Sunteți pe pagina 1din 5

Europass curriculum vitae

Date Personale
Nume / Prenume Adres (e) Nationalitate Data nasterii

Boghicevici Claudia
Str Vrancei nr. 41 Romn 11 octombrie 19 !

Loc de munc / domeniu ocupational Experien profesional


199!"#$$$ Data %cu&a'ie sau (unc'ie de'inut Princi&alele acti*it'i ,i res&onabilit'i Denumirea si adresa an-a.atorului 2i&ul acti*it+ii sau sectorul de acti*itate Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i Denumirea si adresa an-a.atorului 2i&ul acti*it+ii sau sectorul de acti*itate Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i )n*+tor Atribu+ii educati*e Direc+ia /ude+ean &entru Protec+ia Dre&turilor 0o&ilului str. 1 Decembrie 1911 nr. 1$"1# educati* #$$$"#$$# Auditor &ublic intern 0ontrol Direc+ia 5eneral &entru Protec+ia Dre&turilor 0o&ilului str. 1 Decembrie 1918 nr. 10-12 6conomic 7 *eri(icarea acti*itatiii contabile #$$#"#$$8 9ns&ector de s&ecialitate cor& control 0ontrol unitati subordonate si a&arat &ro&riu 7acti*itate economica

Denumirea si adresa an-a.atorului 2i&ul acti*it+ii sau sectorul de acti*itate Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i Denumirea si adresa an-a.atorului 2i&ul acti*it+ii sau sectorul de acti*itate Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i Denumirea si adresa an-a.atorului Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i

Direc+ia 5eneral &entru Protec+ia Dre&turilor 0o&ilului str. 1 Decembrie 1911 nr. 1$"1# *eri(icarea documentelor (inanciar contabile #$$8"#$$! :e( ser*iciu (inanciar " contabil 0oordonator acti*itate (inanciar contabil Direc+ia 5eneral &entru Protec+ia Dre&turilor 0o&ilului str. 1 Decembrie 1911 nr. 1$"1# 0ordonator #$$! 7 #$$1 Director -eneral ad.. economic 0oordonarea acti*it+ii economice a Direc+iei 5enerale de Asisten+ Social 4i Protec+ia 0o&ilului Arad Direc+ia 5eneral de Asisten+ Social 4i Protec+ia 0o&ilului Arad; str. 1 Decembrie 1911; nr. 1$"1# #$$ "#$$1 <ector uni*ersitar " =ni*ersitatea de Vest Vasile 5oldis Arad 3acultatea de Stiinte =maniste; Politice si Administratie S&eciali>area ? Asistenta sociala 0atedra @ Politici Sociale #$$1 " #$$9 <ector uni*ersitar " =ni*ersitatea de Vest Vasile 5oldis Arad 3acultatea de Stiinte =maniste; Politice si Administratie S&eciali>area ? Asistenta sociala 0atedra ? Aana-ement si e*aluarea &ro-ramelor de asistenta sociala

Data 3unc+ia sau &ostul ocu&at Princi&alele acti*it+i 4i res&onsabilit+i

#$$1 " &re>ent De&utat Parlamentul Romanieie"0amera De&utatilor Acti*itate le-islati*a

Studii si cursuri de specialitate


Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt 199$"199! Di&lom de bacalaureat

nvtor
:coala normal BDimitrie 2icCindealD Arad 199!"1999 Di&lom licen+ 6conomist =ni*. BA. VlaicuD Arad; 3acultatea de 4tiin+e economice " sec+ia (inan+e bnci

Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt Data 2itlul cali(icrii ob'inute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt Data 2itlul cali(icrii obinute Princi&alele subiecte 4i cali(icri )nsu4ite Numele 4i ti&ul institu+iei de )n*+mnt

#$$#"#$$8 Di&lom masterat master =ni*. de Vest BV. 5oldi4D Arad 3acultatea de 4tiin+e economice 7 Bmana-ementul (inanciar; .uridic 4i contabil al (irmeiD #$$8"#$$4 Di&lom master master =ni*. de Vest BV. 5oldi4D Arad 3acultatea de dre&t DDre&t administrati* 4i statutul (unc+ionarului &ublicD #$$8"#$$4 Di&loma master master =ni*. de Vest BV. 5oldi4D Arad 3acultatea de dre&t DAana-ement 4i (inan+e )n administra+ia &ublicaD #$$4"#$$9 Doctorand in stiin+e 3inantare eEterna in domeniul ser*iciilor &siCice s&eciali>ate de &rotectia co&ilului =ni*. de Vest 2imi4oara 7 3acultatea de 4tiin+e economice B3inan+area eEtern a ser*iciilor &ublice s&eciali>ate de &rotec+ia co&iluluiD #$$F &ana in &re>ent Analist &olitic 0unostinte des&re administratie &ublica si stiinte &olitice =ni*. de Vest BV. 5oldi4D Arad 3acultatea de Stiinte =maniste; Politice si Administratie

Activitatea politica

#$$4 7 #$$9 " Aembra a PD/PD"<; or-ani>atia .udeteana de (emei #$$ &ana in &re>ent " Vice&esedinta a or-ani>atiei munici&ale de (emei a PD"< Secretariat? relatia cu sindicatele &atronate; or-ani>atiile ne-u*ernamentale si cetateni

Paticipare la

Conferinta interne si internationale de asistenta sociala Coordonari lucrari de licenta in domeniul asistentei sociale Lucrari pu licate

A G9V 7 a 0on(erinta 6uro&eana a Ser*iciilor Sociale 7 Viena #$$F 0on(erinta nationala /ean Aonnet B Romania si =niunea 6uro&eana. Pro*ocarile inte-rariiD " 9asi #$$ 0on(erinta Ser*iciilor Sociale 6uro&ene Paris "#$$1 Rolul asistentului social in centrele de >i &entru co&ii Rolul asistentului social in casele de ti& (amilial Asistenta sociala a co&iilor stra>ii Asistenta sociala a &ersoanelor cu Candica& mintal Aana-ementul (inanciar al &roiectelor cu (inantare din (onduri structurale 7 =ni*ersitatea de Vest BVasile 5oldisD Sarcina (iscala in =niunea 6uro&eana #$$1 0ontractarea ser*iciilor sociale 7 Re*ista asistenta sociala a D.5.A.S.P.0. Arad Per(ectionarea sistemului de (inantare eEterna a ser*iciilor s&eciali>ate &entru co&ii; *arstnici si &ersoane cu di>abilitati 7 =ni*ersitatea de Vest 2imisoara 7 0on(erinta &entru &ersoane *arstnice #$$ Per(ectionarea sistemului de (inantare eEterna a ser*iciilor s&eciale de &rotectia co&ilului si adultului 7 Re*ista D.5.A.S.P.0. Arad; nr. # 9m&actul trecerii de la PCare la (onduri structurale &entru ser*iciile de asistenta sociala 7 =ni*ersitatea de Vest B Vasile 5oldisD #$$1 3inantarea eEterna a ser*iciilor sociale de asistenta sociala &rin intermediul (ondurilor structurale 7 =ni*ersitatea de Vest B Vasile 5oldisD #$$1 0om&etentele =niunii 6uro&ene intre trecut si *iitor 7 =ni*ersitatea de Vest BVasile 5oldisD Arad #$$ Strate-ia Directiei 5enerale de Asistenta Sociala si Protectia 0o&ilului Arad in domeniul &rotectiei (amiliei si co&ilului ( 0laudia Pantea; Huda 0atalina; 6dita 9uCas>) 7 =ni*ersitatea de Vest B Vasile 5oldis B Arad #$$ 0ontractarea Ser*iciilor Sociale 7 o o&tiune &osibila si *iabila in domeniul &rotectiei co&ilului " =ni*ersitatea de Vest B Vasile 5oldisD #$$1 Srate-ia Directiei 5enerale de Asistenta Sociala si Protectia 0o&ilului Arad in domeniul &rotectiei (amilieie si co&ilului cu cerinte educationale s&eciale 7 =ni*ersitatea deVest B Vasile 5oldisD Arad #$$F

Participarea la conferinte internationale Asistenta sociala si !onduri structurale


<imbi strine?

#$$F"Austria #$$ "9talia #$$1"0eCia #$$9"Hul-aria

Lim a
3rance>a"bine 6n-le>a"bine

Citit
E E

"or it
E E

Scris
E E

A&titudini si com&etente sociale A&titudini si com&etente or-ani>atorice

0omunicare; ca&acitatea de com&reCensiune; ca&acitate de em&atie; 0a&acitatea de stabilire a &rioritatilor si de or-ani>are a acti*itatilor in (unctie de necesitate

AP292=D9N9 :9 0%AP626NI6
26JN906

Hun cunoscator al sistemului de asistenta sociala; administratie &ublica; (inantarea interna si eEterna a ser*iciilor &ublice s&eciali>ate de &rotectia co&ilului; *arsnicului si a &ersoanelor cu Candica&

A&titudini si com&etente utili>are calculator A&titudini si com&etente artistice Alte a&titudini si com&etente Permis de conducere

Posesor al &ersmisului 6uro&ean de conducere a calculatorului

Au>ic ?*ioara. 0a&acitatea de a des(asura acti*itati in conditii de stress 0ate-oria H 5Ceor-Ce 3alca 7 &rimar Arad 5eanina Pistru 7*ice&rimar Arad Nicolae 9otcu 7 &resedinte 0/A

#nformatii suplimentare si recomandari