Sunteți pe pagina 1din 61

Cartea

Apocalipsa Dezv!luit!

2000, 2001 Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia!ie Interna!ional". Toate drepturile rezervate. .Scripturile n aceast! bro "ur! sunt citate din Traducerea Romneasc! a lui Dumitru Cornilescu prin e-Sword copyright 20002005 Rick Myers, e-Sword.net, toate drepturile rezervate mondial (dac! nu este men #ionat altfel). Autor: Roger Foster. Critici Editoriali: Scott Ashley , John Bald, Wilbur Berg, Jim Franks, Bruce Gore, Roy Holladay, John Jewell, Paul Kieffer, Tom Kirkpatrick, Graemme Marshall, Burk McNair, Darris McNeely, John Ross Schroeder, Richard Thompson, David Treybig, Leon Walker, Donald Ward, Lyle Welty, Dean Wilson ACEAST! PUBLICA" IE NU ESTE DE VNZARE. Este un serviciu educativ gratuit n interesul public, publicat de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie Interna#ional! [United Church of God, an International Association

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-1-

Capitolul 1

Cartea Apocalipsa: Este Relevant# Ast#zi? Este cartea Apocalipsa relevant! ast!zi? Este posibil ca s-o n#elegem? Putem "ti pentru cine a
fost scris! "i dece? Care este semnifica#ia simbolurilor ei misterioase? Cartea i-a l!sat pe cititori nedumeri#i pentru aproape 2000 de ani. De a lungul secolelor a fost una dintre cele mai nen#elese "i gre"it interpretate c!r#i din lume. $i totu"i nu trebuie s! fie astfel. Mesajul fundamental al c!r#ii Apocalipsa este simplu. Promisiunea c! Dumnezeu va institui pacea universal!, prosperitatea "i coopera#ia pe ntreg p!mntul imediat dup! rentoarcerea lui Isus Hristos. Ne dezv!luie cum se va stabili aceast! lume nou! "i dece nu va fi distrus! sau dep!"it! de nici un alt mod de ordine de via#! sau social. Apocalipsa, de asemenea descrie o alian#! de necrezut de n"el!toare cu entit!#i politice "i religioase interna#ionale puternice, care vor ncerca s! previn! ca domnia lui Isus s! fie stabilit! vre-odat!. Armele nsp!imnt!toare care s-au inventat "i produs folosind tehnologia modern! sunt o indica#ie c! timpul necazurilor teribile este cu mult mai aproape dect am crede. Na#iunile au acumulat armamente mai mult dect este necesar ca s! anihileze via#a omeneasc! de pe fa#a planetei. Na#iuni du"m!noase ob#in continuu capacitatea de a produce "i folosi arme teribile de distrugere n mas!. Chiar mai nfrico"!toare sunt grupurile teroriste, care neputnd s!-"i ating! #elurile lor prin arme conven#ionale, sau diploma#ie, au acces acum la aceste arme ucig!toare. Respecta#i sfetnici de securitate interna#ional! ne previn c! pericolul unei arme nucleare fiind folosit! de na#iunile sau grupurile teroriste cre"te mereu mai mult. Armele nucleare sunt numai una dintre numeroasele modalit!#i de distrugere n mas! care se afl! la dispozi#ia terori"tilor f!r! scrupule. Cartea Apocalipsa ne prezint! cu nout!#i despre viitor "i bune "i rele. Ne d! ambele aspecte ale tabloului. Pe de o parte descrie ngrozitoarele unelte de distrugere care pot fi produse de tehnologia noastr! avansat! "i o omenire n"elat! le va folosi la sfr"itul acestei epoci. Dar de asemenea, ne dezv!luie cum Dumnezeu cel viu, Creatorul universului, va interveni ca s! previn! anihilarea omenirii. Dezv!luie epoca minunat! de pace "i a unei lumi schimbate care va urma acelor zile teribile. Noi avem nevoie s! n#elegem descrierea lui Dumnezeu a ceea ce zace nainte "i ce nseamn! pentru tine. Tu trebuie s! n#elegi cum po#i s! fi o parte a nout"!ilor bune pe care El le dezv!luie despre viitor. Odat! ce prinzi n#elesul mesajului Apocalipsei, "i tu vei vedea c! con#ine cel mai remarcabil mesagiu de speran#! scris vre-odat!. Mesajul ei fundamental este clar "i concluzia sigur!.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-2-

Capitolul 2

Chei pentru n$elegerea Apocalipsei Dece


a fost scris! cartea Apocalipsa? Primele cuvinte cu care ncepe cartea sunt: Descoperirea lui Isus Hristos la robul S!u Ioan (Apocalipsa 1:1). Aceasta nseamn! s! dezv!luie, s! descopere, s! deschid! pentru n#elegere ceea ce altfel nu ar putea fi priceput. Totu"i cea mai mult! lume crede c! aceast! ultim! carte a Bibliei nu poate fi n#eleas! deloc c! limbajul "i simbolurile ei sunt prea neclare pentru a avea sens. Apocalipsa pune multe din profe#iile mai timpurii ale Bibliei ntr-un context inteligibil "i dezv!luie un cadru foarte necesar pentru profe#iile privitoare la vremea de sfr"it. Realizeaz! aceasta n parte prin folosirea simbolurilor "i a limbajului figurat care se leag! direct cu unele din alte scrieri profetice ale Bibliei. Spre exemplu, cartea profetic! a lui Daniel folose"te limbaj "i simboluri asem!n!toare. Multe din viziunile "i figurile ei de vorbit sunt pe deplin explicate. Dar Dumnezeu i-a dezv!luit lui Daniel c! n#elesul altora avea s! r!mn! obscur n mod misterios pn! la vremea de sfr"it. Atunci, ele vor fi de asemenea n#elese. Apocalipsa con#ine multe chei fundamentale pentru acea n#elegere, "i cartea lui Daniel con#ine chei care s! ne ajute s! n#elegem cartea Apocalipsa. Noteaz! explica#ia profetului Daniel a uneia din viziunile sale: Eu am auzit, dar n-am n#eles; "i am zis: Domnul meu, care va fi sfr"itul acestor lucruri? El a r!spuns: Du-te Daniele! C"ci cuvintele acestea vor fi ascunse #i pecetluite pn" la vremea sfr#itului (Daniel 12:8-9 accentuarea ad!ugat! peste tot ). Contrasteaz! aceasta cu scopul lui Dumnezeu pentru cartea Apocalipsa. Dumnezeu Tat!l a dat profe#iile con#inute n cartea Apocalipsa Fiului S!u, Isus Hristos. El I-a nmnat-o lui Hristos sub forma unui sul pecetluit cu "apte pece#i (Apocalipsa 5:1). Dar, dup! cum Ioan care a scris cartea sub inspira#ia lui Dumnezeu ne spune n capitolul de ncheiere, c! un nger i-a poruncit specific: S" nu pecetluie#ti cuvintele proorociei din cartea aceasta (Apocalipsa 22:10). Ioan explic! cum Dumnezeu Tat!l a dat cea mai mare parte din carte lui Isus Hristos sub forma unui sul sigilat cu "apte pece#i. Atunci Isus a rupt pece#ile acelea "i a deschis sulul. Apoi am v!zut n mna dreapt! a Celui ce "edea pe scaunul de domnie o carte, scris! pe dinl!untru "i pe dinafar!, pecetluit! cu "apte pece#i. $i am v!zut un nger puternic, care striga cu glas tare: Cine este vrednic s! deschid! cartea "i s!-i rup! pece#ile? $i nu se g!sea nimeni nici n cer, nici pe p!mnt, nici supt p!mnt, care s! poat! deschide cartea, nici s! se uite n ea$i unul din b!trni mi-a zis: Nu plnge: Iat! c! Leul din semin#ia lui Iuda, R!d!cina lui David, a biruit ca s! deschid! cartea, "i cele "apte pece#i ale ei (Apocalipsa 5:1-5). -3-

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Aici se afl! cheia n#elegerii c!r#ii. Numai Hristos singur poate s! descuie semnifica#ia simbolurilor, a viziunilor "i a descrierilor. Primul vers al c!r#ii anun#! c! este Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu (Apocalipsa 1:1). Hristos i dezv!luie n#elesul. El i descuie pece#ile. Dar cum o face El? Doi factori sunt cruciali. Primul, cheile pentru descuiatul con#inutului celor "apte sigilii trebuie explicate de nsu"i Hristos n propriile Lui cuvinte. Al doilea, Biblia ne spune c! Toat! Scriptura este insuflat! de Dumnezeu (2 Timotei 3:16). Deci ne putem a"tepta s! g!sim clarificarea unora dintre simboluri din Apocalipsa n alte locuri n Cuvntul inspirat al lui Dumnezeu. Bazndu-ne pe interpretarea consistent! a simbolurilor "i limbajului figurativ propriu al Bibliei, noi putem avea ncredere c! n#elegerea noastr! este bazat! pe Cuvntul inspirat al lui Dumnezeu n loc de propriile noastre opinii (2 Petre 1:20). n definitiv, "tiin#a dezv!luit! este tot despre ceeace este cartea Apocalipsa. Aminte"te-#i c! Dumnezeu i-a spus lui Daniel c! unele dintre lucrurile dezv!luite lui n vise erau sigilate, ascunse pn! n vremea de sfr"it. Dar atunci El a ad!ugat: Mul#i vor fi cur!#i#i, albi#i "i l!muri#i; cei r!i vor face r!ul, "i nici unul din cei r!i nu va n#elege, dar cei pricepu#i (n#elep#i) vor n#elege (Daniel 12:10). La vremea de sfr"it Dumnezeu inten#ioneaz! ca acei pe care El i nume"te pricepu#i (n#elep#i) vor n#elege profe#iile acestea. Cine sunt cei n$elep$i n vederea lui Dumnezeu? Cei ce dispre#uiesc concep#ia c! Biblia este inspirat! divin prefer! s! vad! simbolurile ei ca fiind contradictorii "i confuze. Ei nu sesizeaz! nici o valoare n ele. Pentruc! ei "i bat joc de ideea inspira#iei lui Dumnezeu, ei sunt orbi pentru n#elegerea profetic!. Ei aleg s! fie ignoran#i la ceea ce Dumnezeu ne dezv!luie despre viitor (2 Petre 3:3-7). Pe de alt! parte, Dumnezeu ne spune c! acei care l respect! "i observ! Poruncile Lui sunt cu adev!rat n#elep#i. Dup! cum explic! Scripturile: nceputul n#elepciunii este frica de Domnul; n#elegere bun! este tuturor celor ce o fac pe ea (Psalm 111:10 Biblia Ortodox! Romn!). Biblia n versiunea Regelui James (King James Version) o spune astfel: Frica (respectul profund) pentru Domnul, este nceputul n#elepciunii; o n!elegere bun" au to#i cei care fac poruncile Lui. Scripturile ne spun de asemenea c! m!rturia Domnului este credincioas!, n!elep!e#te pruncii (Psalm 19:7). Cartea Apocalipsa ne d! multe din cheile care descuie n#elegerea profetic! pentru c! urmeaz! cu credin#! principiul c! Biblia se interpreteaz" singur" pe ea ns"#i. Deci numai cei care cred c! Biblia este inspirat! de Dumnezeu, "i au ncredere n ceea ce spune, vor fi capabili s! n#eleag! semnifica#ia a ceea ce este dezv!luit n cartea Apocalipsa. Ceva din n#elegere a nceput nc! din timpul apostolilor. Unul din scopurile declarate ale Apocalipsei a fost s! dezv!luie servitorilor lui Dumnezeu lucrurile cari au s! se ntmple n curnd Apocalipsa 1:1. Deci unele aspecte ale Apocalipsei se aplic! direct la Cre"tinii din ultimele zile ale Apostolului Ioan. Hristos l-a instruit pe Apostolul Ioan s! nregistreze (versul 19) (1) Scrie dar lucrurile, pe care le-ai v!zut .. viziunile (visurile) lui "i simbolurile lor enigmatice; (2) lucrurile care sunt informa#ii privitoare la Biserica de atunci; (3) "i cele care au s! fie dup! ele profe#iile ntinse departe n viitor. nainte ca noi s! examin!m cheile pentru viitor avem nevoie s! n#elegem circumstan#ele n care i-a fost dat! aceast! carte profetic! Apostolului Ioan.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-4-

Fondul politic %i religios al C#r$ii Apocalipsa n cadrul marginilor Imperiului Roman din antichitate, Cre"tinismul a nceput ntr-o perioad! de relativ! pace. mp!ra#ii epocii au folosit n general o politic! liberal! de toleran#! religioas!. Aceasta a dat la nceput posibilitate Cre"tinilor s! propov!duiasc! departe "i ntins, n!untrul "i n afara teritoriului Romei. Dar gradat situa#ia s-a schimbat. Romanii au introdus, "i au for#at, pe ntreg cuprins al imperiului nchinarea la mp!rat. Cre"tinii s-au aflat deodat! ntr-o situa#ie intolerabil!. Isus era Domnul lor, nu mp!ratul. Ei au. n#eles c! Scripturile interziceau nchinarea la orice "i la oricine n Dumnezeului cel Adev!rat "i a Fiului S!u., Isus Hristos. n curnd, presiuni de necrezut au fost aduse asupra lor s! participe n s!rb!torile, jocurile "i ceremoniile onornd ca pe o zeitate pe mp!ratul respectiv. Refuzul de a participa la nchinarea la mp!rat i-a pus n conflict direct cu autorit!#ile romane la toate nivelele ierarhiei. La vremea cnd Apocalipsa a fost scris! unii Cre"tini fuseser! deja executa#i pentru credin#a lor. Antipas este citat ca un martir recent (Apocalipsa 2:13). Cre"tinii de pe peste tot, n special n Asia Mic!, au ntlnit o varietate larg! de batjocur! "i persecu#ie. Cre"tinii erau acum adesea privi#i ca un grup religios subversiv "i poten#ial periculos. Roma privea nv!#!turile lor, despre un imperiu ce avea s! vin! "i un nou mp!rat puternic, ca o amenin#are la stabilitatea imperiului roman. De acum, mp!ratul Nero i stigmatizase fals deja pe Cre"tini ca fiind autorii marelui foc al Romei. Viitorul lor le ap!rea de r!u augur. Apostolul Ioan, care se afla pe timpul acela n exil pe insula Patmos, lng! Asia Mic!, a explicat c! "i el a suferit persecu#ii, c! el a fost tovar!"ul lor care sunt p!rta" cu voi la necaz, "i mp!r!#ie "i la r!bdarea in Isus Hristos (Apocalipsa 1:9). Ioan a n#eles bine presiunile pe care le ndurau ei. Totu"i le-a amintit de scopul lor: mp!r!#ia lui Dumnezeu. El a accentuat r!bdarea "i credin#a pe care trebuie ei s-o exercite ca s! ndure opozi#ia "i abuzul pn! cnd rentoarcerea Mnuitorului avea s!-i salveze permanent pe servan#ii Lui dela persecu#ii "i s! le acorde salvarea. Acesta este contextul n care Isus i-a dezv!luit lui Ioan cnd "i cum aceast! persecu#ie satanic!, r!spunz!toare deja pentru asasinarea servan#ilor credincio"i "i loiali, avea s! fie oprit! permanent. El a ar!tat c! r!d!cina problemei merge napoi la nceputul omenirii la locul de na"tere al epocii omului att de plin! de p!cate "i r!utate omeneasc!.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-5-

Cursul povestirii C#r$ii Apocalipsa


Cele %apte pece$i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Decep#ia religioas! (Apocalipsa 6:1-2; compar! cu Matei 24:4-5, 11. 23-25) R!zboi (Apocalipsa 6:3-4; compar! cu Matei 24:6-7) Foamete (Apocalipsa 6:5-6; compar! cu Matei 24:7) Boli epidemice (Apocalipsa 6:7-8; compar! cu Matei 24:7) ncerc!ri "i persecu#ii (Apocalipsa 6:9-11; compar! cu Matei 24:8-12, 21-22) Semne cere"ti (Apocalipsa 6:12-17; compar! cu Matei 24:29) &apte trompete 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Distrugerea vegeta#iei (Apocalipsa 8:7) Devastarea oceanelor "i a vie#ii marine (Apocalipsa 8:8-9) Devastarea rurilor "i a apei proaspete (Apocalipsa 8:10-11) ntunecarea soarelui, lunii "i a stelelor (Apocalipsa 8:12) Aflic#iuni omene"ti dureroase (Apocalipsa 9:1-12) Distrugeri militare enorme (Apocalipsa 9:13-19) Ultimele "apte pl!gi (Apocalipsa 15:1; 16:1-21)

Armagedonul %i ntoarcerea lui Isus

Descrierea pe capitole a c#r$ii Apocalipsa


Capitol 1 2-3 4-5 6 7 8-10 11 12 13 14 15-16 17.18 19 20 21-22 Cursul povestirii Introducere Mesagiu pentru cele "apte biserici Preludiu-a"ezarea Primele "ase pece#i 144.000 "i marea mul#ime Pl!gile trompetelor Cei doi martori Biserica Adev!rat! Cele dou! fiare nsp!imnt!toare Cele trei mesagii Ultimele "apte pl!gi Biserica fals! Rentoarcerea lui Isus Hristos Mileniul Noul cer "i noul p!mnt Inseturi*

*Mai multe capitole din carte sunt inseturi. De"i cele mai multe capitole din carte curg ntr-un mod cronologic
aceste capitole (inseturile) descriu evenimente "i condi#ii de fond care nu sunt parte din cursul povestirii "i se pot extinde peste cteva secole. The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-6-

Arhi-n%el#torul n Gr!dina din Eden primul om l-a ntlnit pe "arpele cel vechi, numit Diavolul "i Satana, acela care n"eal! ntreaga lume (Apocalipsa 23:9, Genesa 3:1). Decep#ia diavolului a avut atta succes nct cea mai mult! lume ia n derdere chiar "i ideea c! diavolul ar exista. Dar scriitorii Sfintelor Scripturi au privit existen#a "i puterea lui ca o realitate f!r! dubiu. Ei l dezv!luie ca o influen#! nev!zut! n culisele r!ului "i a suferin#elor umane. Cartea Apocalipsa nsumeaz! efectul pe care l va avea rentoarcerea lui Isus Hristos. Ne dezv!luie c! vechiul conflict dintre for#ele binelui "i cele ale r!ului va fi rezolvat. Dup! cum am observat mai devreme n acest capitol, Ioan le-a spus primilor Cre"tinilor c! Apocalipsa con#ine att Lucrurile care sunt "i cele care au s! fie dup! ele (Apocalipsa 1:19). mplinirea ei profetic! a nceput n zilele apostolului "i se extind pn! n vremea noastr! "i dincolo de ea. Ziua Domnului n profe$ie Cele mai multe din viziunile lui Ioan se concentreaz! pe acel timp men#ionat de proorocii lui Dumnezeu prin toat! Scriptura ca Ziua Domnului, de asemenea cunoscut! "i ca Ziua Domnului Isus Hristos, ziua lui Hristos "i aici n Apocalipsa Ziua Domnului (Apocalipsa 1:10; compar! cu Isaia 13:6; Ioel 2:31; %efania 1:14; Faptele Apostolilor 2:20; 1 Corinteni 1:8; 2 Tesaloniceni 2:2). Pavel a vorbit clar despre acest timp proorocit: Pentruc! voi n"iv! "ti#i foarte bine c! ziua Domnului va veni ca un ho# noaptea. Cnd vor zice: Pace "i lini"te atunci o pr!p!denie nea"teptat! va veni peste ei, ca durerile na"terii peste femeia ns!rcinat!; "i nu va fi chip de sc!pare (1 Tesaloniceni 5:2-3). Unii oameni asum! c! atunci cnt Ioan a folosit fraza Ziua Domnului n Apocalipsa 1:10 el s-a referit la Duminec!. Dar contextul Apocalipsei arat! clar c! Ioan nu se referise la nici o zi a s!pt!mnii n particular, dar la profetica Zi a Domnului men#ionat! direct sau indirect n mai mult de 50 de pasagii n Vechiul "i Noul Testament. Cum explic! Comentariul $tiin!elor Biblice [The Bible Knowledge Commentary] : Revela#ia lui Ioan a avut loc n Ziua Domnului n timp ce el [Ioan] era n Spirit. Unii au indicat c! Ziua Domnului se refer! la prima zi a s!pt!mnii. Totu"i, cuvntul Domnului este un adjectiv "i aceast! expresie nu este folosit! niciodat! n Biblie ca referin#! la prima zi a s!pt!mnii. Probabil c! Ioan se referea la ziua Domnului, o expresie familiar! n ambele Testamente. El a fost proiectat nainte n sinea lui interioar! n viziune, nu n trup, n acea zi viitoare a Domnului cnd Dumnezeu va turna judecata lui pe p!mnt (John Walvoord "i Roy Zuck, 1983, 1985, versiunea electronic!, accentuat n original). Presupunerea eronat! c! Ioan se referea la prima zi a s!pt!mnii nu are nici un suport biblic. Singura zi a s!pt!mnii, vorbind biblic, care ar putea fi chemat! Ziua Domnului este ziua de Sabat sau smb!ta, ziua a "aptea a s!pt!mnii. Isus s-a referit la El nsu"i ca domn al Sabatului (Marcu 2:28). $i prin profetul Isaia, Dumnezeu s-a referit de asemenea la ziua de Sabat ca ziua Mea cea sfnt! (Isaia 58:13). Isus nu s-a referit la nici o zi a s!pt!mnii dar la vremea profetic! care este subiectul primar al Apocalipsei. Ioan ne-a spus specific c! ceea ce a scris el a fost profe#ie (Apocalipsa 1:3; 22:7, 10, 18-19). Deci, Ioan explic! numai cum n Spirit n viziuni inspirate n mod divine el a fost transportat mintal n Ziua Domnului care va s! vin!.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-7-

Ziua Domnului este descris! prin ntreaga Scriptur! ca un timp cnd Dumnezeu va interveni direct n afacerile oamenilor. Este timpul judec!#ii lui asupra adversarilor Lui asupra celor care sfideaz! corec#ia Lui "i refuz! poruncile Lui. Isus a dojenit aspru ora"ele din Galilea care au refuzat s!-I aud! mesajul de"i ele fuseser! martore la minunile Lui: De aceea v! spun c!, n ziua judec!#ii, va fi mai u"or pentru Tir "i Sidon dect pentru voi (Matei 11:12). Isaia a nsumat succint Ziua Domnului: Geme#i! c!ci Ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! (Isaia 13:6). Cine este obiectul pustiirii? Iat!, vine Ziua Domnului, zi f!r! mil!, zi de mnie "i urgie aprins!, care va preface tot p!mntul n pustiu, "i va nimici pe to#i p!c!to"ii de pe el (versul 9). Cum a explicat Ieremia: Aceast! zi este a Domnului, Dumnezeului o"tirilor: este o zi de r"zbunare, n care Se r"zbun" El pe vr"jma#ii S"i (Ieremia 46:10). Ia not! de descrierea profetului %efania a timpului interven#iei lui Dumnezeu: Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape "i vine n graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnic! a Domnului, "i viteazul #ip! cu amar. Ziua aceea este o zi de mnie, o zi de necaz "i de groaz", o zi de pustiire "i nimicire, o zi de ntunerec "i negur", o zi de nori "i de ntunecime, o zi n care va r!suna trmbi#a "i strig!tele de r!zboi mpotriva cet!#ilor nt!rite "i turnurilor nalte. Atunci voi pune pe oameni la strmtoare, "i vor bjbi ca ni"te orbi, pentru c" au p"c"tuit mpotriva Domnului; de aceea le voi v!rsa sngele ca praful, "i carnea ca gunoiul! Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea s!-i izb!veasc!, n ziua mniei Domnului; ci toat! #ara va fi mistuit! de focul geloziei Lui, c!ci va nimici deodat! pe to#i locuitorii #!rii (%efania 1:14-17). Noteaz! cum descrie Ioan evenimentele extraordinare care urmeaz! pece#ii a "asea a Apocalipsei: c!ci a venit ziua cea mare a mniei Lui, "i cine va sta n picioare? (Apocalipsa 6:17). Imediat nainte de acesta, martirii servan#ii lui Dumnezeu sunt reprezenta#i simbolic v!itndu-se din mormintele lor: Pn! cnd, St!pne, Tu, care e"ti sfnt "i adev!rat, z!bove"ti s! judeci "i s! r!zbuni sngele nostru asupra locuitorilor p!mntului? (versul 10). Mai trziu, n aceast! carte a profe#iei, un nger este trimis cu mesajul: Teme#i-v! de Dumnezeu, "i da#i-i slav!, c!ci a venit ceasul judec"!ii Lui (Apocalipsa 14:6-7). Atunci, aproape de sfr"itul c!r#ii, Ioan d! mai multe am!nunte despre venirea a doua a lui Hristos. Ele ncep: Apoi am v!zut cerul deschis, "i iat! c! s-a ar!tat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheam! Cel credincios "i Cel adev!rat, "i El judec" #i Se lupt" cu dreptate (Apocalipsa 19:11). Cu sute de ani mai nainte ca Ioan s! scrie cartea Apocalipsa, proorocul Zaharia a descris rentoarcerea lui Hristos: Iat!, vine ziua DomnuluiAtunci voi strnge toate neamurile la r"zboi mpotriva Ierusalemuluijum!tate din cetate va merge n robie, dar r!m!"i#a poporului nu va fi nimicit! cu des!vr"ire din cetate. Ci Domnul [Isus, proorocitul Mntuitor] Se va ar!ta, "i va lupta mpotriva acestor neamuri, cum S-a luptat n ziua b!t!liei. Picioarele Lui vor sta n ziua aceea pe muntele M!slinilor, care este n fa#a Ierusalemului, spre r!s!rit; muntele M!slinilor se va despica la mijloc, spre r!s!rit "i spre apus, "i se va face o vale foarte mare: jum!tate din munte se va trage napoi spre miaz! noapte, iar jum!tate spre miaz!zi (Zaharia 14:1-4). La sfr"itul b!t!liei Domnul va fi mp!rat peste tot p!mntul (versul 9). Din aceste Scripturi apare clar! direc#ia principal! a Apocalipsei. Descrie n simboluri vivide Judecata lui Dumnezeu n ultimele zile "i imediat nainte de venirea lui Hristos. El va supraveghea distrugerea final! a sistemului satanic numit Marele Babylon n Apocalips!.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-8-

Problema real#: Cui s# ne nchin#m noi? La centrul conflictului vremii de sfr"it se afl! o ntrebare esen#ial!: Cui i se va nchina omenirea Satanei sau lui Dumnezeu? Ia not! de orientarea religioas! a majorit!#ii omenirii: $i au nceput s" se nchine balaurului, pentruc! d!duse puterea lui fiarei. $i au nceput s" se nchine fiarei, zicnd: Cine se poate asem!na cu fiara, "i cine se poate lupta cu ea? Ct de ntins! va fi aceast! nchinare idolatr!? to#i locuitorii p!mntului i se vor nchina, to#i aceia al c!ror nume n-a fost scris, dela ntemeierea lumii, n cartea vie#ii (versul 8). Chiar "i acum, aproape fiecare f!r! vrere zace sub puterea celui r!u (1 Ioan 5:19, Biblia Ortodox! Romn!) balaurul cel mare, "arpele cel vechi, numit Diavolul "i Satana, acela care n"eal! ntreaga lume (Apocalipsa 12:9). Controlul direct al Satanei se va intensifica dramatic n vremea sfr"itului. Totu"i, omenirea nu este l!sat! f!r! o avertizare. Ioan nregistreaz! viziunea unui nger: $i am v!zut un alt nger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinic!, pentru ca s-o vesteasc! locuitorilor p!mntului, oric!rui neam, oric!rei semin#ii, oric!rei limbi "i ori c!rui norod. El zicea cu glas tare: Teme#i-v! de Dumnezeu, "i da#i-i slav!, c!ci a venit ceasul judec!#ii Lui; #i nchina!i-v" Celui ce a f"cut cerul #i p"mntul, marea #i izvoarele apelor! (Apocalipsa 14:6-7). Dumnezeu ne trimite un mesaj clar prin cartea Apocalipsa: Se apropie momentul cnd El nu va mai tolera refuzul omenirii contra Lui sau nchinarea ei a Diavolului. Sistemul idolatru de nchinare Satanei trebuie "ters de pe fa#a p!mntului mai nainte ca Hristos s! nceap! domnia Lui ca mp!rat al mp!ra#ilor. Implor#rile poporului lui Dumnezeu au fost r#spunse Templul din Ierusalem a fost centrul de nchinare la Dumnezeu al Israelului din antichitate. Prezen#a lui Dumnezeu s-a manifestat acolo (2 Cronici 5:13-14). n cartea Apocalipsa Dumnezeu este adesea descris ca fiind a"ezat pe tronul S!u n templul din ceruri (n antichitate a fost reprezentat de scaunul milei deasupra Arcii Leg!mntului n partea cea mai sfnt! a templului p!mntean). n timp ce i prive"te pe ngeri dispensnd unele dintre pedepsele finale descrise n carte, apostolul Ioan noteaz! c!: din Templu, din scaunul de domnie, a ie"it un glas tare, care zicea: S-a ispr!vit! (Apocalipsa 16:17). Alt! dat! un nger i spune lui Ioan: Scoal!-te "i m!soar! Templul lui Dumnezeu, altarul "i pe cei ce se nchin" n el (Apocalipsa 11:1). n!untrul acestui Templu Dumnezeu este descris ca primind rug!ciunile slujitorilor S!i. Apoi a venit un alt nger, care s-a oprit n fa#a altarului, cu o c!delni#! de aur. I s-a dat t!mie mult!, ca s-o aduc!, mpreun! cu rug!ciunile tuturor sfin#ilor, pe altarul de aur, care este naintea scaunului de domnie (Apocalipsa 8:3). Ce fel de rug!ciuni aude Domnul dela servan#ii S!i? Ei strigau cu glas tare, "i ziceau: Pn! cnd, St!pne, Tu, care e"ti sfnt "i adev!rat, z!bove"ti s! judeci "i s! r!zbuni sngele nostru asupra locuitorilor p!mntului? (Apocalipsa 6:10). Apocalipsa dezv!luie circumstan#ele sub care cei ce sunt adev!ra#ii nchin!tori ai lui Dumnezeu vor avea rug!ciunea pentru dreptate r!spuns! n ntregime. Ioan l citeaz! pe Isus promi#nd slujitorilor S!i: Pe cel ce va birui, l voi face un stlp n Templul Dumnezeului Meu...Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu "i numele cet"!ii Dumnezeului Meu, noul Ierusalem (Apocalipsa 3:10). Roata se va ntoarce n sfr"it. Servan#ii credincio"i ai lui Dumnezeu vor fi adev!ra#ii c"tig!tori. Dumnezeu i va r!spl!ti mult
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

-9-

pentru r!bdarea "i suferin#a lor, n timp ce a"teptau ca El s! mplineasc! promisiunile Lui "i s! le r!spund! la rug!ciuni. Cum Dumnezeu intervine n afacerile lumii "i "i face vizibil! marea Lui putere na#iunilor, adev!ra#ii lui ucenici sunt descri"i n Biblie cntnd plini de bucurie: Ei cntau cntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, "i cntarea Mielului. $i ziceau: Mari "i minunate sunt lucr!rile tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte "i adev!rate sunt c!ile Tale, mp!rate al Neamurilor! Cine nu se va teme, Doamne, "i cine nu va sl!vi Numele T!u? C!ci numai Tu e"ti Sfnt, "i toate Neamurile vor veni "i se vor nchina naintea Ta, pentruc! judec!#ile Tale au fost ar!tate! (Apocalipsa 15:3-4). Aranjamentele de %apte a Apocalipsei Un alt caracter remarcabil al c!r#ii Apocalipsa este organizarea ei conform aranjamentelor de "apte. Numai primul capitol men#ioneaz! "apte biserici, "apte lampadare de aur, "apte duhuri, "apte stele "i "apte ngeri. Evenimentele principale ale c!r#ii sunt organizate sub "apte pece#i, "apte trompete, "apte tunete "i "apte cupe con#innd ultimele "apte pl!gi. De asemenea am ntlnit "apte l!mpi de foc "i un Miel cu "apte coarne "i "apte ochi. Dup! aceea este un balaur dominnd o fiar! cu "apte capete "i 10 coarne. $apte mun#i "i "apte regi sunt asocia#i cu c!p!#nile fiarei. Ce au n comun mesajele comunicate prin repetata folosire a num!rului #apte? n Biblie num!rul "apte reflect! no#iunea de des"vr#ire. Spre exemplu, "apte zile formeaz! o s!pt!mn! complect!. Dumnezeu a introdus aceast! idee imediat dup! ce El a terminat crearea primilor no"tri p!rin#i omene"ti: n ziua a "aptea Dumnezeu $i-a sfr"it lucrarea, pe care o f!cuse; "i n ziua a "aptea S-a odihnit de toat! lucrarea Lui pe care o f!cuse. Dumnezeu a binecuvntat ziua a "aptea "i a sfin#it-o, pentruc! n ziua aceasta S-a odihnit de toat! lucrarea Lui, pe care o zidise "i o f!cuse (Genesa 2:2-3). Apocalipsa explic! cum va aduce Dumnezeu completarea planului Lui magistral. Ea descrie schema n care partea profetic! a planului este ndeplinit!, n special n ultimele zile. Reprezentarea des!vr"irii este de asemenea important! n n#elegerea mesajului c!tre cele "apte biserici din capitolele 1-3. Cnd compar!m aceste expresii simbolice din Apocalips! cu imaginile din alte p!r#i ale Bibliei, un tablou ne apare clar. n Apocalips! Dumnezeu dezv!luie servan#ilor Lui o vedere succint! a celor mai importante lucruri care le vor afecta vie#ile lor, -- inclusiv dificult!#ile "i recompensele -- pn! cnd planul S!u pentru omenire este completat. Capitolele de ncheiere (21-22) chiar dau celor drep#i o vedere rapid! n caracterul rela#iei cu Dumnezeu, "i cu fiecare, pentru ve"nicie. Dumnezeu accentueaz! caracterul perfect "i complect al acestui rezumat profetic dezv!luit prin prezentarea aspectelor celor mai semnificative n modele de "apte. De"i modelele biblice de "apte sunt simbolice prin aceea c! ele reprezint! des!vr"irea, ele de asemenea au, de obicei, "i o mplinire real!, literal!. Spre exemplu, Dumnezeu i-a dat Faraonului din Egiptul antic un vis n care "apte vaci slabe au mncat "apte vaci grase. Atunci, Dumnezeu a aranjat ca Iosif s! explice Faraonului c! visul a nsemnat "apte ani de bel"ug agricol care aveau s! fie urma#i de "apte ani de foamete. Dezv!luind aceast! informa#ie ntr-un vis Faraonului, Dumnezeu l-a inspirat s!-l promoveze pe Iosif ntr-un rol important n Egipt. Iosif a fost atunci n pozi#ie s! ad!posteasc! "i s! hr!neasc! familia tat!lui s!u un trib mic destinat ns! s! devin! na#iunea lui Israel n timpul anilor teribili de foamete. Dumnezeu a fost n controlul visului "i al rezultatului lui.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 10 -

n acela" fel Dumnezeu poate s! prezic! rezultatul oric!rui aspect al istoriei (Isaia 46:910). El l poate de asemenea controla, aducndu-l la ndeplinire dup! cum dore"te (versul 10). El poate dezv!lui cu acurate#! "i precizie de neclintit am!nuntele despre viitor. Deci noi nu trebuie s! presupunem cu neglijen#!, a"a cum o fac unii, c! modelele de "apte din Apocalips! au numai o valoare simbolic!. Ele n general prezic evenimente reale "i trebuie luate n mod serios. Rolul sfin$ilor Cnd Ioan a scris Apocalipsa, Cre"tinii erau persecuta#i, de multe ori martiriza#i, cu aprobarea autorit!#ilor romane. Apocalipsa adesea contrasteaz! nedrept!#ile epocii prin accentuarea rolului de guvernare viitor al Mntuitorului "i al sfin#ilor. Acesta este un aspect important al Apocalipsei. Identitatea celor care vor avea controlul viitor al lumii este una dintre caracterele principale ale profe#iilor. La rentoarcerea lui Isus Hristos noi afl!m c!: Ferici#i "i sfin#i sunt cei ce au parte de ntia nviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preo#i ai lui Dumnezeu "i ai lui Hristos, "i vor mp"r"!i cu El o mie de ani (Apocalipsa 20:6). n capitolul final noi citim c! servitorii credincio"i ai lui Dumnezeu, fiindu-le dat! via#a etern! la nviere, vor mp!r!#i n vecii vecilor (Apocalipsa 22:5). De asemenea este semnificativ unde l vor ajuta pe Isus ini#ial n rolul de guvernare: Ai f!cut din ei o mp!r!#ie "i preo#i pentru Dumnezeul nostru, "i ei vor mp!r!#i pe p"mnt! (Apocalipsa 5:10). Chiar dela nceputul nceputului Apocalipsei Ioan vorbe"te de Isus Hristos, martorul credincios, cel nti n!scut din mor#i, Domnul mp!ra#ilor p!mntului! (Apocalipsa 1:5). Dup! aceea Ioan le spune Cre"tinilor c! Isus a f!cut din noi o mp!r!#ie "i preo#i pentru Dumnezeu, Tat!l S!u: a Lui s! fie slava "i puterea n vecii vecilor! (versul 6). Le va fi dat! servan#ilor lui Dumnezeu, care au ndurat cu credin#! ncerc!ri "i persecu#ii n trecut "i n viitor autoritate real! n mp!r!#ia lui Dumnezeu sub Hristos? ntr-adev!r a"a va fi. Dup! cum apostolul Pavel le-a reamintit Cre"tinilor din Corint: Nu "ti#i c! sfin!ii vor judeca lumea? (1 Corinteni 6:2). Noteaz! dezv!luirea lui Hristos lui Ioan: $i am v!zut ni"te scaune de domnie; "i celor ce au "ezut pe ele, li s-a dat judecata. $i am v!zut sufletele celor ce li se t!iase capul din pricina m!rturiei lui Isus "i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu, "i ale celor ce nu se nchinaser! fiarei "i icoanei ei, "i nu primiser! semnul ei pe frunte "i pe mn!. Ei au nviat, "i au mp!r!#it cu Hristos o mie de ani (Apocalipsa 20:4). Aceasta este numai o parte din viitorul de necrezut pe care Isus Hristos l are pl!nuit pentru discipolii Lui credincio"i s! tr!iasc! "i s! domneasc! cu El pentru eternitate! Acum s! afl!m ce a fost proorocit s! se ntmple cu acei urma"i adev!ra#i ai lui Hristos de a lungul secolelor pn! la rentoarcerea Sa.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 11 -

Capitolul 3

Biserica lui Dumnezeu n Profe$ie Pentru cine a fost scris! cartea Apocalipsa?
Primul vers ne spune: A fost inspirat! de Isus Hristos ca s! arate robilor S!i lucrurile cari au s! se ntmple n curnd. $i le-a f!cut-o cunoscut, trime#nd prin ngerul S!u la robul S!u Ioan (Apocalipsa 1:1). Cu alte cuvinte, a fost scris! pentru slujitorii lui Dumnezeu, Biserica lui Dumnezeu. Deci nu ar trebui s! vin! ca o surpriz! c! ns!"i Biserica este subiectul principal de discu#ie n primele trei capitole (Vezi Care este Biserica? pagina 13). Isus a angajat Biserica Lui s! fie lumina lumii (Matei 5:14-16). Aici n Apocalips! El introduce simbolic "apte congrega#ii specifice ale Bisericii ca "apte sfe"nice (Apocalipsa 1:12, 20). Aceast! imagine ne aminte"te de sfe"nicul, cu cele "apte bra#e ale lui, din tabernacolul antic al Israelului "i mai trziu n templu (Exodul 25:37; Zaharia 4:2). Acum, Dumnezeu prive"te Biserica ns!"i ca templul Lui spiritual (Efeseni 2:19-22). Cum "apte reprezint! des!vr"irea, aceste "apte sfe"nice par s! descrie un tablou succint al Bisericii lui Dumnezeu. Pavel ne explic! cum Biserica este un trup (1 Corinteni 12:12-13; Efeseni 4:4). Totu"i, are multe congrega#ii "i membri r!spndi#i prin toate na#iunile. Deci, aceste "apte adun!ri specifice de credincio"i se pare c! reprezint! efectiv totalitatea Bisericii. Ar p!rea probabil c! profe#iile Bisericii din Apocalipsa 2 "i 3 au n#elesuri "i aplica#ii multiple. Dup! cum a scris una dintre autorit!#ile c!r#ii Apocalipsa: A fost o oarecare dezbatere privitor la semnifica#ia teologic! a acestor "apte biserici. Este evident, cum acolo erau multe biserici aflate n zona n care se g!seau aceste biserici, c! Dumnezeu a selec#ionat n mod divin "apte "i numai "apte, "i nu a trimis mesajele la alte biserici care s-ar fi presupus s! fie mai importante Acolo se aflau dela cca cinci sute la o mie de or!"ele n provincia din Asia n primul secol, unele dintre ele mai mari dect ora"ele Tiatira "i Filadelfia, "i f!r!-ndoial! c! un mare num!r dintre ele au avut biserici Cre"tineSe n#elege c! num!rul bisericilor trebuie s! fie limitat la "apte cum acesta este num!rul des!vr"irii sau al universalit!#ii n Scripturi, dar f!r!ndoial! c! au fost "i alte principii care au determinat selec#ia. n primul rnd, fiecare biseric! a avut nevoie de un anumit mesaj, "i starea spiritual! a fiec!rei biserici a corespuns precis cu exorta#ia care i-a fost dat!. Alegerea bisericilor a fost guvernat! "i de faptul c! fiecare biseric! a fost ntr-un fel oarecare normativ! "i a ilustrat condi#ii comune n bisericile locale din acea epoc! precum "i prin ntreaga istorie de mai trziu. Mesajul celor "apte biserici deci, a incorporat admonest!ri potrivite unor biserici n multe tipuri de nevoi spirituale. mpreun! cu mesajul pentru Biserici au fost exorta#ii care sunt personale n caracter constituind instruc#iuni "i avertiz!ri pentru Cre"tinul individual. Deci fiecare dintre mesaje, cum The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc - 12 -

a fost dat Bisericilor, se sfr"e"te cu o exorta#ie personal! ncepnd cu fraza cel care are urechi s! aud!. Mul#i comentatori cred c! n adi#ie acestor implica#ii v!dite a acestor mesaje cele "apte biserici reprezint! dezvoltarea cronologic! a istoriei bisericii din punct de vedere spiritual. Ei noteaz! c! Efesul se pare s! fie caracteristic perioadei apostolice n general "i c! progresul r!ului atingnd apogeul n Laodicea pare s! indice starea final! de apostazie a bisericiiOrdinea mesajelor pentru biserici se pare s! fie selec#ionat! divin ca s! dea profetic mi"carea principal! a istoriei bisericii (John Walvoord, Dezv"luirea lui Isus Hristos [The Revelation of Jesus Christ], 1989, pp. 51-52). Desigur, mesajul n general este c! Isus Hristos dezv!luie t!riile dominante "i sl!biciunile Bisericii att n zilele lui Ioan ct "i de a lungul veacurilor. El a spus clar fiec!rei congrega#ii, Cine are urechi, s! asculte ce zice Bisericilor Duhul (Apocalipsa 2:7). El dezv!luie ce se pare s! fie un tablou cuprinz!tor al viitorului Bisericii Sale. n mijlocul celor "apte candelabre reprezentnd Biserica Lui pn! la sfr"itul epocii curente, El apare cu toat! M!re#ia Lui de Conduc!tor "i Mare Preot (Apocalipsa 1:13; Efeseni 4:15; Evrei 8:1-2). R!spunznd persecu#iei intense a Bisericii din acea vreme, Hristos i asigur! pe servan#ii Lui credincio"i c! suferin#a lor nu este zadarnic!. $i El a suferit persecu#ie "i moarte. A"a c! El le reaminte"te: Am fost mort, "i iat! c! sunt viu n vecii vecilor. Eu #in cheile mor#ii "i ale Locuin#ei mor#ilor [mormntul] (Apocalipsa 2:10). $i atunci El i ndeamn!: Nu te teme nicidecum de ce ai s! suferi. Iat! c! diavolul are s! arunce n temni#! pe unii din voi, ca s! v! ncerce. $i ve#i avea un necaz de zece zile. Fii credincios pn! la moarte, "i-#i voi da cununa vie#ii (Apocalipsa 2:10). La acel moment n timp, adev!ra#ii discipoli ai lui Hristos erau un trup persecutat "i descurajat. Lor le era dor de rentoarcerea lui Hristos cu putere "i glorie ca s!-i judece pe du"manii lor "i s! stabileasc! mp!r!#ia lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie cu disperare de ncurajare "i doreau o n#elegere mai bun! a ceea ce le preg!tea viitorul. Ei aveau nevoie de asemenea s! fie pu"i napoi pe linia spiritual! dreapt! "i ngust!. Aceasta a fost exact ce a f!cut Hristos pentru ei prin aceast! carte. n timpul acela de adversitate extrem!, instigat! direct de Satana, Hristos i-a dezv!luit lui Ioan schema evenimentelor viitoare amintindu-le servan#ilor Lui credincio"i la ce se a"teapt! El dela ei.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 13 -

Ce este Biserica?
Mult! lume are o concep#ie gre"it! despre ce nseamn! cuvntul biseric". Mul#i l egaleaz! cu o cl!dire. Dar prin toat! Scriptura, biserica "i congrega!ia se refer! la oameni, niciodat! la o cl!dire. Biserica este compus! din oamenii chema#i s!-L urmeze pe Hristos. Acest grup este numit colectiv trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:27; Efeseni 4:12). Este un corp de credincio"i transforma#i spiritual, nelimitat la un anumit local, organiza#ie sau denomina#ie. Dic#ionarul Biblic Holman (The Holman Bible Dictionary), n articolul s!u Biserica explic! fondul cuvntului biseric": Biserica este traducerea cuvntului grec ekklesia. Folosirea termenului grecesc mai nainte de apari#ia bisericii Cre"tine este important pentru c! dou! curente de n#elesuri decurg din istoria folosirii lui n n#elegerea biserici Noului Testament. Prima, termenul grecesc care esen#ial nseamn! chema!i afar" a fost n mod obi"nuit folosit ca s! indice o adunare de cet!#eni a unui ora" grec "i a fost astfel folosit n Faptele Apostolilor 19:32, 39. Cet!#enii care erau foarte con"tien#i de situa#ia lor privilegiat! peste sclavi "i necet!#eni erau chema#i la adunare de un crainic "i se ocupaucu chestiuni de interes comun. Cnd primii Cre"tini s-au n#eles c! ei constituiau o biseric!, nu exist! nici un dubiu c! ei s-au considerat ca fiind chema!i afar" de Dumnezeu prin Isus Hristos pentru un scop special "i c! situa#ia lor era privilegiat! prin Isus Hristos (Efeseni 2:19). Al doilea, termenul grec a fost folosit mai mult de o sut! de ori n traducerea greceasc! a Vechiului Testament folosit n mod obi"nuit n vremea lui Isus. Termenul ebraic (qahal) nseamn! simplu adunare "i poate fi folosit ntr-o varietate de feluri, referindu-se spre exemplu la o adunare a proorocilor (1 Samuel 19-20), a solda#ilor (Numere 22:4), sau a poporului lui Dumnezeu (Deuteronom 9:10). Folosirea termenului n Vechiul Testament, referitor la poporul lui Dumnezeu, este important! pentru n#elegerea termenului biseric! n Noul Testament. Primii Cre"tini au fost evrei care au folosit traducerea greac! a Vechiului Testament. Pentru ca ei s! foloseasc! o desemnare proprie care era obi"nuit! n Vechiul Testament pentru poporul lui Dumnezeu dezv!luie n#elegerea lor a continuit!#ii care leag! Vechiul "i Noul Testamente. Primii Cre"tini, Evrei "i Ne Evrei, s-au n#eles ca fiind poporul lui Dumnezeu care S-a dezv!luit pe Sine n Vechiul Testament (Evrei 1:1-2), ca adev!ra#i copii ai Israelului (Romani 2:2829) cu Avraam ca tat!l lor (Romani 4:1-25), "i ca poporul Noului Leg!mnt proorocit n Vechiul Testament (Evrei 8:1-13). Ca o consecin#! a acestui fond larg de n#eles n lumea Greac! "i a Vechiului Testament, termenul biseric! este folosit n Noul Testament pentru o congrega#ie local! de Cre#tini chema!i afar", ca biserica lui Dumnezeu care este n Corint (1 Corinteni 1:2), "i de asemenea pentru ntregul popor al lui Dumnezeu, ca n afirma#ia c! Hristos este c!petenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui (Efeseni 1:22-23). Pentru a n#elege mai bine cum Biblia define"te "i descrie Biserica, te rug!m s! ceri copia gratuit! a bro"urii Biserica pe care a cl"dit-o Isus [The Church Jesus Built] sau coboar-o de pe Internet la
www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 14 -

Evaluarea lucr#rilor %i a credin$ei Fiecare congrega#ie etaleaz! propriul ei m!nunchi de caracteristici. Dar n cadrul acestor "apte adun!ri sunt virtu#i "i probleme comune pe care to#i Cre"tinii din toate genera#iile ar trebui fie s! le emuleze fie s! le evite. Aceste mesaje arat! clar c! unele congrega#ii "i membri individuali ai Bisericii con#ineau deja deficien#e spirituale serioase unii chiar permi#nd Satanei s!-i ndep!rteze dela chemarea lor. Hristos distinge cu claritate lucr!rile spirituale a celor acceptabili Lui de lucr!rile celor care cochetau cu adncimile Satanei (Apocalipsa 2:24). El ncepe cu congrega#ia n ora"ul Efes: $tiu faptele tale, osteneala ta "i r!bdarea ta (Apocalipsa 2:2). n urm!toarele versuri Isus evalueaz! lucr!rile "i credin#a fiec!rei congrega#ii. El i complimenteaz! pe membri pentru t!ria lor. Dar El de asemenea folose"te expresii Dar ce am mpotriva ta (versurile 4, 14, 20). El tempereaz! laudele Sale cu cuvinte de avertizare. El este deosebit de complimentar pentru cel care st!ruit n r!bdare "i ai suferit pentru numele Meu "i nu ai obosit (versul 3, Biblia Ortodox! Romn!). El face remarca: $i toate Bisericile vor cunoa"te c! Eu sunt Cel ce cercetez r"runchii #i inima: "i voi r!spl!ti fiec!ruia din voi dup! faptele lui (versul 23). El i apreciaz! pe cei care nu pot suferi pe cei r!i "i au pus la ncercare pe cei ce zic c! sunt apostoli "i nu sunt, "i i-ai g!sit mincino"i (versul 2). Noteaz! promisiunile lui Hristos pentru cei ce sunt credincio"i: (1) Lor li se va "da s! m!nnce din pomul vie#ii, care este n raiul lui Dumnezeu. (2) Ei nu vor fi v!t!ma#i de a doua moarte. (3) Ei vor primi un nume nou. (4) Lor li se va da st!pnire peste Neamuri. (5) Ei vor fi mbr!ca#i astfel n haine albe. (6) Vor fi stlpi n Templul Dumnezeului Meu. (7) Lor li se va da s! "ad! cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup! cum "i Eu am biruit "i am "ezut cu Tat!l Meu pe scaunul Lui de domnie (Apocalipsa 2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). Aceste promisiuni, mpreun! cu alte asigur!ri similare n restul Apocalipsei trebuie s! fi nt!rit "i ncurajat mult pe acei primi Cre"tini. Istoricul Will Durant scrie: Influen#a C!r#ii Apocalipse a fost imediat!, profund! "i de durat!. Profe#iile ei de mntuire pentru credincio"ii loiali, "i pedepsirea du"manilor lor, a devenit subzisten#a unei Biserici prigonite. Teoria ei a mileniului a dat confort celor care deplngeau ntrzierea lung! a venirii lui Isus Hristos. Imaginile ei vivide "i frazele str!lucitoare au intrat n vorbirea popular! ct "i cea literar! a Cre"tinismului (Povestea Civiliza!iei [The Story of Civilization], Partea III, Cezar "i Hristos, 1972, p. 594). Lupta Bisericii cu Satana Dar este o latur! amenin#!toare n evaluarea lui Hristos a Bisericii Sale. El se refer! la influen#a activ! a Satanei n atragerea membrilor Bisericii n societatea idolatr! "i plin! de p!cat din care ei abia sc!paser!: Bisericii din Pergam El i spune, $tiu unde locuie"ti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei (Apocalipsa 2:12-13). El dezv!luie de asemenea c! unii din Tiatira se r!t!ciser! n adncimile Satanei (versul 24). nv!#!tori fal"i au pus o alt! problem!. Congrega#ia din Tiatira este dojenit! pentruc! a permis ca Iezabela, femeia aceea, care se zice prooroci#!, s! nve#e "i s! am!geasc! pe robii Mei s! se dedea la curvie, "i s! m!nnce din lucrurile jertfite idolilor (versul 20). Congrega#ia din Efes este de asemenea acostat! de cei ce zic c! sunt apostoli "i nu sunt, "i i-ai g!sit mincino"i (versul 2). Congrega#ia din Smirna sufer! probleme din partea celor ce zic c! sunt Iudei "i nu sunt, ci sunt o sinagog" a Satanei (versul 9). $i Pergamosul i are pe ni"te oameni cari #in de nv!#!tura lui Balaam, care a nv!#at pe Balac s! pun! o piatr! de poticnire naintea copiilor lui
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 15 -

Israel, ca s! m!nnce din lucrurile jertfite idolilor, "i s! se dedea la curvie. El adaug!, Tot a"a, "i tu ai c#iva cari, de asemenea, #in nv!#!tura Nicolai#ilor, pe care Eu o ur!sc (versurile 14.15). Celor mai mul#i Cre"tini din ora"ul Sardia le spune, $tiu faptele tale: c! #i merge numele c! tr!ie"ti, dar e"ti mort (Apocalipsa 3:1). El adaug!, Totu"i ai n Sardes cteva nume, cari nu "i-au mnjit hainele. Ei vor umbla mpreun! cu Mine, mbr!ca#i n alb, fiindc! sunt vrednici (versul 4). Cei mai mul#i oameni din aceast! congrega#ie sunt Cre"tini numai cu numele. Acelora din Filadelfia, ai pu#in! putere dar cel pu#in au r!mas credincio"i (versul 8). Dar congrega#ia din Laodicea este descris! c!ldu#!, nici rece, nici n clocot (versul 16). Hristos le spune Laodicenilor: Pentruc! zici: Sunt bogat, m-am mbog!#it, "i nu duc lips! de nimic, "i nu "tii c! e"ti tic!los, nenorocit, s!rac, orb "i gol (versul 17). Aceste multe referin#e "i avertiz!ri ne spun c!, din surse externe "i din!untrul a ns!"i Bisericii lui Dumnezeu, se dezvolta o form! corupt! de Cre"tinism prin influen#a diavolului "i a unora dintre cei pe care i n"elase el. Petru avertizase despre aceast! evolu#ie primejdioas! cu c#iva ani mai devreme cnd el scrisese: n norod [vechiul Israel] s-au ridicat "i prooroci mincino"i, cum "i ntre voi vor fi nv!#!tori mincino"i, cari vor strecura pe furi" erezii nimicitoare, se vor lep!da de St!pnul, care i-a r!scump!rat, "i vor face s! cad! asupra lor o pierzare n!prasnic!. Mul#i i vor urma n destr!b!l!rile lor. $i, din pricina lor, calea adev!rului va fi vorbit! de r!u (2 Petru 2:1-2). Satana a controlat "i a manipulat o biseric! apostat! care a nceput s! se travesteasc! n Cre"tinism att de departe napoi ct au fost zilele apostolilor. Mesajele celor "apte biserici din Asia Mic! se par s! sugereze c! un Cre"tinism fals este destinat s! fie unul dintre instrumentele principale de decep#ie a Satanei n ultimele zile.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 16 -

Dualitatea n Profe$ia Biblic# Declara#iile profetice se aplic! uneori la mai


mult de o singur! mplinire, un principiu pe care noi l vom numi dualitate. Un exemplu bun de dualitate este prima venire a lui Hristos pentru a face jertfa pentru p!catele noastre "i a doua Lui venire pentru a domni ca mp!rat al mp!ra#ilor. Asemenea teme duble sunt obi"nuite n profe#ia Bibliei. Isus a f!cut aluzie specific la dubla aplica#ie a unora dintre profe#ii n Matei 17:11-12. ntrebat despre profe#ia lui Ilie, care ar preceda venirea Mntuitorului (Maleahi 4:5), Isus a r!spuns: Este adev!rat c! trebuie s! vin! nti Ilie, "i s! a"eze din nou toate lucrurile. Dar v! spun c! Ilie a "i venit (Matei 17:11-12). Discipolii au n#eles c! Ilie care venise deja a fost Ioan Botez!torul (versul 13). nsu"i Hristos a explicat c! Ioan, deja mort cnd Hristos a rostit aceste cuvinte, a fost numai prima mplinire a profe#iei din Maleahi. O alt! profe#ie cu aplica#ie dubl! este profe#ia lui Isus de pe muntele M!slinilor (Matei 24; Marcu 13; Luca 21), numit! astfel pentru c! el a dat-o pe muntele M!slinilor, privind peste Ierusalem. Multe din condi#iile descrise n aceast! profe#ie au existat n zilele care au condus la asediul roman "i la distrugerea Ierusalemului n 70 A.D. Dar Hristos este foarte clar c! condi#ii similare vor predomina cu pu#in timp nainte de rentoarcerea Sa. Un alt exemplu de mplinire dubl! este n referin#! la Ziua Domnului cum este n Isaia 13:6: Geme#i! c!ci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic! Versul 1 al acelui capitol identifica perioada de timp ca aceea cnd Imperiul Babilonian a amenin#at mp!r!#ia lui Iuda (Babilon a invadat Iuda "i a capturat . Ierusalemul n 587 B.C.), "i acesta a fost situa#ia cnd Isaia a scris c! ziua Domnului este aproape. Totu"i, el a men#ionat din nou Ziua Domnului n versul 9: Iat!, vine ziua Domnului, zi f!r! mil!, zi de mnie "i urgie aprins!, care va preface tot p!mntul n pustiu, "i va nimici pe to#i p!c!to"ii de pe el. Urm!toarele Lui cuvinte inspirate, totu"i, arat! c! el a scris despre vremea sfr"itului: C!ci stelele cerurilor "i Orionul nu vor mai str!luci; soarele se va ntuneca la r!s!ritul lui, "i luna nu va mai lumina. Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru r!utatea ei, "i pe cei r!i pentru nelegiuirile lor; voi face s! nceteze mndria celor trufa"i, "i voi dobor seme#ia celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari dect aurul curat, "i mai scumpi dect aurul din Ofir. Pentru aceasta voi cl!tina cerurile, "i p!mntul se va zgudui din temelia lui, de mnia Domnului o"tirilor, n ziua mniei Lui aprinse (versurile 1013). Noi trebuie s! examin!m cu aten#ie contextul profe#iilor ca s! n#elegem semnifica#ia lor "i s! discernem dac! profe#ia apare incomplet! dup! prima ei mplinire. Este la fel de important ca s! evit!m citind dualitatea n pasaje care nu suport! o asemenea interpretare. Noi trebuie s! avem mare grij! ca s! deosebim corect dac! dualitatea este un factor n profe#ia aceea special!. Noi ar trebui s! n#elegem c! virtual toate interpret!rile despre cum profe#iile s-ar mai putea mplini sunt speculative ntr-o m!sur! oarecare. Adesea noi putem recunoa"te mplinirea unei profe#ii numai dup! ce este n plin! desf!"urare sau a avut deja loc

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 17 -

Avertiz#ri despre un Cre%tinism fals Ideea unei religii apostate poznd ca Cre"tinism poate ap!rea "ocant!. Dar nsu"i Isus lea spus discipolilor S!i c! aceasta avea s! se ntmple. Cnd ei L-au ntrebat, Spune-ne, cnd se vor ntmpla aceste lucruri? $i care va fi semnul venirii Tale "i al sfr"itului veacului acestuia? (Matei 24:3), El a declarat c! impostori religio"i vor veni n numele Lui. B"ga!i de seam" s" nu v" n#ele cineva, i-a avertizat El. Fiindc! vor veni mul#i n Numele Meu, "i vor zice: Eu sunt Hristosul! $i vor n"ela pe mul#i (versurile 4-5). Aceast! profe#ie a lui Isus a fost "i nc! va fi mplinit! n dou! feluri. Primul, conduc!tori religio"i pretinznd s! fie Hristos proorocitul Mntuitor se vor n!l#a "i vor c"tiga discipoli pentru ei n"i"i. Al doilea, "i cu mult mai r!spndit!, sunt cei care vin n numele lui Hristos, pretinznd s! fie reprezentan#ii Lui spirituali "i dar ale c!ror nv!#!turi sunt contrarii instruc#iunilor Lui "i astfel conduc oamenii pe c!i gre"ite. Care, conform lui Hristos, vor fi consecin#ele acestei decep#ii? Atunci v! vor da s! fi#i chinui#i, "i v! vor omor; "i ve#i fi ur#i de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mul#i vor c!dea, se vor vinde unii pe al#ii, "i se vor ur unii pe al#ii. Se vor scula mul!i prooroci mincino"i, "i vor n#ela pe mul!i (versurile 9-11). Cre"tinii credincio"i au fost prooroci#i c! vor deveni o minoritate distinct! "i, n vremea sfr"itului, vor fi persecuta#i intens de o mult mai mare "i cu mult mai puternic! religie fals" care va pretinde c! i se nchin! lui Hristos. Prin toat! cartea Apocalips! aceast! religie fals!, poznd ca adev!rat! religie, este prezentat! ca avnd o influen#! de necrezut n epoca de sfr"it. Puterea aproape de nenchipuit care va fi prezentat! de marele profet fals al Apocalipsei va fi unul din semnele principale c! vremea sfr"itului este iminent!. Isus a explicat c! la vremea sfr"itului, Pentruc! atunci va fi un necaz a"a de mare, cum n-a fost niciodat! dela nceputul lumii pn! acum, "i nici nu va mai fi. $i dac! zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc!pa...Atunci dac! v! va spune cineva: Iat!, Hristosul este aici, sau acolo, s! nu-l crede#i. C!ci se vor scula Hristo"i mincino"i "i prooroci mincino"i; vor face semne mari "i minuni, pn! acolo nct s! n"ele, dac! va fi cu putin#!, chiar "i pe cei ale"i (Matei 24:21-24). Hristos dezv!luie servan#ilor S!i c!, chiar "i n timpul vie#ii lui Ioan, Satana era deja n dezvoltarea versiunii corupte a Cre"tinismului. El recruta deja adep#i din!untrul Bisericii pe care o fondase Isus (Po#i citi istoria acestor dou! forme complect diferite de Cre"tinism, una credincioas! lui Isus "i cealalt! n"elat! de Satana, cnd vei cere copia ta gratuit! a bro"urii Biserica pe care a cl"dit-o Isus (The Church Isus Built) sau pe care o po#i cobor de pe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). Profe#iile date de Hristos "i apostolii S!i privitor la dezvoltarea unui Cre"tinism fals s-au ntmplat exact a"a cum fuseser! prezise. Acest fals chiar "i acum domin! scena religioas! mondial! dar nic!ieri pe aproape de extinderea pe care o va avea n anii ce vor veni. Acum s! examin!m dece noi trebuie s! avem ncredere n celelalte profe#ii con#inute n cartea Apocalipsa.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 18 -

Capitolul 4

Autoritatea Divin# a C"r!ii Apocalipsa De a lungul anilor criticii au criticat inspira#ia c!r#ii Apocalipsa pentru c! forma ei literar! este
similar! cu un grup de scrieri controverse cunoscut ca literatur" apocaliptic". Acest fel de literatur! a fost destul de obi"nuit imediat mai nainte "i n timpul epocii apostolice. Autori bine inten#iona#i, ngrijora#i de condi#iile din vremea aceea (200 B.C. la 100 A.D.) au folosit adesea aceast! form! de scriere ca s! exprime opiniile lor de cum avea s! se rezolve n final conflictul secular dintre bine "i r!u. Scriitorii apocaliptici au mprumutat frecvent simboluri "i alte imagini din profe#ii Vechiului Testament. Dar mult prea adesea ei exagerau "i mpodobeau materialul biblic ca s! corespund! fanteziilor lor proprii. Spernd s! dea teoriilor lor mai mult! greutate "i autoritate, ei atribuiau fals aceste scrieri proorocilor "i personalit!#ilor remarcabile din trecut. Prin folosirea de pseudonime false, autorii d!deau scrierilor lor aparen#a de a fi fost scrise de profe#i bine cunoscu#i din antichitate n timp ce ei ascundeau adev!rata lor identitate. Ca rezultat, scrierea apocaliptic! este recunoscut!, ca o clas! de literatur!, ca fiind n general de necrezut, lipsindu-i credibilitatea "i f!r! o preten#ie legitim! la autoritatea divin!. Regretabil, mult prea mul#i "colari "i critici pun cartea Apocalipsa a Bibliei n aceea"i clas!. Ei nu-"i dau seama c! Apocalipsa este ntr-o clas! a ei proprie. Simbolismul ei dramatic vine dela autorul divin al tuturor celorlalte c!r#i ale Bibliei, nu din imagina#ia lui Ioan. Ioan pur "i simplu a nregistrat ceea ce i-a fost dezv!luit lui de Isus Hristos. Scrierile lui Ioan sunt de acela"i gen ca profe#iile Vechiului Testament. El a fost un discipol credincios al lui nsu"i Isus. El o spune clar c! a primit viziunile profetice direct dela Hristos, f!cndu-l pe el un profet n dreptul lui. Spre deosebire de scriitorii apocaliptici ai vremii lui care se ascundeau n spatele unor pseudonime n"el!toare, Ioan se identific! pe sine clar "i explic! n am!nunte vivide cum a primit viziunile "i mesajele incluse n Cartea Apocalipsa. Viziunea lui Ioan a tronului lui Dumnezeu n capitolele 4 "i 5 Ioan descrie c! a fost transportat, n vis, n ceruri, chiar la tronul lui Dumnezeu. Aici el vede pe Dumnezeu Tat!l #innd un sul sigilat con#innd mesajul profetic pe care El l vrea dezv!luit poporului S!u, Biserica lui Dumnezeu. Cum Ioan este invitat s! apar! naintea lui Dumnezeu, o voce i spune: Suie-te aici, "i-#i voi ar!ta ce are s! se ntmple dup! aceste lucruri! (Apocalipsa 4:1). n capitolele 1-3 Ioan a nregistrat n special dezv!luirile despre lucrurile care sunt (Apocalipsa 1:19) condi#ii care primejduiau, "i continu! s! pun! n primejdie, Biserica. Dar acum, Ioan ncepe s! primeasc! viziuni despre ce are s! se ntmple dup" aceste lucruri profe#ii privitoare la viitor.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 19 -

Dar, nainte ca Ioan s! relateze aceste profe#ii cititorilor s!i, el stabile"te sursa "i autenticitatea viziunii sale: Numaidect am fost r!pit n Duhul. $i iat! c! n cer era pus un scaun de domnie, "i pe scaunul acesta de domnie "edea Cineva (Apocalipsa 4:2). Atunci, el descrie, cople"it de uimire, cum a fost el luat la tronul (scaunul de domnie) al lui Dumnezeu ca s! priveasc! ntreaga ceremonie. Isaia, Ezekiel "i Daniel au avut experien#e similare. Ei au primit viziuni ale lui Dumnezeu ap!rndu-le pe tronul S!u. Isaia a scris: n anul mor#ii mp!ratului Ozia, am v!zut pe Domnul "eznd pe un scaun de domnie foarte nalt, "i poalele mantiei Lui umpleau Templul (Isaia 6:1). Noteaz! reac#ia lui Isaia: Atunci am zis: Vai de mine! Sunt pierdut, c!ci sunt un om cu buze necurate, locuiesc n mijlocul unui popor tot cu buze necurate, "i am v!zut cu ochii mei pe mp!ratul, Domnul o"tirilor! Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un c!rbune aprins n mn!, pe care-l luase cu cle"tele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, "i a zis: Iat!, atingndu-se c!rbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este ndep!rtat! "i p!catul t!u este isp!"it! Am auzit glasul Domnului, ntrebnd: Pe cine s! trimet, "i cine va merge pentru Noi? Eu am r!spuns: Iat!-m!, trimete-m!! (versurile 5-8; compar! cu Ezekiel 1:26-28: 2:1-5; 10:1, 4; Daniel 7:9-10, 13-14). Dumnezeu se identific! pe Sine ca autorul acestor profe#ii nregistrate de acei oameni. Viziunile lor au venit direct dela scaunul Lui de domnie! Ele au purtat autoritatea Sa divin!. Sursa viziunilor lui Ioan Cartea Apocalipsa poart! aceea"i autoritate. Dumnezeu a fost la fel de grijuliu ca s! dezv!luie lui Ioan sursa viziunilor sale profetice. Dumnezeu a vrut ca el "i noi s! n#elegem c! El, Conduc!torul Suprem al universului, a dezv!luit personal con#inutul c!r#ii Apocalipsa. Ioan vede tronul (scaunul de domnie) lui Dumnezeu nconjurat de martorii cere"ti. n timpul ceremoniei ce urmeaz! b!trnii se ploconesc n nchinare naintea viului Dumnezeu Creatorul. Atunci ei ncep s! cnte aceste cuvinte: Vrednic e"ti Doamne "i Dumnezeul nostru, s! prime"ti slava, cinstea "i puterea, c!ci Tu ai f!cut toate lucrurile, "i prin voia Ta stau n fiin#! "i au fost f!cute! (Apocalipsa 4:11). Noteaz! ce a v!zut Ioan dup! aceea: Apoi am v!zut n mna dreapt! a Celui ce "edea pe scaunul de domnie o carte, scris! pe dinl!untru "i pe dinafar!, pecetluit! cu "apte pece#i (Apocalipsa 5:1). Aici este autorul adev!rat al c!r#ii Apocalipsa, Conduc!torul Suprem al universului. n mna Sa dreapt! sunt profe#iile c!r#ii Apocalipsa, sigilate "i de necitit. Aceasta, se schimb! ns! cu repeziciune. Hristos este autorizat s! deschid! pece#ile "i s! dezv!luie con#inutul sulului. $i unul din b!trni mi-a zis: Nu plnge: Iat! c! Leul din semin#ia lui Iuda, R!d!cina lui David, a biruit ca s! deschid! cartea, "i cele "apte pece#i ale ei (Apocalipsa 5:5). Versurile 6 "i 7 descriu cum Isus, Mielul sacrificat pentru p!catele noastre, ia sulul din mna Tat!lui S!u. Audien#a atunci ngenuncheaz! n fa#a lui Hristos, #innd simbolic potire de aur, pline cu t!mie, cari sunt rug!ciunile sfin#ilor (versul 8). Mesajul este evident. Sulul, acum n minile lui Isus, con#ine r!spunsul la rug!ciunile continue al poporului lui Dumnezeu pentru dreptate "i mntuire "i pentru stabilirea mp!r!#iei lui Dumnezeu care s! crmuiasc! pe p!mnt (Matei 6:33). Noteaz! reac#ia audien#ei: $i cntau o cntare nou!, "i ziceau: Vrednic e"ti tu s! iei cartea "i s!-i rupi pece#ile: c!ci ai fost junghiat, "i ai r!scump!rat pentru Dumnezeu, cu sngele T!u, oamenii din orice semin#ie, de orice limb!, din orice norod "i de orice neam. Ai f!cut din ei o mp!r!#ie "i preo#i pentru Dumnezeul nostru, "i ei vor mp!r!#i pe p!mnt! (Apocalipsa 5:910).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 20 -

Aici este inima profe#iilor din Apocalips!. Ele explic! cum "i cnd Dumnezeul nostru credincios va pedepsi pe du"manii acelor chema#i, ale"i "i credincio"i servan#i ai lui Dumnezeu. Ele explic! judec!#ile Lui asupra tuturor f!c!torilor de r!u "i victoria pe care o va realiza asupra lor. Ele explic! r!splata pe care Fiul lui Dumnezeu, Isus Mntuitorul, o va aduce sfin#ilor Lui credincio"i. Acum s! examin!m exact ce con#in aceste profe#ii.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 21 -

Capitolul 5

Pece!ile Sulului Profetic Mesajul profetic principal al Apocalipsei este dezv!luit mai cu seam! prin "apte seturi de
simboluri schi#ate pe un sul legat cu "apte sigilii succesive. Isus Hristos rupe sigiliile "i deschide sulul n fa#a ochilor lui Ioan (Apocalipsa 6:1). Ioan vede "i descrie simbolurile viziunii, fiecare avnd o semnifica#ie profetic! specific!. Dup! cum am v!zut deja, Hristos singur are dreptul de a dezv!lui semnifica#ia pece#ilor. Dar El nu explic! complect fiecare sigiliu n contextul acesta. De fapt, El a dezv!luit deja nainte de moartea "i nvierea Sa cheile de care avem nevoie ca s! n#elegem sigiliile. Aceast! informa#ie este nregistrat! n Matei 24, Marcu 13 "i Luca 21. Scriitorii fiec!reia din aceste trei relat!ri Evanghelice nregistreaz! r!spunsul lui Isus la ntreb!rile puse de discipolii S!i care l ntrebaser! privitor la timpul cnd El avea s! vin! din nou "i ce semne vor fi ale venirii Lui "i a sfr"itului veacurilor. Spune-ne, cnd se vor ntmpla aceste lucruri? $i care va fi semnul venirii Tale "i al sfr"itului veacului acestuia? (Matei 24:3): Isus le-a dezv!luit tendin#ele "i condi#iile care ar domina lumea pn! la ntoarcerea Sa. Pece#ile Apocalipsei 6 zugr!vesc acelea"i condi#ii n aceea"i secven#! pe care Hristos o descrisese mai devreme. Cea mai mare parte a Apocalipsei cca dou! treimi din con#inutul ei este devotat! sigiliului al "aptelea. Con#inutul primelor "ase sigilii se poate g!si n capitolul 6 singur. Capitolul 7 ntrerupe explica#ia sigiliilor ca s! explice c! 144.000 din descenden#ii fizici ai Israelului, dup! ce au fost converti#i spiritual, vor fi proteja#i de cele "apte pl!gi anun#ate de sunetele de trompete. Explic! de asemenea c! n timpul marilor necazuri o mul#ime mare din fiecare na#iune de pe p!mnt se va poc!i "i se va ntoarce la Dumnezeu. Evenimentele corespunznd pece#ii a "aptea domin! restul c!r#ii. Dece este necesar# judecata lui Dumnezeu Primele cinci sigilii corespund adversit!#ilor care urmau s! afecteze por#iuni mari ale omenirii, inclusiv unii dintre servan#ii lui Dumnezeu, ntre prima "i a doua apari#ie a lui Hristos. Aceste necazuri, care ncepuser! deja n timpul vie#ii lui Ioan, se extind pn! la vremea sfr"itului. Privitor la aceste aflic#iuni n particular, Isus avertizase mai devreme c!, toate aceste lucruri nu vor fi dect nceputul durerilor (Matei 24:8). El a zis de asemenea: s! nu v! nsp!imnta#i; c!ci acestea trebuie s! fie nti, dar sfr#itul nu va fi curnd (Luca 21:9, Biblia Ortodox! Romn!). - 22 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Noi trebuie s! ne reamintim c! principalul cadru de timp pentru principalele profe#ii ale Apocalipsei este Ziua Domnului. Este ziua judec!#ii lui Dumnezeu "i a mniei Lui pe na#iuni. ntmpl!rile acelui timp sunt subiectul specific al pece#ii a #aptea. Primele cinci sigilii descriu condi#iile care preced Ziua Domnului. Acestea sunt necazurile care fac interven#ia "i judecata lui Dumnezeu necesare "i drepte. Ele descriu particulara aplica#ie n epoc! de sfr"it a Satanei decep#ii de durat! a omenirii, persecu#ia lui a sfin#ilor "i tiparul f!r! sfr"it al r!zboaielor cu consecin#ele lor oribile care sunt toate fructele decep#iei lui. Sub pecetea a "asea noi vedem zugr!vit! o etalare uimitoare de semne "i minuni n ceruri. Acestea vor ap!rea imediat nainte de Ziua Domnului, anun#nd c! mnia "i judecata lui Dumnezeu sunt aproape. Acum noteaz! cum Isus personal identific! adversit!#ile asociate cu pece#ile: B!ga#i de seam! s! nu v! n"ele cineva. Fiindc! vor veni mul#i n Numele Meu, "i vor zice: Eu sunt Hristosul! $i vor n#ela pe mul!i. Ve#i auzi de r!zboaie "i ve"ti de r!zboaieUn neam se va scula mpotriva altui neam, "i o mp!r!#ie mpotriva altei mp!r!#ii; "i, pe alocurea, vor fi cutremure de p!mnt, foamete "i ciume. Dar toate aceste lucruri nu vor fi dect nceputul durerilor. Atunci v" vor da s" fi!i chinui!i, "i v" vor omor; "i ve#i fi ur#i de toate neamurile pentru Numele Meu (Matei 24:4-9). S! compar!m ce le-a spus Isus discipolilor n Matei 24 cu ceea ce a v!zut Ioan pe m!sur! ce fiecare pecete era deschis!. Prima pecete: religia fals# Ioan raporteaz!: Cnd a rupt Mielul cea dinti din cele "apte pece#i, m-am uitat"i iat! c! s-a ar!tat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea un arc; i s-a dat o cunun!, "i a pornit biruitor, "i ca s! biruiasc! (Apocalipsa 6:1-2). Care este semnifica#ia acestui c!l!re# misterios? Pe cine vrea el s! biruiasc!? n Apocalipsa 19:11, ntr-un cadru de timp cu mult mai trziu, Isus Hristos este descris ca ntorcndu-Se victorios pe un cal alb. Reprezint! aceast! pecete pe Isus ntorcndu-Se biruitor? Cu siguran#! c! acest c!l!re# simbolic poart! mult! asem!nare exterioar! cu Hristos la rentoarcerea Sa. Dar noteaz! diferen#e semnificative n am!nunte. Hristos poart! multe coroane (versul 12), nu numai una singur! pe care o poart! acest c!l!re#, "i Isus este reprezentat cu o sabie ca arma Sa (versul 15) n loc de un arc. C!l!re#ul din prima pecete apare asem"n"tor cu Isus care se ntoarce, dar diferit. Simbolizeaz! el pe adev!ratul Hristos sau este un impostor? Hai s! compar!m acum pe acest c!l!re# simbolic cu primul avertisment dat de Isus discipolilor S!i n profe#ia Muntelui M!slinilor. El i-a avertizat: B!ga#i de seam! s! nu v! n#ele cineva. Fiindc! vor veni mul#i n Numele Meu, "i vor zice: Eu sunt Hristosul! $i vor n#ela pe mul#i (Matei 24:4-5). Isus i-a avertizat pe discipoli c! prima adversitate pe care ei o vor ntmpina va fi dela n"el!tori. Cteva versuri mai trziu El explic! metodele pe care impostorii le vor folosi ca s!-I submineze numele. El dezv!luie c! ei ar "tampila numele Lui pe o religie care n fapt este un Cre"tinism fals: Atunci dac! v! va spune cineva: Iat!, Hristosul este aici, sau acolo, s! nu-l crede#i. C!ci se vor scula hristo#i mincino#i #i prooroci mincino#i; vor face semne mari "i minuni, pn! acolo nct s" n#ele, dac! va fi cu putin#!, chiar "i pe cei ale"i. Iat!, c! v-am spus mai dinainte. Deci, dac! v! vor zice: Iat!-l n pustie, s! nu v! duce#i acolo! Iat!-l n od!i#e ascunse, s! nu crede#i (versurile 23-26).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 23 -

Pentru a fi consistent cu profe#iile lui Isus, acest prim c!l!re# poate reprezenta numai o putere n"el!toare deghizat" ca Hristos. Pe din afar! va ap!rea ca Cre"tin! , dar n realitate va fi, ca "i ceilal#i trei c!l!re#i ce urmeaz!, o for#! a r!ului "i distrugerii. Aceast! n"el!torie a nceput nc! din zilele apostolilor. Dar va atinge mplinirea cea mai mare n ultimele zile. Spre exemplu, Pavel a zis $i atunci se va ar!ta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus l va nimici cu suflarea gurii Sale, "i-l va pr!p!di cu ar!tarea venirii Sale (2 Tesaloniceni 2:8). Influen#a lui asupra omenirii se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne "i puteri mincinoase, "i cu toate am!girile nelegiuirii (versurile 9-10). n vremea sfr"itului decep#ia omenirii va fi att de mare nct cea mai mare parte a lumii va fi sub influen#a unui sistem religios corupt, fals "i idolatru, unul care a respins adev!ratele nv!#!turi ale Bibliei. A doua pecete: oroarea r#zboiului Cnd a rupt Mielul a doua pecete s-a ar!tat un alt cal, un cal ro#. Cel ce sta pe el a primit puterea s" ia pacea depe p"mnt, pentru ca oamenii s! se junghie unii pe al#ii, "i i s-a dat o sabie mare (Apocalipsa 6:3-4). Acest cal, de culoarea sngelui, corespunde avertismentului al doilea al lui Hristos. Ve#i auzi de r!zboaie "i ve"ti de r!zboaie Un neam se va scula mpotriva altui neam, "i o mp!r!#ie mpotriva altei mp!r!#ii (Matei 24:67). Cnd Isus a fondat Biserica, Imperiul Roman s-a bucurat de o scurt! perioad! de pace. Dar aceasta a durat numai cteva decade, dup! aceea Roma a fost din nou n r!zboi. Aceast! schem! a urmat s! se continue pn! la sfr"itul vremii cnd va atinge un apogeu n r!zboiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic (Apocalipsa 16:14; 19:11-21). Dar, chiar nainte de b!t!lia final!, cartea Apocalipsa ne dezv!luie c! r!zboiul global este aproape. Descrie armate masive angajate n ac#iuni militare care vor costa milioane de vie#i. A treia pecete: consecin$ele r#zboiului Cnd a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia f!ptur! vie zicnd: Vino "i vezi! M-am uitat, "i iat! c! s-a ar!tat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea n mn! o cump!n!. $i n mijlocul celor patru f!pturi vii, am auzit un glas care zicea: O m!sur! de gru pentru un leu. Trei m!suri de orz pentru un leu! Dar s! nu vat!mi untdelemnul "i vinul! (Apocalipsa 6:5-6). Aceast! pecete descrie o lips! extrem! de alimente "i alte necesit!#i de baz! pentru via#!. Corespunde cu a treia avertizare a lui Hristos: "i va fi foamete (Matei 24:7, Biblia Ortodox! Romn!). Lipsa de alimente "i rezultanta foamete sunt efecte naturale ale r!zboiului. n epoca de sfr"it conflictele militare dintre na#iuni vor distruge proprietatea "i vor tulbura produc#ia agricol!, conducnd la o lips! sever! "i foarte r!spndit! de alimente "i alte necesit!#i. A patra pecete: nmul$irea victimelor Cnd a rupt Mielul pecetea a patraM-am uitat, "i iat! c! s-a ar!tat un cal g!lbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, "i mpreun! cu el venea dup! el Locuin#a mor#ilor [mormntul]. Li s-a dat putere peste a patra parte a p!mntului, ca s! ucid" cu sabia, cu foamete, cu molim" "i cu fiarele p!mntului (Apocalipsa 6-7).

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 24 -

Aceast! pecete descrie consecin#ele foametelor din jurul lumii care vor avea loc n special la sfr"itul vremii nainte de Ziua lui Dumnezeu. Aceste consecin#e vor include descompunerea unei societ!#i ordonate "i al unui num!r de mor#i de necrezut prin nfometare, pl!gi (boli epidemice) "i violen#a care urmeaz! foametei severe. Aceasta, de sigur, corespunde condi#iei a patra descrise de Isus cium!, sau epidemii ucig!toare de maladii "i boli (Matei 24:7). La sfr"itul vremii ne putem a"tepta ca asemenea condi#ii s! afecteze diferite na#iuni "i regiuni din lume "i pe poporul credincios al lui Dumnezeu care tr!ie"te ntre ei. Condi#iile n unele regiuni pot fi similare cu ultimele zile ale Israelului din antichitate cnd Dumnezeu i-a spus lui Ieremia c! ar vrea s!-i nimicesc cu sabia, cu foametea "i cu ciuma (Ieremia 14:12). Dumnezeu nu vrea ca servan#ii S!i s! fie surprin"i de izbucnirea a astfel de tragedii, dar ca s! se uite spre El pentru ajutor "i mntuire. A cincia pecete: persecu$ia religioas# Cnd a rupt Mielul pecetea a cincia, am v!zut supt altar sufletele celor ce fuseser" junghia!i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu, "i din pricina m!rturisirii, pe care o #inuser!. Ei strigau cu glas tare, "i ziceau: Pn! cnd, St!pne, Tu, care e"ti sfnt "i adev!rat, z!bove"ti s! judeci "i s" r"zbuni sngele nostru asupra locuitorilor p!mntului? Fiec!ruia din ei i s-a dat o hain! alb!, "i li s-a spus s! se mai odihneasc! pu#in! vreme, pn! se va mplini num!rul tovar!"ilor lor de slujb! "i al fra#ilor lor, cari aveau s" fie omor!i ca #i ei (Apocalipsa 6:9-11). Descri"i simbolic la altarul templului lui Dumnezeu, acei care "i-au dat deja vie#ile ca martiri n serviciul Lui nc! a"teapt!, n ajunul Zilei lui Dumnezeu, pentru judecata lui Dumnezeu mpotriva celor care l ur!sc, c!ile Lui "i pe servan#ii Lui. Dar ei vor trebui s! a"tepte pu#in mai mult pentru c! trebuie s! aib! loc mai nti un alt martiriu masiv al celor credincio"i lui Dumnezeu. Hristos le explicase deja discipolilor S!i ce urma s! aib! loc: Atunci v! vor da s! fi#i chinui#i, "i v! vor omor; "i ve#i fi ur#i de toate neamurile pentru Numele Meu. Atunci mul#i vor c!dea, se vor vinde unii pe al#ii, "i se vor ur unii pe al#ii. Se vor scula mul#i prooroci mincino"i, "i vor n"ela pe mul#i. $i, din pricina nmul#irii f!r!delegii, dragostea celor mai mul#i se va r!ci (Matei 24:9-12). Biserica dela nceputul ei abia fusese stabilit! c! persecu#iile s-au "i instalat. Mai multe scrisori ale apostolilor se refer! la suferin#ele "i martiriul membrilor credincio"i de minile du"manilor Bisericii. Cei mai mul#i dintre apostoli s-au ntlnit cu o moarte violent! "i timpurie. Scrisorile 2 Timotei "i 2 Petru au nregistrat ultimele gnduri de ncurajare ale lui Pavel "i Petru n timp ce ei a"teptau execu#ia. Persecu#ia brutal! "i hr#uirea a continuat n decadele urm!toare "i pn! n secolele de mai trziu. $i se va ntmpla din nou. Isus a explicat c! cele mai rele persecu#ii "i martirii vor avea loc n vremea de sfr"it. Pentruc! atunci va fi un necaz a"a de mare, cum n-a fost niciodat! dela nceputul lumii pn! acum, "i nici nu va mai fi. $i dac! zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc!pa; dar, din pricina celor ale#i, zilele acelea vor fi scurtate (Matei 24:21-22). Dup! cum vom vedea mai clar mai ncolo, oamenii care vor refuza s! se nchine icoanei fiarei n ultimele zile vor ntmpina posibilitatea execu#iei (Apocalipsa 13:.15). Primul obiectiv al acestui masacru vor fi cei cari p!zesc poruncile lui Dumnezeu, "i #in m!rturia lui Isus Hristos (Apocalipsa 12:17). Profe#ii adi#ionale explic! cum c! acest timp, de mari necazuri "i persecu#ie, va afecta de asemenea poporul lui Dumnezeu care este descendentul fizic modern a celor 12 triburi ai vechiului Israel (vezi Timpul necazului lui Iacob, pagina 42).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 25 -

A %asea pecete: semne n ceruri Cnd a rupt Mielul pecetea a "asea, m-am uitat, "i iat! c! s-a f!cut un mare cutremur de p!mnt. Soarele s-a f!cut negru ca un sac de p!r, luna s-a f!cut toat! ca sngele, "i stelele au c!zut din cer pe p!mnt, cum cad smochinele verzi din pom, cnd este scuturat de un vnt puternic. Cerul s-a strns ca o carte de piele, pe care o faci sul. $i to#i mun#ii "i toate ostroavele s-au mutat din locurile lor (Apocalipsa 6:12-14). A explicat oare Hristos cnd, n secven#a evenimentelor profesate, vor avea loc aceste semne uimitoare "i nfrico"!toare? Cu siguran#! c! da: ndat" dup" acele zile de necaz, soarele se va ntuneca, luna nu-"i va mai da lumina ei, stelele vor c!dea din cer, "i puterile cerurilor vor fi cl!tinate (Apocalipsa 24:29). Acum ia not!, n descrip#ia concluznd a "asea pecete, ce urmeaz! s! vin! dup! semnele cere"ti: mp!ra#ii p!mntului, domnitorii, c!pitanii o"tilor, cei boga#i "i cei puternici, to#i robii "i to#i oamenii slobozi s-au ascuns n pe"teri "i n stncile mun#ilor. $i ziceau mun#ilor "i stncilor: C!de#i peste noi, "i ascunde#i-ne de Fa#a Celui ce "ade pe scaunul de domnie "i de mnia Mielului; c"ci a venit ziua cea mare a mniei Lui, "i cine poate sta n picioare? Apocalipsa 6:15-17; compar! cu %efania 1:14-17). Noteaz! ordinea acestor trei evenimente separate: mai nti vin necazurile, cum este descris n pecetea a cincia. Urm!tor au loc semnele cere"ti, descrise n pecetea a "asea. Dup! semnele cere"ti este Ziua Domnului, ziua mniei lui Dumnezeu. Semnele cere"ti au loc dup" timpul necazurilor dar nainte ca Ziua Domnului s! nceap!. Profetul Joel confirm! aceasta: Voi face s! se vad! semne n ceruri "i pe p!mnt: snge, foc, "i stlpi de fum; soarele se va preface n ntunerec, "i luna n snge, nainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare "i nfrico"at! (Joel 2:30-31). Dece este aceasta att de semnificativ!? Satana love%te napoi Persecu#ia "i martiriul sfin#ilor n vremea sfr"itului (de asemenea descenden#ii fizici ai vechiului Israel) ncepe nainte de semnele cere"ti "i este produsul "i expresia mniei Satanei. Mai trziu n Apocalips! Ioan descrie auzind o voce din ceruri anun#nd: Vai de voi, p!mnt "i mare! C!ci diavolul s-a pogort la voi, cuprins de o mnie mare, fiindc! "tie c! are pu#in! vreme (Apocalipsa 12:12). Ce va face Satana "tiind c! timpul este scurt? Cnd s-a v!zut balaurul aruncat pe p!mnt, a nceput s" urm"reasc" pe femeia, care n!scuse copilul de parte b!rb!teasc! (versul 13). Femeia aceasta reprezint! poporul lui Dumnezeu. n vremea de sfr"it Satana va cauza multe evenimente distructive. Pentru c! timpul este scurt el va mobiliza o omenire n"elat! ntr-o activitate frenetic! de ur! "i distrugere mpotriva a orice "i oricine ce reprezint! pe Dumnezeul adev!rat. Acest punct este extrem de important. Rampagiul r!zbun!tor de teroare al Satanei va fi lansat mpotriva descenden#ilor naturali a triburilor Israelului precum "i servan#ilor converti#i ai lui Hristos nainte ca semnele cere"ti s! anun#e Ziua Lui Dumnezeu. Aceasta nseamn! c! mnia Satanei timpul cnd marea tribula#ie va c!dea peste poporul lui Hristos va fi fost n efect pentru ctva timp nainte de nceputul mniei lui Dumnezeu. Chiar "i dup! timpul mniei lui Dumnezeu Ziua Domnului r!zboiul distructiv al Satanei mpotriva poporului lui Dumnezeu n aparen#! nu va nceta pn! cnd el nu va fi legat la ntoarcerea lui Hristos (Apocalipsa 20:1-2).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 26 -

Noteaz! c! femeia din capitolul 12 va fi hr!nit! o vreme, vremi, #i jum"tatea unei vremi [un an, ani "i jum!tate de an], departe de fa#a "arpelui (versul 14). De"i Dumnezeu va hr!ni, mb!rb!ta "i proteja pe unii din poporul S!u n timpul acelui timp teribil, mul#i al#ii, dup! cum am v!zut, vor fi omor#i Apocalipsa 11:2 ne spune c! Ierusalemul a fost c!lcat n picioare de p!gni pentru 42 de luni (Apocalipsa 11:2). Dumnezeu a promis de asemenea s! ridice doi profe#i care s! fie martorii lui pentru 1200 de zile (versul 3). C! fiecare din aceste perioade egaleaz! 3 & ani se pare c! este semnificativ. Aceste referin#e arat! c! un total de 3 & ani vor trece dela nceputul atacului Satanei asupra poporului lui Dumnezeu pn! cnd sistemul politic "i religios este distrus "i ncuiat pn! la rentoarcerea lui Hristos. Ziua mniei lui Dumnezeu va fi scurt# Durata judec!#ii lui Dumnezeu nu este nic!ieri men#ionat! n Apocalips!, numai dac! nu este implicat! n expresia ziua cea mare a mniei Lui (Apocalipsa 6:17). n cteva alte pasagii profetice Dumnezeu specific! cum c! o zi reprezint! un an de pedeaps! (Numere 14:34; Ezekiel 4:4-6). Dac! acela"i principiu ar fi s! se aplice aici n Apocalipsa, Ziua Domnului (Ziua mniei Lui) ar fi ultimul an nainte de rentoarcerea lui Hristos. Probabil c! ar corespunde "i ultimului an al celor 3 & ai mniei Satanei. Cu alte cuvinte, pedepsele lui Dumnezeu n Ziua Domnului s-ar suprapune cu r!zbunarea Satanei pe poporul lui Dumnezeu pentru o perioad! de un an (Isaia 34:8) ultimul an al celor 3 & ani. Aceast! schem! de timp s-ar p!rea c! ar fi ceea ce Ioan, sub inspira#ia lui Hristos, indic! pentru evenimentele majore n epoca de sfr"it descrise n Apocalips!. Aceasta a fost complect compatibil! cu cuvintele lui Hristos. Dup! cum a zis El: dac! zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar sc!pa; dar, din pricina celor ale"i, zilele acelea vor fi scurtate (Matei 24:22). El a indicat c! toate evenimentele legate specific de vremea de sfr"it se vor ntmpla ntr-o perioad! de timp foarte scurt!. Descrierea pece#ii a "asea n Apocalips! 6 se ncheie cu cuvintele: c"ci a venit ziua cea mare a mniei Lui, "i cine poate sta n picioare? (versul 17). Aceasta anun#! Ziua Domnului, subiectul celei de a "aptea pece#i. Totu"i deschiderea pece#ii a "aptea nu este discutat! pn! la nceputul capitolului 8. Ioan ntrerupe cursul povestirii celor "apte pece#i ca s! arate c! 144,000 sunt sigila#i "i o mare mul#ime f!r! num!r este convertit! din toate na#iunile n acest timp de tulburare mondial!. Pecetluirea celor 144,000 Mai nti un nger anun#!: Nu v!t!ma#i p!mntul, nici marea, nici copacii [toate sunt men#ionate c! vor fi devastate de primele patru trompete ale capitolului 8], pn! nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru! (Apocalipsa 7:3). Dece sunt 144,000 pecetlui#i? O cheie este dat! mai trziu cnd un alt nger porunce"te unelte de r!zboi ca l!custele s! nu vat!me iarba p!mntului, nici vreo verdea#!, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, cari n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu (Apocalipsa 9.4). Cu alte cuvinte, acei care sunt sigila#i sunt ale"i de Dumnezeu "i vor supravie#ui marea tribula#ie. $i acum, devast!rile masive ale pl!gilor trompetelor ce vor urma "i pe care Dumnezeu le va impune omenirii n timpul Zilei Domnului nu-i vor mai afecta. Ei vor continua s! sufere unele din efectele r!zbun!rii, chiar "i n Ziua Domnului, dar pecetea lor le garanteaz! c! pedeapsa reprezentnd mnia lui nu-i va afecta.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 27 -

Cine sunt ace"ti 144,000? Cum sunt ei identifica#i? $i am auzit num!rul celor ce fuseser! pecetlui#i: o sut! patru zeci "i patru de mii, din toate semin#iile fiilor lui Israel (Apocalipsa 7:4). Ace"tia sunt descenden#i literali, fizici ai triburilor lui Israel care acum sunt converti#ii servan#i ai lui Isus Hristos probabil c! fuseser! converti#i n timpul primei p!r#i ai perioadei de mare tribula#ie. Ca Biserica (Iacov 1:18), descenden#ii naturali ai vechiului Israel sunt desemna#i n Scripturi ca primele roade ale lui Dumnezeu (Ieremia 2:3). Cei 144,000 ai Apocalipsei 7 sunt men#iona#i din nou n Apocalipsa 14, unde reiese clar c! aceste prime roade spirituale, ale triburilor lui Israel, se vor fi poc!it "i vor fi convertite nainte de nceputul Zilei lui Dumnezeu. Ei sunt descri"i ca fiind izb!vi#i "i f!r! p!cat. Ei sunt reprezenta#i ca avnd o rela#ie cu amndoi, Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos ca Miel al lui Dumnezeu. Apoi m-am uitat, "i iat! c! Mielul st!tea pe muntele Sionului; "i mpreun! cu El st!teau o sut! patruzeci "i patru de mii, cari aveau scris pe frunte Numele S!u "i Numele Tat!lui S!u. $i am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; "i glasul, pe care l-am auzit, era ca al celor ce cnt! cu al!uta, "i cntau din al!utele lor. Cntau o cntare nou! naintea scaunului de domnie, naintea celor patru f!pturi vii "i naintea b!trnilor. $i nimeni nu putea s! nve#e cntarea, afar! de cei o sut! patruzeci "i patru de mii, cari fuseser! r!scump!ra#i de pe p!mnt. Ei nu s-au ntinat cu femei, c!ci sunt verguri [virgini] "i urmeaz! pe Miel oriunde merge El. Au fost r!scump!ra#i dintre oameni, ca cel dinti rod pentru Dumnezeu "i pentru Miel. $i n gura lor nu s-a g!sit minciun!, c!ci sunt f!r! vin! naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu (Apocalipsa 14:1-5). Marea mul$ime f#r# num#r Dup! aceea m-am uitat, "i iat! c! era o mare gloat!, pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice neam, din orice semin#ie, din orice norod "i de orice limb!, care st!tea n picioare naintea scaunului de domnie "i naintea Mielului, mbr!ca#i n haine albe, cu ramuri de finic [palmier] n mni; "i strigau cu glas tare, "i ziceau: Mntuirea este a Dumnezeului nostru, care "ade pe scaunul de domnie, "i a Mielului! (Apocalipsa 7:9-10). Prin contrast cu cei 144,000 de Israeli#i, aceast! mul#ime este format! din oameni de multe na#ionalit!#i "i grupuri etnice de pe p!mnt din triburile, clanurile "i limbajele lor. Ce i face pe ei speciali este c! ei to#i vin din necazul cel mare; ei "i-au sp!lat hainele, "i le-au albit n sngele Mielului (versurile 13-14). Ei sunt servan#ii converti#i ai lui Dumnezeu, care au suferit deja "i, se pare subn#eles, au fost converti#i n mare parte n timpul primilor 2 & de ani ai marii tribula#ii (marelui necaz) nainte de nceputul Zilei Domnului. Nu exist! o n#elegere sigur! ntre interpre#ii bibliei despre ce sugereaz! textul Apocalipsei 7 cu privire la viitorul apropiat al acestei mul#imi. Acestor oameni, totu"i, li s-a promis via#a ve"nic! mntuirea mpreun! cu restul sfin#ilor la rentoarcerea lui Hristos. Unii interpreteaz! c! primind hainele albe de c!tre marea mul#ime f!r! num!r este o indica#ie c! ar fi fost deja martiriza#i la nceputul Zilei lui Dumnezeu. Dac! este a"a, ei vor fi nvia#i la venirea lui Hristos la fel cu acei martiri c!rora li s-au dat haine albe n Apocalipsa 6:11 "i care trebuie s! a"tepte, pn! cnd vie#ile lor vor fi r!zbunate (n timpul Zilei Domnului), pentru a fi nvia#i la via#a ve"nic! la ntoarcerea lui Hristos. Alt punct de vedere este c! nenum!rata mul#ime, ca acei 144,000, vor supravie#ui marea tribula#ie "i vor continua s! tr!iasc! "i s! fie ad!posti#i de Dumnezeu n timpul Zilei lui Dumnezeu.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 28 -

Noua Versiune Standard Revizuit! a Bibliei [The New Revised Standard Version of the Bible] se pare c! promoveaz! acest n#eles dup! modul n care traduce Apocalipsa 7:15: Pentru acest motiv ei se afl! n fa#a tronului lui Dumnezeu, "i se nchin! Lui zi "i noapte n!untrul templului Lui, "i Celui ce este a"ezat pe tron i va ad"posti. Aceea"i inten#ie se poate g!si n traducerea Dumitru Cornilescu a Apocalipsei 7:15: Pentru aceasta stau ei naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu, "i-i slujesc zi "i noapte n Templul Lui. Cel ce "ade pe scaunul de domnie, "i va ntinde peste ei cortul Lui ca "i a traducerii Bibliei Ortodoxe Romne a Apocalipsei 7:15: Pentru aceea sunt naintea tronului lui Dumnezeu, "i i slujesc ziua "i noaptea, n templul Lui, "i Cel ce "ade pe tron i va ad"posti n cortul S!u. Alte traduceri, totu"i, sunt mai pu#in specifice n prezentarea acestui vers. Motivul fiind c! cuvntul grec original declar! c! numai Dumnezeu va locui printre ei. Concluzia c! ei r!mn n via#! "i sunt feri#i de mai mult! suferin#! n timpul Zilei Domnului poate fi atunci dedus! din aceast! promisiune. Chiar dac! aceast! aplica#ie specific! este ntru ctva ambigu!, promisiunea dat! n urm!toarele dou! versuri este privit! n general ca o nt!rire a acestei promisiuni: Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo alt! ar"i#!. C!ci Mielul, care st! n mijlocul scaunului de domnie, va fi P!storul lor, i va duce la izvoarele apelor vie#ii, "i Dumnezeu va "terge orice lacrim! din ochii lor (versurile 16-17). Este clar "i f!r! dubiu c! n Apocalipsa 7 va fi acea recolt! mare a cre"tinilor adev!ra#i "i credincio"i care va avea loc n primii ani ai perioadei de mare-tribula#ie (mare necaz). Acea recolt! spiritual! imens! va fi culeas! nu numai din triburile literale ale Israelului dar "i din celelalte na#iuni "i popoare ale lumii. Evanghelizarea puternic! a celor doi martori ai lui Dumnezeu (capitolul 11) f!r! ndoial! va contribui mult la convertirea a unui mare num!r n timpul acelei epoci nfrico"!toare "i mortale.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 29 -

Capitolul 6

Ziua Domnului n Sfr%it Sose%te Deschiderea celei de a "aptea pece#i este nso#it! de o t!cere n cer, ca la o jum!tate de ceas
(Apocalipsa 8:1, Biblia Ortodox! Romn!). Toat! crea#ia este plin! de smerenie pentru ceea ce urmeaz! s! se ntmple. Ziua Domnului, evenimentul pe care ngerii "i sfin#ii l-au a"teptat cu anticipare de mii de ani, a sosit n sfr"it. Secolele de rug!ciuni de la sfin#i sunt comparate simbolic cu aroma t!mii arznd ridicndu-se dela altarul templului la ns!"i prezen#a lui Dumnezeu n ceruri (versurile 3-5). R!spunsul la aceste rug!ciuni este acum iminent. Odat! ce a "aptea pecete este rupt!, ntregul sul este n sfr"it deschis. Mult din ce a r!mas din Apocalipsa este submp!r#it n "apte p!r#i principale, fiecare fiind semnalat! de un sunet de trompet!. n lumea din antichitate trompetele erau folosite adesea s! anun#e apropierea sau sosirea unui pericol. Ele servesc un scop asem!n!tor n Apocalips!. Aici ele anun#! fazele principale ale judec!#ii lui Dumnezeu asupra acestei lumi rele "i asupra diavolului care a n"elat-o. Combinate, cele "apte trompete (capitolele 8-11) ne dau un rezumat a ceea ce se va ntmpla n timpul cunoscut ca Ziua Domnului. Apocalipsa explic! "i descrie modurile de pedeaps! pe care l reprezint! fiecare sunet de trompet!. Cele mai multe din urm!toarele capitole (12-20) umplu am!nuntele privitoare la Ziua Domnului, n special cele despre puterile mondiale persecutoare conduse "i controlate de Satana "i victoria lui Isus asupra acelor puteri. Capitolele 20-21 ne dau o privire scurt! a r!spl!#ii eterne a sfin#ilor. Primele patru trompete %inta primelor patru trompete sunt p!mntul "i marea (Apocalipsa 7:2). De"i unele mor#i vor rezulta din aceste pl!gi, ele sunt ndreptate n primul rnd spre sistemul de suport al vie#ii p!mntului. Ele devasteaz! o treime din mediul nconjur!tor al p!mntului. Dumnezeu, Creatorul nostru, va aduce suficiente dovezi fiec!rei fiin#e omene"ti c! El este n control total al mediului nconjur!tor sus#in!tor al vie#ii. Observ! exact ce este afectat de primele patru trompete. Mai nti a treia parte a p!mntului, a treia parte din copaci, "i toat! iarba verde sunt arse. Urmeaz! a treia parte din mare s-a f!cut snge. Atunci a treia parte din ruri "i izvoarele apelor sunt otr!vite cauznd "i mai mul#i mor#i. n sfr"it, lumina dela soare, dela lun! "i dela stele este ntunecat!. O plag! a ntunericului, asem!n!toare cu ce s-a ntmplat n Egipt n vremea lui Moise, acoper! cel pu#in o
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 30 -

treime, posibil c! ntreg p!mntul. (Apocalipsa 8:7-12). De"i aceste evenimente sunt nfrico"!toare, Dumnezeu r!mne totu"i milostiv. El a preferat ntotdeauna s! impun! pedepsele mai mici mai nti, astfel ca poporul s! n#eleag! c! au nevoie s! se poc!iasc!. A"a cum i-a spus lui Ezekiel: spune-le: Pe via#a Mea, zice Domnul Dumnezeu, c! nu doresc moartea p!c!tosului, ci s! se ntoarc! dela calea lui "i s! tr!iasc! (Ezekiel 33:11). Rareori s-au poc!it "i schimbat ntregi na#iuni din cauza pedepselor de avertizare ale lui Dumnezeu. Cei mai mul#i oameni prefer! s! devin! porni#i contra lui Dumnezeu dect s! admit! propria comportare nemiloas! "i gndurile lor rele. De"i primele patru trompete s-ar putea s!-i fac! pe c#iva s! abandoneze c!ile lor rele, cea mai mare parte a omenirii nu se va poc!i, chiar atunci cnd este afectat! de mult mai mari pedepse (Apocalipsa 9:20-21; 16:9-11). Cnd omenirea nc!p!#nat! nc! refuz! s! se poc!iasc!, Dumnezeu m!re"te severitatea pedepselor Sale. M-am uitat, "i am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, "i zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii p"mntului, din pricina celorlalte sunete de trmbi#! ale celor trei ngeri, cari au s! mai sune (Apocalipsa 8:13). Specificnd c! urm!toarele trei sunete de trompete sunt calamit!#i descriu perfect pedepsele pe care le reprezint!. Acuma obiectivele sunt locuitorii p!mntului. ns!"i oamenii vor primi pedepsele lui Dumnezeu. Plaga trompetei a cincia Ca "i a doua "i a patra trompet!, al cincilea sunet este asem!n!tor cu pl!gile care au c!zut pe vechiul Egipt. Aceast! aflic#iune apare dintr-o atmosfer! ntunecat!, posibil poluat! cu fum, praf "i cenu"! dela pl!gile precedente. Aparate asem!n!toare cu l!custele cu plato"e ca ni"te plato"e de fer; "i vuietul, pe care-l f!ceau aripile lor, era ca vuietul unor care trase de mul#i cai posibil letale aparate militare de zburat similare cu elicopterele moderne care s!-i tortureze pe oameni ca n#ep!tura unui scorpion (Apocalipsa 9:1-10). De"i sursele aflic#iunilor nu sunt specificate, efectele lor sunt uimitor de asem!n!toare cu r!zboiul modern chimic sau biologic. Directorul sau mp!ratul acestui val de aflic#iuni este descris ca ngerul Adncului, care pe evreie"te se cheam! Abadon iar pe grece"te Apolion (versul 11). Aceste titluri, n greac! "i ebraic! nseamn! distrugere "i distrug!tor, respectiv. Cum am notat mai devreme, pe m!sur! ce domnia i se apropie de sfr"it, Satana este plin de o mnie mare, fiindc! "tie c! are pu#in! vreme (Apocalipsa 12:12). El este for#a ce ghideaz! n timp ce armate uria"e se adun! pentru misiunea lor brutal!. Dar Dumnezeu r!mne n control. Noteaz! limitele suferin#elor omene"ti pe care le pune pe conduitele ca l!custele: Li -'a zis s! nu vat!me iarba p!mntului, nici vreo verdea#!, nici vreun copac, ci numai pe oamenii, cari n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu (Apocalipsa 9:4). Noteaz! c! ele nu au fost trimise s!-i omoare pe oameni (versul 5), numai s!-i chinuiasc!. Pn! acum aceste pedepse fuseser! ndreptate spre mediul nconjur!tor. Dar acum mnia lui Dumnezeu este ndreptat! c!tre acei care nc! refuz! s! se poc!iasc!. Agonia cauzat! de aceast! plag! va fi att de intens! c! mul#i ar prefera s! moar!. n acele zile, oamenii vor c!uta moartea, "i n-o vor g!si; vor dori s! moar!, "i moartea va fugi de ei (versul 6). Dumnezeu nc! le d! locuitorilor lumii o ocazie ca s! recunoasc! exact ct este El de mnios de comportarea lor r!zvr!titoare, n a"a fel ca ei s! n#eleag! c! El nu le va mai tolera p!catele. Noteaz! c! orarul lui Dumnezeu pentru aceast! pedeaps! este foarte precis. Aceast! plag! special! va afecta oamenii pentru cinci luni (versul 10). Dumnezeu este n control a ceea ce se ntmpl! "i ct timp dureaz!.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 31 -

Dup! cinci luni de aflic#iuni teribile, un nger anun#!: Cea dinti nenorocire a trecut. Iat! c! mai vin nc! dou! nenorociri dup! ea (versul 10). Plaga celei de a %asea trompete O voce spune ngerului care #ine a "asea trompet!: Dezleag! pe cei patru ngeri, cari sunt lega#i la rul cel mare Eufrat! (Apocalipsa 9:14). Eufratul a fost grani#a cea mai de est a Imperiului Roman la vremea scrierii Apocalipsei. Cu excep#ia unei scurte perioade mai trziu n timpul domniei lui Traian "i Adrian, cnd Messopotamia "i Asiria au devenit provincii ale Romei. Eufratul a fost considerat n general ca fiind linia de demarcare dintre provinciile Romane "i teritoriile controlate de al#i regi la Est. Nu este clar dac! acest ru va juca un rol asem!n!tor n vremea sfr"itului. Dar aceasta ar putea fi n#eleas! din cuvintele Apocalipsei 16:12, unde regii din Est sunt din nou asocia#i specific cu rul Eufrate. Acum la evenimentul urm!tor: $i cei patru ngeri, cari st"teau gata pentru ceasul, ziua, luna #i anul acela, au fost dezlega#i, ca s" omoare a treia parte din oameni (Apocalipsa 9:15). Pn! acum, n viziunea lui Ioan, toate na#iunile au refuzat s! se poc!iasc!. Ele au refuzat s! r!spund! la avertismentele lui Dumnezeu prin foamete, boli "i dezastre ale mediului sau agonia trompetei a cincia. Deci, Dumnezeu nu va mai re#ine nceputul unui r!zboi total un conflict global care va culmina prin rentoarcerea lui Hristos. A sosit momentul ca Dumnezeu s! permit! omului s! omoare pe celelalte fiin#e omene"ti f!r! re#inere (cu excep#ia acelor pe care El i-a pecetluit). Un masacru neimaginabil este aproape s! nceap!. O treime din popula#ia lumii va muri n aceast! conflagra#ie. n aparen#! aceasta va fi n plus peste mor#ii prin foamete, boli epidemice "i alte catastrofe men#ionate mai devreme astfel ca peste a patra parte a p!mntului care au fost specifica#i sub pecetea a patra. Ioan descrie cu mult! claritate acest nsp!imnt!tor conflict al sfr"itului de veac n singurul mod de care este el capabil n limbajul primului secol: O"tirea lor era n num!r de dou!zeci de mii de ori zece mii de c!l!re#i; le-am auzit num!rul. $i iat! cum mi s-au ar!tat n vedenie caii "i c!l!re#ii: aveau plato"e ca focul, iacintul "i pucioasa. Capetele cailor erau ca ni"te capete de lei, "i din gurile lor ie"ea foc, fum "i pucioas!. A treia parte din oameni au fost uci"i de aceste trei urgii: de focul, de fumul "i de pucioasa, cari ie"eau din gurile lor. C!ci puterea cailor st!tea n gurile "i n cozile lor. Cozile lor erau ca ni"te "erpi cu capete, "i cu ele v!t!mau (versurile 16-19). Ioan ar fi putut descrie o varietate de arme moderne numai cu vocabularul disponibil lui n acea vreme. Tancurile cu rachete "i aparatele de zburat cu mitraliere, bombele inteligente "i rachetele ghidate cu laser nu au existat, astfel c! el nu a putut s! descrie asemenea arme ntr-un mod ca noi s! le putem recunoa"te imediat. Cnd vom ajunge la capitolele 13-18 vom afla mai multe am!nunte despre rolul Satanei n aceste evenimente distructive. Un r!zboi interna#ional care ncepe la sunetul trompetei a "asea este fundalul la toate pedepsele ce r!mn n Apocalips!. %ine acest lucru n minte n timp ce noi continu!m. Capitolul 10 "i prima parte din capitolul 11 n special trebuie privite n acest aranjament. Apocalipsa arat! c! b!t!lia final! la sfr"itul acestui conflict este ndreptat! mpotriva lui Hristos la rentoarcerea Sa (Apocalipsa 19:19). Pe m!sur! ce se apropie rentoarcerea lui Hristos, cartea Apocalipsa descrie atitudinea nc!p!#nat!, inflexibil! a celei mai mari p!r#i a omenirii. Ceilal#i oameni, cari n-au fost uci"i de aceste urgii, nu s-au poc!it de faptele minilor lor, ca s! nu se nchine dracilor "i idolilor de aur, de argint, de aram!, de piatr! "i de lemn, cari nu pot nici s! vad!, nici s! aud!, nici s! umble.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 32 -

$i nu s-au poc!it de uciderile lor, nici de vr!jitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furti"agurile lor (Apocalipsa 9:20-21). Cele %apte tunete n capitolul 10 Ioan vede un nger care n mn! #inea o c!rticic! deschis! (versul 2). Vocea ngerului este comparat! cu r!cnetul unui leu. Cum vorbe"te ngerul Ioan aude "apte glasuri ca tunetul. Atunci zice Ioan: eram gata s! m! apuc s! scriu; "i am auzit din cer un glas, care zicea: Pecetluie"te ce au spus cele "apte tunete, "i nu scrie ce au spus! (versurile 3-4). Noteaz! c! Dumnezeu i-a dezv!luit lui Ioan mai mult! profe#ie dect i-a permis s! nregistreze (Apocalipsa 10:1-4). Pe urm! ngerul a accentuat importan#a iminentei trompete a "aptea: $i ngerul a jurat pe Cel ce este viu n vecii vecilor, c! nu va mai fi nici o z!bav!, ci c! n zilele n cari ngerul al "aptelea va suna din trmbi#a lui, se va sfr"i taina lui Dumnezeu, dup" vestea bun" vestit" de El robilor S"i proorocilor (versurile 5-7). Apogeul mplinirii tuturor profe#iilor din Biblie va avea loc cnd Hristos se rentoarce la sunetul celei de a "aptea trompete. Ioan prime"te instruc#iuni specifice: $i glasul, pe care-l auzisem din cer, mi-a vorbit din nou, "i mi-a zis: Du-te de ia c!rticica deschis! din mna ngerului, care st! n picioare pe mare "i pe p!mnt! M-am dus la nger, "i i-am cerut s!-mi dea c!rticica. Ia-o, mi-a zis el, "i m!nnc!-o; ea #i va am!r pntecele, dar n gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat c!rticica din mna ngerului, "i am mncat-o: n gura mea a fost dulce ca mierea; dar, dup! ce am mncat-o, mi s-a umplut pntecele de am!r!ciune. Apoi mi-au zis: Trebuie s! prooroce"ti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi "i mp!ra#i (versurile 8-11). Profe#iile nregistrate de Ioan n Apocalips! vor fi explicate "i proclamate na#iunilor la sfr"itul veacurilor. Dumnezeu inten#ioneaz! s! asigure c! proclama#ia final! a profe#iilor Sale, "i f!r!-ndoial! c! ns!"i Evanghelia, va atrage aten#ia tuturor oamenilor! Cei doi martori ai lui Dumnezeu Cnd vremea sfr"itului sose"te, Dumnezeu va ridica, n Ierusalem, doi profe#i ca s! complecteze aceast! faz! a lucrului S!u nainte de rentoarcerea lui Hristos. Ca martorii Lui ale"i, ace"ti doi vor purta o misiune spectacular! n interesul lui Dumnezeu. Ei vor face minuni dramatice n timp ce proclam! pl!gile "i judec!#ile lui Dumnezeu (Apocalipsa 11:1-12). Ei vor exercita aceea"i putere supranatural! pe care Dumnezeu le-a dat-o lui Ilie "i lui Moise, doi dintre cei mai mari profe#i din vechime. Dac! umbl! cineva s! le fac! r!u, le iese din gur! un foc, care mistuie pe vr!jma"ii lor; "i dac! vrea cineva s! le fac! r!u, trebuie s! piar! n felul acesta. Ei au putere s! nchid! cerul, ca s! nu cad! ploaie n zilele proorociei lor [cum a f!cut Ilie]; "i au putere s! prefac! apele n snge, "i s! loveasc! p!mntul cu orice fel de urgie [cum a f!cut Moise], ori de cte ori vor voi (versurile 5-6). Lucrul lor va dura 3 & de ani, la fel de mult ct va fi Ierusalemul ocupat de Gentili [Neamurile] (Apocalipsa 11:2-3). n adaos cu activit!#ile lor descrise aici, ei se par s! fie direct asocia#i cu unele din profe#iile lui Zaharia (versul 4; compar! cu Zaharia 4:3, 11-14). Noi suntem introdu"i celor doi martori la locul templului n Ierusalem. Aceasta este de asemenea semnificativ!. Prin toat! Apocalipsa templul este asociat cu nchinarea la Dumnezeu. Nou ni se spune c!: Dar curtea de afar! a Templuluic!ci a fost dat! Neamurilor, cari vor c!lca n picioare sfnta cetate (Apocalipsa 11:2). Isus a avertizat mai devreme c! un anumit eveniment avea s! declan"eze multe din evenimentele descrise n Apocalips!: De aceea, cnd ve#i vedea urciunea pustiirii, despre
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 33 -

care a vorbit proorocul Daniel, a"ezat! n locul sfnt - cine cite"te s! n#eleag!! atunci, cei ce vor fi n Iudea, s! fug! la mun#i. El continu!: Pentruc! atunci va fi un necaz a"a de mare, cum n-a fost niciodat! dela nceputul lumii pn! acum, "i nici nu va mai fi (Matei 24:15-16, 21). Cuvintele lui Hristos arat! c! diavolul va da puteri fiarei profetice "i a profetului fals s! ocupe zona templului, temporar f!cndu-l centrul propriului lor sistem de nchinare satanic inspirat. Opunndu-se fiarei "i a profetului fals vor fi cei doi martori ai lui Dumnezeu. Ierusalemul se va g!si n vltoarea unei mari b!t!lii spirituale cum evenimentele proorocite ating apogeul lor. Dar cum vor fi primi#i ace"ti doi martori "i mesagiul lor? Lumea i va detesta. Ca nici al#i profe#i n istoria poporului lui Dumnezeu, martorii "i mesajul lor vor fi cu adev!rat ur#i de toate neamurile (Matei 24:9). Totu"i Dumnezeu este consistent. Efectul lucrului martorilor S!i va fi asemenea cu a altor profe#i mari. Spre exemplu, Dumnezeu l-a ncurajat pe Ezekiel cu privire la efectul profe#iilor sale: Cnd se vor ntmpla ns! aceste lucruri, - "i iat! c! se ntmpl!! - vor "ti c! era un prooroc n mijlocul lor (Ezekiel 33:33). Noi nu ne putem a"tepta la mai pu#in din partea acestor prooroci dinamici ai epocii de sfr"it. Ei vor atrage aten#ia ntregii omeniri, dndu-le o ocazie f!r! precedent s! avertizeze na#iunile c! ele ar trebui s! se poc!iasc! de p!catele "i de rebeliunea lor mpotriva lui Dumnezeu. Atunci, cnd Dumnezeu le d! mesajul lor "i avertismentul a fost nmnat, El va permite ca fiara s!-i execute. Aceasta, este, de asemenea parte din planul lui Dumnezeu. ntre timp popoarele fiec!rei na#iuni vor fi v!zut "i auzit rapoarte frecvente despre activit!#ile acestor doi prooroci prin sistemele de comunicare mondial!. Aceasta devine clar! din declara#iile lui Ioan c! oameni din orice norod, din orice semin#ie, de orice limb! "i de orice neam, vor sta trei zile "i jum!tate, "i vor privi trupurile lor moarte, "i nu vor da voie ca trupurile lor moarte s! fie puse n mormnt (Apocalipsa 11:7-9). Noteaz! reac#ia omenirii la asasinarea profe#ilor lui Dumnezeu: "i locuitorii de pe p!mnt se vor bucura #i se vor veseli de ei; "i "i vor trimete daruri unii altora, pentruc" ace#ti doi prooroci chinuiser" pe locuitorii p"mntului (versul 10). ntreaga omenire, fiindc! urse repro"urile "i chem!rile la poc!ire ale celor doi oameni, s!rb!tore"te mor#ile lor. Dar bucuria lor va fi de scurt! durat!. Trei zile "i jum!tate dup! execu#ia lor, cei doi profe#i vor fi nvia#i foarte posibil chiar la momentul cnd a "aptea trompet! anun#! rentoarcerea lui Hristos (versurile 11-13). O lume uimit! va avea dovada irefutabil! de cine este adev!ratul Dumnezeu "i care este religia Lui! Ce vine s! urmeze va avea loc cu o vitez! uimitoare. Ultima trompet# anun$# rentoarcerea lui Hristos A doua nenorocire a trecut. Iat! c! a treia nenorocire vine repede. ngerul, al #aptelea a sunat din trmbi!". $i n cer s-au auzit glasuri puternice, cari ziceau: mp!r!#ia lumii a trecut n minile Domnului nostru "i ale Hristosului S!u. $i El va mp!r!#i n vecii vecilor (Apocalipsa 11:14-15). Am ajuns la mult a"teptata rentoarcere a lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, ca s! stabileasc! mp!r!#ia lui Dumnezeu. $i cei dou!zeci "i patru de b!trni, cari st!teau naintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fe#ele la p!mnt, "i s-au nchinat lui Dumnezeu, "i au zis: #i mul#!mim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care e"ti "i care erai "i care vii, c! ai pus mna pe puterea Ta cea mare, "i ai nceput s! mp!r!#e"ti (versurile 16-17).

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 34 -

Pentru slujitorii credincio"i ai lui Dumnezeu aceast! ocazie cheam! pentru bucurie "i celebrare f!r! margini. Acesta este momentul cnd cei din morminte primesc victoria asupra mor#ii, cnd ncrederea lor n Dumnezeu este complet justificat!. Rug!ciunea special! de mul#umire a celor 24 de b!trni reflect! recuno"tin#a "i bucuria exuberant! att a ngerilor ct "i a sfin#ilor pe care o vor sim#i cu siguran#! n acel moment (Apocalipsa 11:16-18). Pavel explic! importan#a acestei ocazii pentru cei din morminte a"teptnd rentoarcerea lui Hristos: Iat!, v! spun o tain!: nu vom adormi to#i, dar to#i vom fi schimba#i, ntr'o clip!, ntr'o clipeal! din ochi, la cea din urm" trmbi!". Trmbi#a va suna, mor!ii vor nvia nesupu#i putrezirii, #i noi vom fi schimba!i. C!ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s! se mbrace n neputrezire, "i trupul acesta muritor s! se mbrace n nemurire. Cnd trupul acesta supus putrezirii, se va mbr!ca n neputrezire, "i trupul acesta muritor se va mbr!ca n nemurire, atunci se va mplini cuvntul care este scris: Moartea a fost nghi#it! de biruin#! (1 Corinteni 15:51-54). Daniel a anticipat "i a scris despre aceast! ocazie minunat!. El a proorocit: Mul#i din cei ce dorm n #!rna p!mntului se vor scula: unii pentru via#a vecinic!, "i al#ii pentru ocar! "i ru"ine vecinic! (Daniel 12:2). El a explicat: Cei n#elep#i vor str!luci ca str!lucirea cerului, "i cei ce vor nv!#a pe mul#i s! umble n neprih!nire vor str!luci ca stelele, n veac "i n veci de veci (versul 3). (Pentru o explica#ie mai complet! a importan#ei extraordinare pentru tine personal a nvierii la rentoarcerea lui Hristos, fi sigur s! ceri copia ta gratuit! a bro"urii Care este destinul t"u? [What is Your Destiny?] sau coboar-o depe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). Noi ar trebui s! not!m, totu"i, c! rentoarcerea lui Hristos nu va aduce imediat bucurie universal!. Vaietul final al locuitorilor p!mntului ncepe cu sunatul ultimei a "aptea trompete. Ioan noteaz!: Neamurile se mniaser!, dar a venit mnia Ta; a venit vremea s! judeci pe cei mor#i, s" r"spl"te#ti pe robii T!i prooroci, pe sfin#i "i pe cei ce se tem de Numele T!u, mici "i mari, "i s" pr"p"de#ti pe cei ce pr"p"desc p"mntul! (Apocalipsa 11:18). Restul c!r#ii Apocalipsa specific! ce entit!#i lume"ti trebuie distruse acum repede nainte ca mp!r!#ia lui Dumnezeu s! poat! fi stabilit! cu toat! extinderea ei sub conducerea lui Hristos. Isus accentueaz! de asemenea credin#a "i dedica#ia Tat!lui de a mplini fiecare promisiune "i profe#ie pe care le-a f!cut El vre-odat! prin a ar!ta lui Ioan, ca concluzie a acestei viziuni speciale n Apocalipsa 11, "i s-a v!zut chivotul leg!mntului S!u, n Templul S!u n ceruri (versul 19). El ne reaminte"te c! Dumnezeu nu va uita niciodat! promisiunile Sale de Leg!mnt, care au fost nregistrate de proorocii S!i (Daniel 9:4). O asemenea promisiune prive"te r!sturnarea sistemului Satanei. Aceasta este aproape de a se ntmpla. ntreaga m!sur! a judec!#ii lui Dumnezeu este aproape s! fie exprimat! prin ultimele "apte pl!gi (Apocalipsa 15:1). Babilonul cel Mare, ora"ul capital! a imperiului epocii de sfr"it al Satanei, va fi distrus. Dar, mai nainte de a fi anihilat, Hristos ne dezv!luie ce este "i dece trebuie anihilat.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 35 -

Capitolul 7

R"zboiul Satanei mpotriva Poporului lui Dumnezeu Apocalipsa 12 ne duce mai nti napoi la na"terea lui Hristos s! arate c! Mesia "i poporul ales
al lui Dumnezeu sunt centrul mniei "i urii Satanei. Dup! aceea ne mut! nainte la timpul venirii a doua a lui Hristos. R!zboiul Satanei mpotriva poporului lui Dumnezeu incluznd pe Hristos, descenden#ii naturali ai vechiului Israel "i to#i Cre"tinii adev!ra#i sunt subiectele primare ale capitolelor 12 "i 13. Ele explic! motivele Lui "i introduce puterile lume"ti pe care le va folosi n b!t!lia lui de sfr"it al vremii contra lui Hristos "i servan#ii Lui. Ioan ncepe: n cer s-a ar!tat un semn mare: o femeie nv!luit! n soare, cu luna supt picioare, "i cu o cunun! de dou!sprezece stele pe cap. Ea era ns!rcinat!, #ipa n durerile na"terii, "i avea un mare chin ca s! nasc! (Apocalipsa 12:1-2). Aceast! femeie simbolizeaz! poporul lui Dumnezeu, aleas! s! fie lumina lumii n contrast cu femeia din Apocalipsa 17 care este mama curvelor. Dac! e"ti familiar cu istoria ancestral! a Israelului, #i vei aminti c! Iosif a descris unul dintre visele revelatoare familiei sale: Iosif a mai visat un alt vis, "i l-a istorisit fra#ilor s!i. El a zis: Am mai visat un vis! Soarele, luna, "i unsprezece stele se aruncau cu fa#a la p!mnt naintea mea. L-a istorisit tat!lui s!u "i fra#ilor s!i. Tat!l s!u l-a mustrat, "i i-a zis: Ce nseamn! visul acesta, pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta "i fra#ii t!i, s! ne arunc!m cu fa#a la p!mnt naintea ta? (Genesa 37:9-10). Cu toate acestea, dup! ce Iosif a devenit prim sfetnic al Egiptului, familia lui s-a ploconit n fa#a lui. Visul lui s-a dovedit s! fie o revela#ie dela Dumnezeu. Iacov, tat!l lui Iosif, a priceput repede simbolismul visului lui Iosif. Soarele l-a reprezentat pe Iacov, luna pe so#ia sa, "i stelele pe fii s!i 12 n total, contndu-l "i pe Iosif. Cu alte cuvinte, simbolismul din visul lui Iosif s-a referit la familia lui Iacov, din care s-a dezvoltat na#iunea vechiului Israel. Femeia din Apocalipsa 12 acoperit! cu acelea"i simboluri, reprezint! de asemenea familia lui Iacov, dup! ce s-a extins ntr-o na#iune poporul ales Israel al lui Dumnezeu. Multe sute de ani mai trziu dup! epoca lui Iosif, Evreii (descenden#i ai triburilor Iuda, Benjamin "i Levi) precum "i pu#ine r!m!"i#e din celelalte triburi au fost singurii descenden#i ai vechiului Israel r!mnnd nc! n Palestina. Puternicul Imperiu Roman i domina cnd a venit timpul pentru ca Isus, Mesia, s! fie n!scut n na#iunea Evreiasc!. Ea a n!scut un fiu, un copil de - 36 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

parte b!rb!teasc!. El are s! crmuiasc! toate neamurile cu un toiag de fer. Copilul a fost r!pit la Dumnezeu "i la scaunul Lui de domnie (Apocalipsa 12:5). Dar observ! ce s-a ntmplat imediat dup! na"terea lui Hristos. Satana, simbolizat de un balaur, Balaurul a st!tut naintea femeii, care sta s! nasc!, pentru ca s!-i m!nnce copilul, cnd l va na"te (versul 4). Evangheliile au nregistrat cum Satana l-a influen#at pe Herod, regele evreilor numit de Romani, ca s! asasineze to#i copii de parte b!rb!teasc! de 2 ani n jos din Betleem "i mprejurimi ntr-o ncercare s! elimine o poten#ial! amenin#are la tronul lui (Matei 2:16). El nu a "tiut c! Dumnezeu l salvase deja pe Isus f!cndu-i pe p!rin#ii Lui omene"ti s!-L ia n Egipt pn! la moartea sa (versurile 13-14). Din pricina grijei iubitoare a lui Dumnezeu, Satana a fost prevenit de a distruge femeia favorit! (Apocalipsa 12:6). Cu toate acestea, Satana va persecuta "i va ucide din nou f!r! odihn! pe poporul lui Dumnezeu n vremea sfr"itului. R#zboiul total al Satanei Observ! urm!torul eveniment. $i n cer s-a f!cut un r!zboi. Mihail "i ngerii lui s-au luptat cu balaurul. $i balaurul cu ngerii lui s-au luptat "i ei, dar n-au putut birui; "i locul lor nu li s-a mai g!sit n cer. $i balaurul cel mare, "arpele cel vechi, numit Diavolul "i Satana, acela care n"eal! ntreaga lume, a fost aruncat pe p"mnt; "i mpreun! cu el au fost arunca#i "i ngerii lui (versurile 7-9). Acest eveniment vine cu pu#in naintea rentoarcerii lui Hristos ca s! aduc! mntuirea, puterea "i mp!r!#ia Dumnezeului nostru (versul 10). A"a dar ngerul lui Dumnezeu anun#!: De aceea bucura#i-v!, ceruri, "i voi cari locui#i n ceruri! Vai de voi, p"mnt #i mare! C"ci diavolul s-a pogort la voi, cuprins de o mnie mare, fiindc! "tie c" are pu!in" vreme (versul 12). Cnd Satana pierde b!t!lia cu ngerii lui Dumnezeu, el "i va ndrepta furia c!tre poporul lui Dumnezeu, reprezentat simbolic de o femeie (versul 13). Dumnezeu promite acestei femei favorite locul ei unde este hr!nit! o vreme, vremi, "i jum!tatea unei vremii, departe de fa#a "arpelui (versul 14). Dumnezeu va interveni s! o ajute pe femeie s! supravie#uiasc! n timpul acesta de aflic#iune de necrezut (versurile 15-16). R!zboiul Satanei va fi ndreptat nu numai mpotriva descenden#ilor fizici, naturali ai Israelului, ca la na"terea lui Hristos, dar chiar mai specific cu r!m!"i#a semin#ei ei, cari p!zesc poruncile lui Dumnezeu, "i #in m!rturia lui Isus Hristos (versul 17). Observ! c! Satana va fi mniat mpotriva sfin#ilor ce #in cele zece porunci care au r!mas credincio"i "i supu"i nv!#!turilor lui Isus Hristos mai mult dect numai n nume. To#i dintre ei sunt destina#i s! fie ur#i. De"i unii sunt prooroci#i s! supravie#uiasc! masacrului inspirat de Satana, Scripturile dezv!luie c! mul#i al#ii vor fi martiriza#i. Cum Hristos a avertizat deja: Atunci v! vor da s! fi#i chinui#i, "i v" vor omor; "i ve!i fi ur!i de toate neamurile pentru Numele Meu (Matei 24:9). Imperiul prigonitor Alian#a ntre na#iuni renvierea epocii de sfr"it a Imperiului Roman, dup! cum vom vedea n curnd amestecat! cel mai activ n aceast! persecu#ie a poporului lui Dumnezeu este introdus! n Apocalipsa 13 $i am v!zut ridicndu-se din mare o fiar" cu zece coarne "i #apte capete; pe coarne avea zece cununi mp!r!te"ti, "i pe capete avea nume de hul! (versul 1).

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 37 -

Semnul %i Num#rul Fiarei A doua fiar! a Apocalipsei 13 va cauza ca


to#i: mici "i mari, boga#i "i s!raci, slobozi "i robi, s! primeasc! un semn pe mna dreapt! sau pe frunte, "i nimeni s! nu poat! cump!ra sau vinde, f!r! s! aib! semnul acesta, adic! numele fiarei, sau num!rul numelui ei (versurile 16-17). Ce este n spatele acestei practici sunnd att de straniu? Cum i va afecta pe oamenii pe m!sur! ce vremea sfr"itului se apropie? Exist! dovad! istoric! cum n cultura Babilonului din antichitate sclavii erau identifica#i printr-un fel de semn, fie tatuat sau ars cu fierul ro"u pe fa#! sau pe spatele minii (H.W.H. Saggs, M"re!ia care a fost Babilonul [The Greatness That Was Babylon], 1962, p. 173). S-ar putea s! existe paralele ntre aceast! practic! antic! "i ce ne dezv!luie Dumnezeu c! se va ntmpla la sfr"itul veacului. Mul#i au speculat asupra semnifica#iei acestei proorociri tlcuite. Unii o interpreteaz! n termeni de supra calculatoare, numere unice de identificare personal! "i chiar micro chipuri plasate sub piele. Considernd ritmul rapid al schimb!rilor "tiin#ifice, este foarte posibil s! se foloseasc! o tehnologie care nc! nu s-a inventat. Mul#i dintre studen#ii Bibliei cred c! observarea for#at! a Duminicii o zi dedicat! ini#ial nchin!ciuni soarelui ca zeu n loc de observarea Sabatului zilei a "aptea va fi ca semn de identificare al fiarei. Acest punct de vedere este sus#inut de faptul c! alte profe#ii din cartea Apocalipsa arat! c! o mare figur! "i un sistem religios fals vor juca un rol major n ndep!rtarea oamenilor de adev!ratul Dumnezeu "i vor face jocul Satanei n acest moment. Biblia nu define"te explicit metodele specifice pe care fiara le va folosi ca s! identifice pe cei liberi s! participe n comer# n vremea sfr"itului. Apocalipsa, totu"i, indic! ce p!r#i ale corpului minile "i capetele vor fi folosite pentru identificarea lor. Oricum este mplinit! aceast! profe#ie, este clar c! va implica compromisuri "i contradic#ia poruncilor lui Dumnezeu. Avnd dovada c! cineva este asociat oficial ntr-un fel oarecare cu fiara va fi necesar ca s! fie permis s! participe n comer#. Exact, cum va fi folosit "i aplicat num!rul fiarei, 666, la sfr"itul veacului nu este nc! clar. Dar ntr-un fel oarecare va fi asociat cu numele ei "i va fi aplicat activit!#ilor lui demonice.

Aceast! fiar! prime"te dela balaur, Satana, puterea lui, scaunul lui de domnie "i o st!pnire mare (versul 2). Caracteristicile ei sunt acelea a unui leopard, urs "i leu (versul 2). Cu secole mai devreme Daniel a descris acelea"i fiare c! simbolizau imperiile succesive ale Babilonului, Persiei "i Greciei (Daniel 7:4-6; compar! cu Daniel 8:19-22), fiecare dintre ele ar domni peste %ara Sfnt!. Mai trziu, teritoriul acela avea s! fie cucerit "i controlat de Roma. Ioan scrie despre renvierea acestui vechi sistem: Unul din capetele ei p"rea r"nit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecat" (Apocalipsa 13:3). La vremea de sfr"it toate aceste imperii s-ar p!rea s! fi fost distruse permanent, din punct de vedere istoric. Dar mare parte din cultura lor antic! "i mo"tenirea religioas! a fost p!strat! cu grij!. Din aceast! mo"tenire renvierea epocii de sfr"it a Imperiului Roman, o alian#! puternic! a 10 regi sau conduc!tori n zilele noastre avnd titluri de pre"edinte, prim ministru "i cancelar se va forma cu pu#in timp nainte de rentoarcerea lui Hristos.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 38 -

n Daniel 2 mo"tenirea acestui imperiu, sau regat puternic al vremii de sfr"it, este descris ca o statuie cu o figur! omeneasc! format! din patru metale (versurile 31-33). Capul ei a reprezentat pe Nabucodonosor al Imperiului Babilonian (versurile 37-38), care a cucerit "i distrus Ierusalemul n 587 B.C. Puterile dominante dup! Babilon, reprezentate de alte par#i ale imaginii, au fost imperiul Medo-persan, imperiul Grec stabilit de Alexandru cel Mare "i imperiul Roman (versurile 39-40). Dumnezeu i-a atras aten#ia lui Daniel la picioarele statuii: $i dup! cum degetele dela picioare erau parte de fer "i parte de lut, tot a"a "i mp!r!#ia aceasta va fi n parte tare "i n parte pl!pnd!. Dac! ai v!zut ferul amestecat cu lutul, nseamn! c! se vor amesteca prin leg!turi omene"ti de c!s!torie, dar nu vor fi lipi#i unul de altul, dup! cum ferul nu se poate uni cu lutul. Dar n vremea acestor mp"ra!i, Dumnezeul cerurilor va ridica o mp!r!#ie, care nu va fi nimicit! niciodat! (versurile 42-44). Cu alte cuvinte cele 10 degete de la picioare ale acestei imagini vor exista n vremea sfr"itului "i vor fi sf!rmate de rentoarcerea lui Isus Hristos (versurile 34, 44-45). Cele 10 degete de la picioare ale statuii din Daniel 2 n aparen#! corespund cu cele 10 coarne ale fiare descris! n Apocalipsa 17. Ce nseamn! atunci cele 10 coarne? Cele zece coarne, pe cari le-ai v!zut, sunt zece mp!ra#i, cari n-au primit nc! mp!r!#ia, ci vor primi putere mp!r!teasc! timp de un ceas mpreun! cu fiara. To!i au acela# gnd, "i dau fiarei puterea #i st"pnirea lor. Ei se vor r!zboi cu Mielul; dar Mielul i va birui (Apocalipsa 17:12-14). Fiara pe care ei o vor forma colectiv va fi un imperiu al epocii de sfr"i dar de scurt! durat!, condus de Satana. Dup! cum vom vedea mai trziu, va fi o entitate politic!, religioas! "i militar! motivat! comercial, asem!n!toare cu imperiul condus de vechiul Babilon. n Apocalipsa 13, fiara care se va n!l#a la vremea sfr"itului i apare lui Ioan ca o compozi#ie de imperii reprezentate de imaginea descris! de Daniel 2 "i de cele patru fiare din Daniel 7. A patra fiar! din Daniel 7 a fost Imperiul Roman descris ca fiind diferit de toate cele care l precedaser!. Compositul fiarei Apocalipsei 13 este o renviere a acelui Imperiu Roman incorpornd caracteristicile celor trei imperii mai timpurii. Ioan se refer! clar la celelalte imperii cnd zice: Fiara, pe care am v!zut-o, sem!na cu un leopard [Imperiul Grec]; avea labe ca de urs [Imperiul Persan], "i gur! ca o gur! de leu [Babilonul din antichitate]. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie "i o st!pnire mare (versul 2). Observ! ct este de puternic" aceast! fiar!, posednd multe caracteristici cheie ale imperiilor prigonitoare care au precedat-o, va fi n manifestarea ei al epocii de sfr"it: $i tot p"mntul se mira dup! fiar!. $i au nceput s" se nchine balaurului, pentruc! d!duse puterea lui fiarei. $i au nceput s" se nchine fiarei, zicnd: Cine se poate asem!na cu fiara, "i cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gur!, care rostea vorbe mari "i hule. $i i s-a dat putere s! lucreze patruzeci "i dou! de luni. Ea "i-a deschis gura, "i a nceput s! rosteasc! hule mpotriva lui Dumnezeu, s!-i huleasc! Numele, cortul "i pe cei ce locuiesc n cer. I s-a dat s" fac" r"zboi cu sfin!ii, #i s"-i biruiasc". $i i s-a dat st!pnire peste orice semin#ie, peste orice norod, peste orice limb! "i peste orice neam (Apocalipsa 13:3-7). Cartea Apocalipsa dezv!luie, din mai mult de o singur! perspectiv!, apari#ia unui vast imperiu al epocii de sfr"it guvernat din marele ora" pe care Dumnezeu l nume"te Babilonul cel mare (Apocalipsa 17:5, 18). Imperiul este destinat s! devin! supra-puterea dominant! a lumii. Satana o va folosi ca arma lui principal! mpotriva lui Hristos "i a poporului S!u la sfr"itul veacului.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 39 -

Satana va cauza ca dictatorul omenesc al imperiului ca de fiar! al epocii de sfr"it care va fi de asemenea numit ca fiara s! fie nchinat n lumea ntreag!. Satana i va da acestui dictator, ce va s! vin!, puterea de a transforma obiectivele lui ("i ale Satanei) politice "i militare ntr-o cruciad! religioas! mondial!. Ioan explic!: $i to#i locuitorii p!mntului i se vor nchina, to#i aceia al c!ror nume n-a fost scris, dela ntemeierea lumii, n cartea vie#ii Mielului, care a fost njunghiat (Apocalipsa 13:8).

Cele Dou# Femei ale Apocalipsei Evenimentele


descrise n a doua parte a c!r#ii Apocalipsa sunt legate direct de trecutul "i viitorul a dou! femei simbolice care sunt diametral opuse. Prima (Apocalipsa 12) reprezint! pe acei care au fost poporul leg!mntului lui Dumnezeu Biserica lui Dumnezeu att n Israelul Vechiului Testament ct "i servitorii chema#i ai lui Hristos n Noul Testament. Identitatea particular! a acestei femei (Israelul na#ional sau Biserica Noului Testament) n profe#iile Apocalipsei este determinat! de context "i de alte scripturi. Ierusalemul, ora"ul sfnt, este descris ca fiind casa lor spiritual! (Apocalipsa 11:2). n viitor, credincio"ii adep#i ai lui Hristos vor deveni comunitatea dreapt! etern! a ora"ului salvat Noul Ierusalem. Ei sunt aceia care: p!zesc poruncile lui Dumnezeu, "i #in m!rturia lui Isus Hristos (Apocalipsa 12:17; compar! cu 14:12; 22:14). n epoca prezent! ei sunt dispre#ui#i, respin"i "i persecuta#i de cei mai mul#i. Dar aceast! femeie, adev!rata Biseric! a lui Dumnezeu, este ndr!git! de Hristos. Ea s-a preparat pe sine de mult timp ca s! devin! mireasa Lui (Efeseni5:27, 29; Apocalipsa 19:7-9). Ea va "edea pe tron cu El "i va mp!rt!"i n domnitul peste cei acei care n aceast! epoc! au refuzat-o "i dispre#uit-o (Apocalipsa 3:21). Ea l va ajuta pe Hristos ca s! nve#e toate na#iunile c!ile lui Dumnezeu (Apocalipsa 20:6; Mica 4:2). A doua femeie, reprezentat! ca o curv! f!r! credin#!, este un alt mare ora". Pe frunte purta scris un nume, o tain!: BABILONUL
CEL MARE, MAMA CURVELOR $I SPURC'CIUNILOR P' MNTULUI.

$i am v!zut pe femeia aceasta, mb!tat! de sngele sfin#ilor "i de sngele mucenicilor lui Isus. Cnd am v!zut-o, m-am mirat minune mare (Apocalipsa 17:5-6). Ce simbolizeaz! aceasta? $i femeia, pe care ai v!zut-o, este cetatea cea mare, care are st"pnire peste mp"ra!ii p"mntului (versul 18). Ea va fi mndria acestei lumi. Dar ea va fi fost de asemenea persecutorul f!r! odihn! a adev!ra#ilor cre"tini. Dumnezeu o acuz! ca fiind mb!tat! de sngele sfin#ilor "i de sngele mucenicilor lui Isus (versul 6). Rela#iile ei influen#iale ajung pn! n cele mai nalte cercuri politice "i sociale -mp!ra#ii p!mntului au curvit cu ea, "i negustorii p!mntului s-au mbog!#it prin risipa desf!t!rii ei (Apocalipsa 18:3). p!catele ei s-au ngr!m!dit, "i au ajuns pn! n cer; "i Dumnezeu $i-a adus aminte de nelegiuirile ei (versul 5). Simbolic, Dumnezeu cheam! acest ora" curv! cu leg!turile ei intime dar corupte n afacerile interna#ionale Babilonul cel Mare. R!d!cinile ei culturale "i religioase se trag din Babilonul din antichitate, ora"ul unde omenirea s-a r!zvr!tit mpotriva lui Dumnezeu curnd dup! marele Potop n epoca lui Noe (Genesa 11:4, 9). S-a ntmplat n Babilonul din antichitate unde Satana a restabilit controlul asupra omenirii pentru aceast! rea epoc! prezent! (Galateni 1:4), epoc! ce a urmat zilelor lui Noe. - 40 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Enciclopedia Britanic! descrie Babilonul antic ca o regiune cultural! ocupnd sud estul Messopotamiei ntre rurile Tigru "i Eufrat (sudul Irakului modern de prin jurul Bagdadului pn! la Golful Piersic). Pentru c! ora"ul Babylon a fost capitala acestei zone pentru attea secole, termenul Babilonia ajuns ca s! se refere la ntreaga cultur! care s-a dezvoltat n aceast! zon! din timpul cnd a fost colonizat! mai nti, aproape 4000 B.C. (1999, edi#ia Multimedia, Babilonia, accentuarea ad!ugat!). Un ora" modern numit Marele Babilon, la fel cu Babilonul din antichitate, va stabili standardele culturale "i religioase pentru imperiul politico-religios al epocii de sfr"it al fiarei din Apocalips!. Dic#ionarul Interpretului Bibliei [The Interpreters Dictionary of the Bible] explic! implica#iile biblice ale mo"tenirii babiloniene: Ca t!rm al DiavoluluiBabilonul esten#eles ca ultratipicul cap a ntregii rezisten#e stabilite a lumii contra lui Dumnezeu. Babilonul este o realitate f!r! vrst! incluznd regate idolatre diferite ca Sodoma, Gomora, Egipt, Tyra, Ninive "i RomaBabilonul, mam! de curve, este marea surs" "i rezervor de du"m!nie contra lui Dumnezeu, ca "i produsul material al min#ii (Apocalipsa 17:13, 17) care d! putere "i autoritate zeilor fal"i. Ca atare, ea este antiteza miresei pure a lui Hristos, ora"ul sfnt, Ierusalemul nou, mp!r!#ia lui Dumnezeu (p.333, Babilon (NT), emfaza ad!ugat!). Treburile principale ale Babilonului din antichitate au fost administrate de o ierarhie de preo#i care au amestecat inteligent practici sexuale ilegale n sistemul lor religios idolatru. La vremea sfr"itului multe concep#ii idolatre antice vor fi ridicate din nou la aclamare interna#ional! prin influen#a Satanei. Roma mo"tenitoarea spiritual! a tradi#iilor idolatre ale Babilonului va ap!rea din nou ca ora"ul conduc!tor asupra unui Imperiu Roman antic renviat cu mult! expansiune.

Ct de influent va deveni acest mare ora"? Apoi unul din cei "apte ngeri, cari #ineau cele "apte potire, a venit de a vorbit cu mine, "i mi-a zis: Vino s!-#i ar!t judecata curvei celei mari, care "ade pe ape mari. Cu ea au curvit mp!ra#ii p!mntului; "i locuitorii p!mntului s-au mb!tat de vinul curviei ei! (Apocalipsa 17:1-2). Un nger i-a explicat lui Ioan c! Apele, pe cari le-ai v!zut, pe cari "ade curva, sunt noroade, gloate, neamuri #i limbi (versul 15). Cet!#enii multor #!ri, vorbind multe limbi, vor mbr!#i"a cu bucurie felul ei satanic de abordare a rela#iilor personale "i spirituale curvia ei spiritual!. Ei vor accepta, cu fascina#ie aprobatoare, influen#a "i puterea ei asupra lor. $i ea se va l!uda: $ed ca mp!r!teas!, nu sunt v!duv!, "i nu voi "ti ce este tnguirea! (Apocalipsa 18:7). Dumnezeu, ns!, o eticheteaz! ca mam! de curve, un ora" plin de orori. El condamn! practicele ei "i o va distruge mpreun! cu fiecare tradi#ie corupt! pe care a p!strat-o ea. Prin contrast, prima femeie, Biserica Dumnezeului celui viu (1 Timotei 3:15), va deveni mireasa lui Hristos la rentoarcerea Sa (Apocalipsa 19:7-9). Apocalipsa se ncheie cu poporul lui Dumnezeu, dup! ce a primit via#a etern!, locuiesc cu Hristos "i cu Tat!l pentru totdeauna. Apoi unul din cei "apte ngeri, cari #ineau cele "apte potire, pline cu cele din urm! "apte urgii, a venit "i a vorbit cu mine, "i mi-a zis: Vino s!-#i ar!t mireasa, nevasta Mielului! $i m-a dus, n Duhul, pe un munte mare "i nalt. $i mi-a ar!tat cetatea sfnt!, Ierusalemul, care se pogora din cer dela Dumnezeu, avnd slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatr! prea scump!, ca o piatr! de jasp, str!vezie ca cristalul (Apocalipsa 21:9:11). Aceasta este femeia care pentru totdeauna va radia lumina "i adev!rul lui Dumnezeu. Ea se va extinde ntr-un ora" imens de servan#i credincio"i "i supu"i ai lui Dumnezeu ve"nicul ora" sfnt al Noului - 41 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Ierusalem. Ia not! de ultimul avertisment al lui Dumnezeu n Apocalips!: $i dac! scoate cineva ceva din cuvintele c!r#ii acestei proorocii, i va scoate Dumnezeu

partea lui dela pomul vie#ii "i din cetatea sfnt!, scrise n cartea aceasta (Apocalipsa 22:19).

Epoca necazurilor lui Iacov La scurt timp dup! rentoarcerea lui Hristos,
to!i descenden#ii vechiului Israel inclusiv descenden#ii a"a ziselor cele 10 triburi pierdute se vor aduna din nou "i se vor rea"eza n Palestina. Ierusalemul va fi nc! odat! ora"ul capital! a celor 12 triburi restaurate ale Israelului, precum "i capitala ntregii lumi. Aceast! reuniune a celor 12 triburi ale Israelului este descris! n am!nunt n Ezekiel 37:15-28. Dumnezeu a explicat-o "i proorocului Ieremia: Iat!, vin zile, zice Domnul, cnd voi aduce napoi prin"ii de r!zboi ai poporului Meu Israel "i Iuda, zice Domnul; i voi aduce napoi n #ara, pe care am dat-o p!rin#ilor lor, "i o vor st!pni (Ieremia 30:3) Dar Dumnezeu a indicat de asemenea c!, n timp ce va permite n viitorii descenden#i ai vechilor mp!r!#ii ale Israelului "i Iudei s! cad! n captivitate, El de asemenea i va salva pe unii dintre ei. El cheam! aceast! catastrof! a epocii de sfr"it n special asupra descenden#ilor vechiului regat nordic al Israelului, acum cunoscut numai ca cele zece triburi pierdute timpul necazurilor lui Iacov: Vai! c!ci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izb!vit din ea (Ieremia 30:7). Dumnezeu i-a dezv!luit lui Daniel c! acest timp de necaz se va ntmpla n epoca de sfr"it: Vai! c!ci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea? Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izb!vit din ea (Daniel 12:1). Aceasta "i alte profe#ii arat! c! mnia Satanei n timpul acestor ultime zile va fi ndreptat! nu numai mpotriva Cre"tinilor credincio"i dar "i c!tre descenden#ii etnici ai ntregului Israel Evreii ct "i a descenden#ilor a celor 10 triburi c!ror identitate Satana nu a uitat-o niciodat!. Va fi ndreptat! n particular contra Statelor Unite, Anglia, Canada "i a altor popoare de origine Britanic!, care sunt descenden#ii moderni ai lui Efraim "i Manassa (pentru a afla mai mult te rug!m s! ceri copia ta gratuit! Statele Unite #i Marea Britanie n Profe!ia Bibilic" [The United States and Britain in Bible Prophecy]). Noteaz! reasigur!rile pe care Dumnezeu le d! poporului asediat al Israelului n aceste zile ultime: De aceea iat!, vin zile, zice Domnul, cnd nu se va mai zice: Viu este Domnul, care a scos din #ara Egiptului pe copiii lui Israel! Ci se va zice: Viu este Domnul, care a scos "i a adus napoi s!mn#a casei lui Israel din #ara dela miaz! noapte "i din toate #!rile n cari i risipisem! $i vor locui n #ara lor (Ieremia 23:7-8). De aceea, nu te teme, robul Meu Iacov, zice Domnul; "i nu te speria, Israele! C!ci te voi izb!vi din #ara cea dep!rtat!, "i #i voi izb!vi s!mn#a din #ara n care este roab!; Iacov se va ntoarce iar!", va avea odihn! "i lini"te; "i nu-l va mai tulbura nimeni (Ieremia 30:10). Iat!, i aduc napoi din #ara dela miaz!noapte, i adun dela marginile p!mntului: ntre ei este "i orbul "i "chiopul, femeia ns!rcinat! "i cea n durerile na"terii; o mare mul#ime se ntoarce napoi aici! Plngnd vin, "i i duc n mijlocul rug!ciunilor lor; i duc la ruri de ap!, pe un drum neted pe care nu se poticnesc. C!ci Eu - 42 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

sunt Tat!l lui Israel, "i Efraim este ntiul Meu n!scut (Ieremia 30:8-9). n ziua aceea, nu vei mai avea nevoie s! ro"e"ti de toate faptele tale prin cari ai p!c!tuit mpotriva Mea; c!ci atunci voi scoate din mijlocul t!u pe cei trufa"i, "i nu te vei mai ngmfa pe muntele Meu cel sfnt! Voi l!sa n mijlocul t!u un popor smerit "i mic, care se va ncrede n Numele Domnului. R!m!"i#ele lui Israel nu vor mai s!vr"i nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, "i nici n gura lor nu se va mai g!si o limb! n"el!toare. Ci vor pa"te, "i se vor Factorul religios

odihni, "i nimeni nu-i va tulbura (%efania 3:11-13). Odat! ce Hristos salveaz! pe descenden#ii etnici ai vechiului Israel din acest timp al necazurilor lui Iacov n ultimele zile, El i va folosi pentru mplinirea rolului asupra c!ruia str!mo"ii lor au fost de acord n epoca lui Moise. El i va face poporul modern al lumii, o na#iune de nv!#!tori, o mp!r!#ie de preo#i (Exodul 19:6; compar! cu Deuteronom 4:5-8; Zaharia 8:23).

Dup! aceea Ioan a spus: Apoi am v!zut ridicndu-se din p!mnt o alt! fiar!, care avea dou! coarne ca ale unui miel, #i vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toat" puterea fiarei dinti naintea ei; "i f!cea ca p!mntul "i locuitorii lui s" se nchine fiarei dinti, a c!rei ran! de moarte fusese vindecat! (Apocalipsa 13:11-12). Cine este aceast! a doua fiar!? Ea este unealta lui Satana care folose"te pozi#ia "i autoritatea ei ca s! influen#eze omenirea s" se nchine primei fiare. Cum avea s! conving! masele s! accepte o asemenea arogan#!? Ea va fi o impostoare iscusit! manipulat! "i mputernicit! direct de Satana: S!vr"ea semne mari, pn! acolo c! f!cea chiar s! se pogoare foc din cer pe p!mnt, n fa#a oamenilor. $i am!gea pe locuitorii p!mntului prin semnele, pe cari i se d!duse s! le fac! n fa#a fiarei. Ea a zis locuitorilor p!mntului s! fac! o icoan! fiarei, care avea rana de sabie "i tr!ia. I s-a dat putere s! dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei s! vorbeasc!, "i s! fac! s! fie omor#i to#i cei ce nu se vor nchina icoanei fiarei (versurile 13-15). Ioan descrie mai trziu pe puternicul conduc!tor religios ca proorocul mincinos, care f!cuse naintea ei [ale fiarei] semnele (Apocalipsa 19:20). Pavel a prezis "i el venirea unui impostor supra puternic: $i atunci se va ar!ta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus l va nimici cu suflarea gurii Sale, "i-l va pr!p!di cu ar!tarea venirii Sale. Ar!tarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne #i puteri mincinoase, #i cu toate am"girile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierz!rii, pentruc! n-au primit dragostea adev!rului ca s! fie mntui#i (2 Tesaloniceni 2:8-10). Tragic, mul#i oameni vor fi convin"i s! cread! n el. Este nchin#ciunea la mp#rat posibil# din nou? Pentru cei mai mul#i dintre noi scenariul profesat al sosirii nchin!ciunii mondiale ale fiarei mult ca nchin!ciunea mp!ra#ilor romani din antichitate s-a p!rea s! fie prea de necrezut ca s! se ntmple n aceast! epoc! modern!. Dar, att de recent ca Al Doilea R!zboi Mondial, poporul japonez a fost obligat s! se nchine mp!ratului japonez. Solda#ii lui au f!cut cu entuziasm r!zboi contra noastr!. Noi ar trebui s! ne reamintim de asemenea c! n timpul vie#ii noastre s-au ridicat mul#i conduc!tori religio"i care s-au reprezentat pe ei n"i"i ca fiind fiin#e divine ncarnate. Unii au
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 43 -

sedus cu succes multe mii de adep#i din toate pozi#iile sociale. Uneori adep#i am!gi#i "i-au sacrificat vie#ile de bun! voie la capriciul acestor conduc!tori. Ideea c! masele moderne nu pot fi am!gite niciodat! de un asemenea conduc!tor fanatic n special unul cu o personalitate puternic! "i charismatic! simplu nu este adev!rat!. Istoria o dovede"te c! este foarte posibil. A doua fiar! din Apocalipsa 13 se reprezint! pe sine ca un miel (ca "i Hristos) dar vorbe"te ca un balaur (diavolul). El va seduce lumea n a se nchina primei fiare (versul 12). El va seduce chiar "i pe comercian#ii comer#ului interna#ional pn! la o asemenea extindere c!: "i nimeni s! nu poat! cump!ra sau vinde, f!r! s! aib! semnul acesta, adic! numele fiarei, sau num!rul numelui ei (versul 17). (Pentru informa#ie adi#ional! privitor la semnul "i num!rul ei, vezi Semnul #i Num"rul Fiarei, pagina 38). nving#tori %i nvin%i Rezultatul inevitabil al r!zboiului Satanei contra servan#ilor lui Dumnezeu este subiectul capitolului al 14 "i a primelor patru versuri ale capitolului 15. Aici sunt identifica#i clar adev!ra#ii nving!tori "i p!guba"i ntr-un discurs divin dat de ngeri. Hristos, reprezentat ca Mielul, este descris stnd pe Muntele Sion n Ierusalem n mijlocul a celor 144,000 care: aveau scris pe frunte Numele Tat!lui S!u (Apocalipsa 14:1). Ace"tia sunt descri"i ca acei care au urmat cu ncredere pe Hristos, Mielul, n loc de fiar!, chiar "i n timpul marii prigoniri (versul 4). Ioan descrie ace"ti slujitori loiali "i de valoare ai lui Hristos ca fiind f!r! vin! naintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu (versul 4-5). El continu!: $i am v!zut ca o mare de sticl! amestecat! cu foc; "i pe marea de sticl!, cu al!utele lui Dumnezeu n mn!, st!teau biruitorii fiarei, ai icoanei ei, "i ai num!rului numelui ei. Ei cntau cntarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, "i cntarea Mielului. $i ziceau: Mari "i minunate snt lucr!rile tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte "i adev!rate snt c!ile Tale, mp!rate al Neamurilor! (Apocalipsa 15:2-3; compar! cu 14:3). Ioan i vede, n viziune, cntnd "i bucurndu-se. El i vede plini de ncredere "i de credin#! cum vor ie"i din acest mare conflict spiritual ca adev!ra#ii nving!tori. Ioan vede de asemenea c! nainte ca acest r!zboi s! se termine $i am v!zut un alt nger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie vecinic!, pentru ca s-o vesteasc! locuitorilor p!mntului, oric!rui neam, oric!rei semin#ii, oric!rei limbi "i ori c!rui norod. El zicea cu glas tare: Teme#i-v! de Dumnezeu, "i da#i-i slav!, c!ci a venit ceasul judec!#ii Lui; "i nchina#i-v! Celui ce a f!cut cerul "i p!mntul, marea "i izvoarele apelor! (Apocalipsa 14:6-7). n timpul acesta este anun#at! de un alt nger c!derea "i distrugerea iminent! a acelui mare ora" Babilon (versul 8). Ioan clar identific! pe p!guba"i n r!zboiul pentru controlul spiritual al omenirii: Dac! se nchin! cineva fiarei "i icoanei ei, "i prime"te semnul ei pe frunte sau pe mn!, va bea #i el din vinul mniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat n paharul mniei Lui; "i va fi chinuit n foc "i n pucioas!, naintea sfin#ilor ngeri "i naintea Mielului (versurile 9-10). Judecata lumii care urmeaz! pe Satana, o judecat! pe care slujitorii lui Dumnezeu au anticipat-o de mult, este la ndemn!. Sfin#ii au toate motivele s! fie ncrez!tori n rezultatul ei. Dar suferin#ele lor nu sunt nc! terminate: Aici este r!bdarea sfin#ilor, cari p"zesc poruncile lui Dumnezeu #i credin!a lui Isus. $i am auzit un glas din cer, care zicea: Scrie: Ferice de acum ncolo de mor!ii, cari mor n Domnul! -Da, zice Duhul; ei se vor odihni de ostenelile lor, c!ci faptele lor i urmeaz!! (versurile 12-13). n aparen#!, Satana pn! la sfr"it "i va trimite
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 44 -

instrumentele sale umane n"elate s! urmeze "i s! asasineze pe cei care ncearc! cu adev!rat s! urmeze "i s! serveasc! pe Dumnezeu. Atunci urmeaz! o descrip#ie a lui Hristos "i a unui nger sco#nd pe p!c!to"i "i p!c!to"enia lor de pe p!mnt dup! cum un #!ran ar scoate grul de pe cmp cu secera sau culege strugurii viei p!mntului (versurile 14-18). Cei care sunt cule"i sunt arunca#i n teascul cel mare al mniei lui Dumnezeu (versurile 19-20). Dumnezeu "i va exprima mnia Sa prin "apte urgii, cele din urm!, c!ci cu ele s-a ispr!vit mnia lui Dumnezeu (Apocalipsa 15:1).

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 45 -

Capitolul 8

Distrugerea mp#r#$iei Satanei De-a lungul veacurilor slujitorii lui Dumnezeu au ntrebat anumite ntreb!ri din nou "i din nou.
Cnd va pune Dumnezeu sfr"it r!ut!#ii? Cnd va elimina El influen#a Satanei? Cnd va nceta cruzimea omului fa#! de om? Cite"te mai departe pentru a afla r!spunsuri la aceste ntreb!ri. Ioan scrie: Apoi am v!zut n cer un alt semn mare "i minunat: "apte ngeri, cari aveau "apte urgii, cele din urm!, c"ci cu ele s-a ispr"vit mnia lui Dumnezeu.$i una din cele patru f!pturi vii a dat celor "apte ngeri #apte potire de aur, pline de mnia lui Dumnezeu, care este viu n vecii vecilor (Apocalipsa 15:1, 7). nainte de a examina natura acestei faze finale a pedepsirii lui Dumnezeu a fiin#elor omene"ti care au refuzat s! se poc!iasc! (Apocalipsa 16:9, 11), noi avem nevoie s! ne orient!m cu privire la cadrul acestor pl!gi. Dup! cum am v!zut deja, acei care se nchin! fiarei "i imaginii sale vor fi primitorii mniei neamestecate a lui Dumnezeu pe care aceste "apte pl!gi o reprezint!. De asemenea, toate aceste lucruri vor fi complectate naintea Mielului (Apocalipsa 14:9-10). Aceste cuvinte sunt o indica#ie c! toate cele "apte ultime pl!gi vor avea loc ntr-o perioad! scurt! de timp. Cum Hristos se coboar! printre nori orice ochi l va vedea (Apocalipsa 1:7; compar! cu Faptele Apostolilor 1:9-11). Aceste versuri implic! cum c! n timp ce toate aceste pedepse au loc, interven#ia direct! a lui Hristos n ele va fi vizibil! ntregii omeniri. Este important s! ne amintim c! aceste ultime #apte pl"gi reprezint! aspectul final al trompetei a #aptea sau a treia nenorocire, inclusiv rentoarcerea lui Hristos (Apocalipsa 11:14.15). Unul din scopurile rentoarcerii Sale este ca s! pr!p!deasc! pe cei ce pr!p!desc p!mntul! (versul 18). Cu alte cuvinte, Isus inten#ioneaz! ca s! supravegheze faza final! a distrugerii imperiului Satanei. Cele "apte pl!gi vor complecta pedeapsa lui Dumnezeu "i distrugerea sistemului r!u "i satanic de guvernare, cultural "i religios care ncepuse n Apocalips!. Cum va aduce Dumnezeu la o concluzie? Ce impact va avea complectarea ei pentru na#iuni? Planul lui Dumnezeu pentru distrugerea imperiului Satanei cu concentrare special! asupra capitalei, Babilon cel Mare este desenat c! schimbe practicile #i tradi!iile de nchin"ciune ale ntregii lumi. Dup! ce El complecteaz! aceast! distrugere toate Neamurile vor veni "i se vor nchina naintea lui Dumnezeu (Apocalipsa 15:4). Aceasta va fi o schimbare de necrezut. Dece? Pentru c! la nceputul pl!gilor toate na#iunile acelea erau absorbite n a se nchina fiarei "i icoanei ei (Apocalipsa 14:11). Aceasta include - 46 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

s! se nchine dracilor "i idolilor de aur, de argint, de aram!, de piatr! "i de lemn, cari nu pot nici s! vad!, nici s! aud!, nici s! umble (Apocalipsa 9:20). Nu numai c! imperiul Satanei trebuie s! fie distrus, dar cet!#enii fiec!rei na#iuni trebuie s! n#eleag! c! Dumnezeu, care a dat Cele Zece Porunci Israelului din antichitate, este sursa distrugerii lor. Ei trebuie s! vad! c! zeii "i idolii pe care ei i-au servit sunt complect f!r! ap!rare "i putere naintea lui Dumnezeu, c!ruia ei au refuzat s! i se supun!. Capitolele 16-20 ale Apocalipsei ne dau am!nunte care arat! c! Dumnezeu cel viu a realizat aceasta. Ultimele %apte pl#gi $i am auzit un glas tare, care venea din Templu, "i care zicea celor "apte ngeri: Duce#i-v!, "i v!rsa#i pe p!mnt cele "apte potire ale mniei lui Dumnezeu! (Apocalipsa 16:1). Dumnezeu a ales cu aten#ie fiecare din aceste pedepse. Fiecare va face imperiul fiarei s! culeag! ceea ce a sem!nat. Fiecare este legat! direct de p!catele sistemului r!u ca un ntreg, un sistem focalizat pe savurarea pl!cerilor "i a bog!#iilor indiferent de r!ul pe care l cauzeaz! altora. Observ! atitudinea oamenilor n general n ultimele zile. Pavel i descrie ca iubitori de sine, iubitori de bani, l!ud!ro"i, trufa"i, hulitori, neascult!tori de p!rin#i, nemul#!mitori, f!r! evlavie, f!r! dragoste fireasc!, nendupleca#i, clevetitori, nenfrna#i, nemblnzi#i, neiubitori de bine, vnz!tori, obraznici, ngmfa#i; iubitori mai mult de pl!ceri dect iubitori de Dumnezeu; avnd doar o form" de evlavie dar t!g!duindu-i puterea (2 Timotei 3:1-5). El i descrie ca fiind obseda#i cu "tiin#a dar lipsindu-le n#elegerea cari nva#! ntotdeauna "i nu pot ajunge niciodat! la deplina cuno"tin#! a adev!rului (versul 7). Aceasta este o societate pe de-a ntregul n"elat!. Mul#i dintre cei din ea care au n#eles "i practicat ceea ce este adev!rat "i drept fuseser! persecuta#i "i omor#i pentru c! ei nu fuseser! de acord cu punctele de vedere "i atitudinile contorsionate ale acelei societ!#i. Dumnezeu arat! c! El va ajunge pn! n min#ile acestor oameni cauzndu-i s! culeag! ceea ce sem!naser!. Aceasta este ceea ce vor realiza cele "apte pl!gi. Cel dinti s-a dus "i a v!rsat potirul lui pe p!mnt. $i o ran" rea #i dureroas" a lovit pe oamenii, cari aveau semnul fiarei #i cari se nchinau icoanei ei (Apocalipsa 16:2). nchin!ciunea lor gre"it! forma lor de evlavie dar f!r! con#inut fusese prima cauz! a durerii impuse slujitorilor lui Dumnezeu. Astfel prima plag! a ntors acea suferin#! asupra cauzatorilor ei. Al doilea a v!rsat potirul lui n mare. $i marea s-a f!cut snge, ca sngele unui om mort. $i a murit orice f!ptur! vie, chiar "i tot ce era n mare (versul 3). mp!r!#ia fiarei omorse sistematic pe slujitorii lui Dumnezeu. Acum mare devenise un lac de snge. Zonele de coast! dens populate vor fi acoperite de putoarea sngelui "i a pe"tilor mor#i. Rentoarcerea lui Hristos i va for#a pe aceia care sprijin! r!zboiul fiarei contra slujitorilor S!i s! fie cople"i#i de putoarea #i repulsia mor!ii. Al treilea a v!rsat potirul lui n ruri "i n izvoarele apelor. $i apele s-au f!cut snge. $i am auzit pe ngerul apelor zicnd: Drept e"ti Tu, Doamne, care e"ti "i care erai! Tu e"ti Sfnt, pentruc! ai judecat n felul acesta. Fiindc! ace"tia au v!rsat sngele sfin#ilor "i al proorocilor, leai dat "i Tu s! bea snge. $i sunt vrednici. $i am auzit altarul zicnd: Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice, adev!rate "i drepte sunt judec!#ile Tale! (versurile 4-7). Aminte"te-#i c! toate acestea se ntmpl! foarte repede naintea sfin#ilor ngeri "i naintea Mielului (Apocalipsa 14:10).

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 47 -

Al patrulea a v!rsat potirul lui peste soare. $i soarelui i s-a dat s! dogoreasc! pe oameni cu focul lui. $i oamenii au fost dogori#i de o ar"i#! mare, "i au hulit Numele Dumnezeului care are st!pnire peste aceste urgii, "i nu s-au poc!it ca s!-i dea slav! (Apocalipsa 16:8-9). mp!r!#ia Satanei este bazat! pe o form! de evlavie (2 Timotei 3:5) care a substituit poruncile lui Dumnezeu cu multe din tradi#iile care ncepuser! n Babilonul antichit!#ii. mp!r!#ia lui s-a dus s! fac! r!zboi cu r!m!"i#a semin#ei ei, cari p!zesc poruncile lui Dumnezeu, "i #in m!rturia lui Isus Hristos (Apocalipsa 12:17). Deci Dumnezeu, care este n control pretutindeni peste tot "i peste toate, va ntoarce mpotriva acelui imperiu ns!"i soarele c!ruia nc! i se nchinau f!r! voie. Obiceiul nostru modern de substituire a Duminicii ziua dedicat! ini#ial de p!gni nchin!rii soarelui n locul Sabatului biblic al zilei a "aptea este un exemplu clar al acestui fel de nchin!ciune. De asemenea, obiceiul de a #ine Cr!ciunul vine dela o alt! tradi#ie antic! de a s!rb!tori rena"terea anual! a soarelui la solsti#iul de iarn!. Dup! cum aproape fiecare enciclopedie #i va spune, decembrie 25 a fost s!rb!torit! n vechile religii p!gne ca ziua de na"tere a soarelui, "i mai trziu a fost adoptat! ca presupusa zi de na"tere a lui Hristos. (Pentru a avea o mai bun! n#elegere a perspectivei lui Dumnezeu a acestor practici, cere copia ta gratuit! a Zile de s"rb"toare sau Zile Sfinte: are vre-o importan!" ce zile observ"m? [Holidays or Holy Days: Does it Matter Which Days We Keep?] sau coboar-o de pe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). Dumnezeu i-a certat pe oamenii secolului Lui pentru substituirea tradi#iilor omene"ti poruncilor lui Dumnezeu: Degeaba M! cinstesc ei, dnd nv!#!turi cari nu sunt dect ni"te porunci omene"ti. Voi l!sa#i porunca lui Dumnezeu, "i #ine#i datina a"ezat! de oameni El le-a mai zis: A#i desfiin#at frumos porunca lui Dumnezeu, ca s! #ine#i datina voastr! (Marcu 7:7, 9). Al cincilea a v!rsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei. $i mp!r!#ia fiarei a fost acoperit! de ntunerec. Oamenii "i mu"cau limbile de durere. $i au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor "i din pricina r!nilor lor rele, "i nu s-au poc"it de faptele lor (Apocalipsa 16:10-11). Dumnezeu acum adaug! teroarea ntunericului total la durerile bubelor, putoarea sngelui "i c!ldura intens! pe care ei deja o sufereau. ntunericul este o plag! potrivit! din cauza ntunericului Spiritual pe care fiara a aruncat asupra p!mntului. Na$iunile se adun# s# se lupte contra lui Hristos Al "aselea a v!rsat potirul lui peste rul cel mare, Eufrat. $i apa lui a secat, ca s! fie preg!tit! calea mp!ra#ilor, cari au s! vin! din R!s!rit. Apoi am v!zut ie"ind din gura balaurului, "i din gura fiarei, "i din gura proorocului mincinos trei duhuri necurate, cari sem!nau cu ni"te broa"te. Acestea sunt duhuri de draci, cari fac semne nemaipomenite, "i cari se duc la mp!ra#ii p!mntului ntreg, ca s!-i strng! pentru r!zboiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic. Iat!, Eu vin ca un ho#. Ferice de cel ce vegheaz! "i "i p!ze"te hainele, ca s! nu umble gol "i s! i se vad! ru"inea! Duhurile cele rele i-au strns n locul care pe evreie"te se cheam! Armagedon (versurile 12-16). Din nou s! ne reamintim c! ultimele "apte pl!gi sunt culminate de a "aptea trompet! "i al treilea necaz. Dup! cum am v!zut mai devreme, a "asea trompet! (al doilea necaz mare) a introdus nceputul conflictului militar global. n anticiparea apari#iei lui Hristos n nori, Dumnezeu a permis Satanei "i demonilor lui s! creeze n aparen#! semne miraculoase care s! motiveze pe conduc!torii lumii s!-"i mute armatele n %ara Sfnt!.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 48 -

Obiectivul Satanei a fost ntotdeauna s! se lupte cu Hristos la ntoarcerea Sa cu armatele lumii. Armatele sunt acum adunate la Meggido pe o cmpie mare la aproximativ 55 de mile nord de Ierusalem. Ultima b!t!lie, care s! aib! loc la Ierusalem (Zaharia 14), este pe cale de a ncepe.

Satana: marele seduc#tor


Nu este mare lucru dar, dac! "i slujitorii lui se prefac n slujitori ai neprih!nirii. Sfr"itul pn! la moarte c!ile n"el!toare ale Satanei? lor va fi dup! faptele lor (versurile 13-15). Sunt dou! cauze principale. Prima deriv! din Pavel avertizeaz! c! chiar "i natura omeneasc! "i ostilitatea nn!scut! a credincio "ii ar putea s! fie condu"i de omului c!tre c!ile lui Dumnezeu (Romani credibilitate s! accepte doctrine predate de 8:7). A doua cauz! este m!iestria Satanei n nv!#!tori fal"i dac! ei devin neglijen#i n a n"ela lumea. studiul Scripturilor de a verifica adev!rul Cum realizeaz! Satana aceast! credin#elor lor. decep#ie? El folose"te oamenii ca s! n"ele Isus avertizase mai devreme c! al#i oameni. Lui i place n special s! Satana "i agen#ii s!i vor c!uta permanent s! foloseasc! oamenii care, din aspectele deruteze "i s! am!geasc! lumea ntr-o exterioare, apar s! fie de ncredere. ncercare de a-i ntoarce contra adev!rului Un adept credincios al lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Cei nf!#i"a#i prin s!mn#a trebuie s! aib! grij! c! el este un lucr!tor c!zut! lng! drum, sunt aceia n cari este care n-are de ce s!-i fie ru"ine, "i care sem!nat Cuvntul; dar dup! ce l-au auzit, mparte drept Cuvntul adev!rului (2 vine Satana ndat!, "i ia Cuvntul sem!nat n Timotei 2:15). Cu alte cuvinte, el trebuie s! ei (Marcu 4:15). "tie exact ce nva#! Biblia "i s-o foloseasc! El a avertizat cu franche#! despre corect. El trebuie s! refuze s! accepte cu metoda n"el!toare a Satanei: P!zi#i-v! de credulitate o practic! religioas! numai prooroci mincino"i. Ei vin la voi mbr!ca#i pentru c! fiecare o face sau pentru c! apare n haine de oi, dar pe dinl!untru sunt ni"te inofensiv! la suprafa#!. Altfel, n toat! lupi r!pitori. i ve#i cunoa"te dup! roadele probabilitatea, el va fi n"elat. lor (Matei 7:15-16). Pavel s-a plns de ce se ntmpla La vremea sfr"itului Satana nu-"i va unora din zilele sale. n adev!r, dac! vine schimba metoda. El va ridica un profet fals cineva s! v! propov!duiasc! un alt Isus pe puternic a c!rui influen#! nu va fi care noi nu l-am propov!duit, sau dac! este mpiedicat! de limite politice. Satana va vorba s! primi#i un alt duh pe care nu l-a#i conduce sistemul religios babilonic cu primit, sau o alt! Evanghelie, pe care n-a#i centrul la Roma "i va folosi pe profetul s!u primit-o, oh, cum l ng"dui!i de bine! (2 ca s! n"ele o lume naiv! care nu va cerceta Corinteni 11:4). Cnd nv!#!tori fal"i cu aten#ie Biblia pentru a verifica dac! ceea r!sucesc "i deformeaz! mesagiul din ce zice el este cu adev!rat dela Dumnezeu Scriptur!, lume sincer! adesea nu reu"e"te s! (Apocalipsa 19:20). vad! prin decep#ia lor. Pavel descrie efectul acestei decep#ii: Pavel continu!: Oamenii ace"tia Ar ! tarea lui se va face prin puterea Satanei, sunt ni"te apostoli mincino"i, ni"te lucr!tori cu tot felul de minuni, de semne "i puteri n"el!tori, cari se prefac n apostoli ai lui mincinoase, "i cu toate am!girile nelegiuirii Hristos. $i nu este de mirare, c!ci chiar pentru cei ce sunt pe calea pierz!rii, Satana se preface ntr-un nger de lumin!. pentruc! n-au primit dragostea adev!rului ca The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc - 49 -

Dece att de mul#i oameni vor urma zelo"i

s! fie mntui#i. Din aceast! pricin!, Dumnezeu le trimete o lucrare de r!t!cire, ca s! cread! o minciun!: pentru ca to#i cei ce nau crezut adev!rul, ci au g!sit pl!cere n nelegiuire, s! fie osndi#i (2 Tesaloniceni 2:9-12).

Nu subestima niciodat! ndemnarea exercitat! de Satana n n"elarea omenirii. Cartea Apocalipsa spune clar c! el este balaurul cel mare, "arpele cel vechi, numit Diavolul "i Satana, acela care n#eal" ntreaga lume (Apocalipsa 12:9).

Al "aptelea a v!rsat potirul lui n v!zduh. $i din Templu, din scaunul de domnie, a ie"it un glas tare, care zicea: S-a ispr!vit! (Apocalipsa 16:17). Toate eforturile lui Dumnezeu de a ra#iona cu oamenii s-au terminat. Totu"i omenirea nc! se nc!p!#neaz! "i refuz! s! se poc!iasc!. Cum Mntuitorul omenirii se coboar! pe p!mnt, Ioan explic! cum Dumnezeu $i-a adus aminte de Babilonul cel mare, ca s!-i dea potirul de vin al furiei mniei Lui (versul 19). Aceasta este realizat! n parte prin un mare cutremur de p!mnt, a"a de tare, cum, de cnd este omul pe p!mnt, n-a fost un cutremur a"a de mare (versul 18). Insule "i mun#i dispar cum p!mntul se mi"c! "i se cutremur! (versul 20). Observ! ce acompaniaz! aceste convulsii vaste. O grindin! mare, ale c!rei boabe cnt!reau aproape un talant, a c!zut din cer peste oameni. $i oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentruc! aceast! urgie era foarte mare (versul 21). mp!r!#ia modern! babilonian! a Satanei este sistematic demolat!. Dece va fi distrus Babilonul cel Mare Capitolele 17-19 explic! motivul pentru distrugerea ora"ului curvei. Ele descriu de asemenea soarta armiilor pe care Satana le-a convins s! lupte contra lui Hristos n timp ce El se cobora pe Muntele M!slinilor imediat n afara Ora"ului Vechi al Ierusalemului. Noi am v!zut deja c! influen#a Satanei asupra omenirii, n special peste mp!r!#ia fiarei, emaneaz! dela curvei celei mari, care "ade pe ape mari. Cu ea au curvit mp!ra#ii p!mntului; "i locuitorii p!mntului s-au mb!tat de vinul curviei ei! (Apocalipsa 17:1-2). A ajuns un loca" al dracilor, o nchisoare a oric!rui duh necurat (Apocalipsa 18:2). Mo"tenitoarea modern! a misterioasei religii a vechiului Babilon, ora"ul Roma, este descris ca fiind mb!tat! de sngele sfin#ilor "i de sngele mucenicilor lui Isus (Apocalipsa 17:6). Roma, mai mult ca oricare alt ora", sub influen#a unui mare sistem religios, a orchestrat persecu#ia "i martiriul celor cari p!zesc poruncile lui Dumnezeu "i credin#a lui Isus (Apocalipsa 14:12). Descris! ca o curv! "eznd de o parte a fiarei cele 10 imperii al c!ror centru cultural "i spiritual este ea acest ora" infam a exercitat o influen#! vast! peste noroade, gloate, neamuri "i limbi ale lumii (Apocalipsa 17:15). Pentru un timp ea a avut faima de a fi ora"ul care are st!pnire peste mp!ra#ii p!mntului. La sfr"it, totu"i, luna ei de miere cu conduc!torii p!mntului se va acri. mp!ra#ii care suport! influen#a ei larg r!spndit! vor ajunge s-o dispre#uiasc!. Este posibil c! ei vor recunoa"te c! Dumnezeu nu este cu ea, c! preten#ia ei la suportul divin n-a fost dect o minciun!. Indiferent de motiv, ei se vor ntoarce contra ei cu nver"unare. Cele zece coarne, pe cari le-ai v!zut, "i fiara, vor ur pe curv!, o vor pustii, "i o vor l!sa goal!. Carnea i-o vor mnca, "i o vor arde cu foc. C!ci Dumnezeu le-a pus n inim! s!-i aduc! la ndeplinire planul Lui: s! se nvoiasc! pe deplin "i s! dea fiarei st!pnirea lor mp!r!teasc!, pn! se vor ndeplini cuvintele lui Dumnezeu (versurile 16-17).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 50 -

Capitolul 18 descrie reac#ia multora dintre cei mai proeminen#i oameni ai lumii n special conduc!torii "i comercian#ii la arderea ora"ului cel puternic. $i mp!ra#ii p!mntului, cari au curvit "i s-au dezmierdat n risip! cu ea, cnd vor vedea fumul arderii ei, o vor plnge "i o vor boci. Ei vor sta departe, de fric! s! nu cad! n chinul ei, "i vor zice: Vai! vai! Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! ntr'o clip! #i-a venit judecata! Negustorii p!mntului o plng "i o jelesc (versurile 9-11). Aspectul comercial al mp!r!#iei Satanei, cum este descris n capitolul 18, reflect! favoritismul "i avari#ia care a condus ntregul sistem. Cei care au profitat cel mai mult au inclus Cei ce fac nego# cu aceste lucruri, cari s-au mbog!#it de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plnge, se vor tngui, $i to#i crmacii, to#i cei ce merg cu corabia pe mare, marinarii, "i to#i cei ce c"tig! din mare, st!teau departe (versurile 15, 17). Pentruc! negustorii t!i erau mai marii p!mntului, a proclamat un nger pentruc! toate neamurile au fost am!gite de vr!jitoria ta (versul 23). Cu c!derea ei cultura imperiului Satanei se pr!bu"e"te. mp!r!#ia ei se descompune. Dumnezeu a avertizat pe poporul Lui s! nu fie prins n acest sistem r!u ca s! nu devin! "i el victim! a distrugerii ei. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ie"i#i din mijlocul ei, poporul Meu, ca s! nu fi#i p!rta"i la p!catele ei, "i s! nu fi#i lovi#i cu urgiile ei! Pentruc! p!catele ei s-au ngr!m!dit, "i au ajuns pn! n cer; "i Dumnezeu $i-a adus aminte de nelegiuirile ei. R!spl!ti#i-i cum v-a r!spl!tit ea, "i ntoarce#i-i de dou! ori ct faptele ei. Turna#i-i ndoit n potirul n care a amestecat ea! Pe ct s-a sl!vit pe sine ns!"i, "i s-a desf!tat n risip!, pe att da#i-i chin "i tnguire! Pentruc! zice n inima ei: $ed ca mp!r!teas!, nu snt v!duv!, "i nu voi "ti ce este tnguirea! Tocmai pentru aceea, ntr'o singur! zi vor veni urgiile ei: moartea, tnguirea "i foametea. $i va fi ars! de tot n foc, pentruc! Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare (versurile 4-8). I s-a spus ntregii crea#ii Bucur!-te de ea, cerule! Bucura#i-v! "i voi, sfin#ilor, apostolilor "i proorocilor! Pentruc! Dumnezeu v-a f!cut dreptate, "i a judecat-o (versul 20). Tema bucurie este continuat! n capitolul urm!tor: Dup! aceea, am auzit n cer ca un glas puternic de gloat! mult!, care zicea: Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mntuirea, slava, cinstea "i puterea! Pentruc! judec!#ile Lui sunt adev!rate "i drepte. El a judecat pe curva cea mare, care strica p!mntul cu curvia ei, "i a r!zbunat sngele robilor S!i, din mna ei (Apocalipsa 19:1-2). Victoria lui Hristos Ioan descrie acum rentoarcerea magnific! a lui Isus la Ierusalem: Apoi am v!zut cerul deschis, "i iat! c! s-a ar!tat un cal alb! Cel ce sta pe el, se cheam! Cel credincios "i Cel adev!rat, "i El judec" #i Se lupt" cu dreptate... Numele Lui este: Cuvntul lui Dumnezeu. O"tile din cer l urmau c!l!ri pe cai albi, mbr!cate cu in sub#ire, alb "i curat. Din gura Lui ie"ea o sabie ascu#it!, ca s! loveasc! Neamurile cu ea, pe cari le va crmui cu un toiag de fer. $i va c!lca cu picioarele teascul vinului mniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu. Pe hain! "i pe coaps! avea scris numele acesta: mp!ratul mp!ra#ilor "i Domnul domnilor. (versurile 11-16). S! nu uit!m c! Satana "i-a adunat armiile na#iunilor la Ierusalem s! se lupte cu Hristos (versul 19). n acest moment Dumnezeu i d! Satanei libertatea de a instiga ultima rebeliune. Dar chiar "i n rebeliunea sa Satana ndepline"te scopul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea s! fac! absolut clar c! toate armiile de pe p!mnt sunt nimic comparat cu puterea Regelui S!u Mntuitorul cuceritor care se ntoarce la ora"ul sfnt al Ierusalemului.
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 51 -

Cu mult timp n urm! Dumnezeu a proorocit: Atunci voi strnge toate neamurile la r!zboi mpotriva IerusalemuluiCi Domnul Se va ar"ta, #i va lupta mpotriva acestor neamuri, cum S-a luptat n ziua b!t!liei. Picioarele Lui vor sta n ziua aceea pe muntele M!slinilor, care este n fa#a Ierusalemului, spre r!s!rit; muntele M!slinilor se va despica la mijloc, spre r!s!rit "i spre apus, "i se va face o vale foarte mare: jum!tate din munte se va trage napoi spre miaz! noapte, iar jum!tate spre miaz!zi (Zaharia 14:2-4). $i adaug! El: $i Domnul va fi mp!rat peste tot p!mntul. n ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, "i Numele Lui va fi singurul Nume (versul 9). Observ! pe Hristos avnd de a face cu armiile opuse: Dar iat! c! urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele, cari vor lupta mpotriva Ierusalemului. Le va putrezi carnea stnd nc! n picioare, le vor putrezi ochii n g!urile lor, "i le va putrezi limba n gur!. n ziua aceea, Domnul va trimete o mare nv!lm!"eal! n ei; unul va apuca mna altuia, "i vor ridica mna unii asupra altora. Iuda va lupta "i el n Ierusalem, "i vor strnge bog!#iile tuturor neamurilor de primprejur, aurul, argintul "i haine foarte multe (versurile 12-14). Atunci un nger cheam! p!s!rile de prad! la un praznic pe carnea armiilor (Apocalipsa 19:17-18, 21). Atunci fiara a fost prins!. $i mpreun! cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care f!cuse naintea ei semnele, cu cari am!gise pe cei ce primiser! semnul fiarei, "i se nchinaser! icoanei ei. Amndoi ace"tia au fost arunca#i de vii n iazul de foc, care arde cu pucioas! (versul 20). (vezi Satana: Marele Seduc!tor). n timp ce mp!r!#ia fiarei este demolat! "i distrus!, Satana "i demonii lui trebuie s! fie opri#i de a mai n"ela "i manipula. Deci un nger a pus mna pe balaur, pe "arpele cel vechi, care este Diavolul "i Satana, "i l-a legat pentru o mie de ani. L-a aruncat n Adnc, l-a nchis acolo, "i a pecetluit intrarea deasupra lui, ca s! nu mai n"ele Neamurile, pn! se vor mplini cei o mie de ani (Apocalipsa 20:2-3). Controlul Satanei peste acest veac r!u (Galateni 1:4; 1 Ioan 5:19) va fi atunci terminat pentru urm!torii 1000 de ani. B!t!lia pentru controlul p!mntului s-a terminat. Hristos i face pe sfin$i conduc#tori cu El Acum ncep 1000 de ani de conducere n pace a lui Hristos. Imediat Ioan l vede pe Isus r!spl!tindu-i pe sfin#i pentru suferin#ele pe care le nduraser! din partea Satanei "i a sistemului lui Babilonian. Ioan a privit cum martirii au nviat, "i au mp!r!#it cu Hristos o mie de ani (Apocalipsa 20:4; vezi de asemenea Apocalipsa 22:12). Cum slujitorii Lui credincio"i primesc via#a ve"nic! n momentul nvierii lor, Isus ncepe s!-"i mplineasc! promisiunea c! ei vor fi co-conduc!tori cu El. El le promisese: Celui ce va birui "i celui ce va p!zi pn! la sfr"it lucr!rile Mele, i voi da st!pnire peste Neamuri "i Celui ce va birui, i voi da s! "ad! cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup! cum "i Eu am biruit "i am "ezut cu Tat!l Meu pe scaunul Lui de domnie (Apocalipsa 2:26; 3:21). Ferici#i "i sfin#i sunt cei ce au parte de ntia nviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preo#i ai lui Dumnezeu "i ai lui Hristos, "i vor mp"r"!i cu El o mie de ani (Apocalipsa 20:6). Daniel, cu mult timp nainte a observat de asemenea ntr-o viziune aceast! epoc! minunat!: Dar domnia, st"pnirea #i puterea tuturor mp"r"!iilor cari sunt pretutindeni supt ceruri, se vor da poporului sfin!ilor Celui Prea nalt. mp!r!#ia Lui este o mp!r!#ie vecinic!, "i toate puterile i vor sluji "i-l vor asculta! (Daniel 7:27). - 52 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Acesta este nceputul epocii minunate referit! adesea de studen#ii Bibliei ca Mileniul. Pentru am!nunte despre ceea ce se va ntmpla n timpul domniei milenare a lui Isus cere copiile tale gratuite Evanghelia mp"r"!iei [The Gospel of the Kingdom], Care este destinul t"u? [What Is Your Destiny?] "i Tu po!i n!elege profe!ia Bibliei [You Can Understand Bible Prophecy] sau coboar!-le depe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ) Judecata Final# Am v!zut mai devreme c! Satana avea s! fie constrns n timpul Mileniului. Totu"i noi am citit de asemenea: Dup! aceea, trebuie s! fie dezlegat pentru pu#in! vreme (Apocalipsa 20:3). n timpul Mileniului se vor na"te mul#i care nu vor fi fost expu"i influen#ei Satanei. Calea lui Dumnezeu va fi fost singura cale pe care ar fi cunoscut-o ei vreodat!. Totu"i Scripturile ne dezv!luie c! Dumnezeu i ncearc! pe oameni s! vad! dac! supunerea lor este din inim! (Deuteronom 8:2; Apocalipsa 2:10). Un fel de a face aceasta este s! le permit! s! aleag" ntre bine "i r!u (Deuteronom 30:19). Ioan ne arat! c! aceasta se va ntmpla la sfr"itul Mileniului. Observ! cum se va ntmpla: Cnd se vor mplini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat; "i va ie"i din temni#a lui, ca s! n"ele Neamurile, cari sunt n cele patru col#uri ale p!mntului, pe Gog "i pe Magog, ca s!-i adune pentru r!zboi. Num!rul lor va fi ca nisipul m!rii. $i ei s-au suit pe fa#a p!mntului, "i au nconjurat tab!ra sfin#ilor "i cetatea prea iubit!. Dar din cer s-a pogort un foc care i-a mistuit (Apocalipsa 20:7-9). Dumnezeu nu ne dezv!luie dac! acesta va fi singura ncercare pe care o va folosi El n timpul Mileniului pentru a separa oamenii nesinceri de cei care sunt sinceri. Dar ea va fi cu siguran#! ultima "i cea mai semnificativ! ncercare a celor 1000 de ani. Va fi o parte vital! a procesului judec"!ii. Acum vine momentul pentru constrngerea permanent! a Satanei: $i diavolul, care-i n"ela, a fost aruncat n iazul de foc "i de pucioas!, unde este fiara "i proorocul mincinos. $i vor fi munci#i zi "i noapte n vecii vecilor (versul 10). El nu va mai fi permis niciodat! s! n"ele pe cineva. A doua nviere Dar procesul judec!#ii nu este nc! complet. To#i cei care au murit f!r! s! se poc!iasc! nainte de nceputul Mileniului trebuie s! fie judeca#i. Milostenia "i n#elepciunea lui Dumnezeu devin "i mai aparente n aceast! judecat! final!. Aminte"te-#i, Cre"tinii credincio"i sunt nvia#i la rentoarcerea lui Hristos, la nceputul Mileniului. A lor a fost ntia nviere (versul 5). Mor#ii care sunt nvia#i ca s! apar! naintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu (versul 12) dup! ce se vor mplini cei o mie de ani (versul 7) nu au cunoscut niciodat! complet pe Dumnezeu "i c!ile Lui. Ei nu au n#eles niciodat! ce nseamn! s! se poc!iasc! cu adev!rat de p!catele lor. Sunt ei nvia#i numai ca s! fie condamna#i pentru totdeauna? Nici de cum. Observ! scopul acestei a doua nvieri: Apoi am v!zut un scaun de domnie mare "i alb, "i pe Cel ce "edea pe el. P!mntul "i cerul au fugit dinaintea Lui, "i nu s-a mai g!sit loc pentru ele. $i am v"zut pe mor!i, mari #i mici, stnd n picioare naintea scaunului de domnie. Ni"te c!r#i [ale Bibliei] au fost deschise. $i a fost deschis! o alt! carte, care este Cartea Vie#ii. $i mor#ii au fost judeca#i dup! faptele lor, dup! cele
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 53 -

ce erau scrise n c!r#ile acelea (versurile 11-12). Ei sunt nvia#i, atunci sunt judeca#i dup! standardele biblice conform cu r!spunsul lor la iluminarea spiritual! pe care o primesc acum pentru prima dat!. Cuvntul tradus c!r#i este biblia. Este din r!d!cina acestui acela"i cuvnt grec c! noi am luat cuvntul Biblia. Cnd Dumnezeu va nvia aceast! lume El le va explica n ntregime n#elesul c!r#ilor Sfintelor Scripturi. Cnd ei vor r!spunde "i se vor poc!i, numele lor vor putea fi de asemenea scrise n cartea vie#ii. Dar noteaz! ce se va ntmpla cu cei care, dup! ce au fost nvia#i "i au primit n#elegerea clar! a ceea ce Dumnezeu se a"teapt! din partea lor, tot refuz! s! se poc!iasc!. Oricine n-a fost g!sit scris n cartea vie#ii, a fost aruncat n iazul de foc (versul 15). Pedeapsa r#ilor incorigibili Alte scripturi sugereaz! c! un al treilea grup trebuie s! fi fost nviat pentru a fi inclus n aceast! distrugere final! a celor r!i n lacul de foc. Isus a zis c! unii vor dispre#ui deliberat "i cu bun! "tiin#! cuno"tin#a spiritual! c! Dumnezeu le va deschide min#ile pentru ca s! poat! s! n#eleag!. Aceast! blasfemie (hul!) calculat! mpotriva Duhului Sfnt, a zis El c! nu le va fi iertat! nici n veacul acesta, nici n cel viitor (Matei 12:31-32). Totu"i, ni se spune de asemenea c! to!i cei din morminte vor auzi glasul Lui, "i vor ie"i afar! din ele. Cei ce au f!cut binele, vor nvia pentru via#!; iar cei ce au f!cut r!ul, vor nvia pentru judecat! (Ioan 5:28-29). Chiar "i aceia care au refuzat toate ocaziile de a se poc!i "i de a fi ierta#i trebuie s! fie de asemenea nvia#i dintre mor#i n ziua judec!#ii. Aceast! lume a refuzat n mod deliberat modul de via#! a lui Dumnezeu chiar "i dup! ce au fost lumina#i odat!, "i au gustat darul ceresc, "i s-au f!cut p!rta"i Duhului Sfnt (Evrei 6:46). Ei au fost ierta#i odat! "i li s-a dat Duhul Sfnt. Dar dup! aceea ei au ales s! refuze domnia lui Dumnezeu peste ei "i au hulit pe Duhul Sfnt. Deci, spun Scripturile, ei cu r!utate au c!lcat n picioare pe Fiul lui Dumnezeu, "i au nesocotit sngele testamentului cu care s-a sfin#it, "i au batjocorit duhul harului pentru ei nu mai r!mne, pentru p!cate, nici o jertf!, ci o nfrico"at! a"teptare a judec!#ii "i iu#imea focului care va mistui pe cei potrivnici (Evrei 10:26-29, Biblia Ortodox! Romn!). Este important ca noi s! n#elegem scopul lacului de foc. Dumnezeu a judecat c! to!i cei r!i trebuiesc s! fie ar"i. C!ci iat! vine ziua care arde ca un cuptor. $i to!i cei trufa#i #i care f"ptuiesc f"r"delegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine i va arde", zice Domnul Savaot. "$i nu va r!mne din ei nici r!d!cin!, nici ramuri (Maleahi 4:1). Deci se pare c! Apocalipsa 20:13-14, de nevoie, trebuie s! includ! "i pe cei pu#ini ntre cei r!i care au fost deja condamna#i s! piar! n lacul de foc. Victoria asupra mor$ii Aceasta ne aduce la momentul cnd, dup! cum a zis Pavel Moartea a fost nghi#it! de biruin#! (1 Corinteni 15:54). La sfr"itul perioadei judec!#ii finale to#i oamenii care au tr!it vreodat! le-a fost dat! ocazia s! aleag! ntre via#! "i moarte. Ei se pot poc!i "i supune lui Dumnezeu pentru a primi via#a ve"nic! sau s! refuze de a se poc!i "i prin aceasta s! aleag! moartea ve"nic!. Nu va fi un teren de mijloc, nu va fi nici o alt! alegere. - 54 -

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

Unii, trist de spus, se vor ag!#a cu nc!p!#nare de cursul dat de ei n"i"i, n ciuda tuturor ocaziilor de a se poc!i pe care Dumnezeu le pune la ndemna lor. Dumnezeu nu va for#a via#a ve"nic! asupra nim!nuia. Aceia care cu bun! "tiin#! refuz! s! se poc!iasc! vor fi judeca#i dup! faptele lor "i vor fi distru"i n lacul de foc. Acesta este ntr-adev!r un act de mil!, pentru c! asemenea persoane ar aduce continu! suferin#! asupra lor n"i"i "i a altora pentru ve"nicie. Cnd totul este terminat ni se spune: $i Moartea "i Locuin#a mor#ilor au fost aruncate n iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua (Apocalipsa 20:14). Judecata lui Dumnezeu este complect!. Nici odat! acei care au primit salvarea nu le va mai fi fric! de moarte. Moartea a fost nghi#it! de biruin#!. Aceasta mpline"te una din profe#iile lui Isus: Fiul omului va trimete pe ngerii S!i, "i ei vor smulge din mp!r!#ia Lui toate lucrurile, cari sunt pricin! de p!c!tuire "i pe cei ce s!vr"esc f!r!delegea, "i-i vor arunca n cuptorul aprins; acolo va fi plnsul "i scr"nirea din#ilor. Atunci cei neprih"ni!i vor str"luci ca soarele n mp"r"!ia Tat"lui lor. Cine are urechi de auzit, s! aud!! (Matei 13:41-43). Explica#ia inspirat! a nvierilor ne nva#! c! r!splata poporului credincios al lui Dumnezeu nu este intrarea la moarte n rai. n loc, ncepe cu prima nviere, cnd Isus se rentoarce pentru a stabili mp!r!#ia lui Dumnezeu pe p!mnt. (Pentru o explica#ie mai complect! a ceea ce se ntmpl! dup! moarte, "i binecuvnt!rile promise de Dumnezeu adep#ilor S!i supu"i, fii sigur s! ceri bro"urile gratuite Ce se ntmpl" dup" moarte? [What Happens After Death?] "i Rai #i Iad: Ce ne nva!" Biblia n realitate? [Heaven and Hell: What Does the Bible Really Teach?] sau coboar!-le de pe Internet la: www.ucg.org Literature Library LanguagesEastern Europe -- Romanian )

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 55 -

Capitolul 9

Ve#nica mp#r#$ie a lui Dumnezeu Isus ne spune s! ne rug!m Tat!lui ceresc vie mp!r!#ia Ta
(Matei 6:10). El ne spune de asemenea C!uta#i mai nti mp!r!#ia lui Dumnezeu "i neprih!nirea Lui (versul 33). Ce este mp"r"!ia lui Dumnezeu ca s! fie cea mai nalt! prioritate n via#!? Este simplu un alt sistem administrativ nou "i diferit condus de slujitorii credincio"i ai lui Dumnezeu? Sau ne dep!"e"te concep#iile noastre anterioare despre ce este o mp!r!#ie? Apostolul Pavel a mers direct la inima problemei explicnd c! nu poate carnea "i sngele fiin#ele omene"ti fizice s" mo#teneasc" mp"r"!ia lui Dumnezeu (1 Corinteni 15:50). mp!r!#ia lui Dumnezeu este familia de fiin!e nemuritoare Dumnezeu "i to#i copii S!i. Aceia pe care Dumnezeu i adaug! la familia Sa vor mo"teni "i vor supraveghea toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat (Apocalipsa 21:7). Vorbind despre destinul omului autorul c!r#ii Evrei a scris: toate Le-ai [Dumnezeu Tat!l] supus supt picioarele lui [omul]. n adev!r, dac! i-a supus toate, nu i-a l"sat nimic nesupus. Totu"i, acum, nc! nu vedem c! toate i sunt supuse (Evrei 2:8). Apocalipsa 21:22 descrie timpul cnd toate lucrurile vor fi sub cei ce intr! mp!r!#ia lui Dumnezeu. Cum, intr! atunci o fiin#! omeneasc! n mp!r!#ie? Pavel explic!: C!ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s! se mbrace n neputrezire, "i trupul acesta muritor s! se mbrace n nemurire. Cnd trupul acesta supus putrezirii, se va mbr!ca n neputrezire, "i trupul acesta muritor se va mbr!ca n nemurire, atunci se va mplini cuvntul care este scris: Moartea a fost nghi#it! de biruin#!! (1 Corinteni 15:53-54). mp!r!#ia lui Dumnezeu este un loc n care oamenii pot intra numai dac! primesc darul vie#ii eterne ca copii ai lui Dumnezeu. Observ! ceva esen#ial pentru primirea darului vie#ii ve"nice: n clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, "i L-au ntrebat: Cine este mai mare n mp!r!#ia cerurilor? Isus a chemat la El un copila", l-a pus n mijlocul lor, "i le-a zis: Adev!rat v! spun c!, dac! nu v! ve#i ntoarce [converti] la Dumnezeu "i nu v! ve#i face ca ni"te copila"i, cu nici un chip nu ve#i intra n mp!r!#ia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copila", va fi cel mai mare n mp!r!#ia cerurilor (Matei 18:1-4). Este nevoie de o necesar! ntoarcere la Dumnezeu, convertire, -- schimbarea modului nostru de a gndi. Aceast! transformare este posibil! numai prin acel fel de umilin#! care produce adev!rata poc!in#!, care, dup! ce prin recunoa"terea ceremoniei botezului, poate fi complectat! prin darul Duhului lui Dumnezeu lucrnd n vie#ile noastre (Faptele Apostolilor 2:38).
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 56 -

Ca Mntuitor al omenirii, Isus din Nazaret a pavat calea pentru ca noi s! mo"tenim mp!r!#ia lui Dumnezeu deschiznd poarta spre via!a ve#nic" prin iertarea p!catelor. Aceasta a cerut ca prima Lui venire s! fie dedicat! nv!#!rii "i explic!rii poc!in#ei "i s! permit! ca El nsu"i s! fie r!stignit pentru p!catele omenirii. De aceea Marcu a scris: Dup! ce a fost nchis Ioan, Isus a venit n Galilea, "i propov!duia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a mplinit vremea, "i mp!r!#ia lui Dumnezeu este aproape. Poc"i!i-v", "i crede#i n Evanghelie (Marcu 1:14-15). La prima Lui venire Isus a preg!tit discipoli care aveau dup! r!stignirea "i nvierea Sa s! ajute s! stabileasc! Biserica Lui. El a venit prima dat! ca s! pun! funda#ia pentru stabilirea mp!r!#iei lui Dumnezeu. La a doua venire prga (primele fructe) recoltei spirituale ale lui Dumnezeu (Iacov 1:18; Ioan 4:35-36) va primi via#a ve"nic! "i va intra n mp!r!#ie. Aceast! prg! spiritual! va domni cu Hristos pn! la ultima faz! a judec!#ii lui Dumnezeu, cnd separarea final! a celor drep#i de cei r!i va fi complet!. Apocalipsa 21-22 descrie la acel moment un nou "i dramatic diferit cer "i p!mnt. De asemenea n acel moment to!i copiii lui Dumnezeu to#i cei care vor mo"teni via#a ve"nic! n mp!r!#ia lui Dumnezeu ncep s! simt! din plin mntuirea lor. Cum va fi? Comunitatea copiilor lui Dumnezeu Ioan scrie: Apoi am v!zut un cer nou "i un p!mnt nou; pentruc! cerul dinti "i p!mntul dinti [n condi#ia lor anterioar!] pieriser!, "i marea nu mai era. $i eu am v!zut coborndu-se din cer dela Dumnezeu, cetatea sfnt", noul Ierusalem, g!tit! ca o mireas! mpodobit! pentru b!rbatul ei (Apocalipsa 21:1-2). Aceast! descriere a copiilor nemuritori ai lui Dumnezeu este aceea a unei comunit!#i de familie care a crescut destul de mare ca s! locuiasc! ntr-un ora" de dou!sprezece mii de pr!jini p!trate "i egal de nalte (versul 16). Aceast! comunitate este descris! ca o mireas!, nevasta Mielului (versul 9), care va fi supus! n toate lui Hristos ca b!rbatul ei (Efeseni 5:24). Acest ora" minunat va fi cas! pentru familia lui Dumnezeu. El El va locui cu ei, "i ei vor fi poporul Lui (Apocalipsa 21:3). Pacea, armonia "i mul#umirea n comunitatea de familie a celor mntui#i va fi att de mare c! moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tnguire, nici #ip!t, nici durere, pentruc! lucrurile dinti au trecut (versul 4). To#i cei care mai nainte aleseser! s! refuze modul de via#! care produce dragoste, pace "i cooperare au pierit deja n iazul, care arde cu foc "i cu pucioas!, adic! moartea a doua (versul 8). Dumnezeu descrie esen#a ora"ului Noul Ierusalem. Este descris ca fiind construit cu cele mai fine "i scumpe materiale. Este decorat cu elegan#! ca o mireas! ce poart! cele mai scumpe giuvaeruri. Reflect! ns!"i slava lui Dumnezeu (versurile 9-11, 18-21). Aceast! comunitate de familie este organizat! sub numele celor dou!sprezece semin#ii ale fiilor lui Israel cu cele dou!sprezece temelii, "i pe ele erau cele dou!sprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului (versurile 12, 14). Este clar c! rezultatul final este ceea ce Dumnezeu ncepuse cu Avraam, patriarhul familiei care a devenit Israel. $i acela a fost numai un precursor al familiei eterne, familia tuturor celor cari cred (Romani 4:11). Lumina care ilumineaz! Noul Ierusalem vine dela Dumnezeu Apocalipsa 21:24). Nimic ntinat nu va intra n ea, nimeni care tr!ie"te n spurc!ciune "i n minciun! nu va fi permis vreodat! s! intre n el.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 57 -

Rezumatul pove%tii omului Cnd Dumnezeu a creat pe Adam "i Eva, primii oameni, El i-a pus ntr-o gr!din! cu un pom al vie!ii. Fructul acelui pom a reprezentat modul de via#! al lui Dumnezeu pe care El a vrut ca ei s! accepte "i s! urmeze. Dar lng! pomul vie#ii a fost un alt pom, un pom al c!rui fruct a reprezentat un amestec de bine "i r!u. Dumnezeu le-a poruncit s! evite al doilea pom. El ar fi preferat s!-i scuteasc! de a culege fructele unui fel de via#! care este un amestec de bine "i r!u. Dar curiozitatea Evei a cople"it-o. Ea a r!spuns la influen#a n"el!toare a "arpelui cel vechi, care atunci l-a convins "i pe Adam s! i se al!ture n gustarea fructului oprit. Toat! omenirea i-a urmat n acea alegere. Rezultatul final este tragedia omeneasc! aproape de nenchipuit descris! n cartea Apocalipsa. Dar Dumnezeu nu a fost n nici un chip nfrnt de acest eveniment. El a planificat "i inten#ioneaz! s! completeze r!scump!rarea "i mntuirea tuturor celor care se vor poc!i. Corpul de oameni poc!i#i va fi att de mare cnd totul este zis "i f!cut c! va deveni ora"ul de necrezut al Noului Ierusalem descris n capitolul 21. n Apocalipsa 22 vedem comunitatea celor salva#i ntr-un aranjament similar cu cel al lui Adam "i Eva. n Noul Ierusalem este un ru cu apa vie#ii, limpede ca cristalul, care ie"ea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu "i al Mielului. n mijlocul pie#ei cet!#ii, "i pe cele dou! maluri ale rului, era pomul vie!ii, rodind dou!sprezece feluri de rod, "i dnd rod n fiecare lun!; "i frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor (versurile 1-2). Povestea biblic! a omului ncepe cu pomul vie#ii. Se ncheie cu familia nemuritoare a lui Dumnezeu locuind mpreun! n fa#a tronului Lui, n timp ce se bucur! de fructele pomului vie#ii. Est un fel de fruct produsul rela#iilor corecte care va face via#a ve"nic! demn! de tr!it. Ioan scrie: $i ngerul mi-a zis: Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare "i adev!rate. $i Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe ngerul S!u s! arate robilor S!i lucrurile, cari au s! se ntmple n curnd (versul 6). Lumea noastr! este n confuzie "i n"elat!. Dar nu va r!mnea totdeauna n felul acesta. Isus Hristos ne-a dat cartea Apocalipsa ca s! inspire ncredere, speran#! "i un scop clar n via#! tuturor acelor care cred "i servesc pe Dumnezeul cel viu. Isus Hristos personal roste"te mesajul de ncheiere al Apocalipsei: Iat!, Eu vin curnd; #i r"splata Mea este cu Mine, ca s! dau fiec!ruia dup! fapta lui. Sunt Alfa "i Omega, Cel dinti "i Cel de pe urm!, nceputul "i Sfr"itulEu, Isus, am trimes pe ngerul Meu s! v! adevereasc! aceste lucruri pentru Biserici. Eu snt R!d!cina "i S!mn#a lui David, Luceaf!rul str!lucitor de diminea#! (versurile 12-13, 16). Ioan sfr"e"te cu aceste cuvinte: Cel ce adevere"te aceste lucruri, zice: Da, Eu vin curnd. Amin! Vino, Doamne Isus! Harul Domnului Isus Hristos s! fie cu voi cu to#i! Amin (versurile 20-21). Acest viitor minunat poate fi al t!u. $i tu po#i deveni unul dintre fiii (fiicele) nemuritori ai lui Dumnezeu, un membru al familiei Lui eterne n mp!r!#ia lui Dumnezeu. Tu trebuie, totu"i, s! sim#i poc!in#a adev!rat!, s! prime"ti Duhul lui Dumnezeu "i s! nve#i cum s! observi poruncile lui Dumnezeu prin refuzarea de a fi amestecat cu c!ile acestei lumi rele prezente (Faptele Apostolilor 2:38; Apocalipsa 12:17; 2 Petru 2:20-21). Ca s! afli mai multe despre cum po#i realiza aceasta, fii sigur s! ceri copiile tale gratuite ale Cele Zece Porunci [The Ten Commandments], Care este destinul t"u? [What Is Your Destiny] "i Calea spre via!a ve#nic" [The Road to Eternal Life]. Pentru o vedere mai larg! a profe#iei biblice cere Statele Unite #i Marea Britanie n Profe!ie [The United States and Britain
The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 58 -

in Prophecy], Tr"im noi n epoca de sfr#it? [Are We living in the Time of the End] "i $i tu po!i n!elege profe!ia Bibliei [You Can Understand Bible Prophecy] sau le po#i cobor de pe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuripean/index.htm ).

Ce ar trebui s# faci tu acum? Cartea Apocalipsa se ncheie cu o privire n extraordinarul viitor pe care Dumnezeu l preg!te"te
omenirii s! tr!iasc! cu El pentru totdeauna ca familia Lui nemuritoare n mp!r!#ia lui Dumnezeu. El te invit!, de asemenea, ca s! ai parte din acest viitor minunat. Dar numai aflnd ce a dezv!luit Dumnezeu despre viitor nu este suficient. Cu "tiin#a vine r!spunderea. Pentru ca s! po#i beneficia de ce ai aflat trebuie s! ac#ionezi imediat. Dumnezeu a inspirat scrisul c!r#ii Apocalipsa ca s! te fac! s! gnde"ti, s! consideri viitorul t!u, s! te stimuleze s! asumi r!spunderea pentru caracterul "i comportarea ta. Este numai una din cele 66 de c!r#i care compun Biblia "i con#ine dezv!luirea lui Dumnezeu pentru omenire. Biblia declar! c! Dumnezeu este autorul ei real c! toat! Scriptura este revela#ia Lui pentru omenire (2 Timotei 3:16). Declar! c! dezv!luie calea Lui de via#!, valorile "i caracterul Lui. $tii tu cu siguran#! dac! aceast! preten#ie este adev!rat! sau nu? Ai ntmpinat adev!ratele mari ntreb!ri ale vie#ii: Este Biblia adev!rat!? Exist! Dumnezeu? E"ti sigur? Aceste ntreb!ri #i afecteaz! via#a "i ai nevoie s! le g!se"ti r!spunsurile. Dac! g!se"ti c! aceste ntreb!ri sunt cople"itoare "i tulbur!toare, noi suntem aici ca s! te ajut!m. Noi am preparat mai multe publica#ii, toate gratuite, care te vor ajuta s! le r!spunzi. Dac! crezi c! Dumnezeu exist! "i c! Biblia este Cuvntul S!u, #i formezi propria ta via#! conform cu acea cuno"tin#!? Te-ai ntrebat singur: Unde se duce via#a mea? Sunt eu parte din solu#ia problemelor acestei lumi? Sau sunt parte din probleme? Dac! dore"ti r!spunsuri sau e"ti interesat s! afli despre adev!rata poc!ire, primirea Duhului lui Dumnezeu "i ca s! afli cum s! #ii Poruncile lui Dumnezeu, cere oricare din aceste bro"uri gratuite: Exist" Dumnezeu? Ultima ntrebare a vie!ii [Lifes Ultimate Question: Does God Exist?], Crea!ie sau Evolu!ie are vre-o importan!" ce crezi? [Creation or Evolution Does It Really Matter What You Believe?], Este Biblia adev"rat"? [Is the Bible True?], Cum s" n!elegi Biblia [How to Understand the Bible], Cele Zece Porunci [The Ten Commandments], Care este destinul t"u? [What Is Your Destiny?] "i Calea spre via!a ve#nic" [The Road to Eternal Life]. De asemenea s! s! ceri celelalte bro"uri ale noastre despre profe#ie Evanghelia mp"r"!iei [The Gospel of the Kingdom], Statele Unite #i Marea Britanie n profe!ia biblic" [The United States and Britain in Bible Prophecy], Tr"im noi n epoca de sfr#it? [Are We Living in the Time of the End?] "i Tu po!i n!elege profe!ia Bibliei [You Can Understand Bible Prophecy] sau le po#i cobor de pe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm pentru o mai bun! n#elegere a ceea ce Dumnezeu dezv!luie despre viitor "i mp!r!#ia Lui ce are s! vin!. Aboneaz!-te la revista Ve#ti Bune [The Good News]. Fiecare num!r analizeaz! nout!#ile lumii n lumina profe#iei Bibliei "i #i arat! cum s! tr!ie"ti prin Cuvntul lui Dumnezeu. De asemenea cere Cursul de Studiu al Bibliei gratuit. Lec#iile lui lunare te vor purta prin temele "i nv!#!turile principale ale Bibliei.

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 59 -

Toat! literatura noastr! este gratuit! numai de cerut. Simplu cheam! oricare din oficiile noastre sau le po#i cere sau cobor la locul de Internet www.gnmagazine.org sau www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .

ADRESELE PO&TALE DIN NTREAGA LUME


AMERICA DE NORD, DE SUD &I CENTRAL! Statele Unite: United Church of God P.O. Box 541027 Cincinnati, Ohio 45254-1027 Phone (513) 576-9796 Fax (513) 576-9795 Web site: www.gnmagazine.org E-mail: info@ucg.org Canada: United Church of God-Canada Box 144, Station D Etobicoke, ON M9A 4X1 Canada Phone: (905) 876-9966, (800) 338-7779 Web site address: www.ucg.ca Caraibe: United Church of God P.O. Box N8873, Nassau, Bahamas Phone: (242) 324-3169 Fax: (242) 364-5566 Martinique: Eglise de Dieu Unie-France 127 rue Amelot, 75011 Paris, France Zonele vorbind spaniola: Iglesia de Dios Unida, P.O. Box 541027 Cincinnati, OH 45254-1927, U.S.A. Phone: (513)576-9796 Fax (513) 576-9795 E-mail: info@ucg.org EUROPA Insulele Britanice: United Church of God P.O. Box 705 Watford, Herts, WD 19 6FZ, England Phone: 020-8386-8467 Fax:01257-453978 Web site: www.goodnews.org.uk Fran$a: Eglise de Dieu Unie-France 127 rue Amelot, 75011 Paris, France Germania: Vereinte Kirche Gottes/Gute Nachrichten Postfach 30 15 09, D-53195 Bonn, Germany Phone: 0228-9454636 Fax: 0228-9454637 Italia: La buona notizia, Chiesa de Dio Unita Casella Postale 187, 24100 Bergamo, Italy Phone: (+39) 0338-409.79.19 Fax: (+39) 035452.16.26 Olanda: P.O. Box 93, 2800 AB Gouda, Netherlands Scandinavia: Guds Forenade Kyrka P.O. Box 705, Watford, Herts, WD19 6FZ, England Phone: 020-8386-8467 Fax: 01257-453978 AFRICA Ghana: P.O. Box 3805 Kumasi, Ghana Mauritius: P.O. Box 53, Quatre Bornes, Mauritius Africa de Sud: United Church of God, Southern Africa P.O. Box 2209, Beacon Bay, East London 5205, South Africa Phone and Fax: 043-748-1694 E-mail: rsa@ucg.org Zambia and Malawi: United Church of God P.O. Box 23076, Kitwe, Zambia E-mail: zimbabwe@ucg.org REGIUNEA PACIFICULUI Australia: United Church of God-Australia GPO Box 535, Brisbane, Qld 4001, Australia Phone: 07 55 202 111 Free call: 1-800-356-202 Fax: 07-55-202-122 Web site: www.ucg.org.au E-mail: info@ucg.org.au Fiji: United Church of God P.O. Box 11081, Laucala Beach state, Suva, Fiji Noua Zeeland#: United Church of God P.O. Box 22, Auckland, 1015, New Zealand Phone: Toll Free 0508-463-763 Filipinele: P.O. Box 81840 DCCPO, 8000 Davao City, Philippines Phone and Fax: +63-82 241 0150 Cell/text: +63-918-904 4444 Web site address: www.ucg.org.ph Tonga: United Church of God - Tonga P.O. Box 127, NukuAlofa, Tonga TOATE ZONELE NEMEN "IONATE &I NA "IUNIELE

United Church of God P.O. Box 541027 Cincinnati, OH 45254 - 1027 Phone: (513) 576-9796 Fax: (5 13) 576-9795 Web site: www.ucg.org E-mail: info@ucg.org

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 60 -

Dac# dore%ti s# %tii mai mult


Cine suntem: Aceast! literatur! este publicat! de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie Interna#ional! [United Church of God, an International Association], care are pastori "i congrega#ii prin toat! lumea. Noi ne tras!m originea la Biserica pe care a nfiin#at-o Isus devreme n secolul I, A.D. Noi urm!m acelea"i nv!#!turi, doctrine "i practice stabilite atunci. Sarcina noastr! este s! proclam!m ntregii lumi, ca un martor, evanghelia sosirii mp!r!#iei lui Dumnezeu "i s! nv!#!m toate na#iunile s! observe ceea ce a poruncit Hristos (Matei 24:14; 28:19-20). Gratis: Isus Hristos a zis: F!r! plat! a#i primit, f!r! plat! s! da#i (Matei 10:8). Biserica Unit! a lui Dumnezeu ofer! aceasta precum "i alte publica#ii gratis. Noi v! invit!m s! cere#i abonamentul dumneavoastr! gratis la revista The Good News (Ve"ti Bune) "i s! v! nscrie#i la cursul de 12 lec#ii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis "i f!r! nici o obliga#ie. Noi suntem recunosc!tori pentru dona#iile "i zeciuelile membrilor bisericii "i a altor sus#in!tori care contribuie voluntar s! suporte aceast! munc!. Noi nu solicit!m publicul general pentru dona#ii. ns! contribu#ii care s! ne ajute s! mp!r#im acest mesagiu de speran#! cu al#ii sunt bine venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie independent! de contabilitate. Consilieri personali la dispozi"ie: Isus a poruncit urma"ilor S!i s! hr!neasc! oile Sale. (Ioan 21:15-17). Ca s! ajute s! satisfac! aceast! porunc!, Biserica Unit! a lui Dumnezeu are congrega#ii prin ntreaga lume. n aceste congrega#ii credincio"ii se adun! ca s ! fie instrui#i din Evanghelie "i s ! "i #in! tov!r!"ie. Biserica Unit! a lui Dumnezeu este dedicat! la n#elegerea "i practica cre"tinismului Noului Testament. Noi dorim s! mp!rt!"im modul de via#! a lui Dumnezeu cu aceia care n mod sincer caut! s! se nchine "i s! urmeze pe Mntuitorul nostru, Isus Hristos. Pastorii no"tri sunt disponibili pentru sfaturi, s! r!spund! la ntreb!ri "i s! explice Biblia . Dac! a#i dori s! lua#i leg!tura cu un pastor sau s! vizita#i una dintre congrega#ii, v ! rug!m s! ne scri#i la una dintre adresele cele mai apropiate sau s ! lua#i leg!tura prin telefon. Pentru informa#ii suplimentare: Pute#i folosi calculatorul dumneavoastr! ca s! intra#i la loca#ia noastr! pe Web www.gnmagazine.org care v! d! acces la informa#ii generale, numere mai vechi de The Good News [Ve"ti Bune], bro"uri gratuite "i multe altele. Pentru coborrea bro"urilor direct de pe Internet folosi#i adresa urm!toare: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm .

The Book of Revelation Unveiled - Cartea Apocalipsa Dezv !luit!.doc

- 61 -

S-ar putea să vă placă și