Sunteți pe pagina 1din 13

Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Ingineria Economic i Business

Referat
La Tehnologii Informaionale

Tema : Utilizarea Tehnologiilor Informationale la nivel naional. Tehnologiile viitorului la nivel mondial.
A efectuat
Petriciuc Cristina St gr B!"#$#

A controlat
Olaru Valentin Lect su% univ

-Chiinu 2 !"-

Cuprins#
Cap.1 Utilizarea IT la nivel national
# # Introducere # ' Utili(are calculatoarelor %e domenii conform datelor statistice din R Moldova # $ Utili(area calculatorului *n diferite domenii Economie # & Sistemul Informa,ional Medical # ) E"Sntate.................. &") )"+ .. -"/ $"&

Cap.2 Tehnologiile Viitorului- la nivel international


' # Introducere................. ' ' Tehnologiile 0iitorului" 1evenite realitate 222 ' $ Tehnologiile viitorului. La care se lucrea(a in %re(ent #3"## ... #' .. #$ ... / /"#3

Concluzie.................... Bibliografie...................

Cap.1 Utilizarea IT la nivel national


!$! %ntroducere
2

Trim *n e%oca vite(ei4 atunci c*nd orice informa,ie %oate a5unge la destinatar doar *n c*teva momente4 fa%t ce *nlesnete ra%iditatea lucrului efectuat !cest lucru i se datorea(4 *n e6clusivitate4 %rogresului tiin,ific4 care *n %erioada contem%oran s"a de(voltat foarte intens4 fa%t ce a %ermis trecerea unor ac,iuni clasice *n s%a,iul virtual4 %rin intermediul noilor tehnologii informa,ionale 7rin intermediul tehnologiilor moderne nu doar c %o,i s fii la curent cu ultimele nout,i de %e %ia,a mondial4 dar4 mai nou4 %o,i s %rocuri orice %rodus ai dori4 din orice col, al lumii4 doar acces*nd site"ul com%aniei4 i transfer*nd %e contul ei suma necesar cum%rrii4 %rodusul urm*nd s fie e6%ediat %otal sau virtual imediat 1easemenea4 Internetul %ermite com%ararea a mai multor %roduse care fac %arte din aceeai ramur4 lucru im%osi8il *n multe din localit,ile ,rii noastre 1eoarece s%ecialitii *n domeniu IT consider c viitorul rela,iilor de %ia, este legat de domeniul noilor tehnologii informa,ionale4 consider c este o tematic actual4 8a mai mult dec*t at*t 9 de viitor :n ultimii )3 de ani com%uterele au suferit c*teva schim8ri esen,iale4 at*t la nivel de tehnologie4 c*t i la nivel de domenii *n care %ot fi a%licate noile tehnologii informa,ionale La momentul de fa, aceste tehnologii au %truns ad*nc *n sistemul u(ual al a%roa%e fiecrui om4 %un*nd 8a(a societ,ii %ostmoderne &ar ce sunt' de (apt' noile tehnolo)ii in(ormaionale* 1ic,ionarul definete no,iunea de tehnologie ca fiind un ansam8lu de %rocese4 o%era,ii i metode utili(ate *n sco%ul o8,inerii unui %rodus Res%ectiv tehnologiile informa,ionale sunt acelai ansam8lu de %rocese4 o%era,ii i metode utili(ate *n sco%ul o8,inerii unui %rodus informa,ional4 %rin *m8inarea de cuvinte ;%rodus informa,ional< av*nd *n vedere o informa,ie grafic re(ultat *n urma e6ecutrii unui %rogram Tehnologiile informaionale reprezint un ansamblu de echipamente, procedee i metode utilizate pentru a produce, a prelucra, a comunica, a stoca i a utiliza informaia, n funcie de suportul acesteia material sau imaterial!, de natura sa informaii scrise, orale, sonore. vizuale etc.! i de alte aspecte. =om%onentele %rinci%ale a acestora sunt4 evident: calculatorul sau re,eaua de calculatoare > condi,ie de rs%*ndire a informa,iei %rin intermediul calculatoarelor este %re(en,a o8ligatoire a soft" urilor =omunicarea dintre calculatoare se face %rin intermediul unor re,ele 7rima categorie de re,ea este %ntranetul4 care face %osi8il comunicarea intern dintre calculatoarele unei organi(a,ii4 com%anii4 institu,ii de *nv,m*nt etc a doua categorie este Internetul4 care face legtura *ntre calculatoarele din *ntreaga lume conectate la aceast re,ea La 8a(a crerii %nternetului a stat dorin,a ne,rmuit a omului de a comunica i de a fi informat Internetul este o mega"re,ea care este alctuit la r*ndul su din alte c*teva mii de re,ele care unesc
3

milioane de calculatoare rs%*ndite %e *ntreg glo8ul %m*ntesc Internetul face %osi8il schim8ul de informa,ii *ntre calculatoarele conectate la re,ea ?oile tehnologii informa,ionale4 din care face %arte i Internetul4 sunt utili(ate la moment *n trei ramuri %rinci%ale: "! n #omunicare, ramur care se mai numete $telematica% &! n Informare, ramur care se mai numete $informatica% '! n (tocarea i utilizarea informaiei +tili,area noilor tehnolo)ii in(ormaionale duce la obinerea urmtorelor avanta-e# #@ reducerea duratelor de ate%tare i *nt*r(iere '@ sim%lificarea %rocedurii de utili(are $@ standardi(area %rocedurilor i echi%amentelor Reducerea duratelor de ateptare i .nt.r,iere$ La *nce%uturile activrii re,elei Internet vite(a de transmitere a informa,iei era una destul de mic4 dar odat cu de(voltarea tehnologiilor de transmitere %rin re,ea4 vite(a a crescut4 fa%t ce %ermite acum ca informa,ia transmis de emi,tor s%re rece%tor s a5ung fr o8stacole de tim% /impli(icarea procedurii de utili,are$ Sistemul de utili(are a calculatoruluieste unul foarte sim%lu4 el fiind creat s%ecial %entru ca utili(atorul s se %oat folosi de 7= fr %ro8leme4 sau vreun curs %reventiv de ini,iali(are *n lucrul cu calculatorul Mai mult dec*t at*t4 sistemele %edagogice din *ntreaga lume au introdus *n %rogramul lor de studiu disci%lina ;Informatica<4 care este un curs introductiv4 o8ligatoriu de *nv,are a utili(rii calculatorului

!$2 +tili,are calculatoarelor pe domenii con(orm datelor statistice din R$Moldova


:n mai 8ine de 5umtate de secol4 calculatoarele electronice au demonstrat o evolu,ie s%ectaculoas atAt su8 as%ect tehnologic4 cAt i de e6tindere a domeniilor de a%lica,ie :n %re(ent4 calculatoarele sunt folosite la re(olvarea %ro8lemelor din diverse domenii de activitate =onform4 Biroului de Statistica al Re%u8licii Moldova4 calculatoarele sunt utili(ate in diferite domenii4 cel mai des sunt utili(ate in domeniile: administa,ie %u8lica B%ina la #$/3 %ersoane *n '3#'@4industrie4 *nv,mint etc Re%re(entat *n Fig '4 iar cite acestea dis%un de re,ele de com%utere e %re(entat *n Fig $
4

?UMCRUL 7ERS>!?EL>R DURI1I=E =!RE 1IS7U? 1E =>M7UTERE 7ERS>?!LE4 7E TI7URI 1E !=TI0ITCEI E=>?>MI=E Bla sf*ritul anului@ Total 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 ! 2 !! 2 !2 Total 5!13 "203 "45 0254 0321 1!5 20!3 2103 Agricultur Industrie #onstrucii )oteluri i restaurante Transporturi i comunicaii Activiti financiare Tranzacii imobiliare, nchirieri i activiti Administraie public *nvmnt (ntate i asisten social Alte activiti #++33 #$/ $+ ')3 )+ $$& -$$ $-# #'3 #$/ ''F -'' '3$ &3 $#3 )/ &3) #3F/ +&/ #&3 '$) '&F /$F '&+ &) $-3 F) &&/ ##&F //3 #)& '+' '+3 #33& '+# )# $/$ F+ &-3 ##F/ #3)3 #/' '/' $$' #3'$'/ F# &#+ F/ )F# #'-' ##&3 '&/ $)$)# #3+$F' +' &&/ ++ )/) #$#$ ##F$ '+' $/&$' #$$)$+ #$F )&& #$& /'#$/& #'3+ $$+ )$# &)3 #$'& ))+ #$)&) #)' /+/ #$/3 #'#3 $)F ))+

6i)$2
?UMCRUL 7ERS>!?EL>R DURI1I=E =!RE 1IS7U? 1E =>M7UTERE 7ERS>?!LE4 7E TI7URI 1E !=TI0ITCEI E=>?>MI=E Bla sf*ritul anului@ din acestea4 %osed re,ele de com%utere 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 ! 2 !! 2 !2 Total 2!43 2442 5151 "!!" "124 0 "! "222 0 1" Agricultur -' #3& #'/ #&& #+' #/) #$F #F/ Industrie )$3 F'$ +#& +-# +/$ -&' +/-$) #onstrucii +3 #3+ #') #)# '3$ '$) '-3 '/3 )oteluri i restaurante '& $# $F $&F F' +) -/ Transporturi i #+'$& '-/ '/+ $#3 $$/ $## $'/ comunicaii Activiti financiare &3 &) &)& F3 F/ -$ -+ Tranzacii imobiliare, '+' $$& $F+ $/3 &F+ )33 F'$ F+nchirieri i activiti Administraie public )'+ F$F +&$ /#+ ###' #'33 #3'F #3/3 *nvmnt '-# )/# -&$ /)& #3$/ #3F& /'' /&$ (ntate i asisten -F #3/ #'+ #+' '#F '&+ ')$ 'F+ social Alte activiti #3#+'#) '#F 'F# '-'+3 '-+

6i)$5 !$5 +tili,area calculatorului .n di(erite domenii$ Economie$ !%ari,ia i de(voltarea calculatoarelor electronice a re%re(entat o adevrat revolu,ie *n societatea uman4 avAnd ca %rinci%al consecin, tran(i,ia de la societatea industrial la societatea informa,ional =alculatorul a devenit o com%onent normal a activit,ii noastre (ilnice4 iar tehnologia comunica,iilor i %osi8ilit,ile oferite de Internet au %rodus transformri *n *ntreaga societate4 %trun(And *n toate as%ectele vie,ii economice4 sociale i culturale 1atorit %oten,ialului mare de eficienti(are a muncii4 calculatorul a fost introdus %e scar larg *n toate domeniile activit,ii %roductive4 *nce%And de la munca de 8irou i %An la activit,ile din halele de %roduc,ie &omenii de utili,are a calculatorului# Activiti productive
5

birotic logistic, administrarea depozitelor, aprovizionare producie planificare activiti de creaie circulaia banilor comer electronic dispozitive comandate de calculator

=alculatorul are *n %re(ent un rol esen,ial *n munca de 8irou4 %ermi,And re(olvarea mai eficient a unor %ro8leme de (i"cu"(i4 cum ar fi: *ntocmirea cores%onden,ei ntocmirea formularelor de lucru ntocmirea prezentrilor contabilitatea calculul costurilor statistica i verificarea administrarea clienilor, adreselor urmrirea termenelor corespondena electronic e+mail! i multe altele.

1u% cum reiese i din aceast list4 calculatorul *i gsete utilitatea *n fiecare domeniu al muncii de 8irou4 de la secretariat i %ersonal4 %An la rela,ii %u8lice 1eoarece sistemele informatice moderne ofer toate datele i informa,iile relevante din cadrul unei institu,ii4 folosirea lor nu este limitat numai la sarcinile de rutin E6ist %rograme utili(ate *n reali(area de %re(entri sau *n %rocesul de %redare4 dar e6ist i %rograme utili(ate *n %rocesele de deci(ie Bmanagement information sGstems@4 de e6em%lu *n domeniul financiar sau al %lanificrii %roiectelor :n afar de acestea4 *n domeniul muncii de 8irou calculatoarele ofer %osi8ilitatea unei cola8orri mai uoare *ntre anga5a,i 1atele %ot fi vehiculate %rin re,eaua de calculatoare *n cAteva secunde4 chiar i atunci cAnd cola8oratorii sunt *m%rtia,i *n toat ,ara La fel4 se o8serva evolu,ia e6trem de ra%id4 im%actul tehnologiei informa,ionale i a comunica,iilor *ntr"un domeniu conservator %rin e6celen,4 %recum coala =hiar dac4 adesea4 *n %lan local4 ni se %are c lucrurile se mic %rea *ncet !m s adaug atunci i un citat4 dintr"o lucrare a unui cele8ru ini,iator i sus,intor al Universit,ii 0irtuale4 1r Michael H Moore ,-.otenialul
6

schimbrilor din nvm/nt i din ntreg sistemul educaional este enorm. 0ar dac ne g/ndim doar la folosirea noilor tehnologii pentru a preda aceleai subiecte vechi la acelai fel de nv cei, cu aceleai metode i n cadrul acelorai instituii, vom pierde ntregul potenial al tehnologiei informaionale ...-. Un sonda5 reali(at toamna trecut de McHraI"Jill eviden,ia c4 *n Statele Unite4 ma5oritatea %rofesorilor folosesc re,eaua %entru a"i %regti cursurile !dic F'K din %rofesorii universit,ilor i colegiilor din SU! i =anada In %lus4 )FK din %rofesori folosesc Le8"ul %entru a com%leta manualele4 *n tim% ce )#K *l folosesc %entru a aduce la (i4 a asigura actualitatea con,inutului cursurilor Studiul4 %u8licat la #F >ctom8rie '33'4 arta c %este -3K din %rofesorii din universit,ile i colegiile din Statele Unite i =anada consider c metodele de %redare i tehnologiile 8a(ate %e Le8 formea( cheia succesului *n fa,a studen,ilor Mai %recis4 /#K din cor%ul %rofesoral al facult,ilor consider c este foarte im%ortant folosirea informa,iilor de %e Le8 *n %regtirea cursurilor Mai mult4 -&K dintre %rofesori s%er s %oat aloca mai mult tim% %e Le8 in viitor 7utem atunci s ne *ntre8m: #are+i situaia n universitile i colile de la noi1 2ste asta suficient3 ( mbogim doar materialul oferit studenilor, fr a schimba stilul de predare, programa cursului, planul de nvm/nt, structura organizatoric 3 Bine*n,eles ca ?U2 Tehnologiile informa,ionale necesita a fi im%lementate *n toate ramurile4 *nce%*nd cu *nv,m*ntul2 Educaie' in(ormare programe de nvare, e+learning programe de prezentare enciclopedii pe #0, on+line!, dicionare info+4ios4+uri, info+terminale Internetul ca surs de informaii i cunoatere :nv,area fr frecventarea unui loca,ii de *nv,mAnt este a(i o realitate comun Tot mai mult4 institu,iile de *nv,mAnt ofer cursuri la distan, %rin Internet Studentul *nde%linete cea mai mare %arte din munc Binstruire@ la el acas i este *n legtur cu instructorul i colegii si numai %rin intermediul calculatorului ?umeroase astfel de cursuri sunt oferite *n %re(ent de ctre diverse institu,ii romAneti4 aco%erind cele mai diverse domenii Bmanagement4 strategie4 comunicare4 creativitate4 utili(area calculatorului4 lim8i strine etc @ +, personal Informare 0ivertisment card+uri inclusiv I0! 7lte domenii medicin tiin transporturi

navigare Internet

comunicatii

!$" /istemul %n(ormaional Medical


! dori sa fac o anali(a mai %rofund4 anume a a%licrii IT *n medicin Sistemul Informa,ional Medical este un ansam8lu organi(atoric de elemente B%ersoane4 sisteme de transmisie a datelor4 hardIare4 softIare4 algoritmi i %roceduri @4 aflate *n interac,iune4 care asigur colectarea4 transmiterea4 centrali(area4 stocarea4 %relucrarea i vi(uali(area informa,iilor %e cale electronic *n sco%ul solu,ionrii %ro8lemelor com%le6e de urmrire a %acien,ilor i de diri5are a serviciilor de sntate 7otrivit cola8oratorilor Institutului de :nregistrri Medicale BMedical Records Institute4 SU!@4 *n de(voltarea SIM e6ist & nivele de com%uteri(are: ! !utomati(area *nregistrrii medicale =irca )3K de informa,ii sunt introduse *n calculator i sunt utili(ate %entru emiterea diverselor ti%uri de ra%oarte i includ4 de o8icei4 *nregistrarea %acientului4 e6ternrile4 transferurile intras%italiceti4 informa,iile de diagnostic4 indica,iile medicale4 o%era,iile efectuate4 as%ectele financiare 2$Sistemul com%uteri(at de *nregistrare medical a fost im%lementat cu succes din anul #//$ La acest nivel de de(voltare a SIM4 documentele medicale care nu s"au inclus *n memoria calculatorului B*n %rimul rAnd4 informa,iile de la echi%amentul de diagnostic su8 form de scanograme4 to%ograme etc @ se inde6ea(4 se scanea( i se stochea( *n form electronic 5$:nregistrrile medicale electronice sunt *nscrieri electronice a informa,iilor de sntate legate de un individ4 care %ot fi create4 colectate4 modificate i consultate de ctre utili(atorii autori(a,i i %ersonalul de conducere dintr"o organi(a,ie de asisten, medical %rimar sau oficiul unui medic 4 au un rol activ *n %rocesul de luare a deci(iilor4 integrare cu sisteme e6%ert sau Msisteme 8a(ate %e cunotin,e< Bsta8ilirea diagnosticului4 selectarea %re%aratelor medicamentoase etc @ i un %oten,ial mare %entru ameliorarea calit,ii serviciilor de sntate %restate "$Sistemul electronic de *nregistrare con,ine *nregistrrile electronice ale %acien,ilor dintr"un s%ital i include toat informa,ia medical des%re %acient !cest nivel al SIM necesit un %rocedeu na,ional sau interna,ional de identificare a %acien,ilor4 un sistem unificat de terminologie4 structur de informa,ii4 codificare etc

!$0 E-/ntate
>rgani(a,ia Mondial a Snt,ii definete e"sntate ca fiind Nutili(area tehnologiilor informa,iei i comunica,iilor BTI=@ %entru sntate4 de e6em%lu4 tratarea %acientilor4 cercetarea continu4 educarea elevii4 urmarirea 8olilor i s monitori(area snt,ii %u8lice4 care include: O1osarele Electronice de Sntate Bcare s %ermit schim8ul de date a %acientilor intre %uncte de asistenta medicala@4 ORutina de gestionare a informa,iilor de sntate Bde e6em%lu4 8a(ate %e Le84 sisteme de su%raveghere4 registre electronice4 8oli medicale electronice sistemele informatice
8

O=onsumatorul de Sntate Informatica Bacces la informa,ii %rivind sntatea de catre %ersoane sntoase sau %acien,i@4 O=unostinte de Management in Sanatate Be6 Instructiunile de 8una %ractica gestionate si accesate electronic@4 OeSanatate Be6 utili(area de dis%o(itive mo8ile4 cum ar fi telefoanele mo8ile %entru a %arta5a informa,ii sau %entru a colecta date agregate sau datele %acientului@4 OTelemedicin Be6 UtiliGarea TI=Pului %entru a furniGa asistenta medicala la distanta@4 OSntate 0irtual Be6 Echi%e de %rofesioniti lucr*nd *m%reun %rin TI=@4 O=ercetare a Sanatatii Be6 utili(area de calcul de *nalt %erforman, %entru a gestiona volume mari de date@

Cap.2 Tehnologiile Viitorului...la nivel international


2$! %ntroducere
Tehnologiile inteligente vor transforma fiecare main sau dis%o(itiv *ntr"o resurs inteligent ?u e un scenariu SF 0iitorul a *nce%ut de5a Trim *n era multimedia Filmele4 divertismentul4 5ocurile sunt elemente care fac %arte din via,a noastr de (i cu (i =ine *i *nchi%uia acum '3 de ani c *n cAteva milisecunde vom %utea accesa orice informa,ie de %e glo8Q =ine *i *nchi%uia acum ) ani c nu vom mai avea nevoie de com8ina audio %entru a asculta mu(icQ !u a%rut alte noi a%arate mai mici i mai %erformante: =1"%laGer4 1014 i7od"urile4 telefoane cu o%,iune de radio i T04 cu camer foto sau video !cum se %oate lucra fr ca8luri a%roa%e oriunde Fle6i8ilitatea oferit de lucrul fr ca8luri BLireless@ este uluitoare !cest caracteristic face %osi8il schim8ul de conectare *ntre diferite re,ele mai sim%lu decAt oricAnd >dat creat un %rofil de conectare4 tre8uie doar selectat o loca,ie i toate se *ntAm%l automat Televi(iunea digital a stArnit interesul %u8licului larg =om%ania Focus Sat a anun,at c va lansa la sfAritul anului %rima %latform de televi(iune digital din ,ara noastr Modern4 estetic4 eficient: ca8luri cu fi8re o%tice4 ecran cu cristale lichide sau cu %lasmR$S

2$2 Tehnolo)iile Viitorului$$$&evenite realitate 888


!$ Camera (oto di)itala +bi 7rototi% de(voltat la un institut de cercetare din Da%onia4 camera U8i este cu adevarat uimitoare: utili(atorul isi foloseste degetele %entru a incadra %o(a Fi6ata %e deget4 camera dis%une de mai multi sen(ori de distanta %entru a face %o(e e6act in cadrul indicat de utili(ator 1eocamdata %rototi%ul are o singura setare de focali(are4 iar o%tiunile de (oom sunt dis%oni8ile doar ca %ost"%rocesare %e 7=

2$ Manusa cu mouse 9ireless - %no Mouse"ul de com%uter a su%ravietuit a%aritiei tracT%ad"ului4 insa %entru utili(atorii activi ar %utea fi inlocuit de o manusa care %ermite controlul %rin gesturi4 la o distanta de %este #3 metri =u un %ret de a%ro6imativ -3 dolari4 mouse"ul nu %are a fi cea mai 8una alegere %entru utili(atorii care %retuiesc %reci(ia si vite(a4 dar este un gadget care demonstrea(a avansul tehnologiilor cinetice
9

5$ Manusa de )amin) Pere)rine 7entru gamerii care ar vrea o modalitate de control mai ra%ida decat tastatura4 7eregrine a %regatit o manusa de gaming cu %ana la $3 functii ce %ot fi o%timi(ate de utili(ator Hadgetul functionea(a si Iireless4 dar atunci cand este legata cu fir de 7= utili(atorul o8tine re(ultatele cele mai 8une Manusa de gaming se s%ala fara %ro8leme si include conectori auriti %entru o transmisie cat mai ra%ida a comen(ilor4 alaturi de o%tiuni care %ermit a5ustarea ei %e mana4 indiferent de marime "$ :;mera - ba)heta ma)ica =ele mai noi inovatii tehnologice de asta(i sunt magia de ieri4 iar UGmera concreti(ea(a cel mai 8ine acest conce%t intr"o 8agheta cu rol de telecomanda UGmera Magic Land Remote =ontrol %oate controla orice gadget cu sen(or infrarosu4 de la i7od si i7hone %ana la T04 sistem audio4 101 7laGer sau set to% 8o6 Bagheta magica UGmera %ermite utili(atorilor sa %rograme(e %ana la #$ gesturi s%eciale4 ce includ si modificarea nivelului sonorului la T0 0$ Penveu %n< =reat ca unealta educationala4 7enveu InT %ermite scrierea de la distanta de %ana la #'m %e un ecran digital =el care tine %re(entarea foloseste stiloul s%ecial %entru a scrie %e orice su%rafata drea%ta4 iar te6tul a5unge direct %e ecran 7re(entat atat ca unealta educationala cat si ca gadget %entru %re(entarile 8usiness4 7enveu InT este dis%oni8il in - culori4 iar utili(atorul are la indemana si unelte %entru a sterge sau a su8linia ce a scris 1$ =olo)rame 7erial 5& =om%ania 5a%one(a Burton a de(voltat o tehnologie cinetica ce nu vi(ea(a controlul %rin gesturi4 ci crearea de imagini tridimentionale cu a5utorul unui laser care misca moleculelor de o6igen si a(ot din aer 1eocamdata4 hologramele $1 sunt monocolore si au o claritate de numai #)f%s4 dar com%ania lucrea(a la o varianta color ce va folosi trei lasere si va oferi imagini mai fluide4 la '&f%s sau $3f%s

2$5 Tehnolo)iile viitorului>$?a care se lucrea,a in pre,ent


1esco%eririle tehnologice din ultimii ani au reuit s *m8unt,easc sim,itor via,a oamenilor sau chiar s schim8e modul *n care lucrm4 ne %etrecem tim%ul li8er sau chiar trim$ /ite-ul mashable$com a reali(at un to% al tehnologiilor la care se lucrea( *n %re(ent4 aflate *n diferite stadii de de(voltare4 i care ne vor schim8a *n continuare o8iceiurile 7rintre aceste tehnologii se numr cele menite s reduc %oluarea4 sau s facilite(e cltoriile *n s%a,iu :n rAndul celor cu im%act asu%ra vie,ii de (i cu (i a oamenilor4 e6%er,ii lucrea( intens la maina fr ofer4 la carnea artificial sau la *ncrctorul Iireless

10

?i(tul spaial$ Da%onia face %rogrese *n %lanul su am8i,ios de a crea un lift s%a,ial4 care va consta *ntr"un ca8lu foarte re(istent ce va fi *ntins *ntre o loca,ie de %e 7mAnt i o sta,ie s%a,ial aflat la $) &33 de Tilometri Liftul cu o ca%acitate de $3 de %ersoane va urca cu o vite( de '33 TmVor4 cltoria durAnd o%t (ile Liftul va avea camere i alte atrac,ii turistice Da%one(ii s%un c vor %utea construi liftul %An *n '3)3 Carnea arti(icial$ :ntr"o *ncercare de a %rote5a mediul4 oamenii de tiin, olande(i vor s a5ung la %roduc,ia de mas a crnii de la8orator =u a5utorul acestei tehnologii4 %ornind de la celule stem de origine animal se %oate crea ,esut muscular 7ET! s%er ca %e 8a(a aceleiai tehnologii s se %oat %roduce i carne de %asre Cititul minii$ :n urmtorii cinci ani4 IBM s%er s de(volte un com%uter care s fie controlat %rin intermediul gAndurilor > %ersoan %oart un dis%o(itiv %e ca% care %oate detecta semnalele transmise de creier i le trimitete com%uterului4 care va efectua comanda dat &ronele 1ronele sau avioanele fr %ilot sunt o tehnologie care este de5a folosit *n diferite sco%uri4 dar ea se de(volt ra%id Electricitate 9ireless$ :ncrcatul telefonului cu un *ncrctor cu ca8lu va fi *n curAnd de domeniul trecutului > serie de com%anii au de(voltat de5a %roduse care %ermit *ncrcarea Iireless a telefoanelor i este ate%tat ca aceast tehnologie s fie e6tins i ctre alte gadgeturi Maina @invi,ibilA$ 7entru a %romova noua main electric4 ce nu emite no6e4 Mercedes a venit cu o reclam diferit %entru noul model: a fcut maina invi(i8il 1ei com%ania s%une c motorul %e hidrogen este gata %entru %roduc,ia de serie4 maina nu va fi lansat %An *n '3#& ?eemi,And no6e4 maina este %ractic ;invi(i8il< din %unctul de vedere al im%actului asu%ra mediului Maina (r o(er$ Mainile au de5a H7S4 sisteme de averti(are %entru schim8area 8en(ii i %osi8ilitatea de a %arca singure4 aa c este doar o %ro8lem de tim% %An cAnd mainile fr ofer vor deveni realitate Hoogle a o8,inut %atentul %entru tehnologia mainii fr ofer i o testea( *n ?evada4 SU! Mainile ,burtoare$ Maina (8urtoare este un o8iect la care mul,i visea( =om%ania Terrafugia a de(voltat o astfel de main ce va %utea fi comandat *nce%And cu anul acesta4 cu oca(ia Salonului !uto de la ?eI WorT 7sisteni personali roboti,ai$ 1e la sarcini sim%le %recum deschiderea unei ui %An la a5utorul acordat %ersoanelor %arali(ate4 ro8o,ii au devenit mai sofistica,i ca niciodat 1e fa%t4 un nou studiu %re(ice c %este (ece ani fiecare cas va avea un asistent ro8oti(at care s fac diferite sarcini casnice Ba, lunar$ 7entru a studia mai atent Luna4 agen,iile s%a,iale ale mai multor state iau *n considerare construirea unei 8a(e %ermanente %e satelitul natural al 7mAntului !cest lucru %oate fi %us *n %ractic fie %rin intermediul unei 8a(e %e sol fie *n s%a,iu4 i care s or8ite(e *n 5urul Lunii

11

Concluzie.
S"a vor8it si inca se vor8este foarte mult des%re calculatoare4 %rograme4 comunicatii4 informatica Sunt su8iecte care au facut si inca mai fac o8iectul discutiilor dintre s%ecialisti4 si vor mai face inca multa vreme de aici incolo2 1ar in acelasi tim% sunt su8iecte din ce in ce mai des discutate la reuniunile nes%ecialistilor4 in familie4 %e strada4 indeose8i in randul tinerilor Este un semn ca su8iectele au co8orat din inaltele sfere ale cercetarii stiintifice si la8oratoarelor de e6%erimentare si se instalea(a incet4 dar sigur4 alaturi de fiecare dintre noi4 influentandu"ne modul de viata4 influentandu"ne conditiile de munca4 influentandu" ne modul de a gandi4 de a ne recreea4 de a ne im%lini ca fiinta umana2 Este un semn ca miscarea declansata de %roducerea %rimului micro%rocesor a devenit un %roces de masa4 a devenit un fenomen universal2 !%roa%e nimic nu mai %oate fi conce%ut a functiona in viitor fara a nu se tine seama de noile tehnologii ale informatiei si comunicatiilor Intregul nostru mod de a ne organi(a si desfasura activitatile cotidiene4 fie ele casnice4 %rofesionale sau de divertisment4 va fi fundamental afectat de noile tehnologii ?e intre8am insa4 cu legitimitate4 daca Societatea Informationala este ceea ce ne dorim4 daca este ceea ce avem nevoie acum4 daca este ceea ce ne va face mai 8uni4 mai %ros%eri si mai fericiti 1aca suntem o8ligati sa o acce%tam sau daca ne %utem im%otrivi ei2 1esigur ca avem li8ertatea de a alege2 Este un dre%t al nostru fundamental2 si ni"l %utem e6ercita2 Im%ortante sunt insa consecintele alegerii noastre4 ale alternativei de de(voltare %entru care am o%tat !legerea se %oate face %entru viitor4 %entru de(voltare4 %entru 8unastarea individuala si sociala4 %entru %rogres tehnologic4 economic4 social si cultural4 %entru integrare la nivel euro%ean si mondial si atunci tre8uie sa o%tam %entru Societatea Informationala !lternativa la aceasta o%tiune o re%re(inta condamnarea %e termen lung la i(olare4 su8de(voltare4 saracie

12

Bibliografie:
# Bogdan Mitu si 1an =risu4 Internet X Lorld Lide Le84 Editura Tehnica4 '3334 % + ' Michael 1ertou(os4 =e va fi:=um vom trai in lumea noua a informatiei4 Editura tehnica4 Bucuresti4 '3334 % '# $ Mihaela =onstantinescu4 7ostV%ostmodernismul: =ultura divertismentului4 Editura Univers enciclo%edic4 Bucuresti4 '33#4 % +/ & Heorge Ulauss4 1es%re %ro8lemele filosofice si sociale ale =i8erneticii4 Rev =ercetari Stiintifice4 nr #V#/)-4 % '/ ) U?=UE! !ndrei4 Te( de doctor *n medicin YY>7TIMIZ!RE! !=TI0ITEII SER0I=IULUI 1E ?EUR>L>HIE [I ?EUR>=JIRURHIE 7RI? !7LI=!RE! TEJ?>L>HIIL>R I?F>RM!EI>?!LE YY

13