Sunteți pe pagina 1din 6

DREPT INTERNAIONAL PRIVAT Curs pentru nvmnt la distan PARTEA GENERAL

Aparatul tehnico-aplicativ a fost prelucrat de: Asist.univ. Drd. Ni Maria Carolina

BUCURETI - 2012

TEMA VI CONFLICTUL N SPAIU AL NORMELOR CONFLICTUALE. RETRIMITEREA

1. Aspecte generale 2. Retrimiterea 2.1 Noiune 2.2 Condiii 2. !ormele retrimiterii 2." Retrimiterea de gradul ## . $ntre%ri i e&erciii ". Re'olvai urmtoarele teste gril (. )i%liografie

OBIECTIVE: - nelege e! "#n"e$%&l&' (e "#n)l'"% *n +$!'& ! n# ,el# "#n)l'"%&!le - C&n#!%e e! ' *nelege e! n#'&n'' (e e% ','%e e ' ! ,e"!n'+,el# +!le- An!l'.! %'$& 'l# (e e% ','%e e- I(en%')'"! e! )# ,el# (e e% ','%e e !(,'+e (e ( e$%&l 'n%e n! '#n!l #,/n 1. Gene !l'%01' $ '2'n( "#n)l'"%&l *n +$!1'& !l n# ,el# "#n)l'"%&!le
*or%im de un conflict +n spaiu al normelor conflictuale atunci c,nd sistemele de drept +n pre'en coe&ist i au puncte de legtur diferite. Conflictul +n spaiu al normelor conflictuale poate fi: "#n)l'"% $#.'%'2 "#n)l'"% neg!%'2 C#n)l'"% $#.'%'2 apare atunci c,nd fiecare din norma conflictual trimite la propriul sistem de drept.
E3e,$l&: atunci c,nd se pune pro%lema strii civile a unui cet ean rom,n cu domiciliul +n Anglia. Dac pro%lema apare +n faa instanelor engle'e- aceastea vor aplica norma conflictuale engle'- lex domicilii care trimite la dreptul engle'. dac pro%lema se pune +n fa a instan elor rom,ne- aceasta- conform normei conflictuale lex patriae /art.2.(02 Cod Civil1- vor aplica dreptul rom,n- dac prin dispo'i2ii speciale nu se prevede altfel.

C#n)l'"%&l neg!%'2 4 apare atunci c,nd normele conflictuale din sistemele de drept +n pre'en nu declar nici una ca fiind aplica%il propriul su sistem de drept- ci fie retrimit la sistemul de drept al celuilalt stat- fie retrimiterea se face la dreptul unui stat tert.

2. Re% ','%e e!
2.1 N#'&ne: situaia juridic aprut n cazul n care norma conflictual a forului trimite la un sistem de drept strin, n ntregul su (deci inclusiv la normele sale conflictuale), iar acesta din urm, prin norma sa conflictual n materie, nu primete trimiterea, ci fie trimite napoi la dreptul statului forului, fie trimite mai departe, la dreptul unui stat ter. 2.2 C#n(''' s existe un conflict negativ. norma conflictual a forului s admit retrimiterea /+n sensul de a trimite la +ntregul sistem de drept strin- deci inclusiv la normele sale conflictuale1. Daca norma conflictual a forului trimite direct la normele materiale ale sistemului de drept strin- este e&clus retrimiterea- +n acest ca' urm,nd a se aplica aceste norme.

S$e! F# g# Un cetean avarez pe numele su !orgo, copil din afara cstoriei, se mut la varsta de " ani !rana unde, dei a trit tot restul vie ii sale, nu a ndeplinit formalit ile legale prevzute de legea francez pentru a fi considerat ca avnd domiciliul n !ran a. Cnd a murit, la vrsta de #$ de ani, a lsat o important motenire mo iliar, pentru care nu a facut testament. Conform legii franceze, devoluiunea succesiunii mo iliare a intestat cade su inciden a legii rii ultimului domiciliu al defunctului (legea avarez)% aceasta lege prevedea un drept de motenire n favoarea rudelor colaterale dup mam, ns tot legea avarez n normele sale conflictuale, prevedea c succesiunea mo iliara este supus legii domiciliului de fapt al defunctului (legea francez). &egea avarez, la care trimitea legea forului, fcea deci la randul ei trimitere la legea francez. 'nstana francez a admis retrimiterea dispus de norma conflictual avarez i a aplicat legea succesoral francez, potrivit creia rudele colaterale dup mam nu aveau nici un drept la motenire, condiie n care succesiunea fiind vacant, a fost culeas de statul francez, pe teritoriul cruia se aflau unurile mo ile respective.

2.5. F# ,ele e% ','%e '' 3&ist dou forme ale retrimiterii: e% ','%e e (e g !(&l I /retrimitere simpl1 4 c,nd norma conflictual strin retrimite la sistemul de drept al forului. e% ','%e e (e g !(&l II /retrimitere comple&1 4 c,nd norma conflictual strin trimite la sistemul de drept al unui stat ter. Reg&l!: n dreptul internaional privat romn se admite retrimiterea de gradul '
! %.2.667 !l'n.2 din Codul Civil: 5 dac legea strin retrimite la dreptul romn (...) se aplic se aplic legea romn, dac nu se prevede n mod expres altfel 6.

E3"e$'': Retrimiterea de gradul # nu este admis: c,nd prile au ales legea aplica%il contractului potrivit principiului autonomiei lor de vointa /le& voluntatis1 7 art. 2.((8 alin. / 1 Cod Civil. +n ca'ul legii strine aplica%ile formei actelor 9uridice 7 art. 2.((8 alin. / 1 Cod Civil. +n ca'ul determinrii legii strine aplica%ile o%liga2iilor e&tracontractuale 7 art. 2.((8 alin. / 1 Cod Civil. c,nd se aplic regula locul regit actum 7 2.:1 alin. /11 Cod Civil. c,nd se determin cetenia unei persoane. Retrimiterea poate fi +nlturat ;i +n alte ca'uri speciale prev'ute de conven2iile interna2ionale la care Rom,nia este parte- de dreptul <niunii 3uropene sau de lege. 2.8 Re% ','%e e! (e g !(&l II Dreptul internaional privat rom,n n& !(,'%e e% ','%e e! (e g !(&l II.
! %.2.667 !l'n.2 din Codul Civil: 5 dac legea strin retrimite la (...) dreptul altui stat, se aplic se aplic legea romn, dac nu se prevede n mod expres altfel 6.

$n ca'ul retrimiterii de gradul ##- se va aplica legea romn. =rimiterea la legea unui stat ter2 nu va fi a;adar luat +n considerare- ea urm,nd a fi +nlturat prin aplicarea dreptului material al forului.

5. n% e90 ' ' e3e "''' Care din cele dou forme de retrimitere este aplica%il +n sistem de drept rom,n> ?reci'a2i care este legea aplica%il atunci c,nd legea rom,n trimite la sistemul de drept german- iar acesta din urm- prin norma sa conflictual trimite la legea engle'. 3numera2i ca'urile +n care retrimiterea de gradul # nu este admis ;i da2i c,te un e&emplu pentru fiecare situa2ie. S$e10: A* cet2ean italian- introduce pe rolul instan2elor rom,ne o ac2iune de divor2 +mpotriva so2ului su R* cet2ean italian. Am%ii so2i au domiciliul comun +n #talia. Norma de drept interna2ional privat italian prevede c 5 divor2ul este guvernat de legea na2ional comun a celor doi so2i- iar +n lips de cet2enie comun se aplic legea domiciliului 6. #ntre%are: Cum va solu2iona 9udectorul rom,n conflictul de legi> 8. Re.#l2!' & ,0%#! ele %e+%e g 'l0
1. $n ca'ul retrimiterii- norma conflictual care indic legea competent trimite: a. la legea material strin %. doar la normele conflictuale c. la +ntregul sistem de drept strin 2. Dreptul interna2ional privat rom,n admite: a. numai retrimiterea de gradul ## %. numai retrimiterea de gradul # c. am%ele forme ale retrimiterii . Atunci c,nd trimiterea se reali'ea' la normele materiale ale sistemului de drept strin: a. suntem +n pre'en2a retrimiterii de gradul # %. este e&clus retrimiterea c. am%ele variante sunt gre;ite ". @unt condi2ii ale retrimiterii: a. conflictul po'itiv %. conflictul negativ c. e&isten2a aceluia;i punct de legtur (. Retrimiterea nu se aplic +n urmtoarele situa2ii: a. c,nd se aplic regula Alocus regit actumA %. c,nd s-a trimis la norma material strin c. c,nd se aplic le& voluntatis

6. B'9l'#g !)'e
#oan Macovei- *rept international privat n reglementarea +oului Cod civil ,i de procedur- 3d. C.B.)ecC- )ucure;ti- 2D11- pg. : -0D

D.Al. @itaru- -ratat de drept international privat- 3d. Eumina Ee&- )ucure;ti- 2DDDpg.F(-F: #.?.!ilipescu- A.#.!ilipescu- *rept internaional privat- 3d. Actami- )ucuresti- 2DD0pg.8" 7 1D:. =. R. ?opescu- *rept internaional privat- 3d. Romfel- )ucureti- 188(- pg. 01 7 F1. M.*. GaCot- *rept internaional privat- *ol. #- 3d. Chemarea- 1880- pg. 2"( - 2( . H. <ngureanu- C. Gugastru- .anual de drept internaional privat- 3d. All- 1888- pg. 8 - "0