Sunteți pe pagina 1din 9

Facultatea de Drept Anul I -Invatamant la Distanta-

CUPRINS

1) Rspunderea juridic-scurta intoducere 2) Rspunderea penal a avocatului 3) Rspunderea civil a avocatului 4) Rspunderea disciplinar a avocatului. ) Raspunderea disciplinara in ca!ul altor pro"esii li#erale decat cea de avocat

1) 1Rspunderea juridic-scurta introducere Profesiile liberale reprezint o realitate de necontestat a societtii contemporane,iar cei care le exercit ocup un rol important n desfsurarea n conditii optime a raporturilor juridice dintre persoanele fizice sau juridice i autoritti. Din continutul Ordonantei Guvernului nr. 44 !""# privind mbunatatirea impunerii activitatilor producatoare de venit din exercitarea unor profesiuni liberale si din lucrari literare, de arta si stiintifice rezulta ca sfera persoanelor fizice ce exercita asemenea profesiuni este mult mai lar$a n realitate. %stfel, sunt contribuabili &persoanele fizice care realizeaza, n conditiile le$ii, venituri din practicarea unei profesii libere autorizate, n mod individual sau n diverse forme de asociere 'medici, in$ineri, ar(itecti, economisti, avocati, notari publici, te(nicieni, contabili, asistenti medicali, artisti, dactilo$rafe, instructori auto etc.)&. *ata deci ca sunt si alte profesii cum sunt cele enumerate n ordonanta, dec+t cele ce au re$lementari distincte. ,n toate cazurile c+nd ne situam exclusiv n zona unor profesiuni liberale raporturile de munca respective nu constituie obiect al dreptului muncii. -spunderea juridic const ntr.un raport instituit de norma juridic, ntre autorul nclcrii normelor juridice i stat, reprezentat prin a$en/ii unei autorit/i, care pot fi instan/ele de judecat, func/ionarii de stat sau al/i a$en/i ai puterii publice. ,n domeniul fiecrei ramuri de drept s.au conturat forme specifice ale rspunderii juridice si anume0raspunderea penala,raspunderea civila si raspunderea disciplinara. 2) Rspunderea penal a avocatului. Obli$a/iile impuse avocatului prin le$e i statut nu ne pot conduce la concluzia neresponsabilit/ii penale a avocatului n le$tur cu activitatea sa profesional. %stfel, de pild, nerespectarea dispozi/iilor art. 12 alin. '#) din 3e$ea nr. #! !""#, privitoare la solemnitatea edin/elor de judecat, la ab/inerea de la folosirea unor expresii ji$nitoare la adresa instan/ei, pr/ilor sau celorlal/i avoca/i poate antrena rspunderea penal a persoanei vinovate. 4vident c fapta constituie infrac/iune doar dac sunt ntrunite elementele constitutive ale uneia din infrac/iunile prevzute de le$ea penal.

-eamintim ns c avocatul nu rspunde penal pentru sus/inerile fcute n fa/a instan/ei sau altor or$ane dac acestea sunt 5n le$tur cu aprarea n acea cauz i sunt necesare stabilirii adevrului6 7art. 12 alin. '8) din 3e$ea nr. #! !""#9. %vocatul poate sv+ri, n exerci/iul func/iei sale, i alte infrac/iuni, cum ar fi infrac/iunile de fals, ncercarea de a determina mrturia mincinoas etc. De asemenea, avocatul poate fi subiect i a altor infrac/iuni prevzute de le$ea penal, rspunderea urm+nd s se stabileasc n condi/iile dreptului comun. :v+rirea unor asemenea infrac/iuni poate determina, n condi/iile art. !1 lit. a) din 3e$ea nr. #! !""#, nedemnitatea profesional a avocatului. 3) Rspunderea civil a avocatului. 3e$ea nr. #! !""# nu con/ine prevederi le$ale privitoare la rspunderea civil a avocatului. ;u toate acestea, este evident c n cursul activit/ii sale avocatul poate sv+ri unele fapte de natur s aduc prejudicii pr/ilor din proces. Principial, problema rspunderii civile a avocatului se poate invoca n raporturile acestuia cu propriul su client. De altfel, una din obli$a/iile fundamentale ale avocatului este aceea de a depune 5toat dili$en/a pentru aprarea libert/ilor, drepturilor i intereselor le$itime ale clientului6. ,n acelai sens, art. <<! din :tatut impune avocatului obli$a/ia de a depune toate dili$en/ele necesare pentru ndeplinirea serviciului profesional ce i.a fost ncredin/at. =eprezentarea avocatului la proces, dei s.a obli$at prin contractul de asisten/ juridic s asi$ure aprarea, pierderea unor termene procedurale 'de exemplu, prescrierea dreptului la ac/iune, datorit nedepunerii cererii de c(emare n judecat n termen, dei avocatul avea mputernicire n acest sens i se afla n posesia tuturor actelor necesare), ndeplinirea unor acte procedurale cu rea.credin/ etc. constituie mprejurri ce pot cauza adeseori clientului un prejudiciu irecuperabil. -spunderea civil a avocatului poate fi an$ajat numai n condi/iile dreptului comun. 4a nu este ns operant pentru simplul fapt al pierderii procesului. 4a trebuie s se raporteze la obli$a/iile avocatului, la con/inutul contractului de asisten/ juridic i mai cu seam la natura obli$a/iilor asumate de avocat. Obli$a/iile avocatului nu sunt, n principiu, obli$a/ii de rezultat, ci de mijloace. Pe de alt parte, pozi/ia avocatului fa/ de client nu este una de strict subordonare, ci de relativ independen/. >oate aceste elemente trebuie s fie avute n vedere de instan/ele judectoreti sesizate cu ac/iuni n stabilirea rspunderii civile a avocatului. De aceea, specificul activit/ii de avocat nu justific n niciun fel limitarea rspunderii pe care o instituie art. 14 alin. '<) din le$e, cu c+t mai mult cu c+t, pe plan civil, rspunderea avocatului este aceea a unui specialist, mprejurare care, prin defini/ie, nu poate conduce la nlturarea rspunderii pentru culp. O prevedere notabil privitoare la con/inutul rspunderii civile a avocatului re$sim

totui n art. <!? alin. '<) din :tatut. Potrivit acestui text, prin 5rspundere profesional6 se n/ele$e acoperirea daunelor efective suferite de client i rezultate din exercitarea profesiei cu nerespectarea prevederilor 3e$ii, ale statutului i ale re$ulilor deontolo$ice. Potrivit art. 4@ din 3e$ea nr. #! !""#, avocatul este obli$at s se asi$ure pentru rspundere profesional, n condi/iile stabilite prin statutul profesiei. :tatutul determin i limitele n care avoca/ii sunt obli$a/i s se asi$ure pentru rspundere profesional. %stfel, avoca/ii sta$iari trebuie s se asi$ure pentru un risc asi$urat n valoare de minimum 1.@@@ de euro anual, iar avoca/ii definitivi, pentru un risc anual n valoare de minimum 8.@@@ de euro anual 7art. <!? alin. '1) din :tatutul profesiei de avocat9. Primele de asi$urare profesional, ac(itate de avocat i de societ/ile civile profesionale de avoca/i reprezint c(eltuieli profesionale obli$atorii, le$al datorate i inte$ral deductibile pentru anul fiscal n curs. :tatutul determin i care sunt consecin/ele nerespectrii obli$a/iei profesionale anterior men/ionate. Potrivit art. <!? alin. 2 din :tatut, nendeplinirea obli$a/iilor de plat a primelor de asi$urare poate atra$e nenscrierea n >abloul anual al avoca/ilor cu drept de exercitare a profesiei, cu toate consecin/ele prevzute de le$e i de statut. 4) Rspunderea disciplinar a avocatului. Principiul rspunderii disciplinare a avocatului este nscris n art. 2@ din 3e$ea nr. #! !""#. Potrivit acestui text0 5%vocatul rspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei le$i sau ale statutului, pentru nerespectarea deciziilor obli$atorii adoptate de or$anele de conducere ale baroului sau ale uniunii, precum i pentru orice fapte sv+rite n le$tur cu profesia sau n afara acesteia, care sunt de natur s prejudicieze onoarea i presti$iul profesiei sau ale institu/iei6. >extul citat are un caracter $eneral. 4l este reluat, ntr.o formulare par/ial diferit, n art. <#< alin. '<) din :tatutul profesiei de avocat. Din coroborarea celor dou dispozi/ii le$ale rezult c, virtual, orice nclcare a normelor de exercitare a profesiei constituie abatere disciplinar. Pentru an$ajarea rspunderii disciplinare mai este necesar ca avocatul s ac/ioneze cu vinov/ie, iar fapta sa s fie de natur a prejudicia 5onoarea i presti$iul profesiei sau ale institu/iei6. %adar, condi/iile rspunderii disciplinare sunt cele de drept comun, astfel c nu este cazul s insistm n mod deosebit asupra lor. 3e$ea determin sanc/iunile disciplinare ce pot fi aplicate avoca/ilor. %cestea sunt0 a) mustrareaA b) avertismentulA c) amenda de la #@ lei la #@@ lei, care se face venit la bu$etul barouluiA Plata amenzii se va face n termen de 1@ de zile de la data rm+nerii definitive a (otr+rii disciplinare. =eac(itarea

n acest termen atra$e suspendarea de drept din exerci/iul profesiei, p+n la ac(itarea sumei. d) interdic/ia de a exercita profesia pe o perioad de la o lun la un anA e) excluderea din profesie 'art. 21 din 3e$ea nr. #! !""#). Or$anele de jurisdic/ie disciplinar sunt0 ;omisia de disciplin a baroului, ;omisia central de disciplin i ;onsiliul Bniunii =a/ionale a Carourilor din -om+nia. ;omisia de disciplin a baroului are competen/a de a judeca abaterile sv+rite de avoca/ii din baroul respectiv. 4a este independent de or$anele de conducere ale baroului i este alctuit din # p+n la !! membri, alei de adunarea $eneral pe o perioad de 4 ani. ;omisia este condus de ctre un preedinte, ales de ctre membri acesteia. Dunc/ia de $refier se ndeplinete de ctre un secretar desemnat de consiliul baroului. Potrivit art. <#? din :tatutul profesiei, comisia de disciplin a baroului judec, n prim instan/, n complet de 1 membri, abaterile disciplinare sv+rite de avoca/ii nscrii n cadrul acestuia, cu excep/ia abaterilor sv+rite de decan i de membrii or$anelor de conducere ale Bniunii =a/ionale a Carourilor din -om+nia. 5) Raspunderea disciplinara in ca ul altor pro!esii li"erale decat cea de avocat#

1. Raspunderea disciplinara a !armacistilor


$e%ea nr. &1'1(() privind exercitarea profesiunii de farmacist, nfiintarea, or$anizarea si functionarea ;ole$iului Darmacistilor din -om+nia0 &Art. 3* Eembrii ;ole$iului Darmacistilor din -om+nia, care ncalca juram+ntul depus, le$ile si re$ulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de farmacist si care nu respecta ;odul de deontolo$ie farmaceutica, raspund disciplinar n fun <@1<@t!"!1u ctie de $ravitatea abaterii si sunt pasibili de una dintre urmatoarele sanctiuni0 a) b) c) d) e) mustrareA avertismentA vot de blamA suspendare temporara, pe un interval de 8.!< luni, a calitatii de membru al retra$erea calitatii de membru al ;ole$iului Darmacistilor din -om+nia.

;ole$iului Darmacistilor din -om+niaA :anctiunile prevazute de al. !, lit. d) si e) se aplica de catre ;onsiliul =ational al ;ole$iului Darmacistilor. ;oncluziile anc(etei si sanctiunile aplicate se comunica n termen de <4 de ore, n mod obli$atoriu, Einisterului :anatatii si persoanei juridice cu care farmacistul sanctionat a nc(eiat contract individual de munca si care decid, dupa caz, pe baza acestora, cu privire la avizul de

libera practica a profesiunii de farmacist, precum si cu privire la contractul individual de munca. Art. 3) ,mpotriva sanctiunilor prevazute la art. 18, al. !, lit. a).c) se poate introduce contestatie la comisia deontolo$ica competenta, n termen de 1@ de zile de la comunicarea sanctiunii. ,mpotriva sanctiunilor prevazute la art. 18, al. !, lit. d) si e) se poate introduce contestatie la Fudecatoria '>ribunalul) n raza caruia si desfasoara activitatea farmacistul sanctionat, n termen de 1@ zile de la comunicarea sanctiunii. Art. 3& -aspunderea disciplinara a membrilor ;ole$iului Darmacistilor din -om+nia, potrivit prezentei le$i, nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform le$ii. Art. 3( Dupa un interval de 8 luni de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de libera practica farmaceutica, farmacistul n cauza poate cere reexaminarea deciziei. ,n caz de respin$ere, o noua cerere nu poate fi facuta dec+t dupa 8 luni.& 2 ) Raspunderea disciplinara a notarilor $e%ea nr. 3*'1((5 a notarilor pu"lici si a activitatii notariale. &Art. 3( -aspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru urmatoarele abateri0 a) b) c) d) disciplina. Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obli$atorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre ;ole$iul director. %udierea celui n cauza este obli$atorie, acesta fiind ndreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa.si formuleze apararea. ;onsiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o (otar+re motivata, care se comunica acestora. ,mpotriva (otar+rii, partile pot face contestatie la ;onsiliul uniunii, n termen de !@ zile de la comunicare. Gotar+rea ;onsiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta civila sau contencios administrativ, dupa caz. Gotar+rea definitiva se comunica si Einisterului Fustitiei. nt+rziere sau ne$lijenta n efectuarea lucrarilorA lipsa nejustificata de la birouA nerespectarea secretului profesionalA comportament care aduce atin$erea onoarei sau probitatii profesionale.

Art. 4+ %ctiunea disciplinara se exercita de ;ole$iul director si se judeca de ;onsiliul de

Procedura judecarii abaterii disciplinare se stabileste prin re$ulament. Art. 41 :anctiunile disciplinare se aplica n raport cu $ravitatea faptelor si constau n a) b) observatie scrisaA amenda de la #@ @@@ la <@@ @@@ lei, care se face venit la bu$etul ;amerei =otarilor

Publici. =eac(itarea n termen de 1@ zile de la data ram+nerii definitive a (otar+rii atra$e suspendarea de drept a notarului public p+na la ac(itarea sumei. Gotar+rea definitiva constituie titlu executoriu. c) d) suspendarea din functie pe o durata de maxim 8 luniA excluderea din profesie.&

3) Raspunderea disciplinara privind prestarea cu titlu pro!esional, de consultanta de plasament -n valori mo"iliare $e%ea nr. 52'1((4 privind valorile mobiliare si bursele de valori. &Art. (5 Prestarea cu titlu profesional, catre public, se servicii de consultanta de plasament n valori mobiliare, de catre persoane fizice sau juridice, se face numai cu autorizarea ;omisiei =ationale a Halorilor Eobiliare. Art. () ;omisia =ationala a Halorilor Eobiliare, prin re$lementarile sale privind serviciile de consultanta de plasament n valori mobiliare0 a) b) formuleaza re$uli de conduita si defineste nivelurile de calificare profesionala prevede sanctiuni, inclusiv suspendarea si anularea autorizatiei n caz de pentru prestarea unor astfel de serviciiA nerespectare a cerintelor le$ale, a celor din re$lementarile ;omisiei =ationale a Halorilor Eobiliare ori a celor din re$ulile de conduita si inte$ritate profesionalaA c) stabileste sisteme si proceduri pentru consultatii de plasament n ceea ce priveste raportarea, inspectia si suprave$(erea acestora. Art. 1+3 ,ncalcarea dispozitiilor prezentei le$i si a re$lementarilor adoptate n aplicarea acesteia se sanctioneaza disciplinar sau administrativ, dupa caz, de ;omisia =ationala a Halorilor Eobiliare. :av+rsirea cu intentie sau din culpa, prin actiune sau omisiune, a vreuneia din faptele stabilite la art. !@4, se sanctioneaza cu0 a) b) c) d) amendaA retra$erea autorizatieiA anularea autorizatieiA interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoanele fizice sau juridice, a

intermedierii de valori mobiliare pentru o cate$orie, pentru unele sau pentru toate cate$oriile de

operatiuni pe care aceasta le include.&

Ciblio$rafie
1. ... $ %%&e'ea pro"esiei de (vocat nr. 1)1** si 4 le'i u!uale %%actuali!at la 14 septe+#rie 2,11%-a+an'iu%2,11 2..r. /eodor 0ara $ 11Statutul Pro"esiilor &i#erale in Ro+ania11 (rad %2,13 3.23eor'3e 0oroianu $ 4Statutul pro"esiilor li#erale5%6ditura Universul 7uridic%8ucuresti 2,12. 4.Ioan &es $ 4Institutii judiciare conte+porane5% 6ditura C.-.8ec9% 8ucuresti% 2,12 . .Ioan &es $ 4:r'ani!area siste+ului judiciar% a avocaturii si a activittii notariale5% 6ditura &u+ina &e;%8ucuresti% 2,13.