Sunteți pe pagina 1din 1

Istoria ieroglific

de Dimitrie Cantemir (1673-1723)

Fragmentul este extras din partea a VIII-a a romanului alegoric i autobiografic Istoria ieroglific (elaborat n anul 1705, la onstantinopole! i este cunoscut n istoria i critica literar" drept #lamenta$ia % pl&ngerea Inorogului'( )asa*ul mbin" de altfel tonalitatea elegiac", reperabil" n prima parte, cu impreca$ia % blestemul(

#Iar" Inorogul nc" n opreala crocodilului fiind i precum n bl"st"mate +icleugurile ,ameleonului s" fie c"d-ut, +estea prin urec.ile tuturor s" mpr"tie, to$i mun$ii i codrii de fapta ce s" f"cus" s" r"-suna i toate +"ile i .olmurile de .uietul glasului s" cutremura, at&ta c&t glasurile r"-sun"rii precum ca o mu-ic" s" fie tocmite s" p"rea, carile o .armonie t&nguioas" la toat" urec.ea aducea, nici cine+a alt" ce+a aud-ia, f"r" numai/ 0)lecatu-s-au cornul Inorogului, mpiedicatu-s-au paii celui iute, nc.isu-s-au c"r"rile cele nemblate, n sil$ele ntinse au c"d-ut, puterii +r"*maului s-au +&ndut( 1urcelele i-au uscat, focul i-au a$&$at, temeliile de la p"m&nt n nu"ri i-au aruncat, neprieten de cap orbul, gonai neosteni$i dul"ii, iscoad" neadormit" ,ameleonul i to$i n toat" +ia$a l p&ndesc( 2e traiul, de +ia$a i de fiin$a lui ce nede*de au mai r"mas3 4iciuna( 5oate puterile i s-au curmat, to$i prietenii l-au l"sat, n l"n$u*e nede-legate l-au legat, toat" greutatea neprietenului n opreala Inorogului au st"tut( 678 9nul, :upul, ce i acela dep"rtat, n-are cum i folosi, nu-l poate agiutori( 2e nu alt", ncaile s"-l t&nguiasc", ncaile s"-l *eluiasc", ncai s"-l olec"iasc"( Filul, m"car c" ntr-aceast" parte s-ar afla, ns" greuimea a s"ri nu-l las", grosime n sine l apas", n str&mtori prime*dioase, n +aluri ae .olmuroase s" s" arunce nu-ndr"-nete i micorimea sufletului dinl"untru-l oprete( 2e cu sar", Filul tire au luat, de pre$ul t"iat s-au ntiin$at 678 ce n locul m&ng&ierii, r"spunsul curm"rii s" d"/ c de 1000 de ani la opreal ar fi, un dram de panzher n-a putea gsi. e m&ng&iere i-au r"mas3 4iciuna( e spri*eneal" i-au r"mas3 4iciuna( e prieten i s" arat"3 4iciunul( ;un$i, cr"pa$i, copaci, +" despica$i, pietri, +" f"r&ma$i< =supra lucrului ce s-au f"cut, pl&ng" piatra cu i-+oar", mun$ii po.oaie pogoar", l"caele Inorogului, p"unele, gr"dinele, cerneasc"-s", p"leasc"-s", +eted-asc"-s", nu nfloreasc", nu n+erdd-asc", nici s" odr"sleasc" i pre domnul lor cu *ele, pre st"p&nul lor negrele, suspin&nd, t&nguind, nencetat s" pomeneasc"< 678 l"teasc"-s" ceriul, tremure p"m&ntul, aerul tr"snet, nu&rii plesnet, potop de .olmur", ntunerec de negur", +&ntul s-aduc"< 1oarele -im$ii s"-i reted-e, luna siindu-se s" s" ruined-e, stelele nu sc&nteied-e, nici >alateea s" lumined-e< 5ot dobitocul ceresc glasul s"-i sloboad-", fapt" ne+"d-ut", plec&ndu-se +ad-"( loca puii r"-sipasc", :eb"da :ira s"-i -drobeasc", :eul r"cneasc", 5aurul mugeasc", =retele fruntea s"-i sl"beasc", ?acul n coa*" neagr" s" s" primeneasc", apricornul coarnele s"-i plece, )etii f"r" ap" s" s"-nece, >emenii s" s" desfr"$easc", Fecioara frumuse$e s"-i gro-"+asc", cosi$a galb"n" n negru +"pseasc", 1corpia ascu$it acul s"-i t&mpeasc", 1trele$ul arcul fr&ng&nd, $inta nu mai lo+asc", ump"na dreptatea numai arate, =pariul topeasc"-s"-n sete( ;ars +&rtutea n sl"biciune s"-i primeneasc", ;ercurie ntre planete nu mai cr"iniceasc", @efs monar.ia n +eci s"-i robasc", Vinerea floarea fr&mse$ii s"-i +eted-asc", ronos scaunul de sus n gios s"-i coboar"( Finicul n foc de aromate moar"( 678 .i+otul lui 4oe n liman s" prime*duiasc", )orumbul frund-a m"slinului cerc&nd r"t"ceasc", ndr"pt a s" ntoarce nu mai nimereasc"< ;ut"-se =rcticul, str"mut"-se =ndarticul, osiia sfereasc" n doa" s" fr&ng", toat" iuorimea n c.entru s"-mping", sti.iile toate tocmirea s"-i piard-", or&nduiala bun" n +eci nu mai +ad-", toate ndr"pt i-n st&nga s" s"-n+&rte*easc", de *ele s" s" uluiasc", de ciud" s" s" amur$asc" i dreptatea Inorogului n +eci po+esteasc"< A ( Istoria ieroglific, Bditura Cunimea, Iai, 1DEE, pp(FGG-FGE!