Sunteți pe pagina 1din 42

SPECIALIZAREA FINANE BNCI DISCIPLINA INTEGRARE FINANCIAR- MONETAR EUROPEAN

SISTEMUL MONETAR EUROPEAN II

Prof. Student Prep.drd.univ. Irina Bilan GR. 16 FB, AN III 2 1

ndrumtor

CUPRINS

CUPRINS........................................................................................................................................ 3 CAP I. ETAPE PREMERGTOARE ALE INTRODUCERII SME II................................................4 1.1 MECANISMUL SARPELUI MONETAR.......................................................................................6 1.2 MECANISMUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN......................................8 CAP II COORDONATE ALE INTRODUCERII SME II..................................................................19 2.1. ADOPTAREA SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN II..................................................................19 2.2 PRINCIPIILE SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN II....................................................................22 2.3 CARACTERISTICILE SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN II.........................................................23 2.4 STATELE MEMBRE ALE SME II...............................................................................................30 CAP III. DIFERENE DINTRE SISTEMUL MONETAR EUROPEAN I I SISTEMUL EUROPEAN II........................................................................................................................................... 34 CONCLUZII.................................................................................................................................. 38 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................ 40

CAP I. ETAPE PREMERGTOARE ALE INTRODUCERII SME II "n#eputurile pro#e$ului de inte%rare european $e pla$ea& n anii 1'( , odat #u )Planul S#*uman) +f#ut pu,li# la data de ' mai 1'( - de #reare a .omunittii /uropene a .r,unelui $i 0telului $i #u $emnarea a trei tratate fundamentale1 2ratatele de la Pari$, prin #are $e in$tituia .omunitatea /uropean a .r,unelui $i 0telului +13 aprilie 1'(1-, $i 2ratatele de la Roma, de nfiintare a .omunittii /#onomi#e /uropene $i a .omunittii /uropene a /ner%iei Atomi#e +am,ele $emnate pe 2( martie 1'(4-. "n de#eniile urmtoare, .// a nre%i$trat pe linia inte%rrii e#onomi#e pro%re$e remar#a,ile, n$ #ooperarea monetar $5a re&umat la Si$temul 6onetar /uropean, dup #e, la n#eputul anilor 1'4 , me#ani$mul )$arpelui monetar) fu$e$e prima formul an%a7ant de #ola,orare n plan monetar pentru trie #omunitare. Adoptarea 2ratatului de la 6aa$tri#*t, la 4 fe,ruarie 1''2, de$#*ide drumul #tre moneda uni#, dup mai multe n#er#ri e$uate, dat8nd n# din anii 1'4 .1
1

Turl u!"#$% l&' C(!r )" #$% l&" ).$." Moned i Credit" E*.U+ ,&r% -./ A.I.Cu0$" I$) " 2010"

12.123

:e a$emenea, tre,uie mentionat $i )Planul ;erner), #are lan$a ideea unei <niuni 6onetare $i /#onomi#e /uropene. Planul vi&a tre#erea la #ur$uri de $#*im, fi=e ntre trile </, o unitate de #ont european $i #rearea unui Fond 6onetar International. :e$i propunerea a primit, din partea trilor mem,re, a#ordul %eneral a$upra a#e$tor o,ie#tive, au e=i$tat diferente de opinii n #eea #e prive$te etapa tran&itorie + de 1 ani, #are $ urmre$# armoni&area politi#ilor e#onomi#e pe termen $#urt $i definirea n #omun a o,ie#tivelor pe termen mediu-. Se poate vor,i de dou $#oli de %8ndire e#onomi# #u privire la a#ea$t tem, #u lar%i impli#atii n i$toria inte%rrii monetare europene1 abordarea economic, $u$tinut n prin#ipal de Germania $i 0landa, $tipula # #ur$urile valutare irevo#a,il fi=e $i #rearea unei autoritti monetare uni#e $unt o,ie#tive #are vor putea fi reali&ate doar dup o perioad mai lun% de timp, $i abordarea monetarist , $u$tinut de Franta, Bel%ia, Italia, #are $u$tineau # pro%ramul de inte%rare monetar tre,uie $ e=er#ite $ufi#iente pre$iuni a$upra %uvernelor pentru a #oordona politi#ile lor e#onomi#e.2

I2+$-"I(+' Pr$l&$"S1 r *(+" Economie Mondial, E*. S&*!(4 L 5r %" I$) "2006" 12.236

1.1 Mecanism ! " sa#$e! i m%ne&a#' "n anul 1'(( $5a $emnat Ac%#( ! M%ne&a# E #%$ean #are impune ,n#ilor #entrale europene un $i$tem de #ur$uri fi=e fat de dolarul ameri#an, #u o mar7 de flu#tuatie de > ,4(? fat de paritate, n lo#ul #elei de >1? prev&ut prin A#ordurile de la Bretton ;ood$ din 1'99. Prin a#e$t a#ord, da# mar7a de flu#tuatie fat de dolar $e redu#e la > ,4(?, atun#i variatia ma=im ntre dou monede europene $#ade la !?, variatia #on$iderat a##epta,il n #eea #e prive$te ri$#ul valutar $uportat de #tre a%entii e#onomi#i n relatiile #u $trintatea. Prin Ac%#( ! (e !a )as*in+&%n de la In$titutul Smit*$onian din 13 de#em,rie 1'41, ntr5un moment de #ri& al $i$temului monetar international, $e *otr$te #re$terea mar7ei de flu#tuatie de la >1? la >2,2(? fat de dolar, de#i un e#art de 9,( ?. A#e$t determin o variatie ma=im po$i,il de '? ntre dou monede europene. @a 12 aprilie 1'42, Bel%ia, FranAa, Germania, Italia, @u=em,ur% Bi 0landa, Arile .// la a#el moment, $emnea& la Base! n ac%#( prin #are #onvin #a, n#ep8nd #u 29 aprilie 1'42, ecartul dintre dou monede europene participante (#al#ulat pe ,a&a #ur$urilor n#ru#i$ate fat de dolar- s fie
6

redus la 2,25%, de#i mar7a de flu#tuaAie era limitat la >1,12(?. A$tfel e$te #reat ,-a#$e!e m%ne&a#', denumirea $im,oli&8nd mi$#area $olidar a monedelor europene, #are flotea& #on#ertat fat de #elelalte valute.! .a#$e!e /n & ne! $e #ara#teri&ea& printr5o ,and de flu#tuaAie a monedelor europene faA de dolarul S<A Bi ntre ele, n anumite limite, re$pe#tiv 9,(? faA de dolarul ameri#an Bi 2,2( ? ntre ele. A$tfel, e=i$t dou tipuri de mar7e faA de dolarul S<A 1 inferioar Bi $uperioar, #are formea& un )tunel), iar n interiorul a#e$tuia e=i$t o ,and de flu#tuare a #ur$urilor de $#*im, ale monedelor europene, form8nd a$tfel )$arpele). .onferinta monetar de a Pari$, din 16 martie 1'4!, la #are parti#ip pe l8n% trile mem,re .// $i Norve%ia $i Suedia, adu#e noutti n privinta fun#tionrii $arpelui monetar. "n #onditiile %enerali&rii #ur$urilor flotante +n#ep8nd din 1'4!-, $e #onvine a$upra renuntrii la o,li%ativitatea ,n#ilor #entrale mem,re ale me#ani$mului tarpelui monetar de a mai $u$tine +unilateral- #ur$ul monedelor nationale fat de dolarul S<A, p$tr8ndu5$e vala,il o,li%atia de a mentine flu#tuatia $uprave%*eat ntre #ur$urile monedelor europene. A#e$t form de variatie ntre #ur$urile monedelor europene $5a numit 'sa#$e!e 01#1 & ne!'.
3

Turl u!"#$% l&' C(!r )" #$% l&" ).$." Moned i Credit" E*.U+ ,&r% -./ A.I.Cu0$" I$) " 2010"

12.130

I$toria )$arpelui) a fo$t $#urt $i in$ta,il, datorit de$elor intrri $i ietiri din $i$tem a monedelor diferitelor tri mem,re. In$ta,ilitatea ma#roe#onmi# %enerat de primul to# petrolier a #au&at #on$idera,ile pertur,atii n $i$temul $arpelui monetar +Franta a a,andonat $i$temul de dou ori-. Numeroa$e rea7u$tri de paritate au avut lo# n #adrul $i$temului +mar#a %erman a #uno$#ut patru reevaluri $u##e$ive,fran#ul ,el%ian $i florinul olande& #8te una, n timp #e #oroana dane& a $uferit dou devalori&ri-. .re$terea inflatiei $i de&e#*ili,rele aprute n ,alantele de plti e=terne ale trilor mem,re au fo$t prin#ipalele #au&e #are au determinat puterni#e ten$iuni pe piata monetar european $i prin a#e$ta fr8narea reali&rii o,ie#tivelor )sa#$e! i m%ne&a#'. A$tfel, nainte de renuntarea la $arpele monetar, n $i$tem rm$e$er doar #in#i monede #omunitare1 mar#a %erman, %uldenul olande&, fran#ul ,el%ian, #el lu=em,ur%*e& $i #oroana dane&.9 1.2 Mecanism ! (e 0 nc&i%na#e a! Sis&em ! i M%ne&a# E #%$ean "n aprilie 1'43, la Bremen, #an#elarul %erman S#*mid $i pre$edintele fran#e& Gi$#ar dC/$tai%n au lan$at initiativa fran#o5
T(7$+" M 8$&l$" Integrarea Romniei n structurile Uniunii Monetare Europene " E*.C.9.B&!:" Bu!ur&)- 2008" 12.108
4

%erman a unui Si$tem 6onetar /uropean la #are $ parti#ipe toate monedele #omunitare. .onditiile de aparitie a a#e$tui nou $i$tem au fo$t apro,ate de .on$iliul /uropean n de#em,rie 1'43 $i a n#eput $ fun#tione&e din 1! martie 1'4'. Obiectivul prioritar al Sistemului Monetar European a #on$tat n )$ta,ili&area diferitelor #ur$uri de $#*im, dintre monedele parti#ipante, #u $#opul de a %aranta o #ore#t fun#tionare a Pietei .omune, a$i%ur8nd o &on %eo%rafi# de $ta,ilitate monetar printr5o #onver%ent a politi#ilor $tatelor mem,re).( @a prima vedere, S6/ repre&int a#ela$i me#ani$m al )$arpelui monetar), m,unttit, lr%it $i redenumit. "ntr5adevr, ntre $arpele monetar $i S6/ e=i$t o $erie de a$emnri1 5am,ele pre$upun o parti#ipare voluntar a mem,rilorD 5$i5au propu$ o,ie#tive apropiate, prin#ipalul o,ie#tiv fiind #rearea unei &one de $ta,ilitate monetarD 5o,li%atiile a$umate de un $tat mem,ru dup aderarea la me#ani$m $unt apropiate1 o,tinerea unui $i$tem de #ur$uri fi=e prin interventia pe piat a ,n#ilor #entrale. :iferentele dintre $arpele monetar $i S6/ repre&int, de fapt, tot at8tea pun#te )forte) ale a#e$tuia din urm, #ara#teriti#i #are i #onfer $uperioritatea1
6

I2+$-"I(+' Pr$l&$"S1 r *(+" Economie Mondial, E*. S&*!(4 L 5r %" I$) "2006" 12.236;233

'

5aparitia /.< $i rolul #entral pe #are a#e$ta l va 7u#a n S6/D 5e=i$tenta unui indi#ator de diver%entD 5in$titutionali&area $pri7inului de interventie pe piat pentru mntinerea #ur$uluiD 5mar7a de flu#tuatie de >2,2(? a fo$t #ompletat de o mar7 de flu#tuatie e=tin$, de >6?. 5 la S6/ au parti#ipat doar $tatele mem,re, n timp #e me#ani$mul $arpelui monetar a permi$ $i parti#iparea monedelor unor $tate n afara .omunittii /#onomi#e /uropene +#oroana dane&, lira irlande&, lira $terlin, #oroana $uede&, #oroana norve%ian-. @a momentul lan$rii $ale, n 1'4', $i$temul $e definea prin trei #omponente prin#ipale1 6oneda #omun, /.<D 6e#ani$mul de #ur$uri fi=e, #uno$#ut $u, denumirea $#*im,+6RS-, repre&ent8nd #omponenta fundamental a S6/D .omponenta in$titutional, Fondul /uropean de .ooperare 6onetar+F/.06-

de me#ani$mul ratelor de

ECU repre&int unitatea de #ont european, o moned #o$, #ontinuitoarea <./, unittii de #ont europene. /.< a repre&entat elementul #entral al S6/, un element de $uperioritate fat de $arpele monetar, elimin8nd raportarea anterioar la dolarul ameri#an, dar n a#ela$i timp a fo$t pre#ur$orul euro, #are l5a nlo#uit la paritatea 111. /.< a fo$t #al#ulat n# de la n#eput dup a#elea$i #riterii apli#ate n #a&ul altui #o$ valutar re#uno$#ut, :S25 o #antitate determinat din fie#are valut #omponent, $ta,ilit n fun#tie de1 5 importanta relativ a PIB5ului fie#rei tri pe o perioad de ( aniD 5 ponderea trii n #omertul intra#omunnitar pe o perioad de ( aniD 5 parti#iparea fie#rei ,n#i #entrale la me#ani$mul de $pri7in pe termen $#urt prev&ut n #adrul F/.06. "n #onformitate #u re&olutia .on$iliului /uropean de la Bru=elle$ din ( de#em,rie 1'43, revi&uirea ponderii monedelor n #o$ $i a $tru#turii a#e$tuia tre,uia f#ut n urmtoarele #a&uri1 din ofi#iu la fie#are ( ani $i ori de #8te ori ponderea unei monede a variat #u mai mult de 2( ?. Revi&uirea tre,uia f#ut a$tfel n#8t valoarea e=tern a /.< $ nu $e modifi#e, a$ #um

11

era inter&i$ $i modifi#area parittilor ,ilaterale n #adrul 6RS $i a #ur$urilor 5pivot n /.< ale monedelor parti#ipante6. "n timp, n #adrul #o$ului /.< $5au produ$ mai multe modifi#ri41 .on$iliul /uropean a de#i$, la 1( $eptem,rie 1'39, pe ,a&a propunerii .omi$iei /uropene, dup #on$ultarea #omitetului 6onetar $i a .on$iliului de Admini$tratie al F/.06, prima revizuire al /#u. .u a#ea$t o#a&ie, e$te luat n #al#ul dra*ma %re#ea$#, n urma intrrii Gre#iei n 1'31 n .//D a$tfel, numrul monedelor #omponente ale #o$ului #re$te la 1 . "n luna $eptem,rie 1'3', a doua reevaluare a #o$ului /.< tine de in#luderea pe$etei $paniole $i a e$#udo5ului portu%*e&, #a urmare a aderrii Spaniei $i Portu%aliei la .// n anul 1'36D .ontrar a$teptrilor, aderarea la 1 ianuarie 1''( a Au$triei, Finlandei $i Suediei nu a produ$ modifi#ri n #omponenta /.<, numrul monedelor mem,re rm8n8nd de 12 p8n la data tre#erii la /<R0, a#ea$ta deoare#e 2ratatul de la 6aa$tri#*t a n%*etat #ompo&itia euro la #antittile fi=ate la 21 $eptem,rie 1'3'.
6

Turl u!"#$% l&' C(!r )" #$% l&" ).$." Moned i Credit" E*.U+ ,&r% -./ A.I.Cu0$" I$) " 2010"

12.136 T(7$+" M 8$&l$" Integrarea Romniei n structurile Uniunii Monetare Europene " E*.C.9.B&!:" Bu!ur&)- 2008" 12.110
3

12

/.< a fo$t mai mult de#t o $impl moned de #ontD a fo$t o moned #omun folo$it n $tatele .//, dar $i pun#tul #entral al S6/. A$tfel, /.< a luat lo#ul dolarului din $arpele monetar, $i pentru toate monedele parti#ipante la S6/ $e define$te un #ur$ pivot fat de /.<. <n a$emenea #ur$ pivot, dar fi#tiv, a fo$t $ta,ilit $i pentru lira $terlin $au dra*ma %re#ea$#, atun#i #8nd nu f#ea parte din S6/. .a $i n #adrul me#ani$mului $arpleui monetar, interventiile ,n#ilor #entrale pe piat deveneau o,li%atorii odat #e #ur$ul de $#*im, ,ilateral pe piata valutar varia #u un anumit pro#ent )m), n ori#e dire#tie, de la #ur$ul #entral. P8n la 1 au%u$t 1''!, valoarea lui )m) era de >2,2(? #a re%ul %eneral $i de >6? pentru lira italian, pe$eta $paniol, e$#udo5ul portu%*e& $i lira ,ritani#. :e la 2 au%u$t, valoarea lui )m) a #re$#ut la >1(? pentru toate trile parti#ipante. Pornind de la ratele #entrale ,ilaterale, $e #al#ula rata #entral pentru #o$ul valutar /.< #a o medie ponderat a monedelor parti#ipante3. .orelatiile ntre monedele mem,re ale S6/ au a#ela$i re&ultat nt8lnit $i n #a&ul $arpelui monetar. 6ar7a ma=im de depre#iere $au de apre#iere a unei monede oate fi atin$ doar fat de moneda #ea mai $la,,
8

re$pe#tiv fat de #ea mai

M r(+" Du4 -ru' F(l!u/" O, * u" Economia integrrii europene" E*.U+ ,&r% -$r." Bu!ur&)- " 2008"

12 213

1!

puterni# din $i$temD n #a& #ontrar $unt atin$e limitele fi=ate pentru alte monede din $i$tem. "n a#e$t #onte=t, apare a doua #ara#teri$ti# de $uperioritate a S6/ fat de $arpele monetar 3 in(ica&%# ! (e (i4e#+en&1 5a6a& $e ECU, $emnal8nd apropierea de limitele de interventie '. 0 moned era #on$iderat a atin%e pra%ul de diver%ent atun#i #8nd indi#atorul de diver%ent +#al#ulat pe ,a&a #ur$urilor valutare pe piat $i #ele #entrale pentru o valut $i pe ,a&a ponderii valutei re$pe#tive n #o$ul valutar- dep$ea nivelul de ,4(, moment n #are autorit$ile nationale tre,uiau $ )#ore#te&e $tarea de fapt prin me#ani$me ade#vate). Indi#atorul de diver%ent nu a fo$t folo$it #u re%ularitate n %e$tionarea S6/, n prin#ipiu datorit faptului # parti#ipantii utili&au, #u pre#dere, interventiile intramar%inale nainte #a indi#atorul $ atin% nivelul limitat de 4(?. 0dat #u tre#erea la mar7a mai lar% de >1(?, indi#atorul a devenit $i mai putin relevant, #u toate # a #ontinuat $ fie pu,li#at n pre$a finan#iar1 . Mecanism ! (e c#e(i&a#e pentru $u$tinerea interventiilor ,n#ilor #entrale pe piata valutar a fo$t pu$ la pun#t prin F/.06, la #are au parti#ipat toate trile mem,re #are aveau moneda n #ompo&itia /.< #u 2 ? din re&ervele lor n aur $i
T(7$+" M 8$&l$" Integrarea Romniei n structurile Uniunii Monetare Europene " E*.C.9.B&!:" Bu!ur&)- 2008" 12.111 10 M r(+" Du4 -ru' F(l!u/" O, * u" Economia integrrii europene" E*.U+ ,&r% -$r." Bu!ur&)- " 2008" 12 214
9

19

valut. "n fun#tie de perioada de a#ordare a #reditului, prin F/.06 $e puteau o,tine trei tipuri de finantri111 5finantare pe termen foarte $#urt, p8n la 4( &ile, nelimitat #a volumD a#e$te finantri erau a#ordate de fapt de #tre ,n#ile #entrale ntre ele $i a fo$t #el mai utili&at n pra#ti#D 5$u$tinerea monetar pe termen $#urt, #reat n fe,ruarie 1'4 , a fo$t #on#eput pentru finantri n #a& de defi#it temporar al ,alantei de plti pentru trei luni, #u po$i,ilitatea rennoirii, $i $e a#orda ntre ,n#ile #entraleD 5 $pri7inul finan#iar pe termen mediu, a#ordat prin de#i&ia .on$iliului /uropean, n limitele pre$ta,ilite pentru fie#are tar n parte, $tatului mem,ru #are nre%i$tra difi#ultti ma7ore n mentinerea e#*ili,rului ,alantei de pltiD a#e$ta era un #redit ntre trile mem,re, a#ordat pe o perioad de 2 $i ! ani. "n #adrul fun#Aionrii $ale, Si$temul 6onetar /uropean a manife$tat o $erie de limite,#on$iderate drept #o$turi, #are pot fi menAionate a$tfel121 pra#ti#area unor rate $porite ale do,8n&ii, #eea #e a fr8nat a##e$ul ntreprinderilor la finanAarea pe #alea #reditului, #ondu#8nd la de$#alifi#area unor importante proie#te de inve$tiAiiD
T(7$+" M 8$&l$" Integrarea Romniei n structurile Uniunii Monetare Europene " E*.C.9.B&!:" Bu!ur&)- 2008" 12.114 12 B$r5u"T&(*(r$' D$r*$!" N !(l$& < Moned, Bnci i Politici monetare, E* -ur$ D *$!- !. = 1&*$2(2 !." Bu!ur&=- " 2006" 1. 144.
11

1(

pra#ti#area #ur$urilor de $#*im, fi=e, #eea #e provo#a

rea#Aii din partea autoritAilor monetare ale Arilor mem,re, atun#i #8nd $porea oferta de moned dintr5o Aar, #u $#opul relan$rii e#onomiei. :in a#e$t motiv, relan$rile monetare #are antrenau devalori&ri ale unei monede faA de #elelalte erau reali&ate #u ma=im prudenA, n vederea re$pe#trii politi#ilor re$tri#tive ale $i$temuluiD alinierea politi#ilor e#onomi#e ale Atilor mem,re la #ea a Germaniei Bi tre#erea de la $i$temul de #ur$uri fi=e a7u$ta,ile la #ur$uri fi=e ri%ide au mar#at o nou tendinA n evoluAia S6/, n anii C3 . "n anul 1'34 au fo$t redefinite o,li%aAiile Arilor europene n domeniul #ur$urilor, a$tfel # moneda /.< a devenit un in$trument de re%lare ntre ,n#ile #entrale. .a urmare,

16

14

p8n n anul 1''2, S6/ a #uno$#ut o perioad de #ri&a e#onomi# Bi reunifi#area Germaniei au antrenat,

$ta,ilitate lip$it de a7u$tri monetareD la n#eputul C' , #reBterea ratei do,8n&ii, mar#a $5a apre#iat #on$idera,il, iar lira italian Bi lira $terlin au pr$it temporar S6/ +n 1''2-, #eea #e a #ondu$ la lr%irea mar7elor de flu#tuaAie la >1(?+n au%u$t 1''!-. .a urmare a a#e$tei evoluAii, Arile mem,re Bi5au manife$tat dorinAa de a##entuare a #oordonrii politi#ilor monetare Bi de redu#ere a mar7elor de flu#tuaAie ntre monede, #eea #e a permi$ #onturarea ideii de moned uni#. "n perioada anilor 1''251''!, $i$temul a fo$t $upu$ la o $erie de provo#ri derivate din 1 ape#ierea unora dintre monedele parti#ipante, unifi#area Germaniei $i redefinirea priorittilor noului $tat n planul politi#ii ma#roe#onomi#e $i monetar, du,iile manife$tate de anumite %rupuri privind #apa#itata $i$temului de a r$punde noilor #erinte re&ultate din 2ratatul de la 6aa$tri#*t, $l,i#iunile dolarului ameri#an $i , nu n ultimul r8nd, pre$iunile $pe#ulative $emnifi#ative manife$tate pe o piat valutar tot mai volatil. :up #e n $eptem,rie 1''2, dou monede importante5lira $terlin $i lira italian5 au pr$it $i$temul, ten$iunile $5au amplifi#at , iar /.0FIN+.on$iliul de 6ini$tri de /#onomie $i
13

Finante- $i ,n#ile #entrale au de#i$, la 1 au%u$t 1''!, $ lr%ea$# mar7ele de flu#tuatie de la >2,2(? la > 1(?. :in a#e$t moment, la o a$emenea mar7 de variatie )%eneroa$), pro,leme S6/ au n#etat, mar7a de variatie de >1(? fiind permanenti&at. CAP II COORDONATE ALE INTRODUCERII SME II 2.1. A(%$&a#ea Sis&em ! i M%ne&a# E #%$ean II "n#ep8nd #u 1 ianuarie 1''', odat #u aparitia /<R0, S6/ II nlo#uie$te S6/. A#e$t nou me#ani$m poate fi adoptat n mod voluntar de #tre ori#e tar </ #are nu e$te mem,r a &onei euro, #u referire la trile #are au ,enefi#iat de #lau&a optin%5 out +de retinereEmentinere n afara &onei /<R0-1 :anemar#a $i 6area Britanie. 2o#mai pentru # Suedia nu ,enefi#ia& de #lau&a optin%5out, pentru a nu fi Ffortat) $ trea# la etapa a treia a </6, a evitat $ intre n S6/ II, #*iar da# ndepline$te toate #elelalte #riterii din 2ratatul de la 6aa$tri#*t. :e#i&ia de a nlo#ui S6/ I #u S6/ II a fo$t luat la .on$iliul european de la Amsterdam n iunie !!", pentru a p$tra le%tura ntre tri parti#ipante $i monedele trilor </ neparti#ipante. .onform #ezolutiei de la Amsterdam a
1'

$onsiliului European privind nfiintarea unui mecanism al ratei de sc%imb n cel de&al treilea stadiu al 'EM din iunie !!" , S6/ II #uprindea ma7oritatea #ara#teri$ti#ilor prede#e$orului lui, de$i difer n #8teva a$pe#te G#*eie1 5 n timp #e S6/ I a fo$t un $i$tem $imetri# ,a&at pe o %ril de paritti, n S6/ II parittile erau definite n fun#tie de euro, #are e$te n mod evident moneda #entral. Nu e=i$t o %rila, #i doar nu ta,elD 5 limita de flu#tuatie e$te definit mai putin pre#i$. :e fapt, ,anda $tandard e$te de >1(?, a$a #um a fo$t n ultima ver$iune S6/ I, dar e$te po$i,il $i o ,and mai in%u$tD 5 interventiile $unt tot automate $i nelimitate, dar e$te $ta,ilit #lar # Ban#a .entral /uropean poate de#ide $u$pendarea a#e$tei o,li%atii. Ac%#( ! (e !a Ams&e#(am din 1 $eptem,rie 1''3 ntre B./ Bi ,n#ile #entrale naAionale ale $tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro a fi=at modalitAile de fun#Aionare a me#ani$mului #ur$ului de $#*im,, denumit Mecanism ! C #s ! i (e Sc*im5 II +n rom8n- $au /=#*an%e Rate 6e#*ani$m II +n en%le&-, #are a nlo#uit Si$temul 6onetar /uropen e=i$tent. Pentru mai mult #laritate Bi tran$parenA, A#ordul din 1''3 a fo$t nlo#uit de A#ordul din 16 martie 2 6 +. 4!E 3- n#*eiat ntre B./ Bi ,n#ile #entrale naAionale ale
2

$tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro, pu$ n apli#are n#ep8nd #u data de 1 aprilie 2 61!. S#opul S6/ II e$te menAinerea $ta,ilitAii ratei de $#*im, ntre euro Bi monedele naAionale parti#ipante, re$pe#tiv nu e$te permi$ ni#i o depre#iere unilateral a monedei in#lu$e faA de euro. S6/ II repre&int un $i$tem monetar #are are #a prin#ipale o,ie#tive urmtoarele1 fa#e po$i,il ndeplinirea #riteriilor de #onver%enA, n $pe#ial #el de #onver%enA nominal a ratei de $#*im, a monedei naAionale in#lu$eD te$tarea $ta,ilitAii #ur$ului de $#*im,D intrarea Arii re$pe#tive n &ona euro la un #ur$ de $#*im, ade#vatD pre%tirea ,n#ilor #entrale ale Arilor #andidate pentru viitorul $tatut de mem,re ale Si$temului /uropean al Bn#ilor .entrale. Aran7amentul ,ilateral S6/ II difer de $i$temul de #ur$ de $#*im, fle=i,il #el puAin din #au&a urmtoarelor a$pe#te1 Rata #entral poate fi #on$iderat #a un $ta,ili&ator nominal, repre&ent8nd n fapt #ur$ul de $#*im, #are ar putea fi fi=at definitiv +irevo#a,il-.
13

>>>.&!5. +-?1u5?1*7?(-8&r?&!58 %-(r@r(l&7u+!- (+%2006r(.1*7

21

Harianta n ,and a S6/, adaptat dup #ri&ele valutare din 1''2, prevede un #adru pentru utili&area #ur$ului de $#*im, +#a in$trument al politi#ii monetareA$i%urarea limitelor de o$#ilaAie n S6/ II repre&int un an%a7ament #omun al Arilor #andidate Bi a Bn#ii .entrale /uropeane #u influenAe favora,ile a$upra diminurii tentaAiei de $ta,ilire unilateral a #ur$ului de $#*im,. 2.2 P#inci$ii!e Sis&em ! i M%ne&a# E #%$ean II Sunt ( prin#ipii #are au %*idat #rearea Si$temului 6onetar /uropean II1 1. Statele 6em,re $unt pretin$e a5Bi trata ratele politi#e de $#*im, #a parte a intere$ului #omun. A#ea$ta nu e$te doar o #erinA a tratatului, #i o #ondiAie ne#e$ar a evitrii #a piata uni# $a fie avariat de flu#tuaAia e=#e$iv a ratelor de $#*im,. 2. Sta,ilitatea ratelor de $#*im, e$te un element important al #onver%enAei e#onomi#e. .riteriul #onver%enAei din tratat o,$erv limitele flu#tuatAei normale a Si$temului 6onetar /uropean fr a impli#a ten$iuni $evere pentru #el puAin doi ani. "n parti#ular, un $tat mem,ru nu e$te autori&at $ devalori&e&e din propria iniAiativ moneda ,ilateral aflat in #ir#ulaAie mpotriva ori#rei alte monede a $tatelor mem,re. Statele #are

22

vor $a adere la &ona euro n $ta%iul urmtor tre,uie $ ndeplinea$# a#e$te #ondiAii. 7. .a a7utor n #eea #e priveBte aderarea la &ona euro a $tatelor mem,re non G euro poate fi luat n #on$iderare an#orarea ratelor de $#*im, n moneda uni# prin eforturile ne#e$are n pro#e$ul de #onver%enA. Sta,ileBte un pun#t fo#al pentru a$teptrile a%enAilor Bi ar putea Btir,i #redi,ilitatea autoritAii de $ta,ilitate Bi orientare. 9. Sta,ilitatea ratelor de $#*im, poate fi reali&at doar n pre&enAa fundamentelor e#onomi#e de #ontinuare a #onver%enAei G n parti#ular $ta,ilitatea preAului Bi poliAelor $tru#turale. :oar a#e$te #ondiAii pot $ta,ili&a ratele de $#*im,, #a&ul #ontar du#8nd la o artifi#iali&are Bi neprodu#tivitate. (. Si$temul 6onetar /uropean ar tre,ui $ a$i%ure, at8t #at ar fi po$,il, #ontinuitatea #u ratele de $#*im, din pre&ent ale me#ani$mului. "n a#elaBi timp, aran7amentele tre,uie $ $e fa# Ain8ndu5$e #ont de noul #onte=t e#onomi# Bi in$tituAional de$#ri$ n etapa a treia. .a o #on#lu&ie #e tre,uie menAionat, e$te # parti#iparea n S6/ II #um e$te Bi n pre&entul $i$tem monetar european va fi voluntar.19 2.7 Ca#ac&e#is&ici!e Sis&em ! i M%ne&a# E #%$ean II
14

8--1A??>>>. &r.r(?*(!u4&+-&?7(r4$r&?U+ u+&$B&!(+(4 !$B% B4(+&-$r$.1*7

2!

1- 6e#ani$mul .ur$ului de S#*im, II vi&ea& evitarea #ompromiterii pieAei uni#e prin de&alinierea ratelor de $#*im, reale $au prin flu#tuaAii e=#e$ive ale ratelor de $#*im, nominale ntre euro Bi alte monede ale <niunii /uropene, ntru#8t un mediu e#onomi# $ta,il e$te ne#e$ar pentru ,una fun#Aionare a pieAei uni#e Bi pentru un nivel mai ridi#at al inve$tiAiilor, $ervi#iilor Bi a pro%re$ului, toate a#e$tea fiind n intere$ul tuturor $tatelor mem,re. A#e$t me#ani$m al #ur$ului de $#*im, orientea& politi#a $tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro $pre $ta,ilitate Bi $pre ndeplinirea #riteriilor de #onver%enA $pri7inind a$tfel eforturile lor pentru adoptarea euro. 2- Parti#iparea la 6.S II e$te fa#ultativ pentru $tatele mem,re #are nu aparAin de &ona euro, dar, totuBi, $e aBteapt #a a#e$te $tate $ parti#ipe la a#e$t me#ani$m. !- Re&oluAia 6.S II menAionea& # Fparti#iparea la me#ani$mul #ur$ului de $#*im, va fi voluntar pentru $tatele mem,re din afara &onei euro. .u toate a#e$tea, $e aBteapt #a $tatele mem,re #u dero%are $ adere la a#e$t me#ani$m. <n $tat mem,ru #are nu parti#ip de la n#eput la me#ani$mul #ur$ului de $#*im, poate adera la o dat ulterioar.) "n a#elaBi timp, parti#iparea la 6.S II pentru o perioad de #el puAin doi ani

29

naintea e=aminrii $tadiului de #onver%enA e$te unul dintre #riteriile #are tre,uie ndeplinite n vederea adoptrii euro. 9- "n #onformitate #u Re&oluAia .on$iliului /uropean de la Am$terdam, din data de 16 iunie 1''4, de#i&iile privind #ur$urile #entrale n 6.S II $e adopt de #omun a#ord de #tre miniBtrii finanAelor din $tatele mem,re ale &onei euro, de B./ Bi miniBtrii finanAelor Bi %uvernatorii ,n#ilor #entrale din $tatele nemem,re ale &onei euro #are parti#ip la noul me#ani$m, #onform unei pro#eduri #omune, #u impli#area .omi$iei /uropene, dup #on$ultarea .omitetului /#onomi# Bi Finan#iar. 6iniBtrii finanAelor Bi %uvernatorii ,n#ilor #entrale din $tatele mem,re #are nu parti#ip la 6.S II iau parte la lu#rri, dar nu au drept de vot. (- Pentru monedele $tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro, dar parti#ipante la 6.S II $5a $ta,ilit un #ur$ pivot Bi o mar7 $tandard de flu#tuaAie de IE5 1( ? faA de #ur$ul pivot. 6- IntervenAia pentru nere$pe#tarea mar7ei de flu#tuaAie $e fa#e, n prin#ipiu, n mod automat Bi nelimitat, #u finanAarea pe termen $#urt. IntervenAia tre,uie f#ut, n prin#ipiu, n euro Bi n monedele $tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro. 2otuBi B./ Bi ,n#ile #entrale ale $tatelor mem,re neparti#ipante la &ona euro, pot $ $u$pende intervenAia, da# a#ea$ta ar fi

2(

#ontrar o,ie#tivului de menAinere a $ta,ilitAii preAurilor, Ain8nd n$ $eama de imperativul a$i%urrii #redi,ilitAii 6.S II. 4- B./ Bi ,n#ile #entrale naAionale, #are nu aparAin de &ona euro pot de#ide $ pro#ede&e la intervenAii intramar%inale #oordonate n paralel #u alte m$uri #ore$pun&toare, in#lu$iv prin utili&area ratelor do,8n&ii de #tre ,n#ile #entrale naAionale, neparti#ipante la &ona euro. 3- 0ri#e a7u$tare a #ur$ului #entral e$te tran$mi$ ntr5o manier rapid a$tfel n#8t $ $e evite o de&aliniere $emnifi#ativ. :e a#eea, toate prAile a#ordului mutual a$upra #ur$ului #entral +#ur$ul pivot-, in#lu$iv B./, au dreptul de a iniAia o pro#edur #onfidenAial ndreptat $pre re#on$iderarea #ur$ului #entral. .ooperarea n materie de politi# a #ur$ului de $#*im,

'-

poate fi n# ntrit, de e=emplu, prev&8nd po$i,ilitatea unei le%turi de $#*im, mai $tr8n$e ntre euro Bi alte monede parti#ipante la 6.S II, n m$ura n #are a#e$t lu#ru apare oportun #u pro%re$ele reali&ate n materie de #onver%enA 1(. 1 Ban#a .entral /uropean Bi Bn#ile NaAionale parti#ipante din afara &onei euro $i a#ord re#ipro#, fa#ilitAi de #reditare pe termen foarte $#urt. 0peraAiunile de finanAare altele
P(0 C $ C(+% l ulu 2u,&r+$-(r l(r BCE 1r , +* 1(l - !$ *& !ur% *& %!8 45 * + C.r l& D+ !ur% *& $*&r$r&" 1u5l !$-. l$ 18 *&!&45r & 2003
16

26

de#8t a#e$te fa#ilitAi iau forma unor v8n&ri $pot Bi #umprri de monede parti#ipante 7u$tifi#8nd n a#e$t mod pretenAiile Bi r$punderile #ore$pun&toare denomin8nd moneda #reditorului, ntre Ban#a .entral /uropean Bi Bn#ile .entrale NaAionale #are nu fa# parte din &ona euro .Ban#a .entral de,itoare a#ord a#e$te fa#ilitAi dup utili&area depo&itelor $ale de re&erv $trin. Scaden(a pentru operaAiunile de finanAare pe termen foarte $#urt e$te de trei luni, de$i $#adenAa iniAial poate fi e=tin$ automat o $in%ur dat $i nu mai mult de trei luni, iar $uma total a datoriilor nu poate depBi nivelul depunerilor pentru fie#are Ban# .entral NaAional. .u toate a#e$tea, ori#e datorie #are depBeBte plafonul, poate fi rennoit a doua oar , #u a#ordul Bn#ii .entrale #reditoare. BalanAele de finanAare pe termen $#urt ,re$tante, vor fi remunerate la o rat de piaA repre&entativ pe trei luni, n moneda #reditorului, prelev8nd la data operaAiunii $au, n #a& de prelun%ire, la rata preponderent la data $#adenAei iniAiale..8nd o operaAiune de finanAare $#ade $au e$te ram,ur$ata nainte de termen, $e vor lua *otr8ri, n prin#ipiu, #u privire la depunerile n moneda #reditorului. FinanAarea n #adrul intervenAiei mar%inale G e$te, n prin#ipiu, automat Bi nelimitat #a valoare n $#opul finanArii
24

intervenAiei mar%inale n monede parti#ipante. Ban#a #entral de,itoare tre,uie $5Bi folo$ea$# n mod #ore$pun&tor re&ervele n valut nainte de a apela la fa#ilitate de finanAare. B./ Bi Bn#ile .entrale NaAionale neparti#ipante la &ona euro pot $u$penda, n mod automat, finanAarea da# a#ea$ta intr n #onfli#t #u o,ie#tivul primar de menAinere a $ta,ilitAii preAurilor16. FinanAarea n #adrul intervenAiei intramar%inale poate fi f#ut n urmtoarele #ondiAii1 5Ban#a #entral de,itoare tre,uie $5Bi folo$ea$# n mod #ore$pun&tor re&ervele n valut nainte de a apela la fa#ilitatea de finanAare. 5Suma #umulat a a#e$tor finanAri di$poni,il pentru ,n#ile #entrale de,itoare nu tre,uie $ depBea$# plafoanele menAionate n ta,elul urmtor1

2a,el nr. 1 Plafoane $ta,ilite pentru a##e$ul la fa#ilitatea de finantare pe termen foarte $#urt dintre ,n#ile #entrale privind 6.S II+n vi%oare de la 1 ianuarie 2 'Bn#i #entrale
16

Plafoane +mil

8--1A??>>>.&!5. +-?&!5?l&2$l?103663?1360?8-4l? +*&E.r(.8-4l

23

euro89:;<=>?< @<=AB@< C<@?< DBanca Na&i%na!1 a B !+a#ieiE FesGH nH#%(nI 5anGa Danma#Gs Na&i%na!5anG Ees&i PanG La&4iJas BanGa Lie& 4%s 5anGas Ma+Ka# Nem6e&i BanG Na#%(%LK BanG P%!sGi Banca Na&i%na!1 a R%mMniei S4e#i+es RiGs5anG BanG %0 En+!an( (2 6' 4 !1 !9 !3 64 1 4( 1 '9 94

Sur$a1 A#ord din 3 de#em,rie 2 3 ntre Ban#a .entral /uropean Bi ,n#ile #entrale naAionale ale $tatelor mem,re din afara &onei euro de modifi#are a A#ordului din 16 martie 2 6 ntre Ban#a .entral /uropean Bi ,n#ile #entrale naAionale ale $tatelor mem,re din afara &onei euro, de $ta,ilire a pro#edurilor de fun#Aionare a me#ani$mului #ur$ului de $#*im, n etapa a treia a <niunii e#onomi#e Bi monetare +2 'E. 16E 211- @a iniAiativa unui $tat mem,ru din afara &onei euro, politi#a ratei de $#*im, poate fi #on$olidat. 6ar7ele de flu#tuaAie fi=ate formal la un nivel mai $#&ut de#8t #el $tandard Bi $ta,ilite printr5o intervenAie automat Bi de finanAare, pot fi
2'

fi=ate la #erinAa unui $tat mem,ru impli#at.6iniBtrii Bi %uvernatorii Bn#ilor .entrale a altor $tate mem,re pot parti#ipa la a#ea$t pro#edur dar fr a avea drept de vot. .on$iliul General al Bn#ii .entrale /uropene e$te re$pon$a,il de monitori&area relaAiilor ,ilaterale de $u$Ainere a ratei de $#*im,, intre fie#are $tat mem,ru din afara &onei euro #8t Bi din &ona euro14.

2.N S&a&e!e mem5#e a!e SME II A#ordul parti#iprii monedelor Arilor parti#ipante n S6/ II e$te ,a&at pe un an%a7ament ferm de #tre autoritAile Arilor re$pe#tive de a urmri efe#tele politi#ii fi$#ale in#lu&8nd #*eltuielile pu,li#e #urente Bi $#&8nd nivelul ridi#at al datoriei pu,li#e,
14

#are

$unt

e$enAiale

p$trarea

$ta,ilitAii

2ratatul din 19 $eptem,rie 2 dintre Ban#a .entral Bi Bn#ile .entrale NaAionale ale $tatelor mem,re din afara &onei euro ,#are m,untAeBte 2ratatul din 19 $eptem,rie 1''3, $ta,ileBte pro#edura me#ani$mului ratei de $#*im, n etapa a treia a <niunii /#onomi#e Bi 6onetare + Jurnalul ofi#ial #!62 din 16.12.2 2-.A#e$t tratat a du$ la adoptarea de #tre Gre#ia a monedei uni#e europene la 1 ianuarie 2 1.

ma#roe#onomi#e. AutoritAile Arilor parti#ipante mpreun #u autoritAile </ vor monitori&a de aproape #reBterile ma#roe#onomi#e. Strate%iile de #on$olidare pe termen mediu a %uvernelor Arilor parti#ipante la S6/ II $oli#it o nalt #alifi#are a di$#iplinei monetare Bi $e ne#e$it a fi implementat n mod de#i$iv. 6onitori&area dire#t a e=e#uAiei ,u%etare va fi $oli#itat n momentul depi$trii la timp a pun#telor $la,e. Hi%ilenAa #ontinu va fi ne#e$ar $ a$i%ure relaAia de dire#t proporAionalitate ntre #reBterea produ#tivitAii Bi #reBterea $alariilor. AutoritAilor vor #ontinua $ a$i%ure $uprave%erea finan#iar efe#tiv. "n plu$, reformele $tru#turale ndreptatea $pre #reBterea $u$Ainut a produ#tivitAi Bi amplifi#8nd fle=i,ilitatea Bi adapta,ilitatea e#onomiei, vor fi introdu$e la momentul oportun #a Bi n #a&ul me#ani$mului autore%lrii Bi prote7rii #ompetitivitAii e#onomiei13. )a ianuarie !!! din S6/ II f#eau parte dou monede1 1. $oroana danez, #u o ,and de flu#tuatie de >2,2(? fat de paritatea de 4,96 !3 :KKE/<R +limita $uperioar fiind 4, 62329, iar #ea inferioar 4,2'2(2-, vala,il $i n pre&entD 2. *ra%ma +receasc,(p8n la !1 de#em,rie 2
18

, dat

M$-& " # (r&l" Instituii inanciar ! "ancare internaionale " E*. U+ ,&r% -$r $" Cr$ (,$" 2006' 1$2.

183

!1

dup #are %re#ia a ndeplinit #onditiile pentru a intra n &ona euro-, #u o mar7 de flu#tuatie de >1(? fat de paritatea $ta,ilit la !9 ,4( GR:E/<R +limita $uperioar a fo$t !'1,36!, iar limita inferioar 23',633-. ,n prezent fac parte din mecanismul de cursuri fi-e (M#S ../, alturi de coroana danez,urmtoarele monede, ale unor tri intrate n </ n anul 2 91 9, #u o 1. c%#%ana es&%nian1+Lroon-, din 23 iunie 2

mar7 de flu#tuatie formal de >1(? fat de paritatea 1(,6966, dar pra#ti# fiind ntr5un #on$iliu monetar ,a&at pe euro. Dar !a 1 ian a#ie 2O113 Es&%nia 4a #en nPa !a m%ne(a naPi%na!1 Dc%#%ana es&%n1E3 (e4enin( ce! (e-a! -a$&es$#e6ece!ea mem5# a! 6%nei e #%. 2. !i&as- ! !i& anian, din 23 iunie 2 9, #u o mar7 de flu#tuatie formal de >1(? fat de paritatea de !,9(23 , dar pra#ti# ntr5un #on$iliu monetar av8nd #a an#or moneda euroD !. !a&s- ! !e&%n, din 2 mai 2 (, #u o mar7 de flu#tuatie ,4 23 9D n pra#ti#, formal de >1(? fat de paritatea de #ur$ul $e mentine n >1? fat de paritate. :up 2 9, monedele altor tri dintre #ele #are au aderat la 9 au f#ut parte din 6RS II p8n n <niunea /uropean n 2

momentul n #are au ndeplinit #onditiile de intrare n &ona euro1


!2

1.

:in 23 iunie 2

9, timp de 2 ani , &%!a# ! s!%4en a

mentinut un #ur$ fi= fat de euro, #u o mar7 de flu#tuatie de >1(? fat de paritatea de 2!',69 , $i n #on$e#int, n data de 11 iulie 2 ianuarie 2 2. 6 .on$iliul <niunii /uropene a adoptat de#i&ia de a 4, Slovenia devine #el de Gal trei$pre&e#elea (, !i#a ci$#i%&1, a mentinut un #ur$ fi= 3, .ipru a intrat n &ona (, !i#a ma!&e61 a mentinut +n pra#ti#, #ur$ul a fo$t permite Sloveniei $ $e alture &onei euro. "n#ep8nd #u 1 mem,ru al &onei euro, renunt8nd la moneda $a national. :in 2 mai 2 fat de euro, #u o mar7 de flu#tuatie de >1(? fat de paritatea de ,(3(249, iar de la 1 ianuarie 2 euro. !. 2ot din data de 2 mai 2 un #ur$ fi= fat de euro, #u o mar7 de flu#tuatie formal de >1(? fat de paritatea de ,92'! la 1 ianuarie 2 9. mentinut la paritate-. 6alta a adoptat euro #a moned national 3, devenind al 1(5lea $tat mem,ru al &onei euro. (, c%#%ana s!%4ac1 +Koruna5 :in 2( noiem,rie 2

SKK-, a parti#ipat n #adrul me#ani$mului de #ur$uri fi= #u o mar7 de flu#tuatie de >1(? fat de paritatea de !3,9(( . "n data de 2' mai 2 3, #oroana $lova# a fo$t pentru a doua oar reevaluat, la ! ,126 SKKE/<R fat de nivelul pre#edent de !(,9929 SKKE/<R +o reevalori&are #u 3,(?-, $ta,ilit n martie 2 4, urm8nd $ mentin #ur$ul ntre limitele !9,699' $i 2(,
!!

6 41. "n luna iunie 2

, .omi$ia /uropean a dat und intrrii ', devenind al 165lea

Slova#iei n &ona euro, de la 1 ianuarie 2 $tat mem,ru al &onei euro1'.

CAP III. DIFERENE DINTRE SISTEMUL MONETAR EUROPEAN I I SISTEMUL EUROPEAN II .a prin#ipale diferenAe ntre S6/ I Bi S6/ II $e remar#2 1 0u mai e-ist 1E$OM, finan(area este realizat prin 2$E @a 29 aprilie 1'42 a fo$t #reat ,,Barpele monetarM, iar n 1'4! Fondul /uropean de .ooperare 6onetar +F/.06- #are $ $e o#upe de finantarea european.
19

Turl u!"#$% l&' C(!r )" #$% l&" ).$." Moned i Credit" E*.U+ ,&r% -./ A.I.Cu0$" I$) " 2010" 12.141;143 20 8--1A??>>>. &r.r(?*(!u4&+-&?7(r4$r&?U+ u+&$B&!(+(4 !$B% B4(+&-$r$.1*7

!9

Nrile parti#ipante la ,,Barpele monetarM Bi5au luat an%a7amentul la 29 aprilie 1'42 de a nu permite flu#tuaAii ale #ur$urilor valutare re#ipro#e mai mari de 2,2(? +aBa &i$a flu#tuaAie #on#entrat-. FaA de monedele #elorlalte Ari, mem,re $au nemem,re ale .//, #ur$urile valutare din Barpele monetar flotau li,er. A#e$t $i$tem Bi5a n#*eiat a#tivitatea n martie 1'4', #a efe#t al #rerii Si$temului 6onetar /uropean, al #rui o,ie#tiv de#larat era #rearea unei &one de $ta,ilitate monetar n /<R0PA 0##idental, #are $ prote7e&e e#onomiile a#e$tor Ari de in$ta,ilitatea finan#iar 5 monetar internaAional Bi, n mod deo$e,it, de flu#tuaAiile puterni#e ale dolarului ameri#an n a#ea perioad, pre#um Bi relan$area pro#e$ului de inte%rare european. Si$temul monetar european a n$emnat naBterea unei noi monede 5 /.< +/uropean .urren#O <nit-5 #a unitate de #ont. .ur$ul de $#*im, al /.< $e #al#ulea& #a o medie ponderat a unui #oB valutar al#tuit din monedele $tatelor #omunitare. Euro este centrul SME .. @a 1 ianuarie 1''', a fo$t lan$at noua moned, dar nu #a o moned efe#tiv, $u, form de ,an#note Bi monede divi&ionare 5 monedele naAionale afl8ndu5$e n# n #ir#ulaAie 5,#i #a o moned de #ont +n 2
!(

2 au aprut ,an#notele $i

monedele euro -. Noua moned nu $e mai #al#ulea& #onform unui #oB, #i e$te o moned n $ine, #are ndeplineBte n #adrul &onei /<R0, #*iar Bi n a#e$ti trei ani, anumite fun#Aii $pe#ifi#e monedelor, #um $unt1 noile emi$iuni de o,li%aAiuni %uvernamentale Bi de alte titluri pe piaAa finan#iar vor avea lo# numai n /uro, iar piaAa finan#iar a &onei /uro a devenit una puterni# inte%rat prin toate #omponentele $ale. PiaAa monetar, #onform $tati$ti#ilor Bn#ii .entrale /uropene, a nre%i$trat o $porire a volumului operaAiunilor, #eea #e, fire$# a7ut la atin%erea o,ie#tivelor politi#ii monetare n domeniul ma$ei monetare. PiaAa monetar a &onei a devenit mult mai Mli#*idM, piaAa fiind a#eea #are a$i%ur a##e$ul ,n#ilor la li#*iditAi21. S5a produ$ o apropiere $en$i,il ntre ratele do,8n&ilor la #redite de li#*iditAi pe termen foarte $#urt +overni%*t intere$t rate $pread$- n Arile parti#ipante. Bn#ile Bi firmele tre# la utili&area /uro n operaAiuni ntre ele Bi #u #lienAii lor1 produ$e finan#iare n /uro, plAi, depo&ite, preAuri duale +n moneda naAional Bi n /uro-, pentru a o,iBnui #on$umatorii #u noua moned. 0ivelul cursului oficial este stabilit n colaborare cu 2$E

21

8--1A??>>>.&!.&ur(1$.&u?&!(+(4@B7 +$+!&?&ur(?$*(1- (+?er !? +*&EB&+.8-4

!6

.onform *otr8rii .on$iliului /uropean +.oun#il Re%ulation +/.- No. 2366E'3- Bi lu8ndu5$e n #al#ul ratele ,ilaterale #entrale #onform S6/ la !1 de#em,rie 1''3 au fo$t fi=ate irevo#a,il paritAile monedelor Arilor parti#ipante n raport #u noua moned /<R0, iar /<R0 a nlo#uit /.< n raport de 111+1 /<R0P1 /.<-, pe ,a&a #al#ulului ratei ofi#iale de $#*im, a /.< la !1 de#em,rie 1''3. Rata de referinA faA de /uro numit /0NIA +/uro 0verni%*t Inde= Avera%e- a fo$t o medie ponderat a tran&a#Aiilor unui panel de ,n#i pe piaAa inter,an#ar, tran&a#Aii #are au fo$t prelu#rate p8n la ora 6. p.m. Fie#are ,an# a tran$mi$ o medie a #ur$urilor lendin%.

!4

CONCLUZII Inte%rarea monetar n #adrul unui $i$tem monetar european uni# a fo$t initiat prin me#ani$mul )$arpelui monetar)+1'42-, #ontinuat #u nfiintarea Si$temului 6onetar /uropean I n 1'4' $i adoptarea /<R0, #a moned uni# european n #adrul S6/ II+ $au 6e#ani$mul Ratelor de S#*im, G6RS II-. Si$temul 6onetar /uropean a repre&entat marea $urpri& n evolutia Si$temului 6onetar International. .ontrar tuturor prono$ti#urilor $i n#eputurilor $ale ndoielni#e, el $5a #ontituit intr5un fa#tor de $ta,ilitate monetar n /uropa, iar $u##e$ul $u a in$pirat in#lu$iv preo#uprile de reform a Si$temului 6onetar International. Prin a#ea$ta, el a repre&entat o etap $pre uniunea /#onomi# $i 6onetar european.
!3

"n 1''', #8nd $5a adoptat moneda uni#, a fo$t lan$at un al doilea me#ani$m al ratei de $#*im,, numit 6e#ani$mul Ratei de S#*im, II, n #adrul #ruia $i$temul multilateral a fo$t nlo#uit #u unul ,ilateral, prin #are fie#are moned parti#ipant are definit o paritate #entral #omparativ #u euro. A#e$t me#ani$m permite interventia de #tre Ban#a .entral /uropean $i de #tre ,n#ile #entrale ale $tatelor mem,re, atun#i #8nd #ur$ul de $#*im, dep$e$te mar7a de >1(? fat de #ur$ul #entral. :e a$emenea, #riteriul parti#iprii la me#ani$mul de $#*im, al Si$temului 6onetar /uropean, #onditie o,li%atorie premer%toare adoptrii euro, $tipulat n 2ratatul de la 6aa$tri#*t, #ere #a moneda national $p fi f#ut parte dintr5un me#ani$m de #ur$uri fi=e+6RS II-,#el putin doi ani inaintea e=aminrii n vedrea aderrii, #u re$pe#tarea mar7elor normale de flu#tuatie de >1( ?, )fr $ #unoa$# ten$iuni %rave) $i fr devalori&ri, din proprie initiativ, ale monedei $ale n traport #u moneda altui $tat mem,ru. A$tfel, re&ult # $unt inter&i$e devalori&rile, dar nu $i revalori&rile monedei nationale. :e a$tfel, din pun#t de vedere monetar, al redu#erii inflatiei, revalori&area monedei nationale poate fi ,enefi#, a$tfel #ontri,uind la atin%erea altui #riteriu dintre #ele de #onver%nt. Rom8nia +leul rom8ne$#- nu a parti#ipat ni#iodat la 6RS II, dar autorittile rom8ne au #a tint anul 2 12, #a fiind anul de
!'

parti#ipare la 6RS II. .ur$ul leului e$te li,er, iar tur,ulentele de pe pietele finan#iare, n#epand #u a doua 7umatate a anului 2 4, au determinat o depre#iere $u,$tantiala a leului, a%ravat $i de de&e#*ili,rele ma#roe#onomi#e interne ale trii. 6oneda $5a $ta,ili&at n raport #u euro pe par#ur$ul anului 2 ' $i la n#eputul lui 2 1 , refle#t8nd m,unattirea #onditiilor de pe pietele monetare, de#linul do,8n&ii de politi# monetar a Bn#ii Nationale $i in#rederea re&ultat n urma a#ordului de a$i$tent finan#iar #u mai multe in$titutii internationale. "n ultimele 29 de luni, leul $5a depre#iat fat de euro #u 12,'?. BIBLIOGRAFIE 1. Bar,u,2eodoraD :arda#, Ni#olae G Moned, 2nci 3i 4olitici monetare, /ditura :ida#ti# Bi peda%o%i#, Bu#ureBti, 2 (D 6D financiar 5 bancare (D 2. I%nat,IonD Pralea, Spiridon, Economie Mondial, /d. Sed#om @i,ri$, Ia$i,2 !. 6atei, Hiorel, .nstitu(ii

interna(ionale, /d. <niver$itaria, .raiova, 2 europene, /d.<niver$itar, Bu#ure$ti, 2 3

9. 6iron, :umitruD Fol#ut, 0vidiu, Economia inte+rrii

(. 2ofan, 6i*aela, .nte+rarea #om6niei n structurile 'niunii Monetare Europene, /d...Q.Be#L, Bu#ure$ti 2 3 6. 2urliu#,Ha$ileD .o#ri$, Ha$ile, $.a., Moned si $redit, /d.<niver$ittii )A.I..u&a), Ia$i, 2 1 . RRR A#ord din 3 de#em,rie 2 3 ntre Ban#a .entral 6

/uropean Bi ,n#ile #entrale naAionale ale $tatelor mem,re din afara &onei euro de modifi#are a A#ordului din 16 martie 2 $tatelor mem,re din afara &onei euro +2 'E. 16E 2( ntre Ban#a .entral /uropean Bi ,n#ile #entrale naAionale ale RRRF.onver%enta real $i #onver%enta nominal n pro#e$ul aderrii Rom8niei la </), /d./n#i#lopedi#, Bu#ure$ti, 2 + .onferinta 2inerilor /#onomi$ti, Bu#ure$ti, 2 9-D

RRR FPo&iAia .on$iliului %uvernatorilor B./ privind politi#a de #ur$ de $#*im, din Arile n #ur$ de aderare), pu,li#at la 13 de#em,rie 2 !D dintre Ban#a .entral RRR 2ratatul din 19 $eptem,rie 2

Bi Bn#ile .entrale NaAionale ale $tatelor mem,re din afara &onei euro, #are m,untAeBte 2ratatul din 19 $eptem,rie 1''3 + Jurnalul ofi#ial #!62 din 16.12.2 2-. Site5uri a##e$ate n data de 2'.11.2 1 E 11.12.2 1

91

SSS.e#,.intEpu,EpdfEot*erEe#,*i$torOrolefun#tion$2 pdf

6ro.

*ttp1EESSS.ier.roEdo#umenteEformareE<niuneaTe#onomi#a T$iTmonetara.pdf *ttp1EESSS.e#,.intEe#,Ele%alE1 466!E1!( E*tmlEinde=.ro.*t ml *ttp1EESSS.ier.roEdo#umenteEformareE<niuneaTe#onomi#a T$iTmonetara.pdf *ttp1EESSS.e#.europa.euEe#onomOTfinan#eEeuroEadoptionEe #m2Einde=Ten.*tm

92