Sunteți pe pagina 1din 3

CLIMATELE TERREI

Factorii radiativi i cei dinamici au determinat zonarea latitudinal a tipurilor de clim iar cei fizico-geografici au determinat distribuia regional i local a zonelor de clim. Pe Glob pot fi distinse urmtoarele zone de clim:

1.

CLIMA ECUATORIAL () a. Poziia pe Glob- ntre paralele de 0-5 latitudine Nordic i udic b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- bazinul !mazonului % "azinul fluviului #ongo $%air&' !r(ipelagul )ndonezian' Golful Guineii !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, -.+--/+ #' constant pp- abundente' regulate' peste 0111 mm2an amplitudini termice anuale foarte mici v3nturile lipsesc ' dar apar curenii de aer ascensionali numii calme ecuatoriale CLIMA MU'O(IC () a. Poziia pe Glob-apare regional n i 4 !siei b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- Pen )ndia' Pen. )ndoc(ina !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, -1+--.+# pp- sezoniere 5abundente n sezonul ploios $c3nd musonul bate dinspre 6c. )ndian spre !sia&' reduse 5n sezonul secetos $c3nd musonul bate invers& . !ici se afl polul precipitaiilor de pe Glob 5#(erapund7i' provincia !ssam din )ndia- 8- 111 mm2an amplitudini termice anuale foarte mici 9 .+# v3nturile sunt musonii' ce prezint o circulaie sezonier de-a lungul anului CLIMA 'U*ECUATORIAL (..) a. Poziia pe Glob- .+-8-+ $8.+& lat. N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- !frica' N i 4 !ustraliei' !merica de ud !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, -1+--:+# pp- sezoniere 5abundente n sezonul ploios-vara $c3nd se face resimit influena calmelor ecuatoriale& i e;trem de reduse n sezonul secetos -iarna $c3nd se face resimit prezena alizeelor' peste < luni pe an & amplitudini termice anuale reduse .+-/+ # v3nturi: alizeele i calmele ecuatoriale CLIMA TROPICAL ARI, (..) a. Poziia pe Glob 5 8-+ $8.+&- 01+ $0.+& lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- deerturile apar n zonele de divergen a aerului din apropierea tropicelor !frica- a(ara' =ala(ari' Namib !sia- >ub al =(ali' Nefud' *(ar !merica de ud- !tacama $cel mai arid deert de pe Glob& !merica de Nord- ?o7ave- onora' !rizona' Pod. ?e;ican !ustralia- @ictoria' Gibson' ?are deert de nisip emideerturile $ a(elul& se dezvolt la limita deerturilor' fc3nd trecerea spre regiunile vecine !. Ca"a!#e"i$#i!i !mplitudini termice diurne mari pp- reduse sub 8.1 mm2an n zonele deertice i 8.1- 011 mm2an n zonele semideertice v3nturi: alizeele secete prelungite CLIMA 'U*TROPICAL CU PLOI ,E -AR () a. Poziia pe Glob-01+-<1+ lat. N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- 4 #(inei' Aaponiei' 4 B!' 4 !ustraliei' 4 "raziliei' @ !mericii de N !. Ca"a!#e"i$#i!i un climat cald i umed' cu ploi abundente vara datorit maselor de aer umede de pe oceane aduse de musoni i alizee amplitudini termice anuale reduse :+- 81+ # v3nturi: alizeele' musonii' iar frecvent se nregistreaz uragane $taifunuri n !sia& CLIMA ME,ITERA(EA( () a. Poziia pe Glob-01 +-<1+ lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- reg ?. ?editeran. ' centrul #(ile' #alifornia' !ustraliei. Provincia #ap din !frica de ud

&.

).

+.

5.

..

!.

Ca"a!#e"i$#i!i

/.

*+, 8.+-8/+# Prezint < anotimpuri' ns anotimpurile de tranziie- primvara' toamna- sunt foarte scurte @erile sunt calde i secetoase' iar iernile bl3nde amplitudini termice anuale reduse 981+ # v3nturi: alizeele 5vara i v3nturile de vest -iarna CLIMA TEMPERAT OCEA(IC (.) a. Poziia pe Glob- <1+-C1+ lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- @ 4uropei' 4 !merici de Nord' 4 !siei' !merica de ud !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, 81+-8-+# Prezint < anotimpuri' bine difereniate pp- sunt bogate peste 8111 mm2an' cad pe tot parcursul anului uniform amplitudini termice anuale mari 81+-8.+ # v3nturi: v3nturile de vest CLIMA TEMPERAT CO(TI(E(TAL () a. Poziia pe Glob- <1+-C1+ lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- 4 4uropei' !sia' !mericii de ud' centrul !siei- deerturi: Gobi' =3z3l-=um' =araDum' E7ungaria' Bsti- BrtF !merica de N- Nevada' ?arelui "azin Noua %eeland !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, .+-81+# Prezint < anotimpuri' bine difereniate pp- sunt reduse -.1-.11 mm2an ce scad spre interiorul continentului amplitudini termice anuale mari 8.+--1+ v3nturi: v3nturile de vest i v3nturi reci iarna CLIMA 'U*POLAR (..) a. Poziia pe Glob- C1+-/1+ lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- N 4uropei' N !mericii de N' N !siei' !mericii de ' insulele din 7urul !ntarcticii !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, 1+-.+# Prezint ierni foarte lungi $ G luni& i veri foarte scurte pp- sunt reduse mai ales solide amplitudini termice anuale mari v3nturi: v3nturile polare

0.

1.

10. CLIMA POLAR (..) a. Poziia pe Glob- /1+-G1+ lat N i b. Regiu i !a"a!#e"i$#i!e- n 7urul celor doi poli !. Ca"a!#e"i$#i!i *+, sub 1+# "ilanul radiativ negativ determin persistena stratului de zpad pp- sunt foarte reduse v3nturi: v3nturile polare 11. CLIMA MO(TA( >emarcat prin eta7area elementelor climatice