Sunteți pe pagina 1din 13

Finane Publice ID suport de curs

1. Necesitatea, coninutul i sfera finanelor publice Bibliografia aferent: Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, $ubcapitolele #%#, #%!, #%& Finane Publice , 'crel I ( colecti , EDP, Bucureti, !""), Ediia a 'I*a, +apitolul I i $ubcapitolele !%#, !%!, !%&

Finanele repre,int acea partea a relaiilor econo-ico*sociale e.pri-ate /n for- bneasc, care se folosesc /n procesul repartiiei produsului intern brut i cu a0utorul crora se for-ea,, se reparti,ea, i se gestionea, fondurile bneti ale statului i ale agenilor econo-ici necesare reproduciei sociale, aciunilor social*culturale, satisfacerii celorlalte cerine co-une ale societii, cetenilor i agenilor econo-ici% Finanele publice repre,int relaii econo-ico*sociale bneti ale statului, unitilor ad-inistrati teritoriale prin inter-ediul crora se for-ea, i se reparti,ea, fondurile de resurse financiare publice /n scopul de, oltrii econo-ice i sociale a rii, satisfacerii celorlalte ne oi publice%

Finanele publice sunt asociate cu: fonduri bneti la dispo,iia statului i ale unitilor ad-inistrati *teritoriale, resurse bneti prele ate la dispo,iia statului /n ederea /ndeplinirii funciilor i sarcinilor statului, -i0loace de acoperire a c1eltuielilor ad-inistraiei de stat i alte colecti itilor locale2 bani i bunuri utili,ate pentru funcionarea instituiilor publice2 totalitatea resurselor i a sarcinilor care se refer la acti itatea instituiilor publice2 gospodria statului2 -i0loacele de inter enie a statului /n econo-ie2 ansa-blul de acti iti desfurate de sectorul public al econo-iei, inclusi ad-inistrarea fondurilor publice i politicile financiare2

relaiile sociale de natur econo-ic care apar /n procesul constituirii fondurilor publice de resurse bneti i al reparti,rii acestora /n scopul satisfacerii ne oilor generale ale societii%

3n desfurarea acti itii lor oa-enii au o serie de ne oi: publice, se-ipublice, pri ate% Ne oi publice 4 satisfcute pe sea-a bunurilor publice 4 ne oia de aprare, protecie etc% Ne oi se-ipublice 4 satisfcute pe sea-a bunurilor publice i pri ate 4 educaie, cultur%% etc Ne oi pri ate 4 pri-ordiale ale oa-enilor 4 satisfcute pe ba,a bunurilor pri ate 4 1ran, /-brc-inte etc%

2. Funciile i Rolul Finanelor Publice Bibliografia aferent: Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, $ubcapitolele #%5, #%6 Finane Publice , 'crel I ( colecti , EDP, Bucureti, !""), Ediia a 'I*a, $ubcapitolele !%5, !%6

Funcia de repartiie a finanelor publice const /n for-area fondurilor financiare la dispo,iia autoritilor publice i distribuirea lor /napoi /n econo-ie% * * Etapa de constituire a fondurilor Etapa de distribuire a fondurilor

Funcia de control a finanelor publice este str7ns legat de funcia de repartiie i const /n controlul constituirii i redistribuirii fondurilor financiare publice, precu- i a -odului de reparti,are a acestora% * * * +ontrol pre enti +ontrol operati curent +ontrol post operati

Inter enia statului /n econo-ie, prin finanele publice are un rol acti , particip7nd la funcionarea econo-iei i /ncerc7nd -eninerea unui ec1ilibru /n plan econo-ico*social% Inter enia statului /n econo-ie apare /n ca,ul: * * * Proprietii co-une asupra resurselor +o-porta-entului neadec at i pgubitor al unor indi i,i Bunurilor publice

3. Sistemul veniturilor publice Bibliografia aferent:

Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, $ubcapitolele &%#% &%!, &%8, i proble-ele aferente acestui capitol Finane Publice , 'crel I ( colecti , EDP, Bucureti, !""), Ediia a 'I*a, +apitolul #! Legea bugetului de stat pentru anul 2013 + execuia bugetar 31.12.2013 www.mfinante.ro 9egea finanelor publice nr%6"":##%")%!""! publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, partea I, nr%6<):#&%"=%!""! tot ce ine de enituri 9egea finanelor publice locale nr%!)&:!< iunie !""8 publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, Partea I, nr%8#=:#=%")%!""8 tot ce ine de enituri

Bibliografia detaliaz suportul de curs

'eniturile publice repre,int resursele -obili,ate prin inter-ediul bugetelor la dispo,iia ad-inistraiilor publice% Pe sea-a acestor enituri se creea, disponibiliti bneti /n tre,oreriile statului din care ur-ea, a fi efectuate pli /n contul c1eltuielilor publice aprobate prin legea bugetar anual% 'eniturile publice repre,int -i0loace bneti necesare reali,rii anu-itor obiecti e econo-ice, sociale sau de alt natur ale statului%

Factorii care influenea, e oluia eniturilor publice: * * * * * * Econo-ici Monetari $ociali De-ografici Politici Financiari

'eniturile publice se pot clasifica dup: * * +oninut econo-ic $tructur organi,atoric

* * *

Regularitate Pro enien +lasificarea bugetar anual

Indicatorii de di-ensionare a eniturilor publice: * * De structur De dina-ic

Indicatorii sunt exemplificai prin intermediul fiierului cu aplicaii

4. Sistemul cheltuielilor publice Bibliografia aferent: Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, $ubcapitolele !%#, !%!, !%&, !%5, !%6, !%8, i proble-ele aferente acestui capitol Finane Publice , 'crel I ( colecti , EDP, Bucureti, !""), Ediia a 'I*a, +apitolul ' i 'I Legea bugetului de stat pentru anul 2013 9egea finanelor publice nr%6"":##%")%!""! publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, partea I, nr%6<):#&%"=%!""! tot ce ine de c1eltuieli 9egea finanelor publice locale nr%!)&:!< iunie !""8 publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, Partea I, nr%8#=:#=%")%!""8 tot ce ine de c1eltuieli

Bibliografia detaliaz suportul de curs

+1eltuielile publice repre,int relaii econo-ico*sociale /n for- bneasc care se -anifest /ntre stat i persoane fi,ice sau 0uridice cu oca,ia redistribuirii i utili,rii resurselor financiare ale statului, /n scopul /ndeplinirii funciilor acestuia% +1eltuielile publice se -ateriali,ea, /n pli efectuate de stat din resursele -obili,ate pe diferite ci, pentru ac1i,iii de bunuri sau prestri de ser icii, necesare pentru /ndeplinirea diferitelor obiecti e ale statului%

Factorii care influenea, e oluia c1eltuielilor publice: * * * * * De-ografici Econo-ici $ociali Politici Financiari

+1eltuielile publice se pot clasifica dup: * * * * * * +riteriu ad-inistrati +riteriu funcional +riteriu econo-ic For- de -anifestare 3n funcie de rolul /n procesul reproduciei sociale +lasificarea bugetar anual

Indicatorii de di-ensionare a c1eltuielilor publice: * * De structur De dina-ic

Indicatorii sunt exemplificai prin intermediul fiierului cu aplicaii

5. Bu etul i !eficitul bu etar Bibliografie aferent:

Buget i tre orerie public, Moteanu >, Editura Uni ersitar, Bucureti, !""=, +apitolul #,!,&, < Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, +apitolul I' i proble-ele aferente capitolului legat de buget si credit public !xecuia bugetar pentru anul 2013" trimestrial Legea bugetului de stat pentru anul 2013 9egea finanelor publice nr%6"":##%")%!""! publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, partea I, nr%6<):#&%"=%!""! tot ce ine de buget, principii bugetare 9egea finanelor publice locale nr%!)&:!< iunie !""8 publicat /n Monitorul ;ficial al Ro-7niei, Partea I, nr%8#=:#=%")%!""8 tot ce ine de buget, principii bugetare 9egea responsabilitii fiscale 8<:!"#" nu-ai principiile i obiecti ele ? cadru de c1eltuieli pe ter-en -ediu i lung

Bibliografia detaliaz suportul de curs

Bugetul de stat repre,int docu-entul progra- prin care statul pre ede anual -ri-ea i structura eniturilor i c1eltuielilor publice din cadrul econo-iei% 9egea bugetului de stat stabilete c bugetul de stat cuprinde resursele financiare -obili,ate la dispo,iia statului i reparti,area acestora /n ederea reali,rii obiecti elor de de, oltare econo-ic i social a rii%

Principii bugetare la ni el central @detaliere /n 9egea finan elor publice 6"":!""!A: #% Uni ersalitii !% Publicitii &% Unicitii 5% Neafectrii eniturilor 6% Bnualitii 8% $peciali,rii bugetare )% Unitii -onetare =% Ec1ilibrului bugetar Principiile bugetare la ni el local @detaliere /n 9egea finan elor publice !)&:!""8A:

#% Uni ersalitii !% >ransparenei i publicitii &% Unitii 5% Unitii -onetare 6% Bnualitii 8% $peciali,rii bugetare )% Ec1ilibrului bugetar =% $olidaritii <% Butono-iei locale financiare #"% Proporionalitii ##% +onsultrii

Deficitul bugetar e.pri- de,ec1ilibrul e.istent la ni elul co-ponentelor siste-ului bugetar, agregate i consolidate% Deficitul bugetului general consolidat se deter-in prin diferena dintre eniturile i c1eltuielile bugetului general consolidat% 3n ca,ul /n care aceast diferen este po,iti atunci orbi- de surplus al bugetului general consolidat, dac este negati , orbi- de deficit al bugetului general consolidat%

Utili,area -etodelor -oderne de di-ensionare c7t -ai corect a de,ec1ilibrului bugetar public a condus la apariia de noi tipuri de deficite:surplusuri ale sectorului public: * * * * * Deficit con enional Deficit pri-ar Deficit operaional Deficit structural Deficit c asi*fiscal

". #mprumutul !e stat $cre!itul public% Bibliografie aferent:

Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, +apitolul ', i proble-ele de la paginile !6& * !8" @cele care au fost trans-ise i pe e-ailA Buget i tre orerie public, Moteanu >, Editura Uni ersitar, Bucureti, !""=, +apitolul #"

Bibliografia detaliaz suportul de curs

3n situaia /n care eniturile bugetare ordinare se do edesc a fi insuficiente pentru acoperirea c1eltuielilor publice sau c7nd, /n ti-pul e.ecuiei bugetare se /nregistrea, goluri te-porare de tre,orerie, autoritile publica apelea,, de cele -ai -ulte opri, /n ederea obinerii de resurse financiare, la persoanele fi,ice sau 0uridice deintoare de disponibiliti bneti /n ederea unui /-pru-ut%

+reditul public este /-pru-utul fcut de stat de la persoane fi,ice sau 0uridice , deintoare de -i0loace bneti, prin instituiile speciali,ate, care colectea, disponibilitile bneti de pe pia i le /ncredinea, statului pe o perioad deter-inat de ti-p% De regul creditul public este utili,at pentru acoperirea de necesitilor de tre,orerie, pentru necesitile de ec1ilibru bugetar, pentru finanarea c1eltuielilor -ilitare, pentru finanarea ser iciilor publice, pentru -eninerea ordinii publice sau pentru ra-bursarea datoriei scadente i pentru plata dob7n,ilor aferente%

+aracteristici: * * * * Bre caracter oluntar i contractual $ingura garanie oferit de stat o repre,int eniturile iitoare Bre caracter ra-bursabil Purttor de dob7n,i i c7tiguri

Pentru fiecare /-pru-ut contracta statul e-ite /nscrisuri @efecte publice, 17rtii de aloare, obligaiuni, titluriA /n cupiuri de o anu-it aloare% 'aloarea -enionat pe fiecare cupiur a /nscrisului repre,int aloarea no-inal% $u-a care se poate obine pe /nscrisul respecti prin cotarea ei la burs repre,int aloarea real%

Ele-ente te1nice:

* * * * * * * *

Denu-irea /-pru-utului 'aloarea total a /-pru-utului 'aloarea no-inal a /nscrisurilor 'aloarea real a /-pru-uturilor +ursul >er-enul de ra-bursare >itlul /-pru-utului Dob7nda

Exemplificarea elementelor tehnice este redat n cadrul fiierului cu aplicaii Plasarea /nscrisurilor /-pru-utului de stat: * * * $ubscripie public +onsorii bancare '7n,are la burs

+riterii de clasificare: * * * * * * * * * * * * Dup ter-en Dup locul de plasare:contractare Dup po,iia statului fa de creditori Dup for-a de e.pri-are 3n funcie de -oned 3n funcie de garaniile acordate de stat 3n funcie de clau,a ra-bursrii 3n funcie de for-a titlurilor e-ise de stat 3n funcie de natura raporturilor 0uridice dintre pri 3n funcie de posibilitatea negocierii titlurilor 3n funcie de a anta0ele acordate 3n funcie de scopul lansrii lor ctre public

&. 'atoria Public(

Bibliografie aferent Finane Publice, Moteanu NR, Editura Uni ersitar, Bucureti, !"##, +apitolul 'I, i proble-ele de la paginile !8# * !)6 @cele care au fost trans-ise i pe e-ailA Buget i tre orerie public, Moteanu >, Editura Uni ersitar, Bucureti, !""=, +apitolul #&

Bibliografia detaliaz suportul de curs

Datoria public cuprinde totalitatea obligaiunilor bneti pe care statul le are la un -o-ent dat fa de creditorii si interni i e.terni, re,ultate din /-pru-uturi /n -oned naional sau strin, pe ter-en scurt, -ediu i lung, contractate de stat /n -od direct sau garantate de ctre acesta, inclusi obligaiunile fa de tre,oreria proprie, pentru su-ele a ansate te-porar pentru acoperirea deficitului bugetar%

Datoria public poate fi: intern i e.tern%

Indicatorii sunt exemplificai prin intermediul fiierului cu aplicaii