Sunteți pe pagina 1din 41

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLU1-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI


CATEDRA DE PSIHOLOGIE
NVMANT LA DISTAN
PSIHOLOGIE CLINIC
- SEMESTRUL I -
Lector univ. dr. psiholog Daniel DAVID
E-mail: danieldavidpsychology.ro
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2
PREZENTARE GENERAL
DENUMIREA CURSULUI: Psihologie clinic
INTRODUCERE: Acest suport detaliat de curs a fost redactat pentru a servi modulelor de
psihologie clinic de la Facultatea de Psihologie i tiinele Educaiei din Universitatea !a"es#
!ol$ai%& 'lu(#)apoca. El se constituie ca prerechi*it fundamental pentru aceste module& dar
pentru o"inerea notei ma+ime el tre"uie completat cu "i"liografia o"ligatorie i eventual o parte
din cea facultativ. De asemenea& ,n te+t sunt indicate anumite site#uri de specialitate de pe internet
care tre"uie consultate ,n vederea o"inerii notei ma+ime.
SCOPUL: -odulul de psihologie clinic const ,n curs i seminariile aferente. El are ca scop
familiari*area studenilor cu domeniile clinice.medicale de aplicare ale psihologiei i asigurarea
unui "aga( de cunotine declarative i procedurale care s#i fac api pentru o activitate eficient ,n
aceste domenii. 'ompetena oferit de acest modul studenilor se refer la /a0 activitile de
diagnostic psihologic i evaluare clinic a tul"urrilor psihice& psihosomatice& i a factorilor
psihologici implicai ,n tul"urrile somatice /"0 cercetarea psihologic fundamental i aplicativ ,n
domeniile clinice.medicale i /c0 educaie i consiliere /intervenie0 psihologic ,n sntate i "oal.
De asemenea& se pun "a*ele pentru formarea competenei de psihoterapeut.
TIPUL CURSULUI: 1"ligatoriu
CONDIIONRI: Psihologie generala& Psihodiagnostic
METODE: -odulele vor fi structurate su" form de curs i seminarii aferente. 'a metode cursul
va presupune prelegeri i discuii interactive iar seminarul va presupune prelegeri& discuii
interactive i activiti practice.
CERCETARE2 Echipa de cercetare este format din2 3ector univ. Dr. Daniel David& 3ector univ. dr.
4iorel 3upu& Asistent univ. drd. Ana#-aria -oga& Psiholog !ianca -acavei. 5emele de cercetare
in anul 2662#2667 sunt2 /80 mecanisme cognitive etiopatogenetice implicate in sntate i "oal /20
hipno*a& sugestia i hipnoterapia.
EVALUARE: Evaluarea cunotinelor declarative i procedurale do"9ndite ,n cadrul acestui modul
se va face printr#un e+amen oral sau scris acoperind temele de curs i seminar /: puncte0 i un
referat /7 puncte0 care poate acoperi2 /80 un raport psihologic#anali* de ca* /diagnostic i evaluare
clinic a unui ca* real0 sau un raport de cercetare ,n domeniul clinic. Pre*entarea referatului
condiionea* susinerea e+amenului oral.scris. )ota ma+im la e+amenul oral.scris /:0 presupune
pe l9ng materialele o"ligatorii /te+tul suportului de curs #; puncte0 i studierea site#urilor de pe
internet sugerate ,n te+tul suportului de curs i o parte din "i"liografia o"ligatorie /2 puncte0<
"i"liografia o"ligatorie este accesi"il la !i"lioteca Facultii de Psihologie i tiinele Educaiei&
Universitatea !a"e#!ol$ai%& 'lu(#)apoca dar i la alte "i"lioteci mari din alte (udee ale rii /este
de asemenea accesi"ila online la adresele indicate in acest suport de curs0.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7
RAPORT PSIHOLOGIC / DE CERCETARE TIP:
Raport psihologic Raport de cercetare
)umele& prenumele i afilierea
autorului
Destinaia . scopul raportului
=. =storicul ca*ului /apro+. :;6
cuvinte0
A. Date de identificare
!. Acu*e principale
'. =storicul tul"urrii pre*ente
/simptome emoionale&
comportamentale& cognitive&
fi*iologice& mecanisme coping&
stresori cureni0
D. =storic psihiatric
E. =storic personal i social
F. =storic medical
>. ?tatus mental
@. Diagnostic D?- =4
==. Formularea ca*ului /apro+. ;66
cuvinte0
A. Factori precipitani
!. E+aminarea cogniiilor i
comportamentelor actuale
'. E+aminarea longitudinal
/evoluia ,n timp0 a cogniiilor i
comportamentelor
D. Aspecte po*itive ale su"iectului
E. =pote*a de lucru
===. Planul terapeutic /apro+. 2;6
cuvinte0
A. 3istarea pro"lemelor
!. ?copuri terapeutice
)umele& prenumele i afilierea
autorului
Destinaia . scopul raportului
=. 1"iectivele studiului
==. Fundamentare teoretic
===. -etodologie
A. Design
!. Procedur
'. ?u"ieci
=4. Ae*ultate o"inute
4. =mplicaii B impactul teoretic i
preactic al studiului< direcii viitoare
,n cerecetare.
BIBILOGRAFIE:
Bibliografie obligatorie
CAmerican Ps$chiatric Association /8DDE0. DSM-IV, A.P.A.& Fashington& D'. /sau varianta ,n
lim"a rom9n#D?-#=40< online2 http2..GGG.ps$cholog$net.org.
C-ental @ealth2 A Aeport of the >eneral ?urgeon< online2
http2..GGG.surgeongeneral.gov.li"rar$.mentalhealth
CEmpiricall$ ?uported Ps$chological 5reatments< online2 http2..GGG.apa.org.divisions.div82
Bibliografie facultativ
!"an& A. /8DDH0. Stres i personalitate& Editura Presa Universitar 'lu(ean& 'lu(#)apoca.
David& D.& @oldevici& =.& ?*amosIo*i& ?.& !"an& A?. /2666). Psihoterapie i hipnoterapie cognitiv-
comportamental& Editura Aisoprint& 'lu(#)apoca.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
E
David& D. /26660. Prelucrri incontiente de informaie! implicaii pentru mass.media, practica
clinic i "uridic& Editura Dacia& 'lu(#)apoca.
@oldevici& =. /8DDJ0. #lemente de psihoterapie& Editura All& !ucureti.
=amandescu& !. =. /8DD:0. Psihologie medical& Editura =nfomedica& !ucureti.
=amandescu& !. =. /8DDD0. #lemente de psihosomatic general i aplicat& Editura =nfomedica&
!ucureti.
Kaplan& @. =.& ?adocI& !. L.& >re""& L. A. /8DDE0. $aplan and Sadoc%&s S'nopsis of Ps'chiatr'!
(ehavioral Sciences and )linical Ps'chiatr'& Filliams and FilIins& 3ondon.
-iclea& -. /8DD:0. Stres i aprare psihic& Presa Universitar 'lu(ean& 'lu(#)apoca.
?arason& >.& ?arason& A. /8DDD0. *+normal Ps'cholog'& Prentice @all.
?tein& D. L.& Moung& L. E. /8DD20. )ognitive Science and )linical Disorders& Academic Press& =nc.&
3ondon.
5udose& F. /26660. , a+ordare modern a psihologiei medicale& =nfomedica& !ucureti.
Forld @ealth 1rgani*ation /8DDH0. I)D--. )lasificarea tul+urrilor mentale i de comportament&
Editura All& !ucureti.
!!!Verificati periodic site-ul si revista Asociatiei de Hipnoza si Psihoterapie Cognitiva si
Comportamentala (http://rahcbp.cjb.net) pentru informatii suplimentare legate de acest
domeniu!!!.
TUTORI:
- adresa e-mail la care aceytia pot fi contacta(i este ClinicaTutor psychology.ro
Psiholog& 'amelia Ausu
Psiholog& Ale+andru 5i"a
TEMATICA CURSULUI
SEMESTRUL 1.
1. Introducere in psihologia clinic -2 ore (Modul 1)
8.8. 'e este psihologia clinicN
8.2. Evoluia psihologiei clinice i relaiile ei cu disciplinele colaterale
8.7. Fundamentarea teoretico#e+perimental a psihologiei clinice
8.E. Aolul i atri"uiile psihologului clinician
2. Sntate yi boal; Modele etiopatogenetice yi de tratament utilizate in psihologia clinic -10
ore (Modul 2)
2.8. A"ordarea "iologic /modelul "io#medical0< elemente de epidemiologie
2.2. A"ordarea dinamic#psihanalitic
2.7. A"ordarea umanist#e+perienial
2.E. A"ordarea cognitiv#comportamental
2.;. Programarea neurolingvistic i a"ordarea ericIsonian
2.J. 5endine integrative2 paradigma scientist#practitioner% i modelul "io#psiho#social
3. Diagnostic psihologic yi evaluare clinic -2 ore (Modul 3)
4. Consiliere yi psihoterapie; prezentare general -2 ore (Modul 4)
5. Paradigme de cercetare n psihologia clinic -3 ore (Modul 4)
6. Formarea yi rolul educativ n sntate yi boal al psihologului clinician -1 or (Modul 5)
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
;
7. Particularit(i ale psihologiei clinice n cazul: - 2 ore (Modul 6)
:.8. ?ugarului& copilului i adolescentului
:.2. Adultului
:.7. 49rstei ,naintate
8. Psihologia medicamentului, complian(a terapeutic yi modalit(i de optimizare a actului
medical prin mijloace psihologice -3 ore (Modul 7)
9. Psihologia clinic n practica judiciar - 2 ore (Modul 9)
10. Deontologia psihologului clinician - 1 or (Modul 9)
TEMATICA SEMINARULUI (Asist. univ. drd. Moga Ana-Maria).
SEMESTRUL 1.
Diagnostic i evaluare clinic2 modele& tehnici i instrumentar psihologic /e+. --P=& 'hestionarul
de depresie !ecI& 5estul 3uscher etc.0.#8E ore

Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
J
CUPRINS
Introducere in psihologia clinic
8.8. 'e este psihologia clinicN
8.2. Evoluia psihologiei clinice i relaiile ei cu disciplinele colaterale
8.7. Fundamentarea teoretico#e+perimental a psihologiei clinice
8.E. Aolul i atri"uiile psihologului clinician
8.;. ?umar
Sntate yi boal; Modele etiopatogenetice yi de tratament utilizate in psihologia
clinic

2.8. A"ordarea "iologic /modelul "io#medical0< elemente de epidemiologie
2.2. A"ordarea dinamic#psihanalitic
2.7. A"ordarea umanist#e+perienial
2.E. A"ordarea cognitiv#comportamental
2.;. Programarea neurolingvistic i a"ordarea ericIsonian
2.J. 5endine integrative2 paradigma scientist#practitioner% i modelul "io#psiho#
social
2.:. ?umar
Diagnostic psihologic yi evaluare clinic
?umar
Consiliere yi psihoterapie; prezentare general
?umar
Paradigme de cercetare n psihologia clinic
?umar
Formarea yi rolul educativ n sntate yi boal al psihologului clinician
Particularit(i ale psihologiei clinice n cazul:
:.8. ?ugarului& copilului i adolescentului
:.2. Adultului
:.7. 49rstei ,naintate
Psihologia medicamentului, complian(a terapeutic yi modalit(i de optimizare a
actului medical prin mijloace psihologice
?umar
9. Psihologia clinic n practica judiciar
10. Deontologia psihologului clinician
Bibliografie
ntrebri de autoevaluare
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
:
PSIHOLOGIE CLINIC
1. INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA CLINIC
1.1. Ce este psihologia clinic?
Psihologia clinic este psihologia aplicat /n patologie i /n optimi0area su+iecilor umani
sntoi 1e2. profila2ia +olilor, optimi0area performanelor intelectuale etc.). Patologia studia*
modul ,n care se instalea*& evoluea* i se termin "olile. ?ta"ilirea rolului i controlul factorilor
psihologici implicai ,n patologie revin psihologiei clinice. De asemenea& dup cum re*ult i din
definiie& un accent puternic se pune recent ,n psihologia clinic i asupra profila+iei "olilor i
optimi*rii performanelor su"iecilor umani sntoi. On aceast direcie psihologia clinic
contri"uie la furni*area unor tehnologii psihologice de control al stresului& al unor o"iceiuri
alimentare de*adaptative& de autocontrol emoional etc. prevenind astfel ,m"olnvirea i optimi*9nd
performanele su"iecilor umani sntoi. 'ele dou aspecte ,n care sunt implicai factori
psihologici& curativ i de optimi*are.profila+ie& definesc direciile ma(ore de de*voltare ale
psihologiei clinice moderne. Profila+ia /prevenia0 poate fi primar& secundar sau teriar.
Prevenia primar se refer la intervenia care previne instalarea "olii. Ea se adresea* populaiei
sntoase dar cu vulnera"ilitate la "oal i se reali*ea* prin intervenii la nivel de grup /selecionat&
comunitar etc.0. Prevenia secundar se refer la intervenia care are loc imediat dup apariia "olii
i care are ca scop prevenirea complicaiilor i evoluiei "olii /e+. reducerea riscului de suicid ,n
depresie0. Prevenia teriar se face ,n ca*ul "olilor cronice i urmrete reducerea complicaiilor
induse de complicaiile "olii /e+. creterea calitii vieii a persoanelor depresive cu tentative de
suicid0.
1.2. Evolu(ia psihologiei clinice yi rela(iile ei cu disciplinele colaterale
Apariia formal a psihologiei clinice a avut loc spre sf9ritul secolul P=P#,nceputul
secolului PP i a fost legat de evaluarea intelectual i de asistena psihologic a su"iecilor
suferin*i de handicap mental. Ulterior& ca urmare a rafinrilor conceptuale i a de*voltrilor
teoretico#metodologice& psihologia clinic i#a e+tins domeniul de aplicare intervenind ast*i& dup
cum aminteam mai sus& ,n aspectul curativ al tuturor "olilor ,n care sunt implicai factori psihologici
i ,n optimi*area su"iecilor umani sntoi. Desigur& prerechi*ite ale constituirii formale a
psihologiei clinice au e+istat cu mult timp ,n urm.
Astfel& ,n Preistorie i Antichitate identificm dou curente care relev rolul factorilor
psihologici ,n patologie. Primul curent este unul de sorginte magic ,n care "olile erau concepute ca
fiind e+presia faptului c "olnavul era posedat de un spirit. Dac spiritul era ru /cel mai adesea ,n
ca*ul ,n care "olnavul avea comportamente antisociale sau autopunitive0 tratamentul consta ,n
eliminarea acestui spirit prin anumite ritualuri religioase /e+. e+orci*area0 sau anumite mi(loace
fi*ice cu fundament religios /trepanaii0. Dac spiritul era "un /comportamentul "olnavului nu era
periculos social sau pentru propria persoan0& "oala era considerat sacr iar "olnavul era considerat
un om cu atri"ute religioase /e+. profet0. Al doilea curent concepea "oala mental ca fiind
determinat de cau*e naturale. ?pre e+emplu& @ippocrat definea epilepsia nu ca o "oal sacr ci ca o
"oal determinat de tul"urri ale creierului.
On perioada Evului -ediu ideea antichitii c "oala psihic este determinat de posesiunea
unui spirit ru a devenit dominant. !olnavii psihici era declarai vr(itori& posedai de diavol etc.
iar tratamentele constau ,n i*olarea acestora ,n locuri improprii /legai ,n lanuri0& e+orcism i uneori
chiar e+ecuia dac aceasta era ,n interesul "isericii. On Epoca -odern& ca urmarea a sl"irii rolului
"isericii ,n societate& modelul antic conform cruia "oala psihic este un fenomen natural ,ncepe s
devin dominant. Acum apar diverse orientri care ,ncearc s e+plice cum apare "oala psihic&
fc9ndu#se apel la factori sociali i de mediu /e+. Phillippe Pinel0& factori organici />riesinger&
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
H
Kraepelin0 sau psihologici /-esmer& 'harcot& Lanet& Freud0. Epoca 'ontemporan /sec. PP0 este
cadrul ,n care psihologia clinic a devenit o tiin de sine stttoare cu impact ma(or la nivel social.
Psihologie clinic versus medicin
-edicina este tiina care vi*ea* aspectul curativ i profilactic al "olilor. On acest conte+t
psihologia clinic ,i aduce aportul ,n medicin prin reliefarea factorilor psihologici implicai ,n
aceste aspecte. Aadar medicina are o e+tensie mai larg dec9t psihologia clinic& aceasta din urm
referindu#se doar la factorii psihologici implicai ,n aspectul curativ i profilactic al "olilor.
Psihologie clinic versus psihologie.
Psihologia clinic& aa cum a fost definit i mai sus& este psihologia aplicat ,n patologie i ,n
optimi*area su"iecilor umani sntoi. Aadar psihologia clinic este o ramur a psihologiei& fiind
fundamentat de de*voltrile teoretico#e+perimentale care aparin psihologiei tiinifice. 5ermenii
de psihologie clinic i psihologie medical sunt termenii adesea folosii cu aceeai semnificaie&
prefer9ndu#se termenul de psihologie clinic de ctre psihologi i cel de psihologie medical de
ctre medici. Psihologia sntii spre deose"ire de psihologia clinic /care se focali*ea* pe
tratamentul "olii0 se focali*ea* pe prevenia primar a "olii. Prevenia secundar i teriar sunt un
segment comun al psihologiei clinice i psihologiei sntii.
1.3. Fundamentarea teoretico-experimental a psihologiei clinice
On perioada modern orice tiin serioas ,i "a*ea* aplicaiile practice pe cercetarea
fundamental. De e+emplu& ingineria genetic se "a*ea* pe cercetarea fundamental din genetic&
chimioterapia se "a*ea* pe cercetarea fundamental din "iochimie i farmacologie. On acest
conte+t& psihologia clinic este fundamentat de cercetri fundamentale i aplicative din psihologia
tiinific. Psihologia de sim comun care a fundamentat la ,nceputurile sale psihologa clinic nu
poate asigura un demers de anvergur deoarece adesea aparatul su conceptual i tehnic este limitat
i confu*. ? e+emplificm2 se spune deseori la nivelul simului comun c trsturile de
personalitate sunt o e+plicaie pentru comportamentul nostru. Dar aceasta este o idee fals. Ontre
trsturile de personalitate i comportament e+ist un mecanism semiotic& nu o legtur cau*al. De
e+emplu& este greit din punct de vedere tiinific s e+plicm simptomele unui pacient /e+. team&
tremurturi& greuri& comportament de evitare etc.0 prin an+ietatea sa. Aceast e+plicaie este una
tautologic. An+ietatea nu este cau*a simptomelor& dar este un termen care descrie i etichetea*
simptomele. Aceast distincie semantic are o mare importan pentru orientarea adecvat a
cercetrilor spre elucidarea mecanismelor implicate ,n an+ietate. 1 pre*entare detaliat a
fundamentrii teoretico#e+perimentale a psihologiei clinice poate fi gsit pe internet la adresa2
http://www.apa.org/division12.
1.4. Rolul yi atribu(iile psihologului clinician
Psihologul clinician ,ndeplinete mai multe funcii2
/80 Diagnostic psihologic i evaluare clinic< se refer la identificare factorilor psihologici implicai
,n sntate i "oal<
/20 'onsiliere psihologic i intervenie psihoterapeutic< se refer la controlul factorilor psihologici
,n "oal i ,n optimi*area su"iecilor umani sntoi<
/70 'ercetare< se refer la investigarea rolului factorilor psihologici ,n sntate i "oal<
/E0 Educaie.
Psihologul clinician este acel liceniat ,n psihologie care s#a speciali*at i lucrea* ,n
domeniul clinic /e+. spitale& la"oratoare de sntate mintal& organi*aii nonguvernamentale care
ofer servicii de consiliere i psihoterapie etc.0.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
D
8.;. Sumar
Psihologia clinic este psihologia aplicat ,n patologie i ,n optimi*area su"iecilor umani sntoi /e+.
profila+ia "olilor& optimi*area performanelor intelectuale etc.0. Profila+ia /prevenia0 poate fi primar&
secundar sau teriar.
Apariia formal a psihologiei clinice a avut loc spre sf9ritul secolul P=P#,nceputul secolului PP i a
fost legat de evaluarea intelectual i de asistena psihologic a su"iecilor suferin*i de handicap mental. On
Preistorie i Antichitate& identificm dou curente care relev rolul factorilor psihologici ,n patologie B unul
de sorginte magic i un altul ce punea la originea "olii metale cau*e naturale. On perioada Evului -ediu
ideea c "oala psihic este determinat de posesiunea unui spirit ru a devenit dominant. On Epoca -odern&
apar diverse orientri care ,ncearc s e+plice cum apare "oala psihic& fc9ndu#se apel la factori sociali i de
mediu& factori organici sau psihologici. Epoca 'ontemporan /sec. PP0 este cadrul ,n care psihologia clinic
a devenit o tiin de sine stttoare cu impact ma(or la nivel social.
Psihologia clinic se leag at9t de medicin& relief9nd factorii psihologici implicai ,n profila+ia i
vindecarea "olilor& precum i de psihologie& a crei ramur este& fiind fundamentat de de*voltrile teoretico#
e+perimentale ale acesteia.
Psihologul clinician ,ndeplinete mai multe funcii& i anume2 diagnostic psihologic i evaluare
clinic& consiliere psihologic i intervenie psihoterapeutic& cercetare i educaie.
Exerci(ii yi aplica(ii:
/80 >sii e+emple prin care s artai cum asumpiile psihologiei de sim comun sunt contra*ise de date
e+perimentale.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
86
2. SNTATE I BOAL; MODELE ETIOPATOGENETICE I DE TRATAMENT
UTILIZATE IN PSIHOLOGIA CLINIC
2.1. Abordarea biologic (modelul bio-medical).
Modelul biomedical. On cultura european are tradiia cea mai mare& acoperind p9rghiile de putere.
!a*9ndu#se pe descoperirile lui Pasteur i Koch& vi*9nd relaia dintre diferite "oli i factorii
infecioi& el are urmtoarele asumpii fundamentale2
/80 1rice "oal se e+plic printr#o cau* de natur fi*ic& infecioas sau to+ic. 'unoaterea
acestor factori i rolul lor ,n instalarea& evoluia i terminarea "olilor constituie o tiin
care se numete etiopatogene*<
/20 On orice "oal avem dou categorii de manifestri2 semne i simptome. ?emnele se refer
la totalitatea modificrilor fi*ice ce se datorea* impactului cu factorul cau*al.
?imptomele repre*int latura su"iectiv& adic modul ,n care su"iectul ,i triete "oala.
Pentru practica medical cea mai mare valoare o au semnele.
Datorit succesului de care s#a "ucurat& acest model a fost aplicat i tul"urrilor psihice i
psihosomatice. Astfel& ,n orice tul"urare psihic se caut microle*iuni cere"rale& microorganisme
sau de*echili"re "iochimice. 4ala"ilitatea acestui model pentru tul"urri psihice i psihosomatice a
fost ,ns aprig contestat. 1 direcie de contestare s#a nscut chiar ,n r9ndul psihiatrilor& gener9nd
curentul antipsihiatrie /repre*entani 3aing& ?*ase0. Acetia afirm c noiunea de "oal mental
este un mit< "oala mental fie are su"strat organic i atunci este de competena neurologiei& fie nu
are su"strat organic i atunci nu ine de resortul medicinii. -ai mult& noiunea de "oal mental&
afirm autorii& este o simpl etichet care ,n loc s in de sfera (uridic i social este ,ncorporat ,n
sfera medicinii. Dei afirmaia c psihiatrii nu fac altceva dec9t s se (oace de#a medicii repre*int o
po*iie e+tremist& unele argumente serioase /precum cele vi*9nd etiologia psihogen a unor
afeciuni psihice0 au pus su" semnul ,ntre"rii aplicarea acestui model infecios% ,n ca*ul
tul"urrilor psihice sau psihosomatice.
Cuvinte cheie: curentul antipsihiatrie, semne i simptome.
2.2. Abordarea dinamic-psihanalitic.
'a o paradigm ce a fost ela"orat pornind ,n special de la o"servaii i intuiii clinice&
psihanali*a a a"ordat preponderent impactul incontientului asupra tul"urrilor emoionale.
Asumpiile fundamentale ale acestei perspective sunt2
/80 coninutul refulat al =d#ului tinde s se e+prime plenar la nivelul Ego#ului<
/20 contienti*area la nivelul Ego#ului a acestui coninut refulat generea* tririle emoionale
negative<
/70 odat generate tririle emoionale negative& Ego#ul apelea* la mecanisme de aprare
pentru a "loca contienti*area lor /e+. represia0. Ontregul demers este sinteti*at su" forma
aa#numitului triunghi al conflictului% /ve*i fig. 80.
A DP
Fig. 8. 3riunghiul conflictului.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
88
Acesta are trei componente2 P repre*int conflictul propriu#*is incontient& AB
an+ietatea generat de contienti*area acestuia& iar DB mecanismele defensive la
care su"iectul apelea* ,n scopul reducerii an+ietii<
/E0 dac se "lochea* contienti*area tririi emoionale negative& emoia se e+prim
la nivel fi*iologic printr#o stare de activare& prerechi*it pentru o nou stare emoional&
congruent cu cea refulat /ve*i tipul represor Fein"erg& 8D:D apud. David& 26660<
/;0 orice simptom apare datorit unui conflict actual care se reduce ,n fapt la un
conflict "a*al din prima copilrie<
/J0 eliminarea simptomatologiei se face prin eliminarea conflictului actual&
reali*at prin re*olvarea conflictului "a*al prin intermediului nevro*ei de transfer
/conflictul terapeutic0< acest demers este sinteti*at ,n fig. 2.& unde 5 repre*int relaia
terapeutic& unde se manifest nevro*a de transfer& A este cadrul actual din viaa
pacientului unde se manifest conflictul actual& iar ' repre*int prima copilrie unde se
manifest conflictul "a*al.

T A

A D A D
X X
A D
X

C
4ig. 5. 6elaiile dinamice /n cadrul terapiei analitice1triunghiul terapeutic)
Demersul aplicativ al acestui model poate fi sumari*at astfel2
/80 simptomatologia pacientului este determinat de un conflict actual<
/20 conflictul actual ,i are rdcinile ,ntr#un conflict mai vechi& "a*al& din istoria
pacientului& mai precis din prima copilrie<
/70 pentru a re*olva conflictul actual& tre"uie re*olvat conflictul "a*al<
/E0 pentru a re*olva conflictul "a*al& el tre"uie reactuali*at<
/;0 conflictul "a*al este reactuali*at i trit ,n cadrul terapiei su" forma nevro*ei de transfer<
/J0 pe "a*a materialului cules ,n cursul anali*ei despre conflictul actual i "a*al i ,n "a*a
anali*ei nevro*ei de transfer trite ,n cursul terapiei& se construiete e+plicaia dinamic<
,nt9i i se e+plic pacientului faptul c& comportamentul su fa de terapeut /nevro*a de
transfer0& repre*int o transpunere ,n pre*ent a unor capaciti& stri afective din trecutul
su< aceasta se reali*ea* prin anali*a materialului adunat ,n cursul psihoterapiei& prin
compararea pattern#urilor afective i comportamentale din terapie cu cele relatate de
pacient din trecutul su. Eventual se poate relata mecanismul e+plicativ al acestui
transfer. Acest demers ,ntrete credina pacientului c vechile conflicte pot influena
reacii actuale evidente /ve*i cel din cadrul terapiei0. Aceast etap poate genera reacii
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
82
puternice ,n care pacientul retriete conflicte trecute. 'onflictele trecute care vor fi
retrite ,n pre*ent cu a(utorul terapeutului& prin asistena i pre*ena acestuia& vor fi
re*olvate. 'ontri"uie la re*olvare faptul c pacientul& adult fiind& are o alt perspectiv&
alte modaliti de interpretare faa de perioada c9nd era copil. Ulterior& prin acelai
procedeu& se arat cum conflictul "a*al a determinat ,n fapt conflictul actual.
'adrul general ,n care se reali*ea* acest demers aplicativ este determinat de relaia terapeutic
ai crei factori principali ,i constituie transferul i contratransferul.
Transferul ,n sens larg se refer la totalitatea tririlor afective pe care le e+perienia* pacientul
fa de terapeut ,n cursul terapiei. On sens restr9ns& transferul se refer numai la acele triri afective
pe care le e+perienea* pacientul fa de terapeut i care repre*int o repetare a tririlor afective pe
care acesta le#a avut fa de persoane semnificative din trecutul su& mai ales din prima copilrie.
Contratransferul se refer& ,n sens larg& la totalitatea tririlor afective pe care le e+perienia*
terapeutul fa de pacient. On sens restr9ns& contratransferul se refer numai la acele triri afective pe
care terapeutul le e+perienea* fa de pacient i care repre*int o repetare a tririlor afective pe
care terapeutul le#a avut fa de persoane semnificative ,n cursul istoriei sale de via sau care
repre*int o reacie incontient la transferul pacientului. On general& se recomand ca& pe c9t
posi"il& contratransferul s nu apar& acest lucru fiind posi"il printr#o pregtire preala"il a
terapeuilor& pregtire ,n cursul creia s se re*olve propriile conflicte. 'u toate acestea& scopul este
utopic. -ai intens sau mai puin intens& contratransferul se manifest oricum ,n cadrul relaiei
transfereniale. On acest ca*& terapeuii sunt pregtii s recunoasc manifestrile contratransferului
i s le "loche*e sau s le utili*e*e creativ ,n terapie.
?emne ale contratransferului2
reacii emoionale puternice& po*itive sau negative& ne(ustificate de situaia
terapeutic fa de pacient<
fante*ii se+uale cu pacientul<
creterea ne(ustificat terapeutic a frecvenei ,nt9lnirilor etc.
)econtienti*area contratransferului duce la ceea ce se numete nevro0 /n doi. 5ransferul
pacientului stimulea* contratransferul iar contratransferul stimulea* transferul pacientului&
menin9ndu#se astfel simptomatologia. =eirea din cercul vicios se reali*ea* prin contienti*area i
spargerea mecanismului fie de ctre terapeut /cel mai frecvent B datorit pregtirii sale0& fie de ctre
pacient& stimul9nd astfel terapia /mai rar0.
1dat contienti*ate& aceste manifestri ale contratransferului vor fi /80 "locate printr#o
autoanali* sau prin recurgerea la supervi*are sau /20 vor fi utili*ate creativ. Utili*area creativ se
refer la faptul c ele pot fi folosite la amplificarea transferului pacientului i gr"irea instalrii
nevro*ei de transfer& dinami*9nd astfel demersul terapeutic. 7evro0a de transfer repre*int o
retrire a conflictelor pacientului din prima copilrie ,n cadrul terapiei& uur9nd astfel identificarea
i re*olvarea lor.
Tehnici de construc(ie a rela(iei transferen(iale
(a)Tehnica psihanalitic clasic. 5erapeutul este ,nvat s adopte o neutralitate "inevoitoare
fa de pacient. Aceast neutralitate "inevoitoare implic o atitudine de acceptare a pacientului
cu pro"lemele sale& reinere de la comentarii& critici sau ,ncura(ri adresate pacientului&
nediscutarea unor aspecte personale din viaa terapeutului. Prin tehnici nonintru*ive /e+.
asociaii li"ere B ,n care pacientului i se cere s spun tot ceea ce#i vine ,n minte legat de un
anumit eveniment& fr nici o reinere sau constr9ngere& ,n ordinea ,n care ,i vine& chiar dac
uneori s#ar putea s#i aminteasc lucruri ,ntr#o ordine sau form a"surd0& pacientul este ghidat
spre reamintirea unor episoade din viaa sa ,n special din prima copilrie. 5ot acest cadru
terapeutic duce la o infantili*are a pacientului ,n sens po*itiv din punct de vedere al scopului
terapiei& datorit de*echili"rului relaiei2 pacientul d totul%& se de*vluie& iar terapeutul
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
87
rm9ne neutru& superior. Acest de*echili"ru al relaiei apro+imea* ,n fapt relaia printe.copil
i ca urmare pacientul reacionea* ,n cursul terapiei cu pattern#uri cognitive& comportamentale
i emoionale amorsate prin investigarea trecutului su sau prin tehnica asociaiilor li"ere&
pattern#uri asemntoare celor pe care le utili*a ,n copilrie fa de persoanele semnificative.
-ecanismul determinant al transferului este cel al generali*rii stimulului cunoscut din
psihologia "ehaviorist2 un rspuns condiionat clasic sau operant la un stimul P tinde s se
produc i ,n pre*ena altor stimuli M asemntori stimulului P. On ca*ul nostru& rspunsul
condiionat /reaciile infantile ale pacientului0 determinate de stimulul P /o persoan
semnificativ din copilrie0 se produce ,n ca*ul stimulului M /terapeutul0 datorit asemnrilor
dintre P i M. E+plicaia psihanalitic clasic& depit de studiile e+perimentale& sugera un
mecanism fantomatic%& regresiuni ,n care pulsiunile se+uale i agresive ale pacientului se
separ de o"iectul primar /persoane semnificative din copilrie0& fi+9ndu#se asupra terapeutului.
Dei ,n esen fenomenul este acelai& e+plicaia psihanalitic& anga(9nd fore cu caliti
antropomorfice greu de verificat e+perimental& a pierdut ,n faa e+plicaiei e+perimentale
elegante a demersului "ehaviorist.
(b)Tehnici dinamice de scurt durat. On ca*ul acestor tehnici se ,ncearc scurtarea timpului
necesar generrii relaiei transfereniale i mecanismului de transfer prin2
/80 o atitudine mai activ a terapeutului i o implicare mai direct /,n locul neutralitii
"inevoitoare0 care avansea* imaginea unui printe preocupat de a ghida prin ,ncura(ri
i o"servaii critice de*voltarea copilului su%<
/20 ,ntre"ri i chestionare directe ,n locul asociaiilor li"ere cu privire la evenimente negate
din trecutul i pre*entul pacientului /e+.2 tehnica podului B i se cere direct pacientului s#
i aminteasc un eveniment din trecut asociat cu conflictul actual0. -ecanismul anga(at
este cel descris mai sus al generali*rii rspunsului.
Evolu(ia rela(iei transferen(iale
Aelaia transferenial ,ncepe de o"icei cu o atmosfer cald2 alian de lucru ,ntre terapeut i
pacient ca urmare a dorinei pacientului de a se vindeca& a se eli"era de simptomatologie. On timp& ca
urmare a comportamentului terapeutului& se amorsea* anumite pattern#uri emoionale de rspuns
infantile care pot fi po*itive /transfer po*itiv0 sau negative /transfer negativ0.
'9nd aceste pattern#uri de rspuns ating o anumit intensitate& se generea* ceea ce se cheam
nevro* de transfer& adic se reactivea* nu doar strile afective infantile ci i mecanismele
defensive asociate lor. Acum este momentul ca pe "a*a materialului adunat s se fac interpretarea
terapeutic ,n vederea eliminrii simptomatologiei prin eliminarea mai ,nt9i a nevro*ei de transfer.
?inteti*9nd acest su"capitol& impactul incontientului asupra tul"urrilor emoionale i psihice
are ,n cadrul demersului psihanalitic dou nivele2
/80 coninutul incontient generea* prin contienti*are triri emoionale negative<
/20 conflictul incontient "a*al susine conflictul incontient actual care determin
simptomatologia< altfel spus& e+ist o congruen ,ntre tririle emoionale trecute incontiente
/"a*ale0 i tririle emoionale pre*ente /actuale0.
Aceast perspectiv psihanalitic este susinut de o"servaii clinice i studii de ca* de(a cele"re
precum i de diverse demersuri e+perimentale reali*ate ,n cadrul tradiiei psihanalitice sau ,n afara
ei.
Exemple (analize de caz; apud. David, 2000).
/80 Ontr#o anali* de ca* clasic pentru demonstrarea amne*iei organice& 'laparede /8D88.8D;80
a ,nepat o pacient cu sindrom KorsaIoff cu un ac pe care ,l avea ascuns ,n m9n. Ulterior&
pacienta a refu*at s mai dea m9na cu el& dei ea nu avea nici un fel de memorie e+plicit a acelui
incident.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8E
/20 Doamna D.& un ca* raportat de Lanet /8HD7& 8D6E0& a do"9ndit un somnam"ulism isteric
,nsoit de amne*ie dup ce c9iva "r"ai au fcut o glum aduc9ndu#l acas pe soul ei care era ,ntr#
o stare avansat de e"rietate& ls9ndu#l pe (os ,n faa uii i anun9nd#o c este mort. Ea nu avea nici
un fel de amintire contient ,n legtur cu acest eveniment& dar era ,ngheat de groa*% de fiecare
dat c9nd trecea prin acea u.
/70 !ag"$ /8D2H0 a raportat ca*ul unei femei care avea fo"ie fa de apa curgtoare. Ea nu ,i
amintea ,n ce fel de circumstane a do"9ndit aceast tul"urare& p9n c9nd a fost vi*itat de o rud
care i#a amorsat memoria din copilrie pentru un incident ,n care ea a fost prins su" o cascad.
/E0 3evinson /8DJ:0 a raportat ca*ul unei femei care dup o intervenie chirurgical a devenit ,n
mod ine+plica"il deprimat. ?pre surprinderea lui& su" hipno* femeia a afirmat2 'hirurgul a spus
c poate fi cancer%. =nvestigaiile ulterioare au de*vluit faptul c ,n timpul interveniei chirurgul a
descoperit o tumor posi"il malign& discut9nd aceast pro"lem ,n timp ce pacienta era su"
aneste*ie.
Exemple (studii experimentale; apud. David, 2000).
!lum /8DJ:& 8D:D0 i cola"oratorii au cerut unor su"ieci hipnoti*ai s ,i aminteasc o
e+perien din copilrie& e+perien conflictual& ,n care era ameninat propria persoan. Apoi s#au
administrat sugestii de amne*ie ,ndreptate ctre acel eveniment& ls9nd su"iecii ,ntr#o stare de
arousal emoional. E+perimentatorii au artat c arousalul& manipulat ,n acest fel& influenea*
performana ,n ca*ul unor teste cognitive i de personalitate. On mod similar& !oGer /8DH80 a utili*at
o tehnic hipnotic de inducere a unor dispo*iii afective care implica administrarea de sugestii
pentru vi*uali*area i e+perienierea unor evenimente cu valene emoionale i pentru e+perienierea
unei anumite intensiti afective ,n cursul acestor reamintiri. Apoi se administra o sugestie
posthipnotic c nu ,i vor aminti imaginile care au generat emoiile& dar c vor rspunde la un
stimul /e+. o "ucat de h9rtie colorat0 printr#o anumit stare emoional& ceea ce s#a i ,nt9mplat.
3evitt i cola"oratorii /e+. 3evitt Q 'hapman& 8D:D< 3evitt& PersI$ Q !rad$& 8DJE0 au
administrat sugestii directe pentru an+ietate urmate de sugestii pentru amne*ie. On am"ele ca*uri&
su"iecii au manifestat semne de arousal emoional ridicat at9t la testele psihologice standard /e+.
rspunsul la --P= sau tehnici proiective0 c9t i la testul sarcinilor e+perimentale /e+. indici
psihofi*iologici& performana la testul ?troop0 comparativ cu lotul de control. Ae$her /8DJ:0 i
cola"oratorii au mers i mai departe& art9nd c procedurile lor pot produce o varietate de simptome
somatice& ca2 grea& cefalee& transpiraii. 1ricum& datorit amne*iei& su"iecii din aceste
e+perimente nu sunt contieni de sursa strii lor emoionale.
'u e+cepia lucrrilor lui !oGer /8DH80& toate celelalte studii e+perimentale pre*entate mai sus
au fost iniiate i interpretate ,n tradiie psihanalitic& ,n care amne*ia posthipnotic este v*ut ca
analog a represiei. Astfel& e+perienierea unor emoii sau a altor semne de conflict ,n condiiile
imposi"ilitii reamintirii contiente a sursei acestor stri emoionale a fost considerat ca fiind
analog cu re,ntoarcerea coninutului reprimat% din teoria freudian clasic.
Evaluarea modelului
*specte po0itive
# orientarea interesului spre mecanisme etiopatogenetice de ordin psihologic /cau*alitate
psihologic pentru simptomatologie psihic i somatic.
# ?timulea* de*voltarea psihologiei
# Psihanali*a este un element atacat de toate celelalte curente apar orientri alternative
*specte negative
# a orientat focali*area psihologiei pe pro"leme psihopatologice& ignor9nd su"iecii normali
# a devenit foarte influentinstituie i inerie la schim"are /opacitate la nou0
# teoria psihanalitic nu e verifica"il.falsifica"il
Cuvinte cheie: triunghiul conflictului, triunghiul terapeutic, conflict +a0al, transfer i contratransfer,
nevro0 /n doi, nevro0 de transfer.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8;
2.3. Abordarea umanist-experien(ial
Asump(ii de baz
nondeterminismul B voin li"er& dreptul de a lege
trirea su"iectiv& ca fiind cel mai important lucru
su"iectul uman tre"uie studiat ca i ,ntreg& nu pe pri /personalitatea este o unitate coerent i
nu o sum de seciuni separate B ve*i id& ego& superego0
fiecare su"iect uman este unicnu e+ist legi generale despre funcionarea fiinei umane
metoda de studiu a su"iectului uman B fenomenologia /actul de a g9ndi& memora& nu o"iectele
ce declanea* percepia etc.0
nu hedonismul este fora principal& ci sensul /cutm sensul0#
faptul c eti adaptat i sta"il ca persoan poate fi "ine /deoarece elimin durerea0& dar poate fi i
ru pentru c ,i "lochea* de*voltarea ca persoan. E+ist o contiin intern /versus modelele
preluate de la prini& care pot fi negative0 care ,i spune dac ai fcut "ine sau ru B ea poate
determina autopedepsire i nevro*& dar i indignare (ustificat i dorina de a schim"a
lucrurile"oala nu ,nseamn ,ntotdeauna pre*ena simptomului& ci i lipsa acestuia c9nd ar tre"ui
s e+iste /-asloG#5oGard a Ps$cholog$ of !eing%0.
A"ordarea umanist#e+perienial pornete de la premisa c patologia psihic i psihosomatic
apare ca urmare a faptului c e+perienele negative de via "lochea* forele po*itive care stau la
"a*a personalitii noastre. Dintre aceste fore fac parte nevoia de securitate& afiliere& autoreali*are
etc. Pentru a de"loca aceste fore po*itive i implicit pentru a ameliora patologia este nevoie de
asigurarea unui conte+t psihoterapeutic caracteri*at prin empatie& acceptare necondiionat i
congruen.
Empatia se refer la faptul c terapeutul ,nelege cele comunicate de pacient ca i cum ar fi ,n
locul su& ca i cum ar fi el%& fr ,ns a se identifica cu pacientul. 1dat ,nelese cele comunicate
de pacient& ele tre"uie comunicate acestuia ,napoi ,ntr#o form empatic. On mod normal& cele
comunicate de pacient ,n cursul terapiei cuprind referiri la situaii de via sau situaii interne ale
su"iectului i la reaciile sale comportamentale i emoionale la situaiile respective. Aeflectarea
terapeutic empatic las s se vad cele comunicate de pacient ,ntr#o form structurat /e+.2
evenimentul P generea* comportamentul P produc9nd trirea su"iectiv P0& insist9nd asupra
tririlor sale emoionale. 5rua+ i 5ausch au ela"orat o scal /ve*i mai (os0 pentru a evalua gradul
de empatie a reflectrilor terapeutice. De o"icei& prototipul reflectrii empatice ,ncepe cu2 din cele
ce mi#ai spusR sau ,neleg cR sau din cele ce mi#ai povestit ,neleg cR%& urm9nd apoi
mesa(ul structurat ca mai sus.
Scala de empatie 3rua2-3ausch. )umrul ma+im de puncte este 82. 'u c9t scorul este mai mare cu
at9t terapeutul pre*int un grad de empatie mai mare.
6#2
puncte2
5erapeutul pune ,ntre"ri& formulea* critici& d sfaturi.
2#E
puncte2
5erapeutul reflect aspecte e+terioare /evenimente& comportamente0 la
care pacientul a fcut referire.
E#J
puncte2
Aeflectrile terapeutului includ i triri ale pacientului& dar de importan
secundar.
J#H
puncte2
5erapeutul reflect o parte din tririle principale ale pacientului /e+. din 7#
E triri ma(ore& reflect una0.
H#86
puncte2
5erapeutul a surprins ma(oritatea sentimentelor e+primate de pacient.
86#82
puncte2
5erapeutul a surprins toate coninuturile semnificative e+primate de pacient&
pun9ndu#le uneori ,ntr#o form metaforic ce facilitea* relaia terapeutic.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8J
#2emplu8
Pacientul8 Prietena mea este e+trem de sensi"il i nea(utorat. 5otdeauna tre"uie s o spri(in& s o
a(ut& chiar dac uneori am eu nevoie de spri(in i a(utor. Aceasta m o"osete i m enervea*
uneori at9t de tare ,nc9t o ursc i a dori s o vd moart i s m lase ,n pace.
6eflectrile terapeutului8
6#2 puncte2 )u e "ine s doreti moartea prietenei tale< cel mai "un lucru ar fi s te odihneti&
eventual s#i iei o vacan i s pleci undeva singur. Apoi ar tre"ui s te aduni mai "ine pentru a
putea re*olva situaia.
2#E puncte2 Din cele ce ,mi spui& ,neleg c prietena ta are frecvent nevoie de a(utorul tu& a(utor pe
care tu i#l oferi ,ntotdeauna.
E#J puncte2 Oneleg c prietena ta te solicit e+trem de mult& iar acest lucru te o"osete.
J#H puncte2 Oneleg c prietena ta te solicit e+trem de mult& iar acest lucru te o"osete& simind
nevoia de puin linite.
H#86 puncte2 Din ce mi#ai spus am ,neles c prietena ta este foarte nea(utorat i astfel te solicit
e+trem de mult& iar acest lucru te o"osete& simind nevoia de puin linite la care nu poi a(unge
alturi de ea& ceea ce te face s#i urti prietena i s#i doreti moartea uneori.
86#82 puncte2 5e simi ca un sclav suprasolicitat.
'omunicarea empatic cu pacientul generea* ,ncredere reciproc& facilit9nd evoluia terapiei i
elimin9nd reticenele pacientului prin oferirea unui cadru interpersonal cald& tolerant& ,nelegtor.
Acceptarea necondi(ionat presupune acceptarea pacientului cu toate pro"lemele sale&
acceptarea lui ca ,ntreg& ca om& fr ca aceasta s ,nsemne faptul c suntem de acord cu ce face sau
g9ndete. Ol acceptm ca persoan care are nevoie de a(utor& nu pentru a fi de acord cu el sau a#l
,ncura(a s continue. Acest lucru este foarte important ,n terapie. Pacientul& v*9nd c este acceptat
necondiionat& ,ncepe s se accepte i el necondiionat& s fie mai tolerant cu el& cu simptomele sale&
reduc9ndu#se astfel gradul de vinovie i cresc9nd stima de sine& cu implicaii po*itive pentru
continuarea tratamentului i ameliorarea simptomatologiei.
Congruen(a se refer la gradul de suprapunere ,ntre comportamentul manifest al terapeutului i
comportamentul interior. 1rice discrepan generea* ,ndoieli i ne,ncredere din partea pacientului&
cu efecte negative asupra evoluiei terapiei.
'ongruena presupune contienti*area din partea terapeutului a tririlor emoionale vi*avi de
pacient& at9t a celor po*itive c9t i a celor negative iar apoi comunicarea lor ctre pacient. ?igur&
rm9ne la latitudinea terapeutului alegerea momentului comunicrii astfel ,nc9t cele comunicate s
nu interfere*e cu procesul terapeutic.
On ca*ul ,n care cele comunicate au un coninut negativ& ele tre"uie s fie date ,n termenii eu
comunicare% i nu tu comunicare% pentru a avea un impact favora"il asupra pacientului. Eu
comunicare% se refer la faptul c se insist pe o"iecii aduse comportamentului pacientului i nu lui
ca persoan. Apare astfel posi"ilitatea ca el s#i modifice comportamentul criticat< de asemenea se
evidenia* impactul negativ al comportamentului asupra terapeutului i tririle pe care acesta le
e+perienia*& stimul9nd astfel schim"area comportamentului ,n ca*ul unei relaii terapeutice
adecvate. 5u comunicare% se refer la faptul c pacientul este criticat pentru comportamentul su
glo"al< aceasta sugerea* c nu ar fi nimeni care s schim"e acest comportament deoarece ,nsui cel
care ,l produce este vinovat.
E+. Pacientul ,nt9r*ie la edine. 1dat ce terapeutul contienti*ea* faptul c acest lucru ,i
generea* nervo*itatea& urmea* comunicarea2
tu comunicare8 # Eti neserios i ,mprtiat%
eu comunicare2 # Faptul c ,nt9r*ii la edine /focali*are pe comportament& pe eveniment& duce la
posi"ilitatea ca eul s fac schim"area0 m pune ,n dilem /eu sunt ,n dilem02 s am9n edinele cu
ceilali pacieni sau s lucre* mai puin cu tine%.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8:
Prin reflectrile empatice structurate pe care le face& terapeutul a(ut pacientul s descopere
mecanismele tul"urrilor sale. 1dat clarificate aceste mecanisme& pacientul& de cele mai multe ori
singur& dar la nevoie i a(utat de terapeut& tie i poate ela"ora modalitatea eficace de re*olvare a
simptomatologiei. ?curt spus& ,n acest ca* terapeutul ofer e+plicaia indirect& d9nd impresia
pacientului c a descoperit#o singur& ceea ce ar contri"ui la o mai mare acceptare a e+plicaiei de
ctre pacient.
?ugestii pentru formularea unor critici2
,nainte de critic spui ceva po*itiv<
critici comportamentul& nu persoana<
evidenie*i consecinele negative fa de tine /emoionale i comportamentale0<
sugere*i un comportament de*ira"il<
anticipe*i o pedeaps pentru meninerea comportamentului inde*ira"il.
Evaluarea modelului
*specte po0itive
8. accentul pe latura emoional& ignorat p9n atunci
2. ideea de nondeterminare /destinul ni#l facem noi0
7. este a treia for ,n psihologie /evidenia* alte aspecte& dei nu a reuit s se impun0
*specte negative
8. a pornit pompos& promi9nd mai mult dec9t a putut da /a criticat "ehaviorismul i psihanali*a&
dar nu a oferit o tehnologie psihologic alternativ0
2. au ,mpins psihologia spre o latur netiinific /neg9nd e+istena legilor generale
Cuvinte cheie: empatie, acceptare necondiionat, congruen, eu comunicare 9 tu
comunicare.
2.4. Abordarea cognitiv-comportamental.
5erapia cognitiv#comportamental consider pro"lemele psihologice ca fiind rspunsuri
de*adaptative ,nvate& susinute de cogniii disfuncionale. Pentru a trata eficient pro"lemele
psihologice& este necesar s modificm comportamentele de*adaptative i cogniiile prin tehnici
specifice de modificare cognitiv#comportamental.
Fatson a reuit s cree*e i s re*olve e+perimental o nevro* an+ioas ,n ca*ul unui "ieel
de un an Bca*ul clasic al micuului Al"ert. On momentul ,n care copilul se (uca cu un iepura&
Fatson producea un *gomot e+trem de puternic /stimul necondiionat0 care declana la copil o
reacie de team /reacie necondiionat0. Dup c9teva astfel de asocieri s#a a(uns ,n situaia ,n care
iepuraul /stimul condiionat0 ,i producea copilului o reacie de team /reacie condiionat0
cre9ndu#se astfel o reacie nevrotic. On fa*a a doua a e+perimentului& prin tehnica de desensi"ili*are
progresiv s#a trecut la eliminarea acestei reacii nevrotice. Acest e+periment a fost reluat ,n diverse
variante& re*ultatele o"inute reuind s fundamente*e nucleul tare al modelului cognitiv#
comportamental2
/80 'ategoriile nosologice sunt simple etichete ver"ale care tre"uie operaionali*ate
comportamental<
/20 1peraionali*area comportamental se reduce la comportamente respondente /,nnscute0
sau operante /,nvate0<
/70 Eliminarea comportamentelor respondente i operante care constituie simptomatologia se
reali*ea* pe "a*a legilor ,nvrii sta"ilite e+perimental.
Acest model& dei scoate ,n eviden rolul factorilor psihologici ,n meninerea
simptomatologiei psihice i psihosomatice& e+agerea* reduc9nd ,ntreaga simptomatologie la
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8H
factorii psihologici. Din interaciunea modelului "io#medical i a celui psihosocial s#a nscut
modelul "io#psiho#social. El ia ,n calcul elementele valide ale celor dou modele& elimin9nd
e+agerrile fiecruia.
4om pre*enta ,n cele ce urmea*S procedura terapiei cognitiv#comportamentale ,ntr#un mod
sintetic i didactic.
Fa*a = /apro+imativ 2#; edine0
# sta"ilirea unei relaii terapeutice caracteri*ate prin2 empatie& congruen& acceptare
necondiionat i cola"orare. Aceasta ,nseamn sociali*area pacientului cu mediul terapeutic al
terapiei cognitive& su"linierea importanei reali*rii sarcinilor date pentru acas& ilustrarea pentru
pacient a relaiei dintre cogniii i emoii<
# diagnosticul clinic /diagnosticul tul"urrii mentale& anamne*a& depistarea factorilor
predispo*ani& declanani i de meninere& descrierea simptomelor etc.0<
# sta"ilirea pro"lemelor care tre"uie re*olvate ,n decursul terapiei ,n funcie de prioriti&
av9nd ,n vedere pro"lemele cele mai semnificative pentru pacient i cele care pot fi cel mai rapid
ameliorate.
Fa*a == /:#86 edine& ,n funcie de numrul pro"lemelor identificate0
# concentrarea asupra pro"lemelor specifice formulate ,n termeni comportamentali2
Anali*a funcional
8. =dentificarea antecedentelor i a consecinelor comportamentului ce tre"uie modificat.
Antecedente2 # stimuli /loc& timp& evenimente0&
# cogniii de*adaptative /e+. e+pectane nerealiste etc.0&
# stare su"iectiv /e+. negativ etc.0&
# modificri "iologice /e+. durere& activarea sistemului vegetativ etc.0.
'onsecine2 # ,ntriri po*itive sau negative&
# pedepse.
2. -odificarea antecedentelor i a consecinelor pentru a elimina un comportament cu
a(utorul unor tehnici specifice /ve*i capitolul urmtor0.
7. Urmrirea.
E. 'oncentrarea asupra urmtoarei pro"leme etc.
Fa*a === /;#: edine0
# concentrarea asupra factorilor generali i modificarea acestora /e+. stil cognitiv& stil de
via de*adaptativ& predispo*iii "iologice etc.0 care au predispus& au influenat& au declanat i au
meninut tul"urrile clinice& privite su" forma unui set de pro"leme re*olva"ile prin tehnici
specifice /e+. modificarea asumpiilor de*adaptative0.
Fa*a =4
# evaluare /e+. e+perimentul cu un singur su"iect0 &
# urmrire.
Evaluarea modelului:
*specte po0itive
8. A"ordare eficient i pragmatic /ofer o modalitate practic de intervenie0
2. A"ordare tiinific /asumpii testate e+perimental0
7. Aplica"il ,n psihopatologie& dar i la su"iecii sntoi

*specte negative
8. A"ordare uor mecanicist# accentu9nd prea puin tririle su"iective& operaionali*9ndu#le
comportamental
2. ?e "a*ea* mult pe studii pe animale
7. Etologia arat c e+ist o anumit pregtire genetic pentru anumite comportamente
/preparedness0.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
8D
Cuvinte cheie: rspunsuri de0adaptative, cogniii disfuncionale.
2.5. Programarea neurolingvistic yi abordarea ericksonian.
Patologia psihic i psihosomatic are ca origine conform acestui model at9t un deficit de
comunicare& c9t i sistemele de referin pe care i le construiete su"iectul la nivel incontient.
Deficitul de comunicare se refer nu doar la comunicarea su"iectului cu alte persoane /amintim aici
deficitul de comunicare deschis ,ntre printe#copil& cu impact asupra etiopatogene*ei schi*ofreniei0
ci i la li"era circulaie a mesa(elor ,ntre contient i incontient& cu impact negativ asupra ela"orrii
unor sisteme de referin noi i adaptative. ?pre e+emplu ,n cultura noastr raional& su"iectul este
determinat s mi*e*e pe factorul contient& voluntar i raional& intuiia i sim"olistica imagistic
fiind oarecum desconsiderate. ?istemele de referin ne a(ut s facem fa unor situaii noi. Uneori
aceste sisteme de referin nu sunt adaptative& ci rigide& astfel c su"iectul nu se poate adapta
eficient. ?pre e+emplu& o femeie care a fost victima unui viol ,n copilrie va aprecia toate e+periene
ulterioare cu "r"aii prin prisma acestui eveniment< acesta va avea consecine negative ,n cadrul
relaiilor interpersonale cu cei de se+ opus.
Anga(amentul teoretic al acestei perspective nu este "ine conturat& el fiind e+primat mai mult
prin mi(loacele tehnice care ,l compun. 'a principii teoretice& pot fi totui enumerate urmtoarele2
/a0 mecanismele etiopatogenetice psihologice sunt cel mai des de natur incontient<
/"0 incontientul procesea* diferit informaia fa de contient& astfel c demersul
psihanalitic de a transforma incontientul ,n contient este sortit eecului<
/c0 demersul psihoterapeutic presupune ca su"iectul s lucre*e constructiv asupra
propriului incontient< astfel incontientul devine terapeutul su"iectului cu pro"leme<
/d0 comunicarea cu incontientul se face cel mai "ine cu a(utorul hipno*ei& astfel c
aceasta este tehnica cel mai des utili*at de aderenii la aceast orientare.
?copurile interveniei psihoterapeutice2
optimi*area comunicrii /interpersonale& precum i contient#incontient0
fle+i"ili*area sistemelor de referin
Cuvinte cheie: deficit de comunicare, sisteme de referin, incontient, hipno0.
2.6. Tendin(e integrative: paradigma scientist-practitioner yi modelul bio-psiho-social.
Aceast paradigm ,ncearc s#i fac pe practicieni mai ,nclinai spre cercetare& iar pe oamenii
de tiin mai practicieni%. Pentru a#i face pe practicieni mai ,nclinai spre cercetare este necesar ca
acetia s a"orde*e& s monitori*e*e& s evalue*e i s teste*e continuu ipote*e la nivelul Tmoment#
to#momentT cu propriii pacieni. De asemenea& practicienii sunt stimulai # dac nu s fac cercetare
fundamental # s fie interesai de aceasta& pun9ndu#se la curent cu cele mai noi descoperiri ,n
tiin. Pentru a#i face pe oamenii de tiin mai practicieni& ei tre"uie stimulai s reali*e*e
cercetare fundamental mai ecologic& aceasta fiind mai aproape de nevoile i pro"lemele practice.
Modelul bio-psiho-social. -odelul ,i are originea ,n orientarea psihosomatic& culmin9nd cu
activitatea colii de la 'hicago a lui Ale+ander. Ae*ultatele e+perimentale care au dus la conturarea
acestui model au demonstrat e+istena unor corelaii ,ntre comportament i vulnera"ilitatea fa de
diverse "oli. Astfel& s#a demonstrat c comportamentul de tip A crete riscul afeciunilor
cardiovasculare. -odificrile importante din viaa unui individ& fie ele po*itive sau negative&
determin suscepti"ilitate crescut la infeciile cilor respiratorii superioare. E+ist o corelaie mare
,ntre nivelul sc*ut al parametrilor imunitari i confruntarea cu pierderea fiinelor apropiate. On
perioadele de e+amen scade concentraia de imunoglo"ulin secretorie care constituie prima linie de
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
26
aprare ,mpotriva infeciilor& mai ales pe tractul respirator. De asemenea& studiile prospective
reali*ate pe eantioane mari de su"ieci /peste E 6660 timp de 86#26 ani au artat c rata mortalitii
prin cancer era de dou ori mai mare la su"iecii cu un scor mare al depresiei evaluat cu
chestionarul --P= dec9t la su"iecii cu valori medii sau mici ale depresiei. Dei ultimul din punct
de vedere al evoluiei istorice& acest model "io#psiho#social tinde s se impun ,n practica clinic&
pled9nd pentru o a"ordare interdisciplinar a afeciunilor psihice& psihosomatice i chiar a celor
numite clasic tul"urri somatice.
Pe scurt& asumpiile acestui model se pre*int astfel2
/80 ?u"iectul uman tre"uie anali*at la E nivele diferite& interaciunea dintre acestea put9nd produce
i e+plica tul"urrile mentale& fi*ice i psihosomatice& precum i starea normal.
/20 )ivelul cognitiv se refer la procesrile informaionale i la coninutul acestora. E+ist dou
tipuri de procesri informaionale2 contiente i incontiente. Procesrile informaionale
contiente se refer la contienti*area i ver"ali*area coninutului mental i a procesrilor
informaionale. Procesrile informaionale incontiente se refer la faptul c nu putem ver"ali*a
coninutul mental i procesrile informaionale i c nu suntem contieni de e+istena acestora.
Prelucrrile informaionale determin calitatea tririlor noastre.
/70 )ivelul comportamental se refer la ceea ce ,n psihologie este denumit comportament operant.
'omportamentul operant este repre*entat ,n special de comportamentele motorii ,nvate aflate
su" control voluntar.
/E0 )ivelul "iologic se refer la toate modificrile ce au loc ,n organismul nostru la nivel fi*iologic
i anatomic. -odificrile la nivelul sistemului nervos vegetativ generea* intensitatea strii
noastre su"iective.
/;0 )ivelul su"iectiv se refer la descrierile pe care su"iectul le face propriei stri2 po*itiv&
negativ sau neutr. -ai mult& acesta se refer la etichetele ver"ale ale strii emoionale /e+.
Tm simt an+ios.de*amgit.ruinatT etc.0.
Interpretarea simptomatologiei
de ctre pacient
Reac(iile
mediului social
Mecanisme etiopatogenetice
specifice
4ig :. Mecanismele etiopatogenetice /n simptomatologia tul+urrilor psihice i psihosomatice
1dat generat prin mecanisme etiopatogenetice specifice& simptomatologia tul"urrilor
psihice i psihosomatice este meninut i amplificat prin intervenia unor factori e+trem de
compleci i greu de controlat. Astfel& dac su"iectul ,i interpretea0 simptomatologia ,ntr#un mod
negativ i de*astruos& aceasta duce prin intermediul stresului i an+ietii generate de aceast
interpretare la amplificarea simptomatologiei. Un pacient care ,i interpretea* simptomele ca fiind
incontrola"ile& de nere*olvat& ca e+presii ale unei "oli ascunse i incura"ile& ca de ne,neles& ca
sf9ritul lui ca persoan normal& deci i sf9ritul carierei& familiei etc. generea* stres i an+ietate
prin mecanismul discrepanei cognitive /e+.2 nu doresc s fiu considerat ne"un& dar uite c sunt%<
vreau s ,neleg ce se ,nt9mpl dar nu pot% etc.0. ?tresul i an+ietatea astfel generate pot amplifica
simptomatologia care ,n unele ca*uri& dac nu ar fi fost prelucrat de su"iect ,n mod e+agerat
Simptomatolog
ie
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
28
negativ& nici nu ar fi fost prea intens sau remarcat& dispr9nd odat cu trecerea timpului /e+.2
modificri ,n ritmul cardiac ca urmare a unui efort deose"it ,n cursul *ilei0.
Un al doilea factor e+trem de important care amplific simptomatologia prin mecanismul
descris mai sus este repre*entat de reaciile mediului social la simptomatologie sau la performanele
sc*ute ale pacientului determinate de simptome. ?pre e+emplu& ca urmare a unor simptome
/amne*ie& lein& an+ietate etc.0 grupul de prieteni i cunoscui ,ncepe s evite pacientul& nu ,l mai
antrenea* ,n activiti comune etc. On consecin& prin mecanismul discrepanei cognitive /e+.2
vreau s fiu cu ei dar nu pot& nu m accept%& vreau s reuesc ,n ceea ce fac dar nu fac fa
sarcinilor% etc.0& stresul i an+ietatea astfel generate amplific simptomatologia. Acelai lucru se
,nt9mpl ,n ca*ul ,n care performanele se reduc ca urmare a simptomelor. On ca*ul unor simptome
nevrotice& capacitatea pacientului de concentrare se reduce drastic. On consecin& performanele sale
/la serviciu& spre e+emplu0 se reduc& antren9nd critici i o"servaii din partea celorlali /eful0.
Aceste noi conflicte amplific ,n fapt i menin simptomatologia de(a e+istent& put9nd aduga chiar
elemente noi.
Pacientul nu este o "il inert%. El ,ncearc s fac fa simptomatologiei ela"or9nd o
serie de mecanisme de coping. Dac acestea sunt adaptative /e+. renun la unele sarcini reduc9nd
stresul etc.0& totul este 1.K.& pacientul amelior9ndu#i sau re*olv9ndu#i singur pro"lemele. Dac
apelea* la mecanisme de coping de*adaptative& acestea pot s#i menin sau s#i amplifice
simptomatologia sau s#i genere*e simptome noi /e+. consumul de alcool ca mecanism de coping ,n
ca*ul an+ietii poate genera pro"leme noi ,n familie& la munc etc.0. Apelul la asisten de
specialitate tre"uie v*ut ca un mecanism de coping la care apelea* pacientul pentru a face fa
distresului care ,nsoete simptomatologia.
Cuvinte cheie: modelul +io-psiho-social, anali0 cvadrinivelar, interpretarea
simptomatologiei, reaciile mediului social, mecanisme de coping.
2.7. Sumar
-odelele etiopatogenetice i de tratament utili*ate ,n psihologia clinic sunt2 modelul "io#medical&
modelul dinamic#psihanalitic& modelul umanist e+perienial& modelul cognitiv#comportamental& programarea
neurolingvistic i a"ordarea ericIsonian i modelul "io#psiho#social.
-odelul "io#medical accentuea* importana cau*elor de natur fi*ic& infecioas ,n instalarea i
meninerea tul"urrilor psihice. 1 direcie de contestare s#a nscut chiar ,n r9ndul psihiatrilor& gener9nd
curentul antipsihiatrie& care are la "a* ideea c "oala mental este un mit& e+ist9nd doar "oli neurologice cu
su"strat organic i "oli cu etiologie psihogen& care nu in de resortul medicinii.
A"ordarea dinamic B psihanalitic se centrea* ,n special pe impactul incontientului asupra
tul"urrilor emoionale i psihice. On cadrul demersului psihanalitic& acesta are dou nivele2 /80 coninutul
incontient generea* prin contienti*are triri emoionale negative& /20 conflictul incontient "a*al susine
conflictul incontient actual care determin simptomatologia< altfel spus& e+ist o congruen ,ntre tririle
emoionale trecute incontiente /"a*ale0 i tririle emoionale pre*ente /actuale0. =ntervenia psihoterapeutic
se desfoar ,n cadrul relaiei transfereniale& ai cror factori sunt transferul i contratransferul.
A"ordarea umanist#e+perienial pornete de la premisa c patologia psihic i psihosomatic apare
ca urmare a faptului c e+perienele negative de via "lochea* forele po*itive& care stau la "a*a
personalitii noastre. Pentru a de"loca aceste fore po*itive i implicit pentru a ameliora patologia este
nevoie de asigurarea unui conte+t psihoterapeutic caracteri*at prin empatie& acceptare necondiionat i
congruen.
-odelul cognitiv#comportamental consider pro"lemele psihologice ca fiind rspunsuri
de*adaptative ,nvate& susinute de cogniii disfuncionale. Pentru a trata eficient pro"lemele psihologice&
este necesar s modificm comportamentele de*adaptative i cogniiile prin tehnici specifice de modificare
cognitiv#comportamental.
Patologia psihic i psihosomatic are ca origine& conform modelului ericIsonian& at9t un deficit de
comunicare& c9t i sistemele de referin pe care i le construiete su"iectul la nivel incontient. Pentru a
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
22
re*olva pro"lemele psihologice& se va vi*a fle+i"ili*area sistemelor de referin i optimi*area comunicrii
/interpersonale i contient#incontient0& utili*9nd mai ales hipno*a.
Asumpiile de "a* ale modelului "io#psiho#social se refer la faptul c su"iectul uman tre"uie
anali*at la patru nivele /cognitiv& comportamental& "iologic& su"iectiv0< interaciunea dintre acestea poate
produce i e+plica tul"urrile mentale& fi*ice i psihosomatice& precum i starea normal. 1dat generat prin
mecanisme etiopatogenetice specifice& simptomatologia tul"urrilor psihice i psihosomatice este meninut
i amplificat prin intervenia unor factori ca2 modul ,n care pacientul ,i interpretea* simptomatologia i
reaciile mediului social. Oncerc9nd s fac fa simptomatologiei& acesta ela"orea* o serie de mecanisme de
coping adaptative i de*adaptative.
Exerci(ii yi aplica(ii:
/80 Unul dintre ca*urile cele"re ,n literatura psihanalitic este cel al -icului @ans%. @ans era un "ieel de
patru ani care pre*enta o team intens atunci c9nd vedea cai. Deoarece familia sa locuia ,n apropierea
unui han unde staionau multe crue& @ans evita s ias afar din cas pe motiv c#i este team de
*gomotul pe care l#ar face caii c*9nd /asistase ,n copilrie la pr"uirea unui cal care transporta o cru
foarte ,ncrcat0.=nterpretarea psihanalitic accentua ideea de team de castrare legat de comple+ul
1edip /caii& mari i puternici ar fi imaginea sim"olic a tatlui su0 . >sii e+plicaii umanist#
e+perieniale i cognitiv#comportamentale la acest ca*.
/20 1ferii e+plicaii psihanalitice& umanist e+perieniale i cognitiv#comportamentale pentru ca*urile
pre*entate la paginile 82#87.
/70 >sii c9t mai multe asemnri i deose"iri ,ntre relaia terapeutic de tip psihanalitic i cea umanist#
e+perienial.
/E0 Facei reflectri empatice i evaluai#le pe scara 5rua+#5ausch2
Clienta: Soul meu ntrzie mereu cnd
vine de la lucru i asta m supr i m
irit. Cred c are pe cineva. M sperie
gndul c ar putea dori s ne desprim
dup atia ani petrecui mpreun.
Clientul: M enerveaz c prinii m
tot controleaz; de fiecare dat cnd
ntrzii seara m sun s vad unde
sunt i asta m pune n dificultate n
faa prietenilor mei.
Clientul: M irit la culme faptul c eful
meu m tot critic. Ai crede c nu fac
nimic bine i asta e o nedreptate Mi!a
i spus c dac nu devin mai eficient o
s m dea afar
/;0 >sii e+emple din care s re*ulte cum reaciile mediului social pot amplifica simptomatologia ,n ca*ul
unui pacient cu depresie.
/J0 Pre*entai la cele patru nivele /cognitiv& comportamental& fi*iologic& su"iectiv0 un ca* de fo"ie social.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
27
3. DIAGNOSTIC PSIHOLOGIC I EVALUARE CLINIC
Diagnosticul este din punct de vedere al sensului etimologic o activitate de cunoatere.
Psihodiagnosticul se refer la cunoaterea factorilor psihici implicai /n gene0a tul+urrilor
psihice i psihosomatice.
Diagnosticul i evaluare clinic se poate face ,n dou mari modaliti2
diagnostic nosologic /,ncadrarea pacientului ,ntr#o categorie nosologic i particulari*area
acesteia pe su"iect0<
diagnostic funcional /pe pro"lem0# fiecare pro"lem este tratat separat /accent pe factorii
activatori& consecine& factori ce fac s fluctue*e simptomul etc.0.
-odul ,n care se reali*ea* diagnosticul psihic face o"iectul unor lucrri de referin /e+.2
D?-& ='D etc.0 astfel c ,n cele ce urmea* nu vom detalia acest demers& pre*ent9nd doar nucleul
su tare.
Faza I
=nterviul ,ncepe cu o discuie despre lucruri care ,l pun pe "olnav ,ntr#o po*iie conforta"il&
de ,ncredere i siguran. Aceasta duce la de*an+ieti*area lui i apare posi"ilitatea de a intra ,n
comunicare cu terapeutul. De asemenea& ,n aceast fa* se ,nregistrea* numele i prenumele
pacientului& v9rsta& cetenia& naionalitatea i domiciliul& date furni*ate de pacient sau aparintori
U ,n ca*ul unor tul"urri grave sau a copiilor. ?e notea* i motivul trimiterii.
E+. ,n ca*ul unui student la fi*ic& am ,nceput interviul cu discuii despre premiile luate&
proiecte pe care le are& "ursele ,n strintate primite. Dac terapeutul dovedete cunotine ,n
domeniul de interes al pacientului& aceasta poate contri"ui la stimularea evoluiei terapeutice. )u
,nseamn c tre"uie s fim enciclopedii. Doar c o eventual pregtire anterioarU ,n ca*ul ,n care
tim cu cine vom discutaU s#ar putea s fie util. Apoi& treptat se virea* spre o"iectul terapiei&
menin9nd un lim"a( de interfa cu caracteristici diferite de la pacient la pacient2 !un& hai acum s
ne ,ntoarcem puin la pro"lemele noastre. Ont9i am s te rog s#mi spui ce te deran(ea* /supr0
apoi am s te ,ntre" cum a ,nceput. Deci& ce pro"leme /neca*uri0 sunt& ce te supr /deran(ea*0N%
On continuare& interviul tre"uie s vi*e*e2
descrierea acurat a simptomatologiei&
de"utul i evoluia acesteia2 de c9nd au ,nceput< de c9nd ai o"servat aceste modificri<
,nainte de 'rciun N /,n ca*ul ,n care pacientul are dificulti ,n a#i reaminti de"utul& este
a(utat cu amorse2 'rciun& *iua de natere etc.0&
alte "oli somatice sau psihice& internri anterioare&
condiii social#economice i informaii familiale.
;a sf<ritul acestei fa0e, facem un diagnostic nosologic ipotetic i identificm anumii
factori ipotetici declanatori, predispo0ani i de meninere a simptomatologiei.
E+. )evro* depresiv /categorie nosologic0& factori declanatori /moartea mamei0& factori
predispo*ani /personalitate depresiv& stresuri repetate anterioare0& factori de meninere /condiiile
economice # triete din "anii de la rude0.
Faza II
On fa*a a doua a interviului urmea* o investigare detaliat a comportamentului i funciilor
psihice. =nvestigarea prin interviu tre"uie s fie du"lat de o investigare o"iectiv prin teste
psihologice acolo unde acest lucru este posi"il.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2E
Componenta psihic Interviu Test psihologic
investigat

Factorul -ultor oameni c9nd sunt stresai !ender#?antucci
perceptiv li se ,nt9mpl s vad lucruri care !enton
nu e+ist. 4i s#a ,nt9mplat vreodat
aa cevaN
'omportament 1"servarea mimicii& gesticii& interaciunii sociale
posturii& comportamentului motor. Un aspect general
ne,ngri(it& murdar& ne poate duce cu g9ndul la un
diagnostic pre*umtiv de alcoolism& schi*ofrenie&
depresie& demen& dependen de drog. Un aspect
general caracteri*at printr#o vestimentaie i machia(
iptoare& neasortat& poate duce cu g9ndul la un
diagnostic pre*umtiv de manie.)erespectarea
u*anelor sociale sugerea* un diagnostic de
demen sau schi*ofrenie etc.
-emorie Am s v spun 86 cifre. 4 rog s ,ncercai s le !ar"i*et#5ruscelli
memorai deoarece apoi vi se va cere s vi le Aa$#fig. comple+
amintii. Aa$#ver"al
Fechsler

Dispo*iie 'um v simii ,n generalN On ce stare de spirit v 3uscher& ?5A=&
?imii acumN 'hestionarele de
depresie !ecI etc.

Personalitate --P=
Depersonali*are& Ai simit c unele lucruri sunt irealeN
Dereali*are
1"sesii E+ist g9nduri ce v vin ,n minte chiar dac nu dorii
acest lucruN
'ompulsii ?imii uneori c tre"uie neaprat s facei anumite
lucruriN
Atenie 5ouluse#Pieron&
Praga
>9ndire i Aaven& Fechsler
inteligen Pro"ele piagetiene
Pro"e de diagnostic
formativ.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2;

1rientarea Unde v aflaiN 'e *i este ast*iN On ce an
suntemN
'ontiina "olii /a0 'um credei c v vd ceilaliN 'e credei c
g9ndesc ei despre dumneavoastrN
/"0 4 considerai o persoan sntoas& fr
pro"lemeN
/c0 'e pro"leme credei c aveiN
/d0 'onsiderai necesar tratamentul pentru pro"lemele
dumneavoastrN
Delir 'um ,i motivea* comportamentele i simptomele.
)ovicii au tendina de a intra ,n detaliile delirului&
stimul9ndu#l de fapt prin ,ntre"rile puse. )u este
necesar o anali* mai detaliat dec9t anali*a necesar
schemei de tratament /e+. anali*a necesar clasificrii
delirului i identificrii structurii sale generale2 delir de persecuie&
erotic etc.0.

;a sf<ritul acestei fa0e, diagnosticul pre0umtiv se clarific i se preci0ea0.
Faza III
On fa*a a treia se poate trece la o investigaie detaliat ,n cadrul evalurii clinice care vi*ea*
surprinderea structurii i dinamicii individuale a pacientului i ofer informaii suplimentare celor
o"inute ,n primele dou fa*e care au contri"uit la diagnosticul nosologic. ?e are ,n vedere aici
diagnosticarea prin interviu dar uneori i testarea psihologic a strii pre*ente a pacientului i a
modului ,n care se adaptea* la situaiile concrete& a pro"lematicii comportamentelor simptomatice&
a situaiei somatice a pacientului& a dinamicii i structurii personalitii& a comportamentului
interpersonal& a principiilor morale i atitudinilor sociale& a funciilor i identitii eului& a
mecanismelor defensive i de coping& a conflictelor i dinamicii lor& a identitii i imaginii de sine&
a inteligenei& a"ilitii competenei determinanilor sociali i situaiilor curente de via& a
pro"lemelor de ecologie social i familial& a controlului i autocontrolului comportamentului etc.
;a sf<ritul diagnosticrii i evalurii clinice avem at<t o categorie nosologic de diagnostic c<t
i particulari0area acesteia prin surprinderea dinamicii individuale a pacientului. On funcie de
pacient i de o"iectivele terapeutului /c9t informaie consider relevant0& aceast etap de
diagnostic i evaluare clinic se poate ,ntinde ,ntre 8#2 edine. On cursul acestor edine se ,ncepe
de(a construirea relaiei terapeutice.
Aeguli facilitatoare ale diagnosticrii i evalurii clinice
/80 alternana ,ntre"rilor deschise /mai ales la ,nceput0 cu ,ntre"ri intite /mai ales dup
sta"ilirea unei comunicri deschise i fluente.,nchise0
/20 comunicare nonver"al adecvat
/70 reflectri empatice frecvente
/E0 atenie la ce spune pacientul& dar i la cum spune. -odul ,n care spune un lucru arat
perspectiva lui asupra lucrurilor /e+.2 ori de c9te ori povestete de soie apare o und de
nervo*itate ,n comportament i cuvintele folosite& dei pre*int lucruri po*itive referitoare la
aceasta0
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2J
5ehnici de spargere a re*istenelor
On interviu apar re*istene ale pacientului i dificulti ,n comunicare i ,n o"inerea de informaii
relevante pentru tratament. Aceste re*istene au diverse surse2
8. pacientul este prea grav afectat de "oala sa pentru a susine o comunicare relevant<
2. e+pectanele sale fa de terapeut sau terapie sunt nesatisfcute2 e+.2 terapeut prea t9nr."tr9n<
terapeut femeie."r"at< ca"inetul terapeutic srccios.lu+os etc.<
7. a fost adus ,mpotriva voinei lui /e+.2 ameninat cu divorul& cu pierderea pensiei etc.0.
On primul ca* se apelea* la o"inerea de informaii de la familie& rude. Ele tre"uie coro"orate
pentru a avea o perspectiv unitar i a le verifica reciproc. Aceast tehnic este util chiar ,n ca*ul
,n care pacientul poate fi intervievat& pentru a compara perspectiva pacientului cu cea a familiei sau
rudelor etc.
On ca*ul al doilea spargerea re*istenelor se "a*ea* pe urmtoarea regul susinut de studii de
psihologie social2 pe msur ce pacientul ,mprtete e+periene personale& terapeutul ,ncepe s
fie perceput mai po*itiv. Aceasta ,nseamn c pacientul tre"uie fcut s vor"easc& urm9nd ca apoi
atitudinea lui s se modifice pe msur ce ,mprtete terapeutului tot mai multe elemente
personale. Urmtorul algoritm este indicat2
5erapeut2 # 'e pro"leme suntN
Pacient2 # Uite ce este& nu am ceva personal cu tine& dar cred c eti prea t9nr s m ,nelegi i s
m a(ui.
52 # Din cele ce ,mi spunei& ,neleg c suntei de*amgit s ,nt9lnii un terapeut prea t9nr
/reflectare empatic a re*istenei lui0.
P2 # Da& m ateptam la cineva mai matur& la v9rst m refer.
52 # 'red c avei dreptate s g9ndii astfel. 5oi am dori la neca* s avem un om matur i puternic
l9ng noi care s ne a(ute /suntem de acord cu re*istena lui0.
P2 # Da.
52 # Am s ,ncerc eu s v a(ut& recomand9ndu#v unui coleg mai ,n v9rst ,n care pro"a"il vei avea
mai mult ,ncredere. Dar pentru asta ar tre"ui s tiu ce pro"leme sunt ca s v pot recomanda cel
mai "un terapeut pentru pro"lemele respective. Deci ce neca*uri suntN
P2 # /de cele mai multe ori ,ncepe s ,mprteasc pro"lemele personale0.
On ca*ul 7& mecanismul anga(at pentru spargerea re*istenelor este de aceeai factur2
52 # 'e pro"leme suntN
P2 # Uite ce este& nu sunt ne"un. De fapt& nici nu vreau s fiu aici& dar am venit de gura nevesti#mii.
i nu am nici o pro"lem.
52 # Oneleg c tre"uie s fii e+trem de revoltat i nemulumit c ai fost adus aici.
P2 # Da.
52 # 1ricare ,n locul dumneavoastr ar simi la fel. 'red c i eu a fi e+trem de revoltat s fiu dus
undeva ,mpotriva voinei mele. Dar oricum& cine va adus aiciN
P2 # )evasta. De o lun m tot "ate la cap s vor"esc cu un psiholog.
52 # De ceN /Dac pacientul ,ncepe s vor"easc despre pro"leme&1.K.0& dac nu2
P2 # 'rede c am tot felul de pro"leme. Dar eu nu am nici una& adic nu mai multe dec9t orice om.
52 # 5otui mi se pare c avei o pro"lem mai ciudat /cu umor02 cu soia dvs.& g9ndii cam diferit.
?au m ,nelN
P2 # A& nu cred c avei dreptate. ? vedei /pacientul ,ncepe s vor"easc despre relaia cu soia&
re*ult9nd i presupusele pro"leme pentru care soia i#a cerut s mearg la un psiholog0.
Aadar& tehnicile pentru spargerea re*istenelor urmea* trei pai principali2
/80 reflectarea empatic<
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2:
/20 a"ordarea indirect<
/70 oferirea de ,ntriri.
Cuvinte cheie: psihodiagnostic, diagnostic nosologic, tehnici de spargere a re0istenelor.
Sumar
Psihodiagnosticul se refer la cunoaterea factorilor psihici implicai ,n gene*a tul"urrilor psihice i
psihosomatice. Diagnosticul se poate face ,n dou mari modaliti2 diagnostic nosologic i diagnostic
funcional /pe pro"lem0.
Etapele unei evaluri clinice vi*ea* succesiv2 /80 sta"ilirea unui diagnostic psihologic ipotetic i
identificarea anumitor factori ipotetici declanatori& predispo*ani i de meninere a simptomatologiei< /20
investigarea detaliat a comportamentului i funciilor psihice care duce la preci*area i clarificarea
diagnosticului pre*umtiv< /70 surprinderea structurii i dinamicii individuale a pacientului.
On interviu apar re*istene ale pacientului i dificulti ,n comunicare i ,n o"inerea de informaii
relevante pentru tratament. 5ehnicile pentru spargerea re*istenelor urmea* trei pai principali2 reflectarea
empatic& a"ordarea indirect i oferirea de ,ntriri.
Exerci(ii yi aplica(ii
/80 E+ersai fa*ele diagnosticului nosologic ,n ca*ul unui su"iect cu atac de panic cu agorafo"ie< ce
informaii ai putea o"ine ,n fiecare etap a evalurii& ce re*istene ai putea ,nt9mpinaN
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2H

4. CONSILIERE I PSIHOTERAPIE; PREZENTARE GENERAL
On sens larg& psihoterapia este definit ca intervenie psihologic ,n patologie i optimi*area
su"iecilor umani sntoi. On sens restr9ns& psihoterapia repre*int psihologie aplicat& altfel spus&
psihoterapia ,nseamn intervenie psihologic ,n practica clinic. Dac psihoterapia este intervenie
psihologic orientat mai ales spre patologie& consilierea este intervenie psihologic orientat
predominant spre optimi*area su"iecilor umani sntoi /e+. crearea unui sistem coerent de scopuri
,n via& de*voltarea autonomiei clienilor etc.0. Aadar termenii de consiliere i psihoterapie sunt
termeni cu semnificaie apropiat. Dac psihoterapia este definit ,n sens larg& atunci termenul de
consiliere este o su"categorie specific psihoterapiei. Dac psihoterapia este definit ,n sens
restr9ns& atunci consilierea i psihoterapia au domenii diferite de aplicaie2 patologia pentru
psihoterapie i optimi*area personal pentru consiliere.
4ig.= Domeniile psihoterapiei i consilierii psihologice
Factorii oricrui demers psihoterapeutic sau de consiliere constau ,n2
8. diagnostic psihologic i evaluare clinic /evaluarea strii actuale ,n consiliere0<
2. relaia terapeutic 1de consiliere) # este caracteri*at ca o alian de lucru descris ca o
atitudine cald& cola"orativ i de ,ncredere a pacientului fa de terapeut& determinat de sperana
pacientului c simptomatologia va fi eliminat i de acceptarea necondiionat a pacientului de ctre
terapeut. Ea poate reduce an+ietatea pacientului& ceea ce reduce la r9ndul su simptomatologia&
furni*9nd clientului o nou e+perien emoional i oportunitatea de a discrimina ,ntre trecut i
pre*ent /!ergin Q >arfield& 8DDE0. -ai mult& ,n ca*ul terapiei dinamice& relaia terapeutic
generea* i nevro*a de transfer< aceasta este stimulat prin comportamentul terapeutului /,ntr#o
manier profesional0 i este foarte important pentru urmtoarea etap a tratamentului dinamic. On
alte forme de terapie /e+. terapia cognitiv#comportamental& terapia umanist0& aliana de lucru nu
generea* nevro*a de transfer pentru c terapeutul menine aceast TalianT printr#un
comportament empatic& congruent i cola"orativ fa de pacient<
7. conceptuali0area sau e+plicaia dat simptomelor pacientului /pro"lemelor clientului#,n
consiliere02
# stimulea* nevoia de a modifica cogniiile i comportamentele de*adaptative<
# reduce de asemenea i simptomatologia& pentru c pacientul ,i ,nelege tul"urarea& astfel
,nc9t an+ietatea determinat de incontrola"ilitatea i ne,nelegerea simptomelor este eliminat& i
pentru c accentue* speranele i e+pectanele de recuperare /efect place"o0<
# este o prerechi*it pentru schim"area mecanismelor de*adaptative de coping& a cogniiilor
i interaciunii cu mediul.
E. tehnicile sunt str9ns legate de conceptuali*area terapeutic i vi*ea* modificarea
elementelor patogenetice sau de sanogene*<
;. evaluarea re0ultatelor interveniei.
Psihoterapia
=ntervenie ,n psihopatologie
. tratament
Consilierea
psih.
1ptimi*area
su"iecilor
umani sntoi
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
2D
Cuvinte cheie: psihoterapie i consiliere psihologic, demers psihoterapeutic i de consiliere.
Sumar
Dac psihoterapia este definit ,n sens larg& atunci termenul de consiliere este o su"categorie
specific psihoterapiei. Dac psihoterapia este definit ,n sens restr9ns& atunci consilierea i psihoterapia au
domenii diferite de aplicaie2 patologia pentru psihoterapie i optimi*area personal pentru consiliere.
Factorii oricrui demers psihoterapeutic sau de consiliere constau ,n2 diagnostic psihologic i evaluare
clinic& relaia terapeutic /de consiliere0& conceptuali*area& tehnicile de intervenie& evaluarea re*ultatelor
interveniei.

Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
76
5. PARADIGME DE CERCETARE N PSIHOLOGIA CLINIC

E+perimentul cu un singur su"iect este o ,ntreprindere relativ recent ,n psihologia clinic
e+perimental& fiind e+presia unei schim"ri de mentalitate i completri paradigmatice ,n
cercetarea fundamental i aplicat& cu implicaii euristice at9t pentru cercetarea c9t i pentru
practica psihologic /'atania i !righam& 8D:H< -orle$ i Adams& 8DHD0. -ai clar spus&
e+perimentul cu un singur su"iect s#a de*voltat ,n paradigma "ehaviorist /comportamental0 ,n anii
VJ6 dar a"ia recent a fost asimilat serios ,n "aga(atul metodologic al psihologiei e+perimentale
academice /!aer& 8D:H< Ka*din& 8D:H0.
SCURT ISTORIC
On perioada c9nd psihologia se ntea ca tiin de sine stttoare /apro+imativ sf9ritul
secolului P=P#8H:D0 se fcea riguros distincie ,ntre cercetarea fundamental

i aplicarea
re*ultatelor acestei cercetri /!aer& 8D:H< 'atania i !righam& 8D:H< Ka*din& 8D:H0.
'ercetarea fundamental& reali*at ,n psihologie de psihologii e+perimentaliti& avea
urmtoarele o"iective anga(ate i susinute de cercettorii ancorai paradigmei e+perimentale din
acea perioad2 /a0 ,ncercarea de a descoperi noi cunotine< /"0 descoperirea unei teorii unificate a
comportamentului uman din care ar deriva toate cunotinele necesare practicii psihologice. Ea se
desfura ,n la"orator& unde varia"ilele ce influenau comportamentul uman puteau fi "ine
controlate. -ai mult& cercetarea fundamental urmrea identificarea i studierea fiecrei varia"ile
care ar fi putut influena comportamentul uman. Aceast ,ntreprindere& dei promitoare ,n
anga(ament& era oarecum riscant din cel puin dou motive2 /80 ,n fond e+ist un numr nelimitat
de varia"ile care ar putea influena comportamentul uman< /20 unele varia"ile au o influen sla"&
tran*itorie& inconsistent asupra comportamentului& fr impact pragmatic semnificativ.
Pentru a#i reali*a o"iectivele menionate mai sus& cercetarea fundamental recurgea
aproape constant la urmtoarea metodologie2 designuri e+perimentale multifactoriale& grupuri
eantionate de su"ieci i statistic descriptiv i inferenial adaptat designurilor multifactoriale.
Aplicarea re*ultatelor cercetrii fundamentale s#a gsit rapid ,n impas. Aceasta deoarece
psihologii clinicieni au descoperit ,n scurt timp faptul c puine re*ultate ale cercetrii fundamentale
au o aplicaie serioas i eficient ,n practica lor clinic. On consecin& s#a produs o ruptur ,ntre
psihologii e+perimentaliti i psihologii clinicieni& ultimii ,ncerc9nd s#i fac meseria% ,n felul lor&
"a*9ndu#se pe e+periena i o"servaiile lor clinice /!aer& 8D:H0. Aceast ruptur a fost accentuat
de faptul c metodologia utili*at de psihologii e+perimentaliti era inutili*a"il ,n cercetarea
clinic. ?pre e+emplu& este aproape imposi"il de reali*at un eantion semnificativ de populaie
clinic cu aceleai caracteristici& istoric al "olii& evoluie& simptomatologie etc.& pentru o cercetare
care s satisfac rigorile metodologice ale cercetrii fundamentale clasice.
-ai mult& de#a lungul anilor s#a iscat o polemic dur& psihologii e+perimentaliti susin9nd
c ceea ce fac psihologii clinicieni este o (oac& sau orice altceva dar nu tiin. Pe de alt parte&
psihologii clinicieni au ripostat& susin9nd c psihologii e+perimentaliti fac tiin de dragul
tiinei& cunotinele do"9ndite de ei fiind fr vreun impact pragmatic sau valoare ecologic
/'atania i !righam& 8D:H0.
On acest conte+t& ,n anii WJ6& odat cu naterea psihoterapiei cognitiv#comportamentale& apare
,n metodologia psihologic o nou orientare de inspiraie cognitiv#comportamental /mai ales de
influen "ehaviorist0. Aceast nou metodologie # e+perimentul cu un singur su"iect # acoper
prpastia e+istent ,ntre psihologii e+perimentaliti i psihologii clinicieni& promov9nd ,n acelai
timp un nou tip de psiholog2 scientist#practitioner%# psihologul practician i om de tiin ,n acelai
timp /!aer& 8D:H< -orle$ i Adams& 8DHD0.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
78
CARACTERISTICILE EXPERIMENTULUI CU UN SINGUR SUBIECT
#2perimentul cu un singur su+iect urmrete relevarea relaiilor cau0ale /ntre diversele
varia+ile independente i comportamentul uman v0ut ca varia+il dependent. On acest conte+t&
comportamentul este definit ca orice reacie o"serva"il i msura"il a su"iectului uman. On acest
scop el promovea* noi tipuri de designuri e+perimentale2 designul A!A!& designul cu nivele de
"a* multiple& designul manipulrilor simultane i designul schim"rii criteriului.
On paradigma e+perimentului cu un singur su"iect se renun la identificarea i mai ales la
studierea varia"ilelor independente ce au un efect sla"& tran*itoriu i inconsistent asupra
comportamentului uman. On schim"& atenia se focali*ea* pe studierea varia"ilelor care au un efect
puternic& sta"il& clar i vi*i"il asupra comportamentului uman /!aer& 8D:H0. =dentificarea acestui
efect este uoar i evident& ea transpar9nd vi*ual din graficele ela"orate i anali*ele statistice
descriptive /e+.2 graficul de frecven a apariiei unui comportament0. On acest sens se diminuea*
ponderea statisticii infereniale& al crei scop era tocmai identificarea efectului varia"ilelor
independente cu impact mai redus asupra varia"ilelor dependente& efect care de cele mai multe ori
fiind sla"& avea nevoie de metode speciale pentru a fi relevat /e+.2 anali*a de varian& testele de
semnificaie etc.0. ?e pstrea* ,n acelai timp statistica descriptiv cu rol important ,n sta"ilirea
relaiei de cau*alitate ,ntre varia"ila independent i varia"ila dependent ,n ca*ul paradigmei
e+perimentului cu un singur su"iect /!aer& 8D:H0.
?inteti*9nd cele afirmate mai sus& putem spune c e+perimentul cu un singur su"iect are
dou o"iective.
Primul o"iectiv se refer la ,ndeplinirea criteriilor e+perimentale2 efect semnificativ i "ine
controlat al varia"ilei independente asupra varia"ilei dependente aflat ,n studiu& cu implicaii
asupra validitii interne a demersului e+perimental.
Al doilea o"iectiv urmrete criteriul pragmatic2 o"inerea unui efect puternic& sta"il i
vi*i"il pe graficele ela"orate& al varia"ilei independente& care permite o inferen cau*al apel9nd
uneori doar la mi(loacele statisticii descriptive. Acest al doilea criteriu are un impact serios asupra
validitii e+terne a demersului e+perimental& adic asupra generali*rii conclu*iilor formulate. On
e+perimentul cu un singur su"iect& conclu*iile formulate sunt susinute de re*ultate o"inute prin
studiul unui singur su"iect. )e putem pune ,ntre"rile2 care este gradul de generalitate al conclu*iei
astfel formulateN Este ea vala"il i ,n ca*ul altor su"ieciN 'a o regul general& validitatea e+tern
a demersului e+perimental cu un singur su"iect este uor mai redus ,n comparaie cu demersurile
factoriale clasice. 5otui& c9nd efectul varia"ilei independente este puternic i vi*i"il fr inferene
statistice complicate /cum adesea se ,nt9mpl ,n e+perimentul cu un singur su"iect0& validitatea
e+tern este i ea crescut. Acest lucru se poate verifica i prin repetarea e+perimentului ,n alte
designuri e+perimentale cu un singur su"iect sau ,n demersuri e+perimentale clasice dac pro"lema
investigat permite acest lucru.
E+perimentul cu un singur su"iect este ,n acelai timp un instrument de cercetare
fundamental i cercetare aplicat. ?pre e+emplu& el poate fi utili*at pentru studiul impactului
,ntririlor asupra comportamentului /cercetare fundamental0& dar i pentru a releva progresele
reali*ate de un pacient ,n urma unei intervenii psihoterapeutice ,n care am modificat contingenele
comportamentale specifice din mediul su /e+. atenia colegilor dup fiecare comportament agresiv
,n clas0. Altfel spus& utili*at de un practician ,n activitatea sa clinic& spre e+emplu& e+perimentul
cu un singur su"iect ,l transform pe acesta ,ntr#un om de tiin ce descoper noi relaii cau*ale
,ntre diverse varia"ile. -ai mult& cuantificarea o"iectiv promovat de e+perimentul cu un singur
su"iect completea* fericit evaluarea su"iectiv fcut de su"iect privind spre e+emplu evoluia
simptomatologiei lui& funcie de intervenia psihoterapeutic reali*at. =nvers& un om de tiin
utili*9nd e+perimentul cu un singur su"iect devine ,n acelai timp un practician care se confrunt cu
modificarea comportamental a unui su"iect int. Aceasta este una din faetele perspectivei
scientist#practitioner%& perspectiv ce se "ucur de o tot mai larg influen ,n tiina psihologic a
acestui sf9rit de secol.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
72
Desigur& unii scientist#practitioners% sunt mai mult scientists%. On acest ca*& ,n activitatea
lor va domina metodologia psihologic clasic. Dar utili*area e+perimentului cu un singur su"iect le
poate ,m"ogi cunotinele la care au a(uns prin metode clasice< altfel spus& ei pot testa mai uor
impactul pragmatic al cunotinelor do"9ndite. Dac un scientist#practitioner% este mai mult
practitioner%& e+perimentul cu un singur su"iect va deveni metodologia lui de "a* ,n cercetare i
practic. Dar i ,n acest ca* cunoaterea metodologiei clasice este necesar deoarece ea ,l poate
menine conectat la ultimele descoperiri i reali*ri ale cercetrii fundamentale clasice& lrgindu#i ,n
acelai timp "aga(ul de metode de investigaie psihologic< de fapt& aa cum aminteam anterior&
metodele clasice de investigaie se pot completa i coro"ora elegant cu metodologia e+perimentului
cu un singur su"iect
'oro"or9nd datele pe care le avem i lu9nd ,n considerare i ,mpletirea str9ns ,ntre
metodologia clasic psihologic i e+perimentul cu un singur su"iect& putem afirma cu certitudine
c distincia clasic la ,nceputul secolului P=P ,ntre cercetarea fundamental i aplicarea cercetrii
fundamentale nu se mai susine. On cel mai "un ca* putem vor"i despre cercetare fundamental
/utili*ea* preponderent metode psihologice clasice& mai rar e+perimentul cu un singur su"iect0 i
cercetare aplicat /utili*ea* preponderent e+perimentul cu un singur su"iect#mai ales ,n clinic& dar
i unele metode psihologice clasice0.
Cuvinte cheie: e2periment cu un singur su+iect, >scientist-practitioner?.
Sumar
E+perimentul cu un singur su"iect s#a de*voltat ,n paradigma "ehaviorist& acoperind
prpastia care e+ista ,ntre psihologii e+perimentaliti i psihologii clinicieni& promov9nd ,n acelai
timp un nou tip de psiholog2 scientist#practitioner%# psihologul practician i om de tiin ,n acelai
timp.
E+perimentul cu un singur su"iect urmrete relevarea relaiilor cau*ale ,ntre diversele
varia"ile independente i comportamentul uman v*ut ca varia"il dependent. 1"iectivele acestui
tip de e+periment sunt /80 ,ndeplinirea criteriilor e+perimentale i /20 o"inerea unui efect puternic a
varia"ilei independente.
E+perimentul cu un singur su"iect este ,n acelai timp un instrument de cercetare
fundamental i cercetare aplicat.
Exerci(ii yi aplica(ii
/80 >sii c9t mai multe situaii concrete& ,n care e+perimentul cu un singur su"iect constituie o
metod de investigare mai adecvat dec9t metodologia clasic< care sunt caracteristicile situaiei
care v#au determinat s optai pentru e+perimentul cu un singur su"iectN
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
77

6. FORMAREA I ROLUL EDUCATIV N SNTATE I BOAL AL PSIHOLOGULUI
CLINICIAN
Formarea psihologului clinician nu se face dup un model omogen ,n toate prile lumii. 'el
mai rsp9ndit cadru educativ presupune2 E ani de pregtire psihologic& E#; ani pentru o"inerea
unui doctorat ,n psihologie& 8 an de practic clinic postdoctoral i 8 an de studii clinice
postdoctorale. On rile Europei de Est i ,n unele ri ale Europei 1ccidentale& do"9ndirea
competenei de psiholog clinician se face dup9 E#; ani de pregtire ,n psihologie cu speciali*are
,ncep9nd din ani 7 sau E de studii.
On psihologia clinic se vor"ete despre o revoluie caracteri*at prin deplasarea accentului de
pe factorul curativ spre cel profilactic& de la pro"lemele clinice la educarea populaiei pentru a
preveni aceste pro"leme clinice. Aceast tendin este ilustrat ,nc ,n psihologia de sim comun
unde un prover" spune2 dac dai unui om un pete ,i asiguri o mas& dac ,l ,nvei s pescuiasc el
va putea s#i procure hran pentru tot restul vieii. Ast*i un numr tot mai mare de psihologi i#au
orientat agendele de lucru spre acest domeniual profila+iei& contri"uind astfel la de*voltarea unor
modele de sanogene* i la prevenirea instalrii i evoluiei unor "oli. Unul din conceptele cheie ale
acestei orientri este cel de prevenie. Prevenia primar se refer la interveniile care au ca scop
prevenire instalrii unor "oli. Ele presupun metode de intervenie ,n comunitate cu rol educativ i
profilactic. Prevenia secundar se refer la identificarea rapid a "olilor i a de"utului acestora&
favori*9nd astfel un tratament adecvat cu efecte po*itive asupra evoluiei "olilor. Prevenia teriar
se refer la msurile anga(ate dup fa*a acut a "olilor i care pot conta ,n asistena adecvat ,n
ca*ul "olilor cronice& prevenirea recderilor etc.
Cuvinte cheie: profila2ie, modele de sanogene0, prevenie primar, secundar i teriar.
7. PARTICULARITI ALE PSIHOLOGIEI CLINICE
7.1. Sugarul, copilul yi adolescentul.
Practica psihologiei clinice ,n ca*ul sugarului& copilului i adolescentului are urmtoarele
particulariti2
/a0 Aareori consultaia este cerut de copil. De cele mai multe ori printele sau persoana adult
solicit e+aminarea copilului astfel c rolul acestora este fundamental.
/"0 Atunci c9nd decidem ce este patologie i ce este normal tre"uie inut cont de stadiul de
de*voltare al copilului. Astfel urinatul ,n pat este normal la un copil de c9teva luni dar nu este
normal la unul de 8E ani.
/c0 =n terapia acestora sunt implicate mai mult metode nonver"ale /copiii se e+prim mai greu ,n
cuvinte0 i indirecte /adultul este angrenat ,n tratamentul copilului0.
7.2. Adultul.
Psihologia clinic a adultului tre"uie s in seama de urmtoarele aspecte2
/a0 De*voltarea intelectual este relativ ,ncheiat /e+. stadiul formal operator0& astfel c nu ne
ateptm la modificri marcante ,n arhitectura cognitiv.
/"0 De*voltarea personalitii este la r9ndul ei relativ ,ncheiat& astfel c schim"ri ma(ore ,n
personalitatea su"iectului nu pot fi atri"uite unor mecanisme de de*voltare ontogenetic
normal.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7E
7.3. Vrsta naintat.
Particularitile psihologiei clinice ,n ca*ul v9rstei ,naintate sunt o"iect de investigaie
recent. Aceasta deoarece asistm la o cretere a speranei de via& ceea ce duce implicit la o sporire
a numrului populaiei v9rstnice. Dei psihologia clinic a v9rstnicului nu se deose"ete
semnificativ de cea a adultului& e+ist c9teva elemente difereniatorii. Primul se refer la prevalena
unor tul"urri psihice. Astfel& ne ateptm ca prevalena demenelor i a depresiilor severe s
creasc la v9rsta ,naintat. Al doilea aspect se refer la nevoile speciale acestei v9rste /e+. servicii
domiciliare etc.0. Al treilea aspect se refer la particularitile diagnosticului psihologic care este
uneori o"strucionat de confu*ia pacienilor& lipsa motivaiei& handicapuri sen*oriale etc.
8. PSIHOLOGIA MEDICAMENTULUI, COMPLIANA TERAPEUTIC I
MODALITI DE OPTIMIZARE A ACTULUI MEDICAL PRIN MI1LOACE
PSIHOLOGICE
Termenul de psihologie a medicamentului este un termen recent introdus in literatura de
specialitate /=amandescu& 8DD:0. El se refer la aspectele psihologice care apar ,n momentul ,n care
su"iectul se afl ,n relaie cu medicamentul. ?u" aspect psihologic& distingem trei etape ,n cadrul
acestei relaii.
8. Momentul prescrierii medicamentului. On aceast etap& factorul psihologic
principal se refer la efectul place"o. Place"o repre*int o form medicamentoas identic
cu cea a unui medicament& dar fr su"stana activ a acestuia. 'aracterele generale ale
efectului place"o sunt2
/a0 ?u"stana administrat este inert farmacodinamic<
/"0 Efectul este simptomatic<
/c0 Durata efectului este de regul scurt<
/d0 Aciune nespecific<
/e0 =nstalarea efectului este rapid.
Efectul place"o este e+plicat prin e+pectanele su"iecilor vis#a#vis de efectul scontat al
medicamentului prescris. Altfel spus& efectele medicamentului de tip place"o sunt
congruente si determinate de e+pectanele su"iecilor referitoare la efectul place"o.
2. Momentul ac(iunii farmacologice a medicamentului. On afara efectului "enefic pe
plan somatic i psihologic& medicamentele e+ercit i o serie de efecte adverse /e+. reacii
alergice& an+ietate& ameeli etc.0. Aceste efecte adverse devin stimuli cu valoare psihologic
,ncrcat care pot interfera ulterior # ca urmare a prelucrrii lor cognitive # cu "una derulare
a tratamentului medicamentos.
7. Momentul bilan(ului. Aici anali*a psihologic se refer la anali*a costuri "eneficii a
tratamentului medicamentos i la deci*ia continurii sau renunrii la tratamentul int. On
ca*ul ,n care tratamentul a fost reuit& anali*a psihologic se refer i la de*voltarea
,ncrederii pentru eventuale readministrri. Din punct de vedere psihologic& un ca* particular
este dependena de medicamente. Aceast dependen poate implica at9t o dependen fi*ic
c9t i una psihic. -odul ,n care se tratea* aceasta din punct de vedere psihologic va fi
discutat la capitolul tul"urrilor legate de consumul de su"stane.
Complian(a terapeutic se refer la un raport e+plicit ,ntre comportamentul "olnavului i
instruciunile clinice. Acest raport poate determina trei situaii posi"ile2
8. hipercomplian # care poate merge p9n la adugarea unor mi(loace terapeutice
neindicate<
2. compliana normal care se ,nscrie ,n cadrul prescripiilor terapeutice<
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7;
7. hipocomplian # care poate merge p9n la noncomplian i refu*area prescripiilor
terapeutice.
Factorii de care depinde compliana terapeutic sunt2
/a0 )atura prescripiilor terapeutice2 comple+itate acestora& consecinele lor i
eecul anterior al unor astfel de prescripii<
/"0 -edicul2 prestigiul su. 'alitile relaionale cu "olnavul etc.<
/c0 !olnavul2 nivelul de ,nelegere& tipul de personalitate<
/d0 !oala2 severitate "olii& evoluia acut sau cronic a acesteia etc.<
/e0 Antura(ul2 e+periena i atitudinile acestuia fa de tratament.
Aa cum am mai amintit pe parcursul acestui curs& actul medical se refer la aspectele curative
i profilactice ,n ca*ul "olilor. Unii din factorii importani implicai ,n "oal i sntate sunt cei
psihologici. 'a urmare& psihologia poate optimi*a actul medical ,n toate etapele sale. 1 not aparte
o repre*int relaia medic#"olnav. Aceasta este o relaie terapeutic care poate "eneficia i poate fi
optimi*at prin aplicare cunotinelor din psihologia relaiilor interpersonale. 5oate aceste aspecte
vor fi reluate detaliat ,n semestrul doi c9nd vor fi a"ordate interveniile psihologice ,n actul medical.
Cuvinte cheie: psihologia medicamentului, efectul place+o, e2pectanele, compliana
terapeutic.
Sumar
5ermenul de psihologie a medicamentului se refer la aspectele psihologice care apar ,n momentul
,n care su"iectul se afl ,n relaie cu medicamentul. ?u" aspect psihologic& distingem trei etape ,n cadrul
acestei relaii2 /80 momentul prescrierii medicamentului& /20 momentul aciunii farmacologice a
medicamentului& /70 momentul "ilanului.
'ompliana terapeutic se refer la un raport e+plicit ,ntre comportamentul "olnavului i
instruciunile clinice i se poate pre*enta su" form de hipercomplian& complian normal& hipocomplicn
i noncomplicn. Factorii de care depinde compliana terapeutic sunt2 natura prescripiilor terapeutice&
medicul& "olnavul& "oala i antura(ul "olnavului.
Exerci(ii yi aplica(ii
/80 E+plicai modul ,n care pot fi manipulai factorii de care depinde compliana terapeutic pentru a crete
compliana ,n momentul prescrierii medicamentului& ,n ca*ul unui pacient care urmea* s primeasc un
tratament cu antidepresive.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7J
PSIHOLOGIA CLINIC N PRACTICA 1UDICIAR
Adesea psihologul clinician este implicat ,n activiti (udiciare. Una din acestea se refer la
domeniul psihiatriei (udiciare i anume la2 protecia "olnavului mintal ce efectuea* un act civil&
msurile de aprare social ,mpotriva "olnavului mintal care a comis sau pre*int riscul comiterii
unui act antisocial i refu*ul tratamentului de ctre "olnavul mintal. Una dintre cele mai importante
activiti care tre"uie reali*ate ,n psihiatria (udiciar const ,n sta"ilirea discernm9ntului.
Discernm9ntul este un concept psihologic i psihiatric cu rol ,n sta"ilirea responsa"ilitii /concept
de drept civil i penal0 unei anumite fapte contravenionale sau penale. 'omisia care face e+perti*a
este condus de ctre medicul legist i adesea ea mai implic doi psihiatri i un psiholog.
Ae*ultatele anali*ei se regsesc ,ntr#un raport de e+perti* (udiciar medico#psihiatric.
1 alt activitate (udiciar a psihologului clinician const ,n cea de e+pert anga(at de instanele
de (udecat atunci c9nd ca*ul aflat pe rol necesit clarificri psihologice.
Deontologia i modul de comportament al psihologului ,n astfel de situaii sunt reglementate ,n
general de codul deontologic al psihologului i el poate fi consultat la adresa2 http://www.apa.org.
Cuvinte cheie: psihiatrie "udiciar, e2perti0 psihologic, codul deontologic al psihologului .
10. DEONTOLOGIA PSIHOLOGULUI CLINICIAN
Deontologia psihologului clinician este riguros delimitat ,n rile ,n care aceasta este "ine
de*voltat. Dei la noi ,n ar ,nc aceste norme nu au fost adoptate& e+ist un acord ,ntre
practicienii domeniului c normele de referin sunt cele adoptate de ctre ASOCIAIA
PSIHOLOGILOR AMERICANI. 'a urmare codul deotologic al psihologului clinician adoptat de
APA este cadrul de referin pentru psihologii clinicieni de la noi din ar. 'odul deontologic poate
fi consultat la adresa2 http://www.apa.org.
BIBLIOGRAFIE
American Ps$chiatric Association /8DDE0. DSM-IV, A.P.A.& Fashington& D'.
!aer& D. -. /8D:H0. 1n the relation "etGeen "asic and applied research. On 'atania& '.&
!righam& 5. /Eds.0. @and+oo% of applied +ehavoir anal'sis& =rvington Pu"lisher.
'atania& '.& !righam& 5. /8D:H). @and+oo% of applied +ehavior anal'sis,
=rvington Pu"lisher.
David& D.& @oldevici& =.& ?*amosIo*i& ?.& !"an& A. /8DDH). Psihoterapie i hipnoterapie
cognitiv-comportamental, Editura Aisoprint& 'lu(#)apoca.
David& D. /26660. Prelucrri incontiente de informaie! implicaii pentru mass.media,
practica clinic i "uridic& Editura Dacia& 'lu(#)apoca.
@oldevici& =. /8DDJ0. #lemente de psihoterapie& Editura All& !ucureti.
=amandescu& !. =. /8DD:0. Psihologie medical& Editura =nfomedica& !ucureti.
Ka*din& A. /8D:H0. -ethodolog$ of applied "ehavior anal$sis. On 'atania& '.&
!righam& 5. /Eds.0. @and+oo% of applied +ehavoir anal'sis& =rvington Pu"lisher.
-orle$& ?.& Adams& -. /8DHD0. ?ome simple statistical tests for e+ploring single#case
time Bseries data& (ritish Aournal of clinical Ps'cholog'& 2H& 8#8H.
Aadu& =.& -iclea& -.& Al"u& -.& )eme& ?.& ?*amosIo*i& ?. /8DD70. Metodologie
psihologic i anali0a datelor& Editura ?incron& 'lu(#)apca.
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7:
ntrebri de autoevaluare
1. Preven(ia secundar se refer la:
/a0 =ntervenia care previne instalarea "olii
/"0 =ntervenia care se face pentru a reduce complicaiile date de complicaiile "olii
/c0 =ntervenia care se face pentru a preveni complicaiile "olii
2. Func(iile psihologului clinician vizeaz:
/a0 Diagnosticul i evaluarea clinic& cercetarea& pregtirea pacientului & educaia pentru sntate.
/"0 Educaia& cercetarea& consilierea psihologic i intervenia clinic& diagnosticul i evaluarea.
/c0 'onsilierea psihologic i psihoterapia& evaluarea clinic& educaia i prevenia primar.
3. Reprezentan(ii curentului antipsihiatrie considerau c:
/a0 )oiunea de "oal mental% nu se (ustific
/"0 )oiunea de "oal mental% se refer la impactul factorilor infecioi
/c0 )oiunea de "oal mental% se refer la impactul factorilor psihici

4. Adep(ii curentului biomedical considerau c:
/a0 5ul"urarea psihic se datorea* unor pro"leme de natur organic
/"0 5ul"urarea psihic se datoera* unor factori sociali i de mediu
/c0 5ul"urarea psihic se datorea* unor factori psihici
5. Abordarea dinamic-psihanalitic pleac de la asump(ia c:
/a0 ?imptomatologia pacientului este determinat de conflictul terapeutic
/"0 ?imptomatologia pacientului este determinat de conflictul "a*al
/c0 ?imptomatologia pacientului este determinat de conflictul actual& fundamentat pe unul "a*al
6. Conform abordrii dinamic-psihanalitice, tririle emo(ionale negative a cror conytientizare a fost blocat
se pot exprima:
/a0 ?u" form de g9nduri reprimate
/"0 ?u" form de activare fi*iologic
/c0 ?u" form de g9nduri negative
7. Din punct de vedere cognitiv-comportamental, mecanismul transferului este:
/a0 Aeprimarea cogniiilor negative
/"0 >enerali*area emoiilor
/c0 >enerali*area stimulului
8. Interpretarea psihanalitic se ncepe atunci cnd:
/a0 Este generat infantili*area% pacientului
/"0 Este generat nevro*a de transfer
/c0 Este generat contratransferul
9. Factorii principali ai rela(iei terapeutice n abordarea dinamic-psihanalitic sunt:
/a0 'onflictul "a*al i conflictul terapeutic
/"0 5ransferul i contratransferul
/c0 -ecanismele de aprare i emoiile negative
10. Empatia exprim faptul c:
/a0 terapeutul se identific cu pacientul i pro"lemele acestuia
/"0 terapeutul ,nelege cele comunicate de pacient& fr a se identifica cu acesta
/c0 terapeutul este capa"il s triasc aceleai sentimente ca i pacientul su
11. Acceptarea necondi(ionat presupune:
/a0 acceptarea pacientului ca persoan& fr a apro"a toate comportamentele acestuia
/"0 acceptarea tuturor comportamentelor persoanei
/c0 acceptarea unor comportamente& dar nu i a persoanei ,n general

12. Congruen(a se refer la:
/a0 acordul dintre ceea ce simte terapeutul i modul ,n care acesta se comport
/"0 acordul dintre g9ndurile i sentimentele terapeutului
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7H
/c0 acordul dintre g9ndurile i comportamentele pacientului
13. Tu comunicare const n:
/a0 o"iecii la persoana clientului
/"0 o"iecii la comportamentul terapeutului
/c0 o"iecii la comportamentul clientului
8E. Abordarea umanist-experien(ial consider problemele psihologice ca fiind:
/a0 re*ultatul "locrii empatiei
/"0 re*ultatul "locrii acceptrii necondiionate
/c0 re*ultatul "locrii forelor po*itive din individ
15. Abordarea cognitiv-comportamental consider problemele psihologice ca fiind:
/a0 cogniii disfuncionale susinute de emoii de*adaptative
/"0 rspunsuri de*adaptative susinute de cogniii disfuncionale
/c0 emoii disfuncionale susinute de cogniii adaptative
16. Comportamentul respondent este:
/a0 comportament do"9ndit
/"0 comportament ,nnscut
/c0 comportament ,nvat
17. Conform abordrii ericksoniene, patologia psihic yi psihosomatic au la baz:
/a0 deficit de comunicare i sisteme de referin rigide
/"0 deficit de comunicare i convingeri rigide
/c0 deficit de procesare i sisteme de referin rigide
18. Tehnica de interven(ie cea mai utilizat de adep(ii abordrii ericksoniene este:
/a0 anali*a viselor
/"0 hipno*a
/c0 e+punerea
19. Nivelul comportamental se refer la:
/a0 comportamentele respondente
/"0 comportamentele operante
/c0 comportamentele respondente i operante
20. Procesrile informa(ionale determin:
/a0 intensitatea tririlor su"iective
/"0 calitatea tririlor su"iective
/c0 cantitatea tririlor su"iective
21. Interpretarea negativ a simptomatologiei genereaz stres yi anxietate prin:
/a0 mecanismul interpretrii cognitive
/"0 mecanismul integrrii cognitive
/c0 mecanismul discrepanei cognitive
22. Diagnosticul nosologic se refer la:
/a0 tratarea separat a pro"lemelor clientului
/"0 ,ncadrarea clientului ,ntr#o categorie i particulari*area ei pentru su"iect
/c0 ,ncadrarea pro"lemelor clientului ,n diferite categorii nosologice
23. Pune(i n ordine logic urmtoarele etape n desfyurarea unei evaluri clinice:
/a0 clarificarea i preci*area diagnosticului pre*umtiv
/"0 surprinderea structurii i dinamicii individuale a pacientului
/c0 ela"orarea unui diagnostic nosologic ipotetic i identificarea factorilor declanatori& predispo*ani i de meninere.
24. Payii unui demers de spargere a rezisten(elor sunt:
/a0 1ferire de ,ntriri& reflectare empatic& a"ordare indirect
/"0 Aeflectare empatic& a"ordare indirect& oferire de ,ntriri
/c0 A"ordare indirect& oferire de ,ntriri& reflectare empatic
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
7D
25. Factorii oricrui demers psihoterapeutic sau de consiliere sunt:
/a0 Diagnostic psihologic i evaluare clinic& relaia terapeutic /de consiliere0& conceptuali*area& reflectarea empatic&
evaluarea re*ultatelor interveniei
/"0 Diagnostic psihologic i evaluare clinic& relaia terapeutic /de consiliere0& conceptuali*area& tehnicile& evaluarea
re*ultatelor interveniei
/c0 Diagnostic psihologic i evaluare clinic& relaia terapeutic /de consiliere0& conceptuali*area& tehnicile& depirea
re*istenelor pacientului
26. n sens restrns, psihoterapia se ocup cu:
/a0 =ntervenie ,n patologie i optimi*are personal
/"0 =ntervenie ,n psihopatologie
/c0 1ptimi*are personal i prevenie
27. Experimentul cu un singur subiect s-a dezvoltat n paradigma:
/a0 cognitivist
/"0 dinamic#psihanalitic
/c0 "ehaviorist
28. Experimentul cu un singur subiect acoper prpastia metodologic dintre:
/a0 cercetarea aplicativ i cercetarea clinic
/"0 cercetarea clinic i practica clinic
/c0 cercetarea fundamental i cercetarea clinic
29. Experimentul cu un singur subiect urmreyte relevarea rela(iilor cauzale dintre:
/a0 diferite varia"ile independente i comportamentul uman
/"0 diferite varia"ile independente i varia"ile etichet
/c0 comportamentul uman i diferite varia"ile dependente
76. Da(i trei exemple de tipuri de design experimental specifice experimentului cu un singur subiect:
/a0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
/"0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
/c0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31. Obiectivele experimentului cu un singur subiect sunt:
/a0 reducerea validitii e+terne i o"inerea unui efect puternic al varia"ilelor independente
/"0 ,ndeplinirea criteriilor e+perimentale i o"inerea unui efect puternic al varia"ilelor independente
/c0 ,ndeplinirea criteriilor e+perimentale i identificarea efectului unor varia"ile independente cu impact redus
32. n psihologia clinic a adultului trebuie s se (in seama de:
/a0 stadiile de*voltrii fi*ice i psihice
/"0 de*voltarea inteligenei i personalitii
/c0 de*voltarea a"ilitilor cognitive
77. Etapele rela(iei subiectului cu medicamentul sunt:
/a0 prescrierea medicamentului& aciunea farmacologic a medicamentului& dependena
/"0 prescrierea medicamentului& aciunea farmacologic a medicamentului& "ilanul
/c0 aciunea farmacologic a medicamentului& "ilanul& compliana
7E. Mecanismul efectului placebo este dat de:
/a0 =nstalarea rapid a efectului
/"0 aciunea nespecific
/c0 e+pectane
35. n practica judiciar, psihologul clinician se poate implica n:
/a0 e+perti*a medical i e+perti*a psihologic
/"0 e+perti*a (udiciar medico#psihiatric i e+perti*a psihologic
/c0 e+perti*a medico#legal i e+perti*a psihologic
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
E6
Psihologie clinic
Dr. psiholog Daniel David
E8
Rspunsuri la ntrebrile de autoevaluare:
8. c
2. "
7. a
E. a
;. c
J. "
:. c
H. "
D. "
86. "
88. a
82. a
87. a
8E. c
8;. "
8J. "
8:. a
8H. "
8D. "
26. "
28. c
22. "
27. c&a&"
2E. "
2;. "
2J. "
2:. c
2H. c
2D. a
76. design A!A! . design cu nivele de "a* multiple . deignul manipulrilor simultane . designul
schim"rii criteriului
78. "
72. "
77. "
7E. c
7;. "

S-ar putea să vă placă și