P. 1
Leguminoase_perene

Leguminoase_perene

|Views: 23|Likes:
Published by Elena Negruti

More info:

Published by: Elena Negruti on Jan 06, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Importan]\
 • 1.2. ~nsu[iri morfologice
 • 1.3. Sistematic\ [i soiuri
 • 1.4. Cerin]ele fa]\ de clim\ [i sol
 • 1.5. Tehnologia de cultivare pentru furaj
 • 1.6. Tehnologia de cultivare a lucernei pentru s\mân]\
 • 2.1. Importan]\
 • 2.2. ~nsu[iri morfologice
 • 2.3. Sistematic\ [i soiuri
 • 2.4. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol
 • 2.5. Tehnologia de cultivare pentru furaj
 • 2.6. Tehnologia de cultivare a trifoiului ro[u pentru s\mân]\
 • 3. Trifoiul alb - Trifolium repens L
 • 4. Trifoiul hibrid - Trifolium hybridum L
 • 5.1. Importan]\
 • 5.2. ~nsu[iri morfologice
 • 5.3. Sistematic\ [i soiuri
 • 5.4. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol
 • 5.5. Tehnologia de cultivare pentru furaj
 • 5.6. Tehnologia de cultivare a sparcetei pentru s\mân]\
 • 6.1. Importan]\
 • 6.2.~nsu[iri morfologice
 • 6.3. Sistematic\ [i soiuri
 • 6.4. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol
 • 6.5. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru furaj
 • 6.6. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru s\mân]\
 • 7.1. Importan]\
 • 7.2. ~nsu[iri morfologice
 • 7.3. Sistematic\ [i soiuri
 • 7.4. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol
 • 7.5. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru furaj
 • 7.6. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru s\mân]\

LEGUMINOASE PERENE FURAJERE 1. Lucerna albastr\ - Medicago sativa L.

1.1. Importan]\ Lucerna albastr\, originar\ din sudul Caucazului [i Asia de sud-vest, este cea mai veche plant\ de nutre]. Se cultiv\ din anul 1300 `.Cr. `n Asia [i din anul 700 `.Cr. `n Babilon. Se consider\ c\ primii cultivatori ai lucernei au fost per[ii, apoi arabii, grecii [i romanii. ~ncepând cu secolul al XVI-lea, cultura lucernei s-a extins `n ]\rile din vestul Europei [i `n America. ~n Europa Central\ [i de est se pare c\ lucerna a ajuns `n jurul anului 1780, când s-au semnalat [i primele culturi `n Banat [i Transilvania. ~n Muntenia [i Moldova lucerna s-a cultivat `ncepând din anul 1800, cu s\mân]\ adus\ din Fran]a (Varga P. [i colab., 1973).
Lucerna este o plant\ de climat temperat, cu o plasticitate ecologic\ foarte larg\, fiind adaptat\ la diferite condi]ii de clim\ [i sol. Se cultiv\ `n toate continentele, ocupând pe glob o suprafa]\ de peste 35 mil. ha. Cele mai mari suprafe]e cu lucern\ se cultiv\ `n S.U.A. (12 mil. ha) Argentina (7 mil. ha), Rusia (4,5 mil. ha), Italia [i Fran]a (peste 1,5 mil. ha) (Varga P. [i colab., 1973). ~n ]ara noastr\ suprafa]a cultivat\ cu lucern\ a

crescut de la 136,3 mii ha `n 1938, la 343,3 mii ha `n 1995 (Anuarul statistic, 1996). Larga r\spândire `n cultur\ a lucernei se explic\ prin productivitatea ei ridicat\, `nsu[irile biologice deosebite [i calitatea superioar\ a furajului. ~n condi]ii normale se pot realiza 7-8 t/ha s.u. `n cultur\ neirigat\ [i 12-15 t/ha s.u. `n cultur\ irigat\. Lucerna poate fi utilizat\ cu rezultate foarte bune sub form\ de nutre] verde, fân, nutre] `nsilozat, granule sau brichete, constituind o component\ important\ `n ra]iile furajere la multe specii [i categorii de animale. Lucerna este considerat\ planta furajer\ ce produce cea mai mare cantitate de protein\ digestibil\ la unitatea de suprafa]\ (1022 kg/ha P.D., la o produc]ie de 7 t/ha s.u., recoltat\ la `mbobocit-`nflorit). Con]inutul lucernei `n substan]e nutritive este ridicat [i variaz\ `n limite largi, `n func]ie de faza de vegeta]ie `n momentul recolt\rii. Varia]ia con]inutului `n substan]e nutritive (% din s.u.)
Faza de Extractive Protein\ Caroten (mg UN/kg PB Celuloz\ Gr\simi neazotate Cenu[\ digestibil\ la 100 g s.u.) s.u. vegeta]ie ~mbobocire 19,8 24,1 3,5 44,6 8,0 15,4 50 0,73 ~mbobocit18,8 `nflorit 10% ~nflorit 80% 18,1 Dup\ `nflorit 17,5 25,9 28,5 32,0 3,5 4,1 4,2 43,5 40,6 37,5 8,4 8,7 8,8 14,6 14,1 13,6 48 46 45 0,67 0,64 0,60

Proteina din lucern\ are un con]inut bogat `n aminoacizi

esen]iali, conferindu-i o valoare biologic\ ridicat\.

Pe lâng\ protein\, lucerna con]ine cantit\]i mari de s\ruri minerale (Ca, K, Mg, Na), vitamine (A, B2, C, D, E, K) [i

substan]e extractive neazotate. Con]inutul `n fosfor este uneori insuficient (<0,15%), aspect ce poate fi evitat printro fertilizare adecvat\ cu `ngr\[\minte fosfatice. La lucerna `n stare prosp\t\ s-a constatat prezen]a `n compozi]ia sa chimic\ a saponinelor (0,3-1,8 % din s.u.), care se consider\ c\ reprezint\ cauza principal\ a apari]iei meteoriza]ilor la rumeg\toare. Lucerna are un grad ridicat de digestibilitate atât `n stare verde cât [i sub form\ de fân sau nutre] `nsilozat. Astfel, valorile coeficien]ilor de digestibilitate sunt `n medie de 80,5% la P.B. din masa verde, 77,3% la P.B. din fân, 49,1% la C.B. din masa verde [i 44,8% la C.B. din fân, la recoltarea `n faza de `mbobocire. Valoarea nutritiv\ a lucernei variaz\ `ntre 0,60-0,73 U.N./1 kg s.u. `n func]ie de momentul recolt\rii. Varia]ia valorii nutritive la lucern\ `n diferite faze de vegeta]ie (dup\ Vintil\ M., 1989) Faza de vegeta]ie ~mbobocit ~mbobocit-`nflorit 10% ~nflorit peste 10 % ~nflorit peste 80 % Valoarea nutritiv\ (la 1kg s.u.) UN PD (g) 0,73 154 0,67 0,66 0,64 146 143 141

profund\. . cu o bun\ structur\ [i previne salinizarea secundar\ `n condi]ii de irigare.60 141 136 Lucerna este important\ [i prin unele din `nsu[irile biologice. ce poate ajunge pân\ la 10-12 m adâncime sau mai mult. dar masa principal\ de r\d\cini (80-85%) se g\se[te `n primii 40-50 cm ai solului. energia mare de regenerare (3-4 coase la neirigat. `ns\ produc]ii economice se ob]in `n primii 3-5 ani. reac]ia pozitiv\ la aprovizionarea suficient\ cu ap\ [i elemente nutritive.63 0. Lucerna este [i o bun\ plant\ melifer\. ~nsu[iri morfologice Lucerna este o plant\ peren\. R\d\cina este pivotant\. 1. De asemenea.. cum ar fi: rezisten]a la secet\ [i ger. 5-6 coase la irigat) etc.~nflorit 100% Dup\ `nflorit 0. ce tr\ie[te 8-10 ani sau mai mult. lucerna prezint\ importan]\ [i ca plant\ amelioratoare a solului. pe care-l `mbog\]e[te `n azot datorit\ simbiozei cu bacteria Rhizobium meliloti.2. `l las\ curat de buruieni.

4 D. se formeaz\ l\stari `n fiecare prim\var\ [i dup\ fiecare folosire (cosit. fosfor. situat la 1-3 cm `n sol. Importan]a coletului rezid\ [i din faptul c\ reprezint\ locul de acumulare a substan]elor de rezerv\ (zaharuri. calciu. aer. Formarea nodozit\]ilor este influen]at\ pozitiv de buna aprovizionare a solului cu ap\. Tulpina primar\ se `ntâlne[te numai la plantele tinere `n anul I. Din mugurii de pe colet. p\[unat).Cel mai intens ritm de cre[tere a r\d\cinilor se Lucerna albastr\ cre[terea r\d\cinilor tinere [i `ncetarea activit\]ii unora din cele mature. triazinice etc. . Dup\ anul al II-lea se realizeaz\ un echilibru `ntre activit\]ii bacteriilor se formeaz\ la `nceput pe r\d\cina principal\ [i apoi pe cele secundare. potasiu. amidon. MCPA. `n stratul bine ` aerisit de la suprafa]a solului. pân\ la `nflorit. când pivotul ajunge la 1 m adâncime.). S). dup\ care din ea r\mâne partea inferioar\ numit\ “colet”. Nodozit\]ile datorate nregistreaz\ `n anul I. microelemente (Mo. de reac]ia neutr\ a solului [i lipsa substan]elor reziduale din unele erbicide (pe baz\ de 2.

varia sau M. erec]i sau ascenden]i [i au `n\l]imea de 60-100 cm. hybrida). 0. Dintre acestea prezint\ importan]\ ecnomic\ ridicat\ doar trei specii: Medicago sativa L. care au fost introduse `n cultur\. (M.3. 1. Sistematic\ [i soiuri Lucerna face parte din familia Fabaceae.) necesare cre[terii l\starilor [i rezisten]ei la ger. (Leguminosae). ~n ]ara noastr\ se afl\ `n cultur\ a gam\ larg\ de soiuri create la ICPCPT Fundulea: . cu foliole ovate sau lanceolate din]ate `n treimea superioar\. care cuprinde 62 de specii.2 mm l\]ime.1 mm grosime [i MMB = 1. Semin]ele sunt reniforme sau drepte.6-2. falcata L. cu luciu slab. grupate `n raceme axilare alungite. Fructul este o p\staie polisperm\. din care 11 se g\sesc [i pe teritoriul ]\rii noastre.2-2. Florile sunt albastre-violacei.5 mm lungime.. media Martyn. muchia]i. r\sucit\. Ei cresc sub form\ de tuf\ [i mai rar culca]i pe sol (la unele soiuri ce se preteaz\ [i la p\[unat).5 g. Prin `nvechire semin]ele `[i pierd luciul [i devin brune. foliola median\ mai lung pe]iolat\ decât cele laterale.0-1. de culoare galben-verzuie sau galben-brunie. cu 2-4 spire. 1. L\starii sunt ramifica]i. zigomorfe. genul Medicago. M. având dimensiunile de 1. Frunzele sunt trifoliate.6-1. pe tipul cinci. glabri sau slab p\ro[i. [i M. tribul Trifolieae.hemiceluloz\ etc.

Este rezistent la boli [i iernare. Luxin. secet\ [i iernare. productiv. omologat `n 1973. mai precoce cu 5-7 zile decât Gloria. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. pe terenuri neirigate. foarte rezistent la boli. Lute]ia. este un soi intensiv. este un soi sintetic. produce o cantitate mare de s\mân]\ (> 800 kg/ha). rezistent la secet\ [i iernare. omologat `n l982. fiind recomandat pe terenurile irigate [i mai ales `n cultur\ pur\. foarte rezistent la vestejirea fuzarian\. Este recomandat pentru zonele irigate din sudul ]\rii. este un soi sintetic. omologat `n 1981. este primul soi de lucern\ creat `n ]ara noastr\. rezistent la iernare [i secet\. cu energie [i vitez\ de regenerare . Gloria. fiind indicat mai ales `n cultur\ pur\. dar cu plasticitate ecologic\ mai redus\ decât a soiului Fundulea 652. foarte productiv.Fundulea 652. omologat `n 1987. sintetic. `ns\ sensibil la vestejirea fuzarian\. Triumf. Lute]ia. omologat `n 1986. Este productiv. este un soi sintetic. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. rezistent la iernare [i secet\. omologat `n 1963. `n condi]ii de irigare [i `n amestec cu golom\]. Triumf. productiv rezistent la secet\ [i iernare. Adonis. intensiv. este recomandat pe terenurile neirigate. este un soi sintetic. cu o longevitate `n exploatare de peste 4 ani. dar [i `n cultur\ pur\ pe terenuri neirigate.

Norla. este un soi sintetic. `n amestec cu golom\]ul. rezistent la secet\. 1996).69%). pe terenuri irigate.ridicat\. fiind recomandat pentru toate zonele. `ns\ poten]ialul ei productiv poate fi pus `n eviden]\ numai `n anumite condi]ii pedoclimatice. ~n acest caz sporul mediu de substan]\ uscat\ este de 73.4 kg/ha/zi.). este soi sintetic. iar cea maxim\ este de 37 C. 1. Este recomandat pentru toate zonele de cultur\. foarte productiv. cu un con]inut ridicat de protein\ brut\ (22. foarte productiv. Selena.. iernare [i vestejirea fuzarian\. de provenien]\ str\in\. `n amestec cu golom\]ul. fiind recomandat `n condi]ii de irigare. Temperatura minim\ de germinare a semin]elor: l C. Al\turi de acestea se mai cultiv\ [i soiurile: Capri. Topaz.4. Are o bun\ capacitate de regenerare. Furajul are o valoare nutritiv\ foarte bun\ (0. omologat `n 1994. Cel mai intens ritm de cre[tere a organelor vegetative se realizeaz\ la 0 0 0 0 . rezistent la secet\.N. Cerin]ele fa]\ de clim\ [i sol Lucerna are o plasticitate ecologic\ larg\. Moga [i colab. Suma de temperatur\ pentru ca plantele de lucern\ din anii II-III de vegeta]ie s\ ajung\ la `nceputul `nfloririi este de cca 900 C pentru coasa I [i 800-850 C pentru coasele II [i III (dup\ I. iernare [i boli. Cinna.89 U. Maya. omologat `n 1991. Diane.

Stagnarea apei. lucerna consum\ 700-800 unit\]i ap\ `n cultur\ irigat\ [i 500-600 unit\]i la neirigat. `n condi]ii de neirigare. 1996).25 C [i chiar peste -40 C. timp de 3-9 zile determin\ diminuarea masei sistemului radicular cu 30-80% [i a produc]iei cu 20-60% (Moga I. chiar dac\ este o mare consumatoare de ap\. Moga. La tempearturi de peste 35 C. `ns\ plantele tinere. Datorit\ sistemului radicular profund [i bine dezvoltat lucerna are o mare rezisten]\ la secet\.5 m. bine repartizate `n timpul perioadei de vegeta]ie. la sem\natul de prim\var\. Se apreciaz\ c\ pentru producerea unei unit\]i de substan]\ uscat\.2-1. sunt distruse la 0 0 0 temperaturi de -5 . diminuând produc]ia [i vivacitatea lucernei. 1996).-6 C. având cerin]e ridicate fa]\ de lumin\ mai ales la `nceputul cre[terii.temperaturi cuprinse `ntre 21-27 C. Lucerna matur\ este rezistent\ la temperaturi sc\zute.. imediat dup\ cosire. cre[terea r\d\cinilor [i activitatea bacteriilor fixatoare de azot sunt mult stânjenite. [i colab. cre[terea lucernei `nceteaz\. cita]i de I. Pe terenurile unde apa freatic\ este la o adâncime mai mic\ de 1. Cre[terea [i . 0 0 Lucerna nu suport\ b\ltirea apei la suprafa]a solului [i nici excesul de ap\ din sol. ~n timpul iernii lucerna matur\ suport\ bine temperaturi de . când solul este acoperit cu z\pad\ (dup\ Jung [i Lavan. Lucerna este o plant\ de zi lung\. Cele mai mari produc]ii se realizeaz\ `n zone cu precipita]ii anuale de 500-650 mm.

1. dar se ob]in rezultate bune când se cultiv\ dup\ plante care las\ terenul curat de buruieni. luncile principalelor râuri din zonele de step\. drenate. permeabile. cu o reac]ie neutr\ sau slab alcalin\. precum [i cele nisipoase.dezvoltarea optim\ a plantelor se realizeaz\ cu o fotoperioad\ de 15-16 ore/zi [i o intensitate luminoas\ de 16-18 mii de luc[i. bine aprovizionate `n fosfor. silvostep\ [i nemoral\. potasiu [i calciu. Tehnologia de cultivare pentru furaj Rota]ia. argiloase. cu activitate microbian\ intens\. cum ar fi cernoziomurile. Câmpia Banatului. Rezultate bune se ob]in [i `n centrul [i estul Câmpiei Române. fertile. partea de NV [i NE a ]\rii.5. Zonele de cultur\ cele mai favorabile pentru cultura lucernei se `ntâlnesc `n Câmpia Dun\rii. Fa]\ de sol lucerna are preten]ii ridicate. solurile aluvionare. grele. brun-ro[cate sau brune. plantele furajere anuale care elibereaz\ terenul pân\ la sfâr[itul verii. Nu sunt recomandate solurile acide. SE [i centrul Moldovei. Lucerna nu este preten]ioas\ fa]\ de planta premerg\toare. bogate `n humus. Cele mai indicate premerg\toare sunt cerealele de toamn\ [i de prim\var\. centrul Câmpiei Transilvaniei. compacte [i cu exces de umiditate. Lucerna valorific\ bine [i solurile slab s\r\turoase. . nordul Dobrogei. Cele mai indicate soluri sunt cele profunde.

deoarece lucerna este o mare consumatoare de ap\. cu condi]ia s\ elibereze terenul pân\ la mijlocul toamnei. pentru a se putea preg\ti solul `n bune condi]ii. precum [i dup\ ea `ns\[i decât dup\ o perioad\ egal\ cu minimum o dat\ [i jum\tate timpul cât cultura a fost men]inut\ pe acel teren. Nu sunt bune premerg\toare iarba de Sudan. `n primul an dup\ lucern\. lucerna . lucerna nu trebuie s\ urmeze dup\ plante tratate cu erbicide triazinice `n ultimii 3 ani. De asemenea. bine structurat [i bogat `n elemente nutritive. hibridul sorg x iarba de Sudan etc).oboseal\ a solului” pentru lucern\. pr\[itoarele exigente fa]\ de azot [i cu perioada mai scurt\ de vegeta]ie (porumb siloz. Se evit\ `n acest fel a[a numita . Lucerna este o mare consumatoare de elemente nutritive. Cerealele de toamn\ pot urma dup\ lucern\ dac\ des]elenirea se face cel târziu dup\ coasa a II-a. Fertilizarea [i amendamentarea. hibrizi timpuri de porumb pentru boabe) sau plante rezistente la secet\ (iarba de Sudan.u.Pr\[itoarele sunt considerate bune premerg\toare pentru lucerna ce se seam\n\ prim\vara. sorgul. exist\ condi]ii favorabile de umiditate [i dac\ se iau m\suri pentru a evita fenomenul de c\dere.. Pentru 1 t/ha s. hibrizii sorg x iarb\ de Sudan. `n special azot [i calciu. l\sând solul curat de buruieni. hibrizii tardivi de porumb care elibereaz\ terenul târziu [i las\ solul s\rac `n ap\ [i elemente nutritive. Lucerna este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea plantelor de cultur\. Sunt indicate.

Fosforul [i potasiul se aplic\ `n func]ie de con]inutul solului `n aceste elemente..extrage din sol 34 kg azot. Azotul este asigurat `n cea mai mare parte pe cale simbiotic\ [i din rezervele solului. cu excep]ia celor .1996). Fosforul are un rol important `n asimilarea azotului. dar pentru realizarea de produc]ii mari [i constante. 7 kg fosfor. Potasiul are rol important `n sporirea rezisten]ei plantelor la secet\. dozele de azot pot fi mai mari (N40-60). se aplic\ odat\ cu lucr\rile solului [i apoi la 2-3 ani. Pentru lucern\ con]inutul optim al solului `n fosfor este de 8-10 mg/100 g sol. sinteza proteinelor [i a hidra]ilor de carbon. prin diminuarea transpira]iei. [i colab. aplicate prim\vara devreme sau frac]ionat dup\ primele coase. ~n general. Pe solurile cu con]inut redus de humus (< 2%) [i azot total. solurile ]\rii noastre sunt bine aprovizionate `n potasiu. se recomand\ aplicarea unor doze mici de azot (N30-35) la desprim\v\rare. iar `n potasiu de 18-19 mg/100 g sol. ~ngr\[\mintele cu fosfor. mai ales `n regiunile secetoase. Efectul lipsei fosforului din aceast\ perioad\ nu poate fi compensat `n anii urm\tori. `n doze de P40-100 (doze mai mari `n condi]ii de irigare [i pe soluri acide amendamentate). 20 kg potasiu [i 20 kg calciu (Moga I. Aprovizionarea normal\ a solului cu fosfor la `nfiin]area lucernierei determin\ o bun\ dezvoltare a sistemului radicular.

solul prime[te 560 g Cu. 3360 g Mn. calcularea corect\ a dozei de amendamente calcaroase se poate face cu rela]ia: . Un rol important `n nutri]ia plantelor de lucern\ `l au [i microelementele. La o doz\ de 45 t/ha gunoi.2 [i gradul de satura]ie `n baze (V%) < 80%. manganul [i zincul cu rol de catalizator `n procesul de fotosintez\. iar cele cu fosfor se reduc cu pân\ la 50-60%. dar mai ales pe cele acide [i pe terenurile irigate. Aplicarea amendamentelor cu calciu se recomand\ pe solurile acide. ~ngr\[\mintele cu potasiu se aplic\ `n acela[i mod ca [i cele cu fosfor.acide. Cele mai eficiente doze sunt de 35-40 t/ha la neirigat [i 60-80 t/ha `n regim irigat. Când se folose[te gunoiul de grajd se renun]\ la `ngr\[\mintele cu azot [i potasiu. 11 g Mo [i 1120 g Zn. 1996). pe parcursul sezonului rece. borul. citat de Moga I. gunoiul bine fermentat se aplic\ la suprafa]a solului. sulful [i cobaltul care stimuleaz\ procesul de fixare a azotului pe cale simbiotic\. Gunoiul de grajd este bine valorificat de lucern\ pe toate tipurile de sol. Pentru lucern\. iar `n timp de 5 ani lucerna export\ prin produc]ii 300 g Cu. Cea mai economic\ [i complet\ surs\ de aprovizionare a solului cu microelemente o constituie gunoiul de grajd. `n special molibdenul. Se poate aplica plantei premerg\toare sau direct culturii de lucern\ sub ar\tura de baz\. fierul. 10 g Mo [i 1800 g Zn (dup\ Cooke. cu pH (H2O) < 6. ~n timpul folosirii culturii. 2500 g Mn.

Lucr\rile solului. cita]i de I. `n care: DA = doza de amendament. `n func]ie de planta premerg\toare. Pe terenurile denivelate se recomand\ ca `nainte de aplicarea `ngr\[\mintelor [i efectuarea ar\turii s\ se fac\ nivelarea. Amendamentele se `ncorporeaz\ sub ar\tura de baz\. dup\ ce `n prealabil au fost bine m\run]ite. iar puterea de str\batere a plantelor este redus\. dup\ 1-2 treceri cu grapa cu discuri. Lucrarea se execut\ vara sau toamna cu nivelatoare (NT-2. `mpr\[tiate uniform [i omogenizate cu stratul superficial al solului prin 1-2 treceri cu grapa cu discuri. Pe solurile unde s-a format hardpan se folosesc pluguri cu scormonitori. Vi = gradul ini]ial de satura]ie cu baze dup\ Koppen. la 20-25 cm adâncime. odat\ cu gunoiul de grajd [i `ngr\[\mintele cu fosfor [i potasiu. 1996). PNA= puterea de neutralizare a amendamentului (con]inutul `n substan]\ activ\ a amendamentului). Lucerna este foarte preten]ioas\ la modul de preg\tire a terenului deoarece are semin]e mici. Moga. adâncimea de `ncorporare a acestora `n sol este mic\.8). SBs= suma bazelor schimbabile (me/100 g sol). Ar\tura se face vara sau toamna.DA = SBs 100 Vi − 1) × 150 PNA (dup\ Borlan [i Hera. Pe podzoluri se recomand\ efectuarea unei lucr\ri de afânare f\r\ `ntoacerea . f\r\ a disloca un strat de sol mai adânc de 10-15 cm.

patul germinativ se preg\te[te cu agregatul de grape cu col]i.5 ori mai mare decât apa higroscopic\. când temperatura solului la adâncimea de sem\nat este de 4-5 C. `n a doua jum\tate a toamnei se efectueaz\ lucr\ri cu grapa cu discuri `n agregat cu grape cu col]i pentru m\run]irea bulg\rilor [i o u[oar\ nivelare a solului. S\mân]a [i sem\natul. 0 . Se recomand\ evitarea folosirii grapelor cu discuri la aceast\ lucrare. Pentru aceasta. Epoca optim\ de sem\nat este prim\vara devreme. `n cazul sem\natului `n prim\var\. când solul este uscat `n stratul superficial. afânat la suprafa]\ [i bine a[ezat mai `n profunzime. certificat\ biologic [i cu facultate germinativ\ ridicat\. Prim\vara când terenul permite. Dup\ sem\nat. prev\zut cu bare metalice pentru nivelare sau cu combinatorul. Lucrarea se recomand\ uneori [i `nainte de sem\nat. liber\ de cuscut\. Pe solurile acide amendamentate [i pe cele nisipoase se recomand\ bacterizarea semin]elor de lucern\ cu tulpini selec]ionate de Rhizobium meliloti. la 50-70 cm adâncime. cu ma[ini de afânat solul (MAS). iar umiditatea de minimum 2. perpendicular pe direc]ia de lucru a ma[inii de afânat solul. dup\ care se afectueaz\ ar\tura la 23-25 cm.brazdei. S\mân]a utilizat\ pentru `nfiin]area lucernierelor trebuie s\ fie curat\. Lucerna cere un pat germinativ foarte bine preg\tit. care determin\ sporirea produc]iei cu peste 30-50%. se poate efectua un t\v\lugit u[or al sem\n\turii.

Lucerna se poate sem\na [i la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. Adâncimea de sem\nat este de 2-3 cm pe 2 0 cernoziomuri. umiditatea solului [i `nsu[irile semin]elor. Completarea golurilor se face de obicei numai `n anul I dup\ r\s\rirea plantelor [i mai rar `n anii de folosire. Sem\natul se face cu sem\n\torile pentru cereale p\ioase. Lucr\rile de `ngrijire. (SUP-29). aceste condi]ii se realizeaz\ `n prima jum\tate a lunii martie `n sudul ]\rii [i `n a doua jum\tate a lunii martie sau `nceputul lunii aprilie `n celelalte zone de cultivare a lucernei. printro udare cu norma de 100-150 m /ha. când de la sem\nat pân\ la intrarea `n iarn\ `nsumeaz\ 850-1100 C.5-15 cm `ntre rânduri. pentru a se realiza 750-1000 s.Calendaristic. deoarece lucerna are la `nceput un ritm lent de cre[tere [i poate fi mai u[or invadat\ de 3 . iar `n condi]ii de irigare. utilizând o cantitate de s\mân]\ de 18-22 kg/ha. soluri brune [i de 3-4 cm pe soluri u[oare. `n func]ie de calitatea patului germinativ. Distrugerea crustei se poate realiza cu t\v\lugi inelari./m . Combaterea buruienilor este lucrarea cea mai important\ din anul I de vegeta]ie. la 12. `n condi]ii de irigare. t\v\lugi de lemn `nf\[ura]i `n sârm\ ghimpat\. grape de m\r\cini.g. când se folose[te o cantitate de s\mân]\ mai mare decât cea corespunz\toare suprafe]ei respective.

buruieni. folosirea de site pentru re]inerea semin]elor de buruieni (mai ales de Stelaria sp. Combaterea acestora se realizeaz\ prin metode preventive. Combaterea buruienilor pe cale chimic\ s-a dovedit a fi metoda cea mai eficace. ultimele dou\ `ncorporate mai superficial `n sol. precum [i la efectuarea cosirilor de cur\]ire. Balan (4-5 l/ha). M\surile agrotehnice se refer\ la folosirea ca premerg\toare a culturilor pu]in `mburuienate. Fusilade sau Targa (1. Lasso (3. efectuarea lucr\rilor solului [i de preg\tire a patului germinativ de bun\ calitate [i la epoca optim\. aplicate postemergent. precum [i folosirea de `ngr\[\minte organice bine fermentate. Dintre cele preventive cele mai importante sunt considerate a fi: descuscutarea semin]elor. aplicate preemergent. agrotehnice [i chimice.5-5 l/ha) [i Dual (3-5 l/ha). aplicate când lucerna are 3-5 frunze trifoliate.) din apa de iriga]ie. Diizocab (5-7 l/ha). Coasa de cur\]ire este indicat\ numai `n anul I [i se face la `mbobocitul lucernei când buruienile nu au format `nc\ semin]e. Amaranthus sp. Materialul rezultat trebuie `ndep\rtat de pe teren `ntr-un timp cât mai scurt. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se folosesc erbicidele: Eradicane (4-5 l/ha).5-3 l/ha). Se poate folosi [i Basagranul forte (2-2. manual sau cu cositori mecanice. Pentru distrugerea buruienilor dicotiledonate sunt recomandate erbicidele: Acetadin (5-7 l/ha). Aretit (5-7 l/ha).5 l/ha `n 300 l .. Basagran (4-5 l/ha). la 10-15 cm de la sol.

epilinum. când dup\ cosit l\starii de lucern\ [i filamentul de cuscut\ au reap\rut. mai r\spândite fiind: Cuscuta campestris. epithymum [i C. Acetadin. 1996). care combate o gam\ larg\ de buruieni dicotiledonate [i unele monocotiledonate. Reglone sau Dibutox. C. `n concentra]ie de 1-4%.ap\) când buruienile dicotiledonate au 2-3 frunze. la circa dou\ s\pt\mâni dup\ r\s\rirea lucernei. `n doz\ de 1 l/ha. Din cele peste 200 specii ale genului Cuscuta. Pe cale chimic\ cuscutele se combat prin stropiri cu solu]ie de Aretit. iar p\mântul r\zuit se adun\ `n gr\mezi `n afara culturii. Tratamentul se face numai pe vetrele de cuscut\. `n ]ara nostr\ s-au identificat 18. O problem\ deosebit\ pentru lucern\ o reprezint\ combaterea cuscutelor. aplicat pe toat\ suprafa]a. Plantele cosite se pot da `n furajare. Combaterea se poate realiza pe cale agrotehnic\ sau chimic\. 2 . când distrugerea cuscutei a fost de 98% (dup\ {arpe.7-1 l/ha) aplicat `n faza de 2-4 frunze trifoliate. C. Moga. citat de I. folosind 1 l solu]ie la m . trifolii. ~n primul caz se cosesc vetrele de cuscut\ numai `nainte de a forma semin]e [i se r\zuie[te solul pân\ la 1-2 cm adâncime. C. europaea. iar temperatura aerului este peste 18 C 0 [i umiditatea atmosferic\ mai mare de 40%. Rezultate foarte bune s-au ob]inut prin folosirea erbicidului Pivot. care uneori pot compromite cultura. O eficien]\ deosebit\ are erbicidul Pivot (0.

5 kg/ha). sp. Subcoccinella 24-punctata (buburuza lucernei).5 CE . medicaginis (vestejirea fuzarian\ a plantelor).5 kg/ha). Gr\patul se efectueaz\ pe lucernierele `mb\trânite. se recomand\ [i folosirea metodelor biologice. `nceputul `nfloritului [i sfâr[itul `nfloritului.Combaterea bolilor [i d\un\torilor trebuie s\ se realizeze `n primul rând prin metode agroculturale [i mai pu]in prin metode chimice pentru a reduce cheltuielile [i poluarea solului. Sitona ssp. Phytodecta fornicata (gândacul ro[u al lucernei). dup\ caz. Fusarium oxisporum f. Cele mai r\spândite boli sunt: Pythium de Baryanum (c\derea plantelor). Decis 2. Tychius flavus (g\rg\ri]a semin]elor). Pentru loturile semincere se recomand\ tratamente `n vegeta]ie cu produsele Tecto (1. iar `n loturile semincere.5 CE sau Karate 2. (g\rg\ri]a frunzelor [i r\d\cinilor de leguminoase).300 ml/ha. Contarinia medicaginis (musculi]a galicol\ a florilor). `n scopul `ntineririi acestora prin afânarea .150 ml/ha. Fundazol sau Benlate (0. Uromices striatus (rugina lucernei). medicaginis (f\inarea lucernei). efectuarea a trei tratamente cu insecticide piretroide (Fastac 10 CE . sp. cu grape cu discuri. administrate `n 300 l ap\) `n urm\toarele fenofaze: butonizare. Erysiphae pisi f. Pseudopeziza medicaginis (p\tarea brun\ a frunzelor). Pe lâng\ m\surile agrotehnice. Principalii d\un\tori ai lucernierelor sunt: Ottiorrhynchus ligustici (g\rg\ri]a r\d\cinilor).

3 3 3 3 Recoltarea. deoarece lucerna este o mare consumatoare de ap\. cu o norm\ de 300-350 m /ha. Irigarea este m\sura tehnologic\ ce asigur\ produc]ii mari [i constante. Când timpul este secetos lucrarea se repet\ dup\ circa 0-10 zile. ~n timpul vegeta]iei normele de udare nu trebuie s\ dep\[easc\ 600-700 m /ha pe solurile permeabile [i 500 m /ha pe cele mai pu]ine permeabile. ~n cazul sem\natului lucernei la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. . fiind cuprins `ntre 60-80% din capacitatea de câmp. Lucrarea d\ rezultate bune dac\ este `nso]it\ de aplicarea `ngr\[\mintelor. Se apreciaz\ c\ la lucern\ plafonul umidit\]ii la care se intervine prin irigare variaz\ `n func]ie de tipul de sol [i condi]iile climatice ale zonei. Sporuri `nsemnate de produc]ie se `nregistreaz\ când con]inutul `n ap\ al solului `n stratul biologic activ (0-80 cm) este `ntre jum\tatea intervalului activ [i capacitatea de câmp pentru ap\. ~n anii cu ierni s\race `n precipita]ii se recomand\ o udare la `nceputul lui aprilie cu 500-600 m /ha. supra`ns\mân]are cu raigras aristat (20 kg/ha) [i irigare. iar solul este slab aprovizionat cu ap\. se impune o udare de r\s\rire. depozitarea [i conservarea.superficial\ a solului [i frac]ionarea coletelor. Epoca de recoltare este factorul care influen]eaz\ atât nivelul [i calitatea recoltei. Lucrarea se efectueaz\ la sfâr[itul verii sau prim\vara. cât [i longevitatea lucernei.

0 0 ~n condi]ii de secet\ prelungit\ se impune recoltarea lucernierei `nainte de epoca optim\. la sporirea procentului de celuloz\ [i impregnarea acesteia cu cantit\]i din ce `n ce mai mari de fenoli. fosfor [i potasiu. Respectarea epocii de recoltare este o condi]ie esen]ial\ pentru realizarea unui furaj de bun\ calitate. . ~n anul II de vegeta]ie [i `n urm\torii. lucerna se recolteaz\ `n intervalul dintre mijlocul fazei de `mbobocire [i `nflorirea a 20-25% din plante. ~ntârzierea recolt\rii duce la sc\derea con]inutului plantelor `n protein\.~n anul I de vegeta]ie lucerna se recolteaz\ `n intervalul cuprins `ntre sfâr[itul fazei de `mbobocire [i mijlocul fazei de `nflorire. ceea ce permite dezvoltarea normal\ a r\d\cinilor [i acumularea unor cantit\]i mari de substan]e de rezerv\. pentru a evita consumul inutil al rezervelor de substan]e nutritive din colet [i m\rirea intervalului de timp pân\ la coasa urm\toare. pentru ca plantele s\ ajung\ la `nceputul `nfloritului au nevoie de 850-900 C la coasa I [i 750-850 C la coasele II-IV. ~n condi]ii favorabile de umiditate. Epoca de recoltare `n anul I influen]eaz\ produc]ia anilor urm\tori [i durata de folosire a lucernierei. Se recomand\ practicarea alternan]ei intervalelor de recoltare `n timpul unei perioade de vegeta]ie. `n a[a fel `ncât fiecare suprafa]\ s\ fie recoltat\ cel pu]in o dat\ la `nflorirea a 20-25% din plante pentru a se da posibilitatea refacerii rezervelor de substan]e nutritive.

pe suporturi sau prin balotare.. cu excep]ia ultimei coase care se efectueaz\ la 7-8 cm [i trebuie realizat\ cu cel pu]in 23 s\pt\mâni `nainte de venirea primelor `nghe]uri. cita]i de Moga I. cu ajutorul curen]ilor de aer sau cu instala]ii speciale pentru deshidratare pe cale industrial\.Fenolii inhib\ dezvoltarea microorganismelor utile din rumenul animalelor. precum [i datorit\ faptului c\ plantele proaspete pot provoca meteoriza]ii la animalele poligastrice. ~n\l]imea de recoltare a lucernei este de 4-6 cm de la sol. dup\ ce s-a ridicat roua [i dup\ o preg\tire prealabil\ a animalelor. Tehnologia tradi]ional\ de preg\tire a fânului pe sol este urm\toarea: recoltarea cu coasa (manual). se `nr\ut\]esc condi]iile de cre[tere a plantelor. acesta trebuie efectuat cu efective mici. ~n condi]ii de neirigare se pot realiza 2-4 coase/an. dup\ care acestea se `ntorc. iar dup\ `nc\ 10-12 ore. când . brichete) sau `nsilozare (sub form\ de semisiloz sau semifân). Uscarea se poate efectua pe cale natural\. Dac\ se impune p\[unatul. f\in\. iar pe terenurile irigate 4-6 coase/an. Scehovic. Nu se recomand\ p\[unatul lucernei deoarece se distrug o parte din mugurii de pe colet. cu cositori mecanice sau cu vindroverul. 1996). uscarea `n brazde timp de 8-10 ore. diminuând consumabilitatea [i digestibilitatea furajului (dup\ Schneeberg. Conservarea lucernei se poate realiza prin uscare (sub form\ de fân. Uscarea pe cale natural\ se face pe sol.

`n acest caz baloturile se transport\ `n baza furajer\ [i se continu\ uscarea cu ajutorul curen]ilor de aer. timp `n care umiditatea scade la 15-17%. `n form\ de piramid\.umiditatea plantelor scade la 28-30%. lucerna se transport\ la locul de depozitare. iar cele de carotenoizi cu 20-25%. are loc balotarea la o presiune medie. dup\ 15-20 ore. cu un con]inut mai mare `n proteine [i caroten. Preg\tirea fânului prin balotare presupune parcurgerea urm\toarelor faze tehnologice: recoltarea cu cositori sau vindrover. dup\ 1-2 zile. când umiditatea plantelor ajunge la 3035%. lucerna se adun\ `n c\pi]e de 150-200 kg. cele de frunze de circa patru ori. cu baza mic\ pe sol. la folosirea vindroverului brazdele se `ntorc cu grebla rotativ\. dac\ definitivarea usc\rii se va realiza `n câmp. Tehnologia de preg\tire a fânului de lucern\ pe suporturi se practic\ `n zonele relativ umede [i este asem\n\toare cu cea de preg\tire a fânului de pe paji[tile naturale. pentru ca umiditatea s\ scad\ la 15-17%. fa]\ de sistemul clasic cositoare-grebl\. iar dup\ `nc\ 10-15 ore de timp frumos. de preferin]\ dotat cu val]uri de strivire. . pentru a reduce timpul de uscare `n câmp. unde vor r\mâne 2-3 zile. Prin aceast\ metod\ se ob]ine un fân de bun\ calitate. iar baloturile se vor a[eza `n grupuri de câte 3-4. balotarea va avea loc la umiditatea de 2530%. `n acest caz pierderile totale se reduc de circa dou\ ori.

dup\ tehnologiile descrise la capitolul 11. La lucern\ produc]ia `nregistreaz\ valori diferite `n func]ie de anul de exploatare [i `n cadrul aceluia[i an func]ie de ciclul de vegeta]ie. Plantele de lucern\ imediat dup\ recoltare sunt aduse la aceste instala]ii. Cele mai mari produc]ii. ob]inându-se astfel un fân de foarte bun\ calitate. Plantele de lucern\ cosite se usuc\ `n câmp pân\ la umiditatea de 40-45%.Uscarea cu ajutorul curen]ilor de aer rece se realizeaz\ la locul de depozitare [i presupune existen]a unei instala]ii alc\tuit\ dintr-un ventilator de capacitate mare. un canal principal. F\ina de lucern\ se folose[te ca materie prim\ la prepararea nutre]urilor combinate sau se bricheteaz\. Produc]ia. La coasa a II-a se realizeaz\ circa 50-60% din produc]ia coasei I. dup\ care se transport\ la instala]iile de uscare. la sem\natul de prim\var\. 2 Uscarea prin deshidratare pe cale industrial\ se realizeaz\ cu ajutorul unor instala]ii speciale. se ob]in `n anii 2-4 de folosin]\ [i `n fiecare an la prima coas\. Fiecare strat se usuc\ pân\ ce umiditatea scade la 15-17%. gr\tare laterale [i hornuri dop (câte unul pentru 5-7 m de [ir\). . Lucerna se poate conserva [i prin `nsilozare. iar la a III-a 25-30%. unde prin intermediul unor temperaturi foarte ridicate sunt deshidratate `ntr-un timp foarte scurt [i transformate `n f\in\. recordat la o surs\ de curent. unde se a[eaz\ `n 3-4 straturi succesive.

centrul. umiditatea aerului s\ nu dep\[easc\ 50%. Rezultate bune se ob]in `n zonele unde `n perioada `nflorire-fructificare temperaturile sunt de circa 25 C ziua [i 18 C noaptea. 1.6. iar zilele s\ fie senine [i f\r\ vânt. apovizionat cu elemente nutritive. Solul trebuie s\ fie permeabil. ~n ultimul timp s-a extins tot mai mult metoda producerii de s\mân]\ din culturi speciale. Tehnologia de cultivare a lucernei pentru s\mân]\ S\mân]a de lucern\ se poate ob]ine din culturile obi[nuite pentru furaj sau din culturi special `nfiin]ate `n acest scop. solurile aluvionare [i chiar cele nisipoase.Produc]iile sunt de circa 30-40 t/ha mas\ verde la neirigat [i 50-60 (80) t/ha la irigat. sud-vestul ]\rii.5-10 C. Cele mai potrivite sunt cernoziomurile. Cele mai favorabile zone sunt centrul [i nord-estul Dobrogei. Cerin]ele lucernei pentru s\mân]\ fa]\ de clim\ [i sol sunt pu]in diferite fa]\ de cele ale lucernei pentru furaj. centrul [i sudul Moldovei. estul [i nord-estul Câmpiei Române. iar suma precipita]iilor anuale sub 500-550 mm. sudul Olteniei. f\r\ aport freatic [i cu pH>6. Produc]ia de fân este de 25-28% din cea de mas\ verde. Temperatura medie multianual\ s\ fie de peste 9.5. 0 0 0 . `n condi]ii de irigare.

maz\rea. epoca optim\ de sem\nat `n tehnologia intensiv\ corespunde cu intervalul 1-12 septembrie `n zonele de câmpie [i 25 august-5 septembrie `n cele colinare. La stabilirea sistemului de fertilizare se va avea `n vedere evitarea l\st\ririi abundente a lucernei. iar premerg\toarele s\ nu fi primit gunoi de grajd. Sem\natul se face prim\vara devreme `n tehnologia tradi]ional\ [i la `nceputul toamnei `n tehnologia intensiv\. Calendaristic. Dozele se calculeaz\. cartofii timpurii. ~ngr\[\mintele cu fosfor sunt recomandate pe toate tipurile de sol [i `n to]i anii. func]ie de cartarea agrochimic\. 0 La sem\natul de prim\var\ desimea este de 150-200 semin]e germinabile la m . iar adâncimea de 2 . ~ngr\[\minte cu potasiu se aplic\ `n situa]iile când solul con]ine sub 16 mg potasiu mobil la 100 g sol. `n a[a fel `ncât de la sem\nat [i pân\ la intrarea `n iarn\ suma gradelor termice s\ fie `ntre 750-950 C. ca la cultura pentru furaj.5-3 kg/ha. distan]a `ntre rânduri de 50-60 cm. Cele mai bune produc]ii se ob]in când solul con]ine 7-8 mg fosfor mobil la 100 g sol. cantitatea de s\mân]\ de 2. Din acest motiv nu se indic\ fertilizarea cu azot. cum ar fi plantele anuale furajere. orzoaica [i cerealele de toamn\. Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj. timp `n care lucerna va forma 23 l\stari scur]i. Dozele orientative de fosfor sunt de 60-80 kg/ha.Cele mai potrivite premerg\toare sunt culturile care elibereaz\ terenul devreme.

Prima pra[il\ mecanic\ se face la adâncimea de 4-5 cm [i la 5-6 cm distan]\ de rândurile de plante. se ata[eaz\ cultivatorului aripioare./m .sem\nat de 1. La pra[ila a 2-a./m când se seam\n\ la 50-60 cm `ntre rânduri.5 cm. ce se face când lucerna are 30-35 cm `n\l]ime. folosind o cantitate de 4-5 kg/ha s\mân]\ sau de 500 s. precum [i combaterii buruienilor.g. acordându-se o aten]ie deosebit\ asigur\rii unor condi]ii optime pentru r\s\rire./m . Adâncimea de `ncorporare a semin]elor este de 2-2. ~n combaterea buruienilor. când se seam\n\ la 5060 cm `ntre rânduri.g. când se seam\n\ la 20-25 cm `ntre rânduri sau 20-50 s. Lucr\rile de `ngrijire sunt asem\n\toare cu cele la cultura pentru furaj. ~n cazul utiliz\rii de s\mân]\ 2 2 2 drajat\ desimea poate fi de 80-100 s. la sem\natul `n rânduri rare se recomand\ efectuarea de pra[ile mecanice sau manuale. la 25 cm `ntre rânduri. diminuând procesul de l\st\rire./m . La sem\natul de la `nceputul toamnei desimea optim\ este de 200-250 s. bolilor [i d\un\torilor. când se utilizeaz\ o cantitate de s\mân]\ de 10-12 kg/ha. care realizeaz\ o acoperire a bazei plantelor cu sol.5-2 cm. Irigarea se efectueaz\ pentru a asigura o bun\ r\s\rire `n cazul sem\natului de la `nceputul toamnei (1-2 ud\ri cu 300-350 m /ha) [i pentru a completa necesarul de ap\ `nainte de `mbobocire. pe lâng\ folosirea erbicidelor.g. `n anii foarte seceto[i (o udare cu 300-350 m /ha). 3 3 2 . când lucerna este bine `nr\d\cinat\ [i are 1-2 l\stari.g.

Pentru zonele mai secetoase [i la practicarea tehnologiei intensive se recomand\ ob]inerea de s\mân]\ la coasa I. `ntr-o singur\ faz\ sau `n dou\ faze.Pentru ob]inerea de s\mân]\ se folosesc lucernierele din anii 1-3.5-4. `ncât perioada de `nflorire-fructificare s\ coincid\ cu o vreme `nsorit\ [i relativ secetoas\. `n func]ie de tehnologia aplicat\. Pentru a reduce pierderile prin scuturare se recomand\ recoltarea cu combine de tipul E 514. ~n anii cu prim\veri bogate `n precipita]ii se recomand\ recoltarea coasei I pentru furaj la `nceputul `mbobocirii [i realizarea de s\mân]\ la coasa a II-a. Recoltarea pentru s\mân]\ se face când 75-80% din p\st\i s-au brunificat. dar produc]iile vor fi mai mici. `n doz\ de 3. cu 4-5 zile `nainte de recoltare. ~n primul caz se aplic\ un tratament cu desicantul Reglone. Coasa de la care se realizeaz\ s\mân]a se stabile[te `n func]ie de condi]iile climatice [i tehnologie. ~n cel de al doilea caz se face `ntâi cosirea plantelor cu vindroverul.5 l/ha. . Produc]iile de s\mân]\ pot fi de 200-400 kg/ha la tehnologia tradi]ional\ (clasic\) [i de 700-1000 kg/ha la tehnologia intensiv\. pe terenuri irigate. iar dup\ 3-4 zile `nsorite se treier\ cu combina echipat\ cu ridic\tor de brazd\. când plantele sunt bine uscate (orele 1119).

~n ]ara nostr\ trifoiul ro[u a fost cultivat pentru prima dat\ `n Transilvania. D. C. fânul de trifoi con]ine circa 14. R\spândirea culturii trifoiului ro[u `n Anglia.1. ~n prezent. din care 1/3 `n SUA. 2. Digestibilitatea . XVII. Trifoiul ro[u se folose[te `n hrana animalelor sub form\ de mas\ verde.Trifolium pratense L. Trifoiul ro[u . Anglia. `n care ogorul negru a fost `nlocuit cu trifoiul ro[u. 1996). 22-26 mg caroten/kg furaj [i cantit\]i `nsemnate de vitamine (B. E etc. Recoltat la `nflorire. ocupând o suprafa]\ de circa 15 mil. Germania. 20. originar din zona M\rii Mediterane (Asia Mic\ [i S-E Europei).2.). Spania. fân.4% celuloz\ brut\. f\in\ de fân sau nutre] `nsilozat.5% protein\ brut\. Importan]\ Trifoiul ro[u. Rusia) [i apoi `n celelalte continente. a favorizat apari]ia asolamentelor Norfolk. Olanda.7 mii ha (Anuarul statistic. `n timp ce `n ]ara noastr\ se cultiv\ pe 123. eviden]iind importan]a acestei plante `n ameliorarea `nsu[irilor solului. la sfâr[itul secolului al XVIII-lea. s-a extins `n cultur\ mai `ntâi `n Europa (Italia. ha. trifoiul ro[u se cultiv\ `n toate continentele chiar dac\ are o plasticitate ecologic\ inferioar\ lucernei. `n prima jum\tate a sec.

2. dar nu mai mic de 5. care `n anul I se dezvolt\ `n stratul de 20-30 cm. ~nsu[iri morfologice Trifoiul ro[u este o plant\ peren\. pe soluri bine . cu r\d\cina pivotant\. Pe r\d\cini se dezvolt\ nodozit\]i datorit\ simbiozei cu bacteria Rhizobium trifolii.0.62 UN la fân [i 0. doar 1973).18 UN la masa verde.2.5. iar `n urm\torii ani poate ajunge la 175 cm adâncime. Trifoiul ro[u prezint\ importan]\ deosebit\ [i `n ameliorarea unor `nsu[iri ale solului. ~n stare proasp\t\ poate produce meteoriza]ii la rumeg\toare.substan]elor organice are valori ridicate atât `n masa verde (>70%) cât [i fân (60%). fiind activ\ [i la pH <6. `n timp ce `n stratul 10-20 cm numai 19Trifoiul ro[u 20%. Valoarea nutritiv\ a unui kilogram de trifoi recoltat la `nceputul `nfloririi este de 0. Ac]iunea de refacere a structurii solului este mai mare decât la lucern\ [i sparcet\. care este mai pu]in preten]ioas\ fa]\ de condi]iile de mediu. `n cel de 20-30 cm. Cea mai mare parte din masa de r\d\cini se g\se[te `n stratul 0-10 cm (68-73%).

monosperm\. [i ssp.0-1. tribul Trifolieae. care cuprinde 250 de specii. cu dimensiunile 1. Specia Trifolium pratense L. eupratense A. Florile sunt sesile. vol.3/1. (l\starii aerieni).) (trifoi ro[u precoce). hispanicum Gannd. ramificate.8/1.2 mm. Semin]ele sunt ovat-asimetrice.6-2. cuprinde mai multe variet\]i [i forme ce apar]in la dou\ subspecii: ssp. potasiu. mangan etc. genul Trifolium.21.R.) Simonk (Flora R. sunt grupate `n dou\ forme de baz\. 2. sunt fistuloase. care rezist\ `n cultur\ . iar temperaturile de minim 10-12 C. Sistematic\ [i soiuri 2 0 Trifoiul ro[u face parte din familia Fabaceae.) [i ap\. ro[ii-purpurii. frigidum (Gannd. ce include cele mai multe tipuri de trifoi ro[u cultivate [i care.. Fructul este o p\staie ovat\. dehiscent\.P. molibden. sativum Afzelius. trifoliate. `n func]ie de precocitate.aprovizionate cu fosfor.0 g. ce prezint\ pe fa]a superioar\ o pat\ albicioas\ `n forma literei V. forma precox Witte (sin.V).var. erecte [i bogat foliate (indicele foliar este de 4-5 m ). Tulpinile. [i K. Frunzele sunt alterne. calciu. Trifolium pratense ssp. `nalte de 70-80 cm.6-2.3. iar MMB de circa 1. eupratense are trei variet\]i: . brun-g\lbui sau verzi-g\lbui cu nuan]e violacei. microelemente (bor. grupate `n capitule globuloase sau ovate. cu foliole ovate . din care 45 au fost identificate [i pe teritoriul ]\rii noastre. mic\. obovate sau eliptice.

Materialul biologic ce exist\ `n cultur\ este reprezentat de câteva popula]ii locale (de Transilvania. reprezentând un genofond valoros pentru ameliorare [i o component\ important\ a paji[tilor naturale. [i K. ce a fost adus\ `n Europa din America de Nord la sfâr[itul sec. (trifoiul ro[u american).). spontaneum Wilk. produce 2-3 coase pe an. XIX. cu o perenitate de 3-4 ani sau mai mult. Soiurile create [i omologate `n ]ara noastr\ sunt: Select. Trifolium pratense ssp. . r\spândit\ spontan pe trifoiul ]\rii noastre. . dar cu ritm de dezvoltare lent. propor]ia plantelor `nflorite `n anul I < 10% [i energie de ot\vire slab\ (o coas\ pe an). Napoca Tetra. Dacia Tetra. `nfloresc `n anul I peste 90% din plante [i forma serotinum Witte (trifoi ro[u tardiv). . lanceolate sau ovat-eliptice. de Suceava) [i soiuri autohtone sau importate. (sin. cuprinzând genotipuri cu tulpini scunde. (trifoiul ro[u s\lbatic). are tulpini mai rigide. frigidiforme. ascendente.2-3 ani. are tulpini sub]iri. Roxana. cu foliole mari. frigidum are dou\ variet\]i: var. p\roase. Apollo Tetra. ritm de dezvoltare rapid. bine adaptate la condi]iile pedoclimatice din etajul alpin. Trifolium expansum W. cuprinde 10 forme.var americanum Harz.var. nivale [i var.

B. este un soi diploid. din s.). 2. productiv (13-14 t/ha s. rezistent la secet\. dar mai pu]in exigent fa]\ de sol. iar pân\ la maturarea semin]elor 12001400 C. Este o plant\ bine adaptat\ la climatul umed [i r\coros. Recolt\rile târzii de toamn\ [i producerea de s\mân]\ mic[oreaz\ rezisten]a trifoiului la ger. Apollo Tetra.u.u. c\dere [i f\inare. mai tardiv cu 3-5 zile dacât Napoca Tetra. iernare. Pentru parcurgerea fenofazelor pân\ la `nceputul `nfloritului sunt 0 0 necesare 800-900 C.u. Cre[terea 0 0 .) [i calitate superioar\ a furajului (19-20% P. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Trifoiul ro[u este mai preten]ios decât lucerna fa]\ de elementele climatice. Triel (F) [i Verdi (F).Select. poten]ial productiv ridicat (15-16 t/ha s.).u. Temperatura minim\ de germinare este de 1 C. Se g\sesc `n cultur\ [i urm\toarele soiuri str\ine: Maro (D). iar cea optim\ `ntre 20-30 C. Rezist\ bine la ger `n condi]iile unui sol cu strat protector de z\pad\. omologat `n 1968. rezistent le ger [i f\inare [i cu un con]inut ridicat `n protein\ brut\ (18-20 % din s. este tetraploid. dar cu o mai bun\ capacitate de regenerare dup\ cosit [i cu perenitate mai mare. este primul soi de trifoi ro[u tetraploid creat `n ]ara nostr\. omologat `n 1990. Napoca Tetra. Are o bun\ rezisten]\ la ger.4.).).u. Este productiv (15-16 t/ha s. omologat `n 1977.

La vegeta]iei suport\ fiind sem\natul sub form\ de cultur\ ascuns\. Moga [i colab.vegetativ\ intens\ are loc la temperaturi cuprinse `n intervalul 15-27 C. Se pot realiza produc]ii normale [i la 32-35 C. dar [i la b\ltirea apei la suprafa]\. ~n condi]ii de irigare se poate cultiva [i `n zone mai secetoase. 0 0 0 Trifoiul ro[u este o plant\ de zi lung\.. Perioada critic\ pentru ap\ este la `mbobocire. este foarte preten]ios la regimul hidric. Pentru producerea de s\mân]\ sunt necesare zile `nsorite. 1996). Aceste condi]ii pot fi `ntâlnite pe soluri . de[i nu este un mare consumator de ap\. cu pH peste 6. Inundarea dup\ cosire timp de 3-6 zile determin\ distrugerea sistemului radicular pân\ la 90% [i diminuarea biomasei aeriene cu pân\ la 80%.0. Trifoiul ro[u este sensibil la excesul de ap\ din stratul biologic activ al solului. dac\ umiditatea `n stratul biologic activ este mai mare de 60% (I. permeabile. bogate `n humus [i calciu. Rezisten]a redus\ la secet\ se datore[te sistemului radicular mai pu]in profund decât la lucern\. moderate posibil determin\ sporirea biomasei aeriene [i subterane. profunde. dând rezultate bune `n zonele cu precipita]ii de peste 600 mm. Cre[terea intensit\]ii `nceputul luminii corelat\ cu temperaturi umbrirea. Trifoiul ro[u. relativ uscate `n perioada `nflorire-fructificare. iar la peste 32 C se reduce mult dezvoltarea sistemului radicular [i a rozetei de frunze. Cele mai potrivite pentru cultura trifoiului ro[u sunt solurile mijlocii.

oboseal\ a solului”.5 [i cele puternic acide. Dup\ trifoi g\sesc condi]ii bune de dezvoltare culturile exigente fa]\ de azot [i care au o perioad\ scurt\ de vegeta]ie. cartoful timpuriu. leguminoasele perene. Rezultate bune se ob]in [i pe cernoziomuri. cele cu pH peste 7. Nu se recomand\ pr\[itoarele târzii. plantele furajere anuale. Tehnologia de cultivare pentru furaj Rota]ia. ~n condi]ii climatice foarte favorabile [i `n regim irigat dup\ trifoi se pot cultiva [i hibrizi de porumb mai tardivi. când se asigur\ un regim hidric corespunz\tor. hibrizii de porumb semitimpurii pentru boabe. Podi[ul Transilvaniei. ultimele datorit\ unui con]inut ridicat `n aluminiu mobil [i oxid de mangan.. soiuri tardive de cartof. Nu se recomand\ pe solurile nisipoase. Cele mai favorabile zone pentru cultura trifoiului ro[u se `ntâlnesc `n regiunile subcarpatice ale Transilvaniei. cele tratate cu erbicide triazinice. Sunt preferate pr\[itoarele fertilizate organic. Olteniei. cerealele de toamn\ [i de prim\var\. Munteniei [i Moldovei.5. cenu[ii [i pe podzoluri secundare. sfecl\ sau in. Maramure[. cum ar fi: porumbul siloz. culturile furajere anuale. 2. . N-E [i N-V ]\rii [i `n Banat. datorit\ fenomenului de .brune de p\dure. precum [i revenirea pe aceea[i sol\ la mai pu]in de 3-4 ani. Trifoiul ro[u se cultiv\ dup\ plante care elibereaz\ terenul devreme [i-l las\ curat de buruieni.

Se recomand\ aplicarea anual\ a 60-80 kg/ha K2O. `n doze anuale de 15-20 t/ha. când con]inutul `n potasiu mobil este sub 16 mg la 100 g sol. ~n timpul vegeta]iei. La culturile `n amestec cu graminee perene. ~n absen]a datelor de cartare agrochimic\. pe solurile acide. ~ngr\[\mintele cu potasiu sunt necesare pe solurile acide. Pe solurile acide. Cea mai mare parte din cantitatea de azot este furnizat\ de bacteriile simbiotice. dozele orientative de fosfor sunt de 90-100 kg/ha. . când trifoiul particip\ cu mai pu]in de 50% doza de azot poate cre[te la N100-120. Pentru realizarea produc]iei trifoiul consum\ cantit\]i mari de substan]e nutritive. Se recomand\ aplicarea a 40-50 kg N.5%. pe solurile cu un con]inut `n humus mai mic de 1. slab permeabile. 80 kg fosfor. La o produc]ie de 8 t/ha fân.8-6. Gunoiul de grajd se aplic\ plantei premerg\toare sau direct culturii de trifoi. `n doz\ de 30-40 t/ha.0 se recomand\ administrarea de amendamente calcaroase. gunoiul bine fermentat se poate aplica prim\vara devreme sau `n ferestrele iernii. aplicate o dat\ la doi ani. 170 kg potasiu [i 210 kg calciu. `n doze de 56 t/ha. trifoiul extrage din sol circa 220250 kg N.Fertilizarea [i amendamentarea. con]inutul optim pentru trifoiul ro[u fiind de 7-8 mg la 100 g sol. cu pH <5. o dat\ la 6-7 ani. Dozele de `ngr\[\minte cu fosfor se calculeaz\ `n func]ie de aprovizionarea solului cu acest element.

cu puritate [i capacitate germinativ\ ridicat\. iar lucr\rile solului care se efectueaz\ trebuie s\ satisfac\ [i exigen]ele trifoiului. Indiferent de modul de cultivare. trifoiul se poate sem\na [i la sfâr[itul verii sau `nceputul toamnei (20 august-5 septembrie). Când sem\natul se face f\r\ plant\ protectoare. lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. ~n zonele colinare umede sau `n regim irigat. . S\mân]a de trifoi trebuie s\ fie descuscutat\. trifoiul ro[u se cultiv\ sub plant\ protectoare. La cultivarea cu plant\ protectoare de prim\var\ sem\natul se face dup\ amestecarea semin]elor de la cele dou\ culturi sau se seam\n\ `ntâi planta protectoare [i apoi perpendicular pe rândurile acesteia trifoiul ro[u. S\mân]a [i sem\natul. lucr\rile pentru preg\tirea patului germinativ trebuie s\ asigure o bun\ m\run]ire [i nivelare a solului care favorizeaz\ o r\s\rire uniform\ [i rapid\. Când planta protectoare este o cereal\ de toamn\. s\n\toas\. ~n general. dup\ care se t\v\luge[te. Norma de s\mân]\ la planta protectoare se reduce cu 20-30%.Lucr\rile solului. Epoca de sem\nat este prim\vara devreme. când utilajele agricole pot intra pe teren. prim\vara devreme se gr\peaz\ cultura [i imediat se seam\n\ trifoiul.

Lucr\rile de `ngrijire. folosind doze mai mici cu 20-25% fa]\ de cele utilizate `n mod curent `n culturile de cereale de toamn\ [i dizolvate `ntr-o cantitate de ap\ cât mai mic\ (max.Cantitatea de s\mân]\ util\ `n cultur\ pur\ este de 18-20 kg/ha. golom\]. Sem\natul se realizeaz\ cu sem\n\tori universale. se impune ca acestea s\ se aplice `nainte de r\s\rirea trifoiului. pentru a evita stânjenirea trifoiului de c\tre erbicide. dar cu multe particularit\]i pentru combaterea buruienilor la cultivarea cu plant\ protectoare. . Astfel. Lucr\rile de `ngrijire care se aplic\ culturilor de trifoi sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\.515 cm `ntre rânduri [i la adâncimea de 1. Când planta protectoare este o cereal\ de toamn\. se pot folosi eficient erbicidele Icedin sau Oltisan. raigras aristat [i p\iu[ de livezi). `n faza optim\ pentru planta protectoare deoarece este bine tolerat de trifoi. asigurând o desime de 1000 s. raigras hibrid./m [i o suprafa]\ de nutri]ie de 10-16 cm /plant\. la 12.5 l/ha). 200 l/ha).g. Când `mburuienarea este puternic\ [i nu se pot respecta condi]iile de mai sus se poate folosi erbicidul Basagran (2-2. 2 2 Trifoiul ro[u se comport\ bine [i `n amestecuri simple sau complexe cu graminee perene (timoftic\.5-2 cm pe solurile mai grele [i de 2-3 cm pe solurile cu textur\ mai u[oar\.

care pot provoca pierderi. {i `n acest caz se remarc\ eficien]a erbicidului Pivot. Pentru .7 l/ha. ~n anii de exploatare.) [i rugina trifoiului (Uromyces trifolii Lév. combaterea buruienilor se face folosind acelea[i erbicide ca la lucern\. p\tarea brun\ a frunzelor (Pseudopeziza trifolii Fuck.). `n doz\ de 0. Când trifoiul se cultiv\ `n ogor propriu. Dac\ se dore[te folosirea erbicidelor Icedin sau Oltisan se impune sem\narea trifoiului la circa 20-25 zile dup\ `ns\mân]area cerealei [i respectarea m\surilor prezentate la cultura cu plant\ protectoare de toamn\.8-1 l/ha) are o eficien]\ deosebit\ `n trifoi[tile infestate cu buruieni dicotiledonate.). uneori de peste 50% din produc]ia de fân. f\inarea (Erysiphe martii Lév.). aplicat la 2-3 s\pt\mâni dup\ r\s\rirea trifoiului. Cele mai frecvente boli `ntâlnite `n cultura trifoiului sunt arsura bacterian\ (Xanthomonas alfalfae Dowson).5 l/ha) `n faza de `nfr\]ire a cerealei.).).Când planta protectoare este o cereal\ de prim\var\ combaterea buruienilor se poate face prin aplicarea Basagranului (2-2.6-0. Combaterea speciilor genului Cuscuta se face ca la lucern\. antracnoza (Gloeosporium caulivorum Kirchn. mana (Peronospora trifoliorum de Bary. iar trifoiul are 5-6 cm `n\l]ime. inclusiv [tevie (Rumex sp. erbicidul Pivot (0. aplicat la 20-25 zile dup\ desprim\v\rare când buruienile sunt `n faza de rozet\.

Se apreciaz\ c\ 1 mm precipita]ii produce 21-22 kg s.u. `n afara perioadelor ploioase. cu Fastac 10 CE (150 ml/ha). cu norme de 600-650 m /ha pe cernoziomuri [i soluri aluviale [i de 500-550 m /ha pe celelalte tipuri de soluri. 3 3 3 . mai des `ntâlni]i fiind g\rg\ri]ele florilor de trifoi (Apion apricans Hbst. primul la `mbobocire. Consumul specific la trifoi este de 500-700 mm/an. Datorit\ sistemului radicular mai pu]in profund decât la lucern\. când consum\ 4-5 mm/zi. A. trifoiul este mai sensibil la secet\. ~n timpul vegeta]iei se recomand\ ud\ri la intervale de 1012 zile `n lunile iulie-august [i la 15-18 zile `n mai-iunie.combaterea acestora se utilizeaz\ metodele agroculturale [i cele chimice recomandate la cultura lucernei.. `n zonele mai secetoase. maximul fiind `n lunile iunie-august. citat de I. Decis 2. sau 100 kg mas\ verde (dup\ Rodica P\ltineanu. iar al doilea la sfâr[itul `nfloritului. ~n acest caz se recomand\ la culturile semincere efectuarea a dou\ tratamente. ~n cultura trifoiului ac]ioneaz\ un num\r mai redus de d\un\tori decât la lucern\.). valorificând eficient apa din sistemele de iriga]ie.5 CE (300 ml/ha). Moga. aestivum Germ. 1996). ~n toamnele secetoase se impune ca 3 dup\ 7-8 zile s\ se mai aplice o udare de 350-400 m /ha.5 CE sau Karate 2. ~n culturile sem\nate la sfâr[itul verii se aplic\ o udare de r\s\rire de 300-350 m /ha.

Recoltarea. dând posibilitatea realiz\rii unui furaj de bun\ calitate. apoi se . iar `n anii um\tori. datorit\ con]inutului mai ridicat al plantelor de trifoi `n zaharuri solubile (10-11%. depozitarea [i conservarea. Conservarea trifoiului prin `nsilozare este mai facil\ decât a lucernei. iar sc\derea con]inutului de protein\ [i cre[terea celui de celuloz\ brut\ este mai pu]in accentuat. cu 4-5 s\pt\mâni `nainte de `ntrarea `n iarn\ pentru a permite plantelor s\-[i formeze un sistem radicular viguros [i s\ acumuleze cantit\]i mari de substan]e de rezerv\. Pentru realizarea unui siloz de bun\ calitate se recomand\ l\sarea plantelor `n brazd\ 1-2 zile. Preg\tirea fânului se face ca la lucern\. iar metoda de uscare se alege `n func]ie de condi]iile climatice ale zonei `n care se afl\ cultura. pân\ ce con]inutul `n substan]\ uscat\ ajunge la 30-38%. trifoiul ro[u prezint\ o plasticitate mai larg\ `n privin]a epocii de recoltare deoarece `mb\trânirea plantelor este mai lent\. la mijlocul fazei de `nflorire. recoltarea `n anul I se face o singur\ dat\. Când trifoiul se cultiv\ cu plant\ protectoare. La trifoiul sem\nat `n ogor propriu recoltarea plantelor `n anul I de vegeta]ie se face pe parcursul perioadei de `nflorire. fa]\ de 5-7% la lucern\) [i a puterii tampon mai reduse. Spre deosebire de lucern\. Conservarea fitomasei de trifoi ro[u se poate face sub form\ de fân sau de furaj `nsilozat. De obicei se realizeaz\ dou\ coase [i o otav\. la toate coasele.

plantele sunt mai rezistente la c\dere. Condi]ii favorabile se `ntâlensc [i pe solurile fertile din . nordul Câmpiei Române. l\st\rirea este mai redus\ decât la lucern\. iar poten]ialul de `nflorire la coasa a II-a este cel pu]in egal cu cel de la prima coas\. Aceste condi]ii se `ntâlnesc `n majoritatea jude]elor din Transilvania. Pentru gr\birea fermenta]iei lactice se indic\ utilizarea preparatului Lactosil (0. cum ar fi: cerin]ele relativ modeste fa]\ de ap\ comparativ cu cultura pentru furaj.u. 2.toac\ [i se `nsilozeaz\ dup\ metodele cunoscute.2%). polenizarea poate fi f\cut\ `n propor]ie mai mare decât la lucern\ de c\tre albina domestic\ (deoarece coloana staminal\ se elibereaz\ mai u[or din caren\). (30-50 t/ha mas\ verde). unde cerin]ele termice [i hidrice sunt satisf\cute. Pentru realizarea unor produc]ii ridicate de s\mân]\ se impune `nfiin]area de culturi destinate numai producerii de s\mân]\ [i renun]area la ob]inerea acestora din culturi pentru furaj. Produc]ii bune de s\mân]\ se ob]in `n zonele colinare cu veri relativ secetoase. Tehnologia de cultivare a trifoiului ro[u pentru s\mân]\ Producerea de s\mân]\ la trifoiul ro[u presupune cunoa[terea anumitor particularit\]i biologice. ~n zonele favorabile de cultur\ se pot ob]ine 6-10 t/ha s. Produc]ia. ca [i la lucern\.6. centrul [i nordul Moldovei.

. pe solurile acide. ~n acest caz se reduce doza de fosfor cu 30-40% [i cea de potasiu cu 70-100%. `n condi]ii de irigare. nu d\uneaz\ trifoiului pentru s\mân]\. cu textur\ mijlocie [i fertilitate moderat\. Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj.Câmpia Dun\rii. pe solurile acide. Pe solurile acide (pH <5. cu condi]ia ca acestea s\ nu fi fost infestate cu [tevie sau cuscut\.8) se recomand\ aplicarea amendamentelor. sudul Moldovei [i Câmpia Banatului. Se recomand\ solurile bine drenate. Dobrogea. iar cel de potasiu de 16-18 mg/100 g sol. Trifoiul ro[u este mai pu]in preten]ios fa]\ de con]inutul solului `n fosfor decât lucerna. `nsorite. `n doz\ de 5-6 t/ha carbonat de calciu. Nu se recomand\ aplicarea de `ngr\[\minte cu azot direct semincerilor de trifoi. Plantele premerg\toare pentru culturile semincere de trifoi ro[u sunt asem\n\toare cu cele de la cultura pentru furaj. Revenirea pe aceea[i sol\ trebuie s\ se fac\ dup\ un num\r de ani cel pu]in egal cu timpul de folosire. Rezultate bune se ob]in când con]inutul `n fosfor mobil este de 7-8 mg/100 g sol. o dat\ la 6-8 ani. Necesarul de `ngr\[\minte se calculeaz\ dup\ formulele cunoscute. Gunoiul de grajd aplicat plantei premerg\toare. profunde. iar `n lipsa cart\rii agrochimice se recomand\ 5080 kg/ha P2O5 [i 50-80 kg/ha K2O.

`ncorporate `n sol odat\ cu preg\tirea patului germinativ. Combaterea buruienilor se realizeaz\ prin folosirea 0 erbicidelor [i efectuarea de pra[ile mecanice. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate se poate folosi unul din erbicidele: Diizocab (6-7 l/ha). sau alte erbicide antigramineice.10 septembrie pe terenurile irigate din sudul ]\rii.8 l/ha). SPC-8. Adâncimea de `ncorporare a semin]elor este de 1. ~n tehnologia intensiv\ sem\natul se face `ntre 5-15 august `n zonele colinare umede [i `ntre 25 august . f\r\ plant\ protectoare. La culturile sem\nate `n rânduri .5 kg/ha).60. ~n acest caz se impune t\v\lugirea solului `nainte [i dup\ sem\nat. aplicat `n faza de rozet\ a buruienilor. Lucrarea se face cu sem\n\torile universale SUP-21. SUP-29 sau SPC-6. aplicat `n faza de r\s\rire a buruienilor dominante sau cu Basagran (2-2.~n tehnologia clasic\.5-2 cm când sem\natul se face prim\vara [i de 2-2. folosind discuri cu orificii de 0.5 cm când se `ns\mân]eaz\ la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. Buruienile dicotiledonate se pot combate cu erbicidul Pivot (0. sem\natul se face prim\vara devreme când terenul permite intrarea utilajelor agricole. Se poate sem\na [i la 25 cm `ntre rânduri. `ncât de la sem\nat pân\ la venirea `nghe]urilor s\ se acumuleze 850-1000 C. Sem\natul se face de regul\ la 50-60 cm `ntre rânduri. Eradicane (6-7 l/ha). folosind 10-12 kg/ha s\mân]\.8 mm. cu o norm\ de 3-4 kg/ha.

apoi dup\ 5-6 zile . ~n cel de-al doilea caz se impune tratarea culturii cu un desicant (Reglone 5 l/ha) când 80% din capitule au culoarea brun\. ~n primul caz plantele se cosesc cu vindroverul când 8085% din capitule s-au brunificat. Recoltarea se poate face `n dou\ faze sau printr-o singur\ trecere. prima coas\ recoltându-se pentru furaj la `nceputul `mbobocirii. Se aplic\ 1-2 ud\ri de r\s\rire cu 300-350 m /ha. Combaterea d\un\torilor. Decis 2. prima când plantele de trifoi au 10-15 cm. primul la `mbobocire. Loturile semincere din cultura intensiv\ se men]in `n cultur\ 1-2 ani. Dobrogea [i Câmpia de Vest. o udare cu 400-450 m /ha [i dup\ 12-14 zile `nc\ o udare cu 450-500 m /ha. 3 3 3 ~n zonele colinare cu veri secetoase recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa I.5 (25 kg/ha).5 CE . ~n zonele colinare mai umede recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa a II-a. recoltarea realizându-se la coasa I sau a IIa `n func]ie de condi]iile climatice. apoi la `nceputul `mbobocirii plantelor. `n special a g\rg\ri]ei florilor (Apion apricans) se face prin dou\ tratamente cu Lindatox 1. sudul Moldovei. Pinetox 10% (25 kg/ha) sau alte insecticide (Fastac .rare (50-60 cm) se efectueaz\ 2-3 pra[ile mecanice. iar al doilea dup\ 10-12 zile. ca [i `n cazul loturilor semincere de pe terenurile irigate din sudul ]\rii. Irigarea semincerilor de trifoi ro[u se impune pe terenurile din sudul ]\rii. apoi dup\ 3-4 zile se treier\ cu combina echipat\ [i reglat\ corespunz\tor. apoi la intervale de 12-15 zile.350 ml/ha).150 ml/ha.

de la câmpie [i pân\ `n etajul alpin. Trifoiul alb are un sistem radicular pivotant cu numeroase r\d\cini adventive ce se dezvolt\ `n straturile superficiale ale solului. Festuca arundinacea etc. Trifoiul alb este r\spândit mult `n paji[tile mezofile [i mezohigrofile. Trifoiul alb . formeaz\ adesea asocia]ii pe terenurile cu apa freatic\ la mic\ adâncime. al\turi de Lolium perenne.se face recoltarea direct din lan cu combinele E 514 sau E 524. fiind cultivat singur numai pentru producerea de s\mân]\. Phleum pratense. Suportând u[or inunda]iile de durat\ [i umiditatea `n exces. pe soluri l\covi[tite sau gleizate. Pentru furaj se cultiv\ `n amestecuri simple sau complexe destinate folosirii mai ales prin p\[unat. 3. ~n condi]ii favorabile se pot realiza 300-500 kg/ha s\mân]\. Poa pratensis. Este mai pu]in rezistent la secet\. ~n cultur\ pur\ ocup\ suprafe]e restrânse. Tulpinile sunt de Trifoiul alb . dar rezist\ mai bine la ger decât trifoiul ro[u.Trifolium repens L.

`n luncile râurilor din regiunile colinare [i submontane. Miori]a. se impune ca o component\ de baz\ `n amestecurile pentru `nfiin]area de paji[ti ce vor fi exploatate prin p\[unat. frunze mici [i pu]ine. grupate `n capitule globuloase sau sferice lung pedunculate. lung pe]iolate. Karina. Are o longevitate mare. Specia prezint\ o mare variabilitate genetic\. dar mai pu]in rezistent la ger. frunze mari [i stoloni lungi. Florile sunt albe. Trifoiul alb datorit\ unor `nsu[iri foarte valoroase. Carpatin. Fructul este o p\staie cu 3-4 semin]e mici. cordiforme. rezisten]a la folosiri frecvente [i la b\t\torire. ceea ce-i confer\ o plasticitate ecologic\ ridicat\. repente [i radicante la noduri. cum ar fi: calitatea excelent\ a furajului. 4. cu plante `nalte. fiind grupat\ `n trei tipuri de baz\: tipul “s\lbatic”. ritmul rapid de cre[tere [i ot\vire. cu talie [i frunze de dimensiuni medii. tipul “hollandicum”. Cultura pentru s\mân]\ se aseam\n\ cu cea de la trifoiul ro[u. cu frunze trifoliate. men]inându-se `n cultur\ peste 8-10 ani. Dacia. Chiar dac\ are o .Trifolium hybridum L. Trifoiul hibrid . tipul “giganteum” sau “Ladino”.talie mic\. brun-g\lbui sau portocalii. M\gurele 1. Trifoiul hibrid este r\spândit `n paji[tile umede. cu plante scunde. Se g\sesc `n cultur\ soiuri productive precum: Carmen. datorit\ capacit\]ii sale de `nmul]ire pe cale vegetativ\.

Trifoiul hibrid Specia prezint\ un sistem radicular pivotant ce se dezvolt\ `n mare parte `n stratul de sol de pân\ la 30-40 cm. Este utilizat pentru `nfiin]area de paji[ti temporare . Fructul este o p\staie cu 2-4 semin]e mici. Florile sunt albe-rozii pân\ la ro[ietice. ovoidale sau cordiforme. grupate `n capitule sferice sau globuloase lung pedunculate. mai ales `n amestec cu graminee. Ca [i trifoiul alb sau ro[u. de 50-80 (100) cm.valoare nutritiv\ mai redus\ decât trifoiul ro[u [i alb. datorit\ rezisten]ei sale la ger [i la excesul de umiditate din sol. brune dup\ `nflorire. aceast\ specie a fost introdus\ `n cultur\ la `nceput `n ]\rile nordice. energie de ot\vire bun\. Frunzele sunt trifoliate. axilare. Tulpinile sunt erecte sau ascendente. Este bine consumat atât ca mas\ verde cât [i ca fân. `ns\ de culoare verde-brunie `nchis. ramificate. asem\n\toare cu cele de trifoi ro[u. Trifoiul hibrid are o vivacitate ridicat\. asem\n\toare cu cele de trifoi alb. cu foliole eliptice sau rombice. slab din]ate pe margini. nu suport\ seceta excesiv\. rotunjite sau emarginate la vârf [i f\r\ pat\ pe fa]a superioar\. realizându-se `n condi]ii optime 2-3 coase. mari.

sau pentru supra`ns\mân]area celor naturale din zonele unde cre[te spontan, al\turi de Festuca arundinacea, F. pratensis, F. rubra, Phleum pratense, Alopecurus pratensis etc..

Furajarea unilateral\ [i timp `ndelungat cu trifoi hibrid produce o anumit\ indispozi]ie la cabaline, numit\ de francezi “boala de trifoi” sau “trifolioza”, ce ar fi cauzat\ de ciuperca Uromyces apiculatus a c\rei gazd\ este ( dup\ Tröher, citat de I. Rezmeri]\ [i colab., 1973). Tehnologia producerii de s\mân]\ este asem\n\toare cu cea de la trifoiul ro[u. Produc]ia de s\mân]\ este mai mare dac\ se recolteaz\ pentru s\mân]\ la coasa I. 5. Sparceta - Onobrychis viciifolia Scop. 5.1. Importan]\
Sparceta a fost introdus\ `n cultur\ `n sudul Fran]ei (Provence) `n secolul al XV-lea, cunoscând o extindere mai ampl\ `n secolele XVII-XVIII. ~n ]ara noastr\ a fost cultivat\ mai `ntâi `n Transilvania (sec. XIX), apoi [i `n celelalte zone.

Sparceta este utilizat\ `n alimenta]ia animalelor sub form\ de fân, mas\ verde sau nutre] murat.
~n zonele secetoase [i pe versan]i sparceta d\ produc]i mai bune decât lucerna. Valoarea nutritiv\ a furajului este ridicat\ (17 UN/100 kg m.v. sau 60 UN/100 kg fân). Sparceta este bogat\ `n protein\ de bun\ calitate (3,6% `n m.v. [i 15,4% `n

fân) [i con]ine `nsemnate cantit\]i de s\ruri minerale (cu Ca [i P) [i vitamine. ~n stare verde sparceta nu produce meteoriza]ii, iar sub form\ de fân digestibilitatea substan]elor nutritive este mai ridicat\ decât `n masa verde. Sparceta este [i o foarte bun\ plant\ melifer\, cu durata perioadei de `nflorire de circa 23-27 zile, realizându-se pân\ la 300 kg/ha miere. Deoarece d\ rezultate bune pe terenurile erodate, uscate, unde alte plante nu dau rezultate satisf\c\toare, sparceta nu intr\ `n competi]ie cu lucerna [i trifoiul, ci le completeaz\ unde acestea nu reu[esc. Ca [i celelalte leguminoase, sparceta are o puternic\ ac]iune amelioratoare asupra solului prin cantit\]ile mari de r\d\cini (pân\ la 6 t/ha) [i azot ce le las\ `n sol.
5.2. ~nsu[iri morfologice

Sparceta este o leguminoas\ peren\ cu r\d\cin\ pivotant\, care ajunge pân\ la 50-150 cm `n sol `n anul I [i pân\ la 3-5 m `n anii urm\tori. Tulpinile sunt erecte sau arcuite, ramificate, fistuloase, `nalte de pân\ la 100-150 cm, albicios-p\roase [i cresc sub form\ de tuf\. Frunzele sunt mari, imparipenat-compuse, cu 11-25 foliole eliptice pân\ la alungit- obovate, u[or emarginate [i alipit p\roase.

Stipelele sunt libere [i lung acuminate. Florile sunt de culoare ro[ie-violacee, grupate câte 20-100 `n
b

raceme terminale, de pân\ la 20 cm. Fructul este o p\staie monosperm\,

indehiscent\, semicircular\ [i comprimat\, cu suprafa]a
a

reticulat\, prev\zut\ cu 4-8 din]i scur]i pe este creast\. ovatSparceta

S\mân]a

reniform\, brun\ `nchis, cu

MMB de circa 15 g.

a - plant\; b - p\staie

~n cultur\ se cunosc dou\ tipuri de sparcet\ comun\:
- Onobrychis viciifolia var. communis (sparceta de o singur\ coas\), r\spândit\ mult `n cultur\, se adapteaz\ u[or la condi]iile vitrege de via]\, dar ot\ve[te slab [i nu suport\ p\[unatul intensiv, pretându-se mai ales la folosirea prin cosit;

- Onobrychis viciifolia var. bifera (sparceta de dou\ coase sau gigant), introdus\ recent `n cultur\ [i `n ]ara noastr\, ot\ve[te rapid, realizeaz\ dou\ coase, se preteaz\ la o folosire mixt\ (cosit, p\[unat), dar este ceva mai preten]ioas\ la condi]iile de mediu.

3.4 ~nflorire complet\ 9.8 ~n condi]ii favorabile de cultur\ [i la o bun\ aprovizionare cu ap\ [i elemente nutritive. altissima. O. comunis este relativ slab\ [i depinde de faza de vegeta]ie a plantelor la prima recoltare.Sparceta este mai precoce decât lucerna cu circa 10 zile. communis) Faza de vegeta]ie la coasa I Recolta a II-a (% din I coas\) ~mbobocire 16. transilvanica. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Sparceta d\ rezultate bune `n zona de cultur\ a lucernei. O. ~n ]ara noastr\ se cultiv\ soiuri [i popula]ii locale din specia Onobrychis viciifolia. la coasa a II-a se poate realiza 30-35% din recolta primei cosiri.9 Dup\ `nflorire 4. ceea ce reprezint\ un avantaj pentru folosirea sa `n conveier. 5. alba. O.1-22. gracilis [i O. iar cea optim\ 0 . Temperatura minim\ de germinare este de 2-3 C.4. din care `n ]ara noastr\ se `ntâlnesc doar cinci: Onobrychis viciifolia. 5.5-9. dar `n lume se mai cultiv\ [i soiuri din Onobrychis arenaria. Cele mai r\spândite `n cultur\ sunt soiurile: Sparta (de o coas\). O. transcaucasica. care d\ rezultate bune pe terenurile supuse eroziunii `n amestec cu Bromus inermis [i Splendid (de dou\ coase). Sistematic\ [i soiuri Pe glob se cunosc circa 100 de specii ale genului Onobrychis. arenaria. Influen]a fazei de vegeta]ie asupra regener\rii sparcetei (Onobrychis viciifolia var. O. Ot\virea la sparceta din var.1-7.

cele mai indicate soluri sunt cele permeabile. ~n primele faze de cre[tere cerin]ele fa]\ de ap\ sunt ridicate. de 20-25 C. nord-estul. Tehnologia de cultivare pentru furaj . centrul [i sudul Moldovei [i centrul Munteniei. umede [i reci. Se consider\ c\ un con]inut de 0. putându-se cultiva [i `n zone cu 400-500 mm precipita]ii anuale. dar ocup\ terenurile mai s\race. unde lucerna d\ rezultate mai slabe. Sparceta de o coas\ are o mare rezisten]\ la temperaturile sc\zute [i factorii nefavorabili din timpul iernii.5.pentru cre[tere [i dezvoltare. cu strat arabil sub]ire. versan]ii supu[i eroziunii. pe cele erodate. cu apa freatic\ aproape de suprafa]a solului. Pentru sparcet\. drenate [i bogate `n calciu.5. `ns\ dup\ `nr\d\cinare profund\ plantele de sparcet\ sunt foarte rezistente la secet\. `ns\ se ob]in rezultate bune [i pe solurile nisipoase. Zonele de cultur\ pentru sparcet\ se suprapun `n mare parte cu cele ale lucernei.7% calciu `n sol este optim pentru cultura sparcetei. Cele mai favorabile condi]ii pentru cultivarea sparcetei se g\sesc `n Podi[ul Transilvaniei.5-0. de pe coline [i coaste aride. dar nu dau rezultate bune pe solurile acide. Sparceta nu suport\ excesul de umiditate. 5. impermeabile. 0 Plantele suport\ o anumit\ salinitate a solului [i reac]ie alcalin\ pân\ la pH = 8.

La sparcet\ se folose[te ca material de sem\nat fructul. Sunt asem\n\toare cu cele din tehnologia de cultivare a lucernei. Pe terenurile `n pant\ [i `n zonele secetoase se recomand\ cultivarea f\r\ plant\ protectoare. `ns\ pe terenurile `n pant\ se va aplica sistemul de lucr\ri recomandat pentru aceste terenuri. decât dup\ 6-7 ani. sparceta prefer\ ca premerg\toare plante care las\ terenul curat de buruieni. `ntrucât l\st\re[te dup\ des]elenire. La rândul ei. la materialul corespunz\tor clasei I de calitate. sparceta este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea culturilor. Fa]\ de alte specii s\mân]a de sparcet\ pierde u[or facultatea germinativ\. Nu se recomand\ revenirea pe aceea[i sol\.Rota]ia. Sparceta consum\ cantit\]i mari de azot. S\mân]a [i sem\natul. Facultatea germinativ\ trebuie s\ fie de minimum 85% [i puritatea de peste 95%. indehiscent\. . care este o p\staie monosperm\. `n func]ie de condi]iile sta]ionale. De[i folose[te fosforul din formele mai greu solubile din sol. Fertilizarea. Se poate sem\na cu sau f\r\ plant\ protectoare. r\spunde cu sporuri mari de produc]ie la fertilizarea cu doze moderate de azot [i fosfor (N30-60 P30-60). Lucr\rile solului. Deoarece are un ritm lent de cre[tere `n primele faze de vegeta]ie. ~n condi]iile ]\rii noastre sparceta se seam\n\ prim\vara devreme [i mai rar la sfâr[itul verii-`nceputul toamnei. `ns\ cea mai mare parte este asigurat pe cale simbiotic\.

Imediat dup\ sem\nat. folosind 70-90 kg/ha p\st\i. se recomand\ efectuarea t\v\lugitului./m . ~ntârzierea recoltatului duce la sc\derea accentuat\ a con]inutului furajului `n protein\ [i cre[terea celui de celuloz\. ~ncepând cu anul doi de cultur\. Sparceta se folose[te `n condi]ii economice 3-5 ani. când . la 12. `ncepând din anul II de vegeta]ie. 2 Lucr\rile de `ngrijire. pentru a se asigura o desime de 400-600 s. Epoca optim\ de recoltare pentru fân este `ntre mijlocul fazei de `mbobocire [i `nceputul `nfloririi (10-15% din plante).5-15 cm `ntre rânduri [i la 3-4 cm adâncime pe solurile mai grele [i 4-6 cm pe cele u[oare [i mijlocii. Cele mai ridicate produc]ii se realizeaz\ `n anii 2-3 de cultur\ (peste 60% din produc]ia total\). Nu se recomand\ p\[unatul intensiv al sparcetei. depozitarea [i conservarea. `n func]ie de modul de cultivare. Recoltarea. se recomand\ gr\parea culturii de sparcet\ `n fiecare prim\var\. Când se cultiv\ cu plant\ protectoare. Se poate folosi prin p\[unat. Metodele de preg\tire a fânului sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. pentru a nu stânjeni cre[terea tinerelor plante de sparcet\.Sem\natul se face cu sem\n\tori universale. se impune ca aceasta s\ fie recoltat\ la o `n\l]ime de la sol de 15-20 cm. Celelalte lucr\ri sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. cu t\v\lugi inelari. `n anii seceto[i.g.

`ncepând din anul II de cultur\.O 2 aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ polenizatorilor. când 50-60% din . f\r\ plant\ protectoare la distan]a de 50-60 cm `ntre rânduri. Sem\natul se face prim\vara devreme. Recoltarea pentru s\mân]\ se face la coasa I. cu coasa sau cositoarea.g. Produc]ia.6. La `nfiin]area semincerilor de sparcet\ se respect\ acelea[i reguli ca [i la lucern\. aceast\ din urm\ metod\ fiind din ce `n ce mai mult agreat\.) [i chiar mai mult la sparceta de dou\ coase. 5. la o `nc\rcare optim\ cu animale. care corespund exigen]elor `n acest sens sau se `nfiin]eaz\ culturi speciale pentru producerea acestui material. dar pe o durat\ de 2-3 ore/zi/tarla. `n apropierea loturilor semincere.plantele au 15-20 cm `n\l]ime. Fertilizarea se efectueaz\ numai la `nfiin]area culturii cu 60-70 kg/ha P2O5. prin amplasarea a 2-6 stupi de albine la hectar. pentru a asigura o desime de 75-100 s. la sparcet\ se ob]in 25-35 t/ha mas\ verde (5-7 t/ha s. Tehnologia de cultivare a sparcetei pentru s\mân]\ Pentru ob]inerea de material de sem\nat se pot folosi loturi din culturile furajere obi[nuite. ~n condi]ii bune de cultur\./m .u. Lucr\rile de `ngrijire sunt ca [i la lucern\. folosindu-se o norm\ de sem\nat de 20-25 kg/ha.

Ghizdeiul se cultiv\ pentru mas\ verde. acide din zonele umede. O mai mare importan]\ ca plant\ de nutre] a c\p\tat mai ales `n ultimele decenii. `n culturile speciale. mai `ntâi `n multe ]\ri din Europa. semin]ele se condi]ioneaz\ [i se depoziteaz\ la un con]inut sub 14% ap\. folosindu-se pentru valorificarea mai bun\ a solurilor s\race. `n condi]ii ecologice foarte variate. `ncepând cu secolul XVIII. dup\ care s-a r\spândit. se recomand\ ca recoltarea s\ se fac\ noaptea sau diminea]a [i seara. Importan]\ Ghizdeiul se `ntâlne[te `n flora spontan\ a paji[tilor din Europa.Lotus corniculatus L. Ghizdeiul . unde alte leguminoase furajere dau rezultate slabe.1. A fost introdus `n cultur\ `n Anglia.p\st\i au culoarea brun\-deschis. 6. Pentru a evita pierderile prin scuturare. 6. Produc]ia de semin]e (fructe) este de 500-600 kg/ha `n culturile obi[nuite [i de 1000-1500 kg/ha. fân sau semifân. fiind un component important . la `nceputul secolului al XVII-lea. când 70% din p\st\i au aceast\ culoare. `n condi]ii pedoclimatice foarte variate. ~n ]ara noastr\ este r\spândit spontan de la câmpie pân\ la peste 1500 m altitudine. mai ales `n amestec cu graminee. sau direct cu combina din lan. Africa de Nord [i Asia. Dup\ treierat.

46 9. Valoarea nutritiv\ a fânului de ghizdei. dar mai sc\zut\ decât la lucern\.87 30.`n amestecurile folosite pentru `nfiin]area paji[tilor temporare destinate p\[unatului. Ghizdeiul rezist\ foarte bine la p\[unat. trifoi [i sparcet\.79 7.59 26.04 23. Con]ine circa 11-14% protein\ brut\.D. Ghizdeiul produce un furaj bogat `n proteine.Z. ghizdeiul se remarc\ printr-o capacitate ridicat\ de a proteja solul `mpotriva eroziunii.31 4.22 12. la `nflorire 14.28 47. nutritive brute Valoarea nutritiv\ a 100 kg (%) fân PB CB Cenu[\ P.19 8.4 Planta Datorit\ cre[terii `n toat\ perioada de vegeta]ie [i masei mari de r\d\cini pe care o formeaz\. se reface cu mare u[urin]\ [i nu produce meteoriza]ii la animale. 2231% celuloz\ brut\.(kg) U.61 44.B. cu o valoare nutritiv\ ridicat\.6 Trifoi. comparativ cu al altor leguminoase (dup\ I. ~n stare verde are un grad mai redus de consumabilitate datorit\ gustului am\rui (imprimat de un glicozid) care se amplific\ odat\ cu `nfloritul plantelor.22 58.) Subst.C.52 20.8 Sparcet\.N. . la `nceputul `nfloririi 17.41 7. Lucern\.1 Ghizdei.29 6.25 60. `n func]ie de faza de recoltare [i cantit\]i apreciabile de Ca [i Mg.88 11. la `nflorire 10. la `nceputul `nfloririi 15.

tulpini fistuloase. cu sistem radicular bine dezvoltat [i profund.~nsu[iri morfologice Ghizdeiul este o plant\ peren\. . simple sau ramificate. cu foliole scurt pe]iolate. globuloase. de culoare brun-ro[cat\. cu semin]e mici.0-1. ~n compara]ie cu lucerna [i trifoiul. ~n anii urm\tori porne[te devreme `n vegeta]ie. galbene.este rezistent la ger. Florile portocalii sunt sau ro[iatice.3 g. obovate sau lanceolate.2.are o slab\ capacitate de competi]ie `n faza de plantul\. glabre sau slab p\roase. . Frunzele sunt pentafoliate. ~n primele faze de vegeta]ie ghizdeiul cre[te `ncet. `ns\ sem\nat f\r\ plant\ protectoare [i `n condi]ii optime se poate ob]ine chiar din primul an o coas\ [i o otav\. secet\ [i la excesul de umiditate. polisperm\. ghizdeiul prezint\ unele particularit\]i: . cu MMB de 1.6. ascendente. dispuse `n umbele Ghizdeiul p\staie cilindric\. având o energie de regenerare destul de ridicat\ (2-3 coase/an). de 15-40 (80) cm `n\l]ime.

3. . . . prin fragmente de r\d\cini.atât `n fâne]e. . care prezint\ mai multe variet\]i: alpestre. dintre care prezint\ importan]a mai mare: Lotus corniculatus ghizdeiul comun. hirsuta. ~n cultur\ este r\spândit\ specia Lotus corniculatus subsp. Lotus tenuis . . ciliatus. Livada [i Nico. Se cultiv\ diverse popula]ii locale [i soiurile autohtone: Alina. eucorniculatus.nu produce meteoriza]ii la animale. silvaticus [i vulgaris. cât [i `n p\[uni. `ntâlnit\ mai des `n paji[tile umede. 6.. pH-ul [i fertilitatea solului. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Ghizdeiul are cerin]e moderate fa]\ de c\ldur\. . se auto`ns\mân]eaz\.4.l\starii se lignific\ mai lent [i mai pu]in. privind umiditatea.tolereaz\ mai bine aciditatea accentuat\ a solului.ghizdeiul s\r\turilor [i Lotus uliginosus. Sistematic\ [i soiuri Genul Lotus cuprinde mai multe specii. major.se poate `nmul]i [i pe cale vegetativ\. fiind r\spândit pe arii `ntinse. men]inându-se timp `ndelungat `n cultur\. 6.este r\spândit `n condi]ii foarte variate.

s\race [i chiar slab salinizate. Ghizdeiul este o bun\ premerg\toare pentru majoritatea culturilor. 0 0 Este singura leguminoas\ cultivat\ care cre[te destul de bine pe soluri cu pH<5. Suport\ bine varia]iile de nivel din sol [i acoperirea temporar\ cu ap\ (circa 30 zile). Are nevoie de cantit\]i mai mari de ap\ `n primele faze de cre[tere [i la alungirea l\starilor. De[i se dezvolt\ `n condi]ii optime `n zonele cu 600-700 mm precipita]ii anual. 6. La ghizdei sistemul de fertilizare este asem\n\tor cu cel de la trifoiul ro[u. `ns\ reac]ia la fertilizarea cu fosfor [i potasiu este ceva mai slab\ pe solurile neamendate. Ghizdeiul. iar plantele pot rezista pân\ la -25 C. dar [i pe cele acide sau erodate. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru furaj Rota]ia. Fertilizarea.4-7.5. f\r\ aplicarea de amendamente. cerealele de toamn\ bine `ntre]inute [i gramineele de nutre]. chiar f\r\ strat protector de z\pad\. ghizdeiul poate fi cultivat `n toate regiunile. chiar [i la 450 mm precipita]ii. Cele mai bune premerg\toare sunt pr\[itoarele. Reac]ia ghizdeiului la corectarea acidit\]ii este mai redus\ decât .2. Ghizdeiul d\ rezultate bune pe solurile cu pH = 5.Temperatura minim\ de germinare este de 1-2 C. datorit\ toleran]ei ridicate pe care o manifest\ bacteria Rhizobium loti fa]\ de condi]iile de aciditate. `n cultur\ pur\ sau `n amestec. se cultiv\ dup\ plante care las\ terenul curat de buruieni.

Lucr\rile solului. S\mân]a [i sem\natul. ~n condi]ii de irigare sau `n zonele cu precipita]ii corespunz\toare `n timpul verii. Sem\natul se face de regul\ prim\vara devreme. cu sem\n\tori universale. Când ghizdeiul se seam\n\ cu plant\ protectoare. Sunt asem\n\toare cu cele de la trifoiul ro[u. ~n regiunile s\race `n precipita]ii se recomand\ sem\natul f\r\ plant\ protectoare.3. sem\natul se poate face [i la sfâr[itul verii. Moga [i colab. 1983). la adâncimea de 1. Sunt asem\n\toare cu cele de la trifoiul ro[u. cu puritatea de peste 96% [i germina]ia de minim 85%.5-15 cm.. aceasta trebuie recoltat\ ceva . S\mân]a trebuie s\ fie liber\ de cuscut\. `n rânduri la distan]a de 12. Azotul este justificat mai ales `n zonele cu prim\veri reci. depozitarea [i conservarea. lucrarea cu t\v\lugul dup\ sem\nat fiind necesar\ `n toate zonele de cultur\ a ghizdeiului. cu sau f\r\ plant\ protectoare. de aceea amendamentarea se recomand\ numai la un pH<5-5. unde asimilarea simbiotic\ a azotului se face mai greu.5-2 cm. Norma de sem\nat `n cultur\ pur\ este de 12-15 kg/ha. acordându-se o aten]ie sporit\ preg\tirii patului germinativ. Rezultatele experimentale au ar\tat c\ ghizdeiul reac]ioneaz\ bine la doze moderate de azot (N40-50) dac\ `i sunt satisf\cute cerin]ele fa]\ de fosfor [i potasiu. Recoltarea. iar pH-ul este acceptabil speciei (I. Lucr\rile de `ngrijire.a trifoiului ro[u.

realizându-se `n acest caz [i o recolt\ de ghizdei. ob]inându-se 25-35 t/ha mas\ verde sau 5-7 t/ha fân. Pentru furaj verde se recomand\ ca recoltarea s\ se fac\ `nainte de `nflorire. ~n anii favorabili se pot realiza 3-4 coase.6. Deoarece regenerarea ghizdeiului dup\ folosire se face mai mult pe seama fotosintezei frunzelor bazale [i mai pu]in pe cea a substan]elor de rezerv\ din colet [i r\d\cini. Ultima recoltare trebuie s\ se realizeze cel târziu la sfâr[itul lunii septembrie pentru a favoriza acumularea substan]elor de rezerv\ `n r\d\cini. Produc]ia. `ncepând cu anul II. Preg\tirea fânului se face ca la lucern\ [i trifoi. Tehnologia de cultivare a ghizdeiului pentru s\mân]\ . Recoltarea pentru fân se face `n intervalul `nceputul `nfloririi [i `nflorirea deplin\ a plantelor. se recomand\ ca recoltarea prin cosit s\ se fac\ `n toate cazurile la 7 cm de la sol. ghizdeiul `n primul an se recolteaz\ o singur\ dat\. 6. la `nflorirea deplin\. [tiind c\ ghizdeiul `[i `ntrerupe cre[terea ceva mai devreme. se poate folosi [i prin p\[unat. mai ales `n amestec cu graminee. când plantele sunt de 15-20 cm. Ghizdeiul. se pot realiza dou\ coase [i o otav\. ~n anii urm\tori de la ghizdei.mai devreme decât `n mod normal pentru a permite consolidarea ghizdeiului. când consumabilitatea este mai ridicat\. F\r\ plant\ protectoare.

cu o norm\ de 1416 kg/ha s\mân]\ sau `n rânduri distan]ate.5-2. `n rânduri obi[nuite. Cele mai bune premerg\toare `n cazul ghizdeiului pentru s\mân]\ sunt plantele furajere anuale. bine drenate [i curate de buruieni. f\r\ plant\ protectoare. Sem\natul se efectueaz\ prim\vara devreme. respectiv 5-6 kg/ha s\mân]\. Pentru producerea de s\mân]\ se folose[te coasa a doua. deoarece semin]ele de ghizdei sunt foarte mici.La ghizdei. cerealele p\ioase [i pr\[itoarele. cu 7-8 kg/ha. la 25 cm sau 50-60 cm `ntre rânduri. Lucr\rile solului sunt asem\n\toare cu cele recomandate la cultura trifoiului ro[u. `ncepând din anul doi de vegeta]ie. Se pot folosi pentru s\mân]\ fie loturi din culturile obi[nuite pentru furaj. acordându-se o aten]ie deosebit\ preg\tirii patului germinativ. care `ndeplinesc condi]iile pentru un lot semincer. Lucr\rile de `ngrijire sunt asem\n\toare cu cele indicate la cultura trifoiului. la adâncimea de 1. fie culturi special `nfiin]ate `n acest scop. producerea de s\mân]\ se organizeaz\ cu rezultate bune `n regiunile cu suficient\ umiditate din zonele de silvostep\ [i nemoral\. ~n anii urm\tori nu se mai administreaz\ `ngr\[\minte. ~n acest din urm\ caz se aleg terenuri plane. Se recomand\ aplicarea sub ar\tura de baz\ a 50-60 kg/ha P2O5. .5 cm.

Con]inutul `n cumarin\ poate ajunge `n aceast\ faz\ la 1. 7. datorit\ prezen]ei cumarinei.A.400 kg/ha. . Importan]\ Cultura sulfinei este cunoscut\ din a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. `ngr\[\mânt verde [i ca plant\ melifer\. când 60% din p\st\i au culoarea brun\. respectiv 80% din acestea.2-1.Melilotus officinalis Medik. [i Canada. Produc]iile de semin]e sunt de 200 .U. `n dou\ faze sau `ntr-o singur\ faz\. iar cultura se poate p\[una chiar din toamna anului I de vegeta]ie. Gradul de consumabilitate este mai sc\zut decât la lucern\ [i trifoi. Sulfina se cultiv\ pentru furaj. Furajul verde nu produce meteoriza]ii.Recoltarea se face diminea]a [i seara sau `n zilele noroase. unde este cunoscut\ sub denumirea de trifoi dulce sau trifoi uria[.4%. 7. când plantele au circa 30 cm [i un con]inut redus de cumarin\. situa]ie `n care se impune [i folosirea `n prealabil a desican]ilor (Reglone 3-5 l/ha).1. Sulfina alb\ . ~n ]ara noastr\ se cultiv\ pe suprafe]e restrânse. Suprafa]a cultivat\ cu aceast\ plant\ sa extins lent `n Europa (suprafe]e mai mari `n Rusia) [i `ntrun ritm mai rapid `n S.Melilotus albus Medik. care prezint\ valori mai mari la `nflorire. Sulfina galben\ . Condi]ionarea [i p\strarea semin]elor se face ca la trifoi.

8% gr\simi. profund\. 43 . 7. din]ate pe margini.250 kg/ha. b . Produc]ia de miere poate dep\[i 200 . dispuse `n raceme laxe axilare. ~nsu[iri morfologice Sulfina alb\ este o plant\ bienal\ cu r\d\cina pivotant\. ramificat\. 30. ovat\. f\r\ luciu. ca `ngr\[\mânt verde pe solurile nisipoase. Frunzele sunt trifoliate cu foliole lanceolate. 2. cu tulpina erect\ sau ascendent\. de obicei monosperm\. 26. Sulfina este apreciat\ [i ca o bun\ amelioratoare a solului.Fânul de sulfin\ con]ine `n medie 16. cu MMB = 2-2.2% extractive neazotate [i 8% cenu[\. nutante.2. Florile sunt albe.3% celuloz\ brut\. Fructul este o a b p \ s t a Fig.plant\.1 g. Semin]ele sunt ovale. cu suprafa]a reticulat- `ncre]it\. de 30-150 cm `n\l]ime. s\race `n materie organic\. precum [i ca plant\ melifer\. din substan]a uscat\.7% protein\ brut\.Sulfina alb\ a . de culoare galben `nchis.p\staie i e greu dehiscent\. .

numit\ varietatea annualis.~n cultur\ se g\se[te o varietate anual\. .

5. pondere mai mare având sulfina alb\. fertile din zona lucernei. 7. 7. Fa]\ de sol. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru furaj . fiind recomandat\ pentru zonele cu veri secetoase [i ierni aspre. Cele mai bune rezultate se ob]ine pe solurile profunde.Sulfina galben\ este asem\n\toare cu cea alb\. `ns\ `n cultur\ sunt r\spândite doar dou\ (Melilotus albus [i M. deoarece are un con]inut mai sc\zut `n cumarin\ [i este mai precoce cu 7-10 zile decât sulfina galben\. dar are flori galbene [i cuprinde mai multe forme anuale. Fazele critice pentru ap\ sunt de la sem\nat pân\ la `nr\d\cinarea plantelor. Sistematic\ [i soiuri ~n flora spontan\ din ]ara noastr\ se `ntâlnesc [ase specii ale genului Melilotus.3. Cerin]e fa]\ de clim\ [i sol Sulfina este o plant\ rezistent\ la secet\ [i ger. officinalis). ~n ]ara nostr\ se cultiv\ popula]ii locale. iar `n SUA [i Canada au fost create soiuri de sulfin\ alb\ cu con]inut redus de cumarin\.4. sulfina este pu]in preten]ioas\. 7. Nu sunt favorabile solurile acide. slab salinizate [i erodate. Se poate cultiva pe soluri nisipoase. cum sunt: Artic [i Alpha. reci [i cu exces de umiditate. D\ rezultate bune `n zonele cu 400-500 mm precipita]ii anuale.

Sem\natul se face toamna sau prim\vara devreme. iar prim\vara sub plant\ protectoare de toamn\. erodate se recomnd\ aplicarea unor doze moderate de fosfor [i potasiu. Sunt asem\n\toare cu cele de la lucern\. Pentru sem\nat se pot folosi semin]e.5-15 cm `ntre rânduri [i la 2-3 cm adâncime. Lucr\rile de `ngrijire. Sulfina nu este preten]ioas\ fa]\ de planta premerg\toare. Fertilizarea. `ncât nu mai sunt necesare lucr\ri pentru combaterea acestora. p\st\i sau amestec de semin]e cu p\st\i. S\mân]a [i sem\natul. Sulfina reac]ioneaz\ slab la aplicarea `ngr\[\mintelor.Rota]ia. folosind 15-20 kg/ha semin]e sau 20-25 kg/ha p\st\i. Lucr\rile solului. `ns\ pe solurile s\race. Toamna se cultiv\ f\r\ plant\ protectoare. Se seam\n\ la 12. Sulfina are un ritm rapid de cre[tere. De asemenea. Pe terenurile `n pant\ se va aplica sistemul de lucr\ri recomandat pentru asemenea situa]ii. singur\ sau `n amestec. se recomand\ gr\patul culturii prim\vara [i dup\ fiecare folosire. . Dup\ sulfin\ se recomand\ cultivarea unei plante pr\[itoare care permite combaterea prin pra[ile a plantelor r\s\rite din semin]ele scuturate. `n\bu[ind u[or buruienile. cultivându-se de obicei dup\ pr\[itoare [i cereale p\ioase. Dup\ sem\nat se efectueaz\ t\v\lugitul [i eventual un gr\pat cu grapa cu col]ii `n sus pentru a preveni formarea crustei.

6. porumb). Cositul se face la 12-15 cm de la sol pentru a favoriza regenerarea rapid\ a plantelor. iar `n timpul `nfloritului se transport\ stupi de albine `n apropierea lanului. Recoltarea semin]elor se efectueaz\ la coasa I din anul I [i II când 75% din p\st\i au ajuns la maturitate. Tehnologia de cultivare a sulfinei pentru s\mân]\ Semin]ele se ob]in din culturi obi[nuite pentru nutre] sau din culturi speciale. Cultura se `ntre]ine prin pra[ile `ntre rânduri. mai devreme decât celelalte leguminoase.Recoltarea. 7. cu melas\. la `mbobocire. când se seam\n\ la 50-70 cm `ntre rânduri. t\i]ei de sfecl\ etc. ~ntârzierea recolt\rii duce la cre[terea con]inutului plantelor `n cumarin\ [i celuloz\. Produc]ia de mas\ verde este de 25-35 t/ha. Sem\natul se face toamna sau prim\vara devreme.. `ncât `n anul doi se pot realiza 2-3 coase. Pentru `nsilozare se recolteaz\ la sfâr[itul `mbobocirii`nceputul `nfloririi [i se `nsilozeaz\ de obicei `n amestec cu o graminee pentru mas\ verde (secar\. P\[unatul culturilor de sulfin\ trebuie s\ `nceap\ când plantele au 25-30 cm `n\l]ime. atât pentru fân cât [i pentru mas\ verde. folosindu-se 7-8 kg/ha s\mân]\. când plantele au 5060 cm `n\l]ime. orz. f\r\ plant\ protectoare. depozitarea [i conservarea. Sulfina se recolteaz\. diminuându-se mult calitatea [i consumabilitatea furajului. având culoarea .

brun-cenu[ie. Produc]ia de s\mân]\ este de 800-1200 (1500) kg/ha. `n ambele cazuri numai diminea]a [i seara. . Lucrarea se face `n dou\ faze sau `ntr-o singur\ faz\. pentru a reduce pierderile prin scuturare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->