Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT CIVIL Nrdin data..

,
Incheiat in municipiul Iasi.

I. Partile 1. S.C. CD WAY SRL cu sediul in Iasi, inregistrata la Oficiul Registrului C mertului al !unicipiului Iasi, su" numarul # $$%&'()%1$.1$.$))(, C d de Identificare *iscala+ RO $$,1')1(, a-and c nt I.A/+ RO)0.RD1$')SA0,)02)1$')) .RD !OARA D1 *OC IASI, repre3entata prin Daniela I nela I nescu , administrat r, in calitate de .1/1*ICIAR, pe de parte, si, $. D mnul 4d amna5 666666666666666666. cu d miciliul in 6666666666666666666666, nascut in6666666666666 la data de 66666666, fiul%fiica lui666666666.. si al6666666666., p ses r al CI seria66nr666666.., eli"erat la data de66666, de catre 6666666666666.., -ala"il pana la data de 66, C/766666666666.., in calitate de 181C9:A/:, pe de alta parte, au incheiat pre3entul c ntract ci-il, in c nditiile imperati-e ale art.,'$ si urmat arele din C dul Ci-il si a-and in -edere ac rdul l r c mun, li"er e;primat si ne-iciat. II. Obiectul Art.1 7artile c la" rea3a pentru desfasurarea peratiunii de pre3entare si pr m -are a pr dusel r si ser-iciil r "eneficiarului, intr< 3 na delimitate denumita in c ntinuare terit riu. 7r dusele si ser-iciile sunt+ acces internet, - ce fi;a, ser-icii de tele-i3iune digitala, ser-icii relati nate acest ra. Art.$ :erit riul este repre3entat de urmat arele rase+ Iasi, R man, .acau, .arlad, Onesti. III. Durata Art.& < Acest inscris este -ala"il pe durata si numai pentru e;ecutarea c la" rarii in cau3a, el fiind -ala"il, de drept si de fapt, din m mentul semnarii sale de catre cele d ua parti.

IV. Obligatiile partilor Art.' .eneficiarul se "liga sa+ < pregateasca, instruiasca, m ti-e3e si sa m nit ri3e3e peratiunea de pr m -are si pre3entare a pr dusel r si ser-iciil r sale catre e;ecutanti. Art.= 1;ecutantul se "liga sa pre3inte si sa pr m -e3e pr dusele si ser-iciile .eneficiarului, in m d acti- si resp nsa"il sis a milite3e in sensul indeplinirii misiunii sale. V. Valoarea Art.2 >al area pre3entului c ntract se sta"ileste in sarcina "eneficiarului in urmat rul m d+ < -al are neta fi;a%luna de &=) lei? < -al are c misi n per c ntract incheiat de 2= lei. Art. ( >al area aceasta este ferma, fiind sta"ilita de c mun acc rd in m mentul incheierii c ntractului. Aceasta -al are nu p ate sup rta m dificari si c mpletari pe durata e;ecutarii pre3entei c la" rari dintre parti. Art. 0 < 7artile c n-in ca, in ca3ul in care se s licita e;ecutarea un r elemente suplimentare, -al area p ate face "iectul unui act additi nal la c ntractul incheiat. >al area menti nata se transmite e;ecutantului, c nf rm legii. VI. Incetarea Art., 7re3entul c ntract incetea3a de drept si de fapt, la data finali3arii c la" rarii dintre parti. VII. Litigii Art. 1) Orice litigiu se -a s luti na numai si d ar pe cale amia"ila de catre parti. VIII.Dispozitii inale Art. 11 7re3entul c ntract repre3inta - inta partil r, c nsimtamantul l r, si inlatura rice intelegere rala sau scrisa dintre acestia, anteri ara incheierii lui. Art. 1$ < ! dificarea si c mpletarea acestui c ntract p ate fi facuta numai in scris si d ar cu ac rdul am"el r parti. Art. 1& < 7re3entul c ntract s<a redactat in lim"a r mana si s<a incheiat in d ua e;emplare, cate unul pentru fiecare parte c ntractanta, am"ele a-and aceeasi -ala"ilitate si f rta @uridica. .1/1*ICIAR, 181C9:A/:,