Sunteți pe pagina 1din 16

- Proiect la disciplina Sisteme de transport

Transportor cu Band

Profesor Coordonator: Dutu Mihaela Student: Duican Emilia Andreea Grupa: 734

Tema de proiect la disciplina Sisteme de Transport

1. itlul temei ransportor cu !anda ". Cerinte initiale pentru proiect ".1 Capacitatea de lucru: ".# $%&s "." Materialul de lucru: porum! ".3 'un%imea : ".# m ".4 (n%hiul de inclinare: 1#) 3. Memoriul de calcul 3.1 Studiul solutiilor constructi*e similare 3." Pre+entarea si ,ustificarea solutiilor adoptate 3.3 Calculul principalilor parametrii constructi*ifunctionali si ener%etici 3.4 Calculul de dimensionare 4. Materialul %raphic 4.1 Ansam!lul %eneral 4." Desene de e.ecutie pentru doua repere

Cuprins:
1/ Studiul solutiilor constructi*e similare a. Consideratii %enerale !. Solutii constructi*e de transportoare cu !anda c. Constructia principalelor parti componente ale transportorului cu !anda "/ Pre+entarea si ,ustificarea solutiei adoptate pentru transportorul cu !anda 3/ Calculul parametrilor principali- constructi*e- functionali si ener%etici 4/ Calcule de dimensionare.Ansam!lul %eneral

1.Studiul solutiilor constructive similare


1.1 Consideratii generale ransportoarele cu !anda repre+inta tipul cel mai raspandit de transportor continuu- putand fi utili+at atat ca instalatie stationara cat si ca trasportor mo!il. 'un%imea unui transportor cu !anda este limitata de re+istenta !en+ii in ceea ce pri*este preluarea fortei de tractiune 0!en+ile cu insertie din !um!ac au lun%imi de pana la 311 m- in timp ce !en+ile metalice pot a,un%e pana la #11 m/. 2ite+ele de transport sunt *ariate in functie de natura sarcinii fiind cuprinse intre 1-4 3 4 m&s 0*ite+ele mici sunt pentru sarcini indi*iduale si cele mari pentru materiale in *rac cu %ranulatie mi,locie- asa cum ar fi cerealele/. ransportoarele cu !anda se folosesc la transportul produselor su! forma *arsata si a sarcinilor indi*iduale in plan ori+ontal sau su! un un%hi de pana la "11 fata de planul ori+ontal. Principalele parti componente ale unui transportor cu !anda sunt : or%anul de tractiune este !anda04/ infasurata pe tam!urul 0#/- tam!urul de intoarcere 01/- tam!urul de antrenare 07/ si tam!urul de intindere 04/. Materialul transportat este impiedicat sa cada lateral de ,%hia!ul 03/ fi.at pe cadrul transportorului. Actionarea transportorului se face de la motorul electric 011/ prin intermediul *ariatorului de turatie 011/ si a reducatorului planetar 01"/. Sustinerea !en+ii se face cu a,utorul unor role de sustinere. (nele transportoare mai sunt pre*a+ute cu dispo+iti*e de curatire a !en+ii dispuse pe ramura inferioara a acestora.

Clasificarea transportoarelor cu !anda se poate face dupa mai multe criterii: a/ dupa destinatie 5 cu destinatie %enerala 5 cu destinatie speciala !/ dupa tipul !en+ii 5 plane 5 su! forma de ,%hea! c/ dupa materialul din care se confectionea+a !anda 5 cauciuc cu insertii te.tile 5 material te.tile 5 otel d/dupa modul de descarcare 5 cu descarcare la capat 5 cu descarcare pe parcurs ransportoarele cu !anda au constructie simpla- %reutate micasi%uranta in functionare si consum de ener%ie redus. Principalele de+a*anta,e ale transportoarelor cu !anda sunt urmatoarele: un%hi de inclinare mic- durata de functionare si *ite+a de deplasare a !en+ii relati*e redus- produc praf in timpul functionarii 0in ca+ul transportului produselor pul*erulente/. ransportoarele cu !anda se folosesc la di*erse masini si instalatii +ootehnice: tocatori- com!ine de silo+- !ucatarii fura,ere- fa!rici de nutreturi com!inate- instalatii de distri!uire a hrane- etc.

1." Solutii constructi*e

a/ Modelul Alpine Caracteristici: 5 latimea ma.ima a !en+ii 611 mm 5 !anda este confectionata dintr5un material antiderapant 5 incarcarea ma.ima reparti+ata uniform este de 711 $% 5 incarcarea ma.ima unitara 111 $% 5 *ite+a !en+ii 3m&s 5 posi!ilitate de re%lare a un%hiului de descarcare

Model

A11 A1151 A115"

a!el de dimensiuni 'un%imea A 9 C ma.ima 7mm8 7mm8 7mm8 7mm8 11111 761 3411 33#1 11111 761 3411 33#1 11111 761 3411 33#1

D 7mm8 6711 ;&A 6711

E 7mm8 ;&A 3431 3431

: 7mm8 3"31 3"31 3"31

!/ Modelul Annapurna Caracteristici: 5 latimea ma.ima a !en+ii 611 mm 5 !anda este confectionata dintr5un material antiderapant 5 incarcarea ma.ima reparti+ata uniform este de 711 $% 5 incarcarea unitara admisa 111 $% 5 *ite+a !en+ii 3m&s

Model

A;6 A;11

'un%imea ma.ima 7mm8 6111 <#11

A 7mm8 761 761

a!el de dimensiuni 9 C 7mm8 7mm8 31#1 31#1 61<1 7111

D 7mm8 3<61 #131

E 7mm8 137" 137"

1.3 Constructia principalelor parti componente ale transportorului cu !anda

a/ 9anda este or%anul fle.i!il de tractiune si in acelasi timp or%anul purtator al materialului ce urmea+a a fi transportat. Ea se confectionea+a din cauciuc cu insertii din fire chimice 0pol=ester in ur+eala si poliamida in !atatura/-sim!oli+ate conform S AS 4<4357#> PES&PA 1"#> PES&PA 161> PES&PA 411 in care 1"#- 161- "#1 si 411 repre+inta re+istenta la rupere in ;&mm pe o insertie in !anda finite conform S AS "177&154#. ?nsertiile ta.tele au %rsimea de 1-"53 mm- iar stratul de cauciuc dintre ele este de 1-"51-3 mm. ?nsertiile cu %rosime mare au ur+eala formata din cord te.tile cu rasucire du!la. @andurile de cord te.tile sunt le%ate intre ele prin fire trans*ersale 0!atatura/ commune. 9en+ile cu ca!luri din otel au de o!icei pe am!ele parti 15" insertii care au rolul de a prelua lo*iturile din partea !ucatilor de material-de a asi%ura re+istenta trans*ersala a !en+ii si de a prote,a cauciucul impotri*a taierii din material-de a asi%ura re+istenta trans*ersala a !en+ii si de a prote,a cauciucul impotri*a taierii de catre ca!luri la trecerea peste tam!ure. ?nsertiile din material te.tile pot fi formate dintr5o sin%ura !ucata infasurata in spirala sau reduse treptat in +ona centrala pentru a mari elasticitatea !en+ii. ;umarul de insertii si %rosimea in*elisului de cauciuc pentru !en+ile de transport cu insertii te.tile sunt indicate in S AS "177&154#. 'atimile nominale ale !en+ilor cu insertii te.tile sunt: 411- #11- 6#11111-1"11- 1411- 1611- 1411 si "111 mm 0S AS11674546/. Pentru a reali+e o !anda fara sfarsit pe o anumita lun%ime- capetele !en+ii tre!uiesc inadite. Acesta operatie se poate face pe cale mecanica sau prin *ulcani+are. ?nadirea mecanica tre!uie sa asi%ure fle.i!ilitatea !en+ii atat in sens londitudinal cat si trans*ersal. Se foloseste le%atura prin eclise sau !alamale fi.ate de !en+i prin nituri sau suru!uri. 'a acest mod de inadire a !en+ii %aurile pentru nituri constituie concentratori de tensiune si micsorea+a re+istenta la tractiune a !en+ii. Acest de+a*anta, este inlaturat la !en+ile im!inate prin *ulcani+are.?m!inarea prin *ulcani+are poate fi la cald sau la rece. 9anda tre!uie sa fie: 5 sa fie re+istenta la tractiune si elastica 5 sa fie putin hi%roscopica 5 sa re+iste la actiunea a!ra+i*a a materialelor transportate 5 sa se alun%easca relati* putin in timpul functionarii 5 sa se poata inadii usor in ca+ul ruperii

1 " 3 4 # 6

3 3 3 3 3 3

cauciuc insertii de protectoare insertii din material te.til cord ca!lu de poliamida ca!lu de otel

!/ am!ure 3 antrenarea !en+ilor se face in %eneral cu a,utorul unui tam!ur-mai rar cu doua tam!ure de antrenare. Pentru marirea aderentei dintre tam!ur si !anda- suprafata tam!urului se acopera cu un strat de cauciuc de 1#5"1 mm %rosime fi.at cu suru!uri cu cap inecat- in fi%. 3 s5a construit un tam!ur du!lu conic pentru a asi%ura centrareaa !en+ii. am!urele de antrenare se pot e.ecuta in doua *ariante constructi*e:

normala si intarita. 2arianta intarita are %rosimea mantalei si diametrul ar!orelui mai mare decat la *arianta normala si se foloseste pentru sarcini si momente mai mari decat pentru tam!urele normale.Principalele diametere ale tam!ure de intoarcere a !en+ii de transport- tam!ur de de*iere- in scopul maririi un%hiului de infasurare a !en+ii pe tam!urul de antrenare sau a tam!ure de intindere. Aceste tam!ure se rotesc li!er pe a. si nu sunt pre*a+ute cu strat ade+i*. ?n fi%. " este pre*a+uta constructia unui tam!ur de intindere.

am!ur de intindere

c/ Sistemul de sustinere a !en+ii este reali+at cu a,utorul ta!lierelorrolelor sau com!inatii de ta!liere si role.

1 " 3 4

3 cadru 3 ta!liere 3 !anda 5 role

Sustinerea !en+ii pe ta!liere 0confectionate din ta!la sau lemn/ se floseste in ca+ul transportoarelor de lun%ime foarte mica putin incarcata- este o constructie simpla- cu de+a*anta,ul unui consum de ener%ie ridicat si u+ura rapida a !en+ii. @olele repre+inta o solutie mai complicata si din punct de *edere constructi*- dar mai a*anta,oase din punct de *edere ener%etic.

@olele cu suprafata lisa A'B se pot utili+a oriunde pe traseul de transport. @olele cu !en+i de cauciuc A9B se utili+ea+a in +ona de incarcare a !en+ii cu material in ca+ul alimentarii cu material cu %ranulatie mare care cad de la o inaltime. @olele cu discuri ADB se folosesc pe ramura de intoarcere in ca+ul transportului unor materiale aderente la !anda- cu rol de a curati !anda. d/ Sistemul de intindere a !en+ii are rolul de a prelua deformatii permanente ale !en+ii si a creea forta normala a !en+ii pe tam!urul de antrenare. Cursa sistemului de intindere este de apro.imati*3C din lun%imea trasportorului pentru cu lun%ime mica 031 541 m/ si #C din lun%imea trasportorului pentru cele mari. e/ Sistemul de incarcare are rolul de a incarca !anda cu un strat uniform de material. Constructia depinde de material incarcat pe !anda. Pentru incarcarea !en+ii cu material cu %ranulatie mica si care cur%e usor-schema este repre+entata mai ,os.

Cursa sistemului de intindere este de apro.imati*3C din lun%imea trasportorului pentru cu lun%ime mica 031 541 m/ si #C din lun%imea trasportorului pentru cele mari. e/ Sistemul de incarcare are rolul de a incarca !anda cu un strat uniform de material. Constructia depinde de material incarcat pe !anda.Pentru incarcarea !en+ii cu material cu %ranulatie mica si care cur%e usor-schema este repre+entata mai ,os.

1 3 cos de alimentare " 5 clapeta pentru re%larea de!itului 3 3 placi de %idare a materialului f/ Sistemul de descarcare pe traseul trasportorului se reali+ea+a cu a,utorul caruciorului de descarcare compus dintr5un cadru care poate rula pe roti de5a lun%ul trasportorului pre*a+ut cu doua tam!ure si ,%hea! de descarcare. Dimensiunile caruciorului tre!uie astfel alese incat inclinarea ma.ima a !en+ii Dma.EF 0un%hiul de talu+ natural/ pentru ca materialul sa nu alunece in ,os pe acesta. Scuturile simple sau du!le sunt plasate deasupra !en+ii astfel ca materialul a,uns in dreptul peretelui inclinat- aluneca pe acesta si este descarcat lateral. Sistemele cu scuturi inclinate pre+inta de+a*anta,ul ca produce u+ura !en+ii datorita frecarii acestora cu materialul transportat.

". Pre+entarea si ,ustificarea solutiei constructi*e

ransportorul cu !anda cu or%an fle.i!il de tractiune care reali+ea+a transportul sarcinii pe directie apropiata de ori+ontala sau ori+ontala. ?n ca+ul de fata trasportorul transporta sarciniile pe directie ori+ontalaa*and un%hiul de inclinare D G 1#).

1 " 3 4 # 7 4 <

3 3 3 3 3 3 3 3

!anda trasnportoare tam!urul de antrenare tam!ur de intindere role cu suprafata lisa role cu discuri sistem de intindere sistemul de incarcare sistemul de descarcare

Date: 5 5 5 5 capacitate de lucru: ".# $%&s materialul transportat: porum! lun%imea: ".# m un%hiul de inclinare: 1#)

?n ca+ul trasportorului de fata - or%anul fle.i!il de tractiune este !anda doarece pre+inta a*anta,e mai !une in ca+ul materialului transportat de fata. Are o functionare silentioasa si o *ite+a mare de pana la 4 m&s. 9anda se foloseste numai pentru materiale cu %ranulatie mica- uscate si care nu au componenti ce se lipesc de !anda. 9anda este confectionata din cauciuc cu insertii te.tile a*and %rosimea de " mm- iar stratul de cauciuc dintre ele este de 1."# mm. ?nsertiile sunt de forma unei tesaturi. ;umarul de insertii si %rosimea in*elisului de cauciuc pentru !en+ile de transport cu insertii te.tile sunt indicate in S AS "177& 154#. 2arianta cosntructi*a a tam!urului de antrenare este cea normala. Suprafata tam!urului este acoperita- prin *ulcani+are cu un strat de cauciuc- de 1# 3 "1 mm in scopul maririi coeficientului de frecare. am!urul li!er este de tipul tam!ur de intindere montat la unul din capetele trasportorului cu rol de a intinde !anda.