Sunteți pe pagina 1din 7

Gramatica este logica vorbirii, dup cum i logica este gramatica raiunii. Richard C.

Trench Clasa: a VIII-a A Profesor: Briciu Andreia Elena Unitatea de nvmnt: coala nr.6 V.I.Popa Brlad Disciplina: Limba romn Su iectul: Propozi ia !ubordona" !ubiec"i# $%B& Tipul leciei: 'n!u(ire de noi cuno("in e ! iective operaionale: !") ! ("ie de*ini ia propozi iei !ubordona"e !ubiec"i#e+ !#) ! iden"i*ice !ubordona"ele !ubiec"i#e din di*eri"e "e,"e+ !$) ! recunoa!c "ermenii re-en i ai !ubordona"ei !ubiec"i#e+ !%) ! cunoa!c elemen"ele de rela ie+ !&) !-(i 'n!u(ea!c "opica (i punc"ua ia !ubordona"ei !ubiec"i#e+ !') ! con!"ruia!c *raze cu !ubordona"e !ubiec"i#e in"rodu!e prin di*eri"e elemen"e in"roduc"i#e+ !() ! ("ie ! "ran!*orme un !ubiec" 'n propozi ie !ubiec"i# (i in#er!. Strate)ia didactic: *etode +i procedee: con#er!a ia euri!"ic. e,plica ia. analiza !in"ac"ic a *razei. e,erci ii de con"ra-ere (i e,pan!iune. lucrul cu manualul. ciorc/inele. demon!"ra ia. *i,loace didactice: "e,"e lin-#i!"ice. *i(e de lucru. "e!"ul de e#aluare+ 0anualul de Limba romn pen"ru cla!a a VIII-a. Edi"ura 1umani"a! Educa ional. -orme de or)ani.are: / ac"i#i"a"e *ron"al combina" cu ac"i#i"a"e independen". Resurse temporale: 23 de minu"e 0i lio)rafie: 4 0anualul de Limba romn pen"ru cla!a a VIII-a. Edi"ura 1umani"a! Educa ional. pa-. 53 56+ * Gramatica limbii romne1 Bucure("i. Edi"ura Academiei. 7566+ * Gramatica practic a limbii romne1 de "e*ania Pope!cu. Edi"ura 8rizon"uri. Bucure("i. 7552.

2r. crt.
".

Secvenele leciei
*oment or)ani. atoric "5 6erificarea cuno+tinelor predate anterior "75

! . !p.

Coninutul instructiv 3 educativ

Strate)ia didactic
*etode +i proce dee *aterial dida ctic manual fi+e de lucru -orme de or)ani .are frontal

4valuare

4 %"abilirea ordinii+ conversaia 4 9o"area ab!en elor+ 4 Pre-"irea ma"erialelor nece!are de!*(urrii lec iei+ 4 An"renez ele#ii 'n"r-o !cur" di!cu ie) - :um !e nume("e lec ia pe care a i a#u"-o de pre-"i" pen"ru a!"zi; - :e "em a i a#u" de !cri!; 4 Veri*ic can"i"a"i# (i cali"a"i# "emele ele#ilor. 4 Ele#ii au a#u" ca "em de rezol#a" e,erci ii din manual 'n care au iden"i*ica" (i analiza" !ubiec"ele din"r-un "e,". 4 <eiau cuno("in ele e!en iale pri#ind !ubiec"ul (i predica"ul din"r-o propozi ie. 4 Prin !onda=. ele#ii !un" pu(i ! ar"e cum au rezol#a" e,erci iile. ! e,plice di*eren a din"re !ubiec"ul inclu! (i cel !ub'n ele!. 4 Are loc o !cur" di!cu ie de!pre cla!i*icarea propozi iilor 'n principale (i !ecundare. Apoi. ele#ii !un" anun a i c #or 'n# a una din"re propozi iile din cea de-a doua ca"e-orie (i c "rebuie ! *ie *oar"e a"en i la unele di*icul" i implica"e. 4 %pun ele#ilor c #om con"inua !"udiul propozi iilor !ubordona"e cu propoziia subiectiv. 4 Anun obiec"i#ele opera ionale. 4 %criu pe "abl c"e#a e,emple cuprinznd *ap"e de limb ilu!"ra"i#e pen"ru ceea ce 'n!eamn propozi ia !ubiec"i# 'n con"e,"ul rela iei !ale cu al"e propozi ii. pen"ru modul in"roducerii 'n *raz. "opica (i punc"ua ia ei. E,emple) 7. Lene(ul mai mul" alear-.

#.

manual conversaia frontal +i individual dialo)ul caietele elevilor conversaia frontal aprecieri ver ale aprecieri ver ale

$.

Captarea ateniei $5

e8erciiul

plan+ cu su iectiva

frontal

o servarea sistematic a comporta9 mentului elevilor

%.

:nunarea temei +i a o iectivelor "5 Pre.entarea sarcinilor de nvare &5

!"1!# !$1!% !&1!' !(

conversaia

frontal

o servarea sistematic

&.

conversaia e8plicaia

ta l frontal cret o servarea sistematic a comporta9 mentului elevilor

'.

Conducerea nvrii +i do ndirea de noi cuno+tine #75

!( !#

!(

!" !$ !$ !#

>. %"ulul nu crede celui *lmnd. 6. E u(or a !crie #er!uri. 4 Ele#ii #or analiza !in"ac"ic. rnd pe rnd. propozi iile. urmrind de!coperirea !ubiec"elor. 4 Ele#ii !un" !olici"a i ! !ublinieze !ubiec"ele propozi iilor de pe "abl (i ! le 'nlocuia!c prin propozi ii core!punz"oare. *olo!ind procedeul e,pan!iunii $opu! con"ra-erii&. Prin ace!" procedeu ei ob in *razele) S0 PP :ine e!"e lene( ?@ mai mul" alear-. >@ S0 PP :ine e!"e !"ul ?@ nu crede celui *lamnd. A@ PP S0 E u(or?@ ! !crii #er!uri.A@ 4 Prin con#er!a ie euri!"ic pri#ind ec/i#alen a din"re !ubiec" (i propozi ia !ubordona" !ubiec"i#. ele#ii a=un- ! *ormuleze !in-uri de*ini ia !ubiec"i#ei) Prof.: :e *unc ie !in"ac"ic au 'n propozi iile da"e cu#in"ele !ublinia"e; 4levii: :u#in"ele !ublinia"e au *unc ia !in"ac"ic de !ubiec". Prof.: Bar propozi iile ob inu"e prin e,pan!iune. ce rol 'ndepline!c 'n *raz; 4levii: Propozi iile ob inu"e au rolul de !ubiec"e pe ln- #erbele din propozi ia re-en". 4 <!pun!urile ele#ilor po" comple"a un ciorc/ine. 'ncepu" de pro*e!or. cu a=u"orul cruia !e #a a=un-e la *ormularea de*ini iei !ubordona"ei !ubiec"i#e) Propoziia care ndeplinete n raz rolul de subiect pe lng un verb din propoziia regent se numete propoziie subiecti! v."#$% / Pen"ru de!coperirea elemen! telor regente !e !upun a"en iei ele#ilor urm"oarele e,emple

caietele elevilor

frontal e8erciiul fi+ de lucru conversaia e8plicaia e8erciiul frontal e8erciiul individual aprecieri ver ale

e8erciiul caietele elevilor individual

aprecieri ver ale

ta l cret colorat

aprecieri ver ale

!$

!# !% !# !% !& !&

$dic"a"e (i !cri!e pe "abl&) a& %e #ede?@ c nu cuno("i locurile pe aici.A@ b& :ine adun la "inere e?@ are la b"rne e.A@ c& Crebuie?@ ! ceri de la "a"l "u palo(ul...A@ d& E paca"?@ ! rmi *r leac de 'n# "ur.A@ $I. :rean-& e& Pe!emne?@c dumnea"a ai -re(i".A@ *& Dmi #ine?@!-mi iau lumea-n cap.A@ 4 Prin con#er!a ie euri!"ic ele#ii !un" condu(i ! de!copere elemen"ele re-en"e) - #erbe per!onale+ - #erbe (i con!"ruc ii imper!onale+ - ad#erbe (i locu iuni ad#erbiale predica"i#e. 4 Pen"ru de!coperirea elemen! telor relaionale $in"roduc"i#e& !e dau ca e,emple pe *i(e. pen"ru a *i analiza"e pe -rupe) :. :ine !eamn #n"?@cule-e *ur"un.A@ : i au *o!" acolo?@ au rma! mira i.A@ :e !-a 'n"mpla"?@a "recu".A@ 8ricine "rece pe aici?@e!"e impre!iona".A@ Bar cui i-e *ric de rzboi?@ E liber de-a pleca-napoiEA@ F cine, ci, ce, oricine, cui G pronume rela"i#e !au ne/o"r"e $'n 9. Ac.. B. H& 0. %e #ede?@ c nu cuno("i locurile pe aici.A@ 9e !e ("ie?@ de unde !are iepurele.A@ Crebuie?@ ! ceri de la "a"l "u palo(ul... A@ E impre!ionan"?@ cum !-a !*r(i" di!cu ia.A@ %e pare?@ cum c al"e #aluri@:obor mereu pe acela(i #ad. A@ $0. Emine!cu& F c, s, de unde, cum, cum c G con=unc ii !ubordona"oare $!imple !au compu!e& (i ad#erbe rela"i#e.

frontal caietele elevilor conversaia

aprecieri ver ale

e8plicaia ta l e8erciiul cret colorat

individual

aprecieri ver ale

frontal

aprecieri ver ale conversaia fi+ de lucru individual e8plicaia caietele elevilor aprecieri ver ale

e8erciiul

individual

ta l conversaia cret colorat e8plicaia

(.

:si)urarea feed9 ac;9 ului $5 4valuarea formativ &5

<.

!'

=.

:si)urarea reteniei +i a transferului #5

4 Pen"ru topica (i punctuaia propozi iei !ubiec"i#e li !e cere ele#ilor ! ob!er#e cu a"en ie "oa"e e,emplele da"e (i pe cele din manual. A!"*el. ele#ii a=unla concluzia c !ubiec"i#a poa"e !"a. a"" dup re-en" c" (i 'nain"ea re-en"ei. Indi*eren" de locul !ubiec"i#ei. acea!"a nu !e de!par"e prin #ir-ul de re-en"a ei. 4 A!i-urarea *eed-bacI-ului a a#u" loc pe "o" parcur!ul lec iei. prin aprecieri #erbale $:orec"J. BineJ. BaJ& (i prin e*ec"uarea *ul-er a c"or#a e,erci ii de iden"i*icare (i de mo"i#are. 4 :a ac"i#i"a"e independen" indi#idual !e d !pre rezol#are "e!"ul de e#aluare *orma"i#. care #a *i lua" de c"re pro*e!or pen"ru a *i corec"a" (i no"a") Alctuii enunuri care s conin subiective: - introduse prin conjunciile s, c, i, dac; - introduse prin dou pronume relaie i prin adverbul relativ cum. 4 %e d ca ac"i#i"a"e independen" aca!. alc"uirea unor *raze care ! con in !ubiec"i#e in"rodu!e prin di*eri"e elemen"e de rela ie (i ! *ie ceru"e de di*eri"e elemen"e re-en"e.

frontal aprecieri ver ale

e8plicaia

conversaia

frontal

aprecieri ver ale

e8plicaia fi+ de lucru

individual

aprecieri ver ale

conversaia e8plicaia

frontal caietele elevilor

aprecieri ver ale

P&'P'()*)+ #,$'&-'.+/0 #,$)12/)30 "#$%


BEKI9ILIE) - e!"e !ubordona"a care 'ndepline("e 'n *raz *unc ia !in"ac"ic de !ubiec" al propozi iei re-en"e) E u(or a scrie #er!uri. $!ubiec"& E u(or 7@$s& scrii #er!uri. >@ $!ubiec"i#& D9C<EBM<I) - cine; - ce; CE<0E9I <EHE9LI) - ver personal) Vine 7@ $cine& poa"e.>@ - ver impersonal: este, trebuie. Crebuia 7@ $!& mear-.>@ - ver personal devenit impersonal) a rmne, a ajunge, a psa, a plcea, a veni etc. A=un-e 7@ $c"& ai aler-a". >@ <mne 7@ $cine& #rea.>@ - e8presie ver al impersonal) e bine, e ru, e uor, e greu, e lesne, e dificil, e posibil, e drept, e recomandabil, e cu putin, e de prisos, este de dorit, e de cre ut, e culmea, e pcat, e un adevr, e un noroc, una e, alta e, e un fapt etc. E bine 7@ $c& !-a 'n"mpla" a(a. > @ - ver e refle8ive +i impersonale) se cuvine, se cade, se !ntmpl, se ice, se aude, se spune, se pare, se poate, se vede etc. %e zice 7@ $c& plou. >@ %e cu#ine 7@ $!& *im ci#iliza i. >@ - ver impersonal cu pronume n dativ) a-i fi dat, a-i fi sortit, a-i fi "otrt, a-i fi scris, a-i prea, a-i rmne, a-i da prin gnd, a-i trece prin minte, a-i plcea, a-i veni e"c. I-a *o!" da" 7@ $!& a=un- acolo.>@ 0i-a con#eni" 7@ $ce& !-a propu! la (edin .>@ - adver sau locuiune adver ial predicativ) desigur, firete, probabil, poate, negreit, pesemne, cu siguran, cu certitudine, fr !ndoial, de bun seam etc. Be!i-ur 7@ $c& #or #eni (i ei. >@ ELE0E9CE BE <ELALIE) a. pronume relative: cine, care ce, ct, cel ce - $:ine& !e !coal de diminea 7@ depar"e a=un-e. >@ b. ad,ective pronominale relative) E!"e !u! inu" 7@$care& ele# 'n#a . >@ c. pronume nehotrte) oricare, oricine, orice, orict: $8ricine& munce("e 7@ are de "oa"e. >@ d. ad,ective pronominale nehotrte) $8rice& om munce("e 7@ are de "oa"e. >@ e. adver e relative: unde, ct, cum, cnd, !ncotro) 9u !e ("ie 7@ $cnd& a pleca". >@ *. con,uncii su ordonatoare) c, s, ca s, dac, de: E bine 7@ $c& a #eni". >@ 9u !e ("ie 7@ $dac& #ine. >@ -. locuiuni su ordonatoare con,uncionale: cum c, cum de, dect s: E de mirare 7@ $cum de& a rezi!"a". >@ ELE0E9CE :8<ELACIVE) nu are elemen"e corela"i#e. nici elemen"e de rela ie !peci*ice. C8PI:M) - an"epu! $cnd r!punde la 'n"rebarea cine>&) $:ine&- i /arnic 7@are "o"ul. >@ - po!"pu! $cnd r!punde la 'n"rebarea ce>&) E ru 7@ $ce& *ace. >@

PN9:CNALIE) de obicei nu de de!par"e de re-en" prin #ir-ul indi*eren" de locul pe care 'l ocup. :nd !" 'nain"ea re-en"ei (i e!"e relua" prin pronume demon!"ra"i#. !e de!par"e 'n"o"deauna prin #ir-ul ) $:ine& alear- mai repede. 7@ acela e c("i-"or. >@