Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea din Craiova Facultatea de Teologie Didactic

Drghici Loredana Gabriela Anul al III-lea, Sem I

!"#I$CT D$ L$C%I$
Data& 23 27.11.2009. Unitatea de 'nv(m)nt& Liceul Teoretic ,,Henri Coand. Clasa& a VIII-a. !ro*esor& Disci+lina& Religie. Aria curricular& ,,Om i societate. Unitatea de con(inut& ,,Exprimarea nvturii cretine. Con(inutul 'nv(rii& ,,Cntarea religioas form de rugciune Con(inut in*ormativ&
a) Resurse spelciale: u!a, "a#elia, !eligie" caietul elevului, clasa a #$$$%a, $%itura &'()tul +) Resurse ge)erale: &&&'i(lia, $%. I)stitutul ,i+lic *i %e ,ucure*ti, 2002. isiu)e al ,isericii -rto%o.e Ro#()e, ,ucure*ti, 19/2. ,ra)i*te, 0r. 0ro'. 1r. $)e, 2i3oiu, 4r!i#. 0ro'. 5!e)a%ie, 2e%a, 0r. 0ro'. 5!eorg!e, )iturgica teoretic, $%. I.&.,. . al ,.-.R., i)a, Ia*i, 2007.

Com+eten(e generale de reali,at de-a lungul ciclului gimna,ial&


1

".5.2.

"u)oa*terea *i 'olosirea a%ec6at7 a li#+a8ului %i) s'era 6alorilor religioase.

Com+eten(e s+eci*ice de reali,at +e +arcursul anului de studiu&


".&.9. 0re:e)tarea 'or#elor %e art7 religioas7 e.iste)te ;) ,iserica -rto%o.7.

Com+eten(e o+era(ionale de reali,at +e +arcursul lec(iei&


a) cog)iti6 'or#ati6e: ".-. 1. -s7 r7spu)%7 la ;)tre+7rile pro'esorului< ".-. 2. - s7 e.plice cu cu6i)te proprii sau s7 %escrie< ".-. 3. - s7 %espri)%7 ase#7)7ri *i %eose+iri ;)tre 'or#ele %e c()t7ri< ".-. =. -s7 asculte cu ate)3ie e.plica3iile pro'esorului< +) a'ecti6 atitu%i)ale: ".-. 9. -s7 )ote:e titlul *i i%eile pri)cipale ale lec3iei ce ur#ea:7 a 'i %es'7*urat7< ".-. >. - receptarea *i co)*tie)ti:area 6alorilor *i e6aluarea acestora< ".-. 7. - %ispo:i3ia s7 si#t7 u) cli#at c7l%uros< ".-. /. -s7 )ote:e te#a pe)tru acas7. c) psi!o #otorii: ".-. 9. -s7 a%opte o po:i3ie corect7 ;) ti#pul rug7ciu)ii.

Forma de organi,are a activit(ii didactice: Lec3ie %e Religie Ti+ul lec(iei& co#u)icare *i asi#ilare. !rinci+ii didactice&
i)tui3iei< accesi+ilit73ii<

siste#ati:7rii *i co)ti)uit73ii< ;#+i)7rii teoriei cu practica< #oti6a3iei i)tri)seci< eclesioce)tric< !ristoce)tric.

Strategia didactic& ce)trat7 pe ac3iu)ea pro'esor ele6.


*ipuri de strategii didactice folosite" a'ecti6 atitu%i)al7< euristic7< i)%ucti67< tra)s%ucti67.

Elemente componente ale strategiei folosite" a) #eto%e %e i)struire, proce%ee %e cu)oa*tere %irect7, te!)ici %e ac3iu)e: e)u)3area< co)6ersa3ia %i%actic7 ?%uce la i)struire)< e.plica3ia< e.plica3ia pri) a)alogie< e.pu)ere< %escrierea< preci:area ;) scris< ge)erali:area< lectura< stu%iul partiturii< %e%ucerea< e.erci3iul #oral.

+) #i8loace %e ;)6737#()t: #a)ual %e religie< partituri< #ateriale ergo)o#ice: ta+l7, cret7, caiet.

c) 'or#e %e orga)i:are a acti6it73ii cu ele6ii: acti6itate 'ro)tal7, acti6itate i)%epe)%e)t i)%i6i%ual7.

-etode de evaluare&
c!estio)area oral7< aprecieri 6er+ale< o+ser6area )oti3elor.

Durata& 90 #i)ute.

D$SF./U"A"$A L$C%I$I
0r crt 3 $ta+ele lec(iei -oment organi,atoric Com+ o+ ".-.9 2 #i). Tim+ Con(inut esen(iali,at 0ro'esorul salut7 ele6ii. @ ,u)7 :iuaA Roste*te rug7ciu)ea B+mprate Ceresc , ;#preu)7 cu ele6ii. 2otea:7 a+se)3ele. Reali:ea:7 #a)age#e)tul clasei. 4 "eactuali,area cuno5tin(elor anterioare ".-.1. ".-.2. = #i). - 0ri) ce 'or#e %e #a)i'estare cre%e3i c7 )e pute# e.pri#a iu+irea )oastr7 'a37 %e 1u#)e:euC @ $le6ii 6or ;)cerca s7 %ea r7spu)suri corecte: pri) rug7ciu)e, post, ;)'r()are, 'apte +u)e, #ergerea la s'()ta +iseric7, participarea la s'i)tele slu8+e, pri) ci)stirea s'i)telor icoa)e, a slu8itorilor +isericii, pri) ;)gri8irea +isericii, pri) coli)%at la s7r+7torile "r7ciu)ului, pri) c()t7ri Activitatea +ro*esor1elev -etode +rocedee, tehnici "o)6ersa3ia %i%actic7, e.erci3iul #oral. "o)6ersa3ia %i%actic7, e.plica3ia pri) a)alogie. 4cti6ita- "!estio)ate 'ro)tal7. rea oral7, aprecieri 6er+ale. -i2loace m)nt ateriale ergo)o#ice. Forme ni,are 4cti6itate 'ro)tal7. $valuare

de 'nv(- de orga- continu

religioase.

Ca+tarea aten(iei

".-.=

1 #i).

"e *tiuC

- 4*a %eci, c()tarea religioas7 este o 'or#7 %e e.pri#are a iu+irii )oastre 'a37 %e 1u#)e:eu.

5e)erali:a rea.

4cti6ita- "!estio)ate 'ro)tal7. rea oral7, aprecieri 6er+ale.

$nun(area titlului 5i a obiectivelor urmrite

".-.= ".-.9

2 #i).

0ro'esorul a)u)37 *i scrie pe ta+l7 data 5i titlul lec3iei.: - Lec3ia %e ast7:i se )u#e*te: ,,Cntarea religioas form de rugciune - V7 6oi pre:e)ta c(te6a %ate ge)erale ;)%eose+i %espre c()t7rile %i) ca%rul slu8+elor +iserice*ti. - Vo# %escoperi ;#preu)7 i#porta)3a acestor c()t7ri liturgice pe)tru cre*terea )oastr7 %u!o6)iceasc7. -Ve3i a6ea posi+ilitatea s7 cu)oa*te3i ;) #o% %irect cu# arat7 u) i#) liturgic, a*e:at pe )ote >

$)u)3are, preci:are ;) scris, e.plica3ia.

ateriale %i) %otarea clasei: ta+l7, cret7< caietul %e )oti3e.

4cti6ita- -+ser6are te 'ro)tal7. a )oti3elor.

+i:a)ti)e, psaltice. Ve3i putea o+ser6a c(t %e #ult se %eose+esc acestea %e celelalte 'eluri %e c()t7ri, care )u se 'olosesc ;) ti#pul s'i)telor slu8+e. @ $le6ii )otea:7 %ata *i titlul lec3iei ;) caiet. - D)c7 %i) cele #ai ;)%ep7rtate 6re#i oa#e)ii au $.pu)erea si#3it )e6oia s7-*i e.pri#e se)ti#e)tele a%()ci e.plica3ia, 4%a# se spu)e c7 era p7stor %e oi *i c()ta %i) lectura, 'luier ?-acere =, 2)< oise %up7 ce a trecut area stu%iul Ro*ie, %esp7r3i)% apele cu toiagul, a ;)7l3at i#) partiturii, %e lau%7 lui 1u#)e:eu ?$eire 19, 1-19)< co)6ersa0roorocul 1a6i% a scris )u#ero*i psal#i, care se 3ia c()tau apoi la slu8+ele cortului s'()t *i %i) %i%actic7, 6re#ea lui &olo#o) ?900 ;.Er), la te#plul s'()t. %e%ucerea. 1e aceea, psal#ii care au 'ost socoti3i i)spira3i %e 1u#)e:eu, au *i 'ost a*e:a3i ;)tr-u) ca)o) )u#it "artea 0sal#ilor, ;) &'()ta &criptur7. "!iar *i ;) :ilele )oastre #ul3i %i)tre ace*ti psal#i ai lui 1a6i% su)t ;)tre+ui)3a3i la aproape toate lau%ele +iserice*ti *i la &'i)tele Tai)e. - "()tarea religioas7 este o art7 +isericeasc7 *i ;#+rac7 %i'erite 'or#e: 1. psal#i +i+lici ?0s. 1, F) psal# al lui 7

Comunicarea noilor cuno5tin(e

".-.2 ".-.3 ".-.= ".-.> ".-.7

30 #i).

"e a* 6rea s7 *tiuC

a)ualul, ,i+lia,

4cti6itate 'ro)tal7, acti6itate i)%epe) %e)t i)%i6i%u al7.

;)%eose+i pri) c()t7ri: 4+el, %e e.e#plu, 'iul lui %escrierea, partituri.

1a6i%, ,,-ericit (r(atul 2.

B la Vecer)ie)<

i#)e liturgice, ;)toc#ite +e +a:a celor +i+lice, pri) care #7rturisi# %reapta cre%i)37 ?%o.ologia #ic7, ,,.lav *atlui i -iului i .fntului /u0 ..., la &'()ta Liturg!ie)<

3.

c()t7ri %e prea#7rire *i %e #ul3u#ire a%use lui 1u#)e:eu *i aicii 1o#)ului ?%o.ologia #are, .lav ntru cei de sus lui /umne1eu i pe pmnt pace ..., se c()t7 la s'(r*itul Ftre)iei< sau ?,,27sc7toare %e 1u#)e:eu ..., la slu8+a Litiei, i#) ;)toc#it %e &'. "!iril al 4le.a)%riei ;) sec al VI-lea).

&e e.plic7 ter#e)ii )ecu)oscu3i: LitieG slu8+7 %esti)at7 ci)stirii u)ui &'()t sau u)ei s7r+7tori %eose+ite, +iserice*ti *i se c()t7 la slu8+a Vecer)iei< Ftre)ie G c()tarea %e %i#i)ea37< Vecer)ie G lau%a %e sear7< Liturg!ie G 8ert'a %e lau%7 %up7 "easul al III-lea, a%us7 %e popor pri) preot< psal# G i#) aco#pa)iat %e u) i)stru#e)t cu coar%e, )u#it psaltirio). &e i)terpretea:7 ca #o%el %i) aceste c()t7ri. - 4ceste c()t7ri poart7 ;) li#+a8ul +isericesc

u)ele %e)u#iri #ai speciale: 1. tro+ar ?i#) scurt %e ci)stire a u)ui s'()t sau este ;)c!i)at s7r+7torilor 1o#)ului Eristos sau /omnului)< 2. condac ?c()t7ri ce relatea:7 e6e)i#e)te %i) 6ia3a u)ui &'()t, 'apte %eose+ite legate %e o s7r+7toare a 2aterii -ecioara ast1i aicii 1o#)ului 345 sau a 1o#)ului Eristos, e..: ,,Condacul 3. canon al u)ui s'()t sau pra:)ic ?o colec3ie %e 9 grupe %e i#)e). &e i)terpretea:7 ca #o%el %i) aceste c()t7ri. - "()t7rile liturgice au 'ost ;)toc#ite %e c7tre &'i)3i 07ri)3i, %e c7tre c()t7re3i *i #elo:i +iserice*ti i)spira3i %e 1u#)e:eu. 4*a au 'ost: 1. S*in(ii !rin(i, Grigorie, 9asile 5i Ioan Gur de Aur, %i) sec. al IV-lea care au ;)toc#it &'i)tele Liturg!ii ce le poart7 *i )u#ele< 2. S* "oman -elodul %i) sec. al VI-lea. aicii 1o#)ului, se c()t7 #ai repe%e, e.: ,,*roparul 2aterii

4cesta a pri#it ;) 6is o 'oaie %e !(rtie cu c()t7ri, %e la aica 1o#)ului, pe care, #()c()%u-o, a %o+()%it %arul %e la 1u#)e:eu %e a scrie c()t7ri %e prea#7rire a aicii 1o#)ului, a*a cu# scrie ;) 6catistul .fntului 6copermnt5 3. S* Andrei Criteanul %i) sec. al VIII-lea, %e la care )e-a r7#as Canonul .fntului 6ndrei ce se c()t7 ;) 0ostul 0a6ecer)i3a are, la are ?,,A7utor si acoperitor .%

a facut mie spre mntuire 6cesta este /umne1eul meu si%) voi slavi pe El5 /umne1eul parintelui meu si%) voi nalta pe El, caci cu slava .%a preaslavit ... H =. S* Ioan Damaschinul ?I7=9), %i) c()t7rile sale a#i)tesc a*a )u#itele a)ti'oa)e, c()t7ri la 2 stra)e, alter)a)t. 4cestea se c()t7 la Ftre)ia s7r+7torilor, u)a %i) cele 7 Lau%e ,iserice*ti. 4*a arat7 te.tul u)ui a)ti'o) : ,,8 /in tinereile mele multe patimi se lupt cu mine, ci +nsui m spri7inete i

10

m mntuiete 9ntuitorule : Cei ce ursc .ionul ruina%se%vor de /omnul, cci precum iar(a de foc aa se vor usca .lav ; <rin .fntul /u0 tot sufletul via1 i prin curie se m(rac, luminea1%se ntru unimea credinei spre sfinenie de tain =i acum 9. <rin .fntul /u0 i1vorsc i1voarele 0arului, carele adap toat fptura spre rodire de via 0ro'esorul i)terpetea:7 ca #o%el %i) aceste c()t7ri liturgice. 0ro'esorul ;#parte partituri ele6ilor. - 4cu# 6e3i pri#i c(te6a partituri cu %ou7 c()t7ri liturgice *i o coli)%7, ,,6m plecat s colindm - -+ser6a3i )ota3ia #u:icii psaltice *i cea li)iar7 precu# *i scara #u:ical7. - "e %i'ere)3e o+ser6a3i ;)tre u) i#) liturgic *i o coli)%7C @ 4ceste 'eluri %e c()t7ri %i'er7 *i ca i)terpretare, *i %up7 ;)c7rc7tura %u!o6)iceasc7 a

11

te.tului: i#)ele su)t crea3ii liturgice, iar coli)%a este o crea3ie popular7.

Fi;area cuno5tin(elor, *eed-bac<

".-.1 ".-.9

= #i).

"e a# ;)673atC

- "e a3i re3i)ut c7 este c()tarea religioas7C @ $le6ii "o)6ersa;)cearc7 s7 r7spu)%7 corect: "()tarea religioas7 este: 1. o 'or#7 %e rug7ciu)e< 2. o 'or#7 %e #7rturisire a %reptei cre%i)3e< 3. o 'or#7 %e prea#7rire a lui 1u#)e:eu< =. poate 'i liturgic7: ca)oa)e, psal#i, sti!iri, tropare, a)ti'oa)e, co)%ace, 3ia cate!etic7, preci:area ;) scris.

"aietul %e 4cti6ita- "!estio)a)oti3e. te 'ro)tal7. re oral7, aprecieri 6er+ale.

cata6asii etc. < 9. poate 'i e.traliturgic7: coli)%e, alte c()t7ri religioase %e i)spira3ie popular7. - 0ri) aceste c()t7ri liturgice s-a #e)3i)ut *i se 5e)erali#e)3i)e )ealterat7, '7r7 gre*eli, cre%i)3a )oastr7 :area, orto%o.7 ;) ,iseric7. e.plica3ia - 4*a cu# su'letul 3i)e 6iu trupul, tot a*a *i pri)

Generali,ri, asociere, a+licri

".-.= ".-.9 ".-.>

= #i).

"o)clu:ii: i#porta)3a s'i)3e)iei, ;)6737turi.

"aietul %e 4cti6ita)oti3e. te 'ro)tal7.

12

'n via(

i#)ele liturgice 3i) 6ie ,iserica, Trupul lui a)alogie, Eristos. - Ji )oi s7 )e s(rgui#: s7 particip7# cu e6la6ie la &'()ta preci:area ;) scris.

Liturg!ie ;) 1u#i)ici *i-) &7r+7tori ca s7 )e ;#+og73i# su'lete*te *i s7 spori# %u!o6)ice*te< s7 )e spo6e%i# *i s7 )e ;#p7rt7*i#< s7 )e +ucur7# %e 1u#)e:eu pri) i#)e *i

c()t7ri liturgice *i s7 +ucur7# *i pe se#e)ii )o*tri pri) coli)%e *i spri8i)ul )ostru %up7 putere. - V7 #ul3u#esc pe)tru aten(ia acordatA

>

A+recierea activit(ii elevilor Tema +entru acas

1 #i).

,e)e'icii: cli#at su'letesc po:iti6. 4*tept7ri: ;#+og73irea lor, %epri)%erea %e a c()ta i#)e liturgice *i

4cti6ita- 4precieri te 'ro)tal7. 6er+ale.

".-./

1 #i).

- 0ute3i p7stra aceste partituri *i atu)ci c()% le 6e3i au:i , *i 6oi s7 le c()ta3i cu %rag.

$.plica3ia.

4cti6itate 'ro)tal7.

13

coli)%e.

3@ Ancheierea activit(ii

".-.9

1 #i).

- 0ro'esorul roste*te rug7ciu)ea %e #ul3u#ire: $.erci3iul ,,Cuvine%se cu adevrat - &alut7 ele6ii: 1oa#)e a8ut7A #oral.

4cti6itate 'ro)tal7.

#GLI0DA TABL$I
Data& 46-4= 33 4@@?

,,Cntarea religioas form de rugciune

Ideile +rinci+ale ale lec(iei "()tarea religioas7 este: 1. 2. 3. =. 9. o 'or#7 %e rug7ciu)e< o 'or#7 %e #7rturisire a %reptei cre%i)3e< o 'or#7 %e prea#7rire a lui 1u#)e:eu< poate 'i liturgic7: psal#i, tropare, co)%ace, ca)oa)e, sti!iri, a)ti'oa)e, cata6asii etc. < poate 'i e.traliturgic7: coli)%e, alte c()t7ri religioase %e i)spira3ie popular7.

Anv(turi&

1=

s7 particip7# cu e6la6ie la &'()ta Liturg!ie ;) 1u#i)ici *i-) &7r+7tori ca s7 )e ;#+og73i# su'lete*te *i s7 spori# s7 )e spo6e%i# *i s7 )e ;#p7rt7*i#< s7 )e +ucur7# %e 1u#)e:eu pri) i#)e *i c()t7ri liturgice *i s7 +ucur7# *i pe se#e)ii )o*tri pri) coli)%e *i spri8i)ul )ostru

%u!o6)ice*te<

%up7 putere.

19

1>

17

SU0$T$L$ SC."II -UCICAL$ CU 0U-I"IL$ !SALTIC$ /I LI0IA"$

1/

19