Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE - PSIHOLOGIA DEZVOLTRII Semestrul 2, 2010-2011 An 2 ZI - Bl !em"re, S# $#, % &'"u('ur), S# (2006).

Development of the adolescent brain: implications for executive function and social cognition, Journal of Child Psychology and Psychiatry, !:"# , 2$6-"%2 * rt+,"l tr+m+s -e .ru-/ - I"nes,u, T#, % Ben. , O# (200!). &econceptuali'ing earl( education on scientific grounds: school readiness in focus, Cognitie, creier, comportament/ Cognition, Brain, Behavior, )*#%, $-6+ - 0ettel1e,!, T#, % Burns, 0# R# *2010/# ,rocessing speed, -or.ing memor( and reasoning abilit( from childhood to old age, Personality and Individual Differences, /, "!$-"/ * rt+,"l tr+m+s -e .ru-/ - P""le, D#, 2 rren, A#, % 0une3, 0# (200!). The Story of Human Development ,rentice 0all: , -# 4, 5, 10, 11, 12, 16, 17, 18# - S,' 99er, H# R# (200+, 200!). Introducere !n psihologia copilului, 1d. 234&, 4lu5-6apoca: , -# 4, 10#

: ter+ lele , re nu sunt tr+m+se -e .ru- "( t; ,u l+st 1+1l+".r 9+,; se .;ses, l B&<, 1+1l+"te, (e Ps+'"l".+e# De semene , m ter+ lele (+s,ut te l sem+n r++ =+ , re nu sunt ,u-r+nse >n l+st (e m + sus ,"nst+tu+e 1+1l+".r 9+e "1l+. t"r+e =+ ?"r 9+ tr+m+se -e .ru- (u-; sem+n rul 9erent# 0OTARE@ - 2 -un,te - tema # proiect (care va fi anun7at la o dat8 ulterioar8, 9n timp util) - 1 -un,t - sarcin8 reali'at8 la seminar (data seminarului va fi anun7at8) - A -un,te - examen scris (6:%) DATE EBA:E0@ - prima dat8: C I<0IE, ora %% - a doua dat8: 11 I<0IE, ora %% ;;; 3tuden7ii trebuie sa opte'e pentru una din cele dou8 date p<n8 la cursul din data de 31 MAI 2011 din acest semestru, cand listele vor fi transmise titularului de curs.