Sunteți pe pagina 1din 119

Bolile homosexualilor un documentar medical la zi

Coperta: Valentin Dan (pornind de la o fantezie a lui Hieronymus Bosch)

Asocia ia Filantropic# Medical# Christiana


pentru prezenta edi ie 2005 Editura Christiana #os. Pantelimon 27, sector 2, Bucure%ti, cod 021591; tel./fax: 021/2520517; e-mail: chr@mediasat.ro Consilier editorial: Gabriela Moldoveanu Director literar: R#zvan Codrescu ISBN: 973-8125-71-5

S.O.S. MEDICAL

BOLILE HOMOSEXUALILOR
un documentar medical la zi
alc'tuit, tradus, prefa at %i adnotat de DR. GENOVEVA TUDOR cu un epilog teologic de R&ZVAN CODRESCU

EDITURA CHRISTIANA Bucure(ti 2005

INTRODUCERE

n afara document'rii strict medicale, pentru mai mult' rigoare privind no iunea de homosexualitate, am apelat la defini ia homosexualit' ii conform Dic ionarului explicativ al limbii romne (DEX), edi ia 1998: Perversiune sexual# care const# n atrac ia sexual# fa # de indivizi de acela&i sex; pederastie, inversiune sexual#, invertire sexual#. Re inem din defini ie c' atrac ia sexual' fa ' de indivizi de acela%i sex este o perversiune, o inversiune sexual', care nu se limiteaz' numai la rela iile existente ntre partenerii b'rba i, adic' homosexualitatea masculin', ci include %i homosexualitatea feminin' sau lesbianismul. n plus, trebuie spus c' homosexualitatea reprezint' %i o atitudine social', un curent cultural, o problem' cu implica ii medicale, psihologice %i psihiatrice. #i, nu n cele din urm', de%i nu ntotdeauna obligatoriu, homosexualitatea, prin conduita social' pe care o poate determina, poate fi o cauz' de peniten ' care duce uneori individul n pu%c'rie. Mult' vreme am crezut c' homosexualitatea este un dat genetic, o mo%tenire care nu se poate ameliora n timp, o povar', iar persoanele care o practic' sunt nefericite, izolate, niciodat' cu adev'rat mplinite uman. Dar se pare c', cel pu in ntr-o oarecare m'sur', am gre%it %i c', iat', a venit momentul s' v'd %i s' iau n considerare %i alte aspecte. Cu att mai mult cu ct sursele de informare sunt unele avizate, adic' medici, psihologi, sociologi, care fac cercetare medical' %i care %i public' articolele, f'cndule astfel disponibile tuturor celor interesa i.

Altfel spus, am trecut n revist' baza de date Pubmed din Medline, care poate fi accesat' gratuit %i am c'utat, folosind diferite criterii de c'utare, articole conexe cu subiectul homosexualitate. A rezultat astfel o colec ie de extrase din acele articole, fragmente rezumative, traduse, care expun succint opinii ct mai variate, dar toate conexe cu subiectul homosexualitate. Cum am spus mai devreme, homosexualitatea nu mai este considerat' a fi o mo%tenire genetic', ci o consecin ' a convie uirii cu p'rin i homosexuali, o consecin ' a incestului, a abuzului sexual n copil'rie sau a rela iilor cu profesorii homosexuali, care nu sunt nici pe departe inofensivi. Nu este mai pu in adev'rat c' exist' o leg'tur' ntre rangul na%terii, dimensiunea familiei %i homosexualitate sau chiar pedofilie. Cnd discut'm despre homosexualitatea mas-culin', s' nu uit'm c' b'rba ii implica i n rela ie pot avea parteneri de vrste diferite, ace%tia fiind copii, adolescen i sau adul i, ap'rnd astfel pedofilia, efebofilia, androfilia. To i ace%ti b'rba i au preocup'ri hete-rosexuale minime. A fost interesant de urm'rit, a%a cum a rezultat din bibliografia identificat', care sunt atitudinile pe care le au persoanele homosexuale n interiorul grupului, cum ar fi heteronegativismul, agresivitatea, violen a, comportamentul la risc pentru infec ia HIV %i abuzul de substan e, trauma %i riscul suicidar la adolescentul homosexual. Deseori, refuzul persoanelor homosexuale de a se proteja mpotriva transmiterii infec iei HIV este v'zut ca o form' de rezisten ', la fel ca %i atitudinea de implicare n rela ii sexuale nesigure, de%i riscurile infec iei HIV sunt cunoscute %i mediatizate pe larg. Nu am l'sat deoparte nici atitudinile pe care trebuie s' le nfrunte persoanele care practic' homosexualitatea, ncepnd cu discriminarea, sexismul ostil, violen a, homofobia. Asistentele medicale care lucreaz' n servicii de boli infec ioase sau 6

persoanele care au printre cei apropia i persoane homosexuale par a fi mai tolerante. Din cele cteva rezumate aferente bolilor mentale, ve i vedea c' implica iile psihiatrice ale practic'rii homosexualit' ii nu sunt rare. Nu m-am putut opri aici pentru c' ar fi trebuit s' abandonez numeroase aspecte ale acestui subiect att de amplu. A ap'rut astfel un nou capitol, cel al bolilor care decurg din practica homosexualit' ii sau care sunt mult mai frecvente ca urmare a homosexualit' ii. Cu siguran ', acest capitol poate fi completat, extins, dar inten ia mea a fost de a selecta %i de a trece n revist', pe scurt, aspecte semnificative. Astfel, de departe, bolile cele mai frecvente par a fi cele cu transmitere sexual', n cazul n care cont'm %i pe frecven a apari iei articolelor ce le sunt dedicate n Pubmed. Dar nici bolile digestive nu sunt rare, datorit' contamin'rii fecal-orale, ap'rnd astfel diarei cu durat' prelungit', proctite determinate de microorganisme rezistente la antibiotice, al'turi de boli care se datoreaz' transmiterii sexuale, a%a cum este cazul hepatitei virale B. Comunit' ile de homosexuali sunt un important rezervor de microorganisme cu poten ial patogen, mai ales atunci cnd nu sunt respectate regulile de igien' elementar'. Nu am omis nici manifest'rile clinice ale infec iei HIV/bolii SIDA, dar am prezentat aceast' infec ie separat, men ionnd aspecte precum manifest'rile digestive, efectele expunerii cervico-vaginale repetate %i sus inute la ac iunea HIV, disponibilitatea homosexualilor de a participa la trialuri de testare a vaccinurilor anti-HIV. Neobi%nuite sunt efectele terapiei antiretrovirale n comunit' ile de homosexuali care determin' cre%terea inciden ei bolilor cu transmitere sexual' concomitent cu introducerea terapiei antiretrovirale. Ca %i cum noua terapie aplicat' mpotriva infec iei HIV ar asigura pacien ilor homosexuali protec ie m7

potriva tuturor bolilor transmise sexual, permi nd o %i mai mare libertate sexual', ncurajnd rela iile sexuale neprotejate, fie, datorit' efectului imunosupresiv, terapia antiretroviral' s' determine ea ns'%i exacerbarea microorganismelor oportuniste %i a altor microorganisme implicate n transmiterea bolilor sexuale. Nu am putut l'sa deoparte contextele de apari ie a cancerului, %tiut fiind faptul c' infec iile cu papilomavirusuri determin' la femei apari ia cancerului de col. Lesbienele nu trebuie s' omit' efectuarea regulat' a testului screening pentru cancerul de col uterin, a%a-numitul test Babe%-Papanicolau, test la care, pentru a cre%te aderen a acestor persoane la testare, exist' chiar o variant' de autotestare. Toate prostituatele care ncep activitatea sexual' comercial', indiferent de vrsta pe care o au, ar trebui s' participe la screening-urile pentru depistarea infec iilor cu papilomavirusuri, sc'znd astfel, ntr-o oarecare m'sur', %ansele de a face cancer de col. n fine, neurosifilisul, boal' care apare mai rar, dar care nu poate fi eradicat', precum %i toxoplasmoza cerebral' apar la pacien i homosexuali, seropozitivi sau nu. Homosexualitatea nu ar putea fi complet prezentat', chiar %i n aceast' manier' succint', dac' am omite referirile la consumul de droguri, %i, n consecin ', leg'tura acestora cu prostitu ia, alcoolismul %i tabagismul, instabilitatea cuplurilor, abuzul fizic, emo ional %i sexual, %i chiar crima. Pot fi droguri u%oare, care se fumeaz' sau se prizeaz', sau mai puternice, care se injecteaz'. Sau poate fi vorba despre drogurile inhalatorii de tot felul, sau pur %i simplu de consumul de alcool sau tutun n exces, industriile de profil exercitnd presiuni asupra acestui segment social vulnerabil. Partenerii sexuali pot fi schimba i n func ie de tipul de drog recrea ional folosit. De asemenea, grupul etnic din care fac parte homosexualii ofer' indicii cu privire la vulnerabilitatea indivizilor, persoanele de culoare fiind mai des implicate n rela ii homosexuale, apelnd mai u%or la prostitu ie n momente de criz'. 8

Considernd c' riscul sexual este rezultatul opresiunii sociale, atunci nu va mai p'rea greu de acceptat faptul c' trauma, cultura %i bun'starea depind una de cealalt'. Prostitu ia copiilor, comer ul sexual n care ace%tia se implic', de bun'voie sau for a i, explic' trauma copilului %i prostitu ia adultului. Iar nu departe de aceast' realitate trist' %i dur', st' %i num'rul n cre%tere al pacien ilor seropozitivi copii, indiferent c' infectarea lor s-a datorat transfuziilor de snge sau transmiterii materne. Sursa este una %i aceea%i, adul ii seropozitivi, care cel mai adesea ignor' folosirea mijloacelor de protec ie mpotriva transmiterii infec iei HIV sau, mai rar, nu le pot folosi pentru c' nu le au. Adultul homosexual care a ales deja, cu mult timp n urm', e liber s' decid' pentru sine, n oricare moment al vie ii sale, dac' renun ' sau continu'. Dar bine ar face s' se ab in', luptndu-se cu egosimul s'u, de la presiunea pe care o exercit' asupra copiilor sau adolescen ilor. Pentru c', repet'm, homosexualitatea nu este un dat genetic , ci o practic' sexual' favorizat' social, un obicei care se deprinde prin practic', n prezen a, la ndemnul sau constrngerea homosexualilor experimenta i. Am alc'tuit acest volum n primul rnd pentru a-i ngrijora pe homosexualii practican i %i a-i apropia de medic. Apoi, i-am avut n vedere pe fo%tii homosexuali care, din motive individuale, prin decizie proprie, au ajuns s' pun' semnul egalit' ii ntre p'cat, viciu %i homosexualitate. Ei sunt cei care sufer', de cele mai multe ori n t'cere, nu cred n comuniunea divino-uman' pe care o ofer' Biserica %i sfintele ei Taine sau nu ndr'znesc s' se adreseze unui duhovnic, iar n socialul care i

i chiar dac# se va descoperi indubitabil o gen# specific# acestei nclina&ii la unii indivizi, nu vom putea niciodat# admite c# fiin&a uman# este doar o rezultant# psihosomatic# a unui algoritm genetic 'i prizoniera acestui algoritm. Omul este fiin&# spiritual# creat# n 'i cu deplin# libertate a voin&ei sale. Ceea ce o face 'i responsabil#! (N. ed.)

nconjoar' g'sesc arareori un punct de sprijin pentru a ie%i din impas. Sper ca aceast' carte s'-i conving', o dat' n plus, c' efortul lor de a se elibera de viciu este un mare bine pentru ei n%i%i %i pentru foarte mul i al ii. Cu cea mai intens' afec iune in s'-i avertizez pe adolescen ii chinui i de temeri %i incertitudini la nceput de via ', n pragul marilor alegeri, prad' u%oar' a celor ce promit o eliberare total', oferind n schimb, cel mai adesea, sprijinul pentru asumarea unei vie i pline de fund'turi %i nonsensuri. Colegilor mei medici, am vrut s' le facilitez informarea. Sper ca mesajul acestei c'r i s' aib' ecou %i n con%tiin a autorit' ilor %i a jurnali%tilor care, prin mijloacele lor specifice, pot ajuta homosexualii s'-%i clameze dreptul de a fi un focar epidemic tot mai extins. Dr. Genoveva Tudor

10

CONTEXTE R&SPUNZ&TOARE DE APARI*IA HOMOSEXUALIT&*II P#rin i homosexuali (i teoria bunului-sim Psychol Rep. 1999 Aug; 85(1):282-322 Publication Types: Review; Review, Tutorial, Homosexual parents: testing "common sense" a literature review emphasizing the Golombok and Tasker longitudinal study of lesbians' children, Cameron P., Family Research Institute, Colorado Springs, CO 80962, USA. La afirma ia: Copiii crescu i de p'rin i homosexuali nu sunt diferi i fa ' de copiii crescu i de p'rin i heterosexuali, studiul ne r'spunde: Teoria social' complex' a ...bunului-sim ne aminte%te zicala universal': Copiii sunt oglinda p'rin ilor [%i proverbul romnesc: A%chia nu sare departe de trunchi]. Studii de psihologie %i sociopatie descriu modul major de exprimare a devierilor de expresie social', incluznd aici %i homosexualitatea: ...copiii homosexualilor vor fi mult mai frecvent victimele instabilit' ii parentale (p'rin ii %i schimb' reziden a %i partenerii sexuali mai frecvent) %i vor dezvolta pu ine rela ii ca adul i, avnd rareori parteneri stabili. De asemenea, innd cont de p'rin ii homosexuali care iau crescut, copiii vor fi mult mai predispu%i s' deven' homosexuali, 11

vor fi mult mai instabili (vor avea probleme de natur' emo ional' %i dificult' i n a stabili rela ii de durat'), vor avea interes minim pentru natalitate %i vor manifesta precocitate sexual', dezvol-tnd un comportament sexual promiscuu.

Homosexualitatea poate fi consecin a incestului? Psychol Rep. 1995 Apr; 76(2):611-21, Does incest cause homosexuality?, Cameron P., Cameron K., Family Research Institute, Washington, DC 20013, USA. La afirma ia: Incestul are o importan ' semnificativ' n apari ia homosexualit' ii, studiul arat': ce consecin e are incestul n apari ia homosexualit' ii, rela iile sexuale incestuoase din perioada copil'riei la participan ii la studiu, raport'ri extrem de diferite ntre femei %i b'rba i, att homosexuali ct %i heterosexuali.

Astfel: 148 de gay (7,7%) au raportat experien e incestuoase cu persoane de acela%i sex %i cu persoane de sex opus, precum %i experien e sexuale incestuoase cu rude de acela%i sex %i cu rude de sex opus. 88 de lesbiene(3%) au raportat incest cu persoane de acela%i sex, cu persoane de sex opus %i experien e sexuale cu rude de acela%i sex %i de sex opus. 12% din 98 de b'rba i homosexuali fa ' de 0,8% din 1224 b'rba i heterosexuali, avnd un frate, au raportat incestul fraternal. Studiul are rezultate asem'n'toare cu rezultatele altor studii n ce prive%te raportarea dispropor ionat' a incestului la homosexuali. 12

n contrast cu ipoteza evolu ionismului genetic, aceste informa ii sus in alternativa conform c'reia homosexualitatea se nva ', nu se transmite, deoarece, n mod frecvent, homosexualii nu procreeaz', iar inciden a homosexualit' ii variaz' n func ie de factorii sociali.

Profesorii homosexuali sunt un risc pentru elevi? J Psychol. 1996 Nov; 130(6):603-13, Do homosexual teachers pose a risk to pupils? Cameron P, Cameron K., Family Research Institute, Colorado Springs 80962-2640, USA. Studiul demonstreaz' afirma ia c': Din ce n ce mai mult persoanele homosexuale cer s' aib' profesori homosexuali %i sunt din ce n ce mai dese cazurile n care se raporteaz' rela ii homosexuale cu profesorii: existen a unui model de contagiune a homosexualit# ii prin care homosexualitatea se nva ' sau se deprinde prin interac iune sexual' cu practican i ai homosexualit' ii. *innd cont de r'spunsurile unui num'r de adul i intervieva i, att homosexuali, ct %i heterosexuali, re-zult' c': 56% dintre adul ii homosexuali %i 18% dintre adul ii heterosexuali: Am avut un profesor homosexual; 12% dintre b'rba i %i 4% dintre femei: Profesorul ne-a f'cut avansuri sexuale; 1/5 dintre cei care au avut un profesor homosexual: Am fost influen a i s' privim homosexualitatea ca pe ceva social acceptabil; 4% dintre adul i afirm' c' profesorul i-a influen at s' ncerce homosexualitatea; 13

1% dintre adul i afirm' c' fiind elevi, au avut rela ii sexuale cu cel pu in unul dintre profesorii lor din %coala elementar' sau secun-dar'; 8 responden i au afirmat c' prima lor experien ' sexual' a fost cu un profesor de %coal' elementar' sau secundar', %i c' una dintre aceste experien e a fost una homosexual'; dintre al i 49 de responden i care au raportat experien e sexuale cu profesorii, 12 erau ho-mosexuali.

Abuzul sexual n copil#rie, homosexualitatea (i riscul ridicat pentru infec ia HIV J Child Sex Abus. 2004;13(1):1-15, Trauma symptoms, sexual behaviors, and substance abuse: correlates of childhood sexual abuse and HIV risks among men who have sex with men, Kalichman SC, Gore-Felton C, Benotsch E, Cage M, Rompa D., Center for Health/HIV Intervention and Prevention, University of Connecticut in Storrs, CT 06269, USA. seth.k@uconn.edu B'rba ii homosexuali cu istoric de abuz sexual n copil'rie sunt la risc nalt pentru infec ia HIV. Abuzul sexual n copil'rie se asociaz' cu un comportament sexual de risc crescut la b'rba ii homosexuali, corela iile comportamentale %i psihologice ale comportamentelor cu risc pentru HIV sunt asociate cu abuzul sexual n copil'rie ntr-un lot de adul i homosexuali.

Autorii studiului au folosit ca parametri de investigat caracteristicile demografice, istoricul abuzului sexual n copil'rie, simptomele de disociere %i de anxietate legat' de traum', 14

caracteristicile personalit' ii borderline, folosirea de substan e %i comportamentul sexual la risc. Rezultatele au indicat c' b'rba ii cu istoric de abuz sexual n copil'rie: se angajau n comportamente sexuale cu risc nalt (contact sexual anal neprotejat), rela ii sexuale comerciale pentru bani sau droguri, persoanele fiind HIV pozitive, experimentarea violen ei. Factorii care determin# orientarea sexual# ntr-un grup de lesbiene (i de b#rba i gay Psychol Rep. 2004 Jun; 94(3 Pt 2):1173-9, An exploratory study of differences in views of factors affecting sexual orientation for a sample of lesbians and gay men, Otis MD, Skinner WF., College of Social Work, University of Kentucky, Lexington, 40506-0027, USA ...un grup nerandomizat de 70 de lesbiene %i 118 b'rba i gay dintr-o comunitate rural'; participan ii au indicat factorii pe care i-au considerat importan i n determinarea comportamentului lor sexual, alegnd dintre urm'torii: genetic' rela iile dintre p'rin i rela iile cu p'rin ii rangul na%terii grupul social cre%terea ntr-o familie disfunc ional' cre%terea ntr-o familie monoparental' experien e negative cu persoane de sex opus experien e pozitive cu persoane de acela%i sex. Concluzii: 15

Precum femeile %i b'rba ii heterosexuali, %i b'rba ii gay, spre deosebire de lesbiene, v'd orientarea sexual' ca o consecin ' a geneticii. Lesbienele consider' c' rela iile pozitive cu persoanele de acela%i sex au mare influen ' n alegerea orient'rii sexuale. Exist' diferen e ce in de sex n alegerea fac-torilor care determin' orientarea sexual'.

Jocul n copil#rie la homosexuali (i heterosexuali Arch Sex Behav. 1982 Dec; 11(6): 451-78, Childhood play activities of male and female homosexuals and heterosexuals, Grellert EA, Newcomb MD, Bentler PM. Acest studiu a examinat diferen ele n comportamentul de joc al copilului cu vrste cuprinse ntre 5 %i 8 ani, respectiv 9-13 ani, diferen ele raportate de b'rba ii homosexuali %i heterosexuali, precum %i de femeile heterosexuale %i lesbiene fiind semnificative. Majoritatea homosexualilor au raportat grade semnificative de comportament sexual ncruci%at n jocurile copil'riei.

16

PEDOFILIA LA HOMOSEXUALI Pedofilia, homosexualitatea (i rangul na(terii J Abnorm Psychol. 1997 May; 106(2): 331-5, Pedophilia, sexual orientation, and birth order, Bogaert AF, Bezeau S, Kuban M, Blanchard R. Department of Behavioral Sexology, Clarke Institute of Psychiatry, Toronto, Ontario, Canada. Rangul na%terii %i preferin ele erotice ntr-o popula ie de pedofili. Pedofilii homosexuali-bisexuali au, de regul', un rang al na%terii mai mare dect pedofilii hete-rosexuali. Acest efect se datoreaz' n primul rnd faptului c' homosexualii-bisexualii au un rang al na%terii mare [n cadrul familiei, ace%tia sunt ultimii sau printre ultimii copii n'scu i]. Exist' anumite teorii cu privire la natura %i originile pedofiliei fa ' de care acest studiu reprezint' o provocare , n elegnd de aici c' pedofilia, homosexualitatea %i rangul na%terii se interrela ioneaz' %i c' exist' teorii care pot fi infirmate prin acest studiu practic.

B#rba ii homosexuali pedofili, efebofili (i androfili au preocup#ri heterosexuale minime Arch Sex Behav. 1975 Sep; 4(5): 509-18, Heterosexual interest in homosexual males, Freund K, Lan-gevin R, Wescom T, Zajac Y. Sunt supuse analizei: 17

Capacitatea de a resim i dorin a sexual' %i preocup'rile heterosexuale prezente la b'rba ii homosexuali pedofili, b'rba ii homosexuali efebofili %i la b'rba ii homosexuali androfili. Preocup'rile heterosexuale, prin studii retrospective efectuate pe subiec i. Evaluarea dorin ei sexuale, prin reactivitatea penian' ca urmare a vizion'rii imaginilor nf' i%nd femei. B'rba ii efebofili r'spund sexual mult mai semnificativ b'rba ilor adul i dect femeilor adulte. ntre interesul manifestat de homosexualii pedofili fa ' de femeile adulte %i fa ' de b'rba ii adul i exist' diferen e nesemnificative. n contrast cu b'rba ii androfili, un num'r relativ mare de b'rba i efebofili %i pedofili au afirmat c', n jurul vrstei de 15 ani sau mai trziu, s-au sim it atra%i n exclusivitate de femei. n copil'rie sau adolescen ' timpurie b'rba ii efebofili %i pedofili au afirmat c' au fost sedu%i de c'tre un b'rbat. Exist' o asociere slab', dar semnificativ' ntre gradul de identitate sexual' feminin', vrsta de debut a preocup'rilor homosexuale %i preocup'rile %i experien ele heterosexuale. Cu ct b'rba ii resimt mai puternic identitatea feminin', cu att mai mult aceasta se asociaz' cu pulsiuni %i experien e homosexuale precoce, ns' se va asocia cu pulsiuni %i experien e heterosexuale minime.

18

INTEGRAREA SOCIAL& Riscul sexual rezultat al opresiunii sociale Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2004 Aug; 10(3):255-67 Publication Types: Multicenter Study, Sexual risk as an outcome of social oppression: data from a probability sample of Latino gay men in three U.S. cities, Diaz RM, Ayala G, Bein E., Cesar E. Chavez Institute, San Francisco State University, San Francisco, CA 94103, USA. rmdiaz@sfsu.edu A fost testat un model multivariat al riscului sexual pe 912 b'rba i gay latino. Acest model a inclus ca variabile homofobia, rasismul %i s'r'cia; participan ii au raportat c' au fost supu%i unor multiple situa ii de abuz fizic %i verbal, comportament nepoliticos, discriminare determinat' de orientarea sexual', ras' %i etnicitate; mul i au afirmat s'r'cia, precum imposibilitatea achit'rii nevoilor de baz' alimentare sau de locuin ' ; b'rba ii care au raportat mai des discriminarea social' %i dificult' ile financiare au fost mai frecvent supu%i stresului psihologic, implicndu-se mai des n situa ii sexuale dificile.

19

Cultur#, traum#, bun#stare Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2004 Aug; 10(3):287-301, Culture, trauma, and wellness: a comparison of heterosexual and lesbian, gay, bisexual, and two-spirit native Americans, Balsam KF, Huang B, Fieland KC, Simoni JM, Walters KL., Department of Psychology, University of Washington, Seattle, WA 98195-1525, USA. kbalsam@u.washington.edu 25 de amerindieni %i eschimo%i (lesbiene, gay, bisexuali) au fost investiga i pentru caracteristicile sociodemografice, native, ale particip'rii culturale, traumelor, s'n't' ii fizice %i psihice, %i pentru folosirea de droguri, comparativ cu 154 de participan i heterosexuali. Nativii americani au raportat rate cu mult mai ridicate ale abuzului fizic n copil'rie %i un istoric cu mult mai amplu de traume n fami-liile lor, niveluri ridicate de simptome psiho-patolo-gice, folosirea mult mai frecvent' a serviciilor de s'n'tate mental', precum %i folosirea mai frecvent' %i mai abun-dent' a drogurilor ilicite (altele dect mari-huana) %i a alcoolului.

Teoria cu privire la persoane lesbiene, gay (i persoane bisexuale de culoare Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2004 Aug; 10 (3): 187-99, Publication Type:Review, Academic, Giving voice to emerging science and theory for les-bian, gay, and bisexual people of color, Harper GW, Jernewall N, Zea MC., Department of Psychology, De Paul University, Chicago, IL 60614, USA. Gharper@depaul.edu 20

Pe lng' opresiunea determinat' de orientarea sexual', lesbienele, persoanele gay %i bisexuale de culoare pot cunoa%te multiple niveluri de opresiune datorate de regul' prejudec' ilor rasiale, resurselor economice limitate %i accept'rii problematice %i limitate n comuni-tatea cultural' proprie.

Diferen e etnice implicate n dezvoltarea n timp a identit# ii sexuale a tinerilor gay, lesbienelor, bisexualilor Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2004 Aug; 10(3):215-28, Ethnic/racial differences in the coming-out process of lesbian, gay, and bisexual youths: a comparison of sexual identity development over time, Rosario M, Schrimshaw EW, Hunter J., Department of Psychology, The City University of New York City College and Graduate Center, New York, NY 10031, USA. mrosario@gc.cuny.edu Tinerii de culoare %i ascund mai mult dect tinerii albi identitatea sexual', se implic' n mai pu ine activit' i sociale specifice persoanelor gay %i se simt mai pu in confortabil cnd alte persoane le cunosc orientarea sexual'. Tinerii negrii prezint' mult mai multe ati-tudini pozitive fa ' de homosexualitate, com-parativ cu tinerii albi. Factorii culturali nu mpiedic' formarea identit' ii sexuale, dar poate ntrzia integrarea ei. 21

PROSTITU*IA COPIILOR Comer ul sexual practicat de copii (i adolescen i Soc Sci Med. 2003Jan;56(1):135-47. Related articles, links, Children and adolescents who sell sex: a communitiy study Pedersen W, Hegna K., Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo, Blindern, Norwegian Social Reserch, Oslo, Norway, Willy.pedersen@sociology.uio.no Un mic grup dintre adolescen i comercializeaz' sex clien ilor lor, b'rba i homosexuali sau bisexuali. Ace%ti adolescen i au comportamente de delincven i %i tendin a de a dezvolta comportamente de tip cri-minal, consum' droguri %i chiar abuzeaz' de ele, lo-cuiesc n zone de risc pentru transmiterea BTS %i/sau a infec iei HIV. Au fost investiga i to i adolescen ii din sistemul de nv' 'mnt public %i particular din Oslo. Au fost investiga i adolescen i care au oferit favoruri sexuale pentru ob inerea recompensei n bani. 1,4 % dintre b'ie i au comercializat sex, gru-pul b'ie ilor fiind de trei ori mai mare dect cel al fetelor; jum'tate dintre b'ie i au participat la aceast' activitate de mai mult de 10 ori, cei mai mul i dintre ei avnd vrste sub 16 ani (vrsta legal' de ncepere a activit' ii sexuale). Autorii nu au g'sit asocieri cu variabilele sociodemografice sau zonele reziden iale din Oslo; totu%i, comer ul sexual s-a asociat cu vrsta mic' de debut a activit' ii sexuale, probleme de comportament, 22

probleme cu alcoolul, consumul de droguri (inclusiv heroina) %i victimizarea violent'. Trauma copilului (i prostitu ia adultului ntr-o popula ie multietnic# heterosexual#, consumatoare de droguri Am J Drug Alcohol Abuse. 2003 May; 29 (2): 463-86, Medrano MA, Hatch JP, Zule WA, Desmond DP, Department of Psychiatry, the University of Texas Health Science Center at San Antonio, San Antonio, Texas 78229, USA, medranom@uthscsa.edu Studiu pentru evaluarea asocierii dintre severitatea traumelor din copil'rie %i prostitu ia practicat' de adult la 676 de persoane heterosexuale dependente de droguri: Adul ii au participat la un program de preve-nire a infec iei HIV, completnd chestionarul de traum' din copil'rie. Femeile au avut nivel redus de educa ie, tr'-ind n concubinaj, cu un partener de sex opus sau separate, avnd un venit mai mic compa-rativ cu b'rba ii dependen i. B'rba ii cu nivel educa ional mai ridicat %i mai n vrst' s-au asociat pozitiv cu activit' ile de prostitu ie. Femeile singure se implic' de trei ori mai mult n comercializarea sexului comparativ cu femeile c's'torite. Femeile singure cu venituri mai ridicate sunt mai probabil implicate n practicarea prostitu iei comparativ cu femeile cu venituri mai reduse. Femeile de culoare care au afirmat diferite grade de abuz emo ional, de abandon fizic sau emo ional se implic' n prostitu ie mai frecvent dect femeile spaniole sau albe, cu niveluri asem'n'toare de traum'. 23

Comparativ cu b'rba ii de origine spaniol' sau albi, b'rba ii de culoare care au fost abuza i n copil'rie folosesc mult mai des prostitu ia.

24

IMAGINEA CORPORAL& Insatisfac iile b#rba ilor homosexuali (i heterosexuali cu privire la imaginea corporal# J Nerv Ment Dis. 1991 Jun; 179(6):356-9, Body image dissatisfaction in homosexual and heterosexual males, Herzog DB, Newman KL, Warshaw M., Eating Disorders Unit, Massachusetts General Hospital, Boston 02114. Prin aplicarea de chestionare unui grup de 43 de b'rba i homosexuali %i 32 de b'rba i heterosexuali, c'rora le-au cerut s' r'spund' la ntreb'ri privind greutatea, satisfac ia corporal', atitudinea alimentar' %i comportamentele, autorii au aflat c' b'rba ii homosexuali doreau mult mai des o greutate mai redus' dect cea ideal'. Concluzia a fost c' dorin a b'rba ilor homosexuali de a avea o greutate redus' i expune la risc nalt pentru boli ale comportamentului alimentar. Prin contrast b'rba ii heterosexuali erau semnificativ mai grei dect b'rba ii homosexuali, dorindu-%i un corp semnificativ mai greu dect cel corespunzator greut' ii ideale.

25

Genul, sexualitatea, imaginea corporal# (i comportamentul alimentar J Health Psychol. 2004 Jul;9(4):505-15, Gender, sexuality, body image and eating behaviours, Conner M, Johnson C, Grogan S. School of Psychology, Uni-versity of Leeds, UK. m.t.conner@leeds.ac.uk Sunt analizate: orientarea sexual', indexul de mas' corporal', pre-ocup'rile referitoare la aspectul fizic, motivele ali-mentare %i stilul alimentar. Concluzii: Insatisfac iile cele mai importante au fost nregistrate la femeile heterosexuale %i la b'rba ii homosexuali; tot la ace%tia se ntlne%te %i re inerea alimentar'. Importan a social' a promov'rii anumitor imagini corporale, motiva iile alimentare %i stilul de alimenta ie la b'rba i %i femei sugereaz' faptul c' impactul este mai mare asupra b'rba ilor homosexuali %i asupra femeilor heterosexuale.

26

ATITUDINI FA*& DE HOMOSEXUALI Violen # fizic# (i discriminare Am J Public Health. 2004 Jul;94(7):1200-3, Experiences of harassment, discrimination, and physical violence among young gay and bisexual men, Huebner DM, Rebchook GM, Kegeles SM., Center for AIDS Prevention Studies, AIDS Research Institute, Department of Medicine, University of California, San Francisco, 94105, USA. dhuebner @psg.ucsf.edu Evaluarea inciden ei cumulate, timp de 6 luni, a discrimin'rii, h'r uirii %i violen ei printre b'rba ii bisexuali/tinerii gay; evaluarea s'n't' ii mentale, folosind ca metod' de lucru chestionarele auto-administrate unui grup de gay/bisexuali provenind din trei ora%e.

Concluziile studiului sunt urm'toarele: 37% dintre b'rba i au raportat experien e de h'r uire verbal' anti-gay n ultimele 6 luni. 11,2% dintre b'rba i au afirmat discriminarea. 4,8% au raportat violen a fizic'. Probabilitatea de a raporta incidentele de mai sus cre%te cu ct b'rbatul este mai tn'r, %i dezv'luie u%or orientarea sexual' celorlal i %i este HIV-pozitiv. Efectele violen ei fizice %i ale discrimin'rii, manifestate prin raportarea tratamentului necorespunz'tor, au constat n asocierea crescut' cu idea ia suicidar' %i diminuarea respectului de sine. 27

Toleran # (i intimitate 13 Br J Sociol. 2004 Sep;55(3): 357-75, Beyond tole-ration: privacy, citizenship and sexual minorities in England and Wales, McGhee D., Sociology and So-cial Policy, University of Southampton. d.mcghee@ socsci.soton.ac.uk ntre anii 1950 %i 1960 comitetul Wolfender a f'cut recomand'ri n privin a legisla iei privitoare la ofensele sexuale %i la modul n care se aplic' aceast' legisla ie. Ulterior, %i n Actul din 1998 cu privire la patologie %i crim' s-a reevaluat atitudinea fa ' de comunit' ile minoritare sexuale, intimitatea %i toleran a fiind atitudini ce deriv' din aceste acte oficiale. Actele oficiale ap'rute ulterior, n 2000 %i 2002, pledeaz' pentru strategii mult mai permisive %i care s' l'rgeasc' conceptul de intimitate %i s' nl'ture legile discriminatorii cu tent' de dehomosexualizare

Atitudinea fa # de lesbiene, gay, femei bisexuale (i b#rba i bisexuali J Sex Res. 2004 May; 41(2): 137-49, Attitudes toward lesbians, gay men, bisexual women, and bisexual men in Germany, Steffens MC, Wagner C. Universitat Trier, D-54286 Trier, Germany, steffens@uni-trier.de Atitudinile fa ' de lesbiene, b'rba i gay, femei bisexuale %i b'rba i bisexuali sunt nrudite, dar distincte. Iat' care au fost cteva din concluziile studiului: 28

Tinerii au avut atitudini mai favorabile n compara ie cu vrstnicii. Femeile au atitudini mai favorabile dect b'rba ii. B'rba ii sunt mai toleran i fa ' de homosexualitatea feminin' dect fa ' de homo-sexualitatea masculin', n timp ce femeile nu fac aceast' diferen iere. Femeile au atitudini mai favorabile fa ' de homosexuali dect fa ' de bisexuali, n timp ce b'rba ii nu fac aceast' diferen '. Atitudinea se modific' atunci cnd cineva cunoa%te o persoan' homosexual', acest fapt fiind un predictor de atitudine deosebit de important; de asemenea, atitudinea influen eaz' atrac ia sexual' att ntre persoane de acela%i sex ct %i ntre persoanele de sex opus.

Atitudini negative fa # de b#rba ii gay: sexism, rolul masculin J Sex Res. 2004 Aug; 41(3):259-66, Correlates of negative attitudes toward gay men: sexism, male role norms, and male sexuality, Davies M. Department of Psychology, University of Central Lancashire, Pre-ston, Lancashire, UK. mdavies3@uclan.ac.uk n 1996 Kite %i Whitley au ar'tat c', n compara ie cu femeile, b'rba ii heterosexuali au o atitudine mult mai negativ' fa ' de comportamentul %i persoanele homosexuale.

Autorii studiului de fa ' au ncercat s' defineasc' %i s' testeze o scal' prin care s' m'soare trei subcomponente ale atitudinii fa ' de persoanele homosexuale: sexism ostil, 29

duritate masculin' %i atitudini fa ' de sexualitatea masculin'.

Cteva dintre concluziile studiului sunt urm'toarele: Am g'sit corela ii semnificative ntre rela iile de afec iune, sexismul ostil, duritatea masculin' %i sexualitatea masculin'. B'rba ii sunt mult mai negativi cu privire la rela iile de afec iune dect femeile. Nu exist' diferen e legate de sex n ce prive%te drepturile civile.

Atitudinea nurselor fa # de lesbiene (i b#rba ii gay J Adv Nurs. 2004 Aug; 47(4): 386-92, Nurses atti-tudes towards lesbians and gay men, Rondahl G, Innala S, Carlsson M., Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden. gerd.rondahl@comhem.se Pe parcursul ultimilor 10 ani, n Suedia, politicile oficiale %i legisla ia au nt'rit drepturile legale ale homosexualilor, cernd toleran ' fa ' de acest grup. Concluziile studiului efectuat pe un grup de nurse lucrnd n sec ia de boli infec ioase, nurse n training %i studen i, c'rora leau fost aplicate Scala de atitudini fa ' de homosexualitate %i Chestionarul cauzelor de homosexualitate: Cea mai comun' p'rere cu privire la cauza homosexualit' ii a fost c' homosexualitatea este congenital'; persoanele cu o astfel de convingere au avut cea mai pozitiv' atitudine, spre deosebire de persoanele care consider' c' homosexualitatea se dobnde%te. 30

Cea mai pozitiv' atitudine au avut-o nursele care lucrau n sec ia de boli infec ioase. Totu%i, 30% dintre participan ii la studiu s-au declarat neutri, f'r' a exprima nici o atitudine pozitiv', dar nici o atitudine negativ' fa ' de pacien ii homosexuali. Educa ia general' cu privire la homosexuali-tate este v'zut' ca un aspect al eticii n practi-carea nursing-ului.

Orientarea sexual#, suicidul (i dihotomia nurselor din sec iile de psihiatrie J Psychiatry Ment Health Nurs. 2004 Aug;11(4):428-34, Ignoring the evidence dictating the practice: sexual orientation, suicidality and the dichotomy of the mental health nurse, McAndrew S, Warne T., School of Health Care, University of Leeds, LS2 9UT, UK s.l.mcandrew@leeds.ac.uk Studiile epidemiologice interna ionale demonstreaz' faptul c' b'rba ii gay %i b'rba ii bisexuali raporteaz' de patru ori mai multe ncerc'ri de suicid dect b'rba ii heterosexuali. ...multe studii demonstreaz' cre%terea num'rului de probleme de s'n'tate mental' consecutiv suicidului printre homosexuali, a%a nct homosexualitatea trebuie considerat', n consecin ', un factor de risc nsemnat pentru bolile mentale, devenind astfel un punct priori-tar n agenda de s'n'tate public' a societ' ilor contemporane. n 1973, DSM a ncetat s' mai defineasc' homosexualitatea ca fiind patologic', nlocuind-o cu o nou' denumire, aceea de gender identity disorder. Pn' recent, n Anglia, sec iunea 28 a Local Act Government (1988) a interzis promovarea 31

homosexualit' ii %i chiar mai mult, nu a sus inut acest grup de oameni. Actualele politici de s'n'tate n Anglia se confrunt' cu cre%terea num'rului de suicide printre tinerii gay...

Homofobia o provocare pentru nursing-ul psihosocial J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 2004 Aug; 42(8):26-33, Publication type: review, tutorial, Homophobia: a challenge for psychosocial nursing, Tate FB, Longo DA., Psychosocial Rehabilitation Unit, Eastern State Hospital, Williamsburg, Virginia 23187-8791, USA. ftate@ESH.state.va.us n 1975, Asocia ia American' de Psihologie a declarat c': homosexualitatea nu este o boal', iar homofobia a fost o form' de prejudiciu bazat pe stereotipuri. Deoarece homofobia, asemenea rasismului sau sexismului, este nv' at', ea se %i poate uita.

Indivizii care consider' homosexualitatea o alegere au atitudini intens negative fa ' de persoanele gay, lesbiene, bisexuale sau transsexuale. Homofobia aduce daune nu numai persoanelor gay, lesbiene, bisexuale sau transsexuale, dar, totodat', limiteaz' persoanele heterosexuale, nchistndu-le n intrepretarea rigid' a rolurilor bazate pe gen.

32

ATITUDINI ALE HOMOSEXUALILOR FA*& DE HETEROSEXUALI Heteronegativism atitudinea b#rba ilor gay (i a lesbienelor fa # de heterosexuali J Homosex. 1999;37(1):65-79, Heteronegativism? The attitudes of gay men and lesbians toward heterosexuals, White SM, Franzini LR., Department of Psychology, San Diego State University, CA, USA. De%i s-au realizat multe studii despre homofobie, exist' pu ine informa ii cu privire la atitudinea homosexualilor fa ' de heterosexuali. Heteronegativismul, de%i mai pu in clinic, se refer' la gama de sentimente negative pe care le pot avea indivizii gay fa ' de heterosexuali. S-a aplicat unui grup de 60 de studen i homosexuali un chestionar adaptat pentru heterofobie (provenind din chestionarul pentru homofobie), iar coresponden ilor lor heterosexuali (selecta i pe baza sexului, vrstei, rasei, educa iei) li s-a aplicat un chestionar pentru homofobie. Rezultatele confirm' a%tept'rile autorilor. Astfel: Participan ii homosexuali au raportat mai pu in' fobie %i mai pu ine experien e negative dect heterosexualii. Femeile gay au raportat mai mult' fobie dect b'rba ii gay. 33

AGRESIVITATEA. M&SURAREA AGRESIVIT&*II FIZICE LA B&RBA*II HETEROSEXUALI, HOMOSEXUALI ,I TRANSSEXUALI Agresivitatea, competitivitatea (i orient#rile sexuale umane Psychoneuroendocrinology. 1995; 20(5): 475-85; Publication Types: Clinical Trial, Aggressiveness, competitiveness, and human sexual orientation, Gladue BA, Bailey JM., Department of Psychology, North Dakota State University, Fargo 58105, USA. B'rba ii homosexuali se manifest' mai pu in agresiv fizic dect b'rba ii hetero-sexuali. B'rba ii sunt mult mai agresivi %i competitivi dect femeile.

Interpretarea agresivit# ii autoraportate din copil#rie n n elegerea b#rba ilor adul i Arch Sex Behav. 1983 Dec;12(6):511-24, Measuring physical aggressiveness in heterosexual, homosexual, and transsexual males, Blanchard R, McConkey JG, Roper V, Steiner BW Indiferent de factorii subiacen i care coreleaz' homosexualitatea cu identitatea sexual' feminin' n copil'rie, ei rela ioneaz' aceast' preferin ' erotic' cu un nivel anormal de sc'zut al agresivit' ii fizice, att n copil'rie ct %i n afara ei. 34

Agresivitatea reprezint' dispozi ia general' de a se angaja n interac iuni competitive sau combative cu parteneri b'rba i. Agresivitatea are un interes sexologic deoarece exist' diferen e ntre agresivitatea fizic' a b'ie ilor homosexuali %i cea a b'ie ilor heterosexuali. A fost elaborat' o scal' de agresivitate PAS, care include interesul pentru aspectul fizic atletic %i sentimente de disconfort n prezen a partenerilor b'ie i. Scorurile homosexualilor pe aceast' scal' au fost semnificativ mai sc'zute dect cele ale heterosexualilor, iar scorurile b'rba i-transsexuali femei au fost %i mai sc'zute. Nu exist' diferen e ntre trei grupuri de b'rba i heterosexuali: prizonieri, b'rba i cu studii universitare %i f'r' studii universitare. Scala FGIS b'rba i transsexuali femei a g'sit scoruri %i mai mari dect cele din PAS, aceasta fiind interpretat' ca o dovad' c' agresivitatea fizic' este un parametru mult mai sensibil dect identitatea sexual' la variabile necorelate cu preferin ele erotice, abilitatea motorie %i percep ia, rata de maturitate fizic'.

Violen a ntre adolescen ii care au parteneri sexuali de acela(i sex J Adolesc Health. 2004 Aug; 35(2):124-31, Prevalence of partner violence in same-sex romantic and sexual relationships in a national sample of adolescents, Halpern CT, Young ML, Waller MW, Martin SL, Kupper LL., Department of Maternal and Child Health, School of Public Health, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA. carolyn_halpern@unc.edu 35

Studiul prezint' prevalen a violen ei psihologice %i fizice n rela ia dintre adolescen ii de acela%i sex, analiznd 117 adolescen i cu vrste cuprinse ntre 12 %i 21 de ani (dintre care 50% femei), care au raportat rela ii sexuale exclusiv cu parteneri de acela%i sex, n ultimele 18 luni. Rezultatele au identificat urm'toarele: Aproape dintre adolescen i au raportat une-le tipuri de violen e asupra partenerului; 1 din 10 au raportat violen e fizice. Adolescen ii de sex masculin au raportat mult mai rar violen a. Importan a acordat' religiei %i %colii s-a aso-ciat cu niveluri sc'zute de victimizare, ace%ti adolescen i fiind la risc sc'zut pentru orice fel de violen '. Victimizarea prin violen a fizic' minor' %i psihologic' este comun' printre adolescen ii implica i n rela ii sexuale intime cu parteneri de acela%i sex.

36

HOMOSEXUALITATEA ,I BOLILE PSIHICE Comportamentul sexual n cadrul aceluia(i sex (i bolile psihice: dovezi din studiul NEMESIS asupra inciden ei bolilor psihice n Olanda Arch Gen Psychiatry. 2001 Jan; 58(1):85-91, Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS), Sandfort TG, de Graaf R, Bijl RV, Schnabel P., Department of Clinical Psychology, Utrecht University, PO Box 80140, 3508 TC Utrecht, the Netherlands. t.sandfort@fss.uu.nl Indivizii cu activitate sexual' cu parteneri de acela%i sex sunt la risc nalt de a face boli psihice. Homosexualitatea se asociaz' cu morbiditatea psihiatric' Care au fost, timp de 12 luni, diferen ele dintre subiec ii homosexuali activi %i subiec ii heterosexuali, %i prevalen a tulbur'rilor de dispozi ie, anxietate %i folosirea de substan e: Bolile psihiatrice sunt mult mai frecvente printre homosexualii activi n compara ie cu heterosexualii activi. Femeile homosexuale au o prevalen ' de 12 ori mai ridicat' a tulbur'rilor de dispozi ie %i a tulbur'rilor de anxietate n compara ie cu femeile heterosexuale. Tulbur'rile de dispozi ie sunt mult mai frecvente la homosexuali dect la femeile heterosexuale. 37

B'rba ii homosexuali au dou' sau mai multe boli psihice de-a lungul vie ii n compara ie cu persoanele heterosexuale.

Frecven a diagnosticelor psihiatrice la b#rba ii gay comparativ cu b#rba ii heterosexuali AIDS Care. 2004 Jul;16(5):586-93, Are we meeting the psychological needs of heterosexual men with HIV disease? A retrospective case controlled study of referrals to a psychological medicine unit in London, UK., Orr G, Catalan J, Longstaff C., Department of Psychological Medicine, Chelsea and Westminster Hospital, South Kensington and Chelsea Centre for Mental Health, London, UK Tema cercet'rii: Ce propor ie dintre b'rba ii heterosexuali HIV-pozitivi ngriji i n spital au fost referi i la sec ia de psihiatrie n compara ie cu b'rba ii gay HIV-pozitivi. Concluzii: B'rba ii gay sunt de trei ori mai des trimi%i la psihiatrie dect b'rba ii heterosexuali. B'rba ii gay sufer' mai des de disfunc ii sexuale %i au, de regul', un diagnostic de boal' psihic'. B'rba ii heterosexuali HIV-pozitivi erau mai rar diagnostica i cu depresie; dar erau mult mai susceptibili de sidrom de abstinen '. B'rba ii heterosexuali HIV-pozitivi referi i la sec ia de psihiatrie erau mai rar caucazieni comparativ cu b'rba ii gay.

38

Orientarea sexual# a adolescentului (i riscul suicidar Am J Public Health. 2004 Jul; 94(7):1204-6, Asian/ Pacific Islander adolescent sexual orientation and suicide risk in Guam, Pinhey TK, Millman SR., Department of Sociology, University of Hawaii at Hilo, 96720-4091, USA. pinhey@hawaii.edu Studiul urm're%te efectele orient'rii homosexuale asupra riscului suicidar la adolescen i, folosind analiza regresiei logistice %i probabilitatea ntr-un grup-test pentru a identifica factorii de risc: Orientarea homosexual' s-a asociat cu un risc mai mare de ncerc'ri de suicid, n special pentru b'ie i. Adolescen ii care au suferit abuz fizic n contextul unei rela ii romantice, care s-au implicat n consumul excesiv de alcool %i care au tr'it sentimente de disperare sunt la risc nalt pentru idea ia suicidar' %i ncerc'ri de suicid. n cadrul aceluia%i grup etnic, riscul suicidar descre%te pentru fete, dar cre%te pentru b'ie i.

Adolescen ii cu statut minoritar multiplu (i s#n#tatea mintal#. Implica iile sexului, etnicit# ii (i atrac iei romantice Cultur Divers Ethnic Minor Psychol. 2004 Aug; 10(3):200-14, Sex, race/ethnicity, and romantic attractions: multiple minority status adolescents and mental health, Consolacion TB, Russell ST, Sue S., Department of Psychology, University of California, Davis, CA 95616, USA. tbconsolacion@ucdavis.edu Studiul a examinat asocierea dintre statuturile minoritare multiple %i raportarea idea iei suicidare, depresiei %i 39

autoaprecierii n grupul adolescentelor de origine spaniol'/latinoafrican'- alb'. Idea ia suicidar', depresia sever' %i nivelul redus de autoapreciere au fost mai semnificative n grupul adolescentelor fa ' de cel al adolescen ilor din acela%i grup rasial/etnic. Atrac ia sexual' ntre persoane de acela%i sex nu a sus inut eficient compromiterea s'n't' ii mentale n interiorul grupurilor rasiale/etnice. Urm'rirea n timpul studiului a ar'tat c' n grupul lesbienelor albe se g'se%te cea mai sc'zut' rat' de afectare a s'n't' ii mentale.

B#rba i transsexuali n subcultura homosexual# Am J Psychiatry. 1976 Nov;133(11):1318-21, Male transsexuals in the homosexual subculture, Levine EM. Transsexualii nu sunt mai omogeni sexual sau social dect sunt homosexualii sau heterosexualii. Transsexualii au intrat n subcultura homosexual' n adolescen a lor; ei %tiu c' nu sunt homosexuali %i de aceea consider' c' trebuie s' fie homosexuali. Pe m'sur' ce se cristalizeaz' identitatea lor sexual', activitatea homosexual' le repugn' %i astfel rejecteaz' %i sunt rejecta i de c'tre homosexualii b'rba i. Nefiind capabili s' atrag' b'rba i heterosexuali, ei %i caut' parteneri bisexuali, ntrun efort zadarnic de a-%i confirma identitatea ca femei. n eforturile de a-i ajuta pe transsexuali s'-%i modifice identitatea sexual', psihiatrii ar trebui s' se concentreze asupra preven iei acestui simptom psihopatologic.

40

BOLI DIGESTIVE Shigelioza infec ie cu transmitere sexual# la homosexuali Int J STD AIDS, 2004 Aug, 15(8):533-7, Shigellosis - a re-emerging sexually transmitted infection: outbreak in men having sex with men in Berlin. Marcus U, Zucs P, Bremer V, Hamouda O, Prager R, Tschaepe H, Futh U, Kramer M., Center of Infectious Disease Epidemiology, Robert Koch-Institut, Seestrasse 10, 13353 Berlin, Germany. marcusu@rki.de Din 29 de persoane ce au r'spuns testului, 24 de persoane s-au identificat ca fiind homosexuale, 17 dintre acestea avnd contacte sexuale cu poten ial de risc mare. Un grup de 10 pacien i b'rba i homosexuali au fost infecta i cu Shigella sonnei. Aproape to i homosexualii au raportat contact sexual oral-anal n s'pt'mna care a precedat starea lor de r'u. Diseminarea prelungit' %i/sau asimptomatic' a Shigellei n perioada de convalescen ' poate contribui la cre%terea riscului de transmitere n timpul practicilor sexuale oralanale.

Afectarea tractului digestiv n infec ia HIV la homosexuali AIDS 1992 Jun; 6(6):553-6, Gastrointestinal tissue cultures for HIV in HIV-infected-AIDS patients, The University of Calgary Gastrointestinal/HIV Study Group, Gill MJ, Sutherland LR, 41

Church DL. Department of Medicine, University of Calgary, Alberta, Canada S-a determinat prevalen a HIV n biopsiile endoscopice prelevate din esofag, stomac, duoden %i rect de la b'rba ii homosexuali %i heterosexuali afla i n stadii diferite de infec ie HIV ca parte a studiului asupra disfunc iilor gastrointestinale n infec ia HIV. ...prin metoda sp'l'rilor repetate %i a disrup iilor mecanice s-au prelevat biopsii ce au fost crescute pe limfocite din snge periferic provenind de la donatori de snge s'n'to%i, HIV-seronegativi; ...biopsii pozitive dup' cum urmeaz': esofagiene 46%, duodenale 44%, rectale 43%, gastrice 27%. Nu au fost identificate semne %i simptome digestive asociate cu infec ia HIV, dar s-a reg'sit virusul n biopsiile provenite de la pacien i asimptomatici cu limfocite CD4> 500x10(6)/L %i, de asemenea, la pacien i cu boal' avansat' afla i n tratament cu zidovudin'. B'rba ii homosexuali %i heterosexuali au n-treg tractul intestinal afectat n cursul infec iei HIV.

Imunizarea prin vaccinare anti-VHB a homosexualilor Sex Transm Infect. 1998 Apr; 74(2):110-5, Hepatitis B virus infection in patients attending a genitourinary medicine clinic: risk factors and vaccine covera, Gilson RJ, de Ruiter A, Waite J, Ross E, Loveday C, Howell DR, Tedder RS, Weller IV Department of Sexually Transmitted Diseases, University College London Medical School

42

Politica de imunizare mpotriva VHB (virusul hepatitic B) const' n vaccinarea selectiv' a indivizilor afla i la risc n urma contactului sexual. Pentru identificarea seroprevalen ei VHB au fost folosite probele de snge pentru serologia sifilisului. Prevalen a anticorpilor antiVHB core (anti-HBc) a fost de 38,7% la b'rba ii homosexuali, 5,9% la cei heterosexuali %i de 3,5% la femei. La b'rba ii homosexuali prevalen a anti-HBc a crescut cu vrsta %i cu num'rul BTS avute pe durata vie ii [dac' se asociaz' cu AgHBs, sunt o dovad' a prezen ei hepatitei cronice cu VHB, boal' foarte contagioas' %i transmisibil' pe cale sexual']. B'rba ii homosexuali r'mn ns' la risc nalt pentru infec ia VHB, n prezent mul i dintre ei fiind imuniza i.

Transmiterea sexual# a hepatitei B (i C printre b#rba ii homosexuali Am J Gastroenterol. 1998 Jan;93(1):49-52, Hepatitis B and C virus sexual transmission among homosexual men, Osella AR, Massa MA, Joekes S, Blanch N, Yacci MR, Centonze S, Sileoni S., Laboratory of Epidemiology and Biostatistics, Research Institute for Digestive Diseases Saverio De Bellis, Castellana G., Italy S-a realizat estimarea transmiterii sexuale a virusului hepatitic B (VHB) %i a virusului hepatitic C (VHC) printre b'rba ii homosexuali[...], neavnd al i factori de risc cu excep ia expunerii sexuale. Prevalen ele infec iilor VHB %i VHC au fost de 34,4% %i 12,7%. 43

Contactele sexuale anale, durata homosexualit' ii, anilingusul %i BTS erau asociate independent cu riscul transmiterii sexuale a VHB. Comportamentul sexual este un factor plauzibil care explic' transmiterea sexual' a VHB printre b'rba ii homosexuali. Nu am g'sit nici o asociere ntre comportamentul sexual %i transmiterea VHC. Sunt necesare dovezi ulterioare pentru a elucida apari ia %i eficacitatea transmiterii pe cale sexual' a VHC n absen a altor posibili factori de risc.

Hepatita A la b#rba ii homosexuali Epidemiol Infect. 1999 Aug; 123(1):89-93, Lack of evidence for increased risk of hepatitis A infection in homosexual men, Corona R, Stroffolini T, Giglio A, Cotichini R, Tosti ME, Prignano G, Di Carlo A, Maini A, Mele A., Laboratorio di Epidemiologia Clinica, Istituto Dermopatico dell'Immacolata, Rome, Italy A fost evaluat' prevalen a %i factorii de risc pentru hepatita cu virus A ( HVA) la b'rba ii homosexuali %i b'rba ii heterosexuali care frecventau o clinic' de BTS. Au fost detecta i anticorpii anti-VHA la 60,3% dintre homosexuali %i 62,2% dintre heterosexuali. Dup' ce au fost aplicate ajust'ri legate de vrst', anii de %colarizare, num'rul de parteneri sexuali, folosirea prezervativului %i istoricul BTS, nu a fost identificat un risc crescut pentru infec ia VHA la b'rba ii homosexuali fa ' de b'rba ii heterosexuali. (OR-odds ratio 1,1; 95% CI 0,7-1,9). Predictorii independen i ai probabilit' ii seropozitivit' ii antiVHA printre homosexuali %i heterosexuali au fost: 44

vrsta peste 35 de ani %i serologia pozitiv' pentru sifilis, care realizeaz' un stil de via ' ce cre%te riscul infec iilor fecal-orale. Aceste dovezi nu sus in un risc ridicat la b'rba ii homosexuali, dar pot sugera rolul vacci-n'rii la pacien ii susceptibili care frecventeaz' clincile de BTS.

Comunit# ile de b#rba i homosexuali sunt un rezervor important de protozoare cu poten ial patogen. M#suri elementare de igien# Can Med Assoc J. 1980 Sep 20; 123(6):512-4, In-testinal parasitic infections in homosexual men: pre-valence, symptoms and factors in transmission, Key-stone JS, Keystone DL, Proctor EM ntr-un studiu controlat: 67,5% din 200 b'rba ii homosexuali %i doar 16% din 100 b'rba i heterosexuali au fost g'si i infecta i cu parazi i intestinali. n comunit' ile de b'rba i homosexuali poate exista un rezervor important de protozoare cu poten ial patogenic. Entamoeba histolitica a fost izolat' la 27% din b'rba ii homosexuali %i la 1% dintre cei heterosexuali. Giardia lamblia a fost izolat' de la 13% dintre homosexuali %i de la 3% dintre heterosexuali. Prezen a simptomelor nu a putut fi corelat' cu infec ia, cu excep ia infec iilor produse de mai mult de un microorganism, inclusiv de G. lamblia. Simptomele au fost mult mai frecvente att printre homosexualii infecta i, ct %i printre cei neinfecta i, n compara ie cu heterosexualii. Printre homosexualii care c'l'toriser' recent n str'in'tate, tr'ind n promiscuitate sexual' %i a locuin ei, 45

nu s-au identificat infec ii parazitare, dar igiena anal' %i genital' a fost asociat' cu reducerea semnificativ' a prevalen ei infec iei. Hepatita A n comunit# ile de homosexuali Sex Transm Infect. 2002 Jun;78(3):174-9, Seroprevalence of hepatitis A immunity in male genitourinary medicine clinic attenders: a case control study of heterosexual and homosexual men, Ross JD, Ghanem M, Tariq A, Gilleran G, Winter AJ. Whittal Street Clinic, Birmingham, UK jonathan.ross@bscht.wmids.nhs.uk Identificarea seroprevalen ei hepatitei A la b'rba ii homosexuali fa ' de cei heterosexuali pentru a determina susceptibilitatea la infec ie a homosexualilor %i a furniza indica ii privind vaccinarea. Factorii de risc asocia i cu hepatita A la homosexualii %i heterosexualii care frecventeaz' o clinic' genitourinar' din ora%. Rezultatele au demonstrat seropozitivitatea de 29%, f'r' o diferen ' semnificativ' ntre b'rba ii homosexuali %i b'rba ii heterosexu-ali. Grupul etnic %i vrsta au fost puternic asociate cu prezen a VHA, att la homosexuali, ct %i la heterosexuali. Screening-ul intit pentru hepatita A %i vaccinarea n consecin ' a homosexualilor nu sunt sus inute de rezultatele ob inute n urma aces-tui studiu.

46

Efectele homosexualit# ii asupra infec iei cronice cu VHB Hepatology 1983 Nov-Dec;3(6):951-4, Immunoregulatory T cell subsets in chronic hepatitis B virus infection: the influence of homosexuality, Regenstein FG, Roodman ST, Perrillo RP ...homosexualitatea modific' echilibrul subseturilor de limfocite n boala hepatic' cronic'?. ...prezen a homosexualit' ii este un factor important ce trebuie luat n considerare cnd sunt evaluate subseturile de limfocite reglatoare n CAHB (hepatit' cronic' activ' cu virus B). Obiectiv: Lotul int': heterosexuali purt'tori s'n'to%i de AgHBs, b'rba i homosexuali cu hepatit' cronic' activ' cu virus B. Lotul de control a inclus heterosexuali s'n'to%i %i homosexuali s'n'to%i, neinfecta i. Enumerarea subseturilor de celule imune reglatoare T la pacien ii cu hepatit' cronic' cu virus B netrata i. Seturile de limfocite T circulante au fost evaluate prin anticorpi monoclonali []. Hepatit' cronic' activ' cu virus B (CAHB). Homosexualii cu CAHB au avut rapoarte T4/T8 mai reduse (1,5 +/- 0,1) dect au avut heterosexualii cu CAHB (2 +/-0,2). Purt'torii s'n'to%i %i homosexualii au avut, totu%i, rapoarte T4/T8 semnificativ mai sc'zute dect cele ale heterosexualilor neinfecta i (p<0,05 si respectiv p<0,01). La heterosexualii cu CAHB raportul T4/T8 nu a fost diferit de cel al heterosexualilor neinfecta i.

47

Localiz#ri digestive ale BTS la homosexuali Presse Med. 1985 Jun 8; 14(23):1282-6, Digestive localizations of sexually transmitted diseases in male homosexuals, Parnaud E, Bauer P. Practica rela iilor sexuale cu parteneri multipli %i anonimi, precum %i marea varietate a microorganismelor determin' inciden a ridicat' %i preven ia dificil' a BTS la nivelul tractului digestiv la b'rba ii homosexuali. Sifilisul, gonoreea, papiloamele, chancroidul, donovanoza, infec iile cu virus herpetic sau Chlamidia sunt transmise prin contact sexual anal. Amoebioza, giardioza, shigelioza se transmit prin contact oro-anal (contaminare fecal#). Modul predominant de transmitere al Campylobacter jejuni, precum %i frecven a real' a oxiuriazei %i sal-monelozei intestinale nu sunt nc' identificate [dar aceste boli sunt prezente la homosexuali]. La fel, nu se cunoa%te patogenicitatea anorectal' a Neisseriei meningitidis, spirochetelor intestinale, Mycoplasma homini, Ureaplasma urealyticum %i a altor micoorganisme asem'natoare cu Campylobacter. Deoarece aceste infec ii sunt de regul' polimicrobiene, diagnosticul este dificil; aceste infec ii sunt adesea asimptomatice clinic sau atipice; ele pot fi modificate de SIDA, traumatisme sau tumori anorectale.

48

Manifest#ri digestive n SIDA (i n alte BTS Z Gastroenterol. 1986 Jun; 24(6):291-7, Acquired immunologic deficiency syndrome (AIDS) and other sexually transmissible diseases with gastrointestinal manifestations, Purrmann J, Miller B, Strohmeyer G. Cnd apare afectarea tractului digestiv n SIDA tratamentul este n mod normal restrns la m'suri simptomatice. Se manifest' diferite tipuri de simptome gastrointestinale n SIDA. Mai ales din cauza practicilor sexuale speciale, sunt descoperite alte boli cu transmitere sexual', prezente mai ales n cavitatea bucal', esofag %i regiunea anorectal'. n timp ce n majoritatea cazurilor infec iile pot fi tratate cu succes sub un regim strict de medicamente, tratamentul limfoamelor maligne sau a sarcomului Kaposhi este dificil.

Microorganisme asem#n#toare spirochetelor Rev Infect Dis. 1989 Mar-Apr; 11(2):184-96, Publication Types: Review, Multicase Spirochete-like organisms in the human gastrointestinal tract. Ruane PJ, Nakata MM, Reinhardt JF, George WL. Wadsworth Division, West Los Angeles Veterans Administration Medical Center, California 90073 Pentru prima dat', n 1884, organismele asem'n'toare spirochetelor au fost identificate n fecalele umane. Cu toate acestea, nu se cunoa%te cte specii de spirochete cultivabile pe intestin uman exist' %i nici care este impactul acestor microorganisme asupra s'n't' ii %i bolilor cunoscute. 49

Ultimele descoperiri n tehnicile microbiologice asociate cu recunoa%terea ratei de purt'tori ai acestor spirochete (la anumite popula ii de aproximativ 30-40%) ar trebui s' impulsioneze studiul %tiin ific atent al acestor microorganisme %i s' se vad' dac' ele au vreo implica ie asupra s'n't' ii umane.

Diareea prelungit# la homosexuali Tidsskr Nor Laegeforen. 1989 Feb 28; 109(6):698-9, Publication Types: Case Reports Intestinal spirochaetosis, Aukrust P, Abeler V. B'rbat homosexual cu diaree prelungit', probabil produs' de spirochetoza intestinal'. Spirochetoza intestinal' trebuie suspectat' la pacien i cu diaree prelungit', diaree care r'spunde bine la tratamentul cu Metronidazol. Spirochetele din tractul digestiv uman constituie un gen nou definit apar innd familiei Treponemataceae. Spirochetele pot fi g'site n tractul digestiv al diferitelor specii, inclusiv n cel uman. Un diagnostic anatomopatologic caracteristic de spirochetoz' intestinal' este reprezentat de stratul fin, asem'n'tor unei bandelete, de hematoxilin' acoperind suprafa a epiteliului intestinal. Spirochetoza a fost confirmat' %i de microscopia electronic'.

Afectarea tractului digestiv al homosexualilor n sarcomul Kaposhi AJR Am J Roentgenol. 1982 Oct;139(4):661-6, Ali-mentary tract involvement in Kaposi sarcoma: radiographic and endoscopic findings 50

in 25 homosexual men. Rose HS, Balthazar EJ, Megibow AJ, Horowitz L, Laubenstein LJ. Pentru 48% din pacien i, afectarea gastrointestinal' a fost dovedit' prin radiografii %i/sau endoscopii. Leziunile radiologice variaz' ntre minime leziuni de submucoas' cu o ulcera ie central', pn' la defecte polipoide. Dintre pacien ii cu CT anormal, 50% au avut adenopatii retroperitoneale. Printre tinerii b'rba i homosexuali s-a produs recrudescen a sarcomului Kaposhi, care difer' de formele clasice prin virulen ' %i preponderen a manifest'rilor sistemice. B'rba ii homosexuali cu o vrst' medie de 37 de ani au fost investiga i gastro-intestinal amplu %i li s-au prelevat biopsii care dovedesc diagnosticul de sarcom Kaposhi.

Sarcomul Kaposhi la homosexuali Ann Intern Med. 1982 Jun; 96(6 Pt 1): 693-700, Dis-seminated Kaposi's sarcoma in homosexual men. Friedman-Kien AE, Laubenstein LJ, Rubinstein P, BuimoviciKlein E, Marmor M, Stahl R, Spigland I, Kim KS, Zolla-Pazner S. A fost studiat sarcomul Kaposhi diseminat epidemic la b'rba ii homosexuali prin metode clinice, virologice, imunologice %i genetice . To i pacien ii erau b'rba i homosexuali cu istoric de BTS multiple cu expunere la droguri recrea ionale %i la droguri recomandate medical. 51

Au fost afectate: tegumentul nodulii limfatici tractul gastro-intestinal splina pl'mnul. Cei mai mul i pacien i au avut niveluri ridi-cate ale imunoglobulinelor serice, anticorpi pozitivi pentru VHB %i VHA, CMV %i virusul Epstein-Barr, precum %i afectarea reac iilor imunologice mediate celular. Frecven a HLA-DR5 la ace%ti pacien i a fost deosebit de ridicat'.

52

BOLI NEUROLOGICE Neurosifilis (i paralizia nervului oculomotor Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 2004; 75:789, Neurosyphilis presenting with gummatous oculomotor nerve palsy, W W Seeley and N Venna; wseeley@memory.ucsf.edu, UCSF Memory and Aging Center, PO Box 1207, San Francisco, CA 94143-1207, USA Caz clinic de meningit' sifilitic' cu evolu ie rapid' n asociere cu paralizia nervului oculomotor, cu afectarea pupilei la un pacient homosexual n vrst' de 54 de ani, cu istoric de sifilis, tratat anterior, timp de 25 de ani, cu Penicilin'. ...inciden a sifilisului primar cre%te. ...neurosifilisul r'mne o manifestare neobi%nuit' a infec iei cu Treponema pallidum. Mul i cu neurosifilis sunt asimptomatici.

...sifilisul nervos manifest include: meningita bazal' subacut', sindromul meningovascular ap'rut ca urmare a infarctelor cerebrale profunde %i a infarctelor de nervi cranieni, demen a cronic', pareza generalizat', mielopatia cronic'.

53

Neurosifilis meningovascular la un pacient cu SIDA Meningovascular neurosyphilis in human immunodeficiency virus infection as a differential diagnosis of focal CNS lesions: a clinicopathological study. Peters M, Gottschalk D, Boit R, Pohle HD, Ruf B., Department of Internal Medicine, Rudolf Virchow University Hospital, Freie Universitt, Berlin, Germany. La pacien ii cu boal' SIDA, trebuie suspectat sifilisul meningovascular supraad'ugat, mai ales cnd CT (tomografia computerizat') identific' prezen a leziunilor multifocale hipodense, cu caracteristicile particulare ale infarctului. SIDA pare s' modifice cursul sifilisului %i, n particular, pe cel al neurosifilisului. ...cazul unui pacient cu dou' leziuni ale SNC datorate complica iilor neurosifilisului meningovascular, complica ii ap'rute la 18 luni dup' dezvoltarea unui %ancru penian. La internare, CT nu a putut decela ntre toxoplasmoz' %i limfom SNC. Examenul anatomopatologic necroptic a identificat endarterita la nivelul arterelor cerebrale posterioare %i bazilar'.

Toxoplasmoz# cerebral# la pacien i homosexuali cu SIDA Compute Med Imaging Graph. 1988 Nov-Dec; 12(6):379-83, Computed tomographic findings in cerebral toxoplasmosis in adults, Weisberg LA, Greenberg J, Stazio A., Department of Neurology and Psychiatry, Tulane Medical Center, New Orleans, LA 70112

54

...reevaluarea dovezilor clinice %i computer-tomografiilor prezente la 10 pacien i cu toxoplasmoz' cerebral'. Ace%ti pacien i erau homosexuali %i/ sau foloseau droguri intravenoase, to i avnd semne clinice de SIDA. Leziunile hipodense cu o u%oar' densificare central', alta dect calcificarea, sunt destul de caracteristice toxoplasmozei cerebrale, de%i pot ap'rea %i n alte boli neurologice precum limfomul cerebral. cu manifest#ri clinice (i

Pacien i homosexuali neuroradiologice n SIDA

Neuroradiology 1989; 31(1):33-9, Nervous system manifestations and neuroradiologic findings in ac-quired immunodeficiency syndrome (AIDS). Rodesch G, Parizel PM, Farber CM, Lalmand B, Przedborski S, D'Haens J, van Calck M, Vanderhofstadt A, Taelman H, Baleriaux D., Department of Neuro-radiology, Hpital Erasme, Universit Libre de Bruxelles, Brus-sels, Belgium Pacien ii cu boal' SIDA au fost evalua i pe baza CT %i/sau MRI; 5 dintre cei 13 pacien i erau homosexuali. Un pacient a prezentat concomitent abces cu Toxoplasma %i meningit' criptococcic'. Altul a dezvoltat limfom dup' ce a fost tratat cu suces de abcesul cerebral cu Toxoplasma. Un alt pacient a fost tratat cu suces prin ra-dioterapie mediastinal' pentru limfom non-Hodgkin %i dup' doi ani a dezvoltat un abces cerebral cu Toxoplasma. Toxoplasmoza SNC reprezint' cea mai frecvent' complica ie n SIDA. 55

Alte complica ii ivite la nivelul sistemului nervos central: abcese cerebrale generate de Toxoplasma gondii; meningita cu Cryptococcus neoformans; toxoplasmoz'; leucoencefalopatie multifocal' progresiv'; meningit' sau encefalit' limfocitic'; limfom; poliradiculonevrit'.

56

BOLI CU TRANSMITERE SEXUAL& (BTS) Boli cu transmitere sexual# (BTS) identificate la homosexuali Gonoreea, Trichomoniaza, infec ia cu Chlamidia, Sifilisul, Herpesul, infec iile cu Mycoplasma, Entamoeba, infec iile cu Papiloma virus. Urm'ri i mai jos: A)-modalit' ile de transmitere a BTS -modalit' i de diagnostic al acestor infec ii -simptome asociate -coinfec ia sifilis-HIV, BTS-HIV -variante de tratament la care aceste microorganisme au devenit rezistente -plasmide; B)-identificarea re elei sexuale; C)-comportamente la risc; D)-proctite n cadrul BTS. Aspecte medicale (i psihiatrice ale activit# ii sexuale comerciale Harefuah. 2004 Jan;143(1):26-7, 86, 85, Commercial sex work: psychiatric and medical aspects, Ben-Zion IZ, Zudakov B, Zwikel J, Belmaker HR., Psychiatric Department, Soroka Medical Center, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva. Activitatea sexual' comercial' are multe implica ii medicale %i psihiatrice. 57

Lucr'torii sexuali au adesea probleme de s'-n'tate %i emo ionale neglijate. ...nefolosirea prezervativului n practicarea sexului oral este un factor de risc n transmi-terea gonoreei. ...lucr'torii sexuali nu sunt ntotdeauna de-penden i de droguri sau bolnavi psihici. ...mul i dintre ei v'd activitatea lor ca pe o for-m' de lucru legal', care este dictat' de nevoile lor, de trecutul lor personal, familial %i social.

Implica ii medicale (i sociale ale activit# ii sexuale comerciale Harefuah. 2004 Jan;143(1):26-7, 86, 85, Commercial sex engagement: medical and social aspects, Mar-golin J, Witztum E. Angajamentele sexuale comerciale reprezint' un fenomen comun care nu a fost nc' studiat. Situa ia femeii care particip' la sexul comercial [...] este asem'n'toare cu situa ia femeii- victim', abuzat' sexual n copil'rie %i expus' maltrat'rii. ...aceste femei sunt supuse adesea violen ei. ...un procent ridicat din aceste femei pot fi diag-nosticate cu sindromul de stres post-traumatic. ...ele sunt implicate n diseminarea bolilor venerice.

58

Capacitatea opatip#rii de a identifica re eaua sexual#. Diversitatea genei opa la izolatele gonococice provenind de la homosexuali Sex Transm Infect. 2004 Aug; 80(4): 286-8, The di-versity of the opa gene in gonococcal isolates from men who have sex with men, Howie F, Young H, McMillan A., Scottish Neisseria gonorrhoeae Reference Laboratory, Department of Laboratory Medicine, Edinburgh Royal Infirmary, 51 Little France Crescent, Edinburgh EH16 4SA, Scotland, UK. Metoda opatip'rii este o metod' mult mai discriminativ' dect metoda fenotip'rii A/S, cnd se dore%te determinarea gradului de nrudire la izolatele gonococice. ...metoda de tipare molecular' (opa-typing) pentru a caracteriza gonococii izola i de la b'rba i homosexuali (MSM) care frecventeaz' o clinic' genitourinar'. S-au comparat rezultatele opa-tip'rii cu fenotiparea A/S (auxotype/serovar) %i cu informa iile epidemiologice ob inute de la contac i. Capacitatea opatip'rii de a identifica re eaua sexual' ascuns' prin necomunicarea contac ilor %i fenotiparea conven ional' reprezint' metode utile n studiul transmiterii gonoreei, ap'rnd astfel un poten ial de control asupra acestei infec ii.

Semnifica ia titrurilor ridicate de anticorpi anti-CMV la homosexuali Br J Vener Dis. 1984 Jun;60(3):189-92, Antibodies to cytomegalovirus in homosexual and heterosexual men attending an STD clinic, Mindel A, Sutherland S. 59

Autorii au studiat prevalen a anticorpilor anti-virus citomegalic (CMV) la 262 de b'rba i (132 homosexuali, 20 bisexuali %i 108 heterosexuali) frecventnd clinica de BTS din spital. Astfel, prin g'sirea titrurilor de anticorpi anti-CMV de la 92% dintre homosexuali, 80% dintre bisexuali %i 56% dintre heterosexuali (p<0,0001), s-a conclu-zionat c': orientarea sexual' s-a dovedit a fi cel mai important determinant n titrul Ac-anti-CMV n aceast' popula ie Att la homosexuali, ct %i la heterosexuali, istoricul de gonoree a fost semnificativ mai frecvent la pacien ii cu titruri ridicate de Ac-anti-CMV. O dovad' similar' a fost g'sit' la b'rba ii heterosexuali cu istoric de uretrite nespecifice.

Infec iile cu Chlamidia la homosexuali (i vizitele la clinica BTS Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Aug 14;148(33):1632-5, Increased consultations and numbers of sexually transmitted diseases at the STD clinic of Utrecht, 1994-2002, Haks K, Schout C, Cremer WS, Sigurds-son V, van Ameijden EJ. GG&GD, Postbus 2423, 3500 GK Utrecht. k.haks@utrecht.nl Num'rul infec iilor cu Chlamydia a crescut alarmant n rndul homosexualilor. Grupe la risc: homosexualii, imigran ii, persoanele cu BTS n antecedente. Risc crescut de infec ie cu Chlamydia trachomatis: ndeosebi persoane cu vrsta sub 34 ani, mai ales dintre cele n'scute n Maroc, Suri-nam, Antile. 60

A crescut n mod sim itor, n ultima perioad', num'rul de vizite efectuate la clinicile specia-lizate n BTS. A sc'zut vrsta pacien ilor. Scopul vizitelor: control preventiv 56%, simptome 27%. Vizitatorii cu simptome: risc de trei ori mai mare pentru BTS.

Importan a diagnosticului precoce (i a tratamentului sifilisului Ned Tijdschr Geneeskd. 2004 Jun 19;148(25):1221-6, Publication Types: Case Reports,Comment, Sharp increase in the number of syphilis cases in The Netherlands: early recognition and treatment is of great importance, Schippers EF, van Dam AP, Lavrijsen AP, Afd. Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Cen-trum, Postbus 9600, 2300 RC Leiden. e.f.schippers @lumc.nl ...transmiterea Treponemei pallidum n timpul unui contact sexual oral este posibil' %i este probabil cea mai important' cale de transmitere printre b'rba ii homosexuali. Sifilisul a fost diagnosticat la trei b'rba i homosexuali, cu vrste de 36, 38 %i 58 de ani, prezentnd leziuni cutanate variate, precum %i alte simptome. To i ace%ti pacien i au fost trata i cu succes cu benzatinbenzilpenicilin' administrat' n injec ii intramusculare.

61

B#rba ii imigran i care practic# sexul comercial reprezint# focare de sifilis Sex Transm Dis. 2004 Jan;31(1):20-5.Related Articles, Links, Syphilis outbreak among Hispanic immi-grants in Decatur, Alabama: association with com-mercial sex, Paz-Bailey G, Teran S, Levine W, Mar-kowitz LE., Division of STD Prevention, National Center for HIV, STD, and TB Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 30333, USA. gmb5@cdc.gov n ciuda progreselor nregistrate n controlul sifilisului, recent s-a produs cre%terea ratelor de infec ie, sifilisul r'mnnd o problem' endemic' n sudul SUA [...], n popula ia de origine spaniol'. ...factorii asocia i cu sexul comercial la b'rba i: prostitu ia, partener ocazional, frecven a vizitelor n ara de origine, traiul independent n afara familiei. n cazurile de sifilis primar, 70% din cei implica i au fost b'rba i; dintre ace%tia jum'tate au fost hispanici. 93% dintre cazuri au avut leg'tur' cu sexul comercial. 70% dintre femei au raportat utilizarea de crack [cocaina injectabil'].

62

mpiedicarea transmiterii gonoreei (i uretritei nongonococice la homosexuali ca urmare a contactului sexual oral Sex Transm Dis. 1997 May; 24(5): 272-8, Sexually transmitted diseases in men who have sex with men. Acquisition of gonorrhea and nongonococcal urethritis by fellatio and implications for STD/HIV prevention, Lafferty WE, Hughes JP, Handsfield HH. Seattle King County, Department of Public Health, Univer-sity of Washington 98195, USA n ciuda sexului protejat, anumi i homosexuali r'mn expu%i riscului nalt de a dobandi BTS, din pricina particularit' ilor lor comportamentale %i/sau demogra-fice: ...gonoreea, infec ia cu Chlamidia, uretritele nongonococice Chlamidia-negative (NGU) %i infec ia HIV au fost studiate pe un lot de 1253 de homosexuali. Contactul sexual oral este un factor de risc independent pentru gonoree %i uretrita non-gonococic' Chlamidianegativ'. Folosirea pe termen lung a prezervativului nu trebuie s' induc' n eroare medicul, dimpotri-v', testele screening pentru BTS %i HIV tre-buie efectuate.

Coinfec ia HIV-sifilis primar (i HIV-sifilis secundar, la homosexuali MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 Jul 9; 53(26): 575-8, Trends in primary and secondary syphilis and HIV infections in men who have sex with men San Francisco and Los Angeles, California, 1998-2002, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

63

Deoarece infec ia cu sifilis favorizeaz' dobndirea %i transmiterea infec iei HIV [...], au fost analizate datele provenind de la centrele de consiliere %i testare HIV, precum %i dintr-o clinic' de BTS: ...cre%terea continu' a inciden ei sifilisului la homosexuali... ...necesitatea continu'rii studiilor sistematice de depistare a infec iei HIV la homosexualii infecta i cu sifilis.

Transmiterea HIV tip 1 la femei este facilitat# de BTS J Infect Dis. 1998 Oct;178(4):1174-7, Sexually transmitted disease acquisition among women infected with human immunodeficiency virus type 1, Bersoff-Mat-cha SJ, Horgan MM, Fraser VJ, Mundy LM, Stoner BP. Washington University School of Medicine, Department of Internal Medicine (Infectious Disease Division), St. Louis, Missouri 63110, USA ... un num'r de 143 femei infectate HIV sugereaz' concluzia c' BTS nlesnesc sau faciliteaz' transmite-rea HIV tip 1. ...BTS: trichomoniaz', sifilis, herpes genital, gonoree, chlamidia, boal' inflamatorie pelvin'. n ciuda consilierii, att la nceperea studiului, ct %i pe perioada desf'%ur'rii acestuia, aceste femei au avut o prevalen ' foarte mare a BTS, din pricina persisten ei comportamen-tului sexual cu risc nalt.

64

Comportamentul sexual, factorii demografici (i prevalen a coinfec iilor BTS-HIV Acta Derm Venereol. 2004;84(2):145-50, Demographics, sexual behaviour and STD/HIV prevalence in two groups of men who have sex with men, in Rotterdam, The Netherlands, van der Snoek E, de Wit J, Gotz H, Mulder P, van 'T Hof A, Verkooyen R, van der Meijden W, Department of Dermatology and Venereology, Erasmus MC, Rotterdam, The Nether-lands; e.vandersnoek@erasmusmc.nl ...dou' grupuri de tineri b'rba i homosexuali din Rotterdam, Olanda, investiga i de rutin' pentru boli venerice. S-au urm'rit datele demografice, comportamentul sexual %i prevalen a BTS/HIV. n primul grup, alc'tuit din b'rba i tineri cu ascen-den ' nonolandez', apar cazuri noi de infec ie HIV, apar mai multe cazuri de uretrit' gonococic', apare prevalen a nalt' a BTS %i schimbarea a mai mult de 10 parteneri n ultimele 6 luni, prin raportare la cel de-al doi-lea grup.

Limfogranulomatoz# veneric# la homosexualii din Olanda, n perioada 2003-2004 MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2004 Oct 29; 53 (42): 985-8, Lymphogranuloma venereum among men who have sex with menNetherlands, 2003-2004, Cen-ters for Disease Control and Prevention (CDC) 65

Limfogranulomatoza veneric' este o boal' cu transmitere sexual' (BTS) datorat' unei specii de Chlamidia trachomatis rar ntlnit' n SUA %i n alte 'ri industrializate. Prevalen a bolii este mare n Africa, Asia de Sud-Est, America Central' %i de Sud %i insulele Caraibe. De%i n Olanda au fost nregistrate n mod obi%nuit 5 cazuri anual pn' n 2003 n lunile aprilie-noiembrie. ...n septembrie 2004, au fost confirmate 92 de cazuri la homosexualii din Rotterdam care au avut parteneri din Europa.

Etiologia proctitelor la homosexuali Clin Infect Dis. 2004 Jan 15;38(2):300-2. Epub 2003 Dec 19, Etiology of clinical proctitis among men who have sex with men, Klausner JD, Kohn R, Kent C., San Francisco Department of Public Health, STD Prevention and Control Services, San Francisco, CA 94103, USA. jeff_klausner@sfdph.org ... studiu retrospectiv efectuat pe cazuri clinice de proctit' ap'rut' la homosexuali: ...au fost identificate cele mai comune BTS: gonoreea %i infec iile cu Chlamidii, sifilis %i herpes; infec ia HIV. Ghidurile de tratament recomand' tratamentul empiric pentru gonoree %i infec ia cu Chlamidia, f'r' a omite nici tratamentul pentru herpes.

66

Diagosticul radiologic al proctitei la homosexuali AJR Am J Roentgenol. 1982 Oct;139(4): 667-71, Radiographic findings of infectious proctitis in homosexual men, Sider L, Mintzer RA, Mendelson EB, Rogers LF, Degesys GE. ...printre homosexuali proctita are inciden ' crescut' %i ...poate fi diagnosticat' precoce pe baza caracteristicilor radiologice, facilitnd astfel accesul la tratament. n afar' de Gonococ (gonoree) %i Chla-midia (limfogranulomatoza veneric') sunt implicate %i alte micro-organisme, precum: Herpes, Mycoplasma, Entamoeba, care determin' proctite ce pot fi identificate pe baza caracteristicilor clinice %i radiologice.

Sindroamele gastrointestinale transmise pe cale sexual# (i fecal-oral# Clin Infect Dis. 1999 Jan; 28 Suppl 1:S84-90, Diagnosis and treatment of sexually acquired proctitis and proctocolitis: an update, Rompalo AM., Johns Hop-kins University School of Medicine, Baltimore, Mary-land 21287-0003, USA La persoanele seropozitive (infectate HIV) pot ap'-rea %i infec ii cu alt' cale de transmitere dect cea sexual'. Sindroamele gastro-intestinale transmise pe cale sexual' prin contactul sexual anal neprotejat %i prin contactul fecal-oral includ: proctitele, proctocolitele %i enteritele. 67

Germenii frecvent implica i: Gonococul %i Chlamidia trachomatis. Este necesar' nceperea tratamentului empiric la indivizii implica i recent ntr-un astfel de contact sexual. ...infec iile recurente cu virusul Herpes simplex sunt frecvente.

Rezisten a antimicrobian# mediat# de plasmide la tulpinile de Neisseria gonoreea Sex Transm Dis. 2003 Feb;30(2):178-82, Plasmid-me-diated resistance of Neisseria gonorrhoeae strains isolated from female sex workers in North Sumatra, Indonesia, 1996, Su X, Hutapea N, Tapsall JW, Lind I, Department of Respiratory Infections, Meningitis and STIs, Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark. ...rezisten a antimicrobian' mediat' de plasmide la tulpinile de Neisseria gonoreea izolate de la prostituate a nceput s' fie supravegheat' nc' din 1975. n 1996 a fost identificat' o prevalen ' ridicat' a tulpinilor rezistente la tetraciclin' %i penicilin'. Acest' rezisten ' mediat' de plasmide implic' producerea de penicilinaz', %i/sau asocierea rezisten ei la tetracicline. Toate tulpinile erau sensibile la ceftriaxon', ciprofloxacin, kanamicin' %i spectinomicin'. necesitatea supravegherii continue de tip santinel' a modific'rilor rezisten ei antimicrobiene n popula ia cu risc nalt.

68

Controlul gonoreei depinde de supravegherea continu# a sensibilit# ii antimicrobiene Sex Transm Dis. 2003 Jan;30(1):25-9, Antimicrobial susceptibilities of Neisseria gonorrhoeae strains iso-lated in Java, Indonesia, Ieven M, Van Looveren M, Sudigdoadi S, Rosana Y, Goossens W, Lammens C, Meheus A, Goossens H., Department of Medical Microbiology, University Hospital Antwerp, UIA, Antwerp, Belgium. Greet.Ieven@uza.be Depistarea frecven ei %i diversit' ii rezisten ei antimicrobiene a gonococilor izola i de la grupurile de femei care practic' prostitu ia. ...plasmidul Tet M este prezent n tulpinile de Neisseria gonoreea rezistent' la tetraciclin'. ...dilu ii de agar pentru a identifica sensibili-tatea a 267 de tulpini de gonococ la penicilin', spectinomicin', tetraciclin', ciprofloxacin', cefotaxim, thiamfenicol, kanamicin', azithromicin' %i trimetoprim-sulfamethoxazol. Plasmidul Tet M rezistent la tetraciclin' a fost tipat din izolatele gonococice prin metoda PCR (polymeraze chain reaction). Toate izolatele au fost rezistente la tetraciclin' %i purtau un fragment PCR carac-teristic tipului Dutch de plasmid Tet M. ...60% din izolatele gonococice au fost rezistente la Penicilin'; dintre acestea [...], 62,1% au fost gonococi penicilinazosecretori (PPNG). Spectinomycina, fluorochinolonele, azithromicina sunt nc' medicamente de prim' linie n tratamentul infec iilor gonococice. 69

Cre(te num#rul de cazuri noi de gonoree rezistent# la ciprofloxacin#, printre homosexuali Lakartidningen. 2004 Jul 8;101(28-29):2332-5, Increasing incidence of ciprofloxacin resistant gonorrhea in Sweden. Choose a correct antibiotic and follow up the treatment!, Berglund T, Colucci B, Lund B, Qvarnstrom I, Sandstrom E., Avdelningen for epidemiologi, Smittskyddsinstitutet, Solna, Swe-den. torsten.berglund@smi.ki.se ...o izbucnire de infec ii gonococice rezistente la tratamentul cu ciprofloxacin' printre b'rba ii homosexuali %i lesbiene. Inciden a gonoreei cre%te. ...este n prezent de trei ori mai ridicat' dect a fost la mijlocul anilor 1990. Printre b'rba ii care frecventeaz' clinica pentru homosexuali, cazurile rezistente la ciprofloxacin' au crescut cu peste 50% anul tre-cut. Nu a fost identificat' rezisten a la cefixime, ceftriaxone si spectinomycina, aceste antibiotice fiind folosite de prim' inten ie n tratamentul infec iei gonococice.

Ureaplasma urealyticum provenind de la prostituate mai este sensibil# la antibiotice? Chemotherapy. 2003 May;49(1-2):39-43, Assessment of antibiotic susceptibility of Ureaplasma urealyticum from prostitutes and outpatient clinic patients using the E-test and agar dilution method, Cakan H, Polat E, Kocazeybek B, Ocal P, Cepni I, Aslan M, Sali-hoglu F, Altas K., Department of Microbiology, Insti-tute of Forensic 70

Sciences, Cerrahpasa Medical Fa-culty, Istanbul University, Istanbul, Turkey. hcakan 2002@yahoo.com Prin metoda dilu iei n agar [...] a fost identificat' sensibilitatea la antibiotice a 30 de tulpini. ...au fost examinate 647 de mostre de scurgeri vaginale. n 10,5% mostre a fost izolat Ureaplasma urealyticum. ...toate tulpinile au fost sensibile la ciprofloxacin' %i ofloxacin' (MIC=0,94 mcg/ml), tetraciclin' (MIC=0,125mcg/ml), doxiciclin' (MIC=0,125 %i 0,190 mcg/ml). [...], eritromicin', claritromicin', azithromicina (MIC=14 mcg/ml). ...%i 60% din tulpinile testate au fost rezistente la roxitromicin'.

71

HIV Epidemiologie HIV: grupuri- int# Medicina (Kaunas). 2004;40(2):161-8, Epidemiology of HIV/AIDS in Lithuania in 1988-2001: review of present situation and prognosis of HIV transmission trends, Caplinskas S., Lithuanian AIDS Center, Nugaletoju 14D, 2016 Vilnius, Lithuania, saulius@aids.lt ...revizuirea situa iei epidemiologice a infec iei HIV %i SIDA n perioada 1988-2001: S-a f'cut previzionarea posibilelor modele de transmitere a infec iei HIV. Sunt n continu' revizuire recomand'rile %i ghidurile organiza iilor interna ionale care ac ioneaz' n domeniul HIV-SIDA. Se face analiza trendurilor transmiterii infec iei HIV n grupurile tin ' ale utilizatorilor de droguri intravenoase, lucr'torilor sexuali %i ale homosexualilor.

HIV/SIDA la copii Ann Acad Med Singapore. 2003 Mar; 32(2): 235-8, Stuart Gan Memorial Lecture 2002, HIV/AIDS in children, Pancharoen C, Thisyakorn U, Depertment of Pediatrics, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand

72

Inciden a infec iei HIV/bolii SIDA la copil cre%te n acela%i ritm de-a lungul anilor, devenind o cauz' n cre%tere a morbidit' ii %i mortalit' ii la copii. Mai mult de 90% dintre copiii infecta i HIV au dobndit aceast' infec ie de la mamele lor infectate. Ca o consecin ' a cre%terii transmiterii heterosexuale a HIV, dar &i ca urmare a prostitu iei copiilor, ace%tia pot fi direct afecta i prin efectele infec iei HIV/ bolii SIDA, sau indirect, devenind orfani, prin discriminare, prin abandonul lor de c'tre p'rin i, prin impactul negativ asupra educa iei lor. De la debut, epidemia HIV a ucis 20.000.000 oameni n ntreaga lume %i a infectat mai mult de 40.000.000 de persoane. Exist' peste 1.000.000 copii seropozitivi n lume. Numai n anul 2000 au devenit seropozitivi 600.000 de copii. Caracteristicile expunerii umane la infec ia HIV J Infect Dis. 2004 Feb 15;189(4):602-10, HIV-specific T helper responses and frequency of exposure among HIV-exposed seronegative female sex workers in Abidjan, Cote d'Ivoire, Jennes W, Vuylsteke B, Borget MY, Traore-Ettiegne V, Maurice C, Nolan M, Nkengasong JN, Kestens L., Department of Microbiology, Laboratory of Immunology, Institute of Tropical Medicine, Nationalestraat 155, 2000 Antwerp, Bel-gium; wjennes@itg.be Caracteristicile expunerii umane la HIV ce determin' induc ia celulelor T HIVspecifice %i, n particular, a celulelor T helper sunt incomplet n elese: 73

Au fost analizate celulele T helper HIV-1 Gag %i Envspecific folosind tehnica ELISPOT (interferon-IFNgamma enzyme-linked immunosorbent spot) %i citometria n flux a secre iei de IFN-gamma. Au fost comparate rezultatele ob inute de la femei prostituate HIV-negativ cu cele ob inute de la femei prostituate HIV-pozitive %i de la femeile donatoare de snge HIV-negative. Au fost detectate cu niveluri sc'zute la ELISPOT 20% din cele 40 de femei prosti-tuate HIV-negative. Toate cele 25 de femei prostituate HIV-pozitive au avut niveluri ELISPOT destul de ridicate. Celulele CD4+ specifice n infec ia HIV %i ocazional %i celulele CD8+ au fost identificate prin citometria n flux la 38% din cele 8 prostituate ESN %i la 80% din cele 5 prostituate HIV-pozitive. Prostituatele ESN cu r'spunsuri celulare T helper HIVspecifice avuseser' mai mul i clien i n ziua de lucru precedent' (p<0,02) %i mai multe expuneri lunare la HIV (p<0,02), cu tendin a de a avea o durat' mai mic' a activit' ii sexuale. Aceste date demonstreaz' faptul c' prezen a celulelor T helper HIV-specifice la prostituatele HIV-negative se asociaz' mai mult cu frecven a dect cu durata expunerii la infec ia HIV. Datele au implica ii importante n evaluarea eficacit' ii vaccinului anti-HIV.

74

Rolul infec iei HIV primare n transmiterea infec iei ntre parteneri ocazionali AIDS. 2004 Jun 18;18(9):1311-20, Primary HIV infection as source of HIV transmission within steady and casual partnerships among homosexual men, Xiridou M, Geskus R, de Wit J, Coutinho R, Kretzschmar M., Infectious Diseases Department, Amsterdam Municipal Health Service, the Netherlands. mxiridou@gggd.amsterdam.nl S-a f'cut evaluarea contribu iei infec iei HIV primare sau acute n transmiterea HIV printre b'rba ii homosexuali. S-a constatat infectivitatea este mai ridicat' n timpul infec iei HIV primare dect n timpul infec iei HIV cronice. Infec ia primar' are un rol mult mai important n transmiterea ntre parteneri ocazionali dect ntre parteneri stabili. S-a f'cut: Investigarea modului n care tratamentul efectuat n timpul infec iei HIV primare (PHI) poate afecta inciden a infec iei HIV. Inciden a HIV %i frac iunea de transmitere atribuite PHI au fost calculate pentru diferite niveluri de eficacitate a tratamentului. Infec ia primar' este implicat' n 35% din transmiterile HIV ntre parteneri ocazionali %i 6% ntre parteneri stabili. Din totalul noilor infec ii doar 11% apar n PHI. Oricum, efectul tratamentului n infec ia HIV primar' asupra inciden ei HIV este limitat. Totu%i, ntr-o comunitate cu comportamente cu risc nalt ntre parteneri ocazionali, frac iunea transmis' atribuibil' PHI cre%te la 25%. 75

Concluzii: Infec ia primar' are un rol mult mai important n transmiterea ntre parteneri ocazionali dect ntre parteneri stabili. n comunit' ile n care partenerii stabili sunt importan i pentru majoritatea noilor infec ii %i epidemia se afla n stadiu avansat, contribu ia PHI n transmiterea HIV este mai degrab' limitat' %i efectul tratamentului precoce asupra inciden ei HIV este limitat. Manifest#ri clinice ale infec iei cu CMV la homosexualii cu SIDA J Infect. 1997 Sep; 35(2):155-61, Incidence of cyto-megalovirus disease in the Aquitaine cohort of HIV-infected patients: a retrospective survey, 1987-1993. Groupe d'Epidmiologie Clinique du SIDA en Aqui-taine (GECSA), Saillour F, Bernard N, Ragnaud JM, Morlat P, Blanchard Y, Monlun E, Labouyrie E, Chene G, Dabis F., Unite INSERM 330, Universit de Bordeaux II, France Transmiterea homosexual' a HIV, manifest'rile cli-nice de SIDA %i num'rul mic de limfocite CD4 sunt asociate cu apari ia primelor semne de infec ie cu virus citomegalic (CMV). ...rata inciden ei a fost mai ridicat' la homosexuali %i utilizatorii de droguri intravenoase fa ' de heterosexuali. Retina este de departe cel mai afectat organ n infec ia cu CMV, fiind urmat' de sistemul digestiv, pl'mn, SNC (sistem nervos central). 76

...68% dintre pacien i erau n stadiul de SIDA cu o medie de 42 limfocite CD4 /mm3 cnd a fost diagnosticat' infec ia cu CMV. retinita a fost confirmat' de c'tre oftalmolog, leziunile gastro-intestinale %i encefalita au fost confirmate prin examene histologice. ...s-a considerat c' diagnosticul de encefalit' poate fi sugerat de simptomatologie %i de examenul RMN (de rezonan ' magnetic' nuclear'), pneumopatia a determinat hipoxemie, a fost identificat' prin radiografie %i a r'spuns la tratament pentru CMV, iar biopsiile %i periajul au identificat incluzii intranucleare.

Leziuni tisulare primitive n infec ia cu HIV-1 la homosexuali Arch Pathol Lab Med. 1990 Apr;114(4): 379-82, Search for early lesions following human immunodeficiency virus type 1 infection. A study of six individuals who died a violent death after seroconversion, Madea B, Roewert HJ, Krueger GR, Ablashi DV, Josephs SF., Department of Forensic Medicine, Uni-versity of Cologne, West Germany. ...studii histologice de hibridizare in situ pe esuturi ob inute prin autopsie de la pacien i care s-au sinucis sau au decedat prin omucidere la scurt timp dup' ce au aflat diagnosticul de seroconversie. Cu excep ia unor reac ii tisulare u%oare %i ne-specifice la nivelul forma iunilor limfoide, nu au fost nregistrate leziuni care s' indice in-fec ia cu HIV-1. Au fost identificate celule con innd HIV-1 n lamina propria a intestinului gros, la b'rba i homosexuali %i la o 77

prostituat'. Ele erau aran-jate asemeni celor prezentatoare de antigen. Cantitatea de ADN provenind de la virusul Epstein Barr, citomegalic %i herpetic uman tip 6 a corespuns aceleia%i prezent'ri n infec ia latent' clinic. [] n unele celule a fost identificat ADN-ul tuturor virusurilor. Celulele limfoide ce con ineau ADN-ul HIV-1 erau chiar mai rare.

Efectele terapiei antiretrovirale n comunit# ile de homosexuali Sex Transm Dis. 2004 Feb;31(2):100-13, Department of Infectious Disease Epidemiology, Faculty of Medicine, Imperial College, UK. mc.boily@imperial.ac.uk, Changes in the transmission dynamics of the HIV epidemic after the wide-scale use of antiretroviral therapy could explain increases in sexually transmitted infections: results from mathematical models, Boily MC, Bastos FI, Desai K, Masse B. Tratamentul infec iei HIV nu r'mne f'r' efect n comunit' ile de homosexuali. ...recent a crescut inciden a bolilor cu transmitere sexual' (BTS) %i a comportamentelor la risc concomitent cu introducerea terapiei antiretrovirale (ART) n comunit' ile de homosexuali din 'rile industrializate. Motivele acestor cre%teri nu sunt complet n elese. ...de-a lungul a 10 ani, inciden a bolilor cu transmitere sexual' a crescut cu o frecven ' cuprins' ntre 0-55% ca urmare a folosirii pe scar' larg' a terapiei antiretrovirale. Aceast' cre%tere are un impact negativ asupra evolu iei infec iei HIV, dac' tratamentul e in-suficient, raportat la noile cazuri de infec ie. 78

...s-au nregistrat cre%teri mai modeste 0-25% n ceea ce prive%te comportamentul sexual la risc dezvoltat la nivel popula ional fa ' de cel individual.

Homosexualii vor s# se nroleze n trialuri de testare a vaccinului anti-HIV AIDS Care. 2003 Aug;15(4):539-48% Publication Types: Clinical Trial, Phase III, Willingness to participate in HIV vaccine trials among a sample of men who have sex with men, with and without a history of commercial sex, Rio de Janeiro, Brazil, de Souza CT, Lowndes CM, Szwarcwald CL, Sutmoller F, Bastos FI., Evandro Chagas Hospital Research Centre, De-partamento de Epidemiologia, Instituto de Pesquisa Clinica Evandro Chagas, FIOCRUZ, Avenue Brasil, 4365 Manguinhos, 21045-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, clau@cpqhec.fiocruz.br ... evaluarea interesului homosexualilor de a se nrola ntr-un studiu de faz' lll care testeaz' vaccinul anti HIV/SIDA [...]: 57% dintre participan i au afirmat c' vor participa la un prezumtiv trial de vaccinare. ...lucr'torii sexuali %i doresc mai mult dect cei care nu practic' sexul comercial s' participe la trialul de vaccinare (62,2% fa ' de 51,4%, p<0,05), motiva ia fiind protec ia mpotriva infec iei HIV. Homosexualii care au raportat activit' i sexu-ale comerciale sunt cu mult mai predispu%i (p<0,05) spre comportamente la risc dect alte persoane.

...la dorin a de a participa la vaccinare s-au asociat: nivelul educa ional redus, serologia pozitiv' pentru sifilis, implicarea, sub influen a alcoolului, n practici sexuale riscante, care, n mod normal, sunt evitate. 79

Considernd statusul socio-economic sc'zut %i riscul nalt la care se expun, nregimentarea homosexualilor n trialurile de vaccinare devine posibil'. Expunerea cervico-vaginal# repetat# (i sus inut# (i protec ia fa # de anumi i patogeni J Reprod Immunol. 2003 Feb;58(1):79-91, Repetitive and consistent cervicovaginal exposure to certain viral pathogens appears to protect against their sexual acquisition in some women: potential mechanisms, Laurence J., Laboratory for AIDS Virus Re-search, Weill Medical College of Cornell University, New York, NY 10021, USA. Jlaurenc@med.cornell.edu Mecanismul protector al acestui fenomen de expunere ridicat' %i persistent' a femeilor HIV-negative este necunoscut (HEPS). Extinderea conceptului de HEPS %i la alte BTS virale, precum HPV, explorarea acestor mecanisme subiacente, precum r'spunsurile protective ample, pot facilita n mare m'sur' dezvoltarea vaccinurilor anti- BTS. ...promiscuitatea sexual# feminin# sau poliandria asociat# cu expunerea repetitiv# &i consistent# la HIV-1 poate fi un factor de protec ie contra transmiterii sexuale a HIV-1 la aceste femei. ...transmiterea de la b'rbat la femeie n timpul contactului sexual vaginal a cel pu in dou' virusuri, HIV1 %i HPV, este blocat' de r's-punsurile locale ale mucoasei, imunologic sau altfel, blocare care cere expunerea repetitiv', nentrerupt' la patogeni.

80

...expunerea se coreleaz' cu r'spunsuri imune specifice fa ' de epitopii virali doar la jum'tate dintre femeile evaluate. Dar atunci cnd sunt prezente, aceste r#spunsuri declin# rapid dup# ntreruperea expunerii la patogeni %i se coreleaz# cu dobndirea rapid# a infec iei HIV.

Refuzul homosexualilor de a se proteja mpotriva infec iei HIV form# de rezisten #? Br J Soc Psychol. 2004 Jun; 43(Pt 2):225-44, Making sense of 'barebacking': gay men's narratives, unsafe sex and the 'resistance habitus', Crossley ML., Liver-pool John Moore's University, Faculty of Health and Applied Social Studies, Josephine Butler House, Myr-tle Street, Liverpool L1 1DN, UK. De ce continu' b'rba ii gay s' se implice n rela ii sexuale nesigure, de%i riscurile de infec ie HIV sunt cunoscute %i mediatizate pe larg? ...reducerea unei probleme psihosociale complexe la o tehnic' instrumental': folosi i de fiecare dat' prezervativul. ...o manifestare de rezisten ' [...] r'mas' ca o tr's'tur' caracteristic' a indivizilor gay din zilele de nceput ale eliber'rii lor.

Atitudinea homosexualilor fa # de protec ia mpotriva infec iei HIV. Homosexualii hipoacuzici J Assoc Nurses AIDS Care. 2004 Jul-Aug; 15(4):27-36, Perceptions of HIV/AIDS by deaf gay men, Mal-linson RK., Georgetown University School of Nursing and Health Studies, Washington, D.C., USA 81

B'rba ii gay hipoacuzici reprezint' o subpopula ie a comunit' ii de b'rba i gay cu risc deosebit de ridicat pentru HIV/SIDA din cauza numeroaselor bariere precum limbajul, stigmatizarea %i accesul inechitabil la serviciile de s'-n'tate; infecta i sau nu cu HIV, ei descriu via a ca fiind la intersec ia multiplelor comunit' i cea a hipoacuzicilor, a b'rba ilor gay %i a celor care aud fiecare caracterizat' de un stil de comunicare unic, a%tept'ri culturale diferite %i tendin a de marginalizare a indivizilor dife-ri i. Personalul din s'n'tate a fost identificat ca fiind lipsit de compasiune, n principal lipsit de cuno%tinte cu privire la nevoile hipoacu-zicilor n general, %i ale b'rba ilor gay n spe-cial. Materialele HIV au fost considerate inadecvate cultural, de nen eles %i, prin urmare, ine-ficiente.

Aceste dovezi ngrijor'toare sugereaz' existen a unui risc deosebit fa ' de apari ia unor boli mentale %i fizice grave, dac' nu sunt luate m'suri %i dac' acestei popula ii vulnerabile nu-i sunt oferite ngrijirile co-respunz'toare.

82

Efectele interven iilor experimentale pentru reducerea transmiterii infec iei HIV printre b#rba ii homosexuali: studiul controlat randomizat EXPLORE 59 Lancet. 2004 Jul 3; 364(9428):41-50; Publication Types: Clinical Trial, Phase II Multicenter Study, Randomized Controlled Trial, Effects of a behavioural intervention to reduce acquisition of HIV infection among men who have sex with men: the EXPLORE randomised controlled study, Koblin B, Chesney M, Coates T; EXPLORE Study Team, Laboratory of Infectious Disease Prevention, New York Blood Center, 310, East 67th Street, New York, NY 10021, USA. bkoblin@nybloodcenter.org Interven iile experimentale au constat n zece sedin e de consiliere individual', urmate de sesiuni de men inere la fiecare 3 luni, apoi introducerea proiectului Respect de consiliere individual', cu o frecven ' de dou' sedin e pe an. Rezultatele analizei primare le-au permis cerce-t'torilor s' afirme c': interven ia experimental' s-a asociat cu o sc'dere de 35% a ratei infec iei HIV fa ' de lotul standard; ....prevenirea infec iei HIV printre homosexuali folosind interven ia comportamental' este fezabil', cercetarea ulterioar' permi nd dezvoltarea unor interven ii cu eficien ' superioar'.

83

Succesul (i necesitatea realiz#rii de sesiuni educa ionale n comunit# ile de homosexuali, n scopul prevenirii transmiterii BTS (i HIV AIDS Care. 2004 Jul; 16(5):581-5, Outcomes and les-sons from a pilot RCT of a community-based HIV prevention multi-session group intervention for gay men, Harding R, Bensley J, Corrigan N, Franks L, Stratman J, Waller Z, Warner J., Department of Pal-liative Care and Policy, Guy's King's & St Thomas' School of Medicine, King's College, London, UK. Richard.harding@kcl.ac.uk S-au organizat seminarii n comunit' ile de b'rba i gay, cu scopul prevenirii infect'rii HIV. Dup' opt s'pt'mni de seminar, participan ii au raportat: Dobndirea controlului n realizarea alege-rilor sexuale; dobndirea siguran ei fizice; dobndirea cuno%tintelor despre transmiterea BTS %i HIV %i a abilit' ilor de negociere sexual'.

Fezabilitatea test#rii vaccinului anti-HIV ntr-o comunitate gay AIDS Care. 2004 Jul; 16(5): 565-71, Recruiting Lon-don gay men into an HIV vaccine trial: is it feasible?, Sherr L, Bolding G, Elford J., Department of Primary Care and Population Sciences, Royal Free and Uni-versity College Medical School, London, UK. l.sherr @pcps.ucl.ac.uk S-a investigat interesul b'rba ilor HIV pozitivi de a participa la testarea vaccinului anti-HIV: 84

La risc nalt au fost considera i b'rba ii care au raportat contact sexual anal neprotejat n urm' cu trei luni, cu b'rba i al c'ror status HIV era necunoscut. Mai pu in de un sfert dintre b'rba i au de-clarat c' sunt interesa i sau foarte interesa i s' participe la trialul de testare a vaccinului HIV. B'rba ii la risc nalt erau mai interesa i dect cei la risc sc'zut. Unii b'rba i HIV-negativi au afirmat c' este foarte probabil s' practice sexul neprotejat da-c' vor participa la trial.

85

CANCER Infec ia de col uterin cu papilomavirusuri Infection. 2003 Jun;31(3):143-8, Cervical human papillomavirus infection in Tunisian women, Hassen E, Chaieb A, Letaief M, Khairi H, Zakhama A, Remadi S, Chouchane L., Department of Molecular Immuno-Oncology, Faculty of Medicine, 5019, Monastir, Tunisia. Anumite tipuri de papilomavirusuri umane ( HPV) sunt agen i cu transmitere sexual' implica i n apari ia cancerului cervical. Obiceiurile sexuale sunt un factor determinant n infec ia HPV. S-a investigat prevalen a %i factorii de risc asocia i cu infec ia cervical' cu HPV la femei [...] prin tehnica PCR %i digestia enzimatic' restrictiv' pentru a caracteriza infec ia cervical' cu HPV la 106 femei c's'torite %i la prostituate legale. S-a identificat o frecven ' relativ nalt' a ADN-HPV la prostituate (39%), fa ' de femeile c's'torite ( 14%) (p<0,001). La prostituate, tipul prevalent este HPV-16 (care are risc oncogenic nalt) La femeile c's'torite, tipul prevalent a fost HPV-6 (care se asociaz' cu risc sc'zut de cancer cervical). Detectarea ADN-HPV a fost crescut' la femeile adulte tinere. 86

Reducerea prevalen ei HPV la femeile vrstnice prin modificarea comportamentului sexual poate fi rezultatul unui r'spuns imun eficient dobndit cu vrsta.

Controverse cu privire la rela ia existent# ntre infec ia cu Chlamidia trachomatis (i apari ia cancerului cervical Invest Clin. 2003 Dec;44(4):319-26, Changes in cervical cytology and immune response against Chlamydia trachomatis in sexual workers, Camejo MI, Mata G, Diaz M., Departamento de Biologia de Organismos, Universidad Simon Bolivar, Sartenejas, Baruta, Estado Miranda, Venezuela. mcamejo@usb.ve Evaluarea rela iei dintre prezen a IgG anti-Chlamidia trachomatis n ser %i IgA n mucusul cervical %i modific'rile eviden iate de testul Papanicolau. Nu a existat corela ie statistic' ntre prezen a anticorpilor anti-C. trachomatis, prezen a cervicitei %i testul Papanicolau; nu am observat nici o rela ie ntre r'spunsul imun la prezen a C. trachomatis, cervicita %i testul Papanicolau. Dar este important s' lu'm n considerare %i celelalte infec ii prezente concomitent, infec ii care pot interfera interpretarea rezultatelor.

n aceste condi ii: Au fost evaluate prostituate verificate pentru BTS la o clinic' medical' printr-un examen ginecologic %i un interviu. 87

Li s-a prelevat snge periferic pentru determinarea tirurilor de IgA %i IgG anti-C. trachomatis. Lamele au fost preg'tite pentru testul Papanicolau.

A fost evaluat' statistic asocierea dintre diferitele variabile. Prevalen a IgA n mucusul cervical a fost de 45,2%, iar IgG n ser a fost de 69,3%. Testul Papanicolau a ar'tat c': 38% dintre femei au avut un grad normal de inflama ie, 35,5% au avut inflama ie moderat', 25,3% au avut inflama ie sever', iar 1,3% au avut leziuni intraepiteliale scuamoase reduse (LGSIL).

ADN-ul papilomavirusurilor ntr-o popula ie la risc J Clin Microbiol. 2004 Mar;42(3):1330-2, Concordance of prevalence of human papillomavirus DNA in anogenital and oral infections in a high-risk population, Canadas MP, Bosch FX, Junquera ML, Ejarque M, Font R, Ordonez E, de Sanjose S., Departament de Biologia Molecular, General Lab, Barcelona, Spain, bmol@general-lab.com Distribu ia papilomavirusurilor (implicate n apari ia cancerului de col), ntr-o popula ie feminin' care se prostitueaz': Distribu ia ADN-HPV ntr-o popula ie care se prostitueaz' a fost g'sit la 43,6% dintre fe-mei. Prevalen a la nivel genital, la femei diferite, a fost asem'n'toare. Prevalen a a fost mai ridicat' printre femeile n vrst' de 20 ani sau mai tinere, sc'znd cu cre%terea vrstei 88

persoanelor de anogenitale.

la

care

au

fost

prelevate

testele

Testul Babe(-Papanicolau la lesbiene Health Promot Pract. 2004 Jul;5(3):314-25, Lesbian health matters: a pap test education campaign nearly thwarted by discrimination, Phillips-Angeles E, Wolfe P, Myers R, Dawson P, Marrazzo J, SoltnerS, Dzieweczynski M., Women's Health Unit, Public Health-Seattle & King County, Seattle, Washington 98104, USA. phillips-angeles@metrokc.gov Testul Papanicolau detecteaz' modific'rile celulare la nivelul cervixului n momentul n care ele pot fi tratate, mpiedicnd evolu ia lor c'tre cancer. Din 1950, screening-ul regulat a redus decesele prin cancer cervical cu 70%. Lesbienele pot omite screeningurile datorit' p'rerii gre%ite c' ele nu au nevoie de testul Babe%-Papanicolau.

Autotestare pentru identificarea HPV la prostituate Scand J Infect Dis. 2004;36(6-7):456-9, The prevalence of the human papillomavirus in cervix and vagina in low-risk and high-risk populations, Baay M, Verhoeven V, Wouters K, Lardon F, Van Damme P, Avonts D, Van Marck E, Van Royen P, Vermorken JB., Department of Medical Oncology, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, Marc.Baay@ua.ac.be Prezen a papilomavirusului n vagin %i cervix poate fi influenta ' de prelevarea de mostre %i de descuamarea celulelor epiteliului cervical. 89

Factorii ce pot influen a descuamarea epiteliului cervical n vagin: metodele de igien' intim', concordan a nalt' dintre prevalen a HPV vaginal %i cervical garanteaz' studiile urm'toare asupra aplicabilit' ii autotest'rii, prin care s' se mbun't' easc' ratele de identificare a HPV la femei care altfel nu %i-ar face testul Papanicolau prelevat clasic. Pentru a investiga acest aspect din urm' au fost prelevate de c'tre medic mostre cervicale %i vaginale de HPV prin metode standard de la femei venite la consulta ia de medicin' general' %i de la prostituate venite la consulta ie ntr-o clinic' de BTS.

Dezv#luirea orient#rii sexuale n cadrul minorit# ii sexuale a femeilor cu carcinom de sn Cancer. 2004 Oct 15;101(8):1882-9, Physicians don't ask, sometimes patients tell: disclosure of sexual orientation among women with breast carcinoma, Boehmer U, Case P., Department of Health Services, School of Public Health, Boston University, Boston, Massachusetts, USA. boehmer@bu.edu Furnizorii de servicii de s'n'tate nu au cerut informa ii cu privire la orientarea sexual'. Dezv'luirea orient'rii sexuale medicilor este nesigur'. Rela iile furnizorii de servicii de s'n'tate-pacient din minoritatea sexual' au fost marcate de temeri. Motivele sunt pu in n elese. Majoritatea femeilor %i-au dezv'luit n mod activ orientarea sexual'.

90

Furnizorii de servicii de s'n'tate ar trebui s' creeze oportunit' i pentru dezv'luirea orient'rii sexuale, pentru a oferi ngrijiri mult mai eficiente.

Asocierea dintre neoplasme (i infec ia HIV n penitenciare Int J STD AIDS. 2004 May;15(5):348-51, The association of neoplasms and HIV infection in the correctional setting, Benotsch EG, Somlai AM, Pinkerton SD, Kelly JA, Ostrovski D, Gore-Felton C, Kozlov AP, Center for AIDS Intervention Research, Department of Psychiatry and Behavioural Medicine, Medi-cal College of Wisconsin, Milwaukee 53202, USA. benotsch@mcw.edu *'rile fostei URSS cunosc cea mai accentuat' cre%-tere anual' a inciden ei HIV din ntreaga lume. Modelele matematice care calculeaz' riscul estimeaz' un risc semnificativ de seroconversie HIV. Peste 80% din cazurile de infec ie HIV nregistrate n Rusia apar la utilizatorii de droguri intravenoase (IDU), dar condi iile curente de infectare sunt cele de transmitere heterosexual' epidermic'. IDU, care ofer' servicii sexuale contra cost sau contra droguri, reprezint' un grup de frontier' prin care infec ia HIV %i face drum c'tre popula ia general' a Rusiei.

Analiza unui grup de femei IDU pentru prevalen a comer ului sexual, consumul de droguri, comportamentul sexual %i vulnerabilitatea perceput':

91

37% dintre femei au raportat istoric de co-mer sexual %i o medie de 49,5% de parteneri sexuali b'rba i n luna anterioar', precum %i o medie 15,4% contacte sexuale vaginale nepro-tejate cu condom n ultimele 30 de zile. O minoritate semnificativ' (44%) a raportat folosirea la comun a seringilor pentru administrarea intravenoas' a drogurilor. Modelele matematice care calculeaz' riscul estimeaz' un risc semnificativ de seroconversie HIV. n ciuda comportamentelor la risc ridicat, mul-te dintre participante se percep ele nsele a fi la risc sc'zut de a contracta infec ia HIV.

Necesitatea screening-ului HPV la prostituatele care ncep activitatea sexual# comercial#, indiferent de vrsta pe care o au Sex Transm Infect. 2004 Apr;80(2):118-20, Cervical smears and human papillomavirus typing in sex workers, Mak R, Van Renterghem L, Cuvelier C., Department of Public Health, Ghent University, De Pinte-laan 185, 9000 Ghent, Belgium and PASOP VZW, Sex Workers Health Centre, Brabantdam 100B, 9000 Ghent, Belgium. rudolf.mak@rug.ac.be ...lamele anormale cu risc nalt de HPV au fost semnificativ crescute n lotul prostituatelor fa ' de lotul de control. Lucr'torii sexuali sunt la risc ridicat n ce pri-ve%te BTS, HPV &i mai ales cancerul cervical (pentru femei). Screening-ul pentru cancerul cervical ncepe la vrsta de 25 de ani, testul fiind repetat la 3 ani.

Interpretarea frotiurilor cervicale anormale %i pe cele Papanicolau la lucr'torii sexuali: 92

2,6% din prostituate au fost diagnosticate cu epiteliu celular glandular atipic cu semnifica ie nedeterminat' (AGUS)/celule scuamoase ati-pice cu semnifica ie nedeterminat' (ASCUS), 15,6% cu un grad redus de leziuni intraepiteliale scuamoase(LSIL), iar 2,9% cu grad ridicat de leziuni intraepiteliale scuamoase (HSIL), n timp ce n grupul de control au fost 1,4%, 2,9% (p<0,001) %i respectiv 0,6% (p<0,001). Pacientele cu vrste <25 ani (care reprezint' 24,4% ) ar trebui urm'rite n continuare. Dintre prostituate, 77,4% au fost pozitive pentru unul sau mai multe tipuri de HPV (risc HPV inalt de 55,9% ) n compara ie cu 27,6% din lotul de control (risc HPV nalt de 14,3%) (p<0,001). n lamele cu risc de HPV au fost g'site mai multe LSIL dect HSIL.

Factori de risc (i comportamente ale lucr#torilor sexuali infecta i cu papilomavirusuri Int J STD AIDS. 2003 Dec;14(12):840-7, Cervical human papillomavirus infections in commercial sex workers-risk factors and behaviours, Tideman RL, Thompson C, Rose B, Gilmour S, Marks C, van Beek I, Berry G, O'Connor C, Mindel A., Sexually Transmitted Infections Research Centre, The University of Sydney, Marian Villa, Westmead Hospital, Westmead, NSW 2145, Australia. Un istoric detaliat de lucru poate fi util pentru a identifica practicile nesigure sau lucrul n 'ri unde sexul protejat este mai pu in acceptat. S-a evaluat pre-valen a %i factorii de risc pentru 93

infec ia cu papilo-mavirusul uman (HPV) la prostituate prin aplicarea unui chestionar individual cu privire la factorii de risc. S-a prelevat secre ie vaginal' pentru testul Papanicolau %i HPV. Nu au fost identificate diferen e semnificative n ratele de infec ie cervical' cu HPV la prostituate (31,6%) %i femeile din lotul de control (24,4%), dar modific'rile citologice au fost frecvente la prostituate (p<0,05).

n ambele grupuri, factorii independen i asocia i cu HPV au fost: folosirea contracep iei locale, modific'rile citologice, vrsta sub 36 ani, num'rul de parteneri sexuali care nu pl'tesc.

Lucrul n Japonia a fost un factor de risc pentru prostituate [prin folosirea insuficient' a prezervativului]. Infec iile cu papilomavirusuri la lucr#torii sexuali Int J STD AIDS. 2003 Oct; 14(10): 681-7. Related Articles, Links, The Bali STD/AIDS study: human papillomavirus infection among female sex workers, Ford K, Reed BD, Wirawan DN, Muliawan P, Sutarga M, Gregoire L., Department of Epidemiology, School of Public Health, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48104-3028, USA. kford@umich.edu Femeile prostituate au participat la un studiu interven ional al c'rui scop a fost s' promoveze folosirea prezervativului %i prevenirea BTS, inclusiv a infec iei HIV sub form' de: 94

sesiuni educa ionale pentru prostituate, tratamentul BTS, mp'r irea de prezervative %i materiale pentru informarea clien ilor.

n zona bordelurilor s-a intervenit mult mai intens pentru schimbarea comportamentelor, n compara ie cu zonele cu interven ie minim'. O clinic' a fost disponibil' pentru tratarea BTS (bolilor cu transmitere sexual') n ambele zone. Pentru evaluarea programelor au fost folosite supravegherea comportamentelor %i testarea pentru BTS. n jur de 50% din femei erau noi n studiu la fiecare rund'. HPV a fost c'utat n mostrele prelevate pe tampoane de vat' folosind tehnica PCR la nceputul studiului %i 18 luni mai trziu. nfec ia HPV a fost ini ial ridicat' la aceste femei ( 38,3%) %i a sc'zut la 29,7% dup' 18 luni (p<0,01). Prevalen a infec iei HPV a sc'zut cu vrsta (p<0,01). Infec ia HPV s-a asociat cu un num'r de simptome de BTS raportate n interviurile perso-nale. Aceste asocieri au fost mai puternice la nceputul studiului. Infec ia cu Neisseria gonorea s-a asociat cu infec ia HPV din start (p<0,03). Infec ia HPV a sc'zut n zona luat' n studiu odat' cu intensificarea programelor educa ionale (p<0,001). Prevalen a HPV a sc'zut n timp %i s-a asociat cu zona luat' n studiu %i vrsta femeilor.

95

Studiu de epidemiologie molecular# a papilomavirusurilor genitale. Prevenirea disemin#rii prin vaccinare J Med Virol. 2003 Nov;71(3):440-5, Genital human papillomavirus genotyping by HPV oligonucleotide microarray in Korean commercial sex workers, Choi BS, Kim O, Park MS, Kim KS, Jeong JK, Lee JS., Center for AIDS Research, Department of Virology, National Institute of Health, #5 Nokbun-dong, Eunpyung-gu, Seoul, Korea 122-701, Republic of Korea. Datorit' diversit' ii distribu iei papilomavirusurilor genitale, n concordan ' cu popula ia %i regiunea, sunt importante investiga iile am'nun ite cu privire la genotipuri, pentru a stabili eficacitatea vaccinurilor HPV n orice ar'. S-au aplicat testele cu oligonucleotide DNA pentru HPV pentru a investiga distibu ia genotipurilor HPV la prostituate; prevalen a HPV la prostituate a fost de 47% cu HPV-16 %i HPV-51 n genotipul dominant. HPV-40, genotipul dominant cu risc redus, nu a fost detectat n infec iile unice ale prostituatelor. Toate femeile cu infec ii multiple ns' au avut genotipul HPV-40.

96

BOLI REUMATOLOGICE Caracteristicile infec iei HIV asociate cu manifest#rile reumatice la pacien i reumatologici care primesc doze nalte de terapie antiretroviral# (HAART) J Rheumatol. 2004 Apr;31(4):741-6, Human immunodeficiency virus-associated rheumatic disorders in the HAART era, Marquez J, Restrepo CS, Candia L, Ber-man A, Espinoza LR., Rheumatology Section, Depart-ment of Medicine, LSU Health Sciences Center, New Orleans, Louisiana 70112, USA. Manifest'rile reumatologice au fost foarte frecvente la pacien ii cu infec ie HIV primind tratament HAART %i provenind din clinci de reumatologie; de%i spectrul clinic a fost diferit, n perioada pre-HAART complica iile septice %i maligne sunt manifest'rile cel mai des ntlnite. Diagnosticul de infec ie HIV: test Elisa con-firmat prin test Western blot.

Manifest'ri clinice reumatologice la pacien i homo cu infec ie HIV: cele mai comune manifest'ri: artrite septice, celulita, osteomielita, diskita %i piomiozita. Manifest'ri musculoscheletale: fibromialgia, poliartrita seronegativ' simetric', oligoartrita, artrita psoriazic', sindrom de tunel carpian, entezita; 97

limfoame osoase multiple non-Hodgkin %i sarcom Kaposhi osos; osteoartropatia hipertrofic', necroza osoas' multipl' aseptic'; artralgii. Cei mai mul i pacien i au avut VSH %i pro-teina C reactiv' u%or crescute. Num'rul mediu al CD4 a fost de 250/mm3 (ntre 20 450/mm3), iar nc'rc'tura viral' medie a fost de 5210 (ntre 0-75.300) copii/ml.

98

PARTICULARIT&*I ENDOCRINE Nivelurile plasmatice bazale de FSH, LH (i testosteron la b#rba ii homosexuali Endokrinologie. 1977; 70(3): 241-8, Rohde W, Stahl F, Dorner G. Depistarea de concentra ii plasmatice crescute de FSH %i LH %i valori sc'zute de testoste-ron liber la b'rba ii homosexuali efemina i. Posibilitatea existen ei unui deficit prenatal de androgeni (testosteron) la b'rba ii homosexuali, deficit compensat de cre%terea semnificativ' a secre iei de gonadotrofine n via a adult'. n plasma a 50 de b'rba i homosexuali au fost g'site concentra ii semnificativ crescute de FSH %i LH. Concentra ii plasmatice semnificativ sc'zute de testosteron liber au fost g'site la 35 de b'r-ba i homosexuali comparativ cu 38 de b'rba i heterosexuali (13.3 +/- 4.5 ng/100 ml). Concentra iile FSH %i LH n plasma a 5 b'r-ba i transsexuali au fost, de asemenea, semni-ficativ crescute fa ' de cele din lotul de control.

99

ADDENDA

100

UN EPILOG TEOLOGIC

artea de fa ', de%i constituie un documentar riguros %tiin ific, poate fi considerat' un pandant al seriei intitulate Teologia sexualit' ii*, prin care Edi-tura Christiana %i-a propus s' r'spund', din punct de vedere cre%tin, tot mai numeroaselor provoc'ri insi-dioase ale unei contemporaneit' i ie%ite din fire %i fascinate luciferic de propria-i perversitate. Sexuali-tatea joac' un rol aparte n criza general' a umanului, tinznd s' devin' marea obsesie a mentalit' ii post-moderne, att ca exces hedonic pe linia unui firesc r'u valorizat, ct %i ca aventur' deviant' sau tenta ie a nefirescului, legitimat' formal prin sofismele unei libert' i confundate ideologic cu descreierisirea... sans frontires. Triplului S.O.S. teologic din ultimii ani, n-sumnd perspectiva unui credincios laic (subsem-natul), cea a unui preot de mir (P'rintele Marc-Antoine) %i cea a unui monah ortodox (Fratele Daniel de la Tarc'u), i se adaug' acum un S.O.S. medical, nchegat prin str'dania D-nei Dr. Genoveva Tudor %i axat pe cea mai ofensiv' form' de devia ie sexual' a momentului, n jurul c'reia s-au purtat dezbateri a-prinse n ultimii ani, de la cele legate de legiferarea dezincriminatorie %i pn' la cele suscitate de un re-cent mar% al respectivei minorit' i pe str'zile Bu-cure%tiului (premier' absolut' la meridian romnesc, de un disperat exibi ionism compensatoriu). Dac' din punct de vedere
*

Serie n care au ap#rut pn# acum: R#zvan Codrescu, Teologia sexelor i Taina Nun#ii. O introducere ortodox$ n antropologia conjugal$ (2002), Pr. MarcAntoine Costa de Beauregard, Teolo-gia sexualit$#ii. Heterosexualitatea i homosexualitatea din per-spectiv$ cre tin$ (2004) 'i Daniel Cornea, Sexualitatea. O pri-vire din tinda Bisericii (2004).

101

juridic s-a ajuns, mai ales sub pre-siunea unor factori externi, la o form' de compromis tolerant, ba chiar la o senin' indiferen ', punctul de vedere teologic %i cel medical converg cum se vede %i din cartea de fa ' ntr-un avertisment plin de n-grijorare cu privire la multiplele %i gravele consecin e de ordin psiho-moral %i bio-social ale practicilor ho-mosexuale. Dup' ce s-au str'duit ndelung s' ob in' to-leran a noastr', a heterosexualilor retrograzi, homo-sexualii din Romnia, ndeosebi prin liderii lor, par s' pretind' acum %i complicitatea noastr' efectiv'. Ei nu par deloc mul umi i doar cu drepturile protectoare, ci ambi ioneaz' ca perversiunea lor s' fie asimilat' nor-malit' ii %i nu numai de c'tre societatea civil', ci chiar %i de c'tre comunitatea... eclezial'!** Or, aceast' preten ie reprezint' un fel de perversiune a perver-siunii, n fa a c'reia, dincolo de morala curent', nici teologia %i nici medicina nu pot r'spunde dect cu (re)afirmarea pur' %i simpl' a propriilor lor temeiuri: lupta mpotriva p catului %i lupta mpotriva bolii. Documentarul medical la zi, cuprins selectiv n acest mic volum, arat' cu prisosin ', obiectiv %i statistic, c' homosexualitatea nu este doar o boal' n sine, de natur' psihosocio-educa ional'***, ci atrage n mod fatal dup' ea numeroase alte boli %i perver-siuni, ce primejduiesc pe termen lung nu doar
**

D-l Florin Buhuceanu bun#oar#, liderul Accept-ului, intelec-tual altminteri nu lipsit de calit#&i, a fost student teolog 'i &ine, n frond# deschis# cu Biserica, s# conving# la orice ocazie, prin mass-media sau prin conferin&e publice, c# homosexualitatea este nu doar ng#duit#, ci chiar pl#cut# lui Dumnezeu! n fa&a unei astfel de atitudini, impasibile de ani ntregi la toate eviden&ele credin&ei, &i vine pn# la urm# s#-i r#spunzi neelegant cu acel proverb romnesc care spune c# nu po&i fi 'i cu ceva undeva, 'i cu sufletul n rai... *** Homosexualilor le place contravenind 'i n aceast# privin&# concep&iei cre'tine despre om ca f#ptur# liber# 'i responsabil# s# invoce o pretins# fatalitate genetic#. Dar o gen# a homo-sexualit#&ii nu s-a descoperit nc#, iar argumentul fatalist cade, dincolo de orice alte considerente, n fa&a numeroaselor cazuri de homosexuali vindeca&i. Ca s# nu mai spunem c#, invocnd astfel determinarea genetic#, n chip de scuz# universal#, orice abera&ie comportamental# (inclusiv pornirile criminale) ar putea s# pretin-d# legitimitate natural#!

102

s'n'-tatea unor indivizi izola i, ci %i pe aceea a ntregului corp social. A%a cum sunt mai permeabili la anumite boli %i se fac transmi 'tori predilec i ai acestora, tot a%a devin mai receptivi %i la alte forme de perversiune, pe care le asociaz' homosexualit' ii %i le propag' pe fondul ei. O dat' abolit' norma, orice anormalitate devine posibil' %i pasabil', a%a c' nu este nicidecum de mirare c' din rndul homosexualilor (fie b'rba i gay, fie femei lesbi) se ivesc, propor ional, cele mai multe cazuri de pedofilie sau incest, a%a cum rezult' din anchetele citate. Iar dincolo %i mai presus de toate acestea, homosexualitatea mineaz' de la sine bazele vie ii de familie, z'g'zuie%te natalitatea, relativizeaz' ansamblul principiilor morale %i neag', n ultim' con-secin ', ns'%i ordinea fireasc' a lumii create, v'din-du-se astfel nu doar ca o form' vicioas' de disolu ie a umanului, ci %i ca o form' indirect' de lupt' mpotri-va lui Dumnezeu. Asupra cadrelor medicale ale problemei, pe lng' documentarul propriu-zis, se pronun ' n Intro-ducerea c'r ii Dna Dr. Genoveva Tudor, cu econo-mia rece a limbajului %tiin ific (nd'r'tul c'ruia se simte ns' c'ldura unei inimi comp'timitoare %i r's-punderea vie a cuiva c'ruia i pas'). Eu voi ncerca s' r'spund pe scurt, n cele ce urmeaz', solicit'rii editoriale de a contura %i cadrul teologic al problemei (pe care-l completeaz' n final, cu o mi%c'toare m'r-turie personal', D-na Gabriela Moldoveanu, cea care a vegheat ndeaproape asupra acestei c'r i, cu discre- ia mobilizatoare care o caracterizeaz'). Nu m' voi referi la binecunoscutele locuri scripturistice invocate ndeob%te cnd vine vorba despre homosexualitate (distrugerea Sodomei %i Gomorei, ca pedeaps' dum-nezeiasc' pentru p'catul sodomiei %i al desfrn'rii n genere cf. Facerea, cap. 19; osndirea radical' a homosexualit' ii n Legea veche, cu porunca strpirii din poporul s'u cf. Leviticul, cap. 18; celebra diatrib' a Sf. Apostol Pavel mpotriva homosexualit' ii, n contextul mai larg al osndirii perversiunilor idola-tre cf. Romani, cap. 1), ci voi m' voi rezuma la fun-damentarea teologic' a 103

heterosexualit# ii, pe care st' ntreaga antropologia cre%tin', cu toate implica iile ei mistice %i morale. Firea creat' exclude de la sine ne-firescul, care e partea diavolului. Din perspectiv' biblic' %i cre%tin', hetero-sexualitatea (#i a f'cut Dumnezeu pe om... b'rbat %i femeie Facerea 1, 27) nu numai c' face parte din rnduiala crea iei divine, din acele realit' i originare pe care n elepciunea (Sopha) dumnezeiasc' lea con-sfin it ca bune %i frumoase (cf. Facerea, cap. 1, passim), dar ea ine de ns'%i esen#a ontologic a omului creat dup chipul &i asem narea lui Dum-nezeu (Facerea 1, 26). Sfin ii P'rin i sunt de acord c' no iunea de chip (eikn) trimite la o realitate obiectiv#, dat' ca atare prin crea ie, iar no iunea de asem'nare (homoosis) trimite la o realitate subiectiv#, de dobndit prin exerci iul iubirii. Finalitate ultim' a chipului, ase-m'narea este ceva de ordin poten ial, n care este im-plicat' direct libertatea fiin ei omene%ti: avnd chipul, depinde de noi a ne nvrednici s# devenim ntru asem#nare. Dumnezeu fiind nematerial, orice conota ie corporalantropomorfic' este din capul locului ex-clus': chipul constituie o realitate tainic' de natur' spiritual#, n virtutea c'reia omul este, ca %i Creatorul s'u, fiin ' ra ional', liber', personal', capabil' de comunicare (cuminecare dialogal'), iubire %i creativitate, ceea ce-l %i deosebe%te esen ial de toate celelalte f'pturi trupe%ti. Condi ia sa originar' l apropie mai degrab' de firea ngereasc', dar cu o complexitate existen ial' specific', pe care i-o confer' unitatea lui noo-psiho-somatic', singular' n registrul crea iei di-vine. n om Dumnezeu nu-#i creeaz' o juc'rie, nici un sclav, nici o alteritate concuren ial', ci dincolo de orice necesitate, din preaplinul iubirii Sale un prie-ten liber, un partener de dialog spiritual, chemat la contempla ie %i comuniune mistic', la nfiere haric' %i ndumnezeire (thosis). Omul este n acela%i timp la fel %i n alt fel dect Dumnezeu, zice Sf. Grigorie de Nyssa, nefiind nici str'in de dumnezeire, dar nici co-pie inferioar' a ei. 104

Ceea ce se poate afirma cu toat' certitudinea este c' f'r' aceast' leg'tur' a sa cu Dumnezeu omul nu poate fi gndit ca atare, c' raportarea la absolut este con inut' n esen a fiin ei lui. Omul este nfipt %i fixat fiin ial n absolut (B. V%eslav ev). Dar pre-cizeaz' P'rintele St'niloae omul tinde spre Dumnezeu ntruct Dumnezeu e absolut %i tinde spre ab-solut ntruct absolutul e Dumnezeu personal. Un absolut impersonal [ca n concep ia indian'] nici nu e absolut cu adev'rat. Iar un Dumnezeu personal care n-ar fi absolut, n-ar putea fi sursa deplin %i etern satis-f'c'toare a omului, n-ar asigura existen a lui etern' %i plenar' ntr-o comuniune des'vr%it' (Teologia dogmatic# ortodox#, vol. 1, Editura Institutului Biblic, Bucure%ti, 1978, p. 394). Caracterul personal al divinit' ii, care confer' prin chip %i caracterul personal al omenit' ii, ne ajut' s' n elegem adecvat fundamentalul verset 27 din primul capitol al Facerii****. Nu este vorba c' Dumnezeu ar fi o pluralitate divin' n sens politeist, nici c' el ar fi androgin sau n orice alt fel determinabil sexual, ci c' este o fiin ' personal# care d' chipul ei altei fiin e personale. Mul i teologi (inclusiv D. St'niloae) se ncumet' s' vorbeasc' despre o de-o-fiin ime a umanului n care se r'sfrnge, mutatis mutandis, ceva din de-o-fiin imea divinului. A%a cum Dumnezeu nu este unipersonal, nici omul creat dup' chipul S'u nu este unipersonal: dup' chipul lui Dumnezeu l-a f'cut; b'rbat %i femeie i-a f'cut. Nu diferen ierea sexual' se vrea subliniat' aici, ci diferen- ierea personal#, care con ine in nuce (primul eu %i primul tu n unitatea fiin ial' a lui noi), nc' din zorii crea iei, diversitatea indefinit' a persoanelor n cadrul omenit# ii. Comentnd chiar versetul care ne preocup' aici, Vl. Lossky scrie: Astfel, misterul singularului %i pluralului n om reflect' misterul singularului %i plu-ralului n Dumnezeu; a%a cum principiul personal n Dumnezeu cere ca natura cea una s'
i l-a f#cut Dumnezeu pe om dup# chipul S#u; dup# chipul lui Dumnezeu l-a f#cut; b#rbat 'i femeie i-a f#cut.
****

105

se exprime n diversitatea persoanelor, la fel n omul creat dup' chipul lui Dumnezeu. Natura uman' nu poate exista n posesiunea unei monade; ea cere nu singur'tatea, ci comuniunea, sau diversitatea cea bun' a iubirii (apud D. St'niloae, op. cit., vol. 1, p. 403). A%adar, acest mister al singularului %i al plu-ralului d' cheia de n elegere a locului de la care am pornit: Sfatul Treimic i-a hot'rt %i i-a f'cut pe ei b#r-bat &i femeie ca pluralitate a umanului dup' modelul arhetipal al pluralit' ii personale sau ipostatice a lui Dumnezeu nsu%i. Cineva ar putea obiecta, ns', c' pluralitatea ar fi putut primi o alt' expresie dect cea sexual'. Aici, pe lng' observa ia c' teologia n-are ca obiect de studiu eventualit' ile ipotetice, ci datele consemnate prin Revela ie, intervine, cu suficient' plauzibilitate, explica ia celebr' a Sf. Grigorie de Nyssa (mp'rt'%it' %i de mul i al i Sf. P'rin i: Maxim M'rturisitorul, Ioan Da-maschin, Simeon Noul Teolog etc.): n pre%tiin a Lui, prev'znd c'derea prin p'cat, Dumnezeu a creat sexele, ca antidot relativ mpotriva mor ii, asigurnd perpetuarea pe aceast' cale a neamului omenesc dup' p'cat, la rnd cu celelalte organisme biologice sau a-nimale. Diferen ierea sexual' (f'r' leg'tur' cu arhe-tipul divin %i innd de ordinea crea iei v'zute) apare astfel ca fiind suprapus' prevenitor peste pluralitatea de tip personal (chip al arhetipului %i temei al or-dinii spirituale) %i deci secundar' n plan ontologic fa ' de aceasta. B'rbatul (Adam) a fost f'cut nti, ca r'd'cin' a ntregii umanit' i viitoare. Orice diferen iere ulteri-oar' sexual', personal', na ional' se afla poten ial n el, ca p'durea ntr-o s'mn ', urmnd s' se desf'-%oare la vremea potrivit', n liniile de for ' ale planului divin (sopha necreat'), dar %i cu aportul libert' ii personale (liberul arbitru). n virtutea analogiei cu chipul fiin ial al Creatorului, ca %i n virtutea a-cestei indefinite poten ialit' i multiplicator-diversifi-catoare, fiin a uman' a fost complinit' din sine ns'%i (Eva dedus' din coasta lui Adam), 106

c'ci nu este bine s' fie omul singur, adic' lipsit de o alteritate pe potriva lui (Facerea 2, 18), iar laolalt' b'rbatul %i femeia (ipostasul patern %i ipostasul matern al uneia %i aceleia%i umanit' i), nc' dintru nceput, au primit de la Dumnezeu binecuvntarea (nu porunca, cum gre%it se nva ' ndeob%te, sub sugestia imperativului gramatical!) de a cre&te %i de a se nmul i, nst'pnindu-se calitativ asupra p'mntului (ceea ce va s' zic': nu la concuren ' n sens numeric cu dobitoacele, de%i primiser' %i acestea, mai nainte, apa-rent aceea%i binecuvntare, %i nici n felul celor necu-get'toare, ci prin asumarea responsabil' a unei demni-t' i existen iale de tip regal, n mod expres %i mai dinainte conferite n Sfatul de Tain' al Sfintei Treimi cf. Facerea 1, 26). Cred c' ar trebui evitat' o confuzie care se face n mod curent, prin deduc ie automat': cea ntre sex %i sexualitate. Sexul ine de structura ontologic' a omului (b'rbat %i femeie i-a f'cut pe ei), avnd desigur nu numai implica ii materiale, ci %i profund spirituale, n vreme ce sexualitatea, n n elesul biologic care i se d' dup' c'dere %i dup' mbr'carea hainelor de piele (cf. Facerea 3, 21), este doar o ntrebuin are derivat' %i conjuctural' a sexului, necesar' n prezen a p'catului, dar nenecesar' n absen a lui. Sexul exist' naintea sexualit' ii %i subzist' a-bolirii ei, marcnd umanul n toat' devenirea lui. Istoria sexualit' ii nu este dect intervalul indefinit dintre sexul f#r# sexualitate al condi iei originare (caracterizat' prin castitatea ngereasc', prin goliciunea cea f'r' de ru%ine) %i sexul f#r# sexualitate al mp#r# iei finale (C' la nviere nici nu se nsoar', nici nu se m'rit', ci sunt ca ngerii lui Dumnezeu n cer Matei 22, 30). Moartea %i sexualitatea reprezint' tovar'%ii de drum ai p'catului. Unde nu mai este p'cat, nu mai este nici moarte (Moarte, unde- i este boldul? I Corinteni 15, 55), nu mai este nici sexualitate (nici nu se nsoar', nici nu se m'rit'). Moartea ne este vr'jma%ul cel mare, ce va fi ultimul nimicit (cf. I 107

Corinteni 15, 26), temeiul acestei nimiciri fiind pus de Hristos, Cel ce cu moartea pre moarte a c'lcat. Sexualitatea este un vr'jma% mai pu in redutabil, ce poa-te fi nfrnt din mers. Castitatea des'vr%it' a vie ii lui Iisus (Noul Adam) %i a Mariei (Noua Ev') st' pild' %i chez'%ie pentru aceast' putin ', experimentat' din plin n asceza de tip monahal %i n realitatea lumesc-nelumeasc' a sfin eniei. Se abole%te ns' se-xualitatea ca func ie biologic', nu condi ia sexuat' n sine. Nici n'l at la cer, Iisus, n omenitatea Lui, nu nceteaz' de a fi b#rbat, dup' cum, nici luat' la cer, Maica Fecioar' nu nceteaz' s' fie femeie %i ca atare vor r'mne n veci. n starea monahal', fiecare per-soan' tr'ie%te castitatea n condi ia intern' a sexului s'u. Iar la nviere, cnd tot sufletul %i va rec'p'ta trupul aferent, f'r' de care omenitatea nu este deplin', trupurile acelea transfigurate nu vor nceta s' fie structural ceea ce au fost, chiar dac' modific'rilor calitative (cf. I Corinteni 15, 42-52) li s-ar putea ad'uga, cum cred mul i dintre P'rin i, %i anumite modific'ri morfologice (cf. D. St'niloae, Teologia dogmatic# ortodox#, ed. cit., vol. 3, p. 403 %i urm.). De la Adam %i Eva pn' la sfr%itul veacurilor, ba %i n vecii ve-cilor, tr'im, ne mntuim %i ve%nicim fiecare ca b#rbat sau ca femeie. Cuvntul apostolic de la Galateni 3, 28, c' n Hristos nu mai este parte b'rb'teasc' %i parte femeiasc', nu trebuie n eles ca anulare sau desfiin- are a mp'r irii n sexe (aceasta nu rezult' ca atare din nici o spus' a lui Hristos %i din nici un alt loc biblic), ci ca transcendere a acestei mp'r iri, adic' urmnd celor spuse de Domnul nsu%i la Matei 22, 30 ca abolire a regimului sexual implicat de c'dere (nsu-ratul, m'riti%ul, cunoa%terea trupeasc' %i pro-crea ia biologic', r'zboiul sexelor), redobndindu-se prin har via a ngereasc' %i unitatea ipostatic' a firii noastre dinti. Omul este chemat s' nving' diviziunile crea iei (Sf. Maxim M'rturisitorul), n sen-sul totaliz'rii lor mistice, a acelei unific'ri n princi-piul suprem a tot ce exist' %i care este Logos-ul crea-tor, c'ci n El [n Hristos] a binevoit [Dumnezeu] s' s'l'%luiasc' toat' plin'tatea, %i prin El pe 108

toate ntru El s' le mpace, fie cele de pe p'mnt, fie cele din ceruri (Coloseni 1, 19-20; cf. %i Efeseni 1, 10). A%adar, din perspectiv' eschatologic', sexua-litatea trece, sexele r'mn. Masculinul %i femininul sunt m'rci eterne ale umanului, ntr-o complementa-ritate care dep'%e%te conjuncturalul, intervalul con-di iei actuale, reg'sindu-se pure n absolut, n comu-niunea haric' a ve%nicei mp'r' ii, anticipat' ritual n Sfnta Tain' a Cununiei, prin n-cununarea Mirelui %i Miresei paradigm' solemn' a omenit' ii ndumne-zeite. n str'lumina acestei paradigme, statornicite %i binecuvntate de Dumnezeu, homosexualul, n anima-litatea lui netranscendent' %i goal' de sens, refuznd plin'tatea ontologic' %i mistic' a Nun ii eikonice, %i asum' condi ia unui avorton al firii omene%ti, a%a cum diavolul %i-a asumat, prin patosul discordan ei, condi- ia de avorton al firii ngere%ti. Spre deosebire ns' de ngerul c'zut, omul, orict de p'c'to%it, mai p'streaz' din mila lui Dum-nezeu o %ans' de mntuire. Cre%tine%te vorbind, ho-mosexualul este fratele nostru bolnav. #i noi, cei-lal i, bolim cu to ii de p'cate mai mari sau mai mici, ca ni%te biete fiin e muritoare ce suntem, c'ci numai Fiul Omului cel f'r' de moarte a fost %i singurul f'r' de p'cat. Oare p'c'to%i fiind, nu vom n elege p'c'tosului? Sau nu vom ierta celui gre%it, ca %i noi s' n'zuim iertarea Tat'lui ceresc? P'catul se cade s'-l ur'm, dar pe p'c'tos s'-l iubim cu fr' easc' mil' %i compasiune, desigur n n'dejdea izb'virii lui. Iar dac' nu r'zbim cu sfatul, nici cu fapta binevoitoare, atunci s' st'ruim a ne ruga pentru fratele nostru bolnav, c'ci ce nu e cu putin ' oamenilor, e cu putin ' lui Dumnezeu, Cel ce nu vrea moartea p'c'tosului, ci ndreptarea lui. V-a i rugat vreodat' pentru un homosexual? R#zvan Codrescu

109

UN CUVNT NECONVEN*IONAL AL EDITORULUI

m primit spre publicare aceast' carte cu sentimentul cu care am tradus Heterosexualitatea &i homosexualitatea din perspectiv# cre&tin# scris' de P'rintele Marc-Antoine Costa de Beauregard: nu cu bun'voin ' fa ' de categoria uman' n discu ie aici, ci cu dragoste din dragostea Celui ce m-a scos pe mine ns'mi din apostazie, dintr-o enorm' r't'cire un amalgam new-age-ist, care se voia a fi yoga %i din multe altele. #tiu, din p'cate (ntr-adev'r, bine-zis: din p#cate!), ce nseamn' presiunea toren ilor de energii descendente, a energiilor prost repartizate n trup, ce influen ' au acestea asupra gndirii %i a pulsiunilor noastre, dar %tiu %i ce puteri incredibile are omul de a dispune de sine. Cu att mai mult omul ncre%tinat, beneficiarul nvierii %i al Cinzecimii personale, prin Taina Sfntului Botez %i a Ungerii cu Sfntul %i Marele Mir, purt'tor al tuturor harurilor necesare ndumnezeirii omului. #tiu, din tr'ire, c' mndria este talpa iadului, c' pe ea se cocoa ' toate relele, dar %i cum te aduce Hristos la Sine, dac' dai curs chem'rii Lui cu sinceritate %i necondi ionat. Cnd am nceput s'-L cunosc pe Dumnezeu, am nceput s'-l cunosc %i pe cel ce, neputnd s' se lupte cu El direct, se str'duie%te, cu o diversitate n'ucitoare a mijloacelor, s' distrug' 110

piscul m're al crea iei omul, cel pentru care Dumnezeu le-a f'cut pe toate celelalte. Am nceput s' discern ce este de la Dumnezeu %i ce este de la diavol, precum %i ce este libertatea n Hristos fa ' de robia n mrejele diavolului. Am nceput s' v'd cum te mome%te cel viclean dintr-un p'cat ntr-altul %i ce eforturi face ca p'catul individual s' devin' colectiv, n cre%tere exponen ial'. Ce idei, ce abilit' i, ce energii, ce magnetism, ce lumini (false), ce puteri sau ce sl'biciuni nduio%'toare i d' ca s' molipse%ti lumea cu patimile tale! Acum, dup' dou' decenii de dese spovedanii %i mult'mult' iertare preo easc', am n eles c' biruin a asupra p'catului propriu are valoare universal' %i c' orice sc'pare a mea i poate contamina pe mul i al ii. C i vor fi fiind ace%tia %i ct r'u le-am f'cut, nu voi afla dect la Judecata de pe urm', cea de ob%te, cnd vom vedea toate consecin ele existen ei noastre pe p'mnt asupra ntregii crea ii, pn' la cap'tul istoriei. Abia atunci ni se va descoperi nsemn'tatea faptelor noastre, adev'rul despre noi n%ine. De aceea, cnd m' rog s'-mi ierte Dumnezeu un p'cat, m' rog %i s'-l fac' nelucr'tor n semenii mei, aici %i pretutindeni, acum %i pn' la sfr%itul veacurilor. nainte de a ncheia, in s' mai spun c' n ace%ti ani de revenire n Biserica lui Hristos cea dreptm'ritoare am descoperit dou' taine care mi-au schimbat fundamental atitudinea interioar' fa ' de oameni: nti, c' multe mai %tim noi despre semenii no%tri, dar ct de ispitit %i prigonit de diavol este fiecare dintre ei %tie numai Dumnezeu, %i tot numai Dumnezeu %tie cum m-a% comporta eu dac' a% fi ispitit' %i prigonit' asemenea celui pe care tocmai ndr'znesc s'-l judec... Apoi, c' mari p'cate %i vicii, ca desfrnarea %i devia iile sexuale, narcomania, be ia, chiar %i fumatul etc., nu sunt n adncul lor dect c#ut#ri de Dumnezeu pe c'i ce nu duc la El, 111

orbec'iri idolatre, pn' i iese El n cale %i te ajut' s'-L recuno%ti. Omul se am'ge%te cu pl'ceri %i satisfac ii tre-c'toare, cnd n realitate duhul i geme de dorul Ziditorului s'u %i e nsetat de bucurie sfnt'. Dorul de Dumnezeu %i bucuria sfnt' nu sunt din lumea aceasta. Ele sunt daruri ale Duhului Sfnt: dor al omului de Dumnezeu din dorul lui Dumnezeu pentru om, bucurie din bucuria sfnt' a P'rintelui ceresc la aflarea fiului pierdut. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul Vie ii %i al nvierii, lumineaz'-ne pe to i! G. M.

112

CUPRINS

INTRODUCERE CONTEXTE R&SPUNZ&TOARE DE APARI*IA HOMOSEXUALIT&*II

P'rin i homosexuali %i teoria bunului-sim Homosexualitatea poate fi consecin a incestului? Profesorii homosexuali sunt un risc pentru elevi? Abuzul sexual n copil'rie, homosexualitatea %i riscul ridicat pentru infec ia HIV Factorii care determin' orientarea sexual' ntr-un grup de lesbiene %i de b'rba i gay Jocul n copil'rie la homosexuali %i heterosexuali

PEDOFILIA LA HOMOSEXUALI

Pedofilia, homosexualitatea %i rangul na%terii B'rba ii homosexuali pedofili, efebofili %i androfili au preocup'ri heterosexuale minime

INTEGRAREA SOCIAL&

Riscul sexual rezultat al opresiunii sociale Cultur', traum', bun'stare Teoria cu privire la persoane lesbiene, gay %i persoane bisexuale de culoare Diferen e etnice implicate n dezvoltarea n timp a identit' ii sexuale a tinerilor gay, lesbienelor, bisexualilor Comer ul sexual practicat de copii %i adolescen i Trauma copilului %i prostitu ia adultului ntr-o popula ie multietnic' heterosexual', consumatoare de droguri

PROSTITU*IA COPIILOR

113

IMAGINEA CORPORAL&

Insatisfac iile b'rba ilor homosexuali %i heterosexuali cu privire la imaginea corporal' Genul, sexualitatea, imaginea corporal' %i comportamentul alimentar

ATITUDINI FA*& DE HOMOSEXUALI

Violen ' fizic' %i discriminare Toleran ' %i intimitate Atitudinea fa ' de lesbiene, gay, femei bisexuale %i b'rba i bisexuali Atitudini negative fa ' de b'rba ii gay: sexism, rolul masculin Atitudinea nurselor fa ' de lesbiene %i b'rba ii gay Orientarea sexual', suicidul %i dihotomia nurselor din sec iile de psihiatrie Homofobia provocare pentru nursing-ul psihosocial

ATITUDINI ALE HOMOSEXUALILOR FA*& DE HETEROSEXUALI

Heteronegativism atitudinea b'rba ilor gay %i a lesbienelor fa ' de heterosexuali

AGRESIVITATEA. M&SURAREA AGRESIVIT&*II FIZICE LA B&RBA*II HETEROSEXUALI, HOMOSEXUALI ,I TRANSSEXUALI

Agresivitatea, competitivitatea %i orient'rile sexuale umane Interpretarea agresivit' ii autoraportate din copil'rie n n elegerea b'rba ilor adul i Violen a ntre adolescen ii care au parteneri sexuali de acela%i sex Comportamentul sexual n cadrul aceluia%i sex %i bolile psihice: dovezi din studiul NEMESIS asupra inciden ei bolilor psihice n Olanda Frecven a diagnosticelor psihiatrice la b'rba ii gay comparativ cu b'rba ii heterosexuali

HOMOSEXUALITATEA ,I BOLILE PSIHICE

114

Orientarea sexual' a adolescentului %i riscul suicidar Adolescen ii cu statut minoritar multiplu %i s'n'tatea mintal'. Implica iile sexului, etnicit' ii %i atrac iei romantice B'rba i transsexuali n subcultura homosexual'
BOLI DIGESTIVE

Shigelioza infec ie cu transmitere sexual' la homosexuali Afectarea tractului digestiv n infec ia HIV la homosexuali Imunizarea prin vaccinare anti-VHB a homosexualilor Transmiterea sexual' a hepatitei B %i C printre b'rba ii homosexuali Hepatita A la b'rba ii homosexuali Comunit' ile de b'rba i homosexuali sunt un rezervor important de protozoare cu poten ial patogenic. M'suri elementare de igien' Hepatita A n comunit' ile de homosexuali Efectele homosexualit' ii asupra infec iei cronice cu VHB Localiz'ri digestive ale BTS la homosexuali Manifest'ri digestive n SIDA %i n alte BTS Microorganisme asem'n'toare spirochetelor Diareea prelungit' la homosexuali Afectarea tractului digestiv al homosexualilor n sarcomul Kaposhi Sarcomul Kaposhi la homosexuali Neurosifilis %i paralizia nervului oculomotor Neurosifilis meningovascular la un pacient cu SIDA Toxoplasmoz' cerebral' la pacien i homosexuali cu SIDA Pacien i homosexuali cu manifest'ri clinice %i neuroradiologice n SIDA

BOLI NEUROLOGICE

BOLI CU TRANSMITERE SEXUAL& (B T S)

Boli cu transmitere sexual' (BTS) identificate la homosexuali Aspecte medicale %i psihiatrice ale activit' ii sexuale comerciale

115

Implica ii medicale %i sociale ale activit' ii sexuale comerciale Capacitatea opatip'rii de a identifica re eaua sexual'. Diversitatea genei opa la izolatele gonococice provenind de la homosexuali Semnifica ia titrurilor ridicate de anticorpi anti-CMV la homosexuali Infec iile cu Chlamidia la homosexuali %i vizitele la clinica BTS Importan a diagnosticului precoce %i a tratamentului sifilisului B'rba ii imigran i care practic' sexul comercial reprezint' focare de sifilis mpiedicarea transmiterii gonoreei %i uretritei nongonococice la homosexuali ca urmare a contactului sexual oral Coinfec ia HIV-sifilis primar %i HIV-sifilis secundar la homosexuali Transmiterea HIV tip 1 la femei este facilitat' de BTS Comportamentul sexual, factorii demografici %i prevalen a coinfec iilor BTS-HIV Limfogranulomatoz' veneric' la homosexualii din Olanda, n perioada 2003-2004 Etiologia proctitelor la homosexuali Diagnosticul radiologic al proctitei la homosexuali Sindroamele gastrointestinale transmise pe cale sexual' %i fecal-oral' Rezisten a antimicrobian' mediat' de plasmide la tulpinile de Neisseria gonoreea Controlul gonoreei depinde de supravegherea continu' a sensibilit' ii antimicrobiene Cre%te num'rul de cazuri noi de gonoree rezistent' la ciprofloxacin', printre homosexuali Ureaplasma urealyticum provenind de la prostituate mai este sensibil' la antibiotice?

116

HIV

Epidemiologie HIV, grupuri- int' HIV/SIDA la copii Caracteristicile expunerii umane la infec ia HIV Rolul infec iei HIV primare n transmiterea infec iei ntre parteneri ocazionali Manifest'ri clinice ale infec iei cu CMV la homosexualii cu SIDA Leziuni tisulare primitive n infec ia cu HIV-1 la homosexuali Efectele terapiei antiretrovirale n comunit' ile de homosexuali Homosexualii vor s' se nroleze n trialuri de testare a vaccinului anti-HIV Expunerea cervico-vaginal' repetat' %i sus inut' %i protec ia fa ' de anumi i patogeni Refuzul homosexualilor de a se proteja mpotriva infec iei HIV form' de rezisten '? Atitudinea homosexualilor fa ' de protec ia mpotriva infec iei HIV. Homosexualii hipoacuzici Efectele interven iilor experimentale pentru reducerea transmiterii infec iei HIV printre b'rba ii homosexuali: studiul controlat randomizat EXPLORE Succesul %i necesitatea realiz'rii de sesiuni educa ionale n comunit' ile de homosexuali, n scopul prevenirii transmiterii BTS %i HIV Fezabilitatea test'rii vaccinului anti-HIV ntr-o comunitate gay

CANCER

Infec ia de col uterin cu papilomavirusuri Controverse cu privire la rela ia existent' ntre infec ia cu Chlamidia trachomatis %i apari ia cancerului cervical / ADN-ul papilomavirusurilor ntr-o popula ie la risc Testul Babe%-Papanicolau la lesbiene Autotestare pentru identificarea HPV la prostituate

117

Dezv'luirea orient'rii sexuale n cadrul minorit' ii sexuale a femeilor cu carcinom de sn Asocierea dintre neoplasme %i infec ia HIV n penitenciare Necesitatea screening-ului HPV la prostituatele care ncep activitatea sexual' comercial', indiferent de vrsta pe care o au Factori de risc %i comportamente ale lucr'torilor sexuali infecta i cu papilomavirusuri Infec iile cu papilomavirusuri la lucr'torii sexuali Studiu de epidemiologie molecular' a papilomavirusurilor genitale. Prevenirea disemin'rii prin vaccinare
BOLI REUMATOLOGICE

Caracteristicile infec iei HIV asociate cu manifest'rile reumatice la pacien i reumatologici care primesc doze nalte de terapie antiretroviral' (HAART)

PARTICULARIT&*I ENDOCRINE

Nivelurile plasmatice bazale de FSH, LH %i testosteron la b'rba ii homosexuali Un epilog teologic Un cuvnt neconven ional al editorului

ADDENDA

118

Biblioteca digital# www.mirem.ro Speran # pentru homosexuali www.homosexualitate.ro

DIFUZARE: Str. Ion Minulescu 36, sector 3, 031216 Bucure%ti Tel.: (021) 320 61 19 Fax: (021) 319 10 84 E-mail: editura@sophia.ro www.sophia.ro

S.C. Supergraph S.R.L.