Sunteți pe pagina 1din 6

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT Nume/Prenume: Radu Irina, Tiberiu George, Lena Buzatu, Petcu Maria

Titlul proiectului: Centru de consiliere pentru copii cu sindrom o!n " Clu#

$i%a proiectului
1. Contextul i justificarea proiectului (descriei situaia grupului int nainte de implemenatarea
proiectului, mentionati problema identificat,descriei cauzele i efectele problemei identificate, mentionati solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tint )

Lipsa centrelor de consiliere specializate pentru copiii ce sufera de sindromul Down de pe teritoriul Romaniei !n momentul de fata la nivel regional avem urmatoarele statistici privind numarul coiilor afectati de "indrom Down# $ Regiunea de %est (&lu') ( )* de cazuri $ Regiunea de +st (!asi) ( *, de cazuri $ Regiunea de "ud (-ucuresti) ( ), de cazuri tratate intr$un centru functional de consiliere $ Regiunea "ud$+st (&alarasi) ( ., cazuri /naliza &auza$+fect# $ &auze# Lipsa de finantare in sistemul medical de stat Lipsa specialistilor in consiliere din zona de vest Dezinteresul autoritatilor locale $ +fecte# &resterea numarului de copii neasistati /gravarea formelor de sindrom Down in lipsa unui tratament adecvat 0eintegrarea copiilor in societate

2. Beneficiarii proiectului (menionai beneficiarii direci i indireci ai proiectului)


&opiii cu sindrom Down ce nu fac parte dintr$un program de consiliere adecvat

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

3. Analiza SWOT a capacitii organizatiei de a rezolva problema identificat


$ 1ediul intern $

P&NCT' T(RI $ actiuni si calitati pozitive $


+2perienta data de e2istenta unui centru functional ce asigura servicii de consiliere pentru -ucuresti si !lfov %oluntari cu e2perienta in programele de consiliere specializate in tratarea "indromului Down 3arteneriate si sponsorizari din parea# 1inisterul 1uncii, 4amiliei si 3rotectiei "ociale, 1inisterul "anatatii, 5niversitatea -ucuresti ( 4acultatea de 3s6i6ologie si "tiintele +ducatiei, 3rotectia &opilului, 3rimaria -ucuresti, 71%, Raiffeisen -an8, 9ewlett 3ac8ard, /dobe

P&NCT' )L(B' $ actiuni si calitati negative $


Lipsa finantarii directe Lipsa unei retele de centre la nivel national 0esiguranta implicarii volutarilor

$ 1ediul e2tern $

*P*RT&NIT(TI
$ posibile situatii favorabile $

(M'NINT(RI
$ posibile situatii nefavorabile $

"ponsorizari "pri'inul altor organizatii internationale specializate 3arteneriate cu autoritatile romane (primarii, consilii locale, servicii sociale zonale etc ) 3osibilitati de finantare locala

Dezinteresul general fata de aceasta activitate &resterea numarului de cazuri de copii afectati de "indromul Down 1odificari ale legislatiei e2istente la nivelul Romaniei si al 5+

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Deciziile luate n ur a analizei SWOT (v rugm mentionati decizia sau deciziile luate n urma
analizei ":7; a problemei si a capacittii organizatiei Dvs de a rezolva problema identificat)

Din analiza datelor statistice si analiza ":7; determinate, rezulta ca cea mai mare cerere pentru un centru de consiliere se manifesta in prezent la nivelul zonei de vest in <udetul &lu'

!.. Scopul proiectului


Realizarea unui centru de consiliere pentru copii cu sindrom Down de pe raza 'udetului &lu'

". O#iecti$ele proiectului (cile de urmat pentru atingerea scopului % rugm s formulati obiective
"1/R;)

7btinerea in = luni de la demararea proiectului, a unui spatiu adecvat in municipiul &lu', de o suprafata de apro2imativ .,, mp &reerea in urmatoarele > luni, a unui centru cu o capac?tate de consiliere pentru )* de copii asistati Realizarea unei campanii de promovare in curs de > luni pe raza 'udetului &lu'

%. &ezultatele proiectului (ce veti obtine la finalul proiectului)


5n centru de consiliere total funtional, specializat in asistarea copiilor cu "indrom Down

+,Analiza riscurilor proiectului


Risc !mposibilitatea inc6eierii unui contract de comodat cu autoritatile locale pentru obtinerea sediului 0umarul de persoane cu nevoi de consiliere sa nu vina la centru !mposibilitatea recrutarii personalului adecvat 0eterminarea amena'arilor la timp Probabilitat e 1edie Efect Masura de contracarare !nc6irierea unui spatiu adecvat, cu suportarea costurilor aferente 3romovarea eficienta a programului de consiliere, si constituirea unei liste de rezerva cu persoane /nga'area temporara a psi6ologilor din alte zone ale tarii pana cand reusim sa gasim personal in &lu' 3relungirea programului de lucru pentru subcontractor

!mposibilitatea implementarii proiectului 3ierderea unei parti din finantarea europeana 3relungirea termenului de realizare a programului de consiliere 3relungirea termenului de realizare a programului de consiliere

1inim

1inim

1ediu

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

Cod !bs

(cti-itati

Cod !bs

)ubacti-itati

Resurse necesare .materiale, umane/

durata

@@ @. @= .@

!nc6eierea unui cuntract de comodat cu autoritatile locale /mena'area interioara a spatiului Dotarea centrului cu mobilier, materiale didactice si utilare corespunzatoare Recrutarea Resurselor 5mane .@@ .@. .@= Recrutare 3s6i6ologi Recrutare %oluntari Recrutare 3ersonal /dministrativ

5n administrator "ubcontractor 5n /dministrator * %oluntari @ 1embru 4ondator @ 3s6i6olog $ -ucuresti @ 1embru 4ondator @ 3s6i6olog $ -ucuresti @ 1embru 4ondator * 3si6ologi = %oluntari = %oluntari

* saptamani * saptamani * saptamani A saptamani A saptamani A saptamani * saptamani

..

&onceperea unui program de consiliere

=@

;rimiterea materialelor de promovare la adresele celor )* de potentiali consiliati pt informare Distributia de materiale de promovare in cabinetele de psi6iatrie in cabinetele din cadrul clinicilir medicale de stat si private

= saptamani

=.

= %oluntari

= saptamani

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

0, 'raficul (e in(eplinire a acti$it)tilor

Tim p A 1.1 A 1.2 A 1.3 A 2.1 A 2.2 A 3.1 A 3.2

S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

S 7

S 8

S 9

S1 0

S1 1

S1 2

S1 3

S1 4

S1 5

S1 6

S1 7

S1 8

S1 9

S2 0

S2 1

S2 2

S2 3

S2 4

S2 5

LUCRARE PRACTICA PENTRU CURSUL DE MANAGER DE PROIECT

*. Bu+etul (realizai bugetul pentru activitile identificate pentru cele dou obiective,grupBnd costurile pe
categorii de c6eltuieli )

Categoria de c1eltuieli C1eltuieli de personal 3si6olog Responsabil 4inanciar /sistent 1anager /dministrator C1eltuieli de personal T*T(L C1eltuieli cu transport cazare si diurna &6eltuieli ;ransport Deplasari ec6ipa -ucuresti &azare Diurna C1eltuieli cu transport cazare si diurna T*T(L C1eltuieli Materiale ,o#ilier Dulap 1ese "caune ,ateriale (i(actice C1eltuieli Materiale T*T(L C1eltuieli '9terne Costuri Su#contractori &6eltuieli /mena'are spatiu C1eltuieli '9terne Total C1eltuieli Indirecte 5tilitati "alariu 3ersonal curatenie C1eltuieli Indirecte Total T*T(L C1eltuieli Rezer-e i-erse si nepre-azute

&nitate 3ers 3ers 3ers 3ers

Numar de unitati * @ @ @

Cost/ &nitate .,,, >,, C,, >,,

Costuri totale / linie bugetara @.,,,, ).,, CD,, ).,, 234566

3ers &onsiliate 3ers &onsiliate

)* . . .

*, *C, C,, C,

C*,,, @.A>, A>,, )>D, +7586

C A =, )*

=,, .,, *, *,

@CC,, .@>,, @D,,, C*,,, 44666

.,,,,

.,,,, .,,,,

@ @

@,,, C,,

@.,,, CD,, @>D,, 376586 37658 3075:8

Total Buget