Sunteți pe pagina 1din 516

Explicaii simboluri

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:explicatii. 6 comentarii . (punct) = ochi pe fa ! X = ochi pe dos / = sc!dere spre dreapta: se tricotea"! # ochiuri $mpreun! pe fa ! \ = sc!dere spre st%nga: ridic!m & ochi, tricot!m ce urm!torul pe fa ! 'i-l trecem prin ochiul ridicat ^ = se tricotea"! # ochiuri pe fa ! cerc cu punt n mijloc = & ochi ridicat f!r! s! fie tricotat O = & jeteu = & ochi $ncruci'at aplecat spre dreapta: pe fa a lucrului ridic!m al doilea ochi urm!tor pe andreaua dreapt!, lu%ndu-l din spatele andrelei, f!r! a-l tricota. Pe urm! tricot!m pe fa ! ochiul premerg!tor 'i d!m drumul ambelor ochiuri de pe andreaua st%ng!. U = & ochi $ncruci'at aplecat spre st%nga: al doilea ochi urm!tor se tricotea"! pe fa !, $n dosul ochiurilor, lu%ndu-l din spatele andrelei( ochiul premerg!tor se ridic!, lu%ndu-l din fa a andrelei f!r! a-l tricota. [/ = & ochi ridicat nelucrat cu firul $n fa ! [\ = & ochi ridicat nelucrat cu firul $n spate ! = & ochi ridicat nelucrat tras peste toate firele trasate )nelucrate* 'i lucrat pe fa ! " = # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos # = dintr-un ochi lucr!m at%tea ochiuri c%t arat! indicele 'i anume altern%nd & ochi pe fa ! 'i & ochi pe dos $ aplecat spre %reapta = # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! de la dreapta sre st%nga & = + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! de la dreapta spre st%nga triun'(i %rept) ne'ru = & ochi ridicat, urm!torul ochi lucrat pe fa !, ochiul ridicat trasat peste ochiul lucrat , = dintr-un singur ochi form!m + ochiuri astfel: & jeteu, & ochi lucrat pe fa ! )ochiul ini ial*, & jeteu cerc cu un X = + ochiuri pe dos

cerc cu o linie = + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! p*trat cu o linie ori+ontal* = se $nf!'oar! firul de + ori e andrea p*trat cu o linie ,ertical* = ridic!m )trecem* ochiul astfel $nf!'urat pe andreaua dreapt! cu firul $n fa ! - = ridic!m desf!'urat ochiul )care anterior a fost $nf!'urat* pe andreaua cu firul $n dos. p*trat cu X = ridic!m ochiul desf!'urat cu firul $n fa ! cerc cu " = ochiul ridicat desf!'urat 'i cu ochiul urm!tor se lucrea"! $mpreun! pe dos.

.opii / 0antalona1 scurt pentru b*iei


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:copii, pantalona', scurt, tipar. Scrie un comentariu Pantalona'ul scurt este purtat de b!ie i, $ncep$nd de la -$rsta de # ani 'i p$n! la .-/ ani.

Pentru desenarea tiparului de pantalona' putem folosi m!suri gata stabilite sau luate direct pe corp. 0!surile stabilite pentru b!ie i $n etate de + ani s$nt urm!toarele: 1ungime = ## cm 2rosimea 'oldurilor = 6# cm 3ceste m!suri cresc $n raport cu -$rsta copiilor, dup! cum urmea"!: 1ungimea cre'te cu c$te # cm pentru fiecare an. 2rosimea 'oldurilor cre'te cu c$te 4 cm pentru fiecare an. $iparul %e 2a* a pantalona1ului scurt 5esenarea cadrului. Pentru desenarea acestui tipar construim un unghi drept cu laturile nedefinite $n partea st$ng! a h$rtiei 'i-l $nsemn!m cu litera 3. 5in punctul 3 $n jos, pe linia

-ertical!, aplic!m m!sura de lungime a pantalonilor 'i $nsemn!m punctul cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre dreapta o linie ori"ontal!. 3plic!m apoi, pe liniile ori"ontale, din punctele 3 'i 6 spre dreapta, &7+ din m!sura de grosime a 'oldurilor 'i punem c$te un punct. 8nsemn!m punctul de pe linia ori"ontal! 3 cu litera 9 'i cel de pe linia ori"ontal! 6 cu litera 5. :nim printr-o linie -ertical! punctul 9 cu 5, form$nd un cadru dreptunghiular, $n interiorul c!ruia -om desena tiparul de fa ! 'i spate al pantalonului scurt.

Linia de rscroitur a piciorului. 3ceasta o form!m m!sur$nd din punctul 6 $n sus, pe linia -ertical!, &74 din distan a 6-5. 1ocul aflat $l $nsemn!m cu litera ;. 3cest punct indic! ad$ncimea r!scroiturii piciorului. 0!sur!m apoi din punctul 5 spre st$nga, pe linia ori"ontal!, &74 din distan a 6-5 minus & cm 'i punem un punct pe care-l $nsemn!m cu litera <, care indic! l!rgimea r!scroiturii piciorului. :nim, apoi, printr-o linie u'or ad$ncit!, punctele ; 'i <, form$nd astfel linia de r!scroitur! a piciorului. Custura interioar a piciorului. 3ceasta o form!m m!sur$nd din punctul 5 $n sus, pe -ertical!, &74 din distan a 6-5, minus & cm. 1ocul aflat $l $nsemn!m cu litera 2. 3cest punct marchea"! $n!l imea cus!turii piciorului. :nim apoi acest punct printr-o linie oblic! cu punctul <, form$nd astfel linia de cus!tur! a piciorului. Linia de mijloc a feei. 3ceasta o construim m!sur$nd din punctul 9 spre st$nga &7&= din m!sura de grosime a 'oldurilor, minus & cm. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera >. 3cest

punct indic! mijlocul fe ei. :nim apoi punctul > cu punctul 2 printr-o linie ad$ncit! $n partea de jos, a'a ca pe tipar, construind astfel linia de mijloc a fe ei. Linia de talie o formea"! linia ori"ontal!, din punctul 3 p$n! la punctul >. $iparul %e spate al pantalona1ului scurt. Partea din spate pre"int! linii comune cu fa a, cu excep ia liniilor de talie 'i mijloc, pe care trebuie s! le desen!m. Linia de mijloc a spatelui o form!m m!sur$nd din punctul 9 spre st$nga, pe linia ori"ontal!, &7# din distan a cuprins! $ntre punctul 9 'i punctul >. 1ocul aflat $l $nsemn!m cu un punct, pe care-l $nsemn!m cu litera ?. Punctul ? indic! mijlocul spatelui. :nim apoi acest punct printr-o linie oblic!, cu punctul 2, form$nd astfel linia de mijloc a spatelui. Linia de talie o repre"int! linia 3-?. 3o%ul %e tricotare. Tricotarea pantalona'ului scurt se face $ncep$nd cu linia de talie, care poate r!m$ne dreapt! ca $n model, sau se poate $ncepe cu o margine lucrat! cu punct de semielastic pe o l! ime de #-+ cm. Se urm!re'te linia tiparului pentru fiecare parte separat, sau se poate tricota $ntr-o singur! bucat!, o parte de fa ! 'i de spate unite pe linia 3-;. Pe linia de talie se fac butoniere, dac! pantalona'ul se prinde de blu"i !, f!c$nd un costuma', sau i se pun bretele 'i se poate purta cu orice blu"! sau pulo-!r. Pentru tricotare se pot folosi di-erse puncte: punct de jerseu, punct lene', punct de es!tur!, punct de jerseu r!sucit 'i altele, dup! gustul fiec!ruia. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". # @oi

.opii / 0antalona1 1pil(o+en


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:copii, pantalona', scurt. Scrie un comentariu Spilho"enul este un pantalona' cu pl!tcu ! 'i bretele $n fa !, iar $n spate cu elastic. ;l se poart! at$t de feti e, c$t 'i de b!ie i, de la -$rsta de .-/ luni, p$n! la peste . ani.

Pentru pantalon se folose'te tiparul de pantalon-chilot. 3o%ul %e tricotare Tricotarea spilho"enului se face la fel cu pantalonul chilot. 6enti ele s$nt f$'ii de l! imi -ariabile $ntre +-A cm. Pl!tcu a este un dreptunghi de circa 6 x &= cm. Pe ea se pot face di-erse figurine sau modele rom%ne'ti. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". # @oi

.opii / 0antalona1 c(ilot


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:chilot, copii, pantalona', tipar. Scrie un comentariu

Pantalona'ul B chilot poate fi purtat de copii $ncep$nd de la -$rsta de . luni 'i p$n! la -$rsta de 6 B . ani.

Pantalona'ul se poart! numai cu un elastic $n talie. 3cest pantalona', cu unele adaosuri, poate fi folosit 'i ca 'pilho"en, a'a cum -om -edea mai departe. Pentru desenarea tiparului pantalona'ului-chilot folosim m!suri stabilite. Pentru copii de #$% luni pn la 1ungimea = ## cm 1! imea = A6 cm 1ungimea cordonului = A= cm Pentru copiii de peste an -om folosi urm!toarele m!suri:

an, -om ad!uga fiec!rei m!suri c$te # cm pentru fiecare an.

$iparul %e pantalona14c(ilot 5esenarea cadrului. 9a s! desen!m tiparul acestui pantalona', desen!m mai $nt$i un dreptunghi, a-$nd lungimea egal! cu m!sura de lungime a pantalona'ului, iar l! imea egal! cu &74 din l!rgimea pantalona'ului. 5reptunghiul $l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5.

&scroitura piciorului. 0!sur!m din punctul 6 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7# din distan a 6 B 5 minus + cm, unde punem un punct, pe care-l $nsemn!m cu litera ; 'i care indic! ad$ncimea r!scroiturii piciorului pe linia de fund a pantalonului. 5in punctul 5 m!sur!m $n sus, pe linia -ertical!, &7+ din distan a 9 B 5, plus & cm 'i $nsemn!m locul cu litera <. Punctul < indic! ad$ncimea r!scroiturii piciorului pe linia de 'old a pantalonului. :nim $nt$i printr-o linie curb! punctele ; 'i <. 1inia curb! este ad$ncit! cu #,A cm fa ! de linia oblic! punctat!. Linia de talie este repre"entat! pe tipar de ori"ontala 3 B 9. 3cest tipar repre"int! fa a 'i spatele pantalonului. 3o%ul %e tricotare a pantalona1ului4c(ilot. Tricotarea pantalona'ului $ncepe de la linia de talie a fe ei. Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri corespun"!tor m!surii ce o pre"int! tiparul per linia de talie. Se tricotea"! # cm cu punct %e elastic %ublu, dac! se trasea"! un elastic prin el, sau se fac + r$nduri cu punct %e semielastic 5X5, apoi un r$nd de g!urele tricot$nd un jeteu, # ochiuri tricotate $mpreun! pe dos. Se repet! acest model. Se continu! apoi cu punct %e semielastic $nc! c$te-a r$nduri p$n! se ajunge la o l! ime de #,A cm. 5up! aceast! benti ! se $ncepe tricotarea propriu-"is! a pantalona'ului cu punct %e jerseu, sau cu alt punct, la alegere. 5up! ce s-a tricotat o por iune egal! cu lungimea liniei de 'old, se cre'te & ochi $n mijlocul r$ndului. Se $nseamn! acest ochi 'i $n r$ndurile urm!toare se cre'te la fiecare r$nd lucrat pe fa ! c$te & ochi, la dreapta 'i la st$nga ochiului din mijloc, p$n! ce l! imea clinului corespunde cu tiparul. 5e men ionat este c! ochiurile clinului se lucrea"! cu punct %e jerseu. Se continu! tricotarea pentru partea din spate, care $ncepe cu clinul care se formea"! prin sc!"!turile ce se fac pe o parte 'i pe alta a clinului, iar pentru piciorul pantalona'ului se adaug! ochiuri sau se spore'te $ntr-o parte 'i alta a clinului dup! cerin ele tiparului.

Se continu! tricotarea cu sc!"!turi p$n! la terminarea clinului, apoi se lucrea"! $n linie dreapt! p$n! $n talie, unde se face o benti ! cu elastic sau cu g!urele, ca la fa a pantalona'ului. Se unesc apoi cele dou! p!r i pe linia de 'old cusute pe muchie sau cu cus!tur! desc!lcat! pe dos. 8n talie se introduce un elastic dac! marginea este dubl!, sau un 'iret dac! marginea are g!urele. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #/ Cct

.opii / 6oc(ie
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:copii, rochii. :n comentariu Dochi a constituie $mbr!c!mintea de "i cu "i a feti elor, la care se pot face -ariate garnituri 'i t!ieturi.

0odelele cele mai potri-ite pentru -$rste $ntre & 'i . ani 'i mai ales p$n! la A ani s$nt cele care pre"int! l!rgimea de la ni-elul pl!tcu ei. 1!rgimea poate fi f!cut! sub form! de cre uri, cute, cercule e, clini, clo' etc. Tiparul rochi ei $l putem desena dup! m!suri fixe sau dup! m!suri luate direct pe corp. Pl!tcu a rochi ei poate fi dreapt! sau de diferite forme. 8n mijlocul fe ei sau al spatelui pre"int! o fent!, iar gulerul este rotund. Dochi a este larg! 'i

poate fi cu cre uri, cute, clini, clo' etc. Pe pl!tcu ! 'i pe fusti ! se poate aplica o broderie u'oar! cu moti-e rom%ne'ti. Pentru desenarea tiparului rochi ei cu platc! putem folosi m!suri stabilite 'i m!suri luate direct pe corp. 0!surile s$nt urm!toarele: 1ungimea rochi ei = +A cm 1! imea spatelui = #= cm 2rosimea bustului = A6 cm 2rosimea g$tului = #= cm 1ungimea m$necii: scurt! = &# cm( lung! = ## cm 2rosimea bra ului = #= cm 2rosimea pumnului = &# cm 0!surile stabilite dinainte se folosesc mai mult p$n! la -$rsta de + ani. 9ifrele date mai sus s$nt -alabile pentru -$rsta de & an, urm$nd ca pentru urm!torii ani s! se adauge c$te un plus de # cm la fiecare m!sur! pentru fiecare an, cu excep ia m!surii de grosime a bustului, la care aplic!m un plus de c$te 4 cm. 6oc(ia crea* cu pl*tcu* 3ceast! rochi ! crea ! 'i cu pl!tcu ! repre"int! modelul cel mai dr!gu 'i mai practic pentru feti e, mai ales p$n! la -$rsta de 4 ani.

0odelul de fa ! pre"int! o pl!tcu ! dreapt! 'i cu fent! $n mijlocul spatelui. 2ulera'ul este

format din # buc! i, iar $n fa ! se $nnoad! cu un 'ire el. 0$necu a este scurt!, str$ns! cu o man'et!. Pe pl!tcu ! 'i pe rochi ! e o garnitur! format! din broderie rom%neasc!. Tiparul de rochi ! se compune din spate, fa !, m$neci, man'ete 'i guler. $iparul %in spate. 5esen!m $n partea st$ng! a h$rtiei, cam la #= cm de la margine, un unghi drept pe care $l $nsemn!m cu litera 3. Prima linie ajuttoare este linia de lungime a rochi ei pe care o desen!m aplic$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! m!sura de lungime a rochi ei 'i $nsemn!m locul cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre dreapta o linie ori"ontal!, paralel! cu ori"ontala 3. A doua linie ajuttoare este linia de l! ime a spatelui, care marchea"! 'i lungimea pl!tcu ei. 1inia aceasta o desen!m m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, &7+ din m!sura de grosime a g$tului plus # cm 'i $nsemn!m locul cu litera 9. 5in punctul 9 ducem spre dreapta o linie ori"ontal!, paralel! cu pri"ontala 3. Tiparul spatelui cuprinde pl!tcu a 'i corpul rochi ei. Pltcua. D!scroitura g$tului. 0!sur!m & cm din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, 'i punem un punct. Tot din punctul 3 m!sur!m spre dreapta, pe ori"ontal!, &76 din m!sura de grosime a g$tului 'i $nemn!m un punct. :nim acest punct cu punctul de pe -ertical! 3, printr-o linie u'or 'erpuit!, form$nd linia de r!scroitur! a g$tului. Linia de umr. 9a s! form!m aceast! linie aplic!m din punctul 9 spre dreapta, pe ori"ontal!, &7# din m!sura de l! ime plus & cm. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera 5. 5in punctul 5 ridic!m o linie -ertical! punctat!, p$n! la linia de cadru. Pe aceast! linie cobor$m cu + cm sub linia de cadru 'i punem un punct pe care-l $nsemn!m cu litera ;. Punctul ; indic! $nclinarea um!rului. :nim acest punct cu punctul de r!scroitur! al g$tului de pe ori"ontala 3, printr-o linie oblic!, prelungit! cu & cm $n afara liniei -erticale punctate. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera ;&, care indic! lungimea um!rului.

&scroitura 'raului. 3ceasta este format! de linia ori"ontal! 9 B 5, pentru forma dreapt!. Linia de lun(ime a pltcuei. 3ceasta este format! de linia ori"ontal! 9 B 5 pentru forma dreapt!. 3ceast! linie poate fi modificat!, d$ndu-i diferite forme. <orma de col pe care o ob inem m!sur$nd + cm din punctul 9 $n jos, pe -ertical!, 'i punem un punct. :nim acest punct printr-o linie 'erpuit! cu punctul 5. <orma rotund! o form!m unind punctul ;& cu punctul 9, printr-o linie rotunjit!. <orma cu # col uri o desen!m m!sur$nd din punctul 9 spre dreapta, pe ori"ontal!, &74 din l! imea spatelui, minus & cm 'i punem un punct pe care-l cobor$m cu + cm sub linia 9. :nim acest punct cu punctul 9 'i cu punctul 5, cu c$te o linie u'or rotunjit!, form$nd astfel col ul pl!tcu ei. 1inia de lungime a pl!tcu ei poate fi 'i alta dec$t cea descris!. Linia de mijloc a spatelui o formea"! linia -ertical! 3 B 9. .orpul roc(iei. 9orpul rochi ei repre"int! por iunea de la pl!tcu ! $n jos, p$n! la ti-. 3ceast! parte a rochi ei este larg! 'i se sus ine pe pl!tcu !. Linia de lr(ime a creurilor. Prelungim liniile ori"ontale 6 'i 9 spre st$nga, cu &74 B &7# din m!sura de l! ime a spatelui 'i $nsemn!m c$te un punct. :nim apoi punctele de prelungire $ntre ele printr-o linie -ertical!, form$nd linia de l!rgime a rochi ei care repre"int! 'i linia de mijloc a spatelui la corpul rochi ei. Spa iul cuprins $ntre linia de mijloc a corpului rochi ei 'i linia -ertical! 9 B 6 repre"int! l!rgimea necesar! cre urilor. 0!sura -aria"! $ntre limitele date, $n func ie de l!rgimea pe care dorim s-o d!m rochi ei.

Linia de su'ra. 5esen!m aceast! linie aplic$nd $nt$i m!sura de grosime a bustului. 8n acest scop m!sur!m din punctele 6 'i 9 spre dreapta, pe liniile ori"ontale, &74 din m!sura de grosime a bustului, plus & cm 'i not!m c$te & punct. :nim apoi aceste puncte $ntre ele, printro linie -ertical! punctat!. Pe aceast! linie cobor$m de la linia ori"ontal! 9 cu &76 din m!sura de grosime a g$tului, plus & cm 'i $nsemn!m litera <. Punctul < indic! ad$ncimea r!scroiturii bra ului. Prelungim apoi linia ori"ontal! 6 cu A cm spre dreapta, $n afara liniei de cadru, 'i punem un punct pe care-l $nsemn!m cu litera 2. :nim acest punct printr-o linie oblic!, cu punctul <. &scroitura 'raului. :nim punctul 5 cu punctul < printr-o linie bine ad$ncit!. Linia de sus a corpului rochiei o formea"! linia ori"ontal! 9 B 5. 3ceast! linie poate fi modificat!, urm!rind conturul liniei de lungime a pl!tcu ei. 5e exemplu, $n ca"ul pl!tcu ei rotunde, linia corpului rochi ei urc! p$n! la ni-elul um!rului, dup! linia de contur a pl!tcu ei. Linia de rotunjime a rochiei. 0!sur!m & cm pe linia de sibra , de la punctul 2 $n sus. 5in punctul stabilit ducem spre st$nga o linie u'or pierdut! $n linia de lungime a rochi ei. $iparul %e 2a*. 5esen!m $n partea dreapt!, cam la #= cm de la marginea h$rtiei, un unghi drept, pe care-l $nsemn!m cu litera 3. Prima linie ajuttoare este linia de lungime a rochi ei pe care o desen!m, aplic$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, m!sura de lungime a rochi ei plus # cm. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre st$nga o linie ori"ontal!, paralel! cu ori"ontala 3.

A doua linie ajuttoare este linia de l! ime a fe ei, care indic! totodat! 'i lungimea pl!tcu ei. 1inia aceata o desen!m m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, &7+ din m!sura de grosime a g$tului plus + cm. Punctul stabilit $l $nsemn!m cu litera 9. 5in punctul 9 ducem spre st$nga o linie ori"ontal! paralel! cu ori"ontala 3. 0l*tcua. &scroitura (tului. 0!sur!m din punctul 3 spre st$nga, pe ori"ontal!, &76 din m!sura de grosime a g$tului plus =,A cm 'i $nsemn!m un punct. Tot din punctul 3 m!sur!m $n jos, pe

-ertical!, &76 din grosimea g$tului plus &,A cm. Punctul stabilit $l unim cu punctul de r!scroitur! al g$tului de pe linia de ori"ontal! 3, printr-o linie rotunjit!, form$nd linia de r!scroitur! a g$tului. Linia de umr. 9onstruim o linie ajut!toare punctat!, la + cm sub linia ori"ontal! 3, de la r!scroitura g$tului spre st$nga. 3ceast! linie indic! $nclinarea um!rului la partea din fa ! a pl!tcu ei. 3plic!m apoi, $n linie oblic!, lungimea um!rului din spate minus =,A cm, $ncep$nd de la linia de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 spre st$nga p$n! la $nt$lnirea liniei ori"ontale ajut!toare. 1ocul aflat $l $nsemn!m cu litera 5. Punctul 5 indic! lungimea um!rului. :nim acest punct cu punctul de r!scroitur! al g$tului, printr-o linie oblic!. &scroitura 'raului. 9a s! desen!m aceast! linie, aplic!m din punctul 9 spre st$nga, pe ori"ontal!, &7# din m!sura de l! ime a spatelui, plus # cm, 'i punem un punct pe care-l $nsemn!m cu litera ;. 3cest punct indic! l! imea fe ei. :nim apoi punctul 5 cu punctul ; peintr-o linie u'or rotunjit!, form$nd linia de r!scroitur! a bra ului la pl!tcu !. Linia de lun(ime a pltcuei o formea"! linia ori"ontal! ; B 9. 3ceast! linie o putem modifica, d$ndu-i diferite forme ca 'i la partea din spate a pl!tcu ei. Linia de mijloc a pltcuei o formea"! linia -ertical! 3 B 9. .orpul roc(iei. Linia de lr(ime pentru cre uri. Prelungim liniile ori"ontale 6 'i 9 spre dreapta, $n afara liniei de cadru, cu &74 B &7# din m!sura de l! ime a spatelui, plus # cm, 'i punem c$te un punct. :nim apoi aceste puncte $ntre ele, printr-o linie -ertical!. 3ceast! linie repre"int! 'i linia de mijloc a fe ei. Linia de su'ra. 9a s! desen!m aceast! linie este necear s! aplic!m $nt$i m!sura de grosime a bustului. 8n acest scop aplic!m din punctele 6 'i 9 spre st$nga, pe liniile ori"ontale, &74 din m!sura de grosime a bustului plus + cm, unde punem c$te un punct. :nim aceste puncte $ntre ele printr-o linie -ertical! punctat!. Pe aceast! linie cobor$m de la ori"ontala 9 $n jos cu &76 din m!sura de grosime a g$tului plus # cm 'i $nsemn!m un punct pe care-l not!m cu litera <. 3cest punct marchea"! ad$ncimea r!sscroiturii bra ului. Prelungim apoi linia ori"ontal! 6 spre st$nga liniei -erticale punctate cu . cm 'i $nsemn!m litera 2. :nim apoi punctul 2 printr-o linie oblic! cu punctul <, form$nd astfel linia de subra . &scroitura 'raului. :nim punctul ; cu punctul < printr-o linie ad$ncit!. Linia de sus a corpului rochi ei o formea"! linia ori"ontal! 9, cuprins! $ntre mijlocul fe ei 'i punctul ;, unde se rotunje'te u'or. 8n acest scop, m!sur!m & cm de la punctul ; $n jos pe linia de r!scroitur! a bra ului 'i $nsemn!m un punct. 5ucem din acest punct spre dreapta o linie u'or peridut! $n ori"ontala 9, rotunjind astfel linia de sus a corpului rochi ei. Linia de rotunjime a rochi ei. 0!sur!m & cm pe linia de subra de la punctul 2 $n sus, unde punem un punct. 5ucem apoi din acest punct o linie pierdut! $n ori"ontala 6.

$iparul %e mnecu* scurt*.

Tiparul de m$necu ! $l $ncadr!m $ntr-un dreptunghi, a-$nd lungimea egal! cu m!sura de lungime a m$necii 'i l! imea egal! cu jum!tate din grosimea bra ului, plus # cm. 5reptunghiul $l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5. Linia ajuttoare. Pentru desenarea tiparului, desen!m o linie ajut!toare, m!sur$nd din punctul 9 $n jos, pe -ertical!, &7# din distan a cuprins! $ntre punctele 3 'i 9, plus # cm. 8nsemn!m locul cu litera ;. 5in punctul ; ducem spre st$nga o linie ori"ontal!, p$n! la linia de cadru. &scroitura mnecii. :nim punctul ; cu ;, printr-o linie bombat! $n partea de sus a ei, form$nd linia dinpre fa ! a r!scroiturii m$necii. 1inia din spate a r!scroiturii m$necii o desen!m unind din nou punctul 3 cu ;, printr-o linie ad$ncit!, $n partea ei de jos, cu & cm sub linia de cadru, a'a ca pe tipar. Custura de su'ra. 0!sur!m # cm din punctul 5 spre st$nga pe linia ori"ontal!, unde punem un punct. :nim apoi acest punct printr-o linie oblic! cu punctul ;. Linia de lun(ime a mnecii. 0!sur!m &,A cm pe linia cus!turii de subra , de la ori"ontala 6 $n sus. 5in punctul stabilit ducem o linie 'erpuit!, u'or pierdut! $n linia de cadru. Pentru ob inerea unui tipar de m$necu ! lung!, proced!m la fel ca la m$necu a scurt!, modific$nd m!sura de lungime. Pentru ob inerea unui tipar de m$necu ! crea !, bufant!, l!rgim m$necu a, prelungind liniile de cadru ; 'i 6 cu 4 B 6 cm spre st$nga, form$nd o nou! linie de mijloc a tiparului de m$nec!. Cdat! cu aceasta se modific! 'i r!scroitura m$necii ca s! poat! forma buful. 8n acest scop, prelungim linia -ertical! a cadrului $n sus de punctul 3 cu 4 B 6 cm 'i $nsemn!m locul cu litera 3&. 0odific!m apoi liniile de r!scroitur! ale m$necii, unind $ntre ele punctele 3& 'i ;.

$iparul %e man1et*. 0an'eta o folosim pentru str$ns l!rgimea m$necu ei $n parta de jos. Tiparul de man'et! este repre"entat de un dreptunghi, a-$nd lungimea egal! cu &7# din m!sura de grosime a pumnului, pentru m$neca lung!, la care ad!ug!m un plus de + B 4 cm pentru m$necu a scurt!. 1! imea cadrului este de # cm. 5reptunghiul $l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5. Linia de mijloc a man)etei o repre"int! linia -ertical! 3 B 6. Colul man)etei. 0!sur!m din punctele 9 'i 5 c$te & cm spre st$nga, pe liniile ori"ontale 'i not!m c$te un punct. 8mp!r im apoi $n # linia -ertical! 9 B 5 'i punem un punct. :nim acest punct prin linii oblice cu punctele de pe liniile ori"ontale 9 'i 5, form$nd col ul man'etei. 0an'eta cu col se aplic! numai la m$necu a lung!. 1a m$necu a scurt! man'eta este f!r! col . $iparul %e 'uler. Pentru desenarea tiparului de guler rotund proced!m $n felul urm!tor: :nim pe linia de um!r pl!tcu a din fa ! cu cea din spate 'i le contur!m pe h$rtie, urm!rind r!scroitura g$tului, precum 'i liniile de mijloc din spate 'i din fa !. Scoatem apoi tiparele 'i desen!m guleru'l $n cadrul acestui contur. &scroitura (ulerului o formea"! linia de contur a r!scroiturii g$tului cuprins! $ntre semnul de mijloc al spatelui 'i cel al fe ei. Linia e*terioar a (ulerului. 0!sur!m de la r!scroitura g$tului 4 B A cm pe linia de mijloc a spatelui, unde $nsemn!m un punct. 5in acest punct ducem o linie rotunjit!, paralel! cu linia de r!scroitur! a gulerului, p$n! la mijlocul fe ei. +ar(inea e*terioar a (ulerului poate fi dreapt! sau cu di-erse col uri. Colul (ulerului. 0!sur!m # cm din mijlocul fe ei spre st$nga, pe linia exterioar! a gulerului 'i punem un punct. :nim acest punct cu punctul de r!scroitur! a gulerului 'i punem un punct. :nim acest punct cu punctul de r!scroitur! a gulerului din mijlocul fe ei printr-o linie rotunjit!, form$nd col ul gulerului. <orma col ului poate fi 'i dreapt!. 8n acest ca" unim punctele amintite printr-o linie oblic!, $n loc de rotund!. Linia de mijloc a (ulerului o formea"! linia din mijlocul spatelui pl!tcu ei. 3cest gulera' dintr-o singur! bucat! este indicat pentru rochi ele cu fent! la mijlocul fe ei. 8n ca"ul c$nd fenta se face $n mijlocul spatelui, facem un gulera' din dou! buc! i. 8n acest scop, t!iem gulerul pe linia din mijlocul spatelui, form$ndu-i un col aasem!n!tor cu cel din fa !. 5up! desenare decup!m tiparul pe liniile de contur. 3o%ul %e tricotare a roc(iei. Tricotarea rochi ei pentru feti e cuprinde o gam! $ntreag! de modele ajurate, dantelate sau compacte. 3ici fante"ia are c$mp larg de ac iune. 1ucrul se $ncepe de la ti- spre pl!tcu ! pentru corpul rochi ei, urm!rind linia tiparului. 5ac! se dore'te ca linia de subra s! fie dreapt!, atunci se pot face, dac! modelul $ng!duie, sc!"!turi $n cuprinsul rochi ei, d$nd forma de clini.

Pl!tcu a se execut! $n func ie de forma ei, $ncep$nd cu partea cea mai lung! de pe tiparul respecti- )col urile*. 0arginea pl!tcu ei poate fi simpl!, sau cu borduri. 0$necile pot fi cu man'ete, sau li se pot face o margine lucrat! cu punct de elastic care $nlocuie'te man'eta la o m$necu ! mai pu in larg!. 2ulerul se lucrea"! dup! tipar, $ncep$nd din mijlocul fe ei sau al spatelui, dac! este desf!cut 'i $n fa ! 'i spate. 5ac! este dintr-o singur! bucat!, se $ncepe din mijlocul fe ei, de unde se $ncheie. :nele modele de rochi ! pre"int! $n loc de pl!tcu ! # bretele simple sau $nnodate pe um!r.

8n acest ca", corpul rochi ei $l mont!m pe o benti ! de aceea'i l! ime a bretelelor. Pe dosul acestei benti e se aplic! bretelele. 3cest gen de rochi e s$nt indicate pentru -ar!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #/ Cct

.opii / .*ciuli* olan%e+*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, copii. Scrie un comentariu

9!ciuli a olande"! este format! dintr-o singur! bucat! de form! dreptunghiular! 'i cu col urile dinspre fa ! u'or r!sfr$nte spre spate.

3ceast! c!ciuli ! este indicat! pentru feti ele $n -$rst! de & B . ani. 5imensiunile dup! care se construie'te tiparul pentru copii de &-# ani s$nt urm!toarele: 1ungimea: &/ cm 1! imea: &A cm Pentru copii $ntre # 'i . ani se -or m!ri dimenssiunile cu c$te & cm pentru fiecare an. $iparul c*ciuliei olan%e+e. Tiparul acestui gen de c!ciuli ! este foarte simplu, el reduc$nduse la un dreptunghi cu lungimea 'i l! imea egale cu m!surile de lungime 'i l! ime ale

c!ciuli ei. 5.

5reptunghiul $l $nsemn!m cu literele 3 6 9

Linia cciuliei dinspre fa. 3ceasta este format! de linia -ertical! 3 B 6. Linia custurii din spate. ;ste repre"entat! de linia -ertical! 9 B 5. Linia de mijloc a cciuliei. ;ste format! de linia ori"ontal! 3 B 9. Linia de lun(ime este format! de linia ori"ontal! 6 B 5. Colul cciuliei. 9ol ul care se r!sfr$nge este format din unghiul 6. 5up! ce am $nsemnat pe tipar ceea ce repre"int! fiecare linie decup!m tiparul. 3o%ul %e tricotare 3cest gen de c!ciuli ! este foarte simplu 'i u'or de tricotat. 5e remarcat este faptul c! pentru bordura marginilor dinspre fa ! 'i lungime e necesar s! se aleag! un model care s! fie pe ambele fe e la fel, sau cu # fe e, ca atunci c$nd se r!sfr$ng col urile care formea"! urechiurile s! se -ad! frumos. 8n partea din spate se fac # cute 'i c$te-a anouri pentru trasat panglica sau 'nurul cu care se leag! c!ciuli a sub b!rbie. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #/ Cct

.opii / .*ciuli* cu 2un%


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, copii. Scrie un comentariu

;ste format! din # p!r i: o parte din fa ! 'i o parte care formea"! fundul c!ciuli ei. Partea din fa ! are forma dreptunghiular!, iar fundul c!ciuli ei poate a-ea form! rotund! sau dreptunghiular!.

Pentru desenarea tiparului folosim diferite m!suri, $n cm, stabilite pentru cele + m!rimi, 'i anume:

$iparul p*rii %in 2a*. 5esenarea cadrului. Pentru desenarea acestui tipar construim $n partea st$ng! a h$rtiei un cadru dreptunghiular, pe care-l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5.

1ungimea acestui cadru este egal! cu m!sura de lungime, iar l! imea cadrului este egal! cu m!sura de l! ime a p!r ii din fa !. Linia ,ertical A - . repre"int! linia dinspre fa !. 1inia ori"ontal! 3 B 9 repre"int! linia de mijloc a acestui tipar. Linia din spate. 0!sur!m # cm din punctul 5 spre st$nga, pe linia ori"ontal!, unde $nsemn!m locul cu un punct. 5in acet punct ridic!m o linie u'or 'erpuit!, ce se pierde $n linia -ertical! 9. Pe aceast! linie mont!m fundul c!ciuli ei. Linia de lun(ime a prii din fa. 3ceasta este u'or rotunjit! 'i o desen!m m!sur$nd & cm pe linia dinspre spate, de la linia ori"ontal! 6 $n sus, iar locul stabilit $l $nsemn!m cu un punct. 5in acest punct ducem o linie u'or pierdut! $n linia ori"ontal! 6. Pensa. 9a s! form!m pensa de pe linia de lungime a c!ciuli ei m!sur!m A cm din punctul 6 spre dreapta, pe linia de lungime 'i punem un punct. 5in acest punct m!sur!m &,A B #,A cm $n continuare pe linia de lungime 'i $nsemn!m locul cu al doilea punct. 5istan a cuprins! $ntre aceste puncte repre"int! ad$ncimea pensei. 9a s! stabilim -$rful pensei, m!sur!m 4 B A cm $n sus, din primul punct 'i stabilim punctul $n direc ia mijlocului pensei, apoi punctul stabilit $l unim prin linii u'or oblice cu punctele de pens! de pe linia de lungime. 0!sura de &,A B #,A cm ce se d! ca ad$ncime pensei 'i m!sura de 4 B A cm ce repre"int! lungimea pensei, -aria"! $ntre aceste limite, $n raport cu m!rimea $n care se $ncadrea"! -$rsta copilului. $iparul %e 2un% al c*ciuliei. Partea de fund a c!ciuli ei poate a-ea form! rotund! sau dreptunghiular!. /orma dreptun(hiular a tiparului. 5esenarea cadrului. <orma dreptunghiular! a p!r ii de fund a c!ciuli ei o ob inem desen$nd un cadru dreptunghiular, cu liniile de lungime 'i l! ime egale cu m!surile de lungime 'i l! ime ale p!r ii de fund. 9adrul desenat $l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5. Linia ,ertical A - . repre"int! linia de mijloc a p!r ii de fund. Linia e*terioar a prii de fund. 3ceasta este format! de linia ori"ontal! 3 B 9 'i linia -ertical! 9 B 5. 3cestei linii $i putem face urm!toarea modificare: pe linia ori"ontal! 5 m!sur!m # cm din punctul 5 spre st$nga 'i $nsemn!m locul cu un punct. 5in acest punct ridic!m o linie 'erpuit!, pierdut! $n linia -ertical! 9 B 5. 8n direc ia col ului 9 linia exterioar! poate r!m$ne cu col sau o putem rotunji, a'a ca pe tipar. 1inia exterioar! a p!r ii de fund se ata'ea"! la linia dinspre spate a p!r ii din fa !, form$nd astfel c!ciuli a. Linia de lun(ime a prii de fund. 3ceasta este format! de linia ori"ontal! 6 p$n! la linia 'erpuit!. 3ceast! linie formea"! partea dinspre ceaf! a c!ciuli ei. 7orma rotun%* a tiparului. 5esenarea cadrului. <orma rotund! a p!r ii de fund o desen!m $n cuprinsul unui cadru dreptunghiular. 1! imea acestui cadru -a fi egal! cu m!sura de l! ime a p!r ii de fund, iar lungimea cadrului -a fi egal! cu m!sura de l! ime $nmul it! cu #. 5e exemplu, dac! m!sura

de l! ime este de 4,A cm, lungimea -a fi egal! cu E cm. 5reptunghiul $l $nsemn!m cu literele 3 6 9 5. 3poi desen!m liniile ajut!toare. Prima linie ajuttoare. 3ceasta o desen!m m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, &7# din distan a 3 B 6 unde punem un punct, pe care-l $nsemn!m cu litera ;. 5in punctul ; ducem spre st$nga o linie ori"ontal! punctat!. A doua linie ajuttoare. 3ceast! linie o form!m unind punctele 9 'i ; printr-o linie oblic! punctat!. A treia linie ajuttoare. C construim unind punctele 5 'i ; printr-o linie oblic! punctat!. 5up! desenarea liniilor ajut!toare trecem la construirea tiparului.

Linia de mijloc a prii de fund este format! de linia -ertical! 3 B 6. Linia e*terioar a prii de fund. 1inia exterioar! de form! rotund! o desen!m aplic$nd distan a 3 B ; pe toate liniile ajut!toare $ncep$nd din punctul ;. Punctele stabilite le unim $ntre ele printr-o linie rotund!. Por iunea liniei exterioare de o parte 'i de alta a punctului 3 repre"int! partea din cre'tetul capului, iar por iunea dintr-o parte 'i alta a punctului 6 repre"int! partea din direc ia cefei. Pe aceast! linie se a'ea"! partea de fund, de la partea dinspre fa ! a c!ciuli ei. 5ecup!m tiparele pe liniile de contur, preg!tindu-le pentru lucru. 3o%ul %e tricotare 3cest gen de c!ciuli ! se $ncepe a tricota din punctul 6, pentru care se montea"! / B &= ochiuri, sporind apoi la $nceputul fiec!rui r$nd lucrat pe fa !, urm$nd linia tiparului. 1inia 6 B 3 repre"int! marginea din fa ! a c!ciuli ei 'i pe ea se face o bordur! cu model. Se lucrea"! pe tiparul cu pensele $nchise. 8n dreptul pensei se -a spori c$te & ochi la # B + r$nduri lucrate pe fa !. 9$nd se ajunge cu lucrul $n partea opus! se scade c$te & ochi, $ncep$nd de la -$rful pensei spre ba"! $n ordinea $n care s-a sporit la pensa anterioar! lucrat!.

Pentru tricotarea p!r ii de fund a c!ciuli ei se procedea"! astfel: Pentru forma dreptun(hiular se $ncepe tricotarea de la latura 6-3. Pentru forma rotund se lucrea"! rotund cu A andrele, pe care se montea"! un num!r de ochiuri corespun"!tor circumferin ei fundului c!ciuli ei. Se $mpart apoi ochiurile $n 4 sau / 'i se fac sc!"!turile cu-enite $n direc iile stabilite. 5ac! se stabilesc numai 4 puncte pentru sc!"!turi se lucrea"! c$te + ochiuri deodat!, mut$nd primul 'i al doilea ochi $n a'a fel ca ochiul al doilea s! cad! deasupra. 5ac! se stabilesc / puncte pentru sc!"!turi se lucrea"! c$te # ochiuri deodat!. 5up! ce s-au montat p!r ile c!ciuli ei, $n spate, se ridic! & r$nd de ochiuri 'i se lucrea"! 4-A r$nduri de elastic, $n care se fac c$te-a anouri. Prin anouri se trasea"! o panglic! sau un 'nur pentru legat c!ciuli a sub b!rbie. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #/ Cct

.opii / .*ciuli* cu ban%*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, copii. Scrie un comentariu 9!ciuli a se poate confec iona $n di-erse feluri. Se poate face din mai multe p!r i, cum este c!ciuli a cu band! dreapt! 'i fundul rotund. ;a se mai poate lucra dintr-o singur! bucat!, a'a cum este de exemplu c!ciuli a olande"!. 9!ciuli a, ca 'i celelalte obiecte ce fac parte din trusoul noului n!scut, se lucrea"! dup! dimensiuni stabilite pentru + m!rimi.

Cciulia cu band la mijloc

3ceast! c!ciuli ! se compune din + buc! i: o band! $n mijlocul capului 'i # p!r i laterale. ;a acoper! bine capul, fapt pentru care se recomand! $n special pentru copiii p$n! la 6 luni. Pentru c!ciuli a cu band! -om folosi urm!toarele m!suri, $n cm, stabilite pentru cele + m!suri: +rimea 0 )p$n! la + luni*: lungimea B &+ cm( l! imea B && cm. +rimea 00 )de la + la . luni*: lungimea B &4 cm( l! imea B &# cm. +rimea 000 )de la . la &# luni*: lungimea B &A cm( l! imea B &+ cm. $iparul p*rii laterale. 5esenarea cadrului. 9onstruim $n partea st$ng! a h$rtiei un unghi drept cu laturile nedefinite, pe care-l $nsemn!m cu litera 3. 3plic!m apoi din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, m!sura de lungime a c!ciuli ei, iar locul stabilit $l $nsemn!m cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre dreapta o linie ori"ontal!. Tot din punctul 3 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, aplic!m m!sura de l! ime a c!ciuli ei( punctul aflat $l $nsemn!m cu litera 9. 5in punctul 9 ducem $n jos o linie -ertical!, p$n! la linia ori"ontal! 6. 1ocul de $nt$lnire a liniei -erticale 9 cu linia ori"ontal! 6 $l $nsemn!m cu litera 5. 8n felul acesta am format cadrul $n interiorul c!ruia -om desena tiparul. 9a s! desen!m tiparul este necesar s! construim $nt$i liniile ajut!toare. Prima linie ajuttoare. 3ceast! linie desparte cadrul $n # p!r i egale, $n direc ie -ertical!. Pentru desenarea acestei linii, m!sur!m din punctul 3 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7# din distan a 3 B 9 'i $nsemn!m locul cu litera ;. 5in punctul ; cobor$m o linie -ertical! punctat!, p$n! la linia ori"ontal! 6. 3ceast! linie constituie 'i un mijloc de orientare la croit, repre"ent$nd direc ia firului drept de lungime a materialului. A doua linie ajuttoare. 3ceast! linie desparte cadrul $n # p!r i egale, $n direc ie ori"ontal!. 5esen!m aceast! linie, m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe linie -ertical!, &7# din distan a 3 B

6 'i punem un punct, pe care-l $nsemn!m cu litera <. 5in acest punct ducem o linie ori"ontal! punctat!, p$n! la linia -ertical! 9. 3ceste # linii ajut!toare $mpart cadrul $n 4 p!r i egale. A treia linie ajuttoare. 3ceasta o desen!m unind printr-o linie oblic! punctat!, punctul ; de $nt$lnire a liniei ori"ontale < cu linia -ertical! 9. A patra linie ajuttoare. 3ceast! linie o desen!m unind printr-o linie oblic! punctat!, punctul < cu punctul de $nt$lnire a liniei -erticale ; cu linia ori"ontal! 6. 9u aceasta am terminat de desenat liniile ajut!toare 'i $ncepem desenarea tiparului. Linia de rotunjire de deasupra capului. 3ceast! linie o deen!m astfel: m!sur!m =,A cm din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, 'i punem un punct, iar din acest punct ie'im cu =,A cm spre st$nga, $n afara liniei de cadru, 'i $nsemn!m locul cu litera 3&. 3cest punct indic! por iunea dinspre frunte a p!r ii laterale a c!ciuli ei. 0!sur!m apoi din punctul 5 spre st$nga, pe linia ori"ontal!, &7+ din distan a 3 B ;& 'i punem un punct, pe care-l $nsemn!m cu litera 5&, pe care-l cobor$m cu =,A cm sub linia de cadru. 3cest punct arat! por iunea dinspre ceaf! a p!r ii laterale a c!ciuli ei. :nim apoi printr-o linie curb!, punctul 3& cu punctul 5&. 3poi, din punctul 3&, pleac! o linie care se pierde $n linia ori"ontal! 3, p$n! $n dreptul punctului ;, iar de aici coboar! spre punctul de $nt$lnire a liniei ori"ontale <, cu linia -ertical! 9. 8n spa iul dintre aceste ultime puncte, linia bombea"! cu #,A cm deasupra liniei oblice ajut!toare 'i se pierde u'or pe linia -ertical! 9, apoi se $ndreapt! u'or 'erpuit! spre punctul 5&, unde se termin! linia. Pe aceast! linie se prinde banda din mijlocul capului.

Linia dinspre fa a prii laterale. :nim din nou # punctele 3& 'i 5&, $n felul urm!tor: unim printr-o linie u'or oblic! punctul 3& cu punctul <, iar pe acesta $l unim printr-o linie curb! cu

punctul 5&. 1inia curb! bombea"! cam la jum!tatea liniei oblice ajut!toare cu &,A cm spre st$nga acestei linii, 'i apoi trece prin punctul de $nt$lnire a liniei -erticale ; cu linia ori"ontal! 6. 8n punctul unde bombea"! linia curb! cu &,A cm se $nseamn! un punct, care indic! locul unde se -a prinde 'iretul ce leag! c!ciuli a sub b!rbie. $iparul ben+ii %in mijlocul capului. 0!surile dup! care se lucrea"! tiparul de band! s$nt urm!toarele: +sura de lun(ime a 'en1ii este egal! cu lungimea liniei de rotunjime de deasupra capului de la partea lateral!. +sura de lime a benti ei se fixea"! astfel: +rimea 0 = +,A cm +rimea 00 = 4 cm +rimea 000 = 4,A cm 5esenarea cadrului. 9a s! construim tiparul de band! form!m $n partea st$ng! a h$rtiei un unghi drept, cu laturile nedefinite, pe care-l $nsemn!m cu litera 3. 5in punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, m!sur!m lungimea benti ei 'i $nsemn!m locul cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre dreapta o linie ori"ontal!. Tot din punctul 3 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, m!sur!m l! imea benti ei 'i $nsemn!m locul cu litera 9. 5in punctul 9 cobor$m o linie -ertical!, p$n! la linia ori"ontal! 6, iar punctul de $nt$lnire a acestor linii $l $nsemn!m cu litera 5. Prin $nchiderea dreptunghiului form!m cadrul $n care -om desena tiparul de band!. Linia ajuttoare. 9a s! putem desena tiparul, construim o linie ajut!toare, m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, &7# din distan a 3 B 6, iar locul stabilit $l $nsemn!m cu litera ;. 5in punctul ; ducem o linie ori"ontal! p$n! la linia -ertical! 9. Linia mar(inii dinspre frunte. 3ceasta o desen!m m!sur$nd din punctul 3 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7+ din distan a 3 B 9 'i $nsemn!m locul cu un punct, pe care $l cobor$m cu =,A cm sub linia ori"ontal! 3. 3cest punct $l unim cu punctul 9, printr-o linie u'or rotunjit!. 1inia aceasta constituie marginea dinspre frunte a ben"ii. Linia mar(inii dinspre ceaf. 3ceasta o desen!m m!sur$nd din punctul 6 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7+ din distan a 6 B 5, plus & cm 'i $nsemn!m locul cu un punct. 5istan a cuprins! $ntre acest punct 'i punctul 5 repre"int! linia marginii dinspre ceaf! a ben"ii. Linia lateral a 'en1ii. :nim printr-o linie curb! punctul de l! ime al marginii din frunte cu punctul de l! ime al marginii dinsre ceaf!. 1inia curb! trece prin punctul ;, u'or pierdut! $n linia de cadru, a'a ca pe tipar. Pe aceast! linie se ata'ea"! p!r ile laterale cu linia lor de rotunjime de deasupra capului. Linia de mijloc a ben"ii este format! de linia -ertical! 9 B 5. 5ecup!m apoi tiparele pe liniile lor de contur, preg!tindu-le astfel pentru lucru. 3o%ul %e tricotare a c*ciuliei cu ban%* Pentru tricotarea p!r ilor laterale se montea"! pe andrele A ochiuri 'i apoi, la fiecare r$nd pe fa !, se spore'te $ntr-o parte cu A ochiuri 'i apoi la fiecare r$nd pe fa ! se spore'te $ntr-o parte 'i alta dup! cum cere linia tiparului care porne'te din punctul 5&.

9$nd se ajunge $n punctul 3& se $ncepe $ncheierea ochiurilor p$n! $n punctul ;. 6enti a se lucrea"! $ncep$nd de la linia 6 B 5. 5up! ce se tricotea"! benti a 'i cele # p!r i laterale, se unesc cu punct cusut pe muchie. Se tricotea"! apoi rotund un elastic pe marginea c!ciuli ei, sco $nd ochiuri de jur $mprejur. 8n partea din spate se fac c$te-a anouri $n elastic prin care se trasea"! o panglic! sau un 'nur cu care se leag! sub b!rbie. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

.opii / 0iept*ra1e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:copii, pieptaras. Scrie un comentariu

Piept!ra'ul pentru copii sub & an are m$necu !, care poate fi cu sau f!r! man'et!, 'i un gulera' rotund. Tiparul acestui piept!ra' se aseam!n! $n linii generale cu tiparul de c!m!'u ! al noului n!scut, 'i se construie'te dup! m!suri fixe. 0!surile s$nt stabilite pentru + -$rste, repecti- + m!rimi, 'i anume: +rimea 02 p$n! la + luni. +rimea 002 de la + la . luni. +rimea 0002 de la . la &# luni.

0!surile, $n cm, stabilite pentru cele + m!rimi s$nt:

$iparul %e piept*ra1. 5esenarea cadrului. 9a s! desen!m acest tipar, ne folosim de un cadru. 9onstruim deci, $n partea st$ng! a h$rtiei, un unghi drept cu laturile nedefinite, al c!rui -$rf $l $nsemn!m cu litera 3. Linia de lun(ime a piept!ra'ului o stabilim m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, lungimea piept!ra'ului, unde $nsemn!m punctul stabiliti cu litera 6. 5in punctul 6 desen!m spre dreapta o linie ori"ontal!, pe o distan ! oarecare. Linia de lr(ime a piept!ra'ului o stabilim m!sur$nd din punctul 3 'i 6 spre dreapta, pe liniile ori"ontale, l!rgimea piept!ra'ului minus # cm. Punctul stabilit pe linia ori"ontal! 3 $l $nsemn!m cu litera 9, iar punctul stabilit pe linia ori"ontal! 6 $l $nsemn!m cu litera 5. :nim apoi, printr-o linie -ertical!, punctul 9 cu punctul 5, form$nd astfel un cadru dreptunghiular, $n interiorul c!ruia -om desena tiparul de piept!ra'. 8nainte de a trece la desenarea tiparului, -om desena liniile ajut!toare, care ne -or ajuta la desenarea tiparului de piept!ra'. Prima linie ajuttoare. 3ceasta este linia -ertical! care separ! tiparul p!r ii din fa ! de cel din spate 'i care repre"int! linia de subra . 3ceast! linie o construim, m!sur$nd din punctul 3 spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7# din distan a 3 B 9, plus & cm. Punctul stabilit pe linia ori"ontal! 3 $l $nsemn!m cu litera ;. 5in acest punct ducem o linie -ertical!, punctat!, p$n! la linia ori"ontal! 6. Se d! acest plus de & cm la jum!tate din l!rgimea piept!ra'ului, $ntruc$t partea din spate este mai larg! dec$t partea din fa ! cu & cm. Prin desenarea liniei -erticale ; s-a desp!r it cadrul dreptunghiular 3 6 9 5 $n # p!r i. Partea din st$nga, care este mai mare, este destinat! p!r ii din spate, iar partea din dreapta este re"er-at! p!r ii din fa ! a tiparului de piept!ra'. A doua linie ajuttoare. 3ceasta este linia ori"ontal! care -a indica $nclinarea liniei de um!r. 5esen!m aceast! linie, m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, &7&= din distan a 3 B 6 plus =,A cm. Punctul stabilit $l $nsemn!m cu litera <. 5in punctul < ducem spre dreapta o linie ori"ontal!, punctat!, p$n! la linia -ertical! 9. Punctul de $ntret!iere a liniei ori"ontale < cu linia -ertical! ; $l $nsemn!m cu litera 2.

A treia linie ajuttoare. 3ceasta este linia ori"ontal! care -a indica punctul de ad$ncime al r!scroiturii bra ului. 3ceast! linie o m!sur!m, m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, &7# din distan a 3 B 6. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera >. 5in punctul > ducem spre dreapta o linie ori"ontal!, punctat!, p$n! la linia -ertical! 9. Punctul de $nt$lnire al liniei ori"ontale > cu linia -ertical! ; $l $nsemn!m cu litera ?. 5up! ce am desenat liniile ajut!toare trecem la desenarea tiparelor. Linia de rscroitur a (tului la partea din spate. 3ceasta o desen!m m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, &,A cm 'i $nsemn!m locul cu litera 3&. 3cest punct -a indica ad$ncimea r!scroiturii g$tului $n partea din spate. Tot din punctul 3 m!sur!m spre dreapta, pe linia ori"ontal!, &7A din distan a 3 B ;, plus =,A cm 'i $nsemn!m locul cu litera 3#. 3cest punct $l unim, printr-o linie u'or ad$ncit!, cu punctul 3&, form$nd astfel linia de r!scroitur! a g$tului. Linia de umr la partea din spate. 3ceasta o form!m unind printr-o linie oblic! punctul 3# de pe linia ori"ontal! cu punctul 2. Linia de rscroitur a 'raului la partea din spate. 9a s! desen!m aceast! linie, m!sur!m &,A cm din punctul 2 spre st$nga, pe linia de um!r, 'i $nsemn!m un punct, care -a constitui 'i punctul de plecare a liniei de r!croitur! a bra ului. :nim apoi acest punct peintr-o linie oblic!, punctat!, cu punctul ?, care indic! ad$ncimea r!scroiturii bra ului.

9a s! form!m linia de r!scroitur! a bra ului, unim printr-o linie curb! punctul de r!scroitur! a bra ului, de pe linia de um!r cu punctul ?. 3ceast! linie trebuie s! fie ad$ncit! $n partea ei inferioar!, cu circa &,A cm spre st$nga fa ! de linia oblic! punctat!.

Linia de mijloc a spatelui este repre"entat! de linia -ertical! 3 B 6, cuprins! $ntre punctul 3& 'i punctul 6. Linia de rscroitur a (tului la partea din fa. 3ceasta o desen!m aplic$nd din punctul 9 spre st$nga pe linia ori"ontal!, &7A din distan a 3 B ; plus & cm. 1ocul stabilit $l $nsemn!m cu litera 9&. 3cest punct indic! ad$ncimea r!scroiturii g$tului pe linia ori"ontal! 3. 9a s! stabilim ad$ncimea r!scroiturii g$tului pe linia -ertical! m!sur!m & cm de la linia ori"ontal! ;, $n jos, pe linia -ertical! 'i $nsemn!m locul cu un punct pe care-l not!m cu litera <&. :nim apoi acest punct, printr-o linie curb!, cu punctul 9&. Linia de umr din partea din fa. 3ceasta o form!m unind printr-o linie oblic! punctul 9# cu punctul 2. Linia de rscroitur a 'raului n partea din fa. C desen!m proced$nd ca 'i la partea din spate, adic! m!sur!m circa &,A cm din punctul 2 spre dreapta, pe linia de um!r, 'i $nsemn!m locul cu un punct. 5in acest punct ducem o linie oblic! punctat! p$n! $n punctul ?. :nim apoi din nou aceste puncte )punctul de r!scroitur! al m$necii de pe linia um!rului cu punctul ?* printr-o linie curb!, ad$ncit! spre dreapta $n partea ei inferioar!, cu circa &,A cm fa ! de linia oblic! punctat!. Linia de mijloc a feei. 3ceasta o desen!m prelungind cu +-A cm spre dreapta, at$t linia de r!scroitur! a g$tului, c$t 'i linia ori"ontal! 5. :nim apoi $ntre ele punctele de prelungire, printr-o linie -ertical!. Linia de lun(ime a pieptra)ului o formea"! linia ori"ontal! 6 B 5, plus prelungirea din mijlocul fe ei, unde se poate termina $n linie dreapt! sau rotunjit!, a'a ca pe tipar. 5ecup!m apoi tiparul pe liniile lui de contur. $iparul %e mnecu*. 5esenarea cadrului. Pentru desenarea tiparului de m$necu ! construim $n partea st$ng! a h$rtiei un unghi drept, cu laturile nedefinite. 3cet unghi $l $nsemn!m cu litera 3.

9a s! desen!m linia de lungime a m$necu ei, aplic!m din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, m!sura de lungime a m$necu ei 'i $nsemn!m locul cu litera 6. 5in punctul 6 ducem spre dreapta o linie ori"ontal!, paralel! cu linia ori"ontal! 3.

Tot din punctul 3 aplic!m m!sura de l!rgime a m$necu ei, spre dreapta, pe linia ori"ontal! 'i $nsemn!m punctul stabilit cu litera 9. 5in punctul 9 cobor$m o linie -ertical!, p$n! la linia ori"ontala 6. Punctul de $nt$lnire a liniei -erticale 9 cu linia ori"ontal! 6 $l $nsemn!m cu litera 5. 8n felul acesta am format un cadru dreptunghiular, $n interiorul c!ruia -om desena tiparul m$necu ei. Linia de rscroitur a mnecii. <orm!m aceast! linie m!sur$nd din punctul stabilit 'i not!m cu litera ;. :nim apoi acest punct cu punctul 3, printr-o linie oblic! punctat! 'i, apoi, printr-o linie curb!, rotunjit! cu &,A cm deasupra liniei punctate. 8n acest fel am desenat linia de r!scroitur! a m$necii. Linia custurii de su'ra. 0!sur!m #,A cm din punctul 5 spre st$nga, pe linia ori"ontal!, 'i $nsemn!m un punct. :nim apoi, cu o linie oblic!, acest punct cu punctul ;. Linia de mijloc a mnecuei este format! de linia 3 B 6. $iparul %e 'ulera1. 5esenarea cadrului. Pentru desenarea tiparului de gulera', construim, ca 'i la celelalte tipare, un unghi drrept $n partea st$ng! a h$rtiei, pe care $l $nsemn!m cu litera 3.

Linia de lun(ime a (ulera)ului o stabilim aplic$nd din punctul 3 $n jos, pe linia -ertical!, m!sura de lungime a gulerului, iar punctul fix $l $nsemn!m cu litera 6. 5in punctul 6 ducem spre dreapta o linie ori"ontal!, paralel! cu linia ori"ontal! 3. Linia de lime a (ulera)ului o stabilim aplic$nd din punctele 3 'i 6 spre dreapta m!sura de l! ime a gulera'ului. Punctul stabilit pe linia ori"ontal! 3 $l $nsemn!m cu litera 9, iar punctul de pe linia ori"ontal! 6 $l $nsemn!m cu litera 5. :nim apoi punctul 9 cu 5 printr-o linie -ertical!, construind astfel cadrul $n interiorul c!ruia -om desena tiparul de gulera'. 8nainte de a trece la desenarea tiparului, -om construi c$te-a c$te-a linii ajut!toare, de care ne -om folosi $n desenarea tiparului. Prima linie ajuttoare. 3ceasta desparte cadrul $n # p!r i egale, pe direc ie -ertical!. 5esen!m aceast! linie m!sur$nd din punctul 3 pre dreapta &7#, adic! jum!tate din distan a 3

B 9 'i punctul aflat $l $nsemn!m cu litera ;. 5in punctul ; cobor$m o linie -ertical! punctat!, p$n! la linia ori"ontal! 6. A doua linie ajuttoare. 3ceasta $mparte cadrul $n # p!r i egale, pe direc ie ori"ontal!. 3ceast! linie o construim m!sur$nd din punctul 3 $n jos, pe -ertical!, &7# din distan a 3 B 6 'i $nsemn!m locul cu litera <. 5in punctul < ducem spre dreapta o linie ori"ontal! punctat!, p$n! la linia -ertical! 9. Punctul de $ntret!iere a liniei ori"ontale < cu linia -ertical! ; $l desen!m cu litera 2. A treia linie ajuttoare. 3ceasta -a indica linia de mijloc a gulerului. 5esen!m aceast! linie m!sur$nd din punctul 9 $n jos, pe linia -ertical!, # treimi din distan a 3 B <. Punctul aflat $l $nsemn!m cu litera >. :nim apoi acest punct cu punctul ; printr-o linie oblic! punctat!. 5up! construirea liniilor ajut!toare desen!m liniile de contur ale tiparului. Linia de rscroitur a (tului. 9a s! form!m aceast! linie m!sur!m din punctul 5 $n sus, pe -ertical!, &7# din distan a 3 B < 'i $nsemn!m locul cu un punct, pe care $l not!m cu litera 5&. 3cest punct -a indica ad$ncimea r!scroiturii g$tului $n mijlocul fe ei. 5in punctul ; m!sur!m 4 cm pe linia oblic! punctat! 'i $nsemn!m locul cu litera ;&. Punctul ;& indic! mijlocul spatelui 'i, totodat!, l! imea gulera'ului $n acest punct. 8nt!rim apoi, printr-o linie plin!, l! imea gulera'ului din spate. 9a s! form!m linia de r!scroitur! a g$tului, unim punctul ;& din mijlocul spatelui cu punctul 5& din mijlocul fe ei, printr-o linie curb!, care s! treac! prin punctul 2. 8n felul acesta am desenat linia de r!scroitur! a g$tului. Linia e*terioar de rotunjire. 3ceasta o desen!m unind printr-o linie u'or rotunjit! punctul ; din mijlocul spatelui, cu punctul 5& din mijlocul fe ei. 3ceast! linie urm!re'te linia de r!scroitur! a g$tului trec$nd, dup! ce se pleac! din punctul ;, prin punctul <, apoi prin punctul de $nt$lnire a liniei -erticale ;, cu linia ori"ontal! 6, ca apoi s! se rotunjeasc! spre mijlocul fe ei, form$nd un col rotund, sau se poate continua $n linie dreapt!, form$nd un col drept $n mijlocul fe ei. 3'ser,aii. 0!sura de 4 cm la l! imea gulera'lului, $n mijlocul spatelui este potri-it! pentru 0!rimea ?, urm$nd ca pentru urm!toarele m!rimi s! se adauge c$te un plus de =,A cm pentru fiecare m!rime.

3o%ul %e tricotare a piept*ra1ului Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri corespun"!tor cu l!rgimea total! a piept!ra'ului. Se face sau nu o bordur! pe margine 'i $n mijlocul fe ei, cu punct lene' sau cu alt model de bordur!, iar restul se lucrea"! simplu, ajurat sau cu diferite modele. :nele piept!ra'e se pot face cu pl!tcu e lucrate cu punct de elastic sau cu m$necu ! raglan. Pentru m$neca raglan se procedea"! ca 'i la blu"a pentru femei, $ncep$nd de la subra se lucrea"! odat! cu m$neca. 0$necile pot a-ea sau nu man'ete cu bordur! sau cu elastic. 8n jurul g$tului se poate aplica un guler drept sau rotund, sau se pot face anouri prin care se trasea"! o panglic! sau un 'nur. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

.ostum %e baie
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:costum de baie, femei. Scrie un comentariu

9ostumul de baie este alc!tuit din chilo i 'i sutien. 8ntreg costumul este tricotat cu punct %e jerseu 'i este brodat cu un moti- marin. Chiloii s$nt forma i din # p!r i, fa ! 'i spate. 0artea %in 2a* se lucrea"! astfel: Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri corespun"!tor m!surii de grosime a taliei. 9u acest num!r de ochiuri se lucrea"! un elastic dublu pe l! ime de 4-A cm. Se $mparte apoi $n # num!rul ochiurilor de pe andrea 'i, $n dreptul acestui punct, de o parte 'i de alta a unui ochi se sf$r'e'te c$te & ochi la r$ndurile lucrate pe fa !. Se lucrea"! astfel p$n! se reali"ea"! o margine de #= cm )aceasta este marginea de pe 'old*. 8n aceast! direc ie $nmul irea ochiurilor

pe linia de mijloc $ncepe chiar $n ochiul din mijloc, iar celelalte ochiuri, de o parte 'i de alta a ochiului din mijloc, se lucrea"! cu punct de semielastic &F&. Se lucrea"! astfel circa A cm, apoi $nmul im c$te & ochi la dreapta 'i la st$nga ochiului din mijloc, unde se formea"! un clin triunghiular. Se $ncheie apoi ochiurile elasticului ce formea"! piciorul de o parte 'i de alta a clinului, care este tricotat pe jum!tate. 8n r$ndul urm!tor se montea"! la dreapta 'i la st$nga clinului tot at$tea ochiuri c$te s-au $ncheiat 'i se $ncepe tricotarea p!r ii din spate. 8patele: se tricotea"! elasticul pentru picior de o parte 'i alta a clinului unde se fac 'i sc!"!turile, c$te & ochi pe fa !, p$n! c$nd clinul de-ine rombic, iar benti a piciorului s-a terminat. 9u r$ndul urm!tor se lucrea"! drept, iar $n mijlocul spatelui, de o parte 'i de alta a ochiului din mijloc se face c$te o sc!"!tur! pe fa a lucrului. Se continu! lucrul p$n! de-ine la fel cu fa a. Se termin! spatele cu un elastic dublu, ca 'i la fa !. Se $ncheie pe 'olduri. Pe partea dreapt! a fe ei, deasupra liniei piciorului, se face o broderie. 8n talie se introduce sub elastic un 'nur care se $nnoad! $n mijlocul fe ei. Sutienul este format din # p!r i identice ale fe ei 'i cordonul. Pentru tricotarea unei p!r i se montea"! circa &+A ochiuri de l$n! sub ire, pentru o persoan! care are grosimea bustului E=E4 cm. D$ndul &: se tricotea"! 44 ochiuri pe fa !, + ochiuri tricotate $mpreun!, mut$nd primul 'i al doilea ochi, astfel ca cel de al doilea ochi s! fie deasupra. D$ndurile lucrate pe dosul lucrului: toate ochiurile se lucrea"! pe dos. &+ r$nduri lucrate pe fa !: se spore'te & ochi la fiecare $nceput de r$nd, se scad + ochiuri deasupra celor sc!"ute $n r$ndul precedent, mut$nd primul 'i al doilea ochi astfel ca cel de al doilea ochi s! fie deasupra, iar la sf$r'itul r$ndului se face o sc!"!tur! lucr$nd # ochiuri $mpreun!. 5up! cele &+ r$nduri se lucrea"! 6 cm $ncep$nd r$ndul pe fa ! cu marginea dreapt! )nu se mai spore'te*, se scad cele + ochiuri deasupra celor precedente 'i se termin! r$ndul cu o sc!"!tur! )# ochiuri lucrate $mpreun!*. 5up! tricotarea celor 6 cm r!m$n pe andrea A# ochiuri, c$te #6 ochiuri de o parte 'i de alta a sc!"!turii cu + ochiuri. 3ceste ochiuri se trec pe # andrele 'i se $ncheie $mpreun! $ncep$nd de la margine 'i termin$nd la sc!"!tur!. 8n felul acesta s-a lucrat o parte a fe ei sutienului. Partea a doua se lucrea"! la fel 'i apoi se unesc $ntre ele pe linia celor &+ r$nduri cu ochiuri ad!ugate. 9ol ul format prin sc!"!tura de + ochiuri indic! locul unde se prind beretele formate dintr-un 'nur.

Pe partea st$ng! a sutienului se face aceea'i broderie ca la chilot. Pentru tricotarea cordonului se montea"! pe andrea circa A=-6= ochiuri 'i $n continuare se scot ochiuri pe fa ! din marginea de jos a sutienului, apoi se montea"! $n continuare $nc! A=6= ochiuri 'i apoi se lucrea"! 4 r$nduri cu punct de jerseu, & r$nd pe dos 'i apoi iar 4 r$nduri cu punct de jerseu pentru ti-irea cordonului. 0arginile cordonului se ti-esc cu punct ascuns, iar cordonul sutienului se $nnoad! $n mijlocul spatelui. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

3o%el 9 / 0apuci
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, papuci. Scrie un comentariu 3ce'ti papuci se lucrea"! cu talp! cu tot 'i apoi s$nt montate t!lpi de posta- sau fetru.

Se lucrea"! rotund, cu A andrele. Se montea"! pe 4 andrele un num!r de ochiuri corespun"!tor m!surii gle"nei piciorului. Se lucrea"! o benti ! cu punct lene1 format! dintr-o dung! neagr!, o dung! alb! 'i apoi iar o dung! neagr!. Se lucrea"! apoi c$te-a r$nduri cu punct %e semielastic din fire negre 'i albe ob in$ndu-se dungi -erticale, form$nd o mic! man'et!. 5up! aceast! man'et! se face c!lc$iul scurt 'i apoi se lucrea"! laba piciorului $ntreag!, cu model pe partea de deasupra. G$rful pre"int! un col pe fa ! 'i se lucrea"! cu l$n! neagr!. Tot papucul, $n afar! de man'et!, se lucrea"! cu punct de jerseu. 3ce'ti papuci se pot $nc!l a 'i peste ciorapi $n bocanci pentru sport.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el 5 / 0apuci
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:papuci. :n comentariu

Depre"int! un papuc cu man'et! 'i montat pe talp!. 8n jurul t!lpii are un burleu care m!rgine'te frumos papucul. Se lucrea"! cu punct %e ore+, iar man'eta cu punct %e elastic #F# 'i se lucrea"! pe # andrele, mari. Pentru o persoan! care poart! $nc!l !minte nr. +. se montea"! pe andrele &/ ochiuri. Se tricotea"! cu punct de ore" 46 r$nduri, execut$nd din 4 $n 4 r$nduri c$te o cre'tere, $n urma c!reia se -or ob ine +6 ochiuri pe andrea. Se tricotea"! # r$nduri, dup! lungimea piciorului. Se $mpart cele +6 ochiuri $n + grupe de c$te &# ochiuri. 9u primele &# ochiuri se lucrea"! += r$nduri 'i se $ncheie r$ndurile. 3 doua grup! de &# ochiuri se trece pe o andrea de re"er-!. 9u a treia grup! de &# ochiuri se lucrea"! tot += de r$nduri 'i se $ncheie ochiurile. Se cos cele # f$'ii de += ochiuri. Se $ncepe lucrul cu A andrele. Se iau pe o andrea cele &# ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-!, iar cu celelalte + andrele se ridic! +# de ochiuri de pe marginile celor # f$'ii cusute, $mpreun!. Se tricotea"! rotund 'i se cre'te c$te & ochi la &= ochiuri, ca s! se ajung! la num!rul de 4/ ochiuri. 9u cele 4/ ochiuri se tricotea"! &A-#= r$nduri cu punct de elastic #F#. Se $ncheie ochiurile la marginea elasticului. Pe marginea papucului se ridic! circa E=-EA ochiuri, dup! ne-oie, 'i se lucrea"! cu punct de ore" +-4 r$nduri. Se $ncheie larg ultimul r$nd. 3ceast! benti ! formea"! un buret care ascunde montajul t!lpii. Talpa se face din posta-, fetru sau o piele mai sub ire. Se coase $mprejur cu un fir de a ! solid. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el : / .iorapi
Posted by Shortcut in :ncategori"ed. Tag-uri:ciorap, garnituri sport, sosete. Scrie un comentariu Pre"int! un ansamblu format din c!ciuli !, 'osete 'i m!nu'i lucrate cu aceea'i garnitur! format! din # culori contrastante )alb 'i negru*.

Toate piesele se lucrea"! cu A andrele. 6n%ul 5 1i ;< toate ochiurile pe fa !, culoare, l$n! alb!. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos cu l$n! alb!. 6n%ul :< cu l$n! alb!, + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, l!s$nd firul $n spatele ochiului. Se repet!. 6n%ul =< toate ochiurile pe dos cu l$n! neagr!. 6n%ul >< toate ochiurile pe fa ! cu l$n! neagr!. 6n%ul ?< toate ochiurile pe dos cu l$n! neagr!. 6n%ul @< cu l$n! neagr!, + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, l!s$nd firul prin spatele ochiului. 3ceste / r$nduri se repet!. Destul se lucrea"! cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el ; / .iorapi
Posted by Shortcut in :ncategori"ed. Tag-uri:ajurate, ciorap, femei, sosete. Scrie un comentariu 3ce'ti ciorapi pentru schi s$nt tricota i cu model ajurat. S$nt lungi p$n! deasupra genunchilor. 0arginea de sus este $ngust! 'i lucrat! cu punct %e semielastic &F&. Destul ciorapilor e lucrat cu ajur, $n felul urm!tor: Se pune pe cele 4 andrele un num!r de ochiuri di-i"ibil cu / 'i se $mpart egal. 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, # ochiuri pe fa !, & jeteu. Se continu! modelul, a-$nd grij! s! se termine r$ndul cu & jeteu. 6n%ul 9< # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd )la prima andrea de la care s-a $nceput modelul*, apoi se $ncepe modelul: & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar pete ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar r$ndurile se termin! cu & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< + ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi $ncepe modelul: & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, A ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar r$ndul se sf$r'e'te cu & jeteu, # ochi pe fa !. 6n%ul :< # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, urmea"! apoi modelul: # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul. Se sf$r'e'te r$ndul & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul =< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, apoi modelul: & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! 'i se sf$r'e'te r$ndul cu & jeteu, + ochiuri pe fa ! & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul >< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, A ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul 'i se termin! r$ndul cu & jeteu, 6 ochiuri pe fa !. 3ceste 6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el 9 / .iorapi
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Scrie un comentariu 3ce'ti ciorapi trei sferturi pentru sport s$nt lucra i cu modelul ar!tat, lucrat $n partea din fa ! a ciorapului.

Partea de sus a ciorapilor are o bordur! cu col uri lucrate. 0odelul rom%nesc este lucrat cu fire contrastante cu fondul, cu punct %e jerseu, restul ciorapului p$n! la c!lc$i este lucrat cu punct %e elastic r*sucit. 9!lc$iul 'i talpa ciorapului s$nt lucrate cu punct %e jerseu. 0odelul rom%nesc se continu! p$n! $n punctul unde $ncep sc!"!turile pentru -$rf. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el 5 / .iorapi
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Scrie un comentariu Depre"int! o pereche de ciorapi trei sferturi, lucra i cu punct %e ciorapi n %ia'onal*. 8n partea de sus ciorapii au o margine tricotat! cu punct %e semielastic &F&. 9!lc$iul este tricotat cu punct %e ore+, iar gamba pre"int! 4 dungi drepte lucrate tot cu punct %e jerseu drept. 3cet model se reali"ea"! astfel: 5up! ce s-a tricotat elasticul se $ncep ben"ile drepte proced$nd astfel: Se alege o andrea 'i se notea"! cu &. 1a sf$r'itul ei se scad penultimele ochiuri, iar ultimul se lucrea"! drept. 1a $nceputul andrelei urm!toare )nr. #* se tricotea"! un ochi drept 'i se scad urm!toarele. 1a sf$r'itul andrelei nr. # se tricotea"! # ochiuri $n penultimul ochi, iar ultimul ochi se tricotea"! drept.

1a $nceputul andrelei nr. + se lucrea"! drept primul ochi, iar $n al doilea se lucrea"! $nc! un ochi )se $nmul e'te*. 1a sf$r'itul cele de a treia andrea se scad penultimele # ochiuri, iar ultimul se lucrea"! drept. 1a $nceputul andrelei nr. 4 se lucrea"! primul ochi drept, iar urm!toarele # ochiuri se scad. 1a sf$r'itul celei de a patra andrea se lucrea"! # ochiuri $n penultimul ochi, iar ultimul ochi se lucrea"! drept. 1a $nceputul primei andrele se lucrea"! & ochi drept, iar $n urm!torul ochi se lucrea"! # ochiuri. 3ceast! alternan ! de ochiuri $nmul ite 'i sc!"ute d! linia diagonal! a ochiurilor care formea"! fondul, iar ochiurile drepte formea"! dungile de pe ciorap. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

Aosete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, sosete. Scrie un comentariu

Hosetele s$nt ciorapi scur i, p$n! mai sus de gle"n!. ;le pot fi cu marginea simpl!, sau cu man'et! care se r!sfr$nge. 0odul de executare se aseam!n! cu cel al ciorapului. Tricotarea 'osetelor $ncepe de la man'ete, care pot fi lucrate cu punct %e elastic) punct %e ore+) punct lene1 sau cu di-erse modele $n culori. 5up! tricotarea man'etei, care -aria"! $ntre &=-&# cm, se $ncepe 'oseta prorpiu-"is!. 3ceasta se poate tricota fie cu punct %e jerseu, cu punct %e elastic, uni sau $ncrustat! cu dungi sau modele colorate. 9$nd se ajunge $n dreptul c!lc$iului se procedea"! $ntocmai ca la ciorapi. 5e asemenea, talpa 'i -$rful se lucrea"! la fel. Tricotarea ciorapilor 'i a 'osetelior se poate face 'i cu modele ajurate, sau cu modele $n relief.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

.iorapi
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ciorap, garnituri sport. Scrie un comentariu 9iorapii pentru sport se fac trei sferturi sau scur i, cunoscu i 'i sub numele de 'osete. Se lucrea"! pe A andrele. Cchiurile se pun pe 4 andrele 'i cu cea de a cincea andrea se lucrea"!. @um!rul ochiurilor -aria"! dup! grosimea firului 'i dup! lungimea ciorapului. Se $ncepe cu partea de sus, tricot$ndu-se +-4 cm pentru un ciorap trei sferturi, f!r! man'et! sau /-&= cm pentru un ciorap cu man'et!, cu punct %e elastic #F#, sau un alt model care s! forme"e man'eta 'osetei. Se poate continua cu punct %e elastic sau cu punct %e jerseu, dup! model. Pentru ciorap se lucrea"! drept, m!sur$nd dup! picior, p$n! unde gamba piciorului $ncepe s! se sub ie"e, apoi se $ncep sc!"!turile. 3ceste sc!"!turi se fac numai la # din cele 4 c$rlige, mereu acelea'i, c$te una pe o andrea, la distan ! de 4 ochiuri $ntre sc!"!turi. Se fac / r$nduri cu &6 sc!"!turi, socotite c$te # la fiecare r$nd. @um!rul sc!"!turilor -aria"! dup! grosimea 'i forma piciorului. 5up! ce s-au f!cut sc!"!turile necesare, se mai lucrea"! c$ i-a cm $n linie dreapt!, m!sur$nd

pe picior, apoi se $ncepe c!lc$iul. Pentru a $ncepe clciul se $n'ir! pe a ! ochiurile de la cele # andrele ce -in $n dreptul sc!"!turilor 'i se fixea"! de ciorap la ambele capete. Se lucrea"! apoi ochiurile de pe celelalte dou! andrele, iar c$nd se ajunge $n dreptul ochiurilor $n'irate pe a !, se apuc! firul dintre ochiuri, f!r! a $nmul i num!rul de ochiuri 'i se lucrea"! p$n! la cap!t, continu$nd apoi mai departe cam # cm. Se $ncep apoi sc!"!turile. ;le se fac la # andrele opuse, care cuprind sc!"!turile de la ciorap, proced$nd astfel: se fac + sc!"!turi cu + r$nduri drepte $ntre ele, + sc!"!turi cu # r$nduri drepte $ntre ele, + sc!"!turi cu c$te & r$nd $ntre ele, iar restul f!r! nici un r$nd, drept $ntre ele. Se continu! astfel p$n! r!m$n 4 ochiuri pe andrea. Se trec toate ochiurile

pe # andrele 'i se $ncheie c!lc$iul. Pentru a $ncepe talpa se de'ir! a a cu grij! 'i se $n'ir! ochiurile pe cele 4 c$rlige. Se continu! lucrul pentru talp!. 9!lc$iul se mai poate tricota 'i dup! alt! -ariant!, proced$nd astfel: 9u cele # andrele, care cuprind sc!"!turile de la gamb! se lcurea"! o bucat! dreapt!, care -a forma c!lc$iul. 1ungimea aceste f$'ii se calculea"! astfel: se adun! num!rul ochiurilor de pe am$ndou! c$rligele 'i se $mparte la +. De"ultatul ob inut indic! num!rul r$ndurilor ce -or forma f$'ia de la c!lc$i. Pentru a se forma rotunjimea c!lc$iului se procedea"! astfel: de la marginea fiec!reia din cele # andrele se num!r! c$te &# ochiuri )num!rul -aria"! dup! grosimea firelor*. 3ceste ochiuri nu se mai lucrea"!, ci ser-essc numai pentru sc!"!turi. Se procedea"! astfel: 6n%ul 5: se lucrea"! toate ochiurile de pe prima andrea, iar de pe andreaua a doua se lucrea"! at$ta p$n! r!m$n &# ochiuri p$n! la margine, termin$nd cu o sc!"!tur!. 6n%ul 9< se $ntoarce lcurul, se lucrea"! ochiurile toate de pe andrea, se trece la a doua andrea 'i se $ncheie cu o sc!"!tur!, l!s$nd &# ochiuri pe andrea nelucrate. 6n%ul ;< se $ntoarce lucrul 'i se lucrea"! ochiurile, termin$ndu-se cu sc!"!tura deasupra celei precedente, l!s$nd pe andrea && ochiuri nelucrate. Se $ntoarce lucrul 'i se continu! astfel p$n! se scad toate ochiurile l!sate la marginea andrelelor nelucrate 'i care au ser-it, dup! cum s-a ar!tat, numai pentru sc!"!turi. 5ac! se presupune c! pe andrea au fost &/ ochiuri, dup! ce s-au terminat sc!"!turile, r!m$n 6 ochiuri pe fiecare andrea. Pentru determinarea c!lc$iului 'i continuarea t!lpii e ne-oie s! se adauge ochiurile 'i anume: pe cele # andrele cu care s-a lucrat c!lc$iul e necesar s! se afle num!rul de ochiuri ini ial. 8n acest scop se scade c$te & ochi la fiecare r$nd de pe marginea f$'iei drepte care ser-e'te drept c!lc$i. 8n felul acesta se completea"! num!rul necesar de ochiuri. Se continu! apoi lucrul cu 4 andrele form$ndu-se talpa. Se lucrea"! c$t se cere m!sur$nd pe picior p$n! $n dreptul degetului mic. Se $ncep apoi sc!"!turile pentru -$rf. Vrful. Sc!"!turile pentru -$rful ciorapului se $ncep $n aceea'i direc ie cu c!lc$iul, proced$nd astfel: se $ncep sc!"!turile )# ochiuri lucrate $mpreun!*, # ochiuri drepte, o sc!"!tur! 'i se termin! toate ochiurile de pe andrea. Se $ncepe cu ochiurile de pe andreaua urm!toare, la care $nainte de a se termina ultimele # ochiuri, se face iar o sc!"!tur!. 9ele # andrele urm!toare se lucrea"! la fel. Sc!"!turile s$nt cuprinse $ntre 4 ochiuri drepte 'i se continu! astfel: & r$nd cu sc!"!tur!, 4 r$nduri drepte, repetat de + ori, apoi & r$nd cu sc!"!turi, + r$nduri drepte, repetat de + ori, apoi & r$nd cu sc!"!tur!, # r$nduri drepte, repetat de + ori. :rmea"! apoi sc!"!turile la fiecare r$nd, p$n! mai r!m$n / ochiuri, cu care se $ncheie ciorapul. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el ? / 3*nu1i

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu

:n ansablu format din fular, capi'on 'i m!nu'i, lucrat $n dou! culori, alb 'i negru. 0ulo,erul are fondul alb 'i are fa a 'i m$necile $n $ntregime brodate cu modele rom%ne'ti. 2ulerul 'i man'etele s$nt late 'i se r!sfr$ng, iar cordonul ete destul de lat. ;le se lucrea"! cu un punct %e semielastic &F&, iar restul se lucrea"! cu punct %e jerseu. .api1onul repre"int! un dreptunghi lucrat cu l$n! neagr!, iar pe trei laturi )# mici 'i & mare* o garnitur! alb!. 0odelul este foarte simplu, deoarece se lcurea"! cu punct simplu. 1a capetele dreptunghiului la circa &= B &# cm de la margine se fac c$te-a anouri prin care se trasea"! un 'nur, cu care se leag! capi'onul sub b!rbie. Pentru ob inerea capi'onului se $ndoaie dreptunghiul $n dou! pe l! ime 'i se $ncheie pe latura mare care a fost f!r! model. 3*nu1ile s$nt cu un deget 'i brodate pe partea din afar!. Partea dinspre palm! 'i deget, ca 'i man'eta s$nt lucrate cu l$n! neagr!. 0!nu'a este lucrat! cu punct %e jerseu 'i man'eta cu punct %e semielastic. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el > / 3*nu1i


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu

3ceste m!nu'i cu un deget s$nt foarte frumoase, dac! pre"int! o combina ie de modele pe man'ete, pe deget 'i pe m!nu'i. <iecare parte repre"int! un model 'i s$nt tricotate cu punct %e jerseu. 0arginea m!nu'ii este lucrat! cu punct lene'. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. Cct

3o%el = / 3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu

Pre"int! dou! modele de m!nu'i cu un deget. :nele au ca model figurine de animale, celelalte au ca model figurine de oameni.

3o%elul a are man'eta lucrat! cu punct %e semielastic, din culoarea de fond a m!nu'ii. 3o%elul b are man'eta lucrat! cu acela'i punct, $ns! pre"int! o garnitur! format! dintr-o dung! alb! la marginea man'etei 'i alta la mijlocul ei. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el : / 3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu 3ceste m!nu'i cu & deget au man'etele lucrate din l$n! alb! cu punct %e semielastic &F&, iar restul m!nu'ii este lucrat cu punct %e ciorap, cu fondul negru 'i modelul cu fire albe.

Pe o parte modelul este a'e"at $n form! de 'ah, iar pe cealalt! parte are + moti-e mari de bordur!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el ; / 3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu 3ceste m!nu'i s$nt drepte, f!r! man'ete. 0arginea este foarte $ngust! 'i lucrat! cu punct %e ore+.

Destul m!nu'ii este lucrat cu punct %e jerseu 'i este $ncrustat cu model rom%nesc.

Mnua cu un deget se lucrea"! la fel ca m!nu'a cu A degete, cu deosebire c! are numai degetul cel mare. 8n locul celorlalte 4 degete se continu! drept. Sc!"!turile se fac din dreptul ultimei falange a degetelor. Pe fa ! )spre palm!* pre"int! ni'te dungi $ntret!iate de puncte albe, iar pe spate au un model lat. 0an'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&, iar restul m!nu'ii este lucrat cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el 9 / 3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. :n comentariu

Pre"int! o pereche de m!nu'i cu model ce repre"int! animale.

Pe partea dinspre palm! e un c! elu', iar pe -erso un cerb. 0an'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic, iar restul m!nu'ii cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el 5 / 3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu

3cest model pre"int! o pereche de m!nu'i cu motirom%nesc.

0an'etele m!nu'ilor s$nt tricotate cu elastic lat - + ochiuri pe fa !, & ochi pe dos )+F&*. Destul m!nu'ilor este tricotat cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3*nu1i
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, manusi. # comentarii 0!nu'ile, ca 'i fularele completea"! $mb!c!mintea sport. ;le pot fi drepte numai cu un singur deget, sau f!cute cu A degete. Se pot lucra simplu, cu model uni sau cu modele colorate. 3*nu1i cu = %e'ete Pentru tricotarea unei m!nu'i pentru o m!sur! obi'nuit! se montea"! circa &== ochiuri pe 4 andrele. Se lucrea"! cu punct semielastic cam A B . cm dup! c$t de lat! se stabile'te man'eta m!nu'ii. Se continu! $nc! &= B &# cm cu punct %e jerseu )ochiuri pe fa !*, dup! care se $ncepe tricotarea degetului mare. Degetul mare. Se lucrea"! &# ochiuri de pe andrea 'i $n continuare se mai adaug! $nc! &# ochiuri noi. Se $mpart toate cele #4 ochiuri pe + andrele 'i se $nchid pentru a se lucra degetul. Se lucrea"! cu punct %e jerseu )ochiuri pe fa !* m!sur$ndu-se c$t este de mare prima falang! a degetului mare 'i apoi se $ncep sc!"!turile. Se fac + sc!"!turi 'i se repet! de + ori la fel. :rmea"! un r$nd cu # sc!"!turi 'i se face -$rful degetului cu 4 sc!"!turi la fiecare r$nd, de o parte 'i de alta a degetului. Se reia lucrul de unde s-a $ntrerupt degetul mare, sco $ndu-se ochiuri noi din cele &# ochiuri ad!ugate pentru deget 'i se continu!, lucr$nd pe fa !, p$n! $n dreptul unde trebuie s! se $nceap! degetul )se m!soar! lungimea pe m$n!*. Degetul al doilea. Se lucrea"! E ochiuri pe c$rlig, se adaug! $n continuare A ochiuri noi )aceste ochiuri dau l!rgimea $ntre degete 'i $nchid degetul*, se iau E ochiuri num!rate de la cap!tul andrelei -ecine cu cea dint$i. Se lucrea"! drept, c$t este lungimea celor # falange. Degetul al treilea. Se lucrea"! $n continuare / ochiuri pe andrea, se adaug! 4 ochiuri noi, se iau . ochiuri de pe andrea pentru partea degetului dinspre podul palmei, se scot A ochiuri noi din ochiurile ad!ugate la degetul al doilea pentru inter-alul dintre degetul mijlociu 'i cel ar!t!tor. Se lucrea"! drept c$t este lungimea celor # falange. Degetul al patrulea. Se lucrea"! . ochiuri de pe andrea, se adaug! + ochiuri noi pentru inter-alul dintre degetul inelar 'i cel mic, 6 ochiuri de pe andrea 'i se scot ochiuri noi din cele 4 ochiuri ad!ugate la degetul al treilea. Se lucrea"! drept c$t este lungimea celor # falange.

Degetul al cincilea. Se lucrea"! restul ochiurilor 'i se scot + ochiuri din ochiurile ad!ugate la degetul inelar. Se lucrea"! c$t este lungimea celor dou! falange. Sczturile pentru toate degetele se $ncep $n dreptul falangei a treia, f!c$ndu-se # sc!"!turi la c$te + r$nduri, iar -$rful se execut! ca la degetul mare. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

7ulare
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, femei, fulare, garnituri sport, manusi. Scrie un comentariu <ularele se $nscriu $n accesoriile $mbr!c!mintei pentru sport. ;le pot fi uni, $n dungi, cu modele etc., iar dimensiunile s$nt cam de #= F /= cm. Punctul cel mai indicat pentru tricotarea fularelor este punctul lene1, care se mulea"! bine.

ular cu dungi simple 3cest fular este $ncrustat cu dungi trans-ersale de culoare contrastant!. Se montea"! pe andrea un num!r de ochiuri corespun"!tor l! imii fixat! 'i se lucrea"! fondul cu punct %e elastic %ublu, iar dungile cu punct lene1. ;lasticul dublu se lucrea"! astfel: Se tricotea"! & ochi, se a'ea"! firul $n fa a ochiului urm!tor, se tricotea"! ochiul, se a'ea"! firul $napoi. Cchiurile se pot tricota pe fa ! sau pe dos, de asta depinde dac! elasticul arat! lucrat pe fa ! sau pe dos.

Se tricotea"! circa . cm, din culoarea de fond cu punct de elastic, apoi se tricotea"! c$te # r$nduri din culorile dungilor cu punct lene'. 3ceast! alternan ! se repet! pe tot fularul sau numai la capetele fularului.

ular i cciuli :n ansamblu foarte dr!gu , c!ciuli a cu dungi diagonale 'i fularul cu dungi trans-ersale. 3mbele piese s$nt lucrate cu fire bucle de nuan e gri 'i alb 'i s$nt tricotate cu punct lene1. 0odul de $ncrustare a dungilor at$t la c!ciuli !, c$t 'i la fular, dau o not! original! acestor piese.

ularul cu model rom!nesc 3cest fular, care $mpreun! cu pulo-erul 'i m!nu'ile constituie un ansamblu foarte fin se lucrea"! cu l$n! albastr! pe fondul alb.

3t$t fularul, c$t 'i pulo-erul s$nt lucrate cu punct %e jerseu. 9apetele fularului au franjuri lungi. 0arginile pulo-erului, man'etele 'i gulerul s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&. 0!nu'ile s$nt cu un singur deget 'i s$nt lucrate din l$n! neagr! cu dungi albe. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el ; / .*ciuli sport


Posted by Shortcut in :ncategori"ed. Scrie un comentariu

:n ansamblu deosebit de dr!gu format dintr-un pulo-er sport 'i c!ciuli ! tricotat! cu l$n! alb! de angora. 0ulo,erul are m$neca raglan 'i un guler lat. 2ulerul, marginea pulo-erului 'i man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&. Destul pulo-erului este lucrat cu punct %e elastic $n relief. .*ciulia are forma unui fes drept 'i legat $n -$rful capului cu un 'nur cu ciucure. Pentru tricotarea acestei c!ciuli e se folose'te firul dublu 'i se montea"! un num!r de ochiuri corespun"!tor cu perimetrul capului 'i se lucrea"! drept cu punct %e elastic n relie2, ca 'i pulo-erul. 3cest ansamblu este completat cu m!nu'i din blan! de iepure gri. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el 9 / .*ciuli sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, femei, garnituri sport. Scrie un comentariu C alt! c!ciuli ! practic! este c!ciuli a olande"!, care se mai nume'te 'i Ic!ciuli a cu

urechiu'eJ. Pentru tricotarea acestei c!ciuli e se montea"! un num!r de ochiuri corespun"!tor cu perimetrul capului. Se lucrea"! pe rotund, pe + andrele, cu punct lene1. 5up! #= r$nduri, se $ncepe s! se scad! din &= $n &= r$nduri, tricot$nd o dat! c$te # ochiuri. 5up! ce s-a tricotat o band! lat! de &# B &4 cm, se $ncepe s! se scad! $n cerc, $n / locuri, de fiecare dat! deasupra sc!derii din r$ndul precedent, a-$nd grij! ca partea de sus )fundul c!ciuli ei* s! fie neted, f!r! -aluri. :ltimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului 'i se $nt!resc. 8n jurul cercului cu sc!"!turi se poate face un cercule simplu sau umplut cu -at! sau fire groase de l$n!. 3cest cercule $i d! o form! frumoas! c!ciuli ei. :rechiu'ele, sau p!r ile laterale, se lucrea"! astfel: Se montea"! #& ochiuri 'i se lucrea"! tot cu punct lene'. Se scade la cele # margini, lucr$nd $mpreun! c$te # ochiuri. 3ceast! sc!"!tur! se face la $nceput de r$nd, dup! ce s-au tricotat primele 4 ochiuri. 8n felul acesta marginile r!m$n drepte 'i frumoase. 9ele # urechiu'e se prind la marginile c!ciuli ei. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

#6 Cct

3o%el 5 / .*ciuli sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:caciula, femei, garnituri sport. :n comentariu

9!ciuli a gen fes este cea mai potri-it! pentru sport. 3ceasta este foarte simplu de executat. Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri corespun"!tor cu perimetrul capului. Se tricotea"! o band! lat! de &= B &# cm simpl! sau $ncrustat! cu un model, apoi se $mpart ochiurile $n 4, 6 sau / grupe 'i din dreptul lor se $ncepe s! se scad!, lucr$nd $mpreun! c$te # ochiuri. :ltimele ochiuri se trec cu ajutorul unui ac pe dosul lucrului, unde se $nt!resc. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". P.S. ;u am lucrat modele de c!ciuli cu andrele circulare 'i au ie'it foarte frumoase. ; mai simplu, pentru c! de la $nceput pute i -erifia forma c!ciulii. #6 Cct

3o%el = / Bac(ete sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, jachete. Scrie un comentariu

3ceast! jachet! se tricotea"! cu fire groase. 1inia este dreapt!, dep!'ind talia 'i are m$necile raglan. 8n fa ! are un decolteu ascu it 'i se $nchide cu nasturi $n mijlocul fe ei. 6en ile din jurul decolteului, fenta, man'etele 'i marginea de jos a jachetei s$nt lucrate cu punct lene1. Destul jachetei este lucrat cu punct %e jerseu pe %os. 8n fa ! 'i pe m$neci pre"int! o garnitur! din ner-uri $n relief cu # dungi brodate cu fire de culori contrastante )combina ia culorilor se face $n func ie de gust*. @er-urile se lucrea"! cu modelul urm!tor: 6n%ul 5 1i toate rn%urile 2*r* so< )pe dosul lucrului* se tricotea"! + ochiuri pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< )pe fa a lucrului* din cele + ochiuri se trasea"! mai $nt$i ochiul al treilea peste celelalte dou! ochiuri 'i se lucrea"! pe fa !, apoi se trasea"! ochiul al doilea peste ochiul $nt$i 'i se lucrea"! pe fa !, apoi se lucrea"! pe fa ! ochiul $nt$i. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el : / Bac(ete sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, jachete. Scrie un comentariu ;ste o jachet! u'or cambrat! $n talie, $nchis! $n mijlocul fe ei p$n! la g$t. 8n loc de guler, are o benti ! $n jurul g$tului. 0$necile au man'et! lat!. 0arginea jachetei, fenta, ben ile de la g$t 'i

man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic. Destul jachetei se lucrea"! cu punct %e plas*,

astfel: 6n%ul 5< & ochi pe dos, & jeteu, & ochi nelucrat. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, & ochi scos cu jeteu, se mai scoate din nou cu & nou jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< & ochi pe dos, & ochi scos cu # jeteuri, se scoate din nou cu & jeteu. 6n%ul :< & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! $mpreun! cu acestea pe fa !. 6n%ul =< & ochi scos $mpreun! cu jeteul, se scoate din nou cu & jeteu, & ochi pe dos. 6n%ul >< & ochi scos cu # jeteuri se scoate din nou cu & nou jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ?< & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! pe dos, & jeteu, & ochi se scoate nelucrat. 0odelul se repet! de la r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el ; / Bac(ete sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, jachete. Scrie un comentariu

C jachet! dreapt!, cu guler 'al, $nchis! $n mijlocul fe ei. 0an'etele s$nt r!sfr$nte. 2ulerul 'i man'etele se lucrea"! cu punct %e elastic reiat, proced$nd astfel: 6n%ul 5< )se $ncepe pe dosul lucrului* & ochi pe fa !, & ochi pe dos. Se repet!, iar ultimul ochi trebuie s! se lcure"e pe fa !. 6n%ul 9< )pe fa a lucrului* & ochi pe dos, ochiul urm!tor se ridic! din r$ndul precedent, se lucrea"! pe fa !. Se repet!, iar ultimul ochi trebuie s! fie pe dos. Destul jachetei se lucrea"! astfel: 6n%ul 5< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, luat din spate, iar firul care a fost $n fa a ochiului ridicat se a'ea"! pe urm! $n dosul lucrului. 6n%ul ;< & ochi nelucrat, luat din spate, iar firul care a fost $n fa a ochiului se a'ea"! $napoi, $n dosul lucrului( & ochi pe dos. 6n%ul :< & ochi pe fa !, & ochi ridicat. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el 9 / Bac(ete sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, jachete. Scrie un comentariu

C jachet! tinereasc! cu guler lat, m!rginit cu franjuri grupate. Se $nchide cu nasturi $n mijlocul fe ei. 0arginea jachetei, fenta 'i man'etele se lucrea"! cu punct %e semielastic.

Destul jachetei se lucrea"! astfel: 6n%ul 5< & ochi pe dos, & ochi pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< & jeteu, & ochi pe dos se scoate f!r! s! se lucre"e, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !. 6n%ul =< & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !, & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !, & ochi pe dos, + ochiuri trase, care se lucrea"! astfel: & jeteu, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !, & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa ! 'i se trag toate cele + ochiuri reali"ate prin jeteu. 6n%ul ?< & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !. 6n%ul C< & ochi pe dos, + ochiuri trase, & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul. 6n%ul 55 1i 5;< & ochi pe dos, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu jeteul pe fa !. Se repet! modelul $ncep$nd cu r$ndul A. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #6 Cct

3o%el 5 / Bac(ete sport


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, jachete. Scrie un comentariu

3ceast! jachet! uni, $nchis! cu nasturi $n mijlocul fe ei p$n! la g$t. 8n jurul g$tului are o benti ! dubl!, iar umerii au epole i, $mpleti i din 'iret tricotat.

3ceea'i garnitur! se pre"int! 'i pe bu"unar. 0arginea jachetei, benti a de la guler 'i man'etele s$nt tricotate cu punct %e semielastic &F&, iar restul jachetei se tricotea"! cu punct %e jerseu r*sucit. Se lucrea"! dup! tiparul de jachet! dreapt! cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5C / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

:n pulo-er din l$n! groas!, cu guler $nalt, r!sfr$nt, $ncheiat $n mijlocul spatelui. 2ulerul, man'etele 'i marginea gulerului s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&. Destul pulo-erului se lucrea"! astfel: 6n%ul 5< 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so: se tricotea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, # ochiuri pe fa !, 6 ochiuri pe dos. 6n%ul ; 1i =: 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul ?< $n primul grup de 6 ochiuri pe fa ! se trec primele + ochiuri pe o andrea de re"er-!, se las! $n fa a lucrului, se tricotea"! pe fa ! urm!toarele + ochiuri, apoi tot pe fa ! se tricotea"! cele + ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-!. :rmea"! # ochiuri pe dos, 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. Se repet! modelul, iar pe fa a lucrului torsade la c$te un grup de 6 ochiuri, care alternea"! cu un grup de 6 ochiuri f!r! torsade. 6n%ul C 1i 55< 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, a'a cum apar pe andrele. 6n%ul 5;< se fac torsadele la grupurile cu 6 ochiuri f!r! torsade, proced$nd la fel cu r$ndul .. Pe fa ! apare un joc de torsade. 6n%ul 5=< a'a cum apare pe dos, # ochiuri pe fa !, 6 ochiuri pe dos. 3ceste &A r$nduri se repet!, altern$nd r$ndurile, a'a cum se arat!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5@ / 0ulo,ere

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. # comentarii Depre"int! un pulo-er larg 'i lung p$n! peste 'olduri. 5ecolteul este lung, semip!trat 'i

m!rginit cu un guler lat. 2ulerul 'i man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic. Destul pulo-erului se lucrea"! astfel: 6n%ul 5< & ochi nelucrat, & ochi pe dos. 6n%ul 9< se lucrea"! a'a cum cad ochiurile pe andrea, adic! & ochi pe fa !, & ochi pe dos. Depet$nd aceste r$nduri se ob ine aspectul unui semielastic cu ochiuri mari pe fa !. 0$neca este trei sferturi. Se lucrea"! dup! tiparul de blu"! dreapt!, f!r! cambrur! $n talie 'i f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5? / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest model este frumos pentru un pulo-er lucrat cu punct %e elastic cu relie2 care se mulea"! perfect pe corp. Pe piept 'i pe m$neci pre"int! o garnitur! format! din moti-ul rom%nesc din figur!, care conturea"! o platc! prelungit! peste m$neci. Pentru tricotarea acetei pl!tcu e se folose'te punctul %e jerseu 'i fire de culoare contrastant!. 2ulerul, man'etele 'i cordonul s$nt lucrate cu punct %e semielastic. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5> / 0ulo,ere


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

9u acest model se lucrea"! un pulo-er pentru munte. <ondul este alb $ncrustat cu dungi negre

-erticale. Pentru garnitura din fa ! 'i de pe m$neci se folose'te modelul pre"entat. Particularitatea acestui pulo-er const! $n faptul c! tricotarea nu se $ncepe $n mod obi'nuit, de la talie $n sus, ci se $ncepe de pe linia de subra , a'a cum se -ede 'i din executarea moti-ului, ca s! se poat! ob ine liniile drepte pe ori"ontal! 'i linii crestate pe -ertical!. 2ulerul 'i man'etele s$nt late 'i se r!sfr$ng. 8mpreun! cu cordonul, ele s$nt tricotate cu fire negre cu punct %e semielastic &F&. 5e obser-at este faptul c! pe m$neci, la montat, se face c$te o cut! deoparte 'i de alta a um!rului. Tricotarea lor se $ncepe de pe linia de subra a m$necii 'i nu de la man'et!, ca de obicei. 3ceasta se face din moti-ul men ionat mai sus. 0an'etele, cordonul 'i gulerul se tricotea"! separat. Pulo-erul se lucrea"! dup! tiparul de blu"! simpl!, f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5= / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest model se lucrea"! pe un pulo-er negru, cu fa a lucrat! pe fond alb. 0oti-ele rom%ne'ti s$nt tricotate cu fire negre, cu punct %e jerseu. 0oti-ele $ncrustate s$nt pre"entate $n figur!. 8n mijlocul fe ei are o fent! ce se $nchide cu nasturi. 8n jurul g$tului are o benti ! care, $mpreun! cu man'etele, se lucrea"! cu punct %e semielastic &F&. Destul pulo-erului se tricotea"! cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5: / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

:n pulo-er deosebit de original, se poate lucra cu modelul din figur!.

<a a este lucrat! din # culori cu moti-e rom%ne'ti. Pe fondul negru moti-ele s$nt executate cu fire albe 'i in-ers pe partea cu fondul alb. Punctul folosit este punctul de jerseu. 6enti a din jurul g$tului, spatele, m$necile 'i cordonul s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5; / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest model se lucrea"! pe un pulo-er alb, cu moti-e rom%ne'ti executate cu fire de culoare neagr! sau alt! culoare contrastant!.

2ulerul este $nalt, se r!sfr$nge $n jurul g$tului 'i se $nchide cu fermoar pe linia de um!r. 0an'etele 'i cordonul din talie s$nt foarte late 'i s$nt tricotate cu punct %e elastic simplu #F#. Destul pulo-erului este lucrat cu punct de jerseu. Se tricotea"! dup! tiparul de blu"! simpl! cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 59 / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu Pulo-erul lucrat cu acest model este potri-it pentru persoane tinere.

;ste lucrat pe fond negru, $ncrustat cu o combina ie de moti-e rom%ne'ti, care $n ansamblu dau un aspect frumos. 0an'etele, cordonul 'i gulerul care se r!sfr$nge $n jurul g$tului s$nt lucrate cu punct %e elastic simplu #F#. Pulo-erul se tricotea"! dup! tiparul de blu"! simpl!, f!r! pens!. Se $ncheie cu fermoar pe linia de um!r. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 55 / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

:n pulo-er foarte potri-it pentru c!l!torie, se poate lucra cu o pl!tcu ! format! din moti-ul rom%nesc din figur!, ce se prelunge'te pe m$neci 'i care d! o not! original! pulo-erului. ;ste lucrat $n $ntregime cu punct %e jerseu, except$nd benti a din jurul g$tului, man'etele 'i cordonul, care s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&. Se folose'te tiparul de blu"! simpl! cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5D / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

Pulo-erul lucrat cu acest model are partea din fa ! lucrat! cu romburi din moti-ul pre"entat.

8n jurul g$tului are o benti ! care se $nchide $n mijlocul fe ei. 6enti a din jurul g$tului, man'etele 'i cordonul s$nt lucrate cu punct %e elastic simplu #F#. Destul pulo-erului, inclusi- fa a, este tricotat cu punct %e jerseu. Pulo-erul este lucrat dup! tiparul de blu"! simpl! f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el C / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu Pulo-erul lucrat cu acest model are partea din fa ! $ncrustat! cu moti-ul rom%nesc din figur!, lucrat cu punct de jerseu.

5ecolteul este larg, ascu it $n mijlocul fe ei unde se $nchide cu o fent! butonat!. 0an'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic &F&.

Tricotarea pulo-erului se face dup! tiparul de blu"! simpl! f!r! pens! 'i cu decolteu ascu it. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el @ / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu 0odelul aceta se lucrea"! pe un pulo-er negru cu platc! 'i m$necile $ncrustate cu moti-ul rom%nesc.

3cest model este lucrat cu fire albe sau o culoare la alegere, cu punct %e jerseu. 8n mijlocul fe ei are fent! $nchis! cu nasturi. 2ulerul 'i man'etele s$nt lucrate cu fire albe cu punct lene1. 9ordonul din talie este tricotat cu punct %e elastic simplu #F#. Pulo-erul este lucrat dup! tiparul de blu"! cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el ? / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

Pulo-erul lucrat cu acest moti- are partea din fa ! lucrat! $n ben"i colorate $ncrustate cu moti-e rom%ne'ti. 6en"ile albe s$nt lucrate cu modelul pre"entat, cu fire negre. 6en"ile gri s$nt lucrate cu di-erse figurine, tot cu fire negre. Punctul folosit la executarea modelului, ca 'i a $ntregului pulo-er este punctul %e jerseu. 8n jurul decolteului are o benti ! care se ridic! pe g$t 'i se $nchide $n mijlocul fe ei. 6enti a de la guler, man'etele 'i cordonul s$nt lucrate $n punct %e semielastic &F&. Pulo-erul este tricotat dup! tiparul de blu"! f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el > / 0ulo,ere


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3ceste moti-e pentru un pulo-er s$nt lucrate $n # culori )alb cu negru, ro'u cu negru etc.*. <a a $ntreag! este $ncrustat! cu moti- rom%nesc,

care se lucrea"! cu punct %e jerseu. 0$necile 'i spatele s$nt lucrate cu punct %e elastic cu spini1ori, iar gulerul, man'etele 'i cordonul din talie s$nt lucrate cu punct %e semielastic. Pulo-erul are $n jurul g$tului un guler lat care se r!sfr$nge 'i se $nchide cu un fermoar $n mijlocul spatelui. Tiparul dup! care se lucrea"! este cel de blu"! dreapt! f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el = / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

:n pulo-er cu garnituri formate din moti-ul rom%nesc este executat cu punct %e jerseu. Destul pulo-erului este lucrat cu modelul urm!tor: 5up! ce s-au lucrat din talie $n sus 6 r$nduri cu punct de jerseu, se $ncepe modelul:

6n%ul 5< 6 ochiuri pe fa !, se $mpunge cu andreaua $ntre al doilea 'i al treilea ochi urm!tor, se scoate firul 'i se las! pe andreaua dreapt!, se tricotea"! primul 'i al doilea ochi pe fa ! )firul scos printre cele # ochiuri se las! suficient de lung ca s! se poat! a'e"a frumos*. 6n%ul 9< ochiul suplimentar format $n primul r$nd se tricotea"! $mperun! cu ochiul de al!turi. :rmea"! 6 r$nduri pe fa ! lucrate cu punct de jerseu. 6n%ul C< # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi $ncepe modelul: se $mpunge andreaua $ntre al doilea 'i al treilea ochi, se scoate firul, se tricotea"! ochiul $nt$i 'i al doilea premerg!tor, 6 ochiuri pe fa !. 6n%ul 5D< ochiul suplimentar format $n r$ndul anterior se tricotea"! $mpreun! cu ochiul de al!turi. Pentru executarea acestui pulo-er se folose'te tiparul de blu"! cu pens! la subra 'i tiparul de m$nec! scurt!. 2arnitura de pe platc! 'i de pe m$neci o poate forma dup! un model rom%nesc. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el : / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu Pulo-erul lucrat cu acest moti- se tricotea"! din # culori

)# nuan e de gri sau albastru, sau culori diferite* cu punct %e elastic cu dungi late.

8n jurul g$tului are o benti ! $ngust! tricotat! cu punct %e elastic simplu #F#. Se $nchide cu un fermoar pe um!r. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el ; / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest moti- este potri-it pentru un pulo-er tricotat cu fire $n + culori: negru, gri 'i alb. 8n jurul g$tului are un guler dublu, ridicat pe g$t 'i se $nchide cu un fermoar pe um!rul st$ng. ;ste tricotat cu punct %e elastic ajurat cu # ochiuri pe fa ! 'i & ochi pe dos #F&. 3cest pulo-er este potri-it pentru orice -$rst!. Se tricotea"! dup! tiparul de blu"! f!r! pens!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 9 / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest pulo-er este simplu, are m$nec! lung! terminat! cu man'et!, iar la g$t are o benti !

simpl! 'i se $nchide la spate cu fermoar. 0arginea pulo-erului, man'etele 'i benti a de la guler s$nt lucrate cu elastic cu spini1ori. Destul pulo-erului este tricotat cu punct %e jerseu r*sucit, ornat cu 4 r$nduri de ajur care formea"! un plastron. 3jurul este lucrat astfel: 6n%ul 5< )pe fa a lucrului* & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. Pulo-erul se tricotea"! dup! tiparul de blu"! cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5 / 0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu

3cest model pre"int! un moti- dintr-un singur pulo-er cu m$neca trei sferturi cu o benti ! $n jurul g$tului 'i $nchis $n mijlocul spatelui cu un fermoar. 6enti a din jurul g$tului 'i man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic. Destul pulo-erului este lucrat cu punct %e jerseu $ncrustat cu romburi ajurate, tricotate dup! modelul urm!tor: Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri di-i"ibil cu #4 plus &. 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, 4 ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar r$ndul se termin! cu A ochiuri pe fa ! 'i se repet! modelul. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. Se repet! modelul 'i se sf$r'e'te r$ndul cu # ochiuri lucrate $mpreun! 'i apoi & ochi pe fa !. 6n%ul ?< + ochiuri la $nceput de r$nd, apoi & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, 4 ochiuri lucrate pe fa !. 0odelul se repet!, iar r$ndul se termin! cu & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. 0odelul se repet!, cresc$nd cu c$te & ochi num!rul ochiurilor de la $nceput 'i sf$r'it de r$nd, p$n! ce se ob ine m!rimea ce se dore'te pentru romb. 3poi urmea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. Se repet! mpodelul p$n! la cap!t 'i se termin! r$ndul cu # ochiuri lucrate $mpreun!, & ochi pe fa !.

6n%ul 9< & ochi la $nceput de r$nd, apoi urmea"! & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. Se repet! p$n! se $ntregesc romburile $ncepute 'i apoi se repet! modelul. Pulo-erul se tricotea"! dup! modelul tiparului de blu"! dreapt!, iar m$neca dup! tiparul de m$nec! trei sferturi. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

0ulo,ere
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:garnituri sport, pulo-ere. Scrie un comentariu 2arniturile sport se tricotea"! din l$n! groas!, cu modele lucrate dintr-o singur! culoare sau mai multe culori, care redau diferite modele rom%ne'ti $ncrustate $n contextura di-erselor obiecte din garniturile pentru sport. 3ceste garnituri pentru sport s$nt compuse din pulo-er, c!ciuli !, fular, m!nu'i, ciorapi 'i 'osete. 8n continuare se -or pre"enta di-erse modele pentru fiecare component! a garniturii pentru sport. Pulo-erele se tricotea"! dup! tiparele de blu"e. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el = / &este
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, -est!. :n comentariu

Depre"int! o -est! dreapt!, $nchis! $n mijlocul fe ei p$n! la g$t cu nasturi, iar $n jurul decolteului are un guler drept. 0odelul -estei $n $ntregime este lucrat astfel: Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri di-i"ibil cu 6. 6n%ul 5< & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & jeteu, + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri $mpreun! pe fa !, & jeteu. 6n%ul 9< jeteurile 'i cele + ochiuri lucrate $mpreun! se lucrea"! pe dos. 9elelalte ochiuri se tricotea"! in-ers de cum au fost lucrate $n r$ndul # )adic! cele care au fost lucrate pe fa ! $n r$ndul #, aici se -or lucra pe dos 'i in-ers*. 6n%ul ;< + ochiuri cu punct de ore" )deasupra ochiului ap!rut pe fa ! se lucrea"! & ochi pe dos 'i in-ers*, + ochiuri pe fa !, + ochiuri punct de ore", + ochiuri pe fa !. 6n%ul :< + ochiuri pe dos, + ochiuri punct de ore", + ochiuri pe dos, + ochiuri punct de ore". 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el : / &este
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, -est!. Scrie un comentariu

Gesta aceasta se $nchide $n fa ! cu dou! r$nduri de nasturi, iar marginea -estei pre"int! col uri

ascu ite $n mijlocul fe ei. 0arginile -estei, a r!scroiturii m$necilor 'i decolteul s$nt lucrate cu punct lene1. Destul -estei este lucrat cu punct %e ore+ alun'it. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el ; / &este
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, -est!. Scrie un comentariu

;ste o -est! dreapt!, cu un decolteu mic $n jurul g$tului, $n form! p!trat!. 8n mijlocul fe ei se $nchide cu nasturi. 0arginile -estei, a r!scroiturii m$necilor 'i decolteul pre"int! ti-urile $ndoite.

<ondul -estei este lucrat cu un punct %e jerseu r*sucit. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 9 / &este
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, tipar, -est!. Scrie un comentariu 3ceast! -est! are partea din fa ! dintr-o singur! bucat!, cu decolteul mic 'i de form! rotund!.

8n mijlocul fe ei -esta este rotunjit!. 0arginea -estei, a r!scroiturii m$necilor 'i decolteul s$nt lucrate cu punct %e elastic ajurat, iar fondul -estei este lucrat cu un model care se tricotea"! astfel: Se montea"! un num!r de ochiuri di-i"i-il cu +. 6n%ul 5< & ochi pe dos, & jeteu, & ochi se scoate nelucrat. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, & ochi scos cu jeteu, $nc! & ochi cu jeteu, & ochi pe fa ! etc. 6n%ul ;< & ochi pe dos, & ochi scos cu # jeteuri, & ochi scos cu & jeteu etc. 6n%ul :< & jeteu, & ochi netricotat, & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! $mpreun! pe fa ! etc. 6n%ul =< & ochi scos $mpreun! cu jeteul se scoate 'i aici cu & jeteu, & ochi pe dos etc. 6n%ul >< & ochi scos cu # jeteuri se scoate din nou cu un nou jeteu, & ochi pe fa ! etc. 6n%ul ?< & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! pe dos, & jeteu, & ochi netricotat. 0odelul se repet! $ncep$nd cu r$ndul +.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

3o%el 5 / &este
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, -est!. Scrie un comentariu

Depre"int! o -est! $nchis! cu nasturi $n mijlocul fe ei. 3re un decolteu ascu it, prelungit p$n! sub linia de bust. ;ste tricotat dintr-o l$n! nu prea sub ire, cu punct %e es*tur*. Se poate folosi punctul %e ore+ care d! un aspect foarte pl!cut. 0arginea -estei, a r!scroiturii bra ului, a decolteului 'i a fe ei s$nt tricotate cu punct %e semielastic. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #& Cct

&esta
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, tipar, -est!. Scrie un comentariu Gesta se poart! peste blu"! 'i completea"! dr!gu $mbr!c!mintea $n "ilele mai r!coroase. Gesta poate a-ea di-erse forme 'i poate fi lung! p$n! $n talie sau p$n! spre 'olduri. ?ndiferent de forma 'i lungimea ei, -esta se compune din dou! p!r i, spate 'i fa !, pentru care se construie'te c$te un tipar.

$iparul %in spate Se desenea"! un unghi drept $n partea st$ng! a h$rtiei cu laturile nedefinite 'i se notea"! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea p$n! $n talie 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 3. 3ceast! linie poate repre"enta 'i linia de lungime a -estelor scurte p$n! $n talie. Linia de lun(ime a -estei se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n jos pe -ertical! lungimea din talie 'i punctul unde s-a stabilit lungimea -estei )de obicei s$nt circa / B &= cm*. Punctul stabilit se notea"! cu litera 9. 5in punctul 9 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de 'ust se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical! lungimea subra ului minus + cm 'i se notea"! litera 5. 5in punctul 5 se desenea"! spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd $n prealabil m!surile de grosime. Pe linia de lungime se m!soar! din punctul 9 spre dreapta &74 din grosimea 'oldului, care a fost luat! $n dreptul unde s-a stabilit lungimea -estei, 'i se notea"! un punct. Pe linia de talie se aplic! din punctul 6 spre dreapta &74 din grosimea taliei 'i se notea"! un punct. Pe linia de bust se m!soar! &74 din grosimea bustului. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe linia de talie 'i acesta cu punctul de pe linia de 'old cu linii pline. &scroitura (tului se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! & cm 'i se notea"! un punct. Tot din punctul 3 se m!soar! spre dreapta pe ori"ontal! &76 din grosimea g$tului plus + cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe -erticala 3 printr-o linie u'or rotunjit!. Linia de umr. Pentru desenarea acestei linii se m!soar! din punctul 3 spre dreapta pe ori"ontal! &7# din l! imea spatelui. 3cest punct se stabile'te cu + cm sub ori"ontal! 'i se

notea"! cu litera ;. Se une'te apoi punctul ; cu punctul de r!scroitur! de pe ori"ontala 3 printr-o linie plin!, care formea"! um!rul. &scroitura 'raului se desenea"! unind punctul ; cu punctul de $n!l ime a liniei de subra printr-o linie ad$ncit! $n partea de jos spre linia de subra .

$iparul %e 2a*< Se desenea"! un unghi drept $n partea dreapt! a h$rtiei cu laturile nedefinite 'i se notea"! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea fe ei p$n! $n talie minus r!scroitura g$tului de la partea din spate 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se desenea"! o linie paralel! cu pri"ontala 3. 3ceast! linie, ca 'i la partea din spate, poate r!m$ne linia de lungime a -estei. Linia de lun(ime se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n jos pe -ertical! m!sura stabilit! $ntre talie 'i punctul de lungime a -estei 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de 'ust se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical! m!sura a subra ului p$n! $n talie, minus + cm 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 5 se duce o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de su'ra se desenea"! ca 'i la spate, aplic$nd $n prealabil m!surile de grosime. Pe linia de lungime se aplic! din punctul 9 spre st$nga &74 din m!sura de grosime a 'oldului )care a fost luat! $n direc ia lungimii -estei* plus # cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de talie se aplic! din punctul 6 spre st$nga &74 din grosimea taliei plus # cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de bust se aplic! din punctul 5 spre st$nga &74 din grosimea bustului plus # cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe linia de talie 'i apoi acesta cu punctul de pe linia de 'old cu linie plin!.

3'ser,aie 1inia de subra expus! $n text repre"int! o linie cambrat! $n talie. 3ceast! linie poate fi 'i dreapt! la o -est! lejer!. 8n acest ca", at$t $n fa !, c$t 'i la spate, se aplic! m!surile de grosime numai pe linia de lungime a -estei 'i pe linia de bust. Punctele stabilite se unesc printr-o linie plin! prelungit! cu + cm deasupra ori"ontalei 5. Linia de pens. Pentru desenearea acestei linii se m!soar! &= B &A cm de la linia de subra spre dreapta pe ori"ontala 5 'i se notea"! cu un punct care indic! -$rful pensei. Pe aceast! distan ! se $nt!re'te ori"ontala 5, $ntruc$t formea"! o latur! a pensei. Tot pe linia de subra se m!soar! + cm de la ori"ontala 5 $n jos. Punctul stabilit se une'te cu punctul de -$rf al pensei printr-o linie plin!, care formea"! a doua latur! a pensei. &scroitura (tului se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 spre st$nga pe ori"ontal! lungimea r!scroiturii g$tului de la partea din spate plus & cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul 5 printr-o linie u'or ad$ncit!, a'a ca pe tipar. 3ceast! linie repre"int! decolteul -estei, care se poate modifica ca form! 'i ad$ncime dup! dorin !. E*emplu2 a* 5ac! decolteul este p!trat, se procedea"! astfel: din punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 se coboar! o linie paralel! cu -erticala 3 $n punctul unde se dore'te a se stabili

ad$ncimea decolteului. 5in punctul stabilit se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala

3 p$n! la linia de cadru )-erticala 3*. b* 5ac! decolteul este rotund, se procedea"! astfel: dup! ce s-a stabilit punctul de r!scroitur! a g$tului pe ori"ontala 3 se stabile'te punctul de ad$ncime a decolteului pe -erticala 3 m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! m!sura ce se stabile'te dup! dorin !. Punctul stabilit se une'te cu punctul de r!scroitur! a g$tului printr-o linie rotunjit!. Linia de umr se desenea"! aplic$nd din punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 spre st$nga lungimea um!rului din spate. 3cest punct se stabile'te cu + cm sub ori"ontala 3 'i se notea"! cu litera ;. Se une'te apoi punctul ; cu punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 printr-o linie plin!. &scroitura 'raului se desenea"! unind punctul ; cu punctul de ad$ncime a subra ului printro linie ad$ncit! $n partea de jos spre linia de subra . Linia de mijloc a fe ei este format! de -erticala 3 B 9. 3ceast! linie poate r!m$ne $n forma aceasta pentru -estele care se $nchid cap la cap )margine la margine* cu fermoar sau cu copci. 5ac! se $nchide cu nasturi se face o fent! pentru butoniere 'i nasturi. 8n acest ca" se prelunge'te ori"ontala 9 cu + cm spre dreapta. 5in punctul stabilit se ridic! o linie paralel! cu -erticala 3 B 9 p$n! $n dreptul ad$ncimii decolteului. 5ac! -esta se $nchide la # r$nduri de nasturi, se procedea"! astfel: se prelunge'te ori"ontala 9 spre dreapta cu A B 6 cm 'i se notea"! un punct. Se prelunge'te linia decolteului $n afara liniei de mijloc a fe ei tot cu A B 6 cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe ori"ontala 9 printr-o linie plin!. Linia de lun(ime a fe ei, ori"ontala 9 poate r!m$ne a'a cum este descris! $n text, form$nd un col drept $n mijlocul fe ei, sau se poate modifica form$nd un col rotund sau ascu it $n mijlocul fe ei dup! mod! sau dup! dorin !. 5up! acete tipare se pot tricota diferite modele de -este. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&E Cct

3o%el 5D / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. :n comentariu Depre"int! o jachet! cu m$neca raglan. 3re dou! bu"unare 'i este $nchis! $n mijlocul fe ei cu

un nasture. 0arginea bu"unarelor, a fe elor 'i din jurul r!scroiturii g$tului se lucrea"! cu punct %e semielastic. Destul jachetei este lucrat ca modelul 4. 0odel: 3ceast! jachet! este lucrat! din fire buclate din l$n! alb!. Se poate lucra 'i din fire de l$n! nebuclate, de angora sau de mohair. Kacheta este dreapt!, cu m$nec! lung! obi'nuit!, $ncheiat! $n fa ! cu 6 nasturi din sidef gri, care apar frumos $n e-iden !. 2ulerul este lucrat dintr-o band! dreapt!, cu punct %e jerseu ca 'i $ntreaga jachet!, iar pe margine are o bordur! din punct %e elastic. 1a m$neci jos, ca 'i la marginea jachetei, se face de asemenea elastic. ;lasticul de la m$neci are o l! ime de circa / cm, iar cel de la marginea jachetei 'i de la fent! de circa A cm. 3ceast! jachet! se lucrea"! dup! tiparele pre"entate, la care se aplic! dimensiunile luate pe corpul persoanei pentru care se lucrea"!. @um!rul de ochiuri care se montea"! la $nceputul fiec!rei p!r i este $n raport cu grosimea firului de l$n!.

Pentru a stabili num!rul de ochiuri care se montea"! pentru fiecare parte, se montea"! $nt$i &# ochiuri, se lucrea"! &=-&A r$nduri, se scoate andreaua 'i se m!soar! l! imea acestei probe. @um!rul de centimetri g!si i ajut! la calculul necesar. Se $mparte num!rul de ochiuri care au fost montate la num!rul de centimetri care s-au constatat la m!surare 'i re"ult! num!rul de ochiuri care este necesar pentru $mpletirea unui centimetru.

5e exemplu, dac! cele &# ochiuri montate au 4 cm, $nseamn! c! s$nt necesare + ochiuri pentru & cm. 5up! acest calcul se poate u'or stabili num!rul de ochiuri necesar pentru dimensiunile jachetei, ca 'i pentru fiecare parte )fa !, spate, m$neci, guler*. 3ceast! jachet! se poate purta cu o fust! dreapt! sau plisat!. C persoan! $nalt! 'i supl! poate purta aceast! jachet! cu o fust! plisat! uni, sau $n carouri, iar o persoan! mai plin! poate purta jacheta cu o fust! dreapt! uni de culoare mai $nchis! )gri, negru, maron, bleumarin*. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &E Cct

3o%el C / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, femei, jachete. Scrie un comentariu

3ceast! jachet! are m$neca chimono 'i decolteul $nalt. 8n mijlocul fe ei se $nchide cu un fermoar. Toat! jacheta este lucrat! cu punct %e jerseu $ncrustat! cu r$nduri de ajur. 0odelul ajurat se tricotea"! astfel: 6n%ul 5< toate ochiurile pe dos. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul ;< toate ochiurile pe dos. 3ceste + r$nduri formea"! $ncrusta ia ajurat!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &E Cct

3o%el @ / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu Depre"int! o jachet! lucrat! din l$n! de angora.

3re m$neca trei-sferturi 'i $n jurul decolteului un guler lat. 8n mijlocul fe ei se $nchide cu nasturi. Kacheta este tricotat! cu elastic lat, iar marginea jachetei, fenta, man'etele 'i gulerul s$nt tricotate cu punct %e semielastic 5X5. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &E Cct

3o%el ? / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, femei, jachete. Scrie un comentariu

C jachet! simpl!, cu m$necile trei-sferturi, cu bu"unare 'i cu un guler lat. 8n mijlocul fe ei se $nchide cu nasturi. 3ceast! jachet! este tricotat! cu punct %e elastic ajurat.

0arginea jachetei, a bu"unarelor, fenta 'i gulerul s$nt tricotate cu punct %e semielastic 5X5. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &E Cct

3o%el > / Bac(ete


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu ;ste o jachet! u'or cambrat! $n talie. ;ste $nchis! p$n! la g$t $n mijlocul fe ei. 3re m$neca

trei-sferturi. <ondul jachetei este $ncrustat cu un model rom%nesc 'i este lucrat cu punct %e jerseu. <enta din mijlocul fe ei 'i decolteul s$nt marginile cu benti e lucrate cu punct %e semielastic 5X5. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &E Cct

3o%el = / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:dantelate, femei, jachete. :n comentariu

Pre"int! o jachet! dantelat!, deschis! $n fa !. 0$necu a este scurt!. 0arginea jachetei, a decolteului 'i man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic 5X5. Destul jachetei se tricotea"! dup! urm!torul model: Se lucrea"! cu un num!r de ochiuri di-i"ibil cu /. 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul netricotat, # ochiuri pe fa !, & jeteu. Se repet! modelul, iar r$ndul se termin! cu & jeteu. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi urmea"! modelul: & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'it de r$nd se termin! cu & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul =< + ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul, iar r$ndul se sf$r'e'te cu & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul C< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, la $nceput de r$nd, apoi & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat deasupra sc!"!turii. Se repet! modelul 'i se termin! r$ndul cu & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul 55< # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, apoi & jeteu, A ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul 'i se termin! r$ndul cu & jeteu, 6 ochiuri pe fa !. 6n%ul 5;< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

#E Sep

3o%el : / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu 3ceast! jachet! dreapt! din l$n! obi'nuit! sau de angora, este $nchis! $n mijlocul fe ei.

2ulerul este lat. 0$neca este raglan, terminat! cu o man'et! lat!. <ondul jachetei este tricotat cu punct %e jerseu, iar gulerul, man'etele, fenta 'i gulerul s$nt tricotate cu punct %e jerseu 9 X 5. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el ; / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu

;ste o jachet! groas!, $nchis! $n mijlocul fe ei cu nasturi, decolteul este m!rginit cu un guler lat. Pe 'olduri are bu"unare. Kacheta este tricotat! cu punct %e elastic cu spini1ori, iar gulerul, man'etele, marginea jachetei, a bu"unarelor 'i fenta s$nt tricotate cu punct %e semielastic. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 9 / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu

3cest model pre"int! o jachet! cu plastron dantelat.

Se lucrea"! dup! tiparul de jachet! simpl! cu pensa la um!r. Sc!"!turile necesare pensei se fac pe linia plastronului. 3ceast! linie r!m$ne dreapt!, iar sc!"!turile se fac pe partea lateral! )dinspre r!scroitura bra ului*, care este lucrat! cu punct %e jerseu, care permite efectarea sc!"!turilor cu u'urin !. Kacheta este tricotat! cu punct %e jerseu, iar plastronul dantelat se lucrea"! astfel: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu la $nceput de r$nd, apoi & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, f!r! s! se tricote"e, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa ! p$n! la cap!tul r$ndului. Se repet! modelul dup! ne-oie, iar r$ndul se termin! cu & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, E ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar r$ndul se termin! cu & ochi pe fa !. 6n%ul :< & ochi pe dos, & ochi ad!ugat, # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, apoi modelul: . ochiuri pe dos, + ochiuri lucrate $mpreun! pe dos. 0odelul se repet!, a-$nd grij! ca la sf$r'itul r$ndului s! se termine cu # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, & ochi pe dos. Se repet! aceste 4 r$nduri. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 5 / Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete. Scrie un comentariu

Kacheta aceasta simpl! este decoltat! p$n! deasupra bustului 'i $ncheiat! $n fa ! cu nasturi.

0arginea, decolteul 'i man'etele s$nt lucrate cu punct %e semielastic, iar restul jachetei este tricotat cu punct %e ore+ alun'it. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

Bac(ete
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, jachete, tipar. :n comentariu Kachetele s$nt foarte potri-ite pentru purtat prim!-ara, toamna 'i $n "ile de -ar! mai r!coroase. ;le se pot face cu sau f!r! guler, decoltate, $nchise sau nu $n mijlocul fe ei. Tiparele de jachet! se aseam!n! $ntru totul cu tiparele de blu"!, cu deosebirea c! s$nt mai largi 'i au o fent! $n mijlocul fe ei. $iparul %e spate

Tiparele de spate se desenea"! la fel cu tiparele de blu"! la care se fac urm!toarele modific!ri: Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd pe linia de lungime, din punctul 9 spre dreapta &74 din grosimea 'oldurilor plus & cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de bust se m!soar! din punctul 5 spre dreapta &74 din grosimea bustului, plus & cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe linia de 'old printr-o linie simpl!. Linia de umr. Pentru desenarea acestei linii se aplic! din punctul 3 'i 5 spre dreapta &7# din l! imea spatelui plus & cm. Punctele stabilite se unesc $ntre ele printr-o linie -ertical! punctat!. Pe aceast! linie se une'te cu punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 printr-o linie prelungit! cu # cm spre dreapta $n afara liniei punctate. 1a tiparele de spate pentru jacheta chimono sau cu m$nec! raglan se modific! numai linia de subra , a'a cum s-a descris mai sus.

$iparul %e 2a*

Tiparele de fa !, at$t la jacheta simpl!, c$t 'i la cele chimono 'i cu m$neca raglan, r!m$n la fel cu tiparele de fa ! ale blu"elor respecti-e, cu excep ia liniei de subra , care se modific! astfel: Linia de su'ra a jachetei se desenea"! aplic$nd m!surile de grosime: pe linia de lungime se aplic! din punctul 9 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus + cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de bust se aplic! din punctul 5 spre st$nga &74 din grosimea bustului plu + cm. Punctul stabilit se une'te cu punctul stabilit pe ori"ontala 9 printr-o linie plin!. /enta se desenea"! prelungind linia de lungime cu + cm spre dreapta $n afara punctului 9. 5in punctul stabilit se ridic! o linie paralel! cu -erticala 3 B 9 p$n! $n dreptul r!scroiturii g$tului. Punctul $nsemnat se une'te cu r!scroitura g$tului printr-o linie dreapt!. 1a jachetele care nu se $nchid $n fa !, sau care se $nchid cap la cap nu se face fent!. 0$neca 'i gulerul se desenea"! la fel cu cele de la blu"!. 5up! tiparele ob inute se tricotea"! diferite jachete. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 9 / 6oc(ii
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:rochii, tipar. Scrie un comentariu

Pre"int! o rochie simpl!, $nchis! $n mijlocul fe ei cu nasturi. 5ecolteul este drept 'i alungit pe umeri. 0$neca este scurt!, iar $n talie are un cordon $nchis cu cataram!. Tricotarea acestei rochii se face cu punct %e es*tur*. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 5 / 6oc(ii
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, rochii. Scrie un comentariu

3ceast! rochie dreapt! se tricotea"! cu punct %e jerseu r*sucit.

8n jurul decolteului are un guler care se $nchide cu o fund!. 3ceat! fund! poate fi confec ionat! din material lucios sau mat, uni, ecose" sau cu buline, $n tonul rochiei sau de culoare contrastant!. 3legerea ei depinde de $mprejurarea $n care se $mbrac! rochia. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

6oc(ii
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, rochii, tipar. :n comentariu

Dochiile tricotate s$nt foarte pl!cute la purtat. 5e obicei ele au o linie dreapt!. 0$neca poate fi lung!, trei-sferturi sau scurt! simpl!, chimono sau raglan. Pentru reali"area unei rochii se -or folosi tiparele de blu"! 'i fust!. )Se 'tie c! blu"a si fusta unite pe linia de talie formea"! o rochie.* 8ntruc$t tiparele de blu"! lungi p$n! la 'old cuprind $n ele 'i partea dintre talie 'i 'old a fustei )aceast! por iune a blu"ei 'i fustei se suprapun coincind toate liniile*, urmea"! doar ca la tiparele de blu"! s! complet!m fusta. 8n acest scop se -a proceda $n felul urm!tor.

$ipar pentru roc(ii 1a tiparul din spate al blu"ei simple chimono sau raglan se fac urm!toarele complet!ri: Linia de mijloc a spatelui -ertical 3 se prelunge'te pe o distan ! oarecare. Linia de lun(ime a blu"ei, ori"ontal 9, de-ine linie de 'old.

Linia de lun(ime a rochiei se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n jos pe -ertical! lungimea fustei, unde se notea"! litera 0. 5in punctul 0 se duce spre dreapta pentru spate 'i spre st$nga pentru fa ! o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de su'ra se completea"! m!sur$nd din punctul 0 spre dreapta pentru spate 'i spre st$nga pentru fa !, distan ! de pe linia de 'old, linia 9, pentru rochiile cu linie dreapt! 'i plus + B A cm pentru rochiile e-a"ate. Punctul stabilit se une'te cu punctul de grosime a 'oldului de pe linia 9, printr-o linie plin!. 0$neca 'i gulerul se desenea"! la fel cu tiparele construite pentru blu"e. 1a fel se procedea"! cu desenarea tiparelor pentr rochiile chimono 'i pentru cele cu m$neca raglan.

5up! aceste tipare se pot tricota diferite rochii. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el : / 7uste
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, fusta. # comentarii 3ceast! fust! cu pliseu solei se tricotea"! circular de la 'old $n jos, adic! fa a 'i spatele se lucrea"! odat!. Pentru aceasta se folose'te andreaua rotund!. 1a $nceput se lucrea"! pe dou! andrele, ca s! se poat! forma fenta din talie, $ntruc$t altfel fusta nu se poate $mbr!ca.

5up! ce s-a tricotat p$n! $n dreptul 'oldului, unde nu se fixea"! deschiderea pliseurilor )$n dreptul 'oldului sau chiar mai sus de 'old* se trec ochiurile $mpletiturii pe o andrea rotund! cu care se continu! lucrul.

@um!rul pliseurilor se fixea"! dup! dorin ! 'i se procedea"! astfel: @um!rul general de ochiuri se $mparte la num!rul pliseurilor 'i apoi se fixea"! cu a ! colorat! locul fiec!rui pliseu. 8n dreptul semnelor respecti-e se $ncepe ad!ugarea treptat! a ochiurilor, $ncep$nd cu & ochi. Pe marginile pliseului se ridic! c$te & ochi din dou! $n dou! r$nduri. 1ucr!tura de fond a fustei se poate face cu punct %e ore+ sau cu punct %e jerseu simplu sau r*sucit. 1ucr!tura pliseului este executat! cu punct %e jerseu lucrat pe %os, iar linia din mijlocul pliseului se reali"ea"! ridic$nd c$te & ochi pe dos, din dou! $n dou! r$nduri. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el ; / 7uste
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, fusta. Scrie un comentariu

3cest model pre"int! o fust! e-a"at! care, purtat! cu o blu"! de culoare contrastant! 'i cu un bolerou la fel ca fusta, constituie un compleu foarte dr!gu . <usta 'i boleroul s$nt tricotate cu punct %e ore+. 8n jurul boleroului se tricotea"! o margine cu punct lene1. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 9 / 7uste
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, fusta. Scrie un comentariu

Pre"int! o fust! dreapt! completat! cu o blu"! tricotat! la fel, cu punct de jerseu. 1a lungimea

fustei se -a ine seama c! e necesar s! se fac! un ti- de # B + cm. 8n talie se $nchide cu un fermoar pe cus!tura st$ng! a 'oldului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 5 / 7uste
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, fusta. Scrie un comentariu

3ceast! fust! dreapt!, completat! cu o jachet! tricotat! la fel, formea"! un compleu deosebit de elegant. <usta este tricotat! cu punct %e jerseu r*sucit.

Tricotarea $ncepe de la linia de talie 'i se urm!re'te linia tiparului. 1a lungime se tricotea"! # B + cm $n plus pentru ti-. Pe cus!tura 'oldului $n partea st$ng! din talie $n jos se face o fent! ce se $nchide cu un fermoar. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

7uste
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, fusta, tipar. Scrie un comentariu <ustele tricotate pentru feti e ce au dep!'it -$rsta de &# ani 'i pentru persoanele adulte nu se execut! dec$t cu o linie dreapt! sau u'or e-a"at!, cu pliseu. <usta $n formele enun ate se lucrea"! din dou! p!r i 'i anume B spate 'i fa !. Pentru fiecare parte se desenea"! un tipar.

$iparul %in spate al 2ustei Pentru desenarea acestui tipar se construie'te un unghi drept cu laturile nedefinite $n partea st$ng! a h$rtiei 'i se notea"! cu litera 3. Linia de lun(ime a fustei se desenea"! aplic$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! m!sura de lungime a fustei 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de )old se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea dintre talie 'i 'old 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd $n prealabil m!surile de grosime astfel: - pe ori"ontala 3 se aplic! din punctul 3 spre dreapta &74 din grosimea taliei 'i se notea"! cu un punct.

- pe linia de 'old se m!soar! din punctul 9 spre dreapta &74 din grosimea 'oldului 'i se $nseamn! un punct. - pe linia de lungime se m!soar! &74 din grosimea 'oldului pentru fustele drepte 'i + B A cm pentru fustele e-a"ate. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe linia de 'old 'i apoi cu punctul de pe linia 3 printr-o linie plin!. 8n dreptul 'oldului aceast! linie se rotunje'te u'or. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd &,A cm din punctul 3 $n jos pe -ertical!. Punctul stabilit se une'te cu punctul de grosime a taliei printr-o linie rotunjit!.

$iparul %in 2a* al 2ustei Se desenea"! un unghi drept $n partea dreapt! a h$rtiei 'i se notea"! cu litera 3. Linia de lun(ime se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea fustei 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de )old se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea dintre talie 'i 'old 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce pre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd ca 'i la spate m!surile de grosime. Pe linia 3 se aplic! punctul 3 spre st$nga &74 din grosimea taliei, plus # cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de 'old se aplic! din punctul 9 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus # cm 'i se notea"! un punct. Pe linia de lungime se aplic! din punctul 6 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus # cm pentru fustele drepte 'i plus A B . cm pentru fustele e-a"ate. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe linia de 'old 'i apoi cu punctul de pe linia 3 printr-o linie plin! rotunjit! $n dreptul 'oldului. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd #,A cm din punctul 3 $n jos pe -ertical!. Punctul stabilit se une'te cu punctul de grosime a taliei printr-o linie u'or rotunjit!. <uta cu pliseuri se tricotea"! dintr-o singur! bucat!, urm!rind linia fustei drepte. ;xplica iile am!nun ite se g!sesc $n text, la modelul respecti-. 5up! acesste tipare se tricotea"! diferite fuste. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

#E Sep

3o%el = / 3nec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! lung! p$n! $n talie este lucrat! cu punct %e jerseu. 5rept garnitur! are un galon lucrat cu model rom%nesc introdus pe linia m$necii raglan. 3cela'i galon m!rgine'te 'i man'etele. 9ulorile cu care se lucrea"! galonul -aria"! dup! gust, dup! culoarea de fond 'i dup! culoarea fustelor cu care se $mbrac! 'i cu care trebuie s! se asorte"e. 1inia de talie, ca 'i decolteul, s$nt m!rginite cu un elastic simplu # F #. 6lu"ele s$nt foarte practice, $ntruc$t cu o singur! fust! se pot purta mai multe feluri de blu"e, fapt care aduce o not! de -aria ie $n $mbr!c!minte, de ce-a nou 'i chiar elegant!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el : / 3nec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! simpl!, cu m$neca trei-sferturi poate fi purtat! $n orice $mprejurare. 8n acest scop trebuie s! se in! seama de grosimea firului 'i de culoarea ce se alege.

6lu"a are un decolteu rotund, cu o deschidere $n mijlocul fe ei. 0arginea blu"ei, man'etele 'i benti a ce m!rgine'te decolteul s$nt lucrate cu punct %e semielastic & F &. Destul blu"ei este lucrat cu punct %e jerseu r*sucit. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el ; / 3nec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan. Scrie un comentariu

Se tricotea"! din l$n! de angora cu punct %e elastic # F #.

5ecolteul este ascu it 'i este m!rginit de o benti ! lucrat! cu punct %e semielastic & F &. 3ceast! blu"! este foarte indicat! pentru prim!-ar! 'i toamn!, c$nd se poate purta cu pantalon sau cu o fust! dintr-un material mai plin. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 9 / 3nec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan. Scrie un comentariu Pre"int! o blu"! lucrat! cu l$n! angorat! 'i este tricotat! cu punct %e jerseu.

5ecolteul este ascu it, m!rginit cu o benti ! 'i un guler lucrat cu model rom%nesc. 6ordura blu"ei 'i a gulerului, man'etele 'i benti a din jurul decolteului s$nt lucrate cu punct %e semielastic & F &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 5 / 3nec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan. :n comentariu

3ceast! blu"! cu m$nec! lung! este tricotat! cu modelul urm!tor: 6n%ul 5< se introduce andreaua $n primul ochi, ca 'i cum s-ar tricota pe dos, iar firul r!m$ne pe dosul lucrului. 3cest ochi nu se tricotea"!, ci se lucrea"! al doilea ochi pe fa !, se trece firul 'i prin primul ochi, dar nu se scoate ochiul de pe andreaua st$ng!. 5up! aceasta se d! drumul ambelor ochiuri deodat! de pe andrea, ob in$ndu-se astfel & ochi $ncruci'at. :rmea"! apoi & ochi pe dos. 6n%ul 9< deasupra ochiului pe dos din r$ndul anterior se tricotea"! & ochi pe fa !, iar ochiul $ncruci'at se lucrea"! pe dos. 2ulerul, man'etele 'i bordura blu"ei se lucrea"! cu punct %e semielastic & F &. 8n mijlocul fe ei pre"int! o fent! $nchis! cu un 'nur $nnodat. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

Elu+* cu mnec* ra'lan


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, raglan, tipar. Scrie un comentariu 3cest gen de blu"e s$nt formate dn fa !, spate 'i m$neci. 0$necile, indiferent dac! s$nt lungi, trei-sferturi sau scurte, se pot lucra separat $n $ntregime sau, dup! ce s-a tricotat p$n! la r!scroitura bra ului, se poate tricota o dat! cu spatele 'i fa !, care au fost 'i ele tricotate p$n! la r!scroitura bra ului. Pentru fiecare pies! component! se construie'te un tipar. 1a m$neci se folose'te aceea'i m!sur! de lungime ca la blu"a chimono.

$iparul p*rii %in spate Pentru desenarea tiparului se construie'te $n partea st$ng! a h$rtiei un unghi drept cu laturile nedefinite 'i se notea"! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical!, lungimea blu"ei p$n! $n talie 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a blu"ei se desenea"! din punctul 6 $n jos pe -ertical! lungimea dintre talie 'i 'old 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de (rosime a bustului se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical!, lungimea subra ului minus + cm 'i se notea"! litera 5. 5in punctul 5 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de su'ra se desenea"! proced$nd astfel: - pe linia de lungime se aplic! din punctul 9 spre dreapta pe ori"ontal! &74 din grosimea 'oldului 'i se $nseamn! un punct. - pe linia de talie se aplic! din punctul 6 spre dreapta &74 din grosimea taliei 'i se $nseamn! un punct. - pe linia de bust se aplic! din punctul 5 spre dreapta &74 din grosimea bustului 'i se $nseamn! un punct. Se unesc $ntre ele punctele stabilite. 1inia desenat! se prelunge'te cu + cm deasupra liniei de bust. Punctul stabilit repre"int! $n!l imea subra ului. &scroitura (tului se formea"! m!sur$nd & cm din punctul 3 $n jos pe -ertical!. Tot din punctul 3 se m!soar! spre dreapta &76 din grosimea g$tului minus + cm 'i se notea"! litera ;. Se une'te punctul ; cu punctul de r!scroitur! de pe -erticala 3 printr-o linie u'or rotunjit!. Linia de aplicare a m$necii raglan se formea"! unind punctul ; cu punctul de $n!l ime a subra ului cu o linie u'or rotunjit!, a'a ca pe tipar.

$iparul p*rii %in 2a* Se desenea"! un unghi drept $n partea dreapt! a h$rtiei 'i se notea"! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! lungimea blu"ei p$n! $n talie minus &,A cm 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a blu"ei se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n jos pe -ertical! lungimea dintre talie 'i 'old 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd $n prealabil m!surile de grosime astfel: - pe linia de lungime a blu"ei se aplic! din punctul 9 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus & cm 'i se notea"! un punct. - pe linia de talie se aplic! din punctul 6 spre st$nga &74 din grosimea taliei plus & cm 'i se $nseamn! un punct. - pe linia de bust se aplic! din punctul 5 spre st$nga &74 din grosimea bustului plus & cm 'i se notea"! un punct. Se unesc apoi $ntre ele punctele stabilite printr-o linie ce se prelunge'te cu & cm deasupra ori"ontalei 5. Punctul stabilit repre"int! lungimea subra ului. &scroitura (tului se formea"! m!sur$nd din punctul 3 spre st$nga pe ori"ontala &76 din grosimea g$tului minus &,A cm 'i se notea"! un punct. Tot din punctul 3 se m!soar! $n jos pe -ertical! &76 din grosimea g$tului. Punctul stabilit se une'te cu punctul de pe ori"ontala 3 printr-o linie rotunjit!. Linia de aplicare a m$necii raglan se desenea"! unind punctul de r!scroitur! a g$tului dup! ori"ontala 3 cu punctul de lungime a subra ului cu linia u'or rotunjit!, a'a ca pe tipar.

$iparul %e mnec* Se desenea"! un cadru dreptunghiular cu lungimea egal! cu m!sura de lungime a m$necii raglan )se ia la fel ca la m$neca chimono*, iar l! imea -a fi egal! cu &7# din grosimea bra ului. 3cest cadru se notea"! cu literele 3, 6, 9, 5. Linia de rscroitur a m$necii. Pentru desenarea acestei linii se construie'te o linie ajut!toare, aplic$nd din punctul 9 $n jos pe -ertical! distan a 3 B ; de la partea din spate a blu"ei. Punctul $nsemnat se notea"! cu litera ;. 5in acest punct se duce spre st$nga o linie punctat! paralel! cu ori"ontala 3 B 9. Se m!soar! apoi 4 &7# cm din punctul 3 spre dreapta pe ori"ontal!. Punctul stabilit se une'te cu punctul ; printr-o linie u'or rotunjit!, a'a ca pe tipar. 3ceast! linie repre"int! r!scroitura m$necii raglan. Linia custurii de subra a m$necii se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 spre dreapta &7# din grosimea $ncheieturii m$necii, pentru m$neca lung!, sau a grosimii bra ului pentru m$neca trei-sferturi 'i pentru m$neca scurt!. Punctul stabilit se une'te cu punctul ; printr-o linie plin!. 3'ser,aii. 1ungimea acestei blu"e, ca 'i a celorlalte, poate fi 'i numai p$n! $n talie. 8n acest ca", linia de talie -a repre"enta lungimea blu"ei, $ns! numai p$n! la elasticul sau la bordura ce urmea"! s! se fac! blu"ei respecti-e. 1! imea acestora nu este inclus! $n lungimea blu"ei p$n! $n talie. 5up! aceste tipare se pot tricota di-erse modele de blu"! cu m$nec! raglan. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el 55 / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

Pre"int! o blu"! lucrat! cu un joc de dungi. ;ste tricotat! cu dou! culori, lucrate cu punct %e jerseu sau cu punct %e semielastic lat. 8n fa ! dungile merg -ertical p$n! la ni-elul pl!tcu ei, de unde se lucrea"! pe ori"ontal!. 5ecolteul este drept, alungit pe umeri 'i se $nchide $n mijlocul spatelui. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tenic, !"". #E Sep

3o%el 5D / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu C blu"! dreapt!, ajurat!, cu decolteul pe g$t 'i marginile cu o benti ! lucrat! cu punct %e

semielastic & F &. 6lu"a este lcurat! cu modelul ajurat E.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el C / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. :n comentariu

;ste o blu"! tricotat! cu un model dantelat. 3re un decolteu larg, o-al, m!rginit cu un galon de culoare contrastant! 'i se $nnoad! $n mijlocul fe ei. 0an'etele 'i bordura blu"ei s$nt lucrate cu punct %e semielastic & F &. Destul blu"ei este tricotat cu urm!torul model: Se lucrea"! cu un num!r de ochiuri di-i"ibil cu 4. 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so: toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi urmea"! modelul B & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, # ochiuri pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi se $ncepe modelul B & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, a-$nd grij! s! se termine r$ndul cu un jeteu 'i # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !. 6n%ul ?< se lucrea"! la fel cu r$ndul +. 6n%ul @< toate ochiurile pe dos. 3ceste / r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

#E Sep

3o%el @ / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! pre"int! o frumoas! garnitur! cu model rom%nesc.

5ecolteul este drept 'i se reali"ea"! dup! un tipar la care nu se mai desenea"! r!scroitura g$tului la fa ! 'i spate. 6lu"a este tricotat! $n $ntregime cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el ? / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

Pre"int! o blu"! deosebit de frumoas! cu o garnitur! format! din platc! ajurat!. 6lu"a este scurt! p$n! $n talie, cu o benti ! $n jurul g$tului 'i este $nchis! cu un fermoar $n mijlocul spatelui. 6enti a din jurul g$tului este lucrat! cu punct %e semielastic & F &, iar ben"ile de ajur ce formea"! pl!tcu a s$nt tricotate cu modelul &E. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #E Sep

3o%el > / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu C blu"i ! de -ar!, ajurat!, scurt! p$n! $n talie, este tricotat! cu modelul &.

5ecolteul este larg 'i alungit pe umeri. 0arginea decolteului, a m$necilor 'i talia s$nt tricotate cu punct %e semielastic & F &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el = / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

Depre"int! o blu"! original! cu o garnitur! format! din model rom$nesc. 3ceast! blu"! se tricotea"! cu punct %e jerseu. 5ecolteul este drept, din care cau"! formea"! o linie ridicat! pe g$t 'i alungit! u'or pe umeri. 0arginea decolteului, ca 'i a blu"ei, s$nt tricotate cu punct %e semielastic 5X5. 0odelul rom$nesc poate fi lucrat numai cu o singur! culoare contrastant! fa ! de fond, sau poate fi executat cu mai multe culori, dup! dorin !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el : / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! u'oar! de -ar! este tricotat! cu punct de jerseu 'i ajur. 8n mijlocul fe ei blu"a pre"int! o fent! ascuns! sub o benti !. 8n jurul g$tului, decolteul este m!rginit cu o benti ! ce se $noad! $n mijlocul fe ei. 6enti a din jurul g$tului 'i de la fent!, man'etele 'i talia s$nt lucrate cu elastic cu ochiuri $ncruci'ate. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el ; / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

0odelul pre"int! o blu"! simpl! cu un decolteu alungit pe umeri.

0arginea decolteului, a blu"ei 'i man'etele s$nt tricotate cu punct %e semielastic 5X5. Destul blu"ei este lucrat cu punct %e jerseu pe %os )dosul tricotajului repre"int! fa a lucrului*. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el 9 / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! tinereasc! este tricotat! din dou! culori, la alegere.

6ordura blu"ei, a decolteului 'i gulerul s$nt tricotate cu punct %e ore+. Destul blu"ei este tricotat cu punct %e jerseu. Se pot folosi, dup! gust, 'i alte puncte de tricotaj at$t la garnitur!, c$t 'i la fondul blu"ei. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el 5 / .(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. :n comentariu

Pre"int! o blu"! tricotat! cu punct de jerseu, cu o garnitur! format! din r$nduri ajurate. 3cest ajur se reali"ea"! tricot$nd acest model ajurat. 0arginea blu"ei 'i benti a din jurul decolteului s$nt tricotate cu punct de semielastic &F&. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

Elu+* c(imono cu mnec* scurt*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu 3cest gen de blu"! se tricotea"! dup! tipare construite la fel cu cele de la blu"a chimono cu m$nec! lung!, care se modific! $n felul urm!tor: Linia de su'ra a blu"ei la spate 'i la fa ! se desenea"! unind punctul de grosime a 'oldului cu punctul de grosime al bustului printr-o linie p$n! mai sus de punctul de $n!l ime al um!rului. Linia de umr, la spate 'i la fa !, se prelunge'te p$n! la $nt$lnirea liniei de subra unde se notea"! litera 0. 5in punctul 0 se coboar! cu &,A cm. 5in punctul stabilit se duce o linie u'or pierdut! $n linia de um!r. Se controlea"! liniile de um!r )la spate 'i la fa !*, ca s! fie egale $ntre ele. Linia de rscroitur a 'raului se formea"! unind punctul de lungime a um!rului cu punctul de lungime a subra ului printr-o linie rotunjit!, a'a ca pe tipare. Linia de cam'rur a su'raului se reali"ea"! unind $ntre ele punctul de grosime a 'oldului cu punctul de grosime a taliei 'i acesta cu punctul de grosime a bustului, prelungind linia cu + cm. Punctul stabilit repre"int! lungimea subra ului.

5up! ce s-au ob inut aceste tipare se pot tricota diferite blu"e cu m$necu ! scurt!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

#. 3ug

3o%el = / .(imono cu mnec* trei s2erturi


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu

3cest model pre"int! o blu"! gen ca"ac!, cu o garnitur! format! de un model rom$nesc. Toat! blu"a, cu excep ia man'etelor, este tricotat! cu punct %e jerseu. 9ulorile cu care este lucrat modelul se aleg dup! gust. 0an'etele s$nt lucrate cu punct %e elastic simplu 9X9. 8n mijlocul fe ei, blu"a pre"int! o fent! m!rginit! cu modelul rom$nesc. 3ceast! garnitur! se poate tricota $n contextura blu"ei sau separat, 'i apoi aplicate pe blu"!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el : / .(imono cu mnec* trei s2erturi


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! simpl!, dar cu o not! de elegan ! discret! este tricotat! cu punct de es!tur!.

2arnitura ce o pre"int! pe linia de cus!tur! a m$necii este format! dintr-o bordur! tricotat!. 0an'etele, benti a din jurul g$tului 'i talia s$nt tricotate cu punct %e elastic cu oc(iuri ncruci1at. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el ; / .(imono cu mnec* trei s2erturi


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu

0odelul acestei blu"e este format din dungi tricotate cu punct lene1 intercalat $n fondul blu"ei, care este tricotat cu punct %e jerseu.

3ceste dungi pot fi tricotate cu fire de o culoare contrastant!, folosind punctul lene' sau chiar acela'i punct cu fondul, adic! punctul de jerseu. 0an'etele 'i gulerul pot fi tricotate cu punct de semielastic &F&. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el 9 / .(imono cu mnec* trei s2erturi


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu C blu"! deosebit de dr!gu !, care se poate purta $n di-erse $mprejur!ri.

5rept garnitur!, pre"int! o platc! 'i un guler' din dou! buc! i a'e"at pe l$ng! g$t. 8n spate se $nchide cu fermoar. Pl!tcu a este conturat! de un elastic simplu &F&, care de altfel $ntrege'te garnitura la gulera', la m$neci 'i talie. 9onturul pl!tcu ei se reali"ea"! prin aplicarea acestui elastic pe blu"!. Destul blu"ei este tricotat cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #. 3ug

3o%el 5 / .(imono cu mnec* trei s2erturi

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei, tipar. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! simpl!, dar foarte dr!gu !, este lucrat! cu punct %e *s*tur*. 1a g$t pre"int! o fent! care se prelunge'te cu o benti ! $n jurul g$tului. 8n mijlocul fe ei fenta se $nchide cu + nasturi. 0an'etele s$nt suprapuse 'i marginile au o bordur!. <enta, bordura man'etelor 'i talia s$nt tricotate cu punct de elastic, cu ochiuri r!sucite. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

Elu+a c(imono cu mneca trei s2erturi


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu Pentru tricotarea acestui gen de blu"e se folose'te tiparul blu"ei chimono cu m$nec! lung! cu urm!toarele modific!ri: Linia de lun(ime a mnecii se stabile'te aplic$nd din punctele de r!scroitur! a g$tului la spate 'i la fa ! m!sura de lungime a m$necii trei sferturi. 8n punctele stabilite )punctul 2 B spate 'i < B fa !* se aplic! linia $n form! de unghi drept 'i se desenea"! o linie egal! cu &7# din grosimea bra ului luat! $n punctul unde s-a stabilit lungimea m$necii trei sferturi. Punctele stabilite )> B spate 'i 2 B fa !* se unesc cu $n!l imea subra ului blu"ei cu linii care se rotunjessc $n direc ia subra ului. 5up! tiparele astfel modificate se pot tricota di-erse modele de blu"e.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 9 / .(imono cu mneca lun'*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu Pre"int! o blu"! cu un decolteu mic deschis $n fa ! cu o fent! $ncheiat! $n nasturi.

6utonierele s$nt executate pe -ertical!. <enta care se prelunge'te ca o benti ! $n jurul decolteului, man'etele 'i talia s$nt tricotate cu punct %e elastic cu o singur! fa !. 2arnitura de pe cus!tura m$necii este format! de o bordur! tricotat! cu modelul &4.

Destul blu"ei este tricotat cu punct %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 5 / .(imono cu mneca lun'*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, chimono, femei. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! chimono cu m$nec! lung! este foarte potri-it! pentru persoanele tinere. ;a pre"int! o platc! tricotat! cu punct %e elastic cu ti'(el. 2ulerul, man'etele 'i talia pre"int! o garnitur! din elastic simplu 9X9. Destul blu"ei este lucrat cu punct %e jerseu r*sucit. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

Elu+* c(imono cu mnec* lun'*


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu 6lu"ele )pulo-erele* chimono se tricotea"! dintr-o singur! bucat! B corsajul 'i m$neca B urm!rind tiparul respecti-. 3cest gen de blu"! poate pre"enta o m$nec! lung!, trei sferturi sau scurt! 'i se compune din dou! p!r i, spate 'i fa !, pentru care se construie'te c$te un tipar. Pentru desenarea tiparului de blu"! chimono este necesar! o m!sur! suplimentar! 'i anume:

+sura de lun(ime a mnecii, care se ia de la r!scroitura g$tului, trec$nd peste um!r 'i apoi $n lungul bra ului p$n! sub cot, dac! m$neca este trei sferturi, sau p$n! la $ncheietura m$inii, dac! m$neca este lung!. 5. $iparul %e spate

Pentru desenarea tiparului se desenea"! un unghi cu laturile nedefinite drept $n partea st$ng! a h$rtiei 'i se notea"! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical!, m!sura de lungime a blu"ei p$n! $n talie plus & cm 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a blu"ei se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n jos pe -ertical! m!sura dintre talie 'i 'old, unde s-a stabilit lungimea blu"ei 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre dreapta o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de (rosime a bustului se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical! m!sura de lungime a spatelui minus + cm 'i se notea"! litera 5. 5in punctul 5 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de lime a spatelui se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! &7+ din lungimea spatelui p$n! $n talie plus & cm 'i se notea"! litera ;. 5in punctul ; se duce spre dreapta o linie paralel! cu pri"ontala 3. Lina de su'ra a blu"ei se desenea"! aplic$nd m!surile de grosime dup! cum urmea"!: - pe linia 9 se m!soar! din punctul 9 spre dreapta &74 din grosimea 'oldului 'i se $nseamn! un punct( - pe linia 6 se m!soar! din punctul 6 spre dreapta &74 din grosimea taliei 'i se notea"! un punct( - pe linia 5 se m!soar! din punctul 5 spre dreapta &74 din grosimea bustului plus & cm 'i se $nseamn! un punct. Punctele stabilite se unesc $ntre ele cu o linie plin! prelungit! cu + cm deasupra ori"ontalei 5. Punctul stabilit repre"int! lungimea subra ului care se controlea"! aplic$nd m!sura din talie $n sus pe linia de subra .

&scroitura (tului se desenea"! m!sur$nd & cm din punctul 3 $n jos pe -ertical!, iar pe ori"ontal! se m!soar! tot din punctul spre dreapta &76 din grosimea g$tului plus & cm. Punctul stabilit se ridic! cu & cm mai sus de ori"ontala 3, apoi se une'te cu punctul de pe -erticala 3 printr-o linie u'or ad$ncit!. Linia custurii de pe mnec se desenea"! astfel: se m!soar! din punctul ; spre dreapta pe ori"ontal! &7# din l! imea spatelui plus # cm 'i se notea"! litera <. 5in punctul < se ridic! o linie -ertical! paralel! cu -erticala 3 p$n! la linia de cadru. Pe aceast! linie se m!soar! + cm de la ori"ontala 3 $n jos. Punctul stabilit se une'te cu punctul de r!scroitur! a g$tului situat deasupra ori"ontalei 3, cu o linie prelungit!. Pe aceast! linie se aplica m!sura de lungime a m$necii $ncep$nd de la r!scroitura g$tului spre dreapta 'i se notea"! cu litera 2. Linia de lun(ime a mnecii se desenea"! aplic$nd linia $n form! de unghi drept $n punctul 2 'i se desenea"! o linie egal! cu &7# din grosimea $ncheieturii m$inii 'i se notea"! litera >. Linia custurii de su'ra a m$necii se desenea"! unind punctul > cu punctul de lungime a subra ului blu"ei cu o linie ce se rotunje'te $n dreptul subra ului, a'a ca pe tipar. 9. $iparul %in 2a*. Pentru desenarea tiparului din fa ! se construie'te un unghi drept cu laturile nedefinite, $n partea dreapt! a h$rtiei 'i se notea"! cu litera 3.

Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical!, lungimea blu"ei $n fa !, din care se scade lungimea r!scroiturii g$tului de la partea din spate 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a fe ei se desenea"! aplic$nd din punctul 6 $n jos, lungimea dintre talie 'i 'old, ca 'i la partea din spate 'i se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de (rosime a bustului se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical! lungimea subra ului minus + cm 'i se notea"! litera 5. 5in punctul 5 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 6.

Linia de su'ra a blu"ei se desenea"! astfel: - pe linia de lungime se aplic! din punctul 9 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus & cm 'i se notea"! un punct( - pe linia de talie se aplic! din punctul 6 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus & cm 'i se notea"! un punct( - pe linia de bust se aplic! din punctul 5 spre st$nga &74 din grosimea bustului plus & cm 'i se notea"! un punct. Punctele stabilite se unesc $ntre ele printr-o linie ce se prelunge'te cu + cm mai sus de linia 5. Punctul stabilit repre"int! lungimea subra ului. &scroitura (tului se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 spre dreapta pe ori"ontala lungimea r!scroiturii g$tului din spate plus & cm 'i se notea"! un punct. Tot din punctul 3 $n jos pe -ertical! se aplic! aceea'i m!sur! plus # cm. Punctul tabilit se une'te cu punctul de pe ori"ontala 3 printr-o linie rotunjit!, a'a ca pe tipar. Linia custurii de pe mnec se desenea"! proced$nd astfel: se m!soar! din punctul de r!scroitur! a g$tului pe ori"ontala 3, spre dreapta, lungimea cus!turii m$necii din spate de la r!scroitura g$tului p$n! la -erticala <. Punctul stabilit se coboar! cu + cm sub ori"ontala 3 'i se notea"! cu litera ;. Se une'te apoi punctul ; cu punctul de r!scroitur! a g$tului printr-o linie prelungit!. Pe aceast! linie s! m!soar! de la r!scroitura g$tului spre st$nga lungimea m$necii p$n! la $ncheietura m$inii 'i se notea"! litera <. Linia de lun(ime a mnecii se desenea"! aplic$nd linia $n unghi drept $n punctul < 'i se duce o linie egal! cu &7# din grosimea $ncheieturii m$inii 'i se notea"! litera 2. Linia custurii de su'ra a m$necii se desenea"! unind punctul 2 cu punctul de lungime a subra ului blu"ei printr-o linie care se rotunje'te $n dreptul subra ului. 5up! aceste tipare simple se pot tricota diferite blu"e chimono cu m$neca lung!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

0ulo,er marin*resc
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

3cest pulo-er este indicat pentru tinerele de &/ ani. Se lucrea"! din fire mai groase de l$n! de culoare bleu marin. Se lucrea"! cu punct de jerseu 'i cu andrele nr. + sau, dac! firul este mai gros, cu andrele nr. 4. 5up! cum se -ede pe model, pulo-erul are gulerul ridicat pu in pe g$t la partea din spate, iar elasticul fentei care $ncepe de la circa &= cm mai sus de talie, se prelunge'te $n sus p$n! la linia de um!r termin$ndu-se la umeri $n linie dreapt!. 3ceast! prelungire formea"! re-erele pulo-erului, a'a cum se -ede pe model. 2ulerul lucrat tot din punct de elastic se completea"! la partea din spate cu o bant! de forma unui trape" a c!rei ba"! mic! este prins! de r!scroitura g$tului la spate, iar ba"a mare formea"! marginea din afar! a gulerului, cele dou! oblice laterale se unesc cap la cap cu capetele re-erelor, re"ult$nd o linie oblic! peste linia de um!r. 8n cele de mai sus s-a explicat forma gulerului 'i a re-erelor ca fiind caracteristice acestui model de pulo-er. 9u acela'i punct de elastic se lucrea"! marginea de jos a pulo-erului 'i marginea m$necilor. 0$necile, de'i s$nt lungi, nu ajung chiar p$n! la $ncheietura m$inii. C alt! caracteristic! a acestui pulo-er este 'i fenta care se lucrea"! cu punct de elastic $ncep$nd de la o distan ! de &= cm mai sus de talie. Pentru a $ncepe fenta, c$nd se ajunge la r$ndul de la care trebuie desp!r it! fa a $n dou!, se procedea"! astfel: se num!r! ochiurile, se $mparte pe dou! andrele $n p!r i egale. Partea st$ng! se las! pe o andrea, nu se lucrea"!, iar partea dreapt! se lucrea"! cu a treia andrea. Pentru fent! se montea"! $n continuarea andrelei de la partea dreapt!, $n mijloc, 6 ochiuri care, $mpreun! cu 6 ochiuri din corpul pulo-erului, se lucrea"! cu punct de elastic. 1a fel se procedea"! 'i cu partea st$ng!, bine$n eles dup! ce s-a terminat de lucrat partea dreapt!. 9$nd pulo-erul este gata, dup! ce s-au c!lcat toate p!r ile, se prinde cu un punct oblic, cap!tul de jos al fentei de pe dos.

3cest pulo-er se poate lucra dup! tipar care se desenea"! dup! explica iile date sau numai dup! m!surile luate pe corp, c$nd persoana care lucrea"! are experien ! $n acest gen de lucru de m$n!. Pentru stabilirea num!rului de ochiuri pe centimetru de $mpletitur! se face $nt$i proba, lucr$ndu-se o por iune de &= B &A ochiuri, care dup! ce se scoate andreaua se las! liber 'i se m!soar!. 3cest pulo-er se poate purta cu o fust! dreapt!, o fust! plisat! sau cu un pantalon. 9uloarea fustei sau a pantalonului -a fi deschis! )gri, alb, mu'tar* care se armoni"ea"! bine cu nuan a pulo-erului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 5= / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

0odelul acestei blu"e este format din r$ndurile de ajur ce tra-ersea"! contextura. 2ulerul este simplu. - 6ordura blu"ei 'i a m$necilor este format! de un elastic simplu 9 X 9. - 9ontextura este tricotat! cu punct lene1. - 3jurul este format astfel: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. - 2ulerul este tricotat cu punct %e elastic simplu 5 X 5. Pentru a da o not! unei blu"e simple lucrat! cu punct de elastic & F & sau cu punct de jerseu, se poate inter-eni cu mai multe -ariante: &. Se pot broda fundi e di-ers colorate.

#. Se pot trasa c$te-a linii diagonale lucrate cu l$n! simpl! $n diferite culori sau cu l$n! de angora. +. Se poate aplica un joc de ben"i colorate tricotate cu acela'i punct ca fondul sau se poate alege un alt punct. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 5: / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

Depre"int! o blu"! simpl!, tricotat! cu punct %e jerseu r*sucit. Prin garnitura format! de 'iretul lucios cu care este bordat decolteul 'i de m!rgelele cu care este pres!rat! blu"a, ea cap!t! o not! de elegan ! 'i o $ncadrea"! $n r$ndul pieselor de $mbr!c!minte de oca"ie. Se lucrea"! dup! tiparul de blu"! f!r! pens! sau cu pens! la subra . Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 5; / Elu+e
Posted by Shortcut in :ncategori"ed. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

6lu"i a aceasta simpl!, dar foarte dr!gu ! se tricotea"! dup! tiparul de blu"! f!r! pens!, folosind punctul %e ore+. D!scroitura m$necilor 'i decolteul s$nt m!rginite cu un 'iret tricotat cu o culoare contrastant!, folosind punctul %e jerseu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 59 / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! este lucrat! dup! tiparul de blu"! simpl!, f!r! pens! 'i este tricotat! cu un model ajurat. 6ordura, man'etele 'i gulera'ul s$nt tricotate cu un model de elastic simplu. 0odelul ajurat se tricotea"! astfel:

Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri di-i"ibil cu +. 6n%ul 5< + ochiuri pe fa !, & jeteu. 6n%ul 9< + ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, se lucrea"! apoi pe fa ! $mpreun! jeteul pus 'i cu ochiul urm!tor, # ochiuri pe dos. 6n%ul ;< + ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, care apoi se tricotea"! pe fa ! $mpreun! cu ochiul urm!tor, # ochiuri pe fa !. D$ndul # 'i + formea"! modelul 'i ca atare ele se repet! mereu $n tricotarea blu"ei. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 55 / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

Depre"int! o blu"! dreapt!, simpl!, lucrat! dup! tiparul f!r! pens!, sau cu pens! la subra pentru persoane mai de"-oltate. 8n mijlocul fe ei pre"int! o fent! $ncheiat! cu nasturi. 9a garnitur! are bordura 'i gulerul ajurat. Destul blu"ei este tricotat cu punct %e jerseu. 0odelul ajurat se tricotea"! astfel: Se montea"! un num!r de ochiuri di-i"ibil cu 6, plus & ochi pentru margine. 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, 4 ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'it de r$nd se lucrea"! A ochiuri pe fa !.

6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< pe dos. 6n%ul ;< & ochi la margine de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul =< # ochiuri la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'it de r$nd se termin! cu # ochiuri lucrate $mpreun! 'i & ochi pe fa !. 6n%ul ?< + ochiuri la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, 4 ochiuri pe fa !. Se repet! modelul 'i se termin! r$ndul cu & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !. 6n%ul C< # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul 55< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 5up! r$ndul al &#-lea se repet! modelul. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el 5D / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

0odelul acestei blu"e simple pre"int! platca 'i m$necile ajurate, iar restul blu"ei este lucrat cu punct %e jerseu r*sucit. Se lucrea"! dup! tiparul simplu f!r! pens!, sau dup! tiparul cu pens! la subra Ipentru persoane mai de"-oltateJ. 0odelul ajurat se tricotea"! astfel:

Se $ncepe cu un num!r de ochiuri di-i"ibil cu &# plus & ochi pentru $nceput 'i & ochi pentru sf$r'itul fiec!rui r$nd. 6n%ul 5< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & ochi pe fa !, & jeteu, 4 ochiuri pe fa !, & ochi netricotat, # ochiuri lucrate $mpreun! 'i peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, 4 ochiuri pe fa !, & jeteu. 1a sf$r'it de r$nd se -a lucra & ochi pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< & ochi pe fa !, toate ochiurile pe dos, iar ultimul ochi pe fa !. 6n%ul ;< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi modelul: # ochiuri pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! 'i peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'itul r$ndului se tricotea"! & ochi pe fa !. 6n%ul =< & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, apoi modelul: & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, # ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. 6n%ul ?< & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! 'i peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'it de r$nd se tricotea"! & ochi pe fa !. 6n%ul C< # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, & ochi pe fa !. 9u r$ndul al &&-lea se repet! modelul. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el C / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, dantelate, femei, tipar. Scrie un comentariu

C blu"! dantelat! 'i brodat! cu m!rgele $n jurul g$tului constituie o pies! de $mbr!c!minte de oca"ie. Se tricotea"! dup! tiparul f!r! pens!, cu un mo%el %e %antel* lucrat astfel: Se montea"! pe andrele un num!r de ochiuri di-i"ibil cu /. 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri tricotate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul netricotat, # ochiuri pe fa !, & jeteu. Se repet! p$n! la sf$r'itul r$ndului unde se adaug! & ochi. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< pe dos. 6n%ul ;: # ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi se $ncepe modelul cu: & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !. 6n%ul =< + ochiuri pe fa ! la $nceput de r$nd, iar modelul $ncepe cu & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, A ochiuri pe fa !. 6n%ul ?< # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, dup! care urmea"! modelul: # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri se lucrea"! $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul 'i se sf$r'e'te r$ndul cu & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul C< # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, apoi modelul $ncepe cu & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul, iar r$ndul se sf$r'e'te cu & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul 55< # ochiuri lucrate $mpreun! la $nceput de r$nd, apoi $ncepe modelul: & jeteu, A ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Se repet! modelul 'i se sf$r'e'te r$ndul cu & jeteu, 6 ochiuri pe fa !.

5up! r$ndul al &#-lea se repet! modelul. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el @ / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

6lu"a aceasta se tricotea"! dup! tiparul drept, f!r! pens!, folosind punctul %e jerseu. 1a ti-, la m$neci 'i la r!scroitura g$tului are c$te o bordur! lucrat! cu punct %e ore+ 'i c$te un r$nd de ajur simplu executat astfel: 6n%ul 5< )pe fa !* & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun!, luate din spate. 6n%ul 9< )pe dos* toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< )pe fa !* & ochi pe fa !, & jeteu. 6n%ul :< )pe dos* toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". #A 3ug

3o%el ? / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, blu"a, femei, tipar. :n comentariu

0odelul acestei blu"e este format din punct %e elastic ajurat f!r! bordur! la marginea blu"ei. Se tricotea"! dup! un tipar drept f!r! pens! cu o dechidere $n fa ! pentru introducerea plastronului. 2ulerul cu plastron 'i man'etele se tricotea"! cu punct de elastic cu ochiuri r!sucite. 0arginea blu"ei, a gulerului 'i a man'etei s$nt tricotate cu fire $n nuan ! contrastant! cu fondul, form$nd o garnitur! discret!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el > / Elu+e


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu 5e'i simpl!, aceast! blu"! are o not! de o elegan ! deosebit!. Se tricotea"! dup! tiparul cu

pens! la subra , f!r! m$nec!, iar decolteul este l!rgit cu circa # cm.

Pentru contextur! este folosit punctul de jerseu, iar marginile blu"ei, a m$necilor 'i decolteul s$nt formate dintr-un elastic cu ochiuri $ncruci'ate. 8n jurul decolteului pre"int! # r$nduri de ajur care $ntregesc garnitura. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el = / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

3ceast! blu"i ! f!r! m$neci este tricotat! dup! tiparul cu pens! la subra , cu punct %e jerseu. Platca este ajurat!, iar bordura de pe linia de lungime, de la m$nec! 'i decolteu este lucrat cu elastic cu ochiuri r!sucite. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el : / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

0odelul repre"int! o blu"! lejer!, cu m$neci lungi, cu un decolteu montat cu un guler ce se

r!sfr$nge $n jurul g$tului 'i se $nchide $n mijlocul spatelui. Se tricotea"! dup! tiparul cu pens! la subra , iar modelul contexturii este format din punct de elastic ajurat 'i nu pre"int! nici un fel de bordur!. 2ulerul este format dintr-o band! dreapt!, lucrat! cu acela'i model. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el ; / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

6lu"a aceasta se lucrea"! dup! tiparul cu pens! pe linia de um!r. Pre"int! un plastron $n mijlocul fe ei $ncheiat $n nasturi $n partea de sus, continuat cu

un guler drept, destul de lat. 8n dreptul 'oldurilor, de o parte 'i de alta a plastronului s$nt bu"unarele. Plastronul, gulerul, man'etele, bordura tricotului 'i a bu"unarelor s$nt tricotate cu punct de elastic simplu B & F &. Destul blu"ei este tricotat cu punct de ore" alungit. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el 9 / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

3ceast! blu"! este tricotat! cu punct %e ore+ f!r! bordur!, dup! un tipar cu pensa pe linia de um!r. 1ungimea blu"ei este marcat! de linia de 'old a tiparului. 5ecolteul urm!re'te linia tiparului cu # cm deasupra ei. 8n mijlocul fe ei este despicat, form$nd un decolteu ascu it. 3ceast! linie este subliniat! de un 'iret de culoare contrastant! care, aplicat $n jurul decolteului, formea"! o garnitur! dr!gu !. 3necile s$nt lungi 'i au man'ete late cu elastic, simplu, & F &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%el 5 / Elu+e
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

Depre"int! o blu"! pentru o persoan! cu bustul de"-oltat.

Se tricotea"! dup! tiparul de blu"! cu pens! la um!r, iar ca lungime r!m$ne linia de talie. );lasticul nu se include $n lungimea blu"ei*. 3neca este trei sferturi, iar decolteul este ascu it. 0odelul contexturii este format din punct %e jerseu, iar elasticul este simplu B & ochi pe fa !, & ochi pe dos. Pentru formarea pensei se $nchide ad$ncimea pensei pe um!r 'i $n dreptul acestei linii, $ncep$nd de la -$rful pensei spre um!r se scad ochiurile treptat, dup! cerin ele tiparului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

3o%i2icarea tiparului %e blu+e


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:blu"a, femei, tipar. Scrie un comentariu

Tiparul de blu"! $n forma $n care s-a pre"entat este indicat, dup! cum am men ionat, pentru persoane cu bust mai plin. Pentru persoanele cu bustul mai mic, tiparul se poate modifica astfel:

Se poate trece pensa $n direc ia bustului pe linia de subra proced$nd astfel: Se scoate o copie a conturului tiparului de blu"! 'i pe el se desenea"! o linie punctat! ori"ontal! de la linia de subra spre dreapta la + B 4 cm sub r!scroitura bra ului p$n! la circa # cm de -$rful pensei de pe um!r. Se taie tiparul pe linia punctat!, iar pensa de pe um!r din direc ia bustului se $nchide. Prin aceast! opera ie se deschide t!ietura de pe linia de subra ,

pornind deschi"!tura necesar! a pensei $n direc ia bustului. Pentru persoanele cu bustul foarte pu in de"-oltat tiparul de fa ! al blu"ei poate r!m$ne f!r! nici un fel de pens!. 8n acest ca" nu se mai desenea"! pe tipar pensa de pe um!r, iar r!scroitura bra ului se desenea"! unind punctul de lungime a um!rului cu punctul de lungime a subra ului cu o linie bine rotunjit! $n partea dinspre subra . Tricotarea blu"elor dup! tipare f!r! pens! este foarte simpl! 'i u'or de reali"at.

1inia de subra poate r!m$ne $n forma pre"entat! pe tiparul de ba"!, pentru blu"ele cambrate, iar pentru blu"ele lejere, aceast! linie -a fi dreapt!, adic! punctele de grosimea bustului 'i punctul de grosimea 'oldului se unesc printr-o linie dreapt!. 1a fel se procedea"! 'i la tiparul de fa !. Pentru blu"ele f!r! m$nec! se folose'te tiparul $n forma descris!, iar pentru blu"ele cu pu in! m$nec! B gen Limonou B se prelungessc liniile de um!r cu & B # cm 'i se modific! u'or linia

de r!scroitur! a bra ului, a'a ca pe tipar. tiparul de fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &4 3ug

1a fel se procedea"! 'i la

Elu+* / pulo,er cu mnec* simpl* (cum se 2ace tiparul)


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, tipar. Scrie un comentariu

5. $iparul %in spate

Pentru desenarea tiparului, se construie'te un unghi drept $n partea st$ng! a h$rtiei, cu laturile nedefinite 'i se notea"! cu litera 3. 3cest unghi constituie cadrul $n cuprinsul c!ruia se desenea"! tiparul repecti-. Linia de talie - se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe linia -ertical! m!sura de lungime a spatelui p$n! $n talie plus & cm 'i se notea"! litera 6. 5in punctul 6 se duce o linie ori"ontal! punctului, paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a 'lu1ei - care este 'i linia din dreptul 'oldurilor, se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 pe -ertical! num!rul de centimetri care repre"int! distan a de la talie p$n! $n direc ia 'oldurilor, unde s-a fixat lungimea blu"ei. Punctul stabilit se notea"! cu litera 9. 5in punctul 9 se duce spre dreapta o linie ori"ontal! paralel! cu ori"ontala 6. Linia de lime a spatelui - se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical! &7+ din m!sura de lungime a spatelui p$n! $n talie, plus & cm 'i se notea"! litera 5. 5in acest punct se duce spre dreapta o linie ori"ontal! paralel! cu ori"ontala 3. Linia de (rosime a 'ustului - se desenea"! aplic$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical! m!sura de lungime a subra ului minus + cm. Punctul stabilit se notea"! cu litera ;. 5in acest punct se duce o linie ori"ontal! paralel! cu liniile precedente. Linia de su'ra - repre"int! linia care une'te spatele cu fa a 'i se construie'te astfel: - 5in punctul 9 pe ori"ontal! se aplic! &74 din m!sura de grosime a 'oldului minus & cm 'i se notea"! un punct. - 5in punctul 6 pe ori"ontal! se m!soar! &74 din grosimea taliei minus & cm 'i se notea"! un punct. - 5in punctul ; pe ori"ontal! se m!soar! &74 din grosimea bustului minus & cm. Punctul stabilit se une'te cu punctele de pe linia 6 'i 9 prin linie plin! prelungit! cu + cm mai sus de ori"ontala ;. 3cest punct repre"int! lungimea subra ului.

&scroiala (tului se formea"! m!sur$nd & cm din punctul 3 $n jos pe -ertical! 'i &76 din m!sura de grosimea g$tului plus & cm din punctul 3 spre dreapta pe ori"ontal!. Punctele stabilite se unesc $ntre ele printr-o linie u'or rotunjit!. Linia umrului se desenea"! proced$nd astfel: se m!soar! din punctele 3 'i ; spre dreapta pe ori"ontal! &7# din l! imea spatelui. Punctele stabilite se unesc $ntre ele printr-o linie punctat!. Pe aceast! linie se m!soar! + cm de la ori"ontala 3 $n jos. Punctul stabilit se une'te cu punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3, printr-o linie oblic! prelungit! cu # cm spre dreapta $n afara liniei punctate. &scroiala 'raului repre"int! linia pe care se aplic! m$neca. Pentru desenarea acestei linii se m!soar! & cm de la linia punctului spre dreapta pe ori"ontal! ; 'i se notea"! un punct. Se une'te apoi punctul de lungime a um!rului cu punctul de lungime a subra ului cu o linie rotunjit! ce trece prin punctul stabilit pe ori"ontala ;.

9. $iparul %e 2a*. Pentru desenarea acestui tipar se construie'te un unghi drept $n partea dreapt! a h$rtiei, cu laturile nedefinite 'i se $nseamn! cu litera 3. Linia de talie se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 $n jos pe -ertical!, m!sura de lungime a fe ei din care se scade lungimea stabilit! pentru r!scroiala g$tului la partea din spate. Punctul stabilit se notea"! cu litera 6 'i din acest punct se duce spre st$nga o linie ori"ontal! paralel! cu ori"ontala 3. Linia de lun(ime a blu"ei sau linia de 'old se desenea"! m!sur$nd, ca 'i la spate, din punctul 9 $n jos pe -ertical!, m!sura care repre"int! distan a dintre talie 'i lungimea blu"ei, unde se notea"! litera 9. 5in punctul 9 se duce spre st$nga o linie paralel! cu ori"ontala 6. Linia de (rosime a 'ustului se desenea"! m!sur$nd din punctul 6 $n sus pe -ertical!, lungimea subra ului minus + cm. Punctul stabilit se notea"! cu litera 5 'i din acest punct se duce spre st$nga o linie ori"ontal! paralel! cu liniile precedente.

Linia de su'ra se desenea"! aplic$nd m!surile de grosime astfel: - Pe linia 9 se m!soar! din punctul 9 spre st$nga &74 din grosimea 'oldului plus # cm 'i se notea"! un punct. - Pe linia 6 se aplic! din punctul 6 spre st$nga &74 din m!sura de grosime a taliei plus # cm 'i se notea"! un punct. - Pe linia 5 se m!soar! &74 din grosimea bustului plus # cm. Punctul stabilit se une'te cu punctele de pe linia 6 'i 9 prin linie plin! prelungit! cu + cm deasupra ori"ontalei 5. Punctul stabilit repre"int! lungimea subra ului. &scroiala (tului se desenea"! m!sur$nd din punctul 3 spre st$nga &76 din grosimea g$tului plus # cm 'i se $nseamn! un punct. Tot din punctul 3 se m!soar! $n jos pe linia -ertical! &76 din grosimea g$tului plus + cm 'i se notea"! un punct. Se unesc $ntre ele punctele stabilite printr-o linie rotunjit!, a'a ca pe tipar. Linia umrului. Pentru desenarea acestei linii se construie'te o linie ajut!toare la 4 cm sub linia ori"ontal! 3, paralel! cu aceasta pe o distan ! oarecare, de la r!scroitura g$tului spre st$nga. 3ceast! linie ajut!toare indic! $nclinarea um!rului. Se desenea"! apoi o linie oblic! din punctul de r!scroitur! a g$tului de pe ori"ontala 3 p$n! la $nt$lnirea liniei punctate ajut!toare pe o lungime egal! cu lungimea um!rului din spate minus & cm. 3ceast! linie oblic! repre"int! linia um!rului. Pensa de pe um!r se desenea"! m!sur$nd pe linia de um!r, de la r!scroitura g$tului spre st$nga # B 4 cm 'i se notea"! un punct. 3ce'ti # B 4 cm -aria"! $n func ie de conforma ia respecti-!. 5in punctul stabilit se duce o linie -ertical! paralel! cu -erticala 3 B 9, pe o distan ! de #=+= cm, $n func ie de conforma ia corpului. 3ceasta este m!sura de lungime a pensei, care se aplic! de la um!r $n jos. Punctul stabilit indic! -$rful pensei 'i se une'te cu punctul stabilit pe linia de um!r printr-o linie dreapt!. 9a ad$ncime a pensei se d! /-&# cm, $n func ie de de"-oltarea bustului 'i se aplic! pe linia de um!r de la linia de pens! spre st$nga. Punctul stabilit se une'te cu -$rful pensei printr-o linie oblic! care se prelunge'te cu & cm mai sus de linia um!rului. Pentru completarea liniei de um!r se a'a"! un echer $n unghi drept pe linia oblic! a um!rului, din punctul de lungime a pensei spre st$nga 'i se desenea"! o linie egal! cu lungimea um!rului din fa ! minus distan a cuprins! $ntre r!scroitura g$tului 'i pens!. &scroitura 'raului se formea"! unind punctul de lungime al um!rului cu punctul de lungime a subra ului printr-o linie, care pe circa &7+ din lungimea ei este aproape paralel! cu linia oblic! a pensei, ca apoi s! se rotunjeasc! p$n! la punctul de lungime a subra ului. 3'ser,aii. 3cest tipar de blu"! cu pensa la um!r a'a cum este decris, este indicat pentru persoane cu bustul de"-oltat. ;l poate fi modificat dup! ne-oie 'i dorin !, $n tipar cu pensa sub bust.

;. $iparul %e mnec* 5esenarea tiparului de m$nec! se face pe o coal! de h$rtie $ndoit! $n dou!. 0arginea $ndoiturii repre"int! mijlocul m$necii. Pe aceast! h$rtie se desenea"! un cadru dreptunghiular care se notea"! cu literele 3, 6, 9, 5. 1inia 3 B 6 se afl! chiar pe muchia $ndoiturii h$rtiei. 1ungimea cadrului este egal! cu lungimea m$necii, iar l! imea cadrului este egal! cu &7# din grosimea bra ului. Linia de adncime a rscroiturii mnecii se desenea"! m!sur$nd &A B #= cm din punctul 9 $n jos pe -ertical! 'i se notea"! litera ;. 5in punctul ; se duce o linie punctat! paralel! cu ori"ontala 3 B 9. &scroitura mnecii )capul m$necii* se desenea"! unind punctul 3 cu punctul ; prinr-o linie rotunjit!, a'a ca pe tipar. 3ceast! linie repre"int! r!scroitura m$necii de la um!r spre fa !. 1inia r!scroiturii de la um!r spre spate se desenea"! unind din nou punctul 3 cu ; printr-o linie ad$ncit! $n direc ia liniei punctate cu 6 cm spre st$nga de punctul ; 'i cu &,A cm sub linia punctat!. Linia de su'ra se desenea"! m!sur$nd 4 cm din punctul 5 spre st$nga. Punctul stabilit se une'te cu punctul ; printr-o linie plin!. 3'ser,aii. 5up! ce se decupea"! tiparul se desface $ndoitura h$rtiei 'i se ob ine tiparul $ntreg al m$necii. 3cest tipar de m$nec! poate fi folosit 'i la m$neca scurt! sau trei sferturi, modific$nd lungimile.

:. $iparul %e 'uler Se construie'te un cadru dreptunghiular 3, 6, 9, 5, cu lungimea pe ori"ontal! care este egal! cu r!scroitura g$tului de la partea din spate a tiparului, plus r!scroitura g$tului de la partea din

spate a tiparului, plus r!scroitura g$tului de la partea din fa ! a tiparului de blu"! din totalul c!reia se scade & cm. 1! imea gulerului este de circa 6 B &= cm, -ariind dup! model. &scroitura (ulerului se desenea"! m!sur$nd & cm din punctul 9 $n sus pe -erticala 9 B 3. Punctul $nsemnat se une'te cu 5 printr-o linie u'or rotunjit!. Colul din fa al gulerului se formea"! prelungind ori"ontala 6 cu + B A cm spre dreapta. Punctul stabilit se une'te cu punctul 5 printr-o linie oblic!. 5ac! modelul indic! un guler f!r! col se rotunje'te marginea gulerului $n punctul 6, a'a cum arat! desenul. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

$ricotaje pentru 2emei


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:femei, tipar. Scrie un comentariu $ricotajele pentru 2emei )blu"e B pulo-er, jachete, fuste etc.* se execut! dup! tipare construite pe m!suri luate direct pe persoana pentru care se lucrea"! piesa respecti-!. ?ndica iunile ce urmea"! se -or referi la tiparele de blu"! B pulo-er 'i fust!, $ntruc$t acestea ser-esc ca ba"! pentru construirea aproape a tuturor celorlalte tipare pentru $mbr!c!mintea de femei. <iecare obiect este alc!tuit din mai multe piese pentru care se -or desena tipare separate, iar fiecare tipar se lucrea"! pe jum!tate. 8nainte de a se $ncepe desenarea unui tipar e necesar: - S! se note"e m!surile luate $n partea st$ng! a h$rtiei pe care se desenea"! tiparul, pentru a le a-ea la $ndem$n! $n orice moment( - S! se procure obiectele necesare tiparului 'i anume: o coal! de h$rtie de ambalaj de circa 6=7/= cm, o linie dreapt! de circa 6= cm lungime, o panglic! metric!, un creion bine ascu it 'i o gum! pentru 'ters. <iecare din p!r ile componente ale tiparului se desenea"! pe o coal! de h$rtie 'i apoi se decupea"! contururile liniilor desenate. Se $ncepe cu desenarea tiparelor necesare confec ion!rii unei blu"e B pulo-er. 3cestea s$nt: spatele, fa a, m$neca 'i gulerul. 6lu"a poate fi m$nec! simpl!, cu m$nec! chimono sau cu m$nec! raglan. Se -or pre"enta pe r$nd fiecare gen de blu"!.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el @ / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu Se tricotea"! cu fire bleumarin 'i bleu, iar ben"ile se reali"ea"! prin deplasarea )mutarea* ochiurilor colorate de pe ambele laturi ale $mpletiturii. Se folose'te punctul de jerseu 'i se montea"! un num!r f!r! so de ochiuri. Se dau ca indicii primele tre r$nduri, 'i anume:

6n%ul 5< & ochi bleu, celelalte ochiuri cu bleumarin, iar la sf$r'itul r$ndului & ochi gri. 6n%ul 9< # ochiuri bleu la $nceput 'i la sf$r'it de r$nd, restul ochiurilor se tricotea"! cu bleumarin. 6n%ul ;< + ochiuri bleu la $nceput 'i la sf$r'it de r$nd, restul ochiurilor bleumarin. 3ceast! deplasare de ochiuri se face p$n! ce num!rul de ochiuri ale triunghiului central )bleumarin* se mic'orea"! p$n! la +. 3tunci se $ncepe banda bleumarin care $ncepe 'i se execut! la fel cu cea bleu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el ? / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n culoare bleumarin pentru fond, iar modelul se lucrea"! cu fire $n culorile: bleumarin, alb 'i bleu. 6n%ul 5< al'. # ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat luat din spatele andrelei, iar firul se trece prin spatele ochiului. 6n%ul 9< al'. Cchiul nelucrat din r$ndul & se lucrea"! aici pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul ;< 'leumarin. & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi urmea"! modelul: & ochi nelucrat luat din spatele andrelei, iar firul se trece prin spatele ochiului, # ochiuri pe fa !. 6n%ul :< 'leumarin. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el > / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n culorile bleumarin, alb 'i ro'u.

6n%ul 5< 'leumarin. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< 'leumarin. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< al'. # ochiuri pe fa !, # ochiuri nelucrate, luate din spatele andrelei, iar firul se trece prin dosul ochiurilor. 6n%ul :< al'. Cchiurile tricotate se lucrea"! pe dos, iar ochiurile nelucrate se ridic! din nou nelucrate, iar firul se trece prin dosul ochiurilor. 6n%ul =< al'. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul >< al'. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul ?< ro)u. # ochiuri nelucrate, iar firul se trece prin spatele ochiurilor, # ochiuri pe fa !. 6n%ul @< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul 4. 6n%ul C< ro)u. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 5D< ro)u. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul 55< 'leumarin. Se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul 59< 'leumarin. Se tricotea"! la fel ca r$ndul 4. 6n%ul 5;< 'leumarin. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 5:< 'leumarin. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul 5=< al'. Se tricotea"! la fel ca r$ndul ..

6n%ul 5>< al'. Se lucrea"! la fel ca r$ndul 4. 6n%ul 5?< al'. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 5@< al'. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul 5C< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul 9D< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul 4. 6n%ul 95< ro)u. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 99< ro)u. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul 9;< 'leumarin. Se tricotea"! la fel ca r$ndul .. 6n%ul 9:< 'leumarin. Se tricotea"! la fel ca r$ndul 4. 3ceste #4 r$nduri pot constitui o garnitur! sau se pot repeta form$nd un model de contextur!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el = / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n culoare ca fond, iar modelul cu fire $n culorile alb, -erde, c!r!mi"iu. 6n%ul 5< al'. + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat luat din spatele andrelei, iar firul se trece prin spatele ochiurilor.

6n%ul 9< al'. Cchiurile tricotate se lucrea"! pe fa !, iar cele nelucrate se ridic! din nou tot nelucrate, iar firul se trece prin fa a ochiurilor. 6n%ul ;< ,erde. & ochi pe fa !, la $nceput de r$nd, apoi urmea"! modelul: & ochi nelucrat trecut prin spatele ochiului, + ochiuri pe fa !. 6n%ul :< ,erde. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 6n%ul =< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul &. 6n%ul >< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 6n%ul ?< al'. Se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul @< al'. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 6n%ul C< ,erde. Se tricotea"! la fel ca r$ndul &. 6n%ul 5D< ,erde. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 6n%ul 55< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul 59< ro)u. Se tricotea"! la fel ca r$ndul #. 5up! aceste &# r$nduri, se tricotea"! # r$nduri cu maron )culoarea de fond*, cu punct de jerseu, dup! care se poate repeta modelul sau se continu! cu culoarea de fond. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el : / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n dou! culori B bleumarin 'i alb. 6n%ul 5< bleumarin. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< bleumarin. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< alb. + ochiuri pe fa !, se $mpunge andreaua $n r$ndul # 'i se scoate firul form$nd & ochi lucrat pe fa ! care se trece pe andreaua st$ng! 'i se tricotea"! $mpreun! cu ochiul urm!tor pe fa !, lu$ndu-l din spatele andrelei. 6n%ul :< alb. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul =< bleumarin. & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, dup! care urmea"! modelul: se ridic! & ochi nelucrat luat din spatele andrelei, iar firul se trece prin spatele ochiului, + ochiuri pe fa !. 6n%ul >< bleumarin. Cchiurile care au fost tricotate pe fa ! $n r$ndul precedent, aici se tricotea"! pe dos, ochiul nelucrat se trece din nou pe andrea luat din spatele andrelei, iar firul se trece prin fa a ochiurilor. 6n%ul ?< bleumarin. Toate ochiurile pe fa !. 6n%ul @< bleumarin. Toate ochiurile pe dos. 3ceste / r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el ; / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n dou! culori B maron 'i galben. 6n%ul 5< se tricotea"! cu maron, toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< se tricotea"! cu maron, toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< se tricotea"! cu galben: 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri se iau nelucrate, iar firul se trece prin spatele ochiurilor. 6n%ul :< se tricotea"! cu galben: # ochiuri nelucrate cu firul trecut prin fa a ochiurilor, 4 ochiuri pe dos. 6n%ul =< se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul >< la fel ca r$ndul 4. 6n%ul ?< la fel ca r$ndul &. 6n%ul @< la fel ca r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9 / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n dou! culori: negru 'i -erde.

6n%ul 5< se tricotea"! cu l$n! -erde, toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< se tricotea"! cu l$n! neagr!, toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< cu l$n! neagr!: + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, iar firul se trece prin spatele ochiului. 6n%ul :< cu l$n! neagr!: ochiul nelucrat se scoate $nc! o dat! f!r! s! se lucre"e, iar firul se trece prin fa a ochiului, + ochiuri pe dos. 6n%ul =< se lucrea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul >< se lucrea"! la fel ca r$ndul 4. 3ceste 6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 5 / 3o%ele colorate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"! cu fire $n dou! culori, alb 'i bleu. 6n%urile 5 / >< se tricotea"! numai pe fa ! )punct lene'* cu l$n! alb!. 6n%ul ?< se tricotea"! cu l$n! bleu: + ochiuri pe fa !, & ochi alb se scoate f!r! s! fie tricotat, iar firul se las! $n spatele ochiului. 6n%ul @< se tricotea"! cu l$n! bleu: + ochiuri pe fa !, ochiul alb se scoate $nc! o dat! f!r! s! se tricote"e, iar firul se trece prin fa a ochiului. 6n%ul C< se tricotea"! cu l$n! alb!: & ochi pe fa ! la $nceput de r$nd, apoi se $ncepe modelul B & ochi bleu se scoate f!r! s! fie tricotat, iar firul se trece prin spatele ochiului, + ochiuri pe fa !. 1a sf$r'itul r$ndului se tricotea"! & ochi pe fa !. 6n%ul 5D< se $ncepe r$ndul cu & ochi pe fa !, apoi urmea"! modelul B ochiul cu l$n! bleu se scoate $nc! o dat! f!r! s! se tricote"e, iar firul se trece prin fa a lucrului, + ochiuri pe fa !. D$ndul se termin! cu & ochi pe fa !. 3ceste &= r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%ele n %i,erse culori


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:colorate. Scrie un comentariu 0odelele de tricotaje di-ers colorate pot fi executate din dou! sau mai multe culori. ;le au o larg! aplicare la tricotajele sport pentru toate -$rstele. Deu'ita lor depinde de $mbinarea armonioas! a culorilor care la r$ndul ei este determinat! de gustul fiec!ruia. 8n executarea acestor modele se folose'te mai mult punctul de jerseu 'i punctul lene'. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el ;D / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< se $ncepe pe dosul lucrului. Toate ochiurile pe dos. 6n%ul 9< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul ;< toate ochiurile pe dos. 6n%ul :< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul =< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul >< & ochi pe fa !, & jeteu dublu )se r!suce'te firul de # ori pe andrea*. 6n%ul ?< ochiurile lucrate pe fa ! $n r$ndul precedent se lucrea"! tot pe fa !, iar jeteul dublu nu se lucrea"!, ci i se d! complet drumul de pe andrea B se suspend! B lucr$ndu-se mai departe ochiul pe fa !. 6n%ul @< toate ochiurile pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9C / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, iar firul se las! $n dosul lucrului, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, apoi se tricotea"! # ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos.

6n%ul ;< + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, urmea"! & jeteu. 6n%ul =< & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, urmea"! & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ?< & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9@ / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< + ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga. 6n%ul ?< # ochiuri pe fa ! )ochiul pro-enit din cele # ochiuri luate pe dreapta 'i jeteul din r$ndul A* urmea"! & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, # ochiuri pe fa !. 6n%ul C< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, A ochiuri pe fa !, & jeteu. 6n%ul 55< & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul 5;< & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 5=< & jeteu, 4 ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9? / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;) =) ? 1i C< se tricotea"! la fel ca r$ndul &, cu deosebirea c! pentru fiecare r$nd se merge cu & ochi spre dreapta atunci c$nd se lucrea"! cele # ochiuri $mpreun! pe dos 'i c$nd se lucrea"! 'i jeteurile. 6n%ul 55< & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, # ochiuri pe fa !, $ns! atunci c$nd se lucrea"! cele # ochiuri $mpreun! pe dos 'i jeteurile se merge cu & ochi spre st$nga, pentru ca $n felul acesta s! se forme"e linia modelului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9> / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%urile 5) ;) = 1i ?< # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, A ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9= / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, iar peste ochiul ob inut se trece ochiul nelucrat, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe st$nga, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta. 6n%ul =< & jeteu, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, dup! care ochiul nelucrat se scap! peste cel pro-enit din cele # ochiuri lucrate $mpreun!. 6n%ul ?< & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, + ochiuri pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9: / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri pe fa !, ochiul nelucrat se trece peste cele # ochiuri pe fa !.

6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri pe fa !, peste care se trece ochiul nelucrat. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &+ 3ug

3o%el 9; / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe fa !, ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe fa !. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< & ochi nelucrat, & ochi pe fa !, ochiul nelucrat se trece peste ochiul lucrat pe fa !, & jeteu. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 99 / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5 1i ;< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul :< + ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul =< toate ochiurile care au fost lucrate pe dos $n r$ndul 4, aici se lucrea"! pe fa !, iar jeteul 'i ochiul lucrat pe fa !, aici se lucrea"! pe dos )adic! ar fi # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !*. 6n%ul >< + ochiuri pe dos, & jeteu, # ochiuri pe fa !.

6n%ul ?< + ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul @< + ochiuri pe dos, & jeteu, + ochiuri pe fa !. 6n%ul C< 4 ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul 5D< + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa ! lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe dreapta. 6n%ul 55< + ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul 59< + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta. 6n%ul 5;< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul 5:< + ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 95 / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, 4 ochiuri pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe dos, & jeteu, 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe st$nga, # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul 9< &= ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, &= ochiuri pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, . ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & jeteu, . ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul :< && ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, && ochiuri pe dos. 6n%ul =< # ochiuri pe dos, A ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe dreapta, & jeteu, # ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe st$nga, A ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul >< && ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, && ochiuri pe dos. 6n%ul ?< # ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu, + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul @< && ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, && ochiuri pe dos.

6n%ul C< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! luate pe dreapta, 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, + ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul 5D< &= ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, &= ochiuri pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 9D / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, & jeteu. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri se trec pe o andrea de re"er-! 'i se las! $n fa a lucrului, # ochiuri pe fa !, apoi se lucrea"! pe fa ! ochiurile de pe andreaua de re"er-!, A ochiuri pe dos. 6n%ul :< se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5C / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. :n comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri pe fa !, + ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5@ / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, apoi ochiul nelucrat se scap! peste cel ob inut din tricotarea celor # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu. 6n%ul 9< + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul :< se lucrea"! a'a cum se pre"int!. 6n%ul =< se lucrea"! la fel cu r$ndul +. 6n%ul >< se lucrea"! la fel cu r$ndul 4. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5? / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5 1i ;< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i :< + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, iar ultimul din aceste + ochiuri se scap! peste celelalte # ochiuri pe fa !. 6n%ul >< & ochi pe dos, & jeteu, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5> / 3o%ele ajurate 1i %antelate

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe st$nga, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu. 6n%ul 9< A ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & jeteu, + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul :< A ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5= / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, # ochiuri pe fa !, apoi ochiul nelucrat se trece peste ochiul ob inut prin tricotarea celor # ochiuri $mpreun!, & jeteu, & ochi pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< & ochi pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul ;< + ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5: / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!:

6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu. 6n%ul 9< toate ochiurile pe fa !, iar jeteurile se iau nelucrate pe andrea. 6n%ul ; / >< toate ochiurile pe fa !. 3ceste 6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5; / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< + ochiuri pe fa !, & ochi nelucrat, iar firul r!m$ne pe dosul lucrului. 6n%ul 9< & ochi nelucrat, firul se las! pe fa a lucrului. 6n%ul ;< la fel ca r$ndul &. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. 6n%ul =< & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, firul r!m$ne pe dosul lucrului, # ochiuri pe fa !. 6n%ul >< se tricotea"! la fel ca r$ndul #, in$nd seama de in-ersiunea ochiurilor f!cute $n r$ndul precedent. 6n%ul ?< & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, firul r!m$ne pe dosul lucrului, # ochiuri pe fa !. 6n%ul @< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 59 / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< + ochiuri pe fa !, $n ochiul urm!tor se lucrea"! 6 ochiuri proced$nd astfel: se tricotea"! c$te & ochi pe fa !, & ochi pe dos, f!r! s! fie scoase de pe andrea p$n! se fac 6 ochiuri, dup! care se d! drumul ochiului de pe andrea. 6n%ul 9< 6 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul ;< + ochiuri pe fa !, 6 ochiuri pe dos. 6n%ul :< 6 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul =< se tricotea"! la fel ca r$ndul +. 6n%ul >< se trec peste primul ochi pe fa ! urm!toarele A ochiuri, unul dup! altul, iar ultimul ochi r!mas pe andrea se lcurea"! pe dos. :rmea"! apoi + ochiuri pe dos. 8n felul acesta toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul ?< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul @< toate ochiurile pe dos. 6n%ul C< se lucrea"! la fel ca r$ndul &, cu deosebirea c! se in-ersea"! modelul )& ochi pe fa !, & ochi $nmul it de A ori, # ochiuri pe fa !*. 6n%ul 5D< la fel ca r$ndul #, a-$nd $n -edere in-ersarea f!cut!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 55 / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe dos, & jeteu, & ochi nelucrat, iar firul se trece pe fa a lucrului. 6n%ul 9< toate ochiurile se lucrea"! pe dos, a-$nd grij! ca jeteul 'i ochiul nelucrat s! se lucre"e $mpreun!. 6n%ul ;< se lucrea"! la fel ca r$ndul &, cu deosebirea c! ochiul care a fost nelucrat $n r$ndul &, aici se lucrea"! pe dos, apoi se face & jeteu 'i & ochi nelucrat, iar firul se trece pe fa a lucrului. 6n%ul :< se lucrea"! la fel ca r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el 5D / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe fa !.

6n%ul 9< & ochi se tricotea"! $mpreun! cu & jeteu pe dos, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi se tricotea"! $mpreun! cu & jeteu pe dos, & ochi nelucrat, iar firul se trece prin dosul lucrului. 6n%ul ;< & jeteu, & ochi netricotat, & ochi 'i & jeteu se tricotea"! $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa !. 6n%ul :< & ochi 'i & jeteu tricotate $mpreun! pe dos, & ochi nelucrat, iar firul se las! pe dosul lucrului, & ochi 'i & jeteu tricotate $mpreun! pe dos, & ochi nelucrat. 6n%ul =< & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi 'i & jeteu tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu. 6n%ul >< & ochi 'i & jeteu se lucrea"! $mpreun! pe dos, & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi 'i & jeteu se lucrea"! $mpreun! pe dos, & ochi nelucrat, iar firul se las! pe dosul lucrului. Se repet! modelul $ncep$nd cu r$ndul +. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el C / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, & jeteu, + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, & jeteu, + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 9< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el @ / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< la $nceput de r$nd, # ochiuri pe dos, apoi urmea"! modelul B & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & ochi netricotat, # ochiuri luate $mpreun! pe fa ! 'i scoase prin ochiul netricotat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos. Se repet! modelul p$n! la sf$r'itul r$ndului. 6n%ul 9< se lucrea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, adic! pe fa ! sau pe dos, iar jeteurile se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el ? / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i tras prin ochiul nelucrat. 6n%ul 9< # ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe dos 'i trecut prin ochiul nelucrat. 3ceste # r$nduri se repet!.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%el > / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i trecut prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi tricotat pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, + ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul netricotat, & ochi pe fa !, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa !, # ochiuri luate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe fa ! 'i trecut prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! 'i scoase prin ochiul nelucrat, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !. 3ceste A r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul = / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi scos netricotat, # ochiuri pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi scos netricotat, & ochi tricotat pe fa ! 'i scos prin ochiul netricotat, # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi tricotat pe fa ! 'i trecut prin ochiul netricotat. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i trecut prin ochiul netricotat, # pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe dos. 6n%ul =< + ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi tricotat pe fa ! 'i trecut prin ochiul netricotat, & ochi pe fa !, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe dos. 6n%ul ?< 4 ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi netricotat, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa ! 'i trecute prin ochiul netricotat, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, 4 ochiuri pe dos. 6n%ul C< 4 ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, 4 ochiuri pe dos. 6n%ul 55< + ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i trecut prin ochiul nelucrat, + ochiuri pe dos. 6n%ul 5;< # ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun!, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi pe fa ! 'i trecut prin ochiul nelucrat, # ochiuri pe dos. 6n%ul 5=< & ochi pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, # ochiuri lucrate $mpreun! pe

fa !, # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi netricotat, & ochi lucrat pe fa ! 'i trecut prin ochiul nelucrat, & ochi pe dos. 6n%ul 5>< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul : / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, & ochi se scoate nelucrat, & ochi pe fa ! 'i se trece prin ochiul nelucrat, / ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate netricotat, & ochi pe fa ! 'i se trece prin ochiul nelucrat, . ochiuri pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi scos netricotat, & ochi lucrat pe fa ! se trece prin ochiul nelucrat, . ochiuri pe fa !. 6n%ul ?< + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi scos netricotat, & ochi pe fa ! 'i scos prin ochiul nelucrat, A ochiuri pe fa !. 6n%ul C< 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri tricotate pe fa ! luate $mpreun! pe fa !, & jeteu, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 55< A ochiuri pe fa !, # ochiuri tricotate pe fa ! luate $mpreun! pe fa !. 6n%ul 5;< 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri luate din fa ! $mpreun! 'i lucrate pe fa !, & jeteu, 4 ochiuri pe fa !. 6n%ul 5=< + ochiuri pe fa !, # ochiuri luate din fa ! $mpreun! pe fa !, & jeteu, A ochiuri pe fa !.

6n%ul 5>< toate ochiurile pe dos. 3ceste &6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul ; / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & jeteu, # ochiuri $mpreun! pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< toate ochiurile 'i jeteul se tricotea"! pe dos. 6n%ul ; 1i =< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul ?< se tricotea"! la $nceputul r$ndului 6 ochiuri pe fa !, apoi $ncepe modelul: & jeteu, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !. 6n%ul C< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 55< # ochiuri pe fa !, & jeteu, # ochiuri $mpreun! pe fa !, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 5;< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 5=< la fel ca r$ndul .. 6n%ul 5? 1i 5C< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9D< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&# 3ug

3o%elul 9 / 3o%ele ajurate 1i %antelate


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, context, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< & ochi pe fa !, E ochiuri pe dos, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate netricotat, & ochi pe fa ! 'i se trage prin ochiul netricotat, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul =< & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu, + ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate netricotat, & ochi pe fa ! 'i se trece prin ochiul netricotat, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul ?< & ochi pe dos, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu, A ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate netricotat, & ochi pe fa ! 'i se trece prin ochiul netricotat, & ochi pe dos. 6n%ul C< & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. 5e la r$ndul && modelul se repet! $ncep$nd cu r$ndul +. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 5 / 3o%ele ajurate 1i %antelate

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:ajurate, compacte, dantelate. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul ;< 4 ochiuri pe fa !, & jeteu, se ridic! & ochi nelucrat, & ochi se tricotea"! pe fa ! 'i se trece prin ochiul nelucrat. 6n%ul :< + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul =< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul >< + ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul ?< & ochi pe fa !, & jeteu, se ridic! & ochi nelucrat, & ochi pe fa ! 'i apoi trecut prin ochiul nelucrat, + ochiuri pe fa !. 6n%ul @< toate ochiurile pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul ;D / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 / >< se tricotea"! punct de jerseu. 6n%ul ?< 6 ochiuri pe fa !, se $mpunge andreala $ntre ochiul al #-lea 'i al +-lea 'i se formea"! & ochi lung pe fa ! f!r! s! fie scos de pe andrea. Se tricotea"! apoi primul 'i al doilea ochi pe fa !. 6n%ul @< se tricotea"! $n $ntregime pe dos. Cchiul suplimentar format prin p!'itur! $n r$ndul anterior se lucrea"! $mpreun! cu ochiul de al!turi. 3ceste r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9C / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!:

6n%ul 5< se tricotea"! la margine # ochiuri pe fa !, apoi se $ncepe modelul tricot$nd + ochiuri $mpreun! pe fa ! $n spatele andrelei 'i f!r! a se scoate aceste ochiuri de pe andrea se face & jeteu cu care se tricotea"! $nc! o dat! ochiurile pe fa ! $n spatele andrelei. 8n continuare se tricotea"! & ochi pe fa !. Se repet! modelul, iar la sf$r'it se $ncheie r$ndul cu # ochiuri. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< + ochiuri tricotate $mpreun! pe fa ! $n spatele andrelei f!r! s! se scoat! de pe andrea, se face & jeteu $mpreun! cu care se tricotea"! $nc! o dat! aceste ochiuri $n spatele andrelei. :rmea"! & ochi tricotat pe fa !. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9@ / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 / >< punct de jerseu. 6n%ul ?< 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri se scot pe o andrea de re"er-! 'i se $nf!'oar! de A ori cu firul cu care se tricotea"! form$nd nodule ul, apoi se scoate pe andreaua dreapt!. 6n%ul @< toate ochiurile pe dos. :rmea"! 6 r$nduri tricotate cu punct de jerseu.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9? / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 1a $nceput c$te-a r$nduri )dup! gust* cu punct de jerseu. 6n%ul 5 1i 9< toate ochiurile pe fa ! )punct de jerseu*. 6n%ul ;< toate ochiurile pe dos. 6n%ul :< se lucrea"! introduc$nd andreaua dreapt! $ntre ochiurile + 'i 4 'i se tricotea"! & ochi prelungit f!r! s! fie scos de pe andrea. Se tricotea"! apoi pe fa ! primul ochi dintre cele trei, iar restul de dou! ochiuri se lucrea"! $mpreun! tot pe fa !. 3ceast! alternan ! se repet! p$n! la sf$r'itul r$ndului. 6n%ul =< toate ochiurile pe dos. 6n%ul >< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul ?< la fel ca r$ndul 4, cu deosebirea c! se lucrea"! pe dos 'i nu pe fa !, ca r$ndul 4. 6n%ul @< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul C) 5D) 55< toate ochiurile pe dos. 3ceste r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9> / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe dos, firul se trece prin fa a andrelelor peste # ochiuri care se scot de pe andrea f!r! s! fie lucrate. 6n%ul :< toate ochiurile pe fa !. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9= / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. # comentarii

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate netricotat. 6n%ul 9< se tricotea"! $mpreun! pe fa ! ochiul scos netricotat $n r$ndul & 'i jeteul, apoi se face un nou jeteu, iar ochiul tricotat $n r$ndul & se scoate f!r! s! se tricote"e. D$ndurile urm!toare se tricotea"! la fel ca r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9: / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< . ochiuri pe fa !, & nodule , . ochiuri pe fa !. 6n%ul 9< se tricotea"! toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;< 6 ochiuri pe fa !, & nodule , & ochi pe fa !, & nodule , 6 ochiuri pe fa !. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. 6n%ul =< se tricotea"! la fel ca r$ndul &. 6n%ul >< se tricotea"! la fel ca r$ndul #.

Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9; / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe fa !, un nodule care se execut! astfel: dintr-un singur ochi se fac A ochiuri f!r! s! se scoat! de pe andrea luate o dat! pe dos, o dat! pe fa !, p$n! se ob in A ochiuri. :rmea"! 4 ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se tricotea"! toate ochiurile pe dos, iar nodule ul se tricotea"! concomitent cu ochiul pe dos, str$ng$ndu-se u'or. 6n%ul ;< + ochiuri pe fa !, un nodule , & ochi pe fa !, & nodule , + ochiuri pe fa !. 6n%ul =< # ochiuri pe fa !, & nodule , + ochiuri pe fa !, & nodule , # ochiuri pe fa !. 6n%ul ?< & ochi pe fa !, & nodule , A ochiuri pe fa !, & nodule , & ochi pe fa !. 6n%ul C< & nodule , . ochiuri pe fa !, & nodule . 6n%ul 55< & ochi pe fa !, & nodule , A ochiuri pe fa !, & nodule , & ochi pe fa !. 6n%ul 5;< + ochiuri pe fa !, & nodule , + ochiuri pe fa !, & nodule , # ochiuri pe fa !. 6n%ul 5=< + ochiuri pe fa !, & nodule , & ochi pe fa !, & nodule , + ochiuri pe fa !. 6n%ul 5?< 4 ochiuri pe fa !, & nodule , 4 ochiuri pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 99 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe dos, & jeteu, & ochi se scoate f!r! s! se tricote"e. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, & ochi scos cu jeteu se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< & ochi pe dos, & ochi scos cu # jeteuri se scoate iar nelucrat cu un nou jeteu. 6n%ul :< & jeteu, & ochi se scoate netricotat, & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! aici $mpreun! pe fa !. 6n%ul =< & ochi scos $mpreun! cu jeteul se scoate din nou nelucrat $mprun! cu un nou jeteu, & ochi pe dos. 6n%ul >< & ochi scos cu # jeteuri se scoate din nou cu & jeteu, & ochi pe fa !. 6n%ul ?< & ochi scos cu + jeteuri se tricotea"! $mpreun! pe dos, & jeteu, & ochi se scoate netricotat. 0odelul se continu! cu r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 95 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< + ochiuri pe fa !, & ochi se ia nelucrat 'i se las! $n spatele lucrului. 6n%ul 9< & ochi se ia nelucrat, firul se las! $n fa a lucrului, ochiul care n-a fost lucrat $n r$ndul & nu se lcurea"! nici $n r$ndul #, + ochiuri pe fa !. 6n%ul ;< se lucrea"! la fel cu r$ndul &, cu deosebirea c! aici se ia ochiul din mijlocul celor + ochiuri pe fa ! din r$ndul &, iar ochiul nelucrat din r$ndul & s! fie $n mijlocul celor + ochiuri pe fa !. 6n%ul :< se lucrea"! la fel ca r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 9D / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul 9< se lucrea"! ochiurile a'a cum apar ele pe andrea, adic! & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul ; 1i :< se lucrea"! toate ochiurile pe fa !. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &# 3ug

3o%elul 5C / 3o%ele compacte

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< cu toate ochiurile tricotate pe fa !. 6n%ul 9< # ochiuri pe fa !, # ochiuri tot pe fa !, $ns! se $mpunge andreaua pe sub nodul ochiurilor. 6n%ul ;< se lucrea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul :< se lucrea"! ca r$ndul #, dar se schimb! modelul astfel: ochiurile care au fost lucrate simplu pe fa !, aici se iau pe sub nod ca $n r$ndul #, iar ochiurile care au fost luate sub nod, acum se lucrea"! simplu pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5@ / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi se trece nelucrat pe o andrea de re"er-! 'i se las! $n spatele lucrului, & ochi pe fa !, ochiul de pe andreaua de re"er-! se lucrea"! tot pe fa !. Se trece & ochi pe andreaua de re"er-! 'i se las! $n fa a lucrului, & ohi pe fa !, iar ochiul de pe andreaua de re"er-! se lucrea"! tot pe fa !. 6n%ul 9< se tricotea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< & ochi se ia pe andreaua de re"er-!, iar firul se las! $n fa a lucrului, & ochi pe fa !, ochiul de pe andreaua de re"er-! se lucrea"! pe fa !, & ochi se trece pe andreaua de re"er-! 'i firul se las! pe dosul lucrului, & ochi pe fa !, iar ochiul de pe andreaua de re"er-! se lucrea"! tot pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&& 3ug

3o%elul 5? / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & ochi nelucrat 'i firul l!sat $n fa a lucrului. 6n%ul 9 si toate rn%urile cu so< se lucrea"! numai pe dos. 6n%ul ;< & ochi nelucrat, firul l!sat pe fa a lucrului, & ochi pe fa !. 6n%ul :< toate ochiurile pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5> / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul 9< se lucrea"! ochiurile a'a cum se pre"int! ele pe andrea, adic! & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul ;< & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul :< toate ochiurile care apar pe dos se lucrea"! pe fa !, iar cele care apar pe fa ! se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5= / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri se trec pe o andrea de re"er-! 'i se las! firul $n fa a lucrului, # ochiuri se lucrea"! pe fa !, apoi ochiurile de pe andreaua de re"er-! se lucrea"! tot pe fa !.

6n%ul 9< # ochiuri se trec pe andreaua de re"er-! 'i se las! $n dosul lucrului, apoi se lucrea"! # ochiuri pe dos, iar ochiurile de pe andreaua de re"er-! se trec pe andreaua st$ng! 'i se lucrea"! tot pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5: / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri nelucrate 'i firul l!sat $n fa a lucrului. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri nelucrate, firul se las! $n fa a lucrului, 4 ochiuri pe fa !. 6n%ul :< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. D$ndurile se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5; / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri nelucrate, iar firul se las! pe spatele lucrului, & ochi pe dos.

6n%ul 9< se lucrea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, adic! & ochi pe fa !, # ochiuri nelucrate, firul se las! $n fa a lucrului, & ochi pe fa !, 4 ochiuri pe dos. 6n%ul ;< se lucrea"! la fel ca r$ndul &. 6n%ul :< se lucrea"! ca r$ndul #. 6n%ul =< pe acest r$nd se schimb! modelul, adic! din cele 4 ochiuri pe fa ! se ia & ochi pe dos, # ochiuri nelucrate, iar firul se las! $n spatele lucrului, & ochi pe dos, apoi & ochi pe fa !, cele # ochiuri nelucrate din r$ndurile anterioare se $ncruci'ea"!, trec$ndu-se ochiul din st$nga prin ochiul din dreapta, apoi fiecare se lucrea"! pe fa ! 'i $n continuare se tricotea"! $nc! & ochi pe fa !. 6n%ul >< se tricotea"! la fel ca r$ndul #, in$ndu-se seama de in-ersarea modelului. 3ceste 6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 59 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, # ochiuri nelucrate se trec pe andreaua st$ng!, iar firul se las! pe dosul lucrului. 6n%ul 9< se lucrea"! a'a cum apar ochiurile pe andrea, adic! # ochiuri nelucrate, iar firul se las! pe fa a lucrului, 'i apoi # ochiuri tricotate pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri pe fa !, iar ochiurile care au fost nelucrate se lucrea"! $ncruci'at, adic! ochiul din st$nga se trece prin ochiul din dreapta, se pune pe andrea 'i se lucrea"! pe fa !, iar ochiul urm!tor )care a fost primul* se lucrea"! tot pe fa !, form$nd astfel un punct $ncruci'at. 6n%ul :< se lucrea"! toate ochiurile pe dos. 6n%ul =< # ochiuri nelucrate 'i firul se las! pe dosul lucrului, apoi # ochiuri pe fa !. 6n%ul >< se lucrea"! la fel cu r$ndul #, in$ndu-se seama de in-ersarea modelului. 6n%ul ?< se lucrea"! la fel ca r$ndul +, in$ndu-se seama de in-ersarea modelului. 6n%ul @< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&& 3ug

3o%elul 55 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. :n comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi se trece pe o andrea de re"er-! 'i se las! $n fa a lucrului, se tricotea"! ochiul al #-lea pe fa ! luat pe dreapta, apoi se trece pe andreaua st$ng! ochiul care a fost l!sat pe andreaua de re"er-! 'i se lucrea"! pe fa !, luat pe st$nga. 6n%ul 9< & ochi pe dos, & ochi se trece pe andreaua de re"er-! 'i se las! pe dosul lucrului, iar ochiul care a fost luat pe andreaua de re"er-! se trece pe andreaua st$ng! 'i se tricotea"! tot pe dos. 3ceste # r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5D / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu 3cest model se lucrea"! cu o andrea de re"er-! 'i se tricotea"! totdeauna $nt$i ochiul al #-lea 'i apoi primul.

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi se ia pe andreaua de re"er-! 'i se las! $n spatele lucrului, se lucrea"! & ochi pe fa !, iar ochiul l!sat pe andreaua de re"er-! se pune pe andreaua st$ng! 'i se lucrea"! tot pe fa !. 8n continuare se ia & ochi pe andreaua de re"er-! 'i se las! de aceast! dat! pe fa a lucrului. Se lucrea"! apoi & ochi pe fa !, iar ochiul de pe andreaua de re"er-! se trece pe andreaua st$ng! 'i se lucrea"! pe fa !. 6n%ul 9< se lucrea"! & ochi pe dos, # ochiuri nelucrate se iau pe andrea, iar firul r!m$ne pe fa a lucrului, & ochi pe dos. 6n%ul ;< se lucrea"! la fel ca r$ndul &, cu deosebirea c! firul de la primul ochi luat pe andreaua de re"er-! se las! pe fa a lucrului, 'i nu $n spate, ca la r$ndul &. 6n%ul :< se lucrea"! ca r$ndul #, $ns! adec-at in-ersiunii modelului efectuat $n r$ndul +. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul C / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< se $ncepe pe dosul lucrului, tricot$nd toate ochiurile pe dos.

6n%ul 9< toate ochiurile se lucrea"! pe fa !. 6n%ul ;< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul :< se face o p!'itur! peste + ochiuri 'i se lucrea"! pe fa ! al 4-lea ochi 'i ochiul ob inut se trece $n fa a celor + ochiuri pe andreaua st$ng!, lucr$ndu-l pe fa ! luat pe dreapta. 8n continuare se lucrea"! tot pe fa ! cele + ochiuri p!'ite, iar al 4-lea ochi care a fost deja lucrat se trece pe andreaua dreapt!. 0odelul se repet! p$n! la sf$r'itul r$ndului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul @ / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< se lucrea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, ochiul urm!tor se lucrea"! tot pe fa !, dar se $mpunge andreaua sub nodul ochiului. 6n%ul ; 1i toate rn%urile 2*r* so< se lucrea"! pe fa !. 6n%ul :< se lucrea"! la fel ca r$ndul #, cu deosebirea c! se in-ersea"! ochiurile, adic! ochiul care a fost lucrat simplu pe fa ! $n r$ndul # se lucrea"! sub nod, iar ochiul care a fost lucrat pe sub nod se lucrea"! simplu pe fa !. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul ? / 3o%ele compacte

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul 9< toate ochiurile se lucrea"! pe fa !. 6n%ul ;< 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri nelucrate, iar firul r!m$ne $n dosul lucrului. 6n%ul :< se lucrea"! ochiurile a'a cum se pre"int! pe andrea, adic! # ochiuri nelucrate cu firul l!sat pe fa a lucrului, 4 ochiuri pe dos. 6n%ul =< 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri nelucrate, cu firul l!sat pe dosul lucrului. 6n%ul >< se lucrea"! la fel ca r$ndul 4. 6n%ul ?< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul @< toate ochiurile se lucrea"! pe fa !. 6n%ul C< se lucrea"! la fel ca r$ndul &, cu deosebirea c! se in-ersea"! modelul, adic! cele # ochiuri nelucrate -or fi cele # ochiuri din mijlocul grupului de 4 ochiuri pe fa ! din modelul precedent. 6n%ul 5D< se lucrea"! a'a cum se pre"int!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul > / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & ochi nelucrat care se ia r!sucit, $ntorc$nd andreaua prin spatele ochiului, iar firul r!m$ne $n spatele lucrului. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! pe dos. 6n%ul ;< se lucrea"! ca r$ndul &, dar se in-ersea"! modelul, adic! ochiul nelucrat $n r$ndul & se lucrea"! aici pe fa !, iar ochiul lucrat pe fa ! $n r$ndul & se ia aici pe andrea nelucrat 'i r!sucit. 3ceste r$nduri se repet!. 3'ser,aie2 pentru reu'ita acestui model, este necesar s! se lucre"e toate ochiurile numai pe dreapta, at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul = / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 6 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! a'a cum se pre"int!. 6n%ul ;< la fel ca r$ndul &. 6n%ul =< 4 ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul ?< # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, 4 ochiuri pe fa ! 'i & ochi pe dos. 6n%ul C 1i 55< # ochiuri pe dos, 6 ochiuri pe fa !. 6n%ul 5;< & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, 4 ochiuri pe fa !. 6n%ul 5=< & ochi pe dos, 4 ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !. 6n%ul 5>< se lucrea"! ca r$ndul #. 3ceste r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul : / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte, context. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< / ochiuri pe fa !, se p!'esc + ochiuri 'i se lucrea"! ochiul 4, lu$ndu-l larg pe andreaua dreapt!, f!r! s! fie scos de pe andreaua st$ng!, apoi se lucrea"! pe fa ! cele + ochiuri care au fost p!'ite, 'i se trec pe andreaua dreapt! $mpreun! cu ochiul 4 care a fost deja lucrat. 6n%ul 9< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul ;< se lucrea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul :< se lucrea"! $n $ntregime pe dos. 6n%ul =< # ochiuri pe fa !, se p!'esc + ochiuri 'i se repet! opera iunile modelului din r$ndul &, iar $n continuare se tricotea"! 6 ochiuri. 3ceast! alternan ! se repet! p$n! la cap!tul r$ndului. 6n%ul >< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 6n%ul ?< se lucrea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul @< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul ; / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe dos, & ochi nelucrat, iar firul se las! pe dosul lucrului. 6n%ul 9< & ochi nelucrat cu firul l!sat pe fa a lucrului )acesta -a fi acela'i ochi nelucrat 'i $n r$ndul &*, & ochi pe fa !. 6n%ul ;< la fel ca r$ndul &. 6n%ul :< toate ochiurile se lucrea"! a'a cum se pre"int! pe andrea, adic! ochiul care a fost lucrat pe dos $n r$ndul precedent, aici apare pe fa ! 'i se lucrea"! tot pe fa !, iar ochiul care na fost lucrat niciodat!, aici se lucrea"! pe dos. 6n%ul =< se lucrea"! la fel cu r$ndul &, cu deosebirea c! se in-ersea"! modelul astfel: ochiul nelucrat din modelul precedent se lucrea"! aici pe dos, iar ochiul care a fost lucrat pe dos se trece pe andrea nelucrat. D$ndurile urm!toare se lucrea"! la fel ca r$ndurile #, + 'i 4 de mai sus, apoi modelul se repet! $ncep$nd cu r$ndul &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 9 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, # ochiuri se trec pe andrea nelucrate, cu firul l!sat $n fa a ochiurilor. 6n%ul 9< ca 'i toate r$ndurile cu so , se -a lucra $n $ntregime pe dos. 6n%ul ;< se lucrea"! la fel cu r$ndul &, cu deosebirea c! aici se tricotea"! pe dos cele # ochiuri care $n r$ndul & n-au fost lucrate, iar cele care au fost lucrate aici se trec pe andrea nelucrate. 3ceste r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5 / 3o%ele compacte


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:compacte. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< toate ochiurile se lucrea"! pe fa !. 6n%ul 9< & ochi pe dos, de la ochiul # se ridic! nodul pe andrea $n fa a ochiului, form$nd astfel # ochiuri care se lucrea"! pe fa !, luate pe st$nga. 6n%ul ;< ca 'i toate r$ndurile de pe dosul lucrului, se lucrea"! pe fa !.

6n%ul :< se lucrea"! la fel cu r$ndul #, cu deosebirea c! se ridic! nodul la ochiul care a fost lucrat pe dos $n r$ndul #. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%ele %e context
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:context. Scrie un comentariu 3o%ele %e contextur* formea"! o gam! foarte larg! 'i se pot reali"a prin $mbinarea di-erselor puncte de tricotaj ob in$nd modele compacte, ajurate 'i dantelate lucrate cu fire $ntr-o singur! culoare sau di-ers colorate. +odelele compacte se pretea"! la tricotarea oric!rei piese de $mbr!c!minte, iar cele executate $n di-erse culori au o larg! aplicare la tricotajele sport pentru toate -$rstele 'i la articolele pentru copii. +odelele ajurate )i dantelate s$nt folosite la tricotarea blu"elor, 'alurilor, ciorapilor etc. Pentru piesele tricotate cu modele dantelate se $ntrebuin ea"! fire sub iri 'i de bun! calitate, pentru ca $mpletitura s! ias! fin! 'i spumoas!. ITricotaje de m$n!J, 3na Popescu, ;d. Tehnic!, &E66. && 3ug

3o%el 99 / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< + ochiuri pe dos, &= ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos.

6n%ul 9 / >< se tricotea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, pe fa ! 'i pe dos. 6n%ul ?< + ochiuri pe dos, ochiurile 4, A, 6 'i . se scot pe o andrea de re"er-! 'i se trec pe dosul lucrului 'i se tricotea"! pe fa ! ochiurile /, E, &= 'i &&. Se tricotea"! apoi pe fa ! ochiurile 4, A, 6 'i . aflate pe andreaua de re"er-!. 8n continuare se scot ochiurile &#, &+, &4 'i &A se trec pe o andrea de re"er-! 'i se las! pe fa a lucrului, apoi se tricotea"! pe fa ! ochiurile &#, &+, &4 'i &A, dup! care se tricotea"! tot pe fa ! ochiurile scoase de pe andreaua de re"er-! 'i se mai tricotea"! + ochiuri pe dos. 6n%ul @< + ochiuri pe fa !, &6 ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 3ceste r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 95 / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 / =< + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul >< + ochiuri pe fa !, apoi + ochiuri pe dos se tricotea"! $mpreun! pe fa !. 6n%ul ?< + ochiuri pe dos, din ochiul urm!tor se fac + ochiuri, adic! & ochi pe fa !, f!r! s! se scoat! de pe andrea, & jeteu 'i & ochi pe fa !, dup! care toate + ochiurile se scot de pe andrea. 0oti-ul se repet! $ncep$nd cu r$ndul &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 9D / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 9$te-a r$nduri )/ B &=* cu ochiuri pe dos, apoi $ncepe modelul. 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, A ochiuri pe dos. 3ceast! alternan ! se repet! dup! ne-oie. 6n%ul 9) ; 1i :< se tricotea"! a'a cum apar ochiurile pe andrea, pe fa ! 'i pe dos. 6n%ul =< # ochiuri pe fa ! 'i # ochiuri pe dos se iau pe o andrea de re"er-! 'i se las! $n spatele andrelei. 8n continuare se tricotea"! # ochiuri pe fa !, apoi se trec de pe andreaua de re"er-! pe andreaua st$ng! cele # ochiuri lucrate pe dos, iar andreaua de rer"e-! se trece $n fa a lucrului. 9ele # ochiuri pe dos se lucrea"! pe dos 'i $n continuare se lucrea"! pe fa ! cele # ochiuri aflate pe andreaua de re"er-!. Prin aceast! opera iune se ob ine $mpletirea r$ndurilor. Se continu! tricotarea a A ochiuri pe dos 'i apoi o nou! $mpletitur! a r$ndurilor. 6n%ul >< se tricotea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, adic! ochiurile pe fa ! se tricotea"! pe fa !, iar cele pe dos se tricotea"! pe dos. 3ceste 6 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5C / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!:

6n%ul 5 1i 9< toate ochiurile se tricotea"! pe dos. 6n%ul ;< & jeteu, se ridic! pe andreaua dreapt! & ochi nelucrat, ochiul urm!tor se lucrea"! pe fa ! 'i se trece prin ochiul ridicat. 6n%ul :) = 1i >< se lucrea"! pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5@ / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, & ochi pe fa ! luat din spate. 6n%ul 9< se tricotea"! a'a cum apar ochiurile pe andrea, adic! # ochiuri pe fa ! 'i & ochi pe dos. D$ndurile se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5? / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu Pentru executarea acestui model e necesar s! se monte"e pe andrea un num!r de ochiuri f!r! so . Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, ultimul ochi -a fi pe fa ! sau pe dos. 6n%ul 9< - 5ac! ultimul ochi din primul r$nd a fost tricotat pe dos, se $ncepe r$ndul # cu # ochiuri pe fa ! 'i se continu! altern$nd cu # ochiuri pe dos. - 5ac! ultimul ochi din primul r$nd a fost tricotat pe fa !, se $ncepe r$ndul # cu # ochiuri pe dos, altern$nd cu # ochiuri pe fa !. 3cest model cere o aten ie deosebit! la $nceputul fiec!rui r$nd. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&& 3ug

3o%el 5> / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe dos, o r!sucitur! din # ochiuri, adic! se tricotea"! al #-lea ochi pe fa ! $naintea primului ochi, f!r! s! fie scos de pe andrea. Se tricotea"! 'i primul ochi 'i se scot ambele ochiuri de pe andreaua dreapt! pe cea st$ng!. Se repet! alternan a de ochiuri. 6n%ul 9< & ochi pe fa !, iar cele # ochiuri r!sucite se tricotea"! pe dos. 3ceste # r$nduri alternea"!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5= / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< se $mpunge andreaua $n primul ochi din spate spre fa !, f!r! s! fie tricotat, iar firul r!m$ne pe dosul lucrului 'i se tricotea"! al #-lea ochi pe fa ! f!r! s! fie scoss de pe andrea. Se tricotea"! 'i primul ochi luat din spate 'i apoi se trec ambele ochiuri pe andreaua dreapt! 'i apar ca ochiuri $ncruci'ate. 8n continuare se mai tricotea"! & ochi pe dos. 3ceast! alternan ! se repet!. 6n%ul 9< 5easupra ochiului pe dos se tricotea"! & ochi pe fa !, iar ochiurile $ncruci'ate se tricotea"! pe dos. 3ceste # r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5: / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< se tricotea"! al #-lea ochi de pe andrea $naintea primului ochi f!r! s! fie scos de pe andreaua st$ng!. Se tricotea"! 'i primul ochi 'i se scot de pe andrea ambele ochiuri deodat!, form$nd astfel o r!sucitur!. 6n%ul 9< ochiurile r!sucite se tricotea"! pe dos, & ochi pe fa !. 3lternan a acestor r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5; / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, & ochi pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se tricotea"! ochiurile a'a cum apar pe andrea, pe fa ! sau pe dos. 6n%ul ; 1i toate rn%urile 2*r* so< deasupra ochiului pe fa ! se tricotea"! & ochi pe dos, deasupra ochiului pe dos se tricotea"! & ochi pe fa !. 6n%urile 9 1i ; se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 59 / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe dos, & jeteu, + ochiuri luate $mpreun! pe fa !, & jeteu. 3ceast! alternan ! de ochiuri se repet! p$n! la sf$r'itul r$ndului. 6n%ul 9< 4 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul ;< 4 ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !. 6n%ul :< 4 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 3ceast! alternan ! de r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"".

&& 3ug

3o%el 55 / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 / :< punct de jerseu. 6n%ul =< se adaug! la primul fir, un fir din alt ghem de aceea'i culoare sau de culoare diferit!. Se tricotea"! alternati- c$te & ochi lucrat pe dos cu firul dintr-un ghem 'i & ochi lucrat pe dos din ghemul ad!ugat. 3mbele fire se trec prin fa a $mpletiturii 'i se $ncruci'ea"! $n de jos $n sus pornind de la cel care execut! $mpletitura. 6n%ul >< se tricotea"! ochiurule numai pe fa !, tot cu ambele fire, $n a'a fel $nc$t ochiurile lucrate din firul aceluia'i ghem s! fie unul deasupra celuilalt, iar firele se $ncruci'ea"! pe fa a $mpletiturii, de jos $n sus. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el 5D / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 1i rn%urile 2*r* so< + ochiuri pe dos, &# ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se lucrea"! pe dos. 6n%ul 5;< + ochiuri pe dos, 6 ochiuri se iau pe o andrea de re"er-! 'i se las! pe fa a lucrului, 6 ochiuri se lucrea"! pe fa !, ochiurile de pe andreaua de re"er-! se trec pe andreaua st$ng! 'i se lucrea"! pe fa ! 'i $n continuare + ochiuri pe dos. 6n%ul 5:< ca r$ndul #. Se continu! cu alternan a r$ndurilor. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el C / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe fa !. 6n%ul 9 / @< se lucrea"! a'a cum apar ochiurile pe andrele )pe fa ! sau pe dos*. 6n%ul C< 4 ochiuri pe fa ! se iau pe o andrea de re"er-! 'i se las! $n fa a lucrului, 4 ochiuri pe fa !, se trec pe andreaua din st$nga cele 4 ochiuri de pe andreaua de re"er-! 'i se lucrea"! pe fa !, urm!toarele 4 ochiuri se trec pe andreaua de re"er-! 'i se las! pe dosul lucrului, 4 ochiuri pe fa !, apoi se trec pe andreaua st$ng! cele 4 ochiuri de pe andreaua de re"er-! 'i se lucrea"! pe fa !. 6n%ul C< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 3lternan a r$ndurilor se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el @ / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, ochiul + pe fa !, f!r! s! fie luat pe andreaua st$ng!, & jeteu, se tricotea"! $nc! o dat! ochiul precedent )ochiul #* 'i se ia pe andreaua st$ng!, form$nd astfel + ochiuri din unul singur. Se tricotea"! $n continuare & ochi pe dos, iar din ochiul urm!tor se formea"! iar + ochiuri, apoi se tricotea"! iar # ochiuri pe dos. 6n%ul 9< # ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, + ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !. 3ceast! alternan ! urmea"! p$n! la sf$r'itul r$ndului. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, + ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. 6n%ul :< la fel cu r$ndul #. 6n%ul =< la fel cu r$ndul +. 6n%ul >< # ochiuri pe fa !, + ochiuri se lucrea"! $mpreun! pe dos, & ochi pe fa !, + ochiuri luate $mpreun! pe dos, # ochiuri pe fa !. 3lternan a acestor r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el ? / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< & ochi pe fa !, # ochiuri tricotate $mpreun! pe fa !, & jeteu, / ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate f!r! s! se tricote"e, & ochi se tricotea"! pe fa ! 'i se trage prin ochiul nelucrat, & ochi pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so< se tricotea"! cu ochiuri pe dos. 6n%ul ;< # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe fa !, & jeteu, &= ochiuri pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate f!r! s! se lucre"e, & ochi se tricotea"! pe fa ! 'i se trage prin ochiul nelucrat. 6n%ul =< + ochiuri se lucrea"! pe fa !, ochiurile 4 'i A se scot pe o andrea de re"er-! 'i se las! pe dosul lucrului( ochiurile 6 'i . se tricotea"! pe fa ! 'i apoi ochiurile 4-A de pe andreaua de re"er-! se tricotea"! tot pe fa !( ochiurile / 'i E se scot pe andreaua de re"er-! 'i se las! pe fa a lucrului, iar ochiurile &= 'i && se tricotea"! pe fa !, dup! care se tricotea"! pe fa ! ochiurile / 'i E de pe andreaua de re"er-!. 3ceast! alternan ! se repet! p$n! la cap!tul r$ndului. 6n%ul >< toate ochiurile pe dos. 9u acest r$nd se $ncheie modelul care apoi se repet! $ncep$nd cu r$ndul &. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul > / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< toate ochiurile se lucrea"! pe fa !. 6n%ul 9 1i toate rn%urile cu so : se lucrea"! cu toate ochiurile pe dos. 6n%ul ;: # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate f!r! a se tricota, & ochi se tricotea"! pe fa ! 'i se trage prin acul care nu a fost tricotat, A ochiuri pe fa !. 3ceast! alternan ! se repet! p$n! la cap!tul r$ndului. 6n%ul =< se tricotea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul ?< A ochiuri pe fa !, # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe fa !, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate, & ochi se tricotea"! pe fa ! 'i se trage prin ochiul scos, A ochiuri pe fa !. 3ceast! alternan ! de ochiuri se repet! p$n! la cap!t. 6n%ul C< se tricotea"! toate ochiurile pe fa !. 6n%ul 5D< se tricotea"! cu ochiurile pe dos. 3ceast! alternan ! a r$ndurilor se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%el = / 3o%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< # ochiuri pe dos, & jeteu, & ochi se scoate f!r! s! se tricote"e, # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe fa ! 'i se trag prin ochiul care a fost scos, & jeteu, & ochi pe fa !, & jeteu, & ochi se scoate f!r! s! se tricote"e, # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe fa ! 'i se trag prin ochiul scos, & jeteu. 3ceast! alternan ! de ochiuri se repet! p$n! la cap!t. 6n%ul 9< # ochiuri pe fa !, . pe dos. Se repet! p$n! la cap!t. 6n%ul ;< # ochiuri pe dos, . pe fa !, altern$nd p$n! la cap!t. 6n%ul :< # ochiuri pe fa !, . pe dos, cu repetare p$n! la cap!t. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul : / mo%ele bor%uri


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Tag-uri:bordura. Scrie un comentariu

Se tricotea"!:

6n%ul 5 / ?< punct de jerseu( 6n%urile @ 1i C< toate ochiurile pe dos( 6n%ul 5D< # ochiuri se tricotea"! $mpreun!, & jeteu altern$nd astfel p$n! la cap!t( 6n%urile 55 1i 59< toate ochiurile pe dos. Se repet! r$ndurile & B .. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul ;
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5< 4 ochiuri pe dos, & jeteu, + ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, & jeteu, 4 ochiuri pe dos. 3lternan a se repet! p$n! la cap!tul r$ndului( 6n%ul 9< 4 ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos( 6n%ul ;< 4 ochiuri pe dos, + ochiuri pe fa !( 6n%ul :< la fel ca r$ndul #. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 9

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%urile 5 / =< 6 puncte de jerseu( 6n%urile >) @ 1i 5D< & jeteu, & ochi ridicat, nelucrat, cu firul trecut prin spatele lui, & ochi lucrat pe fa ! 'i trecut prin ochiul ridicat( 6n%urile ?) C 1i 55< toate ochiurile se lucrea"! pe dos. 3cest model se pretea"! 'i pentru formarea unui model. 8n acest ca" se $ndoaie pe dos primele A r$nduri tricotate cu punct de jerseu 'i se lucrea"! o dat! cu r$ndul &&, sau se coase. 6en"ile ajurate pe care le formea"! acest model creea"! garnituri frumoase pentru margini de gulere, man'ete, ti-uri, pl!tcu e etc. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%elul 5
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Se tricotea"!: 6n%ul 5 / >< cu punct de jerseu, a-$nd grij! ca ultimul r$nd s! fie pe dos( 6n%ul ?< & jeteu, # B 4 ochiuri )dup! m!rimea col i'orului care se formea"!* se lucrea"! $mpreun! pe fa !, luat pe dreapta( 6n%ul @< se lucrea"! pe dos. 6n%ul C / 5=< se lucrea"! cu punct de jerseu. Primele 6 r$nduri lucrate cu punct de jerseu se $ndoaie pe dosul lucrului 'i se lucrea"! $mpreun! cu r$ndul &A care se lucrea"! pe fa !. 8n acest scop se lucrea"! $mpreun! cu fiecare ochi din r$ndul &A, c$te & ochi luat din primul r$nd. 3cest ti- se poate $ncheia 'i coase u'or pe dos. 0arginea cu col uri rotunde ce se ob ine se poate tricota la ti-it, blu"e, gulere, m$neci, m!nu'i, 'osete etc. orificiile tricotate pentru ob inerea col urilor se folosesc 'i pentru trasat 'nururi la m!nu'i, ciorapi, boto'ei etc. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". && 3ug

3o%ele pentru elastic


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu ;lasticul sub di-erse -ariante se folose'te pentru tricotarea bordurii, a man'etelor, gulerelor etc.

5. Elastic simplu 4/i(. 5 6 3cest elastic se lucrea"! atfel: - D$ndul &: un ochi pe fa ! lucrat pe dreapta, un ochi pe dos lucrat pe st$nga. - D$ndul #: adic! pe dosul lucrului, se lucrea"! ca 'i r$ndul &, tricot$nd ochiurile a'a cum apar ele B pe fa ! 'i pe dos. 9ele dou! r$nduri se repet! p$n! la ob inerea l! imii indicat! de model. 8n formul! se exprim! Melastic &F&J. 3cet gen de elastic se folose'te la tricotaje fine B blu"e, pulo-ere sub iri, bolerouri etc. :n elastic simplu $n forme mai pline pentru seturi, jachete, articole de sport etc. se poate ob ine prin formulele: - #F#: adic! # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos( - +F+: adic! + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos( - +F#: adic! + ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos( - +F&: adic! + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !. 1a toate -ariantele elasticului simplu, ambele fe e s$nt la fel.

9. Elasticul %ublu 4/i(. 556 ;lasticul dublu se tricotea"! la obiectele care necesit! trasarea unui 'iret pe linia de talie la blu"e, jachete, fuste etc., sau la ciorapi etc. 3cet elastic se ob ine tricot$nd: - D$ndul &: & ochi pe fa !, & ochi nelucrat, iar firul r!m$ne $n fa a ochiului( - D$ndul #: & ochi pe dos, & ochi nelucrat, iar firul r!m$ne $n fa a ochiului. 5e obser-at este c!

ochiul nelucrat $n primul r$nd se lucrea"! $n r$ndul urm!tor, iar firul trebuie s! r!m$n! obligatoriu $n fa a ochiului. 3mbele fe e s$nt la fel. C alt! -ariant! a elasticului dublu se ob ine tricot$nd: - D$ndul &: & ochi pe fa !, # ochiuri nelucrate, iar firul r!m$ne $n fa a lucrului( - D$ndul #: se lucrea"! pe dos.

;. Elastic cu o sin'ur* 2a* 4/i(. 576. Tricotarea acestui elastic se face astfel: - D$ndul &: # ochiuri pe dos, & ochi nelucrat, iar firul r!m$ne $n fa a lucrului( - D$ndul #: & ochi nelucrat, firul r!m$ne $n dosul lucrului 'i # ochiuri pe fa !( - D$ndul +: se lucrea"! la fel cu r$ndul &( - D$ndul 4: & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos.

:. Elastic n relie2 4/i(. 586 ;lasticul $n relief se reali"ea"! tricot$nd: - D$ndul &: # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos( - D$ndul #: $ncepe cu & ochi pe dos, se continu! cu # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, termin$nd r$ndul cu & ochi pe fa !. 3cest elastic se folose'te la $mbr!c!mintea sport, la pulo-ere b!rb!te'ti etc.

=. Elastic cu oc(iuri r*sucite 4/i(. 596 3cest elastic formea"! o garnitur! foarte dr!gu ! 'i original!. Se ob ine proced$nd astfel: - D$ndul &: # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos( - D$ndul #: # ochiuri care se pre"int! pe fa ! se lucrea"! tot pe fa ! $n felul urm!tor. Se lucrea"! $nt$i al #-lea ochi din cele #, luat pe st$nga, f!r! s! i se dea drumul de pe andrea, dup! care se lucrea"! tot pe fa ! primul ochi din cele # luat pe dreapta. 3poi se trec ambele ochiuri pe andreaua din m$na dreapt!. 5up! aceast! opera ie se tricotea"! pe dos urm!toarele # ochiuri. 3lternarea ochiurilor se face p$n! la cap!t( - D$ndul + 'i urm!toarele se tricotea"! la fel ca r$ndul #.

>. Elastic ti'(elit 4/i(. 5"6 Tricotarea acestui elastic se face $n modul urm!tor: - D$ndul & 'i urm!toarele 6 se tricotea"! # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. - D$ndul /, care se tricotea"! pe fa a lucrului se lucrea"! astfel: dup! ochiul m!rgina' se face un punct de p!'itur! pete 6 ochiuri, dup! care se lucrea"! # ochiuri pe fa ! 'i # ochiuri pe dos. Se repet! p!'itura 'i apoi iar se lucrea"! # ochiuri pe fa ! 'i # ochiuri pe dos. 3ceast! alternan ! se face p$n! la sf$r'itul r$ndului. 3ceste / r$nduri se repet!. ;lasticul tighelit este folosit ca bordur! 'i di-erse garnituri 'i chiar ca lucr!tur! de context la jachete 'i pulo-ere b!rb!te'ti.

?. Elastic cu oc(iurile ncruci1ate 4/i(. 5#6 3cest gen de elastic se ob ine proced$nd astfel:

- D$ndul &: # ochiuri pe dos 'i 4 ochiuri $ncruci'ate care se tricotea"! astfel: se lucrea"! pe fa ! $nt$i al #-lea ochi din cele 4, luat pe st$nga 'i nu se d! drumul de pe andrea p$n! nu se lucrea"! 'i primul ochi pe fa ! luat pe dreapta. 3ceste # ochiuri se trec pe andreaua din m$na dreapt!. Se procedea"! la fel 'i cu urm!toarele # ochiuri. Se continu! alternan a de # ochiuri pe dos 'i 4 ochiuri $ncruci'ate p$n! la cap!tul r$ndului( - D$ndul #: cele 4 ochiuri $ncruci'ate $n r$ndul & se tricotea"! pe dos, iar cele # ochiuri care au fost lucrate pe dos se lucrea"! pe fa !. 3plicat la un tricotaj simplu lucrat cu punct de jerseu, acest elastic face o garnitur! foarte frumoas!. @. Elastic ajurat 4/i(. 5%6

3cest gen de elastic se poate tricota $n c$te-a -ariante. a* Se tricotea"!: - D$ndul &: # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate pe dreapta, un jeteu 'i & ochi nelucrat se ia pe andreaua dn m$na dreapt!( - D$ndul #: se lucrea"! ca primul r$nd, a-$nd grij! s! se lucre"e $mpreun! cu ochiul nelucrat 'i jeteul tricotat $n r$ndul precedent.

b* Se tricotea"!: - D$ndul &: & ochi pe fa !, un jeteu, & ochi nelucrat, iar firul de l$n! se trece prin spatele ochiului nelucrat( - D$ndul #: ochiul lucrat pe fa ! $n r$ndul & se lucrea"! aici pe dos, iar ochiul nelucrat 'i jeteul din r$ndul & se lucrea"! $mpreun! pe fa !, luat pe dreapta( - D$ndul +: ochiul care a fost pe dos $n r$ndul # se lucrea"! aici pe fa !, un jeteu, iar ochiul re"ultat din cele # ochiuri luate $mpreun! $n r$ndul # se ia nelucrat pe andreaua din m$na dreapt!( - D$ndul 4: se lucrea"! la fel cu r$ndul #. )<ig. #E* c* Se tricotea"!: - D$ndul &: & jeteu, & ochi nelucrat, iar firul trecut prin fa a ochiului nelucrat, & ochi pe dos. - D$ndul #: ochiul care a fost lucrat pe dos $n r$ndul precedent se lucrea"! aici tot pe dos, iar ochiul nelucrat 'i cu jeteul din r$ndul & se lucrea"! $mpreun! pe dos, luat din dreapta )<ig.

+=*. d* Se tricotea"!: - D$ndul &: & ochi pe fa !, & ochi pe dos( - D$ndul #: + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !(

- D$ndul +: la fel cu r$ndul &( - D$ndul 4: la fel cu r$ndul # )<ig. +&*. e* Se tricotea"!: - D$ndul &: & jeteu, & ochi nelucrat, & ochi pe dos( - D$ndul #: jeteul 'i ochiul nelucrat se lucrea"! $mpreun! luat pe dreapta, iar ochiul lucrat pe

dos se lucrea"! tot pe dos )<ig. +#*. f* Se tricotea"!: - D$ndul &: & jeteu, # ochiuri pe fa ! 'i jeteul se scap! peste aceste ochiuri lucrate pe fa !( - D$ndul #: se lucrea"! pe dos. 0odelele de elastic ajurat se folosesc la blu"e, seturi etc. Prin aspectul lor ele formea"! o garnitur! original!. C. Elastic cu spini1ori Prin aspectul lor deoebit, Melasticul cu spini'oriJ poate forma o garnitur! foarte frumoas! la blu"e, jachete etc. Se tricotea"!: - D$ndul &: # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos(

- D$ndul #: se lucrea"! ochiurile pe fa ! 'i pe dos, a'a cum se pre"int! foecare pe andrea( - D$ndul +: se $ncepe cu & ochi pe dos, apoi se alternea"! p$n! la sf$r'itul r$ndului c$te # pe fa !, dou! pe dos( - D$ndul 4: la fel cu r$ndul #. 3ceste 4 r$nduri se repet!. 5D. Elastic cu %un'i late 4/i(. 776

;lasticul cu dungi late formea"! borduri frumoase 'i poate constitui 'i model de context la pulo-ere 'i articole de sport. 3lc!tuirea dungilor se poate face $n di-erse feluri: a* Se tricotea"!: - D$ndul &: & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos( - D$ndul #: toate ochiurile se lucrea"! pe dos. Se repet! acete # r$nduri )<ig. ++*. b* Se tricotea"!: - D$ndul &: & ochi pe dos, + ochiuri nelucrate, iar firul r!m$ne $n fa a ochiurilor nelucrate( - D$ndul #: se lucrea"! numai pe dos. D$ndurile se repet!. 0odelele de elastic pre"entate nu epui"ea"! gama de modele ce se poate pre"enta. Prin di-ersele combin!ri ale punctelor de tricotaj se pot ob ine modele noi. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Fle'erea mo%elelor
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 8n alegerea modelelor, ca 'i a culorilor, trebuie s! se in! seama de sex, -$rst! 'i de conforma ie. - 0entru persoanele slabe, indiferent dac! s$nt $nalte, scunde sau mijlocii, se -a adapta o linie lejer!, $mpletituri complicate 'i culori deschise. - 0entru persoanele cu 1ol%uri mari sau cu talie plin*, se -a adapta o linie dreapt!, iar lungimea blu"elor 'i a jachetelor -a fi mai jos de talie. 9$t pri-e'te modelul de tricotat, -a fi alc!tuit din linii -erticale, iar culorile -or fi de nuan e mai $nchise.

- 0ersoanele cu 'tul scurt -or e-ita gulerele $nalte 'i -or prefera decolteurile $nguste 'i lungi. - 0ersoanele cu 'tul lun' -or purta, dimpotri-!, numai gulere mari de orice form!, c$t mai bogate. 8n general culorile -aria"! 'i ele, in$nd seama de indica iile de mai sus. Pentru persoanele tinere culorile pot -aria dup! gust 'i dup! culoarea ochilor, a p!rului sau a tenului. Pentru persoanele -$rstnice se prefer! $n general culori ca: negru, maron, bleumarin, tabac, -i'iniu, -erde $nchis, gri, bej etc. 9ulorile mai deschise -or fi folosite pentru di-erse garnituri. Pentru b!rba i se recomand! de asemenea culorile de nuan e $nchise. 9ulorile -ii s$nt 'i ele indicate uneori, mai ales pentru costumele sport. - Pentru copiii mici s$nd indicate culorile alb, bleu 'i ro". - Pentru copii mai mari, se recomand! culorile -ii cu garnituri bogate 'i foarte -ariate. 3legerea modelului de tricotat se face $nainte de a se preg!ti materialul, dar numai atunci c$nd se folosesc materiale noi. 8n ca"ul c$nd se folosesc materiale re"ultate dintr-un tricotaj de'irat, modelul se -a alege dup! ce se -or cunoa'te posibilit! ile ce le ofer! materialul respecti-. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

3ateriale 2olosite
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 5up! ce s-a ales modelul, se -a procura materialul necesar. Se pot folosi fire de l$n!, bumbac, m!tase, fire sintetice etc. 8n ca"ul c$nd se folosec materiale -echi, pro-enite din de'irarea di-erselor obiecte de $mbr!c!minte tricotate, se procedea"! astfel: - Se descoase obiectul respecti-, se de'ir! 'i se $nl!tur! p!r ile u"ate, iar firele re"istente se $nnoad!, se $nf!'oar! pe spetea"a unui scaun 'i se leag! lejer $n dou! locuri. Sculul ob inut se spal! $n ap! c!ldu ! $n care s-a pus sod! sau M3lba 1uxJ, MPerlan albJ sau fulgi de s!pun.Se cl!te'te $n c$te-a ape, iar $n ultima ap! se pune o et. 9$nd se pune la uscat se scutur! sculul bine de ap! 'i se at$rn! la un cap!t o greutate care s! $ntind! bine firul. 5up! ce se usuc!, firul se deap!n! lejer $n gheme 'i apoi se d! $n lucru. - 9hiar materialul nou, care se cump!r! $n scule, se deap!n! u'or de pe scul pe ghem, peste dou! degete, a-$nd grij! ca ghemul s! fie moale, mai ales $n ca"ul firelor de l$n!, $ntruc$t ele $'i pierd elasticitatea dac! s$nt dep!nate prea str$ns.

- 8n general e bine s! se $ntrebuin e"e material de bun! calitate pentru a asigura durabilitate 'i un aspect frumos obiectului tricotat. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Ustensile necesare
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 1a tricotarea diferitelor obiecte de $mbr!c!minte se folosesc di-erse andrele, cro'et! 'i ace de cana-a speciale pentru fire groase de l$n! )de l$n!, bumbac, m!tase etc.* 3ndrelele pot fi confec ionate din lemn, os, material plastic sau din metal. - Fn%relele %in lemn) os 1i material plastic s$nt u'oare, se m$nuiesc bine, $ns! au re"isten ! mic!. 5e aceea se folosesc la tricotarea cu l$n! fin! a lucrurilor u'oare )blu"e, 'aluri etc.* - Fn%relele %in metal s$nt re"istente, $ns! trebuie s! fie nichelate, $ntruc$t altfel $nnegresc firul de culoare deschis!. 5up! form! se deosebesc: - Fn%rele ascuite numai la un cap*t. 3cestea se folosesc la tricotarea pieselor drepte )fulare, 'aluri, blu"e etc.*. - Fn%rele ascuite la ambele capete. ;le se folosesc la tricotarea pieselor circulare )c!ciuli, ciorapi, m!nu'i etc.*. - Fn%rele circulare) cu ambele capete ascuite. 3cestea se folosesc la tricotarea pieselor mari, executate tubular dintr-o singur! bucat! )fuste, rochii etc.*. ?ndiferent de forma ce o pre"int!, andrelele trebuie s! fie netede, lucioase, iar capetele s! nu fie prea ascu ite ca s! nu rup! firul. 5up! grosime, andrelele se diferen ia"!, -ariind ca diametru $ntre # 'i &= mm. 1ungimea diametrului repre"int! num!rul categoriei de andrele. 5e exemplu andrele nr. #( #,A( + etc. 3legerea andrelelor dup! grosime, depinde de grosimea firului cu care se tricotea"!, care la r$ndul lui depinde de felul obiectului care se tricotea"!, ca 'i de modelul ales. - Fn%relele nr. 9 se $ntrebuin ea"! la tricotarea peiselor din l$n! sub ire. - Fn%relele nr. 9)= se folosesc la tricotaje din fire de grosime mijlocie, cum s$nt blu"ele, rochiile etc. - Fn%relele nr. ;G ;)= 1i : se $ntrebuin ea"! la tricotarea $mbr!c!mintei sport.

- Fn%rele pentru ciorapi (= an%rele) se folosesc la tricotarea ciorapilor, 'osetelor, m!nu'ilor, boto'eilor etc. ; necesar s! se acorde o aten ie deosebit! la alegerea m!rimii andrelelor, $ntruc$t ele trebuie s! se potri-easc! cu firul cu care se tricotea"!. 5ac! se tricotea"! un fir sub ire cu andrele groase -a re"ulta o $mpletitur! rar!, care se -a $ntinde cu u'urin !. De"ultatul -a fi in-ers, dac! $mpletitura se -a face cu andrele sub iri la un fir gros. Pentru e-itarea acestor neajunsuri, e bine ca $nainte de a se $ncepe $mpletitura, s! se $ncerce andrele ce se potri-esc la firul cu care se tricotea"!. Pe l$ng! andrele, e necesar! 'i o cro'et! din metal nichelat, sau din os pentru tricotarea di-erselor garnituri 'i pentru tras pe dosul $mpletiturii capetele firelor ce r!m$n dup! tricotare. Pentru asamablarea di-erselor piese tricotate ce compun un obiect de $mbr!c!minte, este necesar ca trusa de ustensile s! fie completat! cu un ac de cana-a. 5up! ce sBa ales modelul, materialul 'i ustensilele necesare, se trece la desenarea unui tipar potri-it cu obiectul propus pentru tricotare. 8n acest scop se iau di-erse m!suri direct pe corp. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Huarea m*surilor
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. :n comentariu 0!surile s$nt de trei feluri: a. 3*suri %e lun'ime, care se iau pe linie -ertical!, $ncep$nd de la -ertebra a .-a cer-ical! )nodul cefei* pentru blu"e, jachete etc., sau din talie $n jos, pentru fuste, rochii etc. b. 3*suri %e l*ime, din care nu se folose'te dec$t m!sura de l! ime a spatelui 'i care se ia de la un bra la altul, $n direc ia omopla ilor. c. 3*suri %e 'rosime, care se iau $nconjur$nd corpul $n di-ere regiuni )bust, talie, 'old etc.*. Pentru luarea m!surilor s$nt necesare o panglic! metric! )centrimetru* 'i un 'iret lung de circa un metru. 0!surile de lungime se iau $n general pe partea din spate a corpului, iar cele de grosime se iau petrec$nd panglica metric! din fa ! spre spate. 0!surile se iau lejere 'i se notea"! $ntregi. Pentru desenarea tiparelor, m!surile se folosesc $ntregi sau pe frac iuni, a'a cum se -a indica la tiparul respecti-. 0odul de luare a m!surilor este $n general acela'i pentru toate -$rstele, cu excep ia copiilor p$n! la # ani, pentru care se folosesc m!suri anume stabilite.

8nainte de a se trece la luarea m!surilor, se potri-e'te corpul $ntr-o inut! corect! 'i se fixea"! talia cu un 'iret $ngust. 0!surile necesare construirii unui tipar s$nt $n general urm!toarele )<ig. &*.

. Lun(imea spatelui pn la talie, se ia de la nodul cefei 'i p$n! $n talie. 5. Lun(imea feei pn n talie, se ia tot de la nodul cefei, trec$nd panglica metric! pe l$ng! g$t 'i cobor$nd apoi p$n! $n mijlocul fe ei p$n! $n talie. 7. Lun(imea fustei, se ia $n mijlocul spatelui din talie 'i p$n! unde se dore'te a se stabili lungimea respecti-!.

8. Limea spatelui, se ia de la un bra la altul, trec$nd cu panglica metric! peste partea cea mai de"-oltat! a omopla ilor, la &7+ din lungimea spatelui, p$n! $n talie. 9. :rosimea 'ustului, se ia $nconjur$nd corpul cu panglica metric! $n direc ia bustului. ". :rosimea taliei, se ia $nconjur$nd mijlocul corpului pe linia 'iretului, care indic! linia de talie. #. :rosimea )oldurilor. 0!sura aceasta se ia $n partea cea mai de"-oltat! a abdomenului 'i a 'oldurilor pentru fuste 'i rochii, iar pentru blu"e, aceast! m!sur! se ia la ni-elul unde se stabile'te lungimea blu"ei, jachetei 'i a pulo-erului. 5in punctul unde s-a $ncheiat panglica metric! pentru grosimea 'oldurilor se m!soar! drept $n sus distan a dintre 'olduri 'i talie. 3ceast! m!sur! indic! la ce distan !, fa ! de talie, s-a luat m!sura de grosime a 'oldului pentru fuste 'i rochii sau la ce distan ! fa ! de talie s-a stabilit lungimea blu"ei, pulo-erului sau jachetei. 3ceste m!suri se notea"! $ntregi 'i ub form! de frac ie, adic! num!r!torul indic! grosimea 'oldului, iar numitorul arat! distan a dintre 'old 'i talie. 5e exemplu: /= = grosimea 'oldului NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN &A = distan a dintre 'old 'i talie %. :rosimea (tului se ia $nconjur$nd g$tul sub b!rbie plus # cm. !. Lun(imea mnecii. Pentru luarea acestei m!suri se $ndoaie $n unghi drept spre fa !. 0!sura se ia de la osul um!rului 'i p$n! unde se stabile'te lungimea m$necii. ;. :rosimea 'raului se ia $nconjur$nd bra ul p$n! peste osul um!rului. . :rosimea 'raului sub cot se folose'te la m$necile trei sferturi. 3ceast! m!sur! se ia $nconjur$nd bra ul mai jos de cot la ni-elul unde s-a stabilit lungimea m$necii. 5. :rosimea ncheieturii m$inii este necesar! pentru m$necile lungi. 3ceast! m!sur! se ia $nconjur$nd $ncheietura m$inii cu panglica metric!. 0!surile trebuie luate corect $ntruc$t de exactitatea lor depinde reu'ita tiparelor. Pentru desenarea diferitelor tipare, se -or folosi din m!surile enumerate, numai m!surile tiparului respecti-, elimin$nd ce nu trebuie sau ad!ug$nd ceea ce lipse'te )diferite m!suri specifice, indicate la tiparul respecti-*. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Iesenarea tiparelor
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. # comentarii

Tiparele repre"int! diferitele p!r i ce alc!tuiesc un anumit obiect de $mbr!c!minte. ;le se desenea"! $n general pe jum!tate. Pentru desenarea tiparelor e ne-oie de h$rtie, creion, gum!, linie 'i panglic! metric!. 9a s! se poat! desena cu u'urin !, tiparele se $ncadrea"! $n di-erse figuri geometrice ca unghiuri, dreptunghiuri, p!trate etc., $n cadrul c!rora se folosesc 'i unele linii ajut!toare. Pentru o orientare u'oar! 'i exact! $n desenarea tiparelor se folosesc diferite litere $n ordine alfabetic!, cu care se notea"! liniile sau di-ersele puncte. 1iniile -erticale indic!, $n general, lungimea tiparului, iar liniile ori"ontale indic! l! imea tiparului. 1iniile de contur ale tiparului repre"int! liniile pe care se execut! cus!turile obiectului respecti-. Pentru executarea unui obiect tricotat, tiparul respecti- se decupea"! pe liniile de contur, cu deosebirea p!r ilor care se tricotea"! $ntregi )spate, m$neci, guler etc.* pentru care decuparea tiparului se face pe h$rtie dubl! $ndoit! pe linia de mijloc a tiparului. Pe aceste tipare se -or c!lca piesele tricotate, care -or fi fixate cu ace cu g!m!lie. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Ii2erite puncte %e tricotare


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. A comentarii Tricotajele, indiferent de piesa 'i modelul ce urmea"! a se tricota, cuprind diferite opera iuni de lucru. 5. 3ontarea oc(iurilor pe an%rele Se de'ir! firul de pe ghem at$t c$t s! duble"e firul cu care trebuie s! se monte"e ochiurile, socotind & B # cm pentru fiecare ochi. 3cest calcul -aria"! dup! grosimea firului de l$n! 'i a andrelelor cu care se execut! tricotajul respecti-. 0ontarea ochiurilor se poate face $n dou! feluri: cu firul dublu, c$nd tricotajul nu pre"int! o alt! garnitur! pe margine, sau cu firul simplu. Pentru montarea ochiurilor cu fir dublu se $ndoaie firul de l$n! dubl$ndu-l pe distan a calculat! pentru montarea num!rului necesar de ochiuri 'i se $nnoad! u'or cap!tul liber al firului pe firul ce se de'ir! de pe ghem. 9ap!tul liber al firului dublu se trece dup! degetul mare 'i cel ar!t!tor al m$inii st$ngi, potri-ind cu nodul f!cut pe lungimea firului s! se a'e"e $n spatele degetului ar!t!tor. 9ap!tul liber al firului dublu 'i firul de pe ghem se in $n palm! sub celelalte trei degete )<ig. #*. 9u m$na dreapt! se trec pe sub fir, de jos $n sus $ntre degetul mare 'i cel ar!t!tor, dou! andrele str$nse la un loc )<ig. +* cu care se trage firul c!tre degetul mare. 9u -$rful andrelelor se prinde firul de pe degetul mare, apoi se ia firul de pe degetul ar!t!tor 'i se trage prin bucla

care se formea"! pe degetul mare )<ig. 4*, dup! care bucla se scoate de pe degetul mare 'i se str$nge form$ndu-se primul ochi. Se repet! opera iunea p$n! se completea"! num!rul necesar de ochiuri, dup! care se scoate una din andrele 'i se trece la tricotarea primului r$nd de ochiuri.

5up! ce se calculea"! lungimea necesar! pentru montarea ochiurilor de la punctul fixat, firul se trece pe dup! degetul mare, prin"$ndu-l dinspre interiorul m$inii, iar firul dinspre ghem se fixea"! $nf!'ur$ndu-l pe degetul ar!t!tor. Pe sub firul trecut pe degetul mare se $ntorc andrele dinspre exterior 'i se ia bucla desemnat! de firul trecut pe dup! deget, form$nd astfel primul ochi. Cpera ia se repet! p$n! se montea"! toate ochiurile necesare )<ig. A*. 9. 8tabilirea num*rului necesar %e oc(iuri Pentru stabilirea num!rului necesar de ochiuri pe cm# de tricot se execut! o mostr! de prob! din l$n! cu andrelele cu care urmea"! a se tricota obiectul respecti-. 8n acest scop se montea"! &A B #= de ochiuri 'i se lucrea"! 6 B . cm din modelul stabilit. Se calc! $mpletitura, dup! care se m!soar! A cm $n lungime 'i A cm $n l! ime )adic! pe -ertical!*. 8n cadrul acestei m!sur!tori se num!r! ochiuriule montate 'i ochiurile tricotate. @umerele ob inute se $mpart la A 'i se afl! num!rul ochiurilor pe cm de lungime. 5e exp: $n A cm# se afl! &= ochiuri puse pe andrea 'i / ochiuri tricotate pe -ertical!. 8n acest ca" se -a ob ine:

&= : A = # B deci # ochiuri pe cm( / : A = &,6 B deci un ochi 'i ce-a, adic! un r$nd 'i mai mult de jum!tate de & cm. 5e aici re"ult! c! pentru fiecare cm de l! ime a tiparului, se -or monta pe andrea # ochiuri, iar pentru fiecare cm de lungime a tiparului, se -a socoti un r$nd 'i ce-a mai mult de jum!tate, tricotat pe -ertical!. 1a montarea ochiurilor pe andrele se -or monta # ochiuri $n plus, $ntruc$t primul 'i ultimul ochi de pe andrea nu se lucrea"!. 3cestea au rolul s! men in! marginea dreapt!, de aceea ele nu intr! $n calculul num!rului ochiurilor ce trebuie montate pe andrea. 3ceste ochiuri poart! numele de ochiuri m!rgina'e. 5up! opera iunea de montarea a ochiurilor se $ncepe lucrul. ;. $ricorarea oc(iurilor 0odul de tricotare a primului r$nd de ochiuri, ca 'i a r$ndurilor urm!toare, este determinat de modelul ales 'i de gradul de elasticitate ce trebuie s! pre"inte linia de margine a lungimii obiectului respecti-. 5ac! se cere o elasticitate redus!, tricotarea primului r$nd de ochiuri se $ncepe dup! ce se scoate una din andrelele pe care s-au montat ochiurile. 9u acest procedeu ochiurile se mic'orea"! prin $ntinderea firului de l$n! respecti-. 5ac! $ns! tricotajul respecti-, cum s$nt ciorapii, m!nu'ile etc. cere o margine cu o elasticitate accentuat!, tricotarea primului r$nd se face lu$nd ochiurile direct de pe ambele andrele pe care au fost montate. Prin acest procedeu ochiurile r!m$n la m!rimea lor ini ial!, fapt care $ng!duie o elasticitate m!rit!. Cchiurile montate pe andrele se pot tricota $n diferite feluri, $n func ie de cerin ele modelului repecti-. Pentru tricotarea ochiurilor se procedea"! astfel: 3ndreaua cu ochiurile montate se ia $n m$na st$ng!, iar firul de l$n! ce -ine de la ghem se $nf!'oar! pe degetul ar!t!tor al m$inii st$ngi. 8n m$na dreapt! se ine andreaua liber! cu care se tricotea"!. Cchiul m!rgina' se trece pe andreaua din m$na dreapt! f!r! s! fie tricotat. Primul ochi este ochiul imediat urm!tor dup! ochiul m!rgina'. Cchiurile pot fi tricotate pe fa ! sau pe dos, iar modul cum s$nt lucrate ochiurile de pe andrea imprim! un anumit aspect modelului ce se execut!. Tricotarea ochiurilor se poate face astfel: 3chiuri lucrate pe fa. - Cchi pe fa ! lucrat pe dreapta )<ig. 6*. 3ceste ochiuri se tricotea"! introduc$nd andreaua dreapt! prin fa a ochiului. 3cesta este procedeul obi'nuit de tricotare a ochilor pe fa !. - Cchi pe fa ! lucrat pe st$nga. 3ceste ochiuri se tricotea"! introduc$nd andreaua prin spatele ochiului. Cchiul tricotat se scoate de pe andreaua din m$na st$ng! 'i se trece pe andreaua din m$na dreapt!. Procedeul se repet! p$n! la terminarea r$ndului. Pe andreaua din dreapta se scoate apoi ochiul m!rgina' f!r! s! fie tricotat, apoi se repet! opera iunea de tricotarea ochiurilor pe dos. 3chiuri lucrate pe dos. Tricotarea ochiurilor pe dos se face atfel dec$t ochiurile pe fa !. 8n acest scop se -a ine lucrul $n m$n! ca 'i la tricotarea ochiurilor pe fa !. Pe andreaua din m$na dreapt! se scoate ochiul m!rgina' netricotat. <irul cu care se lucrea"! se trece pe andreaua din m$na st$ng! 'i se a'a"! pe fa a ochiului urm!tor. 3ndreaua din m$na dreapt! se trece prin primul ochi dinspre dreapta spre st$nga pe sub firul cu care se lucrea"! tricot$nd ochiul dup! una din -ariantele urm!toare:

- Cchiul pe dos lucrat pe dreapta )<ig. .*. 3ceste ochiuri se lucrea"! prin"$nd firul cu andreaua dreapt!, de sus $n jos. 3cesta este procedeul obi'nuit de tricotarea ochiurilor pe dos.

- Cchi pe dos lucrat pe st$nga. 3ceste ochiuri se execut! prin"$nd firul cu andreaua din m$na dreapt!, de jos $n sus. 5up! ce se prinde firul se trage 'i ochiul format se scoate de pe andreaua din m$na st$ng!. - Keteul )<ig. /* se execut! $ntre dou! ochiuri B unul aflat pe andreaua din dreapta 'i altul pe andreaua din st$nga, proced$nd astfel: Se trece firul $n jurul andrelei din dreapta $nf!'ur$ndu-l o singur! dat! sau de dou! ori printr-o mi'care pornind de la st$nga spre dreapta apuc$nd firul din fa ! spre spate. 8n felul acesta se reali"ea"! un jeteu simplu sau dublu, dup! cerin ele modelului. Se combin! appoi tricotarea ochiului urm!tor. Prin tricotarea jeteurilor, num!rul ochiurilor de pe andreaua din m$na dreapt! spore'te mereu. 5ac! $ns! e necesar s! se p!stre"e num!rul ini ial de ochiuri, se tricotea"! $mpreun! dou! ochiuri $naintera jeteului 'i dou! ochiuri dup! jeteu.

- Cchi ridicat. Se ridic! un ochi proced$nd astfel: se introduce andreaua dreapt! $n ochiul urm!tor prin patele andrelei st$ngi 'i se trece ochiul f!r! a se tricota de pe andreaua st$ng! pe cea dreapt!. <irul de l$n! r!m$ne $n fa a sau $n spatele andrelei, dup! cerin ele modelului.

- Cchi sc!"ut. 3cest ochi este sc!"ut peste cel urm!tor, de pe andreaua st$ng!. 8n acest scop se ridic! un ochi pe andreaua dreapt!, se tricotea"! ochiul urm!tor pe fa ! 'i apoi se trece prin ochiul ridicat. - Cchi trasat. 3cest ochi se execut! tricot$nd primul 'i al doilea ochi pe fa ! 'i apoi se trece primul ochi prin ochiul al doilea. 3ceast! opera iune se repet! $ntr-un r$nd de c$te ori o cere modelul. - Cchiuri de acoperire. Se tricotea"! ochiurile $n forma $n care apar pe andrea, adic! ochiurile care apar pe fa ! se lucrea"! pe fa !, iar cele care apar pe dos, se lucrea"! pe dos. Prin $mbinarea ochiurilior di-ers tricotate, se pot reali"a diferite modele de tricotaje. :. Ii2erite puncte %e tricotare 5i-ersitatea modelelor de tricotaje depinde, dup! cum s-a ar!tat, de o $ntreag! gam! de -aria ii $n modul de a monta 'i a lucra ochiurile de pe andrele, fapt care are ca re"ultat formarea diferitelor puncte de tricotaj, cum s$nt cele descrise $n continuare. Punctul lene) )<ig. E* denumit 'i punct simplu, se tricotea"! cu toate r$ndurile pe fa !, adic! at$t r$ndul & c$t 'i r$ndurile urm!toare, se lucrea"! numai cu ochiuri pe fa !. 3cest punct asigur! tricotajului o elasticitate special!, care permite mularea perfect! pe corp 'i $mpletitura nu se rulea"!. 0odelul care se formea"! este acela de MripsJ 'i este folosit $n tricotarea gulerelor, man'etelor, marginilor etc. 5e remarcat este c! un r$nd de B punct lene' B care formea"! r$ndul este alc!tuit din # r$nduri tricotate cu ochiurile pe fa !.

Punctul de jerseu )<ig. &=* cunoscut 'i sub numele de Mpunct de ciorapJ se tricotea"! & r$nd pe fa !, & r$nd pe dos, adic!: - D$ndul & 'i celelalte r$nduri f!r! so )pe fa a lucrului* se tricotea"! pe fa !. - D$ndul # 'i celelalte r$nduri cu so )pe dosul lucrului* se tricotea"! pe dos. 0odelul ob inut este cel mai simplu model cu fa a neted!, $ns! este modelul cel mai greu de executat, $ntruc$t solicit! mult! aten ie $n tricotarea ochiurilor care trebuie s! fie egale 'i la fel

de larg lucrate. 9ea mai ne$nsemnat! gre'eal! $n execu ia lor este -i"ibil! 'i stric! aspectul general al tricotului. Punctul de jerseu rsucit se tricotea"! astfel: - D$ndul & 'i celelalte r$nduri f!r! so se lucrea"! pe fa ! )ochiurile se iau din spatele andrelei*( - D$ndul # 'i celelalte r$nduri cu so se lucrea"! pe dos. Punctul de elastic )<ig. &&* se tricotea"! astfel: - D$ndul &: & ochi pe fa ! 'i # ochiuri pe dos, p$n! la sf$r'itul r$ndului( - D$ndul # 'i urm!toarele se tricotea"! ochiurile a'a cum se pre"int!, adic! ochiurile pe fa ! se lucrea"! pe fa !, iar ochiurile pe dos se lucrea"! tot pe dos. ;lasticul poate fi tricotat 'i altern$nd + ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, sau + ochiuri pe fa ! 'i # ochiuri pe dos. Punct de semielastic )<ig. &#* se tricotea"! ca 'i punctul de elastic, cu deosebirea c! se lucrea"! c$te & ochi pe fa ! 'i & ochi pe dos.

Punctele de elastic 'i semielastic se folosesc pentru tricotarea marginilor, gulerelor, man'etelor etc. 3mbele fe e ale elasticului 'i semielasticului s$nt identice. Punctul de elastic n relief )<ig. &+* se tricotea"! astfel: - D$ndul & 'i celelalte r$nduri f!r! so : # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos p$n! la sf$r'itul r$ndului( - D$ndul # 'i celelalte r$nduri cu so : & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos,& ochi pe fa !, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. 3mbele fe e s$nt identice. 3cest punct se folose'te la obiectele de sport.

Punctul de ore1 )<ig. &4* se tricotea"! astfel: - D$ndul &: & ochi pe fa !, & ochi pe dos, p$n! la sf$r'itul r$ndului( - D$ndul # 'i cele urm!toare: ochiul pe fa ! se lucrea"! pe dos, cel pe dos se lucrea"! pe fa !. Punctul de ore1 alun(it )<ig. &A* se tricotea"! astfel: - D$ndul &: & ochi pe fa !, & ochi pe dos p$n! la sf$r'itul r$ndului( - D$ndul # 'i toate r$ndurile cu so : deasupra ochiului pe fa ! se lucrea"! & ochi pe fa !, iar deasupra ochiului pe dos se tricotea"! & ochi pe dos( - D$ndul + 'i toate r$ndurile f!r! so : deasupra ochiului pe fa ! se tricotea"! & ochi pe dos, iar deasupra ochiului pe dos se tricotea"! & ochi pe fa !. D$ndurile # 'i + se repet!.

Punctul de estur se lucrea"! astfel:

- D$ndul &: & ochi pe fa !, se ridic! ochiul urm!tor, altern$nd p$n! la cap!t( - D$ndul #: pe dos, toate ochiurile( - D$ndul +: deasupra ochiului ridicat se lucrea"! & ochi pe fa !, iar deasupra ochiului pe fa ! se ridic! & ochi( - D$ndul 4: pe dos, toate ochiurile. 3ceste 4 r$nduri se repet!. Punctul pentru 'rid se tricotea"! peste un num!r de ochiuri. 5ac! brida se face peste 6 ochiuri, se introduce andreaua din m$na dreapt! $ntre ochiurile 6 'i ., se prinde firul de l$n! 'i se lucrea"! & ochi. Prin acest ochi se scoate apoi primul ochi de pe andreaua st$ng!, ochi care se trece din nou pe aceea'i andrea, 'i se lucrea"! mai departe modelul respecti-. Punctul de fante1ie este alc!tuit din # ochiuri 'i se lucrea"! astfel: - Primul ochi se montea"! pe andrea lu$nd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdus! dinspre interior spre exterior( - 3l doilea ochi se montea"! pe andrea, lu$nd bucla de pe degetul mare cu andreaua introdus! din afar! spre interior. 3ceste # ochiuri se repet! 'i astfel se ob ine o margine frumoas! ce se face mai ales la tricotajele fine. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

.te,a operaiuni %e tricotare


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. + comentarii Tricotarea unui obiect include o serie de opera iuni care, prin ansamblul lor, conduc la reali"area complet! a obiectului respecti-. Printre acetea se enumer!: 5. .re1terea 1i mic1orarea num*rului %e oc(iuri Tricotarea dup! tipar ca 'i tricotarea diferitelor modele necesit! cre'terea sau mic'orarea num!rului de ochiuri. Cre)terea numrului de ochiuri se poate reali"a prin ridicarea firului ori"ontal dintre # ochiuri pe andreaua dreapt!. Se tricotea"! lu$ndu-l din spatele andrelei st$ngi )<ig. &6*. <irul

se suce'te ca s! nu se forme"e un gol. 3cest procedeu se folose'te la tricotarea unor modele.

- Tricotarea primului 'i a ultimului ochi de # ori, o dat! luat din fa ! 'i o dat! luat din spatele andrelei din m$na st$ng! )<ig. &., a 'i b*, adic! o dat! lucrat pe dreapta 'i o dat! spre st$nga. 3cest procedeu se folose'te c$nd e necesar s! se adauge c$te un singur ochi de fiecare parte, dup! un anumit num!r de r$nduri, sau s! se adauge ochiuri $ntr-un r$nd, la anumite inter-ale. - ;xecutarea unui jeteu cu andreaua dreapt! se face printr-o mi'care dinspre dreapta spre st$nga, pe sub firul cu care se lucrea"! 'i care se trece de la st$nga spre dreapta. 3poi se tricotea"! ochiul urm!tor. - Tricotarea a + ochiuri $n unul singur, se face astfel: se tricotea"! la $nceput & ochi pe fa !, apoi f!r! s! se scoat! de pe andrea, se face un jeteu 'i se tricotea"! din nou & ochi pe fa !. 9ele + ochiuri ob inute se scot de pe andreaua din m$na st$ng! )<ig. &/*

- 0ontarea pe andrea a # sau mai multe ochiuri din firul cu care se lucrea"! se -ede $n <ig. &E. 3cest procedeu se folose'te la l!rgirea tricotului cu c$te-a ochiuri pe margini, dup! cerin ele tiparului 'i la tricotarea butonierelor 'i a t!ieturilor pentru bu"unare. +ic)orarea sau scderea numrului de ochiuri se reali1ea1 prin2 - Tricotarea a # sau + ochiuri $mpreun!, pe fa ! sau pe dos, dup! cum cere lucrul. Pentru aceasta se introduce andreaua de la dreapta spre st$nga deodat! $n # sau + ochiuri, care se tricotea"! $mpreun!.

- Tricotarea pe fa ! a ochiului m!rgina' 'i a ochiului urm!tor se face $mpreun! 'i se scot de pe andreaua st$ng!. Cchiul ob inut se trece din nou pe andreaua st$ng! 'i se tricotea"! $mpreun! cu ochiul urm!tor. Cpera iunea se repet! dup! cerin ele tiparului respecti-. 3cet procedeu se aplic! 'i la $ncheierea ochiurilor. 9. Jnc(eierea oc(iurilor 5up! terminarea tricot!rii este necesar s! se $ncheie ochiurile pentru ca s! nu se de'ire. 8n acest scop se tricotea"! astfel: Se scoate ochiul m!rgina', iar ochiul urm!tor se tricotea"! pe fa ! 'i apoi se trece prin ochiul m!rgina'. 8n acest fel pe andreaua din m$na dreapt! r!m$ne un singur ochi. Se tricotea"! pe fa ! ochiul urm!tor care se trece 'i el prin ochiul aflat pe andreaua din dreapta. Cpera iunea se repet! p$n! c$nd pe andrea r!m$ne ultimul ochi, prin care se trece firul ce -ine de la ghem, apoi firul se scoate de pe andrea, se $nnoad! 'i se rupe. ;. 3ar'inea %reapt* Cchiurile de pe margine nu se lucrea"! c$nd se tricotea"! diferite detalii. 3ceste ochiuri, numite 'i ochiuri m!rgina'e, se scot de pe andreaua din m$na st$ng! pe andreaua din m$na dreapt!, f!r! s! se tricote"e )<ig. #=*. :ltimul ochi din r$nd se tricotea"! $ntotdeauna pe dos. 8n acest fel, marginile tricotului s$nt drepte. 3cest procedeu se folose'te la marginea jachetelor, a gulerului etc.

Pentru ob inerea unei margini M$n bucleJ primul ochi se scoate, iar ultimul ochi se tricotea"! pe fa !. 0arginea ob inut! nu se l!rge'te u'or 'i de aceea este foarte indicat! pentru marginile de cus!tur! )la linia de subra , la m$neci etc.*. :. 3ar'inea nc(eiat* 3ceast! margine se folose'te $ndeosebi la linia de um!r, care se lucrea"! $n linie $nclinat!. Pentru ob inerea acestei linii, se procedea"! astfel: 1a tricotarea umerilor nu se lucrea"! toate ochiurile p$n! la sf$r'itul r$ndurilor, ci se las! netricotate + B A ochiuri, dup! cerin ele tiparului. 5up! aceasta tricotul se $ntoarce pe dos, l!s$ndu-se 'i aici acela'i num!r de ochiuri netricotate. Cpera iunea se repet! de c$te ori o cere tiparul pentru formarea um!rului. 9$nd um!rul este gata, se tricotea"! $nc! o dat! toate

ochiurile, dup! care se $ncheie. 8n felul acesta se ob ine o linie armonioas!. 5ac! s-a proceda prin $ncheierea obi'nuit! a ochiurilor, ar re"ulta o linie $n form! de scar!, fapt care ar duce la neajunsuri $n finisarea cus!turii de pe linia de um!r. =. $ricotarea butonierelor 6utonierele se pot face pe linie ori"ontal! sau -ertical!. .utoniera ori1ontal se execut! la o anumit! distan ! de linia de margine a tricotului. 8n acest scop se tricotea"! de la $nceputul marginii at$tea ochiuri c$t s$nt indicate $n model, apoi se $ncheie A B 6 ochiuri, dup! marginea nasturelui, dup! care se continu! tricotarea urm!toarelor ochiuri. 1a r$ndul urm!tor se montea"! pe andrea deasupra ochiurilor $ncheiate, un num!r corespun"!tor de ochiuri, iar $n continuare se tricotea"! ochiurile p$n! la margine. 3cest procedeu se folose'te 'i la executarea bu"unarelor. .utoniera ,ertical2 se tricotea"! locul butonierei $ntre # ochiuri acolo unde indic! modelul. 8n locul stabilit se $mpart ochiurile l!s$nd la o parte pe andreaua st$ng!, iar alt! parte se trec pe o andrea de re"er-!. Se tricotea"! apoi separat ochiurile de pe ambele andrele, folosind alt ghem de l$n! pentru ochiurile de pe andreaua de re"er-!. 5up! ce s-a tricotat o por iune $nalt! c$t dimensiunea necesar! lungimii butonierei, se trec toate ochiurile pe o singur! andrea 'i se continu! lucrul dup! cerin ele tiparului. ?ndiferent de po"i ia pe care o ocup! butoniera, la sf$r'it ea se festonea"! de jur $mprejur cu fir de l$n! folosind Mpunctul de butonier!J. Pentru re"isten ! se aplic! pe dos, $n jurul butonierei, o benti ! pe fir drept, care s! sus in! 'i marginea butonierei. .u1unarul2 pentru executarea bu"unarului se procedea"! astfel: se $ncheie ochiurile pe o distan ! egal! cu deschi"!tura ce urmea"! s-o pre"inte bu"unarul. 3poi separat se $ncepe c!ptu'eala bu"unarului pe un num!r de ochiuri echi-alent cu deschi"!tura bu"unarului. 5up! ce se tricotea"! o por iune egal! cu $n!l imea ce urmea"! s-o pre"inte bu"unarul, se introduc ochiurile c!ptu'elii $n dreptul ochiurilor $ncheiate pentru bu"unar 'i apoi se continu! lucrul. >. $ricotarea mo%elelor Tricotarea modelelor din borduri sau din contextul tricotajului se execut! dup! anumite modele alese dup! mod! 'i gust. 3ceste modele pot fi executate din fire uni, adic! $ntr-o singur! culoare, sau din fire di-ers colorate. 0odelele uni s$nt mai u'or de executat, ele cer$nd aten ie numai la tehnica execu iei modelului repecti-. 0odelele colorate cer o dubl! aten ie, adic! at$t la tehnica execu iei modelului, c$t 'i la $mbinarea firelor colorate dup! cerin ele modelului. 0odelele, indiferent dac! s$nt uni sau di-ers colorate, pot fi compacte sau dantelate. 8n paginile ce urmea"! se -or pre"enta c$te-a indica ii $n leg!tur! cu tricotarea modelelor colorate 'i a celor dantelate. Tricotarea modelelor colorate. :nele obiecte tricotate, mai ales articolele de sport 'i cele de copii, pre"int! garnituri din modele executate $n di-erse culori. Tricotarea modelelor $n culori

se face $n Mpunct de jerseuJ, fiind singurul punct care se pretea"! la executarea modelelor $n culori. 0odelele colorate care se pot tricota s$nt modelele pentru MchilimJ 'i pentru Mpuncte $n cruceJ. 3ceste desene se copia"! pe h$rtie milimetric! sau cu p!tr! ele mai mari 'i se colorea"!. ;le pot fi $n dou! sau mai multe culori. Tricotarea modelelor $n culori se face cu fire de diferite culori, dup! cerin ele modelului. 3ceste fire se tricotea"! $n alternan e cu firul culorii de fond, execut$nd din fiecare at$tea ochiuri c$t cere modelul. <irele ne$ntrebuin ate se trec pe dosul lucrului mai departe, $n a'a fel $nc$t s! nu str$ng! $mpletitura. 1a schimbarea culorilor se $ncruci'ea"! firele ca s! nu se forme"e goluri. ;xecutarea modelului se $ncepe de la ba"! spre -$rf sau spre marginea superioar! a modelului. 0odelele colorate pot fi 'i brodate pe ochiurile tricotate. 8n acest scop fondul tricotajului se execut! cu Mpunct de jerseuJ, iar punctul de broderie -a urm!ri forma ochiurilor de pa fa a tricotajului. Tricotarea modelelor dantelate2 modelele dantelate se ob in din di-erse combina ii a ochiurilor lucrate pe fa ! 'i pe dos cu jeteurile f!cute dup! anumite modele. 1a tricotarea acestor modele e necesar! o aten ie sporit! 'i un control asupra num!rului de ochiuri, efectuat c$t mai des, ca s! nu se scad! sau s! se sporeasc! ochiurile nejustificat. 3ltfel nu se poate executa modelul $n bune condi iuni. 8n general, la toate modelele, indiferent dac! s$nt compacte sau dantelate, la num!r!toarea ochiurilor nu se include ochiul cu care se $ncepe 'i se sf$r'e'te r$ndul B adic! ochiurile m!rgina'e. 8n fiecare r$nd, la $nceput, se ridic! primul ochi f!r! a-l tricota 'i urm!torul se tricotea"! pe fa ! lu$ndu-l din spatele andrelei, iar la sf$r'itul r$ndului, ultimul ochi se lucrea"! luat pe dos. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"". &= 3ug

Operaii %e 2inisare a tricotajelor


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 5. .*lcatul pieselor tricotate 5up! ce au fost lucrate toate piesele unei jachete, pulo-er etc., ele se calc! cu aten ie pentru a nu le deforma $n timpul c!lcatului. 8n acest scop se las! fierul la pri"! s! se $nc!l"easc! bine 'i se a'a"! pentru c!lcat, fiecare pies! pe tiparul respecti- dup! care s-a lucrat. Pentru a nu se deplasa piesa tricotat! se prinde de tipar cu ace de g!m!lie. Se calc! cu o c$rp! ud!, cu fierul $ncins bine. Se presea"! u'or f!r! s! se apese cu putere pentru a nu deforma $mpletitura, mai cu seam! atunci c$nd aceasta pre"int! un model $n relief. 5up! ce s-a c!lcat, piesa se las! # B + ore s! se usuce, a'a cum este prins! pe tipar, pentru a se p!stra forma corect!.

Persoanele care au experien ! $n acest gen de lucru de m$n!, pot c!lca piesele 'i direct pe mas!, f!r! s! mai fie prinse de tipar. 8n acest ca", se calc! cu mare aten ie r!scroiturile 'i marginile pentru a nu le $ntinde. 9. Fsamblarea peiselor tricotate 5up! ce au fost c!lcate 'i dup! ce s-au uscat bine de ume"eala imprimat! la c!lcat cu c$rpa ud!, piesele se asamblea"!. Se prind $nt$i cu ace, apoi se $ns!ilea"! cu o cus!tur! rar!. 8ns!ilarea se face cu un fir de a ! alb! sau, dac! tricotajul este alb, cu un fir de a ! colorat deschis )ro", bleu*. Se prind $nt$i umerii, apoi cus!tura de subra , 'i se face o prob! pe corpul persoanei pentru care s-a lucrat. 9us!tura de pe umeri, chiar de la $ns!ilat, se face pe partea din fa !, astfel $nc$t um!rul p!r ii din spate s! fie sus inut cu &-# cm, pentru a se da l!rgime 'i oarecare rotunjime spatelui. 3cest lucrul este necesar $mbr!c!rii corecte a omopla ilor 'i mi'c!rilor libere ale corpului. 9us!turile de subra se $ns!ilea"! astfel $nc$t s! corespund! lungimile la fa ! cu cea de la spate. 5ac! totu'i una dintre p!r i este ce-a mai lung!, atunci diferen a trebuie l!sat! sus, la r!scroitura m$necii, nu se las! la marginea de jos. Plusul ap!rut la r!scroitura m$necii de la cus!tura lateral! nu se taie $n nici un ca", ci se ia $n cus!tur!, c$nd se montea"! m$neca. 5up! ce s-a f!cut prima prob! 'i se constat! c! nu s$nt corecturi de l!rgime, se definiti-ea"! cus!tura de um!r 'i cea lateral!. Se obi'nuie'te ca aceste cus!turi s! se execute manual cu un ac mare 'i cu fir de l$n!, din care este lucrat 'i obiectul tricotat. Se face o cus!tur! deas! )tighel* care este elastic! 'i foarte re"istent!. 5ac! se trage la ma'in!, cus!tura nu re"ist! la purtat, tricotajul fiind foarte elastic, iar cus!tura de ma'in! rigid!. 1a cus!tura de pe um!r se prinde un 'iret )extrafor* de o lungime egal! cu lungimea um!rului de pe tipar, pentru a se men ine dimensiunea um!rului $n timpul solicit!rii la purtat. 8n continuare, se montea"! gulerul )dac! modelul are guler* 'i m$neca, dup! ce s-a $ncheiat cus!tura. Se montea"! m$neca $nt$i $n ace cu g!m!lie. 1a montarea m$necii trebuie potri-ite cele dou! cus!turi ale m$necii 'i ale subra ului. 9us!tura de $ns!ilare a m$necii se face pe partea de interior al corpului tricotajului, nu pe m$nec!, deoarece m$neca la partea de sus pe um!r se sus ine pu in, pentru a $mbr!ca frumos um!rul. ;. 3ontarea 'ulerului 0ontarea gulerului se face $n felul urm!tor: Se $nseamn! $nt$i jum!tatea gulerului, apoi jum!tatea r!scroiturii g$tului 'i se prinde $n ace, $ncep$nd de la mijloc c!tre capete. Se $ns!ilea"! 'i apoi se probea"! pe corp. Se fac corecturile dac! s$nt necesare 'i se definiti-ea"! cus!turile a'a cum s-a procedat 'i la celelalte cus!turi.

;ste bine ca la cus!tura de la guler s! se prind! un 'iret )extrafor* pentru a nu ceda $n timpul purt!rii 'i pentru a nu se l!rgi cus!tura. ;xtraforul trebuie s! fie de aceea'i culoare cu produsul. 9$nd s-au terminat cus!turile, produsul se mai calc! o dat!, dar numai la cus!turi, se calc! pe dos cu c$rpa ud!. 5ac! unele margini ale cus!turii s-au imprimat 'i se cunosc pe fa !, se calc! u'or cu c$rp! ud! 'i pe fa !. ;ste bine ca dup! ce este gata complet produsul tricotat, gata confec ionat 'i c!lcat, s! se a'e"e $ntins pe o mas! pentru a se relaxa fibrele. 5up! + B 4 ore se poate pune $ntr-un sertar, $n scrin sau pe un raft $n 'ifonier pentru a se p!stra p$n! la purtare. Cbiectele tricotate )jachete, rochii, pulo-er etc.* nu se pun pe umera'e pentru a nu se deforma. :. 7ixarea nasturilor @asturii se cos pe semnele date $n dreptul butonierelor. 5area semnelor pentru nasturi la o jachet!, rochie etc. se face cu ace de g!m!lie sau cu un fir de a !. @asturii se cos re"istent, cu un picioru' pentru a nu for a marginile din fa ! la $ncheiat. <irul cu care se cos nasturii trebuie s! fie de aceea'i culoare cu obiectul 'i cu nasturii. @asturii constituind 'i un ornament pentru obiectul la care se pun, trebuie s! fie potri-i i ca form!, culoare 'i m!rime. Tricotaje de mn, Ana Popescu, Ed. Tehnic, !"" 6 3ug

&est* care se poart* peste blu+* sau peste roc(ie / 3o%el nr. ?@
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! -est! se lucrea"! cu l$n! ro'ie sau gri 'i se $ncheie la dou! r$nduri de nasturi. Tricotat! $n Mpunct de jerseuJ, are fe ele bordate cu un model simplu 'i original. Se armoni"ea"! pl!cut cu orice fel de blu"! din material ecose" sau cu buline.

7urnituri< 9irca #== g l$n!, # nasturi, andrele nr. #O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E4 cm, andrele nr. #O. 3o%el< ?. Spatele se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ, iar cele dou! p!r i din fa ! care s$nt identice, se lucrea"! tot $n Mpunct de jerseuJ. ??. 0arginea interioar! a fe elor $n Mpunct lene'J. ???. 6anta, cu modelul urm!tor: &ndul , 7, 9, #, ! 4pe faa lucrului62 # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos. &ndul 5, 8, ", %, ; 4pe dosul lucrului62 acoperit. &ndul 2 # ochiuri pe dos, & ochi ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului( urm!toarele + ochiuri se ridic! nelucrate pe o andrea ajut!toare 'i se las! $n spatele lucrului, ochiul urm!tor se lucrea"! pe fa !( urmea"! cele + ochiuri l!sate pe andreaua ajut!toare din spate 'i care se lucrea"! astfel: & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, apoi se lucrea"! pe fa ! ochiul ridicat pe prima andrea ajut!toare, 'i care a fost l!sat $n fa a lucrului # ochiuri pe dos. &ndul 52 acoperit. &ndul 72 repet!m de la r$ndul &.

3*sura< #. ochiuri 'i +/ r$nduri = &= cm din modelul ?. 8patele< 0ont!m &== ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept &# r$nduri $n Mpunct de jerseuJ. 8n r$ndul urm!tor )pe fa a lucrului* -om tricota toate ochiurile pe dos. 3ceast! bant! -a forma ti-ul spatelui. 0!surile indicate $n text pentru $n!l imea lucrului -or fi considerate de la sf$r'itul ti-ului )neglij!m ti-ul*. 9ontinu!m &/ cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd c$te & ochi la # cm, la fiecare margine a lucrului. 8n total cre'tem &/ ochiuri. :rmea"! + cm drept. 3-em &&/ ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. Tricot!m drept #= cm $n $n!l ime. 8mp!r im lucrul $n mod egal pe # andrele. <mrul )i rscroiala (tului2 9ontinu!m cu 4. ochiuri pe prima andrea, sc!"$nd r!scroiala g$tului astfel: de # ori c$te 4 ochiuri, de + ori c$te + ochiuri, de . ori c$te # ochiuri. 8ncepem linia um!rului sc!"$nd la $nceputul fiec!rui r$nd, pe aceast! linie, c$te 4 ochiuri de 4 ori. 8ncheiem. 9ontinu!m lucrul la fel pe andreaua urm!toare, $ns! in-ersat. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 66 ochiuri pe andrele 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 5up! terminarea ti-ului $ncepem cu modelul ???, cu care -om continua p$n! la linia um!rului, astfel: primele &= ochiuri )pe fa a lucrului* se lucrea"! $n Mpunct lene'J, urmea"! E ochiuri cu modelul ???, iar restul ochiurilor $n Mpunct de jerseuJ. Tricot!m astfel drept + cm 'i form!m # butoniere, la distan ! de &# cm $ntre ele )ori"ontal*. Tricot!m $n continuare &/ cm $n $n!l ime, cresc$nd c$te & ochi la # cm pe linia subra ului )$n total am crescut E ochiuri*. Pe linia care formea"! bordura fe ei, -om sc!dea la distan ! de #= ochiuri de la marginea bordurii $nspre interiorul lucrului, c$te & ochi la & cm, adic! -om lucra ochiul #= 'i #& $mpreun!. 3cest fel de a sc!dea -a continua in-ariabil, pe linia bordurii, de la butonier! p$n! la um!r. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #& cm -om $ncepe r!scroiala m$necii, sc!"$nd de + ori c$te + ochiuri, de

+ ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 9ontinu!m drept pe aceast! linie ## cm $n $n!l ime, a-$nd grij! ca la marginea interioar! s! continu!m a sc!dea in-ariabil. <mrul2 1!s!m pe o andrea de re"er-! cele &E ochiuri de la bordur! 'i $ncheiem restul ochiurilor form$nd linia um!rului. 9ontinu!m s! tricot!m &= cm $n $n!l ime cu cele &E ochiuri de pe andreaua de re"er-! 'i $ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. Pentru bordura r!scroielii m$necilor -om tricota, $n Mpunct de jerseuJ, o benti ! lat! de + cm, din l$n! sub ire de o culoare asortat! 'i o -om coase la ma'in! pe fa a -estei. 5esc!lc!m, $ntoarcem benti a pe dosul -estei 'i o ti-im cu puncte in-i"ibile. <orm!m astfel o li"ier! de O cm $n jurul r!scroielii m$necilor. 1a o -est! ro'ie se potri-e'te o li"ier! neagr!, iar la o -est! gri, o li"ier! ro'ie sau neagr!. Se poate face li"ier! 'i din aceea'i l$n! cu -esta.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. 6 3ug

0ulo,er pentru b*iat) cu mnec* ra'lan / 3o%el nr. ??


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Sc!derile -i"ibile ale m$necilor raglan formea"! garnitura acestui pulo-er. 9ele dou! bu"unare s$nt $nguste, t!iate. ;lasticul din talie, de la man'ete 'i de la g$t se tricotea"! $ntr-o culoare contrastant!.

7urnituri< 9irca +#= g l$n! $n culoarea de fond 'i circa A= g l$n! $ntr-o culoare contrstant!, andrele nr. # 'i #O , 'i 4 andrele de $mpletit ciorapi. 3*rimea< 1!rgimea pulo-erului circa /# cm, lungimea la mijloul spatelui, f!r! elasticul de la g$t, de 4. cm )pentru copii de 6 B . ani*. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, de la g$t 'i man'ete $n Mpunct de elasticJ. ??. Destul se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. 5escrierea sc!derilor la m$neca raglan este dat! $n text. 3*sura< +# ochiuri 'i 4/ r$nduri = &= cm cu modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &&6 ochiuri pe andrele nr. #, cu l$n! $n culoarea contrastant!. Tricot!m A cm cu modelul ?. 9ontinu!m $n culoarea de ba"!, cu andrele nr. #O, cu modelul ??. 9re'tem la ambele margini, la c$te + cm, de . ori c$te & ochi. Gor fi &+= ochiuri.

&scroiala mnecii ra(lan2 9$nd spatele este de #/ cm de la marginea de jos, tricot!m urm!toarele r$nduri astfel: &ndul 2 ochiurl $ncep!tor, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, o sc!dere spre st$nga, pe urm! tricot!m al treilea ochi pe fa !, dar nu-i d!m drumul de pe andreaua st$ng!, apoi tricot!m primul ochi, pe urm! al doilea 'i abia acum d!m drumul deodat! celor trei ochiuri de pe andreaua st$ng! )ochi lungit aplecat spre dreapta*. 9ontinu!m r$ndul pe fa ! p$n! r!m$n E ochiuri pe andreaua st$ng!( tricot!m al doilea ochi pe fa !, lu$ndu-l din spatele andrelei )nu-i d!m drumul de pe andreaua st$ng!* apoi urm!torul ochi pe fa !, tot din spatele andrelei 'i abia acum primul ochi pe fa !, luat din fa a andrelei. 5!m drumul deodat! celor + ochiuri de pe andreaua st$ng! )ochi lungit aplecat spre st$nga*. :rmea"! o sc!dere spre dreapta, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, 'i ochiul care $ncheie r$ndul. &ndul 52 pe dos. &ndul 72 ochiul $ncep!tor, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, o sc!dere spre st$nga, continu!m r$ndul pe fa !, p$n! r!m$n 6 ochiuri pe andreaua st$ng!, & sc!dere spre dreapta, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa ! 'i ochiul care $ncheie r$ndul. &ndul 82 pe dos. Depet!m aceste 4 r$nduri $nc! de ## ori. D!m$n +/ ochiuri. :rm!torul r$nd se tricotea"! astfel: ochiul de la margine, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi lungit tricotat din + ochiuri, la fel ca $nainte, 4 ochiuri pe fa !, $ncheiem urm!toarele &4 ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im $nt$i bucata din dreapta. 1a marginea exterioar! nu mai sc!dem. 1a marginea interioar! sc!dem de # ori c$te 6 ochiuri.

7aa< 8ncepem cu &#4 ochiuri. ;lasticul din talie se lucrea"! la fel ca la spate. 9ontinu!m $n culoarea de fond, pe andrele nr. #O, modelul ??. 9re'tem la ambele margini, mereu la c$te +O cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &+6 ochiuri. Eu+unarul< 8ntre timp, la 6 cm de la elasticul din talie, tricot!m $n urm!torul r$nd, pe fa a lucrului, &A

ochiuri pe fa !( acestea le lu!m pe o andrea de re"er-!. 1ucr!m cu cele #E ochiuri urm!toare. Tricot!m 4 r$nduri pe fa ! $n culoarea contrastant!. 8ncheiem. Tricot!m urm!toarele +/ ochiuri 'i le trecem pe alt! andrea de re"er-!. 9u cele #E ochiuri urm!toare tricot!m din nou 4 r$nduri $n culoarea contrastant!. 8ncheiem. 9ontinu!m cu cele &A ochiuri r!mase dup! al doilea bu"unar. 1!s!m lucrul de o parte. 9u alte andrele $ncepem $n culoarea contrastant! ++ ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. Tricot!m 6 cm $n Mpunct de jerseuJ, sf$r'ind cu un r$nd de fa !. 1a $nceputul celor dou! r$nduri urm!toare sc!dem c$te # ochiuri, astfel c! ne r!m$n #E ochiuri. 1!s!m de o parte. 0ai tricot!m $nc! o bucat! la fel. 9ontinu!m fa a 'i $n locul ochiurilor bu"unarelor, tricot!m ochiurile c!ptu'elii, bine$n eles acum $n culoarea de fond. &scroiala mnecii ra(lan2 9$nd fa a ete de #/ cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem raglanul la fel ca la spate. &scroiala (tului2 8ntre timp, la +A cm m!sura i de la marginea de jos, $mp!r im ochiurile $n dou!. 1u!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar! continu!m cu garnitura de sc!deri( la marginea interioar!, l$ng! g$t, sc!dem, $ncep$nd cu al nou!lea r$nd dup! $mp!r irea ochiurilor, la c$te + r$nduri & ochi, p$n! se termin! toate ochiurile. 3neca< 8ncepem cu 66 ochiuri pe andrele nr. #, $n culoarea contrastant!. Tricot!m A cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu andrele nr. #O $n culoarea de fond, $n Mpunct de jerseuJ. 9re'tem la ambele margini la c$te &O cm, de &E ori c$te & ochi. Gor fi &=4 ochiuri. 9$nd m$neca este de +4 cm de la marginea de jos, sc!dem partea de sus a raglanului dup! indica iile date pentru raglanul din spate, p$n! r!m$n &# ochiuri la mijloc. 8ncheiem. 9!lc!m buc! ile tricotate. 3sambl!m cus!turile raglanului, a'e"$nd marginile cu r$ndurile ochiurilor de lan una l$ng! cealalt!. 9oasem cu aceea'i l$n!, prin"$nd o dat! una din margini, o dat! cealalt! margine. 8mpreun!m 'i cus!turile laterale 'i cele ale antebra ului. 5in r!scroiala g$tului ridic!m ochiurile pe + andrele nr. # de $mpletit ciorapi 'i tricot!m #O cm cu modelul ?, $n culoarea contrastant!. 8n fa !, la $nt$lnirea celor dou! andrele, sc!dem la c$te # r$nduri c$te & ochi, pentru a ob ine unghiul col ului. 8ncheiem pe fa ! ochiurile tricotate pe fa !, 'i pe dos cele tricotate pe dos. Prindem marginile $nguste ale ben ilor bu"unarelor 'i cele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. 6 3ug

0ulo,er pentru b*iat %e @ ani


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest original pulo-er pentru b!iat de / B E ani este foarte u'or de executat. 1inia $ntrebuin at! poate fi gri sau bleumarin.

7urnituri< 9irca +== g l$n! gri, andrele nr. #O. 3*rimea< Pentru b!iat de / B E ani.

3o%el< ?. Platca din fa ! se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul, cu urm!torul model: &ndul 2 P + ochiuri pe dos, & ochi pe fa !. Depet!m de la P. &ndul 52 # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, P + ochiuri pe dos, & ochi pe fa ! P. Depet!m de la P. &ndul 72 Depet!m de la r$ndul &. Gom a-ea grij! ca $ntotdeauna $n r$ndurile de $ntors ochiul care $n r$ndul anterior a fost lucrat pe fa !, s! fie lucrat pe dos 'i anume la mijlocul celor + ochiuri lucrate pe dos. 0odelul este identic pe ambele p!r i ale lucrului. @ecesit! mai multe ochiuri dec$t alte modele. 3*sura< +/ ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??.

8patele< 0ont!m &+# ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept #. cm $n!l ime, cu modelul ??. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare astfel: de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la fiecare margine* 'i au mai r!mas &== ochiuri cu care tricot!m $n continuare p$n! la $n!l imea total! de 4# cm. <mrul2 5e aici $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 6 ori c$te / ochiuri 'i de # ori c$te &= ochiuri. 8n total am sc!"ut 6/ ochiuri )c$te +4 ochiuri la un um!r* 'i au mai r!mas +# ochiuri la mijlocul spatelui, cu care tricot!m mai departe & r$nd de

ochiuri pe dos )pe fa a lucrului* 'i apoi continu!m # cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ. 3m format astfel ti-ul r!scroielii g$tului pe care $l $ndoim pe dos 'i $l coasem $n punct in-i"ibil. 7aa< C lucr!m la fel ca 'i spatele p$n! la $n!l imea total! de +6 cm. 3ici $mp!r im lucrul $n dou! p!r i, astfel: pe prima andrea lu!m .= ochiuri, iar pe o andrea de re"er-! l!s!m += ochiuri. 9ontinu!m lucrul pe prima andrea cu .= ochiuri $n Mpunct de jerseuJ astfel: pe linia r!scroielii m$necii tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de 4# cm, c$nd $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, de + ori c$te / ochiuri 'i o dat! &= ochiuri, iar pe linia r!scroielii g$tului, sc!dem c$te & ochi la $nceputul r$ndurilor pe fa ! c$te & ochi la sf$r'itul r$ndurilor pe dos. 9ontinu!m lucrul pe andreaua urm!toare, ridic$nd 4= ochiuri pe dosul lucrului )sub platca din fa !*, 'i tricot!m $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m .6 ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m ++ cm $n $n!l ime cu modelul ??, cressc$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm. 8n total am crescut ## ochiuri )c$te && ochiuri la o margine*. 3-em E/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor ce urmea"! de # ori c$te / ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de # ori c$te 4 ochiuri 'i de 4 ori c$te A ochiuri. Destul de &4 ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit platca lucrat! $n Mpunct de jerseuJ 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 1a marginea interioar! a pl!tcii aplic!m pe dos un ti- din es!tura de l$n! sau m!tase, pe fir drept, de aceea'i culoare ca pulo-erul.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. 6 3ug

K*inu* nc(is* cu 2ermoar / 3o%el nr. ?=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu >!inu a dreapt! 'i larg! este potri-it! at$t pentru b!ie i, c$t 'i pentru feti e. <a a este tricotat! $ntr-un model suede" 'i se $nchide cu un fermoar care se poate deschide complet.

7urnituri< 9irca 4== g l$n! brun!, #= B += g l$n! albastru deschis, bordo 'i galben!, andrele nr. # 'i #O, un fermoar care se poate deschide complet. 3*rimea< 1!rgimea h!inu ei circa /# cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! guler, 4A cm )pentru copii de A B 6 ani*. 3o%el< ?. 2ulerul 'i man'etele se lucrea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. <e ele se lucrea"! $ntr-un model suede" dup! schema dat!. ???. Destul se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm cu modelul ???( +# ochiuri = &= cm cu modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &&6 ochiuri pe andrele nr. #. Tricot!m + cm $n culoare brun!, $n Mpunct de jerseuJ. 8n locul ultimul r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa ! )marginea ti-ului*. 9ontinu!m cu andrele nr. #O, tot $n Mpunct de jerseuJ. 9re'tem la ambele margini, la c$te 4 cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &#/ ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd a-em #/ cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori

c$te A ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. D!m$n &=4 ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i de aici la c$te # cm, la ambele margini ale lucrului, de + ori c$te & ochi. Gor fi &&= ochiuri. <mrul2 9$nd spatele are 4+ cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 4 ori c$te 6 ochiuri 'i de &= ori c$te A ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 4A cm de la ti-, $ncheiem la mijlocul r$ndului &# ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i continu!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea interioar!, l$ng! g$t, sc!dem la c$te # r$nduri, c$te 6 ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu 6+ ochiuri pe andrele nr. # cu l$n! brun!. Tricot!m cu modelul ???. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! continu!m cu modelul suede". D$nduirea dungilor cu modelul suede" este ar!tat! de numerotarea schemei. Tricot!m la marginea interioar! drept $nainte, la cea exterioar! cre'tem la c$te 4 cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi 6E ochiuri. &scroiala mnecii2 5up! ce am tricotat #/ cm de la ti-, sc!dem la marginea exterioar!, $n r$ndul urm!tor, 6 ochiuri, pe urm! mai sc!dem la c$te # r$nduri de + ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. D!m$n A+ ochiuri. Tricot!m drept $nainte, p$n! ce r!scroiala m$necii este de E cm m!sura i -ertical. 3ici, 'i de aici la c$te # cm, cre'tem la marginea exterioar!, de + ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! este de 44 cm de la marginea de jos, sc!dem la c$te # r$nduri, o dat! 6 ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. :rm!m aceast! margine drept $nainte. <mrul2 9$nd fa a are 4+ cm de la ti-, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de # ori c$te A ochiuri 'i 6 ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile.

.ealalt* parte a 2eei< Se tricotea"! $n sens opus. 3neca< 8ncepem cu 6# ochiuri, pe andrele nr. #, cu l$n! brun!. Tricot!m 6 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu andrele nr. #O, cu modelul ???. 9re'tem la c$te &O cm, la ambele margini ale lucrului, de &A ori c$te & ochi. Gor fi E# ochiuri. 9$nd m$neca are += cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de / ori c$te # ochiuri, de +4 ori c$te & ochi, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n &6 ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m puternic p!r ile tricotate 'i le asambl!m. 8ndoim fe ele $n l! ime de # cm 'i coasem fermoarul. Tricot!m, $ncep$nd pe A ochiuri, # ben i $n culoare brun!, $n Mpunct de jerseuJ, at$t de lungi c$t marginea interioar! a fe elor. 9u aceste ben i acoperim panglica de bumbac a fermoarului. 5in r!scroiala g$tului ridic!m ochiurile pe andrele nr. # 'i tricot!m / cm cu modelul ?, $n culoare brun!. 8ncheiem pe fa ! ochiurile tricotate pe fa !, 'i pe dos cele tricotate pe dos.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. 6 3ug

.ar%i'an pentru b*iat / 3o%el nr. ?:


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

3cest cardigan frumos 'i practic se tricotea"! $ntr-un model pepit, cu ben i late, uni. 7urnituri< 9irca ##= g l$n! de culoare $nchis! 'i circa &A= g l$n! de culoare deschis!, andrele nr. #O 'i A nasturi.

3*rimea< 1!rgimea cardiganului $ncheiat la nasturi circa /# cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! bant!, 4= cm )pentru copii de E B &= ani*. 3o%el< ?. ;lasticul din talie 'i man'etele se tricotea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. 6en ile pentru nasturi 'i butoniere, precum 'i marginea bu"unarului se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ???. Destul se lucrea"! astfel: &ndul 4nchis62 P # ochiuri pe fa !, ridic!m & ochi, lu$ndu-l din spatele andrelei, firul este $n dosul andrelei. Depet!m de la P. &ndul 5 4nchis62 P ochiul ridicat $n r$ndul precedent se tricotea"! pe fa !, deasupra celor # ochiuri pe fa ! din r$ndul precedent, tricot!m # ochiuri pe dos. Depet!m de la P. &ndul 7 4deschis62 & ochi pe fa !, P ridic!m & ochi ca $n r$ndul $nt$i, urmea"! # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. &ndul 8 4dechis62 ca r$ndul #. 3ceste 4 r$nduri se repet!.

3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 8ncepem cu &## ochiuri $n culoarea $nchis!. Tricot!m A cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ??? 'i tricot!m #= cm cu el. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de &# ori c$te & ochi. D!m$n E/ ochiuri. 9ontinu!m

drept $nainte. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i de aici la c$te # cm, la ambele margini, de + ori c$te & ochi. Gor fi &=4 ochiuri. &scroiala (tului2 9$nd spatele este de 4= cm m!sura i de la marginea de jos, $ncheiem la mijlocul r$ndului / ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea interioar! sc!dem la c$te # r$nduri de 4 ori c$te + ochiuri 'i de 4 ori c$te # ochiuri. <mrul2 8ntre timp, la 4& cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, c$te 4 ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu 6= ochiuri, cu l$n! de culoare $nchis!. Tricot!m A cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ??? 'i tricot!m #= cm cu acesta. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndului urm!tor sc!dem la marginea exterioar! . ochiuri 'i la c$te # r$nduri, de 6 ori c$te & ochi. 3ceast! margine continu! drept $nainte, p$n! ce r!scroiala m$necii m!soar!, -ertical, &= cm. 3ici, 'i de aici la fiecare & cm, cre'tem de 6 ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, $n acela'i r$nd cu $nceputul r!scroielii m$necii, $ncepem 'i r!scroiala g$tului: sc!dem la marginea interioar!, 'i de aici la c$te + r$nduri, de #4 ori c$te & ochi. 9ontinu!m aceast! margine drept $nainte. <mrul2 9$nd lucrul are 4& cm de la marginea de jos, form!m um!rul, sc!"$nd c$te 4 ochiuri. 3neca< 8ncepem cu 6# ochiuri, cu l$n! de culoare $nchis!. Tricot!m 6 cm cu modelul ?, pe urm! continu!m cu modelul ??? 'i cre'tem mereu la $nceputul 'i la sf$r'itul r$ndului al optulea, de &A ori c$te & ochi. Gor fi E# ochiuri. 9$nd m$neca este de +4 cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare: de # ori c$te 6 ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, de +4 ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n &6 ochiuri. 8ncheiem. Eu+unarul< 8ncepem cu #/ ochiuri cu modelul ??? 'i tricot!m . cm. 9ontinu!m cu l$n! de culoare $nchis!, cu modelul ??. 5up! + cm tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, pe urm! mai tricot!m + cm. 8ncheiem. Eanta< 8ncepem +& ochiuri 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ, cu l$n! de culoare $nchis!. Cchiul al &6lea )cel din mijloc* nu-l tricot!m pe fa a lucrului, ci $l ridic!m, lu$ndu-l din spatele andrelei. 5e-a lungul acestor ochiuri ridicate -om $ndoi banta. 1a + cm de la marginea de jos form!m prima pereche de butoniere. Tricot!m A ochiuri de la margine, din 6 ochiuri facem o butonier!, tricot!m 4 ochiuri 'i din 6 ochiuri facem o butonier!, tricot!m 4 ochiuri, ridic!m & ochi, tricot!m 4 ochiuri 'i din 6 ochiuri facem a doua butonier! apoi tricot!m A ochiuri. 9elelalte perechi de butoniere, $n total A, -in la distan ! de AO cm una de alta. 9$nd banta este

at$t de lung! $nc$t ajunge de la marginea de jos a fe ii p$n! la um!r, P tricot!m / r$nduri drept $nainte, din urm!torul r$nd pe fa ! tricot!m &= ochiuri, restul r!m$ne pe andreaua st$ng!, $ntoarcem, tricot!m tot aceste &= ochiuri pe dos. 8n urm!torul r$nd pe fa ! tricot!m &A ochiuri, ridic!m & ochi, sf$r'im r$ndul. 8n urm!torul r$nd pe dos tricot!m &= ochiuri, $ntoarcem 'i tricot!m pe fa ! acelea'i &= ochiuri. 8n urm!torul r$nd pe dos lucr!m cu toate ochiurile )am tricotat c$te # r$nduri prescurtate, pentru a ob ine la spate rptunjirea ben ii*. Depet!m $nc! de A ori de la P pe urm! tricot!m drept $nainte, at$t, ca banta s! ajung!, dup! montarea cardiganului, la col ul de jos al celeilalte fe e. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim banta 'i prindem $n ea cele dou! fe e 'i r!scroiala g$tului. 6u"unarul $l ti-im $n l! ime de # ochiuri 'i $l coasem de fa a st$ng!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. 6 3ug

Bac(et* pentru b*iat %e ? ani / 3o%el nr. ?;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! jachet! $ncheiat! la dou! r$nduri de nasturi, lucrat! din l$n! galben!, cu marginile bordate de o garnitur! maron, se potri-e'te at$t pentru feti e, c$t 'i pentru b!ie i. Punctul $ntrebuin at aici 'i cunoscut de noi sub denumirea de Mflutura'J, $i d! un aer -esel 'i copil!resc.

7urnituri< 9irca 4== g l$n! galben!, += g l$n! maron, 6 nasturi, andrele nr. #O. 3*rimea< 1ungimea jachetei 44 cm. 3o%el< ?. 9lapele bu"unarelor 'i banta care bordea"! marginile jachetei se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul jachetei $l tricot!m cu modelul urm!tor: executarea acetui model cunoscut sub denumirea de Mflutura'J necesit! un num!r de ochiuri di-i"ibil cu A, plus c$te & ochi la fiecare margine. &ndul 4pe dosul lucrului62 toate ochiurile pe dos.

&ndul 5, 8, ", %, ;2 P A ochiuri pe fa !, A ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin fa !. Depert!m de la P. &ndul 7, 9, #, !, au fost ridicate. 2 se lucrea"! toate ochiurile pe dos, chiar 'i cele care $nd r$ndul precedent

&ndul 52 . ochiuri pe fa !, P apoi ochiul al /-lea $l ridic!m pe dedesubtul celor A fire trasate 'i $l aducem prin fa a lor str$ng$ndu-le $n m!nunchi. 5up! aceea, lucr!m acest al /-lea ochi pe fa !, E ochiuri pe fa ! P. Depet!m de la P. &ndul 72 repet!m de la r$ndul &, mut$nd flutura'ii cu A ochiuri spre st$nga.

3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri de l$n! maron 'i tricot!m drept, $n Mpunct lene'J + cm $n $n!l ime. 8n continuare tricot!m drept #+ cm $n $n!l ime cu l$n! galben! 'i modelul ??. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #6 cm $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la fiecare margine* 'i au mai r!mas E4 ochiuri cu care lucr!m drept. <mrul2 1a $n!l imea total! de 4# cm $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd pentru fiecare um!r de A ori c$te 6 ochiuri, $n total 6= ochiuri )c$te += ochiuri pe un um!r*, iar cele +4 ochiuri r!mase la mijlocul spatelui le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 6/ ochiuri de l$n! maron 'i tricot!m drept + cm $n $n!l ime $n Mpunct lene'J. 9ontinu!m cu l$n! galben! 'i modelul ?? $nc! & cm $n!l ime 'i form!m # butoniere $n acela'i r$nd astfel: tricot!m # ochiuri, urm!toarele # ochiuri le sc!dem form$nd prima butonier!( tricot!m $n continuare &= ochiuri 'i form!m a #-a butonier! din # ochiuri. 8n r$ndul urm!tor )de $ntors* $n locul celor # ochiuri sc!"ute pentru fiecare butonier!, -om monta pe andrea alte # ochiuri )4 ochiuri pentru ambele butoniere* 'i continu!m lucrul. 8n total -om forma + perechi de butoniere la $n!l ime de && cm $ntre ele )-ertical*. 9ontinu!m lucrul drept p$n! la $n!l imea de / cm. Pe o andrea de re"er-! mont!m #= ochiuri din l$n! galben! 'i lucr!m, $n Mpunct de jerseuJ, o bucat! de A cm $n!l ime. 1!s!m ochiurile pe andrea f!r! a le $ncheia. Pe alt! andrea lucr!m alt! bucat! de A cm $n!l ime. 3cestea -or forma c!ptu'eala bu"unarelor. 9$nd lucrul are / cm $n!l ime total!, -om forma bu"unarul astfel: lucr!m primele += ochiuri )pe fa a lucrului*, ridic!m urm!toarele #= ochiuri pe o andrea de re"er-! 'i le l!s!m $n fa a lucrului( $n continuarea primelor += ochiuri lucrate ad!ug!m una din andrelele de re"er-! cu #= ochiuri lucrate anterior )bucata pentru c!ptu'eala bu"unarelor* 'i le lucr!m 'i pe acestea $n continuarea primelor += ochiuri, apoi lucr!m ultimele &/ ochiuri de pe andrea.

9ontinu!m drept cu modelul ??. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #6 cm $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, o dat! . ochiuri, o dat! # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &+ ochiuri 'i au mai r!mas AA ochiuri cu care -om tricota drept pe aceast! linie, p$n! la $n!l imea de 4# cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd de A ori c$te 6 ochiuri, iar la marginea interioar! a fe ei -om sc!dea, )concomitent cu $nceputul r!scroielii m$necii* c$te & ochi la + r$nduri )de #A ori*. Clapa 'u1unarului2 1ucr!m drept # cm $n $n!l ime, cu l$n! maron, $n Mpunct lene'J, cele #= ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-!, form$nd clapa bu"unarului. ;xecut!m la fel partea st$ng! a fe ei, in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m 64 ochiuri cu l$n! maron 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de A cm $n!l ime. 9ontinu!m cu l$n! galben! 'i modelul ?? 'i tricot!m #6 cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la o margine*. 3-em E= ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de 4# ori c$te & ochi, de # ori c$te 4 ochiuri 'i de 4 ori c$te A ochiuri. 8n total am sc!"ut /# ochiuri )c$te 4& ochiuri la fiecare margine*. Destul de / ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit, coasem c!ptu'eala bu"unarelor 'i clapele 'i $ncheiem la ma'in!. Pe / ochiuri din l$n! maron tricot!m $n Mpunct lene'J o benti ! de circa E= cm, pe care o coasem de m$n! $mprejurul fe elor 'i g$tului. 9oasem 6 nasturi.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!.

A 3ug

&est* b*rb*teasc* petrecut* / 3o%el nr. ?9


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Practic! 'i elegant!, aceast! -est! se lucrea"! din l$n! maron. 8n fa ! are dou! p!r i $ncruci'ate una peste alta.

7urnituri< 9irca +== g l$n! de grosime mijlocie, + nasturi, andrele nr. # 'i #O. 3*rimea< 1!rgimea peste piept &== cm( lungimea -estei 6# cm. 3o%el< ?. 9entura din talie se lucrea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. 6en ile de la r!scroiala m$necilor 'i banta care bordea"! fe ele se lucrea"! $n Mpunct lene'J. ???. Spatele 'i fa a se lucrea"! la fel, cu urm!torul model: &ndul 4pe faa lucrului62 4 ochiuri pe dos P & ochi pe fa !, E ochiuri pe dos. Depet!m de la P. &ndul 5 )i toate rndurile pe dosul lucrului2 se lucrea"! acoperit. &ndul 72 ca r$ndul &. &ndul 9 )i #2 + ochiuri pe dos, P + ochiuri pe fa !, . ochiuri pe dos. Depet!m de la P. &ndul ! )i 2 la fel ca r$ndul & 'i +.

&ndul 7 )i 92 E ochiuri pe dos, P & ochi pe fa !, E ochiuri pe dos. Depet!m de la P.

&ndul # )i !2 / ochiuri pe dos, P + ochiuri pe fa !, . ochiuri pe dos. Depet!m de la P. &ndul 5 )i 572 se lucrea"! la fel ca r$ndul &+ 'i &A. Depet!m de la r$ndul &.

3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # 'i lucr!m $n Mpunct de elasticJ, o bant! de &= cm $n!l ime. 9ontinu!m cu andrele nr. #O o bucat! de #4 cm $n!l ime, cu modelul ???, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm )de / ori*. Total cre'tem &6 ochiuri. 3-em &46 ochiuri. &scroiala mnecii2 8ncepem s! sc!dem astfel: $n r$ndul & sc!dem c$te &# ochiuri la fiecare margine, iar $n r$ndurile urm!toare sc!dem de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total 4= ochiuri )c$te #= ochiuri la o margine*. 3-em &=6 ochiuri cu care continu!m drept $nc! ## cm $n $n!l ime. 8mp!r im apoi ochiurile pe dou! andrele, c$te A+ ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m lucrul pe prima andrea sc!"$nd la marginea interioar! a lucrului, de 4 ori c$te + ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. <mrul2 8ncepem s! sc!dem linia um!rului astfel: de 6 ori c$te 6 ochiuri 'i $ncheiem. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m $n Mpunct de elasticJ, o bant! de &= cm $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. #O cu modelul ??? 'i tricot!m / cm $n $n!l ime, cresc$nd c$te & ochi la + cm pe linia subra ului. Pe aceast! linie )a subra ului* -om cre'te mereu c$te & ochi la + cm, $ncep$nd de la terminarea elasticului 'i p$n! la r!scroiala m$necii.

1a marginea interioar! a fe ei, pe diagonala 3 B 6, -om sc!dea c$te & ochi la =,6A m )$ncep$nd din punctul 3*. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea de #4 cm de la terminarea elasticului, la marginea exterioar!, $ncepem s! sc!dem r!scroiala m$necii astfel: $n r$ndul $nt$i sc!dem &# ochiuri, apoi de dou! ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total sc!dem #= ochiuri. 9ontinu!m apoi drept pe aceast! linie $nc! #4 cm )pe diagonala 3 B 6 continu!m a sc!dea mereu c$te & ochi la =,6A cm*. <mrul2 <orm!m linia um!rului sc!"$nd c$te / ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd pe dosul lucrului. Partea st$ng! a fe ei o execut!m la fel, in-ersat, cu singura deosebire c! $ncep$nd din al doilea r$nd al elasticului 'i p$n! $n punctul 3, form!m + butoniere la distan ! de + cm $ntre ele. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. Partea dreapt! a fe ei se -a prinde de elasticul din talie pe dedesubt cu o cheotoare. Eenile %e la r*scroiala mnecii< 0ont!m &= ochiuri pe andrele de ciorapi 'i lucr!m $n Mpunct lene'J dou! be i de lungimea r!scroielii m$necilor. 1e $ncheiem 'i le coasem de m$n!, cap $n cap cu marginea r!scroielii. Eanta %in 2a*< C lucr!m tot pe &= ochiuri, $n Mpunct len'J, $n lungimea pe care o m!soar! -esta de jur$mrejurul fe elor 'i r!scroielii g$tului. 9oasem banta prin cus!turi de m$n! de jur-$mprejurul acestei linii, cap $n cap cu bordura -estei.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. A 3ug

&est* cu mneci) nc(eiat* la %ou* rn%uri %e nasturi / 3o%el nr. ?5


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! -est! este frumoas! 'i practic!, cu un model $n dungi 'i bu"unare t!iate. 7urnituri< 9irca A== g l$n! de grosime mijlocie, sau sub ire luat! $n dou!. 3ndrele nr. #O 'i +, 'i 4 nasturi. 3*rimea< 1ungimea -estei $ncheiat! la nasturi circa &=6 cm, lungimea la mijlocul spatelui 6= cm )circumferin a pieptului E6 B E/ cm*.

3o%el< ?. Ti-urile interioare se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul se tricotea"! astfel: &ndul 2 6 ochiuri pe fa !, P urm!torul ochi se tricotea"! pe fa ! de # ori, o dat! lu$ndu-l din fa !, o dat! din spatele andrelei. :rmea"! 6 ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. &ndul 52 6 ochiuri pe dos, urm!toarele # ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe dos. 3ceste # r$nduri se repet!. 3*sura< #6 ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. Cchiul tricotat de # ori se socote'te drept & ochi la num!r!toare.

8patele< 8ncepem cu &#. ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m + cm cu modelul ?. :rmea"! & r$nd de ochiuri pe dos, at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului. 9ontinu!m cu andrele nr. + cu modelul ?? )ochiul $ncep!tor 'i cel care sf$r'e'te r$ndul nu intr! $n model*. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la c$te 6 cm, de A ori c$te & ochi. Gor fi &+. ochiuri. &scroiala mnecii2 1a +/ cm m!sura i de la marginea de jos sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. D!m$n &=A ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii ete de && cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la ambele margini, la c$te # cm, de A ori c$te & ochi. Gor fi &&A ochiuri.

<mrul2 9$nd spatele are AE cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 6 ori c$te 4 ochiuri 'i c$te + ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 6+ cm m!sura i de la marginea de jos, $ncheiem la mijlocul r$ndului && ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. 1a marginea interioar!, la g$t, sc!dem la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndurilor, c$te + ochiuri p$n! la sf$r'it. 0artea stn'* a 2eei< 8ncepem cu E= ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m + cm cu modelul ?. :rmea"! & r$nd de ochiuri pe dos, at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului. 9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ??. Tricot!m la ambele margini, p$n! la &E cm, drept $nainte. 1a 4 cm de la ti- form!m prima pereche de butoniere. Tricot!m 6 ochiuri de la $nceputul r$ndului, din A ochiuri facem o butonier!, tricot!m #& ochiuri, din A ochiuri facem a doua butonier!. 3 doua pereche de butoniere -ine la && cm deasupra primei perechi. Eu+unarul< 1a &= cm de la ti-, pe fa a lucrului, tricot!m la $nceputul r$ndului &4 ochiuri, lu!m +4 ochiuri pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m restul de 4# ochiuri. 1!s!m lucrul de o parte. Pe alte andrele $ncepem +6 ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. 5up! ochiul care $ncepe r$ndul, tricot!m cu modelul ??, $n aceea'i $mp!r ire cu ochiurile bu"unarului de pe andreaua de re"er-!. Tricot!m E cm. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te & ochi. Sf$r'im cu un

r$nd f!r! so , 'i l!s!m de o parte. 9ontinu!m fa a 'i $n locul ochiurilor bu"unarului l!sate pe andreaua de re"er-!, tricot!m ochiurile c!ptu'elii. Cchiurile bu"unarului r!m$n mai departe pe andreaua de re"er-!. &scroiala (tului2 9$nd marginea interioar! are &E cm de la marginea de jos, sc!dem aici, 'i $ncep$nd de aici mereu la c$te 4 r$nduri, de #A ori c$te & ochi 'i mereu la c$te 6 r$nduri, de &4 ori c$te & ochi. 8ntre timp cre'tem la marginea dreapt! )cea exterioar!*, la #= cm m!sura i de la marginea de jos, 'i $ncep$nd de aici la c$te 6 cm de + ori c$te & ochi. &scroiala mnecii2 1a +/ cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la $nceputul r$ndului urm!tor / ochiuri, pe urm!, la c$te # r$nduri, de + ori c$te # ochiuri 'i de . ori c$te & ochi. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem, aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te &O cm, de . ori c$te & ochi. <mrul2 1a AE m!sura i de jos sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndurilor, c$te 4 ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< Se lucrea"! in-ers 'i f!r! butoniere. 3neca %reapt*< 8ncepem .A ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m $n Mpunct de elasticJ un ti- la fel ca la spatele 'i la fa a -estei. 9ontinu!m cu modelul ?? cu andrele nr. +. 9re'tem la ambele laturi ale m$necii, la c$te #O cm, de &/ ori c$te & ochi. Gor fi &&& ochiuri. 9$nd m$neca are 4/ cm de la marginea de jos, sc!dem $n r$ndurile urm!toare, o dat! . ochiuri, o dat! + ochiuri, de &= ori c$te c$te # ochiuri, de +4 ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de # ori c$te 4 ochiuri. D!m$n #& ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m buc! ile tricotate 'i le mont!m. 8ndoim ti-urile de jos 'i le coasem pe din!untru. 1a marginea interioar! a fe ei drepte ridic!m ochiurile pe andrele nr. #O 'i anume: de la ti-ul $ndoit p$n! la mijlocul r!scroielii g$tului circa &/= ochiuri. Tricot!m # cm cu modelul ?. 8ncheiem. Didic!m 'i la partea st$ng! a fe ei ochiurile $n acela'i fel, tricot!m 'i aici # cm de ti-. 8mpreun!m cele dou! 'u-i e cu o cus!tur! la mijlocul spatelui 'i le coasem pe din!untru. 1a marginea de jos a r!scroielii g$tului facem un mic col $n ti-. Tricot!m un ti- la fel 'i la bu"unare. <ix!m cele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor. <eston!m butonierele, coasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .ith )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. A 3ug

&est* b*rb*teasc* cu 'arnitur* / 3o%el nr. ?D


Posted by Shortcut in :ncategori"ed. Scrie un comentariu 3plic$nd $ntr-o alt! -ariant! modelul cunoscut sub denumirea de M'arpeJ sau Mtorsad!J, se poate ob ine o -est! frumoas! 'i practic!.

7urnituri< 9irca +== g l$n!, andrele nr. # 'i #O. 3*rimea< 1!rgimea peste piept aproximati- E/ cm( lungimea -estei 6+ cm.

3o%el< ?. Totul se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ, $n Mpunct de elasticJ 'i $n Mpunct lene'J. ??. 0ijlocul fe ei se lucrea"! cu modelul urm!tor: Pentru executarea acestui model s$nt necesare ## ochiuri. &ndul 2 )pe fa a lucrului* # ochiuri pe dos, P/ ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. Depet!m o dat! de la P. &ndul 52 acoperit. &ndul 72 # ochiuri pe dos, P # ochiuri ridicate nelucrate 'i l!sate $n fa a lucrului pe o andrea de re"er-!( lucr!m pe fa ! ochiurile urm!toare )+ 'i 4*, apoi tot pe fa ! cele # ochiuri de pe andreaua de re"er-!( urm!toarele # ochiuri )A 'i 6* le ridic!m pe o andrea 'i le l!s!m $n spatele lucrului. 1ucr!m pe fa ! urm!toarele # ochiuri ). 'i /* 'i apoi lucr!m pe fa ! ochiurile )A 'i 6* l!sate pe andreaua de re"er-!, ochiuri pe dos. Depet!m o dat! de la P. &ndul 82 acoperit. &ndul 92 repet!m de la r$ndul &. 3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ?. 8patele< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m &= cm $n $n!l ime $n Mpunct de elasticJ. 9ontinu!m lucrul pe andrele nr. #O o bucat! de #+ cm $n!l ime, $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm )de / ori*. 8n total cre'tem &6 ochiuri. 3-em &46 ochiuri. 8n urm!toarele &= r$nduri -om lucra astfel: primele 'i ultimele #+ ochiuri de pe andrea le -om lucra $n Mpunct lene'J, iar restul spatelui )&== ochiuri*, $n punct de jerseuJ. 8ncep$nd din r$ndulal &&-lea sc!dem la fiecare margine a lucrului astfel: 4, +, #, & ochiuri, la $nceputul r$ndurilor. 8n total am sc!"ut #6 ochiuri. 3-em &#= ochiuri cu care continu!m s! tricot!m drept #A cm, $n Mpunct de jerseuJ, a-$nd grij! ca primele 'i ultimele &= ochiuri de pe andrea s! le lucr!m $n Mpunct lene'J. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, de #= ori c$te 4 ochiuri, $n total /= ochiuri sc!"ute pe ambii umeri. D!m$n la mijlocul spatelui 4= ochiuri pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd.

7aa< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m &= cm $n $n!l ime $n Mpunct de elasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. #O $n Mpunct de jerseuJ, o bucat! de #+ cm $n $n!l ime, a-$nd grij! ca la mijlocul fe ei s! introducem $n lucru modelul ??, astfel: lucr!m A4 ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! ## ochiuri cu modelul ?? 'i $n continuare A4 ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine, c$te & ochi la + cm )de / ori*. 8n total cre'tem &6 ochiuri. 3-em &46 ochiuri. 8n urm!toarele &= r$nduri -om lucra astfel: primele 'i ultimele #+ ochiuri de pe andrea )total 46 ochiuri* le -om lucra $n Mpunct lene'J, iar restul de &== ochiuri de la mijlocul r$ndului le -om lucra $n Mpunct de jerseuJ, a-$nd la mijloc ## ochiuri cu modelul ??. 8ncep$nd din r$ndul al &&-lea, sc!dem la fiecare margine astfel: 4, +, +, #, & ochiuri la $nceputul r$ndurilor. 8n total am sc!"ut #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la fiecare margine*. 3-em &#= ochiuri cu care continu!m lucrul drept, A cm $n $n!l ime, $n Mpunct de jerseuJ 'i modelul ??, a-$nd grij! ca primele &= 'i ultimele &= ochiuri de pe andrea s! le lucr!m $n Mpunct lene'J. 3-em &#= ochiuri pe care le $mp!r im pe # andrele, c$te 6= ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m lucrul pe prima andrea tricot$nd #= cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ 'i jum!tate din modelul ?? )&& ochiuri*, la marginea exterioar! a lucrului tricot!m mereu &= ochiuri $n Mpunct lene'J, sc!"$nd c$te & ochi la & cm astfel: la marginea interioar! a fe ei lucr!m && ochiuri cu modelul ??, iar urm!toarele # ochiuri $n Mpunct de jerseuJ le lucr!m $mpreun! pe fa !, sc!"$nd astfel & ochi. 8ncepem a forma linia um!rului, sc!"$nd de &= ori c$te 4 ochiuri, la $nceputul r$ndului, pe aceast! linie. 9ontinu!m la el lucrul pe andreaua urm!toare, $ns! in-ersat. Eentia %e la 't< 0ont!m pe o andrea de ciorapi & ochi 'i tricot!m $n Mpunct lene'J, cresc$nd c$te & ochi numai $ntr-o parte p$n! c$nd a-em &= ochiuri. Tricot!m cu aceste &= ochiuri, $n Mpunct lene'J, o bucat! de lungimea corespun"!toare r!scroielii g$tului 'i $ncheiem sc!"$nd c$te & ochi la fiecare r$nd )pe aceea'i parte pe care ini ial am crescut* p$n! c$nd termin!m ochiurile. 9!lc!m aburit, $ncheiem la ma'in!, iar benti a din jurul g$tului o coasem in-i"ibil cu m$na, cap $n cap cu r!scroiala g$tului.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. A 3ug

0ulo,er sport b*rb*tesc c*l%uros / 3o%el nr. >C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er simplu 'i c!lduros, tricotat din l$n! alb! cu firul potri-it de gros, corespunde at$t sporturilor de iarn!, c$t 'i altor cerin e.

7urnituri< 9irca /== g l$n!, A andrele de ciorapi, andrele nr. # &7# 'i +. 3*rimea< 1!rgimea peste piept circa &=6 cm. 3o%el<

?. 0an'etele, elasticul din talie 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul -om tricota cu modelul din schem!.

3*sura< #/ ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m / cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 8n ultimul r$nd cre'tem #= ochiuri, adic! tot al .-lea ochi $l lucr!m dublat: o dat! din fa !, o dat! din spate, plus c$te & ochi la fiecare margine. 1ucr!m $n continuare drept cu andrele nr. + 'i modelul din schem!, p$n! la $n!l imea total! de +E cm. 3-em &A= ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toatre sc!dem la fiecare margine a lucrului: +, #, # ochiuri 'i apoi de + ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &+= ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 1a $n!l imea de ## cm de la $nceputul r!scroielii m$necilor, $ncepem r!scroiala g$tului, sc!"$nd la mijlocul spatelui += ochiuri $ntr-un singur r$nd. 3stfel am $mp!r it lucrul pe dou! andrele, c$te A= ochiuri pe fiecare andrea. 9ontinu!m cu A= ochiuri pe prima andrea, sc!"$nd la $nceputul fiec!rui r$nd, pe linia r!scroielii g$tului, de 6 ori c$te + ochiuri. 3-em +# ochiuri. 1a $n!l imea de #+ cm de la $nceputul r!scroielii m$necii form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, de + ori c$te 6 ochiuri 'i de # ori c$te . ochiuri. 9ontinu!m la fel lucrul cu cele A= ochiuri de pe andreaua urm!toare. 7aa< Tricot!m la fel ca la spate, cu singura deosebire c! la &/ cm $n!l ime de la $nceputul r!scroielii m$necii, $ncepem r!scroiala g$tului, sc!"$nd #6 ochiuri la mijlocul fe ei. 3m $mp!r it astfel lucrul $n dou! p!r i. 1ucr!m fiecare parte separat, sc!"$nd pe linia r!scroielii g$tului, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de . ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi, iar la $n!l imea de #+ cm de la $nceputul r!scroielii m$necii, form!m linia um!rului, sc!"$nd de + ori c$te 6 ochiuri 'i de # ori c$te . ochiuri. 9ontinu!m lucrul la fel pe andreaua urm!toare, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m 6# ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept . cm $n Mpunct de semielasticJ. 8n ultimul r$nd cre'tem &= ochiuri )tot la al 6-lea ochi $l lucr!m dublat*. 9ontinu!m +/ cm cu andrele nr. + 'i modelul ??, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm )de &+ ori*. 3-em E/ ochiuri. 1a $n!l imea total! de 46 cm, cre'tem la fiecare margine a lucrului, la $nceputul r$ndurilor, de &= ori c$te & ochi, astfel $nc$t s! ob inem &&/ ochiuri $n total. 8ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toarelor dou! r$nduri c$te E ochiuri 'i, $n continuare, de A= ori c$te & ochi, de 4 ori c$te + ochiuri 'i de 4 ori c$te 4 ochiuri. D!m$n ## ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem prin cus!tur! de m$n!. 5e jur $mprejurul r!scroielii g$tului ridic!m, pe A andrele groase de ciorapi, &#= ochiuri 'i tricot!m &6 cm $n Mpunct de semielasticJ. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd lu$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !, 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos.

5up! dorin !, $ndoim gulerul $n!untru sau $n afar!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. A 3ug

0ulo,er b*rb*tesc cu 'arnitur* %in 2ire colorate / 3o%el nr. >@


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pulo-er maron cu garnitur! din fire de l$n! -erde 'i galben!, trasate -ertical. Se poatre $mbr!ca at$t la lucru, c$t 'i la sporturile de iarn!.

7urnituri< 9irca 6== g l$n! maron, #= g l$n! -erde, #= g l$n! galben!, andrele nr. #O 'i A andrele de ciorapi. 3*rimea< 1!rgimea peste piept circa &== cm, lungimea pulo-erului AE cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul cu modelul urm!tor: &ndul , 7, 9 4pe faa lucrului62 P &A ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos, P repet!m de la P. &ndul 5, 8, " 4pe dosul lucrului62 acoperit. &ndul #2 P &A ochiuri pe fa !, # ochiuri $mpreun! pe dos, & jeteu, & ochi pe dos, P repet!m de la P. &ndul %2 acoperit. &ndul !2 repet!m de la r$ndul &. 3*sura< += ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??.

8patele< 0ont!m &4/ ochiuri 'i tricot!m drept / cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m cu modelul ?? drept p$n! la $n!l imea total! de +6 cm. &scroiala mnecii2 8n acest punct $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la o margine*. 3-em &## ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de A6 cm. <mrul2 3ici $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te 6 ochiuri 'i de / ori c$te . ochiuri. 8n total am sc!"ut /6 ochiuri )c$te 4+ ochiuri pe un um!r*. D!m$n +6 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le sc!dem acum $ntr-un singur r$nd. 7aa< 0ont!m &A# ochiuri 'i tricot!m la fel ca pentru la spate )a-$nd tot timpul 4 ochiuri $n plus fa ! de partea din spate* p$n! la r!scroiala g$tului, pe care o -om $ncepe la A# cm $n!l ime total!. 8n acest punct sc!dem &4 ochiuri $ntr-un singur r$nd la mijlocul fe ei. 3m $mp!r it astfel lucrul $n dou! p!r i )a A6 ochiuri*. 1ucr!m prima parte sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe linia r!scroielii g$tului: o dat! 4 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &4 ochiuri. D!m$n 4# ochiuri cu care continu!m drept pe aceast! linie. 1a $n!l imea total! de A6 cm, $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd: o dat! # ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri 'i de 4 ori c$te . ochiuri. 9ontinu!m la fel lucrul pe andreaua urm!toare, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m ./ ochiuri pe andrele nr. #O 'i lucr!m o man'et! de / cm $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ. 8n continuare tricot!m 4= cm $n $n!l ime cu modelul ??, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut 4= ochiuri. 3-em &&/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor rum!toare: de # ori c$te / ochiuri, de 4/ ori c$te & ochi, de &# ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te 4 ochiuri. Destul de &4 ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd.

5up! ce am c!lcat aburit p!r ile tricotate cu modelul ??, tras!m prin jeteuri c$te & 'iret r!sucit din 4 fire l$n! galben! 'i 4 fire de l$n! -erde. 9!lc!m din nou 'i $ncheiem la ma'in!. Pe linia r!scroielii g$tului ridic!m ochiurile corespun"!toare pe 4 andrele groase de ciorapi 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ un guler de / cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe dos ochiurile lucrate pe dos, 'i pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. A 3ug

0ulo,er b*rb*tesc cu 'uler 1al 1i plastron / 3o%el nr. >?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er din l$n! maron se lucrea"! $ntr-un punct original 'i foarte u'or de executat. Se poate $mbr!ca la sport 'i la lucru.

7urnituri< 9irca 6A= g l$n! maron, #= g l$n! -erde, andrele nr. #O. 3*rimea< 1!rgimea peste piept circa E6 cm( lungimea pulo-erului 6A cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i elasticul de jos se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Plastronul se lucrea"! $n Mpunct lene'J toate r$ndurile pe fa !. ???. Destul cu urm!torul model: &ndul 2 )pe fa a lucrului* introducem andreaua $ntre ochiul & 'i # 'i ridic!m & ochi pe fa !, lucr!m ochiul & pe fa !, introducem andreaua $ntre ochiul # 'i + 'i ridic!m & ochi pe fa !, lucr!m ochiul # pe fa !, introducem andreaua $ntre ochiul + 'i 4 'i ridic!m & ochi pe fa !, lucr!m ochiul + pe fa ! '.a.m.d. &ndul 52 )pe dosul lucrului* lucr!m tot c$te # ochiuri $mpreun! pe dos, adic! ochiul care $n r$ndul precedent a fost ridicat 'i ochiul pe fa !. &ndul 72 Depet!m de la r$ndul &. 3*sura< #A ochiuri 'i +. r$nduri = &= cm din modelul ???.

8patele< 0ont!m &&= ochiuri din l$n! maron pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, + cm $n $n!l ime( urmea"! # cm cu l$n! -erde 'i din nou + cm cu l$n! maron. 8n r$ndul urm!tor cre'tem &= ochiuri adic! tot al &&-lea ochi $l lucr!m dublat( o dat! $l lucr!m din spate, o dat! din fa !. 3-em &#= ochiuri cu care -om tricota drept ++ cm $n $n!l ime cu modelul ???. &scroiala mnecii2 9$nd lucrul m!soar! o $n!l ime total! de 4& cm, $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de &= ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine* 'i au mai r!mas E6 ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de 6# cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pentru fiecare um!r: o dat! + ochiuri 'i de + ori c$te 6 ochiuri. 8n total am sc!"ut 4# ochiuri )c$te #& ochiuri pe fiecare um!r*. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd cele A4 ochiuri r!mase la mijlocul spatelui. 7aa< 0ont!m &&4 ochiuri )cu 4 ochiuri mai mult dec$t la spate* 'i execut!m lucr!tura $ntocmai ca 'i la spate, a-$nd grij! de a men ine permanent acest plus de 4 ochiuri. &scroiala plastronului2 1a $n!l imea total! de 4. cm, $ncepem s! form!m r!scroiala plastronului $ncheind $ntr-un singur r$nd A/ ochiuri de la mijlocul fe ei. 3stfel am $mp!r it lucrul $n dou! p!r i. Prima parte o tricot!m drept la ambele margini p$n! la $n!l imea de 6# cm. <mrul2 8n acest punct $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd dup! indica iile date pentru spate. Tricot!m partea a doua la fel, in-ersat. 3neca< 0ont!m A= ochiuri din l$n! maron pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, + cm $n $n!l ime, urmea"! # cm cu l$n! -erde 'i din nou + cm cu l$n! maron. 8n r$ndul urm!tor cre'tem &= ochiuri, dubl$nd tot al A-lea ochi. 3-em 6= ochiuri cu care

continu!m s! tricot!m 4= cm $n $n!l ime cu modelul ???, cresc$nd la ambele margini c$te & ochi la #O cm. 3m crescut $n total +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la o margine*. 3-em E# ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de &6 ori c$te & ochi, de &= ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te 4 ochiuri, iar ultimele / ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0lastronul< 0ont!m A/ ochiuri din l$n! maron pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct lene'J, o bucat! de 6= cm $n!l ime, $ncheind toate ochiurile $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit foarte u'or pe dosul lucrului 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. Petrecem plastronul parte peste parte 'i $l coasem cap $n cap cu marginile r!scroielii. D!sfr$ngem plastronul pentru a forma un mic guler 'al.

ITricotaje de m$n!J, 9ornelia 6oth 'i 0artha Decht, ;d. Tehnic!, &EAE. += ?ul

0ulo,er sport b*rb*tesc / 3o%el nr. >>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er b!rb!tesc, cu un punct simplu 'i discret, $nchis $n fa ! cu 4 nasturi, se poate tricota din l$n! alb! sau orice alt! culoare deschis!.

7urnituri< 9irca 6== g l$n! alb!, 4 nasturi, andrele nr. #O. 3*rimea< 1!rgimea peste piept aproximati- &== cm, lungimea pulo-erului 6A cm. 3o%el< ?. ;lasticul de jos, man'etele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. 6enti a $n Mpunct lene'J. ???. Destul cu modelul urm!tor: &ndul 2 )pe fa a lucrului* P 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, urm!toarele # ochiuri le lucr!m pe fa ! astfel: lucr!m mai $nt$i ochiul al #-lea, apoi primul 'i l!s!m ambele ochiuri deodat! de pe andrea( & ochi pe dos, urm!toarele # ochiuri le lucr!m pe fa ! astfel: lucr!m mai $nt$i ochiul al #-lea, apoi primul 'i l!s!m ambele ochiuri deodat! de pe andrea( # ochiuri pe dos. Depet!m de la P. &ndul 52 )pe dosul lucrului* acoperit. &ndul 72 repet!m de la r$ndul &. 3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m &4= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, &= cm $n $n!l ime. 8n continuare tricot!m cu modelul ??? o bucat! de +# cm $n $n!l ime. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare astfel: de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine* 'i au mai r!mas &&= ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de 6# cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd pentru fiecare um!r de 6 ori c$te . ochiuri. 8n total

am sc!"ut /4 ochiuri )c$te 4# ochiuri pe un um!r*. 3u mai r!mas la mijlocul spatelui #6 ochiuri pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd.

7aa< 0ont!m &44 ochiuri pe anrele nr. #O )deci cu 4 ochiuri mai mult dec$t la spate* 'i tricot!m p$n! la r!scroiala m$necii $ntocmai ca 'i spatele, a-$nd $n permane ! 4 ochiuri $n plus. 1a $n!l imea total! de 4# cm, $mp!r im lucrul $n # p!r i: pe prima andrea )partea st$ng! a fe ei* -om lucra cu .6 ochiuri, iar pe andreaua a doua )de re"er-!* -or r!m$ne 6/ ochiuri. 1ucr!m mai $nt$i pe prima andrea cu .6 ochiuri astfel: la marginea interioar! a fe ei -om lucra drept p$n! la $n!l imea total! de 6= cm, a-$nd grij! ca primele / ochiuri s! le tricot!m $n Mpunct lene'J 'i s! form!m pe aceast! linie 4 butoniere la distan ! de A cm $ntre ele )prima butonier! o form!m la distan ! de # cm de la $nceputul acestei benti e $n Mpunct lene'J*. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de 4# cm, $ncepem s! sc!dem astfel: o dat! 6 ochiuri, o dat! # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &= ochiuri. 3-em 66 ochiuri cu care lucr!m drept p$n! la $n!l imea total! de 6# cm. <mrul )i rscroiala (tului2 1a aceast! $n!l ime $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd de 6 ori c$te . ochiuri. 1a marginea interioar! a fe ei, la $n!l imea total! de 6= cm, $ncepem s! form!m r!scroiala g$tului sc!"$nd, la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, o dat! / ochiuri, o dat! A ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de + ori c$te & ochi. 8n continuare lucr!m drept. Partea dreapt! a fe ei o execut!m la fel, in-ersat, cu singura deosebire c! $n r$ndul $nt$i -om cre'te / ochiuri )la marginea interioar! a lucrului* pe care le lucr!m $n Mpunct lene'J f!r! a forma butoniere. 8n continuarea acestor / ochiuri lucr!m restul de 6/ ochiuri cu modelul ???. 3neca< 0ont!m 6= ochiuri 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o man'et! de / cm $n!l ime. 8n r$ndul urm!tor cre'tem &= ochiuri, dubl$nd tot al 6-lea ochi, astfel: o dat! $l lucr!m din spate, o dat! din fa !. 3-em .= ochiuri cu care continu!m a tricota 4= cm $n!l ime cu modelul ???, cresc$nd la ambele margini c$te & ochi la # &7#cm. 3m crescut $n total +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la fiecare margine*. 3-em &=# ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd tot la

al #-lea r$nd, de # ori c$te . ochiuri, de &6 ori c$te & ochi, de &= ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te 4 ochiuri 'i $ncheiem ultimele &/ ochiuri $ntr-un singur r$nd. Lulerul< 0ont!m &#= ochiuri 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ &= cm $n $n!l ime. 8ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. 9oasem de m$n! gulerul, cap!tul fentei pe dos 'i nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. += ?ul

0ulo,er b*rb*tesc cu mo%el nor,e'ian / 3o%el nr. >=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. # comentarii 3cest pulo-er sport se poate face din l$n! galben!, cu firul mai plin. 1a marginea de jos are o garnitur! cu model nor-egian. <ondul se poate $nlocui cu alb sau cu orice culoare deschis!.

7urnituri< 9irca 6== g l$n! galben!, A= g l$n! portocalie, A= g l$n! neagr!, andrele nr. #O 'i A andrele de ciorapi. 3*rimea< 1!rgimea peste piept aproximati- &== cm, lungimea la mijlocul spatelui AE cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. 6ordura de jos a pulo-erului se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ???. Destul $n Mpunct de jerseuJ 'i modelul nor-egian, dup! schema dat!. 3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m &A= ochiuri din l$n! galben!, pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept &O cm, $n Mpunct lene'J. 9ontinu!m drept cu modelul nor-egian, apoi din nou cu l$n! galben! $n Mpunct de jerseuJ, p$n! la $n!l imea total! de +6 cm.

&scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la o margine*. 3-em &#4 ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de A6 cm. <mrul2 <orm!m linia umerilor sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te 6 ochiuri 'i de / ori c$te . ochiuri. 8n total am sc!"ut /6 ochiuri )c$te 4+ ochiuri la fiecare um!r* 'i au mai r!mas +/ ochiuri la mijlocul spatelui pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 7aa< 0ont!m &A# ochiuri de l$n! galben! 'i lucr!m la fel ca la spate, a-$nd grij! ca tot timpul s! a-em # ochiuri $n plus fa ! de montajul spatelui. 1a $n!l imea total! de A# cm, sc!dem la mijlocul fe ei 4= ochiuri $ntr-un singur r$nd 'i astfel am $mp!r it lucrul $n dou! p!r i, c$te A6 ochiuri la fiecare parte. &scroiala (tului2 1ucr!m prima parte sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe linia r!scroielii g$tului: o dat! 4 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &4 ochiuri 'i au mai r!mas 4# ochiuri cu care continu!m drept pe aceast! linie. <mrul2 1a $n!l imea total! de A6 cm, $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd o dat! # ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri 'i de 4 ori c$te . ochiuri. 9ontinu!m lucrul cu partea urm!toare $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m ./ ochiuri din l$n! galben! pe andrele nr. #O 'i tricot!m o man'et! de / cm $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ. 8n continuare tricot!m 4= cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ,

cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut 4= ochiuri. 3-em &&/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul urm!toarelor r$nduri astfel: de # ori c$te / ochiuri, de 4/ ori c$te & ochi, de &# ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te 4 ochiuri, iar restul de &4 ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit toate p!r ile tricotate $n Mpunct de jerseuJ 'i model nor-egian 'i $ncheiem la ma'in!. 8mprejurul r!scroielii g$tului ridic!m pe 4 andrele nr. #O de ciorapi ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ un guler de 4 cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !, 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 5easupra modelului nor-egian, la partea dreapt! a fe ei, coasem o clap! fals! tricotat! din += ochiuri de l$n! galben!, $n Mpunct de semielasticJ 'i bordat! cu negru.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. += ?ul

&eston tricotat / 3o%el nr. >:


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pe strad!, acas! sau la lucru, peste tot este foarte util 'i pl!cut de purtat. MPunctul de es!tur!J $n care este lucrat nu se $ntinde 'i nu se deformea"!.

7urnituri< 9irca .== g l$n! de grosime mijlocie, sau l$n! sub ire luat! $n dou!, andrele nr. #O 'i A nasturi. 3*rimea< 1!rgimea -estonului $ncheiat la nasturi circa &&/ cm, lungimea la mijlocul spatelui .= cm )circumferin a pieptului &== B &=4 cm*. 3o%el< ?. Ti-urile interioare se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul se lucrea"! $n Mpunct de es!tur!J )tissu*: &ndul 2 P & ochi pe fa !, ridic!m ochiul urm!tor, firul este $n fa a ochiului ridicat. Depet!m de la P . &ndul 52 pe dos. &ndul 72 la fel ca r$ndul &, se lucrea"! $ns! in-ersat( deasupra ochiului ridicat tricot!m & ochi pe fa !, deasupra ochiului pe fa ! ridic!m & ochi. &ndul 82 pe dos. 3ceste 4 r$nduri se repet!. 3*sura< += ochiuri 'i A= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &64 ochiuri cu modelul ? 'i tricot!m + cm. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! continu!m cu modelul ??. 9re'tem la ambele margini, la c$te 6 cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &.6 ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd spatele are 46 cm, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te / ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, 'i de &4 ori c$te & ochi. D!m$n &+4 ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te # cm, la ambele margini, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &46 ochiuri.

<mrul2 1a 6. cm de la marginea de jos sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de ## ori c$te + ochiuri 'i de &/ ori c$te # ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la .+ cm de la marginea de jos, $ncheiem la mijloc &# ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. 1a marginea interioar!, l$ng! g$t, sc!dem mereu la c$te # r$nduri, c$te 4 ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea stn'* a 2eei< 8ncepem cu /# ochiuri. Tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa ! 'i totodat! ad!ug!m la marginea st$ng! &+ ochiuri. Gor fi EA ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ??. 1a marginea interioar! lucr!m drept $nainte 'i facem A butoniere. Prima la 6 cm de la ad!ugarea ochiurilor, celelalte la c$te E cm una de alta. Tricot!m 6 ochiuri de la margine 'i din 6 ochiuri facem butoniera. 0arginea dreapt! )cea exterioar!* urmea"!, p$n! la #= cm, drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, la c$te +O cm, cre'tem de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &=& ochiuri.

Eu+unarul %e jos< 8ntre timp, la &# cm de la ti-, lu!m pe fa a lucrului ## ochiuri pe o andrea de re"er-!, tricot!m +E ochiuri 'i trecem restul de +4 ochiuri pe alt! andrea de re"er-!. 1ucr!m cu cele +E ochiuri. Tricot!m pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! $ncep$nd pe fa a lucrului cu un r$nd de ochiuri pe fa !, tricot!m + cm $n Mpunct de jerseuJ. 8ncheiem. 1!s!m la o parte. 9u alte andrele $ncepem 4+ ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. Tricot!m E cm cu modelul ??. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te # ochiuri. D!m$n +E ochiuri. Sf$r'ind cu un r$nd cu so , l!s!m la o parte. 9ontinu!m fa a 'i tricot!m $n locul bu"unarului ochiurile c!ptu'elii )3ten ie la continuitatea modeluluiQ*. &scroiala mnecii2 1a 46 cm de la marginea de jos sc!dem la marginea exterioar!, la $nceputul r$ndului urm!tor, o dat! &= ochiuri, pe urm!, la c$te # r$nduri, de # ori c$te + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi.

&scroiala (tului2 8n acela'i r$nd cu $nceputul r!scroielii m$necii 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, sc!dem la marginea interioar! c$te un ochi p$n! la sf$r'it. Eu+unarul %e sus< 8ntre timp, la A& cm de la marginea de jos, lu!m $nceputul la r$ndului && ochiuri pe o andrea de re"er-!, tricot!m +& ochiuri, iar restul ochiurilor le trecem pe alt! andrea de re"er-!. 9u cele +& ochiuri, tricot!m pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! #O cm $n Mpunct de jerseuJ. 1!s!m la o parte. 9u alte andrele $ncepem +A ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului 'i tricot!m . cm cu modelul ??. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te # ochiuri, pe urm! tricot!m cele +& ochiuri ale c!ptu'elii $n locul celor ale bu"unarului, la fel ca la bu"unarul de jos. 9$nd r!scroiala m$necii este de && cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i $ncep$nd de aici la c$te 6 r$nduri, la marginea exterioar!, de / ori c$te & ochi. <mrul2 9$nd fa a are 6. cm de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la $nceputul r$ndurilor, c$te + ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< Se tricotea"! $n sens opus 'i f!r! butoniere. 3neca %reapt*< 8ncepem cu E# ochiuri. Tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos tricot!m & r$nd de ochiuri pe fa !. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem la c$te #O cm, la ambele margini ale lucrului de &/ ori c$te & ochi. Gor fi &#/ ochiuri. 9$nd m$neca are 4. cm de la ti-, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul urm!toarelor r$nduri: o dat! E ochiuri, de + ori c$te + ochiuri, de &# ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de # ori c$te & ochi. Depet!m de + ori de la P. 9ontinu!m 'i sc!dem de #6 ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri. D!m$n #= ochiuri. 8ncheiem. 3neca stn'*< Se tricotea"! $n sens opus. 9ele 4 mici ti-uri ale bu"unarelor se calc! separat, se $ndoaie 'i se cos. 8ns!il!m deschi"!turile bu"unarelor 'i c!lc!m buc! ile tricotate, le asambl!m. 9oasem cele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor. Didic!m ochiurile de la partea dreapt! a fe ei, p$n! la mijlocul r!scroielii g$tului din spate. Tricot!m 4 cm cu modelul ?. 8ncheiem. Tricot!m un tila fel 'i la partea st$ng! a fe ei, dar aici form!m A butoniere -erticale, corespun"!toare celor A butoniere ale fe ei. 9!lc!m ti-urile 'i le prindem pe din!untrul -estonului cu puncte in-i"ibile. 1a $nceputul r!scroielii g$tului, facem un mic col . 9oasem ti-ul de jos 'i cel de la m$neci. <eston!m butonierele prin"$nd 'i dublura. 9oasem nasturii.

+= ?ul

.ar%i'an b*rb*tesc cu 2ermoar / 3o%el nr. >;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 9ardigan larg, foarte pl!cut de purtat at$t la lucru, c$t 'i la sporturi. 2arnitura lat!, diagonal!, este lucrat! o dat! cu fe ele.

7urnituri< 9irca .== g l$n!, andrele nr. +, fermoar care se poate deschide complet. 3*rimea< 1!rgimea cardiganului $ncheiat circa &#6 cm, lungimea la mijlocul spatelui .& cm )m!rime mijlocie*.

3o%el< ?. ;lasticul de la marginea de jos 'i man'etele se lucrea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. 9ea mai mare parte a cardiganului se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ???. 6anta de garnitur! $n model diagonal, se tricotea"! dup! schema dat!.

3*sura< #/ ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm cu modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &.= ochiuri cu modelul ?. Tricot!m . cm. 9ontinu!m drept $nainte $n Mpunct de jerseuJ p$n! a-em ++ cm. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. D!m$n &4# ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte. 9$nd r!scroiala m$necii este de &# cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i de aici la c$te # cm, la ambele margini ale lucrului, de A ori c$te & ochi. Gor fi &A# ochiuri. <mrul2 9$nd spatele este de 6# cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, la ambele margini, de &6 ori c$te + ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 66 cm de la marginea de jos, $ncheiem la la mijlocul r$ndului / ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar! sc!dem $n continuare c$te + ochiuri, iar la marginea interioar!, l$ng! ceaf!, sc!dem la c$te # r$nduri, c$te + ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu E6 ochiuri, $mp!r im ochiurile pe fa a lucrului astfel: ochiul de la margine, 4 ochiuri pe fa !, &6 ochiuri cu modelul diagonal aplecat spre st$nga, care se lucrea"! dup! schema a. :rm!m $n Mpunct de elasticJ pe care $l $ncepem 'i $l sf$r'im cu # ochiuri pe fa !, apoi ochiul care $nchide r$ndul. 9ele 4 ochiuri pe fa ! de la $nceputul r$ndului le tricot!m p$n!

la sf$r'it mereu pe dos $n r$ndurile cu so )ti-*. Tricot!m . cm cu aceast! $mp!r ire, pe urm! lucr!m $n locul Mpunctului de elasticJ $n Mpunct de jerseuJ )banta diagonal! se lucrea"! 'i mai departe dup! schema dat!*.

Eu+unarul< 1a &A cm de la marginea de jos tricot!m, pe fa a lucrului, la $nceputul r$ndului, 4= ochiuri, le lu!m pe o andrea de re"er-! 'i lucr!m cu cele +6 ochiuri urm!toare, l!s$nd restul de #= ochiuri pe alt! andrea de re"er-!. 1a cele +6 de ochiuri ad!ug!m $n ambele p!r i c$te un ochi 'i tricot!m + cm cu aceste +/ ochiuri. 8n locul ultimului r$nd tricot!m pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe fa ! pe urm! mai tricot!m + cm. 8ncheiem. 1!s!m fa a de o parte. Pe alte andrele mont!m 4= ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. Tricot!m / cm $n Mpunct de jerseuJ. 1a $nceputul ultimelor dou! r$nduri sc!dem c$te # ochiuri. Sf$r'im cu un r$nd de ochiuri pe fa ! 'i l!s!m de o parte. 9ontinu!m fa a. 8n urm!torul r$nd lucrat pe dos, tricot!m la $nceputul r$ndului cele #= ochiuri de pe andreaua de re"er-!, $n locul ochiurilor bu"unarului tricot!m cu ochiurile c!ptu'elii, apoi sf$r'im r$ndul. Tricot!m drept $nainte p$n! a-em 4= cm de la marginea de jos. &scroiala mnecii )i a (tului2 1a marginea exterioar! sc!dem, la $nceputul urm!torului r$nd pe dos, 6 ochiuri, pe urm! la $nceputul r$ndurilor urm!toare pe dos, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 9ontinu!m drept, p$n! ce r!scroiala m$necii este de && cm. 3ici 'i de aici la c$te &O cm, cre'tem de / ori c$te & ochi. 8ntre timp, $n acea'i r$nd cu $nceputul r!scroielii m$necii 'i $ncep$nd de aici la c$te # cm, sc!dem la marginea exterioar! de &6 ori c$te & ochi pentru r!scroiala g$tului. <mrul2 9$nd fa a este de 6# cm de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la $nceputul r$ndurilor pe dos, de &# ori c$te + ochiuri 'i de 4 ori c$te # ochiuri. D!m$n ## ochiuri. 9u acestea continu!m banta de garnitur! )la marginea dinspre um!r am l!sat un ochi pentru $nceperea, respecti- $ncheierea r$ndurilor*. 5up! 4 r$nduri de model, tricot!m # r$nduri prescurtate pentru a ob ine rotunjirea ben ii astfel: P tricot!m + r$nduri din modelul diagonal. 8n r$ndul urm!tor, pe dosul lucrului, tricot!m: ochiul de la margine, # ochiuri pe fa !, 6 ochiuri pe dos, $ntoarcem, ridic!m & ochi, A ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, ochiul care $ncheie r$ndul. :rmea"! al patrulea r$nd al modelului. Depet!m de la P p$n! ce marginea interioar!m mai scurt!, este de . cm. 8ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< Se tricotea"! $n sens opus, iar banta de garnitur!, cu modelul aplecat spre dreapta, dup! schema '. 3neca< 8ncepem cu /6 ochiuri. Tricot!m &# cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la c$te # cm, de &E ori, c$te & ochi. Gor fi &#4 ochiuri. 9$nd m$neca are A+ cm de la marginile de jos, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului )nu socotim

man'eta r!sfr$nt!*, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de / ori c$te # ochiuri, de += ori c$te & ochi, de &= ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te + ochiuri. D!m$n #6 ochiuri. 8ncheiem. 0arginea de sus, liber!, a bu"unarului o $ndoim $n afar!, coasem, $n l! ime de un ochi, cele dou! margini $nguste, r!sfr$ngem 'i prindem de fa !. 8ns!il!m deschi"!tura bu"unarului, pe urm! c!lc!m buc! ile tricotate, dar numai pe cele $mpletite $n Mpunct de jerseuJ. 6anta de garnitur! se abure'te u'or de tot. 3sambl!m. 9ele dou! margini $nguste ale ben ii se cos $mpreun! 'i se a'ea"! $n r!scroiala de la ceaf! $n a'a fel, $nc$t s! acopere spatele cu & cm. Ti-ul de A ochiuri $n Mpunct de jerseuJ de la margine se $ndoaie 'i se coase de interiorul fe elor cu puncte in-i"ibile. 9oasem cele trei margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor. <ix!m fermoarul astfel, $nc$t s! nu se -ad! c$nd este $ncheiat. Tricot!m # ben i, $ncep$nd fiecare pe c$te / ochiuri, at$t de lungi c$t fermoarul, cu care acoperim ben ile de bumbac ale acestuia.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

.ar%i'an b*rb*tesc cu linii %ia'onale / 3o%el nr. >9


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu C bant! simpl! $nconjoar! modelul $n linii diagonale. 9ardiganul se poate purta at$t la sport, c$t 'i pe strad!.

7urnituri< 9irca /== g l$n!, andrele nr. #O 'i +, A nasturi. 3*rimea< 1!rgimea cardiganului $ncheiat la nasturi circa &#= cm, lungimea $n mijlocul spatelui, f!r! banta de la g$t, 6= cm )m!sur! mare*. 3o%el< ?. 0arginea de jos 'i man'etele $n Mpunct de elasticJ. ??. 6anta pentru butoniere 'i nasturi, c$t 'i cea de la bu"unare, $n Mpunct de jerseuJ. ???. Destul se tricotea"! astfel: a) 3o%elul aplecat spre %reapta< &ndul 2 M # ochiuri pe dos, & ochi $ncruci'at aplecat spre dreapta )pe fa a lucrului, ridic!m al doilea ochi urm!tor pe andreaua dreapt!, lu$ndu-l din spatele andrelei, f!r! a-l tricota( pe urm! tricot!m pe fa ! ochiul premerg!tor 'i d!m drumul ambelor ochiuri de pe andreaua st$ng!*. Depet!m de la M . &ndul 5 )i toate rndurile cu so2 ochiul ridicat $n r$ndul precedent se tricotea"! pe dos, restul pe fa !. &ndul 72 & ochi pe dos. M & ochi $ncruci'at aplecat spre dreapta, # ochiuri pe dos. Depet!m de la M. &ndul 92 M & ochi $ncruci'at aplecat spre dreapta, # ochiuri pe dos. Depet!m de la M. &ndul #2 Didic!m & ochi, M # ochiuri pe dos, & ochi $ncruci'at aplecat spre dreapta. Depet!m de la M. 5up! r$ndul al /-lea repet!m de la r$ndul &. b) 3o%elul aplecat spre stn'a< &ndul 2 M & ochi $ncruci'at, aplecat spre st$nga )al doilea ochi urm!tor se tricotea"! pe fa !, $n dosul ochiurilor, lu$ndu-l din spatele andrelei( ochiul premerg!tor se ridic!, lu$ndu-l din fa a andrelei, f!r! a-l tricota*, # ochiuri pe dos. Depet!m de la M. &ndul 5 )i toate rndurile cu so2 ochiul ridicat $n r$ndul precedent se tricotea"! pe dos, restul pe fa !. &ndul 72 & ochi pe dos, M & ochi $ncruci'at aplecat $nspre st$nga, # ochiuri pe dos. Depet!m

de la M. &ndul 92 M # ochiuri pe dos, & ochi $ncruci'at aplecat spre st$nga. Depet!m de la M. &ndul #2 Didic!m & ochi, M # ochiuri pe dos, & ochi $ncruci'at aplecat spre st$nga. Depet!m de la M. 5up! r$ndul al optulea urmea"! iar primul r$nd. Spatele 'i m$necile, la care liniile se $nt$lnesc la mijloc, se lucrea"! dup! schema dat!. 3*sura< += ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ???, tricotat cu andrele nr. + 'i tot += ochiuri = &= cm din modelul ??, tricotat cu andrele nr. #O. 8patele< 8ncepem cu &A4 ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m 6 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ???, dup! schema dat!. )5e primul 'i ultimul ochi nu se ine seama $n model*. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la c$te 4 cm, de / ori c$te & ochi. Gor fi &.= ochiuri. 1a cre'teri 'i mai apoi la sc!deri se -a obser-a continuitatea modelului.

&scroiala mnecii2 9$nd spatele m!soar! 4# cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. D!m$n &4= ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te # cm, la ambele margini ale spatelui, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &A# ochiuri. <mrul2 1a 64 cm m!sura i de la marginea de jos sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, c$te + ochiuri p$n! la sf$r'it. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 6E cm m!sura i de la marginea de jos, $ncheiem la mijloc &4 ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar! continu!m sc!derile de c$te + ochiuri pentru um!r( la marginea interioar!, la g$t, sc!dem la c$te # r$nduri mereu c$te 4 ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile.

0artea stn'* a 2eei< 8ncepem cu /6 ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m 6 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ???Na*. 0arginea st$ng! )cea interioar!* urmea"! drept $nainte, la marginea din dreapta cre'tem la c$te A cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi E# ochiuri. Eu+unarul %e jos< 1a &A cm m!sura i de la marginea de jos, tricot!m pe fa a lucrului &6 ochiuri de la $nceputul r$ndului, lu!m 4= de ochiuri pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im andreaua tricot$nd restul de +& ochiuri. 1!s!m lucrul de o parte. 9u alte andrele $ncepem 4# ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. Tricot!m E cm $n Mpunct de jerseuJ. 1a $nceputul celor # r$nduri din urm! sc!dem c$te & ochi, 'i termin!m cu un r$nd de ochiuri pe fa ! )l!s!m lucrul la o parte*. 9ontinu!m fa a. Tricot!m +& ochiuri $ncep$nd de la marginea interioar!, $n continuare lucr!m cu ochiurile c!ptu'elii bu"unarului, pe urm! tricot!m 'i celelalte ochiuri. Cchiurile bu"unarului r!m$n 'i mai departe pe andreaua de rer"er-!. 9ontinu!m fa a dup! indica iile date. &scroiala (tului2 9$nd marginea interioar! este de 4= cm de la marginea de jos, sc!dem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & cm, c$te & ochi p$n! la sf$r'it. &scroiala mnecii2 1a 4# cm m!sura i de la marginea de jos, pe marginea exterioar!, sc!dem la $nceputul r$ndului urm!tor . ochiuri( pe urm! sc!dem la c$te # r$nduri de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 9$nd r!scroiala m$necii este de &# cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, de E ori c$te & ochi la marginea exterioar!. Eu+unarul %e sus< 8ntre timp, la 4. cm de la marginea de jos, tricot!m &= ochiuri de la $nceputul r$ndului, lu!m +& ochiuri pe o andrea de rer"er-!, pe urm! tricot!m 'i restul ochiurilor. 8ncep$nd cu ++ ochiuri, tricot!m cu alte andrele, . cm pentru c!ptu'eala bu"unarului. 1a $nceputul celor # r$nduri din urm! sc!dem c$te un ochi 'i continu!m $n acela'i fel ca la bu"unarul de jos. <mrul2 1a 64 cm de la marginea de jos, sc!dem de la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de . ori c$te 4 ochiuri 'i apoi c$te + ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei se tricotea"! $n sens opus, dup! modelul ???Nb* 'i f!r! bu"unarul de sus. 3neca< 8ncepem cu .4 ochiuri. Tricot!m 6 cm cu modelul ?, pe andrele nr. #O. 9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ??? dup! schema dat!. 9re'tem la c$te 6 r$nduri, la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de #= ori c$te & ochi 'i la c$te A r$nduri, la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de / ori c$te & ochi. Gor fi &+= ochiuri. 9$nd m$neca este de 4. cm sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te . ochiuri, de / ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri, de +# ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i de # ori c$te 4 ochiuri. D!m$n &6 ochiuri. 8ncheiem. @u c!lc!m p!r ile tricotate, le aburim numai u'or. 0ont!m cardiganul. 1a marginea interioar! a fe elor 'i $n continuare $n jurul g$tului, ridic!m ochiurile pe andrele nr. #O. 1a

marginea din dreapta ridic!m #&+ ochiuri, la spate A4 ochiuri, iar la marginea din st$nga din nou #&+ ochiuri. Tricot!m # cm cu modelul ??. 3ici form!m $n fa a din st$nga A butoniere ori"ontale. Prima la # cm de la marginea de jos a cardiganului. 5in A ochiuri facem butoniera, tricot!m ## ochiuri, iar A ochiuri pentru butonier! '.a.m.d. 5up! r$ndul cu butoniere tricot!m $nc! # cm $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! un r$nd de ochiuri pe dos, tricotrat pe fa a lucrului 'i $nc! 4 cm $n Mpunct de jerseuJ. 1a jum!tatea l! imii form!m 'i aici A butoniere deasupra butonierelor din r$ndul precedent. Didic!m ochiurile bu"unarelor pe andrele nr. #O 'i tricot!m + cm cu modelul ??. 3ici urmea"!, pe fa a lucrului, un r$nd de ochiuri tricotate pe dos, pe urm! mai tricot!m + cm. 8ncheiem. 8ndoim $n afar! ben"ile bu"unarelor, coasem cele dou! margini $nguste, le r!sfr$ngem, le c!lc!m 'i le fix!m de fe ele cardiganului. <ix!m de asemenea cele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor. 6anta care $nconjoar! fe ele 'i g$tul o $ndoim de-a lungul r$ndului de ochiuri pe dos, o ti-im 'i o c!lc!m. <eston!m butonierele prin"$ndu-le dou! c$te dou! $mpreun!. 9oasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

.ostum %e iarn* 1i c*ciuli* / 3o%el nr. >5


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 9ostuma'ul compus din trei piese are o garnitur! suede"!. >!inu a este $nchis! cu un fermoar care se poate deschide complet.

7urnituri< 9irca AA= g l$n! alb! de grosime mijlocie, 4= g l$n! bleumarin 'i #= g l$n! ro'ie, andrele nr. #O 'i +, fermoar 'i elastic. 3*rimea< Pentru copii de 4 B A ani. 3o%el< ?. 2ulerul 'i man'etele h!inu ei, elasticul de la gle"na pantalona'ului 'i banta c!ciuli ei se tricotea"! $n Mpunct de elasticJ. Cchiurile pe fa ! se iau din spatele andrelei. ??. Ti-urile interioare ale h!inu ei se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ???. 2arnitura suede"! o tricot!m dup! schema dat!. ?G. Destul se tricotea"! astfel: &ndul 2 )pe dosul lucrului* pe dos. &ndul 52 pe fa !. &ndul 72 pe dos. &ndul 82 M 6 ochiuri pe fa !, tricot!m $nt$i al #-lea ochi pe fa !, dar nu-i d!m drumul de pe andreaua st$ng!, tricot!m 'i ochiul premerg!tor pe fa ! 'i acum d!m drumul ambelor ochiuri deodat!. Depet!m de la M . &ndul 92 pe dos. &ndul "2 pe fa !. &ndul #2 pe dos. &ndul %2 # ochiuri pe fa !, M tricot!m $nt$i al #-lea ochi pe fa !, dar nu-i d!m drumul de pe andreaua st$ng!, tricot!m 'i ochiul premerg!tor 'i acum d!m drumul ambelor ochiuri deodat!. Depet!m de la M . 3ceste / r$nduri dau modelul. 3*sura< #. ochiuri 'i +/ r$nduri = &= cm cu modelul ?G.

"inua 8patele< 8ncepem cu E4 ochiuri, pe andrele nr. #O . Tricot!m + cm cu modelul ??. :rmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos )marginea ti-ului*. 9ontinu!m cu modelul ?G, cu andrele nr. +. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la c$te 4 cm, de A ori c$te & ochi. Gor fi &=4 ochiuri. 8ntre timp, la 6 cm de la ti-, $ncepem modelul suede". 5up! ce am terminat garnitura,

tricot!m din nou cu modelul ?G. &scroiala mnecii2 9$nd spatele are #6 cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. D!m$n /# ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i de aici la c$te # cm, la ambele margini, de + ori c$te & ochi. Gor fi // ochiuri. <mrul2 9$nd a-em 4& cm m!sura i de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de &# ori c$te A ochiuri. D!m$n #/ ochiuri. 8ncheiem. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu A# ochiuri pe andrele nr. #O. Tricot!m + cm cu modelul ??. :rmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ?G 'i cu andrele nr. +. 1a + cm m!sura i de la ti-, ad!ug!m la marginea dreapt! )cea interioar!* 6 ochiuri. 3ceste 6 ochiuri le tricot!m $n Mpunct de jerseuJ $n culoarea de fond p$n! la r!scroiala g$tului )ti- interior*. 8n r$ndurile pe fa ! nu tricot!m al .-lea ochi, $l ridic!m numai. 1a marginea exterioar! cre'tem la c$te / cm, de + ori c$te & ochi. Gor fi $n total 6& ochiuri. 8ntre timp, la 6 cm de la ti-, $ncepem garnitura lat! suede"!, dar numai dup! ce am tricotat 6 ochiuri 'i am ridicat al .-lea ochi al ti-ului. &scroiala mnecii2 1a aceea'i $n!l ime ca la spate sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, o dat! A ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. D!m$n A= ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i $ncep$nd de aici, la c$te # cm, la marginea exterioar!, de + ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! este de +A cm de la ad!ugarea ochiurilor, sc!dem la c$te # r$nduri, la $nceputul lor o dat! &+ ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 3ceast! margine urmea"! drept $nainte.

<mrul2 Se scade la aceea'i $n!l ime 'i $n acela'i fel ca la spate, sc!"$nd c$te A ochiuri. 3neca< 8ncepem cu A# ochiuri pe andrele nr. #O, cu modelul ?. 9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ?G. 9re'tem la c$te 6 r$nduri la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de &+ ori c$te & ochi. Gor fi ./ ochiuri. 8ntre timp, la # cm de la elastic, $ncepem modelul suede", apoi continu!m cu modelul ?G. 9$nd m$neca are #/ cm de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, de &6 ori c$te & ochi 'i de &4 ori c$te # ochiuri. D!m$n &# ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim $n!untru ti-ul de jos 'i-l coasem. 1a fe e $ndoim de asemenea ti-ul pe linia ochiurilor ridicate 'i-l coasem cu puncte in-i"ibile. 5in r!scroiala g$tului ridic!m circa &&= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m E cm cu modelul ?. 8ncheiem pe fa ! ochiurile tricotate pe fa !, pe dos cele tricotate pe dos. 5e-a lungul fe elor 'i $n continuare $n jum!tatea l! imii gulerului, a'e"!m fermoarul $n a'a fel, $nc$t s! nu fie -i"ibil c$nd este $nchis.

#antalonaul Se tricotea"! $n dou! buc! i. 8ncepem la marginea de jos cu .# ochiuri, pe andrele nr. #O. Tricot!m 6 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ?G pe andrele nr. +. 1a marginea st$ng! cre'tem la c$te . r$nduri, de &6 ori c$te & ochi. 1a marginea dreapt! cre'tem la c$te / r$nduri de &+ ori c$te & ochi, pe urm! la c$te . r$nduri de + ori c$te & ochi. 8ntre timp, la 4 cm deasupra elasticului $ncepem modelul suede" $ngust, dup! schema MbJ. 0arginea dreapt! urmea"! de la ++ cm m!sura i de la elastic, drept $nainte. 1a marginea st$ng! sc!dem $ncep$nd de la += cm de la marginea de jos, la c$te # cm, de && ori c$te & ochi. D!m$n E+ ochiuri. 9$nd pantalona'ul este de AE m m!sura i de la marginea de jos, continu!m cu r$nduri prescurtate pentru a ob ine $n!l imea de la spate. 8n r$ndul urm!tor, pe fa a lucrului, tricot!m /# ochiuri, restul r!m$ne pe andreaua st$ng!. 8ntoarcem, tricot!m pe dos tot aceste /# ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m 6E ochiuri, $ntoarcem 'i tricot!m tot aceste 6E ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m A6 ochiuri '.a.m.d. 9ontinu!m 'i tricot!m la c$te # r$nduri cu &+ ochiuri mai pu in, p$n! ce lucr!m dup! ultimul r$nd prescurtat, &. ochiuri, din nou cu r$ndul $ntreg. 0ai tricot!m # cm $n Mpunct de jerseuJ 'i $ncheiem. Partea a doua se tricotea"! $n sens opus. 9!lc!m cele # buc! i tricotate. 8mpreun!m cus!turile piciorului p$n! la +6 cm m!sura i de la marginea de jos, pe urm! execut!m 'i cus!turile din fa ! 'i din spate. 8ndoim # cm partea de sus 'i coasem cu puncte de tighel, introduc$nd $n acest ti- elastic $ngust. Cciulia 8ncepem cu bordura r!sfr$nt!, cu &#6 ochiuri pe andrele nr. #O. 5up! 4 r$nduri $n Mpunct lene'J, continu!m cu modelul suede" pe andrele nr. +. 5up! ce am terminat garnitura, $ntoarcem lucrul )acolo unde a fost p$n! acum fa a -a fi de acum $nainte dosul lucrului* 'i continu!m $n Mpunct de jerseuJ. 5up! + cm tricota i drept $nainte, lucr!m cu r$nduri

prescurtate: tricot!m &&/ ochiuri pe fa !, $ntoarcem, tricot!m &&= ochiuri pe dos. 8n r$ndul urm!tor tricot!m EA ochiuri pe fa !, $ntoarcem '.a.m.d. 9ontinu!m $n felul acesta tricot$nd la fiecare re-enire cu A ochiuri mai pu in, p$n! ce $ntoarcem dup! ultimul r$nd prescurtat 'i tricot!m, pe dos, r$ndul $ntreg. M :rm!torul rnd : pe fa !. &ndul 52 pe dos. &ndul 72 pe dos. &ndul 82 pe fa !. Depet!m de la M p$n! ce aceast! bordur! m!soar! && cm. 8ncheiem. 2arnitura $n model suede" 'i partea tricotat! $n Mpunct de jerseuJ se calc!. ;xecut!m o cus!tur! la spate 'i r!sfr$ngem garnitura din fa a c!ciuli ei. 8ncepem o bant! $ngust! pe &# ochiuri 'i lucr!m &#= cm $n Mpunct de elasticJ. C coasem de o parte a c!ciuli ei. 1a sf$r'itul ben ii facem o cheotoare mic!. Pe partea opus! a c!ciuli ei coasem un nasture.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

6oc(i* / 1or pentru 2etie / 3o%el nr. =C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Se poate tricota din fir de l$n! sau de bumbac. Gara se poate purta f!r! blu"!, pe timp mai r!coros cu blu"! sau cu un mic pulo-er.

7urnituri< 9irca &#= g fir de l$n! sau bumbac, andrele nr. #O, un nasture, elastic. 3*rimea< Pentru feti e de &O B # ani. 3o%el< ?. <usta se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ cu dungi $n Mpunct lene'J. ??. 9orsajul Mcuib de -iespeJ: tricot!m + r$nduri $ncep$nd pe dosul lucrului cu # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. &ndul 82 )pe fa a lucrului* dup! ochiul de la margine P introducem andreaua $ntre ochiul al 'aselea 'i al 'aptelea )dup! # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !*, scoatem firul( $l a'e"!m $n fa a ochiurilor pe andreaua st$ng! 'i $l tricot!m pe fa ! ca 'i c$nd ar fi un ochi nou, f!r! a-l str$nge. Pe urm! tricot!m # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, 'i trecem, cu ajutorul andrelei din st$nga, aceste 6 ochiuri prin ochiul cel nou. :rmea"! # ochiuri pe dos. Depet!m de la P . &ndurile 9, " )i #2 ca r$ndurile &, #, +. &ndul %2 este la fel cu r$ndul 4, dar $l lucr!m in-ersat, adic! cuprindem ultimele # ochiuri pe fa ! din primul grup, cele # ochiuri pe dos care urmea"! 'i primele # ochiuri pe fa ! din grupul urm!tor, tricot$ndu-le de la P p$n! la P ca $n r$ndul 4. 3ceste / r$nduri se repet!.

3*sura< +4 ochiuri 'i A6 r$nduri = &= cm $n Mpunct de jerseuJ( 44 ochiuri 'i 4/ r$nduri = &= cm din modelul ??. 7usta se lucrea"! din dou! buc! i la fel. 8ncepem cu #=6. Tricot!m &# r$nduri $n Mpunct lene'J, pe urm! continu!m 6 cm $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! iar &# r$nduri $n Mpunct lene'J. 9ontinu!m $n Mpunct de jerseuJ. 9$nd a-em &A cm m!sura i de la marginea de jos, tricot!m $n urm!torul r$nd P A= ochiuri, pe urm! tricot!m # ochiuri $mpreun! pe dos. Depet!m de la P $nc! de # ori. :rmea"! A= ochiuri pe fa !. 3ceste + sc!deri le repet!m mereu la c$te / r$nduri )$n total de &= ori*. Al 5$lea rnd cu sc!deri se lucrea"! astfel: M 4E ochiuri, tricot!m # ochiuri $mpreun! pe dos. Depet!m $nc! de # ori de la M , urmea"! A= ochiuri pe fa !. Al 7$lea rnd cu sc!deri: 4E ochiuri pe fa !, tricot!m # ochiuri $mpreun! pe dos )adic! o sc!dere pe dos*, 4/ ochiuri pe fa !, o sc!dere pe dos, 4/ ochiuri pe fa !, o sc!dere pe dos, 4E ochiuri pe fa !. Al 8$lea rnd cu sc!deri: 4/ ochiuri pe fa !, o sc!dere pe dos, 4. ochiuri pe fa !, o sc!dere pe dos, 4. ochiuri pe fa !, o sc!dere pe dos, 4E ochiuri pe fa !. Al 9$lea rnd cu sc!deri: 4/ ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 46 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 46 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4/ ochiuri pe fa !. Al "$lea rnd cu sc!deri: 4. ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4A ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4A ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4/ ochiuri pe fa !. Al #$lea rnd cu sc!deri: 4. ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 44 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 44 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4. ochiuri pe fa !. Al %$lea rnd cu sc!deri: 46 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4+ ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4+ ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4. ochiuri pe fa !.

Al !$lea rnd cu sc!deri: 46 ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4# ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4# ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 46 ochiuri pe fa !. Al ;$lea rnd cu sc!deri: 4A ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4& ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 4& ochiuri pe fa !, & sc!dere pe dos, 46 ochiuri pe fa !. D!m$n &.6 ochiuri. 9$nd fusta este de #EO cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem $n r$ndul urm!tor ochiul al &=-lea 'i $ncep$nd de aici mereu al 4-lea ochi, $n total de 4= ori. D!m$n &+6 ochiuri. 1a $nceputul celor # r$nduri urm!toare $ncheiem c$te &A ochiuri. 9u cele &=6 ochiuri r!mase tricot!m cu modelul ??. 5up! ce am tricotat 6 cm drept $nainte, $ncheiem la mijlocul r$ndului .= ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! bretele separat. 1ucr!m drept $nainte, p$n! ce marginea exterioar! este de &+ cm. 8ncep$nd de la marginea exterioar!, form!m um!rul, sc!"$nd c$te 6 ochiuri. 9!lc!m cele dou! buc! i tricotate 'i le asambl!m. 1!s!m deschis! cus!tura din partea st$ng! pe o por iune de A cm. 8nchidem aici cu un nasture 'i o cheotoare. 0arginile le $nconjur!m cu # r$nduri pe picioru'e cro'etate. 8n linia taliei pe dos, a'e"!m un elastic, prins $ntr-un r$nd de cruciuli e duble.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

Bac(et* pentru 2eti* %e : ani / 3o%el nr. =@


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! jachet! alb!, din l$n! sau bumbac, $mpodobit! cu o broderie $n floricele din culori -ii: ro'u, -erde, galben, se poate purta peste orice rochi !.

7urnituri< 9irca #A= g l$n! sau bumbac cu firul de grosime mijlocie, de culoare alb!. 9$te-a fire de bumbac ro'u, -erde 'i galben, andrele nr. #O, un nasture, o cro'et!. 3*rimea< 1ungimea jachetei +4 cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i benti a care bordea"! jache ica se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. <a a, spatele 'i m$necile se tricotea"! cu modelul urm!tor: &ndul , 7, 9, # )pe fa a lucrului*: P & ochi pe dos, && ochiuri pe fa !, repet!m de la P . &ndul 5, 8, ", %2 Se lucrea"! acoperit, adic! & ochi pe fa !, && ochiuri pe dos. &ndul !2 P & ochi pe dos, A ochiuri pe fa !, din ochiul urm!tor form!m cu ajutorul unei cro'ete 6 ochiuri pe care apoi le lucr!m dintr-odat! tot cu cro'eta, form$nd & singur ochi, urmea"! A ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . &ndul ;, 5, 8, ", %2 la fel ca #, 4, 6, /. &ndul , 7, 9, #2 la fel ca &, +, A, ..

&ndul !2 P & ochi pe dos, & ochi pe fa !, din urm!torul ochi pe fa ! form!m cu cro'eta 6 ochiuri pe care le lucr!m apoi tot cu cro'eta dintr-odat!, form$nd un singur ochi( urmea"! .

ochiuri pe fa !, din urm!torul ochi pe fa ! form!m cu cro'eta 6 ochiuri pe care le lucr!m apoi tot cu cro'eta dintr-odat! form$nd & singur ochi, urmea"! & ochi pe fa !. Depet!m de la P . &ndul 5;2 acoperit. Depet!m de la r$ndul &.

3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &== ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept &. cm $n $n!l ime cu modelul ??. 8ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de # ori c$te 4 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine*. 3-em .6 ochiuri. 9ontinu!m drept cu modelul ?? $nc! &+ cm $n $n!l ime 'i $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de &= ori c$te A ochiuri. 3m sc!"ut $n total A= ochiuri pe am$ndoi umerii. D!m$n #6 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m A= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept &. cm $n $n!l ime cu modelul ??. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul urm!toarelor # r$nduri c$te + ochiuri, urmea"! de # ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &# ochiuri pe aceast! linie. 1a marginea interioar! a fe ei lucr!m drept de la $nceput 'i p$n! la r!scroiala g$tului. 3-em +/ ochiuri. 9ontinu!m drept, cu acela'i model, E cm $n $n!l ime. &scroiala (tului2 5in acest punct $ncepem r!scroiala g$tului, sc!"$nd la $nceputul primului r$nd )pe fa a lucrului* 6 ochiuri, apoi $n continuare sc!dem de # ori c$te # ochiuri 'i de + ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total &+ ochiuri 'i mai r!m$n pe andrea #A ochiuri.

<mrul2 9u aceste #A ochiuri $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, de A ori c$te A ochiuri. 3neca< 0ont!m 6= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept + cm $n $n!l ime $n Mpunct lene'J. 9ontinu!m #+ cm $n $n!l ime cu modelul ??, cresc$nd c$te & ochi la + cm, la fiecare margine a lucrului, $n total &6 ochiuri )c$te / ochiuri la fiecare margine*. 3-em .6 ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, astfel: de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de # ori c$te # ochiuri, iar restul de &6 ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd. Eentia< 0ont!m / ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept $n Mpunct lene'J, o benti ! lung! de aproximati- &,#= m. 8ncheiem. 9!lc!m u'or p!r ile tricotate, a-$nd grij! s! nu se prese"e MpicourileJ. 8ncheiem la ma'in!, iar benti a o coasem cu m$na de jur-$mprejurul marginilor. 1a g$t coasem un nasture pe partea st$ng! a fe ei, iar pe partea dreapt! form!m o cheotoare.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

Bac(et* 2*r* 'uler pentru 2etie / 3o%el nr. =?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! jachet! este mai lung!, ajunge mai jos de 'olduri, a'a $nc$t fusta se -ede numai pu in. 1a g$t este montant!, f!r! guler. 0odelul este potri-it pentru $ntrebuin area a dou! resturi de l$n!.

7urnituri< 9irca ##= g l$n! de culoare mai $nchis! 'i circa #== g l$n! mai deschis!. 3ndrele nr. + 'i #O, 4 nasturi. 3*rimea< 1!rgimea jachetei circa /+ cm, lungimea $n mijlocul spatelui 46 cm )pentru feti e de A-6 ani*. 3o%el< ?. Ti-ul de jos se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul se lucrea"! astfel: tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa ! $n culoare mai $nchis!, la ba"!. :rmea"!: &ndul 2 )deschis* pe dosul lucrului, P & ochi pe fa !, ridic!m & ochi, lu$ndu-l din spatele andrelei, firul este $n fa a ochiului ridicat. 3'e"!m firul $napoi, spre dos. Depet!m de la P . &ndul 52 )deschis* pe fa a lucrului, P ridic!m & ochi ca $n r$ndul precedent )acela'i ochi*, firul este $n fa a ochiului ridicat. 3'e"!m firul $napoi, & ochi pe dos. Depet!m de la P . &ndul 72 )$nchis* ca r$ndul &. &ndul 82 )$nchis* pe fa !. 3ceste 4 r$nduri dau modelul. 3*sura< #/ ochiuri 'i A= r$nduri = &= cm cu modelul ??.

8patele< 8ncepem cu &+= ochiuri, cu firul de culoare mai $nchis!, pe andrele nr. +. Tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !. 9ontinu!m cu modelul ??. Tricot!m . cm drept $nainte, pe urm! sc!dem aici, 'i de aici la c$te #O cm, la ambele margini, de / ori c$te & ochi. D!m$n &&4 ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te + ochiuri, pe urm! de &# ori c$te & ochi. D!m$n E6 ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la ambele margini ale lucrului, de + ori c$te & ochi. Gor fi &=# ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 9$nd spatele este de 4A cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 4 ori c$te A ochiuri 'i de 6 ori c$te 4 ochiuri, de ambele margini. 8ntre timp, c$nd lucrul este de 46 cm de la ti-, $ncheiem la mijlocul r$ndului &= ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. Sc!dem la um!r conform indica iilor: la marginea interioar! sc!dem la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndurilor, c$te + ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu 6# ochiuri cu firul de culoare mai $nchis!, pe andrele nr. +. Tricot!m + cm cu modelul ?, pe urm! tricot!m, $n locul ultimului r$nd pe dosul lucrului, un r$nd de ochiuri pe fa ! 'i totodat! ad!ug!m la marginea dreapt! )cea interioar!* #4 ochiuri. Gor fi /6 ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ??. 1a marginea dreapt! lucr!m, drept $nainte 'i la c$te &= cm form!m c$te o pereche de butoniere )$n total 4 perechi*. Tricot!m + ochiuri de la margine, din A ochiuri facem o butonier!, tricot!m / ochiuri 'i iar facem o butonier! din A ochiuri. 1a marginea st$ng! )cea exterioar!* sc!dem la . cm de la ti- 'i de aici la c$te #O cm, de / ori c$te & ochi. D!m$n ./ ochiuri. &croiala mnecii2

1a $nceputul r$ndului urm!tor, sc!dem la marginea exterioar! 6 ochiuri, pe urm! la c$te # r$nduri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. D!m$n 64 ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i de aici la c$te & cm, de A ori c$te & ochi.

&scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! este de 4# cm de la ad!ugarea ochiurilor, sc!dem la $nceputul r$ndului #= ochiuri, pe urm! la c$te # r$nduri, o dat! + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 3ceast! margine urmea"! drept $nainte. <mrul2 9$nd fa a este de 4A cm de la ti-, sc!dem la marginea exterioar! de # ori c$te A ochiuri 'i apoi c$te 4 ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! $n sens opus 'i f!r! butoniere. 3neca< 8ncepem cu A/ ochiuri 'i tricot!m un ti- la fel ca la spate 'i fa !. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem la + cm 'i de aici mereu la $nceputul 'i sf$r'itul r$ndului al /-lea, de &4 ori c$te & ochi. Gor fi /6 ochiuri. 9$nd m$neca are #/ cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri, de &6 ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 4 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de # ori de la P . 0ai departe sc!dem de / ori c$te & ochi 'i de 6 ori c$te # ochiuri. D!m$n &4 ochiuri. 8ncheiem. Eu+unarul< )# buc! i* 8ncepem cu += de ochiuri 'i tricot!m cu andrele nr. + cu modelul ??, /O cm. 8ntoarcem lucrul 'i continu!m lucr$nd pe fa ! acolo p$n! unde acum a fost dosul lucrului. Tricot!m $nc! +O cm. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate. 8ndoim $n afar! ti-ul de 4 cm al fe elor. 8l coasem sus 'i jos, $l r!sfr$ngem 'i $l c!lc!m $nc! o dat!. Prindem butonierele dou! c$te dou! $mpreun! 'i le feston!m. 3sambl!m jacheta. 5in r!scroiala g$tului ridic!m ochiurile, dar numai de la ti-ul $ndoit al uneia din fe e, p$n! la ti-ul $ndoit al celeilalte. Tricot!m cu l$n! mai $nchis! # cm $n Ipunct de jerseuJ. Sf$r'im banta f!r! a o str$nge, pe urm! o $ndoim $nspre interior 'i o coasem. Ti-im bu"unarele $n l! ime de # ochiuri, r!sfr$ngem partea de sus 'i le fix!m pe cele dou! fe e. 9!lc!m toat! jacheta din nou. 9oasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #E ?ul

Bac(et* pentru 2eti*) cu 'arnitur* n %un'i / 3o%el nr. =>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Kachet! cu garnitur! $n dungi $n dou! culori. 6anta de la g$t este pu in e-a"at!. 6u"unarele t!iate au aceea'i garnitur! de dungi $n dou! culori, compus! din dou! buc! i. 7urnituri< 9irca 4A= g l$n! $n culoare de fond 'i circa #= g $ntr-o culoare contrastant!. 3ndrele nr. #O, + nasturi mai mari 'i A nasturi mai mici.

3*rimea< 1!rgimea jachetei $ncheiate la nasturi circa E4 cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! banta de la g$t, A+ cm )pentru fete de &# B &+ ani*. 3o%el< ?. Ti-urile interioare se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 2arnitura de ben i se tricotea"! tot $n Mpunct de jerseuJ, $ns! $n dungi: # r$nduri $n culoarea de fond, # r$nduri $n culoarea constrastant!. ???. Destul jachetei se lucrea"! astfel: &ndul 2 pe fa !. &ndul 52 pe fa !. &ndul 72 un ochi pe fa !, unul pe dos, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 82 pe dos. &ndul 92 pe dos. &ndul "2 ca r$ndul +. 3ceste 6 r$nduri se repet!. 3*sura< #/ ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm cu modelul ? 'i ??( #/ ochiuri 'i A= r$nduri = &= cm cu modelul ???. 8patele< 8ncepem cu &#= ochiuri 'i cu modelul ?. 5up! + cm, tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos )marginea ti-ului*, pe urm! $nc! un r$nd de ochiuri pe dos, pe dosul lucrului. 9ontinu!m cu modelul ???. 9re'tem la c$te 6 cm, la ambele margini ale lucrului, de A ori c$te & ochi. Gor fi &+= ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd spatele are +A cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. D!m$n &=6 ochiuri. Tricot!m drept $nainte, p$n! ce r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical. 3ici, 'i de aici la c$te # cm, cre'tem la ambele margini, de 4 ori c$te & ochi. Gor fi &&4 ochiuri.

<mrul2 9$nd spatele este de A# cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 6 ori c$te 4 ochiuri 'i de 4 ori c$te + ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A4O cm de jos, $ncheiem la mijlocul r$ndului &# ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. Sc!dem mai departe pentru um!r iar la marginea interoar!, la g$t, sc!dem mereu la c$te # r$nduri )la $nceputul r$ndurilor* c$te A ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile.

0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu A. ochiuri 'i tricot!m + cm cu modelul ?. 8n r$ndul urm!tor ad!ug!m la marginea dreapt! )cea interioar!* #E ochiuri. Gor fi /6 ochiuri. Totodat! tricot!m pe fa a lucrului, un r$nd de ochiuri pe dos. :rmea"! 'i pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ???. 0arginea dreapt! continu! drept $nainte( la marginea st$ng! cre'tem la c$te A cm, m!sura i de la marginea ti-ului, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi E# ochiuri. Eu+unarul< 8ntre timp, la &= cm de la ti-, tricot!m pe fa a lucrului +E ochiuri, $ncheiem +A ochiuri, apoi tricot!m restul ochiurilor de pe andrea. 1!s!m de o parte. 9u alte andrele $ncepem +E ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului 'i tricot!m . cm $n Mpunct de jerseuJ. Sf$r'im cu un r$nd pe fa !. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te # ochiuri. D!m$n +A ochiuri. 1!s!m de o parte. 9ontinu!m fa a 'i, $n locul ochiurilor $ncheiate ale bu"unarului, tricot!m ochiurile c!ptu'elii bu"unarului. )3ten ie la continuitatea modeluluiQ* 9$nd marginea interioar! este de &# cm de la ad!ugarea ochiurilor, form!m prima pereche de butoniere. Tricot!m 4 ochiuri de la margine, 'i din A ochiuri facem o butonier!, tricot!m && ochiuri, apoi din A ochiuri facem a doua butonier! 'i sf$r'im r$ndul. :rm!toarele perechi de butoniere, $n total trei, -in la c$te &# cm una de alta. &scroiala mnecii2 1a +A cm de la marginea de jos sc!dem la marginea exterioar!, mereu la $nceputul r$ndului al doilea, o dat! 6 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. D!m$n .. ochiuri. Tricot!m drept $nainte p$n! ce r!scroiala m$necii are pe -ertical! && cm. 3ici, 'i de aici la c$te # cm, cre'tem de + ori c$te & ochi.

&scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! este de 44 cm de la ad!ugarea ochiurilor, tricot!m $n r$ndul urm!tor, pe dosul lucrului, at$tea ochiuri $nc$t s! r!m$n! &/ ochiuri pe andreaua st$ng!. 5in acestea $ncheiem . ochiuri 'i continu!m cu cele && ochiuri r!mase. 0arginea exterioar! )respecti- marginea interioar! a fe ei* urmea"! drept $nainte. 1a g$t sc!dem, mereu la c$te # r$nduri, c$te + ochiuri la $nceputul r$ndurilor, p$n! se termin! toate ochiurile. 9ontinu!m cu ochiurile r!mase 'i sc!dem 'i aici, mereu la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndurilor, de + ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de E ori c$te & ochi. :rm!m drept $nainte. <mrul2 8ntre timp, la aceea'i $n!l ime cu spatele, sc!dem la marginea exterioar!, mereu la $nceputul celui de-al doilea r$nd, de 6 ori c$te 4 ochiuri 'i apoi + ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 3neca< 8ncepem cu 64 ochiuri 'i tricot!m + cm cu modelul ?. :rmea"! at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului, c$te un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ???. 1a + cm m!sura i de la ti'i de aici la c$te #O cm, cre'tem la ambele margini de &4 ori c$te & ochi. Gor fi E# ochiuri. 9$nd m$neca are +. cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare: de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de &4 ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 4 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de + ori de la P . :rm!m 'i sc!dem de &4 ori c$te & ochi, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n &4 ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate. 8ndoim $n afar!, $n l! ime de A cm, ti-urile interioare ale celor dou! fe e, le coasem sus 'i jos, le r!sfr$ngem 'i le c!lc!m. Putem a'e"a benti a $ntre cele dou! straturi, ca s! nu se $ntind!. 3sambl!m jacheta. 5in r!scroiala g$tului ridic!m ochiurile de la un ti- al fe elor p$n! la cel!lalt. Tricot!m cu modelul ??. 9re'tem la $nceputul fiec!rui r$nd, de / ori c$te & ochi, pe urm! sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd de / ori c$te & ochi. 8ntre timp, la # cm l! ime, sc!dem $n 6 locuri, $mp!r ite simetric, c$te un ochi 'i form!m la marginea dreapt! o butonier!: sc!dem A ochiuri de la margine 'i din A ochiuri facem butoniera. 9$nd banta este lat! de 4 cm, sc!dem din nou $n 6 locuri c$te & ochi, pe urm! tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, 'i continu!m cu modelul $n dou! culori. 1a cele dou! margini cre'tem 'i sc!dem 'i de data aceasta de / ori c$te & ochi iar la # cm form!m o butonier! corespun"!toare primei butoniere. 1a 4 cm l! ime $ncheiem. 8ndoim banta $n afar!, coasem cele dou! -$rfuri ascu ite, pe urm! r!sfr$ngem banta, o c!lc!m 'i o a'e"!m $n r!scroiala g$tului. 6anta st! pu in e-a"at! la g$t. <eston!m cele # butoniere prinse $mpreun!, c$t 'i celelalte perechi de butoniere. Eanta bu+unarelor< Se tricotea"! $n c$te dou! buc! i. 8ncepem bucata mai mic! cu &6 ochiuri. Tricot!m &6 r$nduri cu modelul ??, pe urm! tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos 'i apoi tricot!m alte &6 r$nduri. 8ncheiem. 6anta mai lung! o $ncepem cu #4 ochiuri 'i cre'tem la una din margini, la c$te # r$nduri, de + ori c$te # ochiuri 'i o dat! un ochi. 5up! / r$nduri sc!dem $n aceea'i m!sur! $n care am crescut, p$n! a-em &6 r$nduri. Tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, pe urm! continu!m cu modelul $n dou! culori, cresc$nd din nou 'i sc!"$nd la una din margini, ca s! ob inem -$rful ascu it. 5up! &6 r$nduri $ncheiem. 3 doua bant! a bu"unarului o tricot!m $n sens opus. 8ndoim ben ile $n afar!, coasem -$rful ascu it 'i marginea $ngust!, pe urm! le r!sfr$ngem, le c!lc!m 'i le coasem de bu"unare $n felul ar!tat $n desen. 9oasem c$te & nasture drept garnitur! pe aceste ben i, la fel 'i pe m$neci. 8ndoim ti-ul de jos 'i $l prindem cu puncte in-i"ibile. 9oasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

Elu+* pentru 2etie %e = ani / 3o%el nr. ==


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! alb!, frumoas! 'i u'or de executat, a-$nd la gulera' 'i la man'ete o benti ! ro'ie sau albastr!, se poate confec iona at$t din l$n!, c$t 'i din bumbac.

7urnituri< 9irca #+= g l$n! alb!, &= g l$n! ro'ie, andrele nr. # 'i #O.

3*rimea< Pentru feti e de A ani. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, man'etele 'i linia gulerului se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul cu modelul ??. 3*sura< += ochiuri 'i 4# r$nduri = &= cm din modelul ??.

7aa<

0ont!m ./ ochiuri de l$n! alb! pe andrele nr. # 'i tricot!m +O cm $n $n!l ime, $n Ipunct de semielasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. #O cu modelul ??, 'i cre'tem &# ochiuri $n r$ndul $nt$i, lucr$nd dublat tot al 6-lea ochi, o dat! din fa !, o dat! din spate. 9ontinu!m drept cu E= de ochiuri p$n! la $n!l imea total! de &. cm. &scroiala mnecii2 8ncepem sc!"$nd la fiecare margine, la # r$nduri, o dat! + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &/ ochiuri )c$te E ochiuri la o margine*. 3-em .# ochiuri. 1a $n!l imea total! de #& cm, $mp!r im ochiurile pe # andrele 'i continu!m drept pe prima andrea cu +6 de ochiuri, ad!ug$nd $n r$ndul $nt$i # ochiuri la marginea interioar! a lucrului )pentru ti-*. Tricot!m drept E cm $n $n!l ime cu aceste +/ ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! form!m r!scroiala g$tului sc!"$nd la # r$nduri, de # ori c$te . ochiuri, o dat! + ochiuri, iar pe linia um!rului, sc!dem de + ori c$te . ochiuri 'i astfel am terminat toate ochiurile. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 8patele< Tricot!m la fel ca 'i partea din fa ! p$n! la punctul unde $ncepe r!scroiala m$necii. 3ici sc!dem la fiecare margine, la # r$nduri, o dat! + ochiuri, o dat! # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi, apoi continu!m drept cu .6 ochiuri, f!r! a mai forma fenta. <mrul2 1a $n!l imea total! de += cm, sc!dem pe fiecare linie a um!rului de + ori c$te . ochiuri, iar +4 ochiuri r!mase la mijlocul spatelui le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 3neca< 0ont!m A6 ochiuri pe andrele nr, # 'i tricot!m $n Ipunct de semielasticJ, # r$nduri cu l$n! alb!, 4 r$nduri cu l$n! ro'ie, din nou # r$nduri cu l$n! alb!. 8n continuare, cu andrele nr. #O 'i modelul ??, cre'tem $n r$ndul $nt$i #= ochiuri, adic! lucr!m dublat tot al +-lea ochi, plus # ochiuri crescute la cele dou! margini ale m$necii.

3-em .6 ochiuri cu care continu!m a tricota drept cu modelul ??. 1a $n!l imea total! de A cm, sc!dem la fiecare margine )pentru a forma o-alul m$necii* la # r$nduri o dat! # ochiuri, de &= ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. 3m sc!"ut $n total 6/ ochiuri )c$te +4 ochiuri la fiecare margine*. Destul de / ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd.

Lulerul< 0ont!m .= ochiuri din l$n! alb!, pe andrele nr. # 'i tricot!m drept $n Ipunct de semielasticJ 4 cm $n $n!l ime, apoi l!s!m ochiurile pe andrea. Pe prima latur! de 4 cm ridic!m, cu l$n! ro'ie, &+ ochiuri( $n continuare tricot!m tot cu l$n! ro'ie $n Ipunct de semielasticJ, cele .= de ochiuri l!sate pe andrea. 9u acela'i fir de l$n! ro'ie ridic!m $n continuare urm!toarele &+ ochiuri de pe a #-a latur! de 4 cm. Tricot!m # r$nduri cu l$n! ro'ie, & r$nd cu l$n! alb! 'i $ncheiem sc!"$nd pe fa !, 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 9!lc!m aburit, $ncheiem blu"a prin cus!turi de m$n!, iar la g$t coasem dou! 'irete ro'ii terminate cu doi ciucuri.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

0ulo,er %e %antel* pentru 2etie / 3o%el nr. =:


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. :n comentariu 3cest pulo-er se poate tricota din l$n! sau bumbac. 8n culoare deschis!, este c$t se poate de potri-it pentru lunile de -ar!.

7urnituri< 9irca &== g l$n! sau bumbac )bumbacul sub ire se lucrea"! $n dou!*, andrele nr. #O, andrele de $mpletit ciorapi nr. #, un fermoar. 3*rimea< 1!rgimea pulo-erului circa 64 cm, lungimea la mijlocul spatelui +6 cm )pentru feti ele de 6 B . ani*. 3o%el< ?. ;lasticul de jos, de la man'et! 'i g$t, se lucrea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. Platca se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ???. Destul se tricotea"! $ntr-un model de dantel!, dup! schema dat!. Primul moti- al modelului este de / ochiuri 'i &# r$nduri. 5up! r$ndul al &#-lea $ncepem iar cu r$ndul $nt$i. 3ten ie la r$ndul +, A 'i && al modelului, $n care se schimb! moti-ele de la $nceputul 'i sf$r'itul r$ndului.

3*sura< #6 ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm cu moddelul ???. 7a* 1i spate< Pulo-erul se tricotea"! din # buc! i similare, spatele 'i fa a s$nt la fel. 8ncepem cu &&= ochiuri, pe andrele nr. #, cu modelul ? 'i tricot!m 6 cm. 9ontinu!m cu andrele nr. #O. Tricot!m un r$nd pe fa ! 'i aici sc!dem mereu al 4-lea ochi, adic! tricot!m $mpreun! pe fa !, mereu al treilea 'i al patrulea ochi. D!m$n /4 ochiuri. 5up! un r$nd de ochiuri pe dos, continu!m cu modelul ??? dup! schema dat!. 8n r$ndurile f!r! so , dup! ochiul $ncep!tor 'i $naintea celui care $ncheie r$ndul, tricot!m c$te & ochi pe fa !( $n r$ndurile cu so tricot!m aceste ochiuri pe dos. Tricot!m && cm drept $nainte. 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare cre'tem de &6 ori c$te & ochi )p$n! la reali"area num!rului de ochiuri pentru a forma un moti$ntreg, lucr!m $n Mpunct de jerseuJ*, la $nceputul celor # r$nduri urm!toare ad!ug!m c$te && ochiuri )m$neca*. Got fi &## ochiuri. Tricot!m / cm drept $nainte. D$ndul urm!tor se tricotea"! p$n! la sf$r'it pe fa !, cresc$nd mereu, dup! al &.-lea ochi, de . ori c$te & ochi. Gor fi &#E ochiuri. 8nsemn!m ochiul din mijloc cu un fir colorat. Tricot!m un r$nd de ochiuri pe dos. 8n r$ndul urm!tor tricot!m c$te & ochi pe dos $naintea 'i dup! ochiul de mijloc. 8n urm!torul r$nd, 'i de aici $n fiecare r$nd cu so , tricot!m pe fa ! ochiurile cre apar pe fa ! 'i pe dos ochiurile ce apar tricotate pe dos. 8n r$ndul urm!tor f!r! so : ochiul $ncep!tor, 6= ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, 6= ochiuri pe fa !, ochiul care $ncheie r$ndul. 8n r$ndul urm!tor f!r! so : ochiul $ncep!tor, A/ ochiuri pe fa !, && ochiuri $n dungi, A/ ochiuri pe fa !, ochiul care $ncheie r$ndul. 0ai departe, tricot!m la c$te # r$nduri, cu 4 ochiuri mi mult la mijloc, $n dungi de & ochi pe fa !, & ochi pe dos pentru ca s! form!m garnitura triunghiular!.

<mrul2 9$nd marginea exterioar! a m$necii este de && cm, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de &/ ori c$te A ochiuri. D!m$n +E ochiuri la mijloc, $ncheiem f!r! a str$nge. 5up! ce am tricotat cele # buc! i, le prindem cu ace cu g!m!lie de tipar 'i le c!lc!m cu o c$rp! ud!. 6anta de elastic de la marginea de jos nu se calc!. 9oasem cele dou! buc! i. 9us!tura um!rului st$ng o l!s!m deschis! pe o distan ! de &= cm, aici a'e"!m un fermoar. 1a marginea de jos a m$necilor ridic!m circa /4 ochiuri pe + andrele de $mpletit ciorapi 'i tricot!m $n cerc + cm cu modelul ?. 8ncheiem toate ochiurile pe fa !. D!sfr$ngem man'etele.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!.

#/ ?ul

Elu+* cu mnec* lun'* pentru 2eti* %e ? ani / 3o%el nr. =;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 6lu"! original! cu moti- abecedar, pentru o feti ! $n primul an de 'coal!.

7urnituri< 9irca #6= g l$n! alb!, 4= g l$n! ro'ie, andrele nr. #O 'i #. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa 6/ cm, lungimea blu"ei 4= cm. 3o%el< ?. Spatele, fa a 'i m$necile se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 6ordura de jos $n Mpunct lene'J. ???. 0an'etele 'i gulerul $n Mpunct de elasticJ. ?G. 6anda cu litere se lucrea"! cu model nor-egian, orient$ndu-ne dup! schem!. 3*sura< +& ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ?. 8patele< 0ont!m &== ochiuri din l$n! ro'ie pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept astfel: $n Mpunct lene'J, 6 r$nduri cu l$n! ro'ie 'i # r$nduri cu l$n! alb!( urmea"! # r$nduri $n Mpunct de jerseuJ cu l$n!

ro'ie 'i &= r$nduri cu Mmodel nor-egianJ( se continu! cu # r$nduri $n Mpunct de jerseuJ cu l$n! ro'ie. 8n continuare lucr!m cu l$n! alb!, $n Mpunct de jerseuJ, &A cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la + cm. 8n total cre'tem &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em &&= ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare astfel: de # ori c$te 4 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total sc!dem ## ochiuri )c$te && ochiuri la fiecare margine* 'i r!m$n // ochiuri cu care tricot!m drept, $n Mpunct de jerseuJ, cu l$n! alb!, &. cm $n $n!l ime. <mrul2 <orm!m linia umerilor sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, de &# ori c$te A ochiuri. 8n total am sc!"ut 6= ochiuri )c$te += ochiuri pe un um!r*. D!m$n #/ ochiuri la mijlocul spatelui pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 7aa< Se execut! la fel ca 'i spatele cu singura deosebire c! la $n!l imea total! de +6 cm, $mp!r im lucrul pe # andrele, c$te 44 ochiuri pe o andrea( continu!m lucrul pe prima andrea sc!"$nd r!scroiala g$tului astfel: o dat! + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de . ori c$te & ochi. Sc!dem linia um!rului la fel ca la spate. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m 6= ochiuri de l$n! ro'ie pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de elasticJ, A cm $n $n!l ime, form$nd astfel man'eta m$necii. 9ontinu!m cu andrele nr. #O, $n Mpunct de jerseuJ cu l$n! alb!, 'i tricot!m o bucat! de #6 cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la fiecare margine a lucrului*. 3-em /6 ochiuri.

8ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd astfel: de # ori c$te 6 ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n continuare sc!dem, tot la al +-lea r$nd, c$te & ochi, iar c$nd au r!mas pe andrea #6 ochiuri, sc!dem c$te + ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd )de 4 ori* 'i ultimele &4 ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. Lulerul< 0ont!m /= ochiuri cu l$n! ro'ie pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de elasticJ, un guler de 4 cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe dos ochiurile lucrate pe dos 'i pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !. 9!lc!m aburit, $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 8mprejurul r!scroielii g$tului coasem gulerul, l!s$nd o deschi"!tur! pe um!rul st$ng pe care coasem # nasturi 'i # cheotori.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

0ulo,er cu moti,e n culori pentru 2eti* %e 59 ani / 3o%el nr. =9


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er se lucrea"! din l$n! galben!, cu fe ele 'i m$necile bordate de o garnitur! -esel!, format! din + culori pl!cut armoni"ate: ro'u, maron, -erde. Se poate purta tot at$t de bine cu o fust! -erde, maron sau cadrilat!, cum 'i peste orice rochi ! de -ar!.

7urnituri< 9irca +== g l$n! galben!, #= g l$n! ro'ie, #= g l$n! -erde, #= g l$n! maron, / nasturi galbeni, andrele nr. # 'i #O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa .4 cm, lungimea pulo-erului 4A cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, man'etele 'i benti a din jurul g$tului se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. 0arginea fe elor se lucrea"! $n Mpunct lene'J. ???. 0$necile, spatele 'i fe ele $n Mpunct de jerseuJ. ?G. 6ordura fe elor 'i a m$necilor cu Mmodelul nor-egianJ, dup! schema dat!.

3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ???.

8patele< 0ont!m E= ochiuri cu l$n! galben!, pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, / cm $n $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. #O, $n Ipunct de jerseuJ, &/ cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &/ ochiuri )c$te E ochiuri la o margine*. 3-em &=/ ochiuri. &scroiala mnecii2 5in acest punct $ncepem s! form!m r!scroiala m$necii, sc!"$nd astfel: de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut ## ochiuri )c$te && ochiuri la o margine* 'i au mai r!mas /6 ochiuri, cu care tricot!m &4 cm $n $n!l ime. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor sc!"$nd de &# ori c$te A ochiuri )c$te += ochiuri pe un um!r*. 3u mai r!mas pe andrea #6 ochiuri la mijlocul spatelui, pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m A4 ochiuri de l$n! galben! pe andrele nr. # 'i tricot!m drept / cm astfel: primele / ochiuri de la marginea interioar! a lucrului, $n Mpunct lene'J, iar restul ochiurilor, $n Mpunct de semielasticJ. Pe benti a lucrat! $n Mpunct lene'J 'i care se -a executa $n continuare de la $nceputul 'i p$n! la sf$r'itul fe ei, -om forma / butoniere, la distan ! de A cm $ntre ele. Tricot!m $n continuare cu andrele nr. #O, $n Mpunct de jerseuJ, &/ cm $n $n!l ime, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la # cm( a-em grij! ca $ncep$nd din primul r$nd dup! terminarea elasticului din talie, s! introducem Mmodelul nor-egianJ, pe care $l -om $ncepe la o distan ! de &= ochiuri de la marginea interioar! a fe ei $n felul urm!tor: / ochiuri $n Mpunct lene'J, # ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, 6 ochiuri cu Mmodel nor-egianJ 'i $n continuare restul ochiurilor $n Mpunct de jerseuJ. Pentru orientare asupra punctelor 'i culorilor din modelul nor-egian ne

-om conduce dup! schem!. 3-em 6+ ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #6 cm $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd astfel: A ochiuri, 4 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi, $n total &A ochiuri sc!"ute. D!m$n 4/ ochiuri cu care continu!m drept &4 cm $n $n!l ime. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! sc!dem r!scroiala g$tului astfel: ridic!m primele / ochiuri $n Mpunct lene'J pe o andrea de re"er-! 'i $n continuare sc!dem de + ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi, la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie. 3-em += ochiuri. 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, de A ori c$te 6 ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< 1ucr!m la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere.

3neca< 0ont!m .4 ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o man'et! de 6 cm $n $n!l ime. 9ontinu!m cu andrele nr. #O $n Mpunct de jerseuJ, 4 r$nduri cu l$n! galben!, urmea"! Mmodelul nor-egianJ 'i $n continuare #& cm $n $n!l ime cu l$n! galben!, cresc$nd in-ariabil la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine*. 3-em E/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necilor, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n continuare s!c!dem tot la al #-lea r$nd c$te & ochi, iar c$nd au r!mas pe andrea #/ ochiuri, sc!dem de 4 ori c$te + ochiuri, iar ultimele &6 ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 5up! ce am c!lcat aburit toate p!r ile tricotate $n Mpunct lene'J 'i am $ncheiat pulo-erul la ma'in!, ridic!m pe andrele ochiurile de la r!scroiala g$tului 'i tricot!m drept $n Mpunct de semielasticJ o benti ! de + cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe dos ochiurile tricotate pe dos, 'i pe fa ! ochiurile tricotate pe fa !. Tricot!m $n continuare, $n Mpunct lene'J, cele / ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-!, form!m ultima butonier!, $ncheiem 'i unim printr-o cus!tur! de m$n! cu benti a de la g$t.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

Elu+* pentru 2eti* %e @ ani


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 5in l$n! de culoarea cerului deschis, cu o broderie discret! din l$n! alb!, ro'ie 'i albastru $nchis, aceast! blu"! cu o not! -esel! 'i copil!reasc! este foarte potri-it! pentru feti e. Se poate purta fie cu o fust! bleumarin, fie cu una cadrilat! $n dou! nuan e de albastru.

7urnituri< 9irca #== g l$n! albastru deschis, c$te-a fire din l$n! ro'ie, alb! 'i bleumarin, A nasturi de sidef, andrele nr. # 'i #O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa .= cm, lungimea blu"ei +/ cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, man'etele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de elasticJ. ??. 0$necile 'i plastronul se tricotea"! cu modelul descris mai jos. ???. Destul blu"ei $n Mpunct de jerseuJ. 0odelul: ??. &ndul 2 )pe fa a lucrului* toate ochiurile pe fa !. &ndul 52 )pe dosul lucrului* toate ochiurile pe dos. &ndul 72 toate ochiurile pe fa !. &ndul 82 toate ochiurile pe dos. &ndul 92 toate ochiurile pe dos. &ndul "2 toate ochiurile pe fa !. &ndul #2 toate ochiurile pe dos. &ndul %2 toate ochiurile pe fa !. &ndul !2 toate ochiurile pe dos. &ndul ;2 toate ochiurile pe fa !. &ndul 2 repet!m de la r$ndul &.

3*sura< #4 ochiuri 'i +/ r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m /= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept o bucat! de 6 cm $n!l ime, $n Mpunct de elasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. #O lucr$nd drept, $n Mpunct de jerseuJ o bucat! de + cm $n $n!l ime. 5in acest punct )a-em E cm $n!l ime total!* cre'tem la ambele p!r i, pe linia subra ului, c$te & ochi la + cm )de A ori*. 8n total cre'tem &= ochiuri. 3-em E= ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #4 cm sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd astfel: de # ori c$te 4 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #= ochiuri )c$te &= ochiuri la fiecare margine*. 3-em .= ochiuri cu care continu!m drept $nc! &# cm $n!l ime. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd c$te A ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd pe aceast! linie. 9$nd au r!mas #= ochiuri pe andrea, la mijlocul spatelui, la $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 4/ ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de elasticJ, o bucat! de + cm $n!l ime, form$nd o butonier! din # ochiuri, la distan ! de 4 ochiuri de la marginea interioar! a fe ei. 9ontinu!m la fel $nc! + cm $n $n!l ime, apoi schimb!m lucrul pe andrele nr. #O. Tricot!m drept $n felul urm!tor: primele #4 ochiuri de la marginea interioar! a fe ei le lucr!m cu modelul ??, $ncep$nd de la terminarea elasticului din talie 'i p$n! la r!scroiala g$tului, a-$nd grij! s! form!m c$te o butonier! la 6 cm distan ! $ntre ele. Destul ochiurilor le lucr!m $n Mpunct de jerseuJ crescs$nd pe linia subra ului c$te & ochi la + cm. 8n total cre'tem A ochiuri )primul ochi $l cre'tem $n r$ndul $nt$i dup! terminarea elasticului*. 3-em A+ ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #& cm $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul fiec!rui r$nd, pe dosul lucrului, astfel: o dat! 4 ochiuri, o dat! + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &A ochiuri 'i au mai r!mas +/ ochiuri, cu care continu!m drept &= cm $n $n!l ime.

<mrul )i rscroiala (tului2 Sc!dem !pentru r!scroiala g$tului, la $nceputul fiec!rui r$nd, pe fa a lucrului, astfel: o dat! A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi, $n total &+ ochiuri. 5in acest punct $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul fiec!rui r$nd, pe dosul lucrului, c$te A ochiuri 'i $ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< C lucr!m la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m .= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de elasticJ # cm $n $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. #O, cu modelul ??, o bucat! de 6 cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la & cm. 8n total cre'tem &# ochiuri. 3-em /# ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ?? form$nd o-alul m$necii astfel: sc!dem la $nceputul urm!toarelor # r$nduri c$te A ochiuri, iar $n continuare de 4# ori c$te & ochi, de 4 ori c$te # ochiuri, de + ori c$te + ochiuri 'i $ncheiem. Lulerul< 0ont!m &== ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept $n Mpunct de elasticJ 6 cm $n $n!l ime. 9ontinu!m $nc! 4 cm $n $n!l ime, sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd. 8ncheiem $ntrun singur r$nd sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 9!lc!m aburit totul, except$nd p!r ile lucrate $n Mpunct de elasticJ. 8ncheiem la ma'in!, brod!m marginile plastronului 'i coasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

Elu+* pentru 2eti* %e 59 ani / 3o%el nr. =D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest model frumos se lucrea"! din l$n! cu fir sub ire $n + nuan e de albastru.

7urnituri< 9irca ++= g l$n! $n + nuan e de albastru )c$te &&= g din fiecare nuan !*, += g l$n! alb!, . nasturi albi de sidef, andrele nr. #O 'i #. Pentru o mai bun! orientare -om nota astfel nuan ele de l$n! $ntrebuin ate aici: ? nuan a mai $nchis!( ?? nuan a mijlocie( ??? nuan a cea mai deschis! )albastrul cerului*.

3*rimea< 1ungimea pulo-erului 4A cm. 3o%el< ?. 0an'etele, elasticul din talie, benti a de la g$t 'i bordura fe elor se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< +# ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, cu l$n! de nuan a ?, $n Mpunct de semielasticJ, o bucat! de . cm $n $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. #O $n Mpunct de jerseuJ, tot cu nuan a ?, $nc! &= cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la 4 cm. :rmea"! # r$nduri cu l$n! alb!, + cm cu nuan a ?, din nou # r$nduri cu l$n! alb! 'i $n sf$r'it 6 cm cu nuan a ??, a-$nd grij! ca pe linia subra ului s! continu!m a cre'te, la fiecare margine a lucrului, c$te & ochi la 4 cm. 3m crescut $n total &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em &+= ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #. cm, $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul urm!toarelor # r$nduri, c$te 4 ochiuri 'i $n continuare de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut ## ochiuri )c$te && ochiuri la o margine*. 3-em &=/ ochiuri. Tricot!m drept )$n Mpunct de jerseuJ cu nuan a ??* p$n! c$nd a-em o $n!l ime total! de +& cm. 3ici lucr!m # r$nduri cu l$n! alb!, apoi + cm $n!l ime cu nuan a ??, din nou # r$nduri cu l$n!

alb! 'i, $n sf$r'it, continu!m drept cu nuan a ???, p$n! c$nd lucrul are o $n!l ime total! de 4+ cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la fiecare margine a lucrului, la $nceputul r$ndurilor, de 6 ori c$te 6 ochiuri. 8n total am sc!"ut .# ochiuri )c$te +6 ochiuri pe un um!r*. D!m$n +6 ochiuri la mijloc pe care le l!s!m pe o andrea de re"er-!. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 6/ ochiuri din l$n! de nuan a ? pe andrele nr. # 'i tricot!m drept . cm $n $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ, form$nd o butonier! la & cm $n!l ime de la marginea de jos a lucrului. 9ontinu!m s! lucr!m &= cm $n $n!l ime cu andrele nr. #O $n Mpunct de jerseuJ, cu aceea'i nuan ! )?*, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la 4 cm. 1a marginea interioar! tricot!m drept, a-$nd grij! ca primele / ochiuri s! le lucr!m $n Mpunct de semielasticJ pentru a forma bordura fe ei. Pe aceast! bordur! -om tricota butoniere din # ochiuri, la distan ! de 6 cm $ntre ele. :rmea"! # r$nduri cu l$n! alb!, + cm cu nuan a ?, din nou # r$nduri cu l$n! alb!, 6 cm cu nuan a ??, a-$nd grij! ca pe linia subra ului s! continu!m a cre'te c$te & ochi la 4 cm. 3m crecut $n total A ochiuri, deci a-em .+ ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #. cm, $ncepem s! form!m r!scroiala m$necii sc!"$nd astfel: o dat! A ochiuri, apoi 4 ochiuri, + ochiuri, # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total &6 ochiuri 'i au mai r!mas A. ochiuri cu care continu!m drept, cu nuan a ??, p$n! la $n!l imea total! de +& cm. 5e aici lucr!m # r$nduri cu l$n! alb!, + cm cu nuan a ??, din nou # r$nduri cu l$n! alb! 'i $n sf$r'it continu!m drept cu nuan a ???, p$n! la $n!l imea total! de 4= cm. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem r!scroiala g$tului sc!"$nd la marginea interioar! a lucrului, la $nceputul primului r$nd, o dat! &= ochiuri, o at! + ochiuri 'i de . ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #= ochiuri. 3-em +. ochiuri cu care -om forma linia um!rului, sc!"$nd de A ori c$te 6 ochiuri 'i o dat! . ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m 66 ochiuri din l$n! de nuan a ?, pe andrele nr. #, 'i tricot!m drept $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de 6 cm $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. #O, $n Mpunct de jerseuJ, cu aceea'i nuan !, $nc! &= cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 3m crescut $n total &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em .6 ochiuri cu care tricot!m $n continuare astfel: # r$nduri cu l$n! alb!, apoi + cm cu nuan a ?, din nou # r$nduri cu l$n! alb! 'i iar 6 cm cu nuan a ??, cresc$nd in-ariabil c$te & ochi la & cm, la fiecare margine a lucrului. 3-em E6 ochiuri cu care -om forma o-alul m$necii, sc!"$nd astfel: la $nceputul primelor # r$nduri, c$te A ochiuri 'i $n continuare de 4/ ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i $ncheiem. Gom a-ea grij! ca dup! ce am executat o bucat! de &= cm cu l$n! de nuan a ??, s! intercal!m # r$nduri de l$n! alb!, apoi + cm cu nuan a ??, din nou # r$nduri albe 'i apoi s! continu!m p$n! la sf$r'it cu nuan a ???. 9!lc!m aburit p!r ile tricotate $n Mpunct de jerseuJ 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 8n continuarea celor +6 ochiuri r!mase pe andreaua de re"er-! la mijlocul spatelui, ridic!m pe

andrea ochiurile corespun"!toare pe linia r!scroielii g$tului 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o benti ! de 4 cm $n!l ime, form$nd o butonier! la un cap!t. 8ncheiem benti a $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe dos ochiurile lucrate pe dos 'i pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #/ ?ul

K*inu* cu mo%el scoian / 3o%el nr. :C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu <e ele h!inu ei se tricotea"! cu model sco ian, spatele 'i m$necile s$nt tricotate cu l$n! brun!, uni. <ondul fe elor este ecru cu linii -er"i--itriol 'i c!r!mi"iu. 6en ile s$nt -er"i, ti-ul interior brun.

7urnituri< 9irca #== g l$n! brun!, A= g ecru, A= g -erde 'i += g teracot!, andrele nr. #O, un ac de brodat, un fermoar care se poate deschide complet. 3*rimea< 1!rgimea h!inu ei $ncheiat! EA cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! bant!, 4# cm )pentru copii de . B / ani*. 3o%el< >!inu a $ntreag! se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. 1a fe e lucr!m modelul sco ian dup! schema dat!, tricot$nd liniile ori"ontale deodat! cu fe ele. 1iniile -erticale se brodea"! ulterior $n punct suede". 1iniile colorate alternea"! $n felul urm!tor: 4 r$nduri ecru, & r$nd teracot!, & r$nd ecru, & r$nd teracot!, & r$nd ecru, & r$nd teracot!, 4 r$nduri ecru, & r$nd -erde, & r$nd ecru, & r$nd -erde, & r$nd ecru, & r$nd -erde. 3ceste #= r$nduri se repet!. 8ntruc$t cele mai multe din linii s$nt numai de & r$nd, trebuie s! rupem firul la sf$r'itul r$ndului, sau s! lucr!m cu andrele ascu ite la ambele capete. 8n acest din urm! ca" tricot!m # r$nduri pe fa !, unul dup! altul, pe fa a lucrului cu culori diferite, apoi pe dosul lucrului, # r$nduri pe dos, tot

cu culori diferite. 6ine$n eles c! numai atunci c$nd $n conformitate cu modelul urmea"! numai c$te & r$nd $ntr-o culoare.

3*sura< += ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm. 8patele< 8ncepem cu &&6 ochiuri cu l$n! brun!. 5up! + cm tricot!m pe fa a lucrurlui un r$nd de ochiuri pe dos 'i continu!m $n Mpunct de jerseuJ. 9re'tem la ambele margini, la c$te 6 cm, de + ori c$te & ochi. Gor fi &## ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd a-em #/ cm m!sura i de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 4 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. D!m$n E/ ochiuri. Tricot!m drept $nainte, p$n! ce r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical. 3ici, 'i de aici la c$te # cm cre'tem la ambele margini de + ori c$te & ochi. Gor fi &=4 ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 9$nd spatele are 44 cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, la ambele margini, de 4 ori c$te 6 ochiuri 'i de # ori c$te A ochiuri. 8ntre timp, la 4A cm de la marginea de jos, $ncheiem la mijlocul r$ndului &= ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! buca i separat. 1a marginea interioar! sc!dem la c$te # r$nduri, o dat! 4 ochiuri, apoi c$te + ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu 6# ochiuri $n culoare brun!. 5up! + cm tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu liniile colorate. 1ucr!m drept $nainte, p$n! la #/ cm de la marginea de jos. &scroiala mnecii )i a (tului2 1a marginea interioar! sc!dem aici, 'i de aici la c$te & cm, de &/ ori c$te & ochi. 1a marginea exterioar! sc!dem la c$te # r$nduri: o dat! 6 ochiuri, o dat! + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de + ori c$te & ochi. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, sc!dem aici, 'i de aici la fiecare & cm, de 6 ori c$te & ochi. <mrul2 9$nd fa a este de 44 cm de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de 4 ori c$te 6 ochiuri 'i de # ori c$te A ochiuri. 7aa cealalt*< Se tricotea"! $n sens opus. 3neca< 8ncepem cu 6/ ochiuri cu firul -erde. 5up! + cm tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, pe urm! continu!m tot $n culoare -erde 'i tricot!m $nc! + cm. 9ontinu!m $n culoare brun! p$n! la sf$r'it, $n Mpunct de jerseuJ. 9re'tem mereu, la $nceputul 'i la sf$r'itul celui deal .-lea r$nd, de &A ori c$te & ochi. Gor fi E/ ochiuri. 9$nd m$neca este de ++ cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, de 6 ori c$te + ochiuri 'i de # ori c$te 4 ochiuri. D!m$n &/ ochiuri. 8ncheiem.

6rod!m pe cele dou! fe e liniile -erticale dup! schema dat!. 9!lc!m p!r ile tricotate 'i le asambl!m. 8ndoim ti-ul de jos 'i $l prindem pe din!untru cu puncte in-i"ibile. 8ndoim 'i la m$neci ti-ul de + cm. 1a marginea interioar! a fe ei ridic!m circa &A= ochiuri p$n! la jum!tatea r!scroielii g$tului de la spate 'i tricot!m, cu l$n! -erde, + cm $n Mpunct de jerseuJ. 8n locul ultimul r$nd pe dos tricot!m pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! mai $mpletim + cm. 8ncheiem. Tricot!m o bant! la fel pentru cealalt! fa !. 1a mijlocul spatelui coasem cele dou! ben i cu puncte in-i"ibile. 1e $ndoim $n lungul r$ndului de ochiuri pe dos 'i le ti-im. 8n fa ! a'e"!m fermoarul.

Tricoate de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

Eolero cu bro%erie / 3o%el nr. :@


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest bolero cu m$neca trei sferturi se confec ionea"! din l$n! neagr!, aplic$nd de jur $mprejurul fe elor o band! brodat! $n culori -ii.

7urnituri< 9irca +== g l$n! neagr!, c$te-a fire de l$n! ro'ie, galben!, -erde 'i albastr!, andrele nr. #O 'i +. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea boleroului 44 cm, lungimea m$necii 46 cm. 3o%el< ?. Spatele, fa a 'i m$necile se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 0an'etele 'i patentul din talie $n Mpunct de semielasticJ. ???. 6enti a care bordea"! fe ele 'i r!scroiala g$tului se lucrea"! $n Mpunct lene'J, toate r$ndurile pe fa !. 3*sura< ## ochiuri 'i +/ r$nduri = &= cm din modelul ?. 8patele< 0ont!m &== ochiuri din l$n! neagr! pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. + $n Mpunct de jerseuJ &/ cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &/ ochiuri )c$te E ochiuri la o margine*. 3-em &&/ ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor ce urmea"!, de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine*. 3-em E4 ochiuri cu care lucr!m &A cm $n $n!l ime. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd de 6 ori c$te A ochiuri pe fiecare um!r. D!m$n +4 ochiuri la mijlocul spatelui pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd.

0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m A= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n $n!l ime. 9ontinu!m $n Mpunct de jerseuJ &/ cm $n!l ime, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la # cm )de E ori*, iar la marginea interioar! a fe ei lucr!m drept. 3-em AE ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, o dat! 6 ochiuri, o dat! A ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total &6 ochiuri 'i au mai r!mas 4+ ochiuri cu care tricot!m drept &A cm $n $n!l ime. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! sc!dem concomitent linia um!rului 'i r!scroiala g$tului astfel: pe linia um!rului sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd, pe dosul lucrului, de 6 ori c$te A ochiuri, iar la r!scroiala g$tului, sc!dem o dat! A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i $n continuare c$te & ochi p$n! la terminarea lor.

0artea stn'* a 2eei< 1ucr!m la fel, in-ersat. 3neca< 0ont!m .= ochiuri pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de ssemielasticJ , o man'et! de 4 cm $n!l ime. 9ontinu!m cu andrele nr. +, $n Mpunct de jerseuJ, #6 cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #6 ochiuri )c$te &+ ochiuri la o margine*. 3-em E6 ochiuri. 1a $n!l imea total! de += cm, $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd astfel: la $nceputul primului r$nd, pe fa a lucrului, / ochiuri, iar la $nceputul r$ndului urm!tor, pe dosul lucrului, + ochiuri. 8n continuare sc!dem la $nceputul urm!toarelor r$nduri de 4= ori c$te & ochi, de &= ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i $ncheiem ultimele &+ ochiuri $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m a doua m$nec! la fel, in-ersat. Tricot!m $n Mpunct lene'J, pe / ochiuri, o benti ! corespun"!toare cu lungimea m!surat! de jur $mprejurul fe elor 'i r!scroielii g$tului. 9!lc!m aburit p!r ile tricotate $n Mpunct de jerseuJ, $ncheiem la ma'in! 'i coasem de m$n! benti a. 6rod!m pe benti ! cu fire de l$n! $n culori -ii, diferite flori dup! schem!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #/ ?ul

Elu+* cu mo%el romnesc 1i mnec* scurt* / 3o%el nr. :?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3rta noastr! popular! este 'i de data aceasta un fericit i"-or de inspira ie pentru acest model de blu"! din l$n! alb! cu o garnitur! $n moti-e rom$ne'ti.

7urnituri< 9irca #A= g l$n! alb!, A= g l$n! albastr!, c$te-a fire din l$n! ro'ie 'i galben!, andrele nr. &O 'i # 'i A andrele de ciorapi. 3*rimrea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm.

3o%el< ?. 0arginea de jos a blu"ei 'i decolteul se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. :rmea"! Mmodelul rom$nescJ dup! schem!. ???. Destul -om tricota $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< 4# ochiuri 'i A4 r$nduri P &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m &6/ ochiuri cu l$n! albastr!, pe andrele nr. # 'i tricot!m $n Mpunct lene'J 4 r$nduri cu l$n! alb! 'i 4 r$nduri cu l$n! albastr!( aplic!m modelul rom$nesc. 5in nou urmea"! $n Mpunct lene'J 4 r$nduri cu l$n! alb! 'i 4 r$nduri cu l$n! albastr!. 9ontinu!m $n Mpunct de jerseuJ, cu l$n! alb!, 4 cm $n $n!l ime, cu andrele nr. # 'i # cm cu andrele nr. &O. 8n continuare tricot!m cu andrele nr. # o bucat! de #= cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la &O cm. 8n total am crescut #6 ochiuri )cite &+ ochiuri la o margine*. 3-em &E4 ochiuri cu care tricot!m drept A cm $n $n!l ime. :rmea"! &= cm $n $n!l ime, sc!"$nd la fiecare margine a lucrului c$te + ochiuri la & cm. 8n total am sc!"ut 6= ochiuri )c$te += ochiuri la o margine*. 3-em &+4 ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. Didic!m pe o andrea toate ochiurile de la o margine la alta a r!scroielii superioare a spatelui 'i tricot!m $n Mpunct lene'J # r$nduri cu l$n! albastr!( urmea"! Mmodelul rom$nescJ, 'i din nou Mpunct lene'J format din # r$nduri l$n! alb! 'i # r$nduri l$n! albastr!. 8ncheiem toate r$ndurile $ntr-un singur r$nd. 7aa< ;xecut!m partea din fa ! la fel. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 8n jurul m$necilor ridic!m ochiurile corespun"!toare pe 4 andrele de ciorapi, 'i tricot!m, $n Ipunct de jerseuJ, un ti- de # cm $n $n!l ime, pe care $l $ndoim pe dos 'i $l coasem $n punct in-i"ibil de m$n!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* cu mo%el nor,e'ian / 3o%el nr. :>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu C blu"! original! 'i pu in costisitoare care se poate confec iona cu c$te-a resturi de l$n!. Se cere r!bdare 'i aten ie.

7urnituri< 9irca #== g l$n! alb!, A= g l$n! ro'ie, #= g l$n! neagr!, &= g l$n! galben!, andrele nr. #O 'i + 'i . nasturi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea blu"ei 44 cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie 'i man'etele se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ 'i cu modelul nor-egian de pe schem!. 3*sura< #A ochiuri 'i +. r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &== ochiuri din l$n! ro'ie, pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept 6 cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m cu andrele nr. + 'i modelul nor-egian de pe schem!, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 5up! terminarea modelului nor-egian, tricot!m cu l$n! alb!, $n Mpunct de jerseuJ, p$n! la $n!l imea total! de #4 cm, cresc$nd mereu c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &/ ochiuri )c$te E ochiuri la o margine*. 3-em &&/ ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"!, de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine*. 3-em E4 ochiuri cu care lucr!m drept &A cm $n $n!l ime.

<m rul2 5e aici $ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd de A ori c$te 6 ochiuri pe fiecare um!r, iar cele +4 ochiuri r!mase pe andrea la mijlocul spatelui le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m A/ ochiuri din l$n! ro'ie pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n $n!l ime, form$nd o butonier! )din # ochiuri* la + cm $n!l ime total! 'i la distan a de + ochiuri de la marginea interioar! a fe ei.

8n r$ndul urm!tor, dup! terminarea elasticului din talie, cre'tem / ochiuri )la marginea interioar! a fe ei* pe care le -om tricota $n Mpunct de jerseuJ, $ncep$nd de aici 'i p$n! la r!scroiala g$tului, altern$nd culorile corespun"!toare modelului nor-egioan 'i apoi $n continuare cu l$n! alb!. Pe aceast! bant! de / ochiuri )care -a forma ti-ul fe ei* -om deschide c$te o butonier! $n acelea'i r$nduri cu butonierele de pe corsaj. 5up! executarea elasticului din talie, continu!m lucrul cu 66 ochiuri 'i cu andrele nr. + aplic$nd modelul nor-egian. 9ontinu!m cu l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ, $n felul urm!tor: pe linia subra ului cre'tem & ochi la c$te # cm de E ori )$ncep$nd de la terminarea elasticului 'i p$n! la r!scroiala m$necii*, iar la marginea interioar! a fe ei, lucr!m drept p$n! la $n!l imea total! de 4& cm, a-$nd grij! s! form!m 6 butoniere )din # ochiuri* la distan ! )-ertical* de 6 cm $ntre ele. 6utonierele de pe corsaj -or corespunde cu butonierele de pe banda ti-ului. ;le se execut! pe linie ori"ontal!, pe fa a lucrului, astfel: ochiurile &, #, + de la marginea ti-ului se lucrea"! pe fa !( din ochiurile 4 'i A form!m o butonier!: ochiurile 6, ., / lucrate pe fa !, urmea"! ochiurile E, &=, && )respecti- &, #, + din corsaj* lucrate pe fa !( din ochiurile &# 'i &+ form!m o butonier! 'i $n continuare tricot!m pe fa ! restul ochiurilor. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #4 cm sc!dem la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, o dat! 6 ochiuri, o dat! 4 ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &A ochiuri 'i au mai r!mas 6= de ochiuri cu care lucr!m drept p$n! la $n!l imea total! de 4& cm. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! sc!dem concomitent r!scroiala g$tului 'i linia um!rului astfel: pe linia r!scroielii g$tului sc!dem la $nceputul r$ndurilor o dat! &6 ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri 'i de # ori c$te & ochi, iar pe linia um!rului sc!dem de A ori c$te 6 ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< 1ucr!m $n acela'i el, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m .6 ochiuri din l$n! alb! pe andrele nr. #O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, # cm $n $n!l ime( urmea"! # r$nduri cu l$n! ro'ie 'i continu!m cu andrele nr. + 'i l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ, &= r$nduri cresc$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd. 8n total am crescut &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em /6 ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii. Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te 4 ochiuri, de 46 ori c$te & ochi, de 4 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, iar ultimele &/ ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit, $ncheiem la ma'in!. 8ndoim ti-ul fe ei 'i coasem $n punct in-i"ibil cu m$na, pe dosul corsajului. <eston!m $mpreun! butonierele suprapuse ale corsajului 'i ti-ul 'i coasem . nasturi. D!scroiala g$tului o ti-im cu o li"ier! alb! sau ro'ie, tricotat! $n Mpunct de jerseuJ, de aproximati- # cm $n!l ime astfel: coasem li"iera la ma'in! pe fa a lucrului, $ndoim pe dos 'i ti-im.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* cu mnec* ra'lan pentru 2eti* %e 5= ani / 3o%el nr. :=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! de un colorit -essel 'i pl!cut con-ine tuturor fetelor tinere. Se lucrea"! din l$n! bej, cu dungi ro'ii 'i p!tr! ele negre.

7urnituri< 9irca #== g l$n! bej, A= g l$n! ro'ie, #= g l$n! neagr!, andrele nr. # 'i #O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa // cm. 3o%el< ?. 0an'etele, elasticul din talie 'i decolteul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ 'i cu un model nor-egian adec-at. 3*sura< += ochiuri 'i 4+ r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri din l$n! bej pe andrele nr. # 'i tricot!m drept A cm, $n $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m &/ cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cu andrele nr. #O, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut &/ ochiuri )c$te E ochiuri la o margine*. 3-em &+/ ochiuri cu care continu!m s! tricot!m sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd dus 'i $ntors )de &A ori*. ?ntroducem apoi modelul nor-egian pe care $l repet!m de 4 ori )continu$nd a sc!dea la fel* 'i termin!m )tot sc!"$nd* cu && r$nduri cu l$n! ro'ie, $n Mpunct de semielasticJ. 3m sc!"ut $n total .= ochiuri 'i au mai r!mas 6/ ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !, 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 7aa< 1ucr!m la fel ca 'i spatele. 3neca< 0ont!m /= ochiuri din l$n! bej pe andrele nr. # 'i tricot!m o man'et! de A cm $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. #O $n Mpunct de jerseuJ 'i tricot!m #6 cm $n $n!l ime, cresc$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare c$te & ochi la # cm, la fiecare margine.

3-em &=6 ochiuri cu care $ncepem s! form!m linia raglan a m$necii, sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd )de &A ori*. ?ntroducem modelul nor-egian pe care $l repet!m de 4 ori )sc!"$nd la el $n continuare* 'i termin!m m$neca tricot$nd ultimele && r$nduri $n Mpunct de semielasticJ )sc!"$nd mereu*, cu l$n! ro'ie. :ltimele +6 ochiuri, r!mase la mijlocul andrelei, le $ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* 'en c*ma1* (1emi+et*) / 3o%el nr. ::


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! se tricotea"! $n lung, dintr-un fir de l$n! moale 'i sub ire, $n Mpunct de jerseuJ, cu dungi $nguste. Se ia dosul lucrului drept fa !. 0$neca larg!, 'apte-optimi, este prins! $ntr-o man'et! dubl!, care se $nchide cu un nasture. 6lu"a se poate purta deasupra sau $n!untrul fustei.

7urnituri< 9irca #.= g l$n! $n culoare de fond )<* 'i circa 4= g l$n! $n culoare contrastant! )9*. 3ndrele nr. # 'i A nasturi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului E4 B E6 cm, lungimea blu"ei $ncheiat! la nasturi circa &=6 cm, lungimea la mijlocul spatelui A6 cm. 3o%el< 6lu"a se tricotea"! $n $ntregime $n Mpunct de jerseuJ lucrat $n dungi, lu$nd dosul lucrului drept fa !. Pentru aceasta, preg!tim dou! gheme din l$n! $n culoare de fond. 9u unul din gheme tricot!m &= r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, $ncep$nd cu un r$nd de ochiuri pe dos 'i sf$r'ind cu un r$nd de ochiuri pe fa !. &ndul 2 )9* )pe fa a lucrului* pe dos )l!s!m firul s! at$rne 'i continu!m $n culoarea de fond cu al doilea ghem. Tricot!m din nou &= r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, dar de data aceasta $ncepem cu un r$nd pe fa ! 'i sf$r'im cu un r$nd de ochiuri pe dos. &ndul 552 )9* )pe dosul lucrului* pe fa !. 3ceste ## r$nduri se repet!. 3*sura< +4 ochiuri 'i A6 r$nduri = &= cm. 8patele< 8ncepem la marginea st$ng! $n punctul $nsemnat cu M3J, cu &6 ochiuri $n culoarea de fond. Tricot!m # r$nduri. 1a marginea st$ng! continu!m drept $nainte )r!scroiala m$necii*, la marginea dreapt! ad!ug!m la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, de A ori c$te &6 ochiuri, 'i o dat! #& ochiuri. Gor fi &&. ochiuri. 8ncep$nd de aici continu!m marginea dreapt! )marginea de jos* drept $nainte. 1a marginea st$ng! cre'tem, la c$te # r$nduri, de 4 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i o dat! #= ochiuri. Gor fi &A& ochiuri. 1!s!m aceast! bucat! de o parte. 9u alte andrele $ncepem # ochiuri 'i cre'tem la marginea dreapt!, mereu la $nceputul celui de al doilea r$nd, de A ori c$te 4 ochiuri 'i o dat! A ochiuri, iar la marginea st$ng! cre'tem $n acela'i

timp la c$te 4 r$nduri, de + ori c$te & ochi. <orm!m astfel un mic triunghi de &# r$nduri 'i += ochiuri. 1u!m ochiurile acestui triunghi 'i ochiurile buc! ii l!sate de o parte, pe o singur! andrea, $n a'a fel $nc$t s! -in! la marginea st$ng! pentru completarea r!scroielii m$necii )aten ie la continuitatea moeluluiQ*. Gom a-ea &/& ochiuri pe andrea.

9ontinu!m 'i cre'tem la marginea st$ng! )um!r* la c$te + r$nduri, de &/ ori c$te & ochi 'i la c$te 4 r$nduri de 6 ori c$te & ochi. Gor fi #=A ochiuri. 9$nd lucrul are &E cm de la punctul de plecare, sc!dem la marginea st$ng!, la c$te 4 r$nduri de 4 ori c$te & ochi. D!m$n #=& ochiuri. 5in acest moment tricot!m drept $nainte p$n! a-em #A cm de la punctul de plecare. :ltimul r$nd trebuie s! fie $n culoarea contrastant!. 3ici -a fi mijlocul spatelui. 8ncep$nd de aici lucr!m $n sens opus. Sc!dem $n aceea'i m!sur! $n care am crescut p$n! acum 'i cre'tem $n aceea'i m!sur! $n care am sc!"ut p$n! acuma. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem tot la o margine, la punctul $nsemnat cu 6, pe &E ochiuri. Tricot!m # r$nduri. 1a marginea st$ng! )r!scroiala m$necii* continu!m drept $nainte( la marginea dreapt! cre'tem la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, de 4 ori c$te &E ochiuri 'i o dat! ## ochiuri. Gor fi &&. ochiuri. 1a marginea dreapt! continu!m drept $nainte p$n! la sf$r'it. 1a marginea st$ng! cre'tem la c$te # r$nduri, de / ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri 'i o dat! . ochiuri. Gor fi &4/ ochiuri. 1!s!m lucrul de o parte. 9u alte andrele $ncepem # ochiuri. Tricot!m un mic triunghi, la fel cu cel de la spatele blu"ei )&# r$nduri 'i += ochiuri*. Pe urm! lu!m ochiurile pe o singur! andrea, ca la spate. Gor fi &./ ochiuri. 1a marginea st$ng! cre'tem la c$te + r$nduri, de #4 ori c$te & ochi )um!rul*. Gor fi #=# ochiuri 'i lucrul -a fi de #& cm m!sura i pe -ertical!. 8ncep$nd de aici sc!pdem la marginea st$ng!, la c$te # r$nduri, de &. ori c$te & ochi )r!scroiala g$tului*. D!m$n &/A ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte p$n! ce lucrul are #/ cm de la punctul de plecare )dac! este ne-ioie, mai tricot!m &-# r$nduri astfel $nc$t ultimul r$nd s! fie $n culoare contrastant! sau s! fie al cincilea r$nd $n culoarea de fond*. 8n r$ndul urm!tor lu!m /+ ochiuri pe o andrea de re"er-! 'i lucr!m numai cu restul de &=# ochiuri. <orm!m + butoniere ori"ontale astfel: P tricot!m &. ochiuri din cele &=# ochiuri de pe andrea, $ncheiem . ochiuri. Depet!m $nc! de # ori de la P. Tricot!m restul de += ochiuri. 8n r$ndul urm!tor cre'tem c$te . ochiuri deasupra celor $ncheiate $n r$ndul anterior. 0ai tricot!m $nc! # cm drept $nainte de la r$ndul cu butoniere )s! a-em += cm de la punctul de plecare*. 3ceasta -a fi marginea fe ei cu butoniere. 8nsemn!m r$ndul cu un fir colorat. 8ncep$nd de aici tricot!m dublura. 5up! # cm form!m deasu!pra primelor + butoniere $nc! + butoniere, pe

urm! cre'tem r!scroiala g$tului $n aceea'i m!sur! $n care am sc!"ut-o. Gor fi &&E ochiuri. 9$nd a-em E cm de la marginea fe ei, de la semn, $ncheiem. 8ncepem pe &&E ochiuri 'i tricot!m o bucat! la fel, $n sens opus 'i f!r! butoniere. 0ai tricot!m # cm drept $nainte )mijlocul fe ei* aici lu!m pe aceea'i andrea ochiurile l!sate pe andreaua de re"er-! 'i continu!m $n sens opus partea st$ng! a fe ei. 3neca %reapt*< 8ncepem cu &&6 ochiuri, la marginea dreapt! cre'tem, la c$te 4 r$nduri, de &4 ori c$te & ochi. :rm!m drept $nainte. 1a marginea st$ng! tricot!m &= r$nduri drept $nainte, pe urm! cre'tem la c$te # r$nduri, de #/ ori c$te & ochi. Gor fi &A/ ochiuri. 9$nd lucrul are &# cm de la r$ndul $ncep!tor, $ncheiem la marginea dreapt! #4 ochiuri, pe care le $ncepem din nou $n r$ndul urm!tor. 1a marginea dreapt! urmea"! .O cm drept $nainte iar la marginea st$ng! cre'tem la c$te 4 r$nduri, de &= ori c$te & ochi. Gor fi &6/ ochiuri. Pe urm! continu!m 'i aici drept $nainte p$n! a-em . cm. 8ncep$nd de aici sc!dem la marginea st$ng!, la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, de +& ori c$te & ochi 'i de + ori c$te # ochiuri. 3ceast! margine urmea"! drept $nainte. 8ntre timp, la &EO cm de la r$ndul $ncep!tor sc!dem la marginea dreapt!, la cite 6 r$nduri, de &= ori c$te & ochi 'i la c$te 4 r$nduri, de 4 ori c$te & ochi. :rmea"! 'i aceast! margine drept $nainte, p$n! a-em +E cm de la r$ndul $ncep!tor )&&. ochiuri*. 8ncheiem.

eca stn'*< Se tricotea"! $n sens opus. Lulerul< 8ncepem cu &#& ochiuri. 9re'tem la cite . r$nduri, la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de / ori c$te & ochi. Gor fi &+. ochiuri. 9$nd gulerul este de &= cm )A6 r$nduri*, $nsemn!m r$ndul 'i $ncep$nd de aici sc!dem la cite 6 r$nduri, la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de / ori c$te & ochi. D!m$n &#& ochiuri. 9$nd a-em A# r$nduri de la semn, $ncheiem. 3an1etele< 8ncepem cu E= ochiuri. Tricot!m &E r$nduri drept $nainte. 8n r$ndul urm!tor form!m o butonier!, tricot!m A ochiuri de la margine 'i din A ochiuri facem butoniera. 3 doua butonier! -ine la . cm exact deasupra primei butoniere. 9$nd man'eta are &4 cm, $ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim marginea de jos + cm 'i ti-im. 8n ti- introducem panglic! $ngust! sau m!tase sub ire ca s! nu se $ntind! la purtat. 0arginile fe elor le $ndoim E cm. Prindem butonierele c$te dou! 'i le feston!m. Prindem cu c$te-a puncte marginea de # cm a fe ei cu butoniere 'i a fe ei opuse. 8ndoim gulerul pe r$ndul $nsemnat, partea mai $ngust! -a fi dublura 'i o a'e"!m $n r!scroiala g$tului. 8ncre im m$neca jos 'i o prindem $n man'eta $ndoit!. 6utonierele man'etelor le prindem de asemenea c$te dou! 'i le feston!m. 9oasem nasturii. Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* %ecoltat* cu mneca trei s2erturi / 3o%el nr. :;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! din l$n! ro'ie, degaj$nd decolteul 'i a-$nd r!scroiala m$necii pronun at!, se poate $mbr!ca fie cu o blu"! de culoare asortat! sau ecose", fie f!r! blu"!.

7urnituri< 9irca +A= g l$n! ro'ie, andrele nr. # 'i #O . 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea blu"ei A# cm, lungimea m$necii 4& cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, benti a de la decolteu 'i man'etele se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#/ ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m &= cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. #O, $n Mpunct de jerseuJ 'i cre'tem $n r$ndul ?, pe fa a lucrului, / ochiuri, lucr$nd $n tot al &A-lea ochi dublat astfel: o dat! $l lucr!m din fa ! 'i o dat! din spate. 3-em &+6 ochiuri cu care tricot!m &= cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &= ochiuri. 3-em &46 ochiuri.

&croiala mnecii2 8ncepem astfel: sc!dem la $nceputul r$ndurilor, la fiecare margine, c$te 4, +, +, +, #, #, #, &, & ochiuri, deci c$te #& ochiuri la fiecare margine. 8n total sc!dem 4# ochiuri. 3-em &=4 ochiuri. 9ontinu!m s! tricot!m 66 r$nduri drept. 8n r$ndul al 6.-lea )pe fa a lucrului* sc!dem #6 ochiuri de la mijlocul spatelui $mp!r ind astfel lucrul $n dou! p!r i. 1ucr!m prima parte )+E ochiuri* astfel: tricot!m #6 r$nduri sc!"$nd c$te + ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd pe linia decolteului, p$n! termin!m toate ochiurile. Pe linia r!scroielii m$necii lucr!m drept. 9ele +E de ochiuri de pe andreaua cealalt! le lucr!m la fel, $ns! in-ersat. 7aa< 0ont!m &+4 ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m &= cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m pe andrele nr. # O $n Mpunct de jerseuJ 'i cre'tem $n r$ndul $nt$i / ochiuri, dubl$nd tot al &6-lea ochi )pe fa a lucrului*. 9ontinu!m &= cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ cresc$nd la $nceputul r$ndurilor, la fiecare margine a lucrului, c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em &A# ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, la fiecare margine, c$te A, 4, 4, +, +, #, &, & ochiuri $n total 46 ochiuri )c$te #+ ochiuri sc!"ute la o margine*. D!m$n &=6 ochiuri cu care continu!m s! tricot!m drept .= r$nduri. 8n r$ndul urm!tor, pe fa a lucrului, $ncheiem #/ ochiuri )sc!dem* de la mijlocul fe ei. 3m $mp!r it astfel lucrul $n dou! p!r i. 9ontun!m s! lucr!m prima parte )+E ochiuri*. Tricot!m #6 r$nduri sc!"$nd c$te + ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd, pe linia decolteului, p$n! c$nd am epui"at astfel toate ochiurile. 9ontinu!m cealalt! parte )+E ochiuri* sc!"$nd $n acela'i fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m .= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de 4 cm $n!l ime. 9ontinu!m #= cm $n!l ime pe andrele nr. # O $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am crescut 4= ochiuri )c$te #= ochiuri la fiecare margine*. 3-em &&= ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri, de 4/ ori c$te & ochi, de 4 ori c$te + ochiuri, de # ori c$te 4 ochiuri, iar ultimele ## ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!.

5up! ce blu"a este montat!, ridic!m pe andrele ochiurile corespun"!toare de jur $mprejurul decolteului 'i tricot!m &A r$nduri $n Mpunct de semielasticJ. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* %e ,ar* %ecoltat* cu mnecu* bu2ant* / 3o%el nr. :9


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pentru confec ionarea acestei blu"e se $ntrebuin ea"! l$n! sau bumbac, cu firul sub ire 'i foarte regulat tors. Pentru ca tricotajul s! fie mai rar 'i deci mai sub ire, -om lucra cu andrele mai groase )nr. +*.

7urnituri< &A= g l$n! sau bumbac, anrele nr. # 'i +, o cro'et! 'i A andrele sub iri de ciorapi.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea blu"ei A4 cm. 3o%el< ?. Spatele 'i fa a se tricotea"! cu model dantelat, orient$ndu-ne dup! schema al!turat!. ??. 9entura din talie 'i ben"ile de la m$necu ! se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. Spatele 'i fa a se lucrea"! $n continuare 'i se cos numai pe linia subra ului. ???. &ndul 2 toate ochiurile lucrate pe dos. &ndul 52 P + ochiuri lucrate $mpreun! pe dos, din r$ndul urm!tor lucr!m + ochiuri 'i anume: & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, repet!m de la P . &ndul 72 toate ochiurile pe dos. &ndul 82 se lucrea"! ca 'i r$ndul #, $ns! in-ersat astfel: din cele + ochiuri lucrate $n r$ndul #, lucr!m $mpreun! + ochiuri )& ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !*, iar urm!toarele + ochiuri )ob inute $n r$ndul anterior prin $nmul irea unui singur ochi* le lucr!m $mpreun! pe dos. Depet!m de la r$ndul &. 3*sura< #4 ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ?.

7aa< 0ont!m &&= ochiuri pe andrele nr, # 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o bucat! de &# cm $n!l ime. 5e aici continu!m s! tricot!m drept, cu andrele nr. +, o bucat! de ## cm $n!l ime, cu modelul dantelat ?, numit Mploicic!J. 3ceast! bucat! -a fi $n aparen ! mult mai lat! dec$t centura )de'i are acela'i num!r de ochiuri*, din cau"a specificului acestei dantele 'i pentru moti-ul c! $ntrebuin !m andrele mai groase. 9$nd lucrul are +4 cm de la marginea de jos, $ncepem s! form!m m$necu ele bufante astfel: cre'tem la $nceputul 'i la sf$r'itul primului r$nd c$te # ochiuri 'i apoi $n continuare c$te & ochi la & cm, de fiecare parte a lucrului. Tricot!m $n felul acesta &6 cm $n!l ime. 3-em &46 ochiuri.

8mp!r im lucrul pe dou! andrele, jum!tate le l!s!m pe andreaua de re"er-!, iar cu cealalt! jum!tate ).+ ochiuri* continu!m astfel: pe linia 6 B 9 cre'tem $n continuare c$te & ochi la & cm )pe tot parcursul liniei 6 B 9 cre'tem la fel*, iar la r!scroiala decolteului, sc!dem $nt$i &# ochiuri, apoi la $nceputul r$ndurilor urm!toare o dat! 6 ochiuri, o dat! A ochiuri, o dat! 4 ochiuri, o dat! + ochiuri 'i $n continuare c$te # ochiuri p$n! c$nd r!m$n pe andrea +A ochiuri. 9u acestea lucr!m drept & cm 'i $ncepem s! repet!m felul $n care am lucrat p$n! acum, $ns! in-ersat, adoc! $n loc s! sc!dem, cre'tem. 9ontinu!m lucrul la fel pe cealalt! andrea de re"er-!, iar c$nd am terminat r!scroiala decolteului din spate, unim ochiurile de pe cele dou! andrele, pe o singur! andrea 'i continu!m s! lucr!m &6 cm, sc!"$nd la am$ndou! marginile c$te & ochi la & cm. 1ucr!m apoi drept ## cm, urmea"! &# cm pentru centur! 'i $ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd lucrat mai larg. 9!lc!m aburit p!r ile dantelate 'i $ncheiem cu o cus!tur! $n punct in-i"ibil pe dosul lucrului, cele dou! linii ale subra ului. 1a m$necu e ridic!m ochiurile pe 4 andrele de ciorapi 'i tricot!m # cm $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 5e jur $mprejurul decolteului cro'et!m un r$nd de picioru'e scurte, apoi un r$nd de picioru'e lungi mai rare, form$nd c$te o bucl! la dou! picioru'e. Tras!m prin al doilea r$nd de picioru'e un 'iret cro'etat $n ochiuri simple, din acela'i material cu blu"a, 'i $l leg!m cu funduli !, mai larg sau mai str$ns, -ariind m!rimea decolteului, dup! dorin !.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!.

#& ?ul

Elu+* cu mnec* ra'lan / 3o%el nr. :5


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 0odel de blu"! elegant 'i comod. Se tricotea"! din l$n! foarte fin!, albastru-peru"ea, mu'tar sau negru.

7urnituri< 4== g l$n!, andrele nr. # O 'i #. 3o%el< ?. 0arginea de jos a blu"ei, man'etele, ben"ile diagonale de pe m$neci 'i r!scroiala g$tului se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &+6 ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Ipunct de semielasticJ, + cm $n $n!l ime. 9ontinu!m drept, $n Mpunct de jerseuJ, &= cm $n $n!l ime. :rmea"! # cm $n $n!l ime tricota i drept cu andrele nr. #, apoi relu!m lucrul pe andrele nr. # O, cresc$nd la ambele margini c$te & ochi la 4 r$nduri. 9$nd lucrul m!soar! +4 cm $n!l ime total!, $ncepem s! form!m linia raglan a m$necii, sc!"$nd la ambele margini c$te & ochi, la $nceputul r$ndurilor & 'i #( $n r$ndul al +-lea nu sc!dem deloc, urmea"! din nou # r$nduri cu sc!"!turi 'i & r$nd f!r! sc!"!turi 'i continu!m astfel p$n! c$nd lucrul are 4/ cm $n!l ime total!. 9u restul de ochiuri, -om tricota drept $n Mpunct de semielasticJ # cm $n $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurule lucrate pe dos. 7aa< Se lucrea"! la fel ca spatele, cu deosebirea c! la $n!l imea total! de 4A cm, $mp!r im lucrul pe

dou! andrele, c$te 6/ ochiuri pe o andrea, 'i tricot!m fiecare parte separat. 1a marginea interioar! a fe ei, unde form!m fenta, -om cre'te c$te A ochiuri )la fiecare parte* form$nd re-ersul fentei, pe care apoi $l -om $ndoi pe dos 'i $l -om coase $n punct in-i"ibil.

3neca< Spre deosebire de felul obi'nuit al tricot!rii m$necii, acet model se $ncepe de la um!r 'i linia raglan 'i se tricotea"! $n jos, sf$r'ind la man'et!. 0ont!m #=+ ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ, f!c$nd la mijlocul fiec!rui r$nd, pe fa a lucrului, o dubl! sc!"!tur! astfel: ridic!m & ochi nelucrat, tricot!m urm!toarele # ochiuri $mpreun! pe fa ! 'i tras!m ochiul ridicat peste ochiul re"ultat din sc!derea celor # ochiuri. D$ndul pe dos $l lucr!m f!r! sc!"!turi. 9ontinu!m lucrul sc!"$nd la ambele margini c$te & ochi la 6 r$nduri. 9$nd lucrul are &= cm $n!l ime total!, tricot!m prima band! de + cm $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ, continu!m # cm $n Mpunct de jerseuJ 'i execut!m a #-a band! de + cm $n Mpunct de semielasticJ. Tricot!m $n continuare $n Mpunct de jerseuJ. 9$nd lucrul are A= cm $n!l ime )m!surat! pe linia dublei sc!"!turi*, sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd c$te # ochiuri p$n! la epui"area lor. Didic!m pe andrea ochiurile de la marginea inerioar! a m$necii 'i tricot!m o man'et! de A cm $n!l ime, $n Mpunct de semielasticJ. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #& ?ul

Elu+* %antelat* cu platc* / 3o%el nr. :D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 9onfec ionat dintr-o l$n! de calitate bun!, de culoare galben!, se ob ine acest model, o blu"! frumoas! 'i elegant!.

7urnituri< 9irca +== g l$n!, . nasturi, andrele nr. & O 'i #. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa &== cm, lungimea blu"ei A. cm. 3o%el< ?. ;lasticul din talie, man'etele 'i bordura fe elor se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul, cu modelul urm!tor: &ndul , 7, 9, # )pe fa a lucrului*: toate ochiurile pe fa !. &ndul 5, 8, ", %2 P + ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe fa !, P repet!m de la P. &ndul !2 P 4 ochiuri se -or tricota de &+ ori, dus 'i $ntors, pe fa !, + ochiuri pe fa ! P repet!m de la P. &ndul ;2 + ochiuri pe dos, 4 ochiuri pe fa !. &ndul 2 repet!m de la r$ndul &.

3o%elul NN< Placa se tricotea"! astfel: &# cm $n!l ime cu modelul ce urmea"!: &ndul )pe fa a lucrului* & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos. &ndul 5 )pe dosul lucrului* acoperit, iar / cm $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 3*sura< 4= ochiuri 'i A# r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &46 ochiuri pe andrele nr. & O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o bucat! de / cm $n!l ime. 9ontinu!m cu andrele nr. # 'i cu modelul ??, o bucat! de #& cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm. 8n total am crescut &4 ochiuri )c$te . ochiuri la o margine*. 3-em &6= ochiuri.

&scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! astfel: de # ori c$te &= ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +6 ochiuri )c$te &/ ochiuri la o margine* 'i au mai r!mas &#4 ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de +E cm, 'i l!s!m pe o andrea de re"er-! aceste &#4 ochiuri. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m .6 ochiuri pe andrele nr. & O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, / cm $n $n!l ime, form$nd o butonier! din # ochiuri la $n!l imea de & cm de la montajul ochiurilor 'i la distan ! de + ochiuri de la marginea interioar! a fe ei. 9ontinu!m cu andrele nr. # 'i modelul ?? o bucat! de #& cm $n!l ime, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la + cm )de . ori*, iar la marginea interioar! a fe ei lucr!m drept, a-$nd grij! ca primele &= ochiuri s! le tricot!m $n Mpunct de semielasticJ p$n! la sf$r'itul lucrului, form$nd la distan e de 6 cm c$te o butonier!. 3-em /+ ochiuri.

&scroiala mnecii2 Sc!dem la $mceputul r$ndurilor pe aceast! linie, o dat! &= ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &/ ochiuri 'i au mai r!mas 6A ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de +E cm. 1!s!m pe o andrea de re"er-! aceste 6A ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< C execut!m la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m /= ochiuri pe andrele nr. & O 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de A cm $n!l ime. 9ontinu!m cu andrele nr. # 'i modelul ??, o bucat! de ## cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut ## ochiuri )c$te && ochiuri la fiecare margine*. 3-em &=# ochiuri. Tricot!m $n continuare sc!"$nd c$te # ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd. 9$nd au mai r!mas la mijlocul m$necii +# ochiuri le l!s!m pe o andrea ajut!toare. ;xecut!m m$neca urm!toare la fel. 1u!m pe o singur! andrea toate ochiurile l!sate pe andrelele ajut!toare 'i anume: 6A ochiuri de la partea dreapt! a fe ei, +# ochiuri dde la m$neca dreapt!, &#4 ochiuri de la spate, +# ochiuri de la m$neca st$ng! 'i 6A ochiuri de la partea st$ng! a fe ei, $n total +&/ ochiuri 'i

tricot!m &# cm $n $n!l ime cu andrele nr. # )pe fa a lucrului*, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, form$nd $n continuare la partea dreapt! a fe ei butonierele. 5in acest punct )a-em o $n!l ime total! de A& cm* continu!m pe andrele nr. & O o bucat! de / cm $n!l ime, astfel: ochiul lucrat p$n! aici )pe fa a lucrului* pe fa !, $l lucr!m tot pe fa !, iar cele # ochiuri lucrate p$n! aici pe dos )tot pe fa a lucrului* le lucr!m $mpreun! pe dos. 3stfel am ob inut un tricotaj $n Mpunct de semielasticJ cu care tricot!m drept $nc! / cm $n!l ime. 8ncheiem m$neca. 8ncheiem la ma'in!, coasem nasturii 'i la r!scroiala g$tului $ndoim $n!untru # cm din tricotaj, form$nd un ti- pe care $l coasem pe dos $n punct in-i"ibil. 3cest tricotaj nu se calc!. Pentru ca platca s! nu fie prea larg!, o coasem in-i"ibil pe dos, pe un 'iret, la distan a de + B 4 cm $n jos de la r!scroiala g$tului. Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. #& ?ul

Elu+* cu platc* / 3o%el nr. ;C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 6lu"! de -ar! $n dou! culori, cro'etat! din fir sub ire de bumbac, luat dublu.

7urnituri< 9irca &+= g fir de culoare mai $nchis! 'i tot at$ta fir de culoare mai deschis!. C cro'et!. 3*rimea< 1ungimea pulo-erului circa E6 cm, lugimea m!surat! la mijlocul spatelui A6 cm, cirumferin a pieptului E= B E# cm. 3o%el< 9ro'et!m un 'ir de ochiuri de lan din culoarea mai $nchis! 'i pe el un r$nd de picioru'e lungi, drept ba"!.

&ndul 2 )deschis* $ncepem din acela'i loc cu r$ndul precedent. P 9ro'et!m deasupra celui de al doilea picioru' $n culoare $nchis! un pcioru' lung, pe urm! deasupra primului picioru' $n culoare $nchis!, alt picioru' lung )cruciuli !*. Depet!m de la P p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 52 )$nchis* $ncepem $n acela'i loc P un picioru' lung $n cruciuli !, un picioru' lung $n golul dintre dou! grupe de picioru'e $ncruci'ate. Depet!m de la P . 3ceste dou! r$nduri dau modelul. 1a $nceputul r$ndurilor noi cre'tem at$ttea ochiuri din lan , c$t de $nalt este picioru'ul.

3*sura< +6 picioru'e 'i &A r$nduri = &= cm. 9onfec ion!m un tipar de m!rime natural!. 8patele< 9ro'et!m $nt$i partea de jos a buc! ii )?*, $ncep$nd la punctul 3 'i continu$nd $n direc ia s!ge ii. 8ncepem cu +# picioru'e 'i lucr!m conform tiparului. 8nspre partea de jos a blu"ei facem picioru'e din ce $n ce mai scurte. 1a marginea st$ng! ad!ug!m la fiecare r$nd c$te += picioru'e, p$n! a-em &## picioru'e )+4 cm*. 9ontinu!m la ambele margini drept $nainte, p$n! ce marginea st$ng! este de 4# cm. 8ncep$nd de aici cro'et!m la marginea st$ng! $n fiecare r$nd, cu += picioru'e mai pu in 'i tot a'a facem picioru'ele succesi-e mai joase, ca la $nceput. 5up! ce am cro'etat partea de jos, lucr!m partea de sus )??*, $ncep$nd cu & r$nd de picioru'e $n culoare $nchis!, care se prinde pe marginea de sus, de 46 cm, a p!r ii de jos. 3d!ug!m la ambele margini c$te . picioru'e 'i cro'et!m at$tea picioru'e deasupra p!r ii de jos, $nc$t s! a-em &/= de picioru'e $ntr-un r$nd. 9ontinu!m drept $nainte p$n! ce a-em &/ cm, pe urm! form!m umerii: la ambele margini ale lucrului cro'et!m $n fiecare r$nd, de 6 ori, c$te E picioru'e mai pu in. 1a sf$r'itul r$ndurilor facem 'i aici, la fel ca la partea de jos, picioru'e mai joase. &scroiala (tului2 8ntre timp, la #4 cm de la $nceputul p!r ii de sus, $ncheiem cele .# picioru'e din mijloc, pentru decolteu.

7aa< Se lucrea"! la fel ca spatele, $ncep$nd de la punctul $nsemnat cu 6. 5up! ce am atin l! imea de +# cm )&## picioru'e* cro'et!m 46 cm drept $nainte, pe urm! sc!dem, ca la spate. 1a terminarea primei p!r i $ncepem partea a ??-a printr-un r$nd de picioru'e de culoare $nchis!, prinse de partea de sus a primei buc! i. 1a ambele margini ad!ug!m 'i aici c$te . picioru'e. Gor fi $n total &E4 picioru'e $ntr-un r$nd. 9ontinu!m drept $nainte pe o distan ! de &/ cm, pe urm! form!m umerii la fel ca la spate. 8ntre timp, c$nd partea a ??-a este de ## cm, $ncheiem la mijloc /6 picioru'e, form$nd decolteul dup! tipar. 5up! ce am cro'etat cele dou! buc! i, le fix!m cu ace de g!m!lie pe tipar 'i le c!lc!m ap!sat printr-o c$rp! ud!. 8ndoim spre interior # cm din marginea de jos 'i o fix!m cu puncte in-i"ibile. 1a fel 'i marginea decolteului. 0arginea m$necilor o $ndoim de & cm 'i o ti-im. 6lu"a nu are $nchi"!toare.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &ecth, Ed. Tehnic, !9! #& ?ul

Elu+* c(imono / 3o%el nr. ;@


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 6lu"! chimono din l$n! -erde mu'tar, cu o deschi"!tur! original! $n fa ! 'i cu o garnitur! format! din dou! clape false pe corsaj.

7urnituri< 9irca +== g l$n! mai sub ire, A nasturi, andrele nr. #. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm. 3o%el< ?. 9lapele 'i fenta se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< ++ ochiuri 'i 4. r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &4= ochiuri 'i tricot!m # cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. <orm!m astfel ti-ul spatelui pe care $l $ndoim pe dosul blu"ei cos$ndu-l $n punct in-i"ibil de corsaj. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate $ncep$nd de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri pe dos )neglij!m ti-ul*.

Tricot!m $n continuare #= cm $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &6= ochiuri. 8n r$ndul urm!tor cre'tem c$te &= ochiuri la fiecare margine. 1ucr!m &/= ochiuri $nc! &/ cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 3-em &E/ ochiuri. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd la $nceputul fiec!rui r$nd )dus 'i $ntors* c$te + ochiuri. 9$nd au mai r!mas 4/ ochiuri la mijlocul spatelui, tricot!m drept # cm, form$nd astfel ti-ul r!scroielii g$tului de la spate 'i $ncheiem. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m .A ochiuri pe andrele 'i tricot!m ti-ul fe ei la fel ca 'i pentru spate. 8n continuare tricot!m #= cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ astfel: la marginea interioar! a fe ei lucr!m )de la $nceput 'i p$n! la $n!l imea total! de #= cm* primele &= ochiuri $n Mpunct lene'J, form$nd c$te o butonier! din # ochiuri la 4 cm distan ! $ntre ele, iar la marginea exterioar! a fe ei )pe linia subra ului* cre'tem c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &= ochiuri. 3-em /A ochiuri pe care le l!s!m pe o andrea de re"er-!. 0artea stn'* a 2eei< Tricot!m la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 9$nd ambele p!r i au o $n!l ime total! de #= cm, unim lucrul pe o singur! andrea suprapun$nd banta cu butoniere peste banta f!r! butoniere 'i continu!m a tricota $n Mpunct de jerseuJ la fel ca 'i la partea din spate, a-$nd grij! ca $n r$ndul $nt$i )c$nd unim cele dou! p!r i* s! tricot!m $mpreun! )lucr$nd c$te # ochiuri deodat!* ochiurile corespun"!toare celor dou! ben i $n Mpunct lene'J. 8ncep$nd de aici tricot!m la fel cu spatele. 5up! ce am terminat de sc!"ut linia umerirlor, r!m$n pe andrea 4/ ochiuri cu care mai tricot!m drept un ti- de # cm $n!l ime 'i $ncheiem. 9!lc!m aburit, coasem $n punct in-i"ibil pe dosul blu"ei ti-urile 'i $ncheiem la ma'in!. 1a marginea m$necilor $ndoim pe dos un ti- de # cm din montaj. 1a termina ia liniei urm!toare l!s!m c$te o deschi"!tur! de + cm la fiecare parte, pe care o -om $ncheia cu c$te & nasture 'i o cheotoare )brid!*.

Pe c$te += ochiuri tricot!m $n Mpunct lene'J # clape 'i le coasem pe corsaj.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #& ?ul

Elu+* n %un'i / 3o%el nr. ;?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 0odelul $n dungi -erticale pre"int! a-antajul de a marca o linie s-elt! a taliei. Se poate executa din dou! nuan e de mo- sau alte culori armoni"ate: ro'u cu bleumarin, negru cu gri etc.

7urnituri< &A= g l$n! ciclamen, &A= g l$n! mo- $nchis, 4 nasturi, andrele nr. # O 'i A andrele de ciorapi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E4 cm, lungimea blu"ei 44 cm.

3o%el< ?. 0an'etele, fenta din fa ! 'i clapa se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ -ertical, altern$nd # r$nduri de culoare mo- cu # r$nduri de culoare ciclamen. 3*sura< +& ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m + ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m p bucat! de 6 cm $n!l ime )#6 r$nduri* astfel: la marginea st$ng!, adic! pe linia um!rului )pe fa a lucrului*, cre'tem la $nceputul fiec!rui r$nd c$te & ochi )de &+ ori*, iar la marginea dreapt!, adic! pe linia m$necii )tot pe fa a lucrului*, cre'tem c$te # ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd )de &+ ori*. Gor fi $n total 4# ochiuri. 1a marginea dreapt! )pe fa a lucrului* cre'tem // ochiuri $ntr-un singur r$nd 'i continu!m drept cu aceste &+= ochiuri o bucat! e 44 cm $n!l ime. 8n r$ndul urm!tor, pe fa a lucrului, sc!dem // ochiuri $ntr-un singur r$nd, apoi $n continuare sc!dem, pentru a forma m$neca dreapt!, la fel ca pentru m$neca st$ng! la $nceputul lucrului, adic! $n loc s! cre'tem acum sc!dem. D!m$n + ochiuri pe care le $ncheiem.

7aa< Tricot!m $ntocmai ca 'i partea din spate, in-ersat )adic! spatele l-am $nceput de la m$neca st$ng!, iar fa a o $ncepem de la m$neca dreapt!*. 5e la r$ndul $n care am crescut // ochiuri )adic! de la primul r$nd cu &+= ochiuri* tricot!m drept += cm $n $n!l ime. 8ncep$nd cu r$ndul urm!tor -om tricota urm!torii + cm astfel: 6A ochiuri, $ncep$nd de la marginea de jos a fe ei, le -om tricota $n Mpunct lene'J cu l$n! ciclamen, form$nd pe aceast! bant! 4 butoniere la ditan ! de &A ochiuri $ntre ele, iar $n continuare, restul de 6A ochiuri le -om tricota obi'nuit $n Mpunct de jerseuJ. 5up! ce am tricotat astfel + cm $n $n!l ime, $ncheiem $ntr-un singur r$nd cele 6A ochiuri lucrate $n Mpunct lene'J, iar restul de 6A ochiuri le l!s!m pe o andrea de re"er-!. Pe o alt! andrea mont!m 6A ochiuri de l$n! ciclamen 'i tricot!m drept $m Mpunct lene'J + cm $n $n!l ime. 5up! ce am executat aceast! bant! de + cm $n!l ime, la ultimul r$nd 6A ochiuri $n Mpunct lene'J al!tur!m andreaua de re"er-! cu 6A ochiuri 'i tricot!m $n continuare toate ochiurile $n Mpunct de jerseuJ. 5in acest punct tricot!m drept && cm $n $n!l ime, apoi $ncheiem $ntr-un singur r$nd // ochiuri, form$nd linia subra ului, 'i sc!dem restul de ochiuri pentru m$nec!, la

fel ca la spate. 1a marginea de jos a blu"ei 'i la decolteu coasem la ma'in!, pe fa a lucruluim o benti ! de # cm $n!l ime, lucrat! $n Mpunct de jerseuJ, form$nd un ti- pe care $l $ndoim pe dos 'i $l coasem $n punct in-i"ibil. 3an1etele< Didic!m pe 4 andrele de ciorapi ochiurile corespun"!toare de jur $mprejurul m$necu elor 'i tricot!m cu l$n! ciclamen c$te o man'et! de # cm $n!l ime. .lapa< 0ont!m #6 ochiuri de l$n! ciclamen pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Mpunct lene'J, 4 cm $n $n!l ime. 9oasem dosul fentei la cap!tul superior de corsaj, coasem 4 nasturi 'i clapa.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #& ?ul

0ulo,er cu mo%el nor,e'ian / 3o%el nr. ;>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er tineresc are un colorit -iu 'i pl!cut. 9ombina iile de culori pot -aria dup! gust, trebuie s! fie $ns! pl!cut armoni"ate, pe un fond de culoare $nchis! sau gri. Se pot $ntrebuin a resturi de l$n! pe care le a-em $n cas!.

7urnituri< 9irca +== g l$n! maron, A= g l$n! -erde, A= g galben!, A= g ro'ie, c$te-a fire de l$n! alb!, neagr!, albastr!, gri. 3ndrele nr. # O 'i +. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului E/ cm, lungimea A6 cm, lungimea m$necii A/ cm. 3o%el< ?. <e ele se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ $n linie diagonal!, cu model nor-egian )dup! schema dat!*. ??. ;lasticul din talie 'i man'etele se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ )& ochi pe fa !, & ochi pe dos.* ???. Spatele 'i m$necile se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ?G. 6anda care bordea"! fe ele, $n Mpunct lene'J. 3*sura< #6 ochiuri 'i +6 r$nduri = &= cm din modelul ?.

8pat ele< 0ont!m &== ochiuri cu l$n! maron pe andrele nr. # O 'i tricot!m o bucat! de de &# cm $n!l ime $n Mpunct de emielasticJ. 9ontinu!m lucrul pe andrele nr. +, tricot$nd &/ cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd un ochi la # cm, la fiecare margine a lucrului( deci $n total cre'tem &/ ochiuri. Gor fi &&/ ochiuri. &scroiala mnecii2 8ncepem astfel: sc!dem la $nceputul r$ndurilor de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi )la fiecare margine a lucrului*. 3m sc!"ut $n total #4 ochiuri. 3-em E4 ochiuri 'i continu!m drept $nc! #= cm $n!l ime. 8mp!r im lucrul pe dou! andrele 'i tricot!m pe prima andrea cu 4. ochiuri.

&scroiala (tului2 9!dem astfel: $n r$ndul $nt$i 4 ochiuri, $n urm!toarele r$nduri de de 4 ori c$te + ochiuri 'i de . ori c$te & ochi. 1a marginea exterioar! a lucrului )la r!scroiala m$necii* tricot!m drept. <mrul2 8ntre timp form!m linia um!rului sc!"$nd c$te 6 ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd )de 4 ori*. 8ncheiem. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea tricot$nd $n acela'i fel, in-ersat. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 46 ochiuri din l$n! maron pe andrele nr. # O 'i tricot!m &# cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 8ncheiem. 8ncepem s! lucr!m pe andrele nr. + modelul nor-egian $n diagonal! )pe bie*. 0ont!m # ochiuri de l$n! gri pe o andrea nr. + 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ #6 r$nduri, cresc$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd dus 'i $ntors. 9ontinu!m cu &# r$nduri colorate $n Mpunct lene'J, c$te # r$nduri din fiecare culoare: -erde, maron, galben, ro'u, albastru, alb, cresc$nd pe linia < B 6 c$te # ochiuri la $nceputul 'i sf$r'itul fiec!rui r$nd, iar pe linia < B 3, cresc$nd numai c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd. Gor fi $n total A/ ochiuri. :rmea"! 6 r$nduri maron $n Mpunct de jerseuJ + r$nduri cu modelul nor-egian nr. &, cresc$nd c$te un ochi la $nceputul fiec!rui r$nd pe linia < B 3 'i c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd pe linia < B 6. 3-em 6. ochiuri. &scroiala mnecii2 8ncepem, lucr$nd drept pe linia curb! 6 B 5 astfel: A r$nduri maron $n Mpunct de jerseuJ, & r$nd, altern!m & ochi -erde 'u & ochi maron( & r$nd )urm!torul*, altern!m in-ers ro'u cu maron 'i maron cu -erde( 4 r$nduri -er"i, 4 r$nduri galbene, 4 r$nduri cu model nor-egian nr. #. 3-em .. ochiuri. 5e la $nceputul lucrului 'i p$n! $n acest punct, pe linia < B 3, -om cre'te constant c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd, iar la r!scroiala subra ului punctul 6 'i p$n! la terminarea modelului nior-egian nr. # tricot!m drept. 5e aici $ncepem s! sc!dem linia taliei )punctul 3* c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd pe fa a lucrului form$nd astfel linia marginii interioare a fe ei )3 B 9*. 3cest ochi $l -om sc!dea $ntotdeauna foarte larg. 9ontinu!m cu 4 r$nduri galbene, &/ r$nduri colorate )$n Mpunct lene'J* astfel: # r$nduri maron, # ro'u, # -erde, # albe, # bleumarin, # galben, # maron, # albastru, # gri, 4 r$nduri ro'u $n Mpunct de jersseuJ, cresc$nd c$te & ochi tot la $nceputul celui de-al 4-lea r$nd pe linia r!scroileii m$necii. 8ncep$nd de aici continu!m $n felul urm!tor: pe linia 3 B 9 continu!m s! sc!dem in-ariabil c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd, iar pe linia r!scroielii m$necii $ncepem s! cre'tem -ertiginos c$te 4, 6 sau / ochiuri la $nceputul r$ndurilor, dup! tiparul m!rit, urm$nd astfel p$n! la linia um!rului )punctul 5*. 9ontinu!m A r$nduri cu modelul nor-egian nr. +. 3ici am terminat de sc!"ut pentru r!scroiala m$necii 'i $ncepem s! sc!dem linia um!rului astfel: la sf$r'itul fiec!rui r$nd pe fa a lucrului sc!dem c$te & ochi. 9onfrunt!m ne$ncetat cu tiparul. :rmea"! 4 r$nduri ro'u, 4 r$nduri -erde, A r$nduri model nor-egian nr. 4( 4 r$nduri -erde, &4 r$nduri colorate )$n Mpunct lene'J* astfel: # r$nduri gri, # alb, # ro'u, # -erde, # maron, # galben, # albastru( continu!m $n Mpunct de jerseuJ / r$nduri maron. 3ici am terminat de sc!"ut linia um!rului 'i $ncepem $n jos r!scroiala g$tului, sc!"$nd c$te /, 6, 4 ochiuri $ntr-un singur r$nd, confrunt$nd mereu lucrul cu tiparul. :rmea"! & r$nd: & ochi galben, altern$nd cu & ochi maron, + r$nduri galben, . r$nduri model nor-egian nr. A. 8ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! la fel, in-ersat.

3neca< 0ont!m 6= ochiuri de l$n! maron pe andrele nr. # O, tricot$nd $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de / cm $n!l ime. 9ontinu!m lucrul pe andrele nr. + $n Mpunct de jerseuJ, +4 cm $n!l ime, cresc$nd c$te & ochi la # cm la fiecare margine a lucrului. 3-em E4 cohiuri. 8ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la fiecare astfel: A, 4, + ochiuri, urmea"! de / ori c$te # ochiuri, de += ori c$te & ochi, de 4 ori c$te + ochiuri. 8ncheiem. 6enti a o lucr!m pe &= ochiuri $n Mpunct lene'J, form$nd pentru partea dreapt! a fe ei A butoniere, la distan ! de / cm. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem totul la ma'in! dup! ce mai $nt$i am $ncheiat patentul din fa !, cu fe ele $n modelul nor-egian, prin cus!turi de m$n! pe dosul lucrului. Pentru executarea fe elor este necesar un tipar m!rit executat dup! m!sura dorit!, 'i se confrunt! tot timpul lucrul cu tiparul.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #& ?ul

0ulo,er ca+ac* cu mneca trei s2erturi / 3o%el nr. ;=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! ca"ac! larg! $n talie, cu m$necile trei sferturi, are o linie nou!, datorit! gulera'ului ridicat care $nconjoar! g$tul 'i se prelunge'te $n fa ! printr-o bant! $ncheiat! $n 6 nasturi.

7urnituri< 9irca A== g l$n! gri, andrele nr. # O 'i 6 nasturi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului E6 cm, lungimea pulo-erului 6# cm, lungimea m$necilor 4# cm. 3o%el< ?. 6enti ele cu butoniere, gulerul, clapele bu"unarelor, man'etele 'i marginea de jos a pulo-erului se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 7aa< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m # cm $n Mpunct lene'J, apoi continu!m drept / cm $n Mpunct de jerseuJ. 8n r$ndul urm!tor form!m bu"unarele astfel: tricot!m &= ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, urm!toarele +A ochiuri le lu!m pe o andrea de re"er-!, apoi lucr!m $n continuare 4= ochiuri, urm!toarele +A ochiuri le lu!m pe alt! andrea de re"er-! 'i $n sf$r'it tricot!m ultimele &= ochiuri. 9lapele, respecti- ochiurile de pe cele dou! andrele de re"er-!, le tricot!m $n Mpunct lene'J, form$nd ben"i )clapele* de + cm $n!l ime fiecare 'i $ncheiem. Pe dou! andrele de re"er-! mont!m c$te +A ochiuri 'i lucr!m separat pe fiecare, dou! buc! i $n Mpunct de jerseuJ de aproximati- / cm fiecare, form$nd astfel dublura bu"unarelor. Pe dosul lucrului, dup! ce am tricotat primele &= ochiuri de la marginea fe ei, continu!m lucr$nd cele +A ochiuri de pe prima andrea de re"er-!, apoi lucr!m $n continuare 4= ochiuri( din nou lucr!m ochiurile de pe a doua andrea de re"er-! )+A ochiuri* 'i $n sf$r'it lucr!m ultimele &= ochiuri. 9ontinu!m lucrul $nc! &= cm, cresc$nd c$te & ochi la + cm. 3-em &+6 ochiuri. 1a #= cm de la marginea de jos a fe ei, $mp!r im lucrul pe dou! andrele 'i tricot!m pe prima andrea cu 6/ ochiuri astfel: pe linia subra ului cre'tem & ochi la 4 cm, iar la marginea interioar! a fe ei cre'tem 4 ochiuri $n r$ndul $nt$i 'i continu!m drept )pe aceast! linie* a-$nd grij! ca aceste 4 ochiuri ad!ugate 'u urm!toarele 4 ochiuri din corsaj )total / ochiuri* s! le lucr!m $n continuare $n Mpunct lene'J. Tricot!m astfel &. cm.

&croiala mnecii2 8ncepem sc!"$nd de + ori c$te + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi( $n total sc!dem &. ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 9ontinu!m &4 cm drept 'i $ncepem r!scroiala g$tului sc!"$nd astfel: $n r$ndul $nt$i E ochiuri, apoi de + ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi, $n timp ce la marginea exterioar! a fe ei lucr!m drept. 8ncheiem linia um!rului astfel: la marginea interioar! )la g$t* lucr!m drept, iar la marginea exterioar! sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd c$te / ochiuri de 4 ori. 8ncheiem. Pe cealalt! andrea continu!m partea dreapt! a fe ei, lucr$nd la fel, $ns! in-ersat. 1a distan ! de 6 cm $ntre ele facem c$te o butonier! astfel: primele + ochiuri de la marginea benti ei le lucr!m pe fa !, al 4-lea 'i al A-lea ochi le lucr!m $mpreun! )sc!"ut*, apoi lucr!m restul ochiurilor. D$ndul urm!tor )pe dos* $n locul ochiului sc!"ut, form!m un ochi ad!ugat )jeteu* 'i lucr!m $n continuare restul ochiurilor. 8patele< Se lucrea"! la fel ca 'i fa a f!r! a mai forma bu"unarele 'i fenta de la g$t, iar r!scroiala g$tului -a fi mai pu in pronun at! dec$t la fa !, orient$ndu-ne dup! tipar. Lulera1ul< 1ucr!m pe / ochiuri, $n Mpunct lene'J, c$t lungimea circumferin ei g$tului, l!s$nd un plus de aproximati- # cm, care formea"! re-erul benti ei. 1a cap!tul gulerului form!m o butonier!. 3neca< 0ont!m E= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m + cm $n $n!l ime $n Mpunct lene'J, continu!m $n Mpunct de jerseuJ #4 cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la fiecare margine*, -or fi &&4 ochiuri. 8ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor astfel: la marginea m$necii care se -a aplica la partea din fa ! a pulo-erului, sc!dem $n r$ndul $nt$i / ochiuri, iar la marginea opus!, + ochiuri. 3poi sc!dem egal la ambele margini astfel: de A= ori c$te & ochi, de &4 ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, iar ultimele &+ ochiuri r!mase pe andrea, le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0$neca urm!toare se lucrea"! la fel in-ersat. 9!lc!m aburit 'i mont!m la ma'in!. 9oasem pe dos $n punct in-i"ibil clapele, dublura bu"unarelor, gulerul 'i 6 nasturi gri de sidef.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &A ?ul

0ulo,er cu 'uler montant 1i mnec* trei s2erturi / 3o%el nr. ;:


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu ;xecutat $n -erde pastel sau $n ro'u B ciclamen, acest elegant model de pulo-er poate fi purtat $n orice oca"ii.

7urnituri< 9irca 6== g l$n! de bun! calitate, 4 nasturi, andrele nr. # O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea pulo-erului 6& cm. 3o%el< ?. 0an'etele, gulerul 'i benti ele cu butoniere le tricot!m $n Mpunct de semielasticJ, pentru ca s! ob inem un elastic deosebit 'i frumos, ochiul pe fa ! $l -om lucra $ntotdeauna luat de la spate )r!sucit*. ??. Destul pulo-erului $l -om tricota $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< #. ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept + cm $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. 3cesta -a forma linia pe care $ndoim ti-ul spatelui pe dos, cos$ndu-l $n punct in-i"ibil. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate $ncep$nd de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri pe dos )neglij!m ti-ul*. 9ontinu!m drept $n Mpunct de jerseuJ &/ cm $n $n!l ime( la urm!torii #= cm $n $n!l ime, cre'tem la $nceputul r$ndurilor, c$te & ochi la 4 cm )de &= ori*. Gor fi &+= ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &= ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la fiecare margine*. 3-em &== ochiuri cu care lucr!m drept p$n! la $n!l imea total! de A/ cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de &4 ori c$te A ochiuri, $n total .= ochiuri sc!"ute )c$te +A ochiuri pe un um!r*. Destul de += ochiuri r!mase

la mijlocul spatelui le $ncheiem $ntr-un singur r$nd.

7aa< 0ont!m &+= ochiuri 'i tricot!m la fel ca la spate p$n! la $n!l imea total! de &= cm )a-em cu &= ochiuri mai mult dec$t la spate*. 3ici $mp!r im ochiurile pe # andrele astfel: pe prima andrea )pe dosul lucrului* lu!m .+ ochiuri, iar restul de A. ochiuri le l!s!m pe o andrea de re"er-!. Tricot!m cu cele .+ ochiuri de pe prima andrea astfel: primele &6 ochiuri de la marginea interioar! a fe ei le tricot!m $n Mpunct de semielastic M r!sucit, iar restul ochiurilor $n Mpunct de jerseuJ. 1a marginea interioar! a lucrului -om tricota drept $n Mpunct de semilelasticJ p$n! la 6& cm $n!l ime total!, form$nd 4 butoniere )din c$te # ochiuri* la distan a de &= cm $ntre ele )prima butonier! o -om forma la $n!l imea de 4 cm de la $nceputul benti ei*. 1a marginea exterioar! a fe ei )pe linia subra ului 'i r!scroiala m$necii* -om lucra $ntocmai ca 'i la spate. <mrul2 9$nd am ajuns la linia um!rului, sc!dem de . ori c$te A ochiuri, l!s$nd pe o andrea de re"er-! #/ ochiuri pentru guler. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea )partea st$ng! a fe ei* cresc$nd $n r$ndul $nt$i &6 ochiuri la marginea interioar! a fe ei. 3ceste &6 ochiuri le -om tricota drept, $n Mpunct de semilelastic r!sucitJ, p$n! la $n!l imea total! de 6& cm, form$nd aceea'i benti ! ca la partea dreapt! a fe ei, $ns! f!r! butoniere. Tricot!m $n continuare la fel ca 'i la partea dreapt!, $ns! in-ersat. +neca2 0ont!m &== ochiuri pe andrele 'i tricot!m $n Mpunct de semielastic r!sucitJ o man'et! de 6 cm $n!l ime. 8n ultimul r$nd sc!dem &= ochiuri, adic! la fiecare &= ochiuri lucr!m # ochiuri $mpreun!. 3-em E= ochiuri cu care continu!m #4 cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la o margine*. 3-em &&4 ochiuri. 8ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de 4/ ori c$te & ochi, de &4 ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, iar ultimele &4 ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m m$neca urm!toare la fel. 9!lc!m u'or aburit toate p!r ile tricotate, except$nd benti a 'i $ncheiem la ma'in!. 9oasem nasturii 'i $ndoim man'eta. 1u!m cele #/ ochiuri l!sate pe prima andrea de re"er-! de la partea dreapt! a fe ei, ridic!m $n continuare pe aceea'i andrea ochiurile de la r!scroiala

g$tului )din spate* 'i $n continuare lucr!m urm!toarele #/ ochiuri r!mase pe andreaua de re"er-! de la partea st$ng! a fe ei. Tricot!m cu aceste ochiuri $n Mpunct de semielastic r!sucitJ, un guler de 6 cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe dos ochiurile lucrate pe dos 'i pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &A ?ul

0ulo,er sport cu mnec* %eosebit* / 3o%el nr. ;;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pulo-er sport din l$n! gri, cu linia m$necilor deosebit!, foarte practic 'i c!lduros pentru sporturile de iarn!. 7urnituri< 9irca A== g l$n! gri, andrele nr. # 'i + 'i A andrele de ciorapi.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E4 cm. 1ungimea 64 cm. 3o%el< ?. 8ntregul pulo-er se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. 2arnitura de la marginea de jos se tricotea"! $n Mpunct semielasticJ. 3*sura< #6 ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ?. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri pe andrele nr. + 'i tricot!m drept & cm $n!l ime $n Mpunct lene'J. :rmea"! o bant! de # cm $n!l ime $n Mpunct semielasticJ, din nou & cm $n Mpunct lene'J 'i tricot!m a doua bant! de # cm $n Mpunct de semielasticJ. Tricot!m $n continuare drept $n Mpunct lene'J p$n! la $n!l imea total! de &# cm. 3ici -om tricota # cm $n!l ime cu andrele nr. # pentru a cambra linia taliei, apoi continu!m drept cu andrele nr. + p$n! la $n!l imea total! de +4 cm. &scroiala mnecii2 8ncepem astfel: tricot!m &# cm $n!l ime sc!"$nd la fiecare margine a lucrului c$te # ochiuri la & cm. 8n total am sc!"ut 4/ ochiuri )c$te #4 ochiuri la o margine*. Tricot!m din nou &# cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te # ochiuri la & cm. De-enim astfel la totalul de &#= ochiuri. 3-em o $n!l ime total! de A/ cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe fiecare um!r, de && ori c$te 4 ochiuri. 8n total am sc!"ut // ochiuri )c$te 44 ochiuri pe un um!r* 'i au mai r!mas la mijlocul spatelui +# ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 7aa< C tricot!m la fel ca spatele. 1a $n!l imea total! de 6= cm $ncepem r!scroiala g$tului astfel: sc!dem la mijlocul fe ei &= ochiuri $ntr-un singur r$nd $mp!r ind asstfel lucrul $n dou! p!r i, c$te AA ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m pe prima andrea sc!"$nd linia umerilor la fel ca la

spate, iar pe linia r!scroileii g$tului, sc!dem c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd. Tricot!m cealalt! parte la fel, $ns! in-ersat.

+neca2 0ont!m 6= ochiuri pe andrele nr. + 'i tricot!m 4= cm $n Mpunct lene'J, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am sc!"ut 4= ochiuri )c$te #= ochiuri la po margine*. 3-em &== ochiuri cu care tricot!m &# cm $n $n!l ime, sc!"$nd la fiecare margine c$te # ochiuri la & cm. Destul de A# ochiuri r!mase la mijloc le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m foarte u'or aburit 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 8mprejurul r!scroielii g$tului, ridic!m pe 4 andrele groase de ciorapi ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m drept un guler de &# cm $n!l ime, pe care apoi $l r!sfr$ngem $n afar!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &A ?ul

0ulo,er sport cu %un'i %in mo%el / 3o%el nr. ;9


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Simplu 'i elegant, acest pulo-er se execut! din l$n! alb!. 7urnituri< 9irca A== g l$n! alb!, andrele nr. # 'i #O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea pulo-erului 6+ cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. Destul $n Mpunct de jerseu pe dosJ 'i modelul ??. Pe inter-alul desp!r itor dintre dou! ben i executate cu modelul ?? -om tricota dou! ben i $n Mpunct de jerseu pe dosJ. &ndul 2 )pe fa a lucrului* + ochiuri pe dos P ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul A pe fa !, ochiul 4 pe fa !, / ochiuri pe fa !, ochiul &4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare $n spatele lucrului, ochiul &A pe fa !, ochiul &4 pe fa !, / ochiuri pe dos P, ochiul #4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #A pe fa !, ochiul #4 pe fa !, 4 ochiuri pe dos. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul 52 + ochiuri pe fa ! P ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul A pe dos, ochiul 4 pe fa !, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul . pe fa !, ochiul 6 pe dos, 6 ochiuri pe fa !, ochiul &4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &A pe dos, ochiul &4 pe fa !, ochiul &6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &. pe fa !, ochiul &6 pe dos, 6 ochiuri pe fa ! P ochiul #4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #A pe dos, ochiul #4 pe fa !, ochiul #6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #. pe fa !, ochiul #6 pe dos, # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul 72 & ochi pe dos P ridic!m ochiul # nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i-l l!s!m $n spatele lucrului, ochiul + pe fa !, ochiul # pe dos, # ochiuri pe dos, ridic!m ochiul 6 pe o andrea ajut!toare 'i-l l!s!m $n fa a lucrului, ochiul . pe dos, ochiul 6 pe fa !, 4 ochiuri pe dos, ochiul &# ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &+ pe fa !, ochiul &# pe dos, # ochiuri pe dos, ochiul &6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &. pe dos, ochiul &6 pe fa !, 4 ochiuri pe dos P ochiul ## ridicat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #+ pe fa !, ochiul ## pe dos, # ochiuri pe dos, ochiul #6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #. pe dos, ochiul #6 pe fa !, # ochiuri pe dos. Depet!m de la P p$n! la P.

&ndul 82 & ochi pe fa ! P ochiul # ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul + pe dos, ochiul # pe fa !, 4 ochiuri pe fa !, ochiul / ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul E pe fa !, ochiul / pe dos, # ochiuri pe fa !, ochiul &# ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat nelucrat $n fa a lucrului, ochiul &+ pe dos, ochiul &# pe fa !, 4 ochiuri pe fa !, ochiul &/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &E pe fa !, ochiul &/ pe dos, # ochiuri pe fa ! P ochiul ## ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #+ pe dos, ochiul ## pe fa !, 4 ochiuri pe fa !, ochiul #/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #E pe fa !, ochiul #/ pe dos. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul 92 & ochi pe fa !, 6 ochiuri pe dos, P ochiul / ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul && pe fa !, ochiul &= pe dos, 6 ochiuri pe dos, ochiul &/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &E pe dos, ochiul &/ pe fa !, ochiul #= ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #& pe fa !, ochiul #= pe dos, 6 ochiuri pe dos P ochiul #/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #E pe dos, ochiul #/ pe fa !. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul "2 & ochi pe dos, / ochiuri pe fa ! P ochiul &= ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul && pe dos, ochiul &= pe dos, / ochiuri pe fa !, ochiul #= ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #& pe dos, ochiul #= pe dos, / ochiuri pe fa ! P . Depet!m de la P p$n! la P . &ndul #2 . ochiuri pe dos P ochiul / ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul E pe fa !, ochiul / pe dos, ochiul &= ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul && pe dos, ochiul &= pe fa !, 6 ochiuri pe dos, ochiul &/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &E pe fa !, ochiul &/ pe dos, ochiul #= ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #& pe dos, ochiul #= pe fa !, 6 ochiuri pe dos P ochiul #/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #E pe fa !, ochiul #/ pe dos. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul %2 & ochi pe fa ! P ochiul # ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul + pe fa !, ochiul # pe dos, 4 ochiuri pe fa !, ochiul / ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul E pe dos, ochiul / pe fa !, # ochiuri pe fa !, ochiul &# ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &+ pe fa !, ochiul &# pe dos, 4 ochiuri pe fa !, ochiul &/ ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &E pe dos, ochiul &/ pe fa !, # ochiuri pe fa ! P ochiul ## ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #+ pe fa !, ochiul ## pe dos, 4 ochiuri pe fa !, ochiul #/ ridicat nelucrat 'i l!sat pe o andrea ajut!toare $n fa a lucrului, ochiul #E pe dos, ochiul #/ pe fa !. Depet!m de la P p$n! la P.

&ndul !2 & ochi pe dos, ochiul # ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul + pe dos, ochiul # pe fa !, # ochiuri pe dos P ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul . pe fa !, ochiul 6 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul &# ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &+ pe dos, ochiul &# pe fa !, # ochiuri pe dos, ochiul &6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &. pe fa !, ochiul &6 pe dos, 4 ochiuri pe dos, ochiul ## ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #+ pe dos, ochiul ## pe fa !, # ochiuri pe dos P ochiul #6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #. pe fa !, ochiul #6 pe dos, # ochiuri pe dos. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul ;2 + ochiuri pe fa ! P ochiul 4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul A pe fa !, ochiul 4 pe dos, ochiul 6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul . pe dos, ochiul 6 pe fa !, 6 ochiuri pe fa !, ochiul &4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul &A pe fa !, ochiul &4 pe dos, ochiul &6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul &. pe dos, ochiul &6 pe fa !, 6 ochiuri pe fa ! P ochiul #4 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n spatele lucrului, ochiul #A pe fa !, ochiul #4 pe dos, ochiul #6 ridicat nelucrat pe o andrea ajut!toare 'i l!sat $n fa a lucrului, ochiul #. pe dos, ochiul #6 pe fa !, # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P p$n! la P. &ndul 2 se repet! de la r$ndul &.

3*sura< += ochiuri 'i 4+ r$nduri din modelul ??. 8patele< 0ont!m &4= ochiuri pe andrele nr. # O 'i lucr!m drept & cm $n!l ime $n Ipunct lene'J, apoi continu!m tot drept &A cm $n!l ime cu modelul ??. 3ici, $n punctul care marchea"! talia, -om tricota # cm cu andrele nr. #, apoi continu!m cu andrele nr. # O, cresc$nd la $nceputul r$ndurilor, la fiecare margine, c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem ## ochiuri )c$te && ochiuri la o margine*. 3-em &6# ochiuri. &scroiala mnecii2 8ncepem sc!"$nd $n r$ndurile urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la o margine*. 3-em &+= ochiuri cu care tricot!m drept $n continuare p$n! la $n!l imea total! de 6= cm. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd pe fiecare um!r de 6 ori c$te / ochiuri. 8n total am sc!"ut E6 ochiuri )c$te 4/ ochiuri pe un um!r*. D!m$n la mijlocul spatelui +4 ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 7aa< 0ont!m &46 ochiuri pe andrele nr. # O 'i lucr!m la fel ca la partea din spate, cu deosebire c! aici -om a-ea 6 ochiuri $n plus pe andrea. 1a $n!l imea total! de A6 cm, sc!dem $n mijlocul fe ei +# ochiuri $ntr-un singur r$nd 'i astfel $mp!r im lucrul pe # andrele, c$te A# ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioar! a lucrului tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de 6= cm.

<mrul )i rscroiala (tului2 3ici $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de 6 ori c$te / ochiuri. Pe linia r!scroielii g$tului, sc!dem la $nceputul r$ndurilor de # ori c$te # ochiuri 'i continu!m drept. 9ontinu!m lucrul pe andreaua urm!toare. 3neca 0ont!m .6 ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o man'et! de 6 cm $n!l ime. Tricot!m $n continuare 4= cm $n!l ime cu andrele nr. # O 'i cu modelul ?? cu ben ile desp!r itoare, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut 4= ochiuri )c$te #= ochiuri la o margine*. 3-em &&6 ochiuri 'i $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te 4 ochiuri 'i ultimele &# ochiuri r!mase la mijloc le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. Tricot!m la fel cealalt! m$nec!. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. Didic!m pe 4 andrele de ciorapi nr. # ochiurile corespun"!toare $mprejurul r!scroileii g$tului 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ un guler de / cm $n!l ime. 8ncheiem pe dos ochiurile lucrate pe dos 'i pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &4 ?ul

0ulo,er sport n %ou* culori / 3o%el nr. ;5


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 0odelul de pulo-er sport $n dou! culori necesit! mai mult material 'i o aten ie mai $ncordat!. Se ob ine $ns! un pulo-er frumos 'i c!lduros.

7urnituri< 9irca +A= g l$n! -erde, ++= g l$n! maron, # nasturi, andrele nr. # O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E. cm, lungimea pulo-erului 6& cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i clapele se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul cu modelul urm!tor: )ti-ul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ*. &ndul )i 72 )pe dosul lucrului* toate ochiurile pe dos altern$nd + ochiuri cu l$n! -erde, + ochiuri cu l$n! maron. &ndul 52 toate ochiurile pe fa !. &ndul 82 P ochiurile ridicate nelucrate pe o andrea de re"er-! 'i l!sate $n fa a lucrului, urm!toarele + ochiuri lucrate pe fa !, apoi cele + ochiuri de pe andreaua de re"er-! lucrate tot pe fa !. Depet!m de la P . &ndul 9, " )i #2 la fel ca r$ndurile &, # 'i +. &ndul %2 se lucrea"! ca 'i r$ndul 4, $ns! in-ersat( cele + ochiuri pe care anterior le-am l!sat pe andreaua de re"er-! $n fa a lucruluim le l!s!m acum $n spate. 3poi repet!m de la r$ndul &. 0odelul -a fi executat cu + ochiuri din l$n! -erde 'i + ochiuri d$n l$n! maron, a-$nd grij! ca alternati- s! $ncruci'!m $ntr-un r$nd ochiurile maron peste cele -er"i, iar $n r$ndul urm!tor, cele -er"i peste cele maron. 3*sura< 4# ochiuri 'i 4# r$nduri = &= cm din modelul ?.

8patele< 0ont!m &6/ ochiuri cu l$n! -erde pe andrele 'i tricot!m drept $n Mpunct de semielasticJ un ti- de + cm $n!l ime. :rmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. 8n lungul acestui r$nd -om $ndoi ti-ul spatelui pe care $l -om coaase in-i"ibil de spate. 0!surile $ntrebuin ate $n text se -or considera neglij$nd ti-ul, adic! $ncep$nd de la r$ndul de ochiuri pe dos. Tricot!m drept cu andrele nr. # O 'i cu modelul ??, altern$nd + ochiuri cu l$n! maron 'i + ochiuri cu l$n! -erde, o bucat! de &# cm $n!l ime. :rmea"! 4 cm $n!l ime sc!"$nd la fiecare margine c$te # ochiuri la & cm. 8n total am sc!"ut &6 ochiuri )c$te / ochiuri la o margine*. 3-em &A# ochiuri 'i &6 cm $n!l ime total!. Tricot!m $nc! ## cm $n $n!l ime cresc$nd la fiecare margine, c$te & ochi la & cm. 8n total am crescut 44 ochiuri )c$te ## ochiuri la o margine*. Gor fi &E4 ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la o margine*. 3-em &6# ochiuri cu care tricot!m drept $n continuare p$n! la $n!l imea total! de A& cm. 8n acest punct $mp!r im ochiurile pe # andrele, c$te /& ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m lucrul pe prima andrea astfel: la marginea exterioar! lucr!m drept p$n! la $n!l imea total! de A/ cm. <mrul2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor pe linia um!rului de A ori c$te E ochiuri, iar la marginea interioar! a lucrului tricot!m drept, a-$nd grij! ca primele A ochiuri $ncep$nd de la l! imea de A& cm s! le lucr!m $n Mpunct lene'J, form$nd # butoniere la distan ! de 4 cm $ntre ele. 1a $n!l imea total! de 6& cm, sc!dem toate cele +6 ochiuri $ntr-un singur r$nd. 9ontinu!m lucrul pe andreaua urm!toare, la fel ca 'i la prima parte, cu deosebire c! la $nceputul primului r$nd, la marginea interioar!, -om ad!uga A ochiuri pe care le tricot!m $n Mpunct lene'J, $ns! f!r! butoniere. 3cestea formea"! dosul benti ei )fenta*. 7aa< 0ont!m &.4 ochiuri 'i o lucr!m $ntocmai ca 'i spatele, cu deosebire c! pe tot parcursul lucrului -om a-ea 6 ochiuri $n plus, iar la $n!l imea de A& cm nu -om mai $mp!r i lucrul $n # p!r i, ci -om lucra $n continuare.

<mrul )i rscroiala (tului2 1a $n!l imea total! de A/ cm sc!dem &# ochiuri la mijlocul fe ei 'i continu!m separat prima parte astfel: la marginea exterioar! a lucrului form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, de A ori c$te E ochiuri, iar la r!scroiala g$tului, sc!dem de 4 ori c$te . ochiuri 'i o dat! A ochiuri. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea la fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m 66 ochiuri de l$n! -erde 'i tricot!m drept $n Mpunct lene'J o man'et! de + cm $n!l ime. 8n ultimul r$nd al man'etei cre'tem ## ochiuri, dubl$nd tot al +-lea ochi astfel: o dat! $l lucr!m din fa !, o dat! din spate. 3-em // ochiuri cu care continu!m lucrul += cm $n $n!l ime, cu modelul ?? cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total re'tem 6= ochiuri )c$te += ochiuri la o margine*. 3-em &4/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de A= ori c$te & ochi, de # ori c$te A ochiuri, de 4 ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te / ochiuri, iar ultimele &6 ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit, $ncheiem la ma'in!. 9oasem nasturii pe fenta din spate, iar $mprejurul r!scroielii g$tului $ndoim pe dos & O cm din tricotaj 'i form!m un ti- pe care $l coasem $n punct in-i"ibil pe dos, cu m$na.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &4 ?ul

0ulo,er sport cu mo%el nor,e'ian / 3o%el nr. ;D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

3cest pulo-er sport, din l$n! alb!, cu o gaic! la spate $n model nor-egian, se distinge prin simplitatea lui. Se poate purta 'i f!r! gaic!.

7urnituri< 9irca 4== g l$n! alb!, #= g l$n! ro'ie, #= g l$n! neagr!, andrele nr. # O 'i + 'i A andrele groase de ciorapi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea 6& cm. 3o%el< ?. 2ulerul 'i man'etele se tricotea"! $n Mpunct de elasticJ # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos. ??. 2aica, cu Mmodelul nor-egianJ dup! diagram!. ???. Destul se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ + cm $n $n!l ime, form$nd ti-ul spatelui( urmea"! un r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate $ncep$nd de la acest r$nd de ochiuri pe dos )se neglijea"! ti-ul*. 9ontinu!m cu andrele nr. + 'i tricot!m drept &6 cm $n $n!l ime( urmea"! # cm tricota i cu andrele nr. # O 'i din nou continu!m pe andrele nr. + o bucat! de #= cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la 4 cm. 8n total cre'tem &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. Gor fi &+= ochiuri. &croiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de + ori c$te A ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. 3-em &== ochiuri cu care tricot!m drept &6 cm.

<mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, la fiecare margine, o dat! 4 ochiuri 'i de 4 ori c$te . ochiuri. 8n total am sc!"ut 64 ochiuri pe am$ndoi umerii 'i au mai r!mas la mijlocul spatelui +6 ochiuri pe care le l!s!m pe o andrea de re"er-!.

7aa< 0ont!m &#4 ochiuri 'i tricot!m la fel ca la spate, a-$nd grij! ca pe tot parcursul lucrului s! a-em 4 ochiuri $n plus fa ! de spate. 1a $n!l imea total! de A4 cm, sc!dem la mijlocul fe ei &= ochiuri. 3stfel am $mp!r it lucrul pe dou! andrele: c$te 4. ochiuri pe o andrea. 9ontinu!m pe prima andrea atfel: la marginea exterioar! a lucrului tricot!m drept p$n! la $n!l imea de A/ cm, c$nd $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd ca 'i la partea din spate, iar la marginea interioar! a lucrului sc!dem pentru r!scroiala g$tului de A ori c$te + ochiuri. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea $n acela'i fel, in-ersat. 3neca< 0ont!m 6# ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de elasticJ o man'et! de 6 cm $n!l ime. 9ontinu!m pe andrele nr. + $n Mpunct de jerseuJ +6 cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut +6 ochiuri )c$te &/ ochiuri la o margine*. 3-em E/ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de # ori c$te 6 ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te A ochiuri. 3u mai r!mas &4 ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. 8mprejurul r!scroielii g$tului, la partea din fa !, ridic!m pe andrele de ciorapi ochiurile corespun"!toare 'i $n continuare cu cele +6 ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-! la spate, tricot!m $n Mpunct de elasticJ un guler de 4 cm $n!l ime. 8ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd )larg* sc!"$nd pe fa ! ochiurile care au fost lucrate pe fa !, 'i pe dos cele lucrate pe dos. Laica< 0ont!m &#A ochiuri pe andrele nr. + 'i tricot!m $n Mpunct lene'J 4 r$nduri cu l$n! neagr!, # r$nduri cu l$n! alb! 'i din nou # r$nduri cu l$n! neagr!. 8n continuare tricot!m modelul

nor-egian cresc$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd, de &# ori. 8n r$ndul al &+-lea nu cre'tem. 8ncep$nd din r$ndul al &4-lea sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd c$te & ochi. 5up! terminarea modelului nor-egian, tricot!m din # r$nduri $n Mpunct lene'J cu l$n! neagr!, # r$nduri cu l$n! alb! 'i $ncheiem cu 4 r$nduri din l$n! neagr!. 9!lc!m aburit 'i pentru ca gaica s! nu se $ntind!, o dubl!m cu o es!tur! de stof!. 9oasem gaica de pulo-er la cele dou! capete.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &ecth, Ed. Tehnic, !9! &+ ?ul

0ulo,er cu 'uler / 3o%el nr. 9C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pulo-er drept, cu nasturi ascun'i 'i guler mare. 7urnituri< 9irca 4A= g l$n!, andrele nr. # O , 4 nasturi, panglic!.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E# B E4 cm. 1!rgimea pulo-erului circa &=+ cm, lungimea m!surat! la mijlocul spatelui, circa AA cm. 3o%el< ?. Ti-urile se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 9ea mai mare parte a pulo-erului este tricotat! $n dungi alternante de Mpunct de ore" lungitJ 'i Mpunct de jerseuJ. Punctul de ore" lungit se lucrea"! astfel: &ndul 2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 5 )i toate rndurile cu so2 deasupra ochiului pe fa ! tricot!m un ochi pe fa !, deasupra ochiului pe dos, tricot!m un ochi pe dos. &ndul 7 )i toate rndurile fr so2 deasupra ochiului pe fa ! tricot!m & ochi pe dos, deasupra celui pe dos tricot!m & ochi pe fa !. D$ndurile # 'i + se repet!. 8mp!r irea ochiurilor este dat! $n text, la fel 'i modelul gulerului. 3*sura< +# ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &4E ochiuri cu modelul ?. 5up! + cm tricot!m, pe fa a lucrului, un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ??. Cchiurile se $mpart astfel: ochiul $ncep!tor, A ochiuri pe fa !, E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ P . ochiuri pe fa !, E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ. Depet!m $nc! de . ori de la P, urmea"! A ochiuri pe fa ! 'i ochiul care $ncheie r$ndul. 8n r$ndurile f!r! so tricot!m deasupra ochiurilor pe fa !, ochiuri pe dos. 3ceast! $mp!r ire a ochiurilor o men inem p$n! la terminarea spatelui, a-em $ns! grij! la continuitatea modelului la sc!deri 'i cre'teri. 1a 6 cm m!sura i de la marginea de jos 'i $ncep$nd de aici la c$te 4 cm, cre'tem la ambele margini, de / ori c$te & ochi. Gor fi &6A ochiuri.

&scroiala mnecii2 1a +A cm m!sura i de jos, sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, P de 4 ori c$te & ochi, urmea"! # r$nduri f!r! sc!deri. Depet!m $nc! de # ori de la P. D!m$n &#E ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la fiecare cm, de ambele margini, de 6 ori c$te & ochi. Gom a-ea &4& ochiuri pe andrea. <mrul2 1a A+ cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare de #4 ori c$te + ochiuri 'i de &# ori c$te # ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A/ cm m!sura i de la marginea de jos, $ncheiem la mijloc &A ochiuri 'i lu$nd una dintre p!r i pe o andrea de re"er-!, tricot!m fiecare bucat! separat. Sc!dem $n continuare um!rul, $ncheind c$te # ochiuri( la marginea interioar!, pe l$ng! g$t, sc!dem de + ori c$te + ochiuri 'i apoi c$te # ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu &AA ochiuri cu modelul ?. 5up! + cm, tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ??. 8mp!r irea ochiurilor: ochiul $ncep!tor, / ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, P E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ, . ochiuri $n Mpunct de jerseuJ. Depet!m de la P p$n! r!m$n &/ ochiuri: E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ, / ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! ochiul care $ncheie r$ndul. 0en inem aceast! $mp!r ire a ochiurilor p$n! la terminarea fe ei. 1ucr!m + cm drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici la c$te A cm cre'tem la ambele margini, de 6 ori c$te & ochi. 8ntre timp, la &E cm de la marginea de jos, lu!m la $nceputul r$ndului pe fa ! .4 ochiuri pe o andrea de re"er-!, iar cu restul de /. ochiuri continu!m partea dreapt! a fe ei. 1a marginea exterioar! cre'tem dup! indica iile date. 0arginea interioar! urmea"! drept $nainte. 1a +# cm de la marginea de jos, lucr!m, $n locul pensei de la piept, cu r$nduri prescurtate. Pe fa a lucrului tricot!m 4A ochiuri de la $nceputul r$ndului, restul r!m$n pe andreaua st$ng!, $ntoarcem 'i tricot!m tot aceste 4A ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m A4 ochiuri, $ntoarcem 'i tricot!m tot aceste A4 ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m 6+ ochiuri, $ntoarcem '.a.m.d. 9ontinu!m $n felul acesta, tricot$nd $n fiecare r$nd ci E ochiuri mai mult, p$n! lucr!m din nou cu toate ochiurile r$ndului )E= ochiuri*. Ie reinut< 5eoarece sub r!scroiala m$necii am format un ic de circa # cm prin r$ndurile prescurtate, -om a-ea $ncep$nd de aici # m!suri diferite. 0arginea lateral! este mai scurt!, linia de mijloc mai lung!, respecti- mai $nalt!. 3m semnalat pe tipar aceast! diferen ! prin cele dou! linii ale um!rului. 9ea punctat! arat! $n!l imea sc!"ut! )aici 6 cm*, cea plin! arat! um!rul de / cm realmente ob inut.

&scroiala mnecii2 9$nd marginea exterioar! este tot at$t de $nalt! ca spatele p$n! la r!scroiala m$necii )marginea interioar! este, din cau"a r$ndurilor prescurtate, cu circa # cm mai $nalt!*, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, o dat! . ochiuri, o dat! + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, o dat! & ochi, P tricot!m + r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de # ori c$te & ochi. Depet!m $nc! o dat! de la P. D!m$n .& ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii are pe -ertical! . cm, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, de &= ori c$te & ochi. 8ntre timp, c$nd marginea interioar! m!soar! += cm de la $mp!r irea ochiurilor, form!m aici o butonier!: tricot!m 4 ochiuri de la margine 'i cu A ochiuri facem butoniera. &scroiala (tului2 1a # cm deasupra butonierei, la +# cm de la $mp!r irea ochiurilor, sc!dem la $nceputul r$ndului urm!tor &= ochiuri, pe urm! la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, o dat! 4 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 3ceast! margine continu! drept $nainte. <mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este de &. cm, m!sura i -ertical, $ncheiem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de . ori c$te 4 ochiuri 'i apoi c$te + ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 1a ochiurile l!sate pe andreaua de re"er-!, ridic!m la marginea interioar!, pe din!untrul lucrului, &+ ochiuri 'i tricot!m partea st$ng! a fe ei in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 8ncepem cu E& ochiuri cu modelul ?. 5up! + cm tricot!m, pe fa a lucrului, un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ?? cu urm!toarea $mp!r ire a ochiurilor. Cchiul $ncep!tor, / ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, P E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ, . ochiuri $n Mpunct de jerseuJ. Depet!m $nc! de + ori de la P. :rmea"!: E ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ, / ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, ochiul care $ncheie r$ndul. Tricot!m + cm drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici cre'tem, la c$te / r$nduri, la $nceputul 'i sf$r'itul lor, de &/ ori c$te & ochi. Gor fi &#. ochiuri. 9$nd m$neca are 4= cm de jos, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem $n r$ndurile urm!toare de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, de &= ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri, de #= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n #+ ochiuri. 8ncheiem. Lulerul< 8ncepem cu &A# ochiuri. Tricot!m + cm $n Mpunct de ore" lungitJ. 9ontinu!m $n Mpunct de jerseuJ, $ns! la ambele margini tricot!m && ochiuri )$mpreun! cu ochiul $ncep!tor, respecticu ochiul care $ncheie r$ndul* $n Mpunct de ore" lungitJ. 1a &# cm m!sura i de la marginea de jos, lucr!m cu r$nduri prescurtate. Tricot!m pe fa a lucrului, EA ochiuri, restul r!m$n pe andreaua st$ng!, $ntoarcem 'i tricot!m +/ ochiuri. 8ntoarcem, tricot!m A. ochiuri. 8ntoarcem, tricot!m .6 ochiuri. 1a fiecare $ntoarcere tricot!m cu &E ochiuri mai mult, p$n! lucr!m $n sf$r'it cu &A# ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m buc! ile tricotate 'i le mont!m. 8ndoim ti-urile 'i le coasem cu puncte in-i"ibile. 1a fenta din fa ! coasem pentru nasturii ascun'i o panglic! ripsat! de aceea'i culoare, $n care t!iem 4 butoniere. 9ea de sus o feston!m $mpreun! cu butoniera tricotat!, la celelalte feston!m numai panglica. 2ulerul $l coasem cu r$ndul cu care l-am $ncheiat $n r!scroiala g$tului, a'e"$ndu-l p$n! la marginea fentei. 8nconjur!m fenta fe ei 'i $n continuare gulerul, cu # r$nduri de picioru'e scurte cro'etate, rotunjind pu in col urile gulerului. 9oasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. &+ ?ul

0ulo,er sport cu mneca scurt* / 3o%el nr. 9@


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Pulo-er drept, gen c!ma'!, pentru b!rba i. Ti-ul de jos 'i marginile m$necilor s$nt dublate, f!r! elastic. Se poate tricota din l$n!, sau pentru -ar!, din bumbac.

7urnituri< 9irca 4== g fir mijlociu, andrele nr. # O.

3*rimea< 1!rgimea pulo-erului circa &== cm, lungimea la mijlocul spatelui 6= cm )circumerin a pieptului E4 B EA cm*. 3o%el< ?. Ti-urile se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul se lucrea"! astfel: &ndul 2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 52 pe dos. &ndul 72 ca r$ndul &, $ns! in-ersat: & ochi pe dos, & ochi pe fa !, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 82 pe dos. 3ceste 4 r$nduri se repet!.

3*sura< += ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &A# ochiuri. Tricot!m 4 cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos tricot!m & r$nd pe fa ! )marginea ti-ului*. :rmea"! $nc! 4 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ??. Tricot!m drept $nainte p$n! a-em +/ cm m!sura i de la marginea ti-ului. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor pe fa ! sc!dem de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. D!m$n &&6 ochiuri. Tricot!m drept $nainte, p$n! ce r!scroiala m$necii este de && cm, m!sura i -ertical. 3ici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & O cm cre'tem, la ambele margini de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &#/ ochiuri.

<mrul2 9$nd spatele este de A/ cm de la marginea ti-ului sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, la ambele margini, de E ori c$te A ochiuri. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 6= cm de la marginea ti-ului, $ncheiem la mijloc &4 ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. 1a um!r sc!dem $n continuare c$te A ochiuri( la marginea interioar!, l$ng! g$t, sc!dem la c$te # r$nduri c$te + ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu &A# ochiuri 'i se cre'te la fel. 1a 4+ cm de la marginea ti-ului tricot!m at$tea ochiuri ca s! a-em jum!tate din ochiuri plus E ochiuri pe andreaua dreapt!. Destul ochiurilor $l l!s!m deoparte pe o andrea de re"er-! 'i lucr!m $nt$i partea st$ng! a fe ei. 8ncepem cu alte andrele +& ochiuri, iar $n r$ndul urm!tor, tricot!m $n continuare ochiurile p!r ii din st$nga. )3ten ie la continuitatea modeluluiQ* 8ncep$nd de aici tricot!m marginea buc! ii de +& ochiuri drept $nainte. &scroiala (tului2 9$nd a-em &A cm de la ad!ugarea ochiurilor, $ncheiem la mijloc &/ ochiuri, lu!m o parte pe alt! andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. Tricot!m $nt$i partea dinspre r!scroiala m$necii. Sc!dem r!scroiala m$necii 'i um!rul la fel ca la spate. 1a marginea interioar! sc!dem $ns!, la c$te # r$nduri, o dat! + ochiuri, de A ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 3ceast! margine urmea"! drept $nainte. 1a cealalt! bucat! tricot!m marginea exterioar! drept $nainte p$n! m!soar! #+ cm, pe urm! $ncheiem cu cele A ochiuri r!mase. 1u!m ochiurile p!r ii din dreapta de pe andreaua de re"er-!. 8n interior ridic!m din partea st$ng! &/ ochiuri 'i $ncepem cu alte andrele +& ochiuri, la care ad!ug!m $n continuare ochiurile fe ei drepte. Tricot!m partea dreapt! a fe ei la fel cu cea st$ng!, $ns! $n sens opus. 3neca< 8ncepem cu &=4 ochiuri $n Mpunct de jerseuJ. Sc!dem la ambele margini, la c$te & cm, de + ori c$te & ochi. D!m$n E/ ochiuri. 1a 4 cm, $n locul r$ndului de ochiuri pe dos, tricot!m un r$nd pe fa ! )marginea ti-ului*, pe urm! mai tricot!m 4 cm cu modelul ?. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem $n ambele laturi, m!surat de la marginea ti-ului, la c$te & O cm, de &= ori c$te & ochi. Gor fi &&/ ochiuri. 9$nd m$neca este de &6 cm de la marginea ti-ului, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de / ori c$te # ochiuri, P de 4 ori c$te & ochi, urmea"! # r$nduri f!r! sc!deri. Depet!m de # ori de la P . Sc!dem mai departe, la $nceputul r$ndurilor, de #= ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n #= ochiuri. 8ncheiem. Lulerul< 8ncepem cu 6. ochiuri cu modelul ??. 9re'tem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 4 ori c$te / ochiuri 'i de 4 ori c$te . ochiuri. Gor fi &#. ochiuri. Tricot!m drept $nainte p$n! ce gulerul este de &6 cm la mijloc. 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de 4 ori c$te . ochiuri 'i de 4 ori c$te / ochiuri. D!m$n 6. ochiuri. 8ncheiem. Eu+unarul< 8ncepem cu #. ochiuri cu modelul ??. 9re'tem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de / ori c$te & ochi. Gor fi +A ochiuri. Tricot!m drept $nainte, p$n! ce bu"unarul are && cm la mijloc. 3ici

urmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, pe urm! mai tricot!m + cm $n Mpunct de jerseuJ. 8ncheiem. 9!lc!m buc! ile tricotate. 8ndoim &= cm dublura re-erelor fe ei 'i o ti-im. 0ica margine de sus o prindem $n cus!tura um!rului. 0ont!m pulo-erul 'i a'e"!m 'i m$necile. 8ndoim gulerul cu fa a spre interior, iar cele # margini $nguste la coasem. Pe urm! $l r!sfr!ngem 'i $l c!lc!m. 8l coasem $n r!scroiala g$tului, $ngrijind la re-ere ca marginile s! fie $n aceea'i linie. Ti-im partea de sus a bu"unarului, $ndoim cele + margini 'i-l coasem pe partea st$ng! a fe ei. 8ndoim ti-ul de jos 'i cel al m$necilor 'i le prindem cu puncte in-i"ibile.

Tricotaje dde mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &+ ?ul

0ulo,er cu linii %ia'onale / 3o%el nr. 9?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest pulo-er se tricotea"! $n $ntregime cu linii diagonale $n # culori, una mai $nchis!, cealalt! mai deschis!. 9ombina ii de culori frumoase 'i moderne s$nt: bej B alb, galben B alb, gri $nchis B gri deschis, brun B i-oriu, albastru $nchis B bleu. 0$necile s$nd 'apte-optimi, bu"unarele t!iate iar gulerul se lucrea"! cu acela'i model diagonal.

7urnituri< 9irca #.= g l$n! mai $nchis! )8* 'i circa #+= g l$n! mai deschis! )5*, andrele nr. +, fermoar. 3*rimea< 1!rgimea pulo-erului circa &=+ cm, lungimea la mijlocul spatelui 6= cm )circumerin a pieptului E= B E4 cm*. 3o%el< ?. Ti-urile se tricotea"! $n Ipunct de jerseuJ. ??. Destul, diagonal: &ndul )5* P4 ochiuri pe fa !, ridic!m # ochiuri, lu$ndu-le din spatele andrelei, firul r!m$ne $n spatele andrelei, pe dosul lucrului. Depet!m de la P. &ndul 5 )i toate rndurile cu so2 )$n culoarea r$ndului precedent*: cele # ochiuri ridicate $n r$ndul premerg!tor se ridic! din nou, dar acum firul este $n fa a ochiurilor, tot pe dosul lucrului. 5easupra celor 4 ochiuri pe fa ! din r$ndul precedent -in 4 ochiuri tricotate pe dos. &ndul 72 )8* P ridic!m # ochiuri, ca $n r$ndul &, 4 ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . &ndul 92 )5* # ochiuri pe fa !, P ridic!m # ochiuri ca $n r$ndul &, 4 ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . &ndul #2 )8* ca r$ndul &. &ndul !2 )5* ca r$ndul +. &ndul 2 )8* ca r$ndul A.

5up! r$ndul al &#-lea repet!m de la r$ndul $nt$i.

3*sura< +4 ochiuri 'i A# r$nduri = &= cm din modelul ??. )5in Ipunct de jerseuJ #E ochiuri = &= cm*. 8patele< 8ncepem cu &+4 ochiuri $n culoarea $nchis!, cu modelul ?. Tricot!m + cm drept $nainte. :rmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, apoi, pe dosul lucrului, $nc! un r$nd de ochiuri pe dos. 8n acest $n urm! r$nd cre'tem mereu, la c$te 6 ochiuri, de ## ori c$te & ochi. Gor fi &A6 ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la c$te A O cm, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &6/ ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd spatele m!soar! 4= cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de # ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 4 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de # ori de la P , 'i mai sc!dem de # ori c$te & ochi. D!m$n &+/ ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de / cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & cm, la ambele margini, de &= ori c$te & ochi. 8ntre timp, la A# cm m!sura i de la marginea de jos, $mp!r im ochiurile $n dou!. 1!s!m jum!tate din ochiuri pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar! cre'tem la c$te & cm ca mai sus, la marginea st$ng! lucr!m drept $nainte. <mrul2 5up! 6 cm de la $m!r irea ochiurilor form!m um!rul, sc!"$nd la c$te # r$nduri, de &= ori c$te + ochiuri 'i de && ori c$te # ochiuri. 8ntre timp, c$nd a-em && cm de la $mp!r irea ochiurilor, sc!dem la marginea interioar!, la g$t, la c$te # r$nduri, o dat! . ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i c$te # ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu &4& ochiuri $n culoarea mai $nchis!. Tricot!m + cm $n Mpunct de jerseuJ, pe urm! c$te & r$nd de ochiuri pe dos at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului. 8n ultimul r$nd cre'tem mereu la c$te 6 ochiuri, de #+ ori c$te & ochi. Gor fi &64 ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ??. 9re'tem la ambele margini, la c$te + R cm, de &= ori c$te & ochi. Gor fi &/4 ochiuri. Eu+unarele< 8ntre timp, la &A cm m!sura i de la marginea de jos, lu!m pe fa a lucrului, de ambele p!r i ale

celor 4# ochiuri, din mijloc, c$te 4/ ochiuri pe c$te o andrea de re"er-!. 1!s!m lucrul de o parte. Pe alte andrele $ncepem 4/ ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului. Tricot!m &# cm cu modelul ?? sf$r'ind cu acela'i r$nd de model cu fa a. 1!s!m deoparte. Pe alte andrele lucr!m o bucat! la fel 'i l!s!m 'i pe aceasta deoparte. 3poi continu!m fa a 'i $n locul ochiurilor l!sate pe andrelele de re"er-!, tricot!m ochiurile c!ptu'elii bu"unarelor )ochiurile bu"unarelor r!m$n mai departe pe andrelele de re"er-!*. 9$nd fa a are +. cm de la marginea de jos, lucr!m $n dreptul penselor de la piept, cu r$nduri prescurtate. Pe fa a lucrului, tricot!m la $nceputul r$ndului &+6 ochiuri. Destul )4/ ochiuri* r!m$n pe andreaua st$ng!. 8ntoarcem. Tricot!m // ochiuri. 8ntoarcem 'i tricot!m E6 ochiuri. 8ntoarcem, tricot!m &=4 ochiuri '.a.m.d. 1a fiecare $ntoarcere tricot!m cu / ochiuri mai mult, p$n! ce lucr!m din nou cu toate ochiurile r$ndului. Ie reinut< 5eoarece am format sub r!scroiala m$necii un ic de # cm prin r$ndurile prescurtate, -om a-ea $ncep$nd de aici dou! m!suri diferite, m!rimea lateral! este mai scurt!, linia de mijloc mai lung!, respecti- mai $nalt!. 3m semnalat pe tipar aceast! diferen ! prin cele dou! linii ale um!rului. 1inia punctat! arat! $n!l imea sc!"ut! )aici 6 cm*, cea plin! arat! um!rul de / cm, realmente ob inut. &scroiala mnecii2 9$nd marginea lateral! m!soar! 4= cm de la marginea de jos )la mijloc circa 4# cm*, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te / ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de &/ ori c$te & ochi. D!m$n &+/ ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de . cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, de &= ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A. cm m!sura i de la marginea de jos, $ncheiem #= ochiuri $n mijlocul r$ndului, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i continu!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea interioar! sc!dem, la c$te # r$nduri, o dat! + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 3ceast! margine continu! drept $nainte. <mrul2 9$nd fa a m!soar! lateral A. cm de la marginea de jos, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de 4 ori c$te 4 ochiuri 'i apoi c$te + ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 3neca< 8ncepem cu ./ ochiuri $n culoarea mai $nchis!. Tricot!m + cm $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! un r$nd de ochiuri pe dos at$t pe fa a, c$t 'i pe dosul lucrului. 8n ultimul r$nd cre'tem mereu la c$te 6 ochiuri de &# ori c$te & ochi. Gor fi E= ochiuri. 9ontinu!m cu modelul $n diagonal!. Tricot!m + cm drept $nainte. 3ici 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te E r$nduri, la ambele margini, de ## ori c$te & ochi. Gor fi &+4 ochiuri. 9$nd m$neca m!soar! 44 cm de la marginea de jos, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de &= ori c$te # ochiuri, de +4 ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te + ochiuri. D!m$n ## ochiuri. 8ncheiem. Lulerul< 8ncepem cu &#4 ochiuri $n culoarea mai $nchis!. Tricot!m # cm $n Mpunct de jerseuJ. 3ici urmea"!, pe fa a lucrului, r$ndul de ochiuri tricotate pe dos, pe urm! mai tricot!m 'i pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe dos, $n care cre'tem mereu, la c$te 6 ochiuri, de #= ori c$te & ochi. Gor fi &44 ochiuri. 9ontinu!m cu modelul ?? 'i tricot!m drept &= cm. 8ncheiem.

Cchiurile bu"unarelor l!sate pe andrelele de re"er-! le tricot!m $n culoarea mai $nchis!. Sc!dem de 6 ori mereu la al .-lea ochi. D!m$n 4# ochiuri. 9u acestea tricot!m # cm. 3poi -om prinde benti a pe dosul lucrului $n a'a fel, $nc$t la marginea bu"unarelor s! se -ad! o linie $ngust!. 9ele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor le prindem cu puncte in-i"ibile. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim ti-ul de jos $n lungul r$ndului tricotat pe dos 'i $l fix!m cu puncte in-i"ibile. 3'e"!m gulerul cu r$ndul cu care l-am $ncheiat, $n r!scroiala g$tului, cu dosul pe fa a pulo-erului( pe urm! $l r!sfr$ngem $n afar!. 0arginea o $ndoim 'i o coasem cu $mpuns!turi largi. 8ntindem pu in marginea de jos a gulerului cu fierul de c!lcat, pentru ca s! se a'e"e frumos. 8n fenta de la spate 'i $n jum!tatea l! imii g$tului a'e"!m fermoarul.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!. &+ ?ul

0ulo,er / 3o%el nr. 9>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. :n comentariu 6anta dubl!, e-a"at!, a g$tului, forma l!rgu ! 'i lung! dau acestui frumos pulo-er o linie nou!, interesant!. 0arginea de jos 'i m$neca lung! s$nt $nconjurate de o band! $n Mpunct de ore"J. Pulo-erul are fente laterale.

7urnituri< 9irca 4#= g l$n!, # andrele nr. # O 'i 4 andrele nr. # pentru $mpletit ciorapi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 B E/ cm. 1!rgimea pulo-erului circa &=6 cm, lungimea A# cm, m!sura i $n mijlocul spatelui, f!r! banda de la g$t. 3o%el< ?. 6en ile de la marginea de jos, de la m$neci 'i g$t se tricotea"! $n Mpunct de ore"J. ??. Destul se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< +# ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm cu modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &A= ochiuri cu modelul ? 'i tricot!m 4 cm. 9ontinu!m cu modelul ??, $ns! la cele dou! margini tricot!m mai departe c$te &4 ochiuri cu modelul ?, p$n! la &# cm de la marginea de jos. 8ncp$nd de aici tricot!m tot spatele, p$n! la sf$r'it, $n Mpunct de jerseuJ. 8ntre timp, la 4 cm m!sura i de jos 'i de aici la c$te + cm, cre'tem, la ambele margini, de E ori c$te & ochi. Gor fi &6/ ochiuri )cre'terile le efectu!m $n!untrul ben"ii de &4 ochiuri tricotat! $n Mpunc de ore"J*. 8n continuare cre'tem la fel, mereu deasupra primelor cre'teri, nu la larginea lucrului.

&scroiala mnecii2 9$nd spatele are +# cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de &4 ori c$te & ochi. D!m$n &+= ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de && cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, la ambele margini ale lucrului, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi &4# ochiuri. <mrul2 1a A= cm m!sura i de jos, sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, c$te + ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A# cm m!sura i de jos, $ncheiem &6 ochiuri la mijlocul r$ndului, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m fiecare bucat! separat. Sc!dem la marginea interioar!, la c$te # r$nduri, de # ori c$te + ochiuri 'i apoi c$te # ochiuri p$n! la sf$r'it. 7aa< 8ncepem cu &A6 ochiuri. Tricot!m jos 'i $n p!r i banda $n Mpunct de ore"J la fel ca la spate. 9re'tem la ambele margini ale lucrului, la fel ca la spate, $n!untrul ben ii $n Mpunct de ore"J, la 4 cm 'i de aici la c$te + cm, de E ori c$te & ochi. Gor fi &.4 ochiuri. 1a #E cm m!sura i de jos, tricot!m $n locul pensei de la piept, r$ndurile prescurtate: pe fa a lucrului tricot!m &#E ochiuri pe fa !, restul r!m$n pe andreaua st$ng!. 8ntoarcem, tricot!m /4 ochiuri pe dos. 8ntoarcem, tricot!m E& ochiuri pe fa !. 8ntoarcem, tricot!m E/ ochiuri pe dos '.a.m.d. 9ontinu!m, tricot$nd $n fecare r$nd cu c$te . ochiuri mai mult p$n! ce, dup! ultimul r$nd prescurtat )&A4 ochiuri pe dos*, lucr!m din nou cu toate ochiurile r$ndului. &scroiala mnecii2 9$nd marginea exterioar! are +# cm de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te / ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de &6 ori c$te & ochi. D!m$n &+= ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de / cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i $ncep$nd de aici la fiecare & cm, de E ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd lucrul are la mijloc 4# cm de la marginea de jos, lu!m jum!tatea ochiurilor pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m fiecare bucat! separat. 1a marginea interioar!, l$ng! g$t,

sc!dem la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, o dat! & ochi, de &= ori c$te # ochiuri 'i apoi c$te & ochi p$n! la sf$r'it. <mrul2 8ntre timp, c$nd r!scroiala m$necii este de &. cm, m!sura i -ertical, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndurilor, c$te + ochiuri p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. Ie reinut< 5eoarece am format din r!scroiala m$necii, prin r$nduri prescurtate, un ic de circa # O cm, -om a-ea, $ncep$nd de aici, # m!suri diferite. 0arginile laterale s$nt mai scurte, iar la mijloc pulo-erul este mai lung, respecti- mai $nalt. Pe tipar am semnalat aceast! diferen ! prin cele dou! linii ale um!rului. 1inia punctat! arat! $n!l imea sc!"ut!, $n ca"ul de fa ! A cm, iar cea plin! arat! $n!l imea de . O cm realmente ob inut!. 3neca< 8ncepem cu /A ochiuri. 1ucr!m 4 cm $nainte cu modelul ?, pe urm! continu!m $n Mpunct de jerseuJ, tricot!m $ns! &+ ochiuri la mihjloc pe o ditan ! de $nc! / cm, $n Mpunct de ore"J. 1a marginile exterioare cre'tem la c$te # cm de &E ori c$te & ochi. Gor fi &#+ ochiuri. 9$nd m$neca are 4= cm de la marginea de jos, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul celor dou! r$nduri urm!toare c$te / ochiuri. :rmea"! s! sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd de # ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri, de &4 ori c$te & ochi. Tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri 'i pe urm! mai sc!dem de &= ori c$te & ochi. :rmea"! # r$nduri f!r! sc!deri, apoi sc!dem de &6 ori c$te & ochi, de / ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te + ochiuri. D!m$n #A ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate. 0ont!m spatele cu fa a, l!s$nd deschis! $n p!r i c$te o fent! de &= cm. Ti-im marginile acestor fente, $ndoindu-le pe o l! ime de & B # cm. 5in r!scroiala g$tului ridic!m &.E ochiuri pe + andrele de $mpletit ciorapi, astfel $nc$t s! a-em 6. ochiuri la spate 'i c$te A6 ochiuri $n ambele p!r i. Tricot!m cu modelul ?, la mijloc $ns!, la $nt$lnirea celor # andrele, lucr!m # ochiuri mereu pe fa !. Pentru a ob ine col ul ascu it, sc!dem de &= ori c$te & ochi, mereu la c$te # r$nduri, l$ng! aceste # ochiuri tricotate pe fa !. 9$nd banta este de A cm, cre'tem $n aceea'i m!sur! $n care am sc!"ut, pe l$ng! cele # ochiuri pe fa !, de &= ori c$te & ochi. 9$nd banta este de &= cm o $ncheiem, o $ndoim spre interior 'i o coasem cu puncte acunse. 9!lc!m banta dubl! care st! pu in dep!rtat! de g$t.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &+ ?ul

6oc(ie %reapt* / 3o%el nr. 9=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Dochie $nchis! cu nasturi p$n! jos, tricotat! cu model $n puncte colorate 'i cu bordur! uni. 0$neci trei-sferturi 'i cordon de piele. Tipar drept.

7urnituri< 9irca 66= g l$n! $n culoarea de fond )<* 'i circa #== g $ntr-o culoare contrastant! )9*. 3ndrele nr. # 'i # O, 4 andrele nr. # de $mpletit ciorapi, . nasturi, circa += cm m!tase sub ire pentru dublura fe elor, cordon de piele. 3*rimea< 1!rgimea rochiei $nchis! la nasturi &=/ cm, lungimea &=A cm m!sura i la mijlocul spatelui )se potri-e'te unei persoane cu circumferin a pieptului de E4 B E6 cm*.

3o%el< ?. Ti-ul de jos se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 6ordura fe elor 'i m$necilor Mpunct de jerseuJ lu$nd dosul lucrului drept fa !. ???. Destul se tricotea"! astfel: &ndul 2 )<* pe fa !. &ndul 52 )<* pe dos. &ndul 72 )<* pe fa !. &ndul 82 )<* pe dos. &ndul 92 )9* P ridic!m 4 ochiuri, lu$ndu-le din spatele andrelei, firul r!m$ne $n spatele andrelei, urmea"! # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . &ndul "2 )9* cele # ochiuri tricotate se lucrea"! pe fa !, ochiurile ridicate se ridic! din nou, dar firul r!m$ne $n fa a andrelelor )tot pe dosul lucrului*. &ndul #2 )<* pe fa !. &ndul %2 )<* pe dos. &ndul !2 )<* pe fa !. &ndul ;2 )<* pe dos. &ndul 2 )9* ridic!m & ochi, firul r!m$ne $n spatele andrelei, P # ochiuri pe fa !, ridic!m 4 ochiuri ca $n r$ndul A. Depet!m de la P . &ndul 52 )9* ca r$ndul 6. 3ceste &# r$nduri se repet!. 3*sura< +# ochiuri 'i A/ r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 8ncepem partea de jos a fustei pe dou! buc! i. Tricot!m $nt$i partea din dreapta. 8ncepem cu /# ochiuri pe andrele nr. # O. Tricot!m A cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !. 8n acest r$nd ad!ug!m la marginea dreapt! &+ ochiuri. Gor fi EA ochiuri. 8n r$ndul urm!tor f!r! so tricot!m // ochiuri cu modelul ???, ridic!m & ochi, pe urm! tricot!m din nou cu modelul ??? p$n! la sf$r'itul andrelei. 3cest al /E-lea ochi se ridic! 'i mai departe $n r$ndurile f!r! so ( $n cele cu so se tricotea"!. 1a += cm m!sura i de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor lucrate pe dos, . ochiuri, sf$r'im r$ndul 'i l!s!m lucrul de o parte. 9u alte andrele $ncepem &#= ochiuri pentru partea st$ng! a fustei 'i tricot!m A cm $n Mpunct de jerseuJ. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! continu!m cu modelul ???. Tricot!m drept $nainte p$n! a-em += cm m!sura i de jos. Sf$r'ind cu un r$nd de ochiuri pe dos, l!s!m lucrul de o parte. 9ontinu!m partea din dreapta. Tricot!m pe fa a lucrului, AA ochiuri, restul de ++ ochiuri se tricotea"! deodat! cu primele ++ ochiuri

ale p!r ii din st$nga )a'e"!m cele dou! andrele una l$ng! alta. 8mpungem $n primul ochi de pe andreaua din fa !, pe urm! $n primul ochi de pe andreaua din spate, scoatem firul prin ambele ochiuri 'i d!m drumul celor dou! ochiuri de pe ambele andrele din st$nga*. 8n continuare tricot!m restul ochiurilor de pe andreaua din st$nga. Got fi &.A ochiuri. 9ontinu!m drept

$nainte p$n! ce lucrul m!soar! // cm de jos. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te . ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de #= ori c$te & ochi. D!m$n &+# ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te # cm, $n ambele laturi, de A ori c$te & ochi. Gor fi &4# ochiuri. <mrul2 1a &=# cm m!sura i de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de 6 ori c$te 4 ochiuri 'i de &# ori c$te + ochiuri, la ambele margini. &scroiala (tului2 8ntre timp, la &=A cm m!sura i de la ti-, $ncheiem la mijloc &= ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im fiecare bucat! separat. Sc!dem um!rul dup! indica iile de mai sus, iar la marginea de l$ng! g$t sc!dem la c$te # r$nduri, c$te + ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu E/ ochiuri pe andrele nr. # O. Tricot!m A cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa !. 9ontinu!m cu modelul ??? drept $nainte. 1a &4 cm de la ti- form!m prima butonier!. Tricot!m 6 ochiuri de la margine 'i din 6 ochiuri facem butoniera. Destul butonierelor, . $n total, -or fi la && cm una de alta. 1a /= cm de la ti-, lucr!m, $n locul pensei de la piept, cu r$nduri prescurtate: pe fa a lucrului tricot!m la $nceputul r$ndului at$tea ochiuri $nc$t s! r!m$n! 4= ochiuri pe andreaua st$ng!. 8ntoarcem, ridic!m & ochi, continu!m r$ndul p$n! la sf$r'it. 8n r$ndul urm!tor tricot!m at$tea ochiuri $nc$t s! r!m$n! +A ochiuri pe andreaua st$ng!. 8ntoarcem, ridic!m & ochi, sf$r'im r$ndul. 8n r$ndul urm!tor tricot!m at$tea ochiuri $nc$t s! r!m$n! += ochiuri pe andreaua st$ng! '.a.m.d. 9ontinu!m $n felul acesta, tricot$nd $n fiecare r$nd cu A ochiuri mai mult, p$n! c$nd lucr!m din nou cu toate ochiurile r$ndului.

&scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! m!soar! /A cm de jos, sc!dem aici, 'i $ncep$nd de aici, c$te & ochi la fiecare & cm, p$n! la sf$r'it. &scroiala mnecii2 9$nd marginea exterioar! este de // cm de la ti-, $ncheiem la $nceputul r$ndului urm!tor E ochiuri, pe urm! sc!dem la c$te # r$nduri o dat! + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri, 'i de / ori c$te & ochi. 9$nd r!scroiala m$necii este de && cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & cm, de 6 ori c$te & ochi. <mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este de &. cm, m!sura i -ertical, sc!dem la marginea exterioar!, la c$te # r$nduri, de + ori c$te 4 ochiuri 'i apoi c$te + ochiuri p$n! se termin! toate ochiurile. Ie reinut< 5eoarece am format sub r!scroiala m$necii un ic de circa + cm prin r$ndurile prescurtate, -om a-ea $ncep$nd de aici dou! m!suri diferite. 0arginea lateral! este mai scurt!, cea interioar! mai lung!, respecti- mai $nalt!. 3m semnalat pe tipar aceast! diferen ! prin cele dou! linii ale um!rului. 9ea punctat! arat! $n!l imea sc!"ut! )aici A cm*, cea plin! arat! um!rul de / cm realmente ob inut. 3neca< 8ncepem cu ./ ochiuri pe andrele nr. # O. Tricot!m cu modelul ???. 9re'tem la ambele margini, mereu la $nceputul 'i la sf$r'itul r$ndului al &=-lea, de #+ ori c$te & ochi. Gor fi &#4 ochiuri. 9$nd m$neca are 4# cm, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri, de / ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 4 ori c$te & ochi. Depet!m de 4 ori de la P . 0ai departe, sc!dem de #= ori c$te & ochi 'i de &4 ori c$te # ochiuri. D!m$n &6 ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim ti-ul de jos 'i-l fix!m cu puncte in-i"ibile. 8n spate $ndoim partea din dreapta a fustei pe l$ng! r$ndul de ochiuri ridicate, cam de # cm 'i o ti-im. 9uta de &= cm o fix!m pe o por iune de . B / cm printru-un tighel tras la ma'in!. Eanta< 1a marginile interioare ale fe elor, 'i $n jurul g$tului, ridic!m ochiurile pe mai multe andrele lungi nr. # 'i tricot$nd r$ndurile dus B $ntors cu culoarea contrastant!, tricot!m A cm $n Mpunct de jerseuJ, lu$nd dosul lucrului drept fa !. 8ncheiem. 8ndoim banta $n jum!tate 'i o fix!m $n interior cu puncte in-i"ibile. 8n jurul m$necilor tricot!m o bant! asem!n!toare, dar $n cerc, pe patru andrele de $mpletit ciorapi. P!r ile cu butoniere 'i nasturi ale fe elor, de circa / cm l! ime, le dubl!m cu m!tase sub ire. <eston!m butonierele, prin"$nd 'i c!ptu'eala de m!tase. 9oasem nasturii.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! &+ ?ul

K*inu* 1i boneic* %e copil mic / 3o%el nr. >D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu Prima $mbr!c!minte important! a copilului. Pentru b!ieta'i o tricot!m $ntr-un model pepit $n bleu cu alb, iar pentru feti e, ro" cu alb.

7urnituri< 9irca &#= g l$n! alb!, 'i circa &== g l$n! colorat!, mijlocie, andrele nr. # O 'i +, 'i A nasturi. 3*rimea< 1!rgimea h!inu ei $ncheiat! la nasturi circa .6 cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! guler, += cm (pentru copii %e 5 an). 3o%el< ?. 2ulerul, ti-urile 'i partea de sus a bonetei se lucrea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul se lucrea"! astfel: tricot!m un r$nd pe fa !, ba"a. &ndul 2 )bleu* pe fa a lucrului: ochiul $ncep!tor, P & ochi pe fa !, ridic!m & ochi lu$ndu-l din spatele andrelei )firul este $n spatele andrelei*. Depet!m de la P . &ndul 52 )bleu* pe fa !. &ndul 72 )alb* ochiul $ncep!tor, P ridic!m & ochi, ca r$ndul $nt$i, urmea"! & ochi pe fa !. Depet!m de la P . &ndul 82 )alb* pe fa !. Depet!m aceste 4 r$nduri.

3*sura< #/ ochiuri 'i A6 r$nduri = &= cm, cu modelul ??, lucrat cu andrele nr. +. 8patele< 8ncepem cu /= ochiuri, pe andrele nr. +. Tricot!m &4 cm cu modelul ??. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te + ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. D!m$n 66 ochiuri. <mrul2 9$nd spatele este de #A cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de &4 ori c$te + ochiuri 'i de # ori c$te # ochiuri. D!m$n #= ochiuri la mijloc. 8ncheiem. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu 44 ochiuri pe andrele nr. +. Tricot!m &4 cm cu modelul ??. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndului urm!tor sc!dem la marginea st$ng! )exterioar!* + ochiuri, pe urm! la c$te # r$nduri de 6 ori c$te & ochi. D!m$n +A ochiuri. 0arginea interioar! urmea"! drept $nainte. &scroiala (tului2 1a #+ cm m!sura i de la marginea de jos sc!dem la marginea interioar!, la c$te # r$nduri, de + ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 3poi urm!m drept $nainte. <mrul2 8ntre timp, c$nd lucrul are #A cm de la marginea de jos, form!m um!rul, sc!"$nd la marginea exterioar! c$te + ochiuri. 0artea stn'* a 2eei se tricotea"! $n sens opus. 3neca< 8ncepem cu 46 ochiuri pe andrele nr. # O cu l$n! alb!, 'i tricot!m # cm cu modelul ?.

9ontinu!m cu andrele nr. +, cu modelul ??. 9re'tem mereu la c$te # R cm, la ambele margini ale m$necii, de 6 ori c$te & ochi. Gor fi A/ ochiuri. 1a &. cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare: de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de &# ori c$te & ochi, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 4 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de # ori de la P . 0ai sc!dem de 6 ori c$te # ochiuri. D!m$n &# ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m p!r ile tricotate, le asambl!m. 1a marginea interioar! ridic!m 64 ochiuri, $ncep$nd de la g$t, pe andrele nr. # O. Pe alt! andrea ridic!m &64 ochiuri de la marginea de jos. 8n sf$r'it, pe o a treia andrea ridic!m 64 ochiuri de la marginea dreapt!, $ncep$nd de la col ul de jos. Tricot!m r$ndurile dus B $ntors, facem o bordur! de # cm cu modelul ? $n culoare alb!. 1a $nt$lnirea andrelelor cre'tem $n fiecare r$nd c$!te & ochi pentru ca s! se a'e"e frumos col urile. 8ntre timp, la l! imea de & cm, facem A butoniere ori"ontale, $mp!r ite la distan e egale )$n partea st$ng! pentru b!ie i, $n partea dreapt! pentru feti e*. Lulerul< 5up! ce am tricotat bordurile, ridic!m 'i ochiurile din r!scroiala g$tului la c$te & cm de la marginea fe elor 'i tricot!m + cm drept $nainte, cu l$n! alb!, cu modelul ?. :rmea"! $nc! # cm, tricot$nd $n fiecare al +-lea 'i 4-lea ochi $mpreun! pe fa !. 9$nd gulerul este gata, rotunjim col urile cu ajutorul unui fier de c!lcat nu prea $ncins. Eoneica< 8ncepem cu E/ ochiuri pe andrele nr. +, cu modelul ??. Tricot!m . cm, pe urm! continu!m cu andrele nr. # O, cu l$n! alb! 'i tricot!m &# cm cu modelul ?. Sc!dem $n ultimele # r$nduri c$te & ochi, pe urm! $mp!r im ochiurile pe 4 andrele )c$te #4 ochiuri pe andrea*. 9oasem pe doul lucrului cele dou! margini $nguste ale buc! ii cu model, $n l! ime de # ochiuri 'i continu!m cu lucrul $n cerc, cu ochiuri pe fa !. Sc!dem la $nceputul 'i la mijlocul fiec!rei andrele, deci $n / locuri, c$te & ochi la # r$nduri, p$n! r!m$n &6 ochiuri. Dupem firul, $l introducem $ntr-un ac de brodat 'i str$ng$nd ochiurile pe dosul lucrului, $l $nt!rim. .lapele pentru urec(i< )# buc.* 8ncepem cu . ochiuri, pe andrele nr. # O. Tricot!m $n Mpunct lene'J. 9re'tem la $nceputul fiec!rui r$nd c$te & ochi, p$n! -or fi &. ochiuri. 1a / cm de jos $ncheiem. D!sfr$ngem bordura cu model, coasem clapele de ambele p!r i. Preg!tim dou! 'nururi de c$te #A cm, pe care le coasem de clape. Pentru -$rf facem un pampon mare, iar pentru cap!tul 'nururilor, dou! pampoane mai mici. 0amponul se 2ace ast2el< t!iem din carton tare # rotocoale at$t de mari c$t dorim s! fie pamponul )adic! ce-a mai mari*. 1a mijloc facem # g!uri rotunde, de circa & O cm diametru. Prindem cele # rotocoale 'i le surfil!m des cu firul de l$n!, p$n! se umple mijlocul g!urit. 3poi t!iem firele, intr$nd cu -$rful foarfecii $ntre cele dou! rotocoale de carton. 5esfacem firele cu $ngrijire 'i le $nf!'ur!m str$ns cu un fir de l$n!. 5up! ce l-am $nt!rit bine, scoatem cartonul 'i tundem pamponul cu foarfeca, d$ndu-i o form! frumoas! rotund!.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! P.S. ;u am tricotat h!inu a, -e"i po"a, dar am mai schimbat culorile pentru un model -ariat. ; u'or de lucrat. 6one ica nu am f!cut-o pentru c!, fiind h!inu ! pentru feti !, am preferat s!

cro'ete" o p!l!riu !. SporQ

&+ ?ul

6oc(ie lar'* / 3o%el nr. 9:


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Dochie tinereasc!, cu fusta larg!, compus! din &# clini, care formea"! cute nec!lcate. 9orsajul este ajustat 'i are m$neci raglan trei sferturi. 6anta lat! a butonierelor 'i nasturilor se lucrea"! $n continuare cu banta care $nconjoar! decolteul.

7urnituri< 9irca 6== g l$n!, andrele nr. # O 'i +, o cro'et!, A nasturi, circa /= cm panglic! lat! de 4 cm pentru dublura cordonului, rejans!, fermoar, o cataram!. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E= B E# cm. 1ungimea fustei 6/ cm. 3o%el< ?. Ti-ul de jos al fustei, banta pentru butoniere 'i nasturi, c$t 'i banta de la g$t, ti-ul m$necilor 'i cordonul se lucrea"! $n Mpunct de ore"J. &ndul 2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, altern$nd p$n! la sf$r'itul r$ndului. &ndul 5 )i toate rndurile cu so: deasupra ochiului pe fa ! tricot!m & ochi pe fa !, deasupra celui pe dos, tricot!m & ochi pe dos. &ndul 7 )i toate rndurile fr so2 deasupra ochiului pe fa ! tricot!m & ochi pe dos, deasupra celui pe dos tricot!m & ochi pe fa !. D$ndurile # 'i + se repet!.

??. Destul se lucrea"! $n felul urm!tor:

&ndul 2 )pe fa a lucrului* pe dos. &ndul 52 pe fa !. &ndul 72 . ochiuri pe dos. P ochiul urm!tor se tricotea"! de + ori: o dat! pe fa !, pe urm! pe dos 'i iar pe fa ! 'i abia acum d!m drumul ochiului de pe andreaua st$ng!. :rmea"! . ochiui pe dos. Depet!m de la P . &ndul 82 P . ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. Depet!m de la P . &ndul 92 . ochiuri pe dos, P + ochiuri pe fa !, . ochiuri pe dos. Depoet!m de la P . &ndul "2 ca r$ndul 4. &ndul #2 ca r$ndul A. &ndul %2 P . ochiuri pe fa !, + ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe dos. Depet!m de la P . &ndul !2 pe dos. &ndul ;2 pe fa !. &ndul 2 + ochiuri pe dos, P urm!torul ochi se tricotea"! de + ori, pe fa !, pe dos, iar pe fa !, ca $n r$ndul +. :rmea"! . ochiuri pe dos. Depet!m de la P . &ndul 52 P . ochiuri pe fa !, + ochiuri pe dos. Depet!m de la P . &ndul 72 + ochiuri pe dos, P + ochiuri pe fa !. . ochiuri pe dos. Depet!m de la P . &ndul 8 ca r$ndul &#. &ndul 9 ca r$ndul &+. &ndul "2 P . ochiuri pe fa !, + ochiuri se tricotea"! $mpreun! pe dos. Depet!m de la P . 3ceste &6 r$nduri dau modelul. )3ten ie la sc!deriQ 9ele + ochiuri ale bobi ei se consider! drept un singur ochi.* 3*sura< += ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. .linul 2ustei< )5e &# ori* 8ncepem cu /& ochiuri pe andrele nr. +. Tricot!m &= cm cu modelul ? drept $nainte. 8n locul ultimului r$nd din model, tricot!m pe dosul lucrului un r$nd de ochiuri pe fa !, pe urm! continu!m cu modelul ??. 9ontinu!m drept $nc! A cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, sc!dem la c$te # O cm, la ambele margini, de #= ori c$te & ochi. D!m$n 4& ochiuri. 9$nd clinul m!soar! 6/ cm de la marginea de jos, sau alt! m!sur! necesar!, $ncheiem )dac! dorim fusta mai lung! sau mai scurt!, schimb!m m!surile p!r ii de jos lucrat! drept*.

8patele corsajului< 8ncepem cu &&+ ochiuri pe andrele nr. +, cu modelul ??. Tricot!m 4 cm drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la ambele margini, de &# ori c$te & ochi. Gor fi &+. ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte, p$n! a-em #& cm de jos. &scroiala mnecii ra(lan2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te E ochiuri P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de &# ori c$te & ochi. Depet!m de + ori de la P . &scroiala (tului2 8ntre timp, la +# cm m!sura i de jos, $ncheiem la mijloc #E ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i tricot!m cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar! sc!dem mai departe c$te & ochi, la marginea interioar!, la g$t, sc!dem c$te 4 ochiuri la c$te # r$nduri, p$n! se termin! toate ochiurile. 0artea %reapt* a corsajului< 8ncepem cu 6A ochiuri pe andrele nr. +. 1a marginea dreapt! )cea interioar!* tricot!m &4 ochiuri cu modelul ? p$n! la sf$r'it. 1a marginea st$ng! cre'tem, $ncep$nd de la 4 cm, la c$te & cm, de &# ori c$te & ochi. Gor fi .. ochiuri. 8ntre timp, la A cm m!sura i de jos 'i pe urm! mereu la c$te 6 cm, form!m 4 butoniere la marginea interioar!. Tricot!m A ochiuri de la margine 'i din 4 ochiuri facem butoniera. &scroiala mnecii ra(lan2 1a aceea'i $n!l ime cu spatele, sc!dem la marginea exterioar!, $n r$ndul urm!tor, E ochiuri, P tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, sc!dem la c$te # r$nduri de 6 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de + ori de la P . &scroiala (tului2 8ntre timp, c$nd marginea interioar! este de #6 cm, lu!m cele &4 ochiuri $n Mpunct de ore" lungitJ pe o andrea de re"er-! )preferabil pe un ac mare de siguran !*, pe urm! sc!dem la c$te # r$nduri de # ori c$te + ochiuri, de / ori c$te # ochiuri 'i c$te & ochi p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 3neca< 8ncepem cu 6E ochiuri pe andrele nr. # O. Tricot!m A cm cu modelul ?, pe urm! continu!m cu andrele nr. + 'i modelul ??. 8n al treilea r$nd al modelului tricot!m dup! ochiul $ncep!tor 'i $naintea ochiului care $ncheie r$ndul, $n locul celor . ochiuri pe dos, numai A ochiuri pe dos. 9ontinu!m 6 cm drept $nainte. 8ncep$nd de aici cre'tem mereu la c$te 4 r$nduri, la $nceputul 'i la sf$r'itul lor, de &. ori c$te & ochi. Gor fi &=A ochiuri. 9$nd m$neca m!soar! +& cm de jos, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul celor # r$nduri urm!toare, c$te E ochiuri, P urmea"! # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem la $nceputul fiec!rui r$nd de &# ori c$te & ochi. Depet!m de + ori de la P . D!m$n +E ochiuri. Pe acestea le trecem pe o andrea de re"er-!. 3burim p!r ile tricotate. )6anta de la marginea de jos a m$necilor nu se abure'te*. 0ont!m p!r ile raglanului. Didic!m ochiurile $n jurul decolteului pe andrele nr. # O $n felul urm!tor: lu!m &4 ochiuri de pe andreaua de re"er-! de la fa a dreapt! a corsajului, ridic!m $n continuare +& ochiuri de la partea dreapt! a g$tului, +E ochiuri de la m$neca dreapt!, 6A ochiuri din r!scroiala pentru g$t a spatelui, +E ochiuri de la m$neca st$ng!, +& ochiuri de pe partea st$ng! a g$tului 'i &4 ochiuri de pe andreaua de re"er-! a fe ei st$ngi )#++ ochiuri*.

Tricot$nd r$ndurile dus-$ntors, lucr!m + cm cu modelul ?. 3ici form!m a A-a butonier! $n aceea'i linie cu primele patru. 8n r$ndul urm!tor, tricot!m &/ ochiuri de la margine, P cele # ochiuri urm!toare le lucr!m $mpreun!, tricot!m apoi 6 ochiuri. Depet!m de la P . Sf$r'im r$ndul. 8n r$ndul urm!tor repet!m sc!derile, acum $ns! tricot!m numa! c$te A ochiuri dup! cele lucrate $mpreun!. Sc!dem iar de #A ori. D!m$n &/+ ochiuri. 8ncheiem. 8mpreun!m clinurile fustei, c!lc!m pe -$rf cus!turile interioare 'i coasem fusta pe rejans!, a'e"$nd cutele. 9oasem 'i p!r ile laterale ale corsajului, pe urm! $l $mpreun!m cu fusta. <e ele corsajului trebuie s! se petreac! de 4 cm. 8n cus!tura din st$nga a'e"!m un fermoar. 8nconjur!m decolteul cu r$nduri de picioru'e scurte. 9oasem nasturii. .or%onul< 8ncepem cu &4 ochiuri pe andrele nr. # O. Tricot!m cu 6 cm mai mult dec$t m!sura taliei. 9!ptu'im cordonul cu panglic!. 9oasem o cataram! cump!rat! de gata. Putem $ns! s! 'i leg!m cordonul cu o fund!, $n acest ca" $l $ncepem numai pe &# ochiuri 'i-l facem lung de &A= cm. 3cest cordon nu trebuie c!ptu'it.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! E ?ul

.ostum taior cu mnec* trei s2erturi / 3o%el nr. 9;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. # comentarii 7urnituri< 9irca 4== g l$n!, andrele nr. # O, rejans!, fermoar.

3*rimea< 2rosimea taliei .# cm( grosimea peste 'olduri &=/ cm, lungimea fustei .# cm. 3o%el< ?. Pentru executarea acestui model a-em ne-oie de un num!r de ochiuri di-i"ibil cu #. &ndul )pe fa a lucrului*: ochiul al #-lea se lucrea"! pe fa ! luat din dos, apoi lucr!m ochiul & pe fa ! luat din fa ! 'i l!s!m pe fa ! ochiul 4 )luat din dos*, apoi ochiul + lucrat pe fa ! )luat din fa !* 'i l!s!m ambele ochiuri de pe andrea '.a.m.d. &ndul 52 )pe dosul lucrului* 'i toate r$ndurile cu so : se lucrea"! pe dos. D$ndul + 'i toate r$ndurile f!r! so : se lucrea"! la fel cu r$ndul &, a-$nd grij! ca la fiecare r$nd s! deplas!m modelul cu un ochi spre st$nga. 3*sura< +4 ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ?.

Tricot!m fusta din dou! buc! i identice.

0ont!m &6= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m o bucat! de A cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ( urmea"! & r$nd de ochiuri lucrate pe dos )pe fa a lucrului* form$nd astfel ti-ul fustei. 0!surile $ntrebuin ate $n text -or fi considerate $ncp$nd de la terminarea ti-ului, respecti- de la r$ndul de ochiuri lucrate pe dos. 9ontinu!m a tricota drept A# cm, $n $n!l ime cu modelul nr. ? 'i din acest punct $ncepem s! sc!dem pentru a forma linia 'oldurilor astfel: tricot!m #= cm $n $n!l ime sc!"$nd & ochi la & cm, la fiecare margine a lucrului. 3m sc!"ut $n total 4= ochiuri 'i au mai r!mas &#= ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m partea a doua la fel. 8ncheiem fusta prin cus!turi in-i"ibile pe dosul lucrului, coasem rejansa 'i mont!m fermoarul $n partea st$ng! a fustei. 9!lc!m aburit 'i coasem ti-ul prin cus!turi $n punct in-i"ibil pe dosul fustei. Pentru a e-ita deformarea fustei, dubl!m partea superioar! )din talie 'i p$n! dedesubtul liniei 'oldurilor* cu o c!ptu'eal! dintr-o es!tur! de m!tase.

$FNO6UH 7urnituri< 3proximati- 4A= g l$n!, & nasture, andrele nr. # 'i # O. 3*rimea< 2rosimea bustului aproximati- &== cm( lungimea 6+ cm. 3o%el< ??. Ti-urile se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ, restul $l -om tricota cu modelul nr. ? dup! descrierea dat! la fust!. 8patele< 0ont!m &6= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ o bucat! de + cm $n!l ime( urmea"! un r$nd de ochiuri lucrate pe dos )pe fa a lucrului* form$nd astfel ti-ul spatelui. 0!surile $ntrebuin ate $n text -or fi considerate de la terminaerea ti-ului, respectide la r$ndul de ochiuri lucrate pe dos. 9ontinu!m a tricota 6 cm $n $n!l ime cu modelul nr. ? 'i $ncepem s! sc!dem pentru a forma linia 'oldurilor astfel: tricot!m o bucat! de &= cm $n!l ime sc!"$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut #= ochiuri. 3-em &4= ochiuri 'i &6 cm $n!l ime total!. :rmea"! + cm $n $n!l ime drept, cu andrele nr. #, pentru a marca linia taliei 'i continu!m a tricota din nou cu andrele nr. # O o bucat! de #= cm $n!l ime cresc$nd pe linia subra ului la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am cresscut #= ochiuri. 3-em &6= ochiuri 'i o $n!l ime total! de +E cm.

&scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul primelor # r$nduri c$te / ochiuri, apoi $n continuare sc!dem de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 3m sc!"ut $n total +# ochiuri 'i au mai r!mas &#/ ochiuri cu care continu!m s! tricot!m drept, . cm $n!l ime. 8ncep$nd din acest punct cre'tem la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm )de A ori*. 3-em &+/ ochiuri. 1a $n!l imea total! de AE cm, $ncepem s! form!m linia umerilor sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de 4 ori c$te / ochiuri 'i de &= ori c$te 6 ochiuri.

3u r!mas 46 ochiuri la mijlocul spatelui cu care continu!m s! tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ, + cm $n $n!l ime pentru a forma ti-ul spatelui 'i $ncheiem. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m /= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ un ti- de + cm, la fel ca 'i pentru spate. 9ontinu!m cu modelul ? astfel: la marginea exterioar! a fe ei tricot!m drept 6 cm $n $n!l ime drept, pe linia 3 B 6, iar pe linia 'oldurilor sc!dem c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut &= ochiuri. 3-em .6 ochiuri cu care tricot!m drept + cm $n $n!l ime cu andrele nr. # a-$nd grij! ca la jum!tatea acestei ben i care marchea"! linia taliei, respecti- la & O cm $n!l ime, tricotat! cu andrele nr. #, s! form!m o butonier! din 4 ochiuri la # cm distan ! de la marginea interioar! a fe ei. 9ontinu!m cu andrele nr. # O tricot$nd #= cm $n $n!l ime astfel: pe linia subra ului cre'tem c$te & ochi la # cm, iar la marginea inerioar! a fe ei )pe linia 6 B 9* sc!dem c$te & ochi la A cm. 3-em /# ochiuri. 8ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie /, +, # 'i de + ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &6 ochiuri. 3-em 66 ochiuri. Pe linia r!scroileii m$necii, continu!m a tricota drept . cm $n $n!l ime, iar pe linia 6 B 9, sc!dem c$te & ochi la + cm. 5in acest punct $ncepem s! cre'tem pe linia r!scroielii m$necii, c$te & ochi la # cm. 3-em 64 ochiuri. 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie de # ori c$te / ochiuri 'i de A ori c$te 6 ochiuri, iar la marginea interioar! a fe ei, pentru a forma r!scroiala rotunjit! a re-erului -om sc!dea la $nceputul r$ndurilor, de 6 ori c$te + ochiuri. ;xecut!m partea st$ng! la fel, dar in-ersat 'i f!r! butonier!. 5up! ce am c!lcat aburit fa a, -om ridica pe andrele ochiurile corespun"!toare, $ncep$nd de la terminarea ti-ului de jos, 'i p$n! la punctul 9 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ un ti- de A cm $n!l ime, pe care $l $ndoim pe dosul lucrului 'i $l coasem $n punct in-i"ibil. 3-em grij! ca $n dreptul butonierei de pe corsaj s! form!m butoniera corespun"!toare pe ti-. 3neca< 0ont!m E= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m un ti- de + cm $n!l ime, la el ca 'i pentru spate. 9ontinu!m a tricota +4 cm $n $n!l ime cu modelul nr. ?, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut +4 ochiuri )c$te &. ochiuri la fiecare margine*. 3-em &#4 ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te 4 ochiuri, de &= ori c$te # ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n #6 ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m m$neca urm!toare la fel. Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +atha &echt, Ed. Tehnic, !9! E ?ul

$aior 1i 2ust* / 3o%el nr. 99


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

Se tricotea"! $n dou! culori $ntr-un model tSeed. <usta este dreapt! 'i str$mt!, jacheta gen MsacJ are o garnitur! de ben"i uni.

7urnituri< 9irca AA= g l$n! de culoare deschis! 'i 6== g l$n! de culoare $nchis!, andrele nr. # 'i # O, patru nasturi mai mari 'i 6 nasturi mai mici, un fermoar, rejans!. 3*rimea< 1!rgimea jachetei $nchis! la nasturi circa &=6 cm, lungimea la mijlocul spatelui, f!r! banda

de la g$t, 64 cm. 1ungimea fustei .= cm. 3o%el< ?. Ti-urile de jos se lucrea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. 5escrierea ben"ilor de la fe ele 'i bu"unarele jachetei este dat! $n text. ???. Destul se tricotea"! astfel: num!rul ochiurilor trebuie s! fie di-i"ibil cu 4, plus # ochiuri pentru $nceputul 'i sf$r'itul r$ndului. Preg!tim o bucat! de #6 ochiuri pentru a $n-! a modelul.

&ndul 2 )$nchis* P # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, ridic!m & ochi, firul este $n fa a ochiului ridicat. 3'e"!m firul $napoi, spre dos. Depet!m de la P . &ndul 52 )$nchis* P & ochi pe dos, ridic!m & ochi, firul este $n fa a ochiului ridicat, a'e"!m firul $napoi, spre dosul lucrului, # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . &ndul 72 )deschis*, ca r$ndul #. &ndul 82 )deschis*, ca r$ndul &. Depet!m aceste 4 r$nduri. 3*sura< +4 ochiuri 'i A6 r$nduri = &= cm din modelul ???. BF.KE$F 8patele< 8ncepem cu &.# ochiuri, cu firul de culoare $nchis!, pe andrele nr. #. Tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd de ochiuri pe fa ! )marginea ti-ului* 'i continu!m pe andrele nr. # O cu modelul ???. Tricot!m E cm de la ti- drept $nainte: aici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te 4 O cm, la ambele margini, de . ori c$te & ochi. Gor fi &/6 ochiuri. &scroiala mnecii2 9$nd spatele m!soar! +E cm de la ti-, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te E ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &6 ori c$te & ochi. D!m$n &44 ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte p$n! ce r!scroiala m$necii are, pe -ertical!, && cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te # cm, la ambele margini, de 4 ori c$te & ochi. Gor fi &A# ochiuri. <mrul )i rscroiala mnecii2 1a A/ cm de la ti- sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de &4 ori c$te + ochiuri 'i c$te # ochiuri, p$n! la sf$r'it. 8ntre timp, la 64 cm de la ti- $ncheiem la mijlocul r$ndului &4 ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buca i separat. 9ontinu!m s! sc!dem pentru um!r dup! indica iile de mai sus, iar la marginea interioar!, la g$t, sc!dem la c$te # r$nduri, de + ori c$te 4 ochiuri 'i de + ori c$te + ochiuri p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu E= ochiuri pe andrele nr. # cu firul de culoare $nchis!. Tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos, tricot!m un r$nd pe fa !. 9ontinu!m cu modelul ???, cu andrele nr. # O. 0arginea dreapt! )cea interioar!* continu! drept $nainte, dar la A cm m!sura i de la ti- form!m aici prima butonier!. Tricot!m A ochiuri de la $nceputul r$ndului 'i cu . ochiuri facem butoniera. Destul butonierelor, $n total 4, -in la c$te &= cm una de alta. 1a marginea st$ng! )cea exterioar!* cre'tem la E cm de la ti- 'i $ncep$nd de aici la c$te + cm, de &= ori c$te & ochi. Got fi &== ochiuri. Eu+unarul< 8ntre timp, la &# cm de la ti-, tricot!m urm!torul r$nd pe fa a lucrului astfel: tricot!m #/ ochiuri de la margine, urm!toarele 4/ ochiuri le trecem pe o andrea de re"er-!, pe urm! tricot!m restul ochiurilor de pe andrea. 1!s!m lucrul de o parte. 9u alte andrele $ncepem A=

ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului 'i tricot!m E cm cu modelul ???. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te & ochi. 1!s!m de o parte. 9ontinu!m fa a: pe dosul lucrului tricot!m ochiurile r!mase la sf$r'itul andrelei, pe urm! $n locul ochiurilor bu"unarului tricot!m ochiurile c!ptu'elii 'i sf$r'im cu cele #/ ochiuri r!mase pe andrea. )3ten ie la continuitatea modeluluiQ* Cchiurile bu"unarului r!m$n mai departe pe andreaua de re"er-!. 9ontinu!m dup! instruc iunile date. &scroiala mnecii )i a (tului2 9$nd marginea interioar! este de +E cm m!sura i de jos, sc!dem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & cm, mereu c$te & ochi p$n! la sf$r'it. 8ntre timp, la +E cm de la ti-, sc!dem la marginea exterioar!, mereu la c$te # r$nduri, o dat! &= ochiuri, o dat! + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici la c$te & cm, de E ori c$te & ochi. <mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este de &E cm, m!sura i -ertical, form!m um!rul, sc!"$nd ochiurile ca la spate. 3neca stn'*< 8ncepem cu E4 ochiuri, $n culoare $nchis!, cu andrele nr. #. Tricot!m un ti- la fel ca la primele buc! i, pe urm! continu!m cu andrele nr. # O, cu modelul ???. 1a + cm de la ti-, 'i aici mereu la c$te # cm, cre'tem la ambele margini de #= ori c$te & ochi. Gor fi &+4 ochiuri. 9$nd m$neca este de 4& cm de la ti-, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, o dat! 4 ochiuri, o dat! &= ochiuri, de #6 ori c$te & ochi, P urmea"! # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de 6 ori c$te & ochi. Depet!m $nc! de # ori de la P . Tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, pe urm! sc!dem de &6 ori c$te & ochi, de &= ori c$te # ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de # ori c$te 4 ochiuri. D!m$n #6 ochiuri. 8ncheiem. 3neca %reapt*< Se tricotea"! in-ers. Cchiurile bu"unarului le lu!m pe andreaua de re"er-! 'i tricot!m cu firul de culoare $nchis! 4 cm $n Mpunct de jerseuJ, lu$nd dosul lucrului drept fa !. 8ncheiem. Sucim bucata tricotat! $n form! de rulou 'i o prindem de interiorul fe ei. 9ele dou! margini $nguste le prindem cu puncte in-i"ibile de fa !. 1a el prindem 'i cele trei margini libere ale c!ptu'elii bu"unarului. 9!lc!m buc! ile tricotate 'i le mont!m. 8ndoim ti-urile de jos 'i le fix!m cu puncte in-i"ibile. 1a marginile interioare ale fe elor 'i $n continuare la g$t, ridic!m ochiurile pe mai multe andrele lungi 'i lucr$nd r$ndurile dus-$ntors tricot!m 6 cm $n Mpunct de jerseuJ, lu$nd dosul lucrului drept fa !. Didic!m ochiuri $ndeajuns pentru ca fe ele s! nu se $ncre easc!. 5up! ce am $ncheiat banda, o rul!m spre interior 'i o coasem. <eston!m butonierele, coasem nasturii mari pe fe e 'i c$te + nasturi mici pe m$neci.

7U8$F 7aa 2ustei< 8ncepem cu &66 ochiuri pe andrele nr. #. 5in l$n! de culoare $nchis! tricot!m + cm cu modelul ?. 8n locul ultimului r$nd pe dos tricot!m & r$nd de ochiuri pe fa !. 9ontinu!m cu andrele nr. # O cu modelul ???. Tricot!m drept $nainte p$n! a-em 4A cm de la ti-. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, sc!dem la c$te / r$nduri, la $nceputul 'i sf$r'itul lor, de . ori c$te & ochi )&A# ochiuri*, pe urm! la c$te 4 r$nduri de &A ori c$te & ochi. D!m$n &## ochiuri. 9$nd fusta m!soar! .= cm de la ti-, $ncheiem )dac! -oim o fust! mai lung! sau mai scurt!, schimb!m lungimea p!r ii tricotate drept*. 8patele 2ustei< 8ncepem cu #4= ochiuri, pe andrele nr. # cu l$n! de culoare $nchis!. Tricot!m ti-ul de + cm 'i continu!m cu modelul ??? pe andrele nr. # O. 1a #6 cm de la ti- $ncheiem .4 ochiuri la mijlocul r$ndului, pe urm! continu!m lucrul, lu$nd pe o singur! andrea cele &66 ochiuri r!mase. 1a 4A cm de la ti- continu!m ca la fa a fustei. 8ndoim bucata sc!"ut! de la spate 'i o $ns!il!m, pe urm! c!lc!m at$t fa a c$t 'i spatelui fustei 'i o mont!m. Ti-ul de jos $l $ndoim 'i $l prindem cu puncte in-i"ibile. <ix!m partea de sus a fustei de rejans! 'i $n cus!tura din st$nga a'e"!m fermoarul. 1a marginea de sus a cutei $ndoite de la spate, coasem o f$'ie de m!tase lat! de && cm, pe care o prindem de rejans! 'i care -a sus ine cuta fustei.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! / ?ul

8et %e blu+* 1i car%i'an / 3o%el nr. 95


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

3cest set de blu"! 'i cardigan se execut! cu un mic gulera' gen Mofi erJ, cu o garnitur! orginal!. Se tricotea"! dintr-o l$n! de calitate bun!, $n culoare pastel.

EHUOF 7urnituri< 9irca #A= g l$n!, & fermoar, andrele nr. # O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm. 3o%el< ?. 0an'etele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. 9lapele se tricotea"! cu modelul descris la cardigan. ???. Destul $n Mpunct de jerseuJ. Punctul de jerseu trebuie s! fie lucrat str$ns 'i foarte uniform. 3*sura< #/ ochiuri 'i 4& r$nduri = &= cm din modelul ???. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri 'i tricot!m + cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! un r$nd de ochiuri pe dos )lucrat pe fa a lucrului*. 3ceast! band! -a forma ti-ul spatelui pe care $l $ndoim pe dosul blu"ei 'i $l coasem in-i"ibil de corsaj.

0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate $ncep$nd de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri lucrate pe dos )neglij!m ti-ul*. Tricot!m drept A cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! #= cm $n $n!l ime cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &4= ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te / ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. 3-em &&= ochiuri cu care continu!m a tricota drept p$n! la $n!l imea total! de +A cm. 3ici $mp!r im lucrul pe dou! andrele, c$te AA ochiuri pe o andrea. 1ucr!m mai departe prima parte cu AA ochiuri tricot$nd drept la ambele margini p$n! la $n!l imea total! de 4A cm. <mrul )i rscroiala (tului2 5in acest punct $ncepem s! sc!dem $n acela'i timp linia umerilor 'i r!scroiala g$tului astfel: la marginea exterioar! sc!dem, la $nceputul r$ndurilor, de A ori c$te . ochiuri, form$nd linia um!rului, iar la r!scroiala g$tului, sc!dem, la $nceputul r$nurilor, de A ori c$te 4 ochiuri. 9ontinu!m la fel lucrul pe andreaua urm!toare, $ns! in-ersat. 7aa< Se lucrea"! $n acela'i fel ca spatele, cu deosebirea c! a-em 4 ochiuri mai mult 'i nu form!m fenta de la spate. 3necile< 0ont!m /= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Ipunct de semielasticJ o man'et! de + cm $n!l ime. 9ontinu!m $n Ipunct de jerseuJ A cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am crescut &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. 3-em E= ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, iar ultimele #= ochiuri r!mase la mijlocul andrelei le sc!dem $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m m$neca urm!toare la fel.

9!lc!m aburit, coasem ti-urile, $ncheiem la ma'in! 'i coasem fermoarul la spate. 8n jurul r!scroielii g$tului ridic!m ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m $n Ipunct de semielasticJ o benti ! de # cm $n!l ime. 8ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 0ont!m c$te &+ ochiuri 'i tricot!m dou! ben"i de &= cm lungime, cu modelul ??, form$nd clapele.

.F6INLFPUH 7urnituri< 9irca AA= g l$n!, andrele nr. # O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea 6# cm. 3o%el< 6ordura fe elor 'i man'etele se tricotea"! cu modelul ??, restul cu modelul ??? $n Mpunct de jerseuJ. 3o%elul NN< &ndul 4pe dosul lucrului62 & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. &ndul 52 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, . ochiuri crescute )adic! mont!m . ochiuri pe andrea*, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !. &ndul 72 & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, / ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. &ndul 82 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! de la dreapta spre st$nga, 4 ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! de la st$nga spre dreapta, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !.

&ndul 92 & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, 6 ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. &ndul "2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! de la dreapta spre st$nga, # ochiuri pe fa !, # ochiuri lucrate $mpreun! de la st$nga spre dreapta, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !. &ndul #2 & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. &ndul %2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa ! de la dreapta spre st$nga, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, de la st$nga spre dreapta, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !. &ndul !2 & ochi pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri pe fa !, & ochi pe os, & ochi pe fa !, & ochi pe dos. &ndul ;2 & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !, # ochiuri pe dos, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, de la dreapta spre st$nga, # ochiuri pe dos, & ochi pe fa !, & ochi pe dos, & ochi pe fa !. &ndul 2 repet!m de la r$ndul &.

8patele< 0ont!m &A6 ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ + cm $n!l ime. :rmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului* form$nd astfel ti-ul spatelui. 0!surile $ntrebuin ate $n text sunt considerate ca $ncep$nd de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri pe dos )neglij$nd ti-ul*. 9ontinu!m drept, $n Mpunct de jerseuJ 4= cm $n $n!l ime. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +6 ochiuri )c$te &/ ochiuri la o margine*. 3-em &#= ochiuri cu care tricot!m drept &E cm $n $n!l ime. <mrul2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de &4 ori c$te A ochiuri. 8n total am sc!"ut .= ochiuri )c$te +A ochiuri la un um!r*, iar restul de A= ochiuri r!mase la mijlocul spatelui le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m ./ ochiuri pe andrele 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 9ontinu!m 4= cm $n!l ime. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie o dat! 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #= ochiuri 'i au r!mas A/ ochiuri cu care tricot!m &E cm $n!l ime. <mrul )i rscroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, de . ori c$te A ochiuri. C dat! cu sc!derea

um!rului form!m 'i r!scroiala g$tului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, o dat! A ochiuri, de + ori c$te 4 ochiuri 'i de + ori c$te # ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! la fel, dar in-ersat. 3neca< 0ont!m /= ochiuri pe andrele 'i tricot!m #= cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &== ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te A ochiuri, de A= ori c$te & ochi, de &4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te + ochiuri. ;xecut!m cealalt! m$nec! la fel. 9!lc!m aburit, coasem pe dos ti-urile 'i $ncheiem la ma'in!. Larnitur*< 0ont!m && ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m cu modelul ?? o band! de lungimea corespun"!toare marginilor fe elor 'i r!scroielii g$tului )dup! ce cardiganul a fost c!lcat 'i $ncheiat*. 1a el tricot!m dou! man'ete pentru m$neci. G! reamintim regula general! c! primul ochi din fiecare r$nd se ia nelucrat. 3ceste garnituri nu se calc!. 8ncheiem 'i coasem ben"ile cap $n cap cu marginile fe elor 'i m$necilor.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! & ?ul

.omplet cu car%i'an 1i pulo,er / 3o%el nr. 9D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3cest cardigan este completat cu un pulo-er lung, f!r! elastic $n partea de jos, cu m$necu a scurt!. 8n partea de sus se repet! garnitura cardiganului.

7urnituri< 9irca AA= g l$n!, andrele nr. # O , o cro'et!, . nasturi. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului E/ B &== cm. 1!rgimea cardiganului $ncheiat la nasturi, circa &&# cm, lungimea, la mijlocul spatelui, 6+ cm. 3o%el< ?. 6en ile pentru nasturi 'i butoniere 'i garnitura se lucrea"! astfel: r$ndul &: P& ochi pe fa !, ridic!m & ochi, lu$ndu-l din spatele andrelei, firul este $n fa a ochiului ridicat. 3'e"!m firul $napoi. Depet!m de la P . D$ndul #: P ridic!m & ochi ca $n r$ndul precedent )acela'i ochi* firul este $n fa a ochiului ridicat. :rmea"! & ochi pe dos. Depet!m de la P . D$ndul +: ca r$ndul &. D$ndul 4: pe fa !. 3ceste 4 r$nduri se repet!. ??. Destul cardiganului Mpunct de jerseuJ.

3*sura< += ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &46 ochiuri. Tricot!m 6 cm cu modelul ?. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te + O cm, la ambele margini, de E ori c$te & ochi. Gor fi &64 ochiuri. 5up! garnitura de 6 cm, tricot!m 4 cm $n Mpunct de jerseuJ. 8n locul ultimului r$nd de dos, tricot!m pe dosul lucrului, un r$nd de ochiuri pe fa !. :rmea"! iar A cm din garnitur!. 1a &A cm m!sura i de la marginea de jos, continu!m $n Mpunct de jerseuJ, cu care lucr!m p$n! la sf$r'it. &scroiala mnecii2 1a +/ cm de jos sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te

+ ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &6 ori c$te & ochi. D!m$n &## ochiuri. Tricot!m drept $nainte p$n! ce r!scroiala m$necii, m!surat! -ertical, este de &# cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la ambele margini, la fiecare cm, de &# ori c$te & ochi. Gom a-ea &+4 ochiuri pe andrea. <mrul )i rscroiala (tului2 1a A O cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor de #4 ori c$te + ochiuri 'i c$te # ochiuri, p$n! se termin! toate ochiurile. 8ntre timp: la 6+ cm m!sura i de jos $ncheiem &4 ochiuri la mijloc, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i $ncheiem cele dou! buc! i separat. 1a marginea exterioar!, continu!m sc!derile pentru um!r( la marginea interioar!, sc!dem, la c$te # r$nduri la $nceputul lor, o dat! 4 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i c$te # ochiuri, p$n! sf$r'im cu toate ochiurile. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu // ochiuri, lucr!m cu modelul ?. 0arginea din dreapta, cea interioar!, urmea"! drept $nainte, la marginea st$ng! la 6 cm 'i $ncep$nd de aici cre'tem c$te + O cm de E ori c$te & ochi. 1a marginea dreapt! form!m prima butonier! la & O cm de la marginea de jos. Tricot!m . ochiuri de la margine 'i din 6 ochiuri facem butoniera. 9elelalte butoniere -in la c$te / R cm una de alta. <acem $n total . butoniere. 5up! 6 cm de la garnitur!, tricot!m 4 cm $n Ipunct de jerseuJ, la marginea interioar! $ns!, tricot!m #= ochiuri p$n! la sf$r'it cu modelul ?. 5up! 4 cm $n Ipunct de jerseuJ tricot!m $nc! A cm de garnitur!. Eu+unarul< 1a &A cm m!sura i de jos, dup! ce garnitura este gata, lu!m $n urm!torul r$nd, pe fa a lucrului, $ncep$nd de la margine, +. ochiuri pe o andrea de re"er-!, iar la sf$r'itul r$ndului, &. ochiuri pe alt! andrea de re"er-!. 9u cele +. ochiuri de la mijloc tricot!m # O cm $n Mpunct de jerseuJ, $ncheiem 'i l!s!m lucrul de o parte. Pe alte andrele $ncepem +E ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului 'i tricot!m E cm $n Mpunct de jerseuJ. 8n ultimul r$nd sc!dem primul 'i ultimul ochi. 1!s!m la o parte. 9ontinu!m fa a. 1a $nceputul r$ndului tricot!m #= ochiuri cu modelul ?, &. ochiuri $n Mpunct de jerseuJ 'i tricot!m $n continuare ochiurile c!ptu'elii bu"unarului. Pe urm!, tot $n continuare tricot!m 'i restul de ochiuri. :rm!m dup! descrierea anterioar!, #= de ochiuri la marginea interioar! cu modelul ?, restul $n Mpunct de jerseuJ. 1a +A cm m!sura i de la marginea de jos, tricot!m r$nduri prescurtate pentru a forma Mpensa de la pieptJ. Tricot!m, pe fa a lucrului, AA ochiuri de la margine, celelalte ochiuri r!m$n pe andreaua st$ng!. De-enim, ridic!m & ochi 'i tricot!m cele A4 ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m 6# ochiuri, re-enim, ridic!m & ochi 'i tricot!m cele 6& ochiuri. 8n r$ndul urm!tor tricot!m 6E ochiuri, re-enim '.a.m.d. 9ontinu!m, tricot$nd la c$te # r$nduri cu c$te . ochiuri mai mult, p$n! lucr!m din nou cu toate ochiurile de pe andrea. 9ontinu!m p$n! ce marginea exterioar! este egal! cu aceea a spatelui p$n! la r!scroiala m$necii )+/ cm 'i E. ochiuri*. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndului urm!tor sc!dem 6 ochiuri la marginea exterioar!, pe urm! la c$te # r$nduri, o dat! + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. D!m$n .4 ochiuri. 9$nd r!scroiala m$necii este de &= cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici, 'i $ncep$nd de aici, la fiecare & cm, de / ori c$te & ochi. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A+ cm m!sura i de jos, $ncheiem la $nceputul r$ndului urm!tor #= ochiuri 'i la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, de + ori c$te # ochiuri, de 6 ori c$te & ochi, P tricot!m + r$nduri

f!r! sc!deri, sc!dem & ochi. Depet!m de + ori de la P . 1a marginea aceasta nu mai sc!dem nici un ochi. <mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este de &. O cm, m!sura i -ertical, sc!dem la marginea exterioar!, mereu c$te # r$nduri, de 4 ori c$te 4 ochiuri 'i + ochiuri p$n! se termin! toate. Ie reinut< 5eoarece am crescut lateral sub r!scroiala m$necii, prin r$nduri prescurtate, circa # O cm $n form! de unghi, a-em, $ncep$nd de aici, dou! m!suri diferite. 1inia lateral! este mai scurt!, marginea interioar! este mai lung!, respecti- mai $nalt!. 3m semnalat aceasta pe tipar prin linia dublat! a um!rului. 1inia punctat! repre"int! $n!l imea real sc!"ut! )de exemplu 6 cm*, iar cea plin! $n!l imea um!rului de / O cm ob inut! cu ade-!rat. 3neca< 8ncepem cu /6 ochiuri 'i tricot!m + cm cu modelul ??. :rmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri tricotate pe dos. 3cest r$nd -a fi marginea ti-ului $ndoit. 0ai tricot!m + cm drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te # cm, la ambele margini de &/ ori c$te & ochi. Gor fi &## ochiuri. 1a 4+ cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem de # ori c$te . ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de &# ori c$te # ochiuri, de 6 ori c$te & ochi, tricot!m # r$nduri f!r! sc!deri, sc!dem de &/ ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te + ochiuri. D!m$n &/ ochiuri. 8ncheiem. 9!lc!m buc! ile tricotate, le mont!m. 5in r!scroiala g$tului ridic!m ochiurile 'i le tricot!m # cm $n Mpunct de jerseuJ. 8ncheiem f!r! a str$nge. D!sfr$ngem banda spre interior 'i o fix!m cu puncte in-i"ibile. 8ntoarcem clapele bu"unarelor spre interior 'i le fix!m la fel cele + margini libere ale c!ptu'elii bu"unarelor. Ti-ul m$necilor $l $ndoim $n!untru 'i $l coasem cu puncte ascunse. 8nconjur!m marginile fe elor 'i marginea de jos cu # r$nduri de picioru'e mici. <eston!m butonierele, coasem nasturii.

0UHO&E6UH 7urnituri< 9irca +A= g l$n!, andrele nr. # O . 3*rimea< 9ircumferin a pieptului E/ B &== cm, l!rgimea pulo-erului &=4 cm. 3o%el<

?. 2arnitura de la partea de sus identic! cu modelul ? al cardiganului. ??. Destul Mpunct de jerseuJ. 3*sura< += ochiuri 'i 44 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &+4 ochiuri. Tricot!m 4 cm cu modelul ??. :rmea"! pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri tricotate pe dos, apoi continu!m $nc! 4 cm drept $nainte. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la ambele margini, la c$te + cm, de E ori c$te & ochi. Gom a-ea &A# ochiuri. 9ontinu!m drept $nainte, p$n! ce spatele m!soar! +6 cm de la linia de jos. &scroiala mnecii2 1a $nceputul r$ndurilor urm!toare sc!dem de # ori c$te 6 ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de &= ori c$te & ochi. D!m$n &&/ ochiuri. Tricot!m drept $nainte p$n! ce r!scroiala m$necii, m!surat! -ertical, este de E O cm. 3ici 'i $ncep$nd de aici cre'tem la fiecare cm, la ambele margini, de / ori c$te & ochi. Gom a-ea &+4 ochiuri. 8ntre timp, la 4E cm m!sura i de jos, continu!m cu modelul ?? p$n! la sf$r'it. <mrul2 1a A+ O cm m!sura i de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de +4 ori c$te # ochiuri 'i c$te & ochi, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. &scroiala (tului2 8ntre timp, la 6= cm de la marginea de jos, $ncheiem la mijloc #= ochiuri, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. Sc!dem um!rul mai departe, iar la marginea de l$ng! g$t, sc!dem, la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, c$te A ochiuri p$n! se sf$r'esc toate ochiurile. 7aa< 8ncepem cu &4= ochiuri cu modelul ??. 1a 4 cm tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 1a / cm 'i $ncep$nd de aici la c$te # O cm cre'tem, la ambele margini, de &# ori c$te & ochi. Gor fi &64 ochiuri. 1a ++ cm m!sura i de jos, tricot!m $n locul pensei de la piept, la ambele margini, r$nduri prescurtate( pe fa a lucrului tricot!m &#4 ochiuri. De-enim, ridic!m & ochi, 'i tricot!m E& ochiuri pe fa !. De-enim, ridic!m & ochi, 'i tricot!m /+ ochiuri pe dos. De-enim, ridic!m & ochi, 'i tricot!m EE ochiuri pe dos. De-enim '.a.m.d. 9ontinu!m $n felul acesta 'i tricot!m fiecare r$nd cu c$te / ochiuri mai mult, p$n! lucr!m din nou cu toate ochiurile. 8ncep$nd de aici -om a-ea dou! m!suri diferite. 0arginea interioar! -a fi cu circa # cm mai $nalt!, cea exterioar! cu circa # cm mai scurt!. )Ge"i obser-a ia Mde re inutJ din descrierea cardiganului.* 1ucr!m drept $nainte p$n! ce marginea exterioar! este egal! cu aceea a spatelui p$n! la r!scroiala m$necii )+6 cm*. &scroiala mnecii2 1a $nceputul celor # r$nduri urm!toare sc!dem de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de &# ori c$te & ochi. D!m$n &## ochiuri. 8ntre timp la +E cm m!sura i $n mijloc de la marginea de jos )la & cm de la $nceputul r!scroielii m$necii*, tricot!m 6 cm cu modelul ?, pe urm! 4 cm cu Mpunct de jerseuJ 'i iar cu modelul ? p$n! la sf$r'it. 9$nd r!scroiala m$necii este de E cm, m!sura i -ertical, cre'tem aici 'i $ncep$nd de aici, la ambele margini, de . ori c$te & ochi. Gor fi &+6 ochiuri.

<mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este de &6 O cm, m!sura i -ertical, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de 4 ori c$te + ochiuri 'i c$te # ochiuri, p$n! se epui"ea"! toate ochiurile. &scroiala (tului2 8ntre timp, la A/ cm m!sura i $n mijloc de la marginea de jos, $ncheiem #= ochiuri la mijlocul lucrului, lu!m una din p!r i pe o andrea de re"er-! 'i sf$r'im cele dou! buc! i separat. Sc!dem mai departe um!rul dup! indica iile date, iar de la marginea interioar! de l$ng! g$t, sc!dem la c$te # r$nduri, la $nceputul r$ndului, c$te + ochiuri, p$n! la sf$r'it. 3neca< 8ncepem cu E6 ochiuri cu modelul ??. Sc!dem la $nceputul 'i sf$r'itul celui de-al 4-lea 'i al /lea r$nd c$te & ochi. D!m$n E# ochiuri pe andrea. 1a + cm tricot!m pe fa a lucrului un r$nd de ochiuri pe dos. 9ontinu!m 'i cre'tem la c$te 4 r$nduri, la ambele margini, de . ori c$te & ochi. Gor fi &=6 ochiuri. 9$nd m$neca m!soar! && cm de la marginea de jos, sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de / ori c$te # ochiuri, P de 6 ori c$te & ochi, urmea"! # r$nduri f!r! sc!deri. Depet!m de # ori de la P . Pe urm! sc!dem de &/ ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n &/ ochiuri. 8ncheiem.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! & ?ul

Bac(et* $Qee% / 3o%el nr. 5C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 0odelul $n care se tricotea"! aceast! jachet! imit! stofa. Se confec ionea"! $n dou! culori. Ti-urile interioare se tricotea"! $n culoarea mai $nchis!. 6u"unare t!iate, m$neci 'apte-optimi. 7urnituri< 9irca +#= g l$n! brun! 'i #6= g l$n! -erde, de grosime mijlocie, andrele nr. +, 4 nasturi.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm. 3o%el< ?. Ti-urile interioare se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul, cu model MtSeedJ, $n # culori: tricot!m pentru $nceput & r$nd pe fa ! 'i un r$nd pe dos cu firul brun. :rmea"!: r$ndul &: )-erde* # ochiuri pe fa !, P a'e"!m $n fa a ochiurilor 'i ridic!m cele # ochiuri urm!toare, lu$ndu-le din spatele andrelei, ca 'i cum le-am tricota pe dos. 3'e"!m firul $napoi, spre dos. :rmea"! # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul #: )-erde* pe dos. D$ndul +: )brun* & ochi pe fa !, Pridic!m # ochiuri, lu$ndu-le din spatele andrelei, firul este $n fa a ochiurilor, ca $n r$ndul precedent. 3'e"!m firul $napoi, spre dos, lucr!m # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul 4: )brun* pe dos. D$ndul A )-erde* P ridic!m # ochiuri ca $n r$ndul precedent, # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul 6: )-erde* pe dos. D$ndul .: )brun* + ochiuri pe fa !, P ridic!m # ochiuri, # ochiuri pe fa !. Depet!m de la P . D$ndul / )brun* pe dos. 3ceste r$nduri se repet!. 3ten iune: firul s! fie mereu pe fa a lucrului, $n fa a celor # ochiuri ridicate.

3*sura< +# ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 8ncepem cu &4/ ochiuri cu firul brun. Tricot!m 4 cm drept, urmea"!, pe fa a lucrului, un r$nd de ochiuri pe dos. 3ici -a fi marginea ti-ului $ndoit. 9ontinu!m cu modelul ??. Hi din acesta lucr!m drept 4 cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, sc!dem la c$te # R cm, la ambele margini, de 6

ori c$te & ochi. D!m$n &+6 ochiuri. 1a &. cm m!sura i de la ti-, $nsemn!m linia taliei. 8ncep$nd de aici cre'tem la c$te # cm, la ambele margini, de &= ori c$te & ochi. Gor fi &A6 ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $nceputul celor # r$nduri urm!toare sc!dem c$te E ochiuri, pe urm! de # ori c$te # ochiuri 'i de &= ori c$te & ochi. D!m$n &#4 ochiuri. Tricot!m drept p$n! ce r!scroiala m$necii, m!surat! -ertical, este de &4 cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te # cm, de ambele margini, de + ori c$te & ochi. Gom a-ea &+= ochiuri. <mrul2 1a A. cm m!sura i de la marginea ti-ului sc!dem, la $nceputul r$ndurilor urm!toare de &= ori c$te A ochiuri 'i de &= ori c$te 4 ochiuri. D!m$n 4= ochiuri la mijloc. 8ncheiem. 0artea %reapt* a 2eei< 8ncepem cu .# ochiuri cu l$n! brun!. Tricot!m un ti- de 4 cm cu modelul ?, ca la spate, pe urm! un r$nd de ochiuri pe dos, pe fa a lucrului. 1a marginea dreapt! )marginea interioar!* ad!ug!m #6 ochiuri. Gor fi E/ ochiuri. 8ncep$nd cu r$ndul urm!tor continu!m cu modelul ??, dar la marginea dreapt! tricot!m &4 ochiuri 'i mai departe $n culoare brun!, cu modelul ?. )9$nd $ncepem s! lucr!m cu firul -erde, $l a'e"!m $n cruce peste cel brun, 'i $l str$ngem ca s! nu se forme"e goluri*. 1a marginea exterioar! sc!dem 'i cre'tem la fel ca la spate, p$n! la r!scroiala m$necii. 1a / O cm m!sura i de la ti-, form!m la marginea interioar! prima pereche de butoniere: tricot!m 4 ochiuri de la margine 'i din 6 ochiuri facem butoniera. Tricot!m cele 4 ochiuri urm!toare $n culoare brun!, c$t 'i 4 ochiuri din $mpletitura tSeed, iar din cele 6 ochiuri urm!toare, a doua butonier!. 6utonierele urm!toare, $n total 4 perechi, se formea"! la fel, exact deasupra primei perechi, mereu la distan a de c$te / O cm. 8ntre timp, la E O cm m!sura i de la marginea ti-ului facem bu"unarul. 1u!m, la marginea interioar! 4+ ochiuri pe o andrea de re"er-!, tricot!m +E ochiuri pentru bu"unar, iar restul ochiurilor r!m$ne pe alt! andrea de re"er-!. 1ucr!m mai departe numai cu ochiurile bu"unarului 'i tricot!m # O cm. 9ontinu!m cu firul brun. Tricot!m un r$nd de ochiuri pe dos, pe fa a lucrului 'i $nc! # O cm $n Mpunct de jerseuJ. 8ncheiem. 1!s!m lucrul de o parte. 8ncepem pe andrele separat 4& ochiuri pentru c!ptu'eala bu"unarului, cu firul brun. Tricot!m E O cm $n Mpunct de jerseuJ. 1a $nceputul ultimelor # r$nduri sc!dem c$te & ochi: r!m$n +E ochiuri. Sf$r'im cu & r$nd pe fa !, 'i l!s!m la o parte. 9ontinu!m fa a. Tricot!m ochiurile marginii exterioare l!sate pe andreaua de re"er-! 'i $n continuare cele ale c!ptu'elii bu"unarului, pe urm! restul de 4+ ochiuri de pe a doua andrea de re"er-!. 9ontinu!m cu modelul tSeed )aten ie la continuitatea modelului*. 0arginea interioar! urmea"! drept p$n! la +A cm m!sura i de la marginea ti-ului. &scroiala (tului2 3ici, 'i $ncep$nd de aici, sc!dem la c$te & O cm de &6 ori c$te & ochi. Sc!derile se fac pe l$ng! banda de &4 ochiuri $n culoare brun!. &scroiala mnecii2 1a marginea exterioar!, la acela'i ni-el cu spatele, sc!dem la $nceputul r$ndului urm!tor &= ochiuri, iar pe urm!, la c$te # r$nduri, la $nceputul lor, de # ori c$te # ochiuri 'i de . ori c$te & ochi. :rm!m drept, p$n! ce r!scroiala m$necii m!soar!, $n linie dreapt!, &# cm. 3ici, 'i $ncep$nd de aici, cre'tem la c$te & cm de E ori c$te & ochi.

<mrul2 9$nd r!scroiala m$necii este cu & cm mai $nalt! dec$t aceea a spatelui, sc!dem la marginea exterioar!, la $nceputul r$ndurilor, de A ori c$te A ochiuri 'i de A ori c$te 4 ochiuri. 9u restul ochiurilor continu!m la marginea interioar! $nc! 6 cm, pe urm! $ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< Se lucrea"! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca stn'*< 8ncepem cu /4 ochiuri cu firul brun. Tricot!m cu modelul ? 'i sc!dem la c$te & cm, la ambele margini, de + ori c$te & ochi. D!m$n ./ ochiuri. 5up! 4 cm urmea"! un r$nd de ochiuri pe dos, lucrate pe fa a lucrului. 9ontinu!m cu modelul ?? 'i cre'tem la c$te & O cm, la ambele margini, de #& ori c$te & ochi. Gor fi &#= ochiuri. 9$nd m$neca m!soar! +A cm de la marginea ti-ului $ndoit, sau alt! m!sur! necesar! antebra ului, sc!dem la $nceputul r$ndului urm!tor + ochiuri, iar la $nceputul r$ndului al doilea &= ochiuri. )D!scroiala mai ad$nc! -ine $n fa !*. 1a $nceputul r$ndurilor ce urmea"! sc!dem de &= ori c$te # ochiuri, de +6 ori c$te & ochi, de &4 ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te + ochiuri. D!m$n &. ochiuri. 8ncheiem. 3neca %reapt*< Se lucrea"! in-ersat. 9!lc!m p!r ile tricotate, le mont!m. 8ndoim ti-urile pe linia ochiurilor lucrate pe dos 'i le coasem cu puncte in-i"ibile. 8ndoim ti-urile fe elor, feston!m butonierele suprapuse. 6en"ile bu"unarelor le r!sfr$ngem $n afar!, cele dou! margini $nguste le coasem, le r!sfr$ngem din nou, le c!lc!m 'i le fix!m. 3t$t c!ptu'eala bu"unarelor, c$t 'i banda prelungit! a g$tului se cos cu puncte in-i"ibile. 9oasem nasturii la locul lor.

& ?ul

Bac(et* c(imono cu beni ajurate / 3o%el nr. 5@

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. :n comentariu 9!lduroas! 'i elegant!, aceast! jachet! $nlocuie'te canadiana de stof! $n "ilele r!coroase. Se poate lucra din Ml$n! industrial!J pus! $n -$n"are $n maga"ine. Se tricotea"! cu firul dublat )lucr!m cu # fire*. Decomand!m culoarea galben!.

7urnituri< 9irca 6== g l$n!, A andrele pentru ciorapi, andrele nr. + O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm. 3o%el< ?. 5up! schema dat!.

??. MPunct de jerseuJ. 8patele< 0ont!m .6 ochiuri pe andrele nr. + O 'i tricot!m / r$nduri cu modelul ajurat ? )adic! execut!m o singur! dat! modelul ? dup! schem!*. 9ontinu!m &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, tricot!m din nou modelul ?, urmea"! &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, apoi pentru a treia oar! modelul ?. 5e la $nceputul lucrului 'i p$n! $n acest punct -om lucra drept. 5up! ce am lucrat + ben i cu modelul ?, $n urm!toarele &4 r$nduri )$n Mpunct de jerseuJ* -om cre'te c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd de dus 'i $ntors. 8n total cre'tem &4 ochiuri. 3-em E= ochiuri. 8n r$ndul urm!tor cre'tem dintr-o dat!, la fiecare margine a lucrului, c$te AA ochiuri. 3-em #== ochiuri cu care continu!m lucrul astfel: P / r$nduri cu modelul ?, apoi &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ(

repet!m de 4 ori de la P sc!"$nd astfel: )$ncep$nd din primul r$nd cu #== ochiuri* la $nceputul 'i la sf$r'itul fiec!rui r$nd sc!dem c$te un ochi except$nd tot al A-lea r$nd la care nu sc!dem

deloc. 9$nd au r!mas A6 ochiuri pe andrea, $ncheiem. Didic!m pe andrea pe fa a lucrului, ultimele +6 ochiuri din cele #== ochiuri 'i tricot!m $n jos &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ 'i model ?. Sc!dem totodat! c$te & ochi pe linia 3 B 6, la $nceputul 'i la sf$r'itul fiec!rui r$nd, iar pe linia 3 B 9, sc!dem c!te & ochi numai la $nceputul r$ndurilor, termin$nd astfel toate ochiurile. 9ontinu!m lucrul pentru m$neca urm!toare la fel, in-ersat. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 44 ochiuri 'i tricot!m drept / r$nduri cu modelul ?. 9ontinu!m &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, repet!m pentru a doua oar! modelul ?, din nou urmea"! &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, 'i pentru a treia oar! modelul ?. 1a marginea interioar! a lucrului, -om forma c$te o butonier! la mijlocul fiec!rei ben i lucrate $n Mpunct de jerseuJ. 5up! ce am executat + ben"i cu modelul ?, $n urm!toarele &4 r$nduri lucrate $n Mpunct de jerseuJ -om cre'te c$te & ohi la $nceputul fiec!rui r$nd, la marginea exterioar! a lucrului, deci $n total . ochiuri. 3-em A& ochiuri. 8n r$ndul urm!tor cre'tem la marginea exterioar! a fe ei AA ochiuri. 1a marginea interioar! lucr!m drept. 3-em &=6 ochiuri cu care continu!m lucrul astfel: P / r$nduri cu modelul ?, urmea"! &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ. Depet!m $nc! de 4 ori de la P , sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd, except$nd tot al A-lea r$nd $n care nu sc!dem deloc. &scroiala (tului2 1a $n!l imea total! de AA cm, $ncepem s! sc!dem r!scroiala g$tului astfel: de A ori c$te & ochi 'i de 4 ori c$te # ochiuri. 8ncheiem ochiurile r!mase, $ntr-un singur r$nd. Didic!m pe andrea, pe fa a lucrului, ultimele +6 ochiuri din cele &=6 ochiuri 'i tricot!m &4 r$nduri $n Mpunct de jerseuJ, apoi modelul ?, sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul 'i la sf$r'itul fiec!rui r$nd pe linia 3 B 6, 'i c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd 3 B 9, p$n! c$nd am epui"at astfel toate ochiurile. 0artea stn'* a 2eei se lucrea"! la el, $ns! in-ersat. 9!lc!m u'or aburit 'i $ncheiem la ma'in!. 1a extremitatea de jos a m$necilor ridic!m +6 ochiuri pe 4 andrele groase de ciorapi 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n $n!l ime, form$nd man'etele. De"er-ele jachetei )r!mse pe dos* dup! ce am montat toate p!r ile, le desc!lc!m bine. Ti-im pe dos marginile fe ei cu o benti ! lat! de + cm, $n Mpunct lene'J.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! & ?ul

Elu+* c(imono cu beni colorate / 3o%el nr. 5?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! blu"! de un efect -esel 'i tineresc se lucrea"! din resturi de l$n! aflate $n orice cas!, necesit! foarte pu in material 'i se execut! u'or.

9ombina ia de culori pre"entat! aici este -erificat! de noi. Totu'i se poate executa 'i din alte nuan e, respect$nd bine$n eles armonia culorilor. 6en ile multicolore se -or armoni"a cu un fond corespun"!tor de culoare neap!rat $nchis! )maron, negru, bleumarin*. 7urnituri< 9irca &== g l$n! foarte sub ire bleumarin, #= g ro'ie, #= g galben! B portocalie, &A g -erde, A g alb!, A andrele nr. # )de ciorapi*. 9ondi ia esen ial! este ca l$na s! fie sub ire 'i foarte regulat toars!, iar toate culorile din aceea'i l$n!. 3o%el< ?. Patentul din talie, benti a de la g$t 'i de la m$neci se tricotea"! $n Mpunct elasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ.

3*sura< 4# ochiuri 'i A= r$nduri = &= cm din modelul ??. 7aa 1i spatele< Se lucrea"! la fel. 0ont!m #/ ochiuri de l$n! bleumarin 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ o bant! uniform! de 4= cm $n!l ime. 8ncheiem sc!"$nd toate ochiurile $ntr-un singur r$nd. 5up! acela'i procedeu lucr!m $nc! E ben i. 5eci $n total &= ben i bleumarin. 0ont!m apoi &6 ochiuri 'i tricot!m ben ile colorate tot $n Mpunct de jerseuJ dup! urm!toarea ordine: P6 r$nduri portocaliu, 6 r$nduri bleumarin, # r$nduri portocaliu, # r$nduri bleumarin, 6 r$nduri -erde, 6 r$nduri ro'u, # r$nduri bleumarin, 4 r$nduri ro'u, # r$nduri alb, 4 r$nduri ro'u, # r$nduri bleumarin, 6 r$nduri ro'u, 6 r$nduri -erde, # r$nduri portocaliu, # r$nduri bleumarin P. Depet!m de la P p$n! laP. Tricot!m astfel drept o bant! uniform! de 4= cm $n!l ime. ;xecut!m $n total / ben i multicolore lungi de 4= cm fiecare 'i 4 ben i de c$te &/ cm lungime. 5up! ce am executat toate ben ile bleumarin 'i multicolore le c!lc!m aburit, apoi le coasem pe dosul lucrului, cu un fir de l$n! bleumarin, margine de margine, altern$nd o bant! bleumarin 'i una colorat!. 1a sf$r'it coasem cele dou! ben i colorate de c$te &/ cm la cele dou! margini ale lucrului )la $n!l ime de #= cm de la marginea de jos a lucrului, adic! la $nceputul r!scroielii m$necii*, form$nd atfel o mic! m$nec! chimono. 5up! ce am cusut A ben i bleumarin altern$nd cu 4 ben i colorate de c$te 4= cm lungime fiecare 'i # ben i colorate aplicate la cele dou! margini )de c$te &/ cm lungime* form$nd fa a blu"ei. 9oasem la fel pentru spatele blu"ei. 9!lc!m apoi din nou pe dos tricotajul ob inut. 3'e"!m pe un tipar de croitorie )chimono* fa a 'i spatele 'i croim cu foarfeca r!scroiala g$tului 'i linia um!rului, a-$nd grij! s! l!s!m re"er-e la toate r!scroielile, de cel pu in & cm. 8ncheiem blu"a la ma'in! pe linia um!rului 'i a subra ului. Pe fiecare um!r l!s!m c$te o deschi"!tur! de 4 cm. 5in ben ile colorate de la m$necu ! ridic!m pe A andrele de ciorapi ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m cu l$n! bleumarin, $n Mpunct de elasticJ, o benti ! de # cm $n!l ime 'i $ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd, sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 1a r!scroiala g$tului, dup! ce am $ndoit pe dosul lucrului & cm din r!scroial!, ridic!m pe andrea A6 ochiuri )la partea din fa !* 'i tricot!m cu l$n! bleumarin, $n Mpunct de elasticJ, o benti ! de & O cm $n!l ime. 8ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m aceea'i benti ! la partea din spate. 1a cele dou! capete ale benti ei de la spate coasem # nasturi mici bleumarin, iar la benti a din fa ! form!m c$te o cheutoare. De"er-ele de & cm r!mase pe dos, de la cus!turile de ma'in!, le ti-im )surfil!m* cu l$n! bleumarin $n Mpunct de feston rarJ 'i le desc!lc!m. 8n talie ridic!m &#= ochiuri din l$n! bleumarin pe andrele nr. # 'i tricot!m $n Mpunct de elasticJ un patent de &# cm $n!l ime. 8ncheiem apoi toate ochiurile $ntr-un singur r$nd. ;xecut!m acela'i patent 'i la partea din spate 'i coasem elasticul la cele dou! margini. Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9!

#A ?un

Elu+* cu mo%el romRnesc / 3o%el nr. 5>


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 1a r!scroiala g$tului 'i la cele dou! fente, $n loc de punctul nor-egian, putem adopta

minunatele noastre moti-e rom%ne'ti acetei elegante blu"e albe, gen iie. 7urnituri< 9irca A== g l$n!, #= g l$n! ro'ie, #= g l$n! albastr!, #= g l$n! galben!, & fermoar 'i andrele nr. # O. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E4 cm, lungimea blu"ei A4 cm. 3o%el< ?. 0an'etele se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ aplic$nd modelul ?? )dup! schem!*. 3*sura< += ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ?? 8patele< 0ont!m &+= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept + cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! un r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. 3ceast! bant! de + cm $n!l ime -a forma ti-ul spatelui pe care $l -om $ndoi pe dos, cos$ndu-l $n punct in-i"ibil de blu"!. 8n indica iile

din text -om neglija ti-ul, deci toate m!surile pe care le -om $ntrebuin a s$nt considerate ca

$ncep$nd de la r$ndul de ochiuri lucrate pe dos. Tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ &4 cm $n!l ime a-$nd grij! ca primele 'i ultimele &# ochiuri ale r$ndurilor s! le tricot!m cu modelul ??, orient$ndu-ne dup! schem!. 0odelul este format din && ochiuri, iar & ochi $l l!s!m pentru margine. 1a $n!l imea total! de &4 cm termin!m modelul ?? 'i continu!m numai cu l$n! alb! #= cm $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la # cm la fiecare margine a lucrului( $n total am crescut #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &A= ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de +4 cm $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te 4 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #/ ochiuri )c$te &4 ochiuri la o margine*. 3-em &## ochiuri cu care tricot!m drept &. cm. 1a $n!l imea total! de A& cm sc!dem la mijlocul spatelui += ochiuri $ntr-un singur r$nd, $mp!r ind astfel lucrul $n dou! p!r i. 1ucr!m prima parte sc!"$nd la r!scroiala g$tului de # ori c$te # ochiuri, apoi continu!m drept, iar pe linia um!rului, sc!dem de 6 ori c$te . ochiuri. Tricot!m la fel partea urm!toare, $ns! in-ersat. 7aa< 0ont!m &+6 ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 9ontinu!m drept, cu l$n! alb!, $n Mpunct de jerseuJ &4 cm $n $n!l ime, a-$nd grij! ca primele 'i ultimele &# ochiuri ale r$ndurilor s! le lucr!m cu modelul ??. 1a $n!l imea total! de &4 cm, continu!m cu l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ #= cm $n!l ime, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la # cm, la fiecare margine a lucrului( $n total cre'tem #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &A6 ochiuri.

&scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de +4 cm, $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor ce urmea"! de # ori c$te / ochiuri, de # ori c$te 4 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +# ochiuri )c$te &6 ochiuri la fiecare margine*. 3-em &#4 ochiuri cu care continu!m drept + cm $n $n!l ime. 3ici $mp!r im lucrul $n dou! p!r i, c$te 6# ochiuri de fiecare parte. Tricot!m prima parte &= cm drept, a-$nd grij! ca la marginea interioar! a fe ei s! lucr!m &# ochiuri cu modelul ?? 'i & ochi marginea*. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem 'i sc!dem concomitent r!scroiala g$tului 'i linia um!rului astfel: primele &# ochiuri cu modelul ??, le ridic!m pe o andrea de re"er-! 'i $n continuare sc!dem restul ochiurilor la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 4 ori c$te # ochiuri 'i $n continuare drept. <orm!m linia um!rului sc!"$nd de 6 ori c$te . ochiuri la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie. 9ontinu!m lucrul pe cealalt! andrea la fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m .= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de A cm $n!l ime. 8n r$ndul urm!tor cre'tem &4 ochiuri, adic! tot la al A-lea ochi $l lucr!m dublat( o dat! $l lucr!m din fa !, o dat! din spate. 3-em /4 ochiuri. 9ontinu!m #= cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &=4 ochiuri cu care -om forma o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare astfel: de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de #= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri, iar restul de #/ ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0$neca st$ng! se execut! la fel.

9!lc!m aburit p!r ile tricotate 'i le $ncheiem la ma'in!. 8n continuarea ochiurilor cu modelul ?? l!sate pe andrelele de re"er-!, ridic!m ochiurile corespun"!toare de la r!scroiala g$tului, tricot$nd un guler )cu modelul ??*. 5up! ce am executat un model din moti-ul rom%nesc )modelul ??*, continu!m cu l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ un ti- )de $n!l imea gulerului* pe care $l $ndoim pe dos 'i $l coasem $n punct in-i"ibil. Gom proceda la fel ridic$nd pe andrea ochiurile corespun"!toare de la cele # fente )pe 'olduri* 'i -om tricota cu l$n! alb! c$te un tipe care $l coasem $n punct in-i"ibil pe dosul blu"ei. 9oasem fermoarul cu m$na.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

0ulo,er cu mo%el nor,e'ian / 3o%el nr. 5=


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. # comentarii 3cest model de pulo-er este frumos 'i tineresc. <iecare model poart! indica iile de culori( acestea pot fi $ns! modificate dup! gust 'i

posibilit! i. 7urnituri< 9irca 4A= g l$n! alb!, #= g l$n! -erde, A= g l$n! ro'ie, #= g l$n! maron, #= g l$n! galben!, #= g bleumarin, 6 nasturi, andrele nr. # O 'i & O .

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea 6# cm. 3o%el< ?. ;lasticul, man'etele, gulerul 'i bordura fe elor se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n punct de jerseu. ???. 0odelul nor-egian, dup! schem!.

3*s ura< +& ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &+A ochiuri din l$n! ro'ie, pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n!l ime. 9ontinu!m cu l$n! bleumarin & r$nd pe fa ! cresc$nd &A ochiuri,

adic! tot la al E-lea ochi $l lucr!m de # ori, o dat! din fa !, o dat! din spate. Gor fi &A= ochiuri. D$ndul urm!tor )pe dosul lucrului* $l lucr!m tot pe fa !( urmea"! $n Mpunct lene'J, # r$nduri cu l$n! ro'ie 'i # r$nduri cu l$n! maron. 3poi aplic!m Mmodelul nor-egianJ, orient$ndu-ne dup! schema dat!. 5up! ce am executat modelul nor-egian, continu!m drept cu l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ. 1a $n!l imea total! dde &/ cm, tricot!m # cm $n $n!l ime pe andrele nr. & O apoi continu!m drept pe andrele nr. # O. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de +. cm, $ncepem s! form!m r!scroiala m$necii, sc!"$nd astfel: la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut +6 ochiuri )c$te &/ ochiuri la fiecare margine*. 3-em &&4 ochiuri cu care lucr!m drept $nc! &E cm $n!l ime. 8n acest punct, sc!dem la mijlocul spatelui ## ochiuri $ntr-un singur r$nd, $mp!r ind astfel lucrul $n # p!r i. <mrul )i rscroiala (tului2 Tricot!m prima parte sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pentru r!scroiala g$tului, de # ori c$te A ochiuri, apoi continu!m drept pe aceast! linie, iar pentru um!r sc!dem de 6 ori c$te 6 ochiuri. 1ucr!m partea urm!toare la fel, in-ersat. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 6. ochiuri din l$n! ro'ie pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, 6 cm $n!l ime. 9ontinu!m cu l$n! bleumarin # r$nduri $n Mpunct lene'J, a-$nd grij! ca $n r$ndul $nt$i s! cre'tem . ochiuri, adic! dubl!m tot al &=-lea ochi. 3-em .4 ochiuri cu care continu!m lucrul astfel: $n Mpunct lene'J # r$nduri cu l$n! ro'ie, # r$nduri cu l$n! maron. :rmea"! modelul nor-egian 'i apoi continu!m drept cu l$n! alb!, $n Mpunct de jerseuJ. 9$nd lucrul are $n!l imea total! de &/ cm, tricot!m # cm $n!l ime pe andrele nr. & O pentru a cambra talia 'i apoi continu!m tot drept, cu andrele nr. # &7#, p$n! la $n!l imea total! de +. cm. &scroiala mnecii2 8n acest punct $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd astfel o dat! 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. la marginea interioar! a fe ei lucr!m drept. 3-em A6 ochiuri cu care lucr!m drept &6 cm $n $n!l ime. <mrul )i rscroiala (tului2 3ici $ncepem s! fom!m r!scroiala g$tului 'i linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe fa a lucrului, o dat! 4 ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i $n continuare lucr!m drept. Pe linia um!rului sc!dem de E ori c$te 4 ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< Se execut! la fel, $ns! in-erssat. 3neca< 0ont!m .= ochiuri din l$n! ro'ie pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de A cm $n!l ime. :rmea"! $n Mpunct lene'J # r$nduri cu l$n! bleumarin, # r$nduri cu l$n! ro'ie, # r$nduri cu l$n! maron. 3plic!m Mmodelul nor-egianJ orient$ndu-ne dup! diagram!. 9ontinu!m cu l$n! alb! $n Mpunct de jerseuJ a-$nd grij! ca $n r$ndul $nt$i, dup! terminarea modelului nor-egian, s! cre'tem &. ochiuri, adic! s! dubl!m tot al 4-lea ochi. 3-em /. de ochiuri cu care continu!m s! tricot!m &A cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem &A ochiuri. 3-em &=# ochiuri. 8ncepem s!

form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare astfel: de # ori c$te 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de #= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri, iar restul de #6 ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 0$neca st$ng! se lucrea"! la fel. Pe p!r ile albe brod!m picouri cu l$n! ro'ie, dup! schema dat!, astfel: c$te & ochi ro'u la distan ! de + ochiuri albe $ntre ele. :rmea"! A r$nduri albe 'i mont!m la ma'in!. 9!lc!m aburit 'i mont!m la ma'in!. 0ont!m &# ochiuri de l$n! ro'ie pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ dou! ben"i de 64 cm lungime, a-$nd grij! ca pe una din ben"i s! form!m c$te o butonier! la distan ! de && cm $ntre ele. 8mprejurul r!scroielii g$tului, ridic!m pe andrea ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m cu l$n! ro'ie, $n Mpunct de semielasticJ, un gulera' de + cm $n!l ime. 8ncheiem $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa ! 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. 9oasem de m$n! ben ile care bordea"! fe ele, a-$nd grij! ca la g$t s! le unim cu gulera'ul, printr-o cus!tur! $n punct in-i"ibil pe dosul lucrului. 9oasem 6 nasturi.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

.omplet %e blu+* n %un'i cu mnec* c(imono 1i jac(et* cu mnec* lun'* / 3o%el nr. 5:
Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

9u un colorit pl!cut armoni"at, acest complet se lucrea"! pe fond galben, cu dungi -er"i 'i ben"i negre. Elu+a

7urnituri< 9irca &A= g l$n! galben!, &== g l$n! -erde, A= g l$n! neagr!, andrele nr. # O 'i +. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea A# cm.

3o%el< ?. 0arginea de jos a blu"ei 'i decolteul se tricotea"! $n Mpunct lene'J, toate r$ndurile pe fa !. ??. Destul $n felul urm!tor: modelul este format din += r$nduri, astfel: D$ndul &, #, +, 4 se tricotea"! cu l$n! neagr! $n Mpunct lene'J toate r$ndurile )dus 'i $ntors* se lucrea"! pe fa !. D$ndul A, 6, ., / cu l$n! galben! $n Mpunct de jerseuJ. :rmea"! &/ r$nduri $n Mpunct de jerseuJ altern$nd # r$nduri -er"i cu # r$nduri galbene. 8ncepem cu # r$nduri -er"i 'i termin!m tot cu # r$nduri -er"i. D$ndul #., #/, #E, += cu l$n! galben! $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< #. ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< mont!m &== ochiuri cu l$n! galben! pe andrele nr. +, tricot!m drept 6 r$nduri $n Mpunct lene'J, apoi aplic!m o dat! modelul ??. 9ontinu!m pe andrele nr. # O aplic$nd $nc! o dat! modelul ??. 3-em &A cm $n!l ime total! 'i $ncep$nd de aici tricot!m din nou cu andrelele nr. + )repet$nd mereu modelul ??* o bucat! de &6 cm $n $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la 4 cm. 8n total am crescut / ochiuri )c$te 4 ochiuri la o margine*. S-au format &=/ ochiuri. 9ontinu!m lucrul cu &= cm $n $n!l ime )repet$nd mereu modelul ??*. 9re'tem $n continuare la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am crescut #= ochiuri )c$te &= ochiuri la o margine*. 3-em &#/ ochiuri cu care tricot!m &= cm $n $n!l ime, sc!"$nd la fiecare margine pentru a forma linia umerilor c$te + ochiuri la & cm. 8n total am sc!"ut 6= ochiuri

)c$te += la fiecare um!r*. 8ncheiem fa a tricot$nd $n Mpunct lene'J 4 r$nduri negru, 4 r$nduri galben. Sc!dem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd. 7aa< Se lucrea"! la fel ca spatele. 9!lc!m 'i $ncheiem la ma'in!. 1a marginile m$necilor form!m un ti- $ndoind pe dos & cm din m$necu !. Bac(eta 7urnituri< 9irca 46= g l$n! galben!, #= g l$n! neagr!, #= g l$n! -erde, A nasturi, andrele nr. +. 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea A# cm. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri din l$n! galben! pe andrele nr. + 'i tricot!m drept 6 r$nduri $n Mpunct lene'J. 3plic!m o dat! modelul ?? 'i termin!m bordura cu 6 r$nduri $n Mpunct lene'J cu l$n! neagr!. 9ontinu!m drept cu l$n! galben!, $n Mpunct de jerseuJ, #= cm $n $n!l ime. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de &= ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A la o margine*. 3u r!mas E= ochiuri cu care tricot!m &/ cm drept. :m!rul: sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"!, de &= ori c$te 6 ochiuri, $n total am sc!"ut 6= ochiuri )c$te += ochiuri pe un um!r* 'i au mai r!mas la mijloc += ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m 6= ochiuri pe andrele nr. + 'i tricot!m 6 r$nduri cu l$n! galben! $n Mpunct lene'J. :rmea"! modelul ??, apoi 6 r$nduri $n Mpunct lene'Jcu l$n! neagr!. 9ontinu!m drept cu l$n! galben!, $n Mpunct de jerseuJ, tricot$nd #= cm $n $n!l ime. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie o dat! 6 ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 3m sc!"ut &A ochiuri 'i au mai r!mas 4A ochiuri cu care tricot!m drept &/ cm $n $n!l ime. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie de A ori c$te 6 ochiuri. 8ntre timp la marginea interioar! a fe ei, la $n!l imea total! de +. cm, $ncepem s! form!m r!scroiala g$tului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie c$te & ochi la & cm. 0artea stn'* a 2eei< Se tricotea"! la fel, $ns! in-ersat.

3neca< 0ont!m A6 ochiuri pe andrele nr. + 'i tricot!m 6 r$nduri cu l$n! galben!, $n Mpunct lene'J. 3plic!m o dat! modelul ?? 'i $ncheiem bordura m$necii cu 6 r$nduri din l$n! neagr!, $n Mpunct lene'J. 9ontinu!m cu l$n! galben! $n Mpunct jerseuJ += cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. 3-em /6 ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de A= ori c$te & ochi, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te 4 ochiuri, iar ultimele / ochiuri le sc!dem $ntr-un singur r$nd. Tricot!m m$neca urm!toare la fel. Eanta< 0ont!m &= ochiuri de l$n! galben! 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o band! de &#A cm lungime. 1a # cm $n!l ime dup! montarea celor &= ochiuri, form!m o butonier! din # ochiuri 'i tricot!m $n continuare form$nd $nc! 4 butoniere )$n total A*, la distan a de . cm $ntre ele. 1a cele dou! capete ale ben ii, -om aplica coloratura modelului ??, lucrat! $ns! $n Mpunct de semielasticJ. 9!lc!m aburit p!r ile tricotate 'i $ncheiem la ma'in!. Prindem banda cap $n cap cu marginile fe elor, prin cus!turi de m$n! pe dosul jachetei, f!r! a c!lca. 9oasem A nasturi.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* 2ante+ie / 3o%el nr. 5;


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

;legant! 'i cu o linie nou!, aceast! jachet! este indicat! pentru orice oca"ie 'i anotimp. Se

poate lucra din l$n! galben! sau de culoare pastel. 7urnituri< 9irca A== g l$n! galben!, 6 nasturi, andrele nr. # 'i # O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea AA cm. 3o%el< ?. 9lapele, partea superioar! a m$necii 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul cu modelul urm!tor: tricot!m E r$nduri $n Mpunct de jerseuJ. D$ndul &= )pe fa a lucrului* P / ochiuri pe fa'!, / ochiuri pe dos. Depet!m de la P. D$ndul &&: toate ochiurile pe dos. D$ndul &#: 4 ochiuri pe fa !, P / ochiuri pe dos, / ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul &+: toate ochiurile pe dos. D$ndul &4: la fel cu r$ndul &=. D$ndul &A: #+ ochiuri $n Mpunct de jerseuJ. D$ndul #4: P / ochiuri pe dos, / ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul #A: toate ochiurile pe dos. D$ndul #6: 4 ochiuri pe fa !, P / ochiuri pe dos, / ochiuri pe fa !. Depet!m de la P. D$ndul #.: toate ochiurile pe dos. D$ndul #/: la fel cu r$ndul #6. D$ndul #E: repet!m de la r$ndul &. 3*sura< += ochiuri 'i 4# r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &#= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m drept, $n Mpunct de jerseuJ, o bucat! de + cm $n!l ime. :rmea"! pe fa a lucrului & r$nd de ochiuri pe dos.

3ceast! bucat! -a forma ti-ul spatelui. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate ca $ncep$nd de la acest r$nd de ochiuri pe dos )neglij$nd ti-ul*. 9ontinu!m pe andrele nr. # O cu modelul ??, o bucat! de += cm $n!l ime, cresc$nd c$te & ochi la A cm )de 6 ori* la fiecare margine a lucrului. 8n total am crescut &# ochiuri )c$te 6 ochiuri la o margine*. &scroiala mnecii2 3-em &+# ochiuri 'i $ncepem r!scroiala m$necii astfel: lu!m o bucat! de &A cm $n!l ime sc!"$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. 3-em &=# ochiuri. Tricot!m $nc! 6 cm $n $n!l ime cresc$nd la fiecare margine c$te # ochiuri la & cm. 8n total am crescut #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la o margine*. <mrul2 3-em &#6 ochiuri 'i $ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd la fiecare um!r, la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, de . ori c$te 6 ochiuri. 3u r!mas la mijlocul spatelui 4# ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m .= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m un ti- de + cm $n!l ime, ca 'i la spate. 9ontinu!m pe andrele nr. # O astfel: la marginea interioar! a fe ei cre'tem && ochiuri $n r$ndul $nt$i. Tricot!m primele &= ochiuri $n Mpunct de jerseuJ 'i & ochi pe dos )pe fa a lucrului*. 3ceast! parte -a forma ti-ul fe ei pe care $l -om executa astfel p$n! la sf$r'it, a-$nd grij! ca $n punctele corespun"!toare butonierelor corsajului s! form!m c$te o butonier! pe ti-. 8n continuarea acestor && ochiuri -om tricota urm!toarele &= ochiuri )din corsaj* tot $n Mpunct de jerseuJ, iar restul ochiurilor p$n! la sf$r'itul r$ndurilor, cu modelul ??. Gom tricota $n felul acesta )a-em /& de ochiuri* o bucat! de += cm $n!l ime, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la 6 cm )de A ori*, iar la marginea interioar! a fe ei -om forma c$te o butonier! la / cm distan ! $ntre ele. Prima butonier! o -om forma la # cm distan ! de la marginea de jos. 5istan a dintre butoniere pe linie ori"ontal! este urm!toarea: lucr!m $n Mpunct de jerseuJ primele 4 ochiuri de la marginea ti-ului( cu urm!toarele # ochiuri )A 'i 6* form!m butoniera, continu!m 4 ochiuri )din ti-* $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! & ochi pe dos, 4 ochiuri $n Mpunct de jerseuJ )din corsaj*( cu urm!toarele # ochiuri form!m butoniera 'i $n continuare tricot!m cu modelul ?? restul de ochiuri. 3-em /6 de ochiuri. &scroiala mnecii2 1ucr!m o bucat! de &A cm $n!l ime, sc!"$nd pe aceast! linie c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut &A ochiuri. 3-em .& ochiuri cu care tricot!m $nc! 6 cm $n $n!l ime, cresc$nd c$te # ochiuri la & cm. 8n total am crescut &# ochiuri 'i a-em /+ ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 5in acest punct $ncepem s! sc!dem concomitent pe linia um!rului de . ori c$te 6 ochiuri, iar la r!scroiala g$tului tricot!m astfel: la marginea interioar! a lucrului tricot!m #& de ochiuri 'i le l!s!m pe o andrea de re"er-!. Destul de #= ochiuri le sc!dem astfel: la $nceputul fiec!rui r$nd pe aceast! linie sc!dem c$te + ochiuri )de 6 ori* 'i o dat! # ochiuri. Tricot!m $nc! + cm $n $n!l ime cu cele #& de ochiuri l!sate pe andreaua de re"er-!, form!m o butonier! 'i $ncheiem. 0artea stn'* a 2eei< se lucrea"! la fel, in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m /= de ochiuri pe andrele nr. # 'i execut!m un ti- de + cm dup! explica iile date

pentru spate. Tricot!m apoi #4 cm $n!l ime pe andrele nr. # O cu modelul ??, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la o margine*. 3-em &=4 ochiuri 'i $ncepem s! sc!dem astfel: tricot!m o bucat! de &A cm $n!l ime sc!"$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut += ochiuri 'i au mai r!mas .4 ochiuri cu care continu!m s! tricot!m + cm $n $n!l ime $n Mpunct de semielasticJ. 8ncheiem toate ochiurile $ntr-un singur r$nd sc!"$nd pe fa ! ochiurile lucrate pe fa !, 'i pe dos ochiurile lucrate pe dos. ;xecut!m m$neca urm!toare la fel. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem prin cus!turi de m$n!. 8ndoim ti-urile 'i le coasem $n punct in-i"ibil pe dosul jachetei. <eston!m butonierele de la ti- 'i de la corsaj $mpreun!. 1a r!scroiala g$tului ridic!m pe andrea ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ un guler de + cm $n!l ime, cos$ndu-l la cele dou! capete de marginea ben ilor cu butoniere 'i a re-erelor lor. 9lapele le tricot!m $n Mpunct de semielasticJ din 4A ochiuri, de 4 cm $n!l ime 'i le coasem de corsaj.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* c*l%uroas* / 3o%el nr. 59


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu

9onfec ionat! din l$n! gri, cu un punct de tricotaj deosebit, se ob ine o jachet! frumoas! 'i

c!lduroas! potri-it! pentru -reme r!coroas!. 7urnituri< 9irca E== g l$n! gri, A nasturi, andrele nr. # O 'i +.

0*rimea< 9ircumferin a pieptului circa &== cm, lungimea 6/ cm. 3o%el< ?. Ti-urile se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Destul cu urm!torul model: pentru executarea acestui model se montea"! un num!r de ochiuri di-i"ibil cu +. 0odelul este cu dubl! fa !, adic! este la fel pe ambele p!r i ale tricotajului. D$ndul &: P & jeteu, & ochi ridicat nelucrat, cu firul $n spate, # ochiuri lucrate $mpreun! pe fa !, luate din spate )sc!"ut*. Depet!m de la P. D$ndul #: se execut! $ntocmai ca r$ndul & a-$nd grij! ca ochiul re"ultat din sc!derea $n r$ndul precedent a # ochiuri s! fie acum ridicat nelucrat cu firul $n spate, iar jeteul 'i ochiul ridicat nelucrat )$n r$ndul anterior* s! se lucre"e acum $mpreun! pe fa ! )sc!"ut*. D$ndul +: repet!m de la r$ndul &. 3*sura< #E ochiuri 'i 4# r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &A= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ A cm $n $n!l ime( urmea"! )pe fa a lucrului* & r$nd de ochiuri lucrate pe dos, form$nd astfel ti-ul. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate $ncep$nd de la acest r$nd de ochiuri lucrate pe dos, deci de la terminarea ti-ului )se neglijea"! ti-ul*. 9ontinu!m lucrul drept A cm $n!l ime

pe andrele nr. +, cu modelul ??. :rmea"! +. cm $n $n!l ime cresc$nd pe linia subra ului, la $nceputul r$ndurilor, c$te & ochi la 6 cm, la fiecare margine. 8n total am crescut &# ochiuri )c$te 6 ochiuri la o margine*. 3-em &6# ochiuri. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de 4# cm, $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare atsfel: de # ori c$te E ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de / ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. 3-em &+# de ochiuri cu care tricot!m $n continuare drept, p$n! la $n!l imea total! de A/ cm. 5e aici $ncepem s! cre'tem la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 3m crescut $n total &# ochiuri )c$te 6 ochiuri la o margine*. 3-em &44 ochiuri. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de &# ori c$te / ochiuri. 8n total am sc!"ut E6 ochiuri 'i au mai r!mas 4/ ochiuri la mijlocul spatelui, pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m E= ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 9ontinu!m pe andrele nr. + cu modelul ?? astfel: la marginea interioar! a lucrului ad!ug!m pe andrea &= ochiuri cu care -om tricota drept )$ncep$nd din acest punct 'i p$n! la $n!l imea de 4/ cm* o bant! format! din E ochiuri, $n Mpunct de jerseuJ, iar al &=-lea ochi $l lucr!m pe dos )pe fa a lucrului*. <orm!m 4 butoniere $n punctele corespun"!toare butonierelor de pe corsaj. 3ceast! bant! -a forma ti-ul fe ei. Destul ochiurilor $l tricot!m cu modelul ??. 3'adar $n r$ndul $nt$i, dup! terminarea ti-ului de jos, -om continua lucrul pe dou! andrele nr. +, cu modelul ??, cu &== ochiuri )&= ochiuri ti-ul 'i E= ochiuri montajul*. Tricot!m astfel A cm $n $n!l ime drept, apoi +. cm cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la 6 cm. 3-em &=6 ochiuri. 8ncep$nd de la #= cm $n!l ime total! )neglij$nd ti-ul* -om forma c$te o pereche de butoniere pe ti- 'i pe montaj la distan ! de / cm $ntre ele astfel: la marginea interioar! a lucrului tricot!m primele + ochiuri )din ti-* pe fa !, urmea"! o butonier! format! din + ochiuri, din nou tricot!m + ochiuri pe fa !, & ochi pe dos. :rm!toarele + ochiuri )din montaj* le lucr!m cu modelul ??, urmea"! o butonier! format! din + ochiuri 'i $n continuare lucr!m restul ochiurilor cu modelul ??. 8n total form!m 4 perechi de butoniere. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de 4# cm $ncepem r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, o dat! E ochiuri, o dat! # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &6 ochiuri 'i au mai r!mas E= ochiuri cu care tricot!m $n continuare drept. 1a $n!l imea total! de 4/ cm, sc!dem $ntr-un singur r$nd cele &= ochiuri care formau ti-ul. D!m$n /= ochiuri. 9$nd lucrul are A. cm $n!l ime total!, lucr!m astfel: la marginea interioar! a fe ei lucr!m drept, iar pe linia r!scroielii m$necii $ncepem s! cre'tem c$te & ochi la & cm )de . ori*. 8n total am crescut . ochiuri. <mrul2 3-em /. ochiuri 'i $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, la marginea exterioar! a lucrului, de 6 ori c$te / ochiuri. 3u mai r!mas +E de ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea stn'* a 2eei< lucr!m la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere.

3neca< 0ont!m /4 ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ un ti- de 4 cm $n!l ime, dup! explica iile date pentru spate. 9ontinu!m lucrul pe andrele nr. + cu modelul ??, tricot$nd 4 cm $n!l ime drept, apoi $nc! 4= cm, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut 4= ochiuri )c$te #= ochiuri la o margine*. 3-em &#4 ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd astfel: la marginea care -in $n fa a jachetei sc!dem $n r$ndul $nt$i E ochiuri, iar la marginea opus!, sc!dem + ochiuri la $nceputul r$ndului urm!tor. 8n continuare sc!dem de #4 ori c$te & ochi, urmea"! # r$nduri drepte )f!r! sc!deri*, apoi de # ori c$te & ochi, # r$nduri drept, de 4 ori c$te & ochi, # r$nduri drept, de # ori c$te & ochi, # r$nduri drept. Sc!dem de P # ori c$te & ochi, # r$nduri drept. Depet!m $nc! de &= ori de la P. Sc!dem de 4 ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i de 4 ori c$te 4 ochiuri 'i $ncheiem ultimele ## ochiuri $ntr-un singur r$nd. Lulerul< )partea din spate* 0ont!m E= ochiuri pe andrele 'i tricot!m cu modelul ?? o bucat! de &= cm $n!l ime, sc!"$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total am sc!"ut #= ochiuri 'i au mai r!mas .= ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 9!lc!m foarte u'or toate p!r ile tricotate 'i le $ncheiem la ma'in!. 8ndoim ti-urile 'i le coasem $n punct in-i"ibil pe dosul jachetei. <eston!m fiecare butonier! de pe montaj, $mpreun! cu butoniera corespun"!toare de la ti-. 9oasem gulerul cap $n cap de re-erele fe elor. 5up! dorin ! putem c!ptu'i jacheta cu o es!tur! de m!tase.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* scurt* cu mnec* trei s2erturi / 3o%el nr. 55

Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 3ceast! jachet! scurt! din l$n! -erde cu dou! clape false $n fa !, este lucrat! $ntr-un punct

original, care d! tricotajului un aspect de stof!. @ecesit! o l$n! de calitate bun! 'i o lucr!tur! foarte egal!. 7urnituri< 9irca 4== g l$n! -erde, & nasture, andrele nr. # 'i # O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea jachetei A+ cm. 3o%el< ?. 0an'etele, clapele 'i gulerul se tricotea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul, cu modelul urm!tor: r$ndul & )pe fa a lucrului*: P + ochiuri pe fa !, + ochiuri ridicate nelucrate cu firul trecut prin fa a lor. Depet!m de la P. D$ndurile cu so )pe dosul lucrului* toate ochiurile pe dos. D$ndul +: & ochi pe fa !, + ochiuri ridicate nelucrate, cu firul trecut prin fa a lor P + ochiuri pe fa !( + ochiuri ridicate nelucrate, cu firul trecut prin fa a lor. Depet!m de la P. 8n felul acesta modelul -a fi mereu $mpins spre dreapta cu & ochi. 3*sur*< +# ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &A# ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ + cm $n $n!l ime(

urmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. <orm!m astfel ti-ul spatelui pe care la sf$r'it $l $ndoim pe dosul jachetei prin"$ndu-l cu puncte in-i"ibile. 0!surile $ntrebuin ate $n text s$nt considerate de la r$ndul de ochiuri pe dos, adic! de la terminarea ti-ului. 9ontinu!m a tricota drept pe andrele nr. # O cu modelul ??. &scroiala mnecii2 9$nd am terminat o bucat! de #E cm $n!l ime, sc!dem la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la margine*. 3-em &#/ ochiuri cu care tricot!m drept $nainte. <mrul2 1a $n!l imea total! de A= cm, $ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de &= ori c$te E ochiuri, total E= ochiuri )c$te 4A ochiuri pe un um!r*. D!m$n la mijlocul spatelui +/ ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m E= ochiuri pe andrele nr. # 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 9ontinu!m pe andrele nr. # O astfel: la marginea interioar! a fe ei cre'tem &= ochiuri $n r$ndul $nt$i 'i tricot!m primele E ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, & ochi pe dos. 3cestea -or forma ti-ul marginii interioare a fe ei pe care le -om tricota astfel p$n! la sf$r'it. 8n continuarea acestor &= ochiuri crescute -om tricota cu modelul ??, cele E= ochiuri din montaj. 3-em &== ochiuri cu care tricot!m drept #E cm $n $n!l ime, a-$nd grij! ca la marginea interioar! a fe ei s! lucr!m ti-ul dup! indica iile anterioare )E ochiuri $n Mpunct de jerseuJ, & ochi pe dos*. &scroiala mnecii2 1a $n!l imea total! de #= cm, $ncepem s! form!m r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, o dat! / ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &/ ochiuri 'i au mai r!mas /# ochiuri cu care tricot!m drept p$n! c$nd a-em o $n!l ime total! de 4/ cm. &scroiala (tului2 3ici $ncepem r!scroiala g$tului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie, o dat! #= ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de + ori c$te # ochiuri 'i de A ori c$te & ochi. 9ontinu!m drept. <mrul2 1a $n!l imea total! de A= cm $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor de A ori c$te E ochiuri. 0artea stn'* a 2eei< se lucrea"! la fel, in-ersat. 3neca< 0ont!m &== ochiuri pe andrele # O 'i tricot!m $n Mpunct de semielasticJ o man'et! de + cm $n!l ime. 9ontinu!m #4 cm $n $n!l ime cu modelul ??, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la # cm. 8n total cre'tem #4 ochiuri )c$te &# ochiuri la o margine*. 3-em &#4 ochiuri 'i $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor astfel: la marginea )m$necii* care se -a aplica la partea din fa ! a jachetei, sc!dem / ochiuri $n r$ndul $nt$i, iar la marginea opus!, +

ochiuri. 9ontinu!m sc!"$nd egal la ambele margini astfel: de &= ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, iar ultimele #+ ochiuri le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. Tricot!m m$neca urm!toare la fel, dar in-ersat. 9!lc!m aburit 'i $ncheiem la ma'in!. 9oasem in-i"ibil ti-urile pe dosul jachetei. Lulerul< Tricot!m pe &A= ochiuri, $n Mpunct de semielasticJ, un guler de 4 cm $n!l ime, form$nd la cap!tul drept, la $n!l imea de # cm de la montaj 'i la distan ! de A ochiuri de la margine, o butonier! din 6 ochiuri. 9oasem gulerul suprapus peste r!scroiala g$tului. .lapele< Tricot!m dou! clape de 4 cm $n!l ime, pe c$te += ochiuri, $n punct de semielastic 'i le coasem pe cele dou! p!r i ale fe ei.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

.ar%i'an / 3o%el nr. 5D


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu 2arnitura de patent at$t de frec-ent $nt$lnit! $n modelele noastre $'i g!se'te o nou! -ariant! la acest cardigan, cu m$necile trei sferturi, $ncheiat $n 6 nasturi $mbr!ca i $n aceea'i l$n! cu care

tricot!m. D!scroiala g$tului este dublat! cu acela'i material, prin r!sfr$ngerea fe elor 'i spatelui care, $n acest sscop, se -or executa cu # cm mai lungi. 7urnituri< A== g l$n!, 6 nasturi, andrele nr. & O , # O 'i +.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm, lungimea cardiganului 6A cm, lungimea m$necii 4# cm. 3o%el< ?. 2arniturile de patent se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< +& ochiuri 'i 46 r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &A6 ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept $n Mpunct de jerseuJ + cm $n $n!l ime. :rmea"! un r$nd de ochiuri pe fa !, lucrate pe dosul lucrului( acest r$nd formea"! linia pe care se $ndoie'te pe dos marginea )ti-ul* de + cm tricotat! p$n! aici. 9ontinu!m $n Mpunct de jerseuJ &. cm $n $n!l ime, sc!"$nd la fiecare margine c$te & ochi la + cm. 8n total sc!dem &# ochiuri( a-em &44 ochiuri. :rmea"! # cm drept pe andrele cu nr. & O , pentru a forma linia cambrat! a taliei 'i din nou continu!m cu andrele nr. # O , tricot$nd #& cm $n $n!l ime. 9re'tem c$te & ochi la + cm la fiecare margine a lucrului, $n total &4 ochiuri. 3-em &A/ ochiuri.

&scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, la fiecare margine, astfel: A, 4, +, #, &, &, & ochiuri $n total sc!dem la ambele margini +4 ochiuri. <mrul2 3-em &#4 ochiuri cu care lucr!m drept &/ cm $n $n!l ime 'i $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la fiecare margine de A ori c$te / ochiuri, la $nceputul r$ndurilor. 1a mijloc au r!mas 44 ochiuri cu care mai tricot!m & cm $n $n!l ime, pe andrele nr. + 'i $ncheiem larg $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m /+ ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o bucat! de + cm $n!l ime. <orm!m o butonier! la marginea interioar! a lucrului, continu!m la fel $nc! &= cm. 5in nou form!m o butonier!. 1a marginea interioar!, pe fa a lucrului, tricot!m $n r$ndul urm!tor &= ochiuri $n Mpunct de semielasticJ, urmea"! &= ochiuri pe fa !, 4+ ochiuri $ncheiate )form$nd bu"unarul*, #= ochiuri pe fa !. 8n r$ndul urm!tor )pe dosul lucrului* tricot!m astfel: #= ochiuri pe dos, mont!m pe andrea 4+ ochiuri, urmea"! &= ochiuri lucrate pe dos, iar ultimele &= ochiuri le lucr!m $n Mpunct de semielasticJ. 9ontinu!m s! lucr!m de aici $nainte $n Mpunct de jerseuJ, cu excep ia primelor &= ochiuri de la marginea interioar! a fe ei care formea"! bordura pentru butoniere, 'i care se lucrea"! $n Mpunct de semielasticJ. Pe aceast! bordur! a-em grij! s! form!m butonierele, la distan'a de &= cm $ntre ele. Tricot!m 4 cm $n $n!l ime sc!"$nd c$te & ochi la & cm pe linia subra ului. 3-em .E ochiuri. 1ucr!m # cm drept, cu andrele nr. & O , apoi din nou cu andrele nr. # O lucr!m #& cm, cresc$nd c$te & ochi la + cm. 3-em /6 ochiuri. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, pe dosul lucrului, o dat! A ochiuri, o dat! 4, +, # 'i de + ori c$te & ochi, $n total &. ochiuri sc!"ute. 3-em 6E de ochiuri. Tricot!m drept &/ cm. 8n r$ndul urm!tor sc!dem larg #E de ochiuri la marginea interioar! a lucrului. <mrul2 1a marginea exterioar! $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd de A ori c$te / ochiuri la $nceputul fiec!rui r$nd, pe dosul lucrului. Por iunea de # cm re"ultat! din tricotarea prelungit! a fe ei, o $ndoim pe dos, dubl$nd astfel marginea r!scroielii g$tului. 9ele 4+ de ochiuri ad!ugate la formarea bu"unarului le ridic!m pe o andrea 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ o bucat! de &+ cm, care -a forma c!ptu'eala bu"unarului. 0artea stn'* a 2eei< se lucrea"! la fel, $ns! in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m /4 de ochiuri pe andrele nr. # O, tricot!m drept, $n Mpunct de semielasticJ, o bucat! de 6 cm $n!l ime, continu!m &E cm $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine c$te & ochi la & cm. 8n total cre'tem +/ ochiuri. 3-em &## ochiuri. 8ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul primul r$nd A ochiuri, iar la $nceputul r$ndului urm!tor )pe dosul lucrului*, / ochiuri.

9ontinu!m a sc!dea la $nceputul r$ndurilor urm!toare de 66 ori c$te & ochi 'i, $n continuare, c$te # ochiuri, p$n! c$nd r!m$n ## ochiuri pe care le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 3neca urm*toare se lucrea"! la fel, $ns! in-ersat. 9!lc!m p!r ile tricotate $n Mpunct de jerseuJ 'i $ncheiem la ma'in!. 9oasem de m$n! pe dosul cardiganului dublura bu"unarelor 'i re-erul r!scroielii g$tului.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* cu moti, bro%at / 3o%el nr. C


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. Scrie un comentariu C elegant! jachet! din l$n! de culoare maron, brodat! cu un moti- discret $n buline galbene, a-$nd man'etele 'i fe ele dublate cu galben. ;a poate fi purtat! $n orice $mprejurare.

7urnituri< 9irca A== g l$n! maron, #== g l$n! galben!, andrele nr. # O.

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E6 cm. 3o%el< ?. 0an'etele, dublura re-erelor 'i ti-ul marginii de jos a jachetei se tricotea"! $n Mpunct de jerseuJ. ??. Tricot!m restul cu modelul urm!tor: r$ndul & )pe fa a lucrului*: P#/ ochiuri pe fa !, & ochi pe dos, # ochiuri lucrate pe fa ! $ncruci'at astfel: lucr!m mai $nt$i ochiul # apoi ochiul & 'i le scoatem de pe andrea am$ndou! deodat!( urmea"! & ochi pe dos. Depet!m de la P. D$ndul #: acoperit. D$ndul +: la fel ca &.

3*sura< += ochiuri 'i 4A r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &A= ochiuri de l$n! maron pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept, $n Mpunct de jerseuJ, 4 cm $n $n!l ime. :rmea"! apoi & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului* form$nd astfel ti-ul spatelui, pe care $l -om $ndoi pe dos cos$ndu-l cu puncte in-i"ibile. Toate m!surile $ntrebuin ate $n text sunt considerate de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri pe dos. 9ontinu!m drept #E cm $n $n!l ime cu modelul ??. &scroiala mnecii2 Sc!dem la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut / ochiuri )c$te 4 ochiuri la o margine*. Tricot!m drept 4 cm $n $n!l ime 'i $ncepem s! cre'tem la fiecare margine c$te & ochi la # cm )de / ori*. 8n total am crescut &6 ochiuri )c$te / ochiuri la o margine*. 3-em &A/ ochiuri. <mrul2 1a ## cm $n!l ime de la $nceputul r!scroielii m$necii $ncepem s! form!m linia umerilor, sc!"$nd o dat! && ochiuri 'i de #6 de ori c$te # ochiuri, la fiecare margine a lucrului. 8n total am sc!"ut &#6 ochiuri )c$te 6+ ochiuri pe un um!r*. Tricot!m $nc! # cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ cu cele +# ochiuri r!mase pe andrea la mijlocul spatelui 'i $ncheind. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m E= ochiuri din l$n! maron 'i tricot!m drept #E cm $n $n!l ime cu modelul ??. 8ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd pe aceast! linie, la $nceputul r$ndurilor, o dat! # ochiuri 'i de # ori c$te & ochi. 1a marginea interioar! a fe ei tricot!m drept. 8n total am sc!"ut 4 ochiuri 'i au mai r!mas /6 ochiuri cu care tricot!m drept 4 cm $n $n!l ime. 3poi $ncepem s! cre'tem pe linia r!scroielii m$necii c$te & ochi la # cm )de / ori*. 3-em E4 ochiuri. <mrul )i rscroiala (tului2 1a ## cm $n!l ime de la $nceputul r!scroielii m$necii $ncepem s! form!m linia um!rului, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! o dat! && ochiuri 'i de #6 ori c$te # ochiuri. 1a AA cm $n!l ime total! sc!dem pe linia r!scroielii g$tului, de &/ ori c$te & ochi, iar cele &+ ochiuri r!mase pe andrea le sc!dem $ntr-un singur r$nd. 0artea sn'* a 2eei< se tricotea"! la fel, $ns! in-ersat. Iublura 2eei< 0ont!m E= ochiuri de l$n! galben! 'i tricot!m . cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ. 1a marginea exterioar! )pe linia subra ului* sc!dem +/ ochiuri $ntr-un singur r$nd 'i continu!m apoi a sc!dea, tot pe aceea'i linie, c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd, p$n! c$nd au r!mas +& ochiuri. 1a $n!l imea total! de A+ cm sc!dem, la marginea interioar! a fe ei, dup! indica iile noastre date pentru r!scroiala g$tului. ;xecut!m a doua parte a dublurii la fel, $ns! in-ersat. 3neca< 0ont!m /= ochiuri de l$n! galben! pe andrele nr. # O 'i tricot!m drept 4& r$nduri $n Mpunct de jerseuJ. 9ontinu!m cu l$n! maron 'i cu modelul ??. 8n r$ndul +# cu l$n! maron, fix!m ti-ul man'etei, de m$nec!, tricot$nd $n acela'i timp $mpreun!, & ochi de la fa a m$necii, cu ochiul corespun"!tor ridicat din r$ndul de montaj )$nceputul man'etei*.

Tricot!m drept 6 cm 'i $ncepem s! cre'tem la fiecare margine, tot la al 4-lea r$nd, c$te & ochi )total 4+ ori*. 1a $n!l imea de +& cm de la ti-, rotunjim m$neca, sc!"$nd la fiecare margine )la # r$nduri* c$te && ochiuri )total de &= ori*. D!m$n &+ ochiuri pe care le sc!dem $ntr-un singur r$nd. Tricot!m la fel cealalt! m$nec!. Ero%eria< 1a inter-alul de &= cm $ntre ele brod!m bulinele cu l$n! galben!. 9!lc!m aburit, coasem pe fa ! cu ma'ina dublurile fe elor, $ntoarcem pe dos, c!lc!m din nou 'i ti-im cu puncte in-i"ibile marginile. 8ncheiem totul la ma'in!. 8ndoim man'etele la 6 cm $n!l ime 'i le pont!m pe m$neci.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &echt, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* cu 'uler 1al / 3o%el nr. @


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. # comentarii

Kachet! gen sport, $ncheiat! la dou! r$nduri de nasturi a-$nd $n fa ! o garnitur! 'i dou! g!ici laterale. Se poate tricota din l$n! gri sau culoare natural! )ne-opsit!* pentru a se potri-i la

orice fust! sau chiar la pantalon. 7urnituri< 9irca 6A= g l$n!, &4 nasturi, andrele nr. # O . 3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E/ cm, lungimea .= cm.

3o%el< ?. 0an'etele, garnitura fe elor 'i g!icile se tricotea"! $n Mpunct lene'J. ??. Destul $n Mpunct de jerseuJ. 3*sura< #. ochiuri 'i 4= r$nduri = &= cm din modelul ??. 8patele< 0ont!m &4= ochiuri 'i tricot!m + cm $n $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, urmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului*. 3cesta formea"! ti-ul spatelui pe care $l $ndoim pe dosul jachetei prin"$ndu-l cu puncte in-i"ibile de corsaj. 0!surile $ntrebuin ate $n text sunt considerate $ncep$nd de la terminarea ti-ului, adic! de la r$ndul de ochiuri lucrate pe dos )neglij!m ti-ul*. 9ontinu!m a tricota drept $n Mpunct de jerseuJ 4& cm $n $n!l ime.

&scroiala mnecii2 8ncepem s! form!m r!scroiala m$necii, sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de # ori c$te . ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri, de 4 ori c$te # ochiuri 'i de 4 ori c$te & ochi. 8n total sc!dem +/ ochiuri )c$te &E ochiuri la o margine*. D!m$n &=# ochiuri cu care lucr!m drept ## cm $n $n!l ime. <mrul2 8ncepem s! form!m linia umerilor sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! de &4 ori c$te A ochiuri. 8n total am sc!"ut .= ochiuri )c$te +A ochiuri pe un um!r*. 9ele +# ochiuri r!mase la mijlocul spatelui le $ncheiem $ntr-un singur r$nd. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m /A ochiuri pe andrele 'i tricot!m ti-ul la fel ca la spate. 9ontinu!m drept 4& cm $n!l ime tricot$nd astfel: primele += ochiuri de la marginea interioar! a fe ei le tricot!m $n Mpunct lene'J, form$nd c$te o pereche de butoniere )din c$te # ochiuri* la distan ! de &= cm $ntre ele, -ertical, 'i la distan ! de #= ochiuri $ntre ele ori"ontal. Destul de AA ochiuri tricot!m $n Mpunct de jerseuJ. Prima pereche de butoniere o form!m la $n!l imea de # cm de la marginea de jos a fe ei. Pe linia interioar! a fe ei -om lucra drept p$n! la $n!l imea total! de A# cm. &scroiala mnecii2 Pe linia subra ului, la $n!l imea total! de 4& cm, $ncepem s! form!m r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie o dat! . ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri 'i de + ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut #= ochiuri 'i mai r!m$n 6A ochiuri cu care tricot!m drept ## cm $n!l ime. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor pe aceast! linie de . ori c$te A ochiuri. 8ntre timp, la marginea interioar! a fe ei, la $n!l imea total! de A# cm, $ncepem s! form!m r!scroiala g$tului sc!"$nd c$te & ochi la $nceputul fiec!rui r$nd pe aceast! linie, p$n! c$nd termin!m de sc!"ut += ochiuri, apoi continu!m drept. 0artea stn'* a 2eei< se lucrea"! la fel, in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca< 0ont!m A= ochiuri 'i tricot!m drept $n Mpunct lene'J o man'et! de 6 cm $n!l ime. 8n r$ndul urm!tor cre'tem #A ochiuri, adic! tot al #-lea ochi $l lucr!m dublat astfel: o dat! $l lucr!m din fa !, p dat! din spate. 3-em .A ochiuri. 9ontinu!m +/ cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la # cm. 8n total am crescut +/ ochiuri )c$te &E ochiuri la o margine*. 3-em &&+ ochiuri cu care $ncepem s! form!m o-alul m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare de # ori c$te / ochiuri, de # ori c$te + ochiuri, de # ori c$te # ochiuri, de 4= ori c$te & ochi, de 6 ori c$te # ochiuri, de # ori c$te A ochiuri, de # ori c$te 6 ochiuri. D!m$n &+ ochiuri cu care $ncheiem m$neca $ntr-un singur r$nd. Tricot!m mneca urm*toare la fel. 9!lc!m aburit p!r ile tricotate $n Mpunct de jerseuJ 'i $ncheiem jacheta la ma'in!. 8mprejurul r!scroielii g$tului ridic!m pe andrele ochiurile corespun"!toare 'i tricot!m $n Mpunct lene'J, $n r$ndurile prescurtate, gulerul 'al.

Laica< 0ont!m += ochiuri 'i tricot!m &# r$nduri $n Mpunct lene'J, cresc$nd la una din margini c$te & ochi la fiecare r$nd. 1a marginea opus! lucr!m drept. 8n r$ndul al &#-lea form!m la marginea crescut! o butonier! din # ochiuri, la distan ! de + ochiuri de la margine. 9ontinu!m, $nc! &# r$nduri sc!"$nd c$te & ochi la fiecare r$nd, la aceea'i margine unde anterior am crescut. Ticot!m a doua gaic! la fel 'i le coasem pe jachet!. 9oasem &# nasturi pe banta din fa ! 'i # nasturi pe g!ici la spate.

Tricotaje de mn, Cornelia .oth )i +artha &ecth, Ed. Tehnic, !9! #A ?un

Bac(et* cu mnec* scurt* / 3o%el nr. ?


Posted by Shortcut in carte, tricotaje. 4 comentarii 1ucrat! din l$n! ro'ie cu m$neci scurte, $nchis! $n fa ! cu A nasturi, aceast! jachet! este foarte tinereasc!. Se poate $mbr!ca $n dimine ile mai r!coroase de -ar! peste o blu"! sub ire sau

chiar 'i f!r! blu"!. 7urnituri< 9irca 4== g l$n! ro'ie, A nasturi, andrele nr. # O .

3*rimea< 9ircumferin a pieptului circa E# cm, lungimea A6 cm.

3o%el< 6anta cu butoniere se tricotea"! $n Mpunct lene'J, restul cu modelul ?.

8patele< 0ont!m &#= ochiuri din l$n! ro'ie pe andrele nr. # O 'i tricot!m + cm $n!l ime $n Mpunct de jerseuJ( urmea"! & r$nd de ochiuri pe dos )pe fa a lucrului* form$nd astfel ti-ul spatelui. 0!surile $ntrebuin ate $n text -or fi considerate de la terminarea ti-ului adic! de la r$ndul de ochiuri pe dos. 9ontinu!m cu modelul ? o bucat! de +4 cm $n!l ime, cresc$nd la fiecare margine a lucrului c$te & ochi la 6 cm. 8n total am crescut &= ochiuri )c$te A ochiuri la o margine*. &scroiala mnecii2 3-em &+= ochiuri cu care $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor urm!toare, de # ori c$te 6 ochiuri, de 4 ori c$te + ochiuri 'i de 6 ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut += ochiuri )c$te &A ochiuri la o margine*. Gor fi &== ochiuri cu care tricot!m drept p$n! la $n!l imea total! de A4 cm. <mrul )i rscroiala (tului2 8ncepem s! form!m linia um!rului sc!"$nd pentru fiecare um!r, la $nceputul r$ndurilor, de A ori c$te . ochiuri. 9u ultimele += de ochiuri r!mase la mijlocul spatelui tricot!m $n continuare

$n Mpunct de jerseuJ # cm $n $n!l ime, form$nd astfel ti-ul r!scroielii g$tului de la spate, pe care $l $ndoim pe dos 'i-l coasem cu puncte in-i"ibile de corsaj. 0artea %reapt* a 2eei< 0ont!m .= de ochiuri pe andrele nr. # O 'i tricot!m $n Mpunct de jerseuJ un ti- de + cm $n!l ime, la fel ca la spate. 9ontinu!m +4 cm $n!l ime cu modelul ? astfel: primele &= ochiuri de la marginea interioar! a fe ei le tricot!m drept $n Mpunct lene'J, form$nd c$te o butonier! din # ochiuri la distan ! de &# cm $ntre ele, iar restul ochiurilor le lucr!m cu modelul ?, cresc$nd pe linia subra ului c$te & ochi la A cm )de 6 ori*. 1a marginea interioar! a fe ei, pe benti a cu butoniere, continu!m drept $n Mpunct lene'J p$n! la r!scroiala g$tului iar pe linia subra ului, $ncepem r!scroiala m$necii sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor care urmea"! o dat! 6 ochiuri, de # ori c$te + ochiuri 'i de + ori c$te & ochi. 8n total am sc!"ut &A ochiuri. 3u r!mas 6& de ochiuri cu care continu!m a tricota drept p$n! la $n!l imea total! de A# cm. <mrul )i rscroiala (tului2 5e aici $ncepem r!scroiala g$tului sc!"$nd la $nceputul r$ndurilor, pe aceast! linie, o dat! &6 ochiuri, de + ori c$te # ochiuri, de 4 ori c$te & ochi 'i $n continuare tricot!m drept. Pe linia um!rului sc!dem de A ori c$te . ochiuri. 0artea stn'* a 2eei se lucrea"! la fel, dar in-ersat 'i f!r! butoniere. 3neca<