Sunteți pe pagina 1din 78

Hotrrea Guvernului Nr.225 din 30.04.

2013
pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 144/2008
PUBLICATA N MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 16 mai 2013

n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articolul I - Normele metodologice de calcul al contribuiei de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 144/2008, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz:1. La
articolul 1, litera e) se modific i va avea urmtorul cuprins:e)perioada de referin pentru stabilirea contribuiei de
asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, datorat de angajator bugetului asigurrilor sociale de stat,
este 2009-2011;2. La articolul 1, dup litera e) se introduce o nou liter, litera f), cu urmtorul cuprins:f)cazurile
asigurate pentru care se calculeaz indicii de frecven care stau la baza claselor de risc sunt accidentele de munc
sau bolile profesionale definite i declarate n conformitate cu prevederile Legii securitii i sntii n munc nr.
319/2006, cu modificrile ulterioare.3. La articolul 3, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
Articolul 3 - (1) Clasele de risc se determin pe baza a 4 indici de frecven, care reprezint:
a)I1 - numrul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munc, raportat la 1.000 de salariai;
b)I2 - numrul cazurilor asigurate crora li s-a declarat accident de munc soldat cu invaliditate i/sau deces, raportat
la 1.000 de salariai;
c)I3 - numrul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariai;
d)I4 - numrul mediu anual al salariailor care lucreaz n condiii de munc speciale i deosebite, raportat la 1.000 de
salariai.4. Anexele nr. 1 i 4 se modific i se nlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2 care fac parte integrant din prezenta
hotrre.
Articolul II - Prezenta hotrre intr n vigoare la data de 1 a lunii urmtoare publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
Articolul III - Hotrrea Guvernului nr. 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuiei de
asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 124
din 18 februarie 2008, cu modificrile ulterioare, precum i cu modificrile i completrile aduse prin prezenta
hotrre, se republic n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dndu-se textelor o nou numerotare.
PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaz:Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice,Mariana Cmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice,Daniel Chioiu
Ministrul delegat pentru buget,Liviu Voinea

ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

NCADRAREA sectoarelor de activitate din economia naional n clase de risc, pe baza indicilor de frecven
i a datelor din anii 2009, 2010, 2011

Nr. Activitatea din economia


crt. naional

Clasa
I
CAEN 1

NC AEN
CC
Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), a plantelor leguminoase
1
0111
i a plantelor productoare de
semine oleaginoase
2 Cultivarea orezului
0112
Cultivarea legumelor i a
3 pepenilor, a rdcinoaselor i 0113
tuberculilor
4 Cultivarea trestiei de zahr
0114
5 Cultivarea tutunului
0115
Cultivarea plantelor pentru fibre
6
0116
textile
Cultivarea altor plante din
7
0119
culturi nepermanente
8 Cultivarea strugurilor
0121
Cultivarea fructelor tropicale i
9
0122
subtropicale
10 Cultivarea fructelor citrice
0123
Cultivarea fructelor seminoase
11
0124
i smburoase
Cultivarea fructelor arbutilor
12 fructiferi, cpunilor, nuciferilor 0125
i a altor pomi fructiferi
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126
Cultivarea plantelor pentru
14
0127
prepararea buturilor
Cultivarea condimentelor,
15 plantelor aromatice, medicinale 0128
i a plantelor de uz farmaceutic
Cultivarea altor plante
16
0129
permanente
Cultivarea plantelor pentru
17
0130
nmulire
18 Creterea bovinelor de lapte
0141
19 Creterea altor bovine
0142

I1

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR
CR4 (CR14/4)
CR4 CR

0,616 4

0,147 5

0,225 7

0,166

4,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,106 2

0,106 5

0,318 8

0,000

4,00

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
12,320 20 0,000

1
1

1,00
5,75

17,192 19 0,000 1

0,000 1

0,000

5,50

1,151 5

0,000 1

0,384 9

0,000

4,00

0,347 3

0,087 4

0,000 1

0,000

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

2,394 7

0,000 1

0,000 1

0,000

2,50

0,457 3

0,000 1

0,457 10 23,772 4

4,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

1,819 19 0,000

5,50

0,000 1

0,000 1

0,903 13 0,000

4,00

1,186 5
3,349 8

0,323 8
0,000 1

0,000 1
0,000 1

2
1

4,00
2,75

7,546
0,000

20
21
22
23
24
25
26
27

Creterea cailor i a altor


cabaline
Creterea cmilelor i a
camelidelor
Creterea ovinelor i a
caprinelor
Creterea porcinelor
Creterea psrilor
Creterea altor animale
Activiti n ferme mixte
(cultura vegetal combinat cu
creterea animalelor)
Activiti auxiliare pentru
producia vegetal

0143 6,418 11 0,000 1

0,000 1

0,000

3,50

0144 0,000 1

0,000 1

0,000 1

373,444 16 4,75

0145 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0146 1,261 5
0147 0,880 4
0149 0,000 1

0,000 1
0,088 4
0,000 1

1,719 19 0,000 1
0,000 1 19,586 4
0,000 1 0,000 1

6,50
3,25
1,00

0150 0,663 4

0,357 8

0,357 8

0,000

5,25

0161 0,443 3

0,068 4

0,034 3

5,693

3,00

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Activiti auxiliare pentru creterea
28
0162 0,579 3 0,000 1 0,289 8 4,920 2 3,50
animalelor
29 Activiti dup recoltare
0163 0,000 1 0,000 1 19,269 20 0,000 1 5,75
30 Pregtirea seminelor
0164 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Vntoare, capturarea cu capcane a
31 vnatului i activiti de servicii
0170 0,930 4 0,620 11 0,000 1 0,000 1 4,25
anexe vntorii
Silvicultur i alte activiti
32
0210 1,297 5 0,343 8 0,076 4 0,114 1 4,50
forestiere
33 Exploatare forestier
0220 3,570 8 1,239 16 0,148 5 0,000 1 7,50
Colectarea produselor forestiere
34
0230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
nelemnoase din flora spontan
Activiti de servicii anexe
35
0240 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
silviculturii
36 Pescuitul maritim
0311 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
37 Pescuitul n ape dulci
0312 0,547 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
38 Acvacultura maritim
0321 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
39 Acvacultura n ape dulci
0322 0,911 4 0,365 9 0,000 1 0,000 1 3,75
Extracia crbunelui superior
40
0510 21,144 20 0,209 6 3,971 20 761,772 20 16,50
(PCS=>23865 kJ/kg)
Extracia crbunelui inferior
41
0520 1,416 5 0,037 3 1,062 15 538,088 19 10,50
(PCS<23865 kJ/kg)
42 Extracia petrolului brut
0610 1,332 5 0,089 4 0,222 7 180,268 11 6,75
43 Extracia gazelor naturale
0620 1,199 5 0,164 6 0,218 7 96,096 8 6,50
44 Extracia minereurilor feroase
0710 0,000 1 0,000 1 7,113 20 0,000 1 5,75

45
46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Extracia minereurilor de uraniu i


0721 0,893 4
toriu
Extracia altor minereuri metalifere
0729 1,212 5
neferoase
Extracia pietrei ornamentale i a
pietrei pentru construcii, extracia
0811 2,326 7
pietrei calcaroase, ghipsului, cretei
i a ardeziei
Extracia pietriului i nisipului;
0812 1,139 5
extracia argilei i caolinului
Extracia mineralelor pentru
industria chimic i a
0891 0,000 1
ngrmintelor naturale
Extracia turbei
0892 0,000 1
Extracia srii
0893 2,237 7
Alte activiti extractive n.c.a.
0899 0,847 4
Activiti de servicii anexe
extraciei petrolului brut i gazelor 0910 1,943 6
naturale
Activiti de servicii anexe pentru
0990 2,464 7
extracia mineralelor
Prelucrarea i conservarea crnii 1011 0,802 4
Prelucrarea i conservarea crnii de
1012 1,124 5
pasre
Fabricarea produselor din carne
1013 0,634 4
(inclusiv din carne de pasre)
Prelucrarea i conservarea petelui,
1020 0,282 2
crustaceelor i a molutelor
Prelucrarea i conservarea
1031 32,258 20
cartofilor
Fabricarea sucurilor de fructe i
1032 0,422 3
legume
Prelucrarea i conservarea fructelor
1039 0,637 4
i legumelor n.c.a.
Fabricarea uleiurilor i grsimilor 1041 1,425 5
Fabricarea margarinei i a altor
1042 0,824 4
produse comestibile similare
Fabricarea produselor lactate i a
1051 1,073 5
brnzeturilor
Fabricarea ngheatei
1052 0,774 4
Fabricarea produselor de morrit, a 1061 1,012 5

0,000 1

0,000 1

907,321 20 6,50

0,000 1

47,744 20 0,000

11 9,25

0,388 9

0,194 6

6,008

6,00

0,380 9

0,076 4

0,152

4,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1
0,000 1
0,423 9

0,000 1 0,000 1 1,00


0,000 1 242,622 13 5,50
3,811 20 409,062 17 12,50

0,142 5

0,047 3

0,000

5,75

1,232 16 89,938 20 0,000

11,00

0,049 3

0,033 3

0,000

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000

2,00

0,036 3

0,054 3

0,000

2,75

0,000 1

0,282 8

19,473 4

3,75

0,000 1

0,000 1

0,000

5,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,106 5

0,319 8

0,000

4,50

0,329 8

0,000 1

0,000

3,75

0,000 1

1,648 18 0,000

6,00

0,052 3

0,026 2

0,000

2,75

0,221 7
0,104 5

0,000 1
0,337 8

0,000
8,772

1
2

3,25
5,00

67
68

69

70
71
72
73

amidonului i produselor din


amidon
Fabricarea amidonului i a
1062 3,875
produselor din amidon
Fabricarea pinii, fabricarea
prjiturilor i a produselor
1071 0,668
proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiilor i
picoturilor; fabricarea prjiturilor
1072 1,005
i a produselor conservate de
patiserie
Fabricarea macaroanelor, tieilor,
cucuului i a altor produse
1073 1,452
finoase similare
Fabricarea zahrului
1081 2,976
Fabricarea produselor din cacao, a
1082 0,540
ciocolatei i a produselor zaharoase
Prelucrarea ceaiului i a cafelei
1083 1,025

NC AEN
Fabricarea condimentelor i
74
ingredientelor
75 Fabricarea de mncruri preparate
Fabricarea preparatelor alimentare
76
omogenizate i a alimentelor dietetice
Fabricarea altor produse alimentare
77
n.c.a.
Fabricare preparatelor pentru hrana
78
animalelor de ferm
Fabricare preparatelor pentru hrana
79
animalelor de companie
Distilarea, rafinarea i mixarea
80
buturilor alcoolice
81 Fabricarea vinurilor din struguri
Fabricarea cidrului i a altor vinuri din
82
fructe
Fabricarea altor buturi nedistilate,
83
obinute prin fermentare
84 Fabricarea berii
85 Fabricarea malului
86 Producia de buturi rcoritoare
nealcoolice; producia de ape minerale

CC I1

0,000 1

0,000 1

1,937

3,00

0,038 3

0,255 7

0,011

3,75

0,056 3

0,112 5

0,000

3,50

0,726 12 0,000 1

0,000

4,75

0,496 10 0,165 6

0,000

6,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

2,00

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR4 CR

1084 0,222 2

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

1085 2,209 7

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,50

1086 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

1089 0,592 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

1091 1,035 5

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

1092 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

1101 1,022 5

0,128 5

0,000 1

0,000 1

3,00

1102 0,293 2

0,146 5

0,000 1

0,000 1

2,25

1103 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

1104 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

1105 2,133 7
1106 0,000 1
1107 1,526 6

0,000 1
0,000 1
0,156 6

0,256 7
0,000 1
0,062 4

0,000 1
0,000 1
0,436 1

4,00
1,00
4,25

i alte ape mbuteliate


87 Fabricarea produselor din tutun
1200 0,856 4
Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor
88
1310 2,337 7
textile
89 Producia de esturi
1320 1,276 5
90 Finisarea materialelor textile
1330 0,619 4
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
91
1391 0,000 1
croetare
Fabricarea de articole confecionate din
92 textile (cu excepia mbrcmintei i
1392 0,359 3
lenjeriei de corp)
93 Fabricarea de covoare i mochete
1393 0,000 1
Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i
94
1394 1,168 5
plase
Fabricarea de textile neesute i articole
95 din acestea, cu excepia confeciilor de 1395 1,876 6
mbrcminte
Fabricarea de articole tehnice i
96
1396 3,193 8
industriale din textile
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1399 0,997 4
Fabricarea articolelor de mbrcminte
98
1411 0,202 2
din piele
Fabricarea de articole de mbrcminte
99
1412 0,196 2
pentru lucru
Fabricarea altor articole de
100
1413 0,472 3
mbrcminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea de articole de lenjerie de
101
1414 0,463 3
corp
Fabricarea altor articole de
102
1419 0,135 2
mbrcminte i accesorii n.c.a.
103 Fabricarea articolelor din blan
1420 0,000 1
Fabricarea prin tricotare sau croetare a
104
1431 0,297 2
ciorapilor i articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croetare a
105
1439 0,414 3
altor articole de mbrcminte
Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea
106
1511 0,504 3
i vopsirea blnurilor
Fabricarea articolelor de voiaj i
107 marochinrie i a articolelor de
1512 0,269 2
harnaament
108 Fabricarea nclmintei
1520 0,408 3

0,000 1

0,000 1

12,410 3

2,25

0,126 5

0,442 9

2,147 1

5,50

0,000 1
0,000 1

1,957 20 0,000 9
0,000 1 0,000 1

8,75
1,75

0,000 1

0,448 9

0,000 1

3,00

0,000 1

0,103 5

0,000 1

2,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,75

0,000 1

0,623 11 0,000 1

4,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,000 1

0,065 4

26,234 4

2,75

0,022 2

0,050 3

0,000 1

2,25

0,018 2

0,071 4

0,000 1

2,50

0,000 1

0,351 8

0,000 1

3,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,030 3

0,000 1

0,000 1

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

0,000 1

0,054 3

0,000 1

1,75

0,037 3

0,073 4

0,000 1

2,75

109 Tierea i rindeluirea lemnului


1610 2,374 7
Fabricarea de furnire i a panourilor din
110
1621 3,455 8
lemn
Fabricarea parchetului asamblat n
111
1622 3,287 8
panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie i
112
1623 2,181 7
tmplrie, pentru construcii
113 Fabricarea ambalajelor din lemn
1624 1,168 5
Fabricarea altor produse din lemn;
114 fabricarea articolelor din plut, paie i 1629 2,029 6
din alte materiale vegetale mpletite
115 Fabricarea celulozei
1711 0,000 1
116 Fabricarea hrtiei i cartonului
1712 3,119 8
Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat,
117
1721 1,382 5
a ambalajelor din hrtie i carton
Fabricarea produselor de uz
118 gospodresc i sanitar, din hrtie sau
1722 0,990 4
carton

0,382 9

0,127 5

0,000 1

5,50

0,155 6

0,000 1

0,000 1

4,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,75

0,221 7

0,110 5

11,041 3

5,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

0,123 5

0,123 5

0,000 1

4,25

0,000 1
0,000 1

1,134 15 1,134 1
0,000 1 0,000 1

4,50
2,75

0,148 5

0,592 11 0,000 1

5,50

0,000 1

0,000 1

1,75

0,000 1

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
119 Fabricarea articolelor de papetrie
1723 0,700 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
120 Fabricarea tapetului
1724 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Fabricarea altor articole din hrtie i
121
1729 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
carton n.c.a.
122 Tiprirea ziarelor
1811 0,593 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
123 Alte activiti de tiprire n.c.a.
1812 0,534 3 0,000 1 0,214 7 0,000 1 3,00
124 Servicii pregtitoare pentru pretiprire 1813 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
125 Legtorie i servicii conexe
1814 0,341 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
126 Reproducerea nregistrrilor
1820 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
127 Fabricarea produselor de cocserie
1910 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Fabricarea produselor obinute din
128
1920 0,601 4 0,075 4 0,000 1 714,260 20 7,25
prelucrarea ieiului
129 Fabricarea gazelor industriale
2011 0,330 3 0,000 1 0,000 1 99,419 8 3,25
130 Fabricarea coloranilor i a pigmenilor 2012 0,969 4 0,000 1 0,000 1 87,230 8 3,50
Fabricarea altor produse chimice
131
2013 2,666 7 0,000 1 0,455 10 401,328 16 8,50
anorganice, de baz
Fabricarea altor produse chimice
132
2014 1,400 5 0,191 6 0,000 1 345,640 15 6,75
organice, de baz
Fabricarea ngrmintelor i
133
2015 3,574 8 0,343 8 0,196 6 153,397 10 8,00
produselor azotoase
134 Fabricarea materialelor plastice n
2016 1,953 6 0,000 1 0,150 6 171,304 11 6,00

forme primare
Fabricarea cauciucului sintetic n
135
2017 0,000 1
forme primare
Fabricarea pesticidelor i a altor
136
2020 3,133 8
produse agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor,
137
2030 1,747 6
cernelii tipografice i masticurilor
Fabricarea spunurilor, detergenilor i
138
2041 0,970 4
a produselor de ntreinere
Fabricarea parfumurilor i a produselor
139
2042 0,300 3
cosmetice (de toalet)
140 Fabricarea explozivilor
2051 0,000 1
141 Fabricarea cleiurilor
2052 0,000 1
142 Fabricarea uleiurilor eseniale
2053 0,000 1
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 0,755 4
Fabricarea fibrelor sintetice i
144
2060 1,158 5
artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice de
145
2110 1,298 5
baz
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 0,926 4
Fabricarea anvelopelor i a camerelor
147 de aer; reaparea i refacerea
2211 3,115 8
anvelopelor
148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 1,887 6
Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i
149
2221 1,496 5
profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din
150
2222 1,640 6
material plastic
Fabricarea articolelor din material
151
2223 1,183 5
plastic pentru construcii
Fabricarea altor produse din material
152
2229 0,890 4
plastic
153 Fabricarea sticlei plate
2311 2,206 7
154 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate 2312 0,549 3
155 Fabricarea articolelor din sticl
2313 2,077 6
156 Fabricarea fibrelor din sticl
2314 1,840 6
157 Fabricarea de sticlrie tehnic
2319 0,000 1
158 Fabricarea de produse refractare
2320 4,093 9
Fabricarea plcilor i dalelor din
159
2331 2,247 7
ceramic

0,000 1

0,000 1

197,694 11 3,50

1,044 14 0,000 1

108,607 9

8,00

0,665 12 0,333 8

103,151 8

8,50

0,000 1

0,000 1

54,304 6

3,00

0,000 1

0,601 11 0,000

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,755 12

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,378 9

160,607 10
0,000 1
0,000 1
105,704 8

3,25
1,00
1,00
8,25

0,000 1

0,000 1

52,091 6

3,25

0,118 5

0,118 5

11,915 3

4,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1,75

0,158 6

0,053 3

0,000

4,50

0,055 3

0,000 1

0,000

2,75

0,043 3

0,086 4

0,171

3,25

0,055 3

0,000 1

0,000

2,75

0,061 4

0,000 1

0,000

2,75

0,000 1

0,036 3

0,000

2,25

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,682 12

0,882 13
0,000 1
3,116 20
0,613 11
0,000 1
0,682 12

0,000 1
0,000 1
127,903 9
58,255 6
50,476 6
27,970 4

5,50
1,50
9,00
6,00
2,25
9,25

0,000 1

0,642 11 0,000

4,00

5,00

Fabricarea crmizilor, iglelor i altor


160 produse pentru construcii, din argil
ars
Fabricarea articolelor ceramice pentru
161
uz gospodresc i ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din
162
ceramic
Fabricarea izolatorilor i pieselor
163
izolante din ceramic
Fabricarea altor produse tehnice din
164
ceramic
Fabricarea altor produse ceramice
165
n.c.a.
166 Fabricarea cimentului

2332 0,460 3

0,115 5

0,345 8

0,000

4,25

2341 1,238 5

0,000 1

0,442 9

0,000

4,00

2342 1,332 5

0,000 1

2,473 20 0,000

6,75

2343 0,815 4

0,000 1

0,815 13 0,000

4,75

2344 7,818 13 0,000 1

0,000 1

0,000

4,00

2349 4,333 9

0,000 1

8,666 20 0,000

7,75

2351 0,655 4

0,131 5

1,311 16 29,625 4

7,25

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
167 Fabricarea varului i ipsosului
2352 2,242 7 0,000 1 0,448 9 100,870 8 6,25
Fabricarea produselor din beton
168
2361 2,043 6 0,160 6 0,040 3 0,000 1 4,00
pentru construcii
Fabricarea produselor din ipsos
169
2362 1,417 5 0,000 1 0,472 10 0,000 1 4,25
pentru construcii
170 Fabricarea betonului
2363 1,098 5 0,206 6 0,069 4 0,000 1 4,00
171 Fabricarea mortarului
2364 1,735 6 0,000 1 0,000 1 1,301 1 2,25
Fabricarea produselor din
172
2365 0,000 1 0,000 1 141,732 20 177,165 11 8,25
azbociment
Fabricarea altor articole din beton,
173
2369 0,225 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
ciment i ipsos
Tierea, fasonarea i finisarea
174
2370 1,691 6 0,242 7 0,362 9 83,466 7 7,25
pietrei
175 Fabricarea produselor abrazive
2391 0,578 3 0,000 1 0,578 11 1,733 1 4,00
Fabricarea altor produse din
176
2399 1,354 5 0,301 8 5,868 20 55,670 6 9,75
minerale nemetalice n.c.a.
Producia de metale feroase sub
177
2410 1,964 6 0,119 5 0,610 11 369,240 16 9,50
forme primare i de feroaliaje
Producia de tuburi, evi, profile
178 tubulare i accesorii pentru acestea, 2420 2,493 7 0,142 5 1,211 16 0,000 14 10,50
din oel
179 Tragere la rece a barelor
2431 2,698 7 0,000 1 2,698 20 40,463 5 8,25
180 Laminare la rece a benzilor nguste 2432 4,879 10 0,325 8 0,000 1 48,791 6 6,25
Producia de profile obinute la
181
2433 3,097 8 0,000 1 0,000 1 143,857 10 5,00
rece

182 Trefilarea firelor la rece


2434 7,489 12
183 Producia metalelor preioase
2441 0,000 1
184 Metalurgia aluminiului
2442 3,396 8
Producia plumbului, zincului i
185
2443 3,574 8
cositorului
186 Metalurgia cuprului
2444 0,000 1
187 Producia altor metale neferoase 2445 9,569 14
Prelucrarea combustibililor
188
2446 0,000 1
nucleari
189 Turnarea fontei
2451 2,385 7
190 Turnarea oelului
2452 1,316 5
Turnarea metalelor neferoase
191
2453 0,878 4
uoare
192 Turnarea altor metale neferoase
2454 1,668 6
Fabricarea de construcii metalice
193 i pri componente ale structurilor 2511 1,490 5
metalice
Fabricarea de ui i ferestre din
194
2512 0,825 4
metal
Producia de radiatoare i cazane
195
2521 0,891 4
pentru nclzire central
Producia de rezervoare, cisterne i
196
2529 3,823 9
containere metalice
Producia generatoarelor de aburi
197 (cu excepia cazanelor pentru
2530 1,670 6
nclzire central)
Fabricarea armamentului i
198
2540 1,444 5
muniiei
Fabricarea produselor metalice
199 obinute prin deformare plastic; 2550 1,634 6
metalurgia pulberilor
200 Tratarea i acoperirea metalelor
2561 2,235 7
201 Operaiuni de mecanic general 2562 2,014 6
202 Fabricarea produselor de tiat
2571 0,000 1
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 1,453 5
204 Fabricarea uneltelor
2573 0,544 3
Fabricarea de recipieni, containere
205
2591 2,158 7
i alte produse similare din oel
Fabricarea ambalajelor uoare din
206
2592 0,752 4
metal

0,000 1
0,000 1
0,077 4

0,000 1 21,398 4
0,000 1 0,000 1
19,526 20 119,241 9

0,325 8

7,149

4,50
1,00
10,25

20 232,013 12 12,00

0,000 1 3,254
2,392 20 0,000

20 86,760 8
1 102,871 8

7,50
10,75

0,000 1

0,000

0,397 9
0,000 1

19,477 20 79,300 7
1,316 16 78,328 7

10,75
7,25

0,000 1

1,581

18 10,717 3

6,50

0,000 1

0,000

25,014 4

3,00

0,119 5

0,237

2,997

4,50

0,146 5

0,000

0,291

2,75

0,223 7

0,446

1,337

5,25

0,000 1

0,637

11 1,062

5,50

0,000 1

0,209

3,548

3,75

0,217 7

0,289

153,884 10 7,50

0,156 6

0,078

8,248

4,50

0,106 5
0,178 6
0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000
0,059
0,144
0,436
1,268

1
3
5
9
16

0,000
37,113
80,103
0,436
15,220

1
5
7
1
3

3,50
5,00
3,50
4,00
5,75

0,000 1

0,000

0,000

2,50

0,000 1

0,000

0,000

1,75

965,318 20 5,75

Fabricarea articolelor din fire


207 metalice; fabricarea de lanuri i
arcuri
Fabricarea de uruburi, buloane i
208 alte articole filetate; fabricarea de
nituri i aibe
Fabricarea altor articole din metal
209
n.c.a.
Fabricarea subansamblurilor
210
electronice (module)
Fabricarea altor componente
211
electronice

2593 0,971 4

0,037 3

0,000

0,224

2,25

2594 1,922 6

0,240 7

0,000

3,843

4,00

2599 1,113 5

0,053 3

0,424

0,583

4,50

2611 0,942 4

0,000 1

0,075

0,151

2,50

2612 0,171 2

0,000 1

0,000

0,000

1,25

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
212 Fabricarea calculatoarelor i a
2620 1,041 5 0,000 1 0,000
echipamentelor periferice
Fabricarea echipamentelor de
213
2630 0,178 2 0,000 1 0,000
comunicaii
Fabricarea produselor electronice de
214
2640 2,403 7 0,000 1 0,000
larg consum
Fabricarea de instrumente i
215 dispozitive pentru msur,
2651 0,746 4 0,000 1 0,000
verificare, control, navigaie
216 Producia de ceasuri
2652 0,000 1 0,000 1 6,711
Fabricarea de echipamente pentru
217 radiologie, electrodiagnostic i
2660 0,000 1 0,000 1 0,000
electroterapie
Fabricarea de instrumente optice i
218
2670 0,366 3 0,000 1 0,000
echipamente fotografice
Fabricarea suporilor magnetici i
219
2680 0,000 1 0,000 1 0,000
optici destinai nregistrrilor
Fabricarea motoarelor,
220 generatoarelor i transformatoarelor 2711 1,064 5 0,089 4 3,902
electrice
Fabricarea aparatelor de distribuie
221
2712 0,809 4 0,095 4 0,048
i control al electricitii
222 Fabricarea de acumulatori i baterii 2720 1,347 5 0,000 1 1,347
223 Fabricarea de cabluri cu fibr optic 2731 0,000 1 0,000 1 0,000
Fabricarea altor fire i cabluri
224
2732 1,248 5 0,000 1 0,460
electrice i electronice
225 Fabricarea dispozitivelor de
2733 0,000 1 0,000 1 0,000
conexiune pentru fire i cabluri

CR3 I4
1 0,000

CR4 CR
1 2,00

0,000

1,25

0,000

2,50

11,256 3

2,25

20 0,000

5,75

12,148 3

1,50

0,000

1,50

0,000

1,00

20 13,658 3

8,00

3,25

3,426

16 148,187 10 8,00
1 0,000 1 1,00
10 2,298

4,25

1,00

0,000

electrice i electronice
Fabricarea de echipamente electrice
226
2740 1,454 5
de iluminat
227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 1,085 5
Fabricarea de echipamente casnice
228
2752 0,875 4
neelectrice
Fabricarea altor echipamente
229
2790 1,198 5
electrice
Fabricarea de motoare i turbine (cu
230 excepia celor pentru avioane,
2811 1,922 6
autovehicule i motociclete)
231 Fabricarea de motoare hidraulice
2812 0,000 1
232 Fabricarea de pompe i compresoare 2813 1,075 5
233 Fabricarea de articole de robinetrie 2814 1,375 5
Fabricarea lagrelor, angrenajelor,
234 cutiilor de vitez i a elementelor
2815 1,374 5
mecanice de transmisie
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i
235
2821 4,286 9
arztoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat
236
2822 1,589 6
i manipulat
Fabricarea mainilor i
echipamentelor de birou (exclusiv
237
2823 0,419 3
fabricarea calculatoarelor i a
echipamentelor periferice)
Fabricarea mainilor-unelte
238
2824 1,246 5
portabile acionate electric
Fabricarea echipamentelor de
239 ventilaie i frigorifice, exclusiv a 2825 0,765 4
echipamentelor de uz casnic
Fabricarea altor maini i utilaje de
240
2829 0,823 4
utilizare general
Fabricarea mainilor i utilajelor
241 pentru agricultur i exploatri
2830 1,737 6
forestiere
Fabricarea utilajelor i a mainilor242
2841 1,569 6
unelte pentru prelucrarea metalului
243 Fabricarea altor maini-unelte n.c.a. 2849 1,111 5
Fabricarea utilajelor pentru
244
2891 0,818 4
metalurgie
245 Fabricarea utilajelor pentru extracie 2892 1,233 5

0,132 5

0,000 1

0,000

3,00

0,000 1

0,434 9

0,000

5,25

0,000 1

2,624 20 43,735 5

7,50

0,000 1

1,711 19 1,027

6,50

0,183 6

1,282 16 4,073

7,50

0,000 1 2,558 20 76,726 7 7,25


0,000 1 2,150 20 108,167 9 8,75
0,550 11 1,650 18 0,000 10 11,00
0,000 1

0,323 8

68,757 7

5,25

0,429 9

0,000 1

12,859 3

5,50

0,132 5

1,721 19 4,237

8,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,75

0,000 1

0,165 6

1,645

3,00

0,474 10 7,581 20 0,000

9,25

0,087 4

0,174 6

0,000

4,25

0,000 1

2,962 20 0,370

6,75

0,000 1

1,000 14 0,000

5,50

0,130 5

11,324 20 15,445 3

8,25

i construcii
Fabricarea utilajelor pentru
246 prelucrarea produselor alimentare, 2893 2,442 7
buturilor i tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria
247
2894 0,672 4
textil, a mbrcmintei i a pielriei
Fabricarea utilajelor pentru industria
248
2895 0,000 1
hrtiei i cartonului
Fabricarea utilajelor pentru
249 prelucrarea maselor plastice i a
2896 0,000 1
cauciucului
Fabricarea altor maini i utilaje
250
2899 1,405 5
specifice n.c.a.

0,000 1

1,047 14 0,000

5,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,074 4

0,296 8

8,208

4,75

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
Fabricarea autovehiculelor de
251
2910 1,550 6 0,056 3 8,756
transport rutier
Producia de caroserii pentru
252 autovehicule, fabricarea de remorci 2920 0,548 3 0,183 6 0,000
i semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice
253 i electronice pentru autovehicule i 2931 0,677 4 0,046 3 0,000
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese i accesorii
254 pentru autovehicule i pentru
2932 1,495 5 0,052 3 0,524
motoare de autovehicule
Construcia de nave i structuri
255
3011 3,216 8 0,219 7 1,280
plutitoare
256 Construcia de ambarcaiuni sportive 3012 0,000 1 0,000 1 0,000
i de agrement
257 Fabricarea materialului rulant
3020 1,682 6 0,198 6 1,286
Fabricarea de aeronave i nave
258
3030 1,287 5 0,107 5 1,501
spaiale
Fabricarea vehiculelor militare de
259
3040 0,000 1 0,000 1 0,000
lupt
260 Fabricarea de motociclete
3091 0,000 1 0,000 1 0,000
Fabricarea de biciclete i de vehicule
261
3092 1,733 6 0,000 1 0,000
pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de
262
3099 0,000 1 0,000 1 0,000
transport n.c.a.
Fabricarea de mobil pentru birouri
263
3101 1,093 5 0,052 3 0,156
i magazine

CR3 I4

CR4 CR

20 182,207 11 10,00
1

0,000

2,75

0,000

2,25

10 13,954 3

5,25

16 20,469 4

8,75

1,00

16 42,673 5

8,25

17 0,000

7,25

0,000

1,00

0,000

1,00

0,000

2,25

0,000

1,00

1,770

3,75

0,000

Fabricarea de mobil pentru


3102 0,745 4
buctrii
265 Fabricarea de saltele i somiere
3103 0,820 4
266 Fabricarea de mobil n.c.a.
3109 1,701 6
267 Baterea monedelor
3211 0,000 1
Fabricarea bijuteriilor i articolelor
268 similare din metale i pietre
3212 0,000 1
preioase
Fabricarea imitaiilor de bijuterii i
269
3213 0,000 1
articole similare
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 1,926 6
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 0,433 3
272 Fabricarea jocurilor i jucriilor
3240 0,247 2
Fabricarea de dispozitive, aparate i
273
3250 0,295 2
instrumente medicale stomatologice
274 Fabricarea mturilor i periilor
3291 1,528 6
Fabricarea altor produse
275
3299 1,308 5
manufacturiere n.c.a.
Repararea articolelor fabricate din
276
3311 2,108 7
metal
277 Repararea mainilor
3312 1,606 6
Repararea echipamentelor
278
3313 1,673 6
electronice i optice
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 0,486 3
Repararea i ntreinerea navelor i
280
3315 2,915 8
brcilor
281 Repararea i ntreinerea aeronavelor 3316 1,882 6
i navelor spaiale
Repararea i ntreinerea altor
282
3317 1,293 5
echipamente de transport n.c.a.
283 Repararea altor echipamente
3319 4,162 9
Instalarea mainilor i
284
3320 1,320 5
echipamentelor industriale
285 Producia de energie electric
3511 1,287 5
286 Transportul energiei electrice
3512 1,339 5
287 Distribuia energiei electrice
3513 0,858 4
288 Comercializarea energiei electrice 3514 0,379 3
289 Producia gazelor
3521 1,387 5
Distribuia combustibililor gazoi,
290
3522 1,882 6
prin conducte
264

0,000 1

0,248 7

0,000

3,25

0,000 1
0,157 6
0,000 1

0,000 1
0,201 6
0,000 1

0,000
0,019
0,000

1
1
1

1,75
4,75
1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1
0,000 1
0,000 1

1,541 18 0,000
0,000 1 0,000
0,000 1 0,000

1
1
1

6,50
1,50
1,25

0,098 4

0,000 1

0,000

2,00

0,509 10 0,000 1

0,000

4,50

0,308 8

0,000 1

6,309

4,00

0,000 1

0,000 1

0,000

2,50

0,459 10 0,229 7

101,075 8

7,75

0,000 1

0,000 1

0,000

2,25

0,000 1

0,486 10 0,000

3,75

0,257 7

0,000 1

61,222 6

5,50

2,823

4,50

0,192 6

0,766 12 0,000

6,00

0,000 1

16,649 20 0,000

7,75

0,000 1

0,165 6

0,000

3,25

0,055 3
0,000 1
0,193 6
0,000 1
0,000 1

0,609
0,000
0,000
0,126
0,000

113,718 9
0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

7,00
2,00
3,00
2,50
2,00

0,038 3

0,038 3

0,269

3,25

0,470 10 0,000 1

11
1
1
5
1

Comercializarea combustibililor
3523 0,963 4
gazoi, prin conducte
292 Furnizarea de abur i aer condiionat 3530 1,132 5
293 Captarea, tratarea i distribuia apei 3600 0,853 4
294 Colectarea i epurarea apelor uzate 3700 1,453 5
291

0,000 1

0,000 1

0,000

1,75

0,090 4
0,067 4
0,000 1

0,180 6
0,007 1
0,000 1

58,961 6
8,787 2
26,147 4

5,25
2,75
2,75

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
295 Colectarea deeurilor nepericuloase
3811 1,954 6 0,211 7 0,082 4 0,000 1 4,50
296 Colectarea deeurilor periculoase
3812 2,972 8 0,000 1 0,000 1 118,871 9 4,75
Tratarea i eliminarea deeurilor
297
3821 1,304 5 0,000 1 0,000 1 0,000 1 2,00
nepericuloase
Tratarea i eliminarea deeurilor
298
3822 2,898 8 1,656 18 0,000 1 37,263 5 8,00
periculoase
Demontarea (dezasamblarea) mainilor
299 i a echipamentelor scoase din uz
3831 1,862 6 0,207 6 0,000 1 0,000 1 3,50
pentru recuperarea materialelor
Recuperarea materialelor reciclabile
300
3832 1,868 6 0,352 8 0,027 2 0,000 1 4,25
sortate
301 Activiti i servicii de decontaminare 3900 2,241 7 0,448 9 0,000 1 0,000 1 4,50
302 Dezvoltare (promovare) imobiliar
4110 0,493 3 0,141 5 0,070 4 0,000 1 3,25
Lucrri de construcii ale cldirilor
303
4120 1,446 5 0,255 7 0,084 4 0,004 1 4,25
rezideniale i nerezideniale
Lucrri de construcii ale drumurilor i
304
4211 1,445 5 0,230 7 0,022 2 2,853 1 3,75
autostrzilor
Lucrri de construcii ale cilor ferate
305
4212 0,889 4 0,267 7 0,622 11 0,000 1 5,75
de suprafa i subterane
306 Construcia de poduri i tuneluri
4213 4,313 9 1,125 15 0,563 11 11,250 3 9,50
Lucrri de construcii ale proiectelor
307
4221 2,157 7 0,290 8 0,166 6 5,933 2 5,75
utilitare pentru fluide
Lucrri de construcii ale proiectelor
308 utilitare pentru electricitate i
4222 1,048 5 0,245 7 0,035 3 0,000 1 4,00
telecomunicaii
309 Construcii hidrotehnice
4291 1,734 6 0,231 7 0,145 5 58,791 6 6,00
Lucrri de construcii ale altor proiecte
310
4299 1,043 5 0,000 1 0,108 5 0,000 1 3,00
inginereti n.c.a.
311 Lucrri de demolare a construciilor 4311 1,019 5 0,306 8 0,000 1 9,680 3 4,25
312 Lucrri de pregtire a terenului
4312 0,781 4 0,781 13 0,000 1 0,000 1 4,75
Lucrri de foraj i sondaj pentru
313
4313 1,905 6 0,544 10 0,000 1 0,000 1 4,50
construcii
314 Lucrri de instalaii electrice
4321 1,309 5 0,238 7 0,040 3 0,000 1 4,00

Lucrri de instalaii sanitare, de


4322 1,251 5
nclzire i de aer condiionat
Alte lucrri de instalaii pentru
316
4329 0,871 4
construcii
317 Lucrri de ipsoserie
4331 0,554 3
318 Lucrri de tmplrie i dulgherie
4332 0,990 4
Lucrri de pardosire i placare a
319
4333 0,564 3
pereilor
Lucrri de vopsitorie, zugrveli i
320
4334 0,541 3
montri de geamuri
321 Alte lucrri de finisare
4339 0,913 4
Lucrri de nvelitori, arpante i terase
322
4391 1,551 6
la construcii
Alte lucrri speciale de construcii
323
4399 1,091 5
n.c.a.
Comer cu autoturisme i autovehicule
324
4511 0,547 3
uoare (sub 3,5 tone)
325 Comer cu alte autovehicule
4519 0,244 2
ntreinerea i repararea
326
4520 0,427 3
autovehiculelor
Comer cu ridicata de piese i accesorii
327
4531 0,393 3
pentru autovehicule
Comer cu amnuntul de piese i
328
4532 0,126 2
accesorii pentru autovehicule
Comer cu motociclete, piese i
329 accesorii aferente, ntreinerea i
4540 0,000 1
repararea motocicletelor
Intermedieri n comerul cu materii
330 prime agricole, animale vii, materii
4611 0,527 3
prime textile i cu semifabricate
Intermedieri n comerul cu
331 combustibili, minereuri, metale i
4612 0,000 1
produse chimice pentru industrie
Intermedieri n comerul cu material
332
4613 1,198 5
lemnos i materiale de construcii
Intermedieri n comerul cu maini,
333 echipamente industriale nave i
4614 0,559 3
avioane
Intermedieri n comerul cu mobil,
334
4615 0,000 1
articole de menaj i de fierrie
335 Intermedieri n comerul cu textile,
4616 0,123 2
315

0,210 7

0,048 3

0,202

4,00

0,109 5

0,000 1

0,000

2,75

0,000 1
0,180 6

0,000 1
0,000 1

4,155
0,000

2
1

1,75
3,00

0,282 8

0,071 4

0,000

4,00

0,077 4

0,000 1

0,000

2,25

0,456 10 0,000 1

0,000

4,00

0,111 5

0,000 1

0,000

3,25

0,194 6

0,106 5

1,531

4,25

0,068 4

0,000 1

0,000

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

0,087 4

0,063 4

0,000

3,00

0,044 3

0,000 1

0,000

2,00

0,025 2

0,025 2

0,000

1,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,176 6

0,000 1

0,000

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,599 11 0,000 1

0,000

4,50

0,223 7

0,000 1

1,005

3,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

confecii din blan, nclminte i


articole din piele
Intermedieri n comerul cu produse
336
alimentare, buturi i tutun

4617 0,219 2

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4 CR
Intermedieri n comerul specializat n
337 vnzarea produselor cu caracter specific, 4618 0,621 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
n.c.a.
Intermedieri n comerul cu produse
338
4619 0,304 3 0,025 2 0,000 1 0,000 1 1,75
diverse
Comer cu ridicata al cerealelor,
339 seminelor, furajelor i tutunului
4621 0,603 4 0,046 3 0,046 3 0,000 1 2,75
neprelucrat
Comer cu ridicata al florilor i al
340
4622 0,587 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
plantelor
341 Comer cu ridicata al animalelor vii
4623 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Comer cu ridicata al blnurilor, pieilor
342
4624 0,804 4 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,75
brute i al pieilor prelucrate
343 Comer cu ridicata al fructelor i al
4631 0,250 2 0,125 5 0,000 1 0,000 1 2,25
legumelor
Comer cu ridicata al crnii i produselor
344
4632 0,279 2 0,111 5 0,111 5 0,000 1 3,25
din carne
Comer cu ridicata al produselor lactate,
345 oulor, uleiurilor i grsimilor
4633 0,291 2 0,194 6 0,000 1 0,000 1 2,50
comestibile
346 Comer cu ridicata al buturilor
4634 0,343 3 0,031 3 0,000 1 0,000 1 2,00
347 Comer cu ridicata al produselor din tutun4635 0,278 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
Comer cu ridicata al zahrului, ciocolatei
348
4636 0,271 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
i produselor zaharoase
Comer cu ridicata cu cafea, ceai, cacao i
349
4637 0,435 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
condimente
Comer cu ridicata specializat al altor
350 alimente, inclusiv pete, crustacee i
4638 0,713 4 0,119 5 0,000 1 0,000 1 2,75
molute
Comer cu ridicata nespecializat de
351
4639 0,726 4 0,076 4 0,051 3 0,000 1 3,00
produse alimentare, buturi i tutun
352 Comer cu ridicata al produselor textile 4641 0,365 3 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,50
Comer cu ridicata al mbrcmintei i
353
4642 0,045 1 0,045 3 0,000 1 0,000 1 1,50
nclmintei
354 Comer cu ridicata al aparatelor electrice 4643 0,136 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
de uz gospodresc, al aparatelor de radio

i televizoarelor
Comer cu ridicata al produselor din
355 ceramic, sticlrie i produse de
4644 0,506 3
ntreinere
Comer cu ridicata al produselor
356
4645 0,517 3
cosmetice i de parfumerie
Comer cu ridicata al produselor
357
4646 0,270 2
farmaceutice
Comer cu ridicata al mobilei, covoarelor
358
4647 0,361 3
i al articolelor de iluminat
Comer cu ridicata al ceasurilor i
359
4648 0,000 1
bijuteriilor
Comer cu ridicata al altor bunuri de uz
360
4649 0,198 2
gospodresc
Comer cu ridicata al calculatoarelor,
361
4651 0,256 2
echipamentelor periferice i software-ului
Comer cu ridicata de componente i
362 echipamente electronice i de
4652 0,224 2
telecomunicaii
Comer cu ridicata al mainilor agricole,
363
4661 0,742 4
echipamentelor i furniturilor
364 Comer cu ridicata al mainilor-unelte
4662 0,975 4
Comer cu ridicata al mainilor pentru
365
4663 0,762 4
industria minier i construcii
Comer cu ridicata al mainilor pentru
366 industria textil i al mainilor de cusut i 4664 1,006 5
de tricotat
367 Comer cu ridicata al mobilei de birou
4665 0,000 1
Comer cu ridicata al altor maini i
368
4666 0,000 1
echipamente de birou
Comer cu ridicata al altor maini i
369
4669 0,306 3
echipamente
Comer cu ridicata al combustibililor
370 solizi, lichizi i gazoi i al produselor
4671 0,612 4
derivate
Comer cu ridicata al metalelor i
371
4672 0,835 4
minereurilor metalice
Comer cu ridicata al materialului lemnos
372 i al materialelor de construcie i
4673 0,879 4
echipamentelor sanitare
NC AEN

CC I1

0,127 5

0,000 1

0,000 1

2,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

0,045 3

0,000 1

0,000 1

1,75

0,180 6

0,000 1

0,000 1

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,128 5

0,000 1

0,000 1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,148 5

0,000 1

0,000 1

2,75

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,75

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,75

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,051 3

0,000 1

0,000 1

2,00

0,334 8

0,000 1

0,000 1

3,50

0,056 3

0,056 3

0,000 1

2,75

0,099 4

0,009 1

0,000 1

2,50

CR1 I2

CR2 I3

CR3 I4

CR4

Comer cu ridicata al echipamentelor i


373 furniturilor de fierrie pentru instalaii
sanitare i de nclzire
374 Comer cu ridicata al produselor chimice
Comer cu ridicata al altor produse
375
intermediare
Comer cu ridicata al deeurilor i
376
resturilor
377 Comer cu ridicata nespecializat
Comer cu amnuntul n magazine
378 nespecializate, cu vnzare predominant
de produse alimentare, buturi i tutun
Comer cu amnuntul n magazine
379 nespecializate, cu vnzare predominant
de produse nealimentare
Comer cu amnuntul al fructelor i
380 legumelor proaspete, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al crnii i al
381 produselor din carne, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al petelui,
382 crustaceelor i molutelor, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al pinii,
383 produselor de patiserie i produselor
zaharoase, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al buturilor, n
384
magazine specializate
Comer cu amnuntul al produselor din
385
tutun, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al altor produse
386
alimentare, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al carburanilor
387 pentru autovehicule, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al calculatoarelor,
388 unitilor periferice i software-ului, n
magazine specializate
Comer cu amnuntul al echipamentului
389 pentru telecomunicaii n magazine
specializate

4674 0,368 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

4675 0,276 2

0,110 5

0,000 1

0,000 1

2,25

4676 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4677 0,901 4

0,450 10 0,000 1

0,000 1

4,00

4690 0,272 2

0,091 4

0,013 2

0,636 1

2,25

4711 0,559 3

0,020 2

0,011 2

0,000 1

2,00

4719 0,087 1

0,008 1

0,008 1

0,008 1

1,00

4721 0,505 3

0,072 4

0,072 4

0,000 1

3,00

4722 0,189 2

0,063 4

0,000 1

0,000 1

2,00

4723 0,502 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

4724 0,147 2

0,147 5

0,000 1

0,000 1

2,25

4725 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4726 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4729 0,000 1

0,000 1

0,057 3

0,000 1

1,50

4730 0,321 3

0,084 4

0,000 1

0,000 1

2,25

4741 0,114 2

0,000 1

0,114 5

0,000 1

2,25

4742 0,133 2

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

Comer cu amnuntul al echipamentelor


audio/video n magazine specializate
Comer cu amnuntul al textilelor, n
391
magazine specializate
Comer cu amnuntul al articolelor de
392 fierrie, al articolelor din sticl i al celor
pentru vopsit, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al covoarelor,
carpetelor, tapetelor i al altor
393
acoperitoare de podea, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al articolelor i
394 aparatelor electrocasnice, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al mobilei, al
395 articolelor de iluminat i al articolelor de
uz casnic n.c.a., n magazine specializate
Comer cu amnuntul al crilor, n
396
magazine specializate
Comer cu amnuntul al ziarelor i
397 articolelor de papetrie, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al discurilor i
benzilor magnetice cu sau fr
398
nregistrri audio/video, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al echipamentelor
399
sportive, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al jocurilor i
400
jucriilor, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al mbrcmintei,
401
n magazine specializate
Comer cu amnuntul al nclmintei i
402 articolelor din piele, n magazine
specializate
Comer cu amnuntul al produselor
403
farmaceutice, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al articolelor
404 medicale i ortopedice, n magazine
specializate
390

NC AEN
405 Comer cu amnuntul al produselor

4743 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4751 0,191 2

0,000 1

0,319 8

0,000 1

3,00

4752 0,620 4

0,052 3

0,000 1

0,000 1

2,25

4753 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4754 0,301 3

0,000 1

0,043 3

0,000 1

2,00

4759 1,045 5

0,000 1

0,028 2

0,000 1

2,25

4761 0,188 2

0,094 4

0,000 1

0,000 1

2,00

4762 0,262 2

0,105 5

0,000 1

0,000 1

2,25

4763 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4764 0,398 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

4765 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4771 0,051 1

0,000 1

0,017 2

0,000 1

1,25

4772 0,156 2

0,052 3

0,000 1

0,000 1

1,75

4773 0,021 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

4774 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
4775 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000

CR4
1 1,00

cosmetice i de parfumerie, n
magazine specializate
Comer cu amnuntul al florilor,
plantelor i seminelor, comer cu
406 amnuntul al animalelor de companie 4776 0,000 1
i al hranei pentru acestea, n
magazine specializate
Comer cu amnuntul al ceasurilor i
407
4777 0,102 2
bijuteriilor, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al altor bunuri
408
4778 0,816 4
noi, n magazine specializate
Comer cu amnuntul al bunurilor de
409
4779 0,206 2
ocazie vndute prin magazine
Comer cu amnuntul al produselor
alimentare, buturilor i produselor
410
4781 0,000 1
din tutun, efectuat prin standuri,
chiocuri i piee
Comer cu amnuntul al textilelor,
mbrcmintei i nclmintei
411
4782 0,000 1
efectuat prin standuri, chiocuri i
piee
Comer cu amnuntul prin standuri,
412
4789 0,000 1
chiocuri i piee al altor produse
Comer cu amnuntul prin
413 intermediul caselor de comenzi sau 4791 0,000 1
prin internet
Comer cu amnuntul efectuat n
414 afara magazinelor, standurilor,
4799 0,146 2
chiocurilor i pieelor
Transporturi interurbane de cltori
415
4910 0,633 4
pe calea ferat
416 Transporturi de marf pe calea ferat 4920 0,578 3
Transporturi urbane, suburbane i
417
4931 1,720 6
metropolitane de cltori
418 Transporturi cu taxiuri
4932 0,311 3
Alte transporturi terestre de cltori
419
4939 1,068 5
n.c.a.
420 Transporturi rutiere de mrfuri
4941 0,873 4
421 Servicii de mutare
4942 2,021 6
422 Transporturi prin conducte
4950 0,650 4
Transporturi maritime i costiere de
423
5010 0,000 1
pasageri

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

0,020 2

0,000 1

0,000

2,00

0,103 5

0,000 1

0,000

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,073 4

0,000 1

0,000

2,00

0,000 1

0,038 3

405,720 16 6,00

0,139 5

0,060 4

0,000

0,117 5

2,017 20 115,056 9

10,00

0,146 5

0,000 1

0,000

2,50

0,175 6

0,019 2

0,000

3,50

0,219 7
0,000 1
0,186 6

0,012 2
0,000 1
0,000 1

0,023
0,000
5,943

1
1
2

3,50
2,25
3,25

0,000 1

0,000 1

226,795 12 3,75

3,25

Transporturi maritime i costiere de


marf
Transportul de pasageri pe ci
425
navigabile interioare
Transportul de marf pe ci
426
navigabile interioare
427 Transporturi aeriene de pasageri
428 Transporturi aeriene de marf
429 Depozitri
Activiti de servicii anexe pentru
430
transporturi terestre
Activiti de servicii anexe
431
transporturilor pe ap
Activiti de servicii anexe
432
transporturilor aeriene
433 Manipulri
434 Alte activiti anexe transporturilor
Activiti potale desfurate sub
435
obligativitatea serviciului universal
436 Alte activiti potale i de curier
Hoteluri i alte faciliti de cazare
437
similare
Faciliti de cazare pentru vacane i
438
perioade de scurt durat
Parcuri pentru rulote, campinguri i
439
tabere
440 Alte servicii de cazare
441 Restaurante
Activiti de alimentaie (catering)
442
pentru evenimente
443 Alte servicii de alimentaie n.c.a.
Baruri i alte activiti de servire a
444
buturilor
424

NC AEN
445 Activiti de editare a crilor
Activiti de editare de ghiduri,
446
compendii, liste de adrese i similare
447 Activiti de editare a ziarelor
Activiti de editare a revistelor i
448
periodicelor

5020 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

5030 0,685 4

0,685 12 0,000 1

0,000

4,50

5040 2,037 6

0,509 10 0,000 1

0,000

4,50

5110 0,821 4
5121 0,000 1
5210 1,046 5

0,075 4
0,000 1
0,161 6

0,000 1
0,000 1
0,241 7

360,031 16 6,25
430,769 17 5,00
10,700 3 5,25

5221 0,648 4

0,110 5

0,041 3

0,055

3,25

5222 1,336 5

0,167 6

0,056 3

4,398

4,00

5223 0,493 3

0,000 1

0,000 1

22,624 4

2,25

5224 3,870 9
5229 0,651 4

0,652 11 0,000 1
0,000 1 0,000 1

69,005 7
0,000 1

7,00
1,75

5310 1,080 5

0,023 2

0,023 2

0,000

2,50

5320 1,164 5

0,042 3

0,000 1

0,000

2,50

5510 0,318 3

0,019 2

0,000 1

0,028

1,75

5520 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

5530 5,198 10 0,000 1

0,000 1

0,000

3,25

5590 0,064 1
5610 0,333 3

0,064 4
0,012 2

0,000 1
0,012 2

0,000
0,006

1
1

1,75
2,00

5621 0,302 3

0,000 1

0,151 6

0,000

2,75

5629 0,630 4

0,000 1

0,000 1

15,200 3

2,25

5630 0,074 1

0,037 3

0,037 3

0,000

2,00

CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4
5811 0,100 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
5812 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5813 0,330 3

0,055 3

0,000 1

0,000 1

2,00

5814 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

449 Alte activiti de editare


Activiti de editare a jocurilor de
450
calculator
Activiti de editare a altor produse
451
software
Activiti de producie cinematografic,
452
video i de programe de televiziune
Activiti postproducie
453 cinematografic, video i de programe
de televiziune
Activiti de distribuie a filmelor
454 cinematografice, video i a programelor
de televiziune
455 Proiecia de filme cinematografice
Activiti de realizare a nregistrrilor
456
audio i activiti de editare muzical
Activiti de difuzare a programelor de
457
radio
Activiti de difuzare a programelor de
458
televiziune
Activiti de telecomunicaii prin reele
459
cu cablu
Activiti de telecomunicaii prin reele
460
fr cablu (exclusiv prin satelit)
461 Activiti de telecomunicaii prin satelit
462 Alte activiti de telecomunicaii
Activiti de realizare a softului la
463
comand (software orientat client)
Activiti de consultan n tehnologia
464
informaiei
Activiti de management (gestiune i
465
exploatare) a mijloacelor de calcul
Alte activiti de servicii privind
466
tehnologia informaiei
Prelucrarea datelor, administrarea
467
paginilor web i activiti conexe
468 Activiti ale portalurilor web
469 Activiti ale ageniilor de tiri
Alte activiti de servicii informaionale
470
n.c.a.
471 Activiti ale bncii centrale (naionale)

5819 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5821 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5829 0,236 2

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

5911 0,098 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5912 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5913 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5914 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

5920 0,551 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

6010 0,706 4

0,000 1

0,101 2

60,419 6

3,25

6020 0,285 2

0,082 4

0,041 3

5,746 2

2,75

6110 1,033 5

0,099 4

0,000 1

0,000 1

2,75

6120 0,443 3

0,034 3

0,000 1

0,000 1

2,00

6130 0,000 1
6190 0,751 4

0,000 1
0,068 4

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

1,00
2,50

6201 0,061 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6202 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

6203 0,582 3

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

6209 0,413 3

0,138 5

0,000 1

0,000 1

2,50

6311 0,395 3

0,049 3

0,099 4

0,000 1

2,75

6312 1,085 5
6391 0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

2,00
1,00

6399 1,808 6

0,000 1

0,000 1

0,000 1

2,25

6411 0,856 4

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,75

472 Alte activiti de intermedieri monetare 6419 0,519 3


473 Activiti ale holdingurilor
6420 0,665 4
Fonduri mutuale i alte entiti
474
6430 0,000 1
financiare similare
475 Leasing financiar
6491 0,514 3
476 Alte activiti de creditare
6492 0,041 1
477 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6499 0,459 3
478 Activiti de asigurri de via
6511 0,106 2
Alte activiti de asigurri (exceptnd
479
6512 0,683 4
asigurrile de via)
480 Activiti de reasigurare
6520 0,000 1
Activiti ale fondurilor de pensii (cu
481 excepia celor din sistemul public de
6530 0,000 1
asigurri sociale)
482 Administrarea pieelor financiare
6611 0,000 1
Activiti de intermediere a tranzaciilor
483
6612 0,489 3
financiare
Activiti auxiliare intermedierilor
484 financiare, exclusiv activiti de
6619 0,329 3
asigurri i fonduri de pensii

0,012 2
0,333 8

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

1,75
3,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,021 2
0,000 1
0,000 1

0,000
0,021
0,000
0,000

1
1
1
1

1,50
1,25
1,50
1,25

0,093 4

0,000 1

0,000 1

2,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,098 4

0,000 1

0,000 1

2,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,50

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
CR4
Activiti de evaluare a riscului de
485
6621 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
asigurare i a pagubelor
Activiti ale agenilor i brokerilor de
486
6622 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
asigurri
Alte activiti auxiliare de asigurri i
487
6629 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
fonduri de pensii
488 Activiti de administrare a fondurilor 6630 0,000 1 0,000 1 1,142 15 0,000 1 4,50
Cumprarea i vnzarea de bunuri
489
6810 0,353 3 0,118 5 0,000 1 0,000 1 2,50
imobiliare proprii
nchirierea i subnchirierea bunurilor
490
6820 0,256 2 0,016 2 0,080 4 0,192 1 2,25
imobiliare proprii sau nchiriate
491 Agenii imobiliare
6831 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
Administrarea imobilelor pe baz de
492
6832 0,188 2 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,25
comision sau contract
493 Activiti juridice
6910 0,036 1 0,000 1 0,179 6 0,000 1 2,25
Activiti de contabilitate i audit
494
6920 0,019 1 0,000 1 0,000 1 0,000 1 1,00
financiar, consultan n domeniul fiscal
Activiti ale direciilor (centralelor),
495
7010 0,633 4 0,000 1 0,000 1 27,855 4 2,50
birourilor administrative centralizate

Activiti de consultan n domeniul


7021 0,000 1
relaiilor publice i al comunicrii
Activiti de consultan pentru afaceri
497
7022 0,320 3
i management
498 Activiti de arhitectur
7111 0,086 1
Activiti de inginerie i consultan
499
7112 0,358 3
tehnic legate de acestea
500 Activiti de testri i analize tehnice
7120 0,501 3
501 Cercetare-dezvoltare n biotehnologie 7211 0,428 3
Cercetare-dezvoltare n alte tiine
502
7219 0,452 3
naturale i inginerie
Cercetare-dezvoltare n tiine sociale i
503
7220 0,110 2
umaniste
504 Activiti ale ageniilor de publicitate 7311 0,327 3
505 Servicii de reprezentare media
7312 0,000 1
Activiti de studiere a pieei i de
506
7320 0,148 2
sondare a opiniei publice
507 Activiti de design specializat
7410 0,214 2
508 Activiti fotografice
7420 0,261 2
Activiti de traducere scris i oral
509
7430 0,000 1
(interprei)
Alte activiti profesionale, tiinifice i
510
7490 0,238 2
tehnice n.c.a.
511 Activiti veterinare
7500 0,119 2
Activiti de nchiriere i leasing cu
512 autoturisme i autovehicule rutiere
7711 1,305 5
uoare
Activiti de nchiriere i leasing cu
513
7712 0,000 1
autovehicule rutiere grele
Activiti de nchiriere i leasing cu
514 bunuri recreaionale i echipament
7721 0,000 1
sportiv
515 nchirierea de casete video i discuri
7722 0,000 1
Activiti de nchiriere i leasing cu alte
516
7729 0,000 1
bunuri personale i gospodreti n.c.a.
Activiti de nchiriere i leasing cu
517
7731 0,000 1
maini i echipamente agricole
Activiti de nchiriere i leasing cu
518
7732 1,436 5
maini i echipamente pentru construcii
519 Activiti de nchiriere i leasing cu
7733 0,000 1
maini i echipamente de birou (inclusiv
496

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,009 1

0,009 1

0,000 1

1,50

0,000 1

0,029 2

0,000 1

1,25

0,068 4

0,017 2

0,775 1

2,50

0,000 1
0,428 9

0,000 1
0,000 1

31,085 5
21,417 4

2,50
4,25

0,059 3

0,079 4

36,501 5

3,75

0,000 1

0,220 7

0,000 1

2,75

0,019 2
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

1,75
1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,25

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000 1
25,730 4

1,25
2,00

0,000 1

0,000 1

6,445 2

1,25

0,000 1

0,095 4

1,140 1

2,00

0,000 1

0,059 3

14,972 3

2,25

0,261 7

0,000 1

0,000 1

3,50

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

0,205 6

0,000 1

0,000 1

3,25

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

calculatoare)
Activiti de nchiriere i leasing cu
520
echipamente de transport pe ap
Activiti de nchiriere i leasing cu
521
echipamente de transport aerian
Activiti de nchiriere i leasing cu alte
522 maini, echipamente i bunuri tangibile
n.c.a.
Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv
523
financiare)

7734 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

7735 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

7739 0,794 4

0,397 9

0,000 1

0,000 1

3,75

7740 0,000 1

0,000 1

0,000 1

0,000 1

1,00

NC AEN
CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
Activiti ale ageniilor de plasare a
524
7810 0,012 1 0,000 1 0,000 1 0,000
forei de munc
Activiti de contractare, pe baze
525
7820 1,054 5 0,048 3 0,000 1 0,000
temporare, a personalului
Servicii de furnizare i management al
526
7830 0,063 1 0,000 1 0,000 1 0,000
forei de munc
527 Activiti ale ageniilor turistice
7911 0,134 2 0,000 1 0,000 1 0,000
528 Activiti ale tur-operatorilor
7912 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000
Alte activiti de rezervare i asisten
529
7990 0,000 1 0,000 1 0,168 6 0,000
turistic
530 Activiti de protecie i gard
8010 0,667 4 0,064 4 0,003 1 0,000
Activiti de servicii privind sistemele
531
8020 1,470 5 0,000 1 0,000 1 0,000
de securizare
532 Activiti de investigaii
8030 0,537 3 0,000 1 0,000 1 0,000
533 Activiti de servicii suport combinate 8110 0,752 4 0,000 1 0,000 1 0,000
Activiti generale de curenie a
534
8121 0,301 3 0,018 2 0,000 1 0,000
cldirilor
535 Activiti specializate de curenie
8122 0,564 3 0,242 7 0,000 1 24,997
536 Alte activiti de curenie
8129 2,448 7 0,129 5 0,000 1 0,000
537 Activiti de ntreinere peisagistic
8130 1,199 5 0,060 4 0,000 1 17,090
538 Activiti combinate de secretariat
8211 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000
Activiti de fotocopiere, de pregtire a
539 documentelor i alte activiti
8219 0,306 3 0,306 8 0,000 1 0,000
specializate de secretariat
Activiti ale centrelor de intermediere
540
8220 0,228 2 0,000 1 0,000 1 0,000
telefonic (call center)
Activiti de organizare a expoziiilor,
541
8230 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000
trgurilor i congreselor
542 Activiti ale ageniilor de colectare i 8291 0,000 1 0,000 1 0,000 1 0,000

CR4 CR
1

1,00

2,50

1,00

1
1

1,25
1,00

2,25

2,50

2,00

1
1

1,50
1,75

1,75

4
1
3
1

3,75
3,50
3,25
1,00

3,25

1,25

1,00

1,00

ale birourilor (oficiilor) de raportare a


creditului
543 Activiti de ambalare
8292 0,451 3
Alte activiti de servicii suport pentru
544
8299 0,198 2
ntreprinderi n.c.a.
Servicii de administrare public
545
8411 0,098 1
general
Reglementarea activitilor
organismelor care presteaz servicii n
domeniul ngrijirii sntii,
546
8412 0,173 2
nvmntului, culturii i al altor
activiti sociale, exclusiv protecia
social
Reglementarea i eficientizarea
547
8413 0,642 4
activitilor economice
548 Activiti de afaceri externe
8421 0,000 1
549 Activiti de justiie
8423 0,196 2
Activiti de ordine public i de
550
8424 0,582 3
protecie civil
Activiti de lupt mpotriva
551
8425 1,030 5
incendiilor i de prevenire a acestora
Activiti de protecie social
552
8430 0,079 1
obligatorie
553 nvmnt precolar
8510 0,192 2
554 nvmnt primar
8520 0,214 2
555 nvmnt secundar general
8531 0,087 1
nvmnt secundar, tehnic sau
556
8532 0,148 2
profesional
557 nvmnt superior nonuniversitar
8541 0,000 1
558 nvmnt superior universitar
8542 0,157 2
nvmnt n domeniul sportiv i
559
8551 0,168 2
recreaional
nvmnt n domeniul cultural (limbi
560 strine, muzic, teatru, dans, arte
8552 0,000 1
plastice etc.)
561 coli de conducere (pilotaj)
8553 0,109 2
562 Alte forme de nvmnt n.c.a.
8559 0,079 1
Activiti de servicii suport pentru
563
8560 0,000 1
nvmnt
564 Activiti de asisten spitaliceasc
8610 0,204 2
565 Activiti de asisten medical
8621 0,142 2

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,000 1

0,033 3

0,000

1,75

0,009 1

0,009 1

0,463

1,00

0,000 1

0,043 3

1,771

1,75

0,115 5

0,000 1

0,000

2,75

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000
0,000

1
1

1,00
1,25

0,018 2

0,000 1

151,637 10 4,00

0,172 6

0,000 1

175,327 11 5,75

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,024 2
0,080 4
0,006 1

0,000 1
0,000 1
0,017 2

0,000
3,423
0,801

1
2
1

1,50
2,25
1,25

0,030 3

0,022 2

0,000

2,00

0,000 1
0,012 2

0,000 1
0,036 3

0,000
0,784

1
1

1,00
2,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

0,000 1

0,000 1

7,719

1,25

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,020 2

0,218
0,000

1
1

1,25
1,25

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,008 1
0,000 1

0,212 7
0,014 2

99,529 8
2,147 1

4,50
1,50

general
Activiti de asisten medical
566
specializat
NC AEN
567 Activiti de asisten stomatologic
Alte activiti referitoare la sntatea
568
uman
Activiti ale centrelor de ngrijire
569
medical
Activiti ale centrelor de recuperare
570 psihic i de dezintoxicare, exclusiv
spitale
Activiti ale cminelor de btrni i
571 ale cminelor pentru persoane aflate n
incapacitate de a se ngriji singure
Alte activiti de asisten social, cu
572
cazare n.c.a.
Activiti de asisten social, fr
cazare, pentru btrni i pentru
573
persoane aflate n incapacitate de a se
ngriji singure
Activiti de ngrijire zilnic pentru
574
copii
Alte activiti de asisten social, fr
575
cazare n.c.a.
Activiti de interpretare artistic
576
(spectacole)
Activiti suport pentru interpretarea
577
artistic (spectacole)
578 Activiti de creaie artistic
Activiti de gestionare a slilor de
579
spectacol
580 Activiti ale bibliotecilor i arhivelor
581 Activiti ale muzeelor
Gestionarea monumentelor, cldirilor
582 istorice i a altor obiective de interes
turistic
Activiti ale grdinilor zoologice,
583
botanice i ale rezervaiilor naturale
584 Activiti de jocuri de noroc i pariuri
585 Activiti ale bazelor sportive

8622 0,181 2

0,015 2

0,075 4

1,267

2,25

CC I1
CR1 I2
CR2 I3
CR3 I4
8623 0,029 1 0,029 2 0,000 1 0,117

CR4 CR
1 1,25

8690 0,638 4

0,013 2

0,040 3

7,112

2,75

8710 0,000 1

0,000 1

1,650 18 1,650

5,25

8720 0,000 1

0,000 1

0,560 11 0,000

3,50

8730 0,296 2

0,000 1

0,395 9

3,551

3,50

8790 0,172 2

0,000 1

0,000 1

0,000

1,25

8810 0,050 1

0,025 2

0,000 1

0,000

1,25

8891 0,080 1

0,000 1

0,159 6

0,000

2,25

8899 0,148 2

0,000 1

0,000 1

0,166

1,25

9001 0,381 3

0,000 1

1,083 15 166,935 11 7,50

9002 0,000 1

0,000 1

1,143 15 0,000

9003 0,380 3

0,253 7

9004 0,000 1

4,50

0,000 1

23,292 4

3,75

0,000 1

0,000 1

11,572 3

1,50

9101 0,158 2
9102 0,331 3

0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1

0,000
0,166

1
1

1,25
1,50

9103 0,774 4

0,000 1

0,000 1

6,575

2,00

9104 0,000 1

0,000 1

0,000 1

19,489 4

1,75

9200 0,197 2
9311 0,000 1

0,016 2
0,000 1

0,000 1
0,172 6

0,000
0,000

1,50
2,25

1
1

586 Activiti ale cluburilor sportive


9312 0,133 2
587 Activiti ale centrelor de fitness
9313 0,000 1
588 Alte activiti sportive
9319 0,145 2
589 Blciuri i parcuri de distracii
9321 0,000 1
Alte activiti recreative i distractive
590
9329 0,090 1
n.c.a.
Activiti ale organizaiilor economice
591
9411 0,312 3
i patronale
Activiti ale organizaiilor
592
9412 0,000 1
profesionale
593 Activiti ale sindicatelor salariailor 9420 0,000 1
594 Activiti ale organizaiilor religioase 9491 0,067 1
595 Activiti ale organizaiilor politice
9492 0,000 1
596 Activiti ale altor organizaii n.c.a.
9499 0,067 1
Repararea calculatoarelor i a
597
9511 0,000 1
echipamentelor periferice
Repararea echipamentelor de
598
9512 0,446 3
comunicaii
Repararea aparatelor electronice de uz
599
9521 0,286 2
casnic
Repararea dispozitivelor de uz
600 gospodresc i a echipamentelor pentru 9522 0,000 1
cas i grdin
Repararea nclmintei i a articolelor
601
9523 0,000 1
din piele
Repararea mobilei i a furniturilor
602
9524 0,000 1
casnice
603 Repararea ceasurilor i a bijuteriilor 9525 0,000 1
604 Repararea articolelor de uz personal i 9529 0,000 1
gospodresc n.c.a.
Splarea i curarea (uscat)
605 articolelor textile i a produselor din 9601 0,818 4
blan
Coafur i alte activiti de
606
9602 0,050 1
nfrumuseare
607 Activiti de pompe funebre i similare 9603 0,000 1
608 Activiti de ntreinere corporal
9604 0,136 2
609 Alte activiti de servicii n.c.a.
9609 0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,072 4
0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1
0,000 1
0,000 1
388,408 16

1,25
1,00
2,00
4,75

0,000 1

0,270 7

0,360

2,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1
0,029 2
0,000 1
0,050 3

0,094 4
0,029 2
0,000 1
0,000 1

0,000
0,000
0,000
1,039

1
1
1
1

1,75
1,50
1,00
1,50

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,50

0,000 1

0,286 8

0,000

3,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1

0,000 1

0,000

1,00

0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
0,570 11 0,000

1
1

1,00
3,50

0,234 7

0,000 1

0,000

3,25

0,000 1

0,017 2

0,000

1,25

0,000 1
0,000 1
0,000 1

0,000 1 0,000
0,000 1 0,000
0,535 10 0,000

1
1
1

1,00
1,25
3,25

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

TARIFUL DE RISCpe sectoare de activitate ale economiei naionale - clase CAEN

Nr.
Activitatea din economia naional
crt.
NC AEN
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
1 plantelor leguminoase i a plantelor
productoare de semine oleaginoase

CC

Tarif de
Clasa de risc risc (%
BC*)
CR
TR

0111

4,25

Clasa CAEN

0,270

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cultivarea orezului
0112
Cultivarea legumelor i a pepenilor, a
0113
rdcinoaselor i tuberculilor
Cultivarea trestiei de zahr
0114
Cultivarea tutunului
0115
Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116
Cultivarea altor plante din culturi
0119
nepermanente
Cultivarea strugurilor
0121
Cultivarea fructelor tropicale i
0122
subtropicale
Cultivarea fructelor citrice
0123
Cultivarea fructelor seminoase i
0124
smburoase
Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi,
cpunilor, nuciferilor i a altor pomi
0125
fructiferi
Cultivarea fructelor oleaginoase
0126
Cultivarea plantelor pentru prepararea
0127
buturilor
Cultivarea condimentelor, plantelor
aromatice, medicinale i a plantelor de uz 0128
farmaceutic
Cultivarea altor plante permanente
0129
Cultivarea plantelor pentru nmulire
0130
Creterea bovinelor de lapte
0141
Creterea altor bovine
0142
Creterea cailor i a altor cabaline
0143
Creterea cmilelor i a camelidelor
0144
Creterea ovinelor i a caprinelor
0145
Creterea porcinelor
0146
Creterea psrilor
0147
Creterea altor animale
0149
Activiti n ferme mixte (cultura vegetal
0150
combinat cu creterea animalelor)
Activiti auxiliare pentru producia
0161
vegetal
Activiti auxiliare pentru creterea
0162
animalelor
Activiti dup recoltare
0163

1,00

0,150

4,00

0,260

1,00
5,75
5,50

0,150
0,325
0,316

4,00

0,260

2,25

0,196

1,00

0,150

1,00

0,150

2,50

0,205

4,50

0,279

1,00

0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

5,50
4,00
4,00
2,75
3,50
4,75
1,00
6,50
3,25
1,00

0,316
0,260
0,260
0,214
0,242
0,288
0,150
0,352
0,233
0,150

5,25

0,306

3,00

0,224

3,50

0,242

5,75

0,325

30 Pregtirea seminelor
Vntoare, capturarea cu capcane a
31 vnatului i activiti de servicii anexe
vntorii
32 Silvicultur i alte activiti forestiere
33 Exploatare forestier
Colectarea produselor forestiere
34
nelemnoase din flora spontan
35 Activiti de servicii anexe silviculturii
36 Pescuitul maritim
37 Pescuitul n ape dulci

0164

1,00

0,150

0170

4,25

0,270

0210
0220

4,50
7,50

0,279
0,389

0230

1,00

0,150

0240
0311
0312

1,00
1,00
1,50

0,150
0,150
0,168

NC AEN
CC
38 Acvacultura maritim
0321
39 Acvacultura n ape dulci
0322
Extracia crbunelui superior
40
0510
(PCS=>23865 kJ/kg)
Extracia crbunelui inferior (PCS<23865
41
0520
kJ/kg)
42 Extracia petrolului brut
0610
43 Extracia gazelor naturale
0620
44 Extracia minereurilor feroase
0710
45 Extracia minereurilor de uraniu i toriu 0721
Extracia altor minereuri metalifere
46
0729
neferoase
Extracia pietrei ornamentale i a pietrei
47 pentru construcii, extracia pietrei
0811
calcaroase, ghipsului, cretei i a ardeziei
Extracia pietriului i nisipului; extracia
48
0812
argilei i caolinului
Extracia mineralelor pentru industria
49
0891
chimic i a ngrmintelor naturale
50 Extracia turbei
0892
51 Extracia srii
0893
52 Alte activiti extractive n.c.a.
0899
Activiti de servicii anexe extraciei
53
0910
petrolului brut i gazelor naturale
Activiti de servicii anexe pentru
54
0990
extracia mineralelor
55 Prelucrarea i conservarea crnii
1011

CR
1,00
3,75

TR
0,150
0,251

16,50

0,720

10,50

0,500

6,75
6,50
5,75
6,50

0,362
0,352
0,325
0,352

9,25

0,454

6,00

0,334

4,75

0,288

1,00

0,150

1,00
5,50
12,50

0,150
0,316
0,573

5,75

0,325

11,00

0,518

2,75

0,214

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78

Prelucrarea i conservarea crnii de


1012
pasre
Fabricarea produselor din carne (inclusiv
1013
din carne de pasre)
Prelucrarea i conservarea petelui,
1020
crustaceelor i a molutelor
Prelucrarea i conservarea cartofilor
1031
Fabricarea sucurilor de fructe i legume 1032
Prelucrarea i conservarea fructelor i
1039
legumelor n.c.a.
Fabricarea uleiurilor i grsimilor
1041
Fabricarea margarinei i a altor produse
1042
comestibile similare
Fabricarea produselor lactate i a
1051
brnzeturilor
Fabricarea ngheatei
1052
Fabricarea produselor de morrit, a
1061
amidonului i produselor din amidon
Fabricarea amidonului i a produselor din
1062
amidon
Fabricarea pinii, fabricarea prjiturilor i
1071
a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiilor i picoturilor;
fabricarea prjiturilor i a produselor
1072
conservate de patiserie
Fabricarea macaroanelor, tieilor,
cucuului i a altor produse finoase
1073
similare
Fabricarea zahrului
1081
Fabricarea produselor din cacao, a
1082
ciocolatei i a produselor zaharoase
Prelucrarea ceaiului i cafelei
1083
Fabricarea condimentelor i
1084
ingredientelor
Fabricarea de mncruri preparate
1085
Fabricarea preparatelor alimentare
1086
omogenizate i alimentelor dietetice
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089
Fabricarea preparatelor pentru hrana
1091
animalelor de ferm

2,00

0,187

2,75

0,214

3,75

0,251

5,75
1,50

0,325
0,168

4,50

0,279

3,75

0,251

6,00

0,334

2,75

0,214

3,25

0,233

5,00

0,297

3,00

0,224

3,75

0,251

3,50

0,242

4,75

0,288

6,25

0,343

1,50

0,168

2,00

0,187

1,25

0,159

2,50

0,205

1,00

0,150

1,50

0,168

2,00

0,187

NC AEN

CC

CR

TR

Fabricarea preparatelor pentru hrana


animalelor de companie
Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor
80
alcoolice
81 Fabricarea vinurilor din struguri
Fabricarea cidrului i a altor vinuri din
82
fructe
Fabricarea altor buturi nedistilate,
83
obinute prin fermentare
84 Fabricarea berii
85 Fabricarea malului
Producia de buturi rcoritoare
86 nealcoolice; producia de ape minerale i
alte ape mbuteliate
87 Fabricarea produselor din tutun
Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor
88
textile
89 Producia de esturi
90 Finisarea materialelor textile
Fabricarea de metraje prin tricotare sau
91
croetare
Fabricarea de articole confecionate din
92 textile (cu excepia mbrcmintei i
lenjeriei de corp)
93 Fabricarea de covoare i mochete
Fabricarea de odgoane, frnghii, sfori i
94
plase
Fabricarea de textile neesute i articole
95 din acestea, cu excepia confeciilor de
mbrcminte
Fabricarea de articole tehnice i
96
industriale din textile
97 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Fabricarea articolelor de mbrcminte
98
din piele
Fabricarea de articole de mbrcminte
99
pentru lucru
Fabricarea altor articole de mbrcminte
100
(exclusiv lenjeria de corp)
101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
102 Fabricarea altor articole de mbrcminte
79

1092

1,00

0,150

1101

3,00

0,224

1102

2,25

0,196

1103

1,00

0,150

1104

1,00

0,150

1105
1106

4,00
1,00

0,260
0,150

1107

4,25

0,270

1200

2,25

0,196

1310

5,50

0,316

1320
1330

8,75
1,75

0,435
0,178

1391

3,00

0,224

1392

2,50

0,205

1393

1,00

0,150

1394

2,00

0,187

1395

2,25

0,196

1396

2,75

0,214

1399

4,25

0,270

1411

1,25

0,159

1412

2,75

0,214

1413

2,25

0,196

1414
1419

2,50
3,00

0,205
0,224

i accesorii n.c.a.
103 Fabricarea articolelor din blan
1420
Fabricarea prin tricotare sau croetare a
104
1431
ciorapilor i articolelor de galanterie
Fabricarea prin tricotare sau croetare a
105
1439
altor articole de mbrcminte
Tbcirea i finisarea pieilor; prepararea
106
1511
i vopsirea blnurilor
Fabricarea articolelor de voiaj i
107 marochinrie i a articolelor de
1512
harnaament
108 Fabricarea nclmintei
1520
109 Tierea i rindeluirea lemnului
1610
Fabricarea de furnire i a panourilor din
110
1621
lemn
Fabricarea parchetului asamblat n
111
1622
panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie i
112
1623
tmplrie, pentru construcii
113 Fabricarea ambalajelor din lemn
1624
Fabricarea altor produse din lemn;
114 fabricarea articolelor din plut, paie i din 1629
alte materiale vegetale mpletite
115 Fabricarea celulozei
1711
116 Fabricarea hrtiei i cartonului
1712
Fabricarea hrtiei i cartonului ondulat i
117
1721
a ambalajelor din hrtie i carton
Fabricarea produselor de uz gospodresc
118
1722
i sanitar, din hrtie sau carton
NC AEN
119 Fabricarea articolelor de papetrie
120 Fabricarea tapetului
Fabricarea altor articole din hrtie i
121
carton n.c.a.
122 Tiprirea ziarelor
123 Alte activiti de tiprire n.c.a.
124 Servicii pregtitoare pentru pretiprire
125 Legtorie i servicii conexe
126 Reproducerea nregistrrilor
127 Fabricarea produselor de cocserie

1,00

0,150

1,25

0,159

2,00

0,187

1,50

0,168

1,75

0,178

2,75
5,50

0,214
0,316

4,00

0,260

2,75

0,214

5,50

0,316

2,00

0,187

4,25

0,270

4,50
2,75

0,279
0,214

5,50

0,316

1,75

0,178

CC
1723
1724

CR
1,75
1,00

TR
0,178
0,150

1729

1,00

0,150

1811
1812
1813
1814
1820
1910

1,50
3,00
1,00
1,50
1,00
1,00

0,168
0,224
0,150
0,168
0,150
0,150

Fabricarea produselor obinute din


prelucrarea ieiului
129 Fabricarea gazelor industriale
130 Fabricarea coloranilor i a pigmenilor
Fabricarea altor produse chimice
131
anorganice, de baz
Fabricarea altor produse chimice
132
organice, de baz
Fabricarea ngrmintelor i produselor
133
azotoase
Fabricarea materialelor plastice n forme
134
primare
Fabricarea cauciucului sintetic n forme
135
primare
Fabricarea pesticidelor i a altor produse
136
agrochimice
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii
137
tipografice i masticurilor
Fabricarea spunurilor, detergenilor i a
138
produselor de ntreinere
Fabricarea parfumurilor i a produselor
139
cosmetice (de toalet)
140 Fabricarea explozivilor
141 Fabricarea cleiurilor
142 Fabricarea uleiurilor eseniale
143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
144 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale
Fabricarea produselor farmaceutice de
145
baz
146 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Fabricarea anvelopelor i a camerelor de
147
aer; reaparea i refacerea anvelopelor
148 Fabricarea altor produse din cauciuc
Fabricarea plcilor, foliilor, tuburilor i
149
profilelor din material plastic
Fabricarea articolelor de ambalaj din
150
material plastic
Fabricarea articolelor din material plastic
151
pentru construcii
152 Fabricarea altor produse din material
128

1920

7,25

0,380

2011
2012

3,25
3,50

0,233
0,242

2013

8,50

0,426

2014

6,75

0,362

2015

8,00

0,408

2016

6,00

0,334

2017

3,50

0,242

2020

8,00

0,408

2030

8,50

0,426

2041

3,00

0,224

2042

4,00

0,260

2051
2052
2053
2059
2060

3,25
1,00
1,00
8,25
3,25

0,233
0,150
0,150
0,417
0,233

2110

4,50

0,279

2120

1,75

0,178

2211

4,50

0,279

2219

2,75

0,214

2221

3,25

0,233

2222

2,75

0,214

2223

2,75

0,214

2229

2,25

0,196

plastic
153 Fabricarea sticlei plate
154 Prelucrarea i fasonarea sticlei plate
155 Fabricarea articolelor din sticl
156 Fabricarea fibrelor din sticl
157 Fabricarea de sticlrie tehnic
158 Fabricarea de produse refractare
Fabricarea plcilor i dalelor din
159
ceramic

2311
2312
2313
2314
2319
2320

5,50
1,50
9,00
6,00
2,25
9,25

0,316
0,168
0,444
0,334
0,196
0,454

2331

5,00

0,297

CR

TR

4,25

0,270

4,00

0,260

6,75

0,362

4,75

0,288

4,00

0,260

7,75
7,25
6,25

0,398
0,380
0,343

4,00

0,260

4,25

0,270

4,00
2,25
8,25

0,260
0,196
0,417

1,25

0,159

7,25
4,00

0,380
0,260

9,75

0,472

9,50

0,463

10,50

0,500

NC AEN
CC
Fabricarea crmizilor, iglelor i altor
160
2332
produse pentru construcii, din argil ars
Fabricarea articolelor ceramice pentru uz
161
2341
gospodresc i ornamental
Fabricarea de obiecte sanitare din
162
2342
ceramic
Fabricarea izolatorilor i pieselor izolante
163
2343
din ceramic
Fabricarea altor produse tehnice din
164
2344
ceramic
165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349
166 Fabricarea cimentului
2351
167 Fabricarea varului i ipsosului
2352
Fabricarea produselor din beton pentru
168
2361
construcii
Fabricarea produselor din ipsos pentru
169
2362
construcii
170 Fabricarea betonului
2363
171 Fabricarea mortarului
2364
172 Fabricarea produselor din azbociment
2365
Fabricarea altor articole din beton, ciment
173
2369
i ipsos
174 Tierea, fasonarea i finisarea pietrei
2370
175 Fabricarea produselor abrazive
2391
Fabricarea altor produse din minerale
176
2399
nemetalice n.c.a.
Producia de metale feroase sub forme
177
2410
primare i de feroaliaje
178 Producia de tuburi, evi, profile tubulare 2420

i accesorii pentru acestea, din oel


179 Tragere la rece a barelor
2431
180 Laminare la rece a benzilor nguste
2432
181 Producia de profile obinute la rece
2433
182 Trefilarea firelor la rece
2434
183 Producia metalelor preioase
2441
184 Metalurgia aluminiului
2442
Producia plumbului, zincului i
185
2443
cositorului
186 Metalurgia cuprului
2444
187 Producia altor metale neferoase
2445
188 Prelucrarea combustibililor nucleari
2446
189 Turnarea fontei
2451
190 Turnarea oelului
2452
191 Turnarea metalelor neferoase uoare
2453
192 Turnarea altor metale neferoase
2454
Fabricarea de construcii metalice i pri
193
2511
componente ale structurilor metalice
194 Fabricarea de ui i ferestre din metal
2512
Producia de radiatoare i cazane pentru
195
2521
nclzire central
Producia de rezervoare, cisterne i
196
2529
containere metalice
Producia generatoarelor de aburi (cu
197 excepia cazanelor pentru nclzire
2530
central)
198 Fabricarea armamentului i muniiei
2540
Fabricarea produselor metalice obinute
199 prin deformare plastic; metalurgia
2550
pulberilor
200 Tratarea i acoperirea metalelor
2561
NC AEN
CC
201 Operaiuni de mecanic general
2562
202 Fabricarea produselor de tiat
2571
203 Fabricarea articolelor de feronerie
2572
204 Fabricarea uneltelor
2573
Fabricarea de recipieni, containere i alte
205
2591
produse similare din oel
206 Fabricarea ambalajelor uoare din metal 2592

8,25
6,25
5,00
4,50
1,00
10,25

0,417
0,343
0,297
0,279
0,150
0,490

12,00

0,555

7,50
10,75
5,75
10,75
7,25
6,50
3,00

0,389
0,509
0,325
0,509
0,380
0,352
0,224

4,50

0,279

2,75

0,214

5,25

0,306

5,50

0,316

3,75

0,251

7,50

0,389

4,50

0,279

3,50

0,242

CR
5,00
3,50
4,00
5,75

TR
0,297
0,242
0,260
0,325

2,50

0,205

1,75

0,178

Fabricarea articolelor din fire metalice;


2593
fabricarea de lanuri i arcuri
Fabricarea de uruburi, buloane i alte
208 articole filetate; fabricarea de nituri i
2594
aibe
209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599
Fabricarea subansamblurilor electronice
210
2611
(module)
211 Fabricarea altor componente electronice 2612
Fabricarea calculatoarelor i a
212
2620
echipamentelor periferice
213 Fabricarea echipamentelor de comunicaii2630
Fabricarea produselor electronice de larg
214
2640
consum
Fabricarea de instrumente i dispozitive
215 pentru msur, verificare, control,
2651
navigaie
216 Producia de ceasuri
2652
Fabricarea de echipamente pentru
217 radiologie, electrodiagnostic i
2660
electroterapie
Fabricarea de instrumente optice i
218
2670
echipamente fotografice
Fabricarea suporilor magnetici i optici
219
2680
destinai nregistrrilor
Fabricarea motoarelor, generatoarelor i
220
2711
transformatoarelor electrice
Fabricarea aparatelor de distribuie i
221
2712
control al electricitii
222 Fabricarea de acumulatori i baterii
2720
223 Fabricarea de cabluri cu fibr optic
2731
Fabricarea altor fire i cabluri electrice i
224
2732
electronice
Fabricarea dispozitivelor de conexiune
225 pentru fire i cabluri electrice i
2733
electronice
Fabricarea de echipamente electrice de
226
2740
iluminat
227 Fabricarea de aparate electrocasnice
2751
Fabricarea de echipamente casnice
228
2752
neelectrice
207

2,25

0,196

4,00

0,260

4,50

0,279

2,50

0,205

1,25

0,159

2,00

0,187

1,25

0,159

2,50

0,205

2,25

0,196

5,75

0,325

1,50

0,168

1,50

0,168

1,00

0,150

8,00

0,408

3,25

0,233

8,00
1,00

0,408
0,150

4,25

0,270

1,00

0,150

3,00

0,224

5,25

0,306

7,50

0,389

229 Fabricarea altor echipamente electrice


2790
Fabricarea de motoare i turbine (cu
230 excepia celor pentru avioane,
2811
autovehicule i motociclete)
231 Fabricarea de motoare hidraulice
2812
232 Fabricarea de pompe i compresoare
2813
233 Fabricarea de articole de robinetrie
2814
Fabricarea lagrelor, angrenajelor,
234 cutiilor de vitez i a elementelor
2815
mecanice de transmisie
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor i
235
2821
arztoarelor
Fabricarea echipamentelor de ridicat i
236
2822
manipulat
Fabricarea mainilor i echipamentelor de
237 birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor 2823
i a echipamentelor periferice)
Fabricarea mainilor-unelte portabile
238
2824
acionate electric
Fabricarea echipamentelor de ventilaie i
239 frigorifice, exclusiv a echipamentelor de 2825
uz casnic

6,50

0,352

7,50

0,389

7,25
8,75
11,00

0,380
0,435
0,518

5,25

0,306

5,50

0,316

8,00

0,408

1,50

0,168

2,00

0,187

1,75

0,178

NC AEN
Fabricarea altor maini i utilaje de
240
utilizare general
Fabricarea mainilor i utilajelor pentru
241
agricultur i exploatri forestiere
Fabricarea utilajelor i a mainilor-unelte
242
pentru prelucrarea metalului
243 Fabricarea altor maini-unelte n.c.a.
244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Fabricarea utilajelor pentru extracie i
245
construcii
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea
246 produselor alimentare, buturilor i
tutunului
Fabricarea utilajelor pentru industria
247
textil, a mbrcmintei i a pielriei
Fabricarea utilajelor pentru industria
248
hrtiei i cartonului
249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea

CC

CR

TR

2829

3,00

0,224

2830

9,25

0,454

2841

4,25

0,270

2849
2891

6,75
5,50

0,362
0,316

2892

8,25

0,417

2893

5,75

0,325

2894

1,75

0,178

2895

1,00

0,150

2896

1,00

0,150

maselor plastice i a cauciucului


Fabricarea altor maini i utilaje specifice
250
2899
n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport
251
2910
rutier
Producia de caroserii pentru
252 autovehicule, fabricarea de remorci i
2920
semiremorci
Fabricarea de echipamente electrice i
253 electronice pentru autovehicule i
2931
motoare de autovehicule
Fabricarea altor piese i accesorii pentru
254 autovehicule i pentru motoare de
2932
autovehicule
255 Construcia de nave i structuri plutitoare 3011
Construcia de ambarcaiuni sportive i
256
3012
de agrement
257 Fabricarea materialului rulant
3020
258 Fabricarea de aeronave i nave spaiale 3030
259 Fabricarea vehiculelor militare de lupt 3040
260 Fabricarea de motociclete
3091
Fabricarea de biciclete i de vehicule
261
3092
pentru invalizi
Fabricarea altor mijloace de transport
262
3099
n.c.a.
Fabricarea de mobil pentru birouri i
263
3101
magazine
264 Fabricarea de mobil pentru buctrii
3102
265 Fabricarea de saltele i somiere
3103
266 Fabricarea de mobil n.c.a.
3109
267 Baterea monedelor
3211
Fabricarea bijuteriilor i articolelor
268
3212
similare din metale i pietre preioase
Fabricarea imitaiilor de bijuterii i
269
3213
articole similare
270 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220
271 Fabricarea articolelor pentru sport
3230
272 Fabricarea jocurilor i jucriilor
3240
Fabricarea de dispozitive, aparate i
273
3250
instrumente medicale stomatologice

4,75

0,288

10,00

0,481

2,75

0,214

2,25

0,196

5,25

0,306

8,75

0,435

1,00

0,150

8,25
7,25
1,00
1,00

0,417
0,380
0,150
0,150

2,25

0,196

1,00

0,150

3,75

0,251

3,25
1,75
4,75
1,00

0,233
0,178
0,288
0,150

1,00

0,150

1,00

0,150

6,50
1,50
1,25

0,352
0,168
0,159

2,00

0,187

274 Fabricarea mturilor i periilor


Fabricarea altor produse manufacturiere
275
n.c.a.
276 Repararea articolelor fabricate din metal
277 Repararea mainilor
Repararea echipamentelor electronice i
278
optice
279 Repararea echipamentelor electrice
NC AEN
CC CR TR
Repararea i
ntreinerea
280
3315 5,50 0,316
navelor i
brcilor
Repararea i
ntreinerea
281
3316 4,50 0,279
aeronavelor i
navelor spaiale
Repararea i
ntreinerea altor
282
3317 6,00 0,334
echipamente de
transport n.c.a.
Repararea altor
283
3319 7,75 0,398
echipamente
Instalarea
mainilor i
284
3320 3,25 0,233
echipamentelor
industriale
Producia de
285
3511 7,00 0,371
energie electric
Transportul
286 energiei
3512 2,00 0,187
electrice
Distribuia
287 energiei
3513 3,00 0,224
electrice
Comercializarea
288 energiei
3514 2,50 0,205
electrice
Producia
289
3521 2,00 0,187
gazelor
290 Distribuia
3522 3,25 0,233
combustibililor

3291

4,50

0,279

3299

4,00

0,260

3311
3312

2,50
7,75

0,205
0,398

3313

2,25

0,196

3314

3,75

0,251

gazoi, prin
conducte
Comercializarea
combustibililor
291
3523 1,75 0,178
gazoi, prin
conducte
Furnizarea de
292 abur i aer
3530 5,25 0,306
condiionat
Captarea,
293 tratarea i
3600 2,75 0,214
distribuia apei
Colectarea i
294 epurarea apelor 3700 2,75 0,214
uzate
Colectarea
295 deeurilor
3811 4,50 0,279
nepericuloase
Colectarea
296 deeurilor
3812 4,75 0,288
periculoase
Tratarea i
eliminarea
297
3821 2,00 0,187
deeurilor
nepericuloase
Tratarea i
eliminarea
298
3822 8,00 0,408
deeurilor
periculoase
Demontarea
(dezasamblarea)
mainilor i a
echipamentelor
299
3831 3,50 0,242
scoase din uz
pentru
recuperarea
materialelor
Recuperarea
materialelor
300
3832 4,25 0,270
reciclabile
sortate
301 Activiti i
3900 4,50 0,279
servicii de

decontaminare
Dezvoltare
302 (promovare)
4110 3,25 0,233
imobiliar
Lucrri de
construcii ale
303 cldirilor
4120 4,25 0,270
rezideniale i
nerezideniale
Lucrri de
construcii ale
304
4211 3,75 0,251
drumurilor i
autostrzilor
Lucrri de
construcii ale
305 cilor ferate de 4212 5,75 0,325
suprafa i
subterane
Construcia de
306 poduri i
4213 9,50 0,463
tuneluri
Lucrri de
construcii ale
307 proiectelor
4221 5,75 0,325
utilitare pentru
fluide
Lucrri de
construcii ale
proiectelor
308
4222 4,00 0,260
utilitare pentru
electricitate i
telecomunicaii
Construcii
309
4291 6,00 0,334
hidrotehnice
Lucrri de
construcii ale
310
4299 3,00 0,224
altor proiecte
inginereti n.c.a.
Lucrri de
311 demolare a
4311 4,25 0,270
construciilor
312 Lucrri de
4312 4,75 0,288
pregtire a

terenului
Lucrri de foraj
313 i sondaj pentru
construcii
Lucrri de
314 instalaii
electrice
Lucrri de
instalaii
315 sanitare, de
nclzire i de
aer condiionat
Alte lucrri de
316 instalaii pentru
construcii
Lucrri de
317
ipsoserie
Lucrri de
318 tmplrie i
dulgherie
Lucrri de
pardosire i
319
placare a
pereilor
NC AEN
Lucrri de
vopsitorie,
320 zugrveli i
montri de
geamuri
Alte lucrri de
321
finisare
Lucrri de
nvelitori,
322 arpante i
terase la
construcii
Alte lucrri
speciale de
323
construcii
n.c.a.
324 Comer cu
autoturisme i

4313 4,50 0,279

4321 4,00 0,260

4322 4,00 0,260

4329 2,75 0,214


4331 1,75 0,178
4332 3,00 0,224

4333 4,00 0,260


CC CR TR

4334 2,25 0,196

4339 4,00 0,260

4391 3,25 0,233

4399 4,25 0,270


4511 2,25 0,196

autovehicule
uoare (sub 3,5
tone)
Comer cu alte
325
4519 1,25 0,159
autovehicule
ntreinerea i
326 repararea
4520 3,00 0,224
autovehiculelor
Comer cu
ridicata de
piese i
327
4531 2,00 0,187
accesorii
pentru
autovehicule
Comer cu
amnuntul de
piese i
328
4532 1,75 0,178
accesorii
pentru
autovehicule
Comer cu
motociclete,
piese i
accesorii
329
4540 1,00 0,150
aferente,
ntreinerea i
repararea
motocicletelor
Intermedieri n
comerul cu
materii prime
agricole,
330
4611 2,75 0,214
animale vii,
materii prime
textile i cu
semifabricate
Intermedieri n
comerul cu
combustibili,
minereuri,
331
4612 1,00 0,150
metale i
produse
chimice pentru
industrie

Intermedieri n
comerul cu
material
332
4613 4,50 0,279
lemnos i
materiale de
construcii
Intermedieri n
comerul cu
maini,
333
4614 3,00 0,224
echipamente
industriale
nave i avioane
Intermedieri n
comerul cu
334 mobil, articole 4615 1,00 0,150
de menaj i de
fierrie
Intermedieri n
comerul cu
textile,
confecii din
335
4616 1,25 0,159
blan,
nclminte i
articole din
piele
Intermedieri n
comerul cu
336 produse
4617 1,25 0,159
alimentare,
buturi i tutun
Intermedieri n
comerul
specializat n
337 vnzarea
4618 1,75 0,178
produselor cu
caracter
specific n.c.a.
Intermedieri n
338 comerul cu
4619 1,75 0,178
produse diverse
339 Comer cu
4621 2,75 0,214
ridicata al
cerealelor,
seminelor,

furajelor i
tutunului
neprelucrat
Comer cu
ridicata al
340
florilor i al
plantelor
Comer cu
341 ridicata al
animalelor vii
Comer cu
ridicata al
blnurilor,
342
pieilor brute i
al pieilor
prelucrate
Comer cu
ridicata al
343
fructelor i al
legumelor
Comer cu
ridicata al
344 crnii i
produselor din
carne
Comer cu
ridicata al
produselor
345 lactate, oulor,
uleiurilor i
grsimilor
comestibile
Comer cu
346 ridicata al
buturilor
Comer cu
ridicata al
347
produselor din
tutun
348 Comer cu
ridicata al
zahrului,
ciocolatei i
produselor

4622 1,50 0,168

4623 1,00 0,150

4624 1,75 0,178

4631 2,25 0,196

4632 3,25 0,233

4633 2,50 0,205

4634 2,00 0,187

4635 1,25 0,159


4636 1,25 0,159

zaharoase
Comer cu
ridicata cu
349 cafea, ceai,
4637 1,50 0,168
cacao i
condimente
Comer cu
ridicata
specializat al
350 altor alimente, 4638 2,75 0,214
inclusiv pete,
crustacee i
molute
Comer cu
ridicata
nespecializat
351
4639 3,00 0,224
de produse
alimentare,
buturi i tutun
Comer cu
ridicata al
352
4641 1,50 0,168
produselor
textile
Comer cu
ridicata al
353
4642 1,50 0,168
mbrcmintei
i nclmintei
Comer cu
ridicata al
aparatelor
electrice de uz
354
4643 1,25 0,159
gospodresc, al
aparatelor de
radio i
televizoarelor
Comer cu
ridicata al
produselor din
355 ceramic,
4644 2,50 0,205
sticlrie i
produse de
ntreinere
356 Comer cu
4645 1,50 0,168
ridicata al

produselor
cosmetice i de
parfumerie
Comer cu
ridicata al
357
4646 1,75 0,178
produselor
farmaceutice
Comer cu
ridicata al
mobilei,
358
4647 2,75 0,214
covoarelor i al
articolelor de
iluminat
NC AEN
CC CR TR
Comer cu
ridicata al
359
4648 1,00 0,150
ceasurilor i
bijuteriilor
Comer cu
ridicata al altor
360
4649 1,25 0,159
bunuri de uz
gospodresc
Comer cu
ridicata al
calculatoarelor,
361
4651 2,25 0,196
echipamentelor
periferice i
software-lui
Comer cu
ridicata de
componente i
362 echipamente 4652 1,25 0,159
electronice i
de
telecomunicaii
Comer cu
ridicata al
mainilor
363
4661 2,75 0,214
agricole,
echipamentelor
i furniturilor
364 Comer cu
4662 1,75 0,178
ridicata al
mainilor-

unelte
Comer cu
ridicata al
mainilor
365
4663 1,75 0,178
pentru industria
minier i
construcii
Comer cu
ridicata al
mainilor
pentru industria
366
4664 2,00 0,187
textil i al
mainilor de
cusut i de
tricotat
Comer cu
ridicata al
367
4665 1,00 0,150
mobilei de
birou
Comer cu
ridicata al altor
368 maini i
4666 1,00 0,150
echipamente de
birou
Comer cu
ridicata al altor
369
4669 2,00 0,187
maini i
echipamente
Comer cu
ridicata al
combustibililor
370 solizi, lichizi i 4671 3,50 0,242
gazoi i al
produselor
derivate
Comer cu
ridicata al
371 metalelor i
4672 2,75 0,214
minereurilor
metalice
372 Comer cu
4673 2,50 0,205
ridicata al
materialului
lemnos i al

materialelor de
construcie i
echipamentelor
sanitare
Comer cu
ridicata al
echipamentelor
i furniturilor
373
4674 1,50 0,168
de fierrie
pentru instalaii
sanitare i de
nclzire
Comer cu
ridicata al
374
4675 2,25 0,196
produselor
chimice
Comer cu
ridicata al altor
375
4676 1,00 0,150
produse
intermediare
Comer cu
ridicata al
376
4677 4,00 0,260
deeurilor i
resturilor
Comer cu
377 ridicata
4690 2,25 0,196
nespecializat
Comer cu
amnuntul n
magazine
nespecializate,
378 cu vnzare
4711 2,00 0,187
predominant
de produse
alimentare,
buturi i tutun
Comer cu
amnuntul n
magazine
nespecializate,
379
4719 1,00 0,150
cu vnzare
predominant
de produse
nealimentare

Comer cu
amnuntul al
fructelor i
380 legumelor
proaspete, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
crnii i al
381 produselor din
carne, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
petelui,
382 crustaceelor i
molutelor, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
pinii,
produselor de
383 patiserie i
produselor
zaharoase, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
384 buturilor, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
produselor din
385
tutun, n
magazine
specializate
386 Comer cu
amnuntul al
altor produse
alimentare, n

4721 3,00 0,224

4722 2,00 0,187

4723 1,50 0,168

4724 2,25 0,196

4725 1,00 0,150

4726 1,00 0,150

4729 1,50 0,168

magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
carburanilor
387 pentru
4730 2,25 0,196
autovehicule,
n magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
calculatoarelor,
unitilor
388
4741 2,25 0,196
periferice i
software-lui, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
echipamentelor
389 pentru
4742 1,25 0,159
telecomunicaii
n magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
echipamentelor
390
4743 1,00 0,150
audio/video n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
391 textilelor, n 4751 3,00 0,224
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
articolelor de
fierrie, al
392 articolelor din 4752 2,25 0,196
sticl i al celor
pentru vopsit,
n magazine
specializate

Comer cu
amnuntul al
covoarelor,
carpetelor,
tapetelor i al
393
4753 1,00 0,150
altor
acoperitoare de
podea, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
articolelor i
394 aparatelor
4754 2,00 0,187
electrocasnice,
n magazine
specializate
NC AEN
Comer cu
amnuntul al
mobilei, al
articolelor de
iluminat i al
395
articolelor de
uz casnic
n.c.a., n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
396 crilor, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
ziarelor i
397 articolelor de
papetrie, n
magazine
specializate
398 Comer cu
amnuntul al
discurilor i
benzilor

CC CR

TR

4759 2,25 0,196

4761 2,00 0,187

4762 2,25 0,196

4763 1,00 0,150

magnetice cu
sau fr
nregistrri
audio/video, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
echipamentelor
399
4764 1,50
sportive, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
jocurilor i
400
4765 1,00
jucriilor, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
401 mbrcmintei, 4771 1,25
n magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
nclmintei i
402 articolelor din 4772 1,75
piele, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
produselor
403
4773 1,00
farmaceutice,
n magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
articolelor
404 medicale i
4774 1,00
ortopedice, n
magazine
specializate
405 Comer cu
4775 1,00

0,168

0,150

0,159

0,178

0,150

0,150

0,150

amnuntul al
produselor
cosmetice i de
parfumerie, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
florilor,
plantelor i
seminelor,
comer cu
406 amnuntul al 4776 1,00
animalelor de
companie i al
hranei pentru
acestea, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
ceasurilor i
407
4777 1,25
bijuteriilor, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
altor bunuri
408
4778 2,00
noi, n
magazine
specializate
Comer cu
amnuntul al
409 bunurilor de 4779 2,25
ocazie vndute
prin magazine
410 Comer cu
4781 1,00
amnuntul al
produselor
alimentare,
buturilor i
produselor din
tutun, efectuat
prin standuri,
chiocuri i

0,150

0,159

0,187

0,196

0,150

piee
Comer cu
amnuntul al
textilelor,
mbrcmintei
411 i nclmintei 4782 1,00 0,150
efectuat prin
standuri,
chiocuri i
piee
Comer cu
amnuntul prin
standuri,
412
4789 1,00 0,150
chiocuri i
piee al altor
produse
Comer cu
amnuntul prin
intermediul
413
4791 1,00 0,150
caselor de
comenzi sau
prin internet
Comer cu
amnuntul
efectuat n
afara
414
4799 2,00 0,187
magazinelor,
standurilor,
chiocurilor i
pieelor
Transporturi
interurbane de
415
4910 6,00 0,334
cltori pe
calea ferat
Transporturi de
416 marf pe calea 4920 3,25 0,233
ferat
Transporturi
urbane,
417 suburbane i 4931 10,00 0,481
metropolitane
de cltori
Transporturi cu
418
4932 2,50 0,205
taxiuri

Alte
transporturi
419
terestre de
cltori n.c.a.
Transporturi
420 rutiere de
mrfuri
Servicii de
421
mutare
Transporturi
422
prin conducte
Transporturi
maritime i
423
costiere de
pasageri
Transporturi
maritime i
424
costiere de
marf
Transportul de
pasageri pe ci
425
navigabile
interioare
Transportul de
marf pe ci
426
navigabile
interioare
Transporturi
427 aeriene de
pasageri
Transporturi
428 aeriene de
marf
429 Depozitri
Activiti de
servicii anexe
430 pentru
transporturi
terestre
Activiti de
servicii anexe
431
transporturilor
pe ap

4939 3,50 0,242

4941 3,50 0,242


4942 2,25 0,196
4950 3,25 0,233

5010 3,75 0,251

5020 1,00 0,150

5030 4,50 0,279

5040 4,50 0,279

5110 6,25 0,343

5121 5,00 0,297


5210 5,25 0,306

5221 3,25 0,233

5222 4,00 0,260

NC AEN
CC CR TR
Activiti de
servicii anexe
432
5223 2,25 0,196
transporturilor
aeriene
433 Manipulri
5224 7,00 0,371
Alte activiti
434 anexe
5229 1,75 0,178
transporturilor
Activiti
potale
desfurate sub
435
5310 2,50 0,205
obligativitatea
serviciului
universal
Alte activiti
436 potale i de
5320 2,50 0,205
curier
Hoteluri i alte
437 faciliti de
5510 1,75 0,178
cazare similare
Faciliti de
cazare pentru
438 vacane i
5520 1,00 0,150
perioade de
scurt durat
Parcuri pentru
rulote,
439
5530 3,25 0,233
campinguri i
tabere
Alte servicii de
440
5590 1,75 0,178
cazare
441 Restaurante
5610 2,00 0,187
Activiti de
alimentaie
442
5621 2,75 0,214
(catering) pentru
evenimente
Alte servicii de
443 alimentaie
5629 2,25 0,196
n.c.a.
444 Baruri i alte
5630 2,00 0,187
activiti de
servire a

buturilor
Activiti de
445
5811 1,25 0,159
editare a crilor
Activiti de
editare de
ghiduri,
446
5812 1,00 0,150
compendii, liste
de adrese i
similare
Activiti de
447
5813 2,00 0,187
editare a ziarelor
Activiti de
editare a
448
5814 1,00 0,150
revistelor i
periodicelor
Alte activiti de
449
5819 1,00 0,150
editare
Activiti de
editare a
450
5821 1,00 0,150
jocurilor de
calculator
Activiti de
editare a altor
451
5829 1,25 0,159
produse
software
Activiti de
producie
cinematografic,
452
5911 1,00 0,150
video i de
programe de
televiziune
Activiti
postproducie
cinematografic,
453
5912 1,00 0,150
video i de
programe de
televiziune
Activiti de
distribuie a
filmelor
454 cinematografice, 5913 1,00 0,150
video i a
programelor de
televiziune

Proiecia de
455 filme
5914 1,00 0,150
cinematografice
Activiti de
realizare a
nregistrrilor
456
5920 1,50 0,168
audio i
activiti de
editare muzical
Activiti de
difuzare a
457
6010 3,25 0,233
programelor de
radio
Activiti de
difuzare a
458
6020 2,75 0,214
programelor de
televiziune
Activiti de
telecomunicaii
459
6110 2,75 0,214
prin reele cu
cablu
Activiti de
telecomunicaii
460 prin reele fr 6120 2,00 0,187
cablu (exclusiv
prin satelit)
Activiti de
461 telecomunicaii 6130 1,00 0,150
prin satelit
Alte activiti de
462
6190 2,50 0,205
telecomunicaii
Activiti de
realizare a
softului la
463
6201 1,00 0,150
comand
(software
orientat client)
Activiti de
consultan n
464
6202 1,00 0,150
tehnologia
informaiei
465 Activiti de
6203 1,50 0,168
management
(gestiune i

exploatare) a
mijloacelor de
calcul
Alte activiti de
servicii privind
466
6209 2,50 0,205
tehnologia
informaiei
Prelucrarea
datelor,
467 administrarea 6311 2,75 0,214
paginilor web i
activiti conexe
Activiti ale
468
6312 2,00 0,187
portalurilor web
Activiti ale
469 ageniilor de
6391 1,00 0,150
tiri
Alte activiti de
servicii
470
6399 2,25 0,196
informaionale
n.c.a.
Activiti ale
471 bncii centrale 6411 1,75 0,178
(naionale)
Alte activiti de
472 intermedieri
6419 1,75 0,178
monetare
NC AEN
Activiti ale
473
holdingurilor
Fonduri
mutuale i alte
474 entiti
financiare
similare
Leasing
475
financiar
Alte activiti
476
de creditare
Alte
intermedieri
477
financiare
n.c.a.

CC CR TR
6420 3,50 0,242

6430 1,00 0,150

6491 1,50 0,168


6492 1,25 0,159

6499 1,50 0,168

Activiti de
478 asigurri de 6511 1,25 0,159
via
Alte activiti
de asigurri
479 (exceptnd
6512 2,50 0,205
asigurrile de
via)
Activiti de
480
6520 1,00 0,150
reasigurare
Activiti ale
fondurilor de
pensii (cu
excepia celor
481
6530 1,00 0,150
din sistemul
public de
asigurri
sociale)
Administrarea
482 pieelor
6611 1,00 0,150
financiare
Activiti de
intermediere a
483
6612 2,25 0,196
tranzaciilor
financiare
Activiti
auxiliare
intermedierilor
financiare,
484 exclusiv
6619 1,50 0,168
activiti de
asigurri i
fonduri de
pensii
Activiti de
evaluare a
485 riscului de
6621 1,00 0,150
asigurare i a
pagubelor
Activiti ale
agenilor i
486
6622 1,00 0,150
brokerilor de
asigurri
487 Alte activiti 6629 1,00 0,150

auxiliare de
asigurri i
fonduri de
pensii
Activiti de
488 administrare a 6630 4,50 0,279
fondurilor
Cumprarea i
vnzarea de
489 bunuri
6810 2,50 0,205
imobiliare
proprii
nchirierea si
subnchirierea
bunurilor
490
6820 2,25 0,196
imobiliare
proprii sau
nchiriate
Agenii
491
6831 1,00 0,150
imobiliare
Administrarea
imobilelor pe
492 baz de
6832 1,25 0,159
comision sau
contract
Activiti
493
6910 2,25 0,196
juridice
Activiti de
contabilitate i
audit financiar,
494
6920 1,00 0,150
consultan n
domeniul
fiscal
Activiti ale
direciilor
(centralelor),
495
7010 2,50 0,205
birourilor
administrative
centralizate
496 Activiti de 7021 1,00 0,150
consultan n
domeniul
relaiilor
publice i al

comunicrii
Activiti de
consultan
497
7022 1,50 0,168
pentru afaceri
i management
Activiti de
498
7111 1,25 0,159
arhitectur
Activiti de
inginerie i
499 consultan
7112 2,50 0,205
tehnic legate
de acestea
Activiti de
500 testri i
7120 2,50 0,205
analize tehnice
Cercetare501 dezvoltare n 7211 4,25 0,270
biotehnologie
Cercetaredezvoltare n
502 alte tiine
7219 3,75 0,251
naturale i
inginerie
Cercetaredezvoltare n
503
7220 2,75 0,214
tiine sociale
i umaniste
Activiti ale
504 ageniilor de 7311 1,75 0,178
publicitate
Servicii de
505 reprezentare 7312 1,00 0,150
media
Activiti de
studiere a
506 pieei i de
7320 1,25 0,159
sondare a
opiniei publice
Activiti de
507 design
7410 1,25 0,159
specializat
Activiti
508
7420 2,00 0,187
fotografice

Activiti de
traducere
509
scris i oral
(interprei)
Alte activiti
profesionale,
510
tiinifice i
tehnice, n.c.a.
Activiti
511
veterinare
Activiti de
nchiriere i
leasing cu
512
autoturisme i
autovehicule
rutiere uoare
Activiti de
nchiriere i
513 leasing cu
autovehicule
rutiere grele

7430 1,25 0,159

7490 2,00 0,187

7500 2,25 0,196

7711 3,50 0,242

7712 1,00 0,150

NC AEN
CC CR TR
Activiti de
nchiriere i
leasing cu
514 bunuri
7721 1,00 0,150
recreaionale i
echipament
sportiv
nchirierea de
515 casete video i 7722 1,00 0,150
discuri
Activiti de
nchiriere i
leasing cu alte
516 bunuri
7729 1,00 0,150
personale i
gospodreti
n.c.a.
517 Activiti de 7731 1,00 0,150
nchiriere i
leasing cu
maini i
echipamente

agricole
Activiti de
nchiriere i
leasing cu
518 maini i
7732 3,25 0,233
echipamente
pentru
construcii
Activiti de
nchiriere i
leasing cu
519 maini i
7733 1,00 0,150
echipamente de
birou (inclusiv
calculatoare)
Activiti de
nchiriere i
leasing cu
520
7734 1,00 0,150
echipamente de
transport pe
ap
Activiti de
nchiriere i
521 leasing cu
7735 1,00 0,150
echipamente de
transport aerian
Activiti de
nchiriere i
leasing cu alte
522 maini,
7739 3,75 0,251
echipamente i
bunuri tangibile
n.c.a.
Leasing cu
bunuri
523 intangibile
7740 1,00 0,150
(exclusiv
financiare)
Activiti ale
ageniilor de
524
7810 1,00 0,150
plasare a forei
de munc
525 Activiti de 7820 2,50 0,205
contractare, pe

baze
temporare, a
personalului
Servicii de
furnizare i
526
7830 1,00 0,150
management al
forei de munc
Activiti ale
527 ageniilor
7911 1,25 0,159
turistice
Activiti ale
528
7912 1,00 0,150
tur-operatorilor
Alte activiti
de rezervare i
529
7990 2,25 0,196
asisten
turistic
Activiti de
530 protecie i
8010 2,50 0,205
gard
Activiti de
servicii privind
531
8020 2,00 0,187
sistemele de
securizare
Activiti de
532
8030 1,50 0,168
investigaii
Activiti de
533 servicii suport 8110 1,75 0,178
combinate
Activiti
generale de
534
8121 1,75 0,178
curenie a
cldirilor
Activiti
535 specializate de 8122 3,75 0,251
curenie
Alte activiti
536
8129 3,50 0,242
de curenie
Activiti de
537 ntreinere
8130 3,25 0,233
peisagistic
Activiti
538 combinate de 8211 1,00 0,150
secretariat

Activiti de
fotocopiere, de
pregtire a
539 documentelor 8219 3,25 0,233
i alte activiti
specializate de
secretariat
Activiti ale
centrelor de
540 intermediere 8220 1,25 0,159
telefonic (call
center)
Activiti de
organizare a
541 expoziiilor,
8230 1,00 0,150
trgurilor i
congreselor
Activiti ale
ageniilor de
colectare i ale
542 birourilor
8291 1,00 0,150
(oficiilor) de
raportare a
creditului
Activiti de
543
8292 1,50 0,168
ambalare
Alte activiti
de servicii
544 suport pentru 8299 1,75 0,178
ntreprinderi
n.c.a.
Servicii de
administrare
545
8411 1,00 0,150
public
general
546 Reglementarea 8412 1,75 0,178
activitilor
organismelor
care presteaz
servicii n
domeniul
ngrijirii
sntii,
nvmntului,

culturii i al
altor activiti
sociale,
exclusiv
protecia
social
Reglementarea
i eficientizarea
547
8413 2,75 0,214
activitilor
economice
Activiti de
548
8421 1,00 0,150
afaceri externe
Activiti de
549
8423 1,25 0,159
justiie
Activiti de
ordine public
550
8424 4,00 0,260
i de protecie
civil
Activiti de
lupt mpotriva
551 incendiilor i 8425 5,75 0,325
de prevenire a
acestora
Activiti de
protecie
552
8430 1,00 0,150
social
obligatorie
nvmnt
553
8510 1,50 0,168
precolar
NC AEN
nvmnt
554
primar
nvmnt
555 secundar
general
nvmnt
secundar,
556
tehnic sau
profesional
nvmnt
557 superior
nonuniversitar
558 nvmnt

CC CR TR
8520 2,25 0,196
8531 1,25 0,159

8532 2,00 0,187

8541 1,00 0,150


8542 2,00 0,187

superior
universitar
nvmnt n
domeniul
559
sportiv i
recreaional
nvmnt n
domeniul
cultural (limbi
560 strine,
muzic, teatru,
dans, arte
plastice etc.)
coli de
561 conducere
(pilotaj)
Alte forme de
562 nvmnt
n.c.a.
Activiti de
servicii suport
563
pentru
nvmnt
Activiti de
564 asisten
spitaliceasc
Activiti de
asisten
565
medical
general
Activiti de
asisten
566
medical
specializat
Activiti de
567 asisten
stomatologic
Alte activiti
referitoare la
568
sntatea
uman
569 Activiti ale
centrelor de

8551 1,25 0,159

8552 1,25 0,159

8553 1,25 0,159

8559 1,25 0,159

8560 1,00 0,150

8610 4,50 0,279

8621 1,50 0,168

8622 2,25 0,196

8623 1,25 0,159

8690 2,75 0,214


8710 5,25 0,306

ngrijire
medical
Activiti ale
centrelor de
recuperare
570
8720 3,50 0,242
psihic i de
dezintoxicare,
exclusiv spitale
Activiti ale
cminelor de
btrni i ale
cminelor
571 pentru
8730 3,50 0,242
persoane aflate
n incapacitate
de a se ngriji
singure
Alte activiti
de asisten
572
8790 1,25 0,159
social, cu
cazare n.c.a.
Activiti de
asisten
social, fr
cazare, pentru
btrni i
573
8810 1,25 0,159
pentru
persoane aflate
n incapacitate
de a se ngriji
singure
Activiti de
574 ngrijire zilnic 8891 2,25 0,196
pentru copii
Alte activiti
de asisten
575
8899 1,25 0,159
social, fr
cazare n.c.a.
Activiti de
interpretare
576
9001 7,50 0,389
artistic
(spectacole)
577 Activiti
9002 4,50 0,279
suport pentru

interpretarea
artistic
(spectacole)
Activiti de
578
9003 3,75 0,251
creaie artistic
Activiti de
gestionare a
579
9004 1,50 0,168
slilor de
spectacol
Activiti ale
580 bibliotecilor i 9101 1,25 0,159
arhivelor
Activiti ale
581
9102 1,50 0,168
muzeelor
Gestionarea
monumentelor,
cldirilor
582 istorice i a
9103 2,00 0,187
altor obiective
de interes
turistic
Activiti ale
grdinilor
zoologice,
583
9104 1,75 0,178
botanice i ale
rezervaiilor
naturale
Activiti de
584 jocuri de noroc 9200 1,50 0,168
i pariuri
Activiti ale
585 bazelor
9311 2,25 0,196
sportive
Activiti ale
586 cluburilor
9312 1,25 0,159
sportive
Activiti ale
587 centrelor de 9313 1,00 0,150
fitness
Alte activiti
588
9319 2,00 0,187
sportive
589 Blciuri i
9321 4,75 0,288
parcuri de

distracii
Alte activiti
recreative i
590
distractive
n.c.a.
Activiti ale
organizaiilor
591
economice i
patronale
Activiti ale
592 organizaiilor
profesionale
Activiti ale
593 sindicatelor
salariailor
Activiti ale
594 organizaiilor
religioase
Activiti ale
595 organizaiilor
politice
Activiti ale
altor
596
organizaii
n.c.a.

9329 2,50 0,205

9411 1,50 0,168

9412 1,00 0,150

9420 1,75 0,178

9491 1,50 0,168

9492 1,00 0,150

9499 1,50 0,168

NC AEN
CC CR TR
Repararea
calculatoarelor
597 i a
9511 1,00 0,150
echipamentelor
periferice
Repararea
598 echipamentelor 9512 1,50 0,168
de comunicaii
Repararea
aparatelor
599
9521 3,00 0,224
electronice de
uz casnic
600 Repararea
9522 1,00 0,150
dispozitivelor
de uz
gospodresc i
a

echipamentelor
pentru cas i
grdin
Repararea
nclmintei i
601
9523 1,00 0,150
a articolelor
din piele
Repararea
mobilei i a
602
9524 1,00 0,150
furniturilor
casnice
Repararea
603 ceasurilor i a 9525 1,00 0,150
bijuteriilor
Repararea
articolelor de
604 uz personal i 9529 3,50 0,242
gospodresc
n.c.a.
Splarea i
curarea
(uscat)
605 articolelor
9601 3,25 0,233
textile i a
produselor din
blan
Coafur i alte
606 activiti de
9602 1,25 0,159
nfrumuseare
Activiti de
607 pompe funebre 9603 1,00 0,150
i similare
Activiti de
608 ntreinere
9604 1,25 0,159
corporal
Alte activiti
609 de servicii
9609 3,25 0,233
n.c.a.

*BC - baza de calcul.NOT:1. Dac n perioada urmtoare va ncepe activitatea de


transport spaial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activiti se va asimila cu
tariful pentru clasa CAEN 5110.2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimileaz cu

tariful clasei 9609.3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimileaz cu tariful
clasei 8421.