Sunteți pe pagina 1din 4

1. Functii DOS. Mod de utilizare.Exemple.

Se da functia: bdos(dos_number, 0, 0); Sa se precizeze modul in care trebuie apelata functia pentru afisarea datei. afiare dat AH=2A (AL <-- ziua saptamnii, CX <-- anul, DH <-- luna, DL <-ziua lunii) 2. Functii DOS. Mod de utilizare.Exemple. Se da functia: bdos(dos_number, 0, 0); Sa se precizeze modul in care trebuie apelata functia pentru afisarea orei. afiare timp AH=2C (CH <-- ora, CL <-- minutul, DH <-- secunda, DL <-- sutimi de secund) 3. Utilizarea intreruperilor in C. Intreruperea 0x1C. Se da secventa de cod: setvect(INTR, newSCI); oldSCI = getvect(INTR); void interrupt newSCI(void) { count++; if (count==20) {count1++; } oldSCI(); } Precizati daca secventa e corecta. 4. Memoria extinsa. 5. Memoria expandata Pentru figura urmatoare, care este valoarea registrului REG, pentru accesarea adresei 0x23568A;

6. Programe rezidente. Instalare si dezinstalare. Se da secventa de program: printf("Adresa de segment a blocului :"); scanf("%x",&seg); printf("\n"); free_block(seg); Sa se precizeze functia secventei. 7. Alocarea memoriei heap ( functia malloc) 8. Alocarea memoriei cu functia allocmem. 9. Metoda de conectare cu memorie duala intr-un sistem multiprocessor. Explicati rolul semnalelor din schema urmatoare:

10. Metoda de conectare cu impartirea bus-urilor intr-un sistem multiprocessor. Explicati rolul semnalelor din schema urmatoare:

11. Sincronizarea procesoarelor intr-un sistem multiprocessor. Utilizarea intreruperilor pentru obtinerea sincronizarii. Avantajele utilizarii intreruperilor.

12. Principiul cererii si acceptarii magistralelor. Se da secventa (executata de slave): #define adr 0x2B #define s 0x1000 #define o 0x100 outport(adr,0x00); p1=(char unsigned far*)MK_FP(s,o); *p1=c; outport(adr,0x01); asociata schemei:

Semnalele BR (Bus Request) si E (Enable) sint active in 0 logic. Sa se precizeze functia secventei. 13. Formatarea discurilor 14. Partitionarea discurilor 15. Fragmentarea discurilor 16. Functii pentru crearea directoarelor si fisierelor Sa se precizeze rolul secventei de intructiuni: #define DIRNAME "NUME" int handle; int count; char *nume=TEST.TXT; char buff[100]; mkdir(DIRNAME);

_dos_open(nume, O_RDWR, &handle); _dos_read(handle, buff, strlen(buff),&count); _dos_close(handle); printf(%s,buff); chdir(".."); rmdir(DIRNAME); 17. Operatii de citire si scriere a fisierelor Sa se precizeze rolul secventei de intructiuni: #define DIRNAME "NUME" int handle; char nume[8]; char buff[100]; nume="EXEMPLU.TXT"; mkdir(DIRNAME); _dos_creat(nume, _A_NORMAL, &handle); for (i=0;i++;i<20) buff[i]=2*i; _dos_write(handle, buf, strlen(buf), &count); _dos_close(handle); 18. Maparea memoriei cache metoda directa 19. Maparea memoriei cache metoda asociativa 20. Maparea memoriei cache metoda asociativa pe seturi 21. Factori de care depinde rata de pierderi pentru memoria cache.