Sunteți pe pagina 1din 5

Lector Univ. Dr.

Alin Sebastian Godeanu


alinsebastian79@gmail.com

Universitatea Bucureti Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei

PS !"GE#EAL"G E
Structur$ curs% obiective i &odalit$i de notare
An. univ. '()*+'(),% -an . se&estrul /

0e&atic$1 2). #oiuni introductive (11.10.2013) 1. Psihogenealogia - domeniu, definire, roces, func!ii 2. "i#ele de anali$% &n sihogenealogie 3. Procesul &n sihogenealogie '. (iguri re re$entati#e 2'. Ba3ele teoretice i conce4tuale ale 4sihogenealogiei (1).10.2013) 1. Pers ecti#e asu ra stidierii dinamicilor intrafamiliale. 2. *e ere conce tuale. 3. "a+terea #ie!ii sihice +i transmiterea con!inuturilor sihice &n cadru familial. '. (unc!iile transmisiei #ie!ii sihice, rolul mamei +i al tat%lui &n alegerea de obiect 2*. Fa&ilia% re4erul trans&isiei 4sihice inter+ i transgeneraionale (2-.10.2013) 1. (amilia . s a!iul transmisiei sihice. 2. /ransmisia sihic% inter- +i transgenera!ional% 3. 0ncon+tientul familial, mecanisme. 2,. novaii conce4tuale 5n conte6tul 0era4iei 0ransgeneraionale Uni7icatoare. Anali3a 4renu&elui. (01.11.2013) 1. 0no#a!ii conce tuale +i metodologice 2. 1once te +i configura!ii. 3. 2 a!iul identitar. '. 3nali$a renumelui, moduri de anali$% a renumelui. -. 2emnifica!ia sau anali$a renumelui &n sihogenealogie 4. 1once tul de 5co il6 +i modalit%!i de semnifica!ie. 28. 0rans&isia 4sihic$ intergeneraional$ (0).11.2013) 1. /ransmisia sihic% intergenera!ional% 2. 7emoria familial% +i rolul ei &n transmisia #ie!ii sihice 3. 7ituri familiale '. *itualuri familiale 29. 0rans&isia 4sihic$ transgeneraional$. (1-.11.2013) 1. 8n#eli+ul sihic familial. 2. 0ndicatori sihici de transmisie. 3. 3lian!ele incon+tiente +i leg%turile familiale.

2:. Ele&ente 4sihodina&ice trg.. Scenarii% roluri% relaii+ca4can$. (22.11.2013) 1. 1once tul de grani!% 2. *ela!ii-ca can%. 3. 2cenarii- ca can%. 2;. <etodologia de evaluare i intervenie 4sihogenealogic$ (29.11.2013) 1. 7etoda de cercetare. 2. 0nstrumente s ecifice, genograma, grila de interferen!% a mitologiilor familiale +i comunitare cu ne#oile ersonale, 39a istoriei rela!iei de cu lu. 3. 3nali$a interferen!ei scenariilor tera eut-client. 2=. Ele&ente de 4siho-4atologie/ 4sihogenealogic$. (04.12.2013) 1. (orme de manifestare a atologiei transgenera!ionale. 2. Patologia de transmisie transgenera!ional%. 3. 2ecrete. 2ecrete de familie '. 7aladia genealogic% familial% 2)(. Ele&ente de dina&ic$ transgeneraional$. (13.12.2013) 1. *cenariul transgenera!ional. 2. *oluri identitare +i roluri contaminate. 3. :fecte ale scenariilor-ca can% obser#ate &n ractica clinic% 2)). Alegerea 4artenerului. Pers4ectiva transgeneraional$. (10.01.201') 1. 3legerea artenerului din ers ecti#% intergenera!ional%. 2. 3legerea artenerului din ers ecti#% transgenera!ional%. 3. ;inamica identitar% de rol-se9. 2)'. >indecarea 5n 4sihogenealogie. (17.01.201') 1. Pers ecti#ele de #indecare a istoriei traumatice familiale. 2. Procesul #indec%rii &n sihogenealogie, demersul tera eutic.

"biective i &odalit$i de notare "biectiv general, familiari$area studen!ilor cu domeniul sihologenealogie ca modalitate de cunoa+tere, e#aluare, diagno$% +i inter#en!ie asu ra dinamicilor familiale. "biectivele s4eci7ice se &ncadrea$% &n s ecificul fiec%rui curs. Abilitit$i dob?ndite de student 5n ur&a 4arcurgerii cursurilor1 - familiari$area +i cunoa+terea domeniului teoretic s ecific sihogenealogiei, terminologie, conce te, teorii s ecifice< - informarea +i abilitarea studen!ilor cu rinci alele modalit%!i de e#aluare, diagno$% anali$% +i inter#en!ie centrat% e dinamica incon+tientului familial< - cunoa+terea rinci alelor instrumente de diagno$% +i inter#en!ie s ecifice domeniului sihogenealogiei. "bligaiile studenilor i &odalit$i de notare1

). "bligaiile studenilor1

). studenii sunt res4onsabili de &odul 5n care au ales s$ intervin$ la se&inarii@ '. studenii au obligaia de a citi &aterialul de la curs 4entru a 4utea e7ectua te&ele de se&inar i a 4artici4a la activit$ile de se&inar@

<odalit$i de notare1 E6a&enul scris A : 4uncte Activitatea de se&inar A * 4uncte #ota 7inal$ re4re3int$ &edia celor dou$ &odalit$i de evaluare1 -e6a&en scris -: 4uncte/ B se&inar -* 4uncte/ A )(/ ndicator PunctaC Se&inar1 Pre3en$1 (%8 Pre3entare scris$ i oral$ (o tem% sau subtem% la alegere din structura cursului '%8 e care studentul o #a re$enta la seminar si la sf=r+itul seminarului #a reda rofesorului referatul cu tema aleas%)< entru efectuarea temei studentul are la alegere tema sau subtema care se reg%se+te &n una din c%r!ile din bibliografie. <odel te&$1 alegei una din te&ele de se&inar generale sau * conce4te indi7erent de te&$ sau subte&$. Dai c?te dou$ e6e&4le la 7iecare conce4t 4re3entat. E6e&4lu1 loialitate familial, definire +i re$entare succint% urmat% de dou% e9em le obser#ate &n familia ersonal% sau &n obser#a!ia f%cut% asu ra altor ersoane. D #ota1 re$ent%rile orale ot a#ea ma9im - candida!i, re$ent%rile scrise (referatele) #or fi nominale. :le #or curinde minim 2 agini ma9im ' agini, +i, se #or reda rofesorului la sf=r+itul seminarului &n care s-a sus!inut referatul, nu la o dat$ ulterioar$. Pre3ent$rile care de4$esc data se&inarului 5n care au 7ost susinute #U se iau 5n considerare . indi7erent de &otivaia invocat$.
<odel alternativ de te&$ de se&inar1 face!i anali$a unui film ales de d#s. &n care s% sur rinde!i fenomene +i mecanisme ale dinamicii incon+tiente familiale. Partici4are activ$ la se&inar1 - utili$area limba>ului sihologic< - g=ndire critic%< - coeren!a e9 rim%rii< - ino#a!ie +i creati#itate. 0"0AL PunctaC SE< #AE

* 4.

E6a&enul scris1 E6a&enul scris va cu4rinde ' subiecte din &anual - <itro7an% .% Godeanu%
2.D% Godeanu% A.S.% -'()(/% Psihogenealogie. Diagnoza, intervenia i vindecarea istoriei familiale. Ed. SPEE% Bucureti/.

0"0AL 4unctaC EFA<E# scris.

:4.

0e&e se&inar 0). 0'. 0*. 0,. 08. 09. 0:. 0;. 0=. 0)(. 0)). 0)'. 0)*. 0),. 0)8. 0):. 0);. 0)=. ;omeniul sihogenealogiei. Princi alele conce tele ale sihogenealogiei. (Pre$enta!i la alegere trei conce te). 3nali$a renumelui. *olul gru ului familial &n transmisia sihic%. /ransmisia sihic% intergenera!ional%. ( re$entare) 7itologii familiale +i mitologii comunitare. *olul lor &n cadrul arteneriatului erotic. 3legerea artenerului. Premisele constituirii arteneriatului erotic. 7ecanisme de tranmisie ale incon+tientului familial. 0nstrumente s ecifice sihogenealogiei. (?enograma, ?rila mitologiilor). /ransmisia sihic% transgenera!ional%. ( re$entare). :lemente de siho atologie. *olul bolii &n scenariul transgenera!ional. 2ecrete, secretele de familie. *olul lor &n scenariul transgenera!ional. @oialitatea familial% +i loialitatea &n cadrul rela!iei de cu lu. *ela!ii-ca can% +i scenarii ca can%. *olul s a!iului identitar &n istoria familial% +i ersonal%. /i ologii transgenera!ionale ale rela!iei de cu lu. Aindecarea &n sihogenealogie.

Bibliogra7ie1
1. ?odeanu (2toica), 1.;. (200)), Efectele absenei i neasumrii spaiului identitar, observate n practica clinic, *e#ista de sihotera ie e9 erien!ial%, nr. '2, Bucure+ti, . 11-1-. 2. ?odeanu (2toica), 1.;. (200)), Relaii-capcan n familia toxicomanului. O abordare transgeneraional, /e$% de doctorat, Cni#ersitatea din Bucure+ti. 3. ?odeanu, 1.;. (2013). Spaiul identitar. ocul privilegiat al int!lnirii cu antecesori . i:d. 2P:*, Bucure+ti. ,. Godeanu% 2.D.% Godeanu% A.S.% coord <itro7an% . -'((=/% Vocabularul analizei transgeneraionale, Editura SPEE% Bucureti. -. ?odeanu, 3.2. (2010, 2011), "lgerea partenerului. #ituri, secrete, repetiii. :d. 2P:*, Bucure+ti. 9. Godeanu% A.S. -'())/% Cuplul: stop cadru transgeneraional. Ed. SPEE% Bucureti. 7. ?odeanu 3.2. (2013), #etamorfo$ele genero$itii. Experiena relaional ntre dar i datorie . :d. 2P:*, Bucure+ti. ). Dernberg, (.E. (2009), Relaii de iubire. %ormalitate i patologie, :d. /rei, Bucure+ti. 9. Dlein, 7. (200)). &nvidie i recunotin. :d. /rei, Bucure+ti. 10. 7an$ano, F., :s asa Palacio, (., GilHha, ". (2002), Scenariile narcisice ale parentalitii, :(?, Bucure+ti. )). <itro7an% .% Godeanu% 2.D% Godeanu% A.S.% -'()(/% Psihogenealogie. Diagnoza, intervenia i vindecarea istoriei familiale. Ed. SPEE% Bucureti. 12. 7itrofan, 0., 2toica, 1.;. (200'), 'mbra ca ve(icul transgeneraional, *e#ista de Psihotera ie :9 erien!ial%, nr. 22, :d. 2P:*, Bucure+ti. 13. 7itrofan, 0., 2toica, 1.;. (200-), "nali$a transgeneraional n )erapia 'nificrii. O nou abordare experienial a familiei, :d. 2P:*, Bucure+ti. 1'. 7itrofan, 0., 2toica, 1.;. (200-), *enograma ca suport de anali$ n )erapia 'nificrii , *e#ista de Psihotera ie :9 erien!ial%, nr. 2)-29, :d. 2P:*, Bucure+ti. 1-. 2toica, 1.;. (2002), Relaii capcan n familia toxicomanului, :d. 2P:*, Bucure+ti. 14. 2toica, 1.;. (2003), oialitatea de cuplu. Riscuri n cuplurile cu partener toxicoman, *e#ista de sihotera ie e9 erien!ial%, nr. 20-21, :d. 2P:*, Bucure+ti. 17. *oussillon, *., (2010), #anual de psi(ologie i psi(opatologie clinic general, :d.

:(?., Bucure+ti. 1). Iandor, A., (200-), &ninerar de psi(anali$, :d. :(?., Bucure+ti. D #ot$1 ,% 9% )). su4orturi de curs. Bibliogra7ie su4li&entar$1 1. 3braham, "., /oroH, 7. (19)7), +,corce et le no-au, :d. (lammarion, Paris. 2. 3n$ieu, ;. (19)-), e moi peau, :d. ;unod, Paris. 3. BJs$JrmKnLi-"agL, 0, (ramo, F. (:ds.) (194-, 19)-), &ntensive famil- t(erap-. )(eoretical and practical aspects. "eM NorH, Oar er, *oM (2econd edition, "eM NorH, BrunnerP 7a$el). -. BJs$JrmKnLi-"agL, 0., 2 arH, ?. (1973, 19)'), &nvisible lo-alties. Reprocit- in intergenerational famil- t(erap-, "eM NorH, Oar er, *oM (2econd edition, "eM NorH, BrunnerP 7a$el). 4. 1iccone, 3. (1999), a transmission ps-c(i/ue inconsciente, :d. ;unod, Paris. 7. 1iccone, 3., @ho ital, 7. (2001), %aissance a la vie ps-c(i/ue, :d. ;unod, Paris. ). ;echerf, ?. (2003), Souffrances 0ans la famille, 0n Press Qdition, Paris. 9. ;echerf, ?. (200-), 1rises familiales. violence et reconstruction, 0n Press Qdition, Paris. 10.:iguer, 3., 1arel, 3., (ustier, 3ndrK (., 3ubertel, (., 1iccone, 3., DRes, *. (1997), e *2n2rationnel, :d. ;unod, Paris. 11. :iguer, 3., ?ran>on, :., @oncan, 3. (2004), a part des ancetr3s, :d. ;unod, Paris. 12. ?ambini, 0. (200-), e n2gatif dans la transmission familiale, :iguer, 3lberto (director), @es mKtamor hoses familiales, e divan familiale. *e#ues de thera ies familiale sLchanalitiSue nr.1', 0n Press Qdition, Paris, . 101-10). 13. Dernberg, E., (2009), Relaii de iubire. %ormalitate i patologie, :d. /rei, Bucure+ti. 1'. Dlein, 7. (2012), &ubire, vinovi i reparie, :d. /rei, Bucure+ti. 1-. Dlein, 7. (200)), &nvidie i recunotin, :d. /rei, Bucure+ti. 14. @a lanche, F., Pontalis, F.-B. (199'), 4ocabularul psi(anali$ei, :d. Oumanitas, Bucure+ti. 17. @ebo#ici, 2. (2004), "rborele 4ieii, Elemente de psi(opatologia bebeluului, :(?, Bucure+ti. 1). 7c?oldricH, 7., ?erson, *. (1990), *enogrammes et entretien familial, :2(, Paris. 19. "achin, 1. (1993), es fant5mes de l+!me, :d. @TOarmattan, Paris. 20. "euburger, *. (19)9), e m-t(e familial, :d. :2(, Paris. 21. "euburger, *. (199)), +irrationel dans le couple et la famille, :2(, Paris. 22. *and, ". (2001), 6uelle ps-c(anal-se pour domain 7, :d. QrUs, Paris. 23. *ialland, 1. (199'), 1ette famille /ui vit en nous, :d. *obert @affont, Paris. 2'. 2chVt$enberger, 3. 3. (1993), "8e, mes a8eux9, @a 7eridienne, ;esclee de BrouMer, Paris. 2-. 2chVt$enberger, 3.3. (200'), 1omment g2nogramme et g2nosociogramme peuvent aider les travailleurs sociaux. @ien social, no 711, >uin. Pro os recueillis ar Datia *ouff. 24. /isseron, 2. (1992), a (onte, la ps-c(anal-se d+un lien social, :d. ;unod, Paris. 27. /isseron, 2. (1999), %os secrets de famille, :d. *amsaL, Paris. 2). /isseron, 2., /oroH, 7., *and, "., "achin, 1., Oachet, P. (199-), e ps-c(isme : l+2preuve des generations ;1lini/ue du fant5me<, :d. ;unod, Paris.