Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Danubius din Galai Facultatea de Drept Specializarea: tiine Penale, anul I Disciplina: Sistemul jurisdicional european de protecie

a drepturilor omului

Organizaia pentru Securitatea i Cooperarea n Europa

Prof. univ. dr. Benone PUC

Student: G eu Corina

CUP!"#SU$ $UC!!"" %.P!E&E#'(!E GE#E!($))))))))))))))))))))))))).* +. ,E $( CSCE $( OSCE)))))))))))))))))))))))))))*. CSCE .# EPOC( ES'/0ES' 1 %23*/%2245)))))))))))))))...)))..6 *.%. P!OCESU$ 7E$S"#8" )))))))))))))).)))).6 *.+. B"$(#U$ P!OCESU$U")))))))))))....)))))..9 -. CSCE .# EU!OP( ,E ,UP %224))))))))))))))))))))))9 6.%. C(!'( ,E $( P(!"S)))))))))))))))).))).9 6. CSCE " ,E&O!,"#E( EU!OPE(#))))))))))))))))..)))..3 9.%. C!E 'E!E( #U:!U$U" ,E S'('E P(!'"C"P(#'E)... )).3 9.+. ,e ;a CSCE $( OSCE 1 Organiza ia pentru Securitate i Cooperare n Europa5..........................................................................................................3 9. "S'O!"(< E$E:E#'E$E " P!"O!"'"$E OSCE))))))))))...))).= 3. CO#C$U&""))))))))))))))))))))))))))))))).%4

%. P!E&E#'(!E GE#E!($

!r"anizaia pentru Securitate i #ooperare $n %uropa &!'S'#'%'( este o or"anizaie internaional) la nivel re"ional european, creat) $n mod evolutiv i av*nd tr)s)turi particulare' +r)s)tura dominant) a acestei or"anizaii internationale, const) $n caracterul ei re"ional e,trem de lar", -iind sin"ura or"anizaie re"ional european) cu cea mai e,tins) arie "eo"ra-ic), ./ de state membre i care nu se limiteaz) numai la statele din %uropa strict "eo"ra-ic), ci le include i pe acelea din %uropa politic) & statele asiatice din #omunitatea Statelor Independente(, precum i alte state direct implicate $n cooperarea i securitatea european) & Statele Unite ale 0mericii i #anada('1 Prin urmare, !r"anizaia pentru Securitate i #ooperare $n %uropa &!'S'#'%'( este o or"anizaie responsabil) pentru securitatea colectiv) i dialo" continuu $ntre statele membre' %ste un aranjament de securitate re"ional, $n sensul #apitolului 1III al #artei !2U 3 #onsiliul de Securitate va -olosi, dac) este cazul, asemenea acorduri sau or"anisme re"ionale pentru aplicarea aciunilor de constr*n"ere sub autoritatea sa' 2ici o aciune de constr*n"ere nu va -i $ns) $ntreprins), $n temeiul acestor acorduri re"ionale sau de c)tre or"anismele re"ionale, -)r) autorizaia #onsiliului de Securitate4 sunt e,ceptate m)surile $mpotriva oric)rui stat inamic, $n sensul de-iniiei para"ra-ului din 0rticolul de -a), prev)zute $n 0rticolul 156 sau $n acordurile re"ionale, $ndreptate $mpotriva relu)rii unei politici a"resive de c)tre un asemenea stat, p*n) c*nd se va putea $ncredina !r"anizaiei, la cererea "uvernelor interesate, sarcina de a pre$nt*mpina orice nou) a"resiune din partea unui asemenea Stat'77 8a 1 au"ust 196. s:a adoptat ;i s:a semnat 0ctul -inal al #on-erin<ei de l =elsin>i, care a marcat na;terea #on-erin<ei pentru Securitate ;i #ooperare $n %uropa &care $n 199? a devenit !r"aniza<ia pentru Securitate ;i #ooperare $n %uropa &!'S'#'%'(' 0 -ost momentul c*nd s:a pus baza unui proces ce a determinat marile trans-orm)ri petrecute pe continentul nostru' De;i include toate <)rile europene, !r"aniza<ia pentru Securitate ;i #ooperare $n %uropa nu este o or"aniza<ie strict european) ci include Statele Unite ;i #anada, care au -ost membre c@iar de la $nceput'

+o@)tan, Ioan, A' , BCecanisme europene de promovarea ;i protec<ia drepturilor omului, p'? :?D' B#arta 2a<iunilor Unite 3 #entru de In-ormare !2U pentru Eom*nia'

0ctul Final de la =elsin>i &0F0( a -ost semnat $n 196. de DD de state europene, inclusiv -osta Uniune Sovietic), ;i de Statele Unite ;i #anada' Dup) $nc@eierea r)zboiului rece, componen<a !'S'#'%' s:a l)r"it la . de state, incluz*nd 0lbania ;i noile state independente din -osta Uniune Sovietic)' 0ctul Final de la =elsin>i a desc@is o nou) etap) $n procesul de ne"ociere, statornicind o le")tur) deosebit de in"enioas) $ntre drepturile omului ;i preocup)rile pentru securitate' 0ceast) le")tur), care plasa drepturile omului pe un loc important $n rela<iile politice %st:1est, nu ;i:a pierdut $nsemn)tatea dat) cu $nc@eierea r)zboiului rece' !'S'#'%' joac) ;i ast)zi un rol important $n %uropa ;i in-luen<eaz) politicile privind drepturile omului $n multe dintre <)rile membre'D +. ,E $( CSCE $( OSCE Imediat dupa moartea lui Stalin, r)zboiul rece se dez"@ea)' #ele dou) blocuri & atlantic i sovietic( $nva) s) coe,iste $n mod panic' Succesorii lui Stalin se tem s) nu -ie repuse $n discu ie cuceririle celui de:al Doilea E)zboi Condial i, $n particular, in-luena UESS:ului asupra %uropei !rientale' De aici apare, $n ianuarie 19.?, propunerea Colotov & ministru al a-acerilor e,terne al UESS( a unui tratat "eneral asupra securit)ii colective $n %uropa, care ar le"itima ansamblul de modi-ic)ri rezultate $n urma r)zboiului & $n aceast) epoc) problema Germaniei r)m*ne tot timpul $n suspans i nu va -i re"lat) de-initiv dec*t $n septembrie 1995(' Propunerea Colotov se retracteaz) brusc & $n toamna anului 19./, armata sovietic) zdrobete $n s*n"e revolta un"ar)(, dar s)m*n a este sem)nat) i se dezvolt) aproape 5 de ani mai t*rziu, odat) cu desc@iderea #S#% & #on-erin a pentru Securitate i #ooperare $n %uropa( de la =elsin>i, din D iulie 196D' *. CSCE .# EPOC( ES'/0ES' 1 %23*/%2245 *.%. P!OCESU$ 7E$S"#8" Conferina de ;a 7e;>in?i #S#% este, prin urmare, o iniiativ) sovietic): Coscova vrea un document internaional care s) $nre"istreze ac@iziiile de r)zboi i s) instituie un cadru paneuropean & d*nd eventual UESS:ului dreptul de control asupra a-acerilor vest:europene(' !ccidentalii se raliaz) acestei idei $n sc@imbul
Fenone Puc), Sistemul jurisdictional de protecie a drepturilor omului, %d' rev' 3 Gala<i: %ditura Universitar) Danubius, 55G'
D

mai multor concesii & acordurile asupra Ferlinului, atitudinea -a) de ne"ocierile ce privesc dezarmarea $n %uropa 3 CFFE :, evocarea prin #S#% a problemelor i drepturilor omului(' Pe parcursul perioadei 196D:1995, #S#% reunete D. de participani: toate statele %uropene & cu e,cepia 0lbaniei, apropiat) de #@ina maoist) i care denun) con-erina drept o main) americano:sovietic)( plus SU0 i #anada' (corduri;e de ;a 7e;>in?i 8a 1 au"ust 196., con-erina se s-*rete printr:un summit la care particip) D. de )ri ce adopt) o declaraie -)r) -or) juridic), dar capital), deoarece -i,eaz) principiile ordinii europene $n destinderea %st:1est' %,ist) mai $nt*i Decalo"ul cu cele 15 principii: e"alitate suveran) a statelor, nerecur"erea la ameninarea sau utilizarea -orei, inviolabilitatea -rontierelor' 0poi, dincolo de dispoziiile privind cooperarea economic), declaraia stipuleaz) -acilitarea contactelor $ntre persoanele a-late de o parte i de alta a cortinei de -ier & reuniuni de -amilie, c)s)torii $ntre cet)eni din state di-erite, precum i $mbun)t)irea condiiilor de munc) ale jurnalitilor(' Ur@Ari;e proce>u;ui 7e;>in?i #S#% trebuie instituionalizatH 0ceasta este una din dezbateri: blocul sovietic dorete aceast) instituionalizare pentru a -i asociat) ast-el la un mecanism competent pentru ansamblul %uropei4 tab)ra din !ccident, tem*ndu:se ca UESS:ul s) nu obin) asupra sa un drept de control, respin"e aceast) instituionalizare' *.+. B"$(#U$ P!OCESU$U" #S#% se impune ca o or"anizaie esenial) a dialo"ului %st:1est' In particular, #S#%, care a -ost dorit) de UESS, se $ntoarce $mpotriva ei: $n urma acordurilor de la =elsin>i apar at*t $n statele occidentale c*t i $n )rile estice mecanisme, comitete de suprave"@ere a drepturilor omului, ce -ac presiuni asupra re"imurilor comuniste pentru ca ele s) respecte an"ajamentele semnate' -. CSCE .# EU!OP( ,E ,UP %224

-.%. C(!'( ,E $( P(!"S In urma pr)bu;irii blocului sovietic are loc, la Paris, $ntre 19: 1 noiembrie 1995, un summit la care particip) D? state ale #S#% & cu una mai pu<in dec*t la =elsin>i, Germania tocmai reuni-ic*ndu:se(' !biectivul este -oarte ambi<ios: crearea bazelor pentru o nou) ordine european) dupa 1995' 0ceasta este #arta de la Paris pentru o nou) %urop)' Documentul con-er) o nou) le"itimitate principiilor de la =elsin>i: inte"ritatea teritorial) a statelor, nerecur"erea la -or<), re"larea pa;nic) a di-erendelor' #arta de la Paris consolideaz) substan<ial institu<ionalizarea #S#%: reuniunea la doi ani a ;e-ilor de stat ;i de "uvern4 reuniunea odat) pe an a mini;trilor 0-acerilor %,terne $n #onsiliu, sediul central al consult)rilor politice ale #S#%4 $n-iin<area unui comitet de $nal<i -unc<ionari, cu scopul de a pre")ti lucr)rile consiliului4 asisten<a unui Secretariat General & instalat la Pra"a(4 crearea unui centru de prevenire a con-lictelor, plasat la 1iena ;i av$nd drept misiune, cel pu<in $ntr: o prim) -az), sprijinirea m)surilor de $ncredere ;i de securitate & suprave"@erea activit)<ilor militare ale statelor europene('

6. CSCE " ,E&O!,"#E( EU!OPE(# 6.%. Creterea nu@Aru;ui de >tate participante Intre 1995 ;i 199., num)rul statelor participante la #S#% ajun"e de la D? la D.: $n iunie 1991 se al)tur) 0lbania4 $n septembrie 1991, cele trei state baltice, $n ianuarie 199 , 15 din cele 1 republici provenite din -osta Uniune Sovietic) & Eusia lu$nd locul UESS:ului(4 $n martie Geor"ia, Slovenia i #roaia4 $n aprilie Fosnia:=ere"ovina este suspendat) din iulie 199 pentru violarea #artei #S#%' 0ceasta se trans-orm) din -orum paneuropean $ntr:un ansamblu americano: euroasiatic, mer"$nd de la 1ladivosto> i p$n) la 1ancouver'

6.+. ,e ;a CSCE $( OSCE 1 Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa5

0ceste insu-iciene ale #S#% sunt $nsoite de dezvoltarea sa instituional)' Summit:ul de la =elsin>i &iulie 199 ( creaz) un post de $nalt comisar pentru minorit)ile naionale, cu obli"aia de a provoca o alert) sau o aciune rapid) atunci c$nd tensiunile re-eritoare la problemele minorit)ilor naionale vor risca s) de"enereze $ntr:un con-lict $n zona #S#% ' %l stabilete de asemenea principiul unei proceduri de conciliere ce privete #urtea %uropean) de #onsiliere i 0rbitraj &proiectul Fadinter(, susceptibil) de a -i sesizat) de liti"ii relative pentru minorit) i4 acest tribunal $ncepe s) -uncioneze $n 199.' In decembrie 199?, la summit:ul de la Fudapesta !S#% devine #S#%' 8a -el ca #S#%, !S#% ia decizii dup) re"ula consensului sau, $n mod e,cepional, a Bconsensului -)r) unu , ceea ce e,clude orice posibilitate de a obli"e un membru s) -ie de accord cu dorina majoritar)'?

9. "S'O!"(< E$E:E#'E$E " P!"O!"'"$E OSCE Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa a ap)rut $n anii 765, ini<ial sub numele de Conferina pentru Securitate i Cooperare n Europa 1CSCE5 , ce a -unc<ionat ca un proces de con-erin<e ;i reuniuni periodice' 0doptarea denumirii de Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa s:a @ot)r*t $n cadrul #on-erin<ei de la Fudapesta &199?(' In prezent, OSCE cuprinde 69 de >tate, din %uropa, 0sia #entral) ;i 0merica de 2ord, -iind cea mai mare or"aniza<ie re"ional) de securitate din lume' Istoria CSCE se $mparte $n dou) perioade: 1' Intre anii 196.:1995 &semnarea 0ctului Final de la =elsin>i ;i, respectiv, a #artei de la Paris pentru o nou) %uropa(, $n care #S#% a -unc<ionat ca un proce> de conferine i reuniuni periodice' ' %volu<iile pe planul securit)<ii europene ap)rute $n anii J95 au impus sc@imb)ri -undamentale at*t $n ceea ce prive;te structura ;i caracterul institu<ional al procesului $nceput la

P@ilippe Coreau De-ar"es, +raducere de !ana Ududec, !r"anizaiile internaionale contemporane, Institutul %uropean Iai, pentru versiunea $n limba rom*n), pa"'G?:G9'
?

=elsin>i, c*t ;i rolul acestuia' #on-erin<a la nivel $nalt de la Fudapesta, 199?, a @ot)r*t adoptarea denumirii de Organizaie pentru Securitate i Cooperare n Europa 1OSCE5' OSCE $nc) se a-l) $n -aza de de-inire a institu<iei identita<ii de securitate european), bazat) pe patru elemente: : 0bordarea atotcuprinz)toare a securit)<ii &militar), politic), economic) ;i uman)(4 : Participarea, pe baz) dee"alitate, a tuturor <)rilor membre4 : Principii, norme ;i valori comune4 : Instrumente, mecanisme ;i e,perien<) unic) $n domeniul diplom<iei preventive' Pe baza acestor elemente, OSCE ac<ioneaz) $n sensul: : #onsolid)rii valorilor comune ;i al asist)rii statelor membre $n edi-icarea unor societ)<i democratice bazate pe statul de drept4 : Prevenirii con-lictelor locale, al restaur)rii p)cii $n zona de tensiune4 : 0l elimin)rii unor de-icite reale ;i perceptibile de securitate4 : %vit)rii cre)rii de noi diviziuni politice, economice sau sociale, obiectiv ce se realizeaz) prin promovarea unui sistem de seuritate prin cooperare' Prorit)<ile OSCE sunt: : #onsolidarea valorilor comune ;i asistarea statelor membre $n edi-icarea unor societ)<i democratice, civile, bazate pe statul de drept4 : Prevenirea con-lictelor locale, restaurarea stabilit)<ii si p)cii in zone de tensiune4

: %liminarea unor de-icite reale ;i perceptibile de securitate ;i evitarea cre)rii de noi diviziuni politice, economice sau sociale, obiectiv ce se realizeaz) prin promovarea unui sistem de securitate prin cooperare'. 0daptat) mai bine la provoc)rile de perspectiv), !S#% va ajuta statele $n solu<ionarea problemelor cu care se con-runt): de securitate, economice ;i politico:militare :, $;i va spori corespunz)tor activitatea din domeniul bunei "uvern)ri ;i ale drepturilor omului' Strate"ia !S#% cu privire la amenin<)rile la adresa securit)<ii ;i stabilit)<ii $n secolul KKI, adoptat) la Eeuniunea ministerial) de la Caastric@t din 55D, $nc) $n actualitate, va coa"ula mai mult preocup)rile statelor participante $n a $nl)tura Bconsecin<ele destabilizatoare ale dezvolt)rilor ce intervin $n dimensiunile politico:militar), economic), ecolo"ic) ;i uman), dec*t cele care deriv) dintr:un con-lict armat major77'/ !r"aniza<ia va necesita s) aduc) mai prompt la cuno;tin<a comunit)<ii interna<ionale aspectele ce a-ecteaz) securitatea re"ional), iar $n spa<iul de ac<iune comun cu alte or"aniza<ii interna<ionale de securitate, ca 20+! sau U%, s) nu se suprapun) cu acestea, ci s):;i concentreze e-orturile doar asupra unei probleme, cooper*nd cu acestea $n anumite zone de interes, $n lupta contra terorismului, pentru protec<ia minorit)<ilor ;i $mpotriva tra-icului de -iin<e umane, elemente "eneratoare de con-licte $n spa<iul !S#%' #@estiunile comple,e ale securit)<ii incumb) o an"ajare -erm) a structurilor !S#% $n tratarea multilateral) a securit)<ii &militar), politic), economic);i uman)(, atra"erea la aceste e-orturi a tuturor statelor, aplicarea consecvent)a principiilor, normelor, valorilor ;i standardelor comune, ca ;i a unor instrumente, mecanisme ;i e,perien<)unic) $n domeniul diploma<iei preventive' Pre;edin<ia &spaniol)( din 556 a !S#% are posibilitatea s) sporeasc) e-icien<a activit)<ii acesteia, ac<ion*nd $n cadrul unui sistem multilateral de structuri de securitate, al)turi de !2U, 20+! ;i U%, optimiz*nd cooperarea, amelior*nd -unc<ionalitatea ;i adecv*nd cadrul normativ la realit)<i' %ste o condi<ie imperativ) pentru a putea atin"e obiectivele prioritare ale noii pre;edin<ii a or"aniza<iei: $nt)rirea luptei cu terorismul ;i pentru mediu, combaterea amenin<)rilor numeroase din

@ttp:LLMMM'cpcs'roLarticol:oi:osce'p@p

+@e !S#% Strate"N to 0ddress +@reats to SecuritN and StabilitN in t@e +MentN:First #enturN, adopted at t@e 55D Caastric@t Cinisterial Ceetin"'

mediul de securitate, "estionarea con-lictelor $n"@e<ate din #aucaz ;i Coldova, ca ;i consolidarea democra<iei, -)r)de care Bproiectul %uropa ar -i incomplet'6 3. CO#C$U&"" In noile moduri de "uvernare ;i cooperare ale lumii "lobalizate, din secolul KKI, !S#% va trebui s):;i ")seasc) un loc al s)u, care s):i permit) s):;i aduc) o contribu<ie real), s):;i conserve e,isten<a, serios ;ubrezit) $n ultimii ani, ;i s):;i ocupe un loc mai vizibil $n r*ndul institu<iilor interna<ionale de securitate'

1ezi Filan critiOue de la PrPsidence bel"e de lQ!S#% 3 #oalition des !2G,la adresa @ttp:LL 59'G.'1 9'15?Lsears@H ORcac@e:SnTIU059-9GV:stora"e'pa,c@risti'netL%UE F5/ 'pd-, p' /'

15

B"B$"OG!(B"E 1' +o@)tan, Ioan, A' , BCecanisme europene de promovarea ;i protec<ia drepturilor omului, p'? :?D' ' B#arta 2a<iunilor Unite 3 #entru de In-ormare !2U pentru Eom*nia' Fenone Puc), Sistemul jurisdictional de protecie a drepturilor omului, %d' rev' 3 Gala<i: %ditura Universitar)' D' Danubius, 55G' ?' P@ilippe Coreau De-ar"es, +raducere de !ana Ududec, !r"anizaiile internaionale contemporane, Institutul %uropean Iai, pentru versiunea $n limba rom*n), pa"'G?:G9' .' 1ezi Filan critiOue de la PrPsidence bel"e de lQ!S#% 3 #oalition des !2G,la adresa @ttp:LL 59'G.'1 9'15?Lsears@HORcac@e:SnTIU059-9GV:stora"e'pa,c@risti'netL%UE F5/ 'pd-, p' /' /' +@e !S#% Strate"N to 0ddress +@reats to SecuritN and StabilitN in t@e +MentN:First #enturN, adopted at t@e 55D Caastric@t Cinisterial Ceetin"' 6' @ttp:LLMMM'cpcs'roLarticol:oi:osce'p@p

11