Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA 1

O firma producatoare de aparate electronice a avut in 2012


urmatorul portofoliu de produse (vezi tabel):
PRODUSE

RATA DE
CRESTERE
A PIETEI

C.A A CELUI
MAI
PUTERNIC
CONCURENT
65

COTA
RELATIVA
A PIETEI

6%

CIFRA DE
AFACERI
A FIRMEI
(MLD.LEI)
25

1.Camera
foto
2.Televizor
LCD
3.Home
cinema
4. Telefon
5.Imprimanta

2%

45

50

0.9

18%

20

12

1.6

13%
15%

35
15

66
10

0.5
1.5

0.3

CERINTE :
a) Calculati C relativa a firmei pentru cele 5 produse
C.A firma
Crel firma =
C.A concurenta principala
Crel 1 = 24 : 65 = 0,3 Crel 2 = 45 : 50 = 0,9 Crel 3 = 20 : 12 = 1,6
Crel 4 = 35 : 66 = 0,5 Crel 5 = 15 : 10 = 1,5

b) Realizati graficul metodei BCG

c) Interpretati rezultatele
Firma detine produse VEDETA ,acestea fiind produsele HOME
CINEMA si IMPRIMANTA. Acestea sunt produse care aduc profit
firmei , furnizeaza lichiditati, contribuie la dezvoltarea firmei. Sunt
considerate a fi produse aflate in ciclul de maturitate al ciculului de viata al
unui produs.
VACI DE MULS- Firma nu detine produse de acest tip.
DILEMELE se analizeaza pornind de la durata de timp scursa de la
lansare, intensitatea concurentei, produsele substituente si campaniile de
publicitate. Produsul telefon are o rata de crestere mai mare decat a
televizorului LCD sau a camerei foto ceea ce il va face sa ramana in
portofoliul firmei chiar daca firma va obtine finantarea externa.
PIETRE DE MOARA care la un moment dat vor fi eliminate din
oferta firmei deoarece au o rata de crestere si o cota relativa redusa
(camera foto si televizorul LCD)

TEMA 2
Un magazin de imbracaminte a primit un lot de pantofi sport la pretul
de 200 RON/ buc. vanzandu-se in aceasta perioada 500 de perechi. Dupa o
perioada de timp managerul magazinului pune un adaos comercial de
40% , cererea scazand cu 10% fata de perioada anterioara. Calculati coef.
de elasticitate al cererii de pantofi sport in functie de pret.
T0
C0 : 500 perechi
P0 : 200 RON / bucata
T1
40% => P1 = P0 + 40 P0

C0 :

10% => C1 = C0 - 10 C0

=>

P1 = 200 + 80 = 280 P1 = 280


C1 = 500 50 = 450 C1 = 450

=>

P1 :

ECp =

C1 C0
P0

C0
P1 P0

ECp =

C0 10% C0 C0
C0

- 10% C0
C0

=-

P0
P0 + 40 P0 P0

P0
1
= -10%
=
40% P0
40%

10
100
1

-0,25 > -1 inelastica


=100
40
4 =

TEMA 3
O firma de produse electrocasnice a vandut in perioada T 0 1400 de
masini de spalat la pretul de 720 lei/buc si 2000 kg detergent cu P 19
lei/kg. La T1 pretul masinilor de spalat a scazut cu 8% fata de T 0(1200
masini) iar cererea de detergenti a crescut cu 14% fata de T 0, pretul
ramanand constat.
T0
1.400 masini
Pm0 = 720 lei / buc
2.000 leg detergent
Pd0 = 19 lei / kg

T1
Pm1 8% fata de T0 (1.200 masini)
Cd1 cu 14% fata de T0
Pd1 = 19 lei / buc

a. Ecp (masini) = ?
Cc
P0
Cc1 Cc0
:
=
ECp = C
Pc0
Cc0
c0

Pc1 Pc0
Pc0

2.500 3.000 : 1.380 -1.200 - 500 : 180 =


=
3.000
1.200
3.000 1.200

-5 x 120 - 5 x 12 - 10
=
= -1,11 < -1 => elastica
=
30
18
3
18
9

b.
Cm
Pc
:
ECmPc = C
Pc0 =
mp
=

Cm1 Cm0
Cm0

600
1.200
6
12
6

=
=
= 2 > 0 => se substituie in consum
200
180
2
18
3

Pc1 Pc0
2.600 2.000
=
Pc0
2.000

c.
Cc
Pm
:
ECmPc = C
Pm0 =
c0
4

1.200
1.380 1.200 =

Cc1 Cc0
Cc0

-500
280
5
28
5
1,66 > 0 => se substituie in consum

=
=
3.000
-28
3
28
3 =

Pm1 Pm0
Pm0

2.500 3.000
=
3.000

280
252 280 =

TEMA 4
CF = 2000
CV = 6 /buc
Produs
Strategia de pret
Pret
Pret
Pret

Pret de
vanzare
30
20
10

Vanzari
Coef fav.
Coef. Nefav.
400
100
600
200
500
300

CT1= CF+CV1 = 2000 + ( 6 x 400) = 4400


CT2= CF+CV2 = 2000 + ( 6 x 600) = 5600
CT3 = CF+CV3 = 2000 + ( 6 x 500) = 5000
CT4 = CF+CV4 = 2000 + (6 x 100) = 2600
CT5 = CF + CV5 = 2000 + (6 x 200 )= 3200
CT6 = CF+ CV6 = 2000 + ( 6 x 300 ) = 3800
P1 = 7600 x 0.6 + 400 x 0.1= 4600
P2 = 6400 x 0.6 + 800 x 0.1= 3920
P3 = 0 x 0.6 + (-800) x 0.1 = -80

Produs

Strategii
de pret

Pret
Pret
Pret

Incasari
FAV
Nefav

12000
12000
5000

3000
4000
3000

Costuri totale
Profit
Profit
Fav. Nefav. Fav. Nefav.
4400
2600 7600 400 4600
5600
3200 6400 800 3920
5000
3800
0
-800
-80
5

0,6

0,1

TEMA 5
PRODUS C.F. CV/ BUCATA
A
40
15
B
60
20
Coef. conj. FAV = 0,6
Coef. conj. NEFAV = 0,1
PRODUS STRATEGIA PRET DE
VANZARI
DE PRET
VANZARE Conj.FAV. Conj.NEFAV
A
Pret
70
600
100
Pret
60
400
200
B
Pret
90
500
300
Pret
70
700
200
CT1 = 40 + (15 x 600) = 40 +9000= 9040
CT2 = 40 + (15 x 400) = 40 + 6000 = 6040
CT3 = 60 + (20 x 500) = 60 + 10000 =10060
CT4 = 60 + (20 x 700) = 60 + 14000 =14060
CT5 = 40 + (15 x 100) = 40 + 1500 = 1540
CT6 = 40 + (15 x 200) = 40 + 3000 = 3040
CT7 = 60 + (20 x 300) = 60 + 6000 = 6060
CT8 = 60+ (20 x 200) = 60 + 4000 = 4060
Produs

A
B

Strategia
de pret
Pret
Pret
Pret
Pret

Incasari
Fav Nefav
42000 7000
24000 12000
45000 27000
49000 14000

Costuri totale
Fav
Nefav
9040
1540
6040
3040
10060 6060
14060 4060

Profit
Fav
32960
17960
34940
34940
0.6

P1= 32960 x 0.6 + 5460 x 0.1= 19776 + 546 = 20322


P2 = 17960 x 0.6 + 8960 x 0.1= 10776 + 896 = 11672
P3 = 34940 x 0.6 + 20940 x 0.1= 20964 + 2094 = 23058
P4 = 34940 x 0.6 + 9940 x 0.1 = 20964 + 994 = 21958
6

Nefav
5460
8960
20940
9940
0.1

Profit
20322
11672
23058
21958

TEMA 6
O companie acorda unui client urm reduceri aferente unei comenzi
de 5000 lei:
RABAT 5%
REMIZA 10%
RISTURN 10%
RABAT : 5000 x 5% = 250
5000 250 = 4750
REMIZA: 5000 x 10 % = 500
5000 500 = 4500
RISTURN : 5000 x 10 % = 500
5000 500 = 4500
5000 500 500 250 = 3750

TEMA 7
O intreprindere comercializeaza 800 de buc. cu un pret de productie
de 32 / buc.
DISTRIBUTIE
1)sistem
propriu
2)sistem
propriu
+intermediari
3)intermediari

PRET DE
CHELTUIELI
PROFIT
VANZARE DISTRIBUTIE PROMOVARE
42
4500
720
2780
40

2900

570

2930

35

600

290

1510

Cantitate 800 buc.


Pret prod.- 32 / buc.
PROFIT = VENITURI CHELTUIELI
VENITURI = PRET VZ. x CANTITATE
7

CHELTUIELI = CHELT. DE DISTRIBUTIE + CHELTUIELI


DE PROMOVARE + CHELTUIELI DE PROD.
P1 = ( 42 x 800 ) [ 4500 + 720 + ( 800 x 32 )] =33.600 ( 5220
+25.600) = 33.600 30.820 = 2780
P2 = ( 40 x 800) [ 2900 +570 + ( 800 x 32 ) ]= 32.000 ( 3470 +
25.600) = 32.000 29070 = 2930
P3 = ( 35 x 800 ) [ 600 + 290 + ( 800 x 32) ]= 28.000 ( 890 +
25.600) = 28.000 26.490 = 1510
Firma va alege distributia prin sistem propriu + intermediari.

TEMA 8
Ex. 1
Costuri producator 60 lei
Profit producator 20 lei
Pretul producatorului = ??
Ex. 2
Cost achizitii angrosist 90 lei
Adaos comercial 20 %
Pret la angrosist = ??
Ex. 3
Cost achizitie detailist 120 lei
Adaos comercial 15 %
Pret la detailist = ??
EXERCITIUL 1
Pret producator = cost producator + profit prod. +TVA =
60 + 20 + 24 = 104 lei
Pret fara TVA = cost prod. + profit = 60 + 20 = 80 lei
Pret cu TVA = pret fara TVA + TVA = cost prod + profit
prod. + TVA = 60 + 20 + TVA = 80 + TVA
TVA = 24 % x 80 = 19.2
8

EXERCITIUL 2
Pret angrosist = 90 + TVA = 90 + 18 = 108 lei
TVA = 20 % x 90 = 18 lei
EXERCITIUL 3
Cost detailist = 120 + TVA = 138 lei
TVA = 15 % x 120 = 18 lei