Sunteți pe pagina 1din 17

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE COMERT

ANALIZA SISTEMULUI LOGISTIC LA INTREPRINDEREA S.C. AVANGARD BAR S.R.L

Bucuresti, 20 0

Cu!ri"su# #ucr$rii% Capitolul 1. Introducere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag. 2 Capitolul 2. Identificarea activitatilor logistice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3 Capitolul 3. Clasificarea si evaluarea serviciilor logistice. . . . . . . . . . . . .pag. 4 Capitolul 4. Cai de rationalizare a sistemului logistic. . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 Anexe..........................................................................................................pag. 12

Capitolul 1. Introducere
Avangard Bar are ca obiect principal de activitate conform clasificarii codului CA ! "#3$ % Baruri si alte activitati de servire a bauturilor. &ocietatea a fost infiintata pe data de 12.$3.2$$'( si in prezent are peste 2$ de anga)ati. F&r'$ (uri)ic$* &ocietate cu raspundere limitata Se)iu#% &tr. +i,ail &pataru( nr( 12(sector 2( Bucuresti Nu'$r I"re*istr$re Re*istru# C&'ertu#ui% -4$. 4#2/ C&) U"ic I"re*istr$re% 234'/321 C$!it$# s&ci$# su+scris si ,$rs$t% 2$$ 01! Cei doi asociati ai acestei firme au infiintat anul trecut un bar si o agentie de bar. In cautarea unui concept unic si profitand de experienta lor de barmani( administratorii firmei au reusit sa construiasca doua branduri de renume in lumea barurilor si sa fie cei care dau tonul si stabilesc trendurile in materie de bauturi si coc2tailuri. 3rimul din ele este 4 Interbelic. 5,e coc2tail bar6( singurul loc din Bucuresti unde clientii se pot bucura de un adevarat spectacol facut de barmanii care au reusit sa adune aproape toate titlurile ce se pot castiga in competitiile nationale si internationale din domeniu. 3entru ca( in 0omania( nu exista o cultura a coc2tail%urilor( proprietarii s%au inspirat tocmai din +area Britanie( acolo unde radacinile acestei industrii sunt vec,i si cat se poate de interesante. 4Interbelic6 este barul unde se pot gasi cele mai bune coc2tailuri din Bucuresti si care a reusit in mai putin de un an sa educe si sa invete clientul sa bea( sa creeze bauturi noi( pe care celelalte baruri le%au preluat de)a si astfel sa isi indeplineasca obiectivul( acela de a creea si in 0omania o cultura de bar si coc2tail. Cel de%al doilea brand creat este 47imes. 5,e bar agenc86. Compania 7imes 9:i propune s; fie o surs; de concepte :i solu<ii logistice pentru evenimente( pornind de la ideea creativ; :i termin=nd cu furnizarea de baruri personalizate( de la s,o> p=n; la 9nc,irierea serviciilor de bartending. xperien<a 7imes vine 9n spri)inul celor care vor s; porneasc; o afacere 9n domeniul ?o0eCa( oferind servicii de consultan<; care includ de la asisten<; 9n 3

design de loca<ii( p=n; la concepte de meniu :i optimizarea resurselor investite. Concret( agentia 7imes ofera( pe langa barmani calificati si experti in mixologie( si adevarate spectacole( s,o>%uri de bartending flair( s,o>%uri cu sticle in flacari si artificii( decoratii( baruri mobile( pa,are( accesorii si ingrediente necesare prepararii coc2tailurilor( bauturi si fructe proaspete.

Capitolul 2. Identificarea activitatilor logistice


7ogistica cuprinde totalitatea activitatilor organizatorice( de gestiune si strategice care coexista in cadrul companiilor( fluxul de materiale @ si informatii adiacenteA de la originea lor( prin intermediul furnizorilor si pana la livrarea produselor finite catre clienti precum si serviciul de post B vanzare. 7ogistica are un rol din ce in ce mai important in activitatea firmelor( aflandu%se intr% o conexiune permanenta cu productia( vanzarea( mar2etingul si servirea clientilor( oferind un real avanta) competitiv. +ixul logistic include doua categorii de activitati* de baza si de sustinere. Activitatile de baza @ asigurarea standardelor de servicii pentru clienti( cumpararea( transportul( gestiunea stocurilor si prelucrarea comenzilorA sunt operatiuni c,eie care se desfasoara in aproape orice canal logistic. Activitatile de sustinere @depozitarea( manipularea produselor( ambalarea si activitatile legate de fluxurile informationale logisticeA au loc in functie de conditiile specifice ale firmelor si contribuie la realizarea misiunii logistice. In cadrul firmei Avangard Bar se pot identifica urmatoarele activitati logistice* aprovizionarea( transportul( depozitarea( manipularea si gestiunea stocurilor. Aprovizionarea 1biectivul aprovizion;rii 9l constituie asigurarea disponibilit;<ii asupra produselor 9n cantit;<ile necesare( la calitatea stabilit;( la termenele sau perioadele oportune :i la cele mai mici pre<uri. Aprovizionarea 9ndepline:te urm;toarele func<ii* % % % Identificarea :i cuantificarea nevoilor proprii :i a cererii clien<ilor Identificarea surselor de aprovizionare Contractarea :i lansarea comenzilor 4

3rimirea :i recep<ia m;rfurilor Aprovizionarea la firma Avangard Bar se realizeaza saptamanal( in urma unei

analize prealabile a stocurilor si urmarind fiecare etapa a receptiei marfurilor. Stocarea si gestiunea stocurilor &tocarea constituie o componenta indispensabila a circuitului economic. 3rin stoc se 9ntelege o cantitate de materie acumulata( disponibila pentru utilizari viitoare. &tocarea reprezinta procesul de constituire si mentinere a stocurilor( iar prin gestiunea stocurilor se 9ntelege un ansamblu de politici cu privire la stocuri si procese informational%decizionale pentru aplicarea acestora. In cazul firmei alese de noi( produsele ac,izitionate sunt stocate in depozitul propriu( iar gestiunea stocurilor are la baza modelul CIC1 @ Cirst In( Cirst 1utA.. Avand in vedere natura produselor comandate( manipularea este realizata de catre anga)atii firmei( care urmaresc ca produsele noi sa fie asezate in spatele celor de)a existente pe raft( pentru a fi consumate abia dupa ce produsele din stocul vec,i sunt epuizate complet. Transportul 5ransportul reprezinta o importanta componenta a misiunii logistice( si presupune derularea urmatoarelor activitati* % % % % alegerea celor mai adecvate modalitati de transport @ rutier( feroviar( aerian si navalAD evaluarea si selectia ofertantilor de servicii de transport( la care apeleaza firmaD stabilirea rutelor de transportD programarea transporturilor. Eatorita faptului ca societatea Avangard Bar organizeaza si numeroase evenimente( intalnim si activitatea de transport( si anume transportul marfurilor( instrumentelor( decorurilor( barurilor( etc catre locatiile unde urmeaza sa aiba loc evenimentele respective.

"

Capitolul 3. Clasificarea si evaluarea serviciilor logistice


xista mai multe criterii operationale in functie de care se poate realiza o activitate de clasificare a serviciilor logistice din cadrul unei firme. Acestea sunt* natura activitatii( importanta lor in realizarea activitatilor intreprinderii si partea prestatoare a serviciilor logistice. 7ogistica in cadrul firmei din punct de vedere al naturii activitatii cuprinde mai multe categorii de servicii( ele fiind in stransa legatura cu activitatile principale ale companiei. Astfel( putem identifica* - ser,icii #e*$te )e $cti,it$te$ )e $!r&,i.i&"$re Asigurarea cu resurse materiale( precum :i gestiunea eficient; a resurselor reprezint; una dintre cele mai importante condi<ion;ri ale eficien<ei oric;rei firme. Activitatea de aprovizionare are implicatii directe si indirecte asupra performantei intregii intreprinderi. 3e de o parte( implicatii economice( privind c,eluielile de lansare a comenzii si de ac,izitie( si pe de alta parte influenteaza serviciul oferit consumatorului final. Eaca aprovizionarea nu este realizata pe baza unei analize prealabile a cererii privind nevoile acesteia( atunci consumatorul final nu va fi satisfacut si va renunta la serviciile noastre. Astfel aprovizionarea la firma &.C AFA!GA0E &.A urmareste indeplinirea acestor conditii si ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de inalta calitate. 7a inceputul fiecarei saptamani se inventariaza stocurile. 3e baza stocurilor existente in depozit si in urma analizei comportamentului consumatorilor si al istoricului vanzarilor in perioada precedenta( se stabilesc cantitatile ce urmeaza a fi cumparate( pentru fiecare categorie de produse( dupa care se fac comenzile la furnizori. Curnizorii urmeaza sa aduca marfa la punctul de lucru( in ziua urmatoare( intre orele 12.$$% 1".$$. Are loc receptia marfurilor( verificarea documentelor de transport si a facturilor( verificarea produselor din punct de vedere calitativ si cantitativ( si semnarea documentelor de primire a marfurilor. 5otodata( se intocmeste nota de intrare%receptie si constatare a diferentelor in cazul in care acestea exista. Categoriile de produse pentru care se realizeaza aprovizionarea sunt* bauturi alcoolice( siropuri( mixuri pt coc2tailuri( fructe proaspete pt coc2tailuri( racoritoare( bere( cafea( ceai si consumabile. #

Alegerea furnizorilor are la baza o serie de criterii de selectie( precum* costul( timpul de livrare( distanta( pozitia pe piata( asigurarea transportului( calitatea produselor( flexibilitatea si desc,iderea catre negociere si oferirea unor discount%uri. - ser,icii ce ti" )e $cti,it$te$ )e st&c$re, activitatile logistice din aceasta categorie referindu%se la stocarea propriu%zisa si gestiunea stocurilor. St&c$re$ este o activitate foarte importanta care asigura continuitatea si eficienta activitatii comerciale. In cazul firmei noastre( constituirea stocurilor ne a)uta sa raspundem prompt cerintelor si nevoilor consumatorilor( astfel cererea satisfacuta va creste( prin faptul ca produsul este disponibil atunci cand clientul il vrea. 3rodusule ac,izitionate sunt stocate in depozitul propriu al firmei( care are o suprafata de aproximativ '$ mp. Ee asemenea( stocarea este una statica( folosindu%se stela) cu rafturi usoare( si se face pe verticala. In depozit produsele sunt verificate in permanenta din punct de vedere calitativ( luandu%se toate masurile pentru respectarea conditiilor de depozitare si remedierea prompta a oricaror probleme te,nice. Gestiu"e$ st&curi#&r are rolul de rezolva probleme de conducere( dimensionare( de optimizare a amplasarii stocurilor in teritoriu( cat si probleme de receptie( de depozitare si pastrare( de urmarire si control( de redistribuire si mod de utilizare. Gestiunea stocurilor raspunde la doua intrebari* cand sa se lanseze comanda si cat de mare sa fie aceasta. 7a firma &.C. AFA!GA0E &.A gestiunea stocurilor se bazeaza pe metoda CIC1 @Cirst In( Cirst 1utA. 5otodata( este tinuta evidenta termenelor de valabilitate( dar si a fluxului vanzarilor si al stocurilor( pentru ca atunci cand este atinsa limita minima a stocului sa se faca o noua comanda catre furnizori. 7a nivelul firmei noastre( gestiunea stocurilor reprezinta cea mai importanta activitate logistica si cea care ridica anumite probleme la nivel de conducere( datorita lipsei actuale a unui sistem eficient de gestiune. a asigura satisfacerea necesit;<ilor de urm;rire :i informare legate de fluxul fizic al bunurilor stocabile 9n cadrul unit;<ii. Ee asemenea( permite rezolvarea prompta a cerintelor clientilor( prin existenta in permanenta in depozit a unei cantitati certe de produse pentru fiecare categorie. Gestiunea stocurilor are un impact deosebit asupra costurilor de exploatare ale firmei( motiv pentru care deciziile privind momentul de lansare a comenzii( precum cantitatile care vor fi comandate din fiecare categorie de produse( sunt adoptate de catre conducere pe baza

unui studiu prealabil al consumului si al nevoilor viitoare ale clientilor generate de aparitia unei situatii contextuale extraordinare. Eecizia de reducere a costurilor de stocare reprezint; una dintre cele mai importante c;i de cre:tere a eficien<ei :i competitivit;<ii 9ntreprinderilor. Cirma &.C. AFA!GA0E &.A utilizeaza o astfel de metoda( aprovizionandu%se cu produse saptamanal. % ser,icii ce ti" )e $cti,it$ti#e )e tr$"s!&rt Activitatea logistica de transport este realizata de catre firma &.C. AFA!GA0E &.A in procesul de organizare de evenimente( activitate pe care o desfasoara in parelel cu activitatea de bar. 5ransportul are un rol primordial in aceasta activitate( deoarece organizarea de evenimente presupunea sc,imbarea in permanent a locatiei( si implicit asigurarea tuturor marfurilor( instrumentelor( decorurilor( barurilor de fiecare data cand este nevoie. Activitatea de transport se declanseaza odata cu confirmarea organizarii evenimentului sau pe baza agendei de evenimente( cu o anumita perioada inaintea desfasurarii acestuia( in functie de eveniment. Cirma noastra organizeaza evenimente atat in Bucuresti( cat si in tara( in medie de 4 ori pe luna. Costul transportului este recuperat direct prin pretul organizarii evenimentului. 3entru desfasurarea activitatii logistice de transport( firma &.C. AFA!GA0E &.A are in proprietate doua autoutilitare( folosite pentru a transporta marfurile si materialele necesare evenimentului. Ee asemenea( pe langa elementele materiale( firma pune la dispozitia agentilor economici si personalul propriu(si tot 2no>%,o> Bul evenimente. Dupa importanta lor in realizarea activitatilor intreprinderii( serviciile logistice se pot imparti in doua categorii* 1. 2. Ser,icii )e '$re i'!&rt$"t$( fara de care activitatile nu s%ar putea desfasura @aprovizionarea( stocarea si gestiunea stocurilor si transportulAD Ser,icii cu & i'!&rt$"t$ '$i 'ic$ ( care nu sunt obligatorii pentru desfasurarea activitatilor logistice @comunicarea cu furnizori in scopul obtinerii de informatii etcA. privind organizarea de

'

Dupa criteriul prestarii serviciilor logistice( acestea se clasifica in doua categorii* ser,icii i"ter"e @realizate de catre anga)ati in cadrul firmeiA si ser,icii e/ter"$#i.$te. Hn pas important in analiza situatiei unei firme il reprezinta stabilirea calitatilor acelei firme( a defectelor( oportunitatilor de piata si amenintarilor( iar acestea se pot identifica doar cu a)utorul unei analize &I15 @considerata cea mai importanta te,nica manageriala utilizata pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderiA. 3rocesul este relativ simplu si ofera o intelegere mai profunda a problemelor potentiale si critice care pot afecta o afacere. Ein acest considerent am realizat si noi o analiza &I15 pe cazul firmei alese si o prezentam in cele ce urmeaza.

Analiza SWOT
Puncte tari: % % % % furnizori stabili si preturi de ac,izitie ce permit o mar)a comerciala avanta)oasaD privilegiul de a lucra cu cei mai mari furnizori de pe piata( ceea ce asigura independenta si un flux continuu de marfa( fara perioade de penurieD dezvoltarea unor relatii solide( stabile( de lunga durata cu furnizoriiD aprovizionarea( care( realizandu%se saptamanal( duce la o reducere a costurilor de stocare( precum si la imposibilitatea aparitiei sitatiei de neonorare a comenzii unui clientD % contracte comerciale avanta)oase. Puncte slabe: % % % % % nu exista un soft de gestiune care sa integreze atat activitatea de aprovizionare( cat si cea de vanzareD spatiul de depozitare este relativ mic( devenind neincapator pentru marfaD spatiul destinat clientilor este de asemenea mic( ceea ce ofera pe de o parte o atmosfera intima( dar devenind neincapator pentru clienti( mai ales in >ee2end barul nu are parcare proprie( iar in zona locurile de parcare pot constitui uneori o problemaD autoutilitarele sunt uzate si presupun anumite c,eltuieli inutile.

Oportunitati: % pretentiile crescute ale publicului target @ 2"%4$ aniA( care apreciaza serviciile de calitate si distractia intr%un mod civilizat( dorindu%si sa fie in pas cu tendintele internationale si la nivelul entertainmentuluiD % acces la investitii si promovare din partea International Bar Academ8( in calitate de membru al acestei organizatii. Amenintari: % % nivelul in scadere al puterii de cumparare al consumatorilor si actuala criza economicaD migratia fortei de munca inalt calificate. Conform analizei &I15( sistemul logistic al firmei &.C. AFA!GA0E &.A. se confrunta cu probleme privind metoda de gestiune a stocurilor( privind spatiul de desfasurare a activitatii propriu%zise si de creare a tuturor conditiilor necesare clientilor( pentru a se simti confortabil( precum si cea a unor costuri insemnate de intretinere a celor doua autoutilitare.

Capitolul 4. Cai de rationalizare a sistemului logistic


Eatorita faptului ca aceasta firma a cunoscut o evolutie vertiginoasa( intr%un timp relativ scurt( am putut observa ca o data cu marirea afacerii si a numarului de clienti( exista o oarecare greutate in mentinerea sub control a afacerii( pierdandu%se mult timp pentru luarea deciziilor legate de pregatirea comenzilor( aprovizionare( stocarea marfurilor( transport(etc. In acest capitol( vom propune mai multe solu<ii privitoare 9n primul r=nd la un control mai strict $# $!r&,i.i&"$rii, $# st&curi#&r )e '$r0uri , $# )e!&.it$rii si $# *estiu"ii $cest&r$. &tim cu totii ca pentru initiatorul unei astfel de afaceri( poate unul dintre cele mai mari riscuri este cel legat de controlul si securitatea stocurilor de materii prime si produse in care acesta investeste o suma considerabila de bani. Eeci( una din cele mai astringente nevoi

1$

ale celui care conduce un bar( club sau cafenea este $cee$ )e $ c&"tr&#$ e,&#uti$ si 0#u/u# st&curi#&r. As$)$r, & !ri'1 !r&+#e'1 $r 0i $cee$ $ c&"tr&#u#ui $su!r$ st&curi#&r 2i *estiu"ii. Ast0e#, & !ri'$ !r&!u"ere )e r$ti&"$#i.$re $ siste'u#ui #&*istic, i" ,e)ere$ e0icie"ti.$rii $cestui$ este i'!#e'e"t$re$ u"ui siste' i"0&r'$tic )e *estiu"e c$re s1 !er'it1 c&"tr&#u# st&curi#&r #$ ce# '$i 3"$#t 2i !er0&r'$"t "i,e#. 3entru a eviden<ia adev;rata valoare a unei noi te,nologii( managerul trebuie s; ia 9n considerare numerosi factori* servicii inovatoare( 9mbun;t;<irea calit;<ii( reducerea timpului de livrare( cre:terea productivit;<ii( eficientizarea stocurilor :i reducerea pierderilor( c,iar :i protec<ia mediului 9ncon)ur;tor. Concret( te,nologia pe care dorim sa o propunem spre a fi utilizata in cazul firmei analizate in acest proiect( este un sistem complet de control al gestiunii( analiza( raportare si planificare. 3rogramul despre care vorbim se nume:te eJpres&oft +aster% softul de gestiune% care func<ioneaz; 9mpreun; cu sistemul de marca) % eJpres&oft Iireless C,ec2. In urma analizelor si comparatiilor( dar si conform studiilor existente pe piata( acest sistem de gestiune este cel mai performant de pe piata( la ora actuala. +odul de functionare este foarte bine gandit si pus la punct* &istemul mobil de marca) % Iireless C,ec2 a fost creat pentru un plus de mobilitate 9n bar. Iireless C,ec2 permite c,elnerilor s; 9nlocuiasc; creionul :i carne<elul de note cu dispozitive poc2et 3C( conectate >ireless. Kn acest mod( comenzile pot fi transmise c;tre sec<ii @bar . buc;t;rieA( c,iar de la masa clientului( ceea ce reduce considerabil timpul de servire( elimin; erorile de comunicare :i nu 9n ultimul r=nd( duce la cre:terea v=nz;rilor. &istemul Iireless C,ec2 reduce practic( cu "$L timpul de preluare a comenzii( permi<=nd astfel barmanului s; se ocupe mai mult de client( sau de mai mul<i clien<i odat;.. 3entru a instala un sistem de marca) mobil este necesar; o singur; sta<ie fix; de marca) % eJpres&oft C,ec2( un dispozitiv Access 3oint( poc2et 3C%uri ce pot fi folosite din orice col< al loca<iei :i c=teva ore de instruire pentru personal. Coarte u:or de folosit at=t de c;tre anga)a<i c=t :i de c;tre manageri( eJpres&oft C,ec2 necesit; cuno:tin<e minime de utilizare a calculatorului. Kncep=nd de la introducerea meniului :i p=n; la drepturile de acces acordate personalului( sistemul se configureaz; exact a:a cum ne dorim noi. Kn ceea ce prive:te( cealalt; component; a sistemului de gestiune( reducerea c,eltuielilor :i a pierderilor prin urm;rirea :i controlul 9n timp real al stocurilor de materii

11

prime :i de produse finite( a pre<urilor de v=nzare :i adaosurilor practicate precum :i u:urin<a 9n utilizare sunt principalele caracteristici ale sistemului de gestiune. eJpres&oft +aster este un sistem conceput pentru un control exact al stocurilor( pentru o mai bun; planificare( gestionare :i administrare a resurselor( pentru garan<ia unui profit sigur.Cu sistemul de gestiune eJpres&oft +aster vom avea control asupra produsului de la intrarea 9n unitate B recep<ia facturilor( la transferurile 9ntre gestiuni cantitativ%valorice sau valorice( p=n; la realizarea produc<iei :i v=nzarea produselor. eJpres&oft +aster calculeaz; automat costurile 9n func<ie de pre<urile de ac,izi<ie. Cu alte cuvinte( ne arat; care sunt produsele nerentabile( ce trebuie :i ce nu trebuie s; r;m=n; 9n meniu. Pri"tre 0$ci#it14i#e !r&*r$'u#ui se "u'1r1%

C$#cu#u# $ut&'$t $# c&sturi#&r 3" 0u"c4ie )e !re4u# )e $c5i.i4ie, i'!#icit 0#e/i+i#it$te 3" sc5i'+$re$ 'e"iu#ui C$#cu#u# c&'e".i#&r &!ti'e c1tre 0ur"i.&ri &tocuri 9n timp real :i avertizare asupra stocurilor critice Inventarierea cantitativ%valoric; 9n orice moment &itua<ii 9n timp real Generarea de rapoarte si grafice !e !eri&$)$ )&rit$, re0erit&$re #$ i"tr$ri, iesiri, ,$".$ri !e !r&)use s$u c$te*&rii )e !r&)use, !e i"ter,$#e &r$re, !e c$te*&rii )e c#ie"ti, c&"su'uri, !ier)eri, 0#u/uri#e st&curi#&r, "u'$ru# )e r&t$tii $ st&curi#&r, !returi#e 'e)ii u"it$re $#e '$r0uri#&r, c&sturi#e )e !r&)uctie, re"t$+i#it$te, etc.

Intocmirea balantei de gestiune pentru perioada selectata. 1 alta masura propusa in vederea rationalizarii sistemului logistic la intreprinderea

analizata ar fi implementarea unor fise de depozit in care sa se noteze pentru fiecare produs sau tip de produse data intrarii in depozit( conditiile de pastrare si termenul de valabilitate. Aceste fise propunem a fi utilizate in vederea efectuarii unor controale zilnice pentru asigurarea conditiilor de pastrare a marfurilor in depozit * temperatura( ventilatia( etc. In plus( am propune ca in cazul acestei firme sa se ac,izitioneze mai multe rafturi( pentru a se permite asezarea marfurilor pe categorii( astfel fiind mai usor sa se identifice produsele de care este nevoie, si, )e $se'e"e$, !e"tru & '$i +u"$ &r*$"i.$re si uti#i.$re $ s!$tiu#ui, s$ se tre$c$ #$ st&c$re$ !e &ri.&"t$#$ $ !r&)use#&r.

12

In ceea ce priveste transporturile ( propunem externalizarea acestor servicii( intrucat acestea sunt declansate numai in cazul evenimentelor la care firma participa( asigurand logistica necesara. !eavand deci un caracter permanent @ evenimentele au loc de obicei in >ee2end( si deci nu sunt c,iar zilniceA( costurile legate de asigurarea in permanenta a cel putin unui sofer si a unei masini sunt mai mari si nu se )ustifica. In plus( prin apelarea la serviciile unei firme de transport( se pot asigura servicii de calitate( promptitudine( si costurile firmei s%ar reduce la minim practic( din moment ce serviciile vor fi contactate doar in conditiile in care exista nevoie de ele. Consideram deosebit de importante punctele atinse mai sus( precum si adoptarea unor masuri concrete de catre conducerea firmei( cu scopul de a furniza in continuare servicii si produse de calitate superioara. Ee asemenea( nu este mai putin adevarat faptul ca pentru a%si mentine pozitia pe piata( orice firma are nevoie de imbunatatiri continue( aduse pe baza unor planuri de imbunatatire a proceselor desfasurate( ce ar trebui privite prin prisma unui orizont larg de timp.

13

i!liografie
1. 7ect. Hniv. Er. Cristi Fasiliu % &uport de curs M7ogistica :i distribu<ia m;rfurilor6( 2$$/ 2. Eocumente interne privind desfasurarea activitatilor in cadrul firmei &.C. Avangard Bar &.0.7.

14

A"#$# Sistemul logistic al societatii SC Avangard ar S%&

1"

3roducatori
Importatori

Eistribuitori

Alma 5im Eistribution &rl

5ribeca Eistributie

+aru 7iNueurs &rl

7orena Eistribution

BA5 5rading

3c Bussines Concept

Coca Cola ?BC 0omania

+BA Concept

&C AFA!GA0E BA0 &07

Consumatori finali B clienti ai barului Interbelic

Consumatori finali B clienti ai agentiei de bar 7imes

Bro>n Corman 7td

1range 0omania

Fodafone 0omania

3orsc,e 0omania

Best Bussines 5ravel

BA5 0omania

C?+

Colgate%3almolive

Cosmopolitan

Eanone

+enOs ?ealt,

Agrana

Ambasada Americana

General +otors

1#

Organigrama
Eirector General

Eepartamenul 5e,nic

Eepartamentul Administrativ

Eepartamentul de 7ogistica

Eepartamentul de +ar2eting

Eepartamentul Cinanciar Contabil

Eepartamentul de 0esurse Hmane

3lanificare operatiuni

Aprovizionare

Eepozit

5ransport

1/