Sunteți pe pagina 1din 3

Judecatoria Buiucani, mun. Chisinau Reclamant: Munteanu Maria Vasile Domiciliul sect. Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.3 !

irit: Munteanu Ion "heor#he Domiciliul sect. Buiucani, str.$uce%ita&',apt.().

CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA


*pri%ind des+acerea casatoriei si impartirea bunurilor proprietate comuna in de%almasie, In fapt, m-am casatorit cu piritul Munteanu Ion la data de &3 mai '--',e%eniment inre#istrat si trecut in re#istrul actelor de stare ci%ila la nr. '3 ) , la &) mai '--' de catre .+iciul de $tare Ci%ila sect. Botanica. Aceasta este prima mea casatorie. Din casatoria noastra a%em doi copiii: Munteanu $il%ia, nascuta la 3& ianuarie '--3, si Munteanu Vecesla%, nascut la &' mai '-- . Viata mea in comun cu piritul Munteanu Ion a esuat. In anii de casatorie in relatiile noastre s-a creat o atmos+era insuportabila,de neintele#eri, certuri monstruoase, su+lete ranite, si copii cu inima +rinta din cau/a noastra.De apro0imati% doi ani locuim separat,eu cu copiii in apartamentul nostru situat in sect. Buiucani , str. Alba-Iulia,apt 3 ,Munteanu Ion locuieste impreuna cu mama sa in sect. Buiucani, str.$uce%ita&',apt.(). 1oi sintem doua persoane di+erite, , in momentul cind apare o neintele#ere , nimeni nu cedea/a , ast+el creind neplaceri si indispunere tuturor membrilor +amiliei, intr-un cu%int 2nepotri%ire de caracter3. Con+orm art. ' din Codul 4amiliei al Republicii Moldo%a,relatiile +amiliale sint #u%ernate inclusi%e pe principiile spri5inului reciproc moral si material,ale +idelitatii con5u#ale si solutionarii pe cale amiabila a tuturor problemelor %ietii +amilial ,principii ce lipsesc cu desa%irsire in relatia noastra. In aceasta situatie , consider inoportuna mentinerea +amiliei,esuind toate caile de impacare, +apt si pentru care si solicit instantei de 5udecata des+acerea casatoriei incheiate intre noi. 6a incercarile mele de a pastra +amilia a%em doar re/ultate ne#ati%e, ceea ce atra#e dupa sine imposibilitatea concilierii +amilial.

Din considerentele e0puse consider ca casatoria noastra poate +i des+acuta +ara acordarea unui termen de conciliere. 6iti#ii cu pri%ire la educatia in continuare a copiilor si la modul de intre%edere cu ei nu a%em,intre noi doi +iind incheiat un acord cu pri%ire la stabilirea locului de trai al copiilor. 7otodata, in timpul casatoriei am dobindit bunuri proprietate comuna in de%almasie, si anume: -un apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.3 , - o masina de model A8DI A , din anul &99), cu nr. de i:m ; AC 3<=, - o casa in s. Rublenita,r-nul $oroca. 7inind cont de principiul e#alitatii cotelor-parti in proprietate comuna in de%almasie , inserat in art. '= din Codul 4amiliei,ro# impartirea lor in mod e#al , si anume: masina de model A8DI A , din anul &99), cu nr. de i:m ; AC 3<=, sa-i apartina lui Munteanu Ion , apt. 3 din sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia sa intre in proprietatea mea si a copiilor ,caci mama este cea mai importanta persoana in %iata copiilor, e ne%oie sa +ie alaturi de ei in orce moment, casa din satul Rublenita ,rnul $oroca sa o %indem si sa ne re%ina +iecaruia cota parte din proprietatea comuna in de%almasie. In %ederea probarii +aptului ca bunurile au +ost dobindite in timpul casatoriei si ca ele ne apartin cu drept de proprietate in%oc utmatoarele do%e/i: - contracul de %in/are-cumparare a apt. 3 sect. Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.3 . -certi+icatul nr '3 eliberat de or#anul cadastral.

-martori, %ecinii nostri:7aran Ana, Mo%ila Anatolie. In drept , imi intemeie/ actiunea pe dispo/itiile art. ',&9-'&,'<'=,33,3<,3),Codul 4amiliei al Republicii Moldo%a, art. &==,&=), Codul de !rocedura Ci%ila al Republicii Moldo%a. 8rmare a celor mentionate , C E R Admiterea actiunii. Des+acerea casatoriei incheiate intre : Munteanu Maria Vasile si Munteanu Ion "heor#he la &3 mai '--', inre#istrata si trecut in re#istrul actelor de stare ci%ila la nr. '3 ) , la &) mai '--' de catre .+iciul de $tare Ci%ila sect. Botanica.

A imparti bunurile proprietate comuna in de%almasie ale subsemnatei Munteanu Maria Vasile si Munteanu Ion "heor#he dupa cum urmea/a: $a mi se atribuie urmatoarele bunuri: - apartament situat in sect. . Buiucani, srt. Alba-Iulia,apt.3 , -suma din casa din s. Rublenita ,care urmea/a a +i %induta, $a i se atribuie piritului urmatoarele bunuri: -masina model A8DI A , din anul &99), cu nr. de i:m ; AC 3<=, - suma din casa din s. Rublenita ,care urmea/a a +i %induta. Incasarea in bene+icial meu din contul piritului a cheltuielilor de 5udecata pe care le %oi suporta in acest process. 6a cerere ane0e/: -copia de pe cererea de chemare in 5udecata si de pe inscris, -copia certi+icatului de inre#istrare a casatoriei, -copia certi+icatelor de nastere ale copiilor minori, -actul ce con+irma dreptul de proprietate a sotilor asupr a bunurilor proprietate comuna in de%almasie a sotilor, -copia actiunii pentru pirit,

R>C6AMA17: Munteanu Maria Vasile DA7A:??????????????

$emnatura?????????????