Sunteți pe pagina 1din 8

Exemple de aplicaii numerice

1. Ct energie electric consum o lamp cu incandescen alimentat la o

tensiune de 230 V prin care trece un curent de 0,3 A dac ea funcioneaz timp de 15 minute.
2.

n electromotor monofazat conectat la o reea de curent alternati! cu " 220 V consum un curent # " 5 A $i funcioneaz la un cos " 0,%5. & se determine puterea acti! consumat de electromotor.

n radiator electric a!nd rezistena ' " 20 este str(tut de un curent # " 10 A $i funcioneaz timp de dou ore $i )5 de minute. Ct energie consum* 4. & se determine rezistena total '+ a unui circuit monofazat alimentnd trei lmpi electrice conectate ,n paralel, a!nd rezistenele ' 1 " 100 - , '2 " 200 - , '3 " 300 -, dac rezistena unui conductor al circuitului este ' ) " 0,25 -.
3. 5.

n radiator electric a!nd puterea . " 1%00 / a(soar(e un curent de 15 A. & se determine rezistena electric interioar a radiatorului.

6. 0a un circuit de prize cu tensiunea

" 230 V sunt conectate un fier de clcat de .fc " 120 / $i un re$ou. & se determine rezistena fierului de clcat $i separat rezistena re$oului, $tiind c cele dou receptoare a(sor( un curent total #t " 5 A. de circuit monofazat a!nd rezistena de 0,5 , prin care trece un curent de %A, tensiunea de alimentare a circuitului fiind " 230 V. n circuit are trei deri!aii cu rezistenele ' 1 " 30 - , '2 " 20 - , '3 " )5 -. Curentul ,n conductoarele de alimentare este # " % A. & se determine tensiunea la (ornele circuitului $i curentul din fiecare deri!aie. n electromotor monofazat a!nd randamentul " %03 $i cos " 0,%2 este parcurs de un curent # " 1% A la o tensiune de " 230 V. & se determine puterea a(sor(it din reea $i puterea util ale electromotorului, ,n 4/ $i C..

7. & se determine pierderea de tensiune ,n !oli $i procente pentru o poriune

8.

9.

10.

n generator a!nd la (ornele sale tensiunea " 230 V $i randamentul " 20 3, alimenteaz un circuit cu o rezisten ' " 2,51 -. & se determine puterea motorului care pune ,n mi$care rotorul generatorului. 11. A!em un transformator de for trifazat de putere & n " 10 6VA7 tensiunile nominale 1n " 20 4V $i 2n " 1,3 4V. & se calculeze curentul nomimal primar $i respecti! curentul nominal secundar.
12. 0a temperatura mediului am(iant t1 " 150 C, rezistena unui (o(ina8 al unei

ma$ini electrice este '1 " )0 9. :up o funcionare mai ,ndelungat, rezistena (o(ina8ului cre$te la !aloarea '2 " 50 9. & se calculeze temperatura t2 la care a a8uns (o(ina8ul dup funcionare, $tiind c (o(ina8ul este fcut din cupru cu coeficient de temperatur ; " 0,00)
13.

n generator de curent alternati! alimenteaz cu energie electric un circuit care are cos " 0,%3. +ensiunea la (ornele generatorului este " 2)0 V iar curentul ,n circuit # " 120 A. & se determine puterile generate< aparent, acti! $i reacti!.

14. .e plcua unui electromotor monofazat sunt trecute urmtoarele date<

.n " 2 4/, #n " 5 A, cos n " 0,%. & se determine tensiunea nominal la care lucreaz acest electromotor. 15. n fier de clcat electric, alimentat la tensiunea de 230 V funcioneaz un timp t " 2 ore $i )5 de minute, consumnd ,n acest timp o energie / " ),%50 4/=. & se calculeze rezistena electric a acestui fier de clcat.

16. & se calculeze energia electric acti! total consumat de urmtoarele

receptoare electrice< a> un electromotor de 2 C. care funcioneaz un timp t1"10 minute7 (> o lamp a!nd rezistena ' " 200 , prin care trece un curent # " 1 A $i funcioneaz un timp t2 " 15 minute.

17. .e ta(loul de distri(uie al unui consumator sunt montate < un !oltmetru, un

ampermetru $i un ?attmetru, care indic< 220 V, %0 A $i respecti! 1),1 4/. & se determine factorul de putere, impedana, rezistena acti! $i reactana circuitului.

18. :intr@un circuit de tensiune

" 230 V se alimenteaz o lamp cu rezistena 'l " 522 - $i un fier de clcat electric cu rezistena 'fc "100 -. & se determine energia electric pe care o consum cele dou receptoare, $tiind c ele au funcionat fr ,ntrerupere timp de o or $i )5 de minute.

19. Ce curent maAim se a(soar(e printr@un (ran$ament monofazat de

" 230 V de ctre o instalaie electric dintr@o locuin ,n care sunt instalate < 5 lmpi de cte 100 /, un aparat +V de 30 / $i un frigider de 100 / * &e precizeaz c toate receptoarele se consider rezisti!e BcosC .

20. & se determine<

a> rezistena electric ' a unui conductor de aluminiu cu D " 1E32 mm2Em, cu lungimea l " 22% m $i diametrul d " 1 mm7 (> pierderea de energie electric prin ,nclzire, dac prin conductor trece un curent electric # " 50 A o perioad de timp t " 10 ore.
21. 0a un circuit electric alimentat la tensiunea

" 220 V sunt conectate ,n

paralel< @ un radiator electric de putere .r"1100 /7 @ un ciocan de lipit a!nd 'c"110 -7 @ un fier de clcat electric. & se calculeze rezistena fierului de clcat, $tiind c prin circuit trece un curent total IT " 11 A.
22.

n fier de clcat electric funcioneaz un timp t " )5 minute la tensiunea de " 230 V. Firul interior al rezistenei sale are lungimea l " ) m , seciunea s " 0,2 mm2 $i rezisti!itatea D " 5 mm2Em. & se determine puterea . $i consumul de energie electric / ale fierului de clcat.

23. & se calculeze impedana unei (o(ine cu rezistena '

1,5 $i cu

reactana G 2 , precum $i defaza8ul ,ntre o tensiune aplicat (o(inei $i curentul rezultat. :efaza8ul se !a eAprima printr@o funcie trigonometric a ung=iului respecti!.

24.

n electromotor trifazat cu puterea nominal .n curent #n tensiunea nominal

1500 / a(soar(e un

),2 A la un factor de putere cos n " 0,%5. & se determine


n

Bdintre faze> la care funcioneaz electromotorul.

25. & se determine curenii ,n reeaua din figur, cunoscnd< H 1 " )% V, H2 "

12 V, '1 " 2, '2 " 3, '3 " ) . & se ,ntocmeasc (ilanul energetic.
a AA d

I1 R1 I3 E1 26. R3

I2 R2

E2

n conductor izolat, din aluminiu, a!nd seciunea de 1 mm2, strns ,ntr@ b un colac, are o rezisten electric $i " 1E32 mm2Em.& se B ' " ) c determine lungimea conductorului din colac, fr a@l desf$ura $i msura. n consumator consum energie electric prin utilizarea unei plite electrice cu rezistena de 30 ce a(soar(e un curent electric de % A $i a ) lmpi cu incandescen a cte 55 /, funcionnd toate timp de o or $i 15 minute. & se determine energia electric total consumat de acest consumator ,n inter!alul de timp menionat. circuit cu conductoare din aluminiu cu D " 1E32 mm2Em $i seciune s " 2,5 mm2 ,n lungime l " )0 m. +ensiunea la plecarea din ta(lou este " 230 V. & se calculeze< a>rezistena electric 'c a circuitului7 (>curentul electric din circuit7 c>tensiunea la (ornele plitei.

27.

28. I plit electric a!nd rezistena 'p " 22 este alimentat printr@un

29.

n circuit electric monofazat cu lungimea l = 32 m, cu conductoare din aluminiu cu rezisti!itate D " 1E32 mm2Em $i seciune s " 2,5 mm2, este alimentat de la ta(lou cu o tensiune " 230V. Circuitul alimenteaz un receptor $i prin el circul un curent # " 5A. & se determine< a> rezistena electric ' a circuitului7

(> c>

puterea . a receptorului pe care ,l alimenteaz7 energia electric pe care o consum receptorul ,ntr@o perioad de timp t"20 minute.

30. Jntr@un circuit cu tensiunea

" 230 V ,n care sunt alimentate ,n serie o rezisten ' " )0 9 $i o (o(in cu rezisten negli8a(il $i cu o reactan G " 30 9 se monteaz un ampermetru $i un cosfimetru. & se determine indicaiile aparatelor de msur $i tensiunile la (ornele rezistenei, respecti! la (ornele (o(inei.

31. Jntr@un circuit alimentat de un generator de curent alternati! este conectat

un receptor care are o rezisten acti! ' " % 9 $i o reactan G " 1 9 . +ensiunea la (ornele generatorului " 2000 V. & se determine puterea aparent a generatorului $i puterile consumate ,n circuit Bacti! $i reacti!>.

32.

n circuit electric monofazat, a!nd lungimea de 30 m $i seciunea de ) mm2 , din aluminiu cu D " 1E3) mm2Em, alimenteaz la eAtremitatea lui, cu o tensiune " 220 V, un radiator cu rezistena 'r " 20 $i o lamp cu puterea .l " 330 /. & se calculeze< a> pierderea de tensiune din acest circuit, ,n procente din tensiunea de la captul dinspre surs al circuitului7 (>energia consumat de radiator, respecti! de lamp, ,ntr@o or $i 15 minute7 c>pierderea de energie ,n conductoarele circuitului, ,n acela$i inter!al de timp.

33. :intr@un circuit de iluminat sunt alimentate cu tensiunea de

" 220 V trei lmpi a!nd fiecare .1 " 200 / $i $apte lmpi a!nd fiecare . 2 " )0 /. conectate ,n paralel. .ierderea de tensiune din circuit fiind de 2,53, s se calculeze< a> rezistena electric a circuitului, 'c7 (> pierderea de energie electric K/ din circuit ,ntr@o perioad de timp t = 100 ore de funcionare simultan a lmpilor.

34. I lamp electric cu .1 " 313 / $i un radiator a!nd rezistena ' " 15

funcioneaz ,n paralel la o tensiune minute. & se afle<

" 220 V o perioad de timp t " 105

a> seciunea circuitului comun din aluminiu cu D " 1E32 mm2Em, ,n lungime de l " 20 m, care alimenteaz cele dou receptoare, considerndu@se o pierdere de tensiune pe circuit K " 337 (> energia electric pe care o consum cele dou receptoare.
35.

n electromotor trifazat ale crui ,nf$urri sunt conectate ,n stea la o reea cu tensiunea pe faz f " 220 V a(soar(e un curent pe fiecare faz # " 10 A. & se determine puterile acti! $i reacti! a(sor(ite de electromotor, acesta funcionnd cu un factor de putere cos " 0,52. $i alimentat la tensiunea de 230 V !a trece un curent neinducti! Bcos " 1> de 30 A. Ce seciune minim tre(uie s ai( conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerndu@se de 33 iar " 1E3) mm2Em. n circuit electric monofazat, ,n lungime de )0 m $i conductoare de aluminiu cu seciunea s "2,5 mm 2, a!nd la plecarea din ta(lou " 230 V, alimenteaz un receptor cu o rezisten neinducti! Bcos " 1> de 5 7 se consider " 1E32 mm2Em. Ce curent indic un ampermetru montat ,n circuit* lungime l" )00 m $i a!nd s "25mm2, se transport o putere electric ."100 4/ su( un factor de putere cos"0,%. & se calculeze, ,n procente, pierderile de tensiune $i de putere.

36. .rintr@o linie electric monofazat din aluminiu, a!nd lungimea de 150 m

37.

38. .rintr@o 0HA 3A)00 V din aluminiu cu rezisti!itatea D"1E32 mm2Em, de

39. & se calculeze seciunea s a unui circuit cu


2

" 220 V din aluminiu cu D " 1E32 mm Em a!nd lungimea l " 50 m, pentru alimentarea unui electromotor monofazat de putere nominal .L " 5 C., 220V, factorul de putere B,n regim normal $i la pornire> cos " 0,%, randamentul " 0,2, cu pornire direct, admind la pornire o pierdere de tensiune K pa " 1)3 , o densitate a curentului la pornire Mpa " 20 AEmm2 $i a(sor(ind la pornire un curent #. " 5#L . Jn regim permanent de funcionare se admite o pierdere de tensiune ,n reea K " 53. &eciunea calculat se !a !erifica la<

,nclzirea conductoarelor ,n regim de funcionare permanent.Curentul maAim admisi(il ,n regim de durat #adm. se consider< 23 A pentru s " )mm2 , 30A pentru s " 1 mm2 , )1A pentru s " 10mm2 densitatea curentului la pornire7 pierderea de tensiune din circuit la pornirea electromotorului.

@ @
40.

n electromotor a!nd puterea nominal .n" 15 4/, randamentul " 0,2 $i cos n " 0,% este alimentat la tensiunea nominal n" 3A3%0 V, printr@o linie electric trifazat, a!nd lungimea 0 " 100 m $i conductoare cu seciunea &"25 mm2 $i " 1E32 mm2Em. & se determine< a> curentul electric #n a(sor(it din linie de electromotor7 (>pierderea de tensiune din linie pn la electromotor7 c> !aloarea maAim a curentului la care poate fi reglat releul termic al ,ntreruptorului automat al electromotorului, $tiind c, conform normati!elor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins ,ntre B1,05 N 1,2> #n.
41. I linie electric monofazat, a!nd conductoare de 1 mm 2 din aluminiu,

alimenteaz un receptor cu o rezisten electric interioar neinducti! Bcos " 1> ' " 20 , situat la o distan de 122 m de ta(loul de sigurane. +ensiunea la ta(lou este de 220 V. &e consider " 1E32 mm2Em & se determine< a> tensiunea la (ornele receptorului7 (> energia electric consumat numai de receptor ,n 8umtate de or7 c> energia electric consumat Bpierdut> ,n conductoarele liniei ,n acela$i timp.
42. :intr@un post de transformare al unei fa(rici se alimenteaz, printr@un

circuit separat, un reflector aflat la distan, care are o rezisten o=mic interioar ' 50 . +ensiunea la plecarea circuitului din post este de 230 V, iar pierderea de tensiune din circuit pn la reflector este de 103. & se determine< a> consumul propriu lunar de energie al reflectorului, care funcioneaz 10 oreEzi, considerndu@se o lun de 30 de zile7 (>energia electric pierdut ,n conductoarele liniei ,n aceea$i perioad de timp.