Sunteți pe pagina 1din 9

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

!i&at:

e #e cate#r, Pro " 'o an (aria

Director, pro " Nicula (ircea Cristian

PL)N*+*C)R, )N-)L. CL)/) ) !0) )n colar 123401235 Nr" crt" 3" 1" 4" 5" %" ;" = /emestrul *" 'itlul unitii Lecii introductive Ce este comunicarea9 Cu7ntul i te:tul Naraiunea Evaluare semestrial Ore la dispoziia profesorului Dialogul Descrierea Basmul Evaluare semestrial Ore la dispoziia profesorului Nr" #e ore 8 38 12 42 5 32 1% 1% 1% 5 ; /ptmna /30/1 /10/% /;0/< /320/3; /31 /3=0/38 /30/% /;0/33 /340/3= /31 /3=0/38 6bser7aii

al **0lea

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

PL)N*+*C)R, /,(,/'R*)L. CL)/) ) !0) )n colar 123401235 /emestrul *: 38 sptmni, % ore/sptmn = <2 de ore /emestrul al **0lea: 38 sptmni % ore / sptmn = 90 de ore-5 = 8% de ore Sptmna = > 33 aprilie 1235 ?/<@ C6)L) )L'+,L tii mai multe, s fii mai !un"

/,(,/'R-L *
-nitatea #e An7Bare C/ #$#$ identificarea informa%iilor esen%iale dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'n%ele(erii sensului (lo!al al acestuia) *$+$ adaptarea vor!irii la parteneri ,i la situa%ia de comunicare/situa%ii de comunicare diverse) *$#$ 'nln%uirea clar a ideilor 'ntr-un mesa& oral) ConBinuturi -rezentarea ,i 'ndrumarea lecturii te.telor/suport pentru parcur(erea pro(ramei clasei a 0-a) 1urnalul de lectur Evaluarea competen%elor de lectur ,i de 'n%ele(ere a unui te.t literar/nonliterar E.erciii de cunoatere i autocunoatere 2ctualizarea cuno,tin%elor Evaluare predictiv Crile i biblioteca : Cartea - obiect cultural$ 'e:t0suport Cele dinti lecturi de 3ircea Eliade 4itlul$ 2utorul$ 4a!la de materii$ 2,ezarea 'n pa(in$ 0olumul$ 5i!lioteca 6actualizarea Nr" #e ore alocate /pt0 mna 6bser7aBii

Lecii introductive

/3,/1

-nitatea 3: Ce este comunicarea9

38

#$#$ identificarea informa%iilor esen%iale dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'n%ele(erii sensului (lo!al al acestuia) #$+$ sesizarea Noiuni elementare de sintax corectitudinii/incorectitudinii (ramaticale a unui enun% ,i/sau a cuno,tin%elor din ciclul primar7

/1, /4, /5,/%

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

formelor le.icale) #$5$ aplicarea principiilor ascultrii active) *$#$ 'nln%uirea clar a ideilor 'ntr-un mesa& oral) *$8$ alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere (ramatical) *$+$ adaptarea vor!irii la parteneri ,i la situa%ia de comunicare/situa%ii de comunicare diverse) *$5 participarea la diferite situaii de comunicare) 8$#$ identificarea ideilor principale dup citirea (lo!al a unui te.t) 8$5$ folosirea unor te9nici/strate(ii de lucru cu te.tul/cartea) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$+$ redactarea unor te.te ima(inative i refle.ive 'n scopuri i 'n situaii variate

:-r%ile (ramaticii 6morfolo(ia ,i sinta.a7 -ropozi%ia ,i pr%ile de propozi%ie$ -ropozi%ia simpl ,i propozi%ia dezvoltat$ ;ezvoltarea unor propozi%ii simple$ -ropozi%ia afirmativ ,i propozi%ia ne(ativ$ -ropozi%ia enun%iativ ,i propozi%ia intero(ativ <raza Situaia de comunicare" Situaia de comunicare dialo(at$ <ormule elementare de meninere a dialo(ului$ <ormularea de 'ntre!ri$ =ni%ierea sau 'nc9eierea unui sc9im! ver!al$ 2dresarea ctre o persoan, salutul$ 2plica%ii pentru 'n%ele(erea no%iunilor de emi%tor, receptor, mesa&, conte.t, cod, canal Prile unei compuneri 6actualizare7 2,ezarea corect a te.tului 'n pa(in$ Elemente au.iliare 'n scriere 6su!linieri, paranteze etc$7 Semnele de punctuaie punctul, vir(ula, dou puncte, (9ilimelele, linia de dialo(, semnul 'ntre!rii, semnul e.clamrii, cratima :Selectarea cuvintelor$ :Or(anizarea propozi%iei ,i a frazei$ E02L>2?E

-nitatea 1: Cu7ntul i te:tul

#$8$ sesizarea unitilor le.icale necunoscute 'n flu.ul vor!irii, 'n scopul clasificrii acestora) #$+$ sesizarea corectitudinii/incorectitudinii (ramaticale a unui enun% ,i/sau a formelor le.icale)

Raportul dintre realitate i literatur" Textul i opera$ Opera literar$ <i(uri de stil / personificarea, comparaia 'e:t0suport n bibliotec de 2na 5landiana Textul literar/textul nonliterar Vocabularul limbii romne. @uvntul / unitate de !az a voca!ularului$ <orma ,i con%inutul$ @uvntul

12

/;, /=, /8, /<

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

-nitatea 4: Naraiunea

*$*$ selectarea elementelor de le.ic adecvate situa%iilor de comunicare) *$+$ adaptarea vor!irii la parteneri ,i la situa%ia de comunicare/situa%ii de comunicare diverse) 8$8$ identificarea e.presiilor ,i a cuvintelor noi 'ntr-un te.t literar sau nonliterar) 8$5$ folosirea unor te9nici/strate(ii de lucru cu te.tul/cartea) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$*$ utilizarea, 'n redactare, a unor sinonime, antonime i derivate adecvate temei) +$8$ alctuirea unor propozi%ii ,i fraze corecte din punct de vedere (ramatical, folosind corect semnele orto(rafice ,i de punctua%ie) +$+$ redatarea unor te.te ima(inative i refle.ive 'n scopuri i 'n conte.te variate$ #$# identificarea informaiilor eseniale dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'nele(erii sensului (lo!al al acestuia) #$*$ identificarea secven%elor de dialo(, de nara%iune ,i de descriere dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'n%ele(erii modului de structurare a acestora) *$#$ 'nln%uirea clar a ideilor 'ntr-un mesa& oral) *$8$ alctuirea unor propozi%ii ,i fraze

de !az$ @uvntul derivat$ ?dcina$ Sufi.ele$ -refi.ele$ Sinonimele$ 2ntonimele$ @mpuri le.ico-semantice 6aplicativ7$ Noiuni de fonetic$ Sunetul ,i litera coresponden%a dintre ele$ 0ocalele$ @onsoanele$ Semivocalele$ Arupurile de sunete 6difton(ul, trifton(ul7$ Biatul$ Sila!a$ Articolul de dicionar Tehnici de redactare E02L>2?E

Text narativ Autor! narator! persona" Portretul fi#ic i portretul moral 'e:t0suport $endebilul %fra&mente' #e (ircea Crtrescu Planul simplu i de#voltat de idei : =deea principal, ideea secundar$ -lanul simplu ,i planul dezvoltat de idei$ ?ezumatul oral$ Verbul" 4impul, persoana, numrul 6actualizare7$ 3odurile personale ,i modurile nepersonale

42

/32, /33, /34, /35, /3% /3;

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

corecte din punct de vedere (ramatical) 8$#$ identificarea ideilor principale dup citirea (lo!al a unui te.t) 8$*$ recunoa,terea modurilor de e.punere utilizate 'ntr-un te.t narativ) 8$8 identificarea e.presiilor i a cuvintelor noi 'ntr-un te.t literar sau nonliterar) 8$+$ sesizarea corectitudinii utilizrii cate(oriilor (ramaticale 'nv%ate) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$8$ alctuirea unor propozi%ii ,i fraze corecte din punct de vedere (ramatical, folosind corect semnele orto(rafice ,i de punctua%ie)

6recunoa,tere7$ 4impurile modului indicativ prezent, imperfect, perfect compus, perfect simplu, mai mult ca perfect, viitor =$ 0er!ele au.iliare a fi, a avea, a vrea$ <unc%ia sintactic predicatul 6actualizare7$ -redicatul nominal 6ver!ul copulativ a fi ,i numele predicativ7$ Notiele (ucrarea semestrial Re#umatul oral E02L>2?E

-re(tire pentru tez ,i tez, inclusiv discutarea tezei O!s$ ;iscutarea tezei poate avea loc 'n alt sptmn, spre sfr,itul semestrului Ore la dispoziia profesorului '6')L 6R, P, /,(,/'R-L * -nitatea #e An7Bare -nitatea 5: Dialogul C/ /,(,/'R-L )L **0L,) ConBinuturi
Schia 'e:t0suport Vi#it #e *"L"Caragiale 3oduri de e.punere / dialo(ul )e la textul dialo&at la textul narativ *r&ani#area dialo&ului simplu$

5 32 <2

/31 /3=, /38

Nr" #e ore alocate


1%

/pt mna
/3, /1, /4, /5, /%

6bser7aBii

#$*$ identificarea secven%elor de dialo(, de nara%iune ,i de descriere dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'n%ele(erii modului de structurare a acestora) #$5 aplicarea principiilor ascultrii active

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

pentru un comportament comunicativ adecvat) *$8 alctuirea unor propoziii i fraze corecte din punct de vedere (ramatical) *$5 participarea la diferite situaii de comunicare) 8$#$ identificarea ideilor principale dup citirea (lo!al a unui te.t) 8$*$ recunoa,terea modurilor de e.punere utilizate 'ntr-un te.t narativ) 8$+$ sesizarea corectitudinii utilizrii cate(oriilor (ramaticale 'nv%ate) 8$5 folosirea unor te9nici/strate(ii de lucru cu te.tul/cartea) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$8$ alctuirea unor propozi%ii ,i fraze corecte din punct de vedere (ramatical, folosind corect semnele orto(rafice ,i de punctua%ie)

Substantivul" Su!stantivele comune ,i su!stantivele proprii$ Aenul$ Cumrul 6actualizare7$ 2rticolul$ 2rticolul 9otrt$ 2rticolul ne9otrt Cazurile substantivului No inativul$ <unc%ii sintactice su!iect ,i nume predicativ !cuzativul$ -repozi%ia$ -repozi%ia simpl ,i compus$ <unc%ii sintactice complement ,i atri!ut 6fr precizarea felului7 "ativul$ <unc%ii sintactice complement 6fr precizarea felului7 #enitivul$ 2rticolul (enitival 6posesiv7$ 2cordul 'n (en ,i 'n numr al articolului (enitival cu su!stantivul determinat$ >tilizarea corect a su!stantivelor proprii 'n (enitiv-dativ$ <unc%ii sintactice atri!ut 6fr precizarea felului7 $ocativul %ubstitu&i ai substantivului Pronumele" Pronumele personal persoana, numrul, (enul 6actualizare7 <ormele accentuate ,i neaccentuate ale pronumelui personal <unc%iile sintactice su!iect, atri!ut, complement 'ronu ele personal de polite&e$ :<ormule reveren%ioase de adresare Numeralul+ nu eralul cardinal, nu eralul ordinal. <uncii sintactice su!iect, atri!ut, complement$ E02L>2?E Textul ,n versuri$ 60ersifica%ia$ 0ersul ,i strofa$

-nitatea %:

#$*$ identificarea secven%elor de dialo(, de

1%

/;,/=,

S9 / coala altfel

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

Descrierea

nara%iune ,i de descriere dintr-un mesa& oral, 'n scopul 'n%ele(erii modului de structurare a acestora) *$#$ 'nln%uirea clar a ideilor 'ntr-un mesa& oral) *$*$ selectarea elementelor de le.ic adecvate situa%iilor de comunicare) 8$#$ identificarea ideilor principale dup citirea (lo!al a unui te.t) 8$*$ recunoa,terea modurilor de e.punere utilizate 'ntr-un te.t narativ) 8$+$ sesizarea corectitudinii utilizrii cate(oriilor (ramaticale 'nv%ate) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$8$ alctuirea unor propozi%ii ,i fraze corecte din punct de vedere (ramatical, folosind corect semnele orto(rafice ,i de punctua%ie) +$+$ redactarea unor te.te ima(inative ,i refle.ive 'n scopuri ,i 'n conte.te variate)

?ima7 (i)urile de stil$ Enumera%ia$ ?epeti%ia$ Epitetul$ 'e:t0suport Sfrit de toamn #e !" )lecsan#ri 6descriere ,n versuri' -n pdurea Petriorului %fra&mente' #e (iCail /a#o7eanu ?descriere ,n pro#' 3oduri de e.punere / descrierea$ "eter inan&ii substantivului Ad"ectivul" 2d&ective propriu-zise ,i ad&ective provenite din ver!e la participiu 2d&ective varia!ile 6forme fle.ionare7 ,i invaria!ile 2cordul cu su!stantivul 'n (en, numr, caz <unc%ii sintactice atri!ut, nume predicativ 4opica ad&ectivului 'r&ile de vorbire neflexibile Adverbul" 2dver!ele de loc, de timp, de mod$ 2dver!ele provenite din ad&ective$ <unc%ia sintactic complement .nter"ecia ;escrierea unui o!iect sau a unui ansam!lu de o!iecte Aprecieri personale referitoare la textele literare studiate Reclama E02L>2?E

/8, /32, /33

-nitatea ; : Lumea

#$*$ identificarea secven%elor de dialo(, de nara%iune ,i de descriere dintr-un mesa&

/asmul

1%

/34, /35,

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

basmului

oral, 'n scopul 'n%ele(erii modului de structurare a acestora) #$+$ sesizarea corectitudini/incorectitudinii (ramaticale a unui enun i/sau a formelor le.icale) *$# 'nlnuirea clar a ideilor 'ntr-un mesa& oral) *$* selectarea elementelor de le.ic adecvate situaiilor de comunicare) 8$#$ identificarea ideilor principale dup citirea (lo!al a unui te.t) 8$*$ recunoa,terea modurilor de e.punere utilizate 'ntr-un te.t narativ) 8$8 identificarea e.presiilor i a cuvintelor noi 'ntr-un te.t literar sau nonliterar) 8$5 folosirea unor te9nici/strate(ii de lucru cu te.tul/cartea) +$#$ redactarea unor lucrri scurte pe o anumit tem, urmrind un plan) +$* utilizarea, 'n redactare, a unor sinonime, antonime i derivate adecvate temei date) +$+$ redactarea unor te.te ima(inative ,i refle.ive 'n scopuri ,i 'n conte.te variate)

'e:t0support Prslea cel voinic i merele de aur cules #e Petre *spirescu Predicatul$ -redicatul ver!al 6e.primat numai prin ver! la moduri personale7 -redicatul nominal 6numai cu ver!ul copulativ a fi7$ Cumele predicativ simplu ,i multiplu$ 0alori sintactice ,i semantice ale ver!ului a fi$ Subiectul Su!iectul e.rpimat 6simplu ,i multiplu7 ,i su!iectul nee.primat 6su!'n%eles ,i inclus7$ -r%ile de vor!ire prin care se e.prim su!iectul 6su!stantiv, pronume, numeral7$ 2cordul predicatului cu su!iectul 'n persoan ,i numr 6actualizare7$ Atributul Elementele re(ente ale atri!utului 0omplementul Elementele re(ente ale complementului 6numai ver!ul7 Sintaxa fra#ei$ -ropozi%ia principal$ -ropozi%ia secundar <raza format din propozi%ii principale ,i propozi%ii secundare$ Elementele de rela%ie 'n fraz con&unc%iile 6simple ,i compuse7$ @oordonarea copulativ ,i prin &u.tapunere

/3%, /3; /3=

coala: Colegiul Naional Petru Rare, Beclean Disciplina: Limba i literatura romn

Pro esor: Nicula !asilica Nelia Nr" #e ore$sptmn: %

Su!ordonarea Povestoirea unor ,ntmplri reale sau ima&inare E.primarea acordului sau a dezacordului, a (usturilor, a punctelor de vedere 'n le(tur cu un fapt sau o persoan E02L>2?E

-re(tire pentru tez ,i tez, inclusiv discutarea tezei O!s$ ;iscutarea tezei poate avea loc 'n alt sptmn, spre sfr,itul semestrului Ore la dispoziia profesorului 'otal ore pentru semestrul al **0lea
'6')L 6R,$)N

5 ; 8% 3=%

/31 /38