Sunteți pe pagina 1din 11

Nr.

Crt
Simbol
articol
0 1
1 TsA 0 E1
2 CA 01 A
3 CA 02 A
4 CC 01 A3
5 CC 01 A2
6 CC 01 A1
7 CC 01 A4
8 CC 02 D
9 CA03B
10 CB 02 A
Denumire articol U.M.
2 3
Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1m sau peste 1 m latime, executate
fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii,canal,subsoluri, drenuri, trepte de infratire in pamant
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5m teren mijlociu
mc
Preparare beton pe santier cu betoniera, clasa beton C4/5 mc
Turnare beton simplu in egalizari,pante,sape mc
Fasonarea barelor din otel beton Pc cu D=10 mm kg
Fasonarea barelor din otel beton Pc cu D=8 mm kg
Fasonarea barelor din otel beton PC D= 6mm kg
Fasonarea barelor din otel beton PC D=12 mm kg
Montarea armaturilor in fundatii continue si radiere, cu D>8mm kg
Turnare beton in fundatii,socluri,ziduri de sprijin,pereti sub cota 0 -turnare cu pompa mc
Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scanduri pentru cuzineti, fundatii pahar si
fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
mp
Cantitate
4
72
7
7
2877
792
173
739
3616
37
155
0 1 2 3
20.3
7.78
2540
79.5
163
6 Total general
4
5
CC01A1 Fasonarea barelor din otel beton PC D=6mm
CC01A2 Fasonarea barelor din otel beton PC D=8mm
kg
kg
mc
mc
kg
Simbol articol Denumire Articol Nr. Crt.
1
2
3
CC03B Turnare beton in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota 0, turnare cu pompa
CA02A Turnare beton simplu in egalizari,pante,sape
CC02D Montarea armaturii in fundatii continue si radiere
cu D>8 mm
Cantitate U.M.
Beton C16/20
(mc)
Material
marunt
(%)
Beton C4/5
(mc)
Distantieri
(buc)
Sarma 1mm
((kg)
Otel PC
6mm (kg)
Otel PC
8mm (kg)
Betonist
(ore)
4 5 6 7 8 9 10 11
1.025 0.02 0.6
20.8075 0.406 12.18
1.025 4.6
7.98 35.78
0.15 0.01
381 25.4
0.01 1.025
0.795 81.49
0.01 1.025
1.63 167.07
20.81 0.41 7.98 381 27.825 81.49 167.07 47.96
hjkhjk
dfghjk
Materiale Manopera
Muncitor
deservire
(ore)
Fierar
betonist
(ore)
Vibrator
(ore)
Autopompa
(ore)
12 13 14 15
0.05 0.2 0.1
1.015 4.06 2.03
0.4
3.112
0.004 0.02
10.16 50.8
0.045
3.577
0.035
5.705
11.195 60.082 7.172 2.03
Manopera Utilaj
Nr crt Denumire material U.M. Cantitate Furnizor Observatii
0 1 2 3 4 5
1 Beton C4/5 m3 7.98 -- L3
2 Beton C16/20 m3 20.81 L3-L4
3 Distantieri buc 381
4 Material marunt % 0.41
5 Otel PC 6 mm Kg 81.49
6 Otel Pc 8mm Kg 167.07
7 Sarma D=1 mm Kg 27.825
Nr crt Denumire manopera U.M. Cantitate Obs
0 1 2 3 4
1 Betonist ore 47.96
2 Muncitor deservire ore 11.175
3 Fierar betonist ore 60.032
Nr crt Denumire utilaj U.M. Cantitate Obs
0 1 2 3 4
1 Vibrator ore 7.172
2 Autopompa beton ore 2.03
Tabel consum de resurse
Materiale U.M. Cantitate Pret unitar de achizitie(lei) Total (lei)
Beton m3 1.025 215 220.375
Material marunt % 0.02 - 4.408
Pret unitar materiale 224.783
Manopera U.M. Cantitate Tarif orar manopera Total(lei)
Betonist ore 0.6 10 6
Muncitor deservire ore 0.05 10 0.5
Pret unitar manopera 6.5
Utilaje U.M. Cantitate Tarif orar de functionare Total(lei)
Vibrator ore 0.2 50 10
Autopompa beton ore 0.1 50 5
Pret unitar utilaj 15
CC02 2D
Montarea armaturilor in fundatii continue si radiere cu D>8 mm
Materiale U.M. Cantitate Pret unitar de achizitie (lei) Total
Distantieri buc 0.15 0.25 0.0375
Sarma D=1 mm Kg 0.01 4 0.04
Pret unitar materiale (lei) 0.0775
Manopera U.M. Cantitate Tarif orar manopera Total
Muncitor deservire ore 0.004 10 0.04
Fierar betonist ore 0.02 10 0.2
Pret unitar manopera 0.24
Utilaje U.M. Cantitate Tarif orar de functionare Total
0 0 0 0 0
Pret unitar utilaj 0
Simbol articol PUm
Denumire articol PUM
UM PUu
Tone
1
2
Cantitate
Nr crt
20.3
2540
CA03B - Turnare beton in fundatii, socluri,
ziduri de sprijin, pereti sub cota zero- turnare
cu pompa [m3]
CC020D - Montarea armaturilor in fundatii
continue si radiere, cu d>8mm [kg]
Material Manopera Tonaj TOTAL Utilaj

S-ar putea să vă placă și