Sunteți pe pagina 1din 2

Civile Bilet 8 1.Acoperi cu pod.Comportare higrotermic 2.Scri cu elemente orizontale i de suprafa 3.Perei portani din lemn .

Calculul coeficientului glo!al...." Bilet nr.12 Civile 1. #idroizolatii contra apelor fara presiune hidrostatica. 2. $lemente constructive la pereti%!uiandrugi& cosuri de fum& canale de ventilare. 3. Planseul din lemn. . Scari din elemente liniare si de suprafata. su!iecte civile nr.1'% ( hidroizolatie fara presiune hidrostatica ( elemente de constructii ale peretilor . cosuri de fum& !uiandrugi& canale de ventilare ( plansee ceramice ( metoda cadrului inlocuitor Civile !ilet 18 1.)nfrastructura.Adaptarea la teren.Alegerea cotei zero. 2.Pereti activi din zidarie. 3.Plansee din grinzi metalice si elemente de umplutura .Scara din elemente de suprafata su!iecte civile nr.2*% ( hidroizolatie fara presiune hidrostatica ( elemente de constructii ale peretilor . cosuri de fum& !uiandrugi& canale de ventilare (plansee din lemn (scari din elemente de suptafata si liniare su!iect civile..23% ( hidroizolatii cu presiune hidrostatica (pereti activi din zidarie (elem. de constructii& golurii de usa&rost de tasare ( calculul la condens&etape civile !ilet nr.2 % ( hidroizolatii contra apelor cu presiune hidrostatica (pereti din lemn (elemente de constructii ale peretilor% goluri la pereti& rosturi de tasare& cosuri fum (calculul la condens(etape. civile !ilet nr 1.hidroizolatii fara presiune hidrostatica 2.elemente constructive la pereti% !uiandrugi& cosuri de fum& canale de ventilare 3.plansee din lemn .scari din elemente liniare si de suprafata civile !ilet nr 32 1. +erase neventilate& terase tip gradina. 2. ,osturi antiseismice. Aticuri& cornise. 3. Scari cu elemente liniare. .-etoda cadrului inlocuitor. Bilet nr.12 Civile 1. #idroizolatii contra apelor fara presiune hidrostatica. 2. $lemente constructive la pereti%!uiandrugi& cosuri de fum& canale de ventilare. 3. Planseul din lemn. . Scari din elemente liniare si de suprafata. civile !ilet nr.2 % ( hidroizolatii contra apelor cu presiune hidrostatica (pereti din lemn (elemente de constructii ale peretilor% goluri la pereti& rosturi de tasare& cosuri fum

(calculul la condens(etape. su!iecte civile nr.2*% ( hidroizolatie fara presiune hidrostatica ( elemente de constructii ale peretilor . cosuri de fum& !uiandrugi& canale de ventilare (plansee din lemn (scari din elemente de suptafata si liniare su!iecte civile nr.1'% ( hidroizolatie fara presiune hidrostatica ( elemente de constructii ale peretilor . cosuri de fum& !uiandrugi& canale de ventilare ( plansee ceramice ( metoda cadrului inlocuitor su!iect civile..23% ( hidroizolatii cu presiune hidrostatica (pereti activi din zidarie (elem. de constructii& golurii de usa&rost de tasare ( calculul la condens&etape Civile !ilet 18 1.)nfrastructura.Adaptarea la teren.Alegerea cotei zero. 2.Pereti activi din zidarie. 3.Plansee din grinzi metalice si elemente de umplutura .Scara din elemente de suprafata acoperis tip terasa% ventilata& neventilata& pereti portanti din lemn& plansee ceramica& fundatii cu presiune hidrostatica& calculul coeficientului glo!al& pereti purtati !ilet 8% hidroizolatie cu presiune hidrostatica& planseu ceramica& rost antiseismic si rost de tasare& calculul "( etape Civile Bilet 8 1.Acoperi cu pod.Comportare higrotermic 2.Scri cu elemente orizontale i de suprafa 3.Perei portani din lemn .Calculul coeficientului glo!al...."

S-ar putea să vă placă și