determine alegerea
unor s c h e m e c u s i g u r a n n f u n c i o n a r e m r i t , c a l a c o n s u m a t o r i i d e cate goria I, n
timp ce pent ru alte unit i mici s se ajun g la solu iica iica pentru consumatorii de categoria a IlI-a.

C o ns u m a t o r i d e c a t e g o r i a a I I I - a
pentru care ntrerupereaalimentrii cu energie electric nu are consecine grave. n
aceast categorie intr consumatorii agricoli, atelierele mecanice aleuzinelor i alii.Cunoaterea
consecinelor economice ale ntreruperilor pariale sau totale cu energie poate conduce la
evaluarea daunelor provocate economiei naionale, respectiv la oportunitatea aplicrii desoluii i
scheme energetice mai sigure n exploatare.Pagubele din sectorul energiei electrice n timpul
unuiblackout
unuiblackout provin din nelivrarea energiei electrice prognozate pentru consum.Pierderile consum.Pierderile cele
mai mari le are Transelectrica S.A. deoareceeste responsabil pentru transportul energiei
electrice, funcionarea s i s t e m u l u i i a p i e e i , a s i g u r a r e a s i g u r a n e i
S i s t e m u l u i Electoenergetic Naional (SEN).P (SEN).P e n t r u f i e c a r e M W n e l i v r a t Tr a n s e l e c t r i c a S . A .
t r e b u i e s plteasc despgubiri productorilor de aproximativ 300 lei, sum
stabilit n contractul dintre cele dou pri, numai c n situaie de f o r m a j o r
( c a l a m i t i n a t u r a l e , r z b o i ) a c e a s t s u m n u m a i trebuie platit.D platit.D a c n t r e r u p r e a
e n e rg i e i e l e c t r i c e n u s e p r o d u c e n u r m a unei situaii de for major pierdeile Transelectrica
SA suntestimate
suntestimate la 4,6 mil. Euro. 300 [lei] 65000 [MWh]= 19.500.000 lei (4,6 mil euro)Dac
ntreruperea energiei electrice se produce n urma uneis uneis i t u a i i d e f o r m a j o r p i e r d e i l e
Tr a n s e l e c t r i c a S .A . s e d a t o r e a z n e f u n c i o n r i i s e r v i c i i l o r o f e r i t e , t r a n s p o r t u l
e n e rg i e i e l e c t r i c e s i serviciile de sistem. Tarifele pentru serviciile oferite de Transelectrica
S.A. sunt n t a b e l u l 3 . 1 .

Ta b e l u l 3 . 1 Ta r i f u l m e d i u p e n t r u s e r v i c i u l d e transport, tariful pentru serviciul de sistem i


tariful pentru serviciile p r e s t a t e d e o p e r a t o r u l p i e e i c e n t r a l i z a t e p a r t i c i p a n i l o r l a
p i e e l e administrate de acesta.

Nefuncionarea serviciului de transport a energiei electrice 16,13 [lei] 65000 [MWh] =


1.048.450 lei (250.000 euro)Nefuncionarea
euro)Nefuncionarea serviciilor de sistem 20,08 [lei] 65000 [MWh]
= 1 . 3 0 5 . 2 0 0 l e i ( 3 1 0 . 0 0 0 e u r o ) P i e r d e r i l e T r a n s e l e c t r i c a S . A . p e perioada
blackout-ului sunt estimate la 560.000 euro.O euro.O m o d a l i t a t e d e e s t i m a r e a p a g u b e l o r
e c o n o m i e i a u n e i ntreruperi de curent, este de a calcula dorina de plat a
c o n s u m a t o r u l u i p e n t r u a e v i t a p a n a d e c u r e n t . A c e a s t a o f e r o msur a serviciilor
electrice, evaluarea fiind facut de catre clieni.n
clieni.n SUA au fost facute mai multe studii, sondaje pe
diferite grupuri d e c l i e n i p e n t r u a a f l a d o r i n a d e p l a t a c o n s u m a t o r i l o r p e n t r u a evita
ntreruperile de curent

Pe n t r u a e s t i m a b a g u b e l e t o t a l e a l e a c e s t u i b l a c ko u t , v o m multiplica
valoare energiei electrice pierdute n timpul ntreruperii de curent (msurat
ca dorina de la plat pentru a evita ntrerupereade curent) cu durata i marimea
acestui blackout.Bazndu-ne
blackout.Bazndu-ne pe analizele celor de la ICF Consulting,
putempresupune
putempresupune c valoarea energiei electrice ctre consumatori (pentru aevita
pana de curent) este de aproximativ 100 de ori preul mediu cuamnuntul al
energiei electrice. O astfel de analiz a fost efectuat n1977 la ntreruperea de
curent din New York, care a avut ca rezultato rezultato p i e r d e r e m a i m a r e d e 5 0 0 0
M W i a d u r a t t i m p d e 2 5 d e o r e , c o s t u r i l e d i re c t e a f o s t d e
a p rox i m a t i v 0 . 6 6 $ / k W h ( de exe m p l u , pierderile cauzate de rebuturi,
pierderile de producie i ales ales a l a r i i l o r ) , i c e l e i n d i re c t e d e 3 . 4 5 $ / k W h
( c a u rm a re a e f e c t e l o r s e c u n d a r e a l e c o s t u r i l o r d i r e c t e ) . A s t f e l ,
c o s t u l t o t a l u n it a r a l b l a c ko u t - u lu i a fo s t $ 4. 11 / k W h s a u p e s t e
4 . 0 0 0 d o l a r i / M W h . Media naional a preului cu amnuntul a electricitii n
anul 1977p
1977p e n t r u t o a t e t i p u r i l e d e c l i e n i a f o s t d e a p r o x i m a t i v 3 4
$ / M W h . Raporturi similare au fost identificate i pentru estimarea
pagubelor economiei produse la blackout-ul din august 2003 produs tot la NewYork
[4,5,6].Folosind
[4,5,6].Folosind acelai principiu i n cazul nostru, pentru afl area pagubelor
totale, putem sa definim un domeniu cu o limitinferioari limitinferioari o limit
superioar care este de 80 de ori respectiv 120de ori mai mare dect preul
de vnzare cu amanuntul al energiei.Vom considera preul mediu cu
amnuntul al energiei electrice ca fiind 0,3 lei/kWh sau 300 lei/MWh (71,5
euro/MWh).

ntreruperea energiei electrice afecteaz toat economia. Nuse poate face un calcul
exact al pagubelor produse de o ntrerupere aenergiei electrice, deoarece n
acest calcul ntr foarte multevariabile.Aceast
multevariabile.Aceast analiz are scopul de a arta
importana protejrii i n f r a s t r u c t u r i l o r c r i t i c e e n e r g e t i c e . n a c e a s t
s i m u l a r e a v n d o n t re r u p e re t o t a l n a l i m e n t a re a c u e n e rg i e
e l e c t r i c d e 5 o re i o ntrerupere parial de 11 ore, pagulele economiei se
ncadreaz ntr-o ntr-o l i m i t i n f e r i o a r d e 3 7 1 . 8 0 0 . 0 0 0 e u ro i o l i m i t
s u p e r i o a r d e 557.700.800 euro.Din aceast cauz protecia infrastructurilor
critice energeticeeste foarte important pentru buna funcionare a
economiei.Lucrarea i propune sa analizeze aplicarea in practic a deciziei ncazul
celei mai mari avarii care a avut loc n SEN, n 10 mai 1977.Atunci cnd problemele
care apar sunt neclare, informaiile primitesunt contradictorii, ceea ce duce la un
grad mare de complexitate.Opiunea de a alege o anumita posibilitate de aciune
este n sarcinadispecerului, care intr-un timp scurt, trebuie s ia decizia cea
maibun

Situaia funcionrii SEN nainte de producerea evenimentului


Sarcina totala a sistemului 7103MW
Producie proprie-6638 MW Import 465 MW
Din care:

325 mW pe LEA 400kV Portile de Fier- Djerdap


220 MW-pe LEA 400kV Mukacevo-Ludus
80 MW pe LEA 220KV Arad-Szeged-expor
Analiza bilanurilor pe zone

8-840

Zona cea mai deficitar era Muntenia. Producia dinzona era de 50% din consumul
de2000MW.Bucuretiul,
de2000MW.Bucuretiul, cu un consum de 614 MW, eraacoperit
eraacoperit doar 29% din producia proprie
Moldova si Dobrogea erau de asemenea deficitare dar ntr-o masur mai mica, centralele din zona
acoperindcca 79% din consumul zonei de care era de1600MW.

Singura zona excedentara era Oltenia cu o productiede 1000MW la Portile de Fier, centralele Isalnita
siRovinari o productie de 1000MW i un import dinDjerdap de 325MW, excedentul zonei fiind de
142%,fa de consumul zonei

Zona de est a Transilvaniei si Banatul (in jurulcentralelor Mintia si Paroani) era caracterizata dedeficit
relativ mic, de cca 120MW daca se considersi exportul pe LEA 220kV Szeged-Arad care era de200MW.

Zona centrala si de nord a Transilvaniei eracaracterizat de un deficit de cca 120MW, care puteafi
acoperit de importul pe LEA 400kV Ludus-Mukacevo

1. Consumul zonelor deficitare era acoperit in proportie de 80-90% din productia proprie, excepie
facnd zona Muntenia ncare consumul era acoperit 50% din producia proprie icentrului
Bucuresti n proporie de numai 29%.
2. 2. Linile de legatura intre zonele Olteniei si Munteniei, erauincarcate la cca 25% din capacitatea
de transport.
3. 3. Rezerva turnanta a sistemului era in momentul produceriievenimentului de 645 MW( din care
309MW in centrale hidro 336 MW pe hidrocarburi, dar care dupa datele exploatrii nu erau
operative din cauza ncadrarii in cota de gaze)