Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect nr.5/2008 LOCUINTA PARTER BENEFICIAR: ..

MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA 1.DATE GENERALE DE RECUNOASTERE A INVESTITIEI 1.1. 1.2. Denumire obiectiv:Casa de vacanta duplex

Proiectant: Pintilie Andrei 1.3. Beneficiar: 1.3.1. Amplasament: Iasi Terenul pe care va fi amplasat obiectivul este proprietatea beneficiarului si are urmatoarele vecinatati: -Nord - Biserica Sfantul Nicolae -Sud - Strada Patriei -Est - Strada Albinei -Vest - Strada Rozbolene Accesul in cladire se face din partea de est. 1.4.Date de tema: Beneficiarul solicita executarea unei cladiri cu destinatia de Casa de vacanta duplex P+1E 1.5.Topografia: obiectivul de investitie se situeaza in jud.Iasi 1.6.Hidrologic: amplasamentul studiat este situat in localitatea Iasi, jud. Iasi :panza freatica este cantonata in stratul de argila prafoasa sub adancimea de 1,2m. 1.7. Clima: Localitatea Iasi se afla in zona climatica III(Qc= -180C),iar dupa actiunea vantului se afla in zona eoliana B cu viteza vantului de 6m/s,conform STAS SR 1907-1/1997 Formele de relief sunt acoperite iarna de mase de aer rece ale Anticiclonului Siberian,iar vara de aerul uscat continental. 1.8.Geologic: din punct de vedere geologic,formatiunile ce apar in zona apartin Sarmatianului,partea de fundament este alcatuita din argila si marne cenusii care au grosimi mari,iar deasupra se intalnesc depozitele Holocenului Superior intalnit in lungul Luncii Birladului si Rahovei,reprezentata printr-o stratigrafie ce se atribuie aluviunilor recente depuse gravitational(pietrisuri,nisipuri,prafuri argiloase)a caror grosime este de cca 6-7m. 1.9.Seismicitate: conform Normativului P100/92 amplasamentul obiectivului studiat se afla in zona B(gradul 9)de intensitate seismica avand Tc=0.7sec. si ag=0,24.

1.10.Categoria de importanta: D,clasa de importanta:IV 2.SOLUTII DE REZOLVARE DIN PUNCT DE VEDERE FUNCTIONAL SI ARHITECTURAL AL PARTIULUI 2.1. Caracteristici functionale Se propune o cladire avand in plan o forma dreptunghiulara cu dimensiuni de 13.25x17.5m Cladirea are un regim de inaltime parter. Functiunile propuse in partiu sunt: Parter: -Living S=38,7mp -Bucatarie S=60875mp -Hol 1 S=2.025mp -Hol 2 S=35mp -Debara S=2.025mp -Baie S=2.72mp -casa scari S=11.725 Acoperisul cladirii A-Dsi sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla in 4 ape intre axele 1-2 si D-E 2.2. Caracteristici principale ale cladirii propuse: Sistem constructive :structura de rezistenta pe structura de cadre Inchideri din zidarie de B.C.A in grosime de 25cm termoizolate cu polistiren expandat in grosime de 10cm. Fundatii: isolate sub stalpi. Acoperis: Sarpanta din lemn in 4 ape. 2.3.Caracteristici spatiale: Deschideri: -4.25 m intre axele 1-2. -4,25 m intre axele 2-3 -4,25 m intre axele 3-4 -4.25m intre axele 4-5 Travei:-4.25m intre axele A-B -4.25m intre axele B-C -4.25m intre axele C-D Numar niveluri: 3 Inaltime nivel: -2,50m Indici de suprafata:Ac=207,18mp; Ad=27,18mp; Au=187,47mp

3. SIGURANTA IN EXPLOATARE

Proiectul s-a intocmit in conformitate cu Normativul pentru proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare-indicativ CE 1/1995. 3.1. Siguranta cu privire la circulatia pe cai pietonale Trotuarele si accesele pietonale se vor realiza din beton,cu pantele longitudinale nedepasind 1%,iar pantele transversale 1,5%. 3.2. Siguranta cu privire la circulatia interioara Stratul de uzura al pardoselilor este din parchet in birouri,din gresie in bai,din mozaic pe hol 4. SIGURANTA LA FOC 4.1. Cladirea propusa are gradul de rezistenta la foc I Se incadreaza in categoria de risc mediu de izbucnire a incendiilor.In proiectare s-au respectat reglementarile Normativ de siguranta la foc a constructiilorP118/1999. 4.2. Amplasarea si conformarea la foc Cladirea propusa are o suprafata construita de mp<2500mp,maxim admis pentru un compartiment de incendiu,conform P100/99-tabel 3.2.4.,pentru gradul IV de rezistenta la foc. 4.3. Alcatuire constructiva parter exterior B.C.A. 25 cm grosime-C0 interior - B.C.A de 20cm grosime structura de rezistenta pe cadre pardoseli: pe cai de evacuare-Mozaic 4.4. Cai de evacuare in caz de incendiu Evacuarea din cladire se face prin usa de acces cu latimea de 0,90m,iar latimea corespunzatoare pentru un flux de evacuare este conform P118/99,pct.2.6.60. 4.5. Cai de acces,interventie si salvare Accesul masinilor de interventie se poate face din partile de est si sud a amplasamentului.

5. FINISAJE

5.1. Interior: pardoseli: mozaic-hol,parchet-birouri,gresie ceramica-bai pereti:-tencuieli driscuite tamplarie :usi si ferestre din lemn de stejar 5.2. Exterior: pereti-tencuiala praf piatra crem,driscuita,cu nuturi de separare a campurilor invelitoare- tabla tamplarie-termopan 6. SIGURANTA CU PRIVIRE LA PROTECTIA TERMICA A SPATIILOR Peretii exteriori in grosime de 25cm vor fi protejati termic cu placi de polistiren cu grosimea de 10 cm. 7.SOLUTII DE REZOLVARE VOLUMETRICA SI DE INCADRARE IN ARHITECTURA ANSAMBLULUI Zona in care se va construi cladirea ce face obiectul prezentei documentatii este o zona eterogena din punct de vedere a cladirilor existente,acestea avand un regim de inaltime parter pana la P+2E 8. CONDITII DE URBANISM Total suprafata incinta:600mp. POT=Ac/Ateren=0,56 CUT=Ad/Ateren=0,56 9. UTILITATI 9.1 Instalatii sanitare Alimentarea cu apa potabila a imobilului se va realiza dintr-un put forat in curtea aferenta imobilului. 9.2 Instalatii electrice interioare Vor fi realizate in conformitate cu normativele in vigoare, din calcul rezultand ca pentru instalatia electrica de iluminat este necesar un cablu tip AFY cu secti-unea de 2,5 mm2 iar pentru instalatia de prize un cablu tip AFY cu sectiunea de 4 mm2. Impamantarea se va realiza cu cablu de tip FY cu sectiunea de 1,5 mm2. Se vor respecta toate normele de tehnica securitatii muncii specifice. Intocmit : Elisei Florea

Proiect nr.5/2008 Sediu de firma Parter +2 Etaje BENEFICIAR:

MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA I.DESCRIEREA INVESTITIEI Beneficiarul are in plan sa construiasca o cladire cu destinatia de locuinta. Cladirea are forma dreptunghiulara cu dimensiunile de 13.25x17.5m si este cu regim de inaltime parter Suprafata construita este de 231.875 mp si cuprinde: Parter: - Birou 1 S=16mp -Birou 2 S=16mp -Birou 3 S=16 mp -Birou 4 S=16mp -Birou 5 S=16mp -Baie 1 S=7,48mp -Baie 2 S=7,48mp -Hol S=102,06mp Inaltime nivel-2,50 m. II.CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici: Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec. Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,87-1,00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari. Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii: Amplasamentul are stabilitate generala asigurata Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale. Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare. Categoria de importanta D

III.STRUCTURA DE REZISTENTA Structura de rezistenta propusa este alcatuita din: Fundatii de tip izolate sub stalpi. Pereti auportanti din zidarie de caramida Soceram si B.C.A cu stalpisori, centuri si plansee din beton armat. Sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla Materialele folosite sunt: Beton clasa C4/5 in bloc fundatii.

Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii. Beton clasa C15/20 in stalpisori,centuri si plansee. Otel OB37 elevatie si etrieri. Otel PC52 armaturi longitudinale.

IV.INFRASTRUCTURA Terenul pe care este amplasat obiectivul are urmatoarele caracteristici: Zona seismica B avand ag=0,24 si Tc=1,16sec. Terenul de fundare va fi reprezentat de stratul de argila cu indice de consistenta ridicat 0,87-1,00 plasand terenul in domeniul terenurilor vartoase-tari. Din referatul geotehnic se desprind urmatoarele concluzii: Amplasamentul are stabilitate generala asigurata Portanta terenului de fundare este pconv=150kPa la incarcari fundamentale. Fundarea terenului se va face direct in argila galbuie uscata de consistenta tare. Categoria de importanta D Clasa de importanta a cladirilor IV Fundatiile sunt de tip fundatii continui sub ziduri. Materialele folosite sunt: Beton clasa C4/5 in bloc fundatii. Beton clasa C8/10 in elevatie si centuri fundatii. Otel OB37 elevatie si etrieri. Otel PC52 armaturi longitudinale. V.SUPRASTRUCTURA Suprastructura cladirii este alcatuita din: Pereti de inchidere si compartimentare din caramida Soceram si B.C.A. Sarpanta din lemn+terasa. Zidaria se va executa din caramida Soceram si B.C.A in grosime de 25cm si mortar de marca minima 50.Zidaria a fost prevazuta cu stalpisori si centuri din beton armat.Centurile si stalpisorii se vor arma cu 4 bare 12 din otel P.C 52 si etrieri 6/15.Betonul din suprastructura va fi de clasa C15/20.Planseele se vor executa din beton armat cu bare independente sau plase sudate 5x100/5x100.Sarpanta se va executa din lemn ,respectand plansele de executie ce se vor da beneficiarului. VI.LISTA NORMATIVELOR CE CONTIN PREVEDERI REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII Legea 10/1995-legea calitatii in constructii C56/85-normativ pentruverificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente P10/86-normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru fundarea constructiilor civile si industriale NE 012/99-cod de practica pentru executarea lucrarilor de beton armat si beton precomprimat

C28/83-instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beto P100/92-normativpentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte,socialculturale,agrozootehnice si industriale P2/85-normativ privind calculul si executarea structurilor din zidarie STAS 10109/1-89-lucrari de zidarie VII.MASURI GENERALE DE PROTECTIA MUNCII Legislatia in vigoare pentru N.T.S.M in constructii cuprinde: Legea nr.5/1995 cu privire la protectia muncii Norme republicane de protectia muncii,editia 1995 Norme specifice de protectia muncii,editia 1995 In timpul executiei lucrarilor se vor respecta toate normele in vigoare si se vor lua toate masurile necesare evitarii oricarui tip de accident. Astfel trebuie respectate urmatoarele prevederi: seful punctului de lucru va organiza instructajul de protectia muncii introductiv general si cel periodic. Se vor asigura echipamente de protectie a muncitorilor:casti,cizme, centuri de siguranta ,manusi. Organizarea santierului se va face in conformitate cu N.T.S.M, asigurandu-se cai de acces pentru muncitori si autovehicule care transporta materiale ,descarcarea si depozitarea facandu-se conform normelor in vigoare Locurile periculoase de munca vor fi marcate cu placute de avertizare Muncitorii vor fi dotati cu scule si dispozitive in conformitate cu prevederile normativului U10-90 La executarea oricaror categorii de lucrari sunt admise numai scule si dispozitive in perfecta stare de functionare,periodic acestea vor fi verificate si reparate Seful punctului de lucru va verifica zilnic echipamentul tehnologic,dispozitivele de agatare,inlocuindu-le pe cele defecte. VIII.MASURI DE PROTECTIE SI STINGERE A INCENDIILOR La executia lucrarilor de constructii si instalatii se vor respecta urmatoarele normative: P118/93-norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului. I 9/82 Masuri P.S.I Se va respecta amplasarea posturilor de incendiu si ipotezele de stingere a incendiilor Posturile de incendiu vor fi dotate cu echipamente prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor Caile de acces destinate mijloacelor de interventie P.S.I vor fi mentinute in buna stare de circulatie Placile avertizoare pentru caile de acces vor fi amplasate in locuri vizibile si vor fi pastrate in stare buna

S-ar putea să vă placă și